VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013

2 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken Algemene informatie Ontstaan en groei van de Schoevers Groep Ambitie Kernwaarden Organisatiestructuur Schoevers Het onderwijsaanbod van Schoevers Naleving Wettelijke vereisten Kwaliteitsborging Uitvoering Verbetering en verankering Dialoog en verantwoording Monitoring Kwaliteitsdoelstellingen Inleiding Indicatoren en resultaten cyclische kwaliteitsdoelen 12/ Resultaten specifieke kwaliteitsdoelen 12/ Kwaliteitsdoelen 2013/ Rendement, diplomering Doelstelling Resultaten 2012/ Rendement, uitval Doelstelling Resultaten 2012/ Intake en plaatsing Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Informatievoorziening Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leertijd Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, samenhang Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, praktijkgerichtheid Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Onderwijsproces, didactisch handelen

3 12.1 Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Kwaliteit van het leraarschap Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leeromgeving Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Studieloopbaanbegeleiding Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Leren in de beroepspraktijk Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties Examinering Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/verbeteracties Diplomering Doelstelling Uitvoering Monitoring Resultaten 2012/ Ontwikkelingen/Verbeteracties

4 Inleiding Dit verslag van werkzaamheden heeft betrekking op de competentiegerichte opleidingen van Instituut Schoevers B.V. die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, te weten: Secretaresse (CREBO-nummer 95380), WEB-niveau 3, BOL Secretaresse (CREBO-nummer 95380), WEB-niveau 3, BBL (Philips project) Directiesecretaresse/Managementassistent (CREBO-nummer 95391), WEB-niveau 4, BOL In dit verslag van werkzaamheden is tevens opgenomen de kritische reflectie over studiejaar 2012/2013. Per hoofdstuk is een indeling gemaakt in doelstellingen, uitvoering, monitoring, resultaat en ontwikkelingen/verbeterplannen. In najaar 2013 heeft de onderwijsinspectie de opleidingen van Schoevers onderzocht. Daarbij zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de punten stagebegeleiding en beoordeling en bij de invulling van de wettelijke taken door de examencommissie. Hoewel dit verslag van werkzaamheden formeel terugblikt op het laatste geheel afgeronde studiejaar (2012/2013) is er daarom voor gekozen bij deze punten steeds ook de in studiejaar 2013/2014 ingezette verbeteracties te vermelden. Het verslag ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Schoevers Opleidingen te Houten en op alle vestigingen van Schoevers Opleidingen en is gepubliceerd op Houten, april 2014 Joyce Steenveld Algemeen directeur 4

5 Kenmerken Secretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Secretaresse Niveau WEB niveau 3 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Initiële, voltijdse opleiding (BOL) 1600 sbu Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht Secretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Secretaresse Niveau WEB niveau 3 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 1600 sbu Eindhoven (Maatwerktraject i.s.m. Philips) 5

6 Directiesecretaresse Instelling Schoevers College Adres Papiermolen DK HOUTEN BRIN-nummer 24GP Telefoon (030) Fax (030) Opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau WEB niveau 4 CREBO code Aard Omvang Onderwijslocaties Initiële, voltijdse opleiding (BOL) 1600 sbu Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht 6

7 1 Algemene informatie 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep In 1913 startte Adriaan Schoevers een opleidingsinstituut voor kantoor en handel. In de ruim honderd jaar van zijn bestaan is het opleidingsinstituut uitgegroeid tot wat nu heet de Schoevers Groep. De Schoevers Groep omvat de volgende onderdelen. Schoevers Opleidingen (Instituut Schoevers BV): biedt vanuit zes vestigingen erkende mbo- en hbo-opleidingen aan in voltijd en deeltijd. Hogeschool Schoevers en Schoevers College zijn werknamen van Schoevers Opleidingen. Schoevers Academie levert beroepsopleidingen, cursussen en open trainingen voor werkenden. Schoevers Incompany levert maatwerktrainingen en open trainingen voor bedrijfsleven en overheden met daarnaast onderzoek, advisering en coaching. Schoevers Baanbemiddeling is specialist in arbeidsbemiddeling voor managementondersteuners. 1.2 Ambitie Schoevers werkt vanuit het uitgangspunt life long learning. De snelle ontwikkelingen in de huidige kennissamenleving maken het nodig om voortdurend bij te leren. Wat gisteren werd geleerd, is morgen wellicht volkomen achterhaald. Het is zaak kritisch vast te stellen wat binnen een beroepsopleiding de harde kern aan beroepsspecifieke competenties vormt, en wat als het ware een variabel deel is. De afgestudeerden dienen in ieder geval te beschikken over die harde kern aan beroepsspecifieke competenties en dienen bovendien in staat te zijn na afronding van hun mbo- of hbo-opleiding nieuwe bekwaamheden (kennis, inzicht en vaardigheden) in belangrijke mate zelfstandig te verwerven. De Schoevers Groep kent een viertal activiteiten; voltijdopleidingen, deeltijdopleidingen, training/advies en baanbemiddeling. Teneinde het concept van life long learning concreet vorm te geven, heeft Schoevers de work & learn cycle ontwikkeld. Deze cycle visualiseert Schoevers als fullservice-organisatie voor iedere stap in de loopbaan van een student: leren èn werken. 7

8 1.3 Kernwaarden Werd Schoevers vroeger geassocieerd met Pumps, Parelkettingen en Plooirokken. Nu kent Schoevers de volgende vier P s als kernwaarden:: Praktijkgericht, Persoonlijk, Performance en Prettig. De opleidingen van Schoevers sluiten aan bij de beroepspraktijk, kenmerken zich door persoonlijke aandacht voor de talenten van de student, stimuleren de student tot performance en excelleren en waarborgen dat de omstandigheden van intake tot diploma-uitreiking door de student als prettig worden ervaren. De kernwaarden zijn belangrijk binnen Schoevers. Ze spelen een grote rol bij de selectie van medewerkers en vormen de basis van de omgang met elkaar en met de studenten. De kernwaarden worden breed gedragen in de organisatie. In de volgende paragrafen wordt weergegeven hoe de kernwaarden concreet vorm krijgen. Persoonlijk en prettig Docenten zijn degenen die de 4 Ps van Schoevers inhoud geven door hun persoonlijke benadering en het creëren van een prettige leeromgeving. Studenten waarderen dat: Schoevers docenten worden zowel bij interne als bij externe evaluaties bijzonder goed beoordeeld door studenten. Het docentencorps van Schoevers is een mix van theoretisch geschoolde docenten en docenten die hun sporen verdiend hebben in de beroepspraktijk. Schoevers streeft naar brede inzetbaarheid van docenten, niet alleen uit praktische overwegingen maar ook omdat de ervaring is dat juist het lesgeven aan voltijdstudenten in combinatie met het lesgeven aan studenten die een opleiding volgen naast hun werk, de ontwikkeling van de docent bevordert en hen betrokken houdt bij de beroepspraktijk. De persoonlijke aandacht voor de student uit zich ook in begeleidingsmogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de student. Begeleiding bij de studiekeuze is er via een persoonlijk intakegesprek. Begeleiding tijdens de studie krijgt vorm via mentoren, tutoruren en een zorgvuldige begeleiding van stage en afstuderen. Overigens staat de P van persoonlijk hier niet voor pamperen, maar heeft de begeleiding ten doel de student te helpen zijn persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Praktijkgericht In de opleidingsvisie van Schoevers staat: De opleidingen van Schoevers kenmerken zich door een hoge mate van beroepsgerichtheid en een consequente koppeling van leren aan werken. Het beroep wordt in de opleiding gehaald. Waar mogelijk door de student daadwerkelijk kennis en ervaring te laten opdoen op de werkplek en anders in gesimuleerde praktijkomstandigheden. Afgestudeerden beschikken op die manier niet alleen over actuele beroepsspecifieke kennis en vaardigheden (competenties) maar zijn bovendien in staat zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. De P van praktijkgerichtheid is op verschillende manieren in de organisatie verankerd. Input vanuit het beroepenveld is er via de klankbordgroep Secretarieel, waarin net beginnende beroepsbeoefenaars (Schoevers alumni) en ervaren professionals ten minste twee maal per jaar meedenken en meepraten over de invulling van de opleidingen. Daarnaast is er directe input vanuit het beroepenveld via de contacten met zusterorganisaties Schoevers Baanbemiddeling en Schoevers Incompany, via stagebedrijven en alumni. 8

9 Deelnemers krijgen van meet af aan beroepsgerichte, geïntegreerde leerstof voorgelegd. Een deel van het curriculum is thematisch van aard. Deelnemers werken in hun opleiding op gevarieerde wijze aan beroepstaken die in de vorm van opdrachten aan hen worden gegeven. Een deel van de lesuren staat in dienst van die opdrachten. Schoevers werkt voor zowel mbo3 als mbo4 met praktijkexamendagen bij de examinering. De vakken Nederlands, Engels, Financiële calculatie, Secretariaatspraktijk, Zakelijk telefoneren worden tijdens deze dagen geïntegreerd getoetst. De ervaringen van studenten en docenten met deze manier van toetsen zijn positief. Performance Aan de basis van de opleidingen liggen het door Ecabo opgestelde kwalificatiedossier Secretariële beroepen en de daarin vermelde kerntaken en werkprocessen. Schoevers vindt het belangrijk dat studenten uiteindelijk het te realiseren eindniveau bereiken en goed toegerust de arbeidsmarkt opgaan. Schoevers verwacht wat van zijn deelnemers. Aanwezigheid bij de lessen en open staan voor feedback van medestudenten en docenten horen daarbij. In iedere situatie wordt de beroepscontext als uitgangspunt genomen. Zo bereidt de deelnemer zich optimaal voor op de rollen die hij/zij in de beroepspraktijk gaat vervullen. Voor het verkrijgen van een adequate beroeps- en werkhouding wordt er veel aandacht besteed aan de sociale kant van leren en werken. De sociale kant van werken wordt vormgegeven door werkvormen waarbij samenwerking, teamvorming en werkverdeling van belang zijn. 1.4 Organisatiestructuur Schoevers Directie Joyce Steenveld is sinds augustus 2011 Algemeen Directeur van de Schoevers Groep. In voorjaar 2012 is onder haar leiding een reorganisatie doorgevoerd. De traditionele scheidslijnen tussen de vier in paragraaf 1.1 genoemde bedrijfsonderdelen zijn vervallen. Schoevers breed is er nu sprake van twee units: een operationele unit en een commerciële unit, waarin de activiteiten van de verschillende werkmaatschappijen zijn ondergebracht. Hiermee wordt gewaarborgd dat de bedrijfsonderdelen optimaal gebruik maken van elkaars expertise en er op een natuurlijke manier sprake is van kruisbestuiving. Joyce Steenveld stuurt de operationele unit aan. Marco Broeknellis is verantwoordelijk voor de commerciële unit. Raad van Commissarissen Schoevers heeft een Raad van Commissarissen waaraan de directie verantwoording aflegt. De directie legt aan de Raad van Commissarissen een begroting voor. De Raad van Commissarissen keurt deze goed. De Raad denkt mee over het strategisch en commercieel beleid, maar heeft geen invloed op onderwijsinhoudelijke zaken Management- en coördinatiestructuur Hogeschool Schoevers Schoevers College kent in de organisatiestructuur twee lijnen: een managementlijn en een onderwijslijn. De lijnen komen samen bij de algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor de besluitvorming. Managementlijn De managementlijn loopt van de algemeen directeur naar de vestigingsmanagers en via hen naar de opleidingscoördinatoren en de docenten en medewerkers op de vestigingen. Commerciële, financiële en organisatorische besluitvorming vindt langs deze lijn plaats. 9

10 De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de efficiënte en servicegerichte uitvoering van het onderwijs en de beoogde groei. Schoevers kent 6 vestigingen, te weten: Amsterdam Arnhem Den Haag Eindhoven Rotterdam Utrecht De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk beleid op regionaal niveau en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, studenttevredenheid en resultaten van zijn eigen vestigingen. Iedere vestigingsmanager stuurt twee vestigingen aan. De opleidingscoördinator is het dagelijkse aanspreekpunt voor studenten en docenten en is verantwoordelijk voor de interne organisatie op de vestiging. Onderwijslijn De onderwijslijn loopt van de algemeen directeur via de afdeling Onderwijs & Ontwikkeling naar de landelijk vakcoördinatoren en vervolgens naar vakgroepen en docenten. Onderwijsinhoudelijke besluitvorming vindt langs deze lijn plaats. De afdeling Onderwijs en Ontwikkeling De afdeling O & O staat onder leiding van de manager O & O en is een stafafdeling die zich, centraal voor alle vestigingen, bezighoudt met het ontwikkelen en herzien van de onderwijsprogramma s binnen de kaders van de WHW en WEB. De afdeling is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met CITO met betrekking tot de tentamenontwikkeling. De afdeling O & O adviseert de algemeen directeur over gewenste en noodzakelijke wijzigingen in het curriculum. Landelijk vakcoördinatoren Onder verantwoordelijkheid van de manager O & O vallen ook de landelijk vakcoördinatoren. Er zijn vakcoördinatoren voor de vakgebieden: Management en organisatie Marketing/Bedrijfskunde Communicatie/PR Nederlands Engels Duits Spaans Communicatieve vaardigheden/officemanagement Informatica Het vakgebied Beroepsvorming wordt inhoudelijk gecoördineerd door de onderwijskundigen van de afdeling O & O. Docenten Docenten worden vakinhoudelijk aangestuurd door de Landelijk vakcoördinator. Voor alle andere zaken (functioneren, inzet, urenverantwoording, studiebegeleiding, etc.) rapporteren zij aan de vestigingsmanager. Docenten hebben via vakgroepvergaderingen rechtstreeks invloed op het onderwijsprogramma. De landelijk vakcoördinator neemt op basis van de input van de docenten en in overleg met de afdeling O & O, de besluiten en informeert hierover de 10

11 docenten via de vakgroepvergadering, via intranet en via nieuwsbrieven. Vakgroepvergaderingen vinden ten minste twee maal per jaar plaats. Binnen de organisatie bestaat een gezond spanningsveld tussen de managementlijn en de onderwijslijn. In het vestigingsmanagersoverleg, onder leiding van de algemeen directeur, waar bij onderwijsinhoudelijke punten ook de manager O & O bij aanwezig is, en in de vergaderingen van de manager O & O met de vakcoördinatoren, waarbij ook een vestigingsmanager aanwezig is, worden de discussies vanuit beide perspectieven gevoerd Examencommissie De examencommissie houdt zich (conform artikel van de WEB) specifiek bezig met de toetsing en examinering van de opleiding en het afgeven van diploma s. De algemeen directeur van Schoevers benoemt de leden van de examencommissie. De examencommissie van Schoevers verricht taken en werkzaamheden voor de erkende mbo en de hbo-opleidingen van Schoevers alsmede voor de eigen Schoevers trajecten. De examencommissie verricht haar taken en werkzaamheden voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleidingen. De examencommissie verricht haar taken en werkzaamheden voor alle Schoevers vestigingen. Documenten die door de examencommissie worden uitgegeven gelden voor alle Schoevers studenten. Voorzitterschap en secretariaat van de examencommissie zijn belegd bij de afdeling O & O. Docenten zijn in de examencommissie vertegenwoordigd door de landelijk vakcoördinatoren van de vakgebieden: Marketing, Management en Nederlands. In 2013 is Dr. Ruud Klarus, lector bij de HAN, als extern lid toegetreden tot de examencommissie. Samenstelling, taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het examenreglement. 1.5 Het onderwijsaanbod van Schoevers In het studiejaar 2012/2013 omvatte het aanbod van Schoevers de volgende beroepsopleidingen: Hogeschool Schoevers, hbo-opleidingen: - Bachelor Commercieel Communicatiemanagement, voltijd en deeltijd - Associate degree Officemanagement, voltijd en deeltijd Schoevers College mbo-opleidingen (competentiegericht): - Secretaresse (mbo3 WEB-diploma) BOL - Directiesecretaresse/Managementassistent (mbo4 WEB-diploma) BOL Voor Philips heeft Schoevers in Eindhoven als maatwerktraject de BBL-opleiding Secretaresse verzorgd. (mbo3 WEB-diploma) Relatie mbo/hbo Vanzelfsprekend is Schoevers erbij gebaat het voor studenten zo aantrekkelijk mogelijk te maken om binnen de eigen onderwijsorganisatie door te stromen. Aan potentiële doorstromers wordt dan ook op vele manieren aandacht besteed: er zijn aparte informatierondes, persoonlijke gesprekken en studieadviezen enz. Teneinde onderwijs ook onderwijsinhoudelijk aantrekkelijk te maken wordt bij de ontwikkeling van het onderwijs uitgebreid aandacht besteed aan de aansluiting tussen de verschillende curricula. 11

12 Schoevers was de eerste particuliere opleider die een geaccrediteerde Associate degree Officemanagement (hbo-niveau) mocht aanbieden, waarmee een doorlopende leerlijn van mbo3, via mbo4 en Associate degree naar Bachelor werd gerealiseerd. 12

13 2 Naleving Wettelijke vereisten OER De OER 2012/2013 is op alle vestigingen aanwezig en is beschikbaar via het Schoevers intranet. Onderwijsovereenkomst Studenten hebben in 2012/2013 een onderwijsovereenkomst getekend. De onderwijsovereenkomsten zijn gearchiveerd op de vestiging. BPV-overeenkomst Studenten hebben in 2012/2013 een BPV-overeenkomst getekend. De BPVovereenkomsten zijn gearchiveerd op de vestiging. BPV De lengte van de BPV was in studiejaar 2012/ weken. Daarmee is de lengte van de BPV in overeenstemming met de wettelijke bepaling dat bij een Beroepsopleidende leerweg het praktijkdeel ten minste 20% en minder dan 60% van de studieduur omvat. Klachtenafhandeling Schoevers kent een klachtenprocedure. Deze staat vermeld op het intranet. Ook is Schoevers aangesloten bij de geschillencommissie van NRTO. De geschillencommissie bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen die de klacht beoordelen. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Over het studiejaar 2012/2013 zijn op het hoofdkantoor geen klachten van mbostudenten binnengekomen. 13

14 3 Kwaliteitsborging 3.1 Uitvoering Schoevers definieert kwaliteit als: 'De mate waarin het geheel van eigenschappen en kenmerken van haar opleidingen en het opleidingsproces voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruiker/klant.' In deze definitie staat de klant centraal. Er zijn diverse klanten te onderscheiden. De student meet de kwaliteit van de opleiding af aan de lessen, zijn/haar studieresultaten, de snelheid waarmee hij of zij aan het werk komt en aan de mate waarmee hij of zij de verworven kennis en vaardigheden kan toepassen in de nieuwe functie. In het verlengde van de student als klant, beschouwt Schoevers in beginsel de ouders/verzorgers van studenten als klant. Deze ouders/verzorgers verwachten een opleiding die niet alleen opleidt tot een functie op mbo-niveau, maar ook effectief en efficiënt georganiseerd is. Behalve de student is ook de overheid te beschouwen als klant. De mbo-diploma's van Schoevers zijn immers erkend en geregistreerd in het CREBO. Ten slotte stelt ook het beroepenveld kwaliteitseisen: alle bedrijven en organisaties die gediplomeerden van Schoevers in dienst nemen. Deze klant verwacht dat de student goed voorbereid is op de te verrichten werkzaamheden, dat hij of zij zelf passende initiatieven neemt en dat hij of zij, indien wenselijk, kan doorgroeien naar een zwaardere functie. Om integrale kwaliteitszorg te realiseren is een 'systeem van kwaliteitszorg' noodzakelijk. Kenmerkend voor een dergelijk systeem is, dat er op systematische en structurele wijze aandacht is voor kwaliteit, kwaliteitshandhaving en kwaliteitsverbetering. Een dergelijk kwaliteitssysteem kent een cyclisch karakter, waarmee wordt gegarandeerd dat kwaliteitsverbetering frequent en op vaste momenten plaatsvindt. Schoevers hanteert een kwaliteitszorgsysteem volgens de Deming cirkel: plan, do, check, act. 3.2 Verbetering en verankering Schoevers hanteert bij het kwaliteitsbeleid de onderstaande uitgangspunten. Het management (centraal én decentraal) is verantwoordelijk voor het formuleren, implementeren en controleren van het kwaliteitsbeleid. Schoevers kiest voor integrale kwaliteitszorg. Het integrale karakter van de kwaliteitszorg komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat alle betrokkenen binnen de Schoevers-organisatie (directie, coördinatoren, docenten, onderwijsondersteunend personeel) een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg. Daarmee is kwaliteitszorg niet beperkt tot het primaire proces zelf, maar omvat het ook alle ondersteunende processen (financiën, marketing, personeel etc.). Medewerkers, zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel zijn ook zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de eigen werkprocessen en producten. Het kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het opleidingsbeleid en van het vestigingsbeleid. 14

15 Het kwaliteitsbeleid kenmerkt zich door het regelmatig agenderen van kwaliteitsbeleid op vestigingsmanagersvergaderingen, vakgroepvergaderingen en vestigingsvergaderingen. De aandacht voor kwaliteit moet onafhankelijk zijn van de eventuele externe toetsing en door iedereen binnen de organisatie gedragen worden. De kleinschaligheid van de Schoevers organisatie waarborgt dat het systeem op deze manier kan functioneren. 3.3 Dialoog en verantwoording Van een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg kan pas sprake zijn als de managementinformatie die in het kader van kwaliteitszorg wordt verzameld beschikbaar is voor de direct betrokkenen en op adequate wijze wordt gebruikt voor het ontwikkelen van verbetertrajecten. Uitgangspunten hierbij zijn: 1. Rapportages naar aanleiding van enquêtes worden beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van de Schoeversorganisatie. 2. Rapportages over het individueel functioneren van personen (zoals verzameld in de studentenenquête) worden slechts aan betrokkene en diens direct leidinggevende kenbaar gemaakt. 3. Geformuleerde doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg worden landelijk c.q. per vestiging bekend gemaakt, teneinde betrokkenheid bij deze doelstellingen te waarborgen. 3.4 Monitoring Business plan en managementcontracten De directie van Schoevers stelt één maal per jaar een Business plan op. In november wordt geëvalueerd of de in het jaar daarvoor gestelde doelen zijn gehaald. In november/december worden vervolgens de kwaliteits- en commerciële doelstellingen voor het nieuwe jaar geformuleerd. De resultaten worden gepresenteerd aan de aandeelhouders en tijdens het vestigingsmanagersoverleg aan de vestigingsmanagers. Ieder jaar in maart sluit de algemeen directeur met iedere vestigingsmanager een managementcontract waarin de kwaliteits- en commerciële doelen voor zijn/haar vestigingen voor het komende jaar worden vastgelegd. In het jaarlijkse beoordelingsgesprek in januari wordt het contract geëvalueerd Verslag van werkzaamheden Schoevers evalueert jaarlijks de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. De laatste jaren vindt de zelfevaluatie voor de mbo-opleidingen plaats aan de hand van het toezichtkader BVE van de Inspectie van het Onderwijs. Informatie voor de zelfevaluatie komt onder meer uit de diverse studentenenquêtes Jaarverslag examencommissie De examencommissie stelt jaarlijks in september een verslag van werkzaamheden op, waarin de werkzaamheden van de examencommissie worden geevalueerd Enquêtes Sinds 1995 kent Schoevers een systeem van jaarlijkse studentenenquêtes. In deze enquêtes wordt studenten gevraagd een oordeel te geven over de inhoud en de opzet van de opleidingen. Er vinden enquêtes plaats aan het begin en midden in het studiejaar, en tevens onder afgestudeerden. 15

16 Deze regelmatige en systematische bewaking van kwaliteit vormt een cruciaal onderdeel van het systeem van kwaliteitszorg. De gegevens die verkregen worden via de enquêtes vormen het uitgangspunt voor de zelfanalyse van de organisatie, staan centraal bij het vaststellen van sterke en zwakke kanten van de opleiding en bepalen mede op welke punten landelijk en op vestigingsniveau kwaliteitsverbetering wenselijk dan wel noodzakelijk is. De instrumenten die gebruikt worden voor kwaliteitsmonitoring zijn zo ontworpen dat, indien noodzakelijk, verdiepend onderzoek snel mogelijk is. Daarnaast bieden de instrumenten de mogelijkheid een kwantitatieve norm te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een tevredenheidpercentage. Met behulp van deze scores kan men concrete verbeterambities formuleren (bijvoorbeeld: volgend jaar 10% meer tevredenheid voor de klachtenbehandeling) en kan men vergelijkingen maken tussen scores van voorgaande jaren en tussen scores van twee of meer vestigingen. Dergelijke kwantitatieve gegevens bieden een uitstekend uitgangspunt voor de communicatie inzake kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De meetinstrumenten worden ieder jaar geactualiseerd en verder toegespitst. Het betreft: een instroomenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand september afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het informatie-, inschrijf- en introductietraject. een algemene studentenenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand februari afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het onderwijsproces (docenten, lessen, begeleiding). een uitstroomenquête; deze enquête wordt jaarlijks in de maand oktober afgenomen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over het afgeronde studiejaar; alle aspecten van introductie tot diploma-uitreiking worden bevraagd. Voor alle bovengenoemde enquêtes geldt dat ze onder alle voltijdstudenten worden afgenomen. Voor alle bovengenoemde enquêtes geldt dat een score van 70 % tevredenheid als norm wordt gehanteerd. Het indien nodig verbeteren van de gemeten score geldt als het kwaliteitsdoel. Door het steeds opnieuw meten van de studententevredenheid is inmiddels een grote hoeveelheid studentengegevens gegenereerd, waaruit duidelijk ontwikkelingslijnen en trends af te leiden zijn. De gehanteerde norm van 70 % studenttevredenheid maakt het mogelijk snel in kaart te brengen waar een trendbreuk optreedt en waar kwaliteit verbeterende maatregelen nodig zijn. Stage-enquête Jaarlijks beoordelen de stagebedrijven de studenten en geven zij hun oordeel over opzet en duur van de stage en de stagebegeleiding. Schoevers kan aan de hand van de resultaten vaststellen of het onderwijsprogramma de studenten adequaat voorbereid op de beroepspraktijk Onafhankelijke deskundigen Klankbordgroepen Schoevers kent een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (secretarieel). De klankbordgroep komt twee maal per jaar bijeen en spreekt zich dan uit over het curriculum en de relatie met de beroepspraktijk. (zie ook paragraaf 1.3) 16

17 Accreditatie hbo-opleidingen Schoevers verzorgt ook hbo-opleidingen. Deze opleidingen worden een keer per zes jaar integraal beoordeeld conform de accreditatiekaders van de NVAO. In 2012 zijn de opleidingen weer beoordeeld. Voor Schoevers wordt de beoordeling verzorgd door Hobéon als visiterende en beoordelende instantie. Beoordeling vindt plaats op de onderwerpen Doelstellingen, Programma, Inzet van personeel, Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en Resultaten. Voor met name de onderwerpen Inzet van personeel, Voorzieningen en Interne kwaliteitszorg en voor het programma-aspect Beoordeling en toetsing geldt dat de procedures voor hbo en mbo in grote lijnen overeen komen. In januari 2013 heeft Schoevers bericht ontvangen dat de hbo-opleidingen opnieuw voor een periode van 6 jaar zijn geaccrediteerd. 17

18 4 Kwaliteitsdoelstellingen 4.1 Inleiding Schoevers heeft voor de gebieden Rendement, Intake en plaatsing, Informatievoorziening, Leertijd, Onderwijsproces, Kwaliteit van het leraarschap, Leeromgeving en Examinering en Diplomering kwaliteitsdoelen geformuleerd. Deze kwaliteitsdoelen vormen de grondslag voor het kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt getoetst of de doelen worden behaald. Toetsing vindt plaats aan de hand van indicatoren. In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van de indicatoren en de behaalde resultaten. Een nadere toelichting op kwaliteitsdoelen en de resultaten staat in de desbetreffende hoofdstukken. Naast de cyclische kwaliteitsdoelen worden per jaar specifieke doelstellingen geformuleerd in het kader van innovatie en/of kwaliteitsverbetering. De voor 2012/2013 geformuleerde doelstellingen en de daarop behaalde resultaten staan in paragraaf 4.3 In paragraaf 4.4 staan tenslotte de doelen die op basis van de resultaten 12/13 en in het kader van innovatie zijn geformuleerd voor studiejaar 2013/ Indicatoren en resultaten cyclische kwaliteitsdoelen 12/13 Rendement Intake en plaatsing Informatievoorziening Indicatoren 1. 85% van de voltijd mbo-studenten verlaat Schoevers met een diploma 2. Niet meer dan 5% van de studenten verlaat de opleiding tijdens het studiejaar. 3. Ten minste 70% van de studenten beoordeelt in de instroomenquête de aspecten met betrekking tot informatievoorziening vooraf en introductie met een voldoende of hoger. 4. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot informatievoorziening en verwerking studieresultaten met voldoende of hoger. Leertijd 5. Het percentage lesuitval is 0%. 6. Het gemiddeld verzuimpercentage per student is over een jaar gerekend niet hoger dan 10%. Onderwijsproces Samenhang Onderwijsproces Praktijkgerichtheid 7. In de modulewijzers worden de werkprocessen, alsmede de elementen en dimensies Loopbaan en Burgerschap en de domeinen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen uitgewerkt in Schoevers leerdoelen. 8. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor praktijkgerichtheid in de uitstroomenquête. 9. Minimaal 90% van de studenten krijgt als Stand van zaken april Deels gerealiseerd (Zie par.5.2) 2. Gerealiseerd (zie par 6.2) 3. Gerealiseerd (zie par. 7.4) 4. Gerealiseerd (zie par. 8.4) 5. Deels gerealiseerd 6. Gerealiseerd (zie par 9.4) 7. Gerealiseerd (zie par 10.4) 8. Gerealiseerd 9. Gerealiseerd (zie par. 11.4) 18

19 eindbeoordeling op de stage voldoende, goed of uitstekend. Onderwijsproces 10. Ten minste 70 % van de studenten Didactisch beoordeelt de aspecten met betrekking handelen tot de docenten met een voldoende of hoger. 11. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor persoonlijk in de uitstroomenquête. Kwaliteit van het 12. Docenten scoren in de studentenenquête leraarschap gemiddeld ten minste een Docenten wonen ten minste 2 van de drie docentendagen bij. Leeromgeving 14. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt de aspecten met betrekking tot locatie en faciliteiten in de uitstroomenquête met een voldoende of hoger. 15. Ten minste 70% van de studenten geeft een 7 of hoger als rapportcijfer voor de p voor prettige leeromgeving in de uitstroomenquête. Studiebegeleiding 16. Het gemiddeld cijfer voor de mentor in de studentenenquête is 7 of hoger. 17. Ten minste 70 % van de studenten is in de studentenenquête tevreden over het aantal tutoruren. Beroepspraktijkvorming Examinering en diplomering 18. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot de bedrijfssimulatiedagen als voldoende of hoger. 19. Ten minste 70 % van de studenten beoordeelt in de uitstroomenquête de aspecten met betrekking tot de stage als voldoende of hoger. 20. Ten minste 70 % van de studenten antwoordt in de studentenenquête voldoende op de vraag over de informatievoorziening en ten minste 70 % antwoordt voldoende of goed op de vraag over de begeleiding door de stagecoördinator. 21. Ten minste 70 % van de studenten wordt door het stagebedrijf beoordeeld met goed of uitstekend. 22. Tijdens een interne audit worden geen afwijkingen geconstateerd van de procedures en richtlijnen op het gebied van examinering en diplomering. 10. Gerealiseerd 11. Gerealiseerd (zie par. 12.4) 12. Gerealiseerd 13. Deels gerealiseerd Zie par Deels gerealiseerd 15. Gerealiseerd (zie par. 14.4) 16. Gerealiseerd 17. Niet gerealiseerd (zie par. 15.4) 18. Gerealiseerd 19. Gerealiseerd 20. Gerealiseerd 21. Gerealiseerd (zie par 16.4) Wordt ingevoerd in zomer

20 4.3 Resultaten specifieke kwaliteitsdoelen 12/13 Focus op innovatie Kwaliteitsdoelen 1. Opstellen plan van aanpak voor geleidelijke invoering van blended learning in de onderwijsprogramma s. 2. Uitrol nieuwe versie studenten- en cijferadministratiesysteem Dycoco en daarmee terugbrengen administratieve lasten door verdergaande uniformering en standaardisatie 3. Inrichten voorzieningen in vestigingen/lokalen teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van technologische mogelijkheden (zie ook doelstelling 1) 4. Ontwikkelen scholingsbeleid om docenten in staat te stellen technologische mogelijkheden toe te passen in hun onderwijs Stand van zaken april In progress, zie par In progress, zie paragraaf In progress. zie par In progress, zie par Kwaliteitsdoelen 2013/2014 Teneinde de aandacht voor kwaliteitsborging steviger in de organisatie te verankeren is in najaar 2013 de projectgroep kwaliteitsborging opgericht. In deze projectgroep hebben zitting, Ingrid Kolenbrander, financieel manager, Thera Roes, proces- en kwaliteitsmanager en Caroline Calis, voorzitter Examencommissie. De projectgroep werkt vanuit de proposities: 1. Kwaliteit is van ons allemaal. 2. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Eerste doelstelling van de projectgroep is voor deze proposities (opnieuw) binnen de organisatie een breed draagvlak te creëren. Daartoe is kwaliteitszorg het thema van de docentendagen in mei en augustus Ten aanzien van concrete doelstellingen voor 2013/2014 heeft de projectgroep de focus gelegd op de aandachtspunten zoals die door de inspectie in najaar 2013 zijn geconstateerd: Uniformering studentendossiers ten behoeve van betere monitoring door de examencommissie Verbetering van de stagebegeleiding en -beoordeling. Om ook daadwerkelijk te kunnen verantwoorden dat procedures en afspraken worden nagekomen en doelen worden gerealiseerd, is besloten dat de leden van de projectgroep in samenwerking met de leden van de examencommissie en de afdeling O & O, jaarlijks in juli een interne audit uitvoeren op de vestigingen met name met betrekking tot studentendossiers, verzuimregistratie, lesuitval en cijferverwerking. Vanzelfsprekend houdt de projectgroep zich ook bezig met de verdere ontwikkelingen op het gebied van de voor studiejaar 12/13 geformuleerde innovatieve doelen zoals weergegeven in paragraaf

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2013/2014 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch Kapper (Junior Kapper) Schoonheidsspecialiste BRIN: 27BK Onderzoeksnummer: 285108 en 285104

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten Plaats : Saba BRIN-nummer : 30KZ Datum schoolbezoek : 9 oktober 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2011-2012. Doktersassistente Crebo 91310. Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132

Verslag van werkzaamheden 2011-2012. Doktersassistente Crebo 91310. Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132 Verslag van werkzaamheden 2011-2012 Doktersassistente Crebo 91310 Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Organisatie van het onderwijs...

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Helicon Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Helicon Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Helicon Opleidingen Plaats : s-hertogenbosch BRIN nummer : 26CC Onderzoeksnummer : 291848, 293077 Datum onderzoek : 31 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2014

Verslag van werkzaamheden 2014 Heering Consultancy Opleidingen B.V. Verslag van werkzaamheden 2014 Januari 2014 - december 2014 Achterveld 14-1-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie van het onderwijs... 4 2.1 Opleidingen en zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie