Jaarverslag POR (pleegouderraad Parlan)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 POR (pleegouderraad Parlan)

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Verslag van bestuur Jaar Samenstelling POR Jaar Jaarrekening Conclusie en aanbevelingen

3 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de POR (pleegouderraad van Parlan). In het verslag staan de activiteiten van 2014 beschreven. Verder vind u hierin ook de actiepunten voor In 2014 is de ledensamenstelling van de POR veranderd. Dit staat beschreven in hoofdstuk Verslag van bestuur 2.1 Jaar 2014 Het jaar 2014 was een bijzonder jaar. De transitie en de reorganisatie hadden grote impact op de organisatie van Parlan. De POR is hier intensief bij betrokken geweest. Er zijn vele gesprekken gevoerd met het bestuur van Parlan. De POR is niet alleen met bovenstaande bezig geweest maar, er is ook gewerkt aan plannen om het welzijn van de pleegouders te verbeteren. Hieronder een overzicht van alle activiteiten waarbij de POR een actieve rol heeft gespeeld. De transitie De POR heeft bij een aantal gemeenten het begrip pleegzorg verduidelijkt vanuit de praktijk. De gemeenten waren zich niet bewust van de vele zorg en de verschillende soorten zorgvraag die bij pleegouders liggen als er een pleegkind in huis is. De reorganisatie De POR heeft advies gegeven bij de reorganisatie die nodig was binnen Parlan. Belangrijkste item voor de POR was de garantie dat voor de pleegouders die voor 01 jan 2015 zijn gestart met pleegzorg niets zal veranderen. Dit heeft de POR bij elke overlegvergadering nogmaals benadrukt. In 2015 staat de nazorg en de evaluatie van de reorganisatie op het programma. Regio vergaderingen De POR leden hebben alle regio s bezocht en met de pleegzorgwerkers gesproken over de goede en minder goede punten binnen de regio. Hierbij ging het vaak over de hoge werkdruk en de kracht die pleegouders hebben laten zien, door veel te regelen zonder hulp van de pleegzorgwerker. De fusie tussen Parlan en De Praktijk De POR heeft een positief advies uitgebracht over de fusie Parlan-De Praktijk, maar wel met de kanttekening dat pleegouders het recht blijven behouden om elders hulp in te schakelen voor hun pleegkind, wanneer dat wenselijk is. Pleegouders ondersteunen pleegouders Dit is een initiatief van Parlan en de POR om ervaren pleegouders te koppelen aan startende pleegouders, om deze groep pleegouders te ondersteunen. Dit project is nieuw leven ingeblazen. De verdere uitwerking zal in 2015 plaatsvinden. 3

4 Training Zorgbelang De POR heeft 2 trainingsavonden gehad van Zorgbelang. De eerste training was vooral gericht op de doelen van de POR en op welke wijze deze te formuleren. De tweede training ging over strategieën, communicatie- en vergadertechnieken. Evaluatie van de documenten: toestemmingsverklaring referenties, pleegzorg voogdij en samenwerkingsverbanden BJZ De POR heeft kritisch gekeken naar deze drie documenten en daar waar nodig aanvullende vragen gesteld over pleegzorg in het algemeen en waarborgen van de kwaliteit van de specifieke pleegzorg (crisis, weekend en netwerk) in het bijzonder. WinCare Een aantal POR leden hebben input gegeven aan WinVision, over wat er zichtbaar en mogelijk zou moeten zijn voor pleegouders met betrekking tot het nieuwe programma WinCare. Eind 2014 is dit systeem als pilot geïmplementeerd binnen Parlan. In 2015 zal deze testcase geëvalueerd worden en verder worden uitgewerkt. De POR zal hier bij betrokken zijn en zonodig als testpersoon dienen. Jaarvergadering, De POR heeft in oktober 2014 een jaarvergadering georganiseerd met Mariska Kramer die goed bezocht was. Het onderwerp was de gewijzigde jeugdwet, wat zijn de consequenties en wat zijn uw (gewijzigde) rechten en plichten. Parlan nodigt Mariska nog een keer uit voor een voorlichting aan alle werkers. Reglement De POR heeft samen met Parlan het reglement herschreven, naar aanleiding van de nieuwe jeugdwet. Ook het huishoudelijk reglement en het verkiezingsreglement zijn aangepast. Deze nieuwe regelementen zullen begin 2015 getekend worden door de POR en Parlan. Publicatie Er is gewerkt aan zichtbaarheid en meer bekendheid. Dit heeft geleid tot aanwezigheid op de feesten in de regio s, de stukjes in de nieuwsbrief en op de website van Parlan Verder zijn er nieuwe flyers en visitekaartjes gedrukt en heeft de POR een digitale kerstwens verstuurd. 4

5 2.2 Samenstelling POR In 2014 hebben we afscheid genomen van een aantal POR leden. De groep heeft ook een nieuw lid verwelkomt. Eind 2014 was de samenstelling: Daniëlle van den Mosselaar Bert Meijerink Matthé Witte Tiny Klaver Mary Kok Marjolein van Trappen Sandra Nieuwland-Hartholt voorzitter secretaris penningmeester aspirant lid notulist 2.3 Jaar 2015 In 2015 staan er verschillende actiepunten op het programma: Verdere bekendheid bij de pleegouders. De training van zorgbelang heeft de POR een aantal tips en trucs gegeven om dit verder uit te werken. De POR kan de belangen van de pleegouders alleen behartigen als men weet wie de achterban is. Dus meer naamsbekendheid en daardoor weten wat er leeft en welke zorgvraag of problemen meer aandacht moeten hebben. Nazorg en evaluatie reorganisatie Parlan en fusie Parlan De Praktijk. Na de reorganisatie van Parlan en de fusie van Parlan en De Praktijk zal er een evaluatie zijn. De POR zal signalen van de pleegouders opvangen, deze bundelen en doorspelen aan Parlan. Vervolgens zal de POR controleren of er een evaluatie plaatsvind en of deze conform de afspraak is. Het project Pleegouders ondersteunen pleegouders zal verder uitgewerkt worden. Belangrijk vraag binnen de POR is waar hebben nieuwe pleegouders behoefte aan. Meedenken over de crisis pilot. Hierover hebben de crisispoule pleegouders reeds een mailing ontvangen vanuit Parlan. Training volgen bij Zorgbelang. De POR zal in het voorjaar nog 1 training van Zorgbelang krijgen. Onderwerp zal zijn: wie is de achterban en op welke wijze deze achterban te bereiken. Contact houden met de werkers in de verschillende regio s. In deze moeilijke tijd is het erg belangrijk korte lijnen te houden met de werkers in het veld. Welke vragen hebben de pleegouders, welke zorg wordt het meest geboden, waar lopen de werkers tegen aan etc. 5

6 Testen van WinCare. Dit nieuwe communicatiesysteem zal verder uitgerold worden binnen de Parlan organisatie. De POR zal hier bij betrokken zijn. Ontwikkelen van een functieprofiel voor POR leden en een missie en een visie. Naar aanleiding van de trainingen van Zorgbelang zullen we de missie en visie van de POR verder uitwerken, bespreken met Parlan en uitdragen aan onze achterban. 3. Jaarrekening De penningmeester maakt jaarlijks een begroting waarin onder andere telefoon-, porto-, reiskosten en presentatiegelden zijn opgenomen. Bijzondere kosten worden na overleg met Parlan vergoed. Parlan heeft de begroting van 2015 en afrekening van 2014 goedgekeurd. 4. Conclusie en aanbevelingen Na een erg bewogen 2014, waarin de POR betrokken was bij de transitie en de reorganisatie, zal de POR zich in 2015 vooral inzetten om het (ver)nieuw(d)e beleid te toetsen. De POR zal signalen opvangen, deze bundelen, doorspelen aan Parlan en contoleren of er een evaluatie plaatsvind en of deze conform de afspraak is. Verder is het meer betrokken raken bij de achterban een doelstelling voor Het hoe en wat kunt u lezen in de nieuwsbrieven op de website. Namens de Pleegouderraad Parlan, Daniëlle van den Mosselaar Bert Meijerink voorzitter secretaris 6

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR Inleiding Binnen de MR wordt al geruime tijd veel gesproken over ouderbetrokkenheid en de ouder als ambassadeur van de Griftschool.

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden www.verwijsindexhaaglanden.nl Verwijsindex Haaglanden, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007

Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Evaluatieverslag oefening opvang en verzorgen 19 november 2007 Inleiding In november 2007 heeft de gemeente Heusden de eerste praktijkoefening voor het proces opvang en verzorgen gehouden. Het proces opvang

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2011

Jaarverslag Europa decentraal 2011 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie