GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04"

Transcriptie

1 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000 NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION

2

3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING YHDENMUKAISUUSTODISTUS Valbrembo, 03/05/2001 Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive: 89/392, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni. Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/ 392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations. Déclare que l appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 89/392, 89/336, 73/ 23 CEE et modifications/intégrations suivantes. Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 89/392, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht. Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas. Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas CEE 89/392, 89/336 e 73/23 e sucessivas modificações e integrações. Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen 89/392, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: 89/392, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar. Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 89/392, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg. Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene 89/392, 89/336, 73/23 med endringer. Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien 89/392, 89/336, 73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä. ANTONIO CAVO C.E.O

4

5 Nederlands - Vlaams INHOUD VOORWOORD PAG. 2 IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL PAG. 2 BIJ DEFECTEN PAG. 2 TRANSPORT EN OPSLAG PAG. 2 GEBRUIK VAN DE VERKOOPAUTOMATEN PAG. 3 PLAATSING AUTOMAAT PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK PAG. 3 RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK PAG. 3 TECHNISCHE KENMERKEN PAG. 4 ACCESSOIRES PAG. 4 VERBRUIK ELEKTRISCHE ENERGIE PAG. 4 VARIABEL COMBINATIESLOT PAG. 5 BELADEN EN REINIGING PAG. 6 HOOFDSCHAKELAAR PAG. 6 CONFIGURATIE SPIRALEN PAG. 6 HYGIENE EN REINIGING PAG. 7 PRODUCTEN INLADEN PAG. 8 AANZETTEN PAG. 8 GELUID PAG. 8 INSTALLATIE PAG. 9 UITPAKKEN VAN DE AUTOMAAT PAG. 9 MONTAGE BETAALSYSTEEM PAG. 9 ELEKTRISCHE AANSLUITING PAG. 10 BEDIENING EN INFORMATIES PAG. 10 INTERNE COMPONENTEN PAG. 10 HOOFDSCHAKELAAR PAG. 11 HANDMATIGE ONTGRENDELING UITNEEMVAK PAG. 11 FUNCTIEMODALITEITEN PAG. 12 INTERFACE OPERATOR PAG. 12 DIRECTE SELECTIES PAG. 12 NORMAAL GEBRUIK PAG. 12 MENU VOOR DE INLADER PAG. 12 STATISTIEKEN PAG. 13 PRIJZEN VOOR ENKELE SELECTIES PAG. 13 BESTURING WISSELGELDBUIZEN PAG. 13 SPECIALE SELECTIES PAG. 13 TEST PAG. 14 VOORALARMEN GSM PAG. 14 OVERDRACHT EVADTS PAG. 14 MENU VOOR DE TECHNICUS PAG. 15 HUIDIGE DEFECTEN PAG. 16 PROGRAMMERING PARAMETERS PAG. 17 STATISTIEKEN PAG. 21 TEST PAG. 23 IDENTIFICATIE AUTOMAAT PAG. 23 INITIALISERING PAG. 23 EVADTS-CODES PAG. 23 GSM PAG. 24 ONDERHOUD PAG. 25 KAARTFUNCTIES EN LICHTSIGNALEN PAG. 25 KAARTCONFIGURATIE PAG. 25 BIJWERKING SOFTWARE PAG. 25 CONFIGURATIE PLATEAUS PAG. 26 AFSTANDHOUDERS PRODUCTEN PAG. 26 UITDRIJVER VOOR PRODUCTEN PAG. 26 VERVANGING SPIRALEN PAG. 26 VERWIJDERING VAN DE PLATEAUS PAG. 26 VERANDERING AANTAL PLATEAUS PAG. 27 BUIGBARE TABLEAUS PAG. 27 WIJZIGING CONFIGURATIE PLATEAUS PAG. 27 BEDIENINGSPANEEL PAG. 28 TOEGANG TOT DE KOELEENHEID PAG. 28 SAMENVATTING MENU PAG. 31 ELEKTRISCH SCHEMA PAG.57 1

6 VOORWOORD Deze documentatie vormt integrerend deel van het apparaat en moet bij elke verplaatsing of eigendomsoverdracht bij het apparaat blijven, zodat de diverse operators de documentatie kunnen raadplegen. Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en voordat er gebruik van wordt gemaakt, moet de inhoud van dit handboek aandachtig worden doorgelezen en de aanwijzingen moeten nauwgezet worden opgevolgd. Het handboek verstrekt belangrijke informatie betreffende de veiligheid bij de installatie, de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud. Het handboek is samengesteld drie hoofdstuken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van het vullen en van de normale reiniging van de het toestel, in de zones die toegankelijk zijn door alleen de deursleutel te gebruiken, zonder dat daarbij ander gereedschap nodig is. Het tweede hoofdstuk bevat de instructies voor een correcte installatie en de nodige informatie om op de beste manier gebruik te maken van de prestaties van het toestel. Het derde hoofdstuk beschrijft de sofware programmering. De werkzaamheden die in de tweede en derde sectie worden beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met specifieke kennis van het toestel en de functionering ervan, zowel uit het oogpunt van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL BIJ DEFECTEN In de meeste gevallen kunnen eventuele technische defecten verholpen worden door kleine ingrepen. Daarom raden we aan dit handboek aandachtig door te lezen, voordat er contact wordt opgenomen met de fabrikant. Wanneer het defect of de slechte werking niet kan worden verholpen, contact opnemen met: NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Via Roma Valbrembo Italy - Tel TRANSPORT EN OPSLAG Om het apparaat niet te beschadigen moeten de manoeuvres bij het opladen en afladen zeer voorzichtig worden uitgevoerd. Voor het opheffen van het apparaat met een heftruck, met motor of handbediening, moeten de vorken onder de onderkant van het apparaat worden geplaatst en aan de kant die herkenbaar is door het symbool op de verpakking. Oppassen, nooit: - de automaat omgooien; - de automaat met kabels of anders voorttrekken; - de automaat bij de zijkanten opheffen; - de automaat met kabelstroppen of kabels opheffen; - de automaat met verpakking schudden of er tegenaan duwen; Opslag in een droge ruimte met een temperatuur van 0 tot 40 C. De apparaten niet op elkaar stapelen en alleen in verticale stand plaatsen, zoals door de pijlen op de verpakking staat aangegeven. Fig. 1 Toestelcode Model Type Elk apparaat heeft een specifiek identificatienummer. Dit nummer staat op het identificatieplaatje, dat bevestigd is tegen de binnenkant van de rechterzijkant. Het identificatieplaatje (zie figuur) is de enige door de fabrikant erkende identificatie van het apparaat. Het bevat alle gegevens die de fabrikant nodig heeft om vlug en precies alle mogelijke technische informaties te verstrekken en die het beheer van de onderdelen vergemakkelijken. Serienummer Frequentie Bedrijfsspanning Stroom Opgenomen vermogen Klasse koelsysteem Type en hoeveelheid koelgas 2

7 GEBRUIK VAN DE VERKOOPAUTOMATEN VOOR VERPAKTE PRODUCTEN De elektronische controle van de automaat kan voor elke selectie een andere verkoopprijs instellen. De programmering van de verschillende functies wordt uitgevoerd door middel van het toetsenbord voor de selectie, daarvoor is geen andere specifieke apparatuur nodig. Alle modellen zijn voorzien van plateaus met variabele configuraties d.m.v. toevoeging of verwijdering van afscheidingen, spiralen en reductiemotoren, zodat de automaat gemakkelijk aan de gestelde eisen kan worden aangepast. Alle plateaus zijn voorbereid om 8 selecties te kunnen laten functioneren (maximale configuratie). De vakken zijn uitgerust met onafhankelijke motoren en spiralen, elke selectie zal blijven doorwerken ook als de anderen buiten dienst zijn. De verkoopautomaat kan uitsluitend worden aangewend voor verkoop en distributie van verpakte producten die geen koeling voor de conservering nodig hebben. De aanwijzingen van de fabrikant betreffende de conserveringstemperatuur en vervaldatum van elk product moeten nauwkeurig worden opgevolgd. Elk ander gebruik moet beschouwd worden als een onjuist en dus potentieel gevaarlijk gebruik. PLAATSING AUTOMAAT Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt (b.v. grote keukens enz.). De automaat moet dichtbij een wand worden geplaatst. Het ventilatiesysteem is ruimtebesparend omdat de achterkant van de automaat tegen de wand kan worden geplaatst, aangezien de lucht van onderen wordt aangezogen en door een rooster aan de voorkant wordt afgevoerd Let op! Onvoldoende ventilatie kan de goede werking van de koeleenheid in gevaar brengen. Het apparaat moet zodanig worden geplaatst, dat het niet meer dan 2 kan overhellen. Eventueel nivelleren met de daarvoor bijgeleverde stelvoetjes. RAADGEVINGEN VOOR DE INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, opgeleid voor het gebruik van dit apparaat. Daarbij moeten de geldende voorschriften in acht worden genomen. Het apparaat wordt verkocht zonder betaalsysteem. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan het apparaat zelf of aan zaken en personen, die voortkomt uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie daarvan heeft uitgevoerd. De ongeschondenheid van het apparaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd door vakkundig personeel. RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK Enkele voorzorgsmaatregelen die helpen om het milieu te beschermen: - gebruik voor de reiniging van het toestel alleen biologisch afbreekbare producten; - zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van de producten, die gebruikt zijn voor het vullen en voor het reinigen van het toestel, naar behoren worden afgevoerd; - beschut het toestel tegen warmtebronnen; - controleer periodiek de luchtdichtheid van de deurafdichtingen om temperatuurverlies zoveel mogelijk te beperken; - zorg ervoor dat de deur tijdens het bijvullen zo kort mogelijk open blijft staan, om te voorkomen dat de koelcel te warm wordt met daaruit voortvloeiend hoger energieverbruik. RAADGEVINGEN VOOR DE AFBRAAK Wanneer de automaat moet worden afgebroken, geldt de verplichting om zich daarbij te houden aan de geldende wetten voor de milieubescherming. In het bijzonder: - ijzerhoudende materialen, plastic e.d. moeten naar de daarvoor aangewezen depots worden gebracht; - het isoleermateriaal wordt door gespecialiseerde firma s gerecupereerd; - de in de koeleenheid aanwezige gassen, van welk type ook (zie identificatieplaatje) moeten door speciale firma s met daarvoor bestemde uitrusting gerecupereerd worden. 3

8 TECHNISCHE KENMERKEN Netspanning 230 V~ Netfrequentie 50 Hz Max. opgenomen vermogen 510 W Maximale bedrijfscondities: Omgevingstemperatuur 32 C Relatieve vochtigheid 65 % Koelsysteem: Vermogen koelcompressor 320 W Geventileerde verdamper Programmeerbare cyclische ontdooiing AFMETINGEN Hoogte 1830 mm Breedte 880 mm Diepte 890 mm Ruimtemaat bij open deur (90 ) 1494 mm Gewicht (circa) 290 kg VERKOOPPRIJZEN Voor elke selectie kan een andere verkoopprijs worden ingesteld. GELDKAS Met mogelijkheid voor montage van deksel en slot. CONTROLES EN BEVEILIGINGEN - schakelaar schuifvak voor het betaalsysteem - maximum voedingstijd verkoopmotoren - thermobeveiliging compressor - zekeringen op lijn - zekeringen op primaire en secundaire transformator ACCESSOIRES Op de automaat kan een ruim assortiment accessoires gemonteerd worden, om de prestaties te variëren. De montage-sets zijn voorzien van instructies voor de montage en voor de proeven, die nauwgezet moeten worden opgevolgd om de veiligheid van het toestel te behouden. De montage en daaropvolgende proeven moeten door vakkundig personeel worden uitgevoerd, met speciale kennis van de functionering van het toestel zowel ten opzichte van de elektrische veiligheid als van de hygiënische voorschriften. VERBRUIK ELEKTRISCHE ENERGIE Het verbruik van elektrische energie van het toestel is afhankelijk van veel factoren, zoals de temperatuur en de ventilatie van de ruimte waarin de automaat geplaatst is, de inlaadtemperatuur van de producten en de binnentemperatuur van de koelcellen. Bij gemiddelde condities, en wel: - omgevingstemperatuur: 20 C - koelceltemperatuur: 5 C - temperatuur ingeladen producten (toestel was geheel leeg) 20 C is het volgende energieverbruik opgemeten: - verbruik per 24 uur in stand-by Wh Het energieverbruik berekend op basis van bovenstaande gemiddelde gegevens dient als zuiver indicatief te worden beschouwd. Fig. 2 BETAALSYSTEEM De automaat kan geleverd worden met elektrische voorbereiding voor systemen met protocol: Executive en MDB ofwel BDV en MDB muntencontroleurs van 24 Vdc. Behalve de behuizing voor de geldautomaat is er ook ruimte voorzien om de meest verbreide betaalsystemen te monteren (optioneel). 4

9 VARIABEL COMBINATIESLOT Enkele modellen worden geleverd met een variabel combinatieslot. Het slot is voorzien van een zilverkleurige sleutel die normaal gebruikt moet worden voor openen en sluiten. De sloten kunnen gepersonaliseerd worden door een als accessoire beschikbare set te gebruiken, daarmee kan de slotcombinatie worden veranderd. Deze set bestaat uit een wisselsleutel (zwart) van de huidige combinatie en de wisselsleutel (goud) en de gebruikssleutel (zilver) van de nieuwe combinatie. Sets van wisselsleutels en gebruikssleutels met andere combinaties kunnen op verzoek worden geleverd. Verder kunnen ook extra sets gebruikssleutels (zilver) worden aangevraagd, specificeer daarbij de op de sleutel gestempelde combinatie. Bij normaal openen en sluiten wordt alleen de gebruikssleutel (zilver) gebruikt, terwijl de wisselsleutel voor de combinatieverandering (goud) als reservesleutel kan worden bewaard. Vermijd het gebruik van de wisselsleutel voor de normale opening, want deze kan het slot beschadigen. Voor het veranderen van de combinatie: - open de deur van de automaat om de doordraaiing niet te forceren; - smeer de binnenkant van het slot met een weinig spray; - steek de huidige wisselsleutel in het slot (zwart) en draai de sleutel door tot aan de wisselstand (referentieinkeping op 120 ); - trek de huidige wisselsleutel eruit en steek de nieuwe wisselsleutel (goud) met de nieuwe combinatie in het slot; - draai deze sleutel door tot aan de sluitstand (0 ) en trek de wisselsleutel eruit. Het slot heeft nu de nieuwe combinatie aangenomen. De sleutels van de oude combinatie zijn nu niet meer bruikbaar voor de nieuwe combinatie. Fig. 3 5

10 Hoofdstuk 1 BELADEN EN REINIGING Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt. HOOFDSCHAKELAAR Bij het uittrekken van het schuifvak schakelt de daartoe bestemde schakelaar (zie fig. 4) de elektrische spanning van de apparatuur uit, om de werkzaamheden van onderhoud en reiniging in alle veiligheid te laten verrichten. Alleen de door afdekkingen beschermde delen met het plaatje: spanning uitschakelen alvorens de afdekking te verwijderen blijven onder spanning. Fig Plateau 2 - Verplaatsbare afscheidingen 3 - Rechtse spiraal 4 - Linkse spiraal Voor de distributie van sticks met snoep en dergelijke, is het mogelijk vakken van 75 mm in te stellen, door een daarvoor bestemde rechtse spiraal met afscheiding te gebruiken (zie fig. 6) en de rotatie van de spiralen in te stellen op 180 in plaats van 360 zodat de autonomie van het vak verdubbeld wordt. Fig Schuifvak 2 - Uittrekbaar plateau 3 - Handvat deuropening 4 - Luchtrooster 5 - Deurschakelaar 6 - Slot CONFIGURATIE SPIRALEN Afhankelijk van de afmetingen van de af te geven producten, kan elke automaat worden uitgerust met een variabel aantal plateaus (max. 7), vakken en distributiespiralen voor diverse afstanden. De spiralen worden ingebracht in vakken van 152 mm (twee spiralen, rechts en links, per vak) voor producten van grote afmetingen, of in vakken van 75 mm (een rechtse spiraal per vak) voor producten van kleinere afmetingen. Fig Spiraal voor rotatie Verdeler A - Stap van spiraal B - Maximum afmeting van het product Het is ook mogelijk een afscheiding in te voegen in reeds aanwezige spiralen (zie fig. 6). De automaat kan, standaard of door de daarvoor bestemde sets te gebruiken, worden uitgerust met kleine vakken, geschikt voor distributie van blikjes, plastic flessen tot 69 mm doorsnede, en tetrapacks van 0,2 l. De daarvoor uitgeruste automaten zijn herkenbaar aan de vorm van de verhoging voor producten (zie fig. 7). Enkele flessensoorten kunnen zonder gebruik van de verhoging gedistribueerd worden. De meeste flessen kunnen zonder bijzondere accessoires gedistribueerd worden door de flessen onderste-boven in te laden, zodat de dop door de gleuf van de vakken kan glijden. 6

11 HYGIËNE EN REINIGING Fig Gleuven in de vakken 2 - Verhoging producten De spiralen kunnen met variaties van 22,5 graden gepositioneerd worden door ze naar de voorkant te trekken en in de uitdrijfrichting te verdraaien. Normaal worden de producten probleemloos gedistribueerd wanneer het uiteinde van de spiraal zich laag in het midden bevindt. De volgende tabel geeft de maximum afmeting aan (zie fig. 5), het aantal producten dat verstrekt kan worden, de stap en de draairichting van de beschikbare spiralen. Op grond van de geldende voorschriften op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid, is de operator van een verkoopautomaat verantwoordelijk voor de hygiëne en voor de reiniging. Het is verstandig om desinfecterende producten (chloorhoudende reinigingsmiddelen e.d.) te gebruiken voor de reiniging van alle oppervlakken, ook als die niet direct in aanraking komen met de levensmiddelen. Enkele delen van de automaat kunnen door bijtende reinigingsmiddelen beschadigd worden; wees vooral voorzichtig bij het transparante paneel van polycarbonaat, gebruik daarvoor geen krassend gereedschap. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de bovenvermelde voorzorgen en van de geldende voorschriften. Minstens om de 30 dagen moeten de luchtroosters van het koelsysteem gereinigd worden, gebruik daarvoor een stofzuiger of perslucht, op de volgende wijze: - onderbreek de elektrische netaansluiting van de automaat en verwijder het voorste rooster door de twee schroeven helemaal los te draaien; - trek het aanzuigrooster uit. - na de roosters gereinigd te hebben, wordt alles weer in omgekeerde volgorde gemonteerd. A mm. B mm. N (180 ) Bij de automaat wordt een tabel meegeleverd met aanwijzing van de optimale ijkwaarde voor de diverse soorten producten. De configuratie kan veranderd worden volgens de in het desbetreffende hoofdstuk beschreven werkwijze. Fig Uitneemvak 2 - Aanzuigrooster 3 - Voorste rooster Nooit waterstralen gebruiken! Altijd het toestel uitschakelen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De ongeschondenheid van het apparaat en het voldoen aan de voorschriften van de betreffende installaties moet minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd door vakkundig personeel. 7

12 PRODUCTEN INLADEN - Trek steeds één plateau uit, beur het op en trek het naar u toe tot de glijstop overschreden is. De bovenste plateaus buigen zich naar beneden waardoor het inladen gemakkelijker is. - Leg de producten in van buiten naar binnen, daarbij opletten dat de temperatuur van de producten niet hoger is dan 30. Vul alle ruimtes. De onderkant van het product moet op de bodem van het vakje rusten, zodat het etiket in de vitrine van buitenaf goed herkenbaar is. Alle producten moeten gemakkelijk tussen de windingen van de spiraal kunnen liggen, geen te grote voorwerpen invoegen. - Druk de plateaus weer goed diep in en controleer of ze over de glijstop zijn gekomen. De sluitrand van de zakjes kan onder de spiraal komen, waardoor het zakje vast blijft zitten en niet kan vallen. Vouw de rand eerst naar voor en dan omhoog, voordat het zakje in de spiraal wordt geplaatst. Breekbare producten moeten in de laagste plateaus worden geplaatst, zodat ze niet beschadigen bij het vallen. Fig. 10 Bijzonder dunne producten kunnen alleen met gebruik van de daarvoor bestemde afstandhouder gedistribueerd worden. 1 - Afstandhouder 2 - Beugeltje 3 - Regelgroeven Fig. 11 Fig. 9 AANZETTEN Bij elke aanzetting van de automaat wordt het aantal op de installatie aangesloten plateaus elektronisch gecontroleerd en op de display weergegeven. Daardoor kan gecontroleerd worden of alle plateaus correct zijn aangesloten na het bijvullen. Ook het aantal effectief aangesloten vakken wordt gecontroleerd. De koeleenheid is zodanig gedimensioneerd dat de temperatuur van 7 C in het onderste gedeelte van de koelcel gegarandeerd bereikt wordt binnen 45 minuten na het einde van de inlading, indien de automaat al op bedrijfstemperatuur was; indien de automaat voor een lange periode buiten werking is gebleven mogen de gekoelde producten pas worden ingeladen nadat de bedrijfstemperatuur bereikt is. GELUID Het geluidsdrukniveau, continu, equivalent, afgewogen, is lager dan 70 db. 8

13 Hoofdstuk 2 INSTALLATIE De installatie en de daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden door gespecialiseerd personeel, geschoold voor het gebruik van de automaat en bekend met de specifieke risico s die deze toestand met zich meebrengt. Het apparaat is niet geschikt voor installatie in de openlucht. Het moet in droge lokalen worden geïnstalleerd, met temperaturen van 5 t/m 32 C, en het mag absoluut niet geïnstalleerd worden in lokalen die met waterstralen worden schoongemaakt (b.v. grote keukens enz.). Het apparaat moet zodanig worden geplaatst, dat het niet meer dan 2 kan overhellen. De relatieve vochtigheid mag de 65% niet overschrijden. UITPAKKEN VAN DE AUTOMAAT Nadat de verpakking eraf is gehaald, wordt de perfecte staat van automaat goed gecontroleerd. Wanneer er schade wordt vastgesteld aan de automaat moet deze schade onmiddellijk aan de vervoerder worden meegedeeld en de automaat mag in dat geval niet worden gebruikt. De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystireen, spijkers, enz) moeten buiten bereik van kinderen blijven, omdat ze daarvoor een mogelijke bron van gevaar kunen vormen. De verpakkingsmaterialen moeten naar de daarvoor aangewezen afvaldepots worden gebracht, terwijl de recycleerbare afval aan de gespecialiseerde afvalbedrijven wordt toevertrouwd. Indien de automaat liggend is vervoerd, moet er minstens een uur gewacht worden voordat hij op de stroom kan worden aangesloten. Fig Bevestigingsschroef muntgoot 2 - Muntgoot 3 - Openingsarm kiezer 4 - Bevestigingsschroef openingsarm kiezer 5 - Bevestigingsgaten geldautomaat 6 - Deurtje geldautomaatvak 7 - Geldautomaat 8 - Kaskanaal 9 - Geldteruggavekanaal MONTAGE BETAALSYSTEEM De automaat wordt zonder betaalsysteem verkocht. Daarom is de verantwoordelijkheid voor alle schade aan het apparaat zelf of aan zaken en personen, voortkomend uit verkeerde installatie van het betaalsysteem, geheel en uitsluitend voor degene die de installatie heeft uitgevoerd. Monteer de geldautomaat en let goed op, volgens het gebruikte type geldautomaat: - kies de meest geschikte bevestigingsgaten; - draai de bevestigingsschroef los en regel de muntgoot volgens de opening van de geldautomaat; - draai de bevestigingsschroeven los en regel de openingsarm van de kiezer; - ter vergemakkelijking van de montage is het mogelijk de steunplaat van de geldautomaat op te beuren en te verdraaien. 9

14 ELEKTRISCHE AANSLUITING Het apparaat is voorbestemd voor elektrische functionering bij een enkelfasige spanning van 230 V~ en is beveiligd met zekeringen van T6,3 A. Voor de aansluiting moet worden vastgesteld dat de gegevens op de identificatieplaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet, in het bijzonder: - de waarde van de netspanning moet tussen de voor de aansluitpunten aanbevolen grenswaarden liggen; - de hoofdschakelaar moet geschikt zijn voor de maximale belasting met een omnipolige uitschakeling van het elektriciteitsnet en een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm. De hoofdschakelaar, de contactdoos en de respectievelijke stekker moeten zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevinden. De elektrische beveiliging van het apparaat is alleen verzekerd wanneer het apparaat correct verbonden is aan een doeltreffende aardleiding zoals voorzien door de geldende veiligheidsvoorschriften. Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidsvereiste te controleren en in twijfelgevallen de installatie zorgvuldig laten controleren door vakkundig geschoold personeel. De voedingskabel is van het type met onverbreekbaar verbonden stekker. De voedingskabel is van het type met onverbreekbaar verbonden stekker. De eventuele vervanging van de verbindingskabel mag alleen door opgeleid personeel worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen kabels worden gebruikt van het type HO5 RN-F of HO5VV-F ofwel HO7 RN-F 3 x 1-1,5 mm 2 doorsnede (zie figuur). BEDIENING EN INFORMATIES De voor de gebruiker bestemde bedieningsknoppen en informaties bevinden zich aan de buitenkant van het schuifvak (zie fig. 13). Op de display worden het krediet en alle functiemeldingen gevisualiseerd. Het toetsenbord bestaat uit een serie schakelaars met nummers erop. Voor de selectie moet het uit twee cijfers bestaande nummer van de gewenste selectie worden ingedrukt. Met toets kan een bestelde selectie worden uitgewist. De toetsen en zijn niet voor de gebruiker bestemd, maar dienen uitsluitend voor de programmeringsfuncties. Fig Handvat deuropening 2 - Ruimte voor reclame 3 - Voorbereiding voor bankbiljetlezer 4 - Display 5 - Voorbereiding betaalsystemen met sleutel 6 - Inworp/teruggave munten 7 - Slot 8 - Toetsenbord selectie 9 - Vitrine 10 - Teruggavedeurtje 11 - Uitneemdeurtje 12 - Ventilatierooster INTERNE COMPONENTEN Fig Klapdeksektje 2 - Kabelklem 3 - Netkabel Het is verboden om adapters, veelvoudige contactdozen e/o verlengsnoeren te gebruiken. DE FABRIKANT WIJST ELKE VERANTWOORDELIJK- HEID AF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT IS DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE BOVENBESCHREVEN VOORZORGSMAATREGELEN. De verdampereenheid die op de verdieping van de kast is geplaatst, bestaat uit twee ventilatoren, de verdamper, de koelluchtgeleider en het condenswaterbakje onder de verdamper zelf. De C.P.U. kaart (central processing unit), die zich in het betaalsysteemvak bevindt, voorziet in het beheer van de diverse functies van de automaat. 10

15 De koelgroep bevindt zich in onderin de kast. Door alle schuiven op het koelluchtkanaal opzij te schuiven en de gaten van het kanaal overeen te laten komen met die van de schuiven (schuiven in open stand), wordt in de koelcel een gelijkmatige temperatuur verkregen, instelbaar van 5 C tot 20 C. Bij gedeeltelijke afdekking van het ventilatierooster door de schuiven in afsluitstand, ontstaat er een itemperatuurverschil tussen de bovenste plateaus met de overeenkomstige gaten op het door de schuiven afgesloten kanaal (12-18 C) en de onderste plateaus met de gaten op het open kanaal (5-8 C). Afhankelijk van het aantal schuiven in open stand of in afsluitstand varieert het stratificatie-niveau van de koelceltemperatuur. De ontdooiing van de verdamper wordt automatisch om de 6 uur uitgevoerd. De tijd is evenwel programmeerbaar. Het schakelbord, onderin de kast, bevat de relais-kaart die de compressor, de beveiligingszekeringen en de deurschakelaar van het betaalsysteemvak bedient. HOOFDSCHAKELAAR In het schakelbord (zie fig. 23) is een microschakelaar gemonteerd die bij de opening van het schuifvak voor betaalsystemen de elektrische spanning van de apparatuur uitschakelt, met uitzondering van het klemmenbord van de lijnkabel, de lijnzekeringen en de zone van de schakelaar zelf. Voordat de kap van deze delen wordt weggenomen (herkenbaar aan het speciale plaatje) moet de externe schakelaar worden uitgeschakeld. Indien noodzakelijk, kan de stroomtoevoer weer worden hersteld door het uittrekken van de speciale actuator. Alle werkzaamheden waarbij het toestel met geopende deur onder spanning moet blijven, moeten worden uitgevoerd door vakkundig personeel, bekend met de specifieke risico s die een dergelijke situatie met zich meebrengt. HANDMATIGE ONTGRENDELING UITNEEMVAK Enkele modellen zijn voorzien van een blokkeerinrichting van het uitneemvak, dat elektrisch ontgrendeld wordt bij een afgifte (zie parameters vakblokkering). Indien het, om welke reden ook, nodig zou blijken het vak te openen bij afwezigheid van elektrische spanning, ga dan als volgt tewerk: - verwijder het laatste plateau; - verwijder het diefstalbeveiligingsrooster; - open de lokkeerinrichting handmatig (zie fig. 27). Fig Behuizing uitneemvak producten 2 - Condensator koeleenheid 3 - Uitneembaar ventilatierooster 4 - Verdamper koeleenheid 5 - Koelluchtcirculatie-roosters 6 - Afneembare roosterafdekking 7 - Plateaugeleiders 8 - Handvat vitrine-opening 9 - Schuifvak betaalsystemen 10 - C.P.U. kaart 11 - Slot betaalsystemenvak 12 - Handvat vakopening 13 - Opengaande steun geldautomaat 14 - Fotocellen doorgang product 15 - Schakelbord 16 - Deurschakelaar 11

16 FUNCTIEMODALITEITEN De software-controle van de automaat heeft drie verschillende functieniveaus en wel: - normaal gebruik; - menu voor de inlader; - menu voor de technicus. Al naargelang de functiemodaliteit veranderen de functies van display en toetsenbord, zoals beschreven wordt in de volgende paragrafen. INTERFACE OPERATOR De interactie tussen systeem en operator komt tot stand door middel van de volgende componenten: - Liquid Crystal Display (LCD), 2 regels met 20 karakters. - Extern toetsenbord, geconfigureerd via software, met numerieke toetsen van 0 t/m 9 die, in de menu s voor de Inlader en Technicus, de volgende functies aannemen: Numerieke toetsen Met de toetsen van 1 tot 7 kunt u rechtstreeks een optie van de menu s selecteren door het overeenkomstige nummer in te typen, dat wordt aangegeven in de samenvattingstabellen in de appendix, achterin dit handboek. Toets volgend menu : " " wordt gebruikt voor het doorgaan naar de optie van het volgende menu. In geval van Beheer van de Commando s, op verzoek: voor het veranderen van de staat van een Logisch Gegeven. In geval van Numeriek Gegeven:voor het schrijven van de waarde 0. Toets vorig menu : " " wordt gebruikt voor het doorgaan naar de optie van het vorige menu. In geval van Beheer van de Commando s, op verzoek: voor het veranderen van de staat van een Logisch Gegeven. In geval van Numeriek Gegeven:voor het schrijven van de waarde 8. Toets bevestigen : " " voor het doorgaan van een menu naar een submenu, of voor het bevestigen van de uitvoering van een commando. In geval van Logisch Gegeven: voor het bevestigen van de op de display aanwezige staat. Toets uitgaan : " " voor het teruggaan van een submenu naar een menu van hoger niveau, of voor het niet uitvoeren van het commando dat op dat moment actief is. DIRECTE SELECTIES De automaat (standaard of optional volgens de modellen) kan voorzien zijn van een toetsenbord met 5 knoppen, waarmee een groep selecties geassocieerd kan worden. Het is mogelijk, nadat de functie directe selectie is vrijgegeven, om elke toets met een groep selecties te associëren, door de beginnummers en eindnummers van de serie te specificeren. De selecties, mits in volgorde, kunnen zich ook op verschillende plateaus bevinden. De producten worden afwisselend verstrekt door elke van de in één directe selectie gegroepeerde spiralen. Alle selecties die bij dezelfde groep horen moeten wel allemaal dezelfde prijs hebben. Voor een juiste besturing van de veiligheid op de selecties wordt aangeraden ervoor te zorgen dat de automaat ook uitgerust is met de inrichting voor afgiftecontrole. NORMAAL GEBRUIK De automaat gaat in stand-by voor de normale werking wanneer de netvoeding is aangesloten en het betaalsysteemdeurtje (zie deurschakelaar fig. 14) gesloten is. De verlichting gaat aan en op de display verschijnen de meldingen voor de gebruiker. MENU VOOR DE INLADER De automaat gaat klaarstaan in de modus menu inlader door te drukken op de toegangsknop menu (geplaatst op de CPU kaart, zie fig. 16). Met de toetsen en worden de opties van het menu doorgerold, waarmee het mogelijk is: "Statistieken "Enkelprijzen" Besturing buizen "Spec. Selecties" "Test GSM Gegevens opnemen, Weergave Prijsverandering van een selectie handmatig vullen en ledigen van de wisselgeldbuizen Virtuele selecties Terug. virt. prijs Tweemotoren selecties Parameters fotocellen Selectie test Test motoren Zelftest Nulstelling tellers prealarmen "EVADTS" Aansluiting Fig.16 Indien een menu niet is vrijgegeven in de programmering, dan verschijnt de titel wel in de lijst maar het is niet mogelijk om toegang te krijgen. Toets prijzen Met de toets komt u, als de functie in het menu Programmering is vrijgegeven, direct bij de combinatie prijzen-selecties van tijdband 0. 12

17 STATISTIEKEN De gegevens over de functionering van de automaat worden opgeslagen zowel in algemene tellers als in de betreffende tellers die op nul kunnen worden gesteld zonder de totaalgegevens te verliezen. AFDRUKKEN Door een seriële printer RS232 met Baud rate 9600, 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit te verbinden met het seriële stopcontact op de toetsenkaart is het mogelijk alle statistieken te printen en wel: Totalen 1 - teller per afzonderlijke keuze; 2 - teller voor tijdbanden; 3 - teller defecten; 4 - gegevens geldautomaat; 5 - fotocelfouten; 6 - motorfouten. 7 - fouten uitneemvakblokkering Betreffende de 1 - teller per afzonderlijke keuze; 2 - teller voor tijdbanden; 3 - teller defecten; 4 - gegevens geldautomaat; 5 - fotocelfouten; 6 - motorfouten. 7 - fouten uitneemvakblokkering Op de afdruk worden ook de gegevens betreffende de automaat weergegeven, met name: - datum/uur van de afdruk - naam automaat - software-versie - code beheerder - code automaat - datum installatie. Om de printer aan te sluiten moet als volgt worden gehandeld: - druk op de toets printen bevestigen en dan verschijnt de vraag om bevestiging Bevestigen? ; - sluit eerst de printer aan, alvorens te bevestigen; - druk dan op de bevestigingstoets en de printer begint af te drukken. WEERGAVE Door te drukken op de bevestigingstoets worden achtereenvolgens de gegevens weergegeven die beschreven zijn in de paragraaf statistieken afdrukken. NULSTELLING BETREFFENDE STATISTIEKEN De statistieken kunnen op nul worden gesteld door de betreffende tellers, op globale wijze (voor alle soorten gegevens) of op selectieve wijze voor: - selecties - defecten - gegevens geldautomaat - fotocelfouten - motorfouten - fouten uitneemvakblokkering Bij drukken op de bevestigingstoets verschijnt op de display, knipperend, de vraag om bevestiging Bevestigen?. Bij drukken op de bevestigingstoets verschijnt op de display gedurende enkele seconden de mededeling Uitvoering en de statistieken worden op nul gesteld. PRIJZEN VOOR ENKELE SELECTIES Met deze functie is het mogelijk de verkoopprijs voor elke selectie te variëren volgens de tijdband. Met de toets komt u, als de functie in het menu Programmering is vrijgegeven, direct in de combinatie prijzen-selecties. BESTURING WISSELGELDBUIZEN In de functie Besturing buizen kunnen de wisselgeldbuizen handmatig gevuld of geledigd worden. Door de vulling te bevestigen, verschijnt op de display: Tegoed: dat is de waarde van het beschikbare wisselgeld in de buizen; door inworp van de gewenste munt in de selecteur wordt op de display de waarde verhoogd van het beschikbare wisselgeld in de buizen. Door het legen van de buizen te bevestigen, kan worden besloten welke buis geledigd moet worden. Bij elke druk op de toets Bevestigen, wordt er een munt uit de actieve buis gedrukt. SPECIALE SELECTIES VIRTUELE SELECTIES Met deze functie wordt een koppel selecties bepaald, dat verkocht kan worden voor een andere prijs dan de som van de twee selecties, gebruikmakend van één enkel selectienummer. Er kunnen 10 virtuele selecties geprogrammeerd worden (van 70 tot 79). TERUGGAVE VIRTUELE PRIJS Met deze functie kan bepaald worden om, indien de tweede afgifte van een virtuele selectie mislukt, de prijs van die tweede selectie niet te incasseren (alleen bij gebruik van betaalsystemen MDB of muntencontroleurs). Met de andere betaalsystemen kan bepaald worden om het gehele bedrag wel of niet terug te geven. SELECTIES MET TWEE MOTOREN Voor de distributie van lange producten is het mogelijk om de afscheidingen zodanig te monteren dat er twee motoren gebruikt worden voor één enkele selectie. Met deze functie kan de functionering van twee motoren geassocieerd worden door het nummer van de selectie en van de tweede motor te specificeren. Het eerste motornummer zal het selectienummer zijn, terwijl het tweede nummer van de geassocieerde motor uitgesloten zal blijven. Belangrijk! Na de tussenkomst van een defect aan de motoren van deze selecties is het noodzakelijk de procedure automaatconfiguratie uit te voeren van het menu Spiralen/Selecties. 13

18 AFGIFTECONTROLE Op de automaat kan (standaard of optional afhankelijk van de modellen) een controle-inrichting aanwezig zijn die met fotocellen de passage van de gedistribueerde producten waarneemt. Als deze inrichting gemonteerd is, is het mogelijk om bij ontbroken waarneming van de afgifte van een product: - een rotatietijd van de spiraal tot over de eindaanslag in te stellen om eventuele hindernissen te overwinnen; - wel of niet het betaalde bedrag terug te betalen; - de uitvoering van verdere selecties op de betreffende spiraal te blokkeren. TEST SELECTIES Met deze functie is het mogelijk de normale productenafgifte te simuleren zonder inworp van het betreffende bedrag, om de werking van de spiralen te controleren door op de selectietoetsen te drukken. PROEF MOTOREN Alle motoren worden achtereenvolgens aangezet, op de display verschijnt het nummer van de bijbehorende selectie. ZELFTEST In de software is een functie geactiveerd waarmee op halfautomische wijze de juiste werking van enkele inrichtingen gecontroleerd kan worden. Enkele van die controles gebeuren automatisch, voor andere controles moet de gecontroleerde component handmatig worden aangezet; door te drukken op de toets gaat u door naar de volgende controle. De gecontroleerde inrichtingen zijn: Toetsenbord Druk op de toets die op de display gevraagd wordt, als die goed functioneert gaat u door naar de volgende gevraagde toets. Temperatuur De door de sensor gemeten temperatuurwaarde wordt weergegeven. In geval van onderbreking wordt de waarde weergegeven. In geval van kortsluiting wordt de waarde 41.0 weergegeven. voor doorgaan. "Buzzer" Er wordt een serie tonen uitgezonden. Compressor Met de toetsen en wordt de compressor geactiveerd en stopgezet. Selecties Alle selecties worden achtereenvolgens geactiveerd. Geldautomaat De test controlleert of de communicatie met de geldautomaat correct plaatsvindt en welke lijnen van de muntencontroleur als actief zijn ingesteld. Fotocellen Indien de controle-inrichting voor productpassage aanwezig is, worden de aflezing en de onderbreking van de lichtbundel gecontroleerd. Blokkering Vak Indien de blokkeerinrichting van de opening van het afgiftevak aanwezig is, dan wordt de vakopening geblokkeerd en vrijgemaakt met de toetsen en. "Direct toetsenbord Indien aanwezig op de automaat, worden achtereenvolgens de 5 toetsen gecontroleerd. Druk op de door display gevraagde toets, als deze goed functioneert wordt de volgende toets gevraagd. VOORALARMEN GSM De software voor controle is in staat om, via modem GSM, de signalering bijna leeg te geven, wanneer een bepaald aantal (programmeerbaar) stuks van een bepaald product ontbreekt. Bij de instelling van deze functie worden de tellers die de prealarmen besturen op nul gezet. OVERDRACHT EVADTS Door activering van deze functie gaat de automaat in afwachting staan voor de verbinding met een apparaat voor de acquisitie van de EVADTS statistieken. 14

19 MENU VOOR DE TECHNICUS De in deze sectie beschreven programmeringsprocedure maakt het mogelijk om alle variabelen betreffende de configuratie van de automaat in te stellen. De automaat gaat in de modus menu technicus staan door te drukken op de toets van het menu inlader. N.B. Door opnieuw op de toets van menu technicus te drukken gaat u terug naar de modus inlader. Met de toetsen en gaan de opties van menu technicus doorrollen met de mogelijkheden: Statistieken Weergave gedeelte totalen Wissen gedeelte totalen Weerg.betreff. gedeelte totalen Wissen betreff. gedeelte totalen Defecten Defecten lezen Reset defecten Motorfouten Staat motoren Reset motorfouten Prog. parameters Cash Prijzen Geldautomaat Decimaal punt Bonus Spiralen/Select. Param. spiralen Fotocellen Blokkering vak Koelparameters Test Diversen Weergave tellers aanzetting Print betreff. Wissen Test selecties Test motoren Zelftest gedeelte totalen gedeelte totalen Identificatie Automaat Datum installatie Code Automaat Code Beheerder Display Diversen Taal Melding gebruiker Reclamemelding Person. stringen Weerg. tellers Contrastregeling Password Energy saving Mask. menu Neon buiten dienst GSM Initialisering EVADTS Pincode Vooralarmen Groep nummer Pass-code Security-code Aansluiting Drempels Tellers Associatie drempels 15

20 HUIDIGE DEFECTEN DEFECTEN LEZEN Wanneer de display gepositioneerd is op de functie "defecten" bij het drukken op de bevestigingstoets weergave van de aanwezige defecten. Indien er geen defecten aanwezig zijn, verschijnt bij drukken op de bevestigingstoets de tekst "Einde defecten ". De volgende defecten worden gecontroleerd: Compressor Het toestel wordt geblokkeerd wanneer de compressor langer dan vierentwintig uur achter elkaar functioneert. Geldautomaat De automaat wordt geblokkeerd wanneer hij op een muntwaardelijn een impuls ontvangt die langer duurt dan 2 sec. of wanneer de verbinding met de seriële geldautomaat na 30 (protocol Executive) of 75 (protocol BDV) seconden nog niet tot stand komt. Gegevens RAM Een of meer zones van het RAM-geheugen bevatten bedorven gegevens die met de defaultwaarden gecorrigeerd zijn. De automaat functioneert verder wel, maar het is raadzaam om zo snel mogelijk de initialisering uit te voeren. Sensor Het toestel wordt na 5 minuten geblokkeerd bij onderbreking van de sensor van de binnentemperatuur; op de display verschijnt de temperatuuraanwijzing: -11 C. Het toestel wordt na 1 uur geblokkeerd bij waarneming van een kortsluiting van de sensor; in dit geval verschijnt op de display de temperatuuraanwijzing: +41 C. Motorfouten Met deze functie worden gedurende ± 1 seconde de motoren met fout weergegeven. Het doorrollen van alle eventuele motoren met fout gebeurt automatisch. N.B.: Bij het opnieuw aanzetten van de automaat worden de eventuele motoren met fout waargenomen als niet aanwezig. Blokkering uitneemvak Indien de functies vrij bij afgifte en de parameter open bij buiten dienst actief zijn, zal de automaat geblokkeerd worden indien de blokkeerinrichting van het uitneemvak geblokkeerd blijft bij sluiting of niet gesloten wordt binnen de geprogrammeerde tijd. Toestand motoren Met deze functie kan het laatste voorgekomen defect op elke spiraal worden afgelezen, ook indien de configuratie van de automaat voorziet dat de positie leeg is. De condities waarin een motor zich kan bevinden zijn: - motor in werking; - motor niet aanwezig; wanneer de motor niet wordt waargenomen bij het aanzetten van de automaat. - motor uitgesloten; wanneer een bij het aanzetten waargenomen motor niet wordt waargenomen tijdens de afgifte. - motor geblokkeerd; wanneer de positioneringsschakelaar niet binnen de tijd van time out geactiveerd wordt. - spiraal leeg; wanneer het afgegeven product niet wordt waargenomen door de gemonteerde inrichting voor afgiftecontrole. N.B.: Bij het opnieuw aanzetten van de automaat worden de eventuele motoren met fout waargenomen als niet aanwezig. Temperatuur overschrijding Functie niet actief in dit model. Indien de binnentemperatuur met meer dan 4 C de ingestelde temperatuurwaarde overschrijdt, na: 45 minuten vanaf de inlading, 15 minuten tijdens de normale werking; of één keer na acht uren, dan worden de plateaus voor de distributie van food buiten dienst gesteld. RESET Bij bevestiging worden alle eventueel aanwezige defecten op nul gesteld. 16

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Santa Fé Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 1041 81CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemeen Maak de automaat zowel van binnen- als van buitenkant

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Astro. Fresh Brew Instant. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Astro. Fresh Brew Instant. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Astro Fresh Brew Instant NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 207N00 EDITION 1 2004-05 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

TECNO. Leidingspanning Vac 230

TECNO. Leidingspanning Vac 230 TECNO Modellen en specificaties TECNO: Elektromechanische onomkeerbare motorreductieaandrijving voor hekken met een max. gewicht van 200 kg. Voeding van 24 Vac. Elektronische koppeling. Tandwiel met een

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com NL Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2.

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2. RAP3 Modellen en specificaties De RAP-3 is een elektromechanische slagboom die toegepast kan worden om respectievelijk toegang te verlenen en te ontzeggen naar: parkeerplaatsen, parkeergarages, bedrijven,

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Gebruikershandleiding bestandsnaam: revisiedatum: 22-07-2010 MAN0 TR5000CK NLED 0103.doc Voor meer informatie: Kijk op de website van Magna Carta http://www.magnacarta.nl/

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Brio 250 ESPRESSO INSTANT NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

SML. Technische gegevens. Leidingspanning Vac 230

SML. Technische gegevens. Leidingspanning Vac 230 SML Modellen en specificaties SML 40: Elektromechanische onomkeerbare motorreductieaandrijving voor hekken met een max. gewicht van 400 kg. éénfase-voeding van 230 Vac. Elektronische koppeling. Tandwiel

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Product Version: 4.12 Version of this manual: 1.1.0 2014 Inepro B.V. All rights reserved Table of Contents Introductie

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie