FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich (mede) op aangeleverde gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Gegevens onderneming : H.B. Trading Trucks, Vans & Buses B.V. Insolventienummer : 08/143 F Datum uitspraak faillissement : 28 mei 2008 Curator : mr.drs. A.S.K. Terng beëdigd 14 december 1993 Postbus 60194, 1320 AE Almere telefoon : telefax : Rechter-commissaris : mw. mr. C.A. Peterzon Activiteiten onderneming : in- en verkoop, im- en export van en (groot)handel in personenauto s, bestelauto s, vrachtauto s, bussen en andere motorrijtuigen Omzetgegevens : nog niet beschikbaar Personeel gemiddeld aantal : geen Verslagperiode : 28 mei 2008 tot en met 17 juni 2008 Bestede uren in verslagperiode : volgt bij het volgende verslag Bestede uren totaal : volgt bij het volgende verslag Inleiding Bij beslissing van de rechtbank te Zwolle-Lelystad d.d. 28 mei 2008 is de besloten vennootschap H.B. Trading Trucks, Vans & Buses B.V., gevestigd aan de Veenbesstraat 382, 3765 BK Soest in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mevrouw mr.c.a. Peterzon tot rechter-commissaris en aanstelling van mr.drs. A.S.K. Terng tot curator. Het faillissement is aangevraagd door Century Products B.V. die een vordering stelt te hebben uit hoofde van een ontbonden overeenkomst met curanda wegens aanbetaalde bedragen voor de koop van een vrachtwagen, waarvan de levering nimmer heeft plaatsgevonden. Op 28 mei 2008 is telefonisch contact geweest met één van de middellijke bestuurders van curanda. Op 29 mei 2008 heeft ten kantore van de curator een bespreking plaatsgevonden met de twee middellijke bestuurders van curanda, de heer Buss en de heer van den Berg.

2 Deze middellijke bestuurders hebben het volgende verklaard. Curanda is in mei 2003 opgericht. De aanvankelijke aandeelhouders waren de heer Buss en de heer Hooikammer. Het bedrijf van curanda bestond aanvankelijk uit het (door)verkopen van tweedehands bestelbusjes. Gaandeweg is het bedrijf vanwege de hogere marges zich meer gaan richten op de (door)verkoop van vrachtauto s en trailers. Curanda heeft nimmer personeel in dienst gehad. Curanda huurde een ruimte in het bedrijfspand van de heer Hooikammer. Vanwege toenemende drukte in andere activiteiten van de heer Hooikammer, die niet te combineren meer waren met de activiteiten van curanda, heeft de heer Hooikammer verzocht hem uit te kopen. Deze uitkoop heeft in 2005 plaatsgevonden. Vervolgens is de heer Buss een tijd alleen met de activiteiten van curanda door gegaan. In het derde kwartaal van 2007 is de heer van den Berg als aandeelhouder en bestuurder toegetreden. De heer van den Berg kende de heer Buss uit het verleden. De huur van de bedrijfsruimte te Staphorst (die van de heer Hooikammer werd gehuurd) is opgezegd en het kantooradres is vervolgens verplaatst naar het adres te Soest. Vanaf ongeveer september 2007 zijn de problemen bij curanda ontstaan. Curanda was onder andere betrokken bij een transactie in Duitsland waarbij een partij vrachtauto s en trailers waren verkocht en geleverd met bemiddeling van curanda, waarvan op een gegeven bleek dat de kentekenbewijzen van betrokken partij waren vervalst. Hiervan is ook aangifte bij de Duitse justitie. De problemen rondom deze transactie heeft curanda financieel de nekslag gekost. De problemen rondom de transactie in Duitsland hebben er toe geleid dat de huisbankier van curanda het aan curanda verstrekte krediet heeft beëindigd en opgeëist, waardoor curanda in acute financiële problemen is geraakt. Voorts is curanda in de problemen geraakt in verband met de (door)verkoop van een aantal trailers, waarvan de levering keer op keer door de producent werd uitgesteld. Daarnaast heeft curanda bemiddeld in de koop van een vrachtauto door de aanvraagster van het faillissement, Century Products. Curanda heeft in het verleden vaker zaken met Century Products gedaan, waarbij de gang van zaken als volgt was. Century diende een verzoek in bij curanda om een tweedehandse vrachtauto te kopen. Curanda ging vervolgens hier naar op zoek. Op het moment dat de auto was gevonden diende Century een aanbetaling te doen, welke aanbetaling zou zijn doorbetaald aan de leverancier van de auto. Century nam de door haar bestelde auto s niet meteen af, maar gaf aan wanneer deze uitgeleverd diende te worden. Ook bij deze laatste transactie werd de afname van de auto keer op keer uitgesteld. De leverancier van de auto heeft op een gegeven moment verzocht om een additioneel bedrag aan te betalen, hetgeen ook door Century is gedaan. Omdat Century de afname van de auto bleef uitstellen, heeft de leverancier (naar zeggen van de bestuurders:dus niet curanda) de betrokken vrachtauto doorverkocht en geleverd aan een derde partij. Curanda zou vervolgens op zoek zijn gegaan naar een vervangende vrachtauto met gelijkwaardige specificaties voor Century. Echter, vanwege de problemen rondom de hiervoor omschreven Duitse transactie, beschikte curanda over onvoldoende financiële middelen om tot een bevredigende oplossing te komen, waarna Century het faillissement heeft aangevraagd. De administratie van curanda zou zich op verschillende plaatsen bevinden, deels in Staphorst, deels in Soest en deels bij de boekhouder. De heer Buss heeft toegezegd de administratie te verzamelen en aan te zullen reiken. Ondanks herhaalde verzoeken is dit vanwege privé-omstandigheden van de heer Buss nog niet gebeurd. De heer Buss heeft toegezegd op korte termijn de administratie alsnog te zullen aanreiken. De bestuurders zijn gewezen op de mogelijke gevolgen in geval er geen administratie wordt aangereikt.

3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Ri-Hold B.V. Bhold B.V. 1.2 Winst en verlies : nog niet beschikbaar 1.3 Balanstotaal : nog niet beschikbaar 1.4 Lopende procedures : worden geïnventariseerd 1.5 Verzekeringen : de verzekeringen zijn wegens wanbetaling beëindigd. 1.6 Huur : Het bedrijfspand te Staphorst werd gehuurd. De huur zou zijn opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement : zie inleiding 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring : geen 2.2 Aantal in jaar vóór faillietverklaring : geen 2.3 Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : bedrijfsruimte werd gehuurd 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : aangetroffen is een auto van het merk Mercedes Benz E270 CDI van het jaar 2001, met ruim km op de teller, daarnaast is een incomplete telefoon door een van de bestuurders ingeleverd een van de bestuurders beschikt nog over een defecte laptop, welke nog niet bij de boedel is ingeleverd 3.6 Verkoopopbrengst : vanwege te lage biedingen van opkopers is besloten de auto en telefoon via een internetveiling te verkopen 3.7 Boedelbijdrage : nog niet van toepassing, nu niet bekend is of er pandrechten zijn gevestigd 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : geen bodemzaken aangetroffen Werkzaamheden : besprekingen met verschillende gegadigden

4 Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : er was geen voorraad ten tijde van het faillissement 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa 3.12 Beschrijving : geen 3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteurenvorderingen : Er zou nog een debiteur zijn die nog EUR 750 aan curanda verschuldigd is. De gegevens dienen nog te worden aangereikt. 4.2 Opbrengst : n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : door de bank is nog geen opgaaf gedaan van haar vorderingen op curanda 5.2 Leasecontracten : er zouden geen leaseovereenkomsten zijn 5.3 Beschrijving zekerheden : de kantooruitrusting van curanda is reeds eerder door de fiscus executoriaal verkocht 5.4 Separatistenpositie : onbekend, nu de bank nog niet heeft gereageerd 5.5 Boedelbijdragen : nog niet bekend of dit van toepassing is 5.6 Eigendomsvoorbehoud : vooralsnog geen beroep op gedaan 5.7 Reclamerechten : vooralsnog geen beroep op gedaan 5.8 Retentierechten : vooralsnog geen beroep op gedaan 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : er is geen sprake van voortzetting 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.

5 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : de administratie moet nog beschikbaar worden gesteld 7.2 Depot jaarrekeningen : in onderzoek 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : wordt onderzocht 7.4 Stortingsverpl. aandelen : wordt onderzocht 7.5 Onbehoorlijk bestuur : wordt onderzocht 7.6 Paulianeus handelen : wordt onderzocht 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : vooralsnog enkel de faillissementskosten 8.2 Pref. vord. van de fiscus : nog geen vordering ingediend 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog geen vordering ingediend 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : totnogtoe heeft slechts de aanvrager van het faillissement een vordering ingediend 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR Verwachte wijze van afwikkeling : vooralsnog valt er over de wijze van afwikkeling weinig te zeggen 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : vooralsnog niet aan te geven 9.2 Plan van aanpak : verkoop auto en telefoon, onderzoek administratie en verdere regulier faillissementsonderzoek 9.3 Indiening volgend verslag : september 2008 Almere, 17 juni 2008 A.S.K. Terng curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie