Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen"

Transcriptie

1 Bedrijfsopleingen, cursussen en trainingen Programma voorjaar 2013 ersiteit! suniv Ook Volk

2 In t magazine (074) Eén ROC van Twente voor jongeren én volwassenen, voor iedereen in Twente 2013: een nieuw jaar, een nieuwe opleing, cursus of training. In t magazine leest u over de talloze mogelijkheden e ROC van Twente in huis heeft. Onze colleges verzorgen al dat aanbod voor jonge studenten en voor volwassenen e leren voor werk of vrije tijd. Voor particulieren én voor bedrijven. Naast al het ROC aanbod vindt u het aanbod van de Stichting Volksuniversiteit Hengelo e.o. Heeft u vragen over ons aanbod of wilt u graag iets dat -nog- niet in t magazine staat, neem dan contact op met ons informatieloket. Wij zijn bereikbaar op tel. (074) , en via. Bedrijfsopleingen, cursussen en trainingen 3 EVC 3 Leren en Werken 4 Leerwerkloket Twente 4 Taal en rekenen in het MBO 5 Jurisch en Informatieenstverlening Associatie 7 LSSO 7 Commercie en Ondernemen 8 Succesvol Ondernemen Leergang EBC*L 9 Horeca 10 Etaleren en presenteren 11 Naaicafé 11 Proces-, Laboratorium- en textieltechniek 11 Bouw en Interieur 12 Transport, Logistiek en Mobiliteit 13 Metaal, Elektro & Installatietechniek 14 Skills Oost 15 Gezondheidszorg en Welzijn 1 Gezondheidszorg en Welzijn 17 Leren en werken AKA 18 Educatie: Vrijetijdscursussen VOV, VAVO, Cursussen op maat 19 Educatie: Toets-, Taal- en Rekencentrum 20 Educatie: Staatsexamen NT2 I&II 20 Educatie: Vrijetijdscursussen VOV 21 Beweegkuurinstructeur 22 Volksuniversiteit: Nieuw aanbod uitgelicht 23 Volksuniversiteit: Talen/Kunst en Cultuur 24 Volksuniversiteit: Lichaam en Geest/ Creativiteit en Hobby 25 Volksuniversiteit: vervolg Creativiteit/ Huis, Tuin en KeukenAlgemeen 2 Informatiebon 27 Open Dagen ROC van Twente 28 Colofon Inhoud Daar vindt u ook alle contactgegevens van onze accountmanagers. 2 Uitgave: ROC van Twente Vormgeving: Grafisch Bureau ROC van Twente Fotografie: Roel Pieper; e.a. Druk: Wegener Speciaal uitgaven Oplage: exemplaren Verspreingsgebied: Twente Datum: januari 2013

3 Bedrijfsopleingen cursussen en trainingen Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio voor particulieren, bedrijven, instellingen en gemeenten, of ze nu jong of ouder zijn. Zo maakt ROC van Twente het u gemakkelijk. Bent u op zoek naar een (bedrijfs-)opleing, cursus of (maatwerk-)training. Wij wijzen u graag de weg EVC en EVP Ervaringscertificaat Wat u weet en kunt heeft u voor een groot deel geleerd in de praktijk. Ook in het dagelijks leven buiten uw werk doet u kennis en vaargheden op. De kans is groot dat u op een hoger niveau werkt dan u met uw ploma s kunt aantonen. Of misschien heeft u nog geen ploma, maar wel veel ervaring in uw werk, betaald of als vrijwilliger. Een EVC-procedure beoordeelt uw competenties, vergelijkt deze met de eisen van een opleing en erkent ze zo mogelijk. De EVC-procedure laat dus zien wat u waard bent en maakt de weg naar een ploma korter. Doorgroeien in uw werk gaat daardoor sneller en makkelijker. Bedrijven zien ervaren medewerkers niet graag vertrekken. Bespreek daarom de mogelijkheden met uw werkgever. Ervaringsprofiel, alle ervaring telt Heeft u niet voldoende praktijkervaring in een bepaald beroep opgedaan, dan kunt u de procedure voor een Ervaringsprofiel ( EVP) doorlopen. U stelt dan onder deskunge begeleing een uitgebreid portfolio samen. In deze procedure doorloopt u geen assessment. Het EVP geeft echter wel goed inzicht in al uw ervaring en al uw competenties, waardoor duidelijk wordt in hoeverre u voor een bepaalde functie geschikt bent. Bij een EVP wordt de procedure afgesloten met een arbeidsmarktgericht advies. In t magazine vindt u: (Avond)opleingen Bedrijfsopleingen op maat Beroepsgerichte cursussen Om- en bijscholingstrajecten Versnelde (dag)opleingen voor volwassenen Vrijetijdscursussen (bij de Volksuniversiteit en onze educatieve centra) BBL-opleingen (op maat) Wilt u meer over deze opleingen weten of staat de opleing, training of cursus waar u naar zoekt niet in het magazine, bel of mail dan naar ons informatieloket en vraag naar de mogelijkheden, tel. (074) / nl Op onze website vindt u het aanbod uit t magazine. Ga rect naar: het aanbod voor beroep en bedrijf via het aanbod van onze educatieve centra via vov het aanbod van de Volksuniversiteit via volksuniversiteit 3 Voor wie? Beide procedures zijn geschikt voor mensen e (ander) werk zoeken, willen herintreden en/of willen omscholen. In elk geval voor iedereen e zijn of haar (toekomstig) werkgever wil overtuigen van de eigen kwaliteiten en competenties. Welke procedure past bij u? Kies voor een EVC-procedure als u veel praktijkervaring heeft in één bepaalde beroepsrichting. Na afloop van de EVC-procedure krijgt u een Ervaringscertificaat. Kies voor EVP-procedure als u in veel verschillende beroepsrichtingen werkervaring hebt opgedaan of als uw werkervaring moeilijk(er) aantoonbaar is. Werkgever Vaststellen welke kandaat geschikt is voor een bepaalde functie is niet eenvoug. Zowel EVC als EVP geven u duidelijk inzage in de geschiktheid van een (nieuwe) medewerker. Contact met ons EVC Servicepunt Wilt u meer weten over het Ervaringscertificaat (EVC) of wilt u weten of een EVC-procedure zinvol voor u is? Kijk dan op www,rocvantwente.nl/evc of neem contact op met ons EVC Servicepunt via (074) of mail naar

4 Leren en werken (074) Win-win situatie Leren en werken tegelijk biedt een win-win oplossing voor werkzoekenden, werkenden en bedrijven! Eén dag per week naar school en tegelijkertijd minimaal 20 uur per week werken. Dat kan in een BBL-opleing (BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg), waarin een werkplek een vereiste is. ROC van Twente biedt BBL-opleingen in allerlei branches. Daaronder zijn veel opleingen waar volwassenen aan deel kunnen nemen. Al werkend verder leren is een goede oplossing voor werkenden e willen doorgroeien en bedrijven e daar graag de mogelijkheid voor bieden. Leerwerkloket Twente Het Leerwerkloket Twente is de schakel tussen arbeidsmarkt en onderwijs in Twente en geeft antwoord op alle vragen van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over scholingsmogelijkheden, het Ervaringscertificaat (EVC) en duale trajecten (werken en leren). Ook hier kunt u informatie krijgen over alle onderwijs- en financieringsmogelijkheden e er zijn. BBL-opleing voor uw bedrijf De BBL-opleing kan ook uitsluitend aan werknemers van uw bedrijf worden gegeven, op de locatie e u verkiest. Er wordt dan zoveel mogelijk gewerkt op de manier e u wenst (vooropgesteld dat t binnen de geldende opleingseisen van OC&W past). Zo levert ROC van Twente ook op dat gebied echt maatwerk. Opdrachten e aansluiten op de dagelijkse praktijk, actueel lesmateriaal in de huisstijl, trainers en docenten e weten wat er op de werkvloer gebeurt en e gebruik maken van de al aanwezige kennis binnen uw organisatie. Wilt u meer informatie over het loket voor werkzoekenden en adviespunt voor ondernemers, kijk dan op of mail naar twente.lerenenwerken.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Vanuit ons centrale punt staan wij Twentebreed tot uw enst, tel. (053) Binnenkort in de Gieterij Hengelo: Werkplein Twente incl. Leerwerkloket Twente lerenenwerken 4

5 Taal en Rekenen Schooljaar : start centrale examinering Dit schooljaar geldt t nog alleen voor de niveau-4-opleingen. Centrale examinering voor de niveaus 2 en 3 volgt in Over niveau 1 neemt de minister in 2014 een besluit. Tegenwoorg moeten namelijk alle studenten e aan een opleing beginnen, voldoen aan de eisen van de Referentieniveaus voor de vakken Nederlands en rekenen. Vanaf augustus 2012 geldt t ook voor het vak Engels op niveau 4. Engels komt dan samen met Nederlands en rekenen in de kernvakkenregeling. Referentieniveaus taal en rekenen eind basisonderwijs 1F eind vmbo bb/kb mbo 1/2/3 2F eind vmbo gl/tl eind havo mbo-4 3F eind vwo Wat moet u kunnen? Nederlandse taal Mondelinge taalvaargheid Gespreksvaargheid, luistervaargheid, spreekvaargheid Leesvaargheid Lezen van zakelijke teksten Schrijfvaargheid Het schrijven van creatieve en zakelijke teksten Begrippenlijst en taalverzorging 4F Rekenen hbo/wo algemeen maatschappelijk niveau Getallen Meten / Meetkunde drempels De opleingsniveaus zijn gekoppeld aan verschillende referentieniveaus. Ook voor EVC-procedures kan een taal- en of rekentoets tot de stappen behoren. In het Toets-, Taal- en Rekencentrum (TTR) kunt u toetsen afleggen en op examinering gerichte lessen volgen. Meer over t onderwerp vindt u op ttr. Heeft u een vraag, dan kunt u deze ook mailen aan Verhoungen Verbanden Het niveau waarop u examen doet, is afhankelijk van de opleing e u straks volgt. Kiest u bijvoorbeeld voor een opleing als Schoonheidsspecialiste op niveau 4, dan maakt u de centrale examens op niveau 3f. Dit komt overeen met Havo-5 niveau. Volgt u bijvoorbeeld een opleing tot Stratenmaker op niveau 3, dan maakt u de centrale examens op niveau 2f. Dit staat gelijk aan vmbo-eindniveau. Pittig Best ingewikkeld allemaal! Als u straks bij ons op school zit, hoort u natuurlijk meer over de examens en de exameneisen. Voor nu hebben we het nog even kort op een rijtje gezet: Toen u op het voortgezet onderwijs zat, maakte u aan het eind van uw schoolperiode een centraal examen. Hierin kwamen alle vakken aan de orde. Dat is nu niet het geval. Het nieuwe centrale examen voor het mbo gaat alleen over Nederlandse taal en rekenen. De overige vakken worden getoetst tijdens uw lessen en uw BPV. Wilt u uw mbo-ploma halen, dan moet u minimaal een 5 en een scoren voor de examens. 5

6 Jurisch en Informatieenstverlening (074) Jurisch Opleing Jurisch medewerker voor volwassenen Tweejarige deeltijdopleing op niveau 4 U wilt zich laten bij- of omscholen, maar u wilt ook blijven werken? Wanneer u de opleing voor Jurisch medewerker volgt, kunt u leren en werken tegelijk. U werkt minimaal 20 uur op een relevante werkplek en volgt de opleing in de namiddag en avond. De BBL-opleingen Jurisch medewerker leiden op tot: Jurisch medewerker zakelijke enstverlening Jurisch medewerker openbaar bestuur Medewerker personeel en arbeid Medewerker sociale zekerheid lerenenwerken Informatieenstverlening Opleing Medewerker informatieenstverlening Tweejarige deeltijdopleing op niveau 4 U werkt of wilt gaan werken in een bibliotheek of in een archief. De BBL-opleing Medewerker informatieenstverlening maakt het mogelijk om leren en werken te combineren. U werkt minimaal 1 uur op een relevante werkplek en volgt 1 dag per week de opleing. Naast de BBL-opleingen bieden we ook nog de volgende cursussen: Klare taal: effectief en efficiënt schrijven Beleidsteksten schrijven Grammatica, stijl en spelling Basiscursus recht De BBL-opleingen Medewerker informatieenstverlening leiden op tot: Bibliotheekmedewerker: mogelijke werkplekken zijn een openbare bibliotheek of schoolmeatheek. Informatiebeheerder: mogelijke werkplekken zijn afdelingen en organisaties voor documentaire informatievoorziening (DIV) in de publieke (overheids)sector en de private sector. De opleing bestaat uit de volgende drie kerntaken: Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie Kerntaak 2: Voert projecten en activiteiten uit Kerntaak 3: Ontsluit en beheert het informatie /mea-aanbod en stelt samen lerenenwerken Naast de BBL-opleingen bieden we ook nog de volgende cursussen: Meawijsheid Jeugdliteratuur Coörneren & leinggeven Gastheer/gastvrouw in de bibliotheek Jeugdbibliotheekwerk/leesconsulent Aangepast lezen en laaggeletterdheid Winkelconcept Informatiebemiddeling

7 LSSO Al jaren verzorgen wij trainingen en cursussen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Goede opleingen tot op hoog niveau, met landelijke bekendheid. Een Associatieploma opent deuren bij werkgevers. U kunt bij ons s avonds of overdag theorielessen volgen en zo eventueel naast uw werk een financiële, administratieve managementopleing volgen. In veel gevallen maken Associatieen LSSO -modules onderdeel uit van deze theorie. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Basiskennis Boekhouden (BKB) met Accountview Basiskennis Calculatie (BKC) Basiskennis Loonadministratie (BKL) Praktijkploma Boekhouden (PDB) Praktijkploma Loonadministratie (PDL) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Medewerker Administratiekantoor Medewerker Personeelszaken Nemas Middle Management Onder de vlag van LSSO verzorgen wij praktijkgerichte opleingen en modulen in de richtingen secretarieel en administratie. Het LSSO is een landelijk samenwerkingsverband van opleiders in heel Nederland e opleingen voor kantoorfuncties verzorgen. Inmiddels zijn wij een van de grootste opleiders voor LSSO in Nederland. In onderstaand schema vindt u de opleingen, e bestaan uit modulen. Voor deze opleingen heeft u geen erkende werkplek nog. Wij verzorgen de opleingen/modulen en nemen tevens de examens af. Alle modulen, bijvoorbeeld Excel of Duits, zijn ook apart te volgen. Bij afronng van een module met goed resultaat, ontvangt u een officieel LSSO certificaat. Wanneer u alle modulen van een opleing heeft behaald, dan ontvangt u ook het ploma voor de opleing. De lessen worden gegeven op een nsdagavond of op woensdag overdag. U kunt vier keer per jaar starten. Zie onderstaand schema. Wij bieden u gratis stueadvies! Doorstroomschema opleingen Mogelijkheid voor extra module extra module Secretaresse - Zakelijk Duits extra module algemeen - Excel gevorderd Telefoniste/Receptioniste (4 modulen) Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) Telefoneren Praktijkvaargheden + 2 modulen Administratief medewerker ( modulen) Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) Telefoneren Praktijkvaargheden + Rekenvaargheid + Spreadsheet (Excel) + 1 module + modulen + 4 modulen Mesch secretaresse I (7 modulen) Zakelijk Nederlands Notuleren Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) + Mesche Terminologie + Mesche Administratie + Anatomie, Fysiologie en Pathologie + 3 modulen Secretaresse (8 modulen) Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) + Rekenvaargheid + Spreadsheet (Excel) + Zakelijk Nederlands + Zakelijk Engels + Kantoorpraktijk + Notuleren + 2 modulen Vrijstelling voor: - Telefoneren - Praktijkvaargheden + 2 modulen Vrijstelling voor: - Telefoneren - Praktijkvaargheden Financieel administratief medewerker (8 modulen) Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) Telefoneren Praktijkvaargheden Rekenvaargheid Spreadsheet (Excel) + Boekhouden + Computerboekhouden Mesch Registratie Assistent (3 modulen) Mesche Terminologie + Mesche Administratie + Anatomie, Fysiologie en Pathologie + 2 modulen Management Assistent ( modulen) Office Management PR/Bedrijfscommunicatie Management Marketing MS PowerPoint Vergader- en Presentatietechniek Uitbreingsmodule BKB Medewerker Administratie-Kantoor en/of Praktijkploma boekhouden (PDB) Commercieel administratief medewerker (8 modulen) Toetsenbordvaargheid Tekstverwerking (Word) Telefoneren Praktijkvaargheden Rekenvaargheid Spreadsheet (Excel) + Commerciële administratie + Klantcontacten 7

8 Commercie & Ondernemen Vervult u een commerciële functie in een winkel of bijvoorbeeld in de groothandel, werkt u in de financiële enstverlening of de contactcenterbranche, maar heeft u hiervoor geen specifieke opleing gevolgd? Het volgen van een opleing e aansluit bij uw functie, levert een enorme bijdrage aan uw vakkennis en daarmee de kwaliteit van uw werk. Als u wilt doorgroeien binnen uw organisatie of wilt veranderen van baan, is het van belang dat u in het bezit bent van een ploma. Wij bieden u tal van BBL-opleingen e verkort en op maat gesneden worden. Ook voor uw (eventuele) werkgever biedt t voordelen: maatwerk en dus afgestemd op de werkomgeving met bedrijfs- of branchespecifieke onderwerpen. Bovenen is opleiden vaak fiscaal aantrekkelijk. Deelnemers kunnen vooraf ook hun competenties laten erkennen door middel van EVC (meer informatie op pagina 3). lerenenwerken Opleingen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (niveau 4) Verkoopmedewerker (niveau 2), Verkoopspecialist (niveau 3), Eerste verkoper (niveau 3), Filiaalmanager (niveau 4) Contactcentermedewerker (niveau 3) of Teamleider contactcenter (niveau 4) Commercieel medewerker binnenenst (niveau 3) en Medewerker marketing en communicatie (niveau 4) met als uitstroommogelijkheden Assistent communicatie medewerker, Marketing medewerker of Medewerker evenementenorganisatie Junior accountmanager (niveau 4) (074) Trainingen In overleg met u kan het MBO College voor Commercie & Ondernemen maatwerk leveren dat volleg is afgestemd op uw wensen en organisatie. Wilt u hier meer over weten, dan brengen wij u in contact met de accountmanager van t college. Tot de trainingsmogelijkheden behoren onder meer: WFT modules Basis, Consumptief Kreet, Schade Managementvaargheden Communicatievaargheden Werving en selectie Klantgericht handelen reep een g Marketing lechts s d is bo. Dit s aan Functioneren en beoordelen uit on Presenteren Gesprekstechnieken Bedrijfsgroepen Wanneer een grote groep werknemers dezelfde scholingsbehoefte heeft, kan scholing van een bedrijfsgroep op locatie plaatsvinden. Wij leiden door het hele land medewerkers van grote organisaties op. In overleg met de opdrachtgever wordt de opleing op maat gemaakt. Het voordeel is dat u met collega s van meerdere vestigingen van dezelfde organisatie of van dezelfde branche, de opleing volgt. De ervaring leert dat deelnemers elkaar tijdens de trainingen inspireren en veel van elkaar leren. 8

9 PARTNER IN ONDERNEMEN Ondernemerschap (074) Ondernemend type? ZZP er? Een bedrijf starten kan zo, daar heb je geen ploma voor nog. Maar is dat ook verstang? Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoug. 0% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereing en onvoldoende kennis van dat wat bij een goede bedrijfsvoering komt kijken. Bereidt u voor en doe het dan in één keer goed. Ondernemen doe je zo! Europees certificaat voor bedrijfsvoering Het MBO College voor Commercie & Ondernemen biedt sinds t jaar de modulaire leergang voor het junior European Business Competence* Licence (EBC*L) aan, het Europees erkend certificaat voor bedrijfsvoering. Met t certificaat toont u aan dat u beschikt over de (bedrijfs)economische basiskennis e u nog heeft voor het ondernemerschap. Het certificaat is inmiddels in en buiten Europa een erkende standaard voor bedrijfskunge scholing. Inhoud EBC*L De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten/modulen: Marketing Balans en kostenrekening Ondernemingsdoelen en kengetallen Social mea Bedrijfsvorm, kostenrekening en wetgeving Ondernemingsplan. Co-productie Deze nieuwe leergang is een coproductie van ROC van Twente, ROZ Groep en Kamer van Koophandel. Subsie en meer weten? Basis en dan? Niet iedereen zal alle onderwerpen even eenvoug vinden. Dat hangt af van de vooropleing. Daarom bieden we het ondernemerspracticum aan waarin de deelnemer aan de cursus ondersteuning kan krijgen. 9 Bent u op t moment student van het ROC van Twente en bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de stuekosten. Kijk voor meer informatie over de leergang op www. maatwerktwente.nl bij Ondernemen.

10 10 Horeca (074) Professionele cursussen en opleingen in een prachtige ambiance. Dat kan uw leerplezier alleen maar vergroten. Of u nu in enst van een horecaonderneming wilt werken, een stapje verder wilt of u zelfstang wilt vestigen, de opleingen en cursussen bieden u de gelegenheid uw doel te bereiken. Als echte gastronoom geniet u van al het goede en gunt u dat uw gasten ook. Die gasten moeten zich thuis voelen, ontvangen worden, zij verenen aandacht. Goed opgeleide gastvrouwen en gastheren weten hoe je zoiets aanpakt. Ook dat vak kunt u bij ons onder de knie krijgen. Ervaar wat onze studenten kunnen Eten in één van onze restaurants of u laten verwennen door onze schoonheidsspecialistes of kappers in ons Wellness Center, het kan allemaal bij ROC van Twente in Almelo. Kijk dan op gastvrijheid. Nu leren en straks aan de slag Kok in (instellings-)keuken Gastvrij zijn Over wijn Wijncertificaat (SWEN 2) Basiscursus wijncertificaat (SWEN 1) Spijs en wijn In het bedrijf Leermeester Sociale hygiëne HACCP hygiënecode Examineren nieuwe stijl (Competentiegericht beoordelen) Mmmmmm! Bonbons & chocoladewerk / Gebak & decoratie Onderstaande trainingen worden alleen aangeboden als bedrijfstrainingen Personeelsmanagement Financieel management Marketing Recht & logistiek Operationeel bedrijfsmanagement Gastheer/gastvrouw Zelfstang werkend gastheer/gastvrouw Gastvrijheid in de Zorg Catering Contractcatering medewerker Contractcatering beheerder Meer informatie (074)

11 Vormgeving, Mode & Mea (074) Etaleren en presenteren Leer hoe u uw klanten verleidt in de Basiscursus etaleren en presenteren. Een cursus waarin u leert hoe u producten in een etalage op een splay op een sfeervolle, inspirerende en commerciële manier presenteert. Naaicafé De Maere in Enschede IN PRIJS VERLAAGD! Zelf kleng maken, ontwerpen of oude kleng oppimpen, voor uzelf of uw (klein-)kinderen. Kortom de kneepjes van het vak leren, het is allemaal mogelijk bij De Maere in Enschede. In praktijkruimten kunt u onder professionele begeleing gebruik maken van huishoud- en industriële machines. Zowel op de donderdagochtend als op de nsdagmiddag is het Naaicafé open. Tijdens een intakegesprek met de docent bepaalt u of u een 5- of 10 uren kaart aanschaft. U kunt een hele ochtend of middag komen, maar ook een uur per keer behoort tot de mogelijkheden. Eerst even kijken? Tijdens onze Open Dag op maandag 21 januari bent u van harte welkom op de locatie De Maere, Van Galenstraat 19 in Enschede. Proces-, laboratorium- en textieltechniek Kenniscentrum PMLF En er kan meer Vrijwel alles om ons heen wordt gemaakt in de Procestechniek. Kleng, benzine, verf, frisdrank. Dat gebeurt met geautomatiseerde machines e beend worden door operators. Twente is op zoek naar goede mensen in de procestechniek. Kies nu voor een opleing! Onderstaande opleingen worden gegeven in Enschede, Almelo, Hardenberg en Zwolle, instroom is op elk moment mogelijk! Bent u voor uw organisatie op zoek naar een training of een opleing op maat voor uw medewerkers? We hebben hieronder een paar ideeën op een rij gezet: Normalisatie en CE-markering Total quality management Textielbeoordelingstraining, eventueel in samenwerking met TNO Vezelkennis en vezelvervaargen Garenkennis, spintechnologie, garenbewerken Weefselkennis, weeftechnologie Weven, binngsleer Breiselkennis, breitechnologie Tapijtkennis, tufttechnologie / tapijtveredelen Non Wovens productkennis / producttechnologie Voorbehandelen en drukken textiel Finishen textiel Productspecificatie, kwaliteitscontrole en testtechnieken textiel Anorganische en organische scheikunde Niveau 1: 1 dagdeel per week gedurende 1 jaar EN Assistent Operator (Basisoperator) Niveau 2: 1 dagdeel per week gedurende 1, 2 of 3 jaar (afhankelijk van de opleing) EN Operator (Operator A) EN Operator (Operator Textiel) Niveau 3: 1 dagdeel per week gedurende 2 of 3 jaar (afhankelijk van de opleing) EN Allround Operator (Operator B) EN Allround Operator (Specialist Textiel) Niveau 4: 1 dagdeel per week gedurende 2½ jaar EN Operator C Meer weten over Werkend Leren Procestechniek? Check dan 11

12 Bouw & Interieur (074) Meubelstoffeerder Klussen met de strippenkaart Zelf stofferen scheelt veel geld en het is bovenen leuk. Knapt u graag zelf uw meubels op of wilt u de meubels e u met de strippenkaart heeft gemaakt zelf stofferen? Dan is de basiscursus meubelstoffeerder iets voor u. Voor volwassen doe-het-zelvers e niet van geklungel houden en de zaken graag professioneel aanpakken, biedt ROC van Twente verse cursussen aan e u met een Strippenkaart kunt volgen. U hoeft alleen maar aan te geven wat u wilt leren. De docent bespreekt met u hoeveel lessen nog zijn om uw doel te bereiken: van één dagdeel tot zoveel dagdelen als u wilt. Met de kennis e u in deze cursussen opdoet, kunt u aan de slag in en om uw huis. U knapt straks zelf uw badkamer of keuken op, schildert uw kozijnen als een professional, metselt een muurtje in de tuin, herstelt scheuren, brengt nieuw pleisterwerk aan, herstelt de houten schutting en dat alles in uw eigen tempo, met de kennis e daar voor nog is. En ziet uw huis er piekfijn uit, dan zijn de meubels aan de beurt, want u kunt uw strippenkaart ook gebruiken om het meubelmaken onder de knie te krijgen. AutoCad Basiscursus (gericht op meubel en interieur) Dit is een basiscursus waarin u voldoende functies leert kennen om na ongeveer 10 lessen een standaard 2D tekening te kunnen opzetten, uitwerken en wijzigen. Tijdens deze cursus gaat u aan de slag met het tekenen van basisobjecten, het aanbrengen van arceringen en u leert een gitale tekening op te bouwen en op een professionele manier uit te printen in het juiste lijntype en op de juist schaal. CNC-basiscursus (houtbewerking) Een basiscursus bedoeld voor werknemers in de houtverwerkende industrie of voor enthousiaste hobbyisten e geen of slechts beperkte ervaring hebben met CNC. U leert hoe u een CNCinstelbare en -gestuurde machine moet beenen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om freeswerk. Het programma beslaat vier hele dagen. Na afloop van deze cursus bent u in staat om zelfstang eenvouge programma s te maken of bestaande programma s te wijzigen. 12 Ons aanbod staat vermeld op de strippenkaart Maak kennis met deze kluslessen tijdens de Open Dagen: 22 januari, Gieterij / Hengelo (tegelen en schilderen); 23 januari, De Sumpel/ Almelo (de overige kluslessen).

13 Transport, Logistiek & Mobiliteit Unieke faciliteiten Ons praktijkcentrum heeft de beschikking over faciliteiten e uniek zijn voor een ROC in Nederland, zoals een grote heftruckhal, een uiterst moderne autowerkplaats en een oefenterrein van maar liefst 1,3 hectare om beroepschauffeurs de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Enorm aanbod van opleingen en cursussen e vallen onder Code 95* Voor chauffeurs goederenvervoer ADR modules, combinaties daarvan en verlengingsmodules, trainingen op het gebied van HNR (Het Nieuwe Rijden) voor verschillende voertuigen, BBS, algemene en gespecialiseerde chauffeursopleingen voor allerlei vormen van goederenvervoer, voor reachstackers, vorkheftrucks, VCA, antislipcursussen, rijden met de tachograaf, tachograafanalyse. Meer informatie Kijk voor een volleg opleingenoverzicht op twente.transportopleider.nl Voor chauffeurs personenvervoer Van taxichauffeur tot rectiechauffeur, chauffeur openbaar vervoer en touringcarchauffeur. Kortom: chauffeursopleingen voor elk type personenvervoer. De volgende modules worden zoal aangeboden: sociale vaargheden, doelgroepenvervoer, toegankelijk vervoer, massaal vitaal, wintervoorbereing en veilig op weg. Overig aanbod van opleingen en cursussen Opleingen op het gebied van logistiek Voor planners, transportmanagers, logistiek medewerkers en supervisors, bestuurders van voertuigen als (container-)heftrucks en reachtrucks en voor warehousemedewerkers. Opleingen voor verhuizers Verhuizingen offreren en verkopen, inboedels taxeren, hijsen, projectverhuizingen en inboedelverhuizingen. Daarnaast bieden wij ook complete opleingen voor de (assistent-) expeteur, verhuizer of projectleider. Opleingen voor Autotechnicus of Bedrijfswagentechnicus Denk hierbij aan bijvoorbeeld: APK keuringen, agnose stellen en veilig werken met hybride auto s. Kijk voor een volleg opleingenoverzicht op twente.transportopleider.nl 13

14 Metaal, Elektro & Installatietechniek Technisch inzicht. Nauwkeurig en precies kunnen werken. In nauw samenspel tussen hoofd, handen en apparatuur. Rekenen, plannen, materiaalkennis en milieuvoorschriften toepassen: een greep uit de punten e in onze opleingen aan de orde komen. Daarnaast is samenwerken een belangrijk programmaonderdeel, want we leiden vakmensen op e weten wat teamwork is. Goed opgeleid in verschillende vakgebieden Van niveau 2 tot en met niveau 4. Van handwerk tot computergestuurde machines, van installatietechniek tot computerhardware, van de aanleg van een telecomnetwerk tot applicatieontwikkeling. Goed opgeleide mensen in allerlei technische vakrichtingen e kunnen wat ze moeten kunnen. Zij zorgen ervoor dat elektrische apparaten en computers gaan werken en blijven werken. Ze ontwerpen, monteren en onderhouden installaties, (computer) netwerken en sporen storingen op. Met groot gevoel voor nauwkeurigheid en gebruikmakend van de nieuwste (computer)technieken. Techniek heeft de toekomst Bedrijven in Oost-Nederland zitten te springen om goed geschoold personeel, jonge vakmensen e zich blijven ontwikkelen. Maar niet alleen in Oost-Nederland. In de komende jaren worden in heel Nederland vacatures in de techniek verwacht. Kiezen voor techniek is dus kiezen voor een kansrijke toekomst. Metaal: verspanend en niet-verspanend Elektrotechniek en elektronica Installatietechniek Evenemententechniek ICT Op vindt u uitgebreide informatie over al onze opleingen en de vele doorstroommogelijkheden. 14 Ook ICT Oók ICT Geboeid door computers, systemen, apps en meer op het gebied van informatie- en communicatietechnieken? Er is veel mogelijk bij ICT: van (helpdesk) medewerker ICT op niveau 2 tot Applicatieontwikkelaar of Systeembeheer op niveau 4. En van niveau 4 is het een kleine stap naar het hbo. Leren en werken in de techniek Samen met onze samenwerkingspartners REMO WestTwente (Rijssen), SMEOT en STODT (Hengelo) bieden wij leerwerktrajecten (BBL) aan e zowel overdag als in de middag-/avonduren gevolgd kunnen worden. Juist deze opleingen bieden u de kans om u te blijven ontwikkelen, zonder dat u hele dagen terug naar school hoeft. Vies? Alleen voor mannen? Allemaal vooroordelen. Er is volop schone techniek én er komen gelukkig ook meer vrouwen e van techniek hun beroep maken. Werken in de techniek van nu is steeds vaker werken in een hightech omgeving, met hoogwaarge apparatuur, denkend over oplossingen voor allerlei technische vraagstukken. Techniek daagt uit, is spannend. Ga e uitdaging aan en kies voor techniek!

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen voorjaar 2014 Ook Volksuniversiteit! In dit magazine ( 0800) 838 38 38 Voorwoord De donkere dagen rond Kerstmis liggen achter ons, de crisis lijkt op zijn retour,

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE 2013-2014

CURSUSINFORMATIE 2013-2014 CURSUSINFORMATIE 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN Opleidingen voor kantoorfuncties INHOUD Welkom bij LSSO Opleidingen... 3 Telefonist(e) / Receptionist(e)... 5 Administratief Medewerker...

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl Handel & Ondernemen opleidingen 2015 2016 Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap www.rocva.nl Welkom in een wereld die nooit stil staat Handel & Ondernemen Ben je een commercieel talent

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Je weet het, je kunt het!

Je weet het, je kunt het! Verbreed je horizon: loop stage in het buitenland Loopbaanplein: voor al je vragen over opleiding, begeleiding en werk 3 9 15 Je weet het, je kunt het! KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2012 Doetinchem Groenlo

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

Cursussen en trainingen Investeer in uw eigen ontwikkeling

Cursussen en trainingen Investeer in uw eigen ontwikkeling Cursussen en trainingen Investeer in uw eigen ontwikkeling In deze brochure krijgt u een overzicht van cursussen en trainingen voor uzelf of uw bedrijf. Er zijn cursussen en trainingen in de richtingen:

Nadere informatie