De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje"

Transcriptie

1 De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje Op 26 september 2012 werd de opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Vlaamse Diabetes Vereniging. Als verslag werd dit praktisch verzekeringshandboekje gerealiseerd. Inhoud praktisch verzekeringshandboekje: 1. Samenvatting van de polis 2. Vragen en antwoorden uit de praktijk 3. Uitgebreide polis georganiseerd vrijwilligerswerk 4. Presentatie DVV Verzekering opleiding 26/09/2012 Samenvatting polis georganiseerd vrijwilligerswerk 1 Polis Burgerlijke aansprakelijkheid WAT VOOR WIE EXTRA INFO Deze polis geldt voor: - Lichamelijke schade: financiële en morele gevolgen van een lichamelijk letsel van een persoon, zoals het inkomensverlies, de medische transport- en begrafeniskosten en andere dergelijke schade - Stoffelijke schade: elke beschadiging, vernieling of verlies van zaken - Onstoffelijke schade: ieder financieel nadeel dat voortvloeit uit de derving van de voordelen verbonden aan de uitoefening van het recht, het genot van een goed of dienst zoals het verlies van winst, cliënteel of marktaandeel - Schade aan toevertrouwde goederen: goederen die door een derde aan de verzekerde toevertrouwd wordt om te behandelen, bewerken, gebruiken, huren of lenen Deze polis geldt vrijwilligers van de Vlaamse Diabetes Vereniging Maar enkel voor schadegevallen die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk en op de weg van en naar de vrijwilligersactiviteit Deze verzekering geldt niet voor - Schade aan onroerende goederen waar de organisatie eigenaar van is - Schade door diefstal, verlies of verdwijning - Schade veroorzaakt door motorvoertuigen

2 2 Polis Rechtsbijstand WAT VOOR WIE EXTRA INFO Deze polis houdt in: - het verweer van de verzekerde - verhaal op en het onvermogen van de aansprakelijke personen - strafrechtelijke borgstelling Deze polis geldt vrijwilligers van de Vlaamse Diabetes Vereniging Maar enkel voor schadegevallen die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk en op de weg van en naar de vrijwilligersactiviteit Geen 3 Polis Lichamelijke ongevallen WAT VOOR WIE EXTRA INFO Een lichamelijk ongeval = Een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organiseren van de verzekerde Bij een ongeval dat de verzekerden overkomt tijdens het uitvoeren van de vrijwilligersactiviteit of op de weg van en naar waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in geval van overlijden - een vergoeding in geval van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid - de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging Deze polis geldt vrijwilligers van de Vlaamse Diabetes Vereniging Maar enkel voor schadegevallen die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk en op de weg van en naar de vrijwilligersactiviteit Geen

3 Opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Enkel vragen en antwoorden uit de praktijk Wie is verzekerd? - VRAAG: Een aanwezige (geen lid van de vereniging) wil tijdens een activiteit van de plaatselijke afdeling graag een handje toesteken en zal bijv. helpen met inschenken van koffie. Is hij op dit moment verzekerd? ANTWOORD: Indien er op voorhand doorgegeven wordt dat deze persoon tijdens een bepaalde activiteit zal meehelpen, dan is hij verzekerd. Indien deze persoon echter ter plaatse meldt dat hij wil helpen, dan is hij niet verzekerd. - VRAAG: De afdeling organiseert een lustrumviering. Wie is er tijdens deze feestelijkheid, de dag zelf, verzekerd? ANTWOORD: De organisator (= bestuursleden van de plaatselijke afdeling) beschikken over een lichamelijke ongevallen verzekering. Voor de deelnemers is er enkele de burgerlijke aansprakelijkheid die geldt. Bijv. een paneel valt om op een deelnemer en deze heeft schade. Hier is duidelijk een fout begaan, dus de burgerlijke aansprakelijkheid telt hier. - VRAAG: Wanneer en voor wat zijn de vrijwilligers verzekerd? Zijn bestuursleden verzekerd voor hun eigen daden die schade of letsel tot gevolg hebben, aan henzelf, aanwezigen of derden? ANTWOORD: Vrijwilligers zijn verzekerd in het kader van de activiteit voor VDV. Bij schade aan derden zal nagegaan worden of er een fout begaan werd, indien ja, valt dit onder burgerlijke aansprakelijkheid Wat is verzekerd? - VRAAG: Wat is er al dan niet verzekerd bij de meerdaagse busreizen naar het buitenland georganiseerd door een plaatselijke afdeling? ANTWOORD: Voor de deelnemers is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voorzien. Vb1. Een persoon kwetst een andere met paraplu dan wordt er teruggevallen op de familiale verzekering Vb2. Bus heeft een auto-ongeval dan wordt er teruggevallen op de autoverzekering van de bus

4 - VRAAG: Dekt de verzekering alleen personen of ook eigen materiaal? Vb. een beamer, projectiescherm (eigendom van de PA) gaan stuk. Wat dan? ANTWOORD: Schade aan eigen goederen van de verzekeringnemer zijn niet verzekerd. De waarborg toevertrouwd goed (= goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer of het bestuur en die door hen ter beschikking gesteld wordt aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit) is wel gedekt in de polis. - VRAAG: Is de voorraad materiaal in de verdeelpunten verzekerd tegen brand, waterschade,? ANTWOORD: Zowel brand als waterschade zijn opgenomen in de brandverzekering. Diefstal echter wordt hier niet in opgenomen - VRAAG: Is persoonlijk materiaal dat gebruikt wordt voor het vrijwilligerswerk verzekerd tegen vb. defecten? De persoonlijke pc, printer, die intensief gebruikt worden voor VDV-werk? ANTWOORD: Enkel toevertrouwde goederen (= goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer of het bestuur en die door hen ter beschikking gesteld wordt aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit) zijn verzekerd, persoonlijk materiaal niet - VRAAG: Bestuursvergaderingen, naar tijdens en op de terugweg van vergadering en activiteiten. Wat is er verzekerd? ANTWOORD: Vrijwilligers Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur hebben een omnium in opdracht. Vrijwilligers buiten deze specifieke besturen ontvangen km-vergoeding, wat gedeeltelijk kan gezien worden ter compensatie van het risico - VRAAG: Specifiek voor verdeelpunten: o Afhalen van materiaal bij hoofdverdeelpunt (van en naar het hoofdverdeelpunt) o Deelnemen aan vooraf geplande ledenvergaderingen o Deelnemen aan vergaderingen/uiteenzettingen/presentaties door een andere organisatie georganiseerd o Andere activiteiten en verplaatsingen in het kader van de bestuursfunctie (vb. ledenbezoek, rond dragen van promotiemateriaal, ) ANTWOORD: Indien de vrijwilliger op weg is in het kader van een activiteit, bijeenkomst van de verenging dan biedt de polis een dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen Rondbrengen van materiaal naar een lid, wordt gezien als een spontane activiteit, dit valt dus niet onder de verzekering Ronddragen (huis aan huis bedeling) van het ledentijdschriftje valt onder de burgerlijke aansprakelijkheid. Vb. indien je op straat loopt en je wordt aangereden

5 - VRAAG: Computermateriaal, beamer, geluidsinstallatie,. die door de afdelingen aangeschaft worden en door de bestuursleden van de PA bijgehouden worden, zijn deze verzekerd in de brandpolis? Bestaat hiervoor een verzekering diefstal? ANTWOORD: Er bestaan geen verzekering diefstal, valt wel onder de verzekering brand-, storm- en waterschade - VRAAG: Kan de PA verantwoordelijk gesteld worden voor de verdwijning of beschadiging van een toevertrouwd goed? Bijv. gedurende een wandeling vraagt een lid aan een vrijwilliger om zijn fototoestel eventjes bij te houden en die vrijwilliger laat het toestel per ongeluk vallen. ANTWOORD: Een toevertrouwd goed is het goed van een derde persoon dat gebruikt wordt door de organisatie. Bijv. een fototoestel wordt gebruikt voor een publicatie in het tijdschrift, dit is gedekt. Bijv. PA ontvangt een jas van een deelnemer tijdens een activiteit. o Indien er gebruik gemaakt wordt van een bewaakte vestiaire, dan gaat het over een toevertrouwd goed o In dergelijk geval kan er altijd een aangifte gedaan worden, maar het is wel zo dat men kan geadviseerd worden om het aan te geven aan de eigen familiale Loonderving - VRAAG: Indien een vrijwilliger langdurig werkonbekwaam is ten gevolge van een ongeval op de weg naar of van een activiteit/vergadering, is er een vergoeding voorzien voor loonderving? ANTWOORD: Een vergoeding TO (= dagvergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid) enkel verzekerd voor begeleiders van kampen en socio-culturele activiteiten. Schade aan wagen - VRAAG: Indien een vrijwilliger schade oploopt aan zijn wagen ten gevolgd van een ongeval op de weg naar of van een activiteit/vergadering (ongeval in fout of bij betwisting van de verantwoordelijkheid) door wie wordt de schade vergoed indien er geen omnium verzekering is afgesloten voor de wagen? En indien er wel een omnium is afgesloten, wie betaalt de vrijstelling? ANTWOORD: Enkel vrijwilligers van Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur in opdracht naar een vergadering zijn hiervoor verzekerd, de andere vrijwilligers niet - VRAAG: Indien een partner (zelf geen vrijwilliger) een vrijwilliger naar een VDV activiteit brengt en

6 Aangiften een ongeval heeft. Wordt dat een verzekering voor de partner voorzien? ANTWOORD: Idem vorige vraag, ook dit werd niet opgenomen in de polis - VRAAG: Welke activiteiten moeten verplicht vooraf gemeld worden aan DVV verzekering? ANTWOORD: PA s moeten niets rechtstreeks aan DVV melden, maar doen melding bij het secretariaat van de vereniging - VRAAG: Welke activiteiten meldt de VDV aan DVV? ANTWOORD: Er wordt een schatting van het aantal activiteiten doorgegeven, nadien volgt dan een afrekening op de effectieve aantallen - VRAAG: Aan wie meldt de PA een schadegeval? Wie is de contactpersoon op het secretariaat voor alles wat verzekeringen aangaat? ANTWOORD: Schadegevallen worden gemeld aan het secretariaat van de vereniging. Van hieruit volgt de verdere opvolging Varia - VRAAG: Een afdeling organiseert een activiteit in een gehuurde zaal? Hoe zit het met de verzekering bij gebruik van gebouwen die gratis ter beschikking worden gesteld? ANTWOORD: De meeste gebouwen zoals bijv. DC s hebben een eigen brandverzekering. Belangrijk om steeds navraag te doen bij de verhuurder wat de verzekering betreft - VRAAG: Wat is een objectieve aansprakelijkheidsverzekering? En hoe wordt deze gebruikt? ANTWOORD: Een objectieve aansprakelijkheidsverzekering moet worden afgesloten door de uitbater van een (gehuurde) zaal. Voor de afdeling is het dus belangrijk om de uitbater hier op voorhand naar te vragen

7

8

9

10

11

12 Georganiseerd vrijwilligerswerk Luc Dhaenens DVV Partners BVBA Steendam GENT 12/04/2013 1

13 12/04/2013 2

14 Op wie is de vrijwilligerswet van toepassing? Activiteit: initiatief, dienstverlening, aanbieden van hand en spandiensten; Vrijwilliger: natuurlijk persoon die een activiteit uitvoert; Organisatie: feitelijke vereniging, privaat of publiekrechtspersoon, zonder winstoogmerk die beroep doet op vrijwilligers. 12/04/2013 3

15 12/04/2013 4

16 12/04/2013 5

17 12/04/2013 6

18 12/04/2013 7

19 12/04/2013 8

20 12/04/2013 9

21 12/04/

22 Verzekerde waarborgen en kapitalen Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke schade: EUR Stoffelijke schade: EUR Voor schadegevallen KB vrijwilligerswerk Lichamelijke schade: EUR Stoffelijke schade: EUR Franchise in stoffelijke schade: 123,95 EUR 12/04/

23 Waarborg toevertrouwde goederen aan roerende goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer of het bestuur en die door hen ter beschikking worden gesteld aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit; aan gebouwen met hun inhoud, die bij gelegenheid door de verzekeringsnemer gehuurd of gebruikt worden. 12/04/

24 Waarborg rechtsbijstand Verweer en verhaal: EUR Onvermogen: EUR met franchise van 250,00 EUR per schadegeval Strafrechterlijke borgstelling: EUR 12/04/

25 Waarborg lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers ( = plaatselijke bestuurders leden van de raad van bestuur regionale medewerkers) en de gastspreker Overlijden: EUR Blijvende invaliditeit: EUR Behandelingskosten Tandprothesen: 265 EUR/tand + max EUR/schadegeval Brilglazen: 1000 EUR per schadegeval 12/04/

26 Begeleiders kampen socio culturele activiteiten Overlijden: EUR Blijvende invaliditeit: EUR Tijdelijke ongeschiktheid: 20 EUR vanaf 31 ste dag Behandelingskosten Tandprothesen: 265 EUR/tand + max EUR per schadegeval Brilglazen: 1000 EUR per schadegeval 12/04/

27 Deelnemers vakantiekampen/regionale en federale events Overlijden: EUR Blijvende invaliditeit: EUR Behandelingskosten Tandprothesen: 265 EUR/tand + max EUR/schadegeval Brilglazen: EUR/schadegeval 12/04/

28 Omschrijving risico: Koepel vzw in Gent + 26 plaatselijke afdelingen Medewerkers werken van thuis + verkopen medisch materiaal F.V. en juridisch = filialen Alle activiteiten worden goedgekeurd door koepel Plaatselijke F.V. leggen fin. verantwoording af aan koepel, volgens eenzelfde huishoudelijk reglement 12/04/

29 Activiteiten Socio culturele activiteiten Familiale activiteiten (wandel-fietstocht-bal ) Infoavonden/discussiefora Verkopen van zelfzorgmateriaal - De koepel organiseert de kampen via een reisorganisator, bemant een infolijn en neemt de algemene leiding. 12/04/

30 Grote activiteiten Handelsbeurs met > 100 exposanten: 1 X 3-jaarlijks Kleinere beurzen met < 100 exposanten Jaarlijkse familiedag (sportieve activiteiten op verschillende locaties in Vlaanderen) in aanwezigheid van sympathisanten en familieleden 12/04/

31 Inschatting van de prestaties Dagelijks bestuur = 120 activiteiten Plaatselijke bestuurders = 3200 activiteiten medewerkers in 26 afd. x 10 activiteiten Raad van bestuur = 288 activiteiten TOTAAL = 3600 prestaties 12/04/

32 Nettopremies (Taks: 9,25 %) 1. Burgerlijke aansprakelijkheid 2. Rechtsbijstand 3. Lichamelijke ongevallen 12/04/

33 1. Burgerlijke aansprakelijkheid Bezoldigd personeel: 0,10 % op de brutolonen Voor vrijwilligers*: 324 EUR (max prestaties op jaarbasis) Voor gastsprekers deelnemers vakantiekampen en vakantiebegeleiders: 0,09 EUR per prestatie** * Plaatselijke bestuurders leden van de Raad van Bestuur en regionale medewerkers. ** Het uitvoeren van een taak of het deelnemen aan een activiteit door 1 vrijwilliger gedurende max. 1 dag. 12/04/

34 2. Rechtsbijstand Bezoldigd personeel: 0,01 % op de brutolonen Vrijwilligers: 27 EUR (max prestaties op jaarbasis) Voor gastsprekers deelnemers vakantiekampen en vakantiebegeleiders: 0,0075 EUR per prestatie 12/04/

35 3. Lichamelijke ongevallen Vrijwilligers (zonder TO): EUR Gastsprekers (zonder TO): 0,37 EUR/prestatie Begeleiders van kampen socio culturele activiteiten: met 20 EUR TO: 0,90 EUR Voor deelnermers aan vakanties: 0,30 EUR/dag/deelnemer Voor deelnemers aan regionale en federale events: 0,18 EUR/dag/deelnemer 12/04/

36 De afrekening Bij het onderschrijven van de polis en bij het begin van elk volgend verzekeringsjaar betaalt de verzekeringsnemer een voorlopige premie waarvan het bedrag gelijk is aan de premie die vermoedelijk zal verschuldigd zijn na afloop van het verzekeringsjaar. De afrekening tussen voorlopige en defnitieve premie gebeurt jaarlijks op de vervaldag. 12/04/

37 Wat aangeven bij einde verzekeringsjaar het aantal prestaties van de gastsprekers; voor de vakantiewerking - de regionale en federale events: aantal begeleiders + aantal dagen + het aantal deelnemers; de totale brutolonen van het bezoldigd personeel. De aangifte dient gedaan te worden binnen 2 maanden na de vervaldag. 12/04/

38 Afrekening tot 31/12/2008 Premiebetaling Burgerlijke aansprakelijkheid Rechtsbijstand 45,00 EUR 3.75 EUR Per jaar vanaf 01/2009 Lichamelijke ongevallen Nettopremie Taksen Poliskosten Totalen 90,00 EUR 138,75 EUR 12,83 EUR 1,00 EUR 152,58 EUR Burgerlijke aansprakelijkheid Rechtsbijstand Lichamelijke ongevallen Nettopremie Taksen 870, 40 EUR 77,20 EUR 2.426,40 EUR 3.374,00 EUR 312,10 EUR Totalen 3.686,10 EUR 12/04/

39 Enkele vragen 12/04/

40 Wie is verzekerd? LO/BA? Leden? Sympathisanten die meehelpen? Ledenviering? Bestuursleden? 12/04/

41 Berekening Loonderving Zelfstandigen? Bedienden? Arbeiders? Is er een verschil in ongevallen tijdens verplaatsingen of tijdens de activiteiten? 12/04/

42 Wat is er verzekerd? Eigen materiaal? Materiaal en diabetesmateriaal in verdeelpunten of thuis? Hoe wordt de schadevergoeding berekend? Vrijstelling? Wat bij verdwijning van het materiaal? 12/04/

43 Wat bij schade aan de wagen tijdens verplaatsingen door het lid of door echtgenote van het lid? 12/04/

44 Meldingsplicht? Welke activiteiten moeten verplicht gemeld worden aan DVV? Hoe moet een schadegeval aangegeven worden? 12/04/

I. Begripsomschrijvingen

I. Begripsomschrijvingen VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK ERKEND DOOR DE PROVINCIE I. Begripsomschrijvingen 1. Verzekeringnemer De organisatie, zijnde elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt

Nadere informatie

I. Begripsomschrijvingen

I. Begripsomschrijvingen I. Begripsomschrijvingen VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK ERKEND DOOR DE PROVINCIE 1. Verzekeringnemer De organisatie, zijnde elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN

VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN 1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS Contractuele en Extracontractuele aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurders van de Inrichtende Macht

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van

Nadere informatie

Falos sport. verzekeringen

Falos sport. verzekeringen Falos sport verzekeringen Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Tel. 02/246.52.70 wim.verstraete@falos.be www.falos.be Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af?

Nadere informatie

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze _ Verzekeringen in KSJ-KSA-VKSJ versie 2014 _ Inhoud 4 5 6 7 8 9 11 12 13 INLEIDING 1 Aandachtspunten 2 Adressen 2.1 Verzekering werkkringen Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend.

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Verzekeringnemer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze verzekering onderschrijft. Vereniging: De groep van personen die vrijetijdsactiviteiten met een niet-(semi)professioneel

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Wet. Verzekeringen, SOORTEN VERZEKERINGEN [ WETGEVING ]

Wet. Verzekeringen, SOORTEN VERZEKERINGEN [ WETGEVING ] 28 Wet betaald. Verzekeringen, een noodzakelijk kwaad? Op bijeenkomsten van recreatieondernemers hoor je regelmatig praten over de schade-eisen die in de sector de jongste jaren ophef hebben gemaakt, alsmede

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Verplichte Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid.

A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Verplichte Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid. VOSOG vzw heeft volgende verzekeringspolissen: Polis AXA 515.494.031 met afdelingen : A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid B. Persoonlijke Ongevallen Polis AXA 714.522.979 Verplichte Verzekering Objectieve

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie