GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01"

Transcriptie

1 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Brio 250 ESPRESSO INSTANT NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION

2

3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING YHDENMUKAISUUSTODISTUS Valbrembo, 03/05/2001 Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive: 89/392, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni. Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/ 392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations. Déclare que l appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 89/392, 89/336, 73/ 23 CEE et modifications/intégrations suivantes. Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 89/392, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht. Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas. Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas CEE 89/392, 89/336 e 73/23 e sucessivas modificações e integrações. Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen 89/392, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: 89/392, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar. Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 89/392, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg. Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene 89/392, 89/336, 73/23 med endringer. Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien 89/392, 89/336, 73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä. ANTONIO CAVO C.E.O

4

5 INHOUD VOORWOORD PAG. 2 IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL PAG. 2 BIJ DEFECTEN PAG. 2 TRANSPORT EN OPSLAG PAG. 2 GEBRUIK VAN DE AUTOMATEN PAG. 3 PLAATSING DRANKENAUTOMAAT PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK PAG. 3 TECHNISCHE KENMERKEN PAG. 3 STROOMVERBRUIK PAG. 4 ACCESSOIRES PAG. 4 VULLING EN REINIGING PAG. 5 DEURSCHAKELAAR PAG. 5 ONDERHOUD EN DESINFECTIE PAG. 5 BEDIENING EN INFORMATIES PAG. 5 BEKERS INLADEN PAG. 6 KOFFIE BIJVULLEN PAG. 6 SUIKER EN INSTANTPRODUCTEN BIJVULLEN PAG. 6 INLADING STAAFJES PAG. 6 WATER VULLEN PAG. 6 SANERING VAN MIXERS EN VOEDINGSCIRCUITS PAG. 6 REINIGING VAN DE TANK VOOR WATERTOEVOER PAG. 7 REINIGING LEKBAK PAG. 7 REINIGING SCHUIFARM VOOR BEKERS PAG. 7 REINIGING SUIKERDOSEERDER PAG. 8 WEKELIJKSE REINIGING KOFFIEGROEP PAG. 8 BUITEN DIENST STELLING PAG. 8 INSTALLATIE PAG. 9 UITPAKKEN VAN DE DRANKENAUTOMAAT PAG. 9 PLAATJES INSCHUIVEN PAG. 9 AANSLUITING OP DE WATERLEIDING PAG. 9 ELEKTRISCHE AANSLUITING PAG. 10 DEURSCHAKELAAR PAG. 10 MONTAGE BETAALSYSTEEM PAG. 10 WATERONTHARDER PAG. 10 HYDRAULISCH CIRCUIT VULLEN PAG. 10 FUNCTIONERING KOFFIEGROEP PAG. 11 FUNCTIE-STATEN PAG. 14 FUNCTIESTAAT NORMAAL GEBRUIK PAG. 14 FUNCTIESTAAT ONDERHOUD PAG. 14 PROGRAMMERING PAG. 15 WEERGAVE AANWEZIGE DEFECTEN PAG. 16 PROGRAMMERING DOSERING WATER EN INSTANTPOEDER PAG. 17 PROGRAMMERING PRIJZEN PAG. 17 PROGRAMMERING PRIJZEN EN STAAT VAN DE SELECTIES PAG. 17 PROGRAMMERING BASISMUNT EN DECIMAALPUNT PAG. 17 PROGRAMMERING WAARDELIJNEN MUNTENCONTROLEUR PAG. 17 INITIALISERING PAG. 17 PROGRAMMERING TOESTELCODE PAG. 18 TOESTELCONFIGURATIE PAG. 18 SLAGENTELLER PAG. 18 INSTALLATIE PAG. 18 NULSTELLING DEFECTEN PAG. 18 WEERGAVE STATISTIEKEN PAG. 18 PRINTEN STATISTIEKEN PAG. 18 NULSTELLING STATISTIEKEN PAG. 18 PROGRAMMER PAG. 19 AUTOMATISCHE OVERDRACHT SETUP PAG. 19 OVERGEDRAGEN GEGEVENS PAG. 19 TAALCONFIGURATIE PAG. 19 ONDERHOUD PAG. 19 ALGEMENE INLEIDING PAG. 19 ONDERHOUD KOFFIEZET-EENHEID PAG. 19 JAARLIJKSE SANERING PAG. 20 FUNCTIE KAARTEN EN SIGNAALLAMPEN PAG. 21 CONTROLEKAART PAG. 21 TOETSENKAART PAG. 21 CONFIGURATIE CONTROLEKAART PAG. 21 CONFIGURATIE MODEL PAG. 22 CONFIGURATIE ROERSTAAFJES PAG. 22 CONFIGURATIE BETAALSYSTEEM PAG. 22 HYDRAULISCH CIRCUIT PAG. 23 CYCLUS KOFFIE-AFGIFTE PAG. 11 CONTROLE EN INSTELLING VASTE WAARDEN PAG. 11 STANDAARDINSTELLING PAG. 11 STANDAARDINSTELLING ZUIGERSLAG KOFFIEGROEP PAG. 12 INSTELLING WATERTEMPERATUUR PAG. 12 INSTELLING MAALFIJNHEID PAG. 12 INSTELLING DOSISGEWICHT KOFFIE PAG. 13 KOP-SENSOR PAG. 13 by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 1

6 VOORWOORD Deze documentatie vormt integrerend deel van het apparaat en moet bij elke verplaatsing of eigendomsoverdracht bij het apparaat blijven, zodat de diverse operators de documentatie kunnen raadplegen. Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en voordat er gebruik van wordt gemaakt, moet de inhoud van dit handboek aandachtig worden doorgelezen en de aanwijzingen moeten nauwgezet worden opgevolgd. Het handboek verstrekt belangrijke informatie betreffende de veiligheid bij de installatie, de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud. Het handboek is samengesteld drie secties. Het eerste sectie beschrijft de werkzaamheden van het vullen en van de normale reiniging van de het toestel, in de zones die toegankelijk zijn door alleen de deursleutel te gebruiken, zonder dat daarbij ander gereedschap nodig is. Het tweede sectie bevat de instructies voor een correcte installatie en de nodige informatie om op de beste manier gebruik te maken van de prestaties van het toestel. Het derde sectie beschrijft de sofware programmering. De werkzaamheden die in de tweede en derde sectie worden beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met specifieke kennis van het toestel en de functionering ervan, zowel uit het oogpunt van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. De automaten van de serie Brio zijn ontworpen om aangepast te worden aan de meest uiteenlopende gebruikseisen. In deze handleiding worden alle mogelijke configuraties beschreven met betreffende veiligheidsvoorschriften en onderhoud. Inrichtingen die op het standaardmodel niet aanwezig zijn worden aangegeven als optional. IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL Elk apparaat heeft een specifiek identificatienummer. Dit nummer staat op het identificatieplaatje, dat bevestigd is tegen de binnenkant van de rechterzijkant. Het identificatieplaatje (zie figuur) is de enige door de fabrikant erkende identificatie van het apparaat. Het bevat alle gegevens die de fabrikant nodig heeft om vlug en precies alle mogelijke technische informaties te verstrekken en die het beheer van de onderdelen vergemakkelijken. BIJ DEFECTEN In de meeste gevallen kunnen eventuele technische defecten verholpen worden door kleine ingrepen. Daarom raden we aan dit handboek aandachtig door te lezen, voordat er contact wordt opgenomen met de fabrikant. Wanneer het defect of de slechte werking niet kan worden verholpen, dan kunt u contact opnemen met: NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Via Roma Valbrembo Italy - Tel TRANSPORT EN OPSLAG Om het apparaat niet te beschadigen moeten de manoeuvres bij het opladen en afladen zeer voorzichtig worden uitgevoerd. Voor het opheffen van het apparaat met een heftruck, met motor of handbediening, moeten de vorken onder de onderkant van het apparaat worden geplaatst en aan de kant die herkenbaar is door het symbool op de verpakking. Oppassen, nooit: - de automaat omgooien; - de automaat met kabels of anders voorttrekken; - de automaat bij de zijkanten opheffen; - de automaat met kabelstroppen of kabels opheffen; - de automaat met verpakking schudden of er tegenaan duwen; Opslag in een droge ruimte met een temperatuur van 0 tot 40 C. De apparaten niet op elkaar stapelen en alleen in verticale stand plaatsen, zoals door de pijlen op de verpakking staat aangegeven. Toestelcode Model Type Kenmerken drinkwaterleidingnet Serienummer Frequentie Bedrijfsspanning Stroom Opgenomen vermogen Gegevens boiler by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 2

7 GEBRUIK VAN DE AUTOMATEN VOOR WARME DRANKEN IN OPEN VATEN (B.V. plastic bekers, aardewerk kopjes, kannen) De automaten voor dranken in open vaten mogen alleen gebruikt worden voor de verkoop en distributie van de volgende soorten dranken: - aftreksels van koffie, thee en dergelijke producten; - oplossingen van instantproducten of gelyofiliseerde preparaten; Deze producten moeten door de fabrikant worden aangegeven als geschikt voor automatische distributie in open vaten. De afgegegeven producten zijn bestemd voor onmiddellijke consumptie. In geen enkel geval mogen ze voor een later gebruik bewaard en/of verpakt worden. Elk ander gebruik is onjuist en kan potentieel gevaarlijk zijn. PLAATSING DRANKENAUTOMAAT De automaat is niet geschikt voor plaatsing in de open lucht. Hij moet in een droog lokaal worden geplaatst waar de temperatuur tussen de 2 en 32 C blijft en mag niet in ruimten staan waar waterstralen voor de reiniging worden gebruikt (b.v. grote keukens, enz.). De automaat moet dichtbij een wand worden geplaatst en wel zodanig, dat de achterkant minstens 4 cm van die wand afstaat om een regelmatige ventilatie te garanderen. In geen geval mag hij door doeken e.d. worden afgedekt. De automaat moet zodanig worden geplaatst, dat hij niet meer dan 2 kan overhellen. Eventueel nivelleren door de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes te gebruiken. Belangrijk!! Voor buitengewoon onderhoud en/of reparatie kan de automaat aan de achterkant worden geopend. Daarom moet de mogelijkheid bestaan om het apparaat achterstevoren te draaien, om het achterpaneel te kunnen demonteren. Plaatsing op het kastje De automaat kan op een tafel of kast worden geplaatst, of op elke andere geschikte steun (aangeraden hoogte 820 mm). Gebruik, waar dat mogelijk is, het daarvoor bestemde kastje, waarin plaats is voor de lekbak, de watertoevoerset en, bij zeer hard water, voor de waterontharder. RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, opgeleid voor het gebruik van dit apparaat. Daarbij moeten de geldende voorschriften in acht worden genomen. De automaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan de automaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. De perfecte staat van de automaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar door gespecialiseerd personeel gecontroleerd worden. RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK Enkele voorzorgsmaatregelen die helpen om het milieu te beschermen: - gebruik voor de reiniging van het toestel alleen biologisch afbreekbare producten; - zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van de producten, die gebruikt zijn voor het vullen en voor het reinigen van het toestel, naar behoren worden afgevoerd; - zet de automaat af wanneer hij niet gebruikt wordt, dat geeft een aanzienlijke energiebesparing. RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK Wanneer de automaat moet worden afgebroken, geldt de verplichting om zich daarbij te houden aan de geldende wetten voor de milieubescherming. In het bijzonder: - ijzerhoudende materialen, plastic e.d. moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht; - het isolatiemateriaal wordt door gespecialiseerde firma s verzameld. TECHNISCHE KENMERKEN Hoogte Breedte Diepte Hoogte van het kastje AFMETINGEN 750 mm 540 mm 550 mm 820 mm Toevoerspanning 230 V~ Toevoerfrequentie 50 Hz Geïnstalleerd vermogen - Espresso 1,4 kw - Instant 1,9 kw Gewicht - Espresso 55 Kg - Instant 55 Kg by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 3

8 BEKERAUTOMAAT Voor bovendiameter van mm met een autonomie van ongeveer 250 bekers. GELDAUTOMAAT De automaat wordt geleverd met voorbeschikking voor aansluiting van de geldautomaat Executive. VERKOOPPRIJZEN Voor elke selectie kan een andere programmeerbare prijs worden ingesteld. De standaardinstelling voorziet gelijke verkoopprijzen voor alle selecties. JUG FACILITIES EN FREE VEND Met een daarvoor bestemde sleutel is het mogelijk om tot 5 vers gezette selecties te verkrijgen zonder bekerafgifte, om een kan te vullen, of om de gratis afgifte van normale selecties te verkrijgen. GELDKASSA Van plastic met slot, als accessoire verkrijgbaar. WATERTOEVOER Aansluiting op drinkwaterleidingnet met een waterdruk van 5 t/m 85 N/cm 2. INSTELLINGEN DIE MOGELIJK ZIJN Modellen espresso:volumetrische dosering van koffie, maalfijnheid, instantproducten en water. Modellen instant: dosering van instant en water met timer. Temperatuurregeling De correcte bedrijfswaarden zijn in de fabriek vooringesteld. Een trimmer op de controlekaart staat kleine bijstellingen toe (indien nodig). TOESTEMMINGEN - bekers aanwezig - water aanwezig - koffie aanwezig - koffiegroep aanwezig - lekbakvlotter (optional op de modellen met tank) - bedrijfstemperatuur bereikt BEVEILIGINGEN - deurschakelaar - lekbakje aanwezig - thermostaat boilerbeveiliging met handbediende herspanning - vastklemming air-break vlotter - overloopklep (alleen bij waterleidingtoevoer) - lekbak vol - thermostaat kookbeveiliging op de boiler voor instantdranken (modellen instant) - timer-bescherming (modellen espresso) van: pomp reductiemotor koffiegroep koffiemolen - thermobeveiliging van: doseermotoren reductiemotor koffiegroep magneetventielen pomp mixermotoren koffiemolenmotor - beveiliging met zekering: transformator kaartvoeding transformator voeding Executive INHOUD VOORRAADBAKKEN Koffiebonen 1.8 Kg. Suiker 1.9 Kg. Melkkorrels 0.8 Kg. Instant koffie 0.7 Kg. Thee 2.0 Kg. Chocolade 1.5 Kg. Roerstaafjes 245 st. STROOMVERBRUIK Het elektrische stroomverbruik van de automaat hangt van veel factoren af, zoals temperatuur en ventilatie van de omgeving waar de automaat geplaatst is, de temperatuur van het toevoerwater, de temperatuur in de boiler, enz. Bij gemiddelde omstandigheden en wel: - temperatuur omgeving: 22 C - temperatuur boiler: 93 C - temperatuur toevoerwater: 18 C - water (gemiddeld) per selectie: 93 cc is het volgende energieverbruik opgemeten: - bereiking van bedrijfstemperatuur 53 Wh - verbruik voor elk uur in stand-by 110 Wh - verbruik voor elke afgifte (gemiddeld) 7.65 Wh Het volgens bovenstaande gemiddelde gegevens berekende energieverbruik moet als zuiver indicatief worden beschouwd. ACCESSOIRES Op de automaat kan een ruim assortiment accessoires gemonteerd worden, om de prestaties te variëren. De montage-sets zijn voorzien van instructies voor de montage en voor de proeven, die nauwgezet moeten worden opgevolgd om de veiligheid van het toestel te behouden. De montage en daaropvolgende proeven moeten door vakkundig personeel worden uitgevoerd, met speciale kennis van de functionering van het toestel zowel ten opzichte van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 4

9 VULLING EN REINIGING DEURSCHAKELAAR Bij het openen van de deur wordt door een specifieke microschakelaar de spanning van de elektrische installatie van de apparatuur onderbroken, om de hierna beschreven werkzaamheden voor de vulling en de dagelijkse reiniging in alle veiligheid te kunnen verrichten. Alle werkzaamheden, waarbij de automaat onder spanning moet staan, mogen UITSLUITEND door vakkundig personeel worden uitgevoerd, dat bekend is met de risico s die een dergelijke situatie met zich meebrengt. De installatie kan bij open deur eenvoudig onder spanning worden gezet door de deurcontactsleutel in het sleutelgat van de deurschakelaar te steken (zie fig.1). De deur kan alleen gesloten worden nadat de deurcontactsleutel is uitgenomen. Het is verstandig om ook saneringsproducten (b.v. chloorhoudende reinigingsmiddelen) te gebruiken voor de oppervlaktes die niet direct met de levensmiddelen in aanraking komen. Enkele delen van de automaat kunnen door scherpe reinigingsmiddelen beschadigd worden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, veroorzaakt door gebruik van bijtende of giftige middelen. Verbreek de aansluiting van de automaat op het elektriciteitsnet voordat begonnen wordt met onderhoudswerkzaamheden waarbij onderdelen gedemonteerd moeten worden. BEDIENING EN INFORMATIES Op de buitenkant van de deur (zie fig.2) zijn de voor de gebruiker bestemde bedieningstoetsen en informaties aangebracht. Fig Deurschakelaar 2 - Mechanische slagenteller 3 - Netzekeringen Fig Voorbestemd voor betaalsysteem 2 - Ruimtes voor ingrediëntenplaatjes 3 - Afgiftevak 4 - Lekbak 5 - Munteninworp 6 - Signaallampje contant geld 7 - Terugbetalingsknop 8 - Gebruiksaanwijzingsplaatjes 9 - Alfanumerieke display 10 - Menu beschikbare selecties 11 - Voorbeschikking frontale muntencontroleur en/of plaatjes 12 - Geldteruggave ONDERHOUD EN DESINFECTIE Op grond van de geldende voorschriften op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid, is de operator van een drankenautomaat verantwoordelijk voor de hygiëne van de levensmiddelencircuits; hij moet de automaat dus zodanig onderhouden dat bacterievorming voorkomen wordt. Bij de installatie is het noodzakelijk over te gaan tot de complete sanering van de hydraulische circuits en van de onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen, om eventueel tijdens de opslag gevormde bacteries te verwijderen. De plaatjes met het menu en de gebruiksaanwijzing worden met de automaatuitrusting meegeleverd en ze moeten bij de installatie worden aangebracht, volgens de tabel selectiedosering. De Programmeringsknop,die toegang geeft tot de functies van de automaat, bevindt zich op de binnenkant van de toetsenkaart. Door twee keer op de programmeringsknop te drukken, op de binnenkant van de toetsenkaart, stelt de automaat zich in de modus Programmering"; door op selectietoets nr. 5 te drukken gaat de automaat het hydraulisch circuit automatisch vullen. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101Brio 250 C-I 5

10 BEKERS INLADEN Om de bekers in de bekerautomaat te laden handelt u als volgt: - schakel de spanning van de automaat uit; - maak de bekerhouder los door de vasthaakhendel te verbreden en dan naar voren te buigen; - controleer of de inkeping voor dekselblokkering op de draaiknop voor kolomrotatie wel overeenkomt met de inkeping in het deksel zelf (als de automaat leeg is dan is die positionering automatisch); - trek eventueel de knop omhoog en draai de middelste kolomstapelaar handmatig met de klok mee; - licht het deksel van de houder op; - zet het luikje van de bekerhouder omlaag; Fig Deksel 2 - Koffiebak 3 - Schuif KOFFIE BIJVULLEN Licht het deksel op en vul de bak met koffie, controleer of de schuif helemaal open staat (zie fig. 4). SUIKER EN INSTANTPRODUCTEN BIJVULLEN Licht het dekseltje van het betreffende product op, vul alle afzonderlijke bakjes met de producten die gedistribueerd moeten worden. Druk daarbij het product niet vast aan, om plakkerig worden te voorkomen. Wees er zeker van dat er geen klontjes zijn in het product. INLADING STAAFJES Verwijder het staafgewichtje en laad de staafjes in. Schuif het papierstrookje eraf terwijl u alle staafjes goed horizontaal houdt. Zet nu het gewichtje weer op zijn plaats. De staafjes moeten recht en glad zijn, zonder braam. WATER VULLEN (OPTIONAL) Bij de versies met watertank in het kastje (20 l) wordt de tank handmatig gevuld op de volgende wijze: - de tank moet gesaneerd worden volgens de beschrijving in paragraaf reiniging van watervoorzieningstank - vul de tank met drinkwater en zet hem weer op zijn plaats. Fig Bekerhouderluikje 2 - Bekerveren 3 - Bekerhouderdeksel 4 - Inkerving dekselblokkering 5 - Kolomrotatieknop 6 - Middelste bekerkolom 7 - Vasthaakhendel 8 - Knop voor bekerloslating. laad de bekers in de kolommen zonder ze vast in elkaar te drukken; - de centrale kolom wordt het laatste beladen; SANERING VAN MIXERS EN VOEDINGSCIRCUITS Bij de installatie van de automaat en minstens eens per week of vaker, afhankelijk van het gebruik van de automaat en van de kwaliteit van het toegevoerde water, moet er een zorgvuldige ontsmetting worden uitgevoerd van de mixers en de schenkleidingen van de instantdranken om de hygiëne van de verstrekte producten te garanderen. Om de saneringswerkzaamheden te versnellen is de automaat uitgerust met reserveonderdelen, die vervangen kunnen worden. - sluit de automaat en voer een proefselectie uit. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

11 REINIGING VAN DE TANK VOOR WATERTOEVOER (OPTIONAL) Bij de automaten die de watertank in het kastje gebruiken moet deze tank minstens een keer per week gesaneerd worden met de chloorhoudende reinigingsmiddelen die voor de mixers gebruikt worden. REINIGING LEKBAK Fig Laatjesdeksel 2 - Poederschuiflaatje 3 - Poedertrechter 4 - Watertrechter 5 - Toevoerstuk 6 - Vleugelschroef mixer De lekbak kan gemakkelijk worden uitgenomen om hem te legen en schoon te maken. Indien de aan de rand van het bakjesdeksel bevestigde pinnetjes worden losgemaakt en in de daartoe bestemde gaten worden gestoken, (zie fig. 7) dan kan de bak alleen bij open deur worden uitgenomen. Om veiligheidsreden is er links een schakelaar geplaatst, die de spanning van de automaat uitschakelt bij het uitnemen van de bak. Fig. 6 De volgende delen moeten gereinigd worden: - schuiflaatjes voor poeder, mixers en schenkleiding van de instantdranken; - schenkmond thee; - suikergootje; - afgiftevak. - uit de mixers (zie fig. 5) worden de poedertrechters, de watertrechters, de toevoerstukken, de poederschuiflaatjes en de watertellers van de mixermotoren verwijderd; - voor het monteren van de vleugelschroeven houdt u met een vinger de schijf vast die op de as van de mixer gemonteerd is; - was alle onderdelen goed af met reinigingsmiddelen, waarbij u moet zorgen dat achtergebleven resten en zichtbare aanslag mechanisch worden verwijderd, zonodig met borstels en pijpenragers. De ontsmetting wordt uitgevoerd met chloorbevattende reinigingsmiddelen. - leg de onderdelen gedurende ongeveer 20 minuten in een een bak met de vooraf gemaakte oplossing van het chloorbevattende reinigingsmiddel; - monteer opnieuw de toevoerstukken en de watertrechters; - monteer opnieuw de poederschuiflaatjes en de poedertrechters nadat ze zorgvuldig zijn afgedroogd. Na de montage van de onderdelen is het, in ieder geval, nodig om: - ga naar de modus Inlader om de mixerspoeling te verrichten (zie betreffende paragraaf) en voeg in de diverse trechters enkele druppels van het chloorbevattende reinigingsmiddel toe; - na de ontsmetting worden de betreffende onderdelen zeer goed nagespoeld om eventueel achtergebleven sporen van de gebruikte oplossing te verwijderen. Fig Bakblokkeringsgaten 2 - Pinnetjes REINIGING SCHUIFARM VOOR BEKERS De schuifarm dient periodiek te worden schoongemaakt en moet daarbij gedemonteerd worden. Daarvoor wordt de kartelmoer helemaal losgedraaid (zie fig. 8). Bij het opnieuw monteren moet de afstandsring weer goed op zijn plaats worden gezet. Fig Kartelmoer voor bevestiging 2 - Schuifarm voor bekers 3 - Afstandsring by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101Brio 250 C-I 7

12 REINIGING SUIKERDOSEERDER Bij de modellen waarbij de suiker direct in de beker wordt gestrooid, is het noodzakelijk de suikerdoseerder regelmatig met warm water te reinigen (zie fig. 9). Handel daarbij als volgt: - haak de terugbrengveer los; - licht het elastische hefboompje op om de pen te bevrijden; - trek de pen en het mondstuk van de suikerdoseerder af; - monteer na de reiniging alles weer in omgekeerde volgorde. WEKELIJKSE REINIGING KOFFIEGROEP Bij elke vulling, of in ieder geval elke week, dient u de buitenkant van de koffiegroep te reinigen. Verwijder eventuele poederresten, vooral in de omgeving van de koffietrechter (zie fig. 17). BUITEN DIENST STELLING Wanneer de automaat, om welke reden dan ook, zolang ongebruikt blijft dat de vervaldatum van de producten wordt overschreden, dan is het nodig als volgt te handelen: - maak alle bakken en reservoirs volkomen leeg en was ze zorgvuldig af met de chloorbevattende reinigingsmiddelen die ook voor de mixers worden gebruikt; - maak de koffiedoseerder helemaal leeg door uit te schenken totdat leeg gesignaleerd wordt; - laat het hydraulisch circuit helemaal leeglopen met gebruik van de daartoe bestemde klemmen. Fig Mondstuk suikerdoseerder 2 - Pen 3 - Elastisch hefboompje 4 - Terugbrengveer by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

13 INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden door gespecialiseerd personeel, opgeleid voor het gebruik van de automaat en bekend met de specifieke risico s die dergelijke werkzaamheden met zich meebrengen. De automaat moet geïnstalleerd worden in een droog lokaal, met temperaturen van 2 t/m 32 C. Bij de installatie is het noodzakelijk over te gaan tot de complete sanering van de hydraulische circuits en van de onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen, om eventueel tijdens de opslag gevormde bacteries te verwijderen. UITPAKKEN VAN DE DRANKEN- AUTOMAAT Nadat de verpakking eraf is gehaald, wordt de automaat goed gecontroleerd op eventuele onvolkomenheid of beschadigingen. In twijfelgevallen mag de automaat niet worden gebruikt. De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystireen, spijkers, enz) mogen niet binnen bereik komen van kinderen, daarvoor vormen ze een mogelijke bron van gevaar. De verpakkingsmaterialen moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht, waarbij de terugwinning van het herbruikbare materiaal aan gespecialiseerde firma s wordt toevertrouwd. Belangrijk!! De automaat moet zodanig worden geplaatst, dat hij niet meer dan 2 kan overhellen. Fig Stelvoetje AANSLUITING OP DE WATERLEIDING De automaat moet worden aangesloten op de drinkwaterleiding. De druk daarvan moet 5 t/m 85 N/cm 2 zijn (0,5-8,5 bar). Laat het water uit de waterleiding stromen totdat het helder en schoon is. Gebruik een buis (ook als set beschikbaar) die geschikt is om de leidingdruk te verdragen en van het type met aanduiding voor voedingswaren, (interne diameter minder dan 6 mm) om de waterleiding aan te sluiten op de gasfitting 3/4" van het magneetventiel van de wateringang (zie fig.11). Het is raadzaam om buiten de automaat een kraantje op het waterleidingnet aan te brengen, op een gemakkelijk bereikbare plaats. Fig Gasfitting waterinlaat 3/4" 2 - Toevoerleiding 3 - Overloopleiding OVERLOOPBEVEILIGING De elektromagnetische afsluiter van de waterinlaat (zie fig.11) is voorzien van een overloopbeveiliging die de waterinlaat mechanisch afsluit tengevolge van een defect van de afsluiter zelf of van het mechanisme voor waterniveau-controle in de boiler. Om de normale werking weer te herstellen handelt u als volgt: - laat het water uit de overloopslang wegstromen; - sluit het kraantje van het waterleidingnet buiten de automaat; - draai de fitting van de toevoerslang van de afsluiter enigszins los om de overgebleven leidingdruk af te voeren en draai hem opnieuw aan (zie fig.11); Eventueel nivelleren met de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes (zie fig.10). - draai het kraantje open en schakel de automaat weer in. PLAATJES INSCHUIVEN De plaatjes met het menu en de aanwijzingen worden met de uitrusting van de automaat meegeleverd ze moeten bij de installatie worden aangebracht (zie tabel: dosering selecties ). by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 9

14 ELEKTRISCHE AANSLUITING De automaat is voorbestemd voor elektrisch werken bij een enkelfasige spanning van 230 V~ en is beveiligd met zekeringen van 10 A. Voor de aansluiting moet worden vastgesteld dat de gegevens op de identificatieplaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet, in het bijzonder: - de waarde van de toevoerspanning moet binnen de grenswaarden zijn die voor de aansluitpunten worden aanbevolen; - de hoofdschakelaar moet zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevinden en moet de gepaste kenmerken bezitten voor de gevraagde maximale belasting, hij moet ook een omnipolige netuitschakeling verzekeren met een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm. De schakelaar, de contactdoos en betreffende stekker moeten op een goed bereikbare plaats worden aangebracht. De voedingskabel is van het type met onscheidbare stekker. De eventuele vervanging van de verbindingskabel mag alleen door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen kabels gebruikt worden van het type HO5 RN-F of HO5 VV-F ofwel H07RN-F 3x1-1,5 mm2 doorsnede. De elektrische beveiliging van de automaat is alleen verzekerd wanneer de automaat correct verbonden is aan een doeltreffende aardleiding volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidseisen te controleren en in twijfelgevallen de installatie zorgvuldig laten controleren door vakkundig geschoold personeel. Het is verboden om adapters, veelvoudige contactdozen e/o verlengsnoeren te gebruiken. Voordat de automaat onder spanning wordt gezet, moet worden gecontroleerd of het waterleidingnet goed is aangesloten en of de kraan open staat. DE FABRIKANT WIJST ELKE VERANTWOORDELIJK- HEID AF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT IS DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE BOVENBESCHREVEN VOORZORGSMAATREGELEN. DEURSCHAKELAAR Bij het openen van de deur wordt door een specifieke microschakelaar de spanning van de elektrische installatie van de apparatuur onderbroken. Bij open deur heeft men geen toegang tot de onder spanning staande delen. In de automaat blijven alleen de door afdekplaten beveiligde delen onder spanning, die delen worden aangeduid met het plaatje stroom uitschakelen alvorens beveiligingen te verwijderen. Voordat deze afdekplaten verwijderd worden moet eerst de kabel uit het stopcontact worden genomen. De installatie kan bij open deur eenvoudig onder spanning worden gezet door de deurcontactsleutel in het sleutelgat van de deurschakelaar te steken (zie fig. 1). Alle werkzaamheden waarbij de automaat bij open deur onder spanning moet blijven, moeten uitgevoerd worden bij ingestoken sleutel van de deurschakelaar, en dus door bevoegd personeel, bekend met de specifieke risico s die deze situatie met zich meebrengt. MONTAGE BETAALSYSTEEM De automaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom komt de verantwoordelijkheid voor alle schade aan de automaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend toe aan degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. - Monteer de geldautomaat en controleer of de programmering van de betreffende parameters juist is; - regel de haak van de openingshefboom van de selecteur zodanig dat de selectie-arm geheel open kan staan; - stel de muntgoot in voor het gemonteerde type geldautomaat. WATERONTHARDER De automaat wordt zonder waterontharder afgeleverd. Bij zeer hard water kan een wateronthardendende filterinzet in het apparaat gemonteerd worden of een ontharder met ionenuitwisselende hars in het kastje. De waterontharders zijn als accessoires beschikbaar, ze moeten periodiek vervangen of geregenereerd worden, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. HYDRAULISCH CIRCUIT VULLEN Bij het aanzetten van de automaat worden de condities gecontroleerd van de air break (leeg-vol), van de pomp (elektrische aandrijving en waterafvoer) en van de boiler (onder druk of niet). Indien de omstandigheden daarom vragen, gaat het apparaat automatisch een installeringscyclus uitvoeren, dat wil zeggen: - op de display staat "INSTALLATIE" voor de gehele duur van de cyclus; - opening van het magneetventiel van het net of aanzetting van de pomp van zelfvoorziening tot de air break vol is; - (alleen voor de modellen espresso) opening van de elektromagnetische afsluiter voor oplosdranken om de lucht uit de boiler te laten ontsnappen en invoer van 400 cc water. N.B.: wanneer er geen water uit het waterleidingnet komt gedurende de installatiecyclus, dan blijft de automaat geblokkeerd totdat het water terugkomt of totdat de stroom wordt uitgeschakeld. Versies met interne tank BELANGRIJK!!! Bij de modellen met interne tank is het bij de eerste inwerkingstelling NOODZAKELIJK om handmatig de installeringsprocedure uit te voeren (zie betreffend hoofdstuk). by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

15 FUNCTIONERING KOFFIEGROEP Fig. 12 CYCLUS KOFFIE-AFGIFTE Wanneer de selectie koffie wordt gekozen, gaat het koffiemolentje malen totdat de koffiedoseerder gevuld is (zie fig. 16). Wanneer de doseerder vol is, gaat de dosis gemalen koffie naar de koffiegroep. Daar valt de koffie in de verticaal geplaatste filtreerkamer (1) (zie fig. 12). De kruk van de reductiemotor, die op de buitenste schijf (2) van de groep is bevestigd, draait 180 om waardoor de filtreerkamer gaat schommelen en de bovenste zuiger (3) gaat zakken (zie fig. 13). Door de druk van het water geeft de voorfiltreringsveer (5) mee en de onderste zuiger (4) zakt 4 mm naar beneden. Daardoor wordt een waterkussentje gevormd, waardoor het koffietablet gelijkmatig kan uittrekken. Op het einde van de bereiding, tijdens een pauze van ongeveer 3 seconden, drukt de voorfiltreringsveer (5) het water door de 3e weg van de afgifteklep waarbij het gebruikte koffietablet enigszins wordt samengeperst. Het completeren van de rotatie van de reductiemotor zorgt voor het omhooggaan van de zuigers en van het koffietablet door middel van de scharnierende nokvolger (06). Terwijl de filtreerkamer weer verticaal gaat staan, zorgt de afkrabber op de koffietrechter ervoor, dat het koffietablet niet meedraait maar afgestoten wordt en naar beneden valt. De onderste zuiger keert terug naar het onderste dode punt. CONTROLE EN INSTELLING VASTE WAARDEN 1 - Filtreerkamer 2 - Buitenste schijf 3 - Bovenste zuiger 4 - Onderste zuiger 5 - Voorfiltreringsveer 6 - Scharnierende nokvolger Fig Filtreerkamer 2 - Buitenste schijf 3 - Bovenste zuiger 4 - Onderste zuiger 5 - Voorfiltreringsveer 6 - Scharnierende nokvolger Om de beste resultaten voor elk product te verkrijgen, worden de volgende controles aangeraden: voor de koffie Het gebruikte koffietablet moet enigszins samengeperst en vochtig zijn. De maalfijnheid van de koffie. Het dosisgewicht van de koffie. De afgiftetemperatuur. De waterdosis. voor de instantdranken Het dosisgewicht van de instantproducten. De temperatuur van de dranken. De waterdosis. Wanneer het nodig blijkt de vaste waarden te veranderen, moeten de aanwijzingen in de volgende paragrafen worden opgevolgd. Het dosisgewicht van de instantproducten, de waterdosis en de temperatuur worden rechtstreeks door de microprocessor gecontroleerd. Om er veranderingen in aan te brengen moeten de aanwijzingen voor de programmering worden opgevolgd. STANDAARDINSTELLING De drankenautomaat wordt met de volgende standaardinstelling afgeleverd: - koffietemperatuur (bij de schenkmond): ongeveer C; - temperatuur oplosdranken (bij schenkmond): ongeveer 75 C; De standaardinstelling van de drankenautomaat combineert alle keuzes met dezelfde prijs, die wordt uitgedrukt in een bepaald aantal basismunten. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 11

16 STANDAARDINSTELLING ZUIGERSLAG KOFFIEGROEP De koffiegroep kan werken met koffiedoses van 5,5 t/m 7,5 gr, wanneer de bovenste zuiger op de juiste manier geplaatst is. Om de stand van de zuiger te veranderen (zie fig.14) handelt u als volgt: - trek de elastische ring uit zijn zitting, - plaats de zuiger in de geschikte inkepingen, en wel: minder diepe inkepingen voor de doses van 5,5 tot 6,5 gr. diepere inkepingen voor doses van 6,5 tot 7,5 gr. Fig. 14 INSTELLING MAALFIJNHEID Wanneer het nodig blijkt de maalfijnheid te veranderen, kan dat met de daarvoor bestemde draaiknop van het koffiemolentje (zie fig.15) op de volgende wijze: - draai tegen de wijzers van de klok in (linksom): het maalsel wordt grover; - draai met de wijzers van de klok mee (rechtsom): het maalsel wordt fijner. De maalfijnheid kan het beste veranderd worden bij functionerende koffiemolen. N.B.: Voer minstens 2 koffieselecties uit nadat de maalfijnheid is veranderd, om te controleren of de nieuwe maalfijnheid van de koffie goed is: hoe fijner de maalfijnheid is, hoe langer het duurt voordat de koffie klaar is en viceversa. Fig Elastische ring 2 - Bovenste zuiger 3 - Referentievinnen 1 - Koffiemolen 2 - Draaiknop maalfijnheid 3 - Dosisregelaar 4 - Hendel dosisregelaar 5 - Referentie-inkepingen INSTELLING WATERTEMPERATUUR Indien het nodig is om de temperatuur te veranderen, regel dan met de daarvoor bestemde trimmer (zie fig. 20) en houd daarbij rekening met: - rechtsom draaiend: de temperatuur wordt hoger; - linksom draaiend: de temperatuur wordt lager; - 2 omwentelingen komen overeen met een variatie van ongeveer 1 C. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

17 INSTELLING DOSISGEWICHT KOFFIE Het hendeltje voor de dosisinstelling kan in een van de 6 referentie-inkepingen worden gepositioneerd, daarbij geldt: - de dosis wordt groter wanneer het hendeltje wordt verhoogd; - de dosis wordt kleiner wanneer het hendeltje wordt verlaagd; - elke inkeping verandert de dosis met ongeveer 0,25 gr koffie. Bovendien is het mogelijk de tand uit de groef op de dosisregelaar te bevrijden door het hendeltje helemaal naar boven te draaien (zie fig.15) en de tand dan in een andere groef te positioneren, waardoor de gemiddelde instelling verandert in: - laag 6 gr ± 0,5 KOP-SENSOR De sensor voor aanwezigheid van de kop is zo geregeld dat hij de aanwezigheid opmerkt van voorwerpen (rode LED aan) tussen de sensorlens zelf en de reflector. De groene LED gaat branden wanneer de reflector juist is afgelezen. Met behulp van de trimmer (vooringesteld in de fabriek) kan de dieptelezing van de sensor worden veranderd; de juiste instelling is op ongeveer 30, tegen de klokrichting in; vanaf het maximum. Voor een juiste werking is het noodzakelijk dat de infraroodstraler en de reflector goed schoon worden gehouden. - gemiddeld 7 gr ± 0,5 - hoog 8 gr ± 0,5 Om de proefdosis op te vangen kan de koffiegroep worden weggenomen. Druk dan op toets"2" op de "Speciale Functie" van het menu onderhoud (zie betreffende paragraaf). Belangrijk!!! Let goed op bij het opnieuw monteren van de koffiegroep, de zuiger moet correct gepositioneerd worden. De referentie-inkepingen, die zich op de buitenste schijf en op de behuizing van de groep bevinden, moeten precies overeenkomen (zie fig. 18). Fig groene LED 2 - rode LED 3 - Regeltrimmer by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 13

18 FUNCTIE-STATEN Het apparaat kan zich in drie verschillende functiestaten bevinden. De toetsen nemen verschillende functies aan, afhankelijk van de staat waarin het apparaat zich bevindt. De mogelijk staten worden in de volgende tabel samengevat: DISPLAY Normaal gebruik "In Werking" Onderhoud "Onderhoud" Programmering "Programmering" FUNCTIES Geldontvangst afgifte selecties Proefafgifte onderhoud UIT/AAN Programmering FUNCTIESTAAT NORMAAL GEBRUIK Bij stroom inschakelen verschijnt gedurende enkele seconden de tekst Inschakeling. Daarna staat de automaat klaar voor normaal gebruik. De mededelingen op de display, in verband met de lopende handelingen, kunnen de volgende zijn: DISPLAY "In Werking" "Prijs:..." FUNCTIE Klaar voor gebruik Weergave prijs van bestelde keuze FUNCTIESTAAT ONDERHOUD Door een keer te drukken op de programmeertoets, die zich op binnenkant van de toetsenkaart bevindt (zie fig. 21), gaat de automaat in modus Onderhoud staan. Op de display verschijnt gedurende ongeveer twee seconden het opschrift Onderhoud en vervolgens de eerste optie van het menu "Onderhoud" waarin de volgende functies mogelijk zijn: "Selectie compl." "Alleen Poeder" "Alleen Water" "Zonder Toebeh." "Spoelen" Proefafgifte compleet met beker, suiker en roerstaafje Alleen afgifte van poeder Alleen afgifte van water Proefafgifte zonder beker, suiker en roerstaafje Spoelen Op dit punt nemen de toetsen van het toetsenbord verschillende functies aan, afhankelijk van het geselecteerde menu. Voor de complete of gedeeltelijke proefafgifte activeert elke toets de betreffende selectie (zie tabel selectiedosering). N.B. Voor de proefkeuzes op basis van koffie espresso worden bij de gedeeltelijke afgifte van poeder en water alleen maar de toevoegsels afgegeven; als de selectie geen toevoegsels voorziet, verschijnt op de display: Selectie UIT". "Krediet:..." Weergave ingebracht tegoed Vorige functie "Buiten Dienst" Apparaat buiten werking Volgende functie "In Bereiding" Drank wordt bereid afgifte van: Koffie "In Verwarming" Drank wordt verwarmd Slappe koffie "Installatie" Installatie gaande Koffie met weinig melk "Niet Beschikbaar" Selectie niet beschikbaar Cappuccino "Geen Bonenkoffie" Alleen voor modellen Espresso Koffiegroep buiten werking Cappuccino met cacao "Jeton Verschijnt alleen als het betaalsysteem verkoop op impulsen uitvoert Thee met citroen Chocolade "Kop" Kop aanwezig Melk "Drank klaar" Drank uitnemen Bij indrukken van een voorselectietoets voor suiker verschijnen gedurende enkele seconden de opschriften Suiker of Extra Suiker". by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

19 Wanneer de display op de functie Spoelen staat, nemen de toetsen de volgende functies aan: Vorige functie Volgende functie Spoeling mixer PROGRAMMERING Bij twee keer drukken op de programmeertoets, geplaatst op de binnenkant van de toetsenkaart (zie fig. 21), gaat de automaat in modus Programmering staan; Op de display verschijnt ongeveer twee seconden het opschrift Programmering en vervolgens de eerste optie van het menu Programmering dat de volgende functies toestaat: Eenh.rotatie/koffieloslating Afgifte suiker Afgifte extra suiker Niet gebruikt Niet gebruikt "Huidig defect" "Doseren water" "Doseren poeder" "Prijzeninstel." Aflezing aanwezige defecten Instelling vaste waarden waterdoses Instelling vaste waarden poederdoses Prijzeninstelling Niet gebruikt "Prijsinstelling/Selec" Combinatie prijzen/selecties vrijgave/uitsluiting selecties Niet gebruikt Toets 2 zet de koffiegroep in werking als deze is aangesloten op de elektrische installatie, als de groep niet aangesloten is wordt een dosis koffie afgegeven. "Basis Munt/DP" "Muntwaardelijnen" "Initialisering" "Toestelcode" "Configur.Toestel" "Slagenteller " Instelling muntwaardebasis en stand van decimaal punt Instelling waardelijnen muntencontroleur Initialisering RAM Instelling van de toestelcode instelling van de versie van de automaat (net/tank) Instelling van aantal selecties waarna het toestel zich blokkeert Bovendien is het volgende mogelijk: - Nulstelling defecten - Installatie van de automaat - Weergave statistieken op display - Print statistieken - Nulstelling statistieken. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA 0101 Brio 250 C-I 15

20 De toetsen van het toetsenbord nemen andere functies aan, deze worden op de figuur aangegeven. Vorige functie Volgende functie Gegevens wissen Gegeven bevestigen Gegeven wijzigen Nulstelling defecten Installatie Nulstelling statistieken Print statistieken Weergave statistieken Gegeven verhogen (+1) Gegeven verlagen (-1) Functie verlaten Functie bevestigen De toetsen binnen de arcering verrichten directe functies, die daarbuiten dienen om zich te verplaatsen in het menu of om gegevens te wijzigen. BELANGRIJK!!! BIJ DE INITIALISERING VAN DE AUTOMAAT NEEMT DE CONFIGURATIE DE DEFAULTWAARDEN AAN "WATERLEIDINGNET/BEKERAUTOMAAT". NA DE INITIALISERING MOET DE AUTOMAAT DUS WEER GECONFIGUREEERD WORDEN. WEERGAVE AANWEZIGE DEFECTEN Wanneer de display gepositioneerd is op de functie Huidig defect van het menu programmering wordt bij het drukken op de bevestigingstoets de foutcode van het aanwezige defect weergegeven; als daarna op de toets wordt gedrukt, wordt de foutcode van het volgende eventueel aanwezige defect weergegeven. ndien er geen defecten aanwezig zijn, verschijnt bij drukken op de bevestigingstoets de tekst Geen Defect. De 11 voorziene defecten worden in de volgende gevallen aangeduid: DEFECT AIR-BREAK Alleen modellen met set voor waterzelfvoorziening De automaat blokkeert zich indien na afgifte van 7 selecties (Instant-modellen) of na 100 impulsen van de watervolumeteller (Espresso-modellen) nooit gebrek aan water gesignaleerd is. DEFECT BOILER De automaat wordt geblokkeerd wanneer de boiler na 10 minuten (modellen espresso) of 20 minuten (modellen instant) verwarming, vanaf het aanzetten of vanaf de laatste selectie, de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt heeft. DEFECT GELDAUTOMAAT De automaat wordt geblokkeerd wanneer hij op een waardebepalingslijn een impuls ontvangt die langer duurt dan 2 sec. of wanneer de verbinding met de seriële geldautomaat na 30 seconden nog niet tot stand komt. DEFECT GEGEVENS RAM De gegevens die de Eprom bevat (de chip die de variaties van de vastgestelde waarden memoriseert) zijn verkeerd en moeten door de Eprom achterhaald worden, waarbij alle statistische gegevens verloren gaan. Ook de automaat-configuratie wordt als default aangenomen en moet opnieuw geconfigureerd worden. De default-configuratie is de maximale en dat is: volledig automatisch apparaat met waterleidingnet-toevoer. DEFECT GEEN WATER Modellen met waterleidingtoevoer Wanneer de microschakelaar van de air-break langer dan 15 seconden op gesloten blijft staan, blijft de elektromagnetische afsluiter voor waterinlaat bekrachtigd tot het water terugkomt. Modellen met watertoevoerset Wanneer de tank minder water bevat dan ongeveer 300 cc. DEFECT GEEN BEKERS Bij de opening van de microschakelaar geen bekers wordt de motor voor kolomwisseling aangezet. Als de microschakelaar na een volledige rotatie nog niet gesloten is de automaat wordt geblokkeerd. DEFECT LEKBAK VOL Bij aangesproken vlotter in het koffiedikbakje (indien voorzien). DEFECT WATERTELLER Ontbroken telling binnen een max. tijd van de volumeteller. DEFECT KOFFIEGROEP Veroorzaakt door mechanische blokkering van de koffiegroep of door het niet aanwezig zijn van de koffiegroep. De machine wordt niet geblokkeerd, maar de selecties op koffiebasis worden uitgesloten. DEFECT GEEN BONEN Als de koffiedosis niet volledig wordt bereikt nadat de koffiemolen 15 seconden heeft gemaald, worden de selecties op koffiebasis uitgesloten. DEFECT KOFFIEDOSEERDER Als de microschakelaar van de koffiedoseerder signaleert dat er koffie aanwezig is in de doseerkamer, nadat de dosis gemalen koffie is afgegeven, dan worden de selecties op koffiebasis uitgesloten. by NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Brio 250 C-I

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Astro. Fresh Brew Instant. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Astro. Fresh Brew Instant. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Astro Fresh Brew Instant NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Lazio bonen Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000 NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Warmhoudlade 4 Functionering 4 De temperatuur instellen 5 Verwarmingstijd 5 Ladingscapaciteit 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop 2. Verlichte

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS)

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) 2 DE MACHINE 1 2 3 4 11 10 9 5 6 7 8 1 Linkerpaneel 2 Achterpaneel 3 Verwarmingsplaat 4 Koffiebonenreservoir 5 Rechterpaneel 6 Bedieningspaneel 7 Uitloop warm

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE

AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE HANDLEIDING VOOR REINIGING EN ONTSMETTING VOORBEHOUDEN VOOR DE GEAUTORISEERDE ONDERHOUDER 24859 ed. 07-2010 De repróductie van dit Handboek, ook alleen gedeeltelijk,

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Santa Fé Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 1041 81CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemeen Maak de automaat zowel van binnen- als van buitenkant

Nadere informatie

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen Introductie De gebruiksaanwijzingen zijn een belangrijk bestanddeel van de machine en moeten samen met de machine aan de gebruiker geleverd worden. Het handboek

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 15kg mouleer- en tempereermachine

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio S : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

CAMPUS. COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be

CAMPUS. COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be CAMPUS COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be ALGEMENE INLEIDING Beste klant, U heeft nu een hoogstaand kwaliteitsproduct dat de

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Installatie Werking Installatie- en gebruikershandleiding VOOR HOBART INDUCTIEKOOKPLATEN Inhoud Pagina INSTALLATIE 1.1 Installatie 3 1.2 Afmetingen

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Banden de- en montage machine

Banden de- en montage machine Banden de- en montage machine - 1 - Algemene veiligheidsregels Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze aandachtig door voordat men de machine gaat gebruiken. 1. Omschrijving van de machine

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2.

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2. RAP3 Modellen en specificaties De RAP-3 is een elektromechanische slagboom die toegepast kan worden om respectievelijk toegang te verlenen en te ontzeggen naar: parkeerplaatsen, parkeergarages, bedrijven,

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid:

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid: Tips: - Gaat u de tuin ruim water geven, schuif de by-pass kraan dan dicht, vergeet niet om na het sproeien deze weer open te schuiven. - Twijfelt u of de ontharder het wel doet, kijk dan of er op uw thee

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 110

Beknopte instructies Cafitesse 110 Beknopte instructies Cafitesse 110 35251300 01.2003 Beschrijving van de onderdelen van de Cafitesse Deksel van de koelruimte Plaat en reclamefoto Kaarthouder Aanduiding voor te lage temperatuur Keuzepaneel

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX)

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding. Cremona XL

Schoonmaakhandleiding. Cremona XL Schoonmaakhandleiding Cremona XL Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de gebruiker

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...3 Installatie...4 Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen...9

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...3 Installatie...4 Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen...9 Inhoudsopgave 1 Uitpakinstructies...1 2 Voordat u begint...3 3 Installatie...4 De feedermodule installeren...4 De documentfeederladen installeren...4 Documentfeeder voor grote volumes installeren...5 De

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie