4 Het verkoopproces en -systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Het verkoopproces en -systeem"

Transcriptie

1 4 Het verkoopproces en -systeem 4.1* 4.3 ij welke van de volgende ondernemingen is het systeem van voorfacturering niet toepasbaar? Neem hierbij aan dat de uitvoerbaarheid van de order vooraf vaststaat. Motiveer telkens het antwoord. abletuner V is een bedrijf dat zich richt op de fabricage en verkoop van verschillende soorten elektrospoeltjes voor datacommunicatietoepassingen op bestelling. e spoeltjes bestaan uit een huis met daaromheen een wikkeling van koperdraad en ijzerdraad. fhankelijk van de toepassing wordt de verhouding tussen koperdraad en ijzerdraad tijdens het productieproces bepaald. Het productieproces is ordergestuurd. Van Hintum V verkoopt wit rivierzand aan zandhandelaren. Het zand wordt per kiepauto of schip getransporteerd. e vaststelling van de grootte van elke partij vindt plaats door vaststelling van de volumecapaciteit van het betreffende transportmiddel; er wordt namelijk niet steeds van dezelfde transportmiddelen gebruikgemaakt. e klant wil zijn transportmiddel vol zand hebben. e transportkosten worden door de transporteur of schipper aan de klanten in rekening gebracht. ampani V handelt in zuivelproducten. Men levert hele kazen in 16 verschillende soorten. e prijzen staan genoteerd per hele kaas. Heineken NV levert haar bier onder andere in flesjes van 30 cl. e flesjes zijn per 24 stuks verpakt in groene plastic kratten, die op hun beurt weer als partij op een houten pallet worden geplaatst. e transportkosten worden door Heineken NV niet aan haar afnemers in rekening gebracht igsale V in Waalwijk is een groothandel in food- en non-foodartikelen, die levert aan winkelbedrijven, inkoopcombinaties en kleine grossiers. e distributie is decentraal opgezet; ieder distributiepunt beschikt over een minicomputer, die verbonden is met de centrale computer op het hoofdkantoor in Waalwijk. e minicomputers worden onder andere gebruikt voor de voorraadadministratie. e mutaties worden dagelijks na kantoortijd door de centrale computer automatisch van en naar de distributiepunten gezonden. Voor iedere afnemersgroep wordt een afzonderlijke prijslijst gehanteerd. Prijswijzigingen, evenals verkoopbevorderende acties komen veelvuldig voor. e afnemers bestellen schriftelijk, per fax of per bij de distributiepunten. e bevoorrading van de afnemers geschiedt dagelijks vanuit de distributiepunten met behulp van eigen vrachtauto s. Opgaven Grondslagen O eel Hoofdstuk 4 1

2 e inkoop geschiedt centraal; het hoofdkantoor ontvangt immers dagelijks de voorraadgegevens van de distributiepunten. e aflevering door de leveranciers vindt plaats bij de distributiepunten. e facturering vindt wekelijks plaats op het hoofdkantoor, waar tevens de debiteurenadministratie gevestigd is. e facturen moeten binnen tien dagen door de afnemer worden betaald. Het komt regelmatig voor dat de genoemde termijn wordt overschreden. Geef een beschrijving van de volgende procesactiviteiten: 1 behandelen verkooporders; 2 afleveren; 3 factureren; 4 administreren van debiteuren. Welk verschil zou (eventueel) moeten worden aangebracht in de beantwoording van vraag () wanneer het ingeven van ordergegevens door een medewerker van een callcenter gebeurt? Een medewerkster merkt iets op over de ongewenstheid van batchverwerking van bepaalde mutaties in het kader van de orderbeoordeling. Wat zou zij hiermee bedoelen? Welke organisatorische en softwarematige maatregelen moeten worden getroffen opdat de juiste prijzen aan de klanten in rekening worden gebracht? Interleder V in Gouda is een groothandel in huiden als grondstof voor het maken van kleding, tassen en schoenen. Het artikelassortiment wisselt per jaar sterk als gevolg van veranderingen in de mode: suède of glad leder, de kleur van het materiaal, het soort (kalf, varken, enzovoort). e voorraad die aan het einde van een (mode)seizoen in het magazijn overblijft, is meestal slecht verkoopbaar. Het komt namelijk zelden voor dat de modetrend twee keer precies dezelfde producten vereist; suède komt natuurlijk wel terug, maar meestal niet in de kleur of materiaalsoort die eerder in de mode was. Om al te grote (redelijk onverkoopbare) voorraden aan het einde van het seizoen te voorkomen, heeft het management van Interleder V besloten te werken met speciale kortingen aan het einde van elk seizoen. e uitwerking hiervan heeft het management gelegd bij het hoofd van de verkoopafdeling. e verkoop geschiedt per vel (een huid van een dier); een grillige vorm dus. e prijs is vastgesteld per vierkante inch. Overigens geschiedt de verkoop aan (kleinere) leerateliers en soms ook aan particulieren. lleen aan vaste klanten wordt een debiteurennummer toegekend. eze vaste afnemers ontvangen eenmaal per maand een factuur, welke wordt opgemaakt aan de hand van de door de afnemer ondertekende magazijnafgiftebonnen. Opgaven Grondslagen O eel Hoofdstuk 4 2

3 E Het hoofd van de verkoopafdeling heeft de verantwoordelijkheid voor een winstgevende afzet. Geef aan op welke wijze hij vorm zou kunnen geven aan het kortingbeleid. Hierin moet tevens zijn opgenomen op welke wijze hij hierop controle kan uitoefenen. Welk factureersysteem is bij Interleder V van toepassing ten aanzien van de contante verkopen? Motiveer het antwoord. Welk factureersysteem is bij Interleder V van toepassing ten aanzien van de verkopen aan vaste klanten? Motiveer het antwoord. Geef de journaalposten voor: 1 de levering van leren vellen aan een vaste afnemer; 2 de facturering van deze vellen aan de betreffende afnemer. N Natuurlijk kun je zelf bedragen verzinnen. Hoe kan het management van Interleder V zich ervan overtuigen dat de omzet volledig is verantwoord? Geef in het antwoord een aantal controlemiddelen aan. 4.4* 4.4 utchie is een nieuw gelanceerd Nederlands automerk. Het is een kleine eenvoudige auto, bestemd voor gebruik door één persoon. e fabrikant, utchie V in Zwolle, koopt een aantal halffabricaten (waaronder motoren) in en assembleert de auto s in haar werkplaats. Vorig jaar, het eerste jaar dat de auto verkocht is, werden auto s afgezet; dit jaar rekent utchie V op een afzet van auto s. e wagens worden via een eigen dealerorganisatie verkocht. e dealers verlenen namens de fabrikant drie jaar garantie op elke nieuwe utchie. Om de kosten te beheersen, krijgt de dealer de kosten van een uitgevoerde garantiereparatie pas van utchie V vergoed, wanneer de dealer de vervangen onderdelen naar de fabrikant retourneert. Welke handelingen moet de magazijnchef verrichten als er (defecte) onderdelen van een dealer worden ontvangen? Welke rol speelt de afdeling Verkoop hierbij? Hoe moet de procedure van het vernietigen van de defecte onderdelen verlopen? Is de gekozen terugzendmaatregel effectief? Is hij efficiënt? Motiveer de antwoorden OfficeSales V in lmere sluit jaarcontracten af voor de levering van tonercartridges aan bedrijven en instellingen in de regio. Het betreft afroepcontracten waarvan de totale afname op jaarbasis in aantallen is vastgelegd. Wanneer in een bepaald jaar minder wordt afgenomen dan Opgaven Grondslagen O eel Hoofdstuk 4 3

4 contractueel vastgelegd, is de afnemer verplicht 10% van het nietgerealiseerde verkoopbedrag aan OfficeSales V te voldoen. e cartridgeprijs is afhankelijk van de jaarlijkse omvang van de af te nemen cartridges. OfficeSales V heeft in het contract opgenomen dat de afnemer de gebruikte (lege) cartridges moet inleveren. eze worden door een gespecialiseerd bedrijf gereconditioneerd en opnieuw gevuld met tonerpoeder. it kan slechts vier keer per cartridge. E Welke relatie bestaat er bij de prijsvaststelling (tabel) met de boetebepaling? Hoe kun je regelen dat de afnemer de lege cartridges inderdaad inlevert? Is het noodzakelijk hierop controle uit te oefenen? Motiveer je antwoord. Wat doe je met de wetenschap dat normaal gesproken 25% van de cartridges niet wordt ingeleverd? Teken een stroomschema van het afroepen van een bepaalde hoeveelheid door afnemer eckers ssurantiën (jaarcontract 25 cartridges, prijs 150 per stuk). (Zie ook 4.11.) Hoe controleer je de volledigheid van de opbrengstverantwoording? Het management van utchie V (zie opgave 4.4) wil veel aandacht schenken aan de controlfunctie. Geef aan op welke wijze(n) bij utchie V aandacht geschonken kan worden aan de zes aandachtsvelden van de controlfunctie en welke controlinformatie hiervoor nodig is. Let op: inkleuren voor utchie V! rabantkrant V geeft een veelgelezen weekblad uit in heel de provincie Noord-rabant. e opbrengsten bestaan uit abonnementsgelden en advertentieomzet. aarnaast wordt een bescheiden omzet gerealiseerd door de zogenoemde losse verkoop. Het afgelopen halfjaar is in de ossche regio een intensieve reclamecampagne gevoerd om meer abonnees te werven. Hierin is onder meer aandacht geschonken aan het kwaliteitsgehalte en de correcte bezorging van het blad. oor het noemen van een code uit een wervingsadvertentie/wervingsfolder kon een aspirant-abonnee 7,50 korting krijgen op het abonnementsgeld van het eerste jaar. e wervingsactie werd onder meer ondersteund door een callcenter. Geef gedetailleerd aan welke controlinformatie het management van rabantkrant V zou moeten hebben om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Opgaven Grondslagen O eel Hoofdstuk 4 4

5 akkieoen V in msterdam houdt zich bezig met de verhuur van kleine aanhangwagens in het hele land. e afdeling Verkoop stelt het aanhangerassortiment samen en is verantwoordelijk voor het prijsbeleid, waaronder kortingen en bonussen. e verhuur betreft voor ongeveer 80% directe leveringen op grond van via het internet ontvangen orders. fnemers die beschikken over een computersysteem met internettoegang kunnen in het voorraadbestand van akkieoen V nagaan of de verlangde aanhangers in voorraad zijn. Orders waarvan de bestelde aanhangers aanwezig zijn, worden binnen 24 uur bevestigd. fnemers kunnen ook schriftelijk of per fax bestellen. In dat geval wordt per order 20 extra in rekening gebracht. e verhuurprijzen worden maandelijks aangepast en zijn mede afhankelijk van de marktontwikkeling. Geef gedetailleerd aan welke controlinformatie het management van akkieoen V zou moeten hebben om zijn taak goed uit te kunnen voeren Het management van Lucassen Trading V in Nijmegen heeft zijn verkoopsysteem georganiseerd als in figuur 4.11 ( 4.11) is weergegeven. Geef aan met behulp van welke componenten (bestanden) in dat schema het managementinformatiesysteem kan worden gevoed. oe hetzelfde voor figuur Opgaven Grondslagen O eel Hoofdstuk 4 5

Aanvullende vragen en cases

Aanvullende vragen en cases De essentie van administratieve organisatie Aanvullende vragen en cases Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze aanvullende vragen en cases horen bij De

Nadere informatie

Aanvullende vragen en cases

Aanvullende vragen en cases De essentie van administratieve organisatie Aanvullende vragen en cases Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2014 Deze aanvullende vragen

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven drs. J.P.M. van der Hoeven Y.R.P. van de Voort Derde

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk Woord vooraf In deze bundel bevinden zich de stofplanning en 13 vraagstukken die een goede voorbereiding bieden voor het tentamen Bestuurlijke Informatieverzorging in de post Bachelor fase dat namens het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172)

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172) instructie Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 (CBA06.4/CREBO:50172) pi.cba06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Kennismaking met bedrijfsfuncties, ERP en Business Management

Kennismaking met bedrijfsfuncties, ERP en Business Management 3 Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business Management. Van bedrijfsfunctie naar bedrijfsproces.2 ERP en procesmodelleren.3 ERP en Business Management ERP staat voor Enterprise

Nadere informatie

Operationeel Management

Operationeel Management Operationeel Management Module 16 Management & Autowerkplaats Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 16.1 WERKPLAATSADMINISTRATIE... 4 16.1.1 WERKPLAATSADMINISTRATIE: DOEL... 4 16.1.2 MODULAIRE WERKPLAATSADMINISTRATIE...

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Bevindingen 28 september 2007 Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Frank Dijkstra EC 146 2004 Balans

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie