Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 2

3 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gekopieerd in gelijk welke vorm of op gelijk welke manier - grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, overzetten op tape of bewaring in een archiverings- en opvraagsysteem - zonder de schriftelijke toelating van Barco Barco N.V. Alle rechten voorbehouden. 3

4 Inhoud Inhoud... 4 Voorwoord... 5 Belangrijke kennisgeving... 5 Milieu-informatie... 6 Aanbevelingen voor het gebruik van uw beeldscherm Uitpakken en nuttige tips Brand en letsels voorkomen Het beeldscherm reinigen Het beeldscherm vervoeren/opslaan Verklaring van symbolen Inleiding Over het product Overzicht van de verpakking Onderdelen, bedieningselementen en aansluitingen van het beeldscherm Vooraanzicht Achteraanzicht Installatie Het beeldscherm configureren De positie van het beeldscherm aanpassen OSD-menu's OSD-menu's gebruiken Overzicht van OSD-menu's Ingangsselectiemenu Aanpassingenmenu Informatiemenu Appendix Problemen oplossen Waarschuwingssignaal Productafmetingen Technische gegevens Compatibiliteitsmodi Reglementaire conformiteit

5 Voorwoord Belangrijke kennisgeving Kennisgeving Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de technische nauwkeurigheid van dit document te verzekeren, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Wij streven ernaar u een zo nauwkeurig en nuttig mogelijke documentatie te bezorgen; als u fouten vaststelt, kunt u ons dit gerust laten weten. Barco-softwareproducten zijn het eigendom van Barco. Ze worden onder auteursrecht verdeeld door Barco N.V. en enkel voor gebruik overeenkomstig de specifieke voorwaarden van een software-licentieovereenkomst tussen Barco N.V. en de licentienemer. Geen enkel ander gebruik, vermenigvuldiging of bekendmaking van een Barco-softwareproduct is in gelijk welke vorm toegestaan. De specificaties van Barco-producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 5

6 Milieu-informatie Informatie voor de afdanking De lampen in het beeldscherm bevatten kwik. Het beeldscherm hoort dus niet thuis in het huishoudelijk afval. Dank het beeldscherm af overeenkomstig de lokale voorschriften en regels. Voor de productie van dit apparaat werden grondstoffen gebruikt. Het kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om te voorkomen dat deze stoffen zich in het milieu verspreiden en om de druk op de natuurlijke grondstoffen te verminderen, is het aan te bevelen gebruik te maken van terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste materialen op het einde van de levensduur van het apparaat op een verstandige manier hergebruiken of recyclen. Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak spoort u aan om van dergelijke systemen gebruik te maken. Als u meer informatie nodig heeft over inzamel-, hergebruik- en recyclingsystemen, kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale afvalbeheerder. U kunt ook met ons contact opnemen voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten. 6

7 Veiligheidsinstructies Algemene aanbevelingen Lees de veiligheids- en bedieningsinstructies grondig voor u het beeldscherm gebruikt. Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies, zodat u later nog iets kunt opzoeken. Leef alle waarschuwingen op het beeldscherm en in de handleiding met de bedieningsinstructies na. Volg alle instructies voor bediening en gebruik. Elektrische schok Waarschuwing- Waarschuwing- Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht Open of haal het product niet uit elkaar, want dit kan een elektrische schok veroorzaken. Classificatie: Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse I. Apparaat loskoppelen: Verbind / Verwijder de stekker van het netsnoer onmiddellijk. Beschermingsgraad tegen elektrische schokken: Geen toegepast onderdeel. Beschermingsgraad tegen gevaarlijk binnendringen van water: Normale apparatuur (IPX0). Beschermingsgraad in de aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht of met zuurstof of met distikstofoxide: 7

8 Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of met zuurstof of distikstofoxide. Werkwijze: Continu. Vooropgesteld gebruik Dit beeldscherm is een AMLCD-beeldscherm bedoeld voor de weergave van medische röntgenbeelden. Gebruik dit toestel uit de buurt van patiënten, buiten een perimeter van 1,83 m en een verticale afstand van 2,29 m. Stroomaansluiting Enkel voor gebruik met de voeding SINPRO:HPU Ingang: V~, Hz, 1,2-0,5 A Netsnoeren Gebruik een UL-compatibel, loskoppelbaar netsnoer, 3-draads, type SJ of gelijkaardig, min. 18 AWG, nominaal 300V min., voorzien van een voor ziekenhuistoepassingen goedgekeurde stekker 5-15P bij gebruik met 120V, of 6-15P bij gebruik met 240V. Let op dat de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast raken, want dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Beveiliging van netsnoeren: Netsnoeren moeten zo worden geplaatst, dat niemand er op kan stappen en ze niet geplet kunnen raken wanneer er voorwerpen op of tegen worden geplaatst. Schenk vooral aandacht aan de overgang tussen stekkers en stopcontacten. Externe apparatuur Externe apparatuur die zal worden aangesloten op de signaalingang-, signaaluitgang- of andere connectoren, moet voldoen aan de relevante UL-/EN-/IEC-normen (bijv. UL/EN/IEC voor IT-apparatuur en UL/EN / IEC voor medische elektrische apparatuur). Bovendien moeten alle combinaties systemen voldoen aan de norm IEC , veiligheidsvereisten voor medische elektrische systemen. Apparatuur die niet aan UL/EN / IEC voldoet moet 8

9 uit de omgeving van de patiënt worden gehouden, zoals gedefinieerd in de norm. Apparatuur die niet aan IEC voldoet moet uit de omgeving van de patiënt worden gehouden, zoals gedefinieerd in de norm, op minimum 1,5 meter afstand van de patiënt of het onderhoudsysteem van de patiënt. Iedereen die externe apparatuur op de signaalingang-, signaaluitgangof andere connectoren aansluit, stelt een systeem samen en is er dus voor verantwoordelijk dat het systeem voldoet aan de vereisten van IEC Als u niet zeker bent, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde technicus. Op plaatsen met 240 V-stopcontacten mag u dit beeldscherm enkel op een éénfasige voeding van 240 V met middenaftakking aansluiten. Water en vocht Stel het beeldscherm nooit bloot aan regen of vocht. Gebruik het beeldscherm nooit in de nabijheid van water - bv. in de nabijheid van een badkuip, een wasbak, een zwembad, een gootsteen, een wastobbe of in een vochtige kelder. Ventilatie Blokkeer of dek de openingen van de ventilatie niet af op het deksel van de set. Als u het beeldscherm in een kast of een andere gesloten locatie opstelt, dan moet u de vereiste ruimte vrijhouden tussen de set en de zijkanten van de kast. Installatie Plaats het beeldscherm op een platte, stevige en stabiele ondergrond, die het gewicht van minstens 3 beeldschermen kan dragen. Als u een onstabiele trolley of steun gebruikt, kan het beeldscherm omvallen, wat ernstige letsels kan veroorzaken voor kinderen en volwassenen, en ernstige schade aan de apparatuur. 9

10 Aanbevelingen voor het gebruik van uw beeldscherm 1. Optimaliseer de levensduur van uw beeldscherm Door het Display Power Management System (DPMS) van uw beeldscherm in te schakelen (in het menu Instellingen van het beeldscherm) optimaliseert u zijn diagnoselevensduur, want de achterverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als het beeldscherm gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. DPMS is standaard ingeschakeld op uw beeldscherm, maar deze functie moet ook worden geactiveerd op uw werkstation. Daartoe gaat u naar "Power Options Properties" (Energiebeheer) in het "Control Panel" (Configuratiescherm). Barco adviseert de DPMS-activering op 20 minuten in te stellen. 2. Gebruik een schermbeveiliging om beeldinbranding te voorkomen. Als de LCD-monitor gedurende lange tijd dezelfde informatie in hetzelfde schermgebied weergeeft, kan er beeldinbranding optreden. U kunt dit fenomeen voorkomen of sterk beperken door een schermbeveiliging te gebruiken. U kunt een schermbeveiliging activeren in het venster "Display properties" (Scherminstellingen) van uw werkstation. Barco adviseert dat de schermbeveiliging na 5 minuten wordt ingeschakeld. Een goede schermbeveiliging toont bewegende beelden. Als u meerdere uren na elkaar met hetzelfde beeld of met een toepassing met statische beeldelementen werkt (zodat de schermbeveiliging niet wordt geactiveerd), dient u de beeldinhoud regelmatig te wijzigen om te voorkomen dat de statische elementen van het beeld inbranden. 10

11 3. Inzicht in de pixeltechnologie LCD-beeldschermen gebruiken een technologie op basis van pixels. Tijdens de productie van het LCD-paneel geldt als normale tolerantie dat een beperkt aantal pixels donker blijven of permanent aan zijn, zonder invloed te hebben op de diagnostische prestaties van het product. Om een optimale productkwaliteit te verzekeren, hanteert Barco strenge selectiecriteria voor zijn LCD-panelen. Meer informatie over de LCD-technologie en ontbrekende pixels kunt u vinden in een "white paper" op 4. Gebruikscomfort verbeteren De kleuren van elk systeem met verschillende beeldschermen van Barco zijn gecoördineerd met de hoogste specificatie op de markt. Barco adviseert de op kleur gecoördineerde beeldschermen samen te houden. Bovendien is het van belang dat alle beeldschermen van een configuratie met verschillende beeldschermen bij dezelfde frequentie worden gebruikt om de kleurcoördinatie gedurende de economische levensduur van het systeem te behouden. 5. Kwaliteitsgarantie maximaliseren Het systeem "Medical QAWeb" biedt een online dienst voor een hoogwaardige kwaliteitsgarantie, die een maximaal diagnostisch vertrouwen en bedrijfstijd biedt. Meer informatie en inschrijving voor gratis MediCal QAWeb Essential level op 11

12 Uitpakken en nuttige tips Het MDRC-beeldscherm is een precisie-instrument dat goed moet worden onderhouden om de goede werking van het product in stand te houden en de naleving van de specificaties te verzekeren. Neem het beeldscherm en de componenten zorgvuldig uit de verpakking, en hanteer en plaats het toestel voorzichtig om schade aan het LCD-paneel te voorkomen. Neem het beeldscherm met beide handen vast als u het uit de verpakking haalt, maar raak het scherm zelf niet aan. Oefen geen druk uit op het scherm en raak het scherm niet aan met uw blote vingers of met andere voorwerpen. Druk kan de beeldkwaliteit beïnvloeden. Cosmetica en olie op de huid zijn schadelijk voor het scherm en moeilijk te verwijderen. Laat het beeldscherm opwarmen tot kamertemperatuur voor u het inschakelt. Vermijd plotse temperatuurschommelingen in de omgeving, want dit kan condens veroorzaken, waardoor het beeldscherm beschadigd kan raken. Plaats het beeldscherm niet in de onmiddellijke omgeving van sterke licht- of warmtebronnen. Blokkeer de ventilatieopeningen achteraan het beeldscherm niet en installeer het beeldscherm niet in een inbouwnis. Als de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn, kan de warmte niet uit het beeldscherm worden afgevoerd, waardoor er risico op brand bestaat. Als u componenten installeert, dient u uw computer uit te schakelen, maar moet de stekker wel in een geaard stopcontact blijven zitten. Verwijder het achterpaneel niet en neem het beeldscherm niet uit elkaar. In het toestel zitten geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden bediend. 12

13 Brand en letsels voorkomen Vervang de voeding of de kabels als ze beschadigd zijn. Gebruik enkel een voeding die aangegeven is in deze handleiding of vermeld is op het beeldscherm. Sluit de stekker niet aan op een overbelast stopcontact of verlengsnoer. Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren kunnen tot een elektrische schok of brand leiden. Laat geen voorwerpen in de behuizing van het beeldscherm vallen en steek er geen voorwerpen in. Componenten in het beeldscherm staan onder hoogspanning. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens een onweder. Plaats geen magnetische inrichtingen zoals motoren nabij het beeldscherm. Het beeldscherm reinigen Leef de volgende richtlijnen na om het beeldscherm en het LCD-scherm te onderhouden. Gebruik een propere, pluisvrije, absorberende katoenen doek om sporen van lijm die na verwijdering van de beschermingsfilm overblijven weg te halen of om stof te verwijderen. Druk zacht om de stof te verwijderen. Gebruik een kleine hoeveelheid isopropylalcohol op een vochtige doek om lijm of stof te verwijderen indien het scherm nog steeds niet proper is. Verzadig de doek niet, anders kan alcohol in de behuizing van het beeldscherm binnendringen en zich binnenin verzamelen. Gebruik een propere, droge doek om het overblijfsel aan alcohol te verwijderen. Wij raden u aan het beeldscherm wekelijks te reinigen. 13

14 Gebruik geen chemisch behandelde doeken, aceton, tolueen of ruwe oplosmiddelen op de behuizing van het beeldscherm of het scherm. Ze kunnen de polarisatiefilter en de behuizing van het beeldscherm beschadigen. Stel het beeldscherm niet bloot aan water of extreem vocht. Laat geen water of andere vlekken in contact komen met het toestel. Veeg vloeistof onmiddellijk weg om schade op de behuizing van het beeldscherm en het scherm te voorkomen. Het beeldscherm vervoeren/opslaan Bewaar het beeldscherm in zijn vervoersverpakking tot op het moment van de installatie. Plaats het beeldscherm terug in zijn originele verpakking wanneer u hem moet opslaan, naar een andere plaats moet vervoeren of voor herstelling moet binnenbrengen. De door de fabrikant meegeleverde verpakking beschermt het beeldscherm tijdens het vervoer. Zie de omgevingsspecificaties voor meer informatie. Alvorens het beeldscherm in de verpakking terug te plaatsen, moet u het volgende doen: 1. Draai het paneel van het beeldscherm naar de modus staand. 2. Duw het paneel naar beneden tot de laagste stand. 3. Gebruik de steunvergrendeling om het paneel vast te maken. 14

15 Verklaring van symbolen AFDANKING. Maak geen gebruik van huishoudelijke of stedelijke afvalinzamelingsdiensten voor de afdanking van elektrische of elektronische apparatuur. Voor EU-landen is het gebruik van afzonderlijke inzamelingsdiensten voor recyclage vereist. OPGELET. Neem de bijbehorende tekst zorgvuldig door voor een goede werking en onderhoud van het beeldschermsysteem. GELIJKSTROOM WISSELSTROOM RELATIEVE VOCHTIGHEID Opslag en vervoer: 5 % ~ 90 % (geen condens)in werking: 8 % ~ 80 % TEMPERATUUROpslag en vervoer: -20 tot 60 In werking: 0 ~ 35 C 15

16 Inleiding Over het product Dank u dat u voor Barco heeft gekozen. De MDRC-2124 is een LCD-beeldscherm met een actieve matrix, dunnefilmtransistor (TFT) vloeibarekristallenscherm (LCD). Dit product is uitgerust met de volgende hoofdkenmerken: DVI-I- en DisplayPort-signaal 24 -schermdiagonaal Hoge resolutie van 1.920x1.200 Brede kijkhoektechnologie Horizontale scan van 31,5 ~ 80 khz Vernieuwingssnelheid van 59 ~ 61 Hz Functies automatische aanpassing en schaal opnieuw instellen Functie om schaal opnieuw schermvullend in hoge kwaliteit in te stellen Meertalige OSD-gebruikerbediening VESA-DPMS-stroombesparing Kensingtonslotfunctie 16

17 Overzicht van de verpakking Gebruikershandleiding USA-netsnoer EUR-netsnoer China-netsnoer DisplayPort-signaalkabel DVI-D-signaalkabel Netadapter 17

18 Onderdelen, bedieningselementen en aansluitingen van het beeldscherm Vooraanzicht Stroomindicator 1. Groen geeft aan dat het beeldscherm aan is. 2. Oranje geeft aan dat het beeldscherm in de stand-bystand staat. 18

19 Achteraanzicht Bedieningswiel 1. Druk op het bedieningswiel gedurende 1 seconde om het LCD-beeldscherm uit te schakelen. 2. Draai aan het bedieningswiel om het OSD-menu te bedienen. DisplayPort-ingang DVI-I-ingang USB-upstream USB-downstream DC-voedingsingang Kensingtonveiligheidssleuf U kunt het beeldscherm aan uw bureau of aan een ander vast voorwerp vastmaken met de Kensingtonslotveiligheidsproducten. Kensingtonslot zelf is niet inbegrepen. 19

20 Installatie Het beeldscherm configureren Gebruik enkel de netadapter, het netsnoer en de videokabels die meegeleverd zijn met dit beeldscherm. Raadpleeg de volgende afbeelding en procedures om dit beeldscherm op te stellen. 1. Zorg ervoor dat alle apparatuur uitgeschakeld is. 2. Sluit het DC-netsnoer aan op de stroomaansluiting; sluit één van de uiteinden van het netsnoer in de netadapter en de andere in een stopcontact. ( ). 3. Voor een PC met DisplayPort-uitgang, sluit u de DisplayPort-signaalkabel aan tussen de DisplayPort-ingangsconnector en de DisplayPort-connector van uw hostcomputer. ( ). 4. Voor een PC met DVI-digitale-uitgang, sluit u de DVI-signaalkabel aan tussen de DVI-I-ingangsconnector en de DVI-connector van uw hostcomputer. Draai de schroeven vast ( ). 5. Schakel uw computer, beeldscherm en videobron in. 20

21 Opmerking: Om een goede werking van het LCD-beeldscherm en uw computer te verzekeren, configureert u de weergavefunctie van uw grafische kaart om de resolutie kleiner of gelijk aan de native resolutie te regelen, en zorgt u ervoor dat de timing van de weergavefunctie compatibel is met het LCD-scherm. We hebben een lijst met "compatibiliteitsmodi" van dit LCD-scherm als bijlage toegevoegd zodat u die kunt raadplegen. 21

22 De positie van het beeldscherm aanpassen Verticale hoogte Staand/Liggend Links naar rechts pannen Achter naar voor kantelen Beeldscherm uit steun verwijderen 22

23 OSD-menu's OSD-menu's gebruiken 1. Wanneer het beeldscherm ingeschakeld is en de OSD niet wordt weergegeven, drukt u op het bedieningswiel.de verlichting vooraan wordt gedurende 10 seconden ingeschakeld. 2. Om het hoofdmenu weer te geven, draait u aan het bedieningswiel terwijl de verlichting ingeschakeld is.het OSD-hoofdmenu wordt weergegeven. Submenu's van verschillende menu-items. Opmerking: Sommige van de menu-items die beschreven zijn in deze handleiding zijn mogelijk niet beschikbaar op uw beeldscherm, afhankelijk van de geselecteerde video-ingang. 3. Om door het menu te schuiven, draait u aan het bedieningswiel.de overeenstemmende submenu's worden automatisch weergegeven. De rode schuifbalk geeft het actieve menu-item aan. 4. Om naar een submenu te gaan terwijl het wordt weergegeven, drukt u op het bedieningswiel.de rode schuifbalk verschijnt nu in het submenu. 23

24 5. Om een submenu te verlaten, draait u aan het bedieningswiel om Afsluiten te selecteren. Vervolgens drukt u op het bedieningswiel.als u het OSD-hoofdmenu verlaat, dan verlaat u de OSD. 6. Om een aanpassingswaarde of -instelling te wijzigen, draait u aan het bedieningswiel om de aanpassing of instelling te selecteren. Vervolgens drukt u op het bedieningswiel om naar de bewerkingsfunctie over te schakelen. Dit wordt aangegeven doordat de voortgangsbalk in streepjes verandert. Draai aan het bedieningswiel om de waarde te wijzigen. Druk op het bedieningswiel om de wijziging te bevestigen.voor meerkeuzeopties wordt de huidige geselecteerde optie aangegeven door een "V". Overzicht van OSD-menu's Ingangsselectiemenu Naam Beschrijving Auto DisplayPort DVI-digitaal DVI-analoog Selecteer deze instelling als u wilt dat het scherm de video-ingang automatisch selecteert. Selecteer deze instelling als u wilt dat het scherm de digitale video-ingang op de DisplayPort-connector selecteert. Selecteer deze instelling als u wilt dat het scherm de digitale video-ingang op de DVI-connector selecteert. Selecteer deze instelling als u wilt dat het scherm de analoge video-ingang op de DVI-connector selecteert. 24

25 Aanpassingenmenu Naam Luminance Gamma Witpunt Analoog Instellingen Beschrijving Hiermee kunt u het luminescentiedoel handmatig aanpassen als u ondervindt dat het beeld in het algemeen te donker of te helder is. Wanneer u deze instelling wijzigt, dan past het beeldscherm de achtergrondverlichting aan om zijn doel te bereiken. Gaat naar het gamma-submenu (zie hieronder). Gaat naar het witpunt-submenu (zie hieronder). Gaat naar het analoog-submenu (zie hieronder). Dit submenu is enkel beschikbaar wanneer de DVI-analoge-ingang geselecteerd is. Gaat naar het instellingen-submenu (zie hieronder). Gamma-submenu Native Naam Beschrijving Als u deze gamma-optie selecteert, wordt het gedrag van het gamma voor het native-paneel niet gecorrigeerd. 25

26 DICOM Naam Gamma 1.8Gamma 2.2 srgb QAWeb Beschrijving Selecteer een DICOM-gamma voor het merendeel van de medische beeldvormingstoepassingen.de DICOM-gamma zorgt voor meer zichtbare grijswaarden in de beelden. Selecteer een van deze gamma-opties als het beeldscherm een CRT-beeldscherm vervangt met een gamma van respectievelijk 1.8 of 2.2. Selecteer deze gamma-optie voor de weergave van beelden die bedoeld zijn voor het internet. Selecteer deze optie indien u de gamma-instellingen die in QAWeb Agent gedefinieerd zijn wenst te gebruiken. Witpunt-submenu Naam Native Clearbase Bluebase D65 Beschrijving Als u deze witpunt-optie selecteert, wordt het gedrag van het witpunt voor het native-paneel niet gecorrigeerd. Een kleurtemperatuur volgens de clearbase-filmstandaard. Een kleurtemperatuur volgens de bluebase-filmstandaard. Een kleurtemperatuur van Kelvin. 26

27 QAWeb Naam Gebruiker Beschrijving Selecteer deze instelling indien u de witpunt-instellingen die in QAWeb Agent gedefinieerd zijn wenst te gebruiken. Gaat naar het gebruiker-submenu (zie hieronder). Gebruiker-submenu Naam Rood Groen Blauw Beschrijving Hiermee kunt u handmatig de doelwaarde rood van het beeld aanpassen. Hiermee kunt u handmatig de doelwaarde groen van het beeld aanpassen. Hiermee kunt u handmatig de doelwaarde blauw van het beeld aanpassen. Analoog-submenu Naam Automatisch aanpassen Geometrie Niveau Beschrijving Selecteer deze instelling indien u wenst dat het beeldscherm de geometrische en niveau-instellingen van het DVI-analoge-beeld automatisch aanpast. Gaat naar het geometrie-submenu (zie hieronder). Gaat naar het niveau-submenu (zie hieronder). 27

28 Geometrie-submenu Naam Klokfrequentie Klokfase Horizontale positie Verticale positie Beschrijving Hiermee kunt u de bemonsteringsfrequentie van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Hiermee kunt u de bemonsteringsfase van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Hiermee kunt u de horizontale positie van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Hiermee kunt u de verticale positie van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Niveau-submenu Naam Contrast Helderheid Beschrijving Hiermee kunt u het beeldcontrastdoel van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Hiermee kunt u het beeldhelderheidsdoel van het DVI-analoge-beeld handmatig aanpassen. Instellingen-submenu Naam Beschrijving 28

29 Naam Beschrijving Taal DPMS Indicator OSD-instellingen Fabrieksinstellingen herstellen Hiermee kunt u een andere taal voor de OSD-menu's selecteren. Hiermee kunt u het energiebeheersysteem van het beeldscherm in-/uitschakelen. Het DPMS-systeem schakelt het beeldscherm uit wanneer de aangesloten computer inactief is gedurende een bepaalde tijd.barco adviseert DPMS in te schakelen en een goede Windows-schermbeveiliging te gebruiken om beeldinbranding (beeldretentie) op het LCD-paneel te voorkomen. Hiermee kunt u de stroomindicators in- of uitschakelen. De oranje DPMS-status van de indicator wordt niet beïnvloed door deze instelling. Wanneer het scherm overschakelt naar de energiebesparende stand, licht de indicator dus oranje op, zelfs als de indicatoren uitgeschakeld zijn met deze functie. Gaat naar het OSD-instellingen-submenu (zie hieronder). Hiermee kunt u de standaardfabrieksinstellingen in alle OSD-menu's herstellen. Dit betekent dat alle gebruikersinstellingen, waaronder de gebruikersvoorkeuzen en gebruikersprofielen, gewist worden en dat het beeldscherm herstart wordt. 29

30 OSD-instellingensubmenu Naam OSD-timeout Horizontale OSD-positie Verticale OSD-positie OSD-richting Beschrijving Hiermee kunt u de OSD-timeout naar wens aanpassen. Indien geselecteerd, verdwijnt de OSD automatisch wanneer de beeldschermbediening inactief is gedurende de geselecteerde tijd. Hiermee kunt u de horizontale OSD-positie aanpassen. Hiermee kunt u de verticale OSD-positie aanpassen. Hiermee kunt u de OSD-oriëntatie van liggend naar staand schakelen en vice versa. Informatiemenu Naam Schermnaam FW-versie Serienummer Runtime achtergrondverlichting Systeemuren Beschrijving Geeft het beeldschermtype aan. Geeft de huidige versie van de interne firmware aan. Geeft het serienummer van het beeldscherm aan. Geeft de totale bedrijfstijd van het beeldscherm aan, exclusief de stand-bytijd. Geeft de totale bedrijfstijd van het beeldscherm aan, inclusief de stand-bytijd. 30

31 Appendix Problemen oplossen Indien u problemen met het LCD-beeldscherm ondervindt, raadpleegt u de volgende probleemoplossing. Indien het probleem blijft duren, neemt u contact op met uw locale dealer of onze servicecenter. Probleem: Geen beeld op het scherm. Controleer dat alle in-/uitgangen en stroomaansluitingen juist en goed zijn aangesloten, zoals beschreven in het onderdeel "Installatie". Zorg ervoor dat de pennen van de connectoren niet krom of gebroken zijn. Probleem: Gedeeltelijk beeld of incorrect weergegeven beeld. Controleer of de resolutie van uw computer hoger is dan die van het LCD-beeldscherm. Configureer de resolutie van uw computer opnieuw zodat het gelijk is aan of kleiner is dan de native resolutie (1.920 x 1.200). Probleem: Beeld heeft verticale flikkerende strepen. Gebruik "Klok" om aanpassingen uit te voeren. Controleer en configureer de weergavefunctie van de verticale vernieuwingssnelheid van uw grafische kaart opnieuw om het met het LCD-beeldscherm compatibel te maken. Probleem: Beeld is onstabiel en flikkert Gebruik "Fase" om aanpassingen uit te voeren. 31

32 Probleem: Beeld schuift Controleer en zorg ervoor dat de videosignaalkabel (of adapter) juist is aangesloten. Controleer en configureer de weergavefunctie van de verticale vernieuwingssnelheid van uw grafische kaart opnieuw om het met het LCD-beeldscherm compatibel te maken. Probleem: Onscherp beeld (tekens en grafische weergave) Gebruik "Klok" om aanpassingen uit te voeren. Indien dit probleem blijft voortduren, gebruikt u "Fase" om een aanpassing uit te voeren. Waarschuwingssignaal Soms kunt u waarschuwingsberichten voor dit LCD-beeldscherm zien. Dit betekent dat het LCD-beeldscherm het signaal van de grafische kaart van de computer niet op de juiste wijze kan ontvangen. Geen signaal Dit bericht betekent dat het LCD-beeldscherm ingeschakeld werd, maar dat het geen enkel signaal vanaf de grafische kaart van de computer kan ontvangen. Controleer alle aan/uit-knoppen, netsnoeren en signaalkabels. Buiten bereik Dit bericht betekent dat het signaal van de grafische kaart van de computer niet compatibel is met het LCD-beeldscherm. Wanneer het signaal niet in de compatibiliteitsmodus in de lijst in de bijlage van deze handleiding terug te vinden is, dan geeft het LCD-beeldscherm dit bericht weer. 32

33 Productafmetingen 33

34 Technische gegevens LCD-paneel Technologie Native resolutie Actieve schermdiagonaal Actieve schermzone Pixelafstand Visueel kenmerk Maximale luminescentie DICOM-geijkte luminescentie Beeldstabilisatie Contrastverhouding TFT kleuren LCD (E-IPS) 1.920x ,1" (611 mm) 518 x 324 mm 0,270 x 0,270 mm 400 cd/m2 250 cd/m2 BLOS (achtergrondverlichtingssensor) 1.000:1 (typisch) Hoogte-breedteverhouding 16:10 Kijkhoek (CR>10) Beeldscherm-LUT Reactietijd (G-G) Weergavefuncties Kleuren Connectiviteit en bediening R/L 178 (typisch), H/L 178 (typisch) 10-bits 5 ms Gamma, Dicom 16,8 miljoen DVI-I Video-ingang DisplayPort USB 2.0 (1 upstream, 2 downstream) 34

35 OSD-talen Opties Beschermingsdeksel Aanraakscherm Liggend/Staand Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Japans. Ja Ja Ja Goedkeuringen EMC Veiligheid Mechanische kenmerken Afmetingen van het beeldscherm (B x H x D)Liggend, zonder voet EN ; FCC-B; ICES-001, VCCI, KCC, CCC, BSMI CE EN ; UL , c-ul, CCC, KCC, BSMI 579 x 382 x 106 mm Gewicht van het beeldscherm Met steun: 15,4 kg (met Touch) Zonder steun: 10 kg Beeldschermsteun: Kantelen, hoogte verstellen en draaien Voedingsvereisten Externe DC-voeding Verbruik in stand-by Verbruik 90 V V (50 Hz - 60 Hz) < 1 W 100 Watt Omgeving Bedrijfstemperatuur (minimum - maximum) Vochtigheid 0 tot 35 C 5 % - 90 % (geen condens) 35

36 Compatibiliteitsmodi Standaard Resolutie Verticale vernieuwi ng (Hz) IBM VGA 640x ,5 VESA VGA 800x ,9 VESA XGA 1.024x ,4 VESA XGA 1.152x ,36 VESA SXGA 1.280x ,96 Horizontale Scan (khz) UXGA 1.600x x x ,2 74,1 36

37 Reglementaire conformiteit Canada, Europese Unie, Verenigde Staten Dit beeldscherm werd getest en voldoet aan de normen IEC/UL/EN en IEC , en is gecertificeerd om aan de medische normen UL en CAN/CSA C22.2 nr (C US-teken) te voldoen m.b.t. elektrische schokken, brandgevaar en mechanisch gevaar enkel zoals rechts van het UL-teken op deze pagina is weergegeven. Het medische beeldscherm, naast het voldoen aan de medische vereisten, werd getest en voldoet aan de beperkingen van de Federal Communications Commission (FCC) voor computercomputertoestellen van klasse B in een typisch geconfigureerd systeem aangezien vele medische kantoren in woonwijken zijn gevestigd. De systeemintegrator is verantwoordelijk voor het testen van het volledige systeem en ervoor te zorgen dat het conform is met de relevante wetten over elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Barco NV heeft grote inspanningen gedaan om de industrie van medische apparatuur te steunen, en in het bijzonder fabrikanten en systeemintegrators van medische apparatuur. Wij bieden toonaangevende kleurbeeldschermen die conform zijn met wereldwijd aanvaarde veiligheidsnormen voor medische apparatuur, en voor de Europese markt, CE-gekenmerkte beeldschermen die voldoen aan raad richtlijn 93/42/EEG - gewoonlijk aangeduid als de Richtlijn voor medische apparatuur (MDD). Het volgende vat onze bevoegdheid van deze schermbeelden samen aangezien het gerelateerd is met de conformiteit met de MDD. De Europese Richtlijn voor medische apparatuur vraagt om het vooropgestelde gebruik van het toestel te definiëren. Het 37

38 vooropgestelde gebruik van deze beeldschermen is "het weergeven van alfanumerieke, grafische en afbeeldingsgegevens die worden ingevoerd vanaf om het even welk type medische apparatuur". Deze beeldschermen bieden geen enkele meetfunctie, en de toestel- en systeemfabrikant is verantwoordelijk voor de controle van de functie binnen de geïntegreerde apparatuur of het geïntegreerde systeem. Het beeldscherm werd geclassificeerd zoals vereist door de MDD volgens Annex IX van de richtlijn en de voorlichting voor medische apparatuur (MEDDEV) op het moment van classificatie. Aangezien het beeldscherm elektrische energie gebruikt en geen rechtstreekse verbindingen met patiënten en op zichzelf geen medische bruikbaarheid heeft, is het beeldscherm geclassificeerd volgens Regel 12 als een MDD klasse-i-toestel, component of accessoire. De MDD specificeert dat fabrikanten van medische apparatuur of accessoires van klasse I aan de eisen in verband met design en fabricatiecontroles tegemoet moeten komen, m.a.w., de beoordelingsroute die van toepassing is voor de CE-markering krachtens de MDD, en dat het de CE-markering zal dragen volgens Annex XII van de richtlijn, zonder een aangemelde annotatie aan de buitenkant. Naar de mening van Barco NV is de registratie die nodig is om dit toestel op de markt te brengen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van medische apparatuur/systeem, en Barco ondersteunt dit vereiste door een verklaring van conformiteit van de Europese Commissie (EC) ter beschikking te stellen. Als Barco een beeldscherm aan een eindgebruiker levert in plaats van aan een apparatuurfabrikant, dan is de eindgebruiker verantwoordelijk voor de continue conformiteit met de MDD voor het systeem waarin het beeldscherm geïntegreerd is. De leverancier zal op verzoek elektrische schema's, lijsten met componenten, enz. ter beschikking stellen. Wat betreft het toezichtsrapport dat overeenkomstig artikel 10 van de MDD vereist is, zal Barco NV alle informatie bieden die door een bekwame autoriteit wordt vereist om alle door een dergelijke autoriteit gerapporteerde incidentonderzoeken te ondersteunen. 38

39 EU-verklaring van conformiteit voor medische toepassing Een verklaring van conformiteit werd voor dit product ingediend. Voor een aanvullend exemplaar van het document van de verklaring van conformiteit kunt u contact opnemen met Barco NV Het gamma MDRC digitale vlakschermen voldoet aan de essentiële vereisten voor gezondheid en veiligheid, is in overeenstemming met de relevante EU-richtlijnen onderaan, en de CE-markering werd toegepast overeenkomstig diezelfde richtlijnen met de relevante delen van de volgende EU-normen en andere normatieve documenten; EU EMC-richtlijn 89/336/EEG EU-richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit EN (2001) Medische elektrische apparatuur EN (Klasse B) IEC IEC IEC IEC Collaterale norm elektromagnetische compatibiliteit compatibiliteitsvereisten Limieten en methodes voor de metingen van radio-interferentiekenmerken van industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur Harmonische uitstoot Spanningsschommelingen/flikkeremissies Elektrostatische ontladingsvereisten voor industriële procesmeting en controle-apparatuur Uitgestraalde elektromagnetisch-veldvereisten voor industriële procesmeting en controle-apparatuur 39

40 IEC IEC IEC IEC IEC Elektrisch snelle transiënten voor industriële procesmeting en controle-apparatuur Stroomstootvereisten Spanningswisselingen/-dalingen/-onderbrekingen Geleidingsimmuniteit Magnetisch-veldimmuniteit Voldoet aan de Richtlijn voor medische apparatuur 93/42/EEG EN Medisch gedeelte 1 Algemene vereisten voor veiligheid van elektrische apparatuur. U.S. FCC-conformiteitsverklaring Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit toestel moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Opmerking: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen geven een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, als ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan ze schadelijke interferentie veroorzaken in de radiocommunicatie. 40

41 Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen: De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen. De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten. De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan de stroomkring waarop de ontvanger is aangesloten. De hulp inroepen van de dealer of van een ervaren radio-/televisietechnicus. OPGELET: Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk toegelaten zijn door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit kunnen de gebruiker de toelating tot het gebruik van deze apparatuur doen verliezen. Andere landen Japan Korea VCCI klasse B KCC klasse B Volksrepubliek China CCC level B Taiwan BSMI level B 41

42 BARCO MID ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN Geldig vanaf 1 januari 2008 Barco nv, Medical Imaging Division waarborgt dat de apparatuur vrij is van gebreken in uitvoering en materiaal gedurende de garantieperiode of de overeengekomen periode in geval van een uitgebreide garantie. Hardware: Barco waarborgt dat bij levering in het kader van deze garantie de producten (i) voldoen aan de specificaties die van kracht zijn op de leveringsdatum en (ii) vrij zijn van gebreken in materiaal en uitvoering (de "garanties"). Software: Barco waarborgt dat door Barco geschreven software in hoofdzaak presteert volgens de specificaties die van kracht zijn op de leveringsdatum. Software is inherent gevoelig voor bugs en fouten. Barco geeft geen garanties op de software, die aan de klant in ongewijzigde vorm wordt geleverd, en geeft geen garantie voor de ononderbroken of foutvrije werking van de producten. Tenzij anders vermeld op de website van Barco of in de overeenkomst tussen Barco en de klant, bedraagt de garantieperiode (a) (b) Hardware: 12 maanden vanaf de Barco-factuurdatum. Software: 3 maanden vanaf de Barco-factuurdatum. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van clausule 2 worden herstellingen en vervangingen voor gebreken in materiaal en/of uitvoering in het kader van deze garantie overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden uitgevoerd in onze fabriek: 1.1 Alle claims in het kader van de garantie moeten schriftelijk aan Barco worden gemeld binnen de 8 dagen na de datum waarop het gebrek of de storing voor het eerst werd ontdekt of opgemerkt. De klant neemt, wanneer er zich een storing in de apparatuur voordoet, via telefoon, fax of contact op met de Barco nv, MID-klantendienst (of een erkend servicecenter), en geeft de persoon van de klantendienst een volledige beschrijving van het vastgestelde probleem, met vermelding van het model- en serienummer van de apparatuur waarin het probleem zich heeft voorgedaan. 1.2 De persoon van de klantendienst stelt een diagnose van het door de klant gemelde probleem en deelt de verdere werkwijze mee aan de klant. De klantendienst kan vragen het defecte apparaat of de defecte componenten terug te sturen naar de Barco nv, of een MID-klantendienst (of een erkend servicecenter) om de herstellingen uit te voeren. De klant mag in geen geval een defect product of een deel ervan terugsturen naar Barco zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Barco. Als Barco de terugzending van het defecte product naar Barco toestaat, zal Barco een RMA (Return Material Authorization - terugzendtoelating) aan de klant geven. De klant vraagt een RMA-nummer aan bij de dichtstbij gelegen Barco nv, MID-klantendienst (of een erkend servicecenter), zie adressenlijst op tenzij anders vermeld. De kosten voor verpakking, transport en verzekering m.b.t. het verzenden van het naar verluidt defecte product of onderdeel naar Barco voor herstelling of vervanging, worden gedragen door de klant. De kosten voor verpakking, transport en verzekering m.b.t. de verzending van het herstelde of vervangen product of onderdeel naar de klant, worden gedragen door Barco. 42

43 1.3 De klant stuurt het gebrekkige apparaat of de gebrekkige componenten in de originele verpakking samen met het toegekende RMA-nummer franco ter herstelling naar de Barco nv, MID-klantendienst (of een erkend servicecenter). 1.4 De vervangonderdelen zijn nieuwe of gelijkwaardige onderdelen overeenkomstig het revisieniveau van de apparatuur. Een vervang-lcd-scherm zal een nieuw beeldscherm zijn of een beeldscherm met een vergelijkbare werkingstijd. De garantieperiode voor de vervangonderdelen vervalt op hetzelfde ogenblik als de oorspronkelijke garantieperiode van de apparatuur. Alle in het kader van deze garantie vervangen en naar Barco nv, MID (of een erkend servicecenter) teruggestuurde onderdelen, worden het eigendom van Barco nv, MID (of het erkende servicecenter). 1.5 De herstelde apparatuur wordt met gewoon transport op kosten van Barco nv, MID teruggestuurd naar de klant. 1.6 Barco nv, MID zal een product dat binnen 90 dagen na verzending bij Barco defect raakt, vervangen door een nieuw product, waarbij de kleur aangepast zal zijn als een configuratie met verschillende diagnosebeeldschermen wordt gebruikt. Barco zal het nieuwe vervangproduct binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding van de klant proberen te verzenden. A. De garanties gelden enkel voor zover de producten of delen ervan (i) altijd werden getransporteerd en opgeslagen in de originele verpakking in de omstandigheden die door Barco zijn voorgeschreven (bijv. afgedekte en veilige locatie, minimale en maximale temperatuur, maximale vochtigheid, enz.) of, als deze instructies niet beschikbaar zijn, minstens in omstandigheden die overeenkomen met de algemeen gebruikelijke praktijk voor dit soort producten; (ii) te allen tijde werden behandeld in overeenstemming met de instructies van Barco of, als deze niet beschikbaar zijn, minstens met de zorg en de aandacht die overeenkomen met de algemeen gebruikelijke praktijk voor dit soort producten; (iii) werden geïnstalleerd in strikte navolging van de instructies en richtlijnen van Barco (als en voor zover de producten niet door Barco of zijn erkende onderaannemers werden geïnstalleerd); (iv) niet werden blootgesteld aan ongeoorloofde toegang, aanpassing, wijziging of herstelling of pogingen in die zin; (v) altijd "normaal werden gebruikt" voor het vooropgestelde doel en in strikte naleving van de bedieningsinstructies die vermeld zijn in de bedieningshandleiding van het product in kwestie, en niet op één of andere manier werden misbruikt, verkeerdelijk werden gebruikt, beschadigd. In dit document betekent "normaal werden gebruikt" het correcte, normale en routinegebruik van het product in kwestie zoals bedoeld en/of aanbevolen door Barco; (vi) te allen tijde werden onderhouden in overeenstemming met de instructies van Barco of, als deze niet beschikbaar zijn, minstens volgens intervallen en op een wijze die overeenkomen met de algemeen gebruikelijke praktijk voor dit soort producten; B. De hier beschreven garantie geldt niet voor het volgende: 2.1 Alle hardware- of software-items die werden aangeschaft via een andere bron dan Barco nv, MID of zijn officiële vertegenwoordiger of verdeler, en die door de klant of door een derde partij werden geïntegreerd in apparatuur die door Barco nv, MID werd geleverd

44 Elke hostconfiguratie die niet expliciet wordt ondersteund door Barco nv, MID. 2.3 Alle software die op het systeem geïnstalleerd is, ongeacht of ze werd aangeschaft bij Barco nv, MID of een derde partij. Een uitzondering wordt voorzien voor software die door Barco nv, MID werd geleverd als wordt aangetoond dat deze de oorzaak is van een storing in de hardware die door deze overeenkomst wordt gedekt. 2.4 Normale slijtage, gebruik in omstandigheden die de specificaties overschrijden, zoals gebruik in een stofrijke omgeving of bij extreme temperaturen, misbruik, ongeoorloofde herstellingen of wijzigingen, gebrekkige configuratie of gebrekkig onderhoud, een beschadigd, gewijzigd of verwijderd serienummer, cosmetische aanpassingen. 2.5 De herstelling of vervanging van verbruiksartikelen 1 of specifieke onderdelen die van nature uit onderworpen zijn aan slijtage, met inbegrip van maar niet beperkt tot: a. CRT's, LCD-panelen b. Achterverlichting in LCD-diagnoseschermen, als de werkingstijd van de achterverlichting 2 groter is dan de gewaarborgde levensduur van de achterverlichting 3 voor dat model, bij gebruik met de in de fabriek geijkte luminescentie 4 Voorbeeld 1. Een beeldscherm wordt 8 uur per dag gebruikt, m.a.w. +/ uur/jaar Het beeldschermsysteem is gedekt door een garantie van 5 jaar De gewaarborgde levensduur van de achterverlichting voor dat model bedraagt uur. De in de fabriek geijkte luminescentie kan na 4 jaar niet meer worden verkregen, wat overeenkomt met +/ uur Resultaat: de achterverlichting wordt onder garantie vervangen. Voorbeeld 2. Een beeldscherm wordt 24 uur per dag gebruikt, m.a.w uur/jaar Het beeldschermsysteem is gedekt door een garantie van 5 jaar De gewaarborgde levensduur van de achterverlichting voor dat model bedraagt uur. De in de fabriek geijkte luminescentie kan na 2,5 jaar niet meer worden verkregen, wat overeenkomt met +/ uur Resultaat: de vervanging van de achterverlichting wordt niet gedekt door de garantie. (1): 'Verbruiksartikelen' zijn onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen (2): 'Werkingstijd van de achterverlichting' is de totale tijd gedurende dewelke een beeld (inclusief schermbeveiliging) op het scherm wordt weergegeven; deze waarde kan worden opgevraagd met behulp van de OSD-knoppen (On Screen Display). (3): 'Gewaarborgde levensduur van achterverlichting' is het aantal uren gedurende dewelke de achterverlichting een vooraf vastgelegde luminescentiewaarde, nl. de in de fabriek geijkte luminescentie, levert voor een specifiek model van een diagnosebeeldscherm. Deze waarde is vermeld in het garantiecertificaat van elk beeldscherm of kan worden opgevraagd bij uw lokale Barco-vestiging. (4): 'In de fabriek geijkte luminescentie': dit is de typische luminescentiewaarde waarop een specifiek model van een diagnosebeeldscherm tijdens het productieproces wordt geijkt. Deze waarde is vermeld in het garantiecertificaat van elk beeldscherm of kan worden opgevraagd bij uw lokale Barco-vestiging. c. Lampen, optische componenten in projectoren 44

45 d. Vervanging wegens: i. beeldinbranding ten gevolge van: - verkeerd gebruik van een schermbeveiliging en/of Display Power Management System (DPMS), zoals beschreven in de gebruikershandleiding - langdurig gebruik van het beeldscherm met een statisch beeld in dezelfde schermzone ii. het aantal ontbrekende pixels dat kleiner is dan het totaal toegelaten aantal, zoals vermeld in de productspecificaties. iii. verschil in kleurtemperatuur dat kleiner is dan het totaal toegelaten verschil, zoals vermeld in de productspecificaties. iv. verschil in kleurtemperatuur omdat niet alle beeldschermen van een configuratie met verschillende beeldschermen bij dezelfde frequentie worden gebruikt. v. luminescentie-uniformiteit van het LCD-scherm die binnen de productspecificaties ligt, of luminescentie-uniformiteit die inherent is aan de LCD-technologie. Barco nv, MID waarborgt geen minimale levensduur of prestaties van de verbruiksartikelen. 2.6 Vervanging van losse onderdelen zoals netsnoeren, afstandsbedieningen, enz. 2.7 Alle kosten voor het uit elkaar nemen en installeren van producten op de gebruikslocatie, de verplaatsingskosten en de reistijd naar en van de gebruikslocatie voor het personeel dat belast is met de herstelwerken, en de transportkosten. 2.8 Alle gebreken ten gevolge van een ongeval, verwaarlozing (zoals het verwijderen of vernietigen van systeembestanden en bestanden van gelicentieerde softwareproducten), misbruik, kringstoringen of elke andere wijziging, beschadiging door brand, water, donder en bliksem, stroomonderbrekingen of -schommelingen, storingen in communicatieleidingen of ten gevolge van overmacht, of elke andere reden die los staat van de apparatuur. 2.9 Alle specifieke onderhoudswerken of procedures die door de klant worden aangevraagd en betrekking hebben op het verifiëren van de herstelde apparatuur De evaluatiekostprijs als een teruggezonden product als functioneel wordt beschouwd, wordt niet gedekt door de garantie en wordt, volgens de beslissing van Barco, aan de klant aangerekend op basis van een evaluatie van elk specifiek geval. De klant aanvaardt hierbij de volgende verplichtingen, waarmee Barco nv, MID rekening houdt bij het leveren van garantieprestaties; als de klant zijn verplichtingen overeenkomstig deze paragraaf niet naleeft, wordt Barco nv, MID ontslagen van de hierin vermelde prestaties: 3.1 De klant mag Barco nv, MID-personeel niet blootstellen aan onveilige werkomstandigheden. 3.2 De kosten voor herstellingen aan apparatuur onder garantie ten gevolge van een slecht onderhoud of slechte herstellingen uitgevoerd door de klant, zijn vertegenwoordigers of werknemers, worden gedragen door de klant. 3.3 De klant is ervoor verantwoordelijk dat de Barco nv, MID-apparatuur wordt geïnstalleerd in een omgeving waarvoor ze bedoeld is. Als blijkt dat de apparatuur - zelfs tijdelijk - buiten haar specificaties werd gebruikt, heeft Barco nv, MID het recht de herstellingen in het kader van de garantie te weigeren en de garantieovereenkomst te beëindigen. Alle maatregelen die door Barco nv, 45

46 MID in dit verband worden genomen, kunnen tegen de normale tarieven aan de klant worden gefactureerd. (a) Hardware: Als een product of een deel ervan tijdens de garantieperiode niet voldoet aan één van de garanties, zal Barco, op verzoek van de klant, volgens haar eigen keuze en kostprijs snel en binnen 20 werkdagen: (i) het product of het onderdeel in kwestie herstellen of corrigeren; of (ii) het product of geleverde onderdeel/onderdelen of component(en) vervangen overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 1. Een vervangonderdeel moet minstens functioneel gelijkwaardig zijn aan het originele onderdeel. Het vervangen product, de vervangen onderdelen en/of componenten worden het eigendom van Barco en moeten op verzoek van Barco door de klant worden teruggestuurd naar Barco, waarbij de kosten door Barco worden gedragen. (b) Software: De enige verplichting van Barco bestaat erin substantiële fouten in de software te verhelpen (voor zover dit technisch redelijkerwijs mogelijk is) door de software aan te passen of een alternatieve versie van de software te leveren. (c) De herstelling of vervanging in het kader van de garantie dekt de kostprijs voor materiaal en werkuren. BARCO NV, MID WIJST ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BARCO NV, MID KAN IN GEEN ENKEL GEVAL TEN OPZICHTE VAN DE KLANT OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN OF VERLIES VAN TASTBARE OF ONTASTBARE EIGENDOM OF APPARATUUR, VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, KAPITAALSKOSTEN, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGGOEDEREN OF CLAIMS VAN KLANTEN VAN DE GEBRUIKER VOOR SERVICE-ONDERBREKINGEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BARCO NV, MID VOOR DE FABRICAGE, DE VERKOOP, DE LEVERING, DE WEDERVERKOOP, DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK OF DE GESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEDEKT DOOR OF WORDEN GELEVERD IN HET KADER VAN DEZE GARANTIEVOORWAARDEN, ONGEACHT OF ZE VOORKOMEN UIT HET CONTRACT, VERWAARLOZING, ONRECHTMATIGE DADEN, GARANTIE OF ANDERSZINS, IS BEPERKT TOT HET HERSTELLEN OF VERVANGEN VAN HET PRODUCT OF ONDERDELEN ERVAN, VOLGENS DE KEUZE EN OP KOSTEN VAN DE KLANT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BARCO KAN NIET HOGER LIGGEN DAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN WAAROP DEZE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS. Elke partij wordt van haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst ontslagen voor zoverre en voor zolang de prestaties volgens deze overeenkomst worden gehinderd door overmacht. De uitdrukking "overmacht" betekent in deze clausule onder andere industrieel geschil, brand, mobilisering, opvordering, embargo, verbod op geldoverdracht, opstand, gebrek aan transportmiddelen, beperkingen op het gebruik van energie en algemeen alle omstandigheden die buiten de controle vallen van de partijen en die de prestaties door een partij overeenkomstig haar verplichtingen verhinderen. 8.1 De klant bevestigt dat alle software en elektronische inrichtingen, inclusief Barco nv, MID-producten, blootstaan aan mogelijke fouten, mechanische of elektrische storingen en dat hierop niet mag worden vertrouwd in ongeschikte toepassingen of zonder een degelijke reservevoorziening en/of andere veiligheidsmaatregelen wanneer persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan ontstaan 46

47 ten gevolge van storingen of fouten in het product. 8.2 Barco nv, MID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor machinestoringen en/of het niet leveren van diensten of onderhoud ten gevolge van oorzaken die redelijkerwijs niet onder zijn controle vallen. 47

48 President Kennedypark Kortrijk, België

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10192G Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z.

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. ELEKTRISCHE TESTER APPA A7 1. INLEIDING 1.1. Controle bij het uitpakken Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. (1) tester (2) draagtas (3) handleiding 1.2. Veiligheid Respecteer de

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

MP10SR KRACHTIGE MEGEFOON 10W - OPNAMEFUNCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING

MP10SR KRACHTIGE MEGEFOON 10W - OPNAMEFUNCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING MP10SR KRACHTIGE MEGEFOON 10W - OPNAMEFUNCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING Figure 1 1. Inleiding MP10SR Rev. 01 Gebruikershandleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

UPPLEVA. tv- en geluidssysteem

UPPLEVA. tv- en geluidssysteem UPPLEVA tv- en geluidssysteem Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen aan tv- en geluidsinstallaties. UPPLEVA wordt uitgebreid getest en voldoet aan onze strikte kwaliteits- en veiligheidsnormen en

Nadere informatie

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING: Handleiding DPF1001 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN

VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN Prof PRAXIS cvba Scheibeekstraat 29 1540 HERNE BELGIE Tel : 0032/2 356 37 52 Fax : 0032/2 356 21 78 sales@prof-praxis.com www.prof-praxis.com 1. OMSCHRIJVING

Nadere informatie

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome RWSS5510 RWSS9500 EN User manual DE Benutzerhandbuch ZH-TW 使用手冊 ZH-CN 用户手册 ES Manual del usuario FR Mode d emploi IT Manuale utente Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies...

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies... Inhoudstafel Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2 Inhoud van het pakket...3 Installatie Instructies...3 Aansluiten van het beeldscherm...3 Herverpakking van het beeldscherm...4

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Speak docking station of het openen van de eenheid

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5430

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie