Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014"

Transcriptie

1 Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014 Aanwezig: Robert-Jan Beun (voorzitter), Jan-Martijn van der Werf, Robert van Langerak (vice-voorzitter), Lisa Pruijn, Laurens Duijvesteijn (notulen) Actiepunten 1. RJ: neem contact op met Peter over de toelating tot het ODZP. 2. RJ: Met Jeroen contact opnemen over de kwaliteit van studentassistenten 3. Robert: zorg dat studentleden ook rechten hebben om analyses uit te voeren op informatica vakken in Caracal. 4. Robert: protocol voor evaluaties opstellen. 5. Robert: aan Crystal vertellen dat de OAC zelf inspraak wil in de sollicitatieprocedure. 6. Laurens: geef notificatie aan docenten dat ze een pluim krijgen Notulen Opening RJ opent de vergadering om 15:02. Laurens notuleert. Vaststelling agenda De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Mededelingen en binnengekomen berichten De van Marco Spruijt over de CURE bespreken we bij punt 5. De resultaten van het SODI bespreken we bij punt 6. Honourstraject RJ: Remco Helms wil een honourstraject opzetten, maar heeft ondersteuning nodig van studenten. Er is hier geen officiele brief voor binnengekomen, we bespreken het kort. Tijd en beloning zijn twee factoren die te maken hebben met hoeveel animo er voor zal zijn. Het kan in ieder geval bij Sticky worden gepromoot, maar dan moet er wel concrete invulling voor zijn. De universiteit wil sowieso dat elke opleiding een honoursprogramma aanbiedt. Informatiekunde heeft dit nog niet, maar volgens Jan Martijn bieden we wel al veel extra mogelijkheden aan, hoewel dit niet in vorm van honours op een diploma komt te staan. Het is de vraag hoe het bij Informatiekunde moet gebeuren, maar dit is niet de taak van de 1

2 OAC om in te voeren. Verslag vorige vergadering Lisa notuleert de opmerkingen op haar notulen en zal deze doorsturen. Actiepunt Lisa: Bijgewerkte notulen vorige vergadering naar Robert sturen. Vorige actiepunten 1. Laurens: notulen vorige vergadering corrigeren en rondsturen: gebeurd. 2. Robert: Jan Martijn toevoegen aan de Dropbox: gebeurd. 3. Robert: Lisa en Jan Martijn toevoegen aan de OAC maillijst: gebeurd. 4. Robert: vraag aan de verantwoordelijke van Caracal of docenten meer rechten kunnen krijgen: gebeurd. 5. Rogier: Corine mailen dat de vraag studeer je Informatiekunde of Informatica? toegevoegd kan worden aan de evaluaties indien het vak aan zowel informatiekunde als informatica studenten gegeven wordt: gebeurd. 6. Laurens: achterhalen wie van het faculteitsbestuur gezegd heeft dat er niet door hen voor een game lijn gekozen is: gebeurd, dit was de decaan, Gerrit van Meer. a. De reden dat dit moest gebeuren was dat we dit eventueel konden gebruiken om de keuze voor de game-lijn heroverwogen te krijgen voor Informatiekunde. We zien de noodzaak hiervan niet meer in, en doen hier verder niets mee. 7. RJ: brief Peter doorspelen naar Jeroen. Dit is niet meer gedaan. RJ vindt dat we hier als OAC niet tussen moeten gaan zitten. We hebben onze mening aan Peter gegeven. 8. RJ: mail sturen over de goedkeuring van de OER: gebeurd. 9. RJ: uitzoeken hoe acceptatie van het onderzoeksproject precies in elkaar zit. a. In het protocol wat bij de toelating van het ODZP hoort staat niet precies wie de acceptatie/toelatingseisen controleert. b. Actiepunt RJ: neem contact op met Peter over de toelating tot het ODZP. Curriculum Informatiekunde We hebben een stuk binnengekregen over de wijzigingen die aan het curriculum zullen worden doorgevoerd. We zullen ons commentaar doorsturen naar Jeroen en Marco, en daarmee is het klaar. Het vak Informatieuitwisseling ziet er significant beter uit dan Webdesign. Door gastcolleges en andere zaken lijkt het de goede kant op te gaan. Over het eerste jaar zijn we het verder eens, alleen hebben we geen informatie over hoe alles in de OER komt, wat vrij kritiek is. 2

3 Life Sciences en Health seminar De inschrijfdata voor de vereiste vakken gaan over twee weken dicht. Dit is een groot issue, aangezien het nieuwe vak geen/weinig belichting heeft gehad. Robert denk ook dat er onder informatiekundigen weinig animo voor de selectie vakken zal zijn. Alleen neurowetenschappen en gedragswetenschappen lijken hem relevant. Jan Martijn: als je dingen weet over DNA en je weet niets over datamining, dan kan je nog steeds geen goed onderzoek doen. De OAC is het er wel overeens dat de seminars een goed idee kunnen zijn. We vragen ons wel af wat de criteria zijn van een succesvolle pilot en of er een restrictie in moet worden gebouwd op het volgen van de diverse vakken vooraf. SODI Protocol evaluaties Idee vanuit het SODI: controleren of onze evaluatiepunten het volgend jaar zijn opgepakt door de docenten. De OAC kan docenten voor de aanvang van een vak ook notificeren om ze nog een keer op de punten van de evaluaties te wijzen. Het is een optie die we kunnen nemen, het is geen slecht idee, maar we hebben niet altijd concrete feedback. Jan Martijn staat er dubbel in, bij sommige docenten lijkt het het tegenovergestelde effect te bereiken. Er moet dus wat gedachte in gaan zitten. Actiepunt Robert: protocol voor evaluaties opstellen. Medezeggeschapsmiddag Crystal heeft een tijdje geleden een medezeggeschapsmiddag verzorgd om het bij alle studenten van de Betafaculteit te promoten. Het gevolg was een lijstje met namen voor de interesse voor de OAC. Het idee was dat Crystal een nieuwe persoon koos. Dit gaat tegen het regelement van orde in. Student leden worden benoemd voor twee jaar met mogelijkheid tot herbenoeming, door de OAC zelf. (Tevens staat er in het regelement dat we een vaste notulist van het departement horen te krijgen, wat nu niet het geval is.) De OAC wil zelf inspraak in de sollicitatieprocedure. Bij een wissel van studentleden elk jaar kan de continuïteit in het geding komen. Dit wordt aan Crystal bericht. Actiepunt Robert: aan Crystal vertellen dat de OAC zelf inspraak wil in de sollicitatieprocedure. Functioneren studentassistenten RJ agendeert dit punt na een ervaring met een student die aangaf dat studentassistenten 3

4 eigenlijk altijd slecht functioneren. RJ wil weten of dit ook daadwerkelijk het geval is. De studentleden geven aan dat zij dit sentiment vaak delen. Het verschilt natuurlijk per vak en per assistent, maar het studentassistentschap wordt vaak gezien als een makkelijk baantje. Bij sommige vakken is het chaos, en nuttige stofinhoudelijke feedback kan nog wel eens zeldzaam zijn. De docentleden geven aan dat er veel onduidelijkheid is over hoe er met studentassistenten gewerkt dient te worden. Jan Martijn weet niet wanneer hij beschikking heeft tot zijn studentassistenten. Rogier vraagt zich af waar de trainingen zijn gebleven en RJ pleit voor een (sociaal) contract/documentatie voor handelen. RJ gaat over dit feit praten met Jeroen. RJ neemt contact op en peilt hoe Jeroen hier over denkt. Actiepunt RJ: Met Jeroen contact opnemen over de kwaliteit van studentassistenten Vakevaluaties 3e periode Bijzonderheden bij de bespreking staan hier genotuleerd. Databases Helaas was het niet mogelijk voor Laurens om bij het maken van de evaluatie te splitten op de meningen van informatiekundestudenten, aangezien het vak Databases bij de vakgroep Informatica hoort en hij hier de rechten niet voor heeft. Robert gaat hier contact over opnemen. Actiepunt Robert: zorg dat studentleden ook rechten hebben om analyses uit te voeren op informatica vakken in Caracal. Dit was ook niet heel erg nodig, want er waren weinig problemen. Het tentamen was wel belachelijk laat nagekeken: twee weken voor de herkansing. Hans krijgt wel een pluim voor de consistente kwaliteit van het vak dat hij neerzet. E-business Vorig jaar lag dit vak onder vuur vanwege de practica en tentamens. Dit jaar is het iets beter. Intelligente Interactie RJ weet niet zo goed wat hij er aan moet doen. Het vak wordt opgeheven, dus het is de vraag hoeveel energie hij en Frank er in willen stoppen. RJ wil nog met een groepje gaan praten over het practicum om te zien hoe dat te verbeteren valt. Organisatorisch ging het vrij slecht, maar RJ heeft het gevoel dat er hele goede dingen in 4

5 het vak kunnen zitten, als je daadwerkelijk op zoek gaat naar de inzichten. Studenten wachten te veel af, en dan doet Frank er een schepje bovenop door de studenten tegen zichzelf in het harnas te jagen. De structuur van het practicum kan beter, en er kan ook een hele hoop worden meegenomen naar een volgend jaar. Volgens Robert is de literatuur allemaal erg oud (10-15 jaar). RJ neemt dit mee. Ontwerpen van interactieve systemen Het vak wordt redelijk positief beoordeeld. Interactiviteit bij de hoorcolleges werkt niet echt goed, de gastcolleges worden gewaardeerd. Opmerkelijk is de presentatie op de colleges een 2.1 kreeg. Er is een groot verschil tussen de docenten: Anja Volk krijgt een 2.9 en Frans een 3.8. Takeaways zijn dat de interactiviteit omlaag kan en er meer zaken uit het boek behandeld kunnen worden. Sneller feedback geven op de opdrachten staat ook op het wenslijstje. Strategisch management van OICT Er is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Studenten geven keer op keer aan dat de business game hoe dan ook behouden moet blijven. Het vak krijgt een 7.5 op een schaal van 10. Remco Helms krijgt hier een pluim voor. Actiepunt Laurens: geef notificatie aan docenten dat ze een pluim krijgen Lopend Onderwijs Organisaties en ICT Bij dit vak heerst er volgens Lisa chaos. Er wordt slecht gecommuniceerd met de studenten, er is geen inhoudelijke feedback en door het gebrek aan oefententamens (verplicht) was het tentamen significant anders dan verwacht. Hier worden tentamens tevens nagekeken door (bachelor) studentassistenten, iets dat ook niet mag. Product Software Robert krijgt mee dat Slinger zelf weinig colleges geeft, en dat hij er studenten neer zet. Vorig jaar was het wel een heel goed vak, er lijkt niets om direct bij te sturen. Recht en Informatica Geen problemen. Usability Engineering 5

6 Laurens heeft gehoord dat Aegon midden in het vak was gestopt, maar daar werd via Crystal en Jeroen al naar gekeken. Tevens hoeft het niet per se problemen te geven. Webdesign Geen problemen. Opvolging Robert gaat volgend jaar uit de OAC. Laurens misschien, in mogelijk verband met een andere medezeggeschapsfunctie, hij laat dit nog weten. Rondvraag Geen vragen. Sluiting RJ sluit de vergadering om 16:38. 6

1. Opening Jonas opent de vergadering om 18.03. 2. Notulen & Actielijst De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.

1. Opening Jonas opent de vergadering om 18.03. 2. Notulen & Actielijst De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. Vergadering PV 12 februari 2015 Tijd 18:00 Voorzitter Jonas Lodewegen Aanwezig Els Aarts, Dominique van Poorten, Thomas Adrian, Ysbrand Galama, Tim Hoogeveen, Balint Kalista Lammes, Zazo Meijs, Annelieke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni 2002. Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen

De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen 1 De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen Een notitie over een universiteit in strijd met haar rendementen, maar vooral een notitie over een universiteit in strijd met haar onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie