KWALITEIT & DIVERSITEIT RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT & DIVERSITEIT RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN NEDERLAND"

Transcriptie

1 KWALITEIT & DIVERSITEIT RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN NEDERLAND Rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

2 2009 Vrije Universiteit Amsterdam Reproductie van (delen van) het rapport voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Voor reproductie voor commerciële doeleinden dient toestemming van de Vrije Universiteit verkregen te worden. 2

3 VOORWOORD Voor u ligt het rapport van de Evaluatiecommissie Onderzoek Rechtsgeleerdheid. Dit rapport geeft een evaluatie van het Nederlands onderzoek in de rechtswetenschap in de periode Het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid (DRG) heeft in het late najaar van 2008 mij aangewezen als verantwoordelijk decaan voor de organisatie van de visitatie van het onderzoek. Prof. dr. A.W. Koers was op dat moment beschikbaar als beoogd voorzitter. Gezamenlijk hebben wij, in ruggespraak met het DRG, de opdracht aan de commissie geformuleerd en de commissie samengesteld. Daarbij is gezocht naar gezaghebbende deskundigen in de wetenschappelijke wereld, die tegelijkertijd voldoende afstand tot de faculteiten hadden om een objectief oordeel te kunnen waarborgen. Complicerende factor binnen de juridische discipline is daarbij dat veel onderzoek in de Nederlandse taal wordt gepubliceerd, zodat naar Nederlandstalige leden moest worden gezocht. In april 2009 is de commissie formeel ingesteld en direct aan de slag gegaan. De planning was ambitieus, in de eerste helft van 2010 moest het rapport gereed zijn. Dit heeft een zware druk gelegd op de commissie zelf, maar ook op de faculteiten en instituten die binnen een strakke tijdsplanning hun zelfstudies hebben aangeleverd. Evaluatiecommissies hebben een belangrijke taak, zij bewaken immers mede de kwaliteit van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Hun taak is in het algemeen al niet eenvoudig: het vellen van een objectief oordeel over onderzoek over een periode van zes jaar. De taak van de Evaluatiecommissie Rechtsgeleerdheid is zo mogelijk nog complexer. Immers, binnen de rechtswetenschap bestaan geen citatieindexen, noch een kwalificatie van de publicatiemedia, die voor nog enigszins objectieve maatstaven kunnen zorgen. Alles komt dus aan op het oordeel van de leden van de commissie. Deze commissie heeft grote stapels publicaties doorgenomen, naast de zelfstudies die door de faculteiten en instituten zijn opgesteld. Daarbij werd de commissie ook geconfronteerd met een verandering in onderzoekscultuur die juist in de gevisiteerde periode ook binnen de juridische discipline heeft plaatsgevonden: een meer internationale oriëntatie en (meer) samenwerking met andere disciplines. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de publicatiecultuur, ook het referentiekader is hierdoor ten dele veranderd, waarbij geldt dat binnen de discipline de toegevoegde waarde van deze veranderingen verschillend wordt gepercipieerd. Kortom, de commissie heeft absoluut geen eenvoudige taak gehad, maar heeft binnen de ambitieuze planning haar oordeel weten te vormen en in het voorliggende rapport tot uiting gebracht. Namens de decanen van de Faculteiten Rechtsgeleerdheid dank ik de Evaluatiecommissie Rechtsgeleerdheid voor de zorgvuldige wijze waarop zij zich van haar taak heeft gekweten, en voor de enorme inzet die nodig is geweest om het proces in de ambitieuze tijdsplanning af te ronden, onder de voortvarende leiding van de voorzitter. Albert Koers dank ik persoonlijk voor de zeer constructieve, integere en plezierige wijze waarop ik met hem heb kunnen samenwerken. prof. mr. Anja Oskamp Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam 3

4 4

5 EXECUTIVE SUMMARY Composition and procedures In April 2009 the Executive Boards of nine Netherlands universities with faculties of law jointly established a Committee to evaluate the quality of legal research at their respective institutions in the years 2003 to Members of the Committee were: dr. A.W. Koers, professor emeritus Utrecht University, Chair; dr. E.A. Alkema, honorary professor Leiden University; dr. L.J.A. Damen, honorary professor University of Groningen; dr. E. Dirix, professor K.U. Leuven, judge Hof van Cassatie, Belgium; dr. A. Hammerstein, judge Hoge Raad, Netherlands; dr. A.Ph.C.M. Jaspers, professor emeritus Utrecht University; dr. R.H. Lauwaars, former member Raad van State, Netherlands, member Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, dr. S. Parmentier, professor K.U. Leuven; and dr. P.J.I.M. de Waart, professor emeritus VU University Amsterdam. The evaluation procedure had to comply with the Standard Evaluation Protocol (SEP) adopted by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and the Association of Universities in the Netherlands (VSNU), as well as by an adaptation of (part of) SEP specifically for legal research (SEPR). As SEP and SEPR essentially assume that an evaluation procedure deals with one institution or discipline at a time, whereas this evaluation procedure would involve all legal research at nine institutions, a special Protocol ( Draaiboek ) was developed and adopted by the nine Executive Boards for the purpose of streamlining the evaluation procedure while maintaining the rules and principles laid down in SEP and SEPR. With some minor adjustments, the evaluation procedure was carried out in accordance with this Protocol. The first meeting of the Evaluation Committee took place on 19 May 2009 and the last meeting on 19 May On 2 June 2010 the final report was submitted to the Executive Board of the VU University of Amsterdam as the representative of all Executive Boards. In its report the Committee outlines how it has operated, also for the purpose of accountability. Important elements of the Committee s internal procedures included: all institutes and programs will be examined and evaluated by more than one member; the final outcome for any institute or program will be determined by the full Committee in plenary session; the overall score of an institute or program will be determined in the light of an overall assessment of its performance and not through mathematically averaging the partial scores; and all texts will be initially drafted by the members of the Committee themselves. All in all the Committee met nine times over a one-year period. A discipline in transition In recent years legal research in the Netherlands has undergone fundamental changes, partly as a result of external drivers, but also as a result of the policies and actions of the nine faculties of law. Such changes may by summed up in the statement that Netherlands legal scholarship has now become a true science of the law. In its report the Committee outlines ten developments that constitute the core of this transition. 5

6 1. From a national towards an international focus Law has become international and so has legal research. And this not just as an abstract policy objective, but as a fact of life. 2. From single- towards multi- and interdisciplinarity Responding to the needs of modern society, legal research and legal researchers increasingly cooperate with other disciplines. 3. From implicit traditions towards methodology There now is much more focus on methodological questions in general and on accounting for the research methods used. 4. From individualism towards research programs Recognizing that it must address increasingly complex issues, legal research is now overwhelmingly organized in the form of programs. 5. From a pyramid towards a two-layer structure More research volume is invested in PhD candidates supervised by professors, implying that mid-career research positions disappear. 6. From overhead financing towards competitive financing The traditional system of funding research as an overhead on funds allocated for teaching is being replaced by research funding through competition. 7. From university funding towards funding from contract research. Legal research is also increasingly funded through contracts with third parties that seek specific analysis and/or information. 8. From service orientation towards a purpose in itself Now that legal research has to compete for funding, there may be a tendency to invest less in supporting legal teaching and legal practitioners. 9. From a monopoly towards competition for students If competition for students increases, faculties may be inclined to direct more resources to legal teaching at the expense of legal research. 10. From laissez faire towards policies and control Legal research has become the object of a great deal of policy- and decisionmaking with research programs as focal points. After reviewing these developments, the report also examines some specific issues: the nature of legal research programs, the efficiency and effectiveness of PhD programs, systems for peer review and ranking and the evaluation of legal research. On the last item, the Committee makes the point that an evaluation procedure involving all legal research at nine universities takes so much time that it may become increasingly difficult to organize it again in the future. SWOT-analysis As part of the evaluation procedure all research programs had to present a SWOTanalysis to the Committee. Therefore, it would seem fair then that the Committee itself presents a SWOT-analysis of legal research in the Netherlands as a whole. Overall and most important: the quality of legal research in the Netherlands is high, while major advances have been made since the last evaluation procedure took place in Of course, there are ups and there are downs, but there are more ups than downs. And if the Committee classified a particular research program in the down category, the response of the faculty concerned in relation to the draft evaluation texts usually indicates that the faculty is already aware of the problem and has taken corrective action. 6

7 The overall conclusion of the Committee on the quality of legal research in the Netherlands is not only positive: the Committee is also optimistic for the future as the advances made in the past are likely to continue well into the future. However, there is one development that has the potential to radically disrupt this optimistic scenario: a further reduction of research funding from university sources, especially if such a reduction would be implemented abruptly so that faculties would not have the time to increase funding from other sources. Since the previous evaluation procedure in 2002 the total number of legal researchers has hardly increased from about 595 full time equivalents in 2002 to about 610 in The fact that in the same period most faculties significantly increased funding from contract research funded by third parties can therefore only lead to the conclusion that there has been a significant reduction of funding from university sources, i.e. the overhead on the funds received by faculties for teaching. As such overhead funding will be further reduced in the years to come, it seems likely that an ever larger part of the research portfolio of the Netherlands faculties of law will be determined by market forces. Apart from these financial issues, there are good reasons to be positive and optimistic. - The need to generate an ever larger part of research funding from non-university sources and especially from contract research did not prevent real advances in terms of quality, while quantity remained stable. - In many faculties a new generation has entered the stage and, if given the chance, these newly appointed research leaders will rejuvenate existing programs and develop innovative new programs. - The focus of legal research has become much more international and this puts legal research and legal researchers in a good position to take advantage of the ongoing processes of globalization and Europeanization. - The position of legal research in the whole of academic disciplines is stronger than before due to the increasing focus and expertise of legal researchers in relation to methodological issues and methodological accountability. - Organizing legal research in programs is no longer the object of rearguard actions, but is now seen as a way to ensure and enhance the quality of legal research in a world that is ever more interlinked and complex. - In all faculties legal research is the object of a great deal of policy- and decisionmaking, not just on paper, but also in practice. Quality monitoring systems are an important component of these arrangements. All these results have been achieved through the efforts of the nine faculties of law and the universities of which they form part. It is up to the faculties and universities to decide how to build on the foundations that have been laid in the past couple of years. If this Committee may express a wish for the future, it would be that the nine faculties seek ways to strengthen cooperation. There are many issues that are better addressed collectively than individually. In the title of this report the Committee tries to express what is considers the two most prominent characteristics of present day legal research in the Netherlands: Quality and Diversity, both with a capital. May these characteristics hold true for the future! 7

8 8

9 INHOUDSOPGAVE DEEL I: ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES WERKWIJZE EN VERANTWOORDING 1. Samenstelling Opdracht Werkwijze Draaiboek en mid-term reviews Zelfstudies en kernpublicaties Kwantitatieve informatie en overzichten Commentaar faculteiten en Colleges van Bestuur Beoordeling Ontvankelijkheid Checklists en criteria Verschillende perspectieven Soorten publicaties Bibliometrische gegevens 29 DISCIPLINE IN TRANSITIE 5. Inleiding Ontwikkelingen Van nationale naar internationale focus Van mono- naar multi- en interdisciplinair Van vanzelfsprekendheid naar methodologie Van individueel onderzoek naar programmering Van een piramide naar een twee-lagen-structuur Van opslagfinanciering naar NWO-competitie Van eerste en tweede naar derde, vierde en vijfde geldstroom Van dienstverlening naar doel op zichzelf Van onderwijsmonopolie naar competitie Van laissez faire naar beleid en sturing Capita selecta Onderzoeksprogramma s Promotierendementen Peer review en ranking tijdschriften Onderzoeksevaluaties 48 ALGEMENE CONCLUSIES 8. Inleiding Stand van zaken Sterk Zwak De toekomst Kansen Risico s Eindoordeel 61 9

10 DEEL II: BEOORDELINGEN INSTITUTEN EN PROGRAMMA S ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Het domein van de rechter Lex Mercatoria Rechten van de mens Veiligheid en toezicht Behavioural approaches of contract and tort Fiscale autonomie en haar grenzen 93 RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Onderzoekcentrum Onderneming & Recht 105 Onderzoekcentrum voor Staat en Recht Centrum voor Migratierecht Rechtspleging De grondwet Internationaal en Europees recht Strafrecht in een bestuurde omgeving Ethische grondslagen van het recht Relatievermogrnesrecht (Centrum voor Notarieel recht) 137 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Kwaliteit van besluitvorming Interdisciplinaire rechtswetenschap Integratie van rechtssferen Kwaliteit van fiscale regelgeving voor ondernemers Aan de grenzen van de nationale staat Internationalisering en rationalisering van strafrecht Criminaliteit en geweld in het publieke domein Naar een internationaal bruikbaar Nederlands ondernemingsrecht Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht Bronnen van het Byzantijns-Romeins recht From European marketplace to European Union Efficiëntie van rechtsarrangementen 186 UNIVERSITEIT LEIDEN Vraagstukken van vermogensrecht Geschillenbeslechting Sociale cohesie, multiculturalisme en globalisering Grenzen van fiscale soevereiniteit Veiligheid en recht Securing the rule of law in a World of Multi-level jurisdiction Hervorming van de sociale regelgeving 221 UNIVERSITEIT MAASTRICHT Inbreng in de Onderzoekschool Ius Commune Globalisation and human rights Strafrecht en criminologie in een multinationaal krachtenveld

11 UNIVERSITEIT UTRECHT The prospects of European private law European public law Human rights in a world of conflict and diversity Criminal law and fundamental values in a changing world Environmental law 270 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam Center for International Law Amsterdams Instituut voor Privaatrecht Centrum voor Milieurecht Hugo Sinzheimer Instituut Instituut voor Informatierecht 305 UNIVERSITEIT VAN TILBURG Center for Transboundary Legal Development Center for Company Law Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht Centrum voor Wetgevingsvraagstukken Nederlandse strafrechtspleging in Europa Tilburg Institute for Law, Technology and Society Tilburg Law and Economics Center International Victimology Institute Tilburg 351 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Rechtshandhaving in de risicosamenleving IT en recht Rechtsbeginselen in internationale context Migratierecht: tussen burgerschap en mensenrechten Publieke en private belangen in balans 382 DEEL III: BIJLAGEN 1. Cijfermatige overzichten van het onderzoek Overzicht cijfermatige uitkomsten beoordeling Enkele opmerkingen over peer-review en ranking Draaiboek onderzoeksevaluatie Overzicht van enkele relevante publicaties Curricula vitae leden evaluatiecommissie Overzicht van gebruikte afkortingen

12 12

13 DEEL I ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES 13

14 14

15 Het is nu voor de derde keer dat het onderzoek van de negen Nederlandse juridische faculteiten landelijk geëvalueerd wordt. Het rapport van de commissie-van Gerven van 1996 droeg de titel Rechtsgeleerdheid en dat was ook de titel van het rapport van de commissie-ten Kate van Deze commissie breekt met die traditie en heeft niet alleen gekozen voor een andere titel, maar ook voor het gebruik van de term rechtswetenschap. Daarmee wil de commissie tot uitdrukking brengen dat mede door het werk van haar voorgangers, maar vooral door de inzet van de faculteiten het juridische onderzoek in Nederland de afgelopen jaren een aantal fundamentele veranderingen heeft ondergaan: van rechtsgeleerd onderzoek naar rechtswetenschappelijk onderzoek. Hierna zal op die veranderingen nader worden ingegaan in een hoofdstuk over Discipline in transitie. In dit hoofdstuk komen ook enkele bijzondere onderwerpen aan de orde onder de aanduiding Capita selecta. Veel, zo niet bijna alles, van wat in het hoofdstuk aan de orde komt, is naar voren gekomen in de gesprekken die de commissie in oktober 2010 voerde met de faculteiten. Vast agendapunt in die gesprekken was hoe de faculteiten aankeken tegen de toekomst van het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland en dat leverde een schat aan informatie en meningen op. Deze Algemene Beschouwingen en Conclusies eindigen met een SWOT-analyse van de rechtswetenschap in Nederland anno 2009: als in de evaluatie van alle programmaleiders wordt gevraagd een SWOT-analyse op te stellen, mag dat ook verwacht worden van deze commissie. Eerst echter een hoofdstuk over de werkwijze van de commissie en de verantwoording daarvan. 1 1 Het hoofdstuk Werkwijze en verantwoording van deze Algemene Beschouwingen en Conclusies wordt volledig door alle leden van de commissie onderschreven. Bij de andere twee hoofdstukken ( Discipline in transitie en Algemene conclusies ) worden niet alle daarin ingenomen standpunten onderschreven door elk lid van de commissie. 15

16 WERKWIJZE EN VERANTWOORDING 1. Samenstelling Nadat prof. dr. A.W. Koers, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, in januari 2009 had laten weten in principe beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap van de commissie, werd in februari 2009 begonnen met het selecteren van de andere leden. Aan de decanen van de deelnemende faculteiten werd gevraagd namen van gekwalificeerde kandidaten door te geven aan prof. mr. A. Oskamp, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, die namens het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid optrad als coördinator van het voorbereidingstraject. De lijst die dit opleverde, omvatte meer dan honderd kandidaten en werd aan de decanen toegezonden met de vraag aan te geven aan welke kandidaten zij de voorkeur gaven, terwijl hen ook de gelegenheid werd geboden kenbaar te maken welke kandidaten op bezwaren zouden stuiten. Rekening houdend met de voorkeuren en, in een enkel geval, de bezwaren van de decanen, werden de kandidaten vervolgens gegroepeerd naar achtergrond en ervaring. In overleg met de beoogde voorzitter werd besloten te kiezen voor een commissie met minimaal acht en maximaal tien leden. Dit betekende dat gezocht moest worden naar leden met een brede achtergrond in, respectievelijk, privaatrecht en ondernemingsrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en criminologie, en internationaal en Europees recht. Als de expertise van de commissie op bepaalde gebieden tekort zou schieten, zou de commissie externe referenten moeten kunnen inschakelen. Andere overwegingen bij het samenstellen van de commissie waren: in elk geval twee buitenlandse leden, naast (emeriti-)hoogleraren, ook leden uit de rechtspraktijk met een wetenschappelijke achtergrond en minimaal twee vrouwelijke leden. Ondanks intensieve pogingen bleek dit laatste een onmogelijke opgave te zijn. Elk van de uitdrukkelijk en soms meerdere keren aangezochte vrouwelijke kandidaten bleek in de aantoonbare en zeer te billijken onmogelijkheid te verkeren het lidmaatschap van de commissie te aanvaarden. In haar eerste vergadering sprak de commissie uit die uitkomst te betreuren, maar te accepteren dat het uiterste was gedaan om vrouwelijke leden te werven. In april 2009 werd bij gelijkluidend besluit van de negen betrokken Colleges van Bestuur bevestigd in een brief aan de leden van de commissie van 19 mei 2009 van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam de volgende commissie ingesteld: - Prof. dr. A.W. Koers, emeritus hoogleraar UU, voorzitter - Prof. mr. E.A. Alkema, honorair hoogleraar UL - Prof. mr. L.J.A. Damen, honorair hoogleraar RUG - Prof. dr. E. Dirix, hoogleraar KU Leuven, raadsheer Hof van Cassatie - Mr. A. Hammerstein, raadsheer Hoge Raad - Prof. mr. A.Ph.C.M. Jaspers, emeritus hoogleraar UU - Mr. R.H. Lauwaars, voormalig lid Raad van State, lid KNAW - Prof. dr. S. Parmentier, hoogleraar KU Leuven - Prof. mr. P.J.I.M. de Waart, emeritus hoogleraar VU 16

17 De ambtelijke ondersteuning van de commissie werd in handen gelegd van: 2 - Mevrouw dr. B.M. van Balen, projectleider QANU, adviseur en redactie - Mevrouw J.M. van der Schuijt, beleidsmedewerker VU, secretariaat - Mr. drs. C.J. Wolswinkel, promovendus VU, wiskundige en statisticus Daarnaast werd een aantal externe referenten ingeschakeld als de commissie meende niet over de expertise te beschikken die nodig was om alle aspecten van een programma te kunnen beoordelen. 2. Opdracht In de brief van 19 mei 2009 van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt de opdracht van de commissie als volgt omschreven: De commissie heeft als opdracht een onafhankelijk oordeel te vellen over de kwaliteit, productiviteit, relevantie en vitaliteit/haalbaarheid van het rechtswetenschappelijk onderzoek aan de deelnemende universiteiten. Voor de uitvoering van de onderzoeksvisitatie is het Draaiboek Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 opgesteld en geaccordeerd door de CvB s van de deelnemende universiteiten. 3 Omdat het onderzoek van de negen faculteiten is georganiseerd in instituten en programma s zij het soms onder afwijkende aanduidingen betekende deze opdracht dat de commissie zich voor de taak gesteld zag te oordelen over onderzoek dat georganiseerd was in negen instituten en in zestig programma s. 4 Door de decanen van de deelnemende faculteiten was al eerder bepaald (met instemming van de beoogde voorzitter) dat de commissie voor de jaren 2003, 2004 en 2005 diende uit te gaan van de reeds aanwezige mid-term reviews over die periode en dat de voor deze evaluatie op te stellen zelfstudies uitsluitend betrekking zouden hebben op de jaren 2006, 2007 en Werkwijze 3.1. Draaiboek en mid-term reviews Vanaf het begin stond vast dat het Standard Evaluation Protocol (SEP) van de KNAW, NWO en de VSNU en het daarop gebaseerde SEP-Rechtsgeleerdheid (SEPR) de werkwijze van de commissie zouden moeten bepalen. Echter, qua opzet en vooral qua organisatie gaat het SEP uit van een evaluatie van één enkele discipline of onderzoeksgroep binnen één enkele instelling, terwijl de onderhavige evaluatie 2 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities te Utrecht. 3 De Universiteit Utrecht heeft een Departement Rechtsgeleerdheid als onderdeel van de Faculteit REBO. Op de omslag van de zelfstudies van het Departement wordt evenwel verwezen naar Faculteit Rechtsgeleerdheid, hetgeen de commissie sterkt in haar besluit om, uitsluitend vanwege overwegingen van stijl, hierna niet voortdurend te spreken over de faculteiten en het departement, maar het te houden bij de faculteiten, daaronder dus steeds begrepen het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. 4 Ter vergelijking: aan de voorgangers van deze commissie de commissie-van Gerven en de commissie- Ten Kate werden respectievelijk 127 en 103 programma s voorgelegd. 17

18 betrekking zou moeten hebben op al het onderzoek van alle negen Nederlandse juridische faculteiten. Eén gevolg daarvan was dat het onmogelijk zou zijn de in het SEP voorziene bezoeken op locatie af te leggen op de wijze die het SEP aangeeft: de werklast daarvan zou prohibitief zijn. 5 Een tweede gevolg was dat, ingevolge de richtlijnen van het SEPR, de commissie geconfronteerd zou kunnen worden met meer dan 5000 pagina s aan zelfstudies voor in totaal ongeveer 70 programma s en instituten plus enkele duizenden te beoordelen kernpublicaties, waaronder vele boeken en verzamelwerken. In het licht van deze bijzondere omstandigheden stelde de beoogde voorzitter van de commissie in februari 2009 een concept-draaiboek op waarin gebaseerd op het SEP en SEPR concreet werd aangegeven wat de opzet en de maximale omvang diende te zijn van de aan te leveren zelfstudies, hoeveel kernpublicaties er per programma maximaal aan de commissie voorgelegd konden worden en volgens welke (krappe) tijdslijn de faculteiten en de commissie zouden moeten gaan werken om de evaluatie binnen een jaar te kunnen afronden. De werkbezoeken op locatie werden vervangen door een week waarin de commissie de faculteiten zou ontvangen om met elk van hen de vragen door te nemen die bij de commissie gerezen waren naar aanleiding van de mid-term reviews en de zelfstudies. Het concept-draaiboek werd half februari 2009 voorgelegd aan de decanen en het bleek, met enige aanpassingen, aanvaardbaar te zijn voor alle faculteiten, ook voor de faculteiten van de Universiteit Leiden en van de Universiteit Maastricht. Deze twee faculteiten hadden aanvankelijk aarzeling over deelname aan de evaluatie, omdat hun onderzoek nog zeer recent reeds was beoordeeld, hetzij door een eigen externe evaluatiecommissie (Leiden), hetzij in het kader van de hererkenningsaanvraag van de onderzoeksschool Ius Commune bij de KNAW (Maastricht). Met de Maastrichtse faculteit werden nadere afspraken gemaakt over de door die faculteit aan te leveren stukken. 6 Na acceptatie door alle decanen en Colleges van Bestuur stelde de (toen nog) beoogde voorzitter van de evaluatiecommissie het Draaiboek voorlopig vast met als ingangsdatum 1 maart In haar eerste vergadering van 19 mei 2009 stemde ook de commissie formeel in met het Draaiboek. Op verzoek van het College van Bestuur van de RUG werd naderhand in juni 2009 de werkwijze bij het beoordelen van de conceptrapportages nog enigszins aangepast. Die laatste versie van het Draaiboek is opgenomen als Bijlage 5. In haar eerste vergadering op 19 mei 2009 stelde de commissie ook vast voor welke faculteiten, instituten en/of programma s bepaalde leden van de commissie zich dienden te verschonen vanwege belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Bij elke toewijzing van taken aan de leden van de commissie, maar ook bij elke bespreking binnen, of beoordeling door, de commissie daarna is steeds rekening gehouden met de zo vastgelegde conflicts of interests. 5 In totaal negen faculteiten, één reisdag en twee dagen bezoek leidt tot een tijdsbeslag van 27 dagen, dat wil zeggen ruim vijf weken van vijf dagen full time. 6 Voor nadere bijzonderheden over die afspraken, zie hierna bij de beoordeling van de programma s van de Universiteit Maastricht. 18

19 In die eerste vergadering bepaalde de commissie eveneens de werkwijze bij het beoordelen van de inmiddels ontvangen mid-term reviews over de jaren 2003, 2004 en Na een eerste, verkennende bespreking van de beoordelingscriteria van het Draaiboek (identiek aan die van SEP), werd het volgende besloten: - Alle commissieleden nemen de mid-term reviews van alle faculteiten door en, mede op basis van input van de andere leden, stelt één commissielid, als rapporteur, een preadvies op voor een bepaalde faculteit. - Mede op basis van de zo opgestelde preadviezen, bespreekt de commissie de midterm reviews in een tweede vergadering, te beleggen in augustus 2009, en legt de uitkomsten daarvan vast per faculteit. - Er wordt niet afzonderlijk gerapporteerd over de mid-term reviews, omdat de beoordeling daarvan opgaat in de beoordeling van het onderzoek over de gehele periode De commissie besloot verder de afgesproken werkverdeling, alsmede andere hierna eventueel af te spreken werkverdelingen tussen de leden niet naar buiten te zullen brengen, omdat zij als geheel verantwoordelijk is voor de uiteindelijk vast stellen beoordelingen en conclusies. In haar vergadering van 31 augustus 2009 besprak de commissie de mid-term reviews aan de hand van de preadviezen per faculteit. De uitkomsten daarvan werden vastgelegd als input voor de eindbeoordelingen. De commissie tekent wel aan dat er zich hierbij een probleem voordeed dat inherent is aan het systeem van mid-term reviews: enerzijds waardeert de commissie het dat een faculteit consequenties verbond aan de uitkomsten van de mid-term review, anderzijds werd het naarmate die consequenties radicaler waren lastiger voor de commissie het onderzoek te beoordelen als één geheel over de volledige periode van zes jaren. Dit werd helemaal lastig als in de loop van die periode een (deel)programma ingrijpend werd herzien of zelfs opgeheven als gevolg van een negatieve mid-term beoordeling en er halverwege de rit een ander (deel)programma werd gestart Zelfstudies en kernpublicaties In de vergadering van 31 augustus stelde de commissie ook vast op welke wijze de voor oktober geplande gesprekken met de faculteiten zouden worden voorbereid. - Alle leden van de commissie nemen alle zelfstudies door, waarbij met het oog op continuïteit elk commissielid bijzondere aandacht geeft aan de faculteit waarvoor hij eerder, als rapporteur, een preadvies opstelde in relatie tot de uitkomsten van de mid-term reviews. - Het doornemen van de (inmiddels ook ontvangen) zelfstudies is in deze fase niet primair gericht op beoordeling, maar op het identificeren van onderwerpen en vragen waarover de commissie met de faculteiten zou willen spreken. Beoordeling komt pas echt aan de orde na die gesprekken. - De vragen van de leden van de commissie worden per faculteit verzameld door de rapporteur en doorgegeven aan de voorzitter die, in samenspraak met de leden, een 19

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf?

De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf? De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf? QANU september 2010 economics-sept2010.indd 1 9/3/10 1:24:18 PM Uitgave: Quality Assurance

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in nederland

effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in nederland effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in nederland een eerste kritische reflectie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Januari 2013 voetregel 2013 Koninklijke

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde verzekeringsgeneeskunde.book Page 1 Wednesday, May 12, 2004 10:40 AM RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde Publicatie 44 Den Haag, juni 2004 verzekeringsgeneeskunde.book

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Tilburg University. ODR, een korte evaluatie van succesvolle projecten Schellekens, Maurice. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. ODR, een korte evaluatie van succesvolle projecten Schellekens, Maurice. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University ODR, een korte evaluatie van succesvolle projecten Schellekens, Maurice Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Schellekens, M. H. M. (2008).

Nadere informatie

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht 30 juni 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Internationale auditing standaarden in Nederland

Internationale auditing standaarden in Nederland Internationale auditing standaarden in Nederland door Hans Verkruijsse Internationale ontwikkelingen Van verleden naar heden: 1948: AICPA geeft eerste SAS-en uit 1977: IFAC geeft eerste ISAs uit 1994:

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013 State of the Art rapport Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen QANU maart 2007 Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax:

Nadere informatie

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten juni 2001 H. Bosselaar R. Prins m.m.v. P. Overzier M. Kathmann Bureau AS/tri Stationsweg 26

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie