Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november"

Transcriptie

1 GANS nummer september 2014 Stichting Gilde Nederland Jubilerend Gilde schenkt Amersfoort plaquette IN DEZE NIEUWSBRIEF 1 Jubileren Gilde schenkt Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november 3 Nederlandse vrijwilligers investeren jaarlijks een miljard uur 3 Zilveren Gildespeld voor Nel Nieuwenhuize 4 Landelijke wandeldag en een daverende viering van het 25-jarig jubileum van Gilde Utrecht! 5 Cursus Sociale Media 5 Geheugencursus 6 Coach4you oversteekt de Amstel 7 In Memoriam GJ van Lonkhuyzen 7 Boek Versierd is een visuele gids Onder begeleiding van het trompetgeschal van stadstrompetters voer burgemeester Lucas Bolsius het Havik in Amersfoort op voor het onthullen van een bronzen plaquette in de kademuur. Dit kunstwerk van de Amersfoortse beeldhouwer Ton Mooy is een geschenk van het jubilerende Gilde Amersfoort aan de stad en haar inwoners. Vervolg op pagina 2 BESTE LEZER... Deze aflevering van Gilde Actueel is wat omvangrijker dan voorgaande edities. Dat komt doordat de juniaflevering door een tekort aan bijdragen niet is geproduceerd. Ook in deze aflevering van Gilde Actueel weer veel aandacht voor rondleidingsactiviteiten.we mochten dit voorjaar een prachtige dag meemaken t.g.v. het jubileum van Gilde Utrecht, en ook Gilde Amersfoort vergastte de achterban en de rest van Nederland op een fraai jubileumfeest. Maar er gebeurt meer in de Gildewereld. Lees over een cursus Social media en een cursus geheugentraining. Activiteiten van individuele Gilden waarvan het bestuur GN hoopt dat andere Gilden zullen inspelen op zo n melding om na te gaan of invoering binnen het eigen Gilde haalbaar is. Inmiddels is via de website en een schrijven aan de Gilden de melding uitgegaan dat ik het voorzitterschap GN per uiterlijk 1 januari 2015 zal neerleggen. En uiteraard is het zoeken naar een opvolger in gang gezet. Dus als u van mening bent dat zich in uw relatiekringen een geschikt voorzitter bevindt: aarzel niet om haar/hem te attenderen op de vacature en het functieprofiel op te vragen bij onze secretaris. Wim van Oosten, Voorzitter 1

2 Vervolg van pagina 1 Gilde Amersfoort bestond op 30 augustus precies 25 jaar en vierde dat met een feestdag waarvoor alle Gilden en vele andere externe relaties uitgenodigd waren. Na een ochtendprogramma met lezingen en rondleidingen, een feestelijke lunch en een middagprogramma met historische en andere stadswandelingen, was het om drie uur tijd voor het onthullen van de plaquette. Onder grote belangstelling verrichtte de burgemeester zijn taak vanaf een enigszins wiebelende boot in de gracht. De boot was beschikbaar gesteld door de collega s van Waterlijn Rondvaarten. Gilde Amersfoort, Waterlijn Rondvaarten en de VVV zijn een uniek en gewaardeerd trio als het gaat om de promotie van Amersfoort. Dit feit werd in de vele toespraken vooraf en na afloop tijdens de receptie genoemd. Gilde Amersfoort gaat vol goede moed op naar het volgende lustrum; met ruim wandelaars vorig jaar en nu al een hoger gemiddelde dan in 2013 op dezelfde datum, heeft het Gilde haar bestaansrecht meer dan ooit bewezen. Annelies Roozen De plaquette stelt de doorwaadbare plaats voor, waarnaar Amersfoort is genoemd: een boer probeert zijn koe door de voorde te trekken, de boerin duwt uit alle macht tegen het achterwerk van de koe. Ton Mooy heeft o.a. een grote bijdrage geleverd aan de restauratie van de Sint- Janskathedraal in s-hertogenbosch en is bekend van de engel met het mobieltje. Hij heeft vele fraaie stenen en enkele bronzen voorstellingen voor in de kademuren van Amersfoort gemaakt. De afbeeldingen, meestal met een vette knipoog, hebben altijd iets te maken met de directe omgeving van de plek waar de kunstwerken zijn aangebracht. Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november De jaarlijkse bijeenkomst voor wandelcoördinatoren zal deze keer op donderdag 6 november a.s. in Oss plaatsvinden. De dag ziet er als volgt uit. Van uur tot uur worden de deelnemers verwelkomd. Daarna zal het programma worden overgenomen door het organiserende Maasland Gilde. Het ochtendgedeelte wordt ingenomen door presentaties van de Gilden Amsterdam, Amersfoort en Harderwijk. Na de lunch volgt een programma onder begeleiding van gidsen van het Maasland Gilde. Allereerst een bezoek aan het gemeentehuis waar wethouder H. Hoeksema een woordje tot de aanwezigen zal richten. Bij mooi weer volgt plan A: Stadswandeling (o.a. Struikelstenen) en/of bezoek aan de atoomschuilkelder Bij slecht weer volgt plan B: Bezoek aan de atoomschuilkelder en/of bezoek aan de Grote Kerk Gezien het succes van deze bijeenkomsten in voorgaande jaren verwachten wij een prima opkomst. Voor verdere details verwijzen we naar de brief die begin september is verzonden aan de wandelgilden. Ton de Jong 2

3 Nederlandse vrijwilligers investeren jaarlijks een miljard uur Filantropie in Nederland: De rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving, is de titel van een boek dat onlangs door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) werd gepubliceerd. Het onderwerp werd door Gilde Nederland en door de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) aangedragen. Het boek beschrijft de veranderende rol van vrijwilligerswerk, vrijwilligers-organisaties en het geven van geld in een tijd waarin steeds meer overheidssubsidies wegvallen. Samensteller is prof. dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit. Tal van andere wetenschappelijke onderzoekers, waaronder prof.dr. Theo Schuyt van de Vrije Universiteit, werkten er aan mee. Vrijwilligerswerk als vorm van filantropie Het boek werd op 19 juni van dit jaar gepresenteerd tijdens het congres Maatschappelijk Ondernemen van NOV en SMO, dat werd gehouden in de Rotterdam Science Tower aan het Marconiplein, eens het havenkantoor. Bij de opening van dit congres merkte de pasbenoemde voorzitter van het NOV, oud-minister Ella Vogelaar, op dat bij de term filantropie meestal wordt gedacht aan het geven van geld voor een goed doel. Nederlanders zijn daarbij scheutig, ze brengen gezamenlijk een bedrag van 4,3 miljard euro op. Nog scheutiger zijn zij als het gaat om het geven van tijd, eveneens een vorm van filantropie. Volgens een conservatieve berekening gaat het, wanneer men die tijd per jaar gaat het om ongeveer een miljard uur omrekent in geld al om ruim 14,5 miljard euro. Meer dan driemaal zoveel dus! In het 112 leespagina s tellende boek wordt vooral ingegaan op veranderingen in de maatschappij die hun weerslag hebben op vrijwilligerswerk, op de manier waarop dit georganiseerd wordt, op de motivatie van vrijwilligers en op nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligersorganisaties. Ook het geefgedrag bij het geven van geld, en de werking van vermogens- fondsen komen uitgebreid aan de orde. Kortom een boek dat het waard is te lezen en te herlezen, want het biedt veel stof tot nadenken voor wie zich met het organiseren van vrijwilligerswerk bezig houdt. Ik kan het iedere Gildebestuurder van harte aanbevelen. Het kan worden aangevraagd bij het secretariaat van Gilde Nederland. Willem Koole OORKONDE Zilveren Gildespeld voor Nel Nieuwenhuize Het bestuur van Stichting Gilde Nederland voor erkentelijkheid en waardering uit spreekt zijn amm an Nel NieuweNhuize-Verk heeft ingezet voor die zich met enthousiasme en toewijding door het de verspreiding van de Gildegedachte doorgeven van haar belangeloos en op informele wijze kennis en ervaring aan anderen. De daar secretaris geweest van Gilde Leusden. Nel Nieuwenhuize is bijna 10 jaar wijze vervuld. heeft zij al die jaren op een prima aan verbonden werkzaamheden opstellen van en notuleren van vergaderingen, Te denken valt aan het uitschrijven houden contacten, de vinger aan de pols jaarverslagen, onderhouden van diverse enz. t.a.v. wat leefde onder de Gilde-vrijwilligers (Provinciaal secretariaat vervuld van de POGU Ook heeft zij een aantal jaren het heeft Gilde Leusden in 2012 inspanningen haar door Mede Overleg Gilden Utrecht). ontvangen. de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs Utrecht, 16 september 2014 Gilde Leusden zal moeite hebben een vervanger te vinden die haar gelijke is! Gilde Nederland Voorzitter W. van Oosten Nel Nieuwenhuize-Verkamman is bijna 10 jaar secretaris geweest van Gilde Leusden. De daar aan verbonden werkzaamheden heeft zij al die jaren op een prima wijze vervuld. Te denken valt aan het uitschrijven en notuleren van vergaderingen, opstellen van jaarverslagen, onderhouden van diverse contacten, de vinger aan de pols houden t.a.v. wat leefde onder de Gilde-vrijwilligers enz. Ook heeft zij een aantal jaren het secretariaat vervuld van de POGU (Provinciaal Overleg Gilden Utrecht). Mede door haar inspanningen heeft Gilde Leusden in 2012 de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs ontvangen. Voor al deze werkzaamheden mocht Wim van Oosten haar op 16 september decoreren met de Zilveren Gildespeld. E.e.a. gebeurde tijdens een gezellige lunch waar het voltallig bestuur van Gilde Leusden en haar echtgenoot Leen (ook actief als vrijwilliger bij Gilde Leusden) tevens bij aanwezig waren. Uiteraard waren er ook lovende woorden namens het bestuur van Gilde Leusden en een passende ruiker bloemen in de Gilde-kleuren. Gilde Leusden zal moeite hebben een vervanger te vinden die haar gelijke is! Jan de Wilde Secretaris E. van Overbruggen 3

4 Landelijke wandeldag en een daverende viering van het 25-jarig jubileum van Gilde Utrecht! Wat een feest! Alles zat mee! We hadden het geluk dat we prachtweer hadden en het Museum Speelklok vormde een perfect decor voor deze dag. We mochten zo n 250 gasten trakteren op een goed gevuld programma, waarvan ongeveer de helft van Gilde Utrecht en de rest uit diverse Gilden in Nederland. De dag startte om uur met een mooie toespraak van Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen. Daarna gaf historicus René de Kam een mooie presentatie van zijn bevindingen die hij uitvoerig heeft beschreven in zijn boek De Utrechtse Domtoren, Trots van de Stad. En verder werd er een lezing verzorgd door Trudy de Wit over geschiedenis en rol van de Gilden in Nederland. In de middag was er nog een leuke presentatie over Utrecht als Multiculturele stad door Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Het allermooiste van deze dag was de inzet van alle vrijwilligers van Gilde Utrecht! Zij hebben met zijn allen ervoor gezorgd dat dit een zeer geslaagd feest werd, afgesloten met een gezellige receptie. Kijk ook op de website van Gilde Utrecht voor meer informatie. Daar kunt u ook doorklikken naar de facebookpagina van Gilde Utrecht waar het fotoalbum van deze dag ook te zien is. Sigrid Hjelmevoll Vervolgens ging de reeks wandelingen door de Utrechtse binnenstad van start. Er waren speciaal voor deze wandeldag drie korte en drie lange wandelingen uitgezet. Ze werden allemaal goed bezocht en met veel enthousiasme uitgevoerd. Naast de historische wandelingen was er ook een wandeling Schrijvers over Utrecht, speciaal voor deze dag en met name voor de taalaanbieders gemaakt. Wie in het museum achterbleef kon kiezen voor een rondleiding in het museum of één van de aangeboden programmaonderdelen. Het Museum Speelklok had ook speciaal voor deze dag rondleidingen in het restauratieatelier georganiseerd; die vielen zeer in de smaak bij onze gasten! 4

5 Cursus Sociale Media Foto: Sjaak Driessen, Bibliotheek,Wageningen Evenals vorig jaar organiseerde Gilde Wageningen een ééndaagse cursus Sociale Media voor ouderen. Van de deelnemers werd verwacht al wel over wat basiskennis van pc-/laptopgebruik te beschikken. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met het Meldpunt Vrijwilligers (zij zorgden voor de leerlingen) en de Wageningse bibliotheek (zaalruimte en computers). De leerlingen kwamen van de scholengemeenschap de Pantarijn uit Wageningen, en deden dit in het kader van hun Maatschappelijke Stage. Een leerling begeleidde twee ouderen. Aan de orde kwamen o.a. Facebook, Skypen, Twitter, YouTube, Google. Ook was er uitleg over de ipad (tablet) en SmartPhone. De deelnemers konden hun eigen apparaten meebrengen. Hoewel minder dan vorig jaar, was er weer voldoende belangstelling om de cursus twee keer te geven. Tegen een geringe vergoeding werd er een simpele lunch verzorgd, en aan het einde werd een beknopte handleiding over het besprokene meegegeven. Gon van Laar Geheugencursus Afgelopen voorjaar is er in de regio Gooi Noord weer een geheugencursus gegeven. De cursisten waren allemaal erg enthousiast en hebben zeker iets aan de tips en de oefeningen gehad. Deze cursus is bedoeld voor mensen in de leeftijd van 60 +,die merken dat ze wat meer moeite krijgen om dingen te onthouden en hier actief mee aan de gang willen om dit mogelijk te verbeteren. Dit proberen we te bereiken door : Inzicht te krijgen in de werking van de hersenen. Inzicht te krijgen in de aanpak van het eigen geheugen. Gemotiveerd worden om daadwerkelijk te gaan oefenen. Het basis principe van deze cursus Vergeetachtigheid heeft niets te maken met ouder worden. Iedereen vergeet, de één meer dan de ander. Wel is het zo dat als je ouder wordt je wat meer tijd nodig hebt om je iets te herinneren en je er meer bewust van moet zijn om actief te zijn met je geheugen. Neem rustig de tijd en word niet zenuwachtig als je gelijk niet iets weet of kunt herinneren. Je blokkeert je zelf dan en daarna kom je ook niet meer op de juiste reactie of antwoord. We gaan elkaar niet voorzeggen in deze cursus of in de rede vallen, je doorbreekt daarmee de gedachtegang en brengt iemand alleen maar op een dwaalspoor Basisregels - nodig om je geheugen te trainen Belangrijk is om nieuwsgierig te blijven. Ontwikkel een passie voor wat je al zo lang interesseert maarwaar je nooit tijd voor had. Doe het samen met anderen als het kan. Je moet niets meer, je wilt en mag van alles. Blijf lezen, boeken kranten en volg de actualiteiten. Blijf ook lichamelijk in beweging. Let op wat je eet en wat je beter niet kunt eten. Zorg ervoor dat je het leven dat je leidt in balans is, niet overbelast maar ook niet onderbelast. Concentreer je op wat je wilt onthouden. Probeer zoveel mogelijk stress te vermijden. De cursusinhoud Zeven lessen van ieder 2 uur/elke les heeft de zelfde opbouw/korte terugblik naar de vorige les/nabespreken huiswerk/theorie/oefenen/ Nieuwe huiswerkopdracht. Onderwerpen die aan de orde komen: Kennis maken en namen onthouden/ De werking van de hersenen/ Concentreren/Ordenen/Beeld denken mind map maken/onthouden wat je leest. Er kunnen 8 tot 12 mensen deelnemen aan de cursus zodat iedereen genoeg ruimte krijgt om zijn eigen vragen in te kunnen brengen en om van elkaar te leren. Men herkent elkaars problematiek waardoor er zeer snel raakvlakken zijn met elkaar. Het is een gezellige leerzame cursus waar ook veel gelachen wordt. Door middel van het combineren van theorie en oefeningen maak je je de stof eigen en merk je welke geheugentechniek het beste bij je past en waar je verder mee kunt oefenen. Zo kan iedere deelnemer zijn eigen leer weg kiezen. Els Schipper Docent Geheugencursus Gilde Gooi Noord 5

6 Coach4you oversteekt de Amstel Het is 28 augustus Een plotseling zonnige dag op het marktplein van Uithoorn. Op het terras ligt op tafel een contract ter ondertekening voor. Aanwezig zijn Joop Hoogkamer vertegenwoordiger van de Stichting Samen aan de Amstel (zeldzaam toepasselijke naam vandaag) en Quirina Kofman, Wendy de Waal en Bas de Vree. Quirina en Bas zijn betrokken bij het Gilde De Ronde Venen (aan de oostkant van de Amstel) en in het bijzonder bij de Coach4you activiteiten daar. Na een presentatie in Uithoorn van de activiteit Coach4you is daar interesse ontstaan met als gevolg dat Wendy en Quirina daar de initiatiefnemers waren om ook in Uithoorn (westkant van de Amstel) Coach4you te starten. Uiteindelijk gebeurde dat in genoemde stichting. Wendy gaat in die stichting bestuurslid Coach4you worden. Vandaag wordt de overeenkomst gesloten tussen C4Y Uithoorn en de landelijke Stichting Coach4you. Bas is voorzitter van deze stichting en daarmee tevens bestuurslid van Gilde Nederland voor deze portefeuille. Quirina en Wendy hebben een vlotte succesvolle start weten te realiseren in Uithoorn zoals die vandaag bezegeld wordt. Ze zijn in Uithoorn met steun van de wethouder van Onderwijs de scholen langs geweest en hebben direct op drie scholen de aansluiting gevonden. Per begin van dit schooljaar worden zes leerlingen begeleid. Zes leerlingen met elk hun verhaal waarom ze een mentor nodig hebben. De leerkrachten groep 8 hebben deze leerlingen voorgedragen, hun ouder(s) en zij zelf stemden in en door Wendy en Quirina is beoordeeld of het kinderen waren die wij kunnen helpen. Ook zijn een zestal vrijwiligers geworven die de begeleiding gaan uitvoeren. Zij moeten stevige bagage hebben en krijgen van Gilde Nederland nog een training aangeboden. Wendy en Quirina hopen volgend jaar bij alle scholen bekend te zijn en leerlingen te werven. Joop Hoogkamer is trots dat de activiteit onder zijn stichting wordt ondergebracht en dat hij met deze activiteit extra waardering van de gemeente zal oogsten omdat er aan schooluitval-reductie zal worden gedaan enerzijds, en anderzijds omdat het mogen coachen van dergelijke leerlingen natuurlijk ook een prachtige vrijwilligersactiviteit is. Bas houdt ter plekke nog een pleidooi om de stichting om te vormen tot een Gilde Uithoorn maar daar is Joop bepaald nog niet aan toe. Het gezelschap gaat na tekenen van de overeenkomst onder een kopje koffie weer elk hun weg. Een mooie stap plezierig bezegeld op een mooie dag. Bas hoopt als verantwoordelijke binnen Gilde Nederland dat ook de zittende Gilden harder willen nadenken over de mogelijkheid om Coach4you op te pakken. Een prachtige activiteit die we toch zo veel mogelijk onder Gildeorganisaties moeten uitrollen op zo veel mogelijk plekken. Mooi voor het Gilde. Geweldig voor de betreffende kinderen en hun ouders en waardevol voor Gemeente en vrijwilligers. Bas de Vree 6

7 In Memoriam GJ van Lonkhuyzen Medio augustus j.l. bereikte ons het bericht dat GJ van Lonkhuyzen is overleden. Iemand die we zonder overdrijving kunnen typeren als één van de pioniers binnen het Gilde-project en die zich breed heeft ingezet. GJ is meer dan 20 jaar actief geweest voor Gilde Hilversum. Hij heeft zich in de jaren negentig van de vorige eeuw bijzonder sterk gemaakt voor Gilde Samen- Spraak, en toen het landelijke Gildeproject Coach4You beschikbaar kwam heeft hij ook dat project ingevoerd. Daarnaast heeft hij van af 2004 een grote rol gespeeld bij het ontwikkelen van stadsrondleidingen en aansluitend hierop enkele bijzonder informatieve boekjes samengesteld. Ook bij het 25-jarig jubileum van Gilde Hilversum in 2011 heeft hij een grote rol gespeeld. Voor Gilde Nederland heeft hij in 2005 de landelijke dag voor de Stichting Stimuleringsprijzen georganiseerd, heeft hij een aantal jaren geparticipeerd in de Raad van Afgevaardigden en was van af het begin redacteur van Gilde Actueel; eerst als gedrukt medium, later in de digitale versie. Op de laatste bijeenkomst van Gilde Hilversum (helaas t.g.v. de opheffing ervan) mocht ik hem decoreren met de Gouden Gildespeld. Zie daarvoor GANS maart De kaart die werd rondgestuurd n.a.v. zijn overlijden droeg als opschrift: Een mens is geen mens zonder andere mensen. Een typering die helemaal bij hem paste en die hij veelvuldig in praktijk bracht. Hij was al enige tijd ziek en zijn overlijden kwam dus niet echt onverwacht. We zullen met warmte aan hem terugdenken. Wim van Oosten Boek Versierd is een visuele gids Versieringen aan gebouwen zijn blikvangers. Je oog valt erop. Het boek Versierd neemt de kijker mee op een herkenningstocht langs veel voorkomende versieringen aan Nederlandse gebouwen van vroeger en nu.(stads)gidsen kunnen de voorbeelden uit Versierd moeiteloos vertalen naar versieringen aan gebouwen in de eigen stad. De meer dan 400 foto s met de termen zijn duidelijk, de korte uitleg geeft praktische informatie. De indeling van de hoofdstukken gaat uit van de kijker die voor het gebouw staat en kijkt. Naar deuren, ramen, verdiepingen en daken. Achterin het boek staan een historisch overzicht en een termen- en plaatsnamenregister. Wil van der Veur woont in Bennekom en was docent Nederlands en Culturele Kunstzinnige Vorming in het voortgezet onderwijs. Hij neemt, ook na zijn pensionering, nog steeds regelmatig middelbare scholieren mee op architectonische stadswandelingen en geeft af en toe lezingen over versieringen aan gebouwen. Versierd. Gids langs ornamenten en versieringen aan Nederlandse gebouwen heeft 296 pagina s, gebonden in een stevig omslag. Het verschijnt begin oktober 2014 en wordt in eigen beheer uitgegeven. COLOFON Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een uitgave van Gilde Nederland Hoofdredacteur: Wim van Oosten Telefoon: U kunt een exemplaar van Versierd bestellen, door een mail te sturen naar Dan maakt u 33,50 per exemplaar ( 28,50 voor het boek en 5 verzendkosten) over op IBAN NL44 ABNA t.n.v. W.M. van der Veur in Bennekom. Na ontvangst daarvan wordt het boek opgestuurd. Voor de bestelling van meer dan 5 exemplaren tegelijk, graag overleg vooraf. U kunt Versierd ook inkijken en aanschaffen bij boekhandel Novita en Bruna in Bennekom, boekhandel Kniphorst in Wageningen. Correspondent voor Noord- Holland, Flevoland en Utrecht: Vacature Idem voor Zuid-Holland en Zeeland: Willem Koole, Den Haag, Idem voor Noord-Brabant en Limburg: Hans Ursem Bijdragenden: alle lokale Gilden Basisontwerp: H2R+ creatieve communicatie bv, Deventer 7

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Cursussen Utrecht en haar historie

Cursussen Utrecht en haar historie Cursussen 2018 Utrecht en haar historie Wat een stad is Utrecht! Zoveel historie, zoveel nog te zien, en ik ben er al die jaren langs gefietst zonder het te weten. Voor u ligt de eerste folder met cursussen

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Zorg voor inwoners. Uitnodiging. Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest

Zorg voor inwoners. Uitnodiging. Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest Zorg voor inwoners Uitnodiging Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest beeld: cb shootings Uitnodiging Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging

Nadere informatie

Maandagmorgen/middag. 09.00 uur ontvangst op het OVC ( restaurant OVC ) Koffie/thee/frisdrank/Hollandse lekkernijen Anja/Tom/Noura

Maandagmorgen/middag. 09.00 uur ontvangst op het OVC ( restaurant OVC ) Koffie/thee/frisdrank/Hollandse lekkernijen Anja/Tom/Noura Maandagmorgen/middag 09.00 uur ontvangst op het OVC ( restaurant OVC ) Koffie/thee/frisdrank/Hollandse lekkernijen Anja/Tom/Noura 09.30 uur welkomstwoord door Jan Sluimer Ronald Born 10.00 uur rondleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 20 augustus 2015

NIEUWSBRIEF 20 augustus 2015 NIEUWSBRIEF 20 augustus 2015 Aly Hoekman Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor alle condoleances en blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van ons medebestuurslid Aly

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

18 april 2011 / JAARGANG 15 / NR 15 Sportdag groep 7&8 19 april Meivakantie 22 april t/m 8 mei ZAF 17 juni Agenda 18-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 5 en 6 19-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 7 en 8

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan:

GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan: Van: GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan: Secretariaat Griffie Onderwerp: Gouda opent Nederlands

Nadere informatie

Dick de Rooij is 6 jaar lid geweest van het bestuur Gilde Zeist en was zeer betrokken bij het oprichten en functioneren van het Provinciaal

Dick de Rooij is 6 jaar lid geweest van het bestuur Gilde Zeist en was zeer betrokken bij het oprichten en functioneren van het Provinciaal GANS nummer 1 - Februari 2012 Stichting Gilde Nederland Gilde-spelden voor Mirjam van der Staay en Dick de Rooij IN DEZE NIEUWSBRIEF 1 Gildespelden 1 Beste Lezer 2 Gilde Hilversum na 25 jaar 3 Aankondiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 Kantoor Een belangrijke functie binnen Gilde Alkmaar heeft het kantoor. Als een spin in het web ondersteunt dat de activiteiten van Gilde Alkmaar. Lijkt

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2013 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE OKTOBER 2015

MAANDINFORMATIE OKTOBER 2015 MAANDINFORMATIE OKTOBER 2015 Groep 4b werkt met Snappet. Iedere leerling heeft een tablet voor rekenen en spelling. OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 0104737889 www.startblokschiedam.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Een kijkje binnen het Maatjesproject! Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Een kijkje binnen het Maatjesproject! Enthousiaste vrijwilligers gezocht! Een kijkje binnen het Maatjesproject! 'Samen sta je sterk' Inhoud -Inleiding, Colofon. -Oproep nieuwe vrijwilligers... -De ervaring spreekt... -Kennismaking Nieuwe Directeur... -Steunpunt Zelfhulp presenteert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Schooljaar Nummer 4 / 25 september Klassenavonden

Schooljaar Nummer 4 / 25 september Klassenavonden Schooljaar 2014-2015 Nummer 4 / 25 september 2014 Klassenavonden Opzet Alle ouders zijn tussen 19.30 uur en 21.00 uur van harte welkom. De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig om bij alle informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Eet, drink en geniet...

Eet, drink en geniet... Eet, drink en geniet... Heerlijk genieten op een unieke locatie Wij stellen ons voor Wij, familie De Jonge, heten u van harte welkom bij Paviljoen Meerzicht. Al meer dan 18 jaar werken wij met veel passie

Nadere informatie

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen Hoe leer je Pools? E-book 1 Voordat je met een cursus Pools begint, ontwikkel je eigen methode om Pools te leren. Wat is jouw doel? Op welke wijze wil

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Vervanging van leerkrachten bij ziekte

Basisschool Pius X. Vervanging van leerkrachten bij ziekte Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 8 van 26 januari 2016 Jordaansingel 20. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-721396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Vervanging van leerkrachten bij ziekte Hierbij willen wij u

Nadere informatie

5OScouts SPONSORDOSSIER. Genk Centrum 1962-2012

5OScouts SPONSORDOSSIER. Genk Centrum 1962-2012 5OScouts Genk Centrum 1962-2012 SPONSORDOSSIER WAT IS SCOUTS GENK CENTRUM? Scouting is een jeugdwerking waar ploegwerk, inspraak, zelfwerkzaamheid, engagement en dienst de vijf basispijlers van onze aanpak

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Den Hollantschen Post

Den Hollantschen Post Den Hollantschen Post editie 10 juni 2015 Burgemeester op de Craenenbroecker koffie W e hadden speciaal bezoek in zorgvilla Craenenbroeck. Dit naar aanleiding van een bericht op onze Facebookpagina over

Nadere informatie

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 foto s schilderijen expositie mei 2015 Foto s fietstocht De Maasdorpen mei 2015 «1 van 2» Persbericht: Gilde zoekt cursusleiders Computer en Fotografie Hebt u

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2012

NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2012 Interinfo Groep Nederland www.interinfo.nl Secretariaat: L.J. den Holder Constance Gelderblomlaan 7 2545 EP DEN HAAG Tel. 070-3676268 e-mail: denholder@hetnet.nl NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2012 Ter inleiding

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02. De felicitaties zijn voor:

Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02. De felicitaties zijn voor: Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02 De felicitaties zijn voor: Datum: Naam: Groep van: 13 sept. Lina El Hatri juf Sandra en juf Maaike Max Kriesels juf Babs 14 sept. Aniela

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Er Zijn

Jaarverslag 2011. Er Zijn Jaarverslag 2011 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012

ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012 ONTMOETINGSPROJECT voor HINDOSTAANSE OUDEREN A S H A Utrecht ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012 Winnaar Vrijwilligersprijs Utrecht XL 2011 Categorie: Verbinding Ontmoetingsproject Hindostaanse

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN

DIT IS EEN UITGAVE VAN Colofon DIT IS EEN UITGAVE VAN Stichting Maatschappij en Onderneming Lange Voorhout 92 2514 EJ Den Haag Telefoon: +31(0)70 3528 528 Email: contact@smo.nl Redactie: Simone Langeweg Tekst- en Communicatieadvies

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Een weetje of een ideetje van onze kanjercoördinator. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum:

Een weetje of een ideetje van onze kanjercoördinator. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum: 5 mei 2016 Nieuwsbrief 10 Een weetje of een ideetje van onze kanjercoördinator Dit doen we wel: Een echte vriend probeert je te stoppen, als je rare dingen doet. Soms gaat het mis, dat kan gebeuren. We

Nadere informatie

Bram Theys - Michiel Schelkens

Bram Theys - Michiel Schelkens Bram Theys - Michiel Schelkens Op 3 mei vertrok de hele Latijnse afdeling van 4, 5 en 6 Latijn naar het prachtige en antieke Trier, misschien beter bekend onder de naam Augusta Treverorum. Na de busrit

Nadere informatie

Afsluiting carrière bij DAF Trucks Eindhoven Op woensdag, 20 augustus 2008

Afsluiting carrière bij DAF Trucks Eindhoven Op woensdag, 20 augustus 2008 Voorwoord Op maandagmorgen, 19 augustus 1963 ging ik vanuit Reusel naar de grote stad Eindhoven om daar te gaan leren en werken in de Bedrijfsschool van DAF. Al om 6.15 uur was ik in Reusel in de bus van

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012 Nieuwsbrief januari 2012 Start jubileumjaar 100 jaar Den Dolder op woensdag 1 februari 2012 Door diverse werkgroepen is hard gewerkt om, verdeeld over het gehele jaar 2012, een aantrekkelijk honderd jaar

Nadere informatie

Eindverslag LIMES lijn Dwars door Hoograven Fase 1.

Eindverslag LIMES lijn Dwars door Hoograven Fase 1. Eindverslag LIMES lijn Dwars door Hoograven Fase 1. 300 kinderen, 30 moeders, vaders, docenten en buurtbewoners maken samen in 4 weken 1100 mozaïekstenen in 12 kleuren en 32 verschillende patronen. Daarmee

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg.

EVEN BIJPRATEN 9. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. EVEN BIJPRATEN 9. Daar zijn we weer beste ouders en kinderen van De Arenberg. MET ZIJN ALLEN DIGITAAL. De ouders, die terugdenken aan hun eigen tijd dat ze op de basisschool zaten, zullen het met me eens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2017, nr. 24. was helaas erg Hollands. Gelukkig werden we van de ene naar de andere locatie droog vervoerd.

Nieuwsbrief oktober 2017, nr. 24. was helaas erg Hollands. Gelukkig werden we van de ene naar de andere locatie droog vervoerd. Verslag van ons -jarig jubileum was helaas erg Hollands. Gelukkig werden we van de ene naar de andere locatie droog vervoerd. Lieve gastouders en beste Stedenband-belangstellenden, Het is achter de rug,

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Inleiding Elke twee maanden komt de nieuwsbrief uit, met daarin nieuwtjes, mededelingen en belangrijke zaken van Kindercentrum nl en locatie de Apenrots. Manager Kinderopvang Onze

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

Studiedagen Vrije School Heerlen in Epen

Studiedagen Vrije School Heerlen in Epen Studiedagen Vrije School Heerlen in Epen Door Jolanda Zager, Intern Begeleider Dit jaar kozen we in het kader van onze jaarlijkse studietweedaagse voor het thema van het hoogbegaafde kind. En dan specifiek

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie