Toetsregeling Vaardigheden B1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsregeling Vaardigheden B1.2"

Transcriptie

1 Toetsregeling Vaardigheden B1.2 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november ) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.2 maakt deel uit van het tweede kwartaal van het eerste BMW bachelor jaar (verder te noemen: Q2) en bestaat uit twee onderdelen: I) De opdracht Etiological research on pregnancy outcomes. Deze opdracht heeft betrekking op de researchtrack Population Research binnen de leerlijn Research. In deze opdracht laat de student zien welke studieopzet past bij een etiologische vraagstelling. II) De opdracht Genetic Lab Practice Deze opdracht heeft betrekking op de researchtrack Wet Lab Research binnen de leerlijn Research. In deze opdracht laat de student zien dat hij eenvoudig genetisch onderzoek kan uitvoeren en de resultaten daarvan kan analyseren en interpreteren. 2) Doel van de toetsing De toetsing van Vaardigheden B1.2 hoort bij de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en heeft als doel om onderzoekvaardigheden te toetsen. 3) Examinator De voorzitter en plv voorzitter van de Commissie Beoordeling Onderzoeksvaardigheden en Methodologie zijn examinator voor het tentamen Vaardigheden B1.2 en de onderdelen daarvan. Commissie Beoordeling Onderzoeksvaardigheden en Methodologie Voorzitter: Thom Oostendorp Plv Voorzitter: Femmie de Vegt Leden: Helma Pluk Diederik de Bruijn 4) Leerdoelen en beoordeling De studiepunten voor Vaardigheden B1.2 worden toegekend als de twee onderdelen Etiological research on pregnancy outcomes (onderdeel van Population Research) en Genetic Lab Practice (onderdeel van Wet Lab Research) elk met een voldoende resultaat zijn afgesloten. De regelingen voor de beide onderdelen worden hieronder in detail beschreven.

2 5) Vaststelling en bekendmaking van de uitslag De uitslag voor de toetsing Vaardigheden B1.2 wordt uitgedrukt in een heel cijfer op een schaal van 1 tot en met 10. Een uitslag gelijk aan of hoger dan 6 is een voldoende. De uitslag voor de toetsing Vaardigheden B1.2 wordt als volgt berekend: Als de beoordelingen van beide onderdelen hoger dan of gelijk aan 5,5 zijn, wordt het eindcijfer berekend als het gemiddelde van beide onderdelen. Dit gemiddelde wordt afgerond op een geheel getal. Een gemiddelde van bijvoorbeeld 5,5 wordt afgerond een 6 en een gemiddelde van 7,4 wordt afgerond een 7. Als één van beide beoordelingen lager is dan een 5,5 dan wordt het laagste van beide cijfers vastgesteld als uitslag, afgerond op een heel getal. Bijvoorbeeld een 5,4 voor de ene opdracht en een 8,0 voor de andere opdracht, wordt een 5. De herhaalmogelijkheden zijn hierna bij de afzonderlijke onderdelen beschreven. Als één van beide beoordelingen een uitslag GU betreft, wordt de uitslag GU. Als één van beide beoordelingen een uitslag ND betreft, wordt de uitslag ND. I) Toetsregeling Q2 Researchopdracht Etiological research on pregnancy outcomes 1) Begripsbepaling Etiological research on pregnancy outcomes: opdracht binnen Population Research 2) Doel van de toetsing De toetsing van de opdracht Etiological research on pregnancy outcomes hoort bij de bacheloropleidingen Biomedische Wetenschappen (BMW) en heeft als doel om onderzoekvaardigheden te toetsen. 3) Leerdoelen en beoordeling 3.1 Leerdoelen In deze opdracht laat je zien dat je begrijpt welke studieopzet past bij een etiologische vraagstelling en welke studiepopulatie en methode van dataverzameling daarbij geschikt zijn. Op basis hiervan schrijf je met een groep medestudenten een kort onderzoeksvoorstel dat jullie gezamenlijk mondeling presenteren aan je medestudenten. 3.2 Beoordelingscriteria. Het product van de population research opdracht is het onderzoeksvoorstel voor een etiologische vraagstelling, alsmede een mondelinge presentatie en discussie over dit voorstel. Dit product wordt beoordeeld op basis van beoordelingscriteria en prestatieniveaus die zijn vastgelegd in de rubric etiological research on pregnancy outcomes. Deze rubric is beschikbaar via Blackboard. -pagina 2-

3 3.3 Aanbieden ter beoordeling Het onderzoeksvoorstel wordt door de groep mondeling gepresenteerd aan en bediscussieerd met de andere studenten. Studenten die hieraan niet deelnemen krijgen de uitslag GU (Geen Uitslag). In dit geval zal een vervangende opdracht worden aangeboden. Het onderzoeksvoorstel behorend bij deze opdracht dient uiterlijk op de vrijdag van week 10 van kwartaal 2 te worden aangeboden ter beoordeling. Dit is de eerste aanbiedingstermijn. Het onderzoeksvoorstel wordt aangeboden ter beoordeling via Turnitin in Blackboard. Turnitin maakt bij het inleveren automatisch een originaliteitsrapport (originality report). Dit rapport wordt gebruikt voor plagiaat-controle. Als op de genoemde datum geen onderzoeksvoorstel is aangeboden ter beoordeling wordt de uitslag GU (Geen Uitslag). Een product aanbieden ter beoordeling kan dan in de tweede aanbiedingstermijn. 3.4 Herhaalmogelijkheden Voor studenten die bij de beoordeling in de eerste termijn een onvoldoende of GU scoren geldt voor de aanbieding van een aangepast- product de tweede aanbiedingstermijn. De tweede aanbiedingstermijn is de maandag van week 9 in Q3. Voor studenten die bij de beoordeling van een aangepast product in tweede termijn een onvoldoende scoren, geldt dat zij een geheel nieuw product kunnen aanbieden ter beoordeling bij de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. Voor studenten met de uitslag GU in de eerste termijn (zie 3.3) die bij de beoordeling in tweede termijn een onvoldoende scoren, geldt dat zij een aangepast product kunnen aanbieden ter beoordeling bij de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. Voor studenten met de uitslag GU in de eerste termijn, die ook in de tweede aanbiedingstermijn geen product aanbieden ter beoordeling, geldt de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. 4) Vaststelling en bekendmaking van de uitslag De examinator stelt voor elke student afzonderlijk de uitslag vast en maakt deze voor elke student afzonderlijk bekend. De uitslag van de beoordeling van de opdracht Etiological research on pregnancy outcomes wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal op een schaal van 1,0 tot en met 10,0. Een uitslag gelijk aan of hoger dan 5,50 is een voldoende. Een uitslag lager dan een 5,50 is een onvoldoende. -pagina 3-

4 II) Toetsregeling Q2 Researchopdracht Wet Lab Research (Genetic Lab Practice) 1) Begripsbepaling De vaardigheden toetsing van de researchtrack wet lab research in Q2 wordt aangeduid met de term Genetic Lab Practice Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: a) Het uitvoeren van een genetisch lab practicum in een groepje van vier studenten, waarbij informatie wordt verzameld van vier verschillende genetische varianten (genotype) en vier verschillende uiterlijke kenmerken (fenotype) van deze groep. De kenmerken die getest zullen worden zijn niet WMO-plichtig, desondanks zal toestemming aan de studenten worden gevraagd om de verzamelde gegevens toe te voegen aan een geanonimiseerde dataset met gegevens van alle deelnemende studenten. b) Het uitvoeren van een genetische associatie analyse van de hierboven beschreven dataset, waarbij correlaties tussen genotype en fenotype kunnen worden gevonden en beschreven in termen van odds ratios en relative risks c) Het schrijven van een verslag van de practicumresultaten en de genetische associatie analyse 2) Doel van de toetsing De toetsing van het Genetic Lab Practice hoort bij de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en heeft als doel om de ontwikkeling van onderzoekvaardigheden te toetsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de context erfelijkheid, wat aansluit bij de thematiek in de leerlijn Mechanismen van Gezondheid en Ziekte in Q2. 3) Leerdoelen en beoordeling 3.1 leerdoelen Met de opdracht Genetic Lab Practice worden de volgende doelstellingen getoetst: je verzamelt genetische en fenotypische data je voert een simpele genetische associatie studie uit middels een statische analyse van correlaties tussen genetische en fenotypische data je interpreteert de genetische associatie studie en maakt daarbij adequaat gebruik van het Hardy-Weinberg evenwicht en de termen odds ratios en relative risico s je schrijft een beknopt en duidelijk verslag van je bevindingen 3.2 Beoordelingscriteria Het product (verslag Genetic Lab Practice) wordt beoordeeld op basis van beoordelingscriteria en prestatieniveaus die zijn vastgelegd in de rubric Genetic Lab Practice. Deze rubric is beschikbaar via Blackboard. 3.3 Aanbieden ter beoordeling Het product behorend bij deze opdracht dient uiterlijk op de laatste dag van Q2 (vrijdag van week 10) te worden aangeboden ter beoordeling. Dit is de eerste aanbiedingstermijn. -pagina 4-

5 Het product wordt ter beoordeling aangeboden via Turnitin in Blackboard. Turnitin maakt bij het inleveren automatisch een originaliteitsrapport (originality report). Dit rapport wordt gebruikt voor plagiaat-controle. Als op de genoemde datum geen product is aangeboden ter beoordeling wordt de uitslag GU (Geen Uitslag). Een product aanbieden ter beoordeling kan dan in de tweede aanbiedingstermijn. 3.4 Herhaalmogelijkheden Voor studenten die bij de beoordeling in de eerste termijn een onvoldoende scoren, geldt voor de aanbieding van een aangepast product de tweede aanbiedingstermijn. De tweede aanbiedingstermijn is de maandag van week 9 in Q3. Voor studenten die bij de beoordeling van een aangepast product in tweede termijn een onvoldoende scoren, geldt dat zij een geheel nieuw product kunnen aanbieden ter beoordeling bij de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. Voor studenten die geen product ter beoordeling hebben aangeboden in de eerste termijn (zie 3.3) en die bij de beoordeling in tweede termijn een onvoldoende scoren, geldt dat zij een aangepast product kunnen aanbieden ter beoordeling bij de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. Voor studenten die zowel in de eerste aanbiedingstermijn als in de tweede aanbiedingstermijn geen product hebben aangeboden, geldt de eerste aanbiedingstermijn in het volgende academisch jaar. 4) Vaststelling en bekendmaking van de uitslag De examinator stelt voor elke student afzonderlijk de uitslag vast en maakt deze voor elke student afzonderlijk bekend. De uitslag van de beoordeling van de opdracht Genetic Lab Practice wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal op een schaal van 1,0 tot en met 10,0. Een uitslag gelijk aan of hoger dan 5,50 is een voldoende. Een uitslag lager dan een 5,50 is een onvoldoende. Een student die zich heeft aangemeld voor de practica, maar bij een of meer practica afwezig is en zich niet tijdig heeft afgemeld, krijgt als resultaat ND (Niet Deelname). -pagina 5-

6 Samenvatting toetsregeling Titel examenonderdeel: Vaardigheden B1.2 Toetsvorm Gewicht (%) Individueel(1) of Minimale score Wijze van hertoetsing van eindcijfer) groepsgrootte voor onderdeel I) Product van opdracht: Etiological research on pregnancy outcomes (verslag; presentatie en discussie) 50% Groep van n=4 5,5 Aangepast product inleveren uiterlijk maandag week 9 Q3. Indien opnieuw onvoldoende: nieuwe opdracht in het volgende academisch jaar in overleg met de examinator. II) Product van opdracht: Genetic Lab Practice (verslag) 50% Groep van n=4 5,5 Aangepast product inleveren uiterlijk maandag week 9 Q3. Indien opnieuw onvoldoende: nieuwe opdracht in het volgende academisch jaar in overleg met de examinator.

Toetsregeling Vaardigheden B1.4

Toetsregeling Vaardigheden B1.4 Toetsregeling Vaardigheden B1.4 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 11 april 2016. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.4 maakt deel uit

Nadere informatie

Toetsregeling Vaardigheden B1.1

Toetsregeling Vaardigheden B1.1 Toetsregeling Vaardigheden B1.1 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.1 maakt deel uit

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1 Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B. studiejaar 25-26 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 augustus 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2)

Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2) studiejaar 2016-2017 Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2) Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 30 januari 2017 1) Begripsbepaling Het

Nadere informatie

Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2)

Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2) Toetsregeling Research, tweede semester (MED-B1RS2) Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 september 2017 1) Begripsbepaling Het tentamen Research, semester

Nadere informatie

Toetsregeling Research, derde semester (MED-B2RS3)

Toetsregeling Research, derde semester (MED-B2RS3) Toetsregeling Research, derde semester (MED-B2RS3) Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 29 augustus 2016. 1 Begripsbepaling Het tentamen Research, derde

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Toetsregeling Radboud Student Challenge

Toetsregeling Radboud Student Challenge Toetsregeling Radboud Student Challenge Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling De missie van het

Nadere informatie

Toetsregeling MGZ-Lijntentamen

Toetsregeling MGZ-Lijntentamen Toetsregeling MGZ-Lijntentamen Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 augustus 27. ) Begripsbepaling Jaren, semesters en kwartalen Jaar

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2 Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden en Thema

Nadere informatie

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5)

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5) Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1september 2017. 1) Begripsbepaling Het

Nadere informatie

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1 Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Toetsregeling Klinische Vraagstukken

Toetsregeling Klinische Vraagstukken Toetsregeling Klinische Vraagstukken Bacheloropleidingen Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf september 27. Begripsbepaling De tentamens Klinische vraagstukken niveau t/m 5 bestaan

Nadere informatie

Toetsregeling Praktijk en Principes van de

Toetsregeling Praktijk en Principes van de -pagina 1- Toetsregeling Praktijk en Principes van de Geneeskunde, eerste semester (MED-B1PPGS1) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 29 augustus 2016. 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR)

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR) studiejaar 26-27 Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-BPVOOR) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf oktober 26. ) Begripsbepaling

Nadere informatie

Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5)

Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5) studiejaar 2016-2017 Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 29 augustus 2016.

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1 september 2017. 1 Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1 september 2017. 1 Begripsbepaling Professionaliteit Definitie:

Nadere informatie

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 2

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 2 Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 2 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf april 26 ) Begripsbepaling Het tentamen Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 studiejaar 2016-2017 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 28 augustus 2016. 1) Begripsbepaling

Nadere informatie

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 3 (MED-B1IOQ3)

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 3 (MED-B1IOQ3) Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 3 (MED-B1IOQ3) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 30 januari 2016. 1) Begripsbepaling Het

Nadere informatie

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST)

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht 30 januari 2017. 1. Begripsbepaling De Zorgstage bestaat uit een stage van tien dagen bij een instelling

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.4

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.4 -pagina 1- Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.4 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1 april 2016. 1) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015

def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015 def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling...5

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

AARDRIJKSKUNDE VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 AARDRIJKSKUNDE VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Forumdag taalbeleid Leuven, 30 mei Ilse Mestdagh & Anneleen Cottyn

Forumdag taalbeleid Leuven, 30 mei Ilse Mestdagh & Anneleen Cottyn Forumdag taalbeleid Leuven, 30 mei 2017 Taalbeleid@BLT Ilse Mestdagh & Anneleen Cottyn TAALBELEIDVISIE BREED INTEGRAAL OP MAAT STUURGROEP TAALBELEID Instrumenten Leerlijn Professionalisering Inhoud Ontstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsregeling Praktijk en Principes van de Geneeskunde, tweede semester (MED-B1PPGS2)

Toetsregeling Praktijk en Principes van de Geneeskunde, tweede semester (MED-B1PPGS2) -pagina 1- studiejaar 2016-2017 Toetsregeling Praktijk en Principes van de Geneeskunde, tweede semester (MED-B1PPGS2) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 29 augustus

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR ONDERWIJS MET DE STUDENT ALLOCATOR

AANMELDEN VOOR ONDERWIJS MET DE STUDENT ALLOCATOR AANMELDEN VOOR ONDERWIJS MET DE STUDENT ALLOCATOR Inhoudsopgave Introductie... 2 Clashes tussen Learning communities en Activity groups... 3 Stap 1 Kiezen van je activity group... 4 Inloggen... 4 Kies

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Curriculum 2015

Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Curriculum 2015 Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Curriculum 2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2016 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 3

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

SCHEIKUNDE VWO - NIEUWE EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

SCHEIKUNDE VWO - NIEUWE EXAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 SCHEIKUNDE VWO - NIEUWE EAMENPROGRAMMA VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen def. SELECTIEREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN, GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE, RADBOUDUMC, RADBOUD UNIVERSITEIT, TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2017-2018 Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure indien deze een

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 Algemeen De vereniging FME gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69, organiseert in de periode van 18 november 2017 09.00 uur tot en met 19 november 2017 18.30

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Die longitudinale toets

Die longitudinale toets Die longitudinale toets Hoe zit dat nu eigenlijk? d l / l Commissie Longitudinale Toetsing / Toetsteam Nieuwe Curricula Giel Bosman, Michiel Kornelissen, Marc Vorstenbosch en Mieke Latijnhouwers De formaliteiten

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

DEM Toets Beoordelingsformulier

DEM Toets Beoordelingsformulier Toets Beoordelingsrapport Algehele Conclusies Naam van het vak: Opleiding: Sterke punten: Aandachtspunten: Aanbeveling(en): Beoordeeld door: Datum: 1 Bijlage: Kopie van de Vakbeschrijving (BOE) / (BPO)

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

Rooster Zie roosterinformatie op het web.

Rooster Zie roosterinformatie op het web. Studiehandleiding Onderwerp Een kind dat het Nederlands als zijn moedertaal leert, blijkt de belangrijkste eigenschappen ervan al snel te ontdekken. Bovendien verloopt het verwervingsproces bij Nederlands

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie