English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Gebruikershandleiding

2 && Wat kunt u doen met dit apparaat? &&Piano spelen e& Spelen met verschillende klanken p. 7 Dit apparaat kan heel wat verschillende klanken (klanken) produceren. U kunt deze klanken naar wens selecteren en gebruiken. e& Een metronoom gebruiken p. 7 e& Duetten spelen p. 8 U kunt een metronoom activeren. U kunt het klavier opdelen in een linker- en een rechterhelft en bespelen alsof het twee piano's zijn. && Songs afspelen en opnemen e& De geïntegreerde songs afspelen p. 10 Dit apparaat bevat talloze geïntegreerde songs. Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor de titels van de songs. e& Afzonderlijke partijen afspelen p. 10 U kunt meespelen met een song terwijl u alleen de partij voor de rechterhand of voor de linkerhand beluistert. e& Gespeelde muziekstukken opnemen p. 11 U kunt uw eigen gespeelde muziekstukken opnemen. &&Uw piano afstemmen op uw wensen e& De aanslaggevoeligheid regelen p. 9 e& Galm toevoegen p. 9 U kunt de aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen aan uw eigen speelstijl. U kunt galm toevoegen zodat u het gevoel krijgt dat u optreedt in een concertzaal. e& De helderheid aanpassen p. 9 U kunt de klankkwaliteit van het geluid aanpassen van een helder timbre tot een zachte klankkleur. e& De toonhoogte van het klavier wijzigen p. 13 Met de Transpose-functie kunt u het klavier in stappen van een halve toon transponeren. 2

3 Inhoudsopgave Wat kunt u doen met dit apparaat? Paneelbeschrijvingen Voorpaneel Aansluitingen op het achterpaneel Voordat u begint te spelen Het deksel openen/sluiten Het apparaat in- of uitschakelen Muziek maken Klanken selecteren De metronoom gebruiken Het tempo wijzigen De maat wijzigen Het klavier splitsen (Twin Piano) De knoppen uitschakelen (Panel Lock) De gevoeligheid van het klavier en het geluid aanpassen De gevoeligheid van het klavier aanpassen (Key Touch) Galm toevoegen aan het geluid (Reverb Efect) De geluidshelderheid aanpassen Songs afspelen Partijen (linker-/rechterhand) afzonderlijk afspelen Een aftelling laten horen voor het afspelen Opnemen Diverse instellingen (Function-modus) Basishandelingen in de Function-modus De instellingen opslaan (Memory Backup) Functie-instellingen De toonhoogte van het klavier veranderen (Transpose) De toonhoogte afstemmen op andere instrumenten (Master Tuning) Videoapparatuur bedienen (Visual Control-modus/-kanaal) Instellingen voor het MIDI-verzendkanaal Dubbele noten vermijden bij het werken met een sequencer (Local Control) Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset) Problemen oplossen Berichtenlijst Belangrijkste speciicaties Klankenlijst Lijst van interne songs HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN Montage Index English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Lees de volgende hoofdstukken zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 20) en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 21). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het best de volledige gebruikershandleiding lezen. De handleiding moet als handig naslagwerk worden bewaard. Copyright 2011 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION. 3

4 Paneelbeschrijvingen Voorpaneel Piano [Grand]- en [Ensemble]-knop Met deze knoppen kunt u klanken selecteren (p. 7) of de manier aanpassen waarop deze worden voortgebracht (p. 9). Een vleugelpiano selecteren Verschillende pianoklanken selecteren Andere klanken selecteren Druk op de [Grand]-knop. Druk op de [Ensemble]-knop. Druk op de [Grand]- of [Ensemble]-knop en druk vervolgens op de knop [ ] of [+]. Het galmefect aanpassen De helderheid aanpassen Houd de [Grand]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. Houd de [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [Volume]-knop Met deze knop regelt u het volume. [Key Touch]-knop Hiermee kunt u de aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen (p. 9). De aanslaggevoeligheid aanpassen De standaardaanslaggevoeligheid selecteren Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. Schakel de [Key Touch]-knop uit. [Twin Piano]-knop Met deze knop kunt u het klavier opsplitsen in een linker- en een rechterdeel zodat twee personen binnen hetzelfde toonhoogtebereik kunnen spelen (p. 8). De Twin Piano-modus inschakelen De geluidsweergave wijzigen (in de Twin Piano-modus) Schakel [Twin Piano]-knop in. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [Power]-knop Hiermee schakelt u het apparaat in/uit (p. 6). * Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat automatisch werd uitgeschakeld, kunt u de [Power]-knop gebruiken om het terug in te schakelen. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Of" in op "OFF" zoals omschreven bij Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 15). Achterzijde Demper pedaal Gebruik dit pedaal om het geluid aan te houden. Als u dit pedaal ingedrukt houdt, worden de noten langer aangehouden, zelfs als u de toetsen op het klavier loslaat. De lengte van het aanhouden verandert subtiel, afhankelijk van hoe hard u het pedaal indrukt. Als u op een akoestische piano de demperpedaal ingedrukt houdt, trillen de snaren van noten die u niet hebt aangeslagen mee met de snaren van de noten die u wel hebt gespeeld, wat zorgt voor een rijke resonantie. Dit apparaat simuleert deze gelijktijdige trillingen (demperresonantie). Sostenuto pedaal Dit pedaal houdt uitsluitend de noten aan van de toetsen die ingedrukt waren wanneer u op de pedaal drukte. Soft-pedaal Met dit pedaal kunt u het geluid zachter maken. Als u het Soft pedaal indrukt, wordt er een geluid geproduceerd dat minder krachtig is dan wanneer u anders met een gelijke kracht de toetsen zou aanslaan. Dit pedaal vervult dezelfde functie als het linkerpedaal van een akoestische piano. De zachtheid van de klank kan subtiel gewijzigd worden door het pedaal dieper of minder diep in te drukken. 4

5 Paneelbeschrijvingen Display Hier vindt u informatie over het klanknummer, het songnummer, de maataanduiding, het tempo, de geselecteerde functie of de waarde. [Metronome]-knop Met deze knop schakelt u de metronoom in (p. 7). Klanknummer Grand piano GP1 En1 Overige o 1 Verschillende pianoklanken Songnummer Interne song a.01 Gebruiker U.01 Tempo 108 De metronoom inschakelen Het tempo wijzigen De maatsoort wijzigen Schakel de [Metronome]-knop in. Schakel de [Metronome]-knop in om het tempo weer te geven en druk vervolgens op de knop [ ] of [+]. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+]. [ ] [+]-knoppen Gebruik deze knoppen om klankvariaties of songs te selecteren of verschillende instellingen aan te passen. Om een waarde snel te verhogen, houdt u de [+]-knop ingedrukt en drukt u op de [ ]-knop. Andersom kunt u een waarde snel verlagen door de [ ]-knop ingedrukt te houden en op de [+]-knop te drukken. Ingang Als u een kabel met een stereoministekker gebruikt om een audiospeler of een gelijkaardig apparaat aan te sluiten, wordt het geluid van het aangesloten apparaat uitgestuurd via dit apparaat. Gebruik de bedieningselementen van het aangesloten apparaat (audiospeler) om het volume aan te passen. MIDI-aansluitingen Voor het aansluiten van een MIDI-apparaat (p. 14). [Song]-knop Gebruik deze knop om songs af te spelen (p. 10) of op te nemen (p. 11). Een song afspelen/ beëindigen Een song selecteren Druk op de [Song]-knop. Aansluitingen op het achterpaneel Druk op de knop [ ] of [+] terwijl het songnummer (de song is beëindigd) wordt weergegeven op het scherm. Snel vooruitspoelen/ terugspoelen Songs opeenvolgend afspelen Afspelen terwijl de partij voor de rechterhand gedempt wordt Afspelen terwijl de partij voor de linkerhand gedempt wordt Opnemen Uitgangen Als u deze aansluitingen verbindt met versterkte luidsprekers, wordt het geluid van dit apparaat via deze luidsprekers uitgestuurd. DC In-aansluiting Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting (p. 22). Druk op de knop [ ] of [+] terwijl de maataanduiding (de song wordt afgespeeld) wordt weergegeven op het scherm. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [+]-knop om deze partij in of uit te schakelen. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [ ]-knop om deze partij in of uit te schakelen. Houd eerst de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. Druk vervolgens op de [Song]-knop. Pedaalaansluiting Sluit hier de pedaalkabel van de bijgeleverde standaard op aan (p. 22). * Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen. Hoofdtelefoonaansluitingen Aangezien dit apparaat uitgerust is met twee hoofdtelefoonaansluitingen, kunnen twee personen tegelijk een hoofdtelefoon gebruiken. Als u slechts één hoofdtelefoon gebruikt, dan heeft het geen belang welke aansluiting u gebruikt. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Wanneer u de hoofdtelefoon niet gebruikt, kunt u deze aan de hoofdtelefoonhaak hangen. Vergeet de adapterstekker van uw hoofdtelefoon niet te verwijderen! Als u de adapterstekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting achterlaat, produceert de piano geen geluid. Controleer altijd eerst de hoofdtelefoonaansluitingen als de piano geen geluid produceert. * Hang uitsluitend een hoofdtelefoon aan de hoofdtelefoonhaak. Oefen geen overmatige druk uit op de haak. Doet u dit wel, dan kunt u de haak beschadigen. 5

6 Voordat u begint te spelen Het deksel openen/sluiten Open eerst het deksel. Gebruik altijd beide handen om het deksel te openen of te sluiten. Het deksel openen 1. Gebruik beide handen om het deksel op te hefen en druk het van u weg. Het apparaat in- of uitschakelen Schakel de verschillende apparaten in de aangegeven volgorde in nadat u de aansluitingen hebt voltooid (p. 22). Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunnen er defecten optreden en/ of kan er schade aan de luidsprekers en andere apparaten ontstaan. De stroom inschakelen 1. Draai de [Volume]-knop volledig naar links om het volume te minimaliseren. Rand van het deksel 2. Druk het deksel van u weg tot het stopt. Het deksel sluiten 3. Neem de rand van het deksel met beide handen vast en laat het voorzichtig zakken. 2. Zet de [Power]-knop op ON. Na een kort interval kunt u klanken produceren door het klavier te bespelen. OPMERKING! Let erop dat uw vingers niet geklemd raken bij het openen of sluiten van het deksel. Wanneer kleine kinderen de piano gebruiken, moet een volwassene toezicht houden. Als u de piano wilt verplaatsen, moet u eerst het deksel sluiten om ongelukken te vermijden. Let erop dat uw vingers niet geklemd raken tussen de plooiende partijen bij het openen of sluiten van het deksel. Het is gevaarlijk om het deksel te sluiten door er bovenaan op te drukken; in dit geval kunnen uw vingers geklemd raken tussen de onderdelen van het deksel. Als u het deksel opent door er tegen te drukken, kan dit apparaat vallen. U moet de rand van het deksel vastnemen om het te openen of te sluiten. 3. Gebruik de [Volume]-knop om het volume aan te sturen. * Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het inschakelen duurt het even (enkele seconden) voordat het apparaat normaal werkt. * Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is echter normaal en wijst niet op een defect. Het apparaat uitschakelen 1. Draai de [Volume]-knop volledig naar links om het volume te minimaliseren. 2. Zet de [Power]-knop op OFF. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, schakelt u "Auto Off" uit. Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat automatisch werd uitgeschakeld, kunt u de [Power]-knop gebruiken om het terug in te schakelen. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Of" in op "OFF" zoals omschreven bij Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 15). 6

7 Muziek maken Klanken selecteren Dit apparaat bevat talloze klanken (klanken). De klanken worden onderverdeeld in twee groepen. De Piano [Grand]-knop wordt gebruikt voor de klankgroep vleugelpiano's en de [Ensemble]-knop wordt gebruikt voor pianoklanken in combinatie met andere klanken zoals snaren of een bas. De klank "Grand Piano 1" (GP1) is geselecteerd als het instrument wordt ingeschakeld. De metronoom gebruiken U kunt spelen terwijl het geluid van de metronoom wordt weergegeven. U kunt het tempo of de maat van de metronoom wijzigen. Als er een song wordt afgespeeld, volgt de metronoom het tempo en de maat van deze song. 1. Druk op de Piano [Grand]- of [Ensemble]-knop om een klankgroep te selecteren. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om de gewenste klankvariatie te selecteren uit de klankgroep. Het klanknummer wordt weergegeven op het scherm. Knop Display Uitleg Piano [Grand]- knop Piano [Ensemble]- knop GP1 GP2 GP3 GP4 En1 En2 En3 En4 o 1 o22 Een fantastische klank van een concertvleugel. Deze klank wordt het meest aanbevolen en kan gebruikt worden voor alle muziekstijlen. Een zachtere vleugelpianoklank. Geschikt voor stille songs. Een heldere vleugelpianoklank. Geschikt als u wilt dat de piano opvalt in de band. Een honkytonkpiano. Ideaal voor ragtime. GP1 gelaagd met strijkers. GP1 gelaagd met een koor. GP1 gelaagd met bellen. Het lage bereik speelt een bas- en een ridebekken en het middelste en hoge bereik spelen de GP1. Ideaal voor het zelf uitvoeren van een "pianotrio". Verschillende andere klanken (geen pianoklanken). Referentie Raadpleeg Klankenlijst (p. 18) voor meer informatie. 1. Druk op de [Metronome]-knop zodat deze gaat branden. De metronoom wordt gestart en de tempowaarde die geselecteerd is, wordt weergegeven. De [Metronome]-knop knippert synchroon met de maatsoort en het tempo van de geselecteerde song. Om de metronoom te stoppen, drukt u nogmaals op de [Metronome]-knop. Het tempo wijzigen 1. Druk op de [Metronome]-knop om het huidige tempo aan te geven op het scherm. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om het tempo aan te passen. De maat wijzigen 1. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de maat te selecteren. Display Maat Display Maat 2.2 2/ /4 0.4 Alleen zwakke maten worden geproduceerd / / / / / /4 (standaard) 9.8 9/ / /8 108 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 7

8 Muziek maken Het klavier splitsen ( Twin Piano) U kunt het klavier opsplitsen in een linker- en een rechterdeel zodat twee personen binnen hetzelfde toonhoogtebereik kunnen spelen. Dit betekent dat u het apparaat kunt gebruiken als twee aparte piano's. De knoppen uitschakelen ( Panel Lock) Als u de Panel Lock activeert, worden alle knoppen uitgeschakeld. Zo kunt u voorkomen dat de klank of de instellingen gewijzigd worden als u onbedoeld op een knop zou drukken. 1. Druk op de [Twin Piano]-knop zodat deze gaat branden. Twin Piano wordt ingeschakeld en de volgende instellingen worden toegepast. Het klavier wordt opgesplitst in een linker- en een rechterdeel, waarbij de "middelste C" het midden van elke partij is. Het linker- en rechterdeel hebben dezelfde klank (Grand Piano 1). Het rechterpedaal (demperpedaal) is het demperpedaal voor het rechterdeel en het linkerpedaal (Soft pedaal) is het demperpedaal voor het linkerdeel. * Twin Piano wordt uitgeschakeld als u een andere klank kiest dan Grand Piano 1 (GP1). 1. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop. Panel Lock wordt geactiveerd. Alle knoppen worden uitgeschakeld. Op het scherm wordt het volgende weergegeven. --- De Panel Lock-functie uitschakelen Houd de [Song]-knop nogmaals ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop. MEMO Panel Lock wordt geannuleerd als u het apparaat uitschakelt. Twin Piano uitschakelen Druk opnieuw op de [Twin Piano]-knop zodat deze dooft. Kiezen hoe Twin Piano klinkt (Twin Piano-modus) U kunt de volgende manieren kiezen om in te stellen hoe het geluid zal geproduceerd worden. 1. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en gebruik de knoppen [+] en [ ] om de Twin Piano-modus te selecteren. Waarde 1 2 Uitleg U hoort het geluid rechts als u aan de rechterkant van het klavier speelt en links als u aan de linkerkant speelt. Noten die in het rechtergebied worden gespeeld, hoort u via de rechterluidspreker en noten die in het linkergebied worden gespeeld, hoort u via de linkerluidspreker. Als u een hoofdtelefoon gebruikt, hoort u het geluid van het rechterdeel in uw rechteroor en het geluid van het linkerdeel in uw linkeroor. MEMO Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 8

9 De gevoeligheid van het klavier en het geluid aanpassen De gevoeligheid van het klavier aanpassen ( Key Touch) Hieronder vindt u meer informatie over het aanpassen van de manier waarop het geluid reageert op de dynamiek van uw klavier. U kunt de respons aanpassen aan uw speelsterkte. Galm toevoegen aan het geluid ( Reverb Effect) U kunt een galmefect toepassen op de noten die u speelt op het klavier. Door het galmefect in te schakelen, verkrijgt u een aangename galm waardoor het lijkt alsof u speelt in een concertzaal of een gelijkaardige ruimte. 1. Druk op de [Key Touch]-knop zodat deze gaat branden. U kunt nu de aanslaggevoeligheid aanpassen. [Key Touch]-knop OFF (brandt niet) ON (brandt) Uitleg De aanslaggevoeligheid is ingesteld op "medium". Dit is de standaardaanslaggevoeligheid. Op deze manier kunt u met de natuurlijkste aanslag spelen. Deze instelling benadert de aanslag van een akoestische piano het meest. De aanslaggevoeligheid die u hebt gekozen in stap 2 wordt toegepast. 2. Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de aanslaggevoeligheid aan te sturen. Weergave/waarde F Fixed Uitleg Het geluid heeft steeds hetzelfde volume, ongeacht de kracht die wordt gebruikt om de toetsen aan te slaan. L2 Super Light Deze instelling produceert de lichtste toetsaanslag. L1 N H1 H2 MEMO Light Medium Heavy U kunt fortissimo (f) spelen met een minder sterke aanslag dan bij "medium". Het toetsenbord voelt dus lichter aan. Deze instelling maakt spelen gemakkelijker, zelfs voor kinderen. Dit is de standaardaanslaggevoeligheid. Op deze manier kunt u met de natuurlijkste aanslag spelen. Deze instelling benadert de aanslag van een akoestische piano het meest. U moet de toetsen harder aanslaan dan bij "medium" om fortissimo (f) te spelen. Het toetsenbord voelt dus zwaarder aan. Dynamische aanslagen geven dat wat u speelt nog meer gevoel. Super Heavy Deze instelling produceert de zwaarste toetsaanslag. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 1. Houd de Piano [Grand]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de diepte van het galmefect aan te sturen. Waarde OFF 1 10 (standaard: 5) MEMO Uitleg Er wordt geen galm gebruikt. U kunt de galmdiepte op tien niveaus instellen. Hogere waarden zorgen voor een diepere galm. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). De geluidshelderheid aanpassen Hier wordt uitgelegd hoe u de geluidshelderheid kunt regelen. 1. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de helderheid van het geluid aan te sturen. Waarde (standaard: 0) MEMO Uitleg Hiermee kunt u de geluidshelderheid instellen. Positieve waarden (+) zorgen voor een helderdere klank, en negatieve waarden ( ) maken de klank zachter. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. U kunt er echter ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). 9 English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands

10 Songs afspelen Hier krijgt u meer informatie over het beluisteren van interne songs en songs die opgenomen zijn in het interne geheugen. Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor meer informatie over de titels van de interne songs. Een song afspelen 1. Druk op de [Song]-knop zodat deze gaat branden. De song wordt afgespeeld. Wanneer de song volledig afgespeeld is, stopt het afspelen. Tijdens het afspelen geeft het scherm de huidige afspeelpositie van de song weer Maataanduiding en punt weergegeven De song snel vooruitspoelen of terugspoelen 1. Druk op de knop [ ] of [+] terwijl de song wordt afgespeeld. Zo kunt u de song snel vooruitspoelen of terugspoelen. De maataanduiding op het scherm verhoogt of verlaagt telkens wanneer u op de knop drukt. Door een knop ingedrukt te houden, kunt u de maataanduiding snel verhogen of verlagen. De song beëindigen 1. Druk op de [Song]-knop zodat deze dooft. De song wordt beëindigd. Een song selecteren Als de song gestopt is, geeft het scherm het songnummer weer. a.01 Songnummers die beginnen met "a, b, c" zijn interne songs. Songnummers die beginnen met "U" zijn songs die u opgenomen hebt in het interne geheugen. 1. Druk op de knop [ ] of [+] terwijl het songnummer wordt weergegeven. Zo kunt u een song selecteren. Als u een song in het midden hebt beëindigd, kunt u op de [ ]-knop drukken om terug te keren naar het begin van het nummer. Opgenomen songs U.01 U.10 Interne songs a.01 c.20 Songs opeenvolgend afspelen 1. Houd de Piano [Ensemble]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. De songs worden opeenvolgend afgespeeld. Wanneer de huidige song afgelopen is, wordt de volgende song afgespeeld. Partijen (linker-/rechterhand) afzonderlijk afspelen U kunt partijen (linker- of rechterhand) afzonderlijk selecteren en afspelen. Dit is een handige manier om te oefenen door met één hand per keer mee te spelen met een song. 1. Houd de [Song]-knop ingedrukt en druk op de knop [ ] of [+] om de partij te selecteren die u wilt afspelen. Knop [ ]-knop (partij voor de linkerhand) [+]-knop (partij voor de rechterhand) Brandt/ brandt niet Brandt Brandt niet Brandt Brandt niet Uitleg De partij voor de linkerhand wordt afgespeeld De partij voor de linkerhand wordt gedempt (of bevat gaan opgenomen gegevens) De partij voor de rechterhand wordt afgespeeld De partij voor de rechterhand wordt gedempt (of bevat geen opgenomen gegevens) * Deze instelling wordt geannuleerd als u een andere song selecteert. MEMO De partijen (linkerhand/rechterhand) worden voor de interne songs (a, b, c) en de songs die u hebt opgenomen (U) als volgt aangeduid. Songs Interne songs (a, b, c) Opgenomen songs (U) Partij voor de linkerhand Partij voor de linkerhand Partij voor de rechterhand Partij voor de rechterhand Twin Piano (p. 8) Piano linkerhand Piano rechterhand Gesplitste klanken (p. 18) Overige Klank linkerhand Geen opgenomen gegevens Klank rechterhand Alle partijen (beide handen) Een aftelling laten horen voor het afspelen Als u wilt meespelen met een song, is het eenvoudiger om uw spel af te stemmen op de song als er een aftelling weerklinkt voor het afspelen. 10 * Er worden geen songs in het interne geheugen (U.01 U.10) weergegeven als er geen opgenomen zijn. * Raadpleeg Lijst van interne songs (p. 19) voor meer informatie over de titels van de interne songs. 1. Druk op de [Metronome]-knop om de metronoom in te schakelen (p. 7). 2. Druk op de [Song]-knop om de song af te spelen. Na een aftelling van twee maten begint de song te spelen. Tijdens de aftelling wordt eerst het cijfer "-2" en vervolgens "-1" weergegeven op het scherm.

11 Opnemen U kunt gespeelde muziekstukken opnemen. U kunt opgenomen muziekstukken afspelen en nagaan wat en hoe u gespeeld hebt. U kunt ook melodieën op het klavier spelen terwijl er een vooraf opgenomen stuk afspeelt. Als u geen aftelling wilt horen voor de opname De opname start automatisch als u het klavier bespeelt in de opnamestand-bymodus. De opname stoppen De voorbereidingen treffen voor het opnemen 1. Selecteer de klank die u wilt gebruiken (p. 7). 2. Activeer indien gewenst de metronoom. Druk op de [Metronome]-knop. Speciiceer terwijl de metronoom geactiveerd is het tempo en de maatsoort voor de song (p. 7). De opnamestand-bymodus activeren 3. Houd de [Metronome]-knop ingedrukt en druk op de [Song]-knop. De [Song]-knop knippert; het apparaat schakelt over naar de opnamestand-bymodus. MEMO Als u beslist om niet op te nemen (u wilt dus de opnamestandbymodus verlaten), houdt u de [Metronome]-knop nogmaals ingedrukt en drukt u op de [Song]-knop. Het songnummer selecteren om op te nemen 4. Druk op de knop [ ] of [+] om het songnummer (u01 u10) dat u wilt opnemen te selecteren. u01 U.01 OPMERKING! Een song zonder opgenomen gegevens (lege song) Songnummer weergegeven met kleine letter "u" Er wordt geen punt weergegeven Een song met opgenomen gegevens Songnummer weergegeven met hoofdletter "U" Er wordt een punt weergegeven Als u een song selecteert die reeds gegevens bevat (een song met een hoofdletter "U") en een opname maakt, worden de eerder opgenomen gegevens gewist. 6. Druk op de [Song]-knop. De opname wordt gestopt. De song wordt automatisch opgeslagen wanneer u de opname stopt. * Terwijl de song opgeslagen wordt, verschijnt er gedurende enkele seconden een ronddraaiend "o"-symbool op het scherm. Schakel het apparaat tijdens deze fase nooit uit. Doet u dit wel, dan gaat de opgeslagen song mogelijk verloren. Wanneer het opslaan voltooid is, dooft de [Song]-knop. De opgenomen song beluisteren Na de opname kunt u op de [Song]-knop drukken om de opgenomen song onmiddellijk af te spelen. Raadpleeg Songs afspelen (p. 10) voor meer informatie over afspeelmethodes voor songs. Als u de opname opnieuw wilt uitvoeren U kunt de procedure op deze pagina herhalen vanaf stap 1 om op te nemen onder hetzelfde songnummer. Als u de opgenomen song wilt wissen U kunt een song wissen door als volgt een lege song op te nemen. Herhaal de procedure bij stap 3 op deze pagina. Selecteer in stap 4 van de procedure het songnummer dat u wilt wissen. Druk in stap 5 op de [Song]-knop om de aftelling van twee maten te laten horen, en druk vervolgens op de [Song]- knop zonder op het klavier te spelen. Er wordt een song zonder noten opgenomen; de song is dus gewist. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands De opname starten 5. Druk op de [Song]-knop. Na een aftelling van twee maten begint de opname. Tijdens de aftelling wordt eerst het cijfer "-2" en vervolgens "-1" weergegeven op het scherm. 11

12 Diverse instellingen ( Function-modus) Met de Function-modus kunt u de instellingen op het apparaat conigureren. Basishandelingen in de Functionmodus Hierna volgt de basisprocedure voor het aanpassen van instellingen in de Function-modus. De instellingen opslaan ( Memory Backup) Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden. Indien gewenst kunt u er ook voor kiezen om deze instellingen op te slaan zodat deze bewaard blijven, ook als u het apparaat uitschakelt. Hiervoor gebruikt u de functie "Memory Backup". Instellingen die worden opgeslagen met Memory Backup Pagina Key Touch p. 9 Twin Piano-modus p. 8 Reverb p. 9 Brilliance p. 9 Master Tuning p Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de [Twin Piano]-knop. Op het scherm wordt "F01" (of F02 F08) weergegeven; de Function-modus is nu geactiveerd. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om de functie-instelling (F01 F08) die u wilt wijzigen te selecteren. Referentie Meer informatie over elke functie-instelling (F01 F08) vindt u bij Functie-instellingen (p. 13). 3. Druk op de [Metronome]-knop. Zo bevestigt u de functie-instelling die u wilt bewerken; op het scherm wordt de waarde voor deze instelling weergegeven. 4. Druk op de knop [ ] of [+] om de waarde van de instelling aan te passen. Referentie Raadpleeg Functie-instellingen (p. 13) voor meer informatie over de waardes van elke functie. 1. Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de [Twin Piano]-knop. Op het scherm wordt "F01" (of F02 F08) weergegeven; de Function-modus is nu geactiveerd. 2. Druk een aantal keer op de [+]-knop tot "F08" weergegeven wordt op het scherm. 3. Druk op de [Metronome]-knop. Op het scherm wordt "Sur" (Zeker?) weergegeven en de knoppen [ ] en [+] beginnen te knipperen. Als u besluit de instellingen niet op te slaan, drukt u op de [ ]-knop. 4. Om de instellingen op te slaan, drukt u op de [+]-knop. Wanneer de back-up van het geheugen voltooid is, wordt "F08" weergegeven op het scherm. 5. Druk op de [Key Touch]- of [Twin Piano]-knop om de Function-modus te verlaten. MEMO Door op de [Metronome]-knop te drukken, kunt u terugkeren naar het functie-instelscherm (F01 F08). Herhaal stap 2 tot 4 als u andere functie-instellingen wilt aanpassen. 5. Druk op de [Key Touch]- of [Twin Piano]-knop om de Function-modus te verlaten. 12

13 Diverse instellingen (Function-modus) Functie-instellingen Display Functie-instelling Waarde Uitleg (stappen van F01 Transpose een halve toon) (standaard: 0) De toonhoogte van het klavier veranderen (Transpose) Met de Transpose-functie kunt u het klavier in stappen van een halve toon transponeren. Als u C E G speelt klinkt dit als E G B F02 Master Tuning (415,3 Hz 440,0 Hz 466,2 Hz) F03 Visual Control-modus (standaard: 40.0) OFF (standaard) F04 Visual Control-kanaal 1 16 (standaard: 10) Als een song bijvoorbeeld de toonsoort E majeur heeft en u de song wilt spelen met de vingerzetting van C majeur, stelt u Transpose in op "4". De toonhoogte afstemmen op andere instrumenten (Master Tuning) Wanneer u samen met andere instrumenten speelt (of in andere gevallen), kunt u de standaardtoonhoogte afstemmen op die van een ander instrument. De standaardtoonhoogte verwijst meestal naar de toonhoogte van de noot die gespeeld wordt als u de middelste A-toets aanslaat. Voor een zuiverder ensemblegeluid tijdens het samenspelen met een of meerdere instrumenten, dient u ervoor te zorgen dat de standaardtoonhoogte van elk instrument gelijk is. Op het scherm worden de laatste twee cijfers van het gehele getal en het cijfer na de komma weergegeven. Op de bovenstaande afbeelding wordt "440,0 Hz" aangeduid. MEMO U kunt er ook voor kiezen de instelling op te slaan zodat deze nog steeds beschikbaar is als u het apparaat opnieuw inschakelt. Volg voor het opslaan van de instelling de procedure bij De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). Videoapparatuur bedienen (Visual Controlmodus/-kanaal) Visual Control is een functie waarmee u tegelijk met een muzikale uitvoering visuele efecten kunt regelen. Als u de Visual Control-modus ingesteld hebt op 1 (MIDI Visual Control) of 2 (V-LINK) en u op het klavier speelt, zullen tegelijk de beelden gebruikt worden die geproduceerd worden door het Visual Controlapparaat dat aangesloten is op dit apparaat via een MIDI-kabel. * Door de [Key Touch]-knop ingedrukt te houden en te drukken op de Piano [Ensemble]-knop, kunt u deze instelling aanpassen naar "OFF" en "1". Visual Control is uitgeschakeld. 1 (MIDI Visual Control) De modus MIDI Visual Control is geselecteerd. 2 (V-LINK) De modus V-LINK is geselecteerd. Hier kunt u het MIDI-kanaal opgeven dat gebruikt wordt voor het versturen van MIDI-berichten naar het Visual Control-apparaat. Wat is MIDI Visual Control? MIDI Visual Control is een internationaal gebruikte en aanbevolen werkwijze die toegevoegd werd aan de MIDI-speciicatie zodat visuele expressies gekoppeld kunnen worden aan muzikale uitvoeringen. Videoapparatuur die MIDI Visual Control ondersteunt, kan via MIDI aangesloten worden op een elektronisch muziekinstrument om de videoapparatuur samen met een muzikale uitvoering aan te sturen. Wat is V-LINK? V-LINK is een eigen ontwikkelde technologie van Roland waarmee visuele expressies gekoppeld kunnen worden aan muzikale uitvoeringen. Videoapparatuur die V-LINK ondersteunt, kan via MIDI aangesloten worden op een elektronisch muziekinstrument, waardoor het eenvoudig wordt om visuele efecten te koppelen aan muzikale uitvoeringen. Aansluitvoorbeelden Verbind de MIDI Out-aansluiting (p. 5) van dit apparaat via een MIDI-kabel met de MIDI In-aansluiting van het apparaat dat Visual Control ondersteunt. * U hebt dus een MIDI-kabel (los verkrijgbaar) nodig om dit apparaat aan te sluiten op een apparaat dat Visual Control ondersteunt. Functietabel Visual Control Als u de twaalf laagste toetsen van dit apparaat (A0 G#1) aanslaat, worden de volgende MIDI-berichten verstuurd English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Visual Control-functie Verstuurd MIDI-bericht Bediening van dit apparaat MIDI Out-aansluiting Schakelen tussen beelden CC 0 (Bank Select): 0 4 Program Change: 1 7 Zwarte toetsen aanslaan Witte toetsen aanslaan MIDI In-aansluiting Videoapparaat dat Visual Control ondersteunt 13

14 Diverse instellingen (Function-modus) Display Functie-instelling Waarde Uitleg F05 MIDI-verzendkanaal OFF, 1 16 (standaard: 1) Instellingen voor het MIDI-verzendkanaal Met deze instelling kunt u selecteren via welk MIDI-kanaal dit apparaat gegevens verstuurt. MIDI maakt gebruik van zestien "MIDI-kanalen" die genummerd zijn van 1 tot 16. Door MIDIapparaten aan te sluiten en voor elk apparaat het gewenste MIDI-kanaal te selecteren, kunt u op die apparaten klanken afspelen of selecteren. Dit apparaat ontvangt alle zestien kanalen (1 16). Dubbele noten vermijden bij het werken met een sequencer (Local Control) F06 Local Control On (standaard) OFF Als u een MIDI-sequencer hebt aangesloten, stelt u deze instelling in op Local Of. Omdat bij de meeste sequencers de Thru-functie ingeschakeld is, klinken noten die op het klavier worden gespeeld mogelijk dubbel of vallen deze weg. Om dit te vermijden kunt u de instelling "Local Of" inschakelen zodat het klavier en de interne klankgenerator losgekoppeld worden. Local Control is ingeschakeld. Het klavier en de interne klankgenerator zijn verbonden. Local Control is uitgeschakeld. Local Control Klankgenerator Het klavier en de interne klankgenerator zijn losgekoppeld. Als u het klavier bespeelt, wordt er geen geluid geproduceerd. MIDI In MIDI Out MIDI Sequencer F07 Auto Of Raadpleeg Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 15). F08 Memory Backup Raadpleeg De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 12). Wat is MIDI? MIDI, een afkorting voor "Musical Instrument Digital Interface", werd ontwikkeld als een universele standaard voor de uitwisseling van muzikale gegevens tussen elektronische instrumenten en computers. Dit apparaat is uitgerust met MIDI-aansluitingen voor het uitwisselen van muzikale gegevens met externe apparaten. Deze aansluitingen kunnen gebruikt worden om het apparaat op een extern apparaat aan te sluiten voor een nog grotere veelzijdigheid. Aansluitvoorbeelden Als u de MIDI Out-aansluiting (p. 5) van het apparaat via een MIDI-kabel verbindt met de MIDI In-aansluiting van uw externe MIDI-klankmodule, kunt u klanken produceren via de externe MIDIklankmodule door het klavier van dit apparaat te bespelen. Stem indien nodig het ontvangstkanaal van de externe MIDI-klankmodule af op het MIDI-verzendkanaal van dit apparaat. MIDI Out-aansluiting MIDI In-aansluiting Externe MIDIklankmodule 14

15 Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen ( Auto Of) Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u "Auto Of" als volgt in op "OFF". 4. Druk op de knop [ ] of [+] om de instelling Auto Of te selecteren. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, kiest u "OFF". Waarde 240 (standaard) OFF Uitleg Het apparaat wordt 240 minuten (4 uur) na het uitvoeren van de laatste handeling automatisch uitgeschakeld. Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld. 5. Druk op de [Key Touch]- of [Twin Piano]-knop om de Function-modus te verlaten. 1. Houd de [Key Touch]-knop ingedrukt en druk op de [Twin Piano]-knop. Op het scherm wordt "F01" (of F02 F08) weergegeven; de Function-modus is nu geactiveerd. 2. Druk op de knop [ ] of [+] om "F07" te selecteren. 3. Druk op de [Metronome]-knop. && De fabrieksinstellingen herstellen ( Factory Reset) U kunt de fabriekswaarden herstellen voor de instellingen die u gewijzigd hebt in de Function-modus. Deze handeling heet "Factory Reset". OPMERKING! Door het uitvoeren van "Factory Reset" worden alle instellingen die u opgeslagen hebt met de functie Memory Backup evenals alle nummers die opgenomen zijn in het interne geheugen verwijderd. MEMO Deze instelling blijft behouden, zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. 1. Houd de [Key Touch]-knop en de [Twin Piano]-knop ingedrukt en schakel het apparaat in. Op het scherm wordt "Sur" (Zeker?) weergegeven en de knoppen [ ] en [+] beginnen te knipperen. Als u besluit om Factory Reset niet uit te voeren, drukt u op de [ ]-knop. 2. Om Factory Reset uit te voeren, drukt u op de [+]-knop. Wanneer Factory Reset voltooid is, wordt "End" weergegeven op het scherm. * Schakel het apparaat nooit uit vooraleer "End" weergegeven wordt op het scherm. 3. Druk op de [Power]-knop om het apparaat uit en vervolgens weer in te schakelen. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 15

16 Problemen oplossen Symptoom Oorzaak/handeling Pagina U gebruikt de hoofdtelefoon en het geluid is gedempt, maar toch hoort u een dof geluid wanneer u het klavier bespeelt Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld Het apparaat kan niet ingeschakeld worden Het pedaal werkt niet of de pedaalfunctie zit "vast" Het volumeniveau van het instrument dat aangesloten is op de ingang is te laag Geen geluid/ Geen geluid wanneer u een song afspeelt De uiterst linkse toetsen van het klavier produceren geen geluid Geen geluid (wanneer er een MIDI-apparaat aangesloten is) Niet alle noten die u speelt, worden geproduceerd De toonhoogte van het klavier of de song is niet correct U hoort klanken dubbel wanneer u het klavier bespeelt Galm blijft weerklinken na het uitschakelen van het galmefect De toon van het geluid van de hogere noten wijzigt plots U hoort een hoge toon Fout of zoemend geluid Dit apparaat maakt gebruik van een hamerklavier om de aanslag van een akoestische piano zo realistisch mogelijk te benaderen. Dit betekent dat u de hamers hoort kloppen wanneer u het klavier bespeelt, net zoals dat het geval is bij het bespelen van een akoestische piano. Aangezien u het volume van dit apparaat kunt regelen, hoort u in bepaalde situaties mogelijk het geluid van de hamers. Dit wijst niet op een defect. Als u problemen ervaart met trillingen die doorgegeven worden aan de vloer of muren, kunt u de trillingen mogelijk beperken door de piano niet tegen de muur te plaatsen of door een in de handel verkrijgbare antivibratiemat die geschikt is voor piano's op de vloer te leggen. Als er 240 minuten (4 uur) verstreken zijn na het uitvoeren van de laatste handeling, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld (dit is de fabrieksinstelling). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, schakelt u "Auto Of" uit. Is de netstroomadapter correct aangesloten? p. 22 Is het pedaal correct aangesloten? Sluit de kabel stevig aan op de pedaalaansluiting. Als u de pedaalkabel loskoppelt terwijl het apparaat ingeschakeld is, blijft het pedaalefect mogelijk ingeschakeld. U moet het apparaat steeds uitschakelen voor u de pedaalkabel aansluit of loskoppelt. Is Twin Piano ingeschakeld? Als Twin Piano ingeschakeld is, werkt het rechterpedaal alleen voor de partij voor de rechterhand en het linkerpedaal alleen voor de partij voor de linkerhand van het klavier. Gebruikt u een verbindingskabel met weerstand? Gebruik een verbindingskabel zonder weerstand. Is het volume van het apparaat of van de aangesloten apparatuur gedempt? Is er een hoofdtelefoon aangesloten? Is er een stekker ingebracht in een hoofdtelefoonaansluiting? De luidsprekers produceren geen geluid als er een hoofdtelefoon of een stekker aangesloten is op een hoofdtelefoonaansluiting. Is Local Control ingesteld op "Of"? Als Local Control ingesteld is op Of, wordt er geen geluid weergegeven als er een song wordt afgespeeld. Stel Local Control in op On. Is de Visual Control-modus ingesteld op MIDI Visual Control of V-LINK? Als de Visual Control-modus ingesteld is op MIDI Visual Control of V-LINK, worden de twaalf laagste toetsen van het klavier (A0 G#1) gebruikt om beelden aan te sturen; deze toetsen produceren dus geen geluid. Zijn alle apparaten ingeschakeld? Zijn alle MIDI-kabels correct aangesloten? p. 14 Stemmen de MIDI-kanalen van dit apparaat en het aangesloten apparaat overeen? p. 14 De maximale simultane polyfonie bedraagt 128 stemmen. Als u de functie Dual Tone (p. 18) gebruikt en u meespeelt met een song of als u het demperpedaal uitvoerig gebruikt, overschrijden de muzikale gegevens mogelijk de beschikbare polyfonie, waardoor er sommige van de gespeelde noten kunnen wegvallen. Hebt u Transpose-instellingen doorgevoerd? p. 13 Klopt de Master Tune-instelling? p. 13 De noten van een piano worden gestemd via een unieke methode (Stretched Tuning), waardoor noten in het hogere bereik een iets hogere toonhoogte en noten in het lagere bereik een iets lagere toonhoogte hebben. De toonhoogte voelt hierdoor mogelijk fout aan, maar zo moet een akoestische piano klinken. Hebt u een dubbele klank geselecteerd? p. 18 Wanneer dit apparaat verbonden is met een externe sequencer, schakelt u Local Control uit. U kunt er ook voor kiezen om de Soft Thru-functie van de sequencer uit te schakelen. Het pianoklank van dit apparaat is een getrouwe weergave van de diepte en resonantie van een akoestische piano. Hierdoor lijkt het mogelijk alsof het galmefect nog ingeschakeld is, ook al is dit niet het geval. Op een akoestische piano blijven de ongeveer anderhalve octaaf noten aan het hoge uiteinde van het klavier weerklinken, ongeacht het gebruik van het demperpedaal. Het toonkarakter van deze noten is ook enigszins verschillend. Dit apparaat zorgt voor een getrouwe weergave van dit kenmerk van akoestische piano's. Op dit apparaat zal het bereik dat niet beïnvloed wordt door het demperpedaal wijzigen in overeenstemming met de Transpose-instelling. Als u dit hoort in een hoofdtelefoon: Pianoklanken die helder en scherp van aard zijn, bevatten componenten met een aanzienlijk hoge frequentie die kunnen klinken alsof er een metaaltoon toegevoegd is. Dit komt doordat de kenmerken van een akoestische piano getrouw gereproduceerd worden. Dit wijst dus niet op een defect. Deze toon is opvallender aanwezig als het galmefect in sterkte mate toegepast wordt. Mogelijk kunt u de toon dus minimaliseren door het galmefect te verminderen. Als u dit niet in een hoofdtelefoon hoort: Mogelijk heeft dit een andere oorzaak (bijvoorbeeld resonantie in het apparaat). Neem contact op met uw verdeler of uw dichtstbijzijnde Roland Service Center. Als u het volume instelt op het maximum, wordt het geluid afhankelijk van uw prestaties mogelijk vervormd. Verlaag in dat geval het volume. Als u dit niet in een hoofdtelefoon hoort: Als u speelt bij een hoog volumeniveau, gaan de luidsprekers of voorwerpen in de buurt van het apparaat mogelijk resoneren. Fluorescentielampen of glazen deuren kunnen ook aanzienlijk resoneren. Dit is vooral het geval bij lagere noten en hogere volumes. U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen trefen om resonanties te minimaliseren. Plaats dit apparaat cm verwijderd van muren of andere oppervlakken. Houd het volumeniveau laag. Plaats het apparaat uit de buurt van voorwerpen die resoneren. Als u dit hoort in een hoofdtelefoon: Mogelijk heeft dit een andere oorzaak. Neem contact op met uw verdeler of uw dichtstbijzijnde Roland Service Center. p. 15 p. 22 p. 8 p. 5 p. 14 p. 13 p

17 Berichtenlijst Aanduiding E.40 E.41 E.43 E.51 Betekenis Dit apparaat kan de overmatige hoeveelheid MIDI-gegevens afkomstig van het externe MIDI-apparaat niet verwerken. Verminder de hoeveelheid MIDI-gegevens die naar het apparaat worden verzonden. Er is een MIDI-kabel losgekoppeld. Sluit de kabel correct en stevig aan. Er heeft zich een MIDI-verzendfout voorgedaan. Controleer de MIDI-kabel en het aangesloten MIDI-apparaat. Mogelijk is er een probleem met het systeem. Herhaal de procedure vanaf het begin. Als het probleem niet opgelost raakt na een aantal pogingen, neemt u contact op met het Roland Service Center. Er is onvoldoende vrije ruimte in het geheugen om songs op te nemen. Verwijder overbodige bestanden (p. 11) en probeer opnieuw. --- De functie Panel Lock is ingeschakeld (p. 8). PU Knipperend cijfer De Visual Control-modus is ingesteld op MIDI Visual Control of V-LINK. Wanneer u een song afspeelt, wordt deze tekst weergegeven als de song start met een upbeat. Wanneer de Auto Of-functie geactiveerd is en er nog tussen 1 en 30 minuten resteren voor het apparaat wordt uitgeschakeld, knippert het resterende aantal minuten op het scherm. && Belangrijkste speciicaties Roland F-120: digitale piano Klavier Klavier Aanslaggevoeligheid Klaviermodi Klankgenerator Pianoklank Max. polyfonie Klanken Stretch Tuning Master Tuning Transpose Efecten Recorder Track Songs Nootopslag Regeling 88 toetsen (Ivory Feel-G-klavier) 5 niveaus, Fixed Touch Whole Twin Piano SuperNATURAL-pianoklank 128 stemmen 30 klanken Altijd aan 415,3 Hz 466,2 Hz (regelbaar in stappen van 0,1 Hz) -6 tot +5 (in halftonen) Reverb (Of/1 10) Brilliance ( ) String Resonance (Altijd aan, alleen voor pianoklanken) Damper Resonance (Altijd aan, alleen voor pianoklanken) Key Of Resonance (Altijd aan, alleen voor pianoklanken) 1 track Recorder: 1 song Intern geheugen: max. 10 songs Ong noten Song Select, Play/Stop, Rec, Previous/Rewinding, Next/ Fast-forwarding, Track Mute, Tempo, All Song Play, Count-in Tempo Kwartnoot = 10 tot 500 Resolutie 120 tikken per kwartnoot Metronoom Maat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Intern geheugen Songs Opslagformaat songs Max. 10 songs Standaard-MIDI-bestanden (formaat 0) Overige Interne songs Nominaal uitgangsvermogen 189 songs 12 W x 2 Luidsprekers [8 cm x 12 cm] x 2 Volumeniveau (SPL) Display Regeling Pedalen Andere functies Aansluitingen Stroomverbruik Afmetingen (inclusief bijgeleverde standaard) Gewicht (inclusief bijgeleverde standaard) Accessoires 103 db * Deze waarde werd gemeten volgens de methode die gebaseerd is op de technische standaard van Roland. 7 segmenten, 3 tekens (LED) Volume Demper (continue detectie mogelijk) Soft (continue detectie mogelijk) Sostenuto Panel Lock, MIDI Visual Control DC In-aansluiting Pedaalaansluiting Ingang: stereomini-tulpstekker Uitgangen (L/Mono, R): 1/4"-tulpstekker MIDI-aansluitingen (In, Out) Hoofdtelefoonaansluiting x 2: 1/4"-tulpstekker stereo 24 W (B) x 305 (D) x 778 (H) mm (deksel gesloten) (B) x 345 (D) x 778 (H) mm (deksel gesloten, stabilisatoren gemonteerd) (B) x 305 (D) x 910 (H) mm (deksel geopend) (B) x 345 (D) x 910 (H) mm (deksel geopend, stabilisatoren gemonteerd) 34 kg Gebruikershandleiding Netstroomadapter Netsnoer (voor het aansluiten van de netstroomadapter) Hoofdtelefoonhaak English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands * Wegens productverbeteringen kunnen de speciicaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 17

18 Klankenlijst Piano [Grand]-knop Nr. Naam Uitleg GP1 Grand Piano 1 Een fantastische klank van een concertvleugel. Deze klank wordt het meest aanbevolen en kan gebruikt worden voor alle muziekstijlen. GP2 Grand Piano 2 Een zachtere vleugelpianoklank. Geschikt voor stille songs. GP3 Grand Piano 3 Een heldere vleugelpianoklank. Geschikt als u wilt dat de piano opvalt in de band. GP4 Ragtime Een honkytonkpiano. Ideaal voor ragtime. Piano [Ensemble]-knop Nr. Naam Uitleg En1 Piano + Strings GP1 gelaagd met snaren. En2 Piano + Choir GP1 gelaagd met een koor. En3 Piano + Bell GP1 gelaagd met bellen. En4 Piano / Bs+Cymbal Het lage bereik speelt een bas- en een ridebekken en het middelste en hoge bereik spelen de GP1. Ideaal voor het zelf uitvoeren van een "pianotrio". MEMO Klanknamen die een "+" bevatten zijn "dubbele klanken", waarbij twee verschillende klanken gelaagd worden (bv. piano en strijkers). Klanknamen die een "/" bevatten zijn "gesplitste klanken" waarbij de partij voor de linker- en rechterhand van het klavier andere klanken produceren. Nr. Naam o 1 E. Piano 1 o 2 E. Piano 2 o 3 Harpsichord 1 o 4 Harpsichord 2 o 5 Vibraphone o 6 Celesta o 7 Synth Bell o 8 Church Organ 1 o 9 Church Organ 2 o10 Jazz Organ 1 o11 Jazz Organ 2 Nr. Naam o12 Accordion o13 Strings 1 o14 Strings 2 o15 Jazz Scat o16 Choir 1 o17 Choir 2 o18 Choir 3 o19 Synth Pad o20 Harp o21 Nylon-str. Gt o22 Steel-str. Gt 18

19 Lijst van interne songs Nr. Songnaam Componist Nr. Songnaam Componist a.01 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin a.02 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin a.03 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin a.04 Die Forelle Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt a.05 Relets dans l'eau Claude Achille Debussy a.06 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy a.07 La Campanella Franz Liszt a.08 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin a.09 Étude, op Fryderyk Franciszek Chopin a.10 Sonate No.15 Wolfgang Amadeus Mozart a.11 Liebesträume 3 Franz Liszt a.12 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin a.13 Je te veux Erik Satie a.14 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin a.15 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy a.16 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin a.17 Arabesque 1 Claude Achille Debussy a.18 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn a.19 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelsshon a.20 Mazurka No.5 Fryderyk Franciszek Chopin a.21 Gymnopédie 1 Erik Satie a.22 Étude, op.25-1 Fryderyk Franciszek Chopin a.23 Clair de Lune Claude Achille Debussy a.24 Étude, op.10-5 Fryderyk Franciszek Chopin a.25 Dr. Gradus ad Parnassum Claude Achille Debussy a.26 Grande Valse Brillante Fryderyk Franciszek Chopin a.27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska a.28 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky a.29 To The Spring Edvard Hagerup Grieg a.30 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin a.31 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss a.32 Träumerei Robert Alexander Schumann a.33 Moments Musicaux 3 Franz Peter Schubert a.34 Prélude, op Fryderyk Franciszek Chopin a.35 Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel a.36 Ungarische Tänze 5 Johannes Brahms a.37 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven a.38 Nocturne No.2 Fryderyk Franciszek Chopin a.39 Frühlingslied Felix Mendelsshon a.40 Präludium Johann Sebastian Bach a.41 Jägerlied Felix Mendelsshon a.42 Passepied Claude Achille Debussy a.43 Für Elise Ludwig van Beethoven a.44 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart a.45 Ständchen Franz Peter Schubert a.46 Humoreske Antonín Dvořák a.47 Blumenlied Gustav Lange a.48 Alpenglöckchen Theodor Oesten a.49 Menuett G dur Ludwig van Beethoven a.50 Venezianisches Gondellied Felix Mendelsshon a.51 Alpenabendröte Theodor Oesten a.52 Farewell to the Piano Ludwig van Beethoven a.53 Brautchor Wilhelm Richard Wagner a.54 Forget-Me-Not Heinrich Lichner a.55 Wiener Marsch Carl Czerny a.56 Le Coucou Louis Claude Daquin a.57 Menuett G dur Johann Sebastian Bach a.58 Spinnerlied Albert Ellmenreich a.59 Gavotte François Joseph Gossec a.60 Heidenröslein Gustav Lange a.61 Zigeuner Tanz Heinrich Lichner a.62 La Cinquantaine Gabriel Marie a.63 Csikos Post Hermann Necke a.64 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten a.65 La Violette Louis Streabbog a.66 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann a.67 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi a.68 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau a.69 Sonatine No.5 Ludwig van Beethoven b.01 b.99 Czerny Carl Czerny b._0 Czerny Carl Czerny c.01 c.20 Hanon 1 20 Charles Hanon * Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van dit materiaal voor andere doeleinden dan privaat, persoonlijk gebruik betekent een schending van de geldende wetgeving. * Er zijn geen partituren geleverd bij dit apparaat. U kunt partituren kopen bij hun respectieve uitgevers. * Er worden geen gegevens voor de afgespeelde muziek uitgestuurd via de MIDI Out-aansluiting. English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 19

20 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN Informatie waaraan (alleen F-120) of (alleen RP301) wordt toegevoegd, geldt uitsluitend voor het betrefende model (F-120 of RP301). Deze informatie is niet van toepassing voor andere modellen. 20 WAARSCHUWING Maak het apparaat niet open en breng geen interne wijzigingen aan. Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze handleiding speciieke instructies geeft om dit te doen). Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals wordt vermeld op de pagina 'Informatie'. Installeer het apparaat nooit op plaatsen die: aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bijv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte genereert); nat zijn (bijv. baden, wasruimten, op natte vloeren); worden blootgesteld aan damp of rook; worden blootgesteld aan zout; vochtig zijn; aan regen worden blootgesteld; stoffig of zanderig zijn; aan hoge trillingsniveaus en schokken worden blootgesteld. Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal en stabiel is geplaatst. Plaats het apparaat nooit op een standaard die kan wankelen of op alopende oppervlakken. Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken. Gebruik alleen de bevestigde stroomkabel. Sluit de meegeleverde stroomkabel ook niet aan op andere apparaten. Verdraai of buig de stroomkabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op. Hierdoor kan de kabel zowel binnenin als aan de buitenkant beschadigd raken en kan er kortsluiting ontstaan. Beschadigde kabels kunnen brand of schokken veroorzaken! Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volumeniveau of op een niveau dat oncomfortabel is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen. HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN Over de aanduidingen WAARSCHUWING en OPGELET WAARSCHUWING OPGELET Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico s of risico s op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico s op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren. Over de symbolen LET STEEDS OP HET VOLGENDE Het symbool waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar. Het symbool waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden. Het symbool wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgestuurd. De specifieke handeling die moet worden uitgestuurd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken. WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten (bv. een vaas) op dit apparaat. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (bv. ontvlambare voorwerpen, munten, snoeren) of vloeistofen (bv. water of fruitsap) in het apparaat terecht komen. Dit kan leiden tot kortsluiting, defecten of andere storingen. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, trek de netstroomadapter uit het stopcontact en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals wordt vermeld op de pagina "Informatie", als: de netstroomadapter, stroomkabel of stekker beschadigd zijn; rook of ongewone geuren ontstaan; objecten of vloeistof in het apparaat zijn terechtgekomen; het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden); het apparaat niet normaal lijkt te werken of opmerkelijk anders functioneert. Bij gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot het kind in staat is alle regels op te volgen die essentieel zijn voor veilig gebruik van het apparaat. Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) Laat het netsnoer van het apparaat geen stopcontact partijen met een buitensporig aantal andere apparaten. Wees vooral voorzichtig met verlengkabels - het totale stroomverbruik van alle apparaten die u op de verlengkabel hebt aangesloten mag nooit het maximumvermogen (watt/ampère) voor de verlengkabel overschrijden. Buitensporige belasting kan de isolatie van de kabel verwarmen en uiteindelijk doen smelten. Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler, zoals wordt vermeld op de pagina 'Informatie', voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt. LET OP Het apparaat en de netstroomadapter moeten zo worden geplaatst dat de locatie of positie een goede ventilatie niet belemmeren. Pak altijd alleen de stekker van de netstroomadapterkabel vast als u dit apparaat aansluit op en verwijdert uit een stopcontact. LET OP U moet de netstroomadapter regelmatig uit het stopcontact verwijderen en schoonmaken met een droge doek om al het stof en andere ophopingen te verwijderen van de polen. Trek de stekker ook uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Stofophoping tussen de stekker en het stopcontact kan leiden tot slechte isolatie en brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de war raken. Zorg er ook voor alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen blijven. Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op. Pak de netstroomadapter of de stekkers nooit met natte handen vast wanneer u deze aansluit op of verwijdert uit een stopcontact of dit apparaat. Houd bij het verplaatsen van het instrument rekening met de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen. Controleer of de schroeven waarmee het apparaat aan de standaard is bevestigd niet los zijn gekomen. Wanneer dit het geval is, draait u deze opnieuw vast. Koppel het netsnoer los. Koppel alle kabels van externe apparaten los. Sluit het deksel. Draai de regelaars van de standaard omhoog (p. 22) (alleen RP301). Verwijder de muziekstandaard (alleen RP301). Schakel het apparaat uit en verwijder de netstroomadapter uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (p. 22). Verwijder de netstroomadapter uit het stopcontact als u bliksem verwacht in uw omgeving. Let er bij het openen/sluiten van het deksel op dat uw vingers niet geklemd raken (p. 6). Wanneer kleine kinderen het apparaat gebruiken, moet een volwassene toezicht houden. Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen. Bijgeleverde/verwijderbare onderdelen Schroeven (p. 22) Als u de schroef van de aardeaansluiting verwijderd, dient u deze steeds terug te bevestigen; laat de schroef niet rondslingeren om te vermijden dat deze wordt ingeslikt door kleine kinderen. Zorg ervoor dat de schroef stevig bevestigd wordt zodat deze niet loslaat. De zone die weergegeven wordt op de afbeelding kan erg heet worden; wees voorzichtig dat u zich niet verbrand.

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND F-50

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND F-50 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND F-50. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND F-50 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND HP101E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222469

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND HP101E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222469 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND HP101E. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND HP101E in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO Wat u met de combinatie FC-300/GT-PRO kunt doen U kunt GT-PRO Patch wijzigingen aanbrengen. Nadat u gereed bent met Instellingen voor de FC-300 maken (Voorbereidingen voor het gebruik van de combinatie),

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND HP-136

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND HP-136 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Steinfort. Digitale Piano

Steinfort. Digitale Piano Steinfort Digitale Piano 1 Bedankt voor de aankoop van een Steinfort piano.. Deze piano is gemakkelijk te bedienen en van uitstekende kwaliteit De piano s zijn uitermate geschikt voor beginners en gevorderde

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Pag. 15 De FP-80 heeft 372 verschillende klanken (Tones). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Het apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding && Kijk eens wat er allemaal mogelijk is! &&Piano spelen ee Verschillende klanken spelen pag. 16 Het apparaat heeft een grote verscheidenheid aan Tones (klanken). U kunt deze Tones

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Sound Shuffle of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

JK-922 ELEKTRONISCH LESKEYBOARD MET 61 TOETSEN

JK-922 ELEKTRONISCH LESKEYBOARD MET 61 TOETSEN JK-922 ELEKTRONISCH LESKEYBOARD MET 61 TOETSEN ; Voorzorgsmaatreg elen Lees de instructies aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt I. Bedieningselementen en aansluitingen Gebruik uitsluitend

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

CELVIANO AP-38. Gebruiksaanwijzing

CELVIANO AP-38. Gebruiksaanwijzing D CELVIANO AP-38 Gebruiksaanwijzing AP38-D-1 AP38-ES-1 Inhoud Inhoud....................D-2 Inleiding...................D-3 Meer informatie!............d-3 Verschillende tonen spelen....d-4 Normale en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

MK MIDI KEYBOARD HANDLEIDING 1. STROOMVOORZIENING

MK MIDI KEYBOARD HANDLEIDING 1. STROOMVOORZIENING KEYBOARD FOR COMPUTER MUSIC PITCH BEND MODULATION OF F ON MIN MA WHEEL ASSIGN. VEL. C UR VE BA NK L BA NK M RESET-A C G M -RESET CHANNEL PROGRAM ME MO RY 'POS ER OCTAVE MULTI DISPLAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Korte handleiding van het computergedeelte Dit systeem is ontworpen voor een programmeerbare magnetische elliptical trainer. Er zijn 3 onderdelen die tot dit systeem behoren,

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

HP-730/530e/330e Roland Digital Piano

HP-730/530e/330e Roland Digital Piano r HP-730/530e/330e Roland Digital Piano Gefeliciteerd met en bedankt voor uw keuze van de digitale piano HP-730/530e/330e van Roland. De hoge geluidskwaliteit en het speciale hammer-action klavier (gewogen

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Stereomicrofoon STM10 Inhoudsopgave Basisprincipes...3 Functieoverzicht...3 Overzicht hardware...3 Montage...4 De microfoon gebruiken...5 Geluid opnemen...5 Geluid voor video opnemen...8

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

ES100 Gebruikershandleiding

ES100 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument ES100 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Handleiding Muziek maken in de studio

Handleiding Muziek maken in de studio Handleiding Muziek maken in de studio Inhoudsopgave Basisfuncties pagina 3 Toetsenbord pagina 4 Muziekstukken pagina 5 Nootfuncties pagina 6 Noten verbinden pagina 7 Afspelen pagina 8 2 Vier basisfuncties

Nadere informatie

Evolution MK MIDI KEYBOARD HANDLEIDING

Evolution MK MIDI KEYBOARD HANDLEIDING Evolution MK - 261 www.evolution.co.uk MIDI KEYBOARD HANDLEIDING 1. STROOMVOORZIENING 1-1 Geluideskaart als voedingsbron Gebruik de meegeleverde kabel, sluit de 5 poige plug aan op het MIDI toetsenbord

Nadere informatie

Module nr. 3319 3319-1

Module nr. 3319 3319-1 Module nr. 3319 3319-1 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond. Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder

HANDLEIDING. Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder HANDLEIDING Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder 1. PRODUCT BESCHRIJVING De belangrijkste punten van de Milestone 310 zijn: - Beste in zijn soort qua geluid. - Nieuw ontwikkelde microfoon en

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

Module 3c. Een goedwerkende didactiek rond dit programma kan wellicht voor cursisten een uitdaging vormen.

Module 3c. Een goedwerkende didactiek rond dit programma kan wellicht voor cursisten een uitdaging vormen. Module 3c Componeren met Hyperscore. Studielast: 7 uur Doel: Voldoende kunnen omgaan met het softwarepakket Hyperscore. Zelf enkele composities kunnen schrijven, didactische vertalingen kunnen maken. Inhoud:

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30.

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. LCD display met scorebordinformatie Invoer thuis: score, serve-dot, teamfouten/ setstanden, time outs Invoer algemene functies: periode, serve dot uit, claxon herhalings/eindtijd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Uitpakken en installeren Aan de slag met uw LivingColors Als u de LivingColors uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

PR-D4 中文 NL Rersion 2

PR-D4 中文 NL Rersion 2 PR-D4 中 NL文 Rersion 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Zorg voor je digitale drumstel

Zorg voor je digitale drumstel Handleiding Gefeliciteerd! Gefeliciteerd met de aanschaf van je DD-501 digitale drumstel. Dit drumstel is gemaakt om te klinken en te spelen als een traditioneel akoestisch drumstel. Voordat je met dit

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

THRUSTMASTER CHEATCODE S GBA HANDLEIDING ENGLISH ITALIANO NEDERLAND HOTLINE

THRUSTMASTER CHEATCODE S GBA HANDLEIDING ENGLISH ITALIANO NEDERLAND HOTLINE THRUSTMASTER HANDLEIDING CHEATCODE S GBA Elektronisch Cheat Code Systeem voor de Game Boy Advance CHEATCODE S GBA is een eenvoudig te gebruiken cheat cartridge voor de Game Boy Advance, die honderden cheats

Nadere informatie

HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.1 Zie ook www.emdrkit.com Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie