Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE 43 E ALV D.D 4 SEPTEMBER 2009 Aanwezig (volgens presentielijst) Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens Marion van Aalst Boudewijn de Rouw Monique van der Lee Jan van Engelen Jos Musters Wilmie van de Vondervoort Karin du Long Hans van Welbergen Iris Venema Carlo Verwimp Hans van der Meijs Afwezig met berichtgeving: Henk van de Vondervoort Marc Prinsen (zie mail afmeldingen secretaris Marc) 1 Opening en mededelingen door de voorzitter Plaatsvervangend en ere voorzitter Hans van Welbergen opent de vergadering en meld dat de voorzitter Henk van de Vondervoort en secretaris Marc Prinsen vanwege werkzaamheden in het buitenland afwezig zijn. Karin du Long notuleert de vergadering. 2 Ingekomen stukken Onbekend bij afwezigheid van de secretaris. 3 Arrestatie notulen 42 ste ALV (bijgevoegd) - Presentielijst is niet correct: wordt aangepast - Geen op- of aanmerkingen. 4 Secretarieel verslag (bijgevoegd) - Geen op- of aanmerkingen. Marc bedankt in Litouwen. Rob Burgers: stelt vraag over de cursus: zijn deze mensen ook geslaagd en welke mensen waren dit? Carlo: ik heb hierover verschillende mailtjes gestuurd aan de NRB, ook naar Obbe Winkels die de cursus heeft gegeven. Voor zover Carlo weet zijn er geen diploma s gestuurd en is dus ook onbekend of mensen geslaagd zijn. Paul Havekes vult aan: de mensen die training gehad hebben, hebben zelf een mailtje gehad van Eric Voets. Paul heeft te horen gekregen dat hij geslaagd is. Diploma s zouden opgestuurd worden, maar die zijn er nog niet.

2 5 Financiën (bijgevoegd) Hans vd Meijs penningmeester licht toe: - 27 kostenregeling incl toelichting. - Kascommissie: (Roel en Esther), toelichting Roel: Kascommissie heeft alles bekeken. Ziet er allemaal netjes uit. Steekproefsgewijze controle: geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Een puntje gemaakt voor volgend jaar: uitdraai grootboekrekening. - Geen opmerkingen over resultaat - Geen opmerkingen over balans - Op de begroting staat voor 95% aan terugkerende zaken. Doel is om zoveel mogelijk geld in rugby te stoppen en te houden. - Roel vd Heuvel: vraag over punt 23: per saldo blijft het gelijk maar grotere post ontvangsten en uitgaven. - Hans vd M: bij punt 23 zie je ergens het woord jubilarissen en onder die kostenpost is ook het feest van morgen (35-jarig bestaan, 5 september 09) opgenomen en ieder jaar leggen we geld opzij vd bestemmingsreserves en zo voor iedere 5 jaar een feest. Daarmee groot verschil tov andere jaren. - Siep Siezenga: vraag over punt 14: staat dat zogenaamde mini trips niet meer bekostigd worden door de trips. Waarom is dat? - Hans vd M: 2 gedachten: enerzijds merken ook wij de kredietcrisis. Ons ledenaantal is sinds jaren dalende. Bij jeugd 5 6 jaar stijging gehad en afgelopen jaar is niet goed geweest. Heel simpel: veldhuur blijft exact hetzelfde, heleboel kosten zijn vast Betekent dat je flink moet werken om begroting rond te krijgen. Wordt steeds meer een probleem. Als je kijkt wat deelname aan prettoernooien eindeseizoen: klein aantal mensen, vaak ook van andere clubs. We betalen graag in voorbereiding geld ad toernooien, pretripjes op bezuinigd. - Rob B: Jaarverslag secretaris: club van 50 is hierin vernoemd. Financiële verantwoording club van 50 zie ik niet terug in de balans - Hans vd M: die staat bij regel 24. In elke kostenpost zitten vaak wel 5 of 6 dingen. Ik splits niet alles per saldo uit. Vorig jaar hebben we bij 1 e activiteit een uitdraai vd club van 50 gehangen (inkomsten en uitgaven). Als bijvoorbeeld de jeugdcommissie iets wil weten krijgen ze van mij in het seizoen ook altijd alle cijfers tussentijds. Daar kan iedereen altijd naar vragen, is openbaar. - Begroting vastgesteld door de ALV. Penningmeester bedankt. - Voorstel gezinskorting : Jan Scheele merkt op dat hij het een onzin voorstel vindt. Rob B: vraagt zich af waarom bestuur heeft gekozen voor korting voor enkel een spelend lid. Misschien ook gezinnen met donateur of oude ballen? Hans: iemand die 3 of 4 kinderen heeft die allemaal willen spelen (zijn er maar een paar):er zijn ook bij andere sporten dergelijke kortingsregelingen. We willen graag dat mensen al hun kinderen laten rugbyen. Hans v M: advies aan de vergadering om dit goed te keuren.

3 Stemming: de AVL stemt voor. Voorstel aangenomen. 6 Bestuurswijzigingen: Henk van de Vondervoort (voorzitter): aftredend, herkiesbaar herkozen Hans van der Meijs (penningmeester): aftredend, herkiesbaar herkozen Marc Prinsen (secretaris): niet aftredend Karin du Long (bestuurslid): tussentijds aftredend Hans van Welbergen (bestuurslid): aftredend, niet herkiesbaar Carlo Verwimp (bestuurslid portefeuille opleidingen): aftredend, niet herkiesbaar Iris Venema (bestuurslid, portefeuille sponsoring): aftredend, niet herkiesbaar Kandidaat bestuursleden: Marion van Aalst gekozen voor 2 jaar Jan van Engelen gekozen voor 2 jaar Toine van de Sande gekozen voor 2 jaar Hans v W: er blijft 1 plek over, we hebben nu 6 bestuursleden, moeten er 7 zijn. Hans vd M: het is de bedoeling dat kandidaten zich nog kunnen melden. Er isdus nog steeds 1 vacature bestuurslid vrij. Han v W: als mensen zich willen aanmelden voor bestuursfunctie met evt portefeuille, zijn er mensen die zich kandidaat stellen om zich voor komende 2 jaar kandidaat te stellen? Svp melden bij één van de huidige bestuursleden. Mariette Schmutzer: voor welke portefeuille worden zij herkozen? Hans v W: kunnen we later nog indelen (Jan, portefeuille jeugd, Marion, portefeuille dames + wedstrijdzaken, Toine, portefeuille heren) Rob B: technische commissie zou zorg dragen voor stukje technisch beleid. Rob: ik vind dat de portefeuille in de ALV worden besproken en verdeeld. Hans v W: technische commissie is een commissie die buiten het bestuur komt te vallen. Mensen die met het technische beleid van de club ad gang gaan, in overleg met het bestuur. We willen juist de technische commissie juist buiten het bestuur laten vallen door mensen die geen bestuursfunctie hebben. Zou wel kunnen dat iemand van het bestuur in de technische commissie komt. Rob B: in verslag stond dat Carlo de technische commissie onder zijn port had Hans: Carlo had opleidingen etc.. Rob N: in het beleidsplan staat het in dat het bestuur daarvoor iets op poten wil zetten. Hans v W: daar durf ik geen eerlijk antwoord op te geven, kan niet spreken voor komende bestuursperiode. Hans vd M: iemand van het bestuur moet q.q. in de commissie zitten. De technische commissie moet het technische beleid uitzetten, zijn al paar jaar mee bezig. Heel veel mensen hebben hier een mening over. Hoeft niet van de bestuurstafel te komen. Als bestuur proberen we dat te stimuleren en te bewaken, voorwaarden scheppen etc. Trainers

4 op het veld die moeten erover praten, hoeft niet perse iemand van het bestuur te zijn die de kar trekt. Voor beleidsplan hebben we ook diverse mensen in de club gepolst, hierover ook reeds brainstorm gehad. Je hoeft niet perse in het bestuur te zitten om iets te doen. Simone Torremans: technische commissie raakt het wezen van de vereniging. Moet goed geborgd zijn in het bestuur. Hans vd M: in elke commissie moet een bestuurslid zitten. Niet alleen om dit in de statuten of reglement staat. Simone: het is wel een taak van het bestuur om dit plan uit te dragen over de club. Rob: vanuit het bestuur moet dit gewaarborgd worden. Iemand in het bestuur moet die portefeuille onder zijn/haar hoede hebben.?(meneer linksvoor) Hans vd M: Mariëtte: voor volgend jaar handig om portefeuilles aan te geven zodat je duidelijk weet waar je je voor aanmeldt. Als je aangeeft wat er open ligt, dan weet je waar je je voor aan kan melden. Hans van Welbergen: aftredende bestuursleden worden gedechargeerd, een hartelijk applaus luidt. 7 Commissies: worden op de ALV besproken/ingevuld (voorstel bijgevoegd) Ledenwerving: Monique moet Lusan worden Rick wil alles wel doen, Hans v W zal hem hierover nog spreken Vacatures: EHBO koffers bijhouden: blijft openstaan Marion v Aalst merkt op dat er ook iemand zou moeten zijn die de EHBO coördinatie / (vervolg)cursussen regelt. Feestcommissie: blijft openstaan Horecacommissie: blijft openstaan Kas-controle-commissie: Monique van der Lee Poetscoörindator: blijft openstaan Sponsoring: blijft openstaan Technische Commissie: bestond voorheen uit alle trainer (maar toen hadden we maar 2 teams) - Hans van Welbergen / Anthony Lawrenson / Iris Venema / Simone Torremans Veldverzorging/kalkmenneke: Marc Looije (kalkmenneke) en Bas vd Meulen (Coordinatie) Teammanager Dames: Florieke Mulders Teammanager Heren: heren lossen het zelf op Trainer Dames:..vacature blijft open Marco Jansen doet voorlopig nog junioren, lossen ze intern op

5 8 Beleidsplan RCT Als bestuur gaan we hiermee aan de slag, onderwijl kunnen eventueel wijzigingen optreden. Roel: ik zie bij sportieve doelen bij punt 3, 2 e team: doel moeten we eventueel bijstellen Hans W : dat zat al in mijn woorden van daarnet. Hans vd M: in concept stond het veel voorzichtiger, overleven (2 e team) is belangrijk. Meerdere mensen uit de club laten toetsen, die hadden ambitie: lat kan je best wat hoger leggen, niet te bescheiden zijn. Als je voor een dubbeltje gaat zul je nooit een kwartje worden. Rick: vraag ging ook over realisme bij C. Leden: beleidsplan moet vooral ook realistisch zijn. Moet je bij leden niet wat realistischer zijn, hoe denk je aan deze leden te komen? Hans v W: in de stijgende lijn die we als vereniging doormaken. Binnen jeugd en senioren en ook bij dames zat stijgende lijn in, die wilde we voortzetten, nu zitten we in een dip(je). In 1 jaar kwijtgeraakt wat je in 2 jaar terug wil halen. Volgend jaar komt dit plan weer terug op de ALV om te kijken hoever we zijn gevorderd. Floor Mulders: deze taak moet bij wervingscommissie komen liggen. (Hans, Lusan en Louis) ALV neemt beleidsplan aan. 9 Begeleiding nieuwe leden Hans v W: hoe kan dit beter? Steken laten vallen met begeleiden van nieuwe leden. Dames zijn nu volop nieuwe leden aan het werven. Erg belangrijk, hier onder de aandacht brengen. 10 Samenwerking Tarantula RC Tilburg Hans vd M: bijlage vooral ter kennisname. Vanaf april over gesproken met Bestuur Tilburg. Ook met Tilburgse studenten over gesproken. Als bestuur hebben we dit besloten, voorstel komt dus niet in stemming. Afspraken hebben we op papier gezet. Om naar gemeente toe uit te leggen dat we 2 zelfstandige clubs zijn en hoe we met zaken omgaan etc. Belangrijk dat ook onze leden hier inzicht in hebben en duidelijkheid over hebben. WE zijn blij met weer een rugbyclub in de stad. Wij zouden dit jaar absoluut geen tweede team meer op de been kunnen brengen. Als je nieuwe club bent is het heel moeilijk om vanuit het niets in de comp deel te nemen. Voor beiden besturen win-win situatie. Aan einde seizoen evalueren we dit weer. Roel: praktische invulling: trainen de mensen die niet in het 1 e spelen op vrijdag met 2 e mee? Hans v W: iets om de trainers op aan te spreken, niet iets voor de ALV. Jet Schmutzer: wij moeten niet op dinsdag training organiseren? Hans v d M: nee dat is niet de bedoeling. Op dinsdagavond huurt Tarantula de velden bij gemeente Tilburg. Wij huren dus geen velden op dinsdag. Regel het met Tarantula, niet van trainingstijden afwijken anders krijg ik de gemeente weer op mijn dak. Rick: als er een keer een clinic is, regel het met Tarantula. 11 Competitie en teams

6 Geen op- of aanmerkingen 12 Rondvraag Dirk Enbregts: Tweemaal toe meegemaakt dat training op zaterdag begon en we geen sleutel hadden. Hebben niet alle trainers een sleutel? Jeugdtrainers op dit moment alleen Iris sleutel Aanvraag van Adriaan Verkooyen, er zijn er 22 in omloop. Er zijn weer sleutels besteld. Sjimmie: vraag aan trainers: zelf na training van de jeugd: begeleiden met opruimen van de spullen want het is iedere keer een teringzooi. Hans vd M: wat mij irriteert en ergert: al twee jaar lang, over poetscoördinatie heen, slaan we over, altijd dezelfde mensen die het oplossen. En over poetsen wordt lacherig gedaan. JE hoeft niet zelf te poetsen, je moet het regelen!! Je hoeft niet zelf te poetsen. Af en toe een gigantische klerenzooi. Carlo: Merjam heeft dat een tijdje gedaan, reacties ik kan niet, geen mail gezien, ik kan niemand anders regelen.als mensen het niet willen, dan houdt het op. Je kunt vragen zoveel als je wilt, mensen doen het niet Toon: 10 euro per seizoen betalen, als je niet betaalt, dan moet je poetsen Siep: gaat ook over elke week keuken- en barbezetting. Het heeft geen zin op de ALV maar hier zijn veel actieve leden aanwezig. 13 Sluiting Ere-voorzitter Hans sluit om uur de vergadering. Dank voor iedereens aanwezigheid!

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie