JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012-2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG - Vastgesteld: 7-11-

2 Voorwoord Ook in het afgelopen jaar was de Krimp een belangrijk thema voor Essentius. De financiële en personele gevolgen ervan dwingen tot actie. Er wordt intensief gezocht naar mogelijkheden om dit probleem het hoofd te bieden. Het al in het vorige schooljaar aangekondigde onderzoek naar een besturenfusie met Accent, Reflexis en Lima is het afgelopen jaar uitgevoerd. Een beperkter vorm van samenwerking met de Accent-scholengroep op het vlak van de invalpool kreeg inmiddels haar beslag. Een mooi voorbeeld van samenwerking met een duidelijke winst voor beide partijen. Ook langs de andere, heel open, lijn van We maken een plan werd geprobeerd om antwoorden te formuleren op de problematiek van de Krimp. De concrete resultaten laten nog even op zich wachten. Op bestuurlijk gebied zagen we de totstandkoming van de Raad van Toezicht voor Essentius. Een direct gevolg daarvan was de voordracht en benoeming in deze raad van GMR-lid Barry ter Voert. Dit betekent dat hij stopt als lid van de GMR. Daarnaast gaven zowel Iwan Beeks als Ramon Bleumer i.v.m. persoonlijke omstandigheden aan, hun GMR-taak voortijdig te willen beëindigen. Verkiezingen om deze open vallende plaatsen op te vullen werden in juni gehouden. Drie nieuw leden, t.w. Valerie Schepers-Ross, Igor Erinkveld en Monique Beckers zullen na de vakantie hun GMR taak kunnen beginnen. Zo blijkt ook verandering een constante te zijn. Christa van Dee, voorzitter p.2

3 Samenstelling GMR. De GMR startte in september in dezelfde samenstelling als het voorgaande schooljaar. Ook de taakverdeling van voorzitter en secretaris bleven ongewijzigd. Oudergeleding Iwan Beeks Ramon Bleumer Christa van Dee (voorzitter) Martin Drost Barry ter Voert Personeelsgeleding Diana Berendsen Evert Soontiëns (secretaris) Judith Vriezen Jolienke Weinans Fia Wiggers Notulist: Vanaf oktober is Eva Jasmijn Gunnewick de vaste notulist van de GMRvergaderingen. Daar is iedereen erg blij mee. De verdeling van de contactpersonen per school bleef ongewijzigd. School Antonius Borckeshof Christoffel Dobbelsteen Klimpaal Liborius Maria Martinus Pius X Walburgis Contactpersoon Iwan Martin Evert Ramon Judith Fia Diana Barry Jolienke Christa p.3

4 Bestuursvertegenwoordiger Na de vakantie is algemeen directeur Albert Sluiter voor 60% weer aan het werk gegaan. De heer Martin Bergevoet blijft hem op personeelsgebied ondersteunen. Opkomstpercentage GMR-vergaderingen Datum 11/9 24/10 22/11 21/1 28/2 18/4 22/5 5/6 20/6 Algemeen Personeel Ouders GMR Jaaroverzicht - Datum 11 september 24 oktober 22 november 21 januari 28 februari 18 april Onderwerp vergadering In deze opstartvergadering werd de jaarplanning, het jaarverslag besproken. Daarnaast kwamen de inrichting van de GMR-dropbox en de notitie Taakbeleid aan de orde. Ook in oktober kwam de dropbox aan de orde. Het blijkt even wennen. Er was na wat aanpassingen instemming met de notitie Taakbeleid. Ook werd er gesproken over de communicatie met de MR-en. Een eerste stap richting Opschaling werd gezet met de GMR -inbreng bij de zgn. nulmeting. De begroting van de GMR werd besproken en het verloop van de beoordelingsgesprekken werd geëvalueerd. Ook kwam We maken een plan voor het eerst aan de orde. Met toelichting van Robert Vastenhout werd de begroting van Essentius besproken. Ook kwamen weer Opschaling en We maken een plan ter sprake. Daarnaast werd het rooster van aftreden besproken. Er kwam informatie over het plan om over te gaan naar andere schooltijden. Dat blijkt in ieder geval een traject van een aantal jaren te worden. Verder kwam een plan op tafel om te gaan samenwerken met de Accentgroep op het vlak van de invalpool. Het plan helpt gedwongen ontslagen te voorkomen. Er werd weer gesproken over de communicatie met MR-en. Ook bleek het dit jaar toch nodig om GMR-verkiezingen te organiseren i.v.m. het terugtreden van Iwan Beeks. Er werd verslag gedaan van de resultaten van de Nulmeting en de vorderingen van We maken een plan (Acht uur overwerk). En het concept-bestuursformatieplan werd besproken. p.4

5 22 mei 5 juni 20 juni Aan de orde waren weer: Opschaling We maken een plan. Verder de notitie Schorsen / verwijderen van leerlingen, een verslag van de schoolbezoeken die de AD heeft afgelegd. De definitieve versie van het BFP werd goedgekeurd evenals de aangepaste versie van het functieboek.. Ook werd er gesproken over de voordracht door de GMR van een kandidaat voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht en werd kort stil gestaan bij het Zorgplan van het SWV WSNS Veel tijd werd besteed aan de bespreking van de resultaten van We maken een plan door Toine Pijnenburg en John Freriks en de zgn. onderlegger voor een besturenfusie. De GMR besprak het ERD (Eigen risicodragerschap vervangingskosten) De GMR draagt Barry ter Voert voor als lid van de Raad van Toezicht. Dat betekent voor hem vertrek uit de GMR. Er zullen verkiezingen worden uitgeschreven en omdat ook Ramon Bleumer aangaf te willen terugtreden, zullen er volgend jaar 3 nieuwe leden in de oudergeleding van de GMR zitten. In deze vergadering werden de stemmen die MR-en hebben uitgebracht geteld. Alle kandidaten kregen direct bericht van de uitslag. Robert Vastenhout besprak de jaarrekening over, de 1 e kwartaalrapportage over en het concept MJB personele kosten. De (P)GMR stemde in met het ERD. GMR jaar en verkiezingen werden kort geëvalueerd. p.5

6 Financieel overzicht Materiële kosten CNV-onderwijs 840,00 Kluwer 561,00 Vergaderkosten 517,00 Subtotaal 1.918,00 Personele kosten Overige kosten 1.250,00 Vergoeding GMR-leden (personele geleding) 0,00 Subtotaal 1.250,00 Totaal 3.168,00 In de begroting van Stichting Essentius was een bedrag ad 8.000,00 opgenomen. Met de realisatie is de GMR ruimschoots binnen het budget gebleven. Dit heeft er met name mee te maken dat er relatief weinig uitgaven zijn geweest voor training/scholing van GMR-leden en ook dat ouders af hebben gezien van een vergoeding. De vergoeding voor de personele geleding is met ingang van komen te vervallen, omdat de tijdsbesteding voor de personele geleding van de GMR opgenomen is in het taakbeleid van. Dit financieel overzicht is exclusief de salariskosten van de personele geleding, zoals deze in het taakbeleid zijn opgenomen. Deze kosten zijn met ingang van de begroting inzichtelijk gemaakt. p.6

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie