Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com"

Transcriptie

1 Paardentrailer Veetrailer

2

3 Paardentrailer, Veetrailer Uw voertuiggegevens Voertuigtype: Chassisnr.: Toegel. totaalgewicht: Bouwjaar: Bandenmaat / Fabrikant: Type oploopinrichting Fabrikant / Keuringsteken: Disselboom / Dissel Fabrikant / Keurmerk: Astype Fabrikant / Keurmerk: Wielremtype Fabrikant / Keurmerk: Bolkoppelingstype Fabrikant / Keurmerk: Sleutelnr. voor afsluitbare koppeling: Copyright Voor deze handleiding en de vertalingen van deze handleiding behoudt de firma BÖCK- MANN Fahrzeugwerke GmbH zich alle rechten voor. De daarin vermelde technische gegevens mogen geheel noch gedeeltelijk in gelijk welke vorm (bijvoorbeeld door druk, fotokopie, microfilm of datatransmissie) gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van BÖCKMANN Fahrzeugwerke GmbH. Het opslaan, verwerken, vermenigvuldigen en verspreiden met behulp van elektronische systemen en het doorgeven aan derden is verboden.

4

5 Inhoudsopgave Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie Gebruiksaanwijzing Weergaveconventies Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Documentatie van toeleveranciers Registratie van de aanhangwagen Rijbewijs Veiligheid Reglementair gebruik Principiële veiligheidsaanwijzingen Stickers Verwijdering Technische gegevens Typeplaatje Uitrusting van de aanhangwagen Elektrische verbindingen Koppelinrichtingen Koppeling Breekkabel van de oplooprem Steunwiel Parkeerrem en remblokken Steunpoot Afsluitzeil Achterklep/1-vleugeldeur-combinatie Veiligheidsstangensysteem Achterste veiligheidsstangen Koppelen Steunlast Koppelen Aanhangwagen parkeren

6 Inhoudsopgave 6 Laden Aanhangwagen be- en ontladen Aanhangwagen voorbereiden Lading verdelen Dieren beveiligen tijdens het rijden Dieren veilig laden Rijden Checklist voor het vertrek Rij-instructies Remmen Achteruitrijden Manoeuvreren Reiniging, onderhoud en inspectie Reiniging en verzorging Onderhoud Banden en wielen verwisselen Inspectie Storingen verhelpen Service Kwaliteitsinformatie Reserveonderdelen en toebehoren bestellen

7 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer 1 Belangrijke informatie 1.2 Weergaveconventies Geachte klanten, Deze gebruiksaanwijzing zal u helpen uw Aanhangwagen Eerste Klasse optimaal te gebruiken. Als u alle instructies in acht neemt, kunt u de levensduur van uw aanhangwagen verhogen en mogelijke gevaren vermijden. De aanhangwagen is ontwikkeld en gebouwd volgens de meest recente technische inzichten; de goede werking werd voor de levering intensief gecontroleerd Veiligheidsinstructies en waarschuwingen In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij een systeem met drie niveaus om te wijzen op verschillende risicoklassen. Duidt aan dat de dood of ernstig letsel waarschijnlijk optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. 1.1 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als u de aanhangwagen verkoopt of uitleent, moet u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeven. Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voor u de aanhangwagen de eerste keer gebruikt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan persoonlijk letsel en schade aan de aanhangwagen veroorzaken. BÖCKMANN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing. Duidt aan dat gemiddeld tot licht letsel optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Duidt aan dat materiële schade optreedt indien de aangegeven veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Bovendien gebruiken wij nog de volgende aanduidingen: AANWIJZING Wijst op bijzonder belangrijke informatie over de aanhangwagen, de omgang met het voertuig of het desbetreffende deel van de gebruiksaanwijzing. 1

8 Belangrijke informatie 1 TIP Trekt de aandacht op een gebruikstip Tekstopmaak In deze gebruiksaanwijzing gebruiken wij de volgende tekstopmaak: A Uitvoeringsvarianten worden weergegeven in hoofdletters. 1.3 Aanhangwagen - uitvoeringen en opties Alle aanhangwagens zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Daarnaast kunt u uw aanhangwagen nog voorzien van extra opties (zie Reserveonderdelen en opties bestellen ). Door de vele verschillende uitvoeringen en opties zijn hier niet alle aanhangwagen-uitvoeringen beschreven. Maakt u zich vertrouwd met de uitvoering, de opties en accessoires van uw aanhangwagen, zodat u weet welke informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing is op uw aanhangwagen. 1.4 Documentatie van toeleveranciers Als aanhangwagens uitgerust zijn met aangekochte onderdelen, vindt u bij de documenten van de aanhangwagen ook de desbetreffende gebruiksaanwijzingen van de toeleveranciers. Neem de instructies m.b.t. het gebruik, het onderhoud en de verzorging van de aangekochte componenten in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen in acht. 1.5 Registratie van de aanhangwagen De registratie van de aanhangwagen is specifiek voor het land van gebruik. Informeer u hoe en waar u uw aanhangwagen kunt laten registreren. Voor Duitsland geldt: U moet voor uw aanhangwagen laten keuren en een verzekering afsluiten voor u de aanhangwagen op de openbare weg mag gebruiken Tempo 100 De toegelaten maximumsnelheid voor de combinatie bedraagt 80 km/h. Onder bijzondere voorwaarden kan de maximumsnelheid door de bevoegde instanties worden opgetrokken tot 100 km/h. 2

9 1 Belangrijke informatie Paardentrailer, Veetrailer AANWIJZING Meer informatie over de voorwaarden vindt u onder Böckmann Info s op de internetsite Technische keuring De voorschriften voor technische keuringen zijn specifiek voor het land van gebruik. Informeert u zich a.u.b., wanneer een technische keuring vereist is en waar u een technische keuring voor uw aanhangwagen kunt laten uitvoeren. 1.6 Rijbewijs Voor het rijden met de aanhangwagen is afhankelijk van het land eventueel een bepaald rijbewijs vereist. U dient zich te informeren over de specifieke vereisten in het land van gebruik. 3

10 Veiligheid 2 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De aanhangwagen is bestemd voor het transporteren van dieren en stukgoederen binnen het bereik van het toegelaten totaalgewicht (zie Technische gegevens ). Elke andere vorm van gebruik geldt als niet reglementair. Voor schade als gevolg van niet reglementair gebruik aanvaardt BÖCKMANN geen aansprakelijkheid. De volgende handelingen zijn verboden: transport van personen, transport van stortgoed. 2.2 Principiële veiligheidsaanwijzingen Inspecties Inspecties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Meer informatie vindt u onder De overdracht-inspectie moet bij de vakhandelaar uitgevoerd en in het inspectieplan ingevuld worden (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). De wielbouten moeten na de eerste 50 km worden gecontroleerd met een momentsleutel (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ). Alle andere inspecties moeten in overeenstemming met het inspectieplan worden uitgevoerd (zie Reiniging, onderhoud en inspectie ) Personen Aanhangwagens zijn geen speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van een aanhangwagen spelen. Kinderen kunnen zich bij het spelen verwonden aan de aanhangwagen. Personen die met de aanhangwagen werken of rijden, moeten deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben Aanhangwagen Een defecte aanhangwagen mag in geen geval worden gebruikt. Defecte aanhangwagens brengen onvoorzienbare risico's met zich mee. De achterlichten van de aanhangwagen moeten altijd zichtbaar zijn. Als de achterlichten door overhangende lading, geopende kleppen of vuil bedekt zijn, moet u het einde van uw aanhangwagen markeren met een goed zichtbare lichteenheid Lading Het toegelaten totaalgewicht (zie Laden ) mag niet overschreden worden. De aanhangwagen moet zorgvuldig en correct beladen zijn. Fout beladen aanhangwagens kunnen gemakkelijk beginnen te slingeren. Hoe u de aan- 4

11 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer hangwagen correct belaadt, leest u in het hoofdstuk Laden Transport van koetsen Bij het transport van koetsen gelden de volgende wettelijke bepalingen: Een koets mag alleen getransporteerd worden als de aanhangwagen beladen is. Zorg ervoor dat de toegelaten steunlast niet overschreden wordt door het bijkomende gewicht van de koets. Als u de aanhangwagen gebruikt zonder een koets te transporteren, moet de steunlast minstens 25 kg bedragen. Voor het rijden op de openbare weg moet de geladen koets goed bevestigd zijn. Uitstekende en scherpe delen moeten worden afgedekt Rijden Voor het vertrek moet aan de hand van de checklist (zie Rijden ) een controle worden uitgevoerd. Maakt u zich vertrouwd met het rij- en remgedrag (zie Rijden ) van de aanhangwagen bij moeilijke rij- en weersomstandigheden, bijvoorbeeld afdalingen, slechte rijweg, storm, zijwind, sneeuw. Uw rijgedrag en de snelheid moeten altijd aangepast zijn aan de toestand van de weg en de heersende weersomstandigheden. Tijdens het rijden moet de achterliggende rijweg altijd in twee spiegels te zien zijn Reparatie Neem bij reparaties het volgende in acht: Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd in vakbedrijven die door BÖCKMANN erkend zijn. Bij reparaties mogen alleen originele onderdelen van BÖCKMANN gebruikt worden. Het uitbreiden en ombouwen van de aanhangwagen is alleen toegelaten in afspraak met BÖCKMANN Omgevingsomstandigheden Bescherm de aanhangwagen en de opties indien mogelijk tegen slechte weersinvloeden, zoals regen, sneeuw en hagel. Bij werkzaamheden aan de aanhangwagen in het duister of het donker moet voor voldoende verlichting gezorgd worden. 5

12 Veiligheid Stickers Op de aanhangwagen zijn de volgende stickers aangebracht: Smeerpunten van de koppeling Gebruiksaanwijzing lezen Fig. 1: Sticker Gebruiksaanwijzing lezen Wijst erop dat u de gebruiksaanwijzing moet lezen voor u de aanhangwagen gebruikt Beveiliging vervangen Fig. 3: Sticker Smeerpunten van de koppeling Wijst op de plaatsen waar de koppeling gesmeerd moet worden Veiligheidsstang losmaken PANIC SYSTEM Fig. 2: Sticker Met veerbeveiliging vergrendelen Wijst erop dat u vergrendelingen alleen met veerbeveiliging mag gebruiken. Mocht de veerbeveiliging van een vergrendeling ontbreken, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Fig. 4: Sticker Veiligheidsstang losmaken Duidt aan hoe u in een noodgeval het veiligheidsstangensysteem ontgrendelt. 6

13 2 Veiligheid Paardentrailer, Veetrailer 2.4 Verwijdering De eigenaar van de aanhangwagen is verplicht de aanhangwagen en alle bijbehorende componenten te verwijderen in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften ter zake. Elektrisch afval De met dit symbool gekenmerkte apparaten zijn onderhevig aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Informeer bij uw stadsbestuur (gemeente) hoe u oude apparaten correct en milieuvriendelijk verwijdert. Batterijen Batterijen kunnen giftige zware metalen bevatten en gelden als speciaal afval. Lever versleten batterijen in op een speciaal inzamelpunt. Hydraulische olie Hydraulische olie moet correct verwijderd worden. Neem de regionale voorschriften in acht a.u.b. Versleten banden Verwijder versleten banden in overeenstemming met de regionale voorschriften. 7

14 Technische gegevens 3 3 Technische gegevens De technische gegevens van de aanhangwagen vindt u op de volgende plaatsen: in de wagenpapieren van de aanhangwagen, op het typeplaatje van de aanhangwagen, in de typecode van de aanhangwagen. 3.1 Typeplaatje XX XXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 4 XXXX kg 1-5 XXXX kg 2-6 XXXX kg Fig. 1: Typeplaatje 1 Fabrikant 2 Nummer van de algemene bedrijfsvergunning van het goedgekeurde aanhangwagentype 3 Aanhangwagen-identificatienummer met 17 tekens 4 Max. toegelaten totaalgewicht 5 Max. toegelaten gewicht as 1 6 Max. toegelaten gewicht as 2 (indien aanwezig) 8

15 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4 Uitrusting van de aanhangwagen 4.1 Elektrische verbindingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende stekkers: 7-polige stekker, 13-polige stekker. AANWIJZING Als de stekkeraansluiting van het trekkende voertuig niet bij de stekker van de aanhangwagen past, moet u een adapter gebruiken. Fig. 1: Stekkeruitvoeringen Contact nr. Functie Aangesloten verbruikers Kabelkleur 1 Richtingaanwijzer links (knipperlicht) 1,5 mm 2 geel 2 Mistachterlicht 1,5 mm 2 blauw 3 a) Massa voor contact nr. 1 tot 8 2,5 mm 2 wit 4 Richtingaanwijzer rechts (knipperlicht) 1,5 mm 2 groen 5 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 bruin en kentekenverlichting rechts b) 6 Remlichten 1,5 mm 2 rood 7 Achterlicht, markerings-, begrenzings- 1,5 mm 2 zwart en kentekenverlichting links b) 8 Achteruitrijlamp (achteruitrijschijnwerper) 1,5 mm 2 grijs c) 9 Stroomtoevoer (permanent plus) 2,5 mm 2 bruin/blauw c) 10 Stroomtoevoer gestuurd via contactslot 2,5 mm 2 bruin/rood c) 9

16 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Contact nr. Functie 11 a) Massa voor stroomkring van contact nr Gereserveerd voor toekomstige toepassingen 13 a) Massa voor stroomkring van contact nr. 9 Aangesloten verbruikers Kabelkleur 2,5 mm 2 wit/rood c) --- niet bezet 2,5 mm 2 zwart/wit c) a) De drie massaleidingen mogen op de aanhangwagen niet elektrisch geleidend worden verbonden. b) De kentekenverlichting moet zo worden aangesloten dat geen enkele lamp van deze inrichting verbonden is met de beide contacten nr. 5 en 7. c) Kleuren afhankelijk van de fabrikant. Er kunnen verschillen optreden. 4.2 Koppelinrichtingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelinrichtingen: standaarddissel (A), dissel met hoogteverstelling (B), disselboom voor koets (C). A Standaarddissel Deze uitvoering is de standaarduitvoering. B Dissel met hoogteverstelling C Disselboom voor koets Dit is een speciale uitvoering. Foute lastverdeling Slipgevaar De stangen in de langsrichting van de aanhangwagen verstellen om door de verschillende standposities van de paarden een correcte steunlast te bereiken. AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 10

17 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.3 Koppeling Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende koppelingen: koppeling standaarduitvoering (A), anti-slingerkoppeling (B) [optie]. A Koppeling standaarduitvoering (ook afsluitbaar verkrijgbaar A2) Fig. 2: Disselboom voor een koets A1 AANWIJZING Koetsen mogen slechts onder bepaalde voorwaarden op de disselboom worden getransporteerd (zie Veiligheid ). A2 Fig. 3: Koppeling standaarduitvoering A1 B Anti-slingerkoppeling AANWIJZING Zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing en/ of documentatie van toeleverancier. 11

18 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Indicatie van de koppelingstoestand Koppeling openen 1. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de groene halve cirkel naast OPEN staat. Fig. 4: Slijtage-indicatie De slijtage-indicatie van de koppeling controleren. In gekoppelde toestand moet de indicatie in de + -zone liggen. Als de slijtage-indicatie in de -zone staat, mag de aanhangwagen niet worden gebruikt. De indicatie toont de volgende toestanden: De x -zone geeft aan dat de koppeling volledig geopend is. De + -zone geeft aan dat de koppeling correct op de bolkop zit. De -zone geeft aan dat de koppeling foutief gesloten is. De bol is niet vergrendeld in de bolkoppeling of de bolkoppeling resp. de bol is versleten. Fig. 5: Geopende en gesloten koppeling. 2. De ontgrendelingsknop ingedrukt houden. 3. De handgreep naar voren trekken. Koppeling sluiten 1. De handgreep omlaag duwen. 2. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleutel insteken en draaien tot de rode halve cirkel naast OPEN staat. 4.4 Breekkabel van de oplooprem AANWIJZING Een breekkabel is alleen bij geremde aanhangwagens gemonteerd. 12

19 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer Fout belast steunwiel Het steunwiel dient alleen als ondersteuning. Beladen aanhangers mogen niet met uitgeschoven steunwiel gemanoeuvreerd worden. Fig. 6: Breekkabel AANWIJZING De lus van de breekkabel moet voldoende lang zijn, zodat de kabel ook in extreme bochten niet aangetrokken wordt en een noodremming van de aanhangwagen veroorzaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende steunwielen: steunwiel in eenvoudige uitvoering (A), automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering (B). A Steunwiel in eenvoudige uitvoering Breekkabel bevestigen 1. De breekkabel over de trekinrichting van het trekkende voertuig leggen. 2. De veiligheidssluiting aan de breekkabel inhaken. 4.5 Steunwiel Vanaf een steunlast van meer dan 50 kg moet de aanhangwagen uitgerust zijn met een steunwiel. Een steunwiel kan later worden gemonteerd. Fig. 7: Steunwiel in eenvoudige uitvoering 13

20 Uitrusting van de aanhangwagen 4 B Automatisch steunwiel in eenvoudige uitvoering 4.6 Parkeerrem en remblokken AANWIJZING Parkeerrem en remblokken zijn alleen voorhanden bij geremde aanhangwagens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende parkeerremmen: parkeerrem met veeraccumulator (A), parkeerrem met drukknop en tandsegment (B). Fig. 8: Automatisch steunwiel Steunwiel uitschuiven 1. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, de klemschroef losdraaien en het steunwiel laten zakken. 2. Het steunwiel met de handkruk omlaag draaien. Steunwiel inschuiven 1. Het steunwiel met de handkruk tot tegen de aanslag omhoog draaien. 2. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige uitvoering, het steunwiel tot tegen de aanslag omhoog schuiven en de klemschroef aantrekken. Vastplakkende, vastgevroren remvoeringen Letsel door vertraagde remwerking Bij vorst of na lange stilstand de parkeerrem niet aantrekken. Blokkeer de aanhangwagen met remblokken. Fig. 9: Posities van de remblokken 14

21 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer A Parkeerrem met veeraccumulator Parkeerrem losmaken De handhefboom omlaag drukken. B Parkeerrem met drukknop en tandsegment Fig. 10: Parkeerrem met veeraccumulator Later intredende remwerking bij veeraccumulator Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade Met aangetrokken parkeerrem is de aanhangwagen beveiligd tegen rollen. Na het aantrekken van de parkeerrem kan de aanhangwagen nog ca. 25 cm naar achteren worden verplaatst. Pas dan treedt de volledige remwerking in. Naar voren toe is de remwerking onmiddellijk voorhanden. Controleer of de volledige remwerking intreedt. Fig. 11: Parkeerrem met drukknop en tandsegment Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. Parkeerrem losmaken De handhefboom een beetje omhoog trekken en tegelijkertijd de drukknop indrukken om de hefboom naar voren te kunnen laten zakken. Parkeerrem aantrekken De handhefboom omhoog trekken tot de remwerking inzet. 15

22 Uitrusting van de aanhangwagen Steunpoot Steunpoot inschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun volledig ingetrokken is. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 4.8 Afsluitzeil Fig. 12: Steunpoot Foutief gebruikte steunpoot Pletgevaar voor lichaamsdelen, materiële schade De steunpoot alleen gebruiken voor de stabilisatie van de geparkeerde aanhangwagen. Niet als krik gebruiken. De banden moeten altijd onder belasting staan. Fig. 13: Afsluitzeil (zeillift) Zorg tijdens het rijden voor een optimale luchtcirculatie in de aanhangwagen. Sluit het afsluitzeil bij regen en koude om de dieren te beschermen tegen vocht en tocht. Steunpoot uitschuiven 1. De handkruk op de steun plaatsen en draaien tot de steun vast op de grond staat. 2. De kruk verwijderen en veilig opbergen. 16

23 4 Uitrusting van de aanhangwagen Paardentrailer, Veetrailer 4.9 Achterklep/1-vleugeldeurcombinatie B 1-vleugeldeur AANWIJZING Deze uitvoering is een optie voor paardentrailers. Paardentrailers zijn uitgerust met een gecombineerde deur. Deze deur kan twee toestanden hebben: achterklep (A) en 1-vleugeldeur (B). A Achterklep Fig. 15: 1-vleugeldeur Volledig ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur Dood door verplettering, klemgevaar voor het lichaam Niet alle grendels tegelijk ontgrendelen. Grendels voor de achterklep of voor de 1-vleugeldeur openen. Fig. 14: Achterklep Voor het op- en afladen van paarden. Fig. 16: Fout ontgrendelde achterklep/1- vleugeldeur 17

24 Uitrusting van de aanhangwagen 4 Let erop dat telkens slechts twee grendels tegelijk ontgrendeld zijn Achterste veiligheidsstangen 4.10 Veiligheidsstangensysteem Fig. 18: Achterste veiligheidsstangen Fig. 17: Veiligheidsstangensysteem Als paarden in paniek geraken, kan het gebeuren dat ze met de voorste benen over de veiligheidsstang in de trailer springen. In dit geval kan de stang van buitenaf worden losgemaakt: De bindring aan de buitenkant eruit draaien. De houder komt los aan de binnenkant en klapt met de stang omlaag. De achterste veiligheidsstangen voor elke rit bevestigen met de borgpennen. 18

25 5 Koppelen Paardentrailer, Veetrailer 5 Koppelen 5.1 Steunlast De steunlast is het gewicht dat bij het aankoppelen van een aanhangwagen op de trekinrichting van het trekkende voertuig last. Zorg ervoor dat de steunlast minstens 4 % van de werkelijke sleeplast van het voertuig bedraagt. Meer dan 25 kg zijn echter niet nodig, de maximale steunlast van het trekkende voertuig niet overschreden wordt. Informatie over de toegelaten steunlast vindt u in het trekkende voertuig: op een label aan de achterkant, in deel I van de voertuigpapieren in het veld 13. Slipgevaar Letsel en materiële schade Het achterste deel van de aanhangwagen niet te zwaar beladen. Het voorste deel van de aanhangwagen iets zwaarder beladen dan het achterste deel. 5.2 Koppelen Het koppelen moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. Voor het aan- of afkoppelen moet het trekkende voertuig beveiligd worden tegen wegrollen Aanhangwagen aankoppelen 1. De koppeling volledig openen. 2. De aanhangwagen aankoppelen. 3. Stevig vastzitten van de koppeling controleren. Het stevig vastzitten van de koppelingen wordt aangegeven door de koppelingstoestanden. Groen resp. een + -teken geeft het stevig vastzitten van de koppeling aan. De kleur rood resp. een -teken geeft aan dat de koppeling niet correct vergrendeld en geborgd is. Het koppelen moet worden herhaald. Daarnaast moet het goed vastzitten worden gecontroleerd door krachtig aan de koppeling te trekken. 4. De stekker van de aanhangwagen in de contactdoos van het trekkende voertuig steken. 5. De breekkabel aanbrengen. 6. Het steunwiel inschuiven. 19

26 Koppelen Aanhangwagen afkoppelen 1. De parkeerrem aantrekken om te verhinderen dat de aanhangwagen wegrolt. 2. De breekkabel van de trekinrichting van het voertuig nemen. 3. Het steunwiel uitschuiven om de koppeling te ontlasten. 4. De stekker uit de contactdoos trekken. 5. De koppeling openen. 6. De koppeling van de trekinrichting van het voertuig tillen. 5.3 Aanhangwagen parkeren AANWIJZING Voor een veilige stand moet de ondergrond stabiel en vlak zijn en mag deze niet afhellen. Om de aanhangwagen veilig te parkeren, moet u afhankelijk van de uitvoering de volgende punten in acht nemen: het steunwiel na het afkoppelen uitklappen, de remblokken onder de banden leggen, indien aanwezig, de steunpoten uitschuiven. 20

27 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer 6 Laden 6.1 Aanhangwagen be- en ontladen Voor het be- en ontladen moet de aanhangwagen aan het trekkende voertuig gekoppeld zijn. De ondergrond moet stabiel en vlak zijn en over voldoende draagkracht beschikken. Het laden moet op een veilige en goed verlichte plaats gebeuren. Het verkeer mag niet belemmerd worden. Er mogen geen verkeersdeelnemers of andere personen gehinderd of in gevaar gebracht worden. De aanhangwagen tevens beveiligen tegen wegrollen: 1. De parkeerrem aantrekken. 2. Indien aanwezig, remblokken voor de banden leggen. 6.2 Aanhangwagen voorbereiden 6.3 Lading verdelen Lading correct verdelen De lading moet gelijkmatig en vormsluitend verdeeld zijn. Het ladingsgewicht moet op de as(sen) geconcentreerd worden. Indien mogelijk de aanhangwagen zo beladen dat het zwaartepunt van de lading laag ligt. De lading mag niet over de bordwand uit steken. Losse delen moeten tegen verschuiven beveiligd zijn (zie Lading beveiligen ). De minimale en maximale steunlast mag niet onder- of overschreden worden (zie Koppelen ). Zo is de aanhangwagen correct beladen: Fig. 1: Zones voor de ladingsverdeling 1. Voor het beladen alle vereiste opbouwdelen volledig monteren. Delen die de laadvloer indelen, zoals scheidingsroosters o.i.d. zo monteren dat een centrale belading in de buurt van de as mogelijk is. 2. Controleren of alle kleppen, scheidingsroosters enz. volledig gemonteerd en beveiligd zijn. Fig. 2: Voorbeeld van correcte ladingsverdeling 21

28 Laden Lading foutief verdelen Foutieve ladingsverdeling Materiële schade Maatregelen voor een correcte ladingsverdeling zie Lading correct verdelen. Zo is de aanhangwagen foutief geladen: het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omhoog getrokken. De steunlast is te klein. 6.4 Dieren beveiligen tijdens het rijden Niet beveiligde, losse delen Letselgevaar voor dieren In de laadruimte mogen zich geen losse delen, riemen of lussen bevinden. Fig. 3: Voorbeeld A van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld A rust het ladingsgewicht niet op de as. Tocht Verkoudheid en bindvliesontsteking Voor het begin van de rit alle deuren en vensteropeningen sluiten. Fig. 4: Voorbeeld B van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld B staat de lading op het voorste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote last op de trekinrichting van het trekkende voertuig. Het trekkende voertuig wordt achteraan omlaag getrokken. Fig. 5: Voorbeeld C van foutieve ladingsverdeling Op de afbeelding met voorbeeld C staat de lading op het achterste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote hefboomlast op de trekinrichting van De dieren moeten zo beveiligd worden dat ze ook onder extreme rij-omstandigheden (noodstop, uitwijkmanoeuvre e.d. niet kunnen vallen en zich niet kunnen bezeren. Grote dieren zoals paarden en koeien indien mogelijk altijd aan beide kanten vastbinden. Alle kleppen, deuren en schuifvensters sluiten, vergrendelen en beveiligen. Veiligheidsstangen, scheidingswanden en scheidingsroosters volledig bevestigen en beveiligen. 22

29 6 Laden Paardentrailer, Veetrailer Tip Met bandages kunt u de paarden preventief beveiligen tegen schokken en letsels. 6.5 Dieren veilig laden AANWIJZING Om een dier veilig op te laden, neemt u de volgende instructies in acht: Schakel de binnenverlichting in en open de voorste toegangsdeur, zodat de binnenruimte van de aanhangwagen zo goed mogelijk verlicht is. Zorg ervoor dat de achterklep goed op de bodem ligt en niet wiebelt. De hoogte van de voorste veiligheidsstang aanpassen aan de grootte van het dier. Bij angstige paarden de scheidingswand opzij zwenken om de laadruimte te vergroten (zie Laadruimte vergroten ). Hoe rustiger de begeleider zich gedraagt, des te meer vertrouwen krijgt het dier. Bij een veetrailer moeten de scheidingsroosters zo worden geplaatst dat het vee in het midden van de aanhangwagen staat Laadruimte vergroten Scheidingswand zwenken 1. De scheidingswand achteraan uit de opening tillen en in rijrichting naar rechts zwenken. 2. De aanhangwagen beladen. 3. De scheidingswand terugzwenken en bevestigen. AANWIJZING Om met een gezwenkte scheidingswand te mogen rijden, is een speciale bodemhouder [optie] vereist. Bij gezwenkte scheidingswand adviseert BÖCKMANN een doorlopende veiligheidsstang [optie] te gebruiken. Scheidingswand demonteren 1. De scheidingswand achteraan in rijrichting naar links zwenken. 2. De scheidingswand vooraan uit de houder tillen Paard opladen 1. De achterklep openen en volledig op de grond leggen. 2. Een persoon staat aan de open zijde van de aanhangwagen om het paard bij het opladen af te schermen. 3. Het paard aan het touw direct en vastberaden in de aanhangwagen leiden. 4. De veiligheidsstang ophangen en met de veiligheidspin borgen. Veiligheidsstangen met Multi-Save- System (MSS) vergrendelen zich na het ophangen zelfstandig. 23

Gebruiksaanwijzing. Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper. Originele gebruiksaanwijzing. www.boeckmann.com

Gebruiksaanwijzing. Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper. Originele gebruiksaanwijzing. www.boeckmann.com Gebruiksaanwijzing Bouwmachine- en materiaaltransporter Autotransporter Kipper Originele gebruiksaanwijzing www.boeckmann.com Gebruiksaanwijzing Bouwmachine- en materiaaltransporter, Autotransporter, Kipper

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder Deze documentatie Deze documentatie is opgesteld in het Nederlands door: Intertrailer nv Versiedatum: 2 april 2014 Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke

Nadere informatie

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen AANHANGWAGEN TRACTOR 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen OPGEPAST Aanhangwagens al dan niet voorzien

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan uw Weijer

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

Aansluitschema s aanhangers

Aansluitschema s aanhangers Aansluitschema s aanhangers Copyright Inhoud van dit document is eigendom van. Niets van deze inhoud mag openbaar worden gemaakt of gekopierd worden zonder toestemming van. De inhoud is bestemd voor onze

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

STANDAARD-BOX VB 100

STANDAARD-BOX VB 100 STANDAARD-BOX VB 100 Klosterhofweg 62 Tel: +492166-2163850 Site: www.euroverbau.de D-41199 Mönchengladbach-Güdderath Fax: +492166-1320506 Mail: info@euroverbau.de GmbH Verkoop & Verhuur Nederland: Postbus

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

TIP Smeer uw rubbers in met vaseline dit verkleint de WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL WWW.VERANDA-DISCOUNT.NL WWW.ROLLUIKEN-GOEDKOOP.NL

TIP Smeer uw rubbers in met vaseline dit verkleint de WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL WWW.VERANDA-DISCOUNT.NL WWW.ROLLUIKEN-GOEDKOOP.NL BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING (ELEKTRISCH) AANBEVELINGEN VOOR EEN LANG ROLLUIKLEVEN Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen.

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt Caravan Onderhoud Pakket - Grote Beurt 1/6 17 februari 2014 Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt De grote beurt is opgebouwd uit alle modules: Reminrichting, Onderstel, Water, Vochtmeting, Elektra, Gas,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud -versnl01-0415 Inhoud Aanwijzingen voor de lezer... 4 Toepasbaarheid... 4 Afbeeldingen... 4 Geaccentueerde tekstgedeelten... 4 Productbeschrijving... 5 Productidentificatie...

Nadere informatie

Onderhoud & garantie

Onderhoud & garantie Onderhoud & garantie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Kalf boottrailer! Met de aankoop van een Kalf trailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid van Hollandse makelij. In dit boekje

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier:

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier: Naam leverancier: Handleiding Mondo elektrisch Medross Rehab B.V. Dommelstraat 6B 5347 JL OSS Telefoon: 0412 46 51 16 Fax: 0412 46 51 17 E-mail: info@medross.nl Internet: www.medross.nl CE VERKLARING

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding ISOBUS-Basisuitrusting met ISOBUScabinecontactdoos Stand: V1.20150220 30322575-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor

Nadere informatie

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Beschrijving van het product 1. Voorste sensor 2. Batterij 3. Klep 4. Sensor aanwezigheid gebruiker 5. Bewegingssensor 6. Bril 7. Laadingang 8. Wieltje om het

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding A-2010.03 Kinder Speeltuin Wagen Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel.

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm

4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm Ref nr: 103247 MCOS-58-04V 1-5 4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm Ref nr: 103247 MCOS-58-04V

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Wij doen nog aan ouderwetse service! 2 Hefkolommen

Nadere informatie

U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben.

U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben. voor de consument LEINER Zonweringen Hartelijk gefeliciteerd! U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG Alles wat je moet weten BE rijopleiding Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR Auto peugeot 807 04-SB-BG Veilig op weg in het verkeer in samenwerking met Verkeersschool Boensma

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625 RESQ-TAPE is een zelfhechtende siliconen afdichtings- en isolatietape met veel verschillende toepassingen. Deze veelzijdige en gebruiksvriendelijke tape is uw eerste hulp bij allerlei reparaties. U brengt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudsricht ijnen.

Bedienings- en Onderhoudsricht ijnen. Bedienings- en Onderhoudsricht ijnen. Het TITAN-beslagsysteem: ip, AF, A300, FAVORIT. RAAMBESL AG DEURBESL AG SCHUIFDEURBESL AG VENTILATIE- EN GEBOUWENTECHNIEK Inhoudsopgave Veiligheidsrichtlijnen... 2

Nadere informatie

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken.

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9 EN 795:1996 Class B Ref: AT011 Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. De Aluminium Driepoot TM-9 is een onderdeel van de valbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Deze handleiding dient na de montage aan de eigenaar van de deur te worden verstrekt ter documentatie en voor

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

Verwijder de transportbeveiliging - magneetband

Verwijder de transportbeveiliging - magneetband Opstarten ( CRAMBO 500 direct) Pagina Afkoppelen machine.. Activeer de parkeerrem => uittrekken rode knop => zwarte knop D indrukken. Laat de trailer met de rode hendel zakken door deze naar links te 3.

Nadere informatie

Elektrische installatie op voertuigen

Elektrische installatie op voertuigen Elektrische installatie op voertuigen Doel Je kunt in een 12- of 24-voltinstallatie een storing opsporen en verhelpen. antwoorden Oriëntatie Voordat je met een trekker en een werktuig de openbare weg op

Nadere informatie

HANDLEIDING KARSTEN TUNNELTENT

HANDLEIDING KARSTEN TUNNELTENT HANDLEIDING KARSTEN TUNNELTENT Type 2800 en 3600 Gefeliciteerd met uw Karsten Tunneltent, een ambachtelijk kwaliteitsproduct van Karsten Tenten B.V. Voor optimaal kampeerplezier raden wij u aan om deze

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Apollo / Lux, Concorde & Savanne

Gebruiksaanwijzing Apollo / Lux, Concorde & Savanne GLOBETROTTER VAN HET VAKANTIELEVEN - een Deens kwaliteitsprodukt Gebruiksaanwijzing Apollo / Lux, Concorde & Savanne Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Uw Camp-let aankoppelen aan de auto... 4 Opzetinstrukties...

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Uitbreidingsset voor fietsendragers voor aanhanginrichting

Montage- en gebruiksaanwijzing. Uitbreidingsset voor fietsendragers voor aanhanginrichting basisträ.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 2:5 4 Montage- en gebruiksaanwijzing Uitbreidingsset voor fietsendragers voor aanhanginrichting - Uitbreidingsset 3e fiets voor koppelingsdrager P22, best.-nr.

Nadere informatie

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring . Vervangen van schakelkabels (0,9mm specialerohloff kabel). Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring Bij vervanging van versleten of geknapte schakelkabels moeten twee mogelijke asringversies

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Chassis, assen en velgen overspuiten. Algemene informatie over lakken. Speciale informatie voor gasvoertuigen BELANGRIJK!

Chassis, assen en velgen overspuiten. Algemene informatie over lakken. Speciale informatie voor gasvoertuigen BELANGRIJK! Algemene informatie over lakken Algemene informatie over lakken BELANGRIJK! Scania adviseert om onderdelen die gemaakt zijn van zachte en flexibele materialen, niet te lakken. Voorbeelden hiervan zijn

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Instelling en onderhoud. Roto NT. Ramen en raamdeuren in hout Scharnieren E5 met 12 mm speling. Raam- en deurtechnologie

Instelling en onderhoud. Roto NT. Ramen en raamdeuren in hout Scharnieren E5 met 12 mm speling. Raam- en deurtechnologie Instelling en onderhoud Ramen en raamdeuren in hout Scharnieren E5 met 12 mm speling Roto NT Raam- en deurtechnologie Regeling scharnierzijde Inhaken van het raam De pen van de schaarlager kan enkel in

Nadere informatie

3.0. Babboe BV Saljoet 3 3824 MD Amersfoort info@babboe.nl tel: 033-7410740

3.0. Babboe BV Saljoet 3 3824 MD Amersfoort info@babboe.nl tel: 033-7410740 3.0 Babboe BV Saljoet 3 3824 MD Amersfoort info@babboe.nl tel: 033-7410740 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Elektrische Babboe City. Deze handleiding geeft u meer informatie over

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie