Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com"

Transcriptie

1 Paardentrailer Veetrailer

2

3 Paardentrailer, Veetrailer Uw voertuiggegevens Voertuigtype: Chassisnr.: Toegel. totaalgewicht: Bouwjaar: Bandenmaat / Fabrikant: Type oploopinrichting Fabrikant / Keuringsteken: Disselboom / Dissel Fabrikant / Keurmerk: Astype Fabrikant / Keurmerk: Wielremtype Fabrikant / Keurmerk: Bolkoppelingstype Fabrikant / Keurmerk: Sleutelnr. voor afsluitbare koppeling: Copyright Voor deze handleiding en de vertalingen van deze handleiding behoudt de firma BÖCK- MANN Fahrzeugwerke GmbH zich alle rechten voor. De daarin vermelde technische gegevens mogen geheel noch gedeeltelijk in gelijk welke vorm (bijvoorbeeld door druk, fotokopie, microfilm of datatransmissie) gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van BÖCKMANN Fahrzeugwerke GmbH. Het opslaan, verwerken, vermenigvuldigen en verspreiden met behulp van elektronische systemen en het doorgeven aan derden is verboden.

4

5 Inhoudsopgave Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie Gebruiksaanwijzing Weergaveconventies Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Documentatie van toeleveranciers Registratie van de aanhangwagen Rijbewijs Veiligheid Reglementair gebruik Principiële veiligheidsaanwijzingen Stickers Verwijdering Technische gegevens Typeplaatje Uitrusting van de aanhangwagen Elektrische verbindingen Koppelinrichtingen Koppeling Breekkabel van de oplooprem Steunwiel Parkeerrem en remblokken Steunpoot Afsluitzeil Achterklep/1-vleugeldeur-combinatie Veiligheidsstangensysteem Achterste veiligheidsstangen Koppelen Steunlast Koppelen Aanhangwagen parkeren

6 Inhoudsopgave 6 Laden Aanhangwagen be- en ontladen Aanhangwagen voorbereiden Lading verdelen Dieren beveiligen tijdens het rijden Dieren veilig laden Rijden Checklist voor het vertrek Rij-instructies Remmen Achteruitrijden Manoeuvreren Reiniging, onderhoud en inspectie Reiniging en verzorging Onderhoud Banden en wielen verwisselen Inspectie Storingen verhelpen Service Kwaliteitsinformatie Reserveonderdelen en toebehoren bestellen

7 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie 1.2 Weergaveconventies Geachte klanten, Deze gebruiksaanwijzing zal u helpen uw Aanhangwagen Eerste Klasse optimaal te gebruiken. Als u alle instructies in acht neemt, kunt u de levensduur van uw aanhangwagen verhogen en mogelijke gevaren vermijden. De aanhangwagen is ontwikkeld en gebouwd volgens de meest recente technische inzichten; de goede werking werd voor de levering intensief gecontroleerd Veiligheidsinstructies en waarschuwingen In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij een systeem met drie niveaus om te wijzen op verschillende risicoklassen. Duidt aan dat de dood of ernstig letsel waarschijnlijk optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. 1.1 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als u de aanhangwagen verkoopt of uitleent, moet u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeven. Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voor u de aanhangwagen de eerste keer gebruikt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan persoonlijk letsel en schade aan de aanhangwagen veroorzaken. BÖCKMANN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing. Duidt aan dat gemiddeld tot licht letsel optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Duidt aan dat materiële schade optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Bovendien gebruiken wij nog de volgende aanduidingen: AANWIJZING Wijst op bijzonder belangrijke informatie over de aanhangwagen, de omgang met het voertuig of het desbetreffende deel van de gebruiksaanwijzing. 1

8 Belangrijke informatie 1 TIP Trekt de aandacht op een gebruikstip Tekstopmaak In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij de volgende tekstopmaak: A Uitvoeringsvarianten worden weergegeven in hoofdletters. 1.3 Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Alle aanhangwagens zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Daarnaast kunt u uw aanhangwagen nog voorzien van extra opties (zie Reserveonderdelen en opties bestellen ). Door de vele verschillende uitvoeringen en opties zijn hier niet alle aanhangwagen-uitvoeringen beschreven. Maakt u zich vertrouwd met de uitvoering, de opties en accessoires van uw aanhangwagen, zodat u weet welke informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing is op uw aanhangwagen. 1.4 Documentatie van toeleveranciers Als aanhangwagens uitgerust zijn met aangekochte onderdelen, vindt u bij de documenten van de aanhangwagen ook de desbetreffende gebruiksaanwijzingen van de toeleveranciers. Neem de instructies m.b.t. het gebruik, het onderhoud en de verzorging van de aangekochte componenten in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen in acht. 1.5 Registratie van de aanhangwagen De registratie van de aanhangwagen is specifiek voor het land van gebruik. Informeer u hoe en waar u uw aanhangwagen kunt laten registreren. Voor Duitsland geldt: U moet voor uw aanhangwagen laten keuren en een verzekering afsluiten voor u de aanhangwagen op de openbare weg mag gebruiken Tempo 100 De toegelaten maximumsnelheid voor de combinatie bedraagt 80 km/h. Onder bijzondere voorwaarden kan de maximumsnelheid door de bevoegde instanties worden opgetrokken tot 100 km/h. 2

9 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer AANWIJZING Meer informatie over de voorwaarden vindt u onder Böckmann Info s op de internetsite Technische keuring De voorschriften voor technische keuringen zijn specifiek voor het land van gebruik. Informeert u zich a.u.b., wanneer een technische keuring vereist is en waar u een technische keuring voor uw aanhangwagen kunt laten uitvoeren. 1.6 Rijbewijs Voor het rijden met de aanhangwagen is afhankelijk van het land eventueel een bepaald rijbewijs vereist. U dient zich te informeren over de specifieke vereisten in het land van gebruik. 3

10 Veiligheid 2 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De aanhangwagen is bestemd voor het transporteren van dieren en stukgoederen binnen het bereik van het toegelaten totaalgewicht (zie Technische gegevens ). Elke andere vorm van gebruik geldt als niet reglementair. Voor schade als gevolg van niet reglementair gebruik aanvaardt BÖCKMANN geen aansprakelijkheid. De volgende handelingen zijn verboden: transport van personen, transport van stortgoed. 2.2 Principiële veiligheidsaanwijzingen Inspecties Inspecties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Meer informatie vindt u onder De overdracht-inspectie moet bij de vakhandelaar uitgevoerd en in het inspectieplan ingevuld worden (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). De wielbouten moeten na de eerste 50 km worden gecontroleerd met een momentsleutel (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). Alle andere inspecties moeten in overeenstemming met het inspectieplan worden uitgevoerd (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ) Personen Aanhangwagens zijn geen speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van een aanhangwagen spelen. Kinderen kunnen zich bij het spelen verwonden aan de aanhangwagen. Personen die met de aanhangwagen werken of rijden, moeten deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben Aanhangwagen Een defecte aanhangwagen mag in geen geval worden gebruikt. Defecte aanhangwagens brengen onvoorzienbare risico's met zich mee. De achterlichten van de aanhangwagen moeten altijd zichtbaar zijn. Als de achterlichten door overhangende lading, geopende kleppen of vuil bedekt zijn, moet u het einde van uw aanhangwagen markeren met een goed zichtbare lichteenheid Lading Het toegelaten totaalgewicht (zie Laden ) mag niet overschreden worden. De aanhangwagen moet zorgvuldig en correct beladen zijn. Fout beladen aanhangwagens kunnen gemakkelijk beginnen te slingeren. Hoe u de aan- 4

11 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer hangwagen correct belaadt, leest u in het hoofdstuk Laden Transport van koetsen Bij het transport van koetsen gelden de volgende wettelijke bepalingen: Een koets mag alleen getransporteerd worden als de aanhangwagen beladen is. Zorg ervoor dat de toegelaten steunlast niet overschreden wordt door het bijkomende gewicht van de koets. Als u de aanhangwagen gebruikt zonder een koets te transporteren, moet de steunlast minstens 25 kg bedragen. Voor het rijden op de openbare weg moet de geladen koets goed bevestigd zijn. Uitstekende en scherpe delen moeten worden afgedekt Rijden Voor het vertrek moet aan de hand van de checklist (zie Rijden ) een controle worden uitgevoerd. Maakt u zich vertrouwd met het rij- en remgedrag (zie Rijden ) van de aanhangwagen bij moeilijke rij- en weersomstandigheden, bijvoorbeeld afdalingen, slechte rijweg, storm, zijwind, sneeuw. Uw rijgedrag en de snelheid moeten altijd aangepast zijn aan de toestand van de weg en de heersende weersomstandigheden. Tijdens het rijden moet de achterliggende rijweg altijd in twee spiegels te zien zijn Reparatie Neem bij reparaties het volgende in acht: Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Bij reparaties mogen alleen originele onderdelen van BÖCKMANN gebruikt worden. Het uitbreiden en ombouwen van de aanhangwagen is alleen toegelaten in afspraak met BÖCKMANN Omgevingsomstandigheden Bescherm de aanhangwagen en de opties indien mogelijk tegen slechte weersinvloeden, zoals regen, sneeuw en hagel. Bij werkzaamheden aan de aanhangwagen in het duister of het donker moet voor voldoende verlichting gezorgd worden. 5

12 Veiligheid Stickers Op de aanhangwagen zijn de volgende stickers aangebracht: Smeerpunten van de koppeling Gebruiksaanwijzing lezen Fig. 1: Sticker Gebruiksaanwijzing lezen Wijst erop dat u de gebruiksaanwijzing moet lezen voor u de aanhangwagen gebruikt Beveiliging vervangen Fig. 3: Sticker Smeerpunten van de koppeling Wijst op de plaatsen waar de koppeling gesmeerd moet worden Veiligheidsstang losmaken PANIC SYSTEM Fig. 2: Sticker Met veerbeveiliging vergrendelen Wijst erop dat u vergrendelingen alleen met veerbeveiliging mag gebruiken. Mocht de veerbeveiliging van een vergrendeling ontbreken, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Fig. 4: Sticker Veiligheidsstang losmaken Duidt aan hoe u in een noodgeval het veiligheidsstangensysteem ontgrendelt. 6

13 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer 2.4 Verwijdering De eigenaar van de aanhangwagen is verplicht de aanhangwagen en alle bijbehorende componenten te verwijderen in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften ter zake. Elektrisch afval De met dit symbool gekenmerkte apparaten zijn onderhevig aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Informeer bij uw stadsbestuur (gemeente) hoe u oude apparaten correct en milieuvriendelijk verwijdert. Batterijen Batterijen kunnen giftige zware metalen bevatten en gelden als speciaal afval. Lever versleten batterijen in op een speciaal inzamelpunt. Hydraulische olie Hydraulische olie moet correct verwijderd worden. Neem de regionale voorschriften in acht a.u.b. Versleten banden Verwijder versleten banden in overeenstemming met de regionale voorschriften. 7

14 Technische gegevens 3 3 Technische gegevens De technische gegevens van de aanhangwagen vindt u op de volgende plaatsen: in de wagenpapieren van de aanhangwagen, op het typeplaatje van de aanhangwagen, in de typecode van de aanhangwagen. 3.1 Typeplaatje XX XXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 4 XXXX kg 1-5 XXXX kg 2-6 XXXX kg Fig. 1: Typeplaatje 1 Fabrikant 2 Nummer van de algemene bedrijfsvergunning van het goedgekeurde aanhangwagentype 3 Aanhangwagen-identificatienummer met 17 tekens 4 Max. toegelaten totaalgewicht 5 Max. toegelaten gewicht as 1 6 Max. toegelaten gewicht as 2 (indien aanwezig) 8

15 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4 Uitrusting van de aanhangwagen 4.1 Elektrische verbindingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende stekkers: 7-polige stekker, 13-polige stekker. AANWIJZING Als de stekkeraansluiting van het trekkende voertuig niet bij de stekker van de aanhangwagen past, moet u een adapter gebruiken. Fig. 1: Stekkeruitvoeringen Contact nr. Functie Aangesloten verbruikers Kabelkleur 1 Richtingaanwijzer links (knipperlicht) 1,5 mm 2 geel 2 Mistachterlicht 1,5 mm 2 blauw 3 a) Massa voor contact nr. 1 tot 8 2,5 mm 2 wit 4 Richtingaanwijzer rechts (knipperlicht) 1,5 mm 2 groen 5 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 bruin en kentekenverlichting rechts b) 6 Remlichten 1,5 mm 2 rood 7 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 zwart en kentekenverlichting links b) 8 Achteruitrijlamp (achteruitrijschijnwerper) 1,5 mm 2 grijs c) 9 Stroomtoevoer (permanent plus) 2,5 mm 2 bruin/blauw c) 10 Stroomtoevoer gestuurd via contactslot 2,5 mm 2 bruin/rood c) 9

16 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Contact nr. Functie 11 a) Massa voor stroomkring van contact nr Gereserveerd voor toekomstige toepassingen 13 a) Massa voor stroomkring van contact nr. 9 Aangesloten verbruikers Kabelkleur 2,5 mm 2 wit/rood c) --- niet bezet 2,5 mm 2 zwart/wit c) a) De drie massaleidingen mogen op de aanhangwagen niet elektrisch geleidend worden verbonden. b) De kentekenverlichting moet zo worden aangesloten dat geen enkele lamp van deze inrichting verbonden is met de beide contacten nr. 5 en 7. c) Kleuren afhankelijk van de fabrikant. Er kunnen verschillen optreden. 4.2 Koppelinrichtingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelinrichtingen: standaarddissel (A), dissel met hoogteverstelling (B), disselboom voor koets (C). A Standaarddissel Deze uitvoering is de standaarduitvoering. B Dissel met hoogteverstelling C Disselboom voor koets Dit is een speciale uitvoering. Foute lastverdeling Slipgevaar De stangen in de langsrichting van de aanhangwagen verstellen om door de verschillende standposities van de paarden een correcte steunlast te bereiken. AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 10

17 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.3 Koppeling Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelingen: koppeling standaarduitvoering (A), anti-slingerkoppeling (B) [optie]. A Koppeling standaarduitvoering (ook afsluitbaar verkrijgbaar A2) Fig. 2: Disselboom voor een koets A1 AANWIJZING Koetsen mogen slechts onder bepaalde voorwaarden op de disselboom worden getransporteerd (zie Veiligheid ). A2 Fig. 3: Koppeling standaarduitvoering A1 B Anti-slingerkoppeling AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 11

18 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Indicatie van de koppelingstoestand Koppeling openen 1. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de groene halve cirkel naast OPEN staat. Fig. 4: Slijtage-indicatie De slijtage-indicatie van de koppeling controleren. In gekoppelde toestand moet de indicatie in de + -zone liggen. Als de slijtage-indicatie in de -zone staat, mag de aanhangwagen niet worden gebruikt. De indicatie toont de volgende toestanden: De x -zone geeft aan dat de koppeling volledig geopend is. De + -zone geeft aan dat de koppeling correct op de bolkop zit. De -zone geeft aan dat de koppeling foutief gesloten is. De bol is niet vergrendeld in de bolkoppeling of de bolkoppeling resp. de bol is versleten. Fig. 5: Geopende en gesloten koppeling. 2. De ontgrendelingsknop ingedrukt houden. 3. De handgreep naar voren trekken. Koppeling sluiten 1. De handgreep omlaag duwen. 2. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de rode halve cirkel naast OPEN staat. 4.4 Breekkabel van de oplooprem AANWIJZING Een breekkabel is alleen bij geremde aanhangwagens gemonteerd. 12

19 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer Fout belast steunwiel Het steunwiel dient alleen als ondersteuning. Beladen aanhangers mogen niet met uitgeschoven steunwiel gemanoeuvreerd worden. Fig. 6: Breekkabel AANWIJZING De lus van de breekkabel moet voldoende lang zijn, zodat de kabel ook in extreme bochten niet aangetrokken wordt en een noodremming van de aanhangwagen veroorzaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende steunwielen: steunwiel in eenvoudige uitvoering (A), automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering (B). A Steunwiel in eenvoudige uitvoering Breekkabel bevestigen 1. De breekkabel over de trekinrichting van het trekkende voertuig leggen. 2. De veiligheidssluiting aan de breekkabel inhaken. 4.5 Steunwiel Vanaf een steunlast van meer dan 50 kg moet de aanhangwagen uitgerust zijn met een steunwiel. Een steunwiel kan later worden gemonteerd. Fig. 7: Steunwiel in eenvoudige uitvoering 13

20 Uitrusting van de aanhangwagen 4 B Automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering 4.6 Parkeerrem en remblokken AANWIJZING Parkeerrem en remblokken zijn alleen voorhanden bij geremde aanhangwagens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende parkeerremmen: parkeerrem met veeraccumulator (A), parkeerrem met drukknop en tandsegment (B). Fig. 8: Automatisch steunwiel Steunwiel uitschuiven 1. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, de klemschroef losdraaien en het steunwiel laten zakken. 2. Het steunwiel met de handkruk omlaag draaien. Steunwiel inschuiven 1. Het steunwiel met de handkruk tot tegen de aanslag omhoog draaien. 2. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, het steunwiel tot tegen de aanslag omhoog schuiven en de klemschroef aantrekken. Vastplakkende, vastgevroren remvoeringen Letsel door vertraagde remwerking Bij vorst of na lange stilstand de parkeerrem niet aantrekken. Blokkeer de aanhangwagen met remblokken. Fig. 9: Posities van de remblokken 14

21 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer A Parkeerrem met veeraccumulator Parkeerrem losmaken De handhefboom omlaag drukken. B Parkeerrem met drukknop en tandsegment Fig. 10: Parkeerrem met veeraccumulator Later intredende remwerking bij veeraccumulator Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade Met aangetrokken parkeerrem is de aanhangwagen beveiligd tegen rollen. Na het aantrekken van de parkeerrem kan de aanhangwagen nog ca. 25 cm naar achteren worden verplaatst. Pas dan treedt de volledige remwerking in. Naar voren toe is de remwerking onmiddellijk voorhanden. Controleer of de volledige remwerking intreedt. Fig. 11: Parkeerrem met drukknop en tandsegment Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. Parkeerrem losmaken De handhefboom een beetje omhoog trekken en tegelijkertijd de drukknop indrukken om de hefboom naar voren te kunnen laten zakken. Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. 15

22 Uitrusting van de aanhangwagen Steunpoot Steunpoot inschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun volledig ingetrokken is. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 4.8 Afsluitzeil Fig. 12: Steunpoot Foutief gebruikte steunpoot Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade De steunpoot alleen gebruiken voor de stabilisatie van de geparkeerde aanhangwagen. Niet als krik gebruiken. De banden moeten altijd onder belasting staan. Fig. 13: Afsluitzeil (zeillift) Zorg tijdens het rijden voor een optimale luchtcirculatie in de aanhangwagen. Sluit het afsluitzeil bij regen en koude om de dieren te beschermen tegen vocht en tocht. Steunpoot uitschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun vast op de grond staat. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 16

23 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.9 Achterklep/1-vleugeldeurcombinatie B 1-vleugeldeur AANWIJZING Deze uitvoering is een optie voor paardentrailers. Paardentrailers zijn uitgerust met een gecombineerde deur. Deze deur kan twee toestanden hebben: achterklep (A) en 1-vleugeldeur (B). A Achterklep Fig. 15: 1-vleugeldeur Volledig ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur Dood door verplettering, klemgevaar voor het lichaam Niet alle grendels tegelijk ontgrendelen. Grendels voor de achterklep of voor de 1-vleugeldeur openen. Fig. 14: Achterklep Voor het op- en afladen van paarden. Fig. 16: Fout ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur 17

24 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Let erop dat telkens slechts twee grendels tegelijk ontgrendeld zijn Achterste veiligheidsstangen 4.10 Veiligheidsstangensysteem Fig. 18: Achterste veiligheidsstangen Fig. 17: Veiligheidsstangensysteem Als paarden in paniek geraken, kan het gebeuren dat ze met de voorste benen over de veiligheidsstang in de trailer springen. In dit geval kan de stang van buitenaf worden losgemaakt: De bindring aan de buitenkant eruit draaien. De houder komt los aan de binnenkant en klapt met de stang omlaag. De achterste veiligheidsstangen voor elke rit bevestigen met de borgpennen. 18

25 5 Koppelen Paardentrailer, Veetrailer 5 Koppelen 5.1 Steunlast De steunlast is het gewicht dat bij het aankoppelen van een aanhangwagen op de trekinrichting van het trekkende voertuig last. Zorg ervoor dat de steunlast minstens 4 % van de werkelijke sleeplast van het voertuig bedraagt. Meer dan 25 kg zijn echter niet nodig, de maximale steunlast van het trekkende voertuig niet overschreden wordt. Informatie over de toegelaten steunlast vindt u in het trekkende voertuig: op een label aan de achterkant, in deel I van de voertuigpapieren in het veld 13. Slipgevaar Letsel en materiële schade Het achterste deel van de aanhangwagen niet te zwaar beladen. Het voorste deel van de aanhangwagen iets zwaarder beladen dan het achterste deel. 5.2 Koppelen Het koppelen moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. Voor het aan- of afkoppelen moet het trekkende voertuig beveiligd worden tegen wegrollen Aanhangwagen aankoppelen 1. De koppeling volledig openen. 2. De aanhangwagen aankoppelen. 3. Stevig vastzitten van de koppeling controleren. Het stevig vastzitten van de koppelingen wordt aangegeven door de koppelingstoestanden. Groen resp. een + -teken geeft het stevig vastzitten van de koppeling aan. De kleur rood resp. een -teken geeft aan dat de koppeling niet correct vergrendeld en geborgd is. Het koppelen moet worden herhaald. Daarnaast moet het goed vastzitten worden gecontroleerd door krachtig aan de koppeling te trekken. 4. De stekker van de aanhangwagen in de contactdoos van het trekkende voertuig steken. 5. De breekkabel aanbrengen. 6. Het steunwiel inschuiven. 19

26 Koppelen Aanhangwagen afkoppelen 1. De parkeerrem aantrekken om te verhinderen dat de aanhangwagen wegrolt. 2. De breekkabel van de trekinrichting van het voertuig nemen. 3. Het steunwiel uitschuiven om de koppeling te ontlasten. 4. De stekker uit de contactdoos trekken. 5. De koppeling openen. 6. De koppeling van de trekinrichting van het voertuig tillen. 5.3 Aanhangwagen parkeren AANWIJZING Voor een veilige stand moet de ondergrond stabiel en vlak zijn en mag deze niet afhellen. Om de aanhangwagen veilig te parkeren, moet u afhankelijk van de uitvoering de volgende punten in acht nemen: het steunwiel na het afkoppelen uitklappen, de remblokken onder de banden leggen, indien aanwezig, de steunpoten uitschuiven. 20

27 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer 6 Laden 6.1 Aanhangwagen be- en ontladen Voor het be- en ontladen moet de aanhangwagen aan het trekkende voertuig gekoppeld zijn. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het laden moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. De aanhangwagen tevens beveiligen tegen wegrollen: 1. De parkeerrem aantrekken. 2. Indien aanwezig, remblokken voor de banden leggen. 6.2 Aanhangwagen voorbereiden 6.3 Lading verdelen Lading correct verdelen De lading moet gelijkmatig en vormsluitend verdeeld zijn. Het ladingsgewicht moet op de as(sen) geconcentreerd worden. Indien mogelijk de aanhangwagen zo beladen dat het zwaartepunt van de lading laag ligt. De lading mag niet over de bordwand uit steken. Losse delen moeten tegen verschuiven beveiligd zijn (zie Lading beveiligen ). De minimale en maximale steunlast mag niet onder- of overschreden worden (zie Koppelen ). Zo is de aanhangwagen correct beladen: Fig. 1: Zones voor de ladingsverdeling 1. Voor het beladen alle vereiste opbouwdelen volledig monteren. Delen die de laadvloer indelen, zoals scheidingsroosters o.i.d. zo monteren dat een centrale belading in de buurt van de as mogelijk is. 2. Controleren of alle kleppen, scheidingsroosters enz. volledig gemonteerd en beveiligd zijn. Fig. 2: Voorbeeld van correcte ladingsverdeling 21

28 Laden Lading foutief verdelen Foutieve ladingsverdeling Materiële schade Maatregelen voor een correcte ladingsverdeling zie Lading correct verdelen. Zo is de aanhangwagen foutief geladen: het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omhoog getrokken. De steunlast is te klein. 6.4 Dieren beveiligen tijdens het rijden Niet beveiligde, losse delen Letselgevaar voor dieren In de laadruimte mogen zich geen losse delen, riemen of lussen bevinden. Fig. 3: Voorbeeld A van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld A rust het ladingsgewicht niet op de as. Tocht Verkoudheid en bindvliesontsteking Voor het begin van de rit alle deuren en vensteropeningen sluiten. Fig. 4: Voorbeeld B van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld B staat de lading op het voorste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote last op de trekinrichting van het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omlaag getrokken. Fig. 5: Voorbeeld C van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld C staat de lading op het achterste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote hefboomlast op de trekinrichting van De dieren moeten zo beveiligd worden dat ze ook onder extreme rij-omstandigheden (noodstop, uitwijkmanoeuvre e.d. niet kunnen vallen en zich niet kunnen bezeren. Grote dieren zoals paarden en koeien indien mogelijk altijd aan beide kanten vastbinden. Alle kleppen, deuren en schuifvensters sluiten, vergrendelen en beveiligen. Veiligheidsstangen, scheidingswanden en scheidingsroosters volledig bevestigen en beveiligen. 22

29 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer Tip Met bandages kunt u de paarden preventief beveiligen tegen schokken en letsels. 6.5 Dieren veilig laden AANWIJZING Om een dier veilig op te laden, neemt u de volgende instructies in acht: Schakel de binnenverlichting in en open de voorste toegangsdeur, zodat de binnenruimte van de aanhangwagen zo goed mogelijk verlicht is. Zorg ervoor dat de achterklep goed op de bodem ligt en niet wiebelt. De hoogte van de voorste veiligheidsstang aanpassen aan de grootte van het dier. Bij angstige paarden de scheidingswand opzij zwenken om de laadruimte te vergroten (zie Laadruimte vergroten ). Hoe rustiger de begeleider zich gedraagt, des te meer vertrouwen krijgt het dier. Bij een veetrailer moeten de scheidingsroosters zo worden geplaatst dat het vee in het midden van de aanhangwagen staat Laadruimte vergroten Scheidingswand zwenken 1. De scheidingswand achteraan uit de opening tillen en in rijrichting naar rechts zwenken. 2. De aanhangwagen beladen. 3. De scheidingswand terugzwenken en bevestigen. AANWIJZING Om met een gezwenkte scheidingswand te mogen rijden, is een speciale bodemhouder [optie] vereist. Bij gezwenkte scheidingswand adviseert BÖCKMANN een doorlopende veiligheidsstang [optie] te gebruiken. Scheidingswand demonteren 1. De scheidingswand achteraan in rijrichting naar links zwenken. 2. De scheidingswand vooraan uit de houder tillen Paard opladen 1. De achterklep openen en volledig op de grond leggen. 2. Een persoon staat aan de open zijde van de aanhangwagen om het paard bij het opladen af te schermen. 3. Het paard aan het touw direct en vastberaden in de aanhangwagen leiden. 4. De veiligheidsstang ophangen en met de veiligheidspin borgen. Veiligheidsstangen met Multi-Save- System (MSS) vergrendelen zich na het ophangen zelfstandig. 23

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Hartelijk gefeliciteerd

Gebruiksaanwijzing. Hartelijk gefeliciteerd Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Hartelijk gefeliciteerd Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe camper en spreken onze dank uit dat u voor een kwaliteitsproduct hebt gekozen van de firma PÖSSL.

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Gebruiksaanwijzing H 10004251 01.06 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 Datum: augustus 2008 Inhoudsopgave: Contents 1. Algemene informatie en verwijzingen...5 1.1 Etikettering...5 1.2 Mogelijke toepassingen...6 2. Veiligheidsinstructies...6 2.1

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN hoogwerker Type : R20 EHS Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY Telefoon: 0478 553 000 Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische systemen van de auto kunnen alleen worden uitgevoerd met speciaal ontwikkelde elektronische apparatuur. Neem

Nadere informatie

De bediening van de traplift Konstanz

De bediening van de traplift Konstanz De bediening van de traplift Konstanz Dit is de originele bedrijfshandleiding Inhoud Pagina 1 Algemeen... 3 1.1 Technische gegevens... 5 1.2 Omgevingsvoorwaarden... 5 1.3 Controleplichten... 5 2. Doel

Nadere informatie

OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO. Opel Bedrijfswagens

OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO. Opel Bedrijfswagens OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO Opel Bedrijfswagens UITGAVE: OKTOBER 2012 VOORWOORD Deze handleiding bevat specificaties en richtlijnen voor het ombouwen en uitrusten van diverse uitvoeringen van de Opel

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING TOEPASSING DOCUMENT Dit document beschrijft de belangrijkste kenmerken ten tijde van het drukken van de: MODEL S SOFTWARE-versie: 5,0 Kenmerken van latere software-versies

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie