Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Gelezen en akkoord: Datum: Handtekening: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: voorletters: 1

2 Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Geachte gast, Van harte welkom op Cambiance Duinhoeve. Wij hopen dat u een plezierige tijd zult hebben op onze camping. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het u naar de zin te maken. Om het iedereen naar de zin te kunnen maken zijn er een aantal spelregels opgesteld, welke genoemd staan in dit huishoudelijk reglement. Artikel 1 Definities a) kampeermiddel: stacaravan en chalet e.d. b) jaarplaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel te plaatsen, echter zonder dat er van een permanent verblijf sprake is. c) ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt. d) recreant: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is. e) Recron-voorwaarden: Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. f) inschrijfformulier jaarplaats g) huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve. Op de jaarhuurovereenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Artikel 2 Van toepassing zijnde voorwaarden en reglementen Op de jaarhuurovereenkomst zijn van toepassing onderstaand Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve en de Recron-voorwaarden vaste plaatsen. Door inschrijving als gast op onze camping, wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en u daar aan te houden. Artikel 3 Duur overeenkomst De overeenkomst geldt voor de duur van één jaar, van 1 januari tot en met 31 december. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd, indien de recreant de overeenkomst niet twee maanden vóór afloop van het kalenderjaar, dus vóór 1 november, schriftelijk opzegt (zie Recron-voorwaarden, art.3). Artikel 4 Gebruiker overeenkomst De overeenkomst is geldig voor de hoofdaanvrager en de personen die worden ingeschreven. Dit hoeven niet perse gezinsleden te zijn. Personen tot 3 jaar zijn gratis en dienen wel te worden ingeschreven. Van de personen die worden ingeschreven zijn de voorletters, achternaam, geslacht en geboortedatum bekend in de administratie. De inschrijving is persoonsgebonden d.w.z. indien de ingeschreven persoon niet aanwezig is, geen andere personen daarvoor in de plaats kunnen verblijven zonder inschrijving als logé bij de receptie. Artikel 5 Naleven voorwaarden en reglementen Op grond van de Recron-voorwaarden is de recreant verplicht het huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden na te leven. Ook bezoekers en logés dienen zich te gedragen volgens de voorwaarden die gelden op Cambiance Duinhoeve (zie Recron-voorwaarden, art. 2.6). 2

3 Artikel 6 Permanente bewoning Permanente bewoning is niet toegestaan. De jaarplaats en het kampeermiddel mogen alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Het kampeermiddel mag in de maanden november, december, januari, februari en maart niet gebruikt worden voor overnachtingen, behalve tijdens de weekenden en schoolvakanties. Bij twijfel over het gebruik van het kampeermiddel behoudt de ondernemer zicht het recht voor, gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart, de energietoevoer af te sluiten (met uitzondering van de weekenden en vakantieperiodes). Indien u in de periode 1 november april wilt verblijven buiten de weekenden en schoolvakanties, dient u schriftelijk toestemming te krijgen van de ondernemer. Recreant mag het adres van Cambiance Duinhoeve niet gebruiken als woonadres (inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie), alsook niet als vestigingsadres voor een bedrijf (inschrijving in het handelsregister). De recreant dient een woonadres op te geven bij de ondernemer en geen postbusadres. Het is verboden de plaats en/of het vakantieverblijf te gebruiken dan wel in gebruik te geven voor permanente bewoning. Bij constatering van permanente bewoning zal de recreant een waarschuwing van de ondernemer krijgen. Geeft de recreant aan deze waarschuwing geen gehoor, dan wordt de overeenkomst met de recreant met onmiddellijke ingang beëindigd en kan de ondernemer per direct de toegang tot het terrein ontzeggen. Artikel 7 Gebruik voorzieningen De recreant mag, al dan niet tegen betaling, gebruik maken van alle voorzieningen op Cambiance Duinhoeve. De openingstijden van de diverse voorzieningen staan aangegeven op het informatiebord. De ondernemer verzoekt de recreant die in het bezit is van eigen sanitaire voorzieningen in het kampeermiddel dringend geen gebruik te maken van de sanitairgebouwen, of het gebruik daarvan tot een minimum te beperken. De sanitairgebouwen zijn bestemd voor de toeristische gasten. De recreant kan vanaf de meivakantie tot 1 september gebruik maken van het openlucht zwembad. Er is alleen toegang voor ingeschreven gasten. De regels die bij het zwembad worden bekendgemaakt, dienen door alle gasten te worden nageleefd. Het zwemmen in het zwembad is geheel op eigen risico. Er is geen (permanent) toezicht aanwezig. Kinderen die niet kunnen zwemmen en kinderen met bandjes, kurkjes e.d. hebben alleen toegang onder leiding van ouders en/of voogd (niet onder leiding van andere kinderen). In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten. Hardlopen bij en rondom het zwembad is, in verband met de veiligheid (gladheid), niet toegestaan. Het dragen van badkleding is verplicht (ook voor kleine kinderen) en topless zonnen is niet toegestaan. Fietsen, huisdieren, bommetjes, rubberen boten, glaswerk, voetballen is niet toegestaan. Duiken is ten strengste verboden. Toegebrachte schade aan eigendommen van de camping worden verhaald op de gast. Wangedrag wordt niet getolereerd. Er is camerabewaking aanwezig. Artikel 8 Kosten Recreant is voor de jaarplaats een jaarhuur verschuldigd. De jaarhuur bestaat o.a. uit een jaarhuur, incl. 4 personen, gedeeltelijk milieuheffingen en aansluiting op de centrale antenne installatie. De jaarhuur is gebaseerd op de grootte van de jaarplaats. Er wordt enkele keren per jaar een afrekening gemaakt voor verbruik van gas/water/elektraverbruik. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn door de recreant. De tarieven voor gas/water/elektra kunnen gedurende het jaar wijzigen. Dit heeft te maken met gewijzigde inkoopprijzen. In het gas/elektra/watertarief zit ook een vergoeding voor het vastrecht. 3

4 De elektra-aansluitingen zijn normaal gezekerd met 10 Ampère. Er kan dus maximaal 2200 Watt worden gebruikt. Indien de recreant een hoger amperage wenst, en indien dit mogelijk is, worden éénmalige aansluitkosten in rekening gebracht. De recreant mag de jaarhuur in twee gelijke termijnen voldoen, t.w. 50% van het totaalbedrag vóór 1 januari of bij het aangaan van de overeenkomst en 50% vóór 1 juni. In geval van te late betaling, ontvangt de recreant een brief met herinnerings- en rentekosten. Administratie-, incasso, portokosten en rente verbonden aan het innen van achterstallige betalingen zullen volledig in rekening worden gebracht bij de recreant. Indien recreant niet tijdig betaalt en ook geen gehoor geeft aan een schriftelijke aanmaning is de ondernemer bevoegd de overeenkomst op te zeggen (zie Recron-voorwaarden). De ondernemer heeft het recht de jaarhuur te verhogen (zie recronvoorwaarden, art. 4.5) Artikel 9 Bezoekers en logés Bezoekers (personen die overdag bij de recreant op bezoek komen en niet blijven overnachten) zijn bezoekersgeld verschuldigd (tenzij de jaargast een bezoekerspas heeft) en dienen zich te melden bij de receptie. Een bezoeker heeft geen recht op gebruik van het zwembad tenzij deze een vergoeding heeft betaald voor zwembadgebruik bij de receptie. Logés (personen die in het kampeermiddel van de recreant blijven overnachten) dienen zich te melden in de receptie, zich in te schrijven in het nachtregister en zijn, indien ouder dan 3 jaar, verplicht tot het betalen van overnachtingkosten (inclusief toeristenbelasting). Personen tot 3 jaar zijn gratis. De recreant is aansprakelijk voor betaling van overnachtingkosten van vertrokken bezoekers en logés. De auto van bezoekers en logés dient op het centrale parkeerterrein geparkeerd te worden (tegen betaling). De recreant is verplicht er op toe te zien dat zijn bezoekers en logés het huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden naleven. Artikel 10 Onderverhuur Onderverhuur is niet toegestaan. Artikel 11 Stilte Om de rust te kunnen garanderen dient het vanaf tot uur volkomen stil te zijn. Het geluid van tv, radio en andere mechanische muziek mag niet buiten het kampeermiddel te horen zijn.ook de slagboom is buiten gebruik tussen uur in de periode 1 april 1 oktober. De slagboom bij de parkeerplaats is dag en nacht te gebruiken. Artikel 12 Huisdieren Het meenemen van max. 2 huisdieren per plaats is toegestaan. Ditzelfde geldt voor huisdieren van bezoekers en logé. De huisdieren dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Ook het sportveld, tuinafvalplaats en parkeerplaats zijn geen uitlaatplaats voor huisdieren! Op de camping dient het huisdier aangelijnd te zijn (m.u.v. uw eigen tuin). Andere kampeerders mogen geen overlast hebben van de aanwezigheid van uw huisdier. Huisdieren zijn niet toegestaan in de sanitairgebouwen, zwembad, kinderparadijs en recreatietent. Artikel 13 Kampeermiddel Op jaarplaatsen mogen alleen kampeermiddelen (zie definitie) geplaatst worden. 4

5 Artikel 14 Onderhouden jaarplaats, kampeermiddel en schuur De ter beschikking gestelde jaarplaats, alsmede de omgeving hiervan en de te gebruiken voorzieningen, dienen door de huurder in schone en opgeruimde staat te worden gehouden (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Tevens dient het kampeermiddel en eventueel bijbehorende schuur dusdanig te worden onderhouden dat het geheel een verzorgde indruk maakt en bijdraagt aan de sfeer en aanzicht van Cambiance Duinhoeve. Jaarlijks wordt de jaarplaats gecontroleerd. Indien het onderhoud niet voldoende is worden de bevindingen gerapporteerd aan de recreant. De beoordeling is geheel aan de ondernemer. Indien de ondernemer beoordeelt dat de jaarplaats, het kampeermiddel en/of schuur niet in schone en opgeruimde staat wordt gehouden, dient de recreant de jaarplaats, het kampeermiddel en/of de schuur ter hand te nemen. Geeft de recreant hieraan geen gehoor, dan zal de ondernemer de plaats, het kampeermiddel en/of de schuur onderhouden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de recreant. De ondernemer is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien het kampeermiddel van de recreant in een zodanige slechte staat verkeert, dat de gevolgen van deze slechte staat voor het aanzien van de camping en de directe omgeving een opzegging rechtvaardigen (zie Recron-voorwaarden, art. 12). Artikel 15 Vervangen kampeermiddel Voor het vervangen van een kampeermiddel is altijd overleg noodzakelijk met de ondernemer. Tevens dient de ondernemer toestemming te geven voor het nieuw te plaatsen kampeermiddel. De ondernemer bepaalt de locatie van het kampeermiddel op de jaarplaats. Artikel 16 Transporteerbaar kampeermiddel Het kampeermiddel dient transporteerbaar te blijven door gebruik te maken van het originele onderstel (zie Recron-voorwaardenart. 2.2). Artikel 17 Schuur Recreant mag op zijn plaats één schuur plaatsen. Voor vervanging of plaatsing van een schuur is altijd overleg noodzakelijk met de ondernemer (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Tevens dient de ondernemer toestemming te geven voor de te plaatsen schuur. De schuur dient te voldoen aan de afmetingen en materialen die gesteld zijn door de ondernemer. De ondernemer bepaalt de locatie van de schuur op de jaarplaats. Artikel 18 Olietanks Het gebruik van stookolie is in welke vorm dan ook niet toegestaan Artikel 19 Zitplateau, opstap en verhoogd terras Bij het aanleggen van zitplateaus, overdekte opstappen, verhoogd terras of andere aanpassingen bij de caravan dient toestemming te zijn verkregen van de ondernemer (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Artikel 20 Hek, schutting Het is niet toegestaan hekken of schuttingen te plaatsen of de plaats af te palen. Groene beplanting als afzetting van de plaats is wel toegestaan. Artikel 21 Groot onderhoud kampeermiddel, plaats en schuur Het is niet toegestaan om in de periode 1 mei t/m 1 september onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de aard van timmeren, zagen, boren, schuren, schoonmaken met hogedrukspuit e.d. Op andere dagen is het groot onderhoud toegestaan tussen en uur. 5

6 Artikel 22 Jaarplaats; oppervlakte en wijzigen oppervlakte De plaatsgrootte wordt als volgt door de ondernemer berekend: *breedte plaats: vanaf stam heg tot aan andere zijde stam van de heg. *Diepte plaats: vanaf stam heg tot aan andere zijde stam van de heg. Het is de recreant niet toegestaan om plaatsindelingen en plaatsgroottes zonder toestemming van de ondernemer te wijzigen. Artikel 23 (Verantwoordelijkheid) nutsvoorzieningen Na een aansluitpunt van een aansluiting is de recreant verantwoordelijk voor de storingen en/of werking van de betreffende aansluiting (water; direct na de watermeter in de waterput, elektra; direct na de perceelsgrens, gas; direct na de perceelsgrens, cai; direct na de perceelgrens). In het kampeermiddel dient een goed werkende aardlekschakelaar aanwezig te zijn. Hemelwater mag niet op het riool worden geloosd. Het door de recreant of derden zelf uitvoeren van veranderingen aan leidingen of aansluitingen, aangelegd door de ondernemer, is niet toegestaan. Tevens is het de recreant niet toegestaan het kampeermiddel aan- of af te sluiten van de nutsvoorzieningen. Indien bij plaatsing van een schuurtje, aanleg van een tuin etc. door de recreant schade aan kabels, leidingen e.d. wordt veroorzaakt, komt het schadebedrag voor rekening van de recreant. De ondernemer adviseert de recreant dringend ieder jaar de geiser, ketel, verwarming e.d. te laten controleren. Dit is voor de veiligheid van de recreant zelf en de veiligheid van zijn directe omgeving. Tevens is de recreant verplicht ervoor te zorgen dat het kampeermiddel te allen tijde aan de milieu- en veiligheidseisen voldoet. Indien er door de gemeente Tilburg veiligheidsvoorschriften gesteld worden, is de recreant verplicht deze strikt na te leven. De ondernemer is bevoegd de toegang tot het kampeermiddel te verbieden en de overeenkomst op te zeggen, indien het kampeermiddel van de recreant zich niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet (zie Recron-voorwaarden, art. 14). Artikel 24 Natuurbeheer Over de gehele camping zijn er diverse beplantingsstroken aangelegd. Het beheer is in handen van de ondernemer. Het is de recreant niet toegestaan bomen of struiken te snoeien of te rooien, greppels te graven of enige wijzigingen aan te brengen in de begroeiing van het terrein (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Alleen in overleg mag er gesnoeid worden in de periode van 1 september tot en met 1 mei. Het is niet toegestaan om bomen en/of planten te beschadigen of te verplaatsen. Het is tevens niet toegestaan om in bomen te spijkeren voor het bevestigen van materialen. Artikel 25 Afrastering Het is de recreant niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in afrasteringen op en rondom de camping zoals deze door de ondernemer zijn aangebracht. Artikel 26 Auto, motor, slagboom, parkeren Er mag één auto per plaats op de camping aanwezig zijn. Recreant mag deze bij de eigen plaats parkeren. Het is niet toegestaan de auto langs of op een verharde weg te parkeren. In geval van calamiteiten moeten nooddiensten te allen tijde alle bestemmingen op de camping kunnen bereiken. De auto mag ook op het centrale parkeerterrein geparkeerd worden. Het is niet toegestaan om de auto als vervoermiddel op de camping te gebruiken. De recreant dient de auto te laten staan wanneer hij naar het restaurant, receptie etc. gaat. Alle bestuurders van auto s dienen zich te houden aan een maximum snelheid van 5 km/per uur. De Wegenverkeerswet 1994 is van toepassing op de camping. Hierop geldt slechts één uitzondering: fietsers en voetgangers hebben te allen tijde voorrang op auto s. 6

7 Tussen en is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan. De slagbomen zijn gesloten tussen en uur. In noodgevallen kan de recreant de camping verlaten door gebruik te maken van de intercom. De recreant ontvangt, tegen betaling van een waarborg, een slagboompas, welke strikt persoonlijk is. In geval van misbruik of het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden kan de slagboompas van de recreant door de ondernemer geblokkeerd worden waardoor de auto geen toegang meer heeft tot de camping. Brommers, scooters en snorfietsen zijn slechts met uitgeschakelde motor op de camping toegestaan. Bussen, campers en vrachtwagens zijn op de camping niet toegestaan zonder toestemming van de ondernemer. Deze vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het centrale parkeerterrein. Het is niet toegestaan om de auto te wassen op de camping (wet bodembescherming). Artikel 27 Centrale Antenne Installatie Het aantal zenders van het centrale antennesysteem en de keuze van de zenders wordt bepaald door de ondernemer. Er wordt naar gestreefd om een zo optimaal mogelijk pakket te bieden tegen een redelijke prijs, daarbij rekening houdend met de wensen van de recreanten. Bij wijzigingen in het zenderaanbod of tariefstructuur zullen de werkelijke kosten worden doorberekend. Antennes of schotels zijn toegestaan met een max. hoogte van 3 m. boven het maaiveld. Artikel 28 Afval De recreant dient afval te scheiden. Bij de ingang van de parkeerplaats en receptie staan containers, waar de recreant in afgesloten zakken huisvuil in kan deponeren. Hiervoor heeft u een milieupas nodig. De borg voor een milieupas bedraagt 20,=. Glas- en papierwerk kan in de containers achter de boerderij worden gedeponeerd. Huisvuil kan dagelijks van tot uur in deze containers gedeponeerd worden. Huisvuil mag niet bij het kampeermiddel blijven staan, indien de recreant afwezig is.grof vuil dient de recreant zelf af te voeren. Chemisch afval (als verfblikken, kwasten, accu s etc.) alsook elektrische apparaten kunnen niet aangeboden worden. Dit dient de recreant altijd zelf af te voeren. Klein tuinafval (bladeren, gras etc.) kan de recreant deponeren op de composthoop. Lege batterijen kunnen, tijdens openingstijden van de receptie, ingeleverd worden in de receptie. Indien is geconstateerd dat afval in onjuiste containers is geworpen, zullen de extra kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de desbetreffende recreant. Het is niet toegestaan om puin, (tuin-)afval en ander materiaal in de grond te begraven ofwel te doen verdwijnen. Het is niet toegestaan om afval van het thuis- of werkadres mee te nemen en te lozen op Cambiance Duinhoeve. Artikel 29 Noodgevallen In geval van nood dient de recreant de medewerkers van Cambiance Duinhoeve te waarschuwen. De medewerkers/receptie is telefonisch bereikbaar (tel ), alsook door middel van de intercom (intercom is gesitueerd bij de entreedeur van de receptie). Voorkom paniek in geval van nood. Artikel 30 Brand Recreant dient ter voorkoming van brand uiterst voorzichtig te zijn met vuur en het aansluiten van elektrische apparaten. Het gevaar van brand is, zeker in geval van aanhoudende droogte, groot. Het is daarom ten strengste verboden om een kampvuur of ander open vuur zoals vuurkorven aan te steken. Barbecuen is slechts toegestaan op een reguliere barbecue, na toestemming van de ondernemer en na het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen (water of blusmiddelen binnen handbereik). Barbecuen rechtstreeks op de grond is niet 7

8 toegestaan. In geval van aanhoudende droogte is barbecuen, in verband met de veiligheid, niet toegestaan. Voorkom paniek in geval van brand en waarschuw direct de medewerkers. Artikel 31 Voetballen Om schade aan kampeermiddelen en gebouwen te voorkomen, mag er op de camping niet gevoetbald worden behalve op het sportveld.. Artikel 32 Vorstgevaar In de winter dient recreant rekening te houden met vorstgevaar. De recreant wordt dringend geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen om kapot vriezen van de waterleiding, wc-pot e.d. te voorkomen. Bij schade kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere recreant is zelf verantwoordelijk voor het correct winterklaar maken van zijn kampeermiddel. Artikel 33 Sproeien Tijdens droge perioden kan de ondernemer een sproeiverbod instellen. In die periodes is het de recreant niet toegestaan zijn tuin te sproeien. Artikel 34 Handel drijven Het te koop aanbieden of distribueren van diensten en/of goederen op Cambiance Duinhoeve is niet toegestaan. Uitzondering zijn enkele evenementen waaraan een markt verbonden is. Artikel 35 Drugs Het gebruik, handelen of aanbieden van drugs is niet toegestaan op Cambiance Duinhoeve. Artikel 36 Sanctie De ondernemer behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst met directe ingang te beeindigen zonder voorafgaand te waarschuwen, indien men zich niet houdt aan het Wetboek van Strafrecht Artikel 37 (Beveilings)camera s Op diverse plaatsen zijn beveiligingscamera s geplaatst voor uw en onze veiligheid. Artikel 38 Aansluiting brancheorganisatie Cambiance Duinhoeve is aangesloten bij de Recron, de brancheorganisatie van en voor recreatieondernemers in Nederland. Artikel 39 Defecten en storingen Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de ondernemer meldt. Artikel 40 Klachten Klachten dienen gemeld te worden bij de ondernemer. De ondernemer zal, indien dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, alles in het werk stellen om de klacht op te lossen. 8

9 Artikel 41 Geschillen Geschillen omtrent de uitvoering van dit huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden vaste plaatsen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie (zie Recronvoorwaarden, art. 17). Artikel 42 (Kinder)zwembadjes Het plaatsen van een kinderzwembadje op de jaarplaats met een rand hoger dan 30 cm is niet toegestaan. Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle recreanten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde jaarplaats) is niet toegestaan. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de jaarplaats die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits daarbij te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het kinderzwembadje begeeft. De recreant is in dat geval te allen tijde verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in het zwembad in het bijzijn van de recreant dan wel zijn afwezigheid gebeurt. s Avonds, s nachts en bij het verlaten van de jaarplaats dient het water uit het kinderzwembadje verwijderd te worden. Artikel 43 Aansprakelijkheid Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden veroorzaakt. Artikel 44 Beëindiging overeenkomst Ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te beëindigen, wanneer recreant zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden (huishoudelijk reglement, Recron-voorwaarden ) een en ander overeenkomstig de Recronvoorwaarden. Ook wanneer de recreant op enigerlei wijze de rustige sfeer negatief beïnvloedt of de goede naam van de ondernemer of diens bedrijf in gevaar brengt, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Artikel 45 Wijzigingsbeding De ondernemer behoudt zich het recht voor het Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve te wijzigen. De recreant zal tijdig op de hoogte gebracht worden van de gewijzigde voorwaarden. Indien het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd, zal het nieuwste huishoudelijke reglement van toepassing zijn, waardoor de eerder uitgebrachte huishoudelijke reglementen niet meer rechtsgeldig zijn. Ook heeft de ondernemer het recht om een schriftelijke ontheffing van bepaalde artikelen toe te passen. 9

10 Verkoopvoorwaarden Artikel 1 Beëindiging overeenkomst, opruimen jaarplaats De jaarhuurovereenkomst is strikt persoonlijk. In geval van verkoop is de jaarhuurovereenkomst niet over te dragen. De overeenkomst eindigt van rechtswege door verkoop. Na het beëindigen van de jaarhuurovereenkomst, om welke reden dan ook, dient de jaarplaats uiterlijk op 31 december leeg en volledig opgeruimd te worden opgeleverd door de recreant (zie Recron-voorwaarden, art. 13). Indien de jaarplaats niet leeg en volledig opgeruimd wordt opgeleverd, zal dit door Cambiance Duinhoeve gedaan worden. De hiermee gepaarde kosten zullen voor rekening komen van de recreant (zie Recron-voorwaarden, art en 13.4). Het kampeermiddel mag ook op de jaarplaats verkocht worden, mits voldaan wordt aan de verkoopvoorwaarden. Artikel 2 toestemming voor verkoop De recreant krijgt de mogelijkheid het kampeermiddel met behoud van de jaarplaats te verkopen, mits hij voldoet aan de verkoopvoorwaarden van de ondernemer Artikel 3 Kennisgeving verkoop kampeermiddel Indien de recreant over wil gaan tot verkoop van het kampeermiddel met behoud van de jaarplaats, dient hij de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen. Daarbij dient de recreant tevens aan te geven of hij de verkoop zelf regelt dan wel een bemiddelaar inschakelt. De ondernemer bepaalt of hij instemt met een verkoop van het kampeermiddel met behoud van de standplaats. Indien de recreant toestemming krijgt, ontvangt hij een schriftelijke toestemmingsverklaring onder de opschortende voorwaarde dat hij aan alle financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan en de koper past binnen het beleid wat wordt gevoerd. Indien recreant gebruik maakt van een bemiddelaar dient deze vooraf geïnformeerd te worden over de voorwaarden en reglementen die gelden op Cambiance Duinhoeve. Tevens dient hij vooraf schriftelijk aan de ondernemer te verklaren bekend te zijn met de inhoud van deze regels en dat hij deze regels aan de potentiële koper ter hand zal stellen. Artikel 4 Welstand kampeermiddel Het kampeermiddel dient in goede en originele staat te verkeren en te voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde technische en wettelijke overheids- en veiligheidseisen. Eventuele mankementen dienen te worden gerepareerd. Tevens moet het kampeermiddel en de plaats voldoen aan het dan geldende huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden behorend bij de overeenkomst. In de toestemmingsverklaring wordt eventueel vastgelegd welke mankementen, binnen welke termijn, hersteld dienen te worden en welke aanpassingen verricht moeten worden. Het kampeermiddel mag niet meer met behoud van de jaarplaats verkocht worden indien de dagwaarde 3.500,- of lager bedraagt. Artikel 5 Verkoopprijs kampeermiddel De verkoopprijs van het kampeermiddel komt tot stand in overleg met de ondernemer. De verkoopprijs wordt gebaseerd op de kale waarde van het kampeermiddel vermeerderd met een redelijke vergoeding voor de inventaris en eventuele inrichting van de standplaats, waaronder terras en schuur. De recreant stelt een lijst op van eventueel over te nemen goederen en inventaris. De waarde van de grond en/of locatie mogen niet in de vraagprijs worden meegenomen. Bij blijvend verschil van mening over de verkoopprijs is de ANWB of een door 10

11 de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf bevoegd het kampeermiddel te taxeren. De ondernemer dient geïnformeerd te worden over het feit dat het kampeermiddel getaxeerd wordt door de ANWB of een door de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf. Een kopie van het taxatierapport dient overhandigd te worden aan de ondernemer. De vastgestelde prijs door de ANWB of het door de ANWB aangewezen erkend of deskundig taxatiebedrijf is bindend. Indien de recreant het kampeermiddel niet door de ANWB of door de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf prijs wenst te verkopen, zal geen toestemming van de ondernemer volgen voor het verkopen van het kampeermiddel met behoud van de plaats. Artikel 6 Reclame Op/aan het kampeermiddel/plaats mag geen aankondiging worden aangebracht van het feit dat het kampeermiddel te koop staat. Artikel 7 Nieuwe koper Ondernemer staat alleen een potentiële koper toe, nadat deze voorgesteld is aan de ondernemer. De ondernemer moet de mogelijkheid hebben na te gaan of de aspirant koper op de hoogte is van alle op het terrein geldende regels. Tevens moet de ondernemer de mogelijkheid hebben na te gaan of de aspirant koper als nieuwe recreant op Cambiance Duinhoeve toegelaten kan worden. De potentiële koper en diens mederecreanten zullen op de camping en binnen de doelgroep moeten passen en zullen zich er thuis moeten voelen. De nieuwe eigenaar en diens mederecreanten zullen zich moeten houden aan het geldende huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden. Indien de potentiële koper voor de ondernemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, zal de verkoop met behoud van de jaarplaats geen doorgang vinden en vervalt de toestemming voor verkoop met behoud van jaarplaats. Artikel 8 Inzage koopovereenkomst Alvorens de koopovereenkomst definitief gesloten wordt, dient de ondernemer inzage te krijgen in en een kopie te ontvangen van de koopovereenkomst welke getekend wordt door de recreant en de koper. Het betreft immers een aankoop van een kampeermiddel plus het gebruik van een jaarplaats. Alleen de ondernemer kan toestaan een jaarplaats op Cambiance Duinhoeve in gebruik te nemen. Artikel 9 Administratiekosten Voor het wisselen van de standplaatshuur zal ondernemer administratiekosten in rekening brengen. Deze kosten zullen door de verkopende recreant tijdens het ondertekenen van de jaarhuurovereenkomst betaald worden. Artikel 10 Plaatsing en aansluiting kampeermiddel De ondernemer beslist in samenspraak met de recreant door wie het nieuwe kampeermiddel geplaatst wordt. De ondernemer kan bepalen bepaalde firma s geen toestemming te verlenen tot het betreden van het terrein en het plaatsen van het kampeermiddel. Het aansluiten van het kampeermiddel op de nutsvoorzieningen gebeurt altijd door de ondernemer. De kosten voor het plaatsen en aansluiten van het kampeermiddel zijn voor rekening van de recreant. Artikel 11 Afsluiten en afslepen kampeermiddel De recreant dient met de ondernemer een afspraak te maken wanneer het kampeermiddel van de camping verwijderd wordt. Het kampeermiddel wordt niet tijdens de vakantieperiodes verwijderd. Het kampeermiddel wordt door de ondernemer ontkoppelt van de nutsvoorzieningen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de recreant. 11

12 Tevens wordt het kampeermiddel op kosten van de recreant door de ondernemer tot de centrale parkeerplaats (bij de entree van de camping) gebracht. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade welke hij daarbij aan het kampeermiddel aanricht, tenzij deze schade is te wijten aan een tekortkoming welke aan de ondernemer of diens personeel kan worden toegerekend. In overleg kan een ontheffing worden verleend m.b.t. het afslepen van het kampeermiddel. Artikel 12 Inmeten jaarplaats Zodra de toestemmingsverklaring voor verkoop getekend is, zal de jaarplaats ingemeten worden door de ondernemer. De nieuwe recreant is de jaarhuur verschuldigd voor de oppervlakte welke gemeten wordt op het moment van verkoop m.i.v. het nieuwe kalenderjaar. 12

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6.

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6. Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren en verkopen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10. Huisvuil 11.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

a. vakantieaccommodatie: onderkomens van Heerlijkheden met alle toebehoren, inventaris en

a. vakantieaccommodatie: onderkomens van Heerlijkheden met alle toebehoren, inventaris en Algemene voorwaarden volgens recreatiebranche RECRON verhuur Heerlijkheden (Boerderij Sevenum, Wijnhuis Baarlo) Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. vakantieaccommodatie:

Nadere informatie

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde

Nadere informatie

Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011

Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011 Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011 Bereikbaarheid: tel: 06-53798020 Receptie: open: dagelijks van: 9.30 10.00. Openingstijden van de receptie voor het kopen van de krant, was/droogmachine en

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie Pagina 1 Pagina 3 Pagina 8 Huisregels Camping Venema Voorwaarden kampeerplek Voorwaarden huuraccomodatie Huisregels Camping Venema Wij hanteren de prijzen zoals vermeld op de website. Na reservering >

Nadere informatie

Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016

Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RECRON-VOORWAARDEN Groepsaccommodaties 2016 Deze RECRON-voorwaarden zijn stand gekomen, in overleg

Nadere informatie

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Dit reglement geldt voor alle gasten die op de camping verblijven. 1. Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark

Nadere informatie

VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen

VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen Deze VeKaBo -voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

camping-informatie V-1-2016

camping-informatie V-1-2016 V-1-2016 camping-informatie Aankomst en vertrek Door inschrijving als gast wordt u geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, het parkreglement en de kosten voor uw verblijf. Het parkreglement is

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Parkreglement Vaste gasten

Parkreglement Vaste gasten Parkreglement Vaste gasten Hartelijk welkom op camping de Horrebieter. Om voor iedereen de vakantie zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we een paar regels waar elke gast zich aan dient te houden. Deze

Nadere informatie

VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN.

VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN. VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN. TUIN REGLEMENT. Gedragsregels. Artikel 1. Het is niet toegestaan om onbevoegd de tuin van een ander te betreden; Het is niet toegestaan om vuil of tuinafval op de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

RÉSIDENCE OUD-BOMMENEDE HUISHOUDELIJK RÉSIDENCE-REGLEMENT ZORGCHALET

RÉSIDENCE OUD-BOMMENEDE HUISHOUDELIJK RÉSIDENCE-REGLEMENT ZORGCHALET Aankomst en vertrek Op de aankomstdag is de Zorggast vanaf 15:00 uur welkom in het Zorgchalet. Op de vertrekdag dient uiterlijk het Zorgchalet om 11.30 uur te zijn verlaten. Bezoekers van de Zorggast Bezoekers

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE Welkom op de camping bij Jachthaven Delta Marina. Wij zijn blij dat u onze gast bent. Om alles zowel voor u als voor ons zo goed

Nadere informatie

Kampeerreglement. telefoon: 0031 (0) noodnummer: 0031 (0)

Kampeerreglement. telefoon: 0031 (0) noodnummer: 0031 (0) Kampeerreglement Camping de Waterjuffer V.O.F. Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen telefoon: 0031 (0) 573-43 13 59 noodnummer: 0031 (0) 573 82 02 05 e-mail: info@campingdewaterjuffer.nl website: www.campingdewaterjuffer.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur chalets

Algemene voorwaarden verhuur chalets Algemene voorwaarden verhuur chalets Wij heten u van harte welkom onze camping. Wij willen uw verblijf graag naar wens maken. Hiervoor vragen wij ook uw medewerking. Uiteraard kan de camping niet zonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de waterpaviljoens Eden en Armo, beiden gelegen in 'waterpark Zwartkruis', Rijkstraatweg 80 te Noardburgum Friesland.

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Algemeen Met ingang van seizoen 2005 heeft WSV De Gouden Ham het beheer over een loods. De loods als zodanig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

- elke andere groep die buitendien als zodanig door de ondernemer

- elke andere groep die buitendien als zodanig door de ondernemer Kampeerreglement voor de Camping Hoek van Holland Artikel 1 Algemene begrippen Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de dienst Recreatie Rotterdam, unit Hoek van Holland; b.recreant: degene die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rådastrands camping.

Algemene voorwaarden Rådastrands camping. Algemene voorwaarden Rådastrands camping. Artikel 1: Definities 1. De ondernemer: Moose Adventure and Outdoor AB (eigenaar Rådastrands camping). 2. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT. Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon 0596-601443 www.campingzeestrand.nl Email: info@campingzeestrand.nl.

REGLEMENT. Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon 0596-601443 www.campingzeestrand.nl Email: info@campingzeestrand.nl. Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon 0596-601443 www.campingzeestrand.nl Email: info@campingzeestrand.nl REGLEMENT Artikel 1 Waar in dit reglement over de volgende zaken wordt gesproken wordt

Nadere informatie

CAMPING CASA DI CACCIA

CAMPING CASA DI CACCIA A. ONTVANGST B. TV G. Bar - Restaurant - Pizzeria C. MEDISCHE E. TV H. koude douches D. Handicap J. Toiletten - Couches K. Spellplein en Animatie S. Bar op het strand R. Fietsverhuur Plaatsen Stacaravans

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven

VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven 12 april 2005 VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven Deze VeKaBo-voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015

Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015 Aanvullende voorwaarden vaste plaatsen, Camping Roosdunen 2015 Stichting Recreatiecentra Ameland exploiteert en beheert het kampeerterrein Roosdunen bij Ballum. Zij stelt daarbij op haar terreinen standplaatsen

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie. REGLEMENT CARAVANPARK DE VISOTTER Voor een prettig verblijf en om eventuele misverstanden te voorkomen, verzoek ik u vriendelijk om de in dit reglement vermelde punten na te leven. Bij het niet naleven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

Reglement Camping Volgerland 2013

Reglement Camping Volgerland 2013 Reglement Camping Volgerland 2013 De familie Meiling en medewerkers van camping t Volgerland heten u van harte welkom. Het kantoor is de gehele week geopend, Maandag tot en met zaterdag. Zondag van 9:00

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV)

ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV) ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV) Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie/conferentieruimte: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Artikel 1: Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. overeenkomst: de factuur voor de jaarplaatshuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Inrichting jaarplaatsen

Inrichting jaarplaatsen Inrichting jaarplaatsen De Witte Wieven BV Nunspeet Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Bestemmingsplan recreatieterreinen 2010 4. Inrichting jaarplaatsen na 2015 op de Witte Wieven a. Bungalows

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door eigenaar te huur aangeboden woning gelegen aan de Boulevard de Wielingen 9-14 te Cadzand huurt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

1.5 Zowel 1.2 als 1.3 geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Janien.

1.5 Zowel 1.2 als 1.3 geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Janien. Algemene voorwaarden Dance Studio Janien: Om zo goed en optimaal mogelijk lessen te verzorgen in een prettige omgeving is het belangrijk dat een ieder die onze studio bezoekt, op de hoogte is van onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS Versie

2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS Versie 2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS 1. Het parkreglement heeft tot doel de regels van de Vereniging van Eigenaars van Maaspark Boschmolenplas, hierna te noemen Vereniging van Eigenaars, ordelijk

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping,

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping, Algemene voorwaarden voor het boeken van een huurtent of reserveren van de Chambre d hôte 1. Hoe boekt u? U kunt telefonisch of via de mail reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig: naam en adres

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM

HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM De ondergetekenden: 1. Stichting Scouting Titus Brandsma, gevestigd te Someren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Toonen 2., gevestigd te.. rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden Welkom op Camping Heerewaarden Notities Camping Heerewaarden ligt in een fraai stukje groenstrook aan de rivier de Maas. Aan dit dorado hebben wij onze camping opgebouwd met hierop vaste staanplaatsen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld Parkreglement Bungalowpark 't Giethmenseveld 14 juli 2009 PARKINFORMATIE EN REGELS. Algemene aanbevelingen, bepalingen en gedragsregels voor het gebruik van het park, de voorzieningen, de percelen en de

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Reserveren

Huurvoorwaarden Reserveren Huurvoorwaarden Al deze voorwaarden hebben betrekking op het vakantiehuis nummer 43 (verder in deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis) op Résidence Château Cazalères te Daumazan (verder in deze

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx 2015 bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig periode 03/04-01/05 01/05-11/05 13/05-18/05 22/05-26/05 26/05-10/07 10/07-17/07 17/07-14/08 14/08-28/08 28/08-16/10 16/10-01/11

Nadere informatie

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden:

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Algemene gedragsregels 2013 Kampeerterrein De Lievelinge te Vuren Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Aankomst/vertrek

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Betreffende huur Scoutinggebouw Ut Jeugdhuis en omliggend terrein van Scouting Stanislaskostka Alphen gevestigd aan de Zandstraat 6 te Alphen: Naam van

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement camping Malpertuus

Huishoudelijk reglement camping Malpertuus Vlaamse Kampeerterreinen (afgekort: VKT) vzw Charles de Kerchovelaan 11 9000 Gent Tel: 09 223 77 91 Huishoudelijk reglement camping Malpertuus Gelet op het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen. Huur-Overeenkomst Le Petit Morvan Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in Villapourçon (Frankrijk) 58370 - Avaux. Uitsluitend bestemd

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Aan.. Apeldoorn, 5 januari 2011 Beste, Bijgaand ontvang je zoals afgesproken in tweevoud de huurovereenkomst voor de kamer aan.. te. Indien je naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Terreinreglement. De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Terreinreglement. De receptie is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Terreinreglement Hartelijk welkom op Recreatiepark Samoza. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar dat ligt

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied Algemeen De voorwaarden voor verhuur van de gîtes staan op onze website en worden u samen met een routebeschrijving en voorwaarden voor het gebruik van het zwembad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING KENPO KARATE UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING KENPO KARATE UTRECHT DOEL Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement beoogt, in samenhang met het bepaalde in andere reglementen, de relatie tussen de Stichting Kenpo Karate Utrecht (hierna: de Stichting ) en haar studenten en

Nadere informatie

Kustwerk Nieuwvliet-Bad

Kustwerk Nieuwvliet-Bad Kustwerk Nieuwvliet-Bad 14.00uur David Hannewijk () Angelique Remijn (BAK B.V.) 08-06-2013 Programma Welkom door David Hannewijk Introductie Uitgangspunten en ambities Ontwerp Planning Huurders informatie

Nadere informatie

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS & GEZONDHEIDSCENTRUM ELST De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf 1-8-2012 1. Algemeen 1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst

Nadere informatie

Betreft: Huurovereenkomst voor studentenhuis La Hacienda Studio te Carawaraweg 3.

Betreft: Huurovereenkomst voor studentenhuis La Hacienda Studio te Carawaraweg 3. La Hacienda Studio Carawaraweg 3 Willemstad, Curacao Tel Nummer: 517 43 77 Datum: Betreft: Huurovereenkomst voor studentenhuis La Hacienda Studio te Carawaraweg 3. Huurder: Adres: Geboortedatum: Paspoort

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Huisregels Woonhotel Rotterdam

Huisregels Woonhotel Rotterdam Naam : Kamer : Aankomst : Vertrek : Huishoudelijk reglement Woonhotel Rotterdam Tijdelijk Thuis in een Wereldstad Welkom! Tijdens het verblijf in het Woonhotel Rotterdam dient de gast zich aan de Huisregels

Nadere informatie

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Geachte campingbewoner, Hartelijk welkom bij Duinrand Recreatie B.V.! Wij hopen dat u op onze camping een prettige tijd zult

Nadere informatie

Informatie koop chalet Vakantiepark de Boomgaard Vakantiepark de Boomgaard Korte Prelaatweg JM Westkapelle

Informatie koop chalet Vakantiepark de Boomgaard Vakantiepark de Boomgaard Korte Prelaatweg JM Westkapelle Informatie koop chalet Vakantiepark de Boomgaard Vakantiepark de Boomgaard Korte Prelaatweg 2 4361 JM Westkapelle 0118-571377 info@deboomgaard.info www.vakantieparkdeboomgaard.nl Uitbreiding vakantiepark

Nadere informatie

Caravanstalling De Snor

Caravanstalling De Snor Caravanstalling De Snor Voorwoord Familie Dirksen is per augustus 2013 in het bezit van caravanstalling De Snor. Deze bevindt zich op het Landgoed De Snor te Dodewaard. De naam van dit landgoed stamt al

Nadere informatie