English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Gebruikershandleiding

2 && Wat kunt u doen met dit apparaat? &&Piano spelen e& Spelen met verschillende klanken p. 7 Dit apparaat kan heel wat verschillende klanken (klanken) produceren. U kunt deze klanken naar wens selecteren en gebruiken. e& Een metronoom gebruiken p. 7 e& Duetten spelen p. 8 U kunt een metronoom activeren. U kunt het klavier opdelen in een linker- en een rechterhelft en bespelen alsof het twee piano's zijn. && Songs afspelen en opnemen e& De geïntegreerde songs afspelen p. 10 Dit apparaat bevat talloze geïntegreerde songs. Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor de titels van de songs. e& Afzonderlijke partijen afspelen p. 10 U kunt meespelen met een song terwijl u alleen de partij voor de rechterhand of voor de linkerhand beluistert. e& Gespeelde muziekstukken opnemen p. 11 U kunt uw eigen gespeelde muziekstukken opnemen. &&Uw piano afstemmen op uw wensen e& De aanslaggevoeligheid regelen p. 9 e& Galm toevoegen p. 9 U kunt de aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen aan uw eigen speelstijl. U kunt galm toevoegen zodat u het gevoel krijgt dat u optreedt in een concertzaal. e& De helderheid aanpassen p. 9 U kunt de klankkwaliteit van het geluid aanpassen van een helder timbre tot een zachte klankkleur. e& De toonhoogte van het klavier wijzigen p. 13 Met de Transpose-functie kunt u het klavier in stappen van een halve toon transponeren. 2

3 Inhoudsopgave Wat kunt u doen met dit apparaat? Paneelbeschrijvingen Voorpaneel Aansluitingen op het achterpaneel Voordat u begint te spelen Het deksel openen/sluiten Het apparaat in- of uitschakelen Muziek maken Klanken selecteren De metronoom gebruiken Het tempo wijzigen De maat wijzigen Het klavier splitsen (Twin Piano) De knoppen uitschakelen (Panel Lock) De gevoeligheid van het klavier en het geluid aanpassen De gevoeligheid van het klavier aanpassen (Key Touch) Galm toevoegen aan het geluid (Reverb Efect) De geluidshelderheid aanpassen Songs afspelen Partijen (linker-/rechterhand) afzonderlijk afspelen Een aftelling laten horen voor het afspelen Opnemen Diverse instellingen (Function-modus) Basishandelingen in de Function-modus De instellingen opslaan (Memory Backup) Functie-instellingen De toonhoogte van het klavier veranderen (Transpose) De toonhoogte afstemmen op andere instrumenten (Master Tuning) Videoapparatuur bedienen (Visual Control-modus/-kanaal) Instellingen voor het MIDI-verzendkanaal Dubbele noten vermijden bij het werken met een sequencer (Local Control) Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset) Problemen oplossen Berichtenlijst Belangrijkste speciicaties Klankenlijst Lijst van interne songs HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN Montage Index English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Lees de volgende hoofdstukken zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 20) en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 21). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het best de volledige gebruikershandleiding lezen. De handleiding moet als handig naslagwerk worden bewaard. Copyright 2011 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION. 3

4 Paneelbeschrijvingen Voorpaneel Piano [Grand]- en [Ensemble]-knop Met deze knoppen kunt u klanken selecteren (p. 7) of de manier aanpassen waarop deze worden voortgebracht (p. 9). Een vleugelpiano selecteren Verschillende pianoklanken selecteren Andere klanken selecteren Druk op de [Grand]-knop. Druk op de [Ensemble]-knop. Druk op de [Grand]- of [Ensemble]-knop en druk vervolgens op de knop [ ] of [+]. Het galmefect aanpassen De helderheid aanpassen Houd de [Grand]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. Houd de [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [Volume]-knop Met deze knop regelt u het volume. [Key Touch]-knop Hiermee kunt u de aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen (p. 9). De aanslaggevoeligheid aanpassen De standaardaanslaggevoeligheid selecteren Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. Schakel de [Key Touch]-knop uit. [Twin Piano]-knop Met deze knop kunt u het klavier opsplitsen in een linker- en een rechterdeel zodat twee personen binnen hetzelfde toonhoogtebereik kunnen spelen (p. 8). De Twin Piano-modus inschakelen De geluidsweergave wijzigen (in de Twin Piano-modus) Schakel [Twin Piano]-knop in. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [Power]-knop Hiermee schakelt u het apparaat in/uit (p. 6). * Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat automatisch werd uitgeschakeld, kunt u de [Power]-knop gebruiken om het terug in te schakelen. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Of" in op "OFF" zoals omschreven bij Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 15). Achterzijde Demper pedaal Gebruik dit pedaal om het geluid aan te houden. Als u dit pedaal ingedrukt houdt, worden de noten langer aangehouden, zelfs als u de toetsen op het klavier loslaat. De lengte van het aanhouden verandert subtiel, afhankelijk van hoe hard u het pedaal indrukt. Als u op een akoestische piano de demperpedaal ingedrukt houdt, trillen de snaren van noten die u niet hebt aangeslagen mee met de snaren van de noten die u wel hebt gespeeld, wat zorgt voor een rijke resonantie. Dit apparaat simuleert deze gelijktijdige trillingen (demperresonantie). Sostenuto pedaal Dit pedaal houdt uitsluitend de noten aan van de toetsen die ingedrukt waren wanneer u op de pedaal drukte. Soft-pedaal Met dit pedaal kunt u het geluid zachter maken. Als u het Soft pedaal indrukt, wordt er een geluid geproduceerd dat minder krachtig is dan wanneer u anders met een gelijke kracht de toetsen zou aanslaan. Dit pedaal vervult dezelfde functie als het linkerpedaal van een akoestische piano. De zachtheid van de klank kan subtiel gewijzigd worden door het pedaal dieper of minder diep in te drukken. 4

5 Paneelbeschrijvingen Display Hier vindt u informatie over het klanknummer, het songnummer, de maataanduiding, het tempo, de geselecteerde functie of de waarde. [Metronome]-knop Met deze knop schakelt u de metronoom in (p. 7). Klanknummer Grand piano GP1 En1 Overige o 1 Verschillende pianoklanken Songnummer Interne song a.01 Gebruiker U.01 Tempo 108 De metronoom inschakelen Het tempo wijzigen De maatsoort wijzigen Schakel de [Metronome]-knop in. Schakel de [Metronome]-knop in om het tempo weer te geven en druk vervolgens op de knop [ ] of [+]. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [ ] [+]-knoppen Gebruik deze knoppen om klankvariaties of songs te selecteren of verschillende instellingen aan te passen. Om een waarde snel te verhogen, houdt u de [+]-knop ingedrukt en drukt u op de [ ]-knop. Andersom kunt u een waarde snel verlagen door de [ ]-knop ingedrukt te houden en op de [+]-knop te drukken. Ingang Als u een kabel met een stereoministekker gebruikt om een audiospeler of een gelijkaardig apparaat aan te sluiten, wordt het geluid van het aangesloten apparaat uitgestuurd via dit apparaat. Gebruik de bedieningselementen van het aangesloten apparaat (audiospeler) om het volume aan te passen. MIDI-aansluitingen Voor het aansluiten van een MIDI-apparaat (p. 14). [Song]-knop Gebruik deze knop om songs af te spelen (p. 10) of op te nemen (p. 11). Een song afspelen/ beëindigen Een song selecteren Druk op de [Song]-knop. Aansluitingen op het achterpaneel Druk op de knop [ ] of [+] terwijl het songnummer (de song is beëindigd) wordt weergegeven op het scherm. Snel vooruitspoelen/ terugspoelen Songs opeenvolgend afspelen Afspelen terwijl de partij voor de rechterhand gedempt wordt Afspelen terwijl de partij voor de linkerhand gedempt wordt Opnemen Uitgangen Als u deze aansluitingen verbindt met versterkte luidsprekers, wordt het geluid van dit apparaat via deze luidsprekers uitgestuurd. DC In-aansluiting Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting (p. 22). Druk op de knop [ ] of [+] terwijl de maataanduiding (de song wordt afgespeeld) wordt weergegeven op het scherm. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [+]-knop om deze partij in of uit te schakelen. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [ ]-knop om deze partij in of uit te schakelen. Houd eerst de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. Druk vervolgens op de [Song]-knop. Pedaalaansluiting Sluit hier de pedaalkabel van de bijgeleverde standaard op aan (p. 22). * Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen. Hoofdtelefoonaansluitingen Aangezien dit apparaat uitgerust is met twee hoofdtelefoonaansluitingen, kunnen twee personen tegelijk een hoofdtelefoon gebruiken. Als u slechts één hoofdtelefoon gebruikt, dan heeft het geen belang welke aansluiting u gebruikt. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Wanneer u de hoofdtelefoon niet gebruikt, kunt u deze aan de hoofdtelefoonhaak hangen. Vergeet de adapterstekker van uw hoofdtelefoon niet te verwijderen! Als u de adapterstekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting achterlaat, produceert de piano geen geluid. Controleer altijd eerst de hoofdtelefoonaansluitingen als de piano geen geluid produceert. * Hang uitsluitend een hoofdtelefoon aan de hoofdtelefoonhaak. Oefen geen overmatige druk uit op de haak. Doet u dit wel, dan kunt u de haak beschadigen. 5

6 Voordat u begint te spelen Het deksel openen/sluiten Open eerst het deksel. Gebruik altijd beide handen om het deksel te openen of te sluiten. Het deksel openen 1. Gebruik beide handen om het deksel op te hefen en druk het van u weg. Het apparaat in- of uitschakelen Schakel de verschillende apparaten in de aangegeven volgorde in nadat u de aansluitingen hebt voltooid (p. 22). Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunnen er defecten optreden en/ of kan er schade aan de luidsprekers en andere apparaten ontstaan. De stroom inschakelen 1. Draai de [Volume]-knop volledig naar links om het volume te minimaliseren. Rand van het deksel 2. Druk het deksel van u weg tot het stopt. Het deksel sluiten 3. Neem de rand van het deksel met beide handen vast en laat het voorzichtig zakken. 2. Zet de [Power]-knop op ON. Na een kort interval kunt u klanken produceren door het klavier te bespelen. OPMERKING! Let erop dat uw vingers niet geklemd raken bij het openen of sluiten van het deksel. Wanneer kleine kinderen de piano gebruiken, moet een volwassene toezicht houden. Als u de piano wilt verplaatsen, moet u eerst het deksel sluiten om ongelukken te vermijden. Let erop dat uw vingers niet geklemd raken tussen de plooiende partijen bij het openen of sluiten van het deksel. Het is gevaarlijk om het deksel te sluiten door er bovenaan op te drukken; in dit geval kunnen uw vingers geklemd raken tussen de onderdelen van het deksel. Als u het deksel opent door er tegen te drukken, kan dit apparaat vallen. U moet de rand van het deksel vastnemen om het te openen of te sluiten. 3. Gebruik de [Volume]-knop om het volume aan te sturen. * Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het inschakelen duurt het even (enkele seconden) voordat het apparaat normaal werkt. * Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is echter normaal en wijst niet op een defect. Het apparaat uitschakelen 1. Draai de [Volume]-knop volledig naar links om het volume te minimaliseren. 2. Zet de [Power]-knop op OFF. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, schakelt u "Auto Off" uit. Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat automatisch werd uitgeschakeld, kunt u de [Power]-knop gebruiken om het terug in te schakelen. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Of" in op "OFF" zoals omschreven bij Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 15). 6

7 Muziek maken Klanken selecteren Dit apparaat bevat talloze klanken (klanken). De klanken worden onderverdeeld in twee groepen. De Piano [Grand]-knop wordt gebruikt voor de klankgroep vleugelpiano's en de [Ensemble]-knop wordt gebruikt voor pianoklanken in combinatie met andere klanken zoals snaren of een bas. De klank "Grand Piano 1" (GP1) is geselecteerd als het instrument wordt ingeschakeld. De metronoom gebruiken U kunt spelen terwijl het geluid van de metronoom wordt weergegeven. U kunt het tempo of de maat van de metronoom wijzigen. Als er een song wordt afgespeeld, volgt de metronoom het tempo en de maat van deze song. 1. Druk op de Piano [Grand]- of [Ensemble]-knop om een klankgroep te selecteren. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om de gewenste klankvariatie te selecteren uit de klankgroep. Het klanknummer wordt weergegeven op het scherm. Knop Display Uitleg Piano [Grand]- knop Piano [Ensemble]- knop GP1 GP2 GP3 GP4 En1 En2 En3 En4 o 1 o22 Een fantastische klank van een concertvleugel. Deze klank wordt het meest aanbevolen en kan gebruikt worden voor alle muziekstijlen. Een zachtere vleugelpianoklank. Geschikt voor stille songs. Een heldere vleugelpianoklank. Geschikt als u wilt dat de piano opvalt in de band. Een honkytonkpiano. Ideaal voor ragtime. GP1 gelaagd met strijkers. GP1 gelaagd met een koor. GP1 gelaagd met bellen. Het lage bereik speelt een bas- en een ridebekken en het middelste en hoge bereik spelen de GP1. Ideaal voor het zelf uitvoeren van een "pianotrio". Verschillende andere klanken (geen pianoklanken). Referentie Raadpleeg Klankenlijst (p. 18) voor meer informatie. 1. Druk op de [Metronome]-knop zodat deze gaat branden. De metronoom wordt gestart en de tempowaarde die geselecteerd is, wordt weergegeven. De [Metronome]-knop knippert synchroon met de maatsoort en het tempo van de geselecteerde song. Om de metronoom te stoppen, drukt u nogmaals op de [Metronome]-knop. Het tempo wijzigen 1. Druk op de [Metronome]-knop om het huidige tempo aan te geven op het scherm. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om het tempo aan te passen. De maat wijzigen 1. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de maat te selecteren. Display Maat Display Maat 2.2 2/ /4 0.4 Alleen zwakke maten worden geproduceerd / / / / / /4 (standaard) 9.8 9/ / /8 108 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 7

8 Muziek maken Het klavier splitsen ( Twin Piano) U kunt het klavier opsplitsen in een linker- en een rechterdeel zodat twee personen binnen hetzelfde toonhoogtebereik kunnen spelen. Dit betekent dat u het apparaat kunt gebruiken als twee aparte piano's. De knoppen uitschakelen ( Panel Lock) Als u de Panel Lock activeert, worden alle knoppen uitgeschakeld. Zo kunt u voorkomen dat de klank of de instellingen gewijzigd worden als u onbedoeld op een knop zou drukken. 1. Druk op de [Twin Piano]-knop zodat deze gaat branden. Twin Piano wordt ingeschakeld en de volgende instellingen worden toegepast. Het klavier wordt opgesplitst in een linker- en een rechterdeel, waarbij de "middelste C" het midden van elke partij is. Het linker- en rechterdeel hebben dezelfde klank (Grand Piano 1). Het rechterpedaal (demperpedaal) is het demperpedaal voor het rechterdeel en het linkerpedaal (Soft pedaal) is het demperpedaal voor het linkerdeel. * Twin Piano wordt uitgeschakeld als u een andere klank kiest dan Grand Piano 1 (GP1). 1. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop. Panel Lock wordt geactiveerd. Alle knoppen worden uitgeschakeld. Op het scherm wordt het volgende weergegeven. --- De Panel Lock-functie uitschakelen Houd de [Song]-knop nogmaals ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop. MEMO Panel Lock wordt geannuleerd als u het apparaat uitschakelt. Twin Piano uitschakelen Druk opnieuw op de [Twin Piano]-knop zodat deze dooft. Kiezen hoe Twin Piano klinkt (Twin Piano-modus) U kunt de volgende manieren kiezen om in te stellen hoe het geluid zal geproduceerd worden. 1. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en gebruik de knoppen [+] en [ ] om de Twin Piano-modus te selecteren. Waarde 1 2 Uitleg U hoort het geluid rechts als u aan de rechterkant van het klavier speelt en links als u aan de linkerkant speelt. Noten die in het rechtergebied worden gespeeld, hoort u via de rechterluidspreker en noten die in het linkergebied worden gespeeld, hoort u via de linkerluidspreker. Als u een hoofdtelefoon gebruikt, hoort u het geluid van het rechterdeel in uw rechteroor en het geluid van het linkerdeel in uw linkeroor. MEMO Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 8

9 De gevoeligheid van het klavier en het geluid aanpassen De gevoeligheid van het klavier aanpassen ( Key Touch) Hieronder vindt u meer informatie over het aanpassen van de manier waarop het geluid reageert op de dynamiek van uw klavier. U kunt de respons aanpassen aan uw speelsterkte. Galm toevoegen aan het geluid ( Reverb Effect) U kunt een galmefect toepassen op de noten die u speelt op het klavier. Door het galmefect in te schakelen, verkrijgt u een aangename galm waardoor het lijkt alsof u speelt in een concertzaal of een gelijkaardige ruimte. 1. Druk op de [Key Touch]-knop zodat deze gaat branden. U kunt nu de aanslaggevoeligheid aanpassen. [Key Touch]-knop OFF (brandt niet) ON (brandt) Uitleg De aanslaggevoeligheid is ingesteld op "medium". Dit is de standaardaanslaggevoeligheid. Op deze manier kunt u met de natuurlijkste aanslag spelen. Deze instelling benadert de aanslag van een akoestische piano het meest. De aanslaggevoeligheid die u hebt gekozen in stap 2 wordt toegepast. 2. Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de aanslaggevoeligheid aan te sturen. Weergave/waarde F Fixed Uitleg Het geluid heeft steeds hetzelfde volume, ongeacht de kracht die wordt gebruikt om de toetsen aan te slaan. L2 Super Light Deze instelling produceert de lichtste toetsaanslag. L1 N H1 H2 MEMO Light Medium Heavy U kunt fortissimo (f) spelen met een minder sterke aanslag dan bij "medium". Het toetsenbord voelt dus lichter aan. Deze instelling maakt spelen gemakkelijker, zelfs voor kinderen. Dit is de standaardaanslaggevoeligheid. Op deze manier kunt u met de natuurlijkste aanslag spelen. Deze instelling benadert de aanslag van een akoestische piano het meest. U moet de toetsen harder aanslaan dan bij "medium" om fortissimo (f) te spelen. Het toetsenbord voelt dus zwaarder aan. Dynamische aanslagen geven dat wat u speelt nog meer gevoel. Super Heavy Deze instelling produceert de zwaarste toetsaanslag. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 1. Houd de Piano [Grand]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de diepte van het galmefect aan te sturen. Waarde OFF 1 10 (standaard: 5) MEMO Uitleg Er wordt geen galm gebruikt. U kunt de galmdiepte op tien niveaus instellen. Hogere waarden zorgen voor een diepere galm. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). De geluidshelderheid aanpassen Hier wordt uitgelegd hoe u de geluidshelderheid kunt regelen. 1. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de helderheid van het geluid aan te sturen. Waarde (standaard: 0) MEMO Uitleg Hiermee kunt u de geluidshelderheid instellen. Positieve waarden (+) zorgen voor een helderdere klank, en negatieve waarden ( ) maken de klank zachter. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 9 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands

10 Songs afspelen Hier krijgt u meer informatie over het beluisteren van interne songs en songs die opgenomen zijn in het interne geheugen. Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor meer informatie over de titels van de interne songs. Een song afspelen 1. Druk op de [Song]-knop zodat deze gaat branden. De song wordt afgespeeld. Wanneer de song volledig afgespeeld is, stopt het afspelen. Tijdens het afspelen geeft het scherm de huidige afspeelpositie van de song weer Maataanduiding en punt weergegeven De song snel vooruitspoelen of terugspoelen 1. Druk op de knop [ ] of [+] terwijl de song wordt afgespeeld. Zo kunt u de song snel vooruitspoelen of terugspoelen. De maataanduiding op het scherm verhoogt of verlaagt telkens wanneer u op de knop drukt. Door een knop ingedrukt te houden, kunt u de maataanduiding snel verhogen of verlagen. De song beëindigen 1. Druk op de [Song]-knop zodat deze dooft. De song wordt beëindigd. Een song selecteren Als de song gestopt is, geeft het scherm het songnummer weer. a.01 Songnummers die beginnen met "a, b, c" zijn interne songs. Songnummers die beginnen met "U" zijn songs die u opgenomen hebt in het interne geheugen. 1. Druk op de knop [ ] of [+] terwijl het songnummer wordt weergegeven. Zo kunt u een song selecteren. Als u een song in het midden hebt beëindigd, kunt u op de [ ]-knop drukken om terug te keren naar het begin van het nummer. Opgenomen songs U.01 U.10 Interne songs a.01 c.20 Songs opeenvolgend afspelen 1. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. De songs worden opeenvolgend afgespeeld. Wanneer de huidige song afgelopen is, wordt de volgende song afgespeeld. Partijen (linker-/rechterhand) afzonderlijk afspelen U kunt partijen (linker- of rechterhand) afzonderlijk selecteren en afspelen. Dit is een handige manier om te oefenen door met één hand per keer mee te spelen met een song. 1. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de partij te selecteren die u wilt afspelen. Knop [ ]-knop (partij voor de linkerhand) [+]-knop (partij voor de rechterhand) Brandt/ brandt niet Brandt Brandt niet Brandt Brandt niet Uitleg De partij voor de linkerhand wordt afgespeeld De partij voor de linkerhand wordt gedempt (of bevat gaan opgenomen gegevens) De partij voor de rechterhand wordt afgespeeld De partij voor de rechterhand wordt gedempt (of bevat geen opgenomen gegevens) * Deze instelling wordt geannuleerd als u een andere song selecteert. MEMO De partijen (linkerhand/rechterhand) worden voor de interne songs (a, b, c) en de songs die u hebt opgenomen (U) als volgt aangeduid. Songs Interne songs (a, b, c) Opgenomen songs (U) Partij voor de linkerhand Partij voor de linkerhand Partij voor de rechterhand Partij voor de rechterhand Twin Piano (p. 8) Piano linkerhand Piano rechterhand Gesplitste klanken (p. 18) Overige Klank linkerhand Geen opgenomen gegevens Klank rechterhand Alle partijen (beide handen) Een aftelling laten horen voor het afspelen Als u wilt meespelen met een song, is het eenvoudiger om uw spel af te stemmen op de song als er een aftelling weerklinkt voor het afspelen. 10 * Er worden geen songs in het interne geheugen (U.01 U.10) weergegeven als er geen opgenomen zijn. * Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor meer informatie over de titels van de interne songs. 1. Druk op de [Metronome]-knop om de metronoom in te schakelen (p. 7). 2. Druk op de [Song]-knop om de song af te spelen. Na een aftelling van twee maten begint de song te spelen. Tijdens de aftelling wordt eerst het cijfer "-2" en vervolgens "-1" weergegeven op het scherm.

11 Opnemen U kunt gespeelde muziekstukken opnemen. U kunt opgenomen muziekstukken afspelen en nagaan wat en hoe u gespeeld hebt. U kunt ook melodieën op het klavier spelen terwijl er een vooraf opgenomen stuk afspeelt. Als u geen aftelling wilt horen voor de opname De opname start automatisch als u het klavier bespeelt in de opnamestand-bymodus. De opname stoppen De voorbereidingen treffen voor het opnemen 1. Selecteer de klank die u wilt gebruiken (p. 7). 2. Activeer indien gewenst de metronoom. Druk op de [Metronome]-knop. Speciiceer terwijl de metronoom geactiveerd is het tempo en de maatsoort voor de song (p. 7). De opnamestand-bymodus activeren 3. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. De [Song]-knop knippert; het apparaat schakelt over naar de opnamestand-bymodus. MEMO Als u beslist om niet op te nemen (u wilt dus de opnamestandbymodus verlaten), houdt u de [Metronome]-knop nogmaals ingedrukt en drukt u op de [Song]-knop. Het songnummer selecteren om op te nemen 4. Druk op de knop [ ] of [+] om het songnummer (u01 u10) dat u wilt opnemen te selecteren. u01 U.01 OPMERKING! Een song zonder opgenomen gegevens (lege song) Songnummer weergegeven met kleine letter "u" Er wordt geen punt weergegeven Een song met opgenomen gegevens Songnummer weergegeven met hoofdletter "U" Er wordt een punt weergegeven Als u een song selecteert die reeds gegevens bevat (een song met een hoofdletter "U") en een opname maakt, worden de eerder opgenomen gegevens gewist. 6. Druk op de [Song]-knop. De opname wordt gestopt. De song wordt automatisch opgeslagen wanneer u de opname stopt. * Terwijl de song opgeslagen wordt, verschijnt er gedurende enkele seconden een ronddraaiend "o"-symbool op het scherm. Schakel het apparaat tijdens deze fase nooit uit. Doet u dit wel, dan gaat de opgeslagen song mogelijk verloren. Wanneer het opslaan voltooid is, dooft de [Song]-knop. De opgenomen song beluisteren Na de opname kunt u op de [Song]-knop drukken om de opgenomen song onmiddellijk af te spelen. Raadpleeg Songs afspelen (p. 10) voor meer informatie over afspeelmethodes voor songs. Als u de opname opnieuw wilt uitvoeren U kunt de procedure op deze pagina herhalen vanaf stap 1 om op te nemen onder hetzelfde songnummer. Als u de opgenomen song wilt wissen U kunt een song wissen door als volgt een lege song op te nemen. Herhaal de procedure bij stap 3 op deze pagina. Selecteer in stap 4 van de procedure het songnummer dat u wilt wissen. Druk in stap 5 op de [Song]-knop om de aftelling van twee maten te laten horen, en druk vervolgens op de [Song]- knop zonder op het klavier te spelen. Er wordt een song zonder noten opgenomen; de song is dus gewist. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands De opname starten 5. Druk op de [Song]-knop. Na een aftelling van twee maten begint de opname. Tijdens de aftelling wordt eerst het cijfer "-2" en vervolgens "-1" weergegeven op het scherm. 11

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

CN14 Gebruikershandleiding

CN14 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument CN14 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

Belangrijkste functies

Belangrijkste functies Gebruikershandleiding Belangrijkste functies Nieuwe COSM-amps Deze opnieuw ontworpen COSM-amps vormen de neerslag van alle kennis over het creëren van geluid die we in de loop der jaren hebben verkregen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

PX-A800 GEBRUIKSAANWIJZING. Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.

PX-A800 GEBRUIKSAANWIJZING. Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag. D P-A800 GEBRUIKSAANWIJZING Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen Zorg er voor eerst aandachtig de Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

CS7 Gebruikershandleiding

CS7 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument CS7 Gebruikershandleiding Music menu Recorder Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai Concert Artist CS7 digitale piano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Medeli Elektronisch Keyboard MD100. Nederlandse handleiding

Medeli Elektronisch Keyboard MD100. Nederlandse handleiding Medeli Elektronisch Keyboard MD100 Nederlandse handleiding GEFELICITEERD! Gefeliciteerd met de aanschaf van de Medeli MD100. De MD100 is een gebruiksvriendelijk keyboard met moderne functies, met name

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (bijgeleverd op een apart blad). Deze hoofdstukken

Nadere informatie

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding E-14 Intelligent Keyboard Bedankt voor uw aankoop van het Roland E-14 Intelligent Keyboard. Ook uw E-14 beschikt over de prachtige klankbron die

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie