PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT"

Transcriptie

1 PROJECT E-STUDYBOOKS We willen student, docent, instelling en uitgevers een aantrekkelijke propositie bieden voor het gebruik van digitale studieboeken. We doen eerst onderzoek naar de randvoorwaarden voor het beschikbaar stellen van digitale studieboeken, en op basis daarvan ontwikkelen we een dienst die daaraan voldoet. We voeren pilots uit bij een aantal instellingen. Docenten en studenten van verschillende studierichtingen krijgen toegang tot digitale studieboeken op basis van een abonnementsmodel. Dat model kan per deelnemende instelling verschillen, afhankelijk van de wijze van financieren (betaalt alleen de student of draagt de instelling bij) en/ of de breedte van het toegankelijke materiaal (titels waarop student abonnement neemt plus titels die hij uit de bibliotheek leent; naast complete titels ook readers en syllabi). IN 2016 WERKEN WE AAN: Technische test van de proof-of-concept bestel- en leveromgeving en gebruiksplatform Testen van de organisatie van titel- en pakketbeheer, helpdesk Samenstellen van de titelpakketten op basis van de behoefte van de pilotinstellingen en afhankelijk van het soort abonnement Start van de pilots bij de pilotinstellingen ( )

2 PROJECT FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING We willen instellingen in staat stellen om een digitale leeromgeving in te richten die hun onderwijsvisie optimaal ondersteunt, onder andere door diensten aan te bieden waarmee een leeromgeving is samen te stellen. VAN VISIE NAAR IMPLEMENTATIE: AAN DE SLAG MET DE PERSOONLIJKE EN FLEXIBELE LEEROMGEVING De ontwikkeling van de digitale leeromgeving is bij veel instellingen onderdeel van de strategische plannen en/of de onderwijsvisie. In 2016 wil het project zich richten op de vertaling van deze visies en plannen naar de implementatie van de leeromgeving. We onderzoeken samen met instellingen hoe een (nieuwe) visie op onderwijs, vertaald kan worden in een passende inrichting van de digitale leeromgeving. We bieden instellingen ondersteuning op maat bij de verschillende stappen die ze doorlopen om de visie naar implementatie te vertalen en bij de implementatie van hun flexibele en persoonlijke leeromgeving, en maken de lessen die daarbij geleerd zijn generiek. Opbouwen cases, good practices en aanbevelingen over vertaling van onderwijsvisie naar inrichting digitale leeromgeving Samen met instellingen tools ontwikkelen die handvatten bieden bij het inrichten van digitale diensten bij verschillende onderwijsmodellen. Uitvoering / ondersteuning van implementatietrajecten bij instellingen TECHNISCHE VOORZIENINGEN VOOR DE PERSOONLIJKE EN FLEXIBELE Technologieverkenningen naar integratie- en operabiliteitsvraagstukken rondom de digitale leeromgeving. Ontwikkelen van gestandaardiseerde technische oplossingen om instellingen te ondersteunen bij integratievraagstukken Overzicht van beschikbare diensten vanuit SURF rondom de digitale leeromgeving Technische oplossingen om instellingen te ondersteunen bij integratievraagstukken is bij twee instellingen getest Doorontwikkeling en stimulering gebruik van standaarden waarmee gegevens uit verschillende systemen makkelijk in applicaties beschikbaar gemaakt kunnen worden WAT IS DE ROL VAN DE DIGITALE LEEROMGEVING BIJ HET ORGANISEREN VAN ONDERWIJS OP MAAT? Anderzijds onderzoeken we wat de rol van de leeromgeving is bij de concrete invulling van het onderwijs, dat voortkomt uit de visie. Oftewel: wat is de rol van de flexibele en persoonlijke leeromgeving bij het organiseren van onderwijs op maat? We bouwen voort op de in 2015 opgeleverde whitepaper over de rol van de leeromgeving bij het organiseren van onderwijs op maat. Publicatie over de mogelijkheden en kansen die de digitale leeromgeving biedt voor het vormgeven en ondersteunen van onderwijs op maat. LEEROMGEVING Bij de implementatie van de flexibele en persoonlijke leeromgeving ligt een modulaire benadering voor de hand. Het aanbieden van de digitale leeromgeving als een geïntegreerd geheel van dergelijke modules vereist een integratie infrastructuur. In 2016 werken we samen met instellingen verder aan concrete cases waarin verschillende oplossingen worden getoetst die de integratie van componenten en uitwisseling van gegevens in de leeromgeving mogelijk maken.

3 PROJECT INZICHT IN ONDERWIJS OP MAAT Instellingen faciliteren om invulling te geven aan onderwijs op maat en in het vormgeven van de veranderingen die nodig zijn om onderwijs op maat te realiseren. INZICHT IN ONDERWIJS OP MAAT De ambitie om onderwijs op maat vorm te geven wordt breed gedeeld. Maar wat betekent het begrip eigenlijk? Hoe ziet het eruit? Wat werkt wel en wat niet? Wat is er voor nodig om het te organiseren? Wat zijn good practices? Begrippenkader met definities van aspecten van onderwijs op maat. Essay over de betekenis van onderwijs op maat in 2016, nationaal en internationaal. Wat zijn goede voorbeelden? Wat hebben we geleerd, waar moeten we onze aandacht het komende jaar op richten? Analyse van strategische plannen van instellingen. Het verkennen van de mogelijkheden voor het uitvoeren van een tweejaarlijks landelijk onderzoek naar de stand van zaken van onderwijs en ICT in het hoger onderwijs. NAAR ONDERWIJS OP MAAT Het vormgeven van onderwijs op maat vraagt om verandering. Hoe organiseer je die verandering? Hoe zorg je ervoor dat die verandering je niet overkomt, maar dat je er sturing aan geeft? Wat zijn succesfactoren? Waar kunnen we van leren? Learning community onderwijsinnovatie en ICT voor programmamanagers in het hoger onderwijs. Essay over het organiseren van verandering in het onderwijs. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. Wat gisteren nog niet kon, is morgen misschien wel mogelijk. We investeren daarom in het signaleren van trends en ontwikkelingen, en stimuleren de dialoog over de mogelijkheden die ze bieden voor het aanbieden van onderwijs op maat. Trendrapport over de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom onderwijs op maat. Studiereizen naar toonaangevende congressen over onderwijs en ICT, zoals Educause, ELI en Online Educa Berlin.

4 PROJECT LEARNING ANALYTICS Instellingen hebben inzicht in hoe learning analytics kunnen bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding op maat van studenten, die aansluit op hun leerbehoeften en de verbetering van het studiesucces. LEARNING ANALYTICS IN DE PRAKTIJK: SAMEN OP WEG Hoewel veel instellingen bekend zijn met de mogelijkheden die learning analytics biedt in het ondersteunen van hun studenten in hun studieloopbaan, is het nog niet breed geadopteerd en geïmplementeerd. Veel instellingen zien de potentie van learning analytics, maar weten nog niet hoe aan de slag te gaan. Het project biedt de instellingen ondersteuning bij het wegnemen van de belemmeringen om aan de slag te gaan met learning analytics. We leveren de volgende resultaten op: Stimuleringsregeling Learning analytics adoptieprojecten binnen instellingen Overzicht van de stand van zaken rondom learning analytics in Nederland Toepassen van juridische richtlijnen in 3 best practices UITBREIDEN AANBOD ICT-VOORZIENINGEN VOOR LEARNING ANALYTICS Belangrijke randvoorwaarde voor learning analytics is een geïntegreerde, betrouwbare ICT-infrastructuur. In 2016 doen we samen met een aantal instellingen ervaring op met het implementeren van learning analytics architecturen, standaarden en software. Dit doen we door: WELKE DATA DRAGEN DAADWERKELIJK BIJ AAN HET LEER- EN ONDERWIJSPROCES EN HET VERBETEREN VAN STUDIESUCCES? Op basis van data uit allerlei digitale systemen kan learning analytics worden ingezet om lerenden feedback te geven over het eigen leerproces. Daarnaast kunnen docenten feedback krijgen over het leren van hun studenten, de effectiviteit van de leeromgeving en welke onderdelen verbeterd zouden kunnen worden. Het selecteren en interpreteren van data uit de gebruikte systemen is echter geen eenvoudige opgave. Welke data geven de leer- en onderwijsprocessen van studenten en docenten het meest betekenisvol weer? Vooralsnog wordt vooral gekeken naar data die de aanwezigheid weergeven binnen een online omgeving, dan wel de voortgang van een student bij het uitvoeren van opdrachten monitoren. Zijn dit de data die er toe doen bij de voorspelling van studiesucces binnen open en online onderwijs? Hoe verzamel en combineer je data uit verschillende databronnen en wat kan en mag rondom het verzamelen en verwerken van data die de student buiten de leeromgeving van de instelling genereert? Wat kunnen andere vormen van big data betekenen voor learning analytics? In 2016 doen we daar onderzoek naar. Rapport over welke data bijdragen aan het verbeteren van studiesucces Proof-of-concepts op het gebied van learning analytics architecturen, standaarden en software. Technologieverkenning naar nieuwe manieren van data verzamelen over de grenzen van de instellingssystemen heen. Onderzoek naar uitbreiding van het aanbod van learning analytics dienstverlening via SURF.

5 PROJECT OPEN EN ONLINE ONDERWIJS Het project Open en online onderwijs richt zich op de integratie van open en online onderwijs(-elementen) in het onderwijsaanbod van de instellingen. We onderzoeken de mogelijkheden om met open en online onderwijs bij te dragen aan onderwijs op maat, het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en het verbeteren van het studiesucces. ORGANISATIE STIMULERINGSREGELING In samenwerking met OCW nodigen we instellingen jaarlijks uit om projecten uit te voeren rondom open en online onderwijs. Resultaat: presentatie van de projectresultaten in de Open Education Week ACCREDITATIE EN ERKENNING VAN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS Door open en online onderwijs kunnen studenten toegang krijgen tot het beste onderwijs wereldwijd. Het gevolgde onderwijs kan alleen vaak nog niet formeel verzilverd worden. We onderzoeken hoe de erkenning/validering van elders gevolgd open en online onderwijs (technisch en in termen van afspraken) ondersteund zou kunnen worden. ONTWIKKELEN EN DELEN VAN OPEN EN ONLINE LEERMATERIAAL Het delen van open leermateriaal binnen én buiten de eigen instelling biedt kansen voor profilering, biedt efficiëntiewinst en geeft een impuls aan kwaliteitsverbetering van materialen. We onderzoeken welke infrastructuur het delen van leermiddelen het beste ondersteunt, en of we daarbij gebruik kunnen maken van bestaande dienstverlening van SURF. één of twee vakspecifieke/lokale pilots voor delen van leermiddelen organiseren van dialoog over samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs rondom open leermiddelen DIDACTISCHE MODELLEN EN DE OPTIMALE BLEND In welke context en onder welke omstandigheden heeft de inzet van open en online onderwijs de grootste meerwaarde? We gaan op zoek naar de optimale blend. Specifiek kijken we naar de mogelijkheden van open en online onderwijs bij matching en aansluiting tussen onderwijsniveaus. pressure cook sessie over de optimale blend thema-uitgave over open en online onderwijs in de context van matching en aansluiting pressure cook sessie en whitepaper over kansen en knelpunten van micro-credentialing PROFESSIONALISERING EN FACILITERING VAN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS Het goed vormgeven van open en online onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de docent. In 2016 focussen we samen met de SIG Media & Education op het integreren van videomateriaal in het onderwijs en op digitale feedback. onderzoek naar technische faciliteiten voor ontwikkelen van videomateriaal voor het onderwijs regionale bijeenkomsten en/of handreikingen voor docenten over weblectures SURFacademy over organiseren van feedback in online leren TRENDWATCHING Het thema open en online onderwijs is sterk in beweging. Nieuwe ideeën ontstaan, maar worden ook beïnvloed door veranderingen in de maatschappij, de ICT&O-wereld en het onderwijs. Samen met de SIG Open Education houden we de ontwikkelingen bij. Inhoudelijke bijdragen op SURFspace over trends in open en online onderwijs (bijdrage aan) trendrapport

6 PRODUCTMANAGEMENT Samen met instellingen en marktpartijen organiseren dat instellingen en hun gebruikers via SURF kunnen beschikken over een uitgebreid en geïntegreerd dienstenportfolio voor onderwijs bestaande uit elkaars diensten, diensten van marktpartijen en diensten van de SURF organisatie. We kiezen bij het inrichten van ons portfolio voor verschillende invalshoeken: bestaande dienstverlening welke via SURF* beschikbaar is maar die (nog) niet in het onderwijs wordt ingezet, vraagstukken die SURF* kan oplossen door zelf diensten te ontwikkelen, het beschikbaar maken van diensten uit de markt onder gunstige condities, of het stimuleren van de markt om met nieuwe oplossingen voor het onderwijs te komen. SURF* Samen met instellingen onderzoeken we wat het We experimenteren om te zien of we met nieuwe bestaande dienstenportfolio voor het onderwijs kan dienstverlening van SURF een bijdrage kunnen leveren betekenen. aan het oplossen van vraagstukken in het onderwijs. Een helder en actueel overzicht van diensten die Pilots en proof-of-concepts met instellingen die relevant zijn voor onderwijs voortvloeien uit de projecten binnen Onderwijs op Pilots met instellingen om bestaande dienst- maat om wenselijkheid en haalbaarheid nieuwe verlening (beter) te matchen op actuele vraag- dienstverlening te onderzoeken, in elk geval stukken bijvoorbeeld rondom het delen van rondom learning analytics. (open) leermiddelen en het gebruik van Kies op Stimuleren, begeleiden en uitvoeren van BESTAAND maat om studentmobiliteit te faciliteren. experimenten, proof-of-concepts en dienstontwikkelingtrajecten die buiten de Onderwijs op maat projecten vallen, maar wel passen binnen het onderwijs dienstportfolio. NIEUW Indien binnen het SURF portfolio (nog) niet aan de We helpen start-ups met kansrijke ideeën voor vraag de wordt voldaan, onderzoeken we hoe invul- onderwijs verder door: ling hiervan best kan plaats (gaan) vinden: Waar relevant te verbinden met SURF* dienst- Zijn er marktpartijen die aan de vraag kunnen verlening voldoen en via SURFmarket in portfolio genomen Initiëren van experimenten door instellingen met kunnen worden? kansrijke start-up ideeën en waar relevant begelei- Zo niet, is er mogelijkheid voor dienstontwikkeling den en bijdragen aan succesvolle realisatie, bijvoor- vanuit SURF? (zie kwadrant rechtsboven) beeld rondom een digitaal studenten dossier. MARKT *SURF, inclusief de werkmaatschappijen SURFnet, SURFmarket en SURFsara.

7 PROJECT PROEFTUIN INNOVATIEVE ICT-TOEPAS SINGEN In de proeftuin kunnen studenten en docenten laagdrempelig experimenteren met de inzet van nieuwe technologieën om onderwijs op maat vorm te geven. De proeftuin is een plek die inspireert en aanzet tot creatief denken, en waar we inspelen op de actualiteit. EXPERIMENTEREN Binnen de proeftuin kunnen instellingen op verschillende manieren experimenteren met innovatieve ICT-toepassingen om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs te stimuleren. Doordat instellingen binnen de proeftuin de vrijheid krijgen met ICT in het onderwijs te experimenteren helpt de proeftuin instellingen te innoveren en een stap te maken richting het onderwijs van de toekomst. O.a. op basis van die experimenten kijken we welke producten, diensten of tools interessant zijn om verder te ontwikkelen, wat eventueel kan leiden tot dienstverlening. Instellingen kunnen experimenteren met 3D-printen, drones, een 360graden camera en wearables in de wedstrijd Geef een extra dimensie aan het onderwijs. Instellingen krijgen de kans te experimenteren met diensten, tools en producten van start-ups. Instellingen mogen eigen innovatieve ideeën in de praktijk brengen via de Innovation Challenge De Innovation Challenge 2016 richt zich op studenten en docenten. We financieren 5 middelgrote projecten. Potentiële doorontwikkeling van kansrijke producten en diensten. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Binnen de proeftuin worden inspirerende en vernieuwende ideeën, trends, technologieën en vooral de toepassingen daarvan in het onderwijs verzameld en gedeeld. Ook opgedane kennis en ervaringen uit lopende activiteiten en experimenten van de proeftuin komen aan bod. Blogs en bijeenkomsten binnen SURFacademy over de nieuwste trends en technologieën. Lessons learned van de Innovation Challenge SAMENWERKEN We inventariseren op welke manier er wisselwerking kan ontstaan tussen de proeftuin en de bestaande innovatie labs zoals de Waag Society en het Ixperium van de HAN. Resultaat: Inventarisatie labs in Nederland, waarbij mogelijkheden worden verkend voor samenwerking.

8 PROJECT TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN Instellingen in staat stellen de mogelijkheden van digitaal toetsen op een veilige en betrouwbare manier te benutten en invulling te geven aan onderwijs op maat, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verhoogt, studiesucces verbetert, studenten flexibeler en docenten efficiënter kunnen werken. ONDERWIJS OP MAAT REALISEREN MET DIGITAAL TOETSEN Veel van de voordelen van digitaal toetsen worden momenteel slechts mondjesmaat benut. Op het terrein van toetsgestuurd leren valt veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door digitale toetsen meer formatief in te zetten, adaptieve toetsvormen te gebruiken en de inzet van tijdige en kwalitatief hoogwaardige feedback. Het verspreiden van kennis en lessons learned uit de 9 innovatieprojecten die afronden in het kader van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat Eén of meer (thema-)uitgaven, waarin we mogelijke aanpakken en voorbeelden van onderwijs op maat met digitaal toetsen uitwerken UITBREIDEN AANBOD ICT- ONTWIKKELEN VAN KENNIS EN DIENSTEN VOOR DE VEILIGE EN BETROUWBARE TOETSKETEN Toetsing is een complex proces met vele rollen en spelers. Het is een keten, die je over de hele linie veilig moet organiseren. Voor instellingen is het cruciaal dat de toetsketen veilig en betrouwbaar is ingericht. In vervolg op het Richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen, dat in 2015 is gerealiseerd, willen we: Met instellingen concrete tools voor veilig en betrouwbaar toetsen toepassen in de praktijk (denk bijvoorbeeld aan SURFconext sterke authenticatie) Het Richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen onderdeel maken van de diensten SURFaudit en van de Cybersave Yourself Campagne Herkenbaar maken welke diensten beschikbaar zijn via SURFnet c.q. de markt om digitaal toetsen veilig en betrouwbaar in te richten VOORZIENINGEN VOOR DIGITAAL TOETSEN Instellingen worstelen met de vraag hoe te komen tot de keuze voor het juiste toetssysteem, lopen aan tegen vraagstukken rond interoperabiliteit en uitwisselbaarheid tussen toetssystemen en andere systemen. Om instellingen hierbij te ondersteunen zorgen we ervoor dat: Vier toetssoftware-systemen zijn toegevoegd aan het aanbod van SURFmarket (minimum-eis: aansluiting SURFconext en voldoen aan Juridisch Normenkader HO) SURF werkt aan de bewustwording van het belang van standaarden bij leveranciers en instellingen 2 tot 4 instellingen experimenten uitvoeren om interoperabiliteit en/of uitwisselbaarheid tussen een toetssysteem en een ander systeem te realiseren GRIP BIEDEN OP ORGANISATIE EN BELEID VOOR DIGITAAL TOETSEN Het invoeren van digitaal toetsen vraagt om weloverwogen keuzes, vergt vaak grote investeringen (toetssoftware, toetszalen) en vergt een verandering in de organisatie die verschillende afdelingen doorsnijdt. In 2015 ontwikkelde SURF samen met instellingen handvatten om beleid voor digitaal toetsen te verankeren binnen het instellingsbeleid. In 2016 willen we: Instellingen ondersteunen bij het in gebruik nemen van deze handvatten Lessons learned verspreiden Het belang van digitaal toetsbeleid onder de aandacht brengen bij bestuurders

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: LEARNING ANALYTICS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Learning Analytics 2 INHOUD 1. Learning Analytics

Nadere informatie

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN!

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! #T2D2015 AGENDA 10 dec Toetsbeleid 10.00 uur Opening Annette Peet - SURFnet 10.05 uur Casus TU/e: aanpak digitaal toetsbeleid Ludo van

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 2 INHOUD 1 Open

Nadere informatie

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN

Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN Innovation Challenge 2015 EXPERIMENTEREN MET INNOVATIEVE ICT-TOEPASSINGEN #IC_2015 AGENDA 13.00 uur Opening en achtergrond Lieke Rensink, SURFnet 13.15 uur Informatie Innovation Challenge en vragenronde

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Flexibele en Persoonlijke

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven met ict Professionalisering Leren en lesgeven met ict Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015 Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS 28 mei 2015 Welkom Programma Open en Online Onderwijs Stimuleringsregeling, 11 projecten van start Flankerend Onderzoek Kennisagenda - Samen

Nadere informatie

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling

Nadere informatie

Blended learning in het onderwijs

Blended learning in het onderwijs Blended learning in het onderwijs Nehem KMC heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes. Vanuit deze ervaring vertellen wij u in deze brochure graag meer over blended learning.

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen?

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Dr. Mary Dankbaar programma manager e-learning, Erasmus MC Inhoud Ontwikkelen en beoordelen kennis Ontwikkelen en beoordelen van vaardigheden

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie met ICT

Onderwijsinnovatie met ICT Onderwijsinnovatie met ICT Resultaten 2015 en 2016 Met het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT ondersteunt SURFnet hogeronderwijsinstellingen om onderwijs op maat aan te bieden dat aansluit bij

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 10)

De beleidsartikelen (artikel 10) 10. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 10.1 Algemene beleidsdoelstelling De minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Informatie- en communicatietechnologie (ict) kan hierbij

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

cjcbejbv ejveneke nvknevm m

cjcbejbv ejveneke nvknevm m Welkom! Bij de miniconferentie Formatief toetsen 26 maart 2013 cjcbejbv ejveneke nvknevm m Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht Aanleiding voor deze middag Doelen van vanmiddag Kennismaken - ontmoeten

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,..

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet Tussen onderwijs en ict Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen Bouwen 2 Aanleiding -

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie