Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding"

Transcriptie

1 Didactisch materiaal bij de cursus Kantoorautomatisering Academiejaar Prof. dr. ir. W. Philips Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course Office automation (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice W. Philips, Universiteit Gent, in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). Using and distributing the presentation means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by . I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. UNIVERSITEIT GENT Telecommunicatie en Informatieverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Department of Telecommunications and Information Processing Fax: University of Gent Tel: St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium 10a.2 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Inleiding Overzicht Bedoeling van deze presentatie analyse van de informatiestromen in een bedrijfsomgeving -informatievergaring omtrent de bedrijfsprocessen -analyse van deze informatie -documentatie van deze informatie -communicatie met de buitenwereld opsomming van de software die nodig is om deze stromen in goede banen te leiden Belangrijk de administratie en sturing van bedrijven en organisaties is even vatbaar voor automatisering als de productie zelf het loont de moeite de processen mentaal in kaart te brengen en na te denken over verbeteringen 10a.4

2 Model van een bedrijf De taken van een bedrijf informatie inkoop producten analyse planning sturing primaire taken logging documentatie en rapportering instructies verkoop marketing (onderzoek, publiciteit, ) financieel beheer personeelsdienst logistiek public relations 10a.5 Elk bedrijf heeft een aantal primaire taken het produceren van goederen of het leveren van diensten Even essentieel als de de primaire zijn de secundaire taken de strategische planning: productie- en marketingstrategie de externe communicatie: public relations, marketing, het dagelijks beheer: administratie -op financieel vlak: boekhouding, kasbeheer, -van aan- en verkopen en bestellingen, voorraden -van personeel en gebouwen -opvolging en sturing van het productieproces de administratie is dikwijls complex, zelfs voor een klein bedrijf (of organisatie) 10a.6 De secundaire bedrijfstaken Ter ondersteuning van de secundaire taken is er nood aan Informatievergaring over externe en interne bedrijfsprocessen Men spreekt over de administratieve spiegel (alle informatie die men nodig heeft om het bedrijf te begrijpen, te sturen en draaiende te houden) Beheerssystemen voor deze informatie (bewaren, archiveren, opzoeken, ) van de ruwe data Analyse en sturing van de bedrijfsprocessen Dit is het domein van de enterprise resource planning (ERP) en het workflow management (WFM) Bedrijfscommunicatie, zowel intern als extern Documentatie van de processen, de analyses, de beslissingen, de strategische plannen, producten, -voor later gebruik en (meta-)analyse -voor extern gebruik 10a.7 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Informatievergaring en -beheer

3 Informatievergaring: wat en waarom? Informatievergaring= logging (engels)=het opslaan van ruwe informatie omtrent gebeurtenissen in een bedrijf een machine is defect gegaan: wanneer? Hoe lang duurde de reparatie? Wat was de oorzaak? kwaliteitscontrole van de productiemiddelen een vrachtwagen werd gelost: wanneer? Was de lading volledig? kwaliteitscontrole van de leveranciers, voorraadbeheer een klant heeft een probleem gemeld met een product service aan de klant, kwaliteitscontrole van de producten een klant heeft informatie gevraagd over ons product marketing (marktanalyse, reclame, ) 10a.9 Automatisering informatievergaring Waar mogelijk automatiseert men het loggen in productieketens: door elektronische meetinstrumenten, gekoppeld aan computers (thermometers, tellers, kwaliteitscontrole, ) in de haven (luchthaven): camera s en beeldanalyse om barcode-nummers te lezen op containers (bagage) controle van het personeel, en andere personen -elektronische toegangssystemen tot de gebouwen -prikklokken, tellen van aantal aanslagen per minuut -streepjescode-lezers in de universitaire restaurants op computers: welke software is waar geïnstalleerd, welke bestanden maken deel uit van een bepaald softwarepakket websites: wie bezoekt de site? het kan ook nuttig zijn de spontane uitwisseling van informatie te formaliseren en kanaliseren (b.v. telefonische contacten met klanten en leveranciers loggen in een elektronisch logboek) 10a.10 Informatievergaring Vb.: documenteren uitvindingsproces Als automatisch loggen niet kan, dan moet het personeel een attitude aankweken om de gegevens toch te loggen noteren mankementen aan vliegtuigen, onderhoudsboek auto documenteren van het uitvindingsproces (in de VS) systeemadministratie (van een computersysteem): welke configuratieveranderingen heeft men doorgevoerd indien later problemen optreden kan men het verband leggen met de configuratiewijziging bij het schrijven van software: wie heeft wat gewijzigd documentverwerking: wie heeft welk document wanneer gewijzigd PR-dienst: wie heeft wat gezegd tegen welke persoon (tegenstrijdige info vermijden) 10a.11 Octrooiwetgeving: In Europa geldt i.v.m. het octrooieren van uitvindingen het principe first to patent : degene die het eerst een octrooi neemt op een uitvinding krijgt er octrooirechten op In de VS geldt het principe first to invent een octrooi kan voor de rechtbank worden aangevochten door iemand die kan bewijzen dat hij/zij de uitvinding reeds vroeger had gedaan Gevolg: onderzoekers en ontwikkelaars in bedrijven worden (door het bedrijf) verplicht al hun experimenten, resultaten, ideeën te noteren in een dagboek dit geldt ook in Europa omdat men uitvindingen meer en meer in alle continenten tracht te octrooieren 10a.12

4 Informatievergaring: hulpmiddelen Om data in te voeren documentscanners, karakterherkenningssoftware barcode-lezers spraakherkenning (bv. in de operatiekamer dicteert een chirurg zijn rapport rechtstreeks aan een computer) Data-entry software: data wordt gecontroleerd terwijl ze manueel wordt ingevoerd Data-validatiesoftware: veelal op maat gemaakt, b.v. voor het opsporen van jaar 2000 fouten of voor het opsporen van fouten in ingescande documenten 10a.13 Databeheer: informaticahulpmiddelen Om data te beheren databanksoftware elektronische documentarchieven -met indexen en zoekfuncties -on-line (harde schijven) of off-line (magneetbanden/cd-roms) Dikwijls is er interactie met data-analyse zowel bij het opzetten van een databeheersysteem -hoeveel data zal er geproduceerd worden? -wanneer mag data worden gearchiveerd? -hoe zal de databank worden bevraagd? - als tijdens het operationeel gebruik ervan -om te bepalen of data mag gearchiveerd worden (en dus minder vlot beschikbaar zal zijn) kan een complexe data-analyse noodzakelijk zijn 10a.14 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Informatie-analyse Data-analyse Analyse= het ontdekken van patronen in de vergaarde informatie en van mogelijke verklaringen voor deze patronen statistische patronen -eerste orde statistiek: hoeveel keer werd een bepaald defect gemeld? welke defecten zijn belangrijk -hogere orde: klanten die bier kopen, kopen meestal ook nootjes ; de meeste kwaliteitsproblemen ontstaan op maandag, men kan problemen voorspellen, en mogelijke oorzaken vastleggen causale verbanden: het zijn de CD-ROM lezers van leverancier X die de problemen met onze PCs veroorzaken (een statistische analyse volstaat hier niet: het is immers mogelijk dat PC s die kapot gaan telkens ook een harde schijf van leverancier Y bevatten en dat die schijf de oorzaak is) 10a.16

5 Informaticahulpmiddelen Voorbeeld: SPSS Clementine Om data te analyseren rekenbladen statistische analysesoftware (b.v. SPSS) numerieke analysesoftware (b.v. matlab) exploratieve datavisualisatie: data visualiseren om er structuur in terug te vinden (b.v matlab, IBM s data-explorer); belangrijk zijn hier: -een hoge mate van interactiviteit -extensieve numerieke analyse- en visualisatiemogelijkheden data-mining software: zoeken van logische verbanden tussen niet-numerieke data (b.v. SPSS); belangrijk zijn hier: -classificatie- en associatietechnieken -interactiviteit 10a.17 In de volgende slides wordt een voorbeeld behandeld van een customer basket analysis (lees SPSScustomerprofiling.pdf): een supermarkt gaat na welke producten samen worden verkocht Dit kan om verschillende redenen nuttig zijn, b.v.: als product A en B dikwijls samen worden verkocht kan het essentieel zijn A blijven te verkopen zelfs als de winstmarge op A miniem is, b.v. omdat te vermijden dat de klant in een andere winkel niet alleen A maar ook B zal gaan kopen als A, B en C dikwijls samen worden verkocht kan het nuttig zijn om ze te verspreiden over de supermarkt zodat de klanten zich meer verplaatsen in de winkel en door meer producten in verleiding worden gebracht ( impulse buying ) tenzij de klanten B en C niet belangrijk vinden maar ze enkel kopen omdat ze ze toevallig zien liggen als ze A kopen 10a.18 Voorbeeld: SPSS Clementine Voorbeeld: SPSS Clementine Joe Six-pack SPSS Clementine Association discovery : m.b.v. een grafische voorstelling van de mate waarin producten samen worden verkocht, ontdekt men groepen van samenhorende producten en klantenprofielen Health freaks Classy 10a.19 Uit de gegevens kan men een model (een stel regels) afleiden dat het koopgedrag van de consumenten beschrijft interessant voor marketing interessant voor simulaties (zie pdf-document voor meer details) 10a.20

6 Planning en sturing Men onderscheidt strategische planning en dagelijks beheer strategische planning=lange termijn planning i.v.m. de productie, investeringen, financieringsbronnen, het dagelijks beheer = het uitvoeren en lichtjes bijsturen van deze plannen, inspelend op wijzigende omstandigheden Informatica-ondersteuning hiervoor: Workflow management (WFM) = het ondersteunen van bedrijfsprocessen door een computersysteem dat op basis van een procesmodel het werk van mensen coördineert m.b.t. een tijdvolgorde Enterprise Resource Planning (ERP) = het verzamelen van zoveel mogelijk informatie omtrent deze processen om ze beter te kunnen plannen en optimaliseren (dit impliceert het informatiseren van zoveel mogelijke bedrijfsprocessen) Bij ERP ligt de nadruk dus op het plannen en optimaliseren van de processen en bij WFM op het coördineren ervan in de tijd 10a.21 Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving Documentatie en communicatie Documentatie Documentatie = het weergeven van de vergaarde informatie, analyseresultaten, plannen en acties in een bevattelijke en gestructureerde vorm technische en wetenschappelijke documentatie over de bedrijfseigen productieprocessen -beschrijving van de architectuur van ontwikkelde software, en de principes en conventies die men daarbij hanteerde -beschrijving van onderhouds- of productieprocedures (b.v. voor nieuwe werknemers) commerciële documentatie: profielen van klanten en concurrenten, marktanalyses organisatorische aangelegenheden: arbeidsreglement, procedure i.v.m. veiligheid, geheimhouding het beheer en de toestand van het bedrijf: balansen, statusrapporten, jaarrekeningen, strategische plannen, 10a.23 Documentatie: opmerkingen Documentatie is ook vereist om minder evidente redenen op juridisch vlak -b.v. in de VS om te bewijzen dat men de eerste was die een bepaalde uitvinding deed -b.v. een bedrijf moet kunnen terugvallen op zijn arbeidsreglement bij een betwist ontslag om ISO-9000 certifiëring te verkrijgen (de ISO reeks van standaarden beoordeelt het systeem van kwaliteitswaarborging in bedrijven) vereist het documenteren van een kwaliteitsplan Documentatie van procedures kan zeer nuttig zijn: door scenario s op te stellen kan men complexe procedures die zich herhalen (b.v. aanwerven nieuw personeel) efficiënter doen uitvoeren problemen t.g.v. ziek personeel e.d. verminderen voorbeelden: rampenplan, check-lists, 10a.24

7 Informaticahulpmiddelen Het belang van communicatie Hulpmiddelen om documenten aan te maken tekstverwerkers: brieven, faxen, memo s, rapporten desktop-publishing: om rapporten een professioneler uitzicht te geven beeldverwerkings- en grafische programma s software voor het maken van grafieken en diagrammen Andere hulpmiddelen voor effectieve bedrijfscommunicatie presentatieprogramma s: om de bank te overtuigen geld te lenen, om de klant te overtuigen dat hij onze producten nodig heeft web-publishing software: om een aantrekkelijke website op te zetten Al Capone, "You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. -Al Capone Communicatie alleen is niet genoeg 10a.25 10a.26 Classificatie van communicatie Opmerking Volgens het doel van de communicatie administratieve communicatie: uitwisseling van gegevens met klanten, koppeling boekhoudsoftware met bank efficiëntie (correcte en vlotte uitwisseling) is cruciaal commerciële en sociale communicatie: publiciteit, marketing, informeren en aanwerven van personeel, effectiviteit (het beoogde doel bereiken) is cruciaal Interne (binnen het bedrijf) vs. externe communicatie Actieve vs. reactieve communicatie: actief=op eigen initiatief: b.v. publiciteit voeren, voordrachten geven, potentiële klanten en financiers overtuigen, reactief: b.v. snel en adequaat antwoorden op vragen, bestellingen, van klanten Effectiviteit=doing the right things Efficiëntie=doing things right Individuele communicatie vs. massacommunicatie 10a.27 10a.28

8 Individuele communicatie Individuele communicatie met klanten en leveranciers: versturen en ontvangen van facturen, offertes, aanmaningen tot betalen met de overheid: belastingen, BTW, taksen, aanvraag vergunningen met de banken: financiële transacties (overschrijvingen, wissels, valutaoperaties, kaskrediet) met investeerders: het ondernemingsplan met de eigenaars: statistische informatie over het bedrijf, informatie over strategische beslissingen Eigenaars, raad van bestuur Massacommunicatie Massacommunicatie met klanten en leveranciers: reclame, bedrijfskundige informatie (jaarverslagen, verzet tegen wissels, ) met het personeel: informatie omtrent reorganisaties, interne vacatures, sociale aktiviteiten, personeelskrant, met aandeelhouders: bedrijfskundige info, jaarverslagen, winstwaarschuwingen, crisiscommunicatie met het publiek: vacatureberichten, image building (b.v. sponsoring), crisiscommunicatie (bv. bij ongevallen met producten), Klanten en leveranciers Ons bedrijf Ons bedrijf Overheid Klanten, leveranciers, sollicitanten, Banken 10a.29 het personeel Aandeelhouders Het publiek 10a.30 Effectieve en efficiënte communicatie Overgebrachte informatie moet juist en geloofwaardig zijn geen vergissingen in financiële transacties geen verouderde prijslijsten opsturen, De informatie ook duidelijk zijn de bestemmeling moet het begrijpen dit is afhankelijk van de bestemmeling De manier waarop de informatie wordt overgebracht moet het imago van de afzender in de ogen van de bestemmeling positief beïnvloeden een bedrijf dat mooie facturen aflevert komt professioneler over een sollicitant die eerst informeert naar de verloning en dan naar de inhoud van een job, maakt een andere indruk dan een sollicitant die dezelfde vragen in een andere volgorde stelt De optimale communicatievorm zal sterk afhangen van of het Elektronische communicatie Communicatiemiddelen klassiek: telefoon en fax nieuw: (met attachments) en het web software voor het delen van bestanden punt-tot-punt verbindingen Belangrijk is ook dat verschillende softwarepakketten met elkaar kunnen communiceren; dit kan door het gebruik van gestandaardiseerde formaten (b.v. XML) en protocols (b.v. http, OLE, Corba, ) door de mogelijkheid te voorzien verschillende bestandsformaten te importeren door koppeling in ware-tijd mogelijk te maken: de softwarepakketten informeren elkaar wanneer er nieuwe data beschikbaar is of wanneer bestaande data verandert de gebruiker ziet geïntegreerde software over individuele of massacommunicatie gaat 10a.31 10a.32

9 El. communicatie: het Isabel netwerk Bibliografie Veel grote en middelgrote bedrijven maken gebruik van elektronisch bankieren Vroeger gebeurde de informatie-uitwisseling via magneetbanden Momenteel is het Isabel-netwerk de facto standaard voor elektronisch bankieren voor bedrijven; alle grote banken werken ermee Technische aspecten: de Isabel-software wordt gekoppeld met de boekhoudsoftware van de bedrijven banktransactie worden off-line voorbereid en nadien doorgezonden via telefoon sinds kort is ook datatransmissie via het internet mogelijk er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan beveiliging SPSS: Isabel: 10a.33 10a.34

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplexmethode: Voorbeeld... Lineair programmeren. x 3 = x 1 x 5 = x 1 -x 2 02d.

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplexmethode: Voorbeeld... Lineair programmeren. x 3 = x 1 x 5 = x 1 -x 2 02d. Didactisch materiaal bi de cursus Optimalisatietechnieken http://telin.ugent.be/~philips/optimalisatie/ Academieaar 2010-2011 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95

Nadere informatie

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplex-methode: principe. Lineair programmeren. x 3 optimum. x (6) A x (5) x (4) x 1.

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplex-methode: principe. Lineair programmeren. x 3 optimum. x (6) A x (5) x (4) x 1. idactisch materiaal bij de cursus Optimalisatietechnieken http://telin.ugent.be/~philips/optimalisatie/ cademiejaar 0-0 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/64..85 a: 09/64.4.95 UNIVRSITIT

Nadere informatie

Copyright notice. Beeldverwerking. Inleiding. Enkele karakteristieken van het menselijk visueel systeem

Copyright notice. Beeldverwerking. Inleiding. Enkele karakteristieken van het menselijk visueel systeem Didactisch materiaal bij de cursus Beeldverwerking http://telin.ugent.be/~philips/beeldv/ Academiejaar 2011-2012 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95 Copyright

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Verzwaarde lineaire programma s. Verzwaarde lineaire programma s. Didactisch materiaal bij de cursus

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Verzwaarde lineaire programma s. Verzwaarde lineaire programma s. Didactisch materiaal bij de cursus Didactisch materiaal bi de cursus Optimalisatietechnieken http://telin.ugent.be/~philips/optimalisatie/ Academieaar 20-202 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/264.33.5 Fax: 09/264.42.95

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Veilig samenwerken. November 2010

Veilig samenwerken. November 2010 Veilig samenwerken November 2010 Overzicht Introductie Veilig Samenwerken Visie Vragen Afsluiting Introductie SkyDec Communicatie Navigatie Services Introductie Communicatie Voor afgelegen gebieden: Telefonie

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii bla bla OX Updater OX Updater: Publication date Thursday, 09 January 2014 v.6.18.23 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY,

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

DHL Parcel / DHL4You. Een OpenCart x verzend optie. Gerrit Bouweriks

DHL Parcel / DHL4You. Een OpenCart x verzend optie. Gerrit Bouweriks DHL Parcel / DHL4You Een OpenCart 2.3.0.x verzend optie Gerrit Bouweriks Deze verzendoptie is geschikt voor OpenCart 2.3.0.x Voeg met behulp van een FTP programma de gegevens van de map Upload toe aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii OX Updater OX Updater: Publication date Monday, 08 March 2010 v.6.16 Copyright 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY, USA, The document

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart Tips en tricks WALS/FMP Corporatiedag 2017 9 maart Inhoud 1. Introductie 2. WALS/FMP binnen de organisatie 3. Actualiteiten 4. Invoer en controlemogelijkheden 5. Afsluiting 2 Introductie 3 WALS/FMP binnen

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Elektronische documenten. Hypertekst, linken, inbedden en importeren

Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Elektronische documenten. Hypertekst, linken, inbedden en importeren Didactisch materiaal bij de cursus Kantoorautomatisering http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Academiear 2010-2011 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Copyright notice This

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader Biometric Fingerprint Reader Technical Manual Biometric Fingerprint Reader Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.4 2016 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Fingerprint Reader

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Automatische verzendetiketten Handmatig aanmaken van verzendetiketten

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2,

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2, UvA-DARE (Digital Academic Repository) Management en Organisatie: wat nu? Boot, A.W.A. Published in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML Open-Xchange-server Open-Xchange-server: OXtender voor SyncML Uitgegeven Thursday, 04. October 2012 Versie 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie