PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken"

Transcriptie

1 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Printmedia Grafische communicatie en media TSO derde graad Leerjaar: Leerplannummer: 2012/047 eerste en tweede leerjaar (vervangt 2010/040) Nummer inspectie: 2012/598/1//D (vervangt 2010/42/1//V12/H) Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 1 INHOUD Visie... 2 De opleiding... 2 Organisatie aantal lestijden per week op jaarbasis... 3 Organigram... 3 Beginsituatie... 4 Algemene doelstellingen... 5 Formulering... 5 Leeswijzer... 6 Leerplandoelstellingen/leerinhouden Persoonlijke en professionele competenties Printmanagement Ontwerp, lay-out en opmaak (Print voorbereiden) Printproductie Afwerken...27 Pedagogisch-didactische wenken Algemene pedagogisch-didactische wenken...29 Specifieke pedagogisch-didactische wenken...33 Minimale materiële vereisten Evaluatie Algemeen...41 Concreet...42 Bibliografie... 44

3 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 2 VISIE DE OPLEIDING CONTEXT VAN DE KWALIFICATIE De Printmedia-technoloog is werkzaam bij grafimediabedrijven die drukwerk in vele soorten en maten produceren en/of afwerken. Het betreft voorbereiden, productie en nabewerking van beeld op allerlei vormen van substraten. Dit gebeurt met meer of minder geautomatiseerde systemen. In het Printmedia productieproces kunnen drie deelprocessen worden onderscheiden: voorbereiding of prepress, press/printproductie en finishing/afwerken. Deze deelprocessen waren traditioneel gescheiden en te vinden in verschillende bedrijven. Tegenwoordig zie je binnen bedrijven steeds meer combinaties van de traditionele deelprocessen in een gekoppelde workflow. Door de nieuwste technieken kan ook sprake zijn van een volledig gekoppeld productieproces waarbij de workflow één geheel is. Vanuit het procesdenken onderzoekt hij voortdurend waar productietechnische of organisatorische verbeteringen mogelijk zijn. Hij zoekt naar procesoptimalisatie en kostenbeheersing om zo efficiënt mogelijk de gevraagde kwaliteit te realiseren. Hiervoor verdiept hij zich in technische handleidingen en communiceert hij met leveranciers van de machines en apparatuur. Om dit printproces optimaal te managen is een voortdurende ontwikkeling van zijn eigen kennis over ontwikkelingen op zijn werkgebied daarvoor noodzakelijk. DOEL De leerlingen printmedia worden opgeleid voor een taak in de sector van de grafische communicatie. Dit veronderstelt dat de leerling zelf in staat moet zijn om boodschappen te analyseren en te interpreteren gerelateerd aan printmedia zodat hij na onderzoek geschikte maatregelen en vormen kan realiseren en die maximaal kan communiceren. Als basis voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt Na het tweede jaar van de derde graad heeft de lerende (niveau 4 VKS/EQF 1 ) voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker binnen de betrokken sector. De afgestudeerde moet ook in staat zijn het grafische werk door gebruik van Printmedia (gedrukte/geprinte communicatie) op een gedegen manier te presenteren. In deze studierichting vertrekt men van een bestaand productconcept dat moet gerealiseerd worden (creatief ontwerpen en vervaardigen van (elektronische/digitaal) ontwerpen en gedrukte producten). De grafische uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren. De afgestudeerde moet kostenbewust kunnen werken onder tijdsdruk. Contacten met de opdrachtgever vereisen dat hij zich klantgericht en communicatief kan opstellen. Hij is breed inzetbaar voor routineopdrachten in het volledige printproces. Hij beheerst op inzichtelijk niveau het volledige productieproces. Als basis voor een vervolgopleiding De opleiding vormt in eerste instantie de basis voor het vervolgonderwijs, voornamelijk het hoger beroepsonderwijs (HBO). 1 De leeruitkomsten zijn uitgedrukt op basis van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) / het Europees Kwalificatiekader (EQF)

4 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 3 ORGANISATIE AANTAL LESTIJDEN PER WEEK OP JAARBASIS De vakken TV en PV Praktijk worden op een geïntegreerde wijze aangeboden. (De verhouding in totale tijdsbesteding, op jaarbasis, blijft echter behouden.) ORGANIGRAM Pedagogische benaming (o.a. subvakken, benaming die beter de actuele inhoud duidt enkel oriënterend > naamkeuze door de school te bepalen) Lestijden PER WEEK OP JAARBASIS Administratieve/wettelijke benaming eerste tweede PV Praktijk grafische technieken Stage PV/TV Stage grafische technieken 8 8 TV Grafische technieken Totaal aantal lestijden: 16 (in specifiek gedeelte)

5 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 4 BEGINSITUATIE De leerlingen beheersen de basisdoelstellingen en hieraan verbonden inhouden uit de grafisch georiënteerde studierichting uit de tweede graad. Niet alle leerlingen hebben in de tweede graad de studierichting Grafische media gevolgd. Voor leerlingen met specifieke tekorten worden inhaallessen of bijsturingmomenten ingelast. De bedoeling hiervan is de vereiste basiskennis alsnog te verwerven. Het is aan de leraren om te bepalen welke de essentiële basiskennis en -vaardigheden zijn die ze moeten hernemen, rekening houdend met de individualiteit en voorkennis van elke leerling.

6 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 5 ALGEMENE DOELSTELLINGEN FORMULERING Uit het studieprofiel printmedia kunnen onderstaande algemene doelstellingen worden afgeleid. De leerlingen beheersen en gebruiken wendbaar de ruimere algemene competenties zowel met persoonlijke als met professionele uitkomsten. Deze algemene competenties drukken zich uit in: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; leercompetentie; communicatie en sociale competentie; professionele en beroepscompetentie. De leerlingen nemen een gerichte verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich. De leerlingen verwerven beduidend domeinspecifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot het realiseren van een printmedia productie - grafisch design, lay-out, opmaak en conceptontwikkeling - kernproces (drukken/printen) - afwerking (De grafische uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) het optimaliseren van het printmedia productieproces; het ondersteunen, optimaliseren en/of coördineren van de werkprocessen. De leerlingen verwerven domeinspecifieke kennis, vaardigheden en of competenties met betrekking tot printmedia. Sommige van deze doelstellingen zijn beroepsspecifiek, maar de meeste vormen een erkenning van een algemene voorbereiding op werk en studie. De vaardigheden worden aangeleerd in een gecontroleerde omgeving (vertrouwde werk- of studiecontext). De vakken TV Grafische technieken en PV Praktijk grafische technieken dragen ook bij tot het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen. De algemene doelstellingen worden geconcretiseerd in het hoofdstuk leerplandoelstellingen en leerinhouden.

7 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 6 LEESWIJZER Algemene doelstellingen vormen oriënteringspunten en geven algemene richtlijnen aan met betrekking tot het vormingsresultaat dat uiteindelijk moet worden nagestreefd (bijv. algemene sleutelvaardigheden of voor het einde van een beroepsopleiding kan dit het profiel zijn van een beginnend beroepsbeoefenaar). Leerplandoelstellingen zijn de concretisering van de algemene doelstellingen en vormen een schakel tussen de algemene doelstellingen en de concreet observeerbare lesdoelstellingen. De leerplandoelstellingen en de leerinhouden zijn geordend volgens een ordeningskader. Zij bevatten onderdelen waarbij men telkens in onderliggende relatie een leerlijn kan uitzetten. Deze indeling kan de indruk wekken dat de onderdelen afzonderlijk en/of na elkaar behandeld moeten worden. De leraar kan echter vrij kiezen wanneer hij welke leerinhouden behandelt. Hij hoeft zich dus niet te houden aan de volgorde van de leerinhouden in dit leerplan. We vinden het bovendien wenselijk dat hij waar mogelijk leerinhouden uit verschillende onderdelen als een samenhangend geheel behandelt. Bij het uitwerken van thema s of projecten streeft de leraar bewust een integratie van de verschillende onderdelen na. Dit is bijv. uitdrukkelijk gewenst voor de creatieve vaardigheden die via de andere onderdelen gerealiseerd dienen te worden. Leerinhouden zijn een verduidelijking en aanvulling van leerplandoelstellingen en beschrijven in feite de diepte en de breedte ervan (leerinhouden zijn een middel om leerplandoelstellingen te bereiken). De leerinhouden moeten gelezen worden met de bijbehorende doelstelling: die geeft immers aan wat de leerling met die inhouden moet kunnen doen. Leraren die meer willen doen dan in de doelstelling is aangegeven, mogen dat, op voorwaarde dat het leerplan in zijn totaliteit gerealiseerd wordt. Indien de leraar niet in staat is om alle leerinhouden in dezelfde mate aan bod te laten komen, zal hij/zij een verantwoorde keuze maken en bepaalde accenten leggen. Hij/zij kan zich daarbij laten leiden door het profiel van de studierichting. De leraar zorgt ervoor dat alle leerplandoelstellingen gerealiseerd worden. De leraar zal in overleg met de vakgroep zelf bepalen hoe de spreiding van de onderdelen gebeurt. Volgende factoren kunnen de keuze mee helpen bepalen: samenhang binnen het vak, de relatie tot de vakoverschrijdende eindtermen, samenhang binnen de opleiding, moeilijkheidsgraad van de leerinhouden, interesse van de leerlingen, deskundigheid van de leraar, gebeurtenissen in de actualiteit, relatie met vakoverstijgende activiteiten in de school Uitbreidingsdoelstellingen en uitbreidingsleerinhouden staan schuin gedrukt en worden aangeduid met een U. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen en/of leerlingen. Indien alle leerplandoelstellingen bereikt zijn, kan de leraar ook zelf uitbreidingsdoelstellingen toevoegen. Deze doelen kunnen de leerplandoelstellingen en/of bepaalde leerinhouden verder uitdiepen of gericht zijn naar de specifieke, gespecialiseerde uitrusting van de school.

8 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 7 Niveau (taxonomie) classificatie op basis van model Brion en gedragsniveau van De Block 0 kennis is miniem of te verwaarlozen 1 verkennen en in eenvoudige context elementair gebruiken 2 inzien oefenfase 3 beheersen en wendbaar gebruiken 4 vlot, geïntegreerd, inventief en origineel gebruiken Duiding Opmerking: bij de beeldgerichte vakken is er een intense samenhang tussen affectief (voelen), cognitief (denken en waarnemen) en het psychomotorisch (houding en beweging) handelen. Het opsplitsen naar deze drie classificaties is niet opportuun. Signalen ontvangen - Ontdekken (innerlijk aanvoelen) - Bewust zijn van de zintuiglijke prikkels Waarnemen - vormt de basis voor spreken, lezen, schrijven, tekenen en aangeleerde bewegingen - vormt de basis van werkwijze reproduceren (nabootsingeffecten) Perceptie Weten, herinneren Getrouw toepassen (geïsoleerde handelingen) Beschikken over voorkennis Logische verbanden leggen tussen (hij ziet de essentie, overeenkomsten en verschillen) Bereidwilligheid tot handelen/reageren volgens richtlijnen (overeenstemmend) Na voldoende inoefenen en/of ontwikkelen van inzichten komt de leerling tot zelfstandig gebruik of uitvoering. Wendbaar gebruiken betekent dat het geleerde kan worden gebruikt in nieuwe situaties. Analyse en synthese Mechanisme/Automatisme Taken worden precies, snel en zelfzeker uitgevoerd. De handeling is uitgegroeid tot een automatisme. De handeling is wendbaar en het probleemoplossend denken gaat aan de toepassing vooraf. en Kan het verworvene in gevarieerde en nieuwe situaties vlot gebruiken. Op basis van het geleerde, iets nieuw en origineel gebruiken. Scheppen. Activiteiten van de leerlingen: (lesdoelen) Herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren Verwonderd zijn, aandacht opbrengen Getrouw toepassen, zichtbaar maken Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, naleven, selecteren, (her)structureren, grote lijnen aangeven, adequaat omgaan, inzichtelijk aanwenden, methodische aanpak inoefenen Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis gebruiken in een situatie die trefzeker en direct toepassen, beeldende uitvoering vanuit een automatisme realiseren, methodische aanpak hanteren Flexibel gebruiken In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, onderzoeken Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, creatief omgaan met kennis en inzichten, bouwen, ontwikkelen (en autonoom of zelfstandig gebruiken)

9 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 8 Een taxonomie is een getrapte ordening van leerdoelcategorieën, waarbij leerstofbeheersing in een lager niveau voorwaarde is voor een hoger niveau. De leerstofopbouw is opgebouwd uit verschillende delen en het is de keuze van de leraar om tot een éénheid te komen door de verschillende delen met elkaar te verbinden via leerlijnen. Het behoort tot zijn pedagogische vrijheid om de leerlijnen op analytische (van geheel naar afzonderlijke delen), synthetische (van afzonderlijke delen naar geheel), inductieve (van concreet naar algemeen), deductieve (van algemeen naar concreet), genetische (overeenkomstig de ontwikkeling) of gecombineerde wijze aan te bieden.

10 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 9 LEERPLANDOELSTELLINGEN/LEERINHOUDEN 1 PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE COMPETENTIES 1e en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (U = uitbreiding) * 1 initiatief en verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen. Zin voor initiatief... De leerlingen werken systematisch Verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen Eigen functioneren bijsturen met oog op het bereiken van collectieve resultaten Leercompetentie 2 diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. 3 verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen. Informatie verwerven Systematiek en methodiek Strategie (keuze aard van de bronnen) Doelgerichtheid Zorgvuldigheid Informatie verwerken Grafische contexten Vakoverstijgende contexten

11 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 10 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 4 op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. Problemen oplossen Informatie kritisch analyseren en samenvatten Problemen herkennen en analyseren Probleemoplossingstrategieën toepassen (bijv. OVURschema) Kritisch denken Flexibiliteit Doorzettingsvermogen Resultaten evalueren (bijv. co-, peer- en zelfevaluatie) Uit leerervaringen conclusies trekken 5 een realistische werkplanning op langere termijn maken. Regulering (Planning en uitvoering) Realistische werkplanning (inschatten, het maken en respecteren) Tijdsplanning op korte, middellange en langere termijn Planning bijsturen naar gelang de noodwendigheden Communicatie en sociale competentie 6 op een efficiënte wijze omgaan met functionele taal bij gebruik van gedrukte en digitale informatiebronnen in de context van beroeps- en studiedoeleinden. Taal Communiceren Functionele grafisch gerichte taalvaardigheid Nederlands (leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid) Frans en Engels (leesvaardigheid) Creatief handelen Beeldcommunicatie/kijkvaardigheid (o.a. non-verbaal, grafisch, lichaamstaal )

12 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 11 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Persoonlijk Groepsgericht (o.a. bijdragen aan een goed functioneren van de groep als groep) Taak- en probleemgericht in context van opdrachten Contacten maken (o.a. aangepast aan klanten, leveranciers) Belangen afwegen en bemiddelen 7 discreet handelen en aangeven in situaties die dat vereisen. Klant en opdracht (discretie) Bedrijfsethiek (o.a. concurrentie, partnership) Discretie versus openbaarheid bij contracten Privacy 8 actief omgaan met de cultuur en kunst die hen omringen. Creatief en esthetisch omgaan Culturele vaardigheden Waarnemen Verbeelden Conceptualiseren (interpreteren) Analyseren Specifiek: grafische media Concept (o.a. ideevorming, strategie, sociale relatie) Relevantie

13 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 12 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 9 de impact van cultuur- en kunstbeleving herkennen op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen. Impact van kunst en cultuurbeleving herkennen Gevoelsleven (eigen en anderen) Gebruik van de impact bij grafische uitkomsten In context van opdrachten Netwerking in relatie tot crossmedia versus cultuurbeleving 10 zich hygiënisch verzorgen en gedragen. Gezondheid Professionele en beroepscompetentie 11 een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan nemen. 12 veiligheidsvoorschriften toepassen en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving. Binnen een grafische context Binnen een algemene context Ergonomische houdingen Veiligheid Stahouding Zithouding (bijv. ten opzichte van een computerscherm) Werkhouding Verplaatsen, heffen en tillen (bijv. pakken papier optillen, paletten verplaatsen) Voorschriften (bijv. werkplaatsreglement) Voorzorg maatregelingen (bijv. werkkledij) 13 beeld of media gebruiken om zichzelf uit te drukken. Mentale gezondheid Uitdrukken van emoties via een muzische taal (beeld of media)

14 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 13 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 14 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen. 15 de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel erkennen en benoemen. (U) 16 de wederzijdse beïnvloeding illustreren van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing. (U) Duurzaamheid Binnen een grafische context Binnen een algemene context In context van opdrachten Democratisch bestel (U) Soorten (rol) Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Democratische evenwicht (o.a. scheiding der machten) Relatie tot grafische context (bijv. verkiezingsdrukwerk, persvrijheid) Beïnvloeding van kunst en cultuur (U) Illustreren in relatie tot de techniek In relatie tot politiek In relatie tot economie In relatie tot wetenschap In relatie tot levensbeschouwing Ideeën aanwijzen, ontwikkelen en/of uitvoeren in grafische uitkomsten

15 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 14 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 17 algemene aspecten uit de printmedia situeren in ruimte en tijd. Situering in productie, ruimte en tijd Historische context (verleden, heden, toekomst) Plaatsgebonden context (specifiek, regionaal, mondiaal) Doelgroepen Grafische mediabedrijven, producten en doelgroepen 18 mensen en middelen organiseren en inzetten. Inzetbaarheid Voortbouwen op andermans inbreng Meewerken aan het proces van besluitvorming Gezamenlijk zoeken naar een probleemoplossing Overleggen en afspraken te maken (+ zich houden aan gemaakte afspraken) Taken en functies (verdelen en uitvoeren) De wijze van samenwerking evalueren Samen denken met klanten

16 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 15 2 PRINTMANAGEMENT 1e jaar en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Contexten (U = uitbreiding) * 19 de rol toelichten van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context. 20 uitkomsten beargumenteren bij het vooropstellen van aankopen van goederen en het gebruiken van diensten en hebben zowel oog voor prijskwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument. 21 verbanden leggen en deze flexibel aanwenden met betrekking tot trendgevoeligheid en grafische uitkomsten. Rol van de actoren (nationaal/internationaal) Onderneming (grafische bedrijven en toeleveringsbedrijven) Werkgever en werkgeversorganisaties Werknemer en werknemersorganisaties De consument Grafische contexten (bijv. proces, product, productie, cross over) Calculatie (o.a. prijs/kwaliteit, materiaalprijs, productietijd) Rechten van de consument/opdrachtgever (bijv. goed voor druk ) Trendgevoeligheid Trends opvolgen Communicatieve aspecten Esthetische aspecten Commerciële en economische aspecten Technische aspecten

17 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 16 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Commerciële processen (U = uitbreiding) * 22 verbanden leggen en deze inzichtelijk aanwenden met betrekking tot de werkingsgebieden in de printmedia. 23 verbanden leggen en deze inzichtelijk aanwenden met betrekking tot marketing en grafische uitkomsten. (U) 24 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn juridische overwegingen. (U) Werkingsgebieden Met aandacht voor Organisatiestructuur Dagelijkse gang van zaken Beheersen van risico s Kwaliteitsbewaking Kennisbeheer Marketing (U) Basisbegrippen (o.a. concept, visie, missie) Consumentengedrag Analyse van de doelgroep (analyse) Contact houden met de doelgroep (bijv. m.b.t. emotionele beleving) Marktsegment Verschil tussen product en een merk Concurrentieanalyse Merkstrategieën (bijv. merkbeleving via crossmedia) Juridische overwegingen (U) Prijsverandering wegens kostenstijging Belastingregelingen Goedkeuring van proeven door klant Eigendom van bestanden

18 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 17 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 25 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn juridische overwegingen. (U) 26 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot grafische uitkomsten en zijn calculatie. 27 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot klantgericht handelen. Tussentijdse wijzigingen Verzekeringen Verzuim Overmacht Internationale ontwikkelingen Facturatie en betalingsmodaliteiten Fiscaal en sociaal (U) Belastingen (o.a. BTW) Vergoedingen Loon Sociaal statuut Rechtspersoonlijkheid Calculatie Voor en nacalculatie Kosten eigen aan drukwerk (diensten en producten) Kostenanalyse (o.a. grondstoffen, loonlasten, rentes, afschrijvingen, energie, risico s, recuperatie niet-productieve uren, onderaanneming, belastingen, taksen, onderhoud, herstellingen ) Winstmarge Klantgerichtheid Representeert het bedrijf Achterhaalt behoeften en verwachtingen van de klanten

19 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 18 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren Maakt een projectplan (o.a. timing) Regelt benodigdheden, materialen en diensten Formuleert een passend advies t.o.v. printmediaproducten Denken in oplossingen (bijv. kostenbewust handelen) Informatie genereren uit gegevens Coördinatie en optimalisatie van productie- en werkproces 28 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot het optimaliseren van het printmedia productieproces. 29 de algemeen geldende basiskennis inzichtelijk aanwenden met betrekking tot het coördineren van het technische werkproces. Optimaliseert printmedia productieproces Bewaakt kwaliteit van het printmediaproces Onderzoekt mogelijke verbeteringen voor het printmediaproces Adviseert management over kwaliteitsverbetering printmedia productieproces Stuurt verbeteringen aan Ontwerpt werkplekinrichting voor de printmediaproductie Coördineert technische werkprocessen Stuurt medewerkers aan bij printmedia productieproces Maakt kortlopende productieplanningen Instrueert medewerkers

20 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 19 3 ONTWERP, LAY-OUT EN OPMAAK (PRINT VOORBEREIDEN) 1e jaar en 2e leerjaar DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Briefing en oriëntatie (U = uitbreiding) * 30 tijdens een briefing de indicatoren voor een mediaprint achterhalen en registreren. 31 een methodische aanpak hanteren bij het oriënteren/analyseren van een taak/opdracht. Briefing Algemene uitgangspunten en doelstellingen van het gevraagde (zoals illustratie graf. uitkomst/publicatie) Deelname (o.a. beduidende domeinspecifieke vaardigheden en/of competenties zoals luisteren, registreren, lezen) Indicatoren registreren (o.a. productspecificaties, timing) Oriëntering (taak/conceptontwikkeling) Werkopdracht analyseren Projectspecificaties Productieteam samen stellen

21 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 20 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Voorbereiding (U = uitbreiding) * 32 de werkinformatie interpreteren in functie van de elektronische/handmatige voorbereiding. 33 voorstudies ontwikkelen, toelichten en visualiseren voor een printmediauiting. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudige print en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) 34 een relevante digitale beeldopname realiseren en toelichten met oog voor een grafische uitkomst. (U) Werkinformatie Werkplan (op basis van briefing werkfiche en/of model) Organisatie Denkfase Inventarisatie materiaal Voorstudies Hanteren van creatieve processen Experimenteerfase Voorstudies (Voor)ontwerp [snelschetsen naar waarneming en idee (vrije hand)] Beste oplossingen kiezen Maakt voorstellen voor een printmedia-uiting Kopijvoorbereiding of een grafische variant Beeldopname/fotograferen (U) Standpuntkeuze Cameragebruik (o.a. diafragma, sluitingstijd, scherpstelling) Opnametechnieken Tijd (bevriezen/bewegen)

22 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 21 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 35 de nodige materialen en digitale bestanden verzamelen zodat ze op een correcte wijze worden aangeleverd. Aanleveren van materialen en bestanden Materialen en digitale bestanden aanleveren Data controleren op techniciteit Controle in functie van rechtmatige inzetbaarheid (o.a. gebruiksrechten, auteursrechten) Archiveert materialen en bestanden Uitvoering 36 diverse eenvoudige printmedia-uitkomsten ontwerpen en opmaken. Printmedia-uitkomsten Bijvoorbeeld variaties op een bestaande advertentie uitwerken een half-toon omzetten in een lijnbeeld een ontwerp maken met een lijnbeeld een vierkleurenontwerp uitwerken voor realisatie op een tweekleurenpers een ontwerp van drukwerk opsplitsen in deeltekeningen een eenvoudige opmaak verwezenlijken naar bestaande voorbeelden

23 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 22 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * 37 typografisch onderdelen ontwerpen en analyseren met oog voor esthetische en technische waarde. 38 beeldmateriaal importeren, bewerken en bewaren binnen een professionele applicatie in functie van een eenvoudige printuitkomst. 39 lay-out ontwikkelen, toelichten, visualiseren en klaar maken in functie van een eenvoudige printuitkomst. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) Typografische vormgeving Basisprincipes Tekstuele vormgeving (o.a. formaat, marges) Leesbaarheid Bladspiegel Functiegericht (bijv. gelegenheidsdrukwerken) Importeren, bewerken en bewaren van grafisch materiaal Lay-out Beelden manipuleren / beelden bewerken Opmaakprogramma s Eenheid tussen beeld en lettertype /typografie bepalen Kennis van kleur-technische aspecten Concept bewerken afhankelijk van het medium waarvoor het zal dienen (grafische uitkomst) Beeldmanipulatie Mogelijke aspecten Ontwerpprincipes (o.a. aantrekkelijkheid, gebruiksgemak, hoe het wordt waargenomen) Positioneren van element (typografie en beeld) op een pagina Proporties Hiërarchie, harmonie en contrast Functionaliteit Gebruik van grids Documentstructuur

24 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 23 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Opmaken naar bestaande vormgeving 40 kleursystemen toelichten, visualiseren aan de hand van een kopijvoorbereiding of een grafische variant en toepassen in eigen werk. 41 een methodische aanpak toelichten en hanteren bij het maken van een impositie en montage. 42 kunnen een dummy maken van een ontworpen printwerk en de technische lay-out ervoor opstellen. (De uitkomst is gericht naar een enkelvoudig drukwerk en pagina s voor recto verso in offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren.) Kleursystemen In relatie tot de principes van kleursystemen (o.a. kleurmodellen, harmonie en contrast) In relatie tot de uitvoeringsvereisten Impositie en montage Dummy Werkdoorloop schematiseren Indelingsvel uittekenen of selecteren De bijhorende vouwmethodes bepalen Impositiesoftware Impositie bepalen en toewijzen op basis van werkopdracht (enkelvoudige en meervoudige montage) Materiaal en uitrusting voor montage in functie van print Lay-outproef Kleurgescheiden proef Samengestelde proef Proefdruk corrigeren Bestanden bewaren en verwerken 43 het definitieve opmaakbestand voor print aanleveren. Opmaakbestand aanleveren voor print Aanmaak en aanleveren van bestanden Exporteren naar een vooropgestelde workflowbestand

25 TSO 3e graad Specifiek gedeelte Printmedia 24 DECR. NR. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN (U = uitbreiding) * Standaardisatie Archivering Reflectie 44 nagaan of het voorstel aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en verantwoorden de gemaakte keuzes, zodat het voorstel voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Reflectie Presentatie Verwachtingen opdrachtgever Reflectie- resultaat Beoordeling (criteria - proces - product)

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Planning groepssessies 1. Curriculum (vandaag) 2. Toetsen en evalueren (donderdag 30/10) Groepssessie 1 1. Curriculum op macroniveau 2.

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 00) VOOR DE DERDE GRAAD AANSLUITING BIJ DE VAKKEN De ethische matri aardrijkskunde biologie ecologie economie

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar Schooljaar 2011-2012 Leerkracht(en): Vak: Klassen: Ann Debecker, Sonia Mannaerts, Carine Peeters, Ivo Thyssen, Jo Vonckx Jaarplan PAV 5dejaar 5GK, 5RK1, 5RK2 Schooljaar: 2011-2012 Algemene gegevens Leerjaar

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 200) VOOR DE EERSTE GRAAD 2 2 AANSLUITING BIJ DE VAKKEN aardrijkskunde biologie sociaal-economische initiatie

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

DEEL 1: HET VOET-BELEID

DEEL 1: HET VOET-BELEID -INSTRUMENT SO DEEL 1: HET -BELEID Hoe zorgt de school ervoor dat alle vakoverschrijdende eindtermen voor álle leerlingen worden nagestreefd? A. DOELGERICHT? Is er een visie t.a.v.? Heeft de school een

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 3 e graad basisonderwijs Leervak: WO Technologie - Maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

PV Praktische oefeningen plastische en decoratieve technieken TV Plastische en decoratieve technieken

PV Praktische oefeningen plastische en decoratieve technieken TV Plastische en decoratieve technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktische oefeningen plastische en decoratieve technieken TV Plastische en decoratieve technieken 7 lt/w 2 lt/w Beroepenveld: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Decoratie

Nadere informatie

Examenprogramma grafische techniek

Examenprogramma grafische techniek Examenprogramma grafische techniek Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 grafische techniek 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur)

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1 Pedagogische begeleiding SO Vakbegeleiding wiskunde ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD AS0 Specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetenties (SETOC) Wat? Leerplan a derde graad aso VVKSO De

Nadere informatie

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Examenprogramma dans Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 dans 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Schuilt er een onderzoeker in jou?

Schuilt er een onderzoeker in jou? Schuilt er een onderzoeker in jou? Bijlage: Lesdoelen en leerplandoelen INHOUD 1 Eerste kennismaking met Inagro en zijn activiteiten... 3 1.1 Lesdoelen... 3 1.2 Leerplandoelen... 3 1.2.1 Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS - BSO - De volgende doelstellingen en VOET kunnen aan bod komen. Dat is steeds afhankelijk van de onderzochte (school)omgeving. Die

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Printmedia (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Printmedia (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Printmedia (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO techniek maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Printmedia Beginsituatie:

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten.

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten. 1. DOELGROEP Dit educatief spel werd in de eerste plaats ontwikkeld met het jeugdwerk voor ogen. Het is dan ook een typisch chiro- of scoutsspel geworden voor 12- tot 16- jarigen in groep. Toch leent dit

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Studiedag Duurzame Ontwikkeling

Studiedag Duurzame Ontwikkeling Studiedag Duurzame Ontwikkeling Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en werk te plannen, maar leer de mensen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal

ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal K ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal De keuze van leer- en handboeken of ander ondersteunend materiaal, belichten we in deze kijkwijzer vanuit het

Nadere informatie

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel 02/506 41 50 ovsg@pi.be www.ovsg.be Leerplan REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

Nadere informatie

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar 5 e Leerjaar 6 e Leerjaar EINDTERMENTABEL OVERZICHT Flos en Bros werkboekjes Tandenmuzeum De mondgazt Dagboek v/e tandenborstel Gezonde start in de mond - Suiker Verzin een supersmoes Tanden de wereld

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Workshop. Het museum. Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen.

Workshop. Het museum. Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen. Workshop Het museum Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen. Materiaal: Het maquettepakket van in het muzeeum. Doelen: Moedertaal: Lezen: Communicatieve elementen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid

Nieuwsbrief. Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid Tijdens het schooljaar 2009 2010 werkte het Steunpunt Diversiteit & Leren samen met RVO - Society,

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Gemeentelijke Instituut so te Brasschaat

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Gemeentelijke Instituut so te Brasschaat Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

BIOTOOPSTUDIE HET BOS

BIOTOOPSTUDIE HET BOS BIOTOOPSTUDIE HET BOS DOELEN Met dit educatief pakket, ontwikkeld door de natuur- en milieueducatie dienst van de Provincie West-Vlaanderen worden belangrijke doelen en leerplandoelstellingen bereikt in

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Deze infobrochure bevat een inhoudelijke beschrijving van de workshop en zijn doelstellingen. Ten tweede vinden begeleidende leraren

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING Modulaire opleiding Afwerker: snijder en vouwer BO GR 301 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl14 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Werk AO BE 032 (Ontwerp) Versie {1.0} (ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie