Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com"

Transcriptie

1 Paardentrailer Veetrailer

2

3 Paardentrailer, Veetrailer Uw voertuiggegevens Voertuigtype: Chassisnr.: Toegel. totaalgewicht: Bouwjaar: Bandenmaat / Fabrikant: Type oploopinrichting Fabrikant / Keuringsteken: Disselboom / Dissel Fabrikant / Keurmerk: Astype Fabrikant / Keurmerk: Wielremtype Fabrikant / Keurmerk: Bolkoppelingstype Fabrikant / Keurmerk: Sleutelnr. voor afsluitbare koppeling: Copyright Voor deze handleiding en de vertalingen van deze handleiding behoudt de firma BÖCK- MANN Fahrzeugwerke GmbH zich alle rechten voor. De daarin vermelde technische gegevens mogen geheel noch gedeeltelijk in gelijk welke vorm (bijvoorbeeld door druk, fotokopie, microfilm of datatransmissie) gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van BÖCKMANN Fahrzeugwerke GmbH. Het opslaan, verwerken, vermenigvuldigen en verspreiden met behulp van elektronische systemen en het doorgeven aan derden is verboden.

4

5 Inhoudsopgave Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie Gebruiksaanwijzing Weergaveconventies Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Documentatie van toeleveranciers Registratie van de aanhangwagen Rijbewijs Veiligheid Reglementair gebruik Principiële veiligheidsaanwijzingen Stickers Verwijdering Technische gegevens Typeplaatje Uitrusting van de aanhangwagen Elektrische verbindingen Koppelinrichtingen Koppeling Breekkabel van de oplooprem Steunwiel Parkeerrem en remblokken Steunpoot Afsluitzeil Achterklep/1-vleugeldeur-combinatie Veiligheidsstangensysteem Achterste veiligheidsstangen Koppelen Steunlast Koppelen Aanhangwagen parkeren

6 Inhoudsopgave 6 Laden Aanhangwagen be- en ontladen Aanhangwagen voorbereiden Lading verdelen Dieren beveiligen tijdens het rijden Dieren veilig laden Rijden Checklist voor het vertrek Rij-instructies Remmen Achteruitrijden Manoeuvreren Reiniging, onderhoud en inspectie Reiniging en verzorging Onderhoud Banden en wielen verwisselen Inspectie Storingen verhelpen Service Kwaliteitsinformatie Reserveonderdelen en toebehoren bestellen

7 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie 1.2 Weergaveconventies Geachte klanten, Deze gebruiksaanwijzing zal u helpen uw Aanhangwagen Eerste Klasse optimaal te gebruiken. Als u alle instructies in acht neemt, kunt u de levensduur van uw aanhangwagen verhogen en mogelijke gevaren vermijden. De aanhangwagen is ontwikkeld en gebouwd volgens de meest recente technische inzichten; de goede werking werd voor de levering intensief gecontroleerd Veiligheidsinstructies en waarschuwingen In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij een systeem met drie niveaus om te wijzen op verschillende risicoklassen. Duidt aan dat de dood of ernstig letsel waarschijnlijk optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. 1.1 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als u de aanhangwagen verkoopt of uitleent, moet u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeven. Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voor u de aanhangwagen de eerste keer gebruikt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan persoonlijk letsel en schade aan de aanhangwagen veroorzaken. BÖCKMANN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing. Duidt aan dat gemiddeld tot licht letsel optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Duidt aan dat materiële schade optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Bovendien gebruiken wij nog de volgende aanduidingen: AANWIJZING Wijst op bijzonder belangrijke informatie over de aanhangwagen, de omgang met het voertuig of het desbetreffende deel van de gebruiksaanwijzing. 1

8 Belangrijke informatie 1 TIP Trekt de aandacht op een gebruikstip Tekstopmaak In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij de volgende tekstopmaak: A Uitvoeringsvarianten worden weergegeven in hoofdletters. 1.3 Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Alle aanhangwagens zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Daarnaast kunt u uw aanhangwagen nog voorzien van extra opties (zie Reserveonderdelen en opties bestellen ). Door de vele verschillende uitvoeringen en opties zijn hier niet alle aanhangwagen-uitvoeringen beschreven. Maakt u zich vertrouwd met de uitvoering, de opties en accessoires van uw aanhangwagen, zodat u weet welke informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing is op uw aanhangwagen. 1.4 Documentatie van toeleveranciers Als aanhangwagens uitgerust zijn met aangekochte onderdelen, vindt u bij de documenten van de aanhangwagen ook de desbetreffende gebruiksaanwijzingen van de toeleveranciers. Neem de instructies m.b.t. het gebruik, het onderhoud en de verzorging van de aangekochte componenten in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen in acht. 1.5 Registratie van de aanhangwagen De registratie van de aanhangwagen is specifiek voor het land van gebruik. Informeer u hoe en waar u uw aanhangwagen kunt laten registreren. Voor Duitsland geldt: U moet voor uw aanhangwagen laten keuren en een verzekering afsluiten voor u de aanhangwagen op de openbare weg mag gebruiken Tempo 100 De toegelaten maximumsnelheid voor de combinatie bedraagt 80 km/h. Onder bijzondere voorwaarden kan de maximumsnelheid door de bevoegde instanties worden opgetrokken tot 100 km/h. 2

9 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer AANWIJZING Meer informatie over de voorwaarden vindt u onder Böckmann Info s op de internetsite Technische keuring De voorschriften voor technische keuringen zijn specifiek voor het land van gebruik. Informeert u zich a.u.b., wanneer een technische keuring vereist is en waar u een technische keuring voor uw aanhangwagen kunt laten uitvoeren. 1.6 Rijbewijs Voor het rijden met de aanhangwagen is afhankelijk van het land eventueel een bepaald rijbewijs vereist. U dient zich te informeren over de specifieke vereisten in het land van gebruik. 3

10 Veiligheid 2 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De aanhangwagen is bestemd voor het transporteren van dieren en stukgoederen binnen het bereik van het toegelaten totaalgewicht (zie Technische gegevens ). Elke andere vorm van gebruik geldt als niet reglementair. Voor schade als gevolg van niet reglementair gebruik aanvaardt BÖCKMANN geen aansprakelijkheid. De volgende handelingen zijn verboden: transport van personen, transport van stortgoed. 2.2 Principiële veiligheidsaanwijzingen Inspecties Inspecties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Meer informatie vindt u onder De overdracht-inspectie moet bij de vakhandelaar uitgevoerd en in het inspectieplan ingevuld worden (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). De wielbouten moeten na de eerste 50 km worden gecontroleerd met een momentsleutel (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). Alle andere inspecties moeten in overeenstemming met het inspectieplan worden uitgevoerd (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ) Personen Aanhangwagens zijn geen speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van een aanhangwagen spelen. Kinderen kunnen zich bij het spelen verwonden aan de aanhangwagen. Personen die met de aanhangwagen werken of rijden, moeten deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben Aanhangwagen Een defecte aanhangwagen mag in geen geval worden gebruikt. Defecte aanhangwagens brengen onvoorzienbare risico's met zich mee. De achterlichten van de aanhangwagen moeten altijd zichtbaar zijn. Als de achterlichten door overhangende lading, geopende kleppen of vuil bedekt zijn, moet u het einde van uw aanhangwagen markeren met een goed zichtbare lichteenheid Lading Het toegelaten totaalgewicht (zie Laden ) mag niet overschreden worden. De aanhangwagen moet zorgvuldig en correct beladen zijn. Fout beladen aanhangwagens kunnen gemakkelijk beginnen te slingeren. Hoe u de aan- 4

11 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer hangwagen correct belaadt, leest u in het hoofdstuk Laden Transport van koetsen Bij het transport van koetsen gelden de volgende wettelijke bepalingen: Een koets mag alleen getransporteerd worden als de aanhangwagen beladen is. Zorg ervoor dat de toegelaten steunlast niet overschreden wordt door het bijkomende gewicht van de koets. Als u de aanhangwagen gebruikt zonder een koets te transporteren, moet de steunlast minstens 25 kg bedragen. Voor het rijden op de openbare weg moet de geladen koets goed bevestigd zijn. Uitstekende en scherpe delen moeten worden afgedekt Rijden Voor het vertrek moet aan de hand van de checklist (zie Rijden ) een controle worden uitgevoerd. Maakt u zich vertrouwd met het rij- en remgedrag (zie Rijden ) van de aanhangwagen bij moeilijke rij- en weersomstandigheden, bijvoorbeeld afdalingen, slechte rijweg, storm, zijwind, sneeuw. Uw rijgedrag en de snelheid moeten altijd aangepast zijn aan de toestand van de weg en de heersende weersomstandigheden. Tijdens het rijden moet de achterliggende rijweg altijd in twee spiegels te zien zijn Reparatie Neem bij reparaties het volgende in acht: Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Bij reparaties mogen alleen originele onderdelen van BÖCKMANN gebruikt worden. Het uitbreiden en ombouwen van de aanhangwagen is alleen toegelaten in afspraak met BÖCKMANN Omgevingsomstandigheden Bescherm de aanhangwagen en de opties indien mogelijk tegen slechte weersinvloeden, zoals regen, sneeuw en hagel. Bij werkzaamheden aan de aanhangwagen in het duister of het donker moet voor voldoende verlichting gezorgd worden. 5

12 Veiligheid Stickers Op de aanhangwagen zijn de volgende stickers aangebracht: Smeerpunten van de koppeling Gebruiksaanwijzing lezen Fig. 1: Sticker Gebruiksaanwijzing lezen Wijst erop dat u de gebruiksaanwijzing moet lezen voor u de aanhangwagen gebruikt Beveiliging vervangen Fig. 3: Sticker Smeerpunten van de koppeling Wijst op de plaatsen waar de koppeling gesmeerd moet worden Veiligheidsstang losmaken PANIC SYSTEM Fig. 2: Sticker Met veerbeveiliging vergrendelen Wijst erop dat u vergrendelingen alleen met veerbeveiliging mag gebruiken. Mocht de veerbeveiliging van een vergrendeling ontbreken, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Fig. 4: Sticker Veiligheidsstang losmaken Duidt aan hoe u in een noodgeval het veiligheidsstangensysteem ontgrendelt. 6

13 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer 2.4 Verwijdering De eigenaar van de aanhangwagen is verplicht de aanhangwagen en alle bijbehorende componenten te verwijderen in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften ter zake. Elektrisch afval De met dit symbool gekenmerkte apparaten zijn onderhevig aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Informeer bij uw stadsbestuur (gemeente) hoe u oude apparaten correct en milieuvriendelijk verwijdert. Batterijen Batterijen kunnen giftige zware metalen bevatten en gelden als speciaal afval. Lever versleten batterijen in op een speciaal inzamelpunt. Hydraulische olie Hydraulische olie moet correct verwijderd worden. Neem de regionale voorschriften in acht a.u.b. Versleten banden Verwijder versleten banden in overeenstemming met de regionale voorschriften. 7

14 Technische gegevens 3 3 Technische gegevens De technische gegevens van de aanhangwagen vindt u op de volgende plaatsen: in de wagenpapieren van de aanhangwagen, op het typeplaatje van de aanhangwagen, in de typecode van de aanhangwagen. 3.1 Typeplaatje XX XXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 4 XXXX kg 1-5 XXXX kg 2-6 XXXX kg Fig. 1: Typeplaatje 1 Fabrikant 2 Nummer van de algemene bedrijfsvergunning van het goedgekeurde aanhangwagentype 3 Aanhangwagen-identificatienummer met 17 tekens 4 Max. toegelaten totaalgewicht 5 Max. toegelaten gewicht as 1 6 Max. toegelaten gewicht as 2 (indien aanwezig) 8

15 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4 Uitrusting van de aanhangwagen 4.1 Elektrische verbindingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende stekkers: 7-polige stekker, 13-polige stekker. AANWIJZING Als de stekkeraansluiting van het trekkende voertuig niet bij de stekker van de aanhangwagen past, moet u een adapter gebruiken. Fig. 1: Stekkeruitvoeringen Contact nr. Functie Aangesloten verbruikers Kabelkleur 1 Richtingaanwijzer links (knipperlicht) 1,5 mm 2 geel 2 Mistachterlicht 1,5 mm 2 blauw 3 a) Massa voor contact nr. 1 tot 8 2,5 mm 2 wit 4 Richtingaanwijzer rechts (knipperlicht) 1,5 mm 2 groen 5 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 bruin en kentekenverlichting rechts b) 6 Remlichten 1,5 mm 2 rood 7 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 zwart en kentekenverlichting links b) 8 Achteruitrijlamp (achteruitrijschijnwerper) 1,5 mm 2 grijs c) 9 Stroomtoevoer (permanent plus) 2,5 mm 2 bruin/blauw c) 10 Stroomtoevoer gestuurd via contactslot 2,5 mm 2 bruin/rood c) 9

16 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Contact nr. Functie 11 a) Massa voor stroomkring van contact nr Gereserveerd voor toekomstige toepassingen 13 a) Massa voor stroomkring van contact nr. 9 Aangesloten verbruikers Kabelkleur 2,5 mm 2 wit/rood c) --- niet bezet 2,5 mm 2 zwart/wit c) a) De drie massaleidingen mogen op de aanhangwagen niet elektrisch geleidend worden verbonden. b) De kentekenverlichting moet zo worden aangesloten dat geen enkele lamp van deze inrichting verbonden is met de beide contacten nr. 5 en 7. c) Kleuren afhankelijk van de fabrikant. Er kunnen verschillen optreden. 4.2 Koppelinrichtingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelinrichtingen: standaarddissel (A), dissel met hoogteverstelling (B), disselboom voor koets (C). A Standaarddissel Deze uitvoering is de standaarduitvoering. B Dissel met hoogteverstelling C Disselboom voor koets Dit is een speciale uitvoering. Foute lastverdeling Slipgevaar De stangen in de langsrichting van de aanhangwagen verstellen om door de verschillende standposities van de paarden een correcte steunlast te bereiken. AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 10

17 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.3 Koppeling Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelingen: koppeling standaarduitvoering (A), anti-slingerkoppeling (B) [optie]. A Koppeling standaarduitvoering (ook afsluitbaar verkrijgbaar A2) Fig. 2: Disselboom voor een koets A1 AANWIJZING Koetsen mogen slechts onder bepaalde voorwaarden op de disselboom worden getransporteerd (zie Veiligheid ). A2 Fig. 3: Koppeling standaarduitvoering A1 B Anti-slingerkoppeling AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 11

18 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Indicatie van de koppelingstoestand Koppeling openen 1. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de groene halve cirkel naast OPEN staat. Fig. 4: Slijtage-indicatie De slijtage-indicatie van de koppeling controleren. In gekoppelde toestand moet de indicatie in de + -zone liggen. Als de slijtage-indicatie in de -zone staat, mag de aanhangwagen niet worden gebruikt. De indicatie toont de volgende toestanden: De x -zone geeft aan dat de koppeling volledig geopend is. De + -zone geeft aan dat de koppeling correct op de bolkop zit. De -zone geeft aan dat de koppeling foutief gesloten is. De bol is niet vergrendeld in de bolkoppeling of de bolkoppeling resp. de bol is versleten. Fig. 5: Geopende en gesloten koppeling. 2. De ontgrendelingsknop ingedrukt houden. 3. De handgreep naar voren trekken. Koppeling sluiten 1. De handgreep omlaag duwen. 2. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de rode halve cirkel naast OPEN staat. 4.4 Breekkabel van de oplooprem AANWIJZING Een breekkabel is alleen bij geremde aanhangwagens gemonteerd. 12

19 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer Fout belast steunwiel Het steunwiel dient alleen als ondersteuning. Beladen aanhangers mogen niet met uitgeschoven steunwiel gemanoeuvreerd worden. Fig. 6: Breekkabel AANWIJZING De lus van de breekkabel moet voldoende lang zijn, zodat de kabel ook in extreme bochten niet aangetrokken wordt en een noodremming van de aanhangwagen veroorzaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende steunwielen: steunwiel in eenvoudige uitvoering (A), automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering (B). A Steunwiel in eenvoudige uitvoering Breekkabel bevestigen 1. De breekkabel over de trekinrichting van het trekkende voertuig leggen. 2. De veiligheidssluiting aan de breekkabel inhaken. 4.5 Steunwiel Vanaf een steunlast van meer dan 50 kg moet de aanhangwagen uitgerust zijn met een steunwiel. Een steunwiel kan later worden gemonteerd. Fig. 7: Steunwiel in eenvoudige uitvoering 13

20 Uitrusting van de aanhangwagen 4 B Automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering 4.6 Parkeerrem en remblokken AANWIJZING Parkeerrem en remblokken zijn alleen voorhanden bij geremde aanhangwagens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende parkeerremmen: parkeerrem met veeraccumulator (A), parkeerrem met drukknop en tandsegment (B). Fig. 8: Automatisch steunwiel Steunwiel uitschuiven 1. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, de klemschroef losdraaien en het steunwiel laten zakken. 2. Het steunwiel met de handkruk omlaag draaien. Steunwiel inschuiven 1. Het steunwiel met de handkruk tot tegen de aanslag omhoog draaien. 2. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, het steunwiel tot tegen de aanslag omhoog schuiven en de klemschroef aantrekken. Vastplakkende, vastgevroren remvoeringen Letsel door vertraagde remwerking Bij vorst of na lange stilstand de parkeerrem niet aantrekken. Blokkeer de aanhangwagen met remblokken. Fig. 9: Posities van de remblokken 14

21 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer A Parkeerrem met veeraccumulator Parkeerrem losmaken De handhefboom omlaag drukken. B Parkeerrem met drukknop en tandsegment Fig. 10: Parkeerrem met veeraccumulator Later intredende remwerking bij veeraccumulator Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade Met aangetrokken parkeerrem is de aanhangwagen beveiligd tegen rollen. Na het aantrekken van de parkeerrem kan de aanhangwagen nog ca. 25 cm naar achteren worden verplaatst. Pas dan treedt de volledige remwerking in. Naar voren toe is de remwerking onmiddellijk voorhanden. Controleer of de volledige remwerking intreedt. Fig. 11: Parkeerrem met drukknop en tandsegment Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. Parkeerrem losmaken De handhefboom een beetje omhoog trekken en tegelijkertijd de drukknop indrukken om de hefboom naar voren te kunnen laten zakken. Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. 15

22 Uitrusting van de aanhangwagen Steunpoot Steunpoot inschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun volledig ingetrokken is. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 4.8 Afsluitzeil Fig. 12: Steunpoot Foutief gebruikte steunpoot Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade De steunpoot alleen gebruiken voor de stabilisatie van de geparkeerde aanhangwagen. Niet als krik gebruiken. De banden moeten altijd onder belasting staan. Fig. 13: Afsluitzeil (zeillift) Zorg tijdens het rijden voor een optimale luchtcirculatie in de aanhangwagen. Sluit het afsluitzeil bij regen en koude om de dieren te beschermen tegen vocht en tocht. Steunpoot uitschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun vast op de grond staat. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 16

23 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.9 Achterklep/1-vleugeldeurcombinatie B 1-vleugeldeur AANWIJZING Deze uitvoering is een optie voor paardentrailers. Paardentrailers zijn uitgerust met een gecombineerde deur. Deze deur kan twee toestanden hebben: achterklep (A) en 1-vleugeldeur (B). A Achterklep Fig. 15: 1-vleugeldeur Volledig ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur Dood door verplettering, klemgevaar voor het lichaam Niet alle grendels tegelijk ontgrendelen. Grendels voor de achterklep of voor de 1-vleugeldeur openen. Fig. 14: Achterklep Voor het op- en afladen van paarden. Fig. 16: Fout ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur 17

24 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Let erop dat telkens slechts twee grendels tegelijk ontgrendeld zijn Achterste veiligheidsstangen 4.10 Veiligheidsstangensysteem Fig. 18: Achterste veiligheidsstangen Fig. 17: Veiligheidsstangensysteem Als paarden in paniek geraken, kan het gebeuren dat ze met de voorste benen over de veiligheidsstang in de trailer springen. In dit geval kan de stang van buitenaf worden losgemaakt: De bindring aan de buitenkant eruit draaien. De houder komt los aan de binnenkant en klapt met de stang omlaag. De achterste veiligheidsstangen voor elke rit bevestigen met de borgpennen. 18

25 5 Koppelen Paardentrailer, Veetrailer 5 Koppelen 5.1 Steunlast De steunlast is het gewicht dat bij het aankoppelen van een aanhangwagen op de trekinrichting van het trekkende voertuig last. Zorg ervoor dat de steunlast minstens 4 % van de werkelijke sleeplast van het voertuig bedraagt. Meer dan 25 kg zijn echter niet nodig, de maximale steunlast van het trekkende voertuig niet overschreden wordt. Informatie over de toegelaten steunlast vindt u in het trekkende voertuig: op een label aan de achterkant, in deel I van de voertuigpapieren in het veld 13. Slipgevaar Letsel en materiële schade Het achterste deel van de aanhangwagen niet te zwaar beladen. Het voorste deel van de aanhangwagen iets zwaarder beladen dan het achterste deel. 5.2 Koppelen Het koppelen moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. Voor het aan- of afkoppelen moet het trekkende voertuig beveiligd worden tegen wegrollen Aanhangwagen aankoppelen 1. De koppeling volledig openen. 2. De aanhangwagen aankoppelen. 3. Stevig vastzitten van de koppeling controleren. Het stevig vastzitten van de koppelingen wordt aangegeven door de koppelingstoestanden. Groen resp. een + -teken geeft het stevig vastzitten van de koppeling aan. De kleur rood resp. een -teken geeft aan dat de koppeling niet correct vergrendeld en geborgd is. Het koppelen moet worden herhaald. Daarnaast moet het goed vastzitten worden gecontroleerd door krachtig aan de koppeling te trekken. 4. De stekker van de aanhangwagen in de contactdoos van het trekkende voertuig steken. 5. De breekkabel aanbrengen. 6. Het steunwiel inschuiven. 19

26 Koppelen Aanhangwagen afkoppelen 1. De parkeerrem aantrekken om te verhinderen dat de aanhangwagen wegrolt. 2. De breekkabel van de trekinrichting van het voertuig nemen. 3. Het steunwiel uitschuiven om de koppeling te ontlasten. 4. De stekker uit de contactdoos trekken. 5. De koppeling openen. 6. De koppeling van de trekinrichting van het voertuig tillen. 5.3 Aanhangwagen parkeren AANWIJZING Voor een veilige stand moet de ondergrond stabiel en vlak zijn en mag deze niet afhellen. Om de aanhangwagen veilig te parkeren, moet u afhankelijk van de uitvoering de volgende punten in acht nemen: het steunwiel na het afkoppelen uitklappen, de remblokken onder de banden leggen, indien aanwezig, de steunpoten uitschuiven. 20

27 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer 6 Laden 6.1 Aanhangwagen be- en ontladen Voor het be- en ontladen moet de aanhangwagen aan het trekkende voertuig gekoppeld zijn. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het laden moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. De aanhangwagen tevens beveiligen tegen wegrollen: 1. De parkeerrem aantrekken. 2. Indien aanwezig, remblokken voor de banden leggen. 6.2 Aanhangwagen voorbereiden 6.3 Lading verdelen Lading correct verdelen De lading moet gelijkmatig en vormsluitend verdeeld zijn. Het ladingsgewicht moet op de as(sen) geconcentreerd worden. Indien mogelijk de aanhangwagen zo beladen dat het zwaartepunt van de lading laag ligt. De lading mag niet over de bordwand uit steken. Losse delen moeten tegen verschuiven beveiligd zijn (zie Lading beveiligen ). De minimale en maximale steunlast mag niet onder- of overschreden worden (zie Koppelen ). Zo is de aanhangwagen correct beladen: Fig. 1: Zones voor de ladingsverdeling 1. Voor het beladen alle vereiste opbouwdelen volledig monteren. Delen die de laadvloer indelen, zoals scheidingsroosters o.i.d. zo monteren dat een centrale belading in de buurt van de as mogelijk is. 2. Controleren of alle kleppen, scheidingsroosters enz. volledig gemonteerd en beveiligd zijn. Fig. 2: Voorbeeld van correcte ladingsverdeling 21

28 Laden Lading foutief verdelen Foutieve ladingsverdeling Materiële schade Maatregelen voor een correcte ladingsverdeling zie Lading correct verdelen. Zo is de aanhangwagen foutief geladen: het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omhoog getrokken. De steunlast is te klein. 6.4 Dieren beveiligen tijdens het rijden Niet beveiligde, losse delen Letselgevaar voor dieren In de laadruimte mogen zich geen losse delen, riemen of lussen bevinden. Fig. 3: Voorbeeld A van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld A rust het ladingsgewicht niet op de as. Tocht Verkoudheid en bindvliesontsteking Voor het begin van de rit alle deuren en vensteropeningen sluiten. Fig. 4: Voorbeeld B van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld B staat de lading op het voorste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote last op de trekinrichting van het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omlaag getrokken. Fig. 5: Voorbeeld C van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld C staat de lading op het achterste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote hefboomlast op de trekinrichting van De dieren moeten zo beveiligd worden dat ze ook onder extreme rij-omstandigheden (noodstop, uitwijkmanoeuvre e.d. niet kunnen vallen en zich niet kunnen bezeren. Grote dieren zoals paarden en koeien indien mogelijk altijd aan beide kanten vastbinden. Alle kleppen, deuren en schuifvensters sluiten, vergrendelen en beveiligen. Veiligheidsstangen, scheidingswanden en scheidingsroosters volledig bevestigen en beveiligen. 22

29 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer Tip Met bandages kunt u de paarden preventief beveiligen tegen schokken en letsels. 6.5 Dieren veilig laden AANWIJZING Om een dier veilig op te laden, neemt u de volgende instructies in acht: Schakel de binnenverlichting in en open de voorste toegangsdeur, zodat de binnenruimte van de aanhangwagen zo goed mogelijk verlicht is. Zorg ervoor dat de achterklep goed op de bodem ligt en niet wiebelt. De hoogte van de voorste veiligheidsstang aanpassen aan de grootte van het dier. Bij angstige paarden de scheidingswand opzij zwenken om de laadruimte te vergroten (zie Laadruimte vergroten ). Hoe rustiger de begeleider zich gedraagt, des te meer vertrouwen krijgt het dier. Bij een veetrailer moeten de scheidingsroosters zo worden geplaatst dat het vee in het midden van de aanhangwagen staat Laadruimte vergroten Scheidingswand zwenken 1. De scheidingswand achteraan uit de opening tillen en in rijrichting naar rechts zwenken. 2. De aanhangwagen beladen. 3. De scheidingswand terugzwenken en bevestigen. AANWIJZING Om met een gezwenkte scheidingswand te mogen rijden, is een speciale bodemhouder [optie] vereist. Bij gezwenkte scheidingswand adviseert BÖCKMANN een doorlopende veiligheidsstang [optie] te gebruiken. Scheidingswand demonteren 1. De scheidingswand achteraan in rijrichting naar links zwenken. 2. De scheidingswand vooraan uit de houder tillen Paard opladen 1. De achterklep openen en volledig op de grond leggen. 2. Een persoon staat aan de open zijde van de aanhangwagen om het paard bij het opladen af te schermen. 3. Het paard aan het touw direct en vastberaden in de aanhangwagen leiden. 4. De veiligheidsstang ophangen en met de veiligheidspin borgen. Veiligheidsstangen met Multi-Save- System (MSS) vergrendelen zich na het ophangen zelfstandig. 23

Gebruiksaanwijzing. Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper. Originele gebruiksaanwijzing. www.boeckmann.com

Gebruiksaanwijzing. Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper. Originele gebruiksaanwijzing. www.boeckmann.com Gebruiksaanwijzing Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper Originele gebruiksaanwijzing www.boeckmann.com Gebruiksaanwijzing Bouwmachine- en materiaaltransporter, Autotransporter, Kipper

Nadere informatie

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN Voordat tot bediening van de aanhangwagen wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk "Veiligheid" bekend zijn. Dit hoofdstuk is bestemd voor bedieners zoals aangegeven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Aanhangwagen met vaste opbouw Cargo-hooglader Kofferwagen.

Gebruiksaanwijzing. Aanhangwagen met vaste opbouw Cargo-hooglader Kofferwagen. Gebruiksaanwijzing Aanhangwagen met vaste opbouw Cargo-hooglader Kofferwagen www.boeckmann.com Gebruiksaanwijzing Aanhangwagen met vaste opbouw, Cargo-hooglader, Kofferwagen Uw voertuiggegevens Voertuigtype:

Nadere informatie

Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie

Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie Geachte klant, Wij zijn blij dat u een product van Thule gekozen hebt en wensen u veel plezier bij het gebruik. Belangrijk hiervoor

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona *dt-57880man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Sneeuwkettingen. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 R

Installation instructions, accessories. Sneeuwkettingen. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 R Installation instructions, accessories Instructienr. 30664147 Versie 1.0 Ond. nr. Sneeuwkettingen R7700468 Volvo Car Corporation Sneeuwkettingen- 30664147 - V1.0 Pagina 1 / 15 Uitrusting A0000162 R7700458

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder Deze documentatie Deze documentatie is opgesteld in het Nederlands door: Intertrailer nv Versiedatum: 2 april 2014 Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen AANHANGWAGEN TRACTOR 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen OPGEPAST Aanhangwagens al dan niet voorzien

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL Projectgroep 8 Hogeschool Gent elektromechanica Valentin Vaerewyckweg 1 9000 Gent Eerste uitgave (16/05/2016) WOORD VOORAF De elektromobiel is ontworpen door studenten

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 13 3 4 1 11 13 M+P-11A-0349 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogel 4. Arrêteerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 11. Rode markering op knop 1. Witte markering op kogelkop

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) , , ,2

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) , , ,2 1. Gebruikersgroepen Taken Bediener Bediening, visuele controle Vakpersoneel GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Aanbouwen, slopen, reparatie, onderhoud Keuringen

Nadere informatie

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET De krik en het gereedschap bevinden zich onder de stoel links voorin. HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN Wees voorzichtig bij het optillen van een wiel. De wielen zijn zwaar en

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling)

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) 1. GEBRUIKERSGROEPEN Taken Bediener Bediening, visuele controle Vakpersoneel Aanbouwen, slopen, reparatie, onderhoud Keuringen GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) NL Dommekracht Type 11.1,5 11.3 11.5 11.10

Nadere informatie

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D Reparatiehandleiding voor koppelschotel JSK 26 D ZDE 199 7 17 6/213 1 Voorwoord Inhoudsopgave Pagina Koppelschotels zijn mechanische koppelinrichtingen voor voertuigen welke onderhevig zijn aan typegoedkeuring

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan uw Weijer

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B Voertuigcontrole 9-VLD-47 21 E achter B Dit document bevat de onderdelen die u nodig heeft tijdens uw opleiding en examen. Kentekens Apk-bewijs Dodge Mogelijke vragen op het examen behorend bij kentekens

Nadere informatie

Ruime trailers en aanhangwagens voor koetsen

Ruime trailers en aanhangwagens voor koetsen Ruime trailers en aanhangwagens voor koetsen Notos Notos PLUS TRIO Island Aanhangwagens voor koetsen 5 Notos PLUS de comfortabele ruime trailer Maximale ruimte en comfort Notos PLUS 000/500 voor uw paarden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Fig Veiligheid

Fig Veiligheid 3.4.2 Crankstel; bij inrijden van een nieuwe skelter Na een gebruiksperiode van enkele dagen (bij intensief gebruik) tot twee weken (bij normaal gebruik) dienen de bevestigingsbouten (zie Fig. 3) waarmee

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 11 3 10 9 8 4 M+P-11A-1 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogels 4. Ontspannerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 8. Centrering 9. Rode markering op knop 10. Witte markering

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

TIP Smeer uw rubbers in met vaseline dit verkleint de WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL WWW.VERANDA-DISCOUNT.NL WWW.ROLLUIKEN-GOEDKOOP.NL

TIP Smeer uw rubbers in met vaseline dit verkleint de WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL WWW.VERANDA-DISCOUNT.NL WWW.ROLLUIKEN-GOEDKOOP.NL BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING (ELEKTRISCH) AANBEVELINGEN VOOR EEN LANG ROLLUIKLEVEN Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen.

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Handleiding. CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding. CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Aansluitschema s aanhangers

Aansluitschema s aanhangers Aansluitschema s aanhangers Copyright Inhoud van dit document is eigendom van. Niets van deze inhoud mag openbaar worden gemaakt of gekopierd worden zonder toestemming van. De inhoud is bestemd voor onze

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik vereist zijn. De

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

WW 701 URBAN GEBRUIKSAANWIJZING

WW 701 URBAN GEBRUIKSAANWIJZING WW 701 URBAN GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJKE MEDEDELING: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor het gebruik van de buggy en bewaar ze voor latere inzage. LET OP: verwijder voor gebruik eventuele plasticzakjes

Nadere informatie

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt Caravan Onderhoud Pakket - Grote Beurt 1/6 17 februari 2014 Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt De grote beurt is opgebouwd uit alle modules: Reminrichting, Onderstel, Water, Vochtmeting, Elektra, Gas,

Nadere informatie

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A Nederlands Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN 461332) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN 471042) A9638059 en A9638060 Hartelijk dank dat u voor deze originele Triumph-accessoireset

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Beschrijving van het product 1. Voorste sensor 2. Batterij 3. Klep 4. Sensor aanwezigheid gebruiker 5. Bewegingssensor 6. Bril 7. Laadingang 8. Wieltje om het

Nadere informatie

Alles over reizen met een caravan

Alles over reizen met een caravan 1. Alles over reizen met een caravan Nederland telt heel wat caravanliefhebbers. Voor iedereen die meer wil weten over alles wat er bij komt kijken en voor diegenen die voor het eerst met een caravan gaan

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE INFORMATIE / MANUALS / SERVICE. AL-KO OPLOOPREM, Type V, VIERKANT, ROND. Gebruikshandleiding

Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE INFORMATIE / MANUALS / SERVICE. AL-KO OPLOOPREM, Type V, VIERKANT, ROND. Gebruikshandleiding Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE NL INFORMATIE / MANUALS / SERVICE AL-KO OPLOOPREM, Type V, VIERKANT, ROND Gebruikshandleiding 580460_q I 06/2011 V, Vierkant, Rohr 1 2 DIN 5299 3 4 5 6 7 8 580 460_q

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26 Gebruiksaanwijzing One Touch Automatische blikopener KC26 Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Startknop 2 Deksel batterijvak 3 Batterijvak Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde 4 blikken 5 Voorste deksel

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

Aluminium-poly-klasse Single

Aluminium-poly-klasse Single Aluminium-poly-klasse Single Xanthos SPIRIT Xanthos Xanthos AERO Notos Technische specificaties Single Alu 600 Toegel. totaalgewicht (kg) 600 Laadvermogen (kg) 90 Lengte in totaal (mm) 57 Breedte in totaal

Nadere informatie

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder.

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. Uitbouwen 1. Uitbouwen 1) Demonteer het wiel 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. 3) Maak de remtang los van zijn steun, waarbij de remleiding

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

ContiComfortKit Handleiding

ContiComfortKit Handleiding Inleiding Dankzij de ContiComfortKit blijft u ook met een lekke band mobiel. De combinatie van een compressor met een afdichtmiddel maakt het mogelijk om snijbeschadigingen tot ongeveer 6 mm lang doeltreffend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Sky-Line Uitwijksteiger

Sky-Line Uitwijksteiger Sky-Line Uitwijksteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

STANDAARD-BOX VB 100

STANDAARD-BOX VB 100 STANDAARD-BOX VB 100 Klosterhofweg 62 Tel: +492166-2163850 Site: www.euroverbau.de D-41199 Mönchengladbach-Güdderath Fax: +492166-1320506 Mail: info@euroverbau.de GmbH Verkoop & Verhuur Nederland: Postbus

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625 RESQ-TAPE is een zelfhechtende siliconen afdichtings- en isolatietape met veel verschillende toepassingen. Deze veelzijdige en gebruiksvriendelijke tape is uw eerste hulp bij allerlei reparaties. U brengt

Nadere informatie

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud -versnl01-0415 Inhoud Aanwijzingen voor de lezer... 4 Toepasbaarheid... 4 Afbeeldingen... 4 Geaccentueerde tekstgedeelten... 4 Productbeschrijving... 5 Productidentificatie...

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr Instructienr. Versie Ond. nr. 9491340 1.0 Dakbox A8901430 Pagina 1 / 8 B8901445 Pagina 2 / 8 INLEIDING Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint. Opmerkingen en waarschuwingsteksten

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding ISOBUS-Basisuitrusting met ISOBUScabinecontactdoos Stand: V1.20150220 30322575-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie