Gebruikershandleiding Robeltrein 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Robeltrein 5"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Robeltrein 5

2 2 Colofon Titel Status Definitief Versie 0.1 Datum Auteurs

3 3 INHOUDSOPGAVE Colofon... 2 Hoofdstuk 1 Algemene beschrijving Robeltrein Doel Samenstelling Robeltrein Zekeren van de spoorstaven... 5 Hoofdstuk 2 Lossen op de werkplek Aandachtspunten tijdens het lossen... 8 Hoofdstuk 3 Laden op de werkplek Aandachtspunten tijdens het laden...10 Hoofdstuk 4 Veiligheidsregels voor bedienend personeel Railpro Hoofdstuk 5 Bediening Robelkranen Startprocedure van Robelkranen nummer A B Startprocedure van Robelkraan nummer C Bediening kranen nummer A en B Bediening kraan C...14 Hoofdstuk 6 Vastzetten van de kranen voor transport Middels de klauwen op de desbetreffende klemspoorstaaf Tegen de buffers van de klemmenwagen Met twee kettingen afgespannen...16 Hoofdstuk 7 Aandachtspunten voor de vervoerders van de Robeltrein Profiel van de trein Lading en het zekeren hiervan Rangeerdersprofiel Beplakkingen Melden van bijzonderheden of defecten...17

4 4 Hoofdstuk 1 Algemene beschrijving Robeltrein 1.1 Doel Het doel van deze beschrijving is om alle betrokkenen, die te maken hebben met het laden of lossen, transporteren, onderhouden van de Robeltrein, of in de directe omgeving van de trein dienen te zijn, te wijzen op de aandachtspunten en gebruiksvoorschriften. Met de Robeltrein 5 is het mogelijk om spoorstaven van maximaal 360 meter lengte te laden en te lossen in de vrije baan. Doordat de spoorstaven door middel van de kraan worden geladen of gelost, is het mogelijk dit met een beperkt aantal bedieners te doen. De trein kan binnen een paar uur worden geladen en/of gelost. Doordat de Robeltrein wordt geladen en gelost door derden, zijn er altijd medewerkers van derden rondom de trein aanwezig. In hoofdstuk 2 en 3 worden deze externen gewezen op hun verantwoordelijkheden en de aandachtspunten rondom de Robeltrein. Ook bij het transporteren van de Robeltrein dienen een aantal veiligheidspunten in acht te worden genomen. De vervoerder dient haar personeel te wijzen op de veiligheidspunten genoemd in hoofdstuk Samenstelling Robeltrein 5 De Robeltrein is een samenstelling van goederenwagens en ontworpen door de firma Robel. Railpro is eigenaar en heeft de beschikking over één Robeltrein. De trein is opgebouwd uit negentien vierassige wagens van het type Uas, die gebouwd zijn door Talbot, en vier tweeassige wagens gebouwd door Werkspoor Utrecht. Op de wagens zijn verschillende onderdelen geplaatst die het transport, laden en lossen van 24 spoorstaven met een lengte tot 360 meter mogelijk maken. De middelste zeventien wagens zijn voorzien van speciale bokken, waarin de 24 spoorstaven kunnen worden neergelegd. In deze bokken liggen de spoorstaven op rollen, die het laden en lossen vereenvoudigen en tevens zorgen voor een zijdelingse borging van de lading. Om het spontaan rollen te voorkomen en de lading te zekeren, zijn aan weerszijden van deze zeventien bokkenwagens twee klemmenwagens geplaatst. Afhankelijk van de lading kunnen de spoorstaven in één of beide klemmenwagens worden vastgezet door middel van klemmen. Deze klemmenwagens zijn tevens voorzien van veiligheidsluizen, die het doorschieten van de spoorstaven in de lengterichting van de trein dienen te voorkomen. De voorkomende profielen zijn 60 E1, 54 E1 en 46 E3 en verschillende lengtes variërend van 24 tot 360 meter. De twee setjes tweeassige wagens staan beiden aan weerszijden van de trein en zijn voorzien van uitloopgoten en verschillende begeleidingsrollen voor het lossen en laden van de spoorstaven. Wagen is een gecombineerde wagen en heeft een vaste koppeling en kan niet uit elkaar worden

5 5 gehaald, omdat de buitenste tweeassige wagen geen zelfwerkend remsysteem heeft. De twee wagens aan de andere zijde van de trein hebben beiden een uniek nummer en kunnen wel van elkaar worden ontkoppeld. Samenstelling Robeltrein 5 Sub paragraaftitel (KOP 3) Tabel Zekeren van de spoorstaven Elke spoorstaaf wordt afzonderlijk vastgezet op maar één van de twee klemmenwagens, omdat de spoorstaven in de lengte van de trein vrij moeten kunnen schuiven in bogen. Het klemmen van de spoorstaven dient te gebeuren door middel van twee klemijzers, één bout en moer inclusief Foto 1

6 6 twee ringen. De klemijzers dienen elk aan één zijde van de spoorstaaf geplaatst te worden in de daarvoor bestemde uitsparing in de kam. De klemijzer dient rechtop langs de spoorstaaf te worden aangebracht. LET OP! Als de klem niet recht is aangebracht, kan deze tijdens de rit losraken, waardoor de spoorstaaf niet meer is gezekerd. De bout met moer plaatsen we in de uitsparing van het klemijzer, die vervolgens met een ring- /steeksleutel of ratel en de hand tot een bepaald moment vastgedraaid moet worden. Foto 2 Foto 3 Zodra één laag (acht spoorstaven of meerdere staven in het verlengde van elkaar) vol is, worden de kammen naar elkaar toe gedraaid en met een tussenstuk (foto 3) geborgd, zodat de kammen niet meer open kunnen. Door diagonaal stangen wordt de gehele constructie vastgezet op de klemmenwagon, zodat tijdens het rijden van de trein de spoorstaven niet in beweging kunnen komen.

7 7 Hoofdstuk 2 Lossen op de werkplek Het lossen gebeurt langs de spoorbaan door personeel van voestalpine Railpro en personeel van een aannemersbedrijf. De voorman van de Robeltrein geeft, voordat de werkzaamheden beginnen, instructies door en maakt afspraken met de machinist, veiligheidsmensen en LWB over de veiligheid en werkwijze ten behoeve van het personeel. De voorman van de Robeltrein zorgt dat de spoorstaafklemmen van de spoorstaven worden gehaald door het eigen Railpro-personeel. Tevens worden de spoorstaafankers van de trein gehaald en worden deze verstrekt aan het aannemerspersoneel. Foto 4 manipulator (kraan) Met behulp van de kraan worden de spoorstaven van de trein getrokken tot ongeveer een halve meter boven het bestaande spoor (foto 5). Daarna zorgt het aannemerspersoneel er voor dat de spoorstaven (spoorstaaf links en/of rechts van het spoor, op de koppen of in het midden van het spoor) door middel van de spoorstaafankers (foto 6) vastgemaakt worden aan het bestaande spoor.

8 8 Foto 5 Foto 6 Als dit gebeurt is, wordt gestart met het lossen van de spoorstaven. De voorman geeft instructies aan de machinist via portofoon of andere communicatiemiddelen (rijden of rijrichting). Tijdens het lossen glijdt de trein onder de spoorstaven uit. De snelheid waarmee dit gebeurt is maximaal vijf kilometer per uur. Wanneer de spoorstaven geheel van de trein zijn getrokken, geeft de voorman een teken aan de machinist dat deze kan stoppen. LET OP! Als de communicatiemiddelen niet werken, zal men moeten overschakelen op lichtsignalen (zaklantaarn) of door het bedienen van de kopkranen van de doorgaande luchtleiding. 2.1 Aandachtspunten tijdens het lossen Werkplekbeveiliging Railpro-personeel Op de donderdagse weekindeling krijgt de voorman de planning voor de komende week, Hierop is aangegeven op welke plaats de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd. De voorman zorgt dat hij alle relevante gegevens verzamelt om op een juiste manier te kunnen handelen bij onregelmatigheden Geklemde spoorstaven losmaken Pas na stilstand van de trein mogen de volgende spoorstaven los worden gedraaid voor de volgende lossing. Dit in verband met het doorschieten van de spoorstaven wanneer er plotseling geremd wordt Hellingen Staat de trein op een helling, dan dient men de staven pas los te draaien wanneer de kraan de spoorstaven vast heeft. De mogelijkheid bestaat dat de staven uit zichzelf gaan rollen. Als de kraan de spoorstaven vast heeft, geleidt hij deze door de invoerbok en langs de kegel door de uitvoerschacht.

9 Ruimte rond om de wagons Tijdens het lossen is alleen Railpro-personeel toegelaten op en direct rondom de wagons (twee meter van de wagens blijven). Dit over de gehele lengte van de trein (alle bijbehorende wagons). Tijdens het lossen beweegt de te lossen spoorstaaf zich over de wagens, waardoor de kans op aanraking en lichamelijk letsel bestaat. Tevens rijden er over de gehele lengte van de trein één of twee kranen, waarvan de machinist maar beperkt zicht heeft. De loopspoorstaaf van de kraan is en kan niet worden beveiligd en is daarmee een risicogebied voor onbevoegden. Foto 7 Foto Omgeving Als er gelost wordt binnen de bebouwde kom wordt er uitsluitend gecommuniceerd via de portofoon of door middel van lichtsignalen (bijvoorbeeld zwaailicht). Het gebruik van geluidsignalen binnen de bebouwde kom is niet toegestaan.

10 10 Hoofdstuk 3 Laden op de werkplek Het laden van de Robeltrein in de baan gebeurt door dezelfde Robeltrein 5 en met hetzelfde bedienend personeel als bij het lossen. De spoorstaven worden zowel links als rechts van het spoor opgetild door de kraan. Als de kraan beide spoorstaven opgetild heeft van de grond geeft de voorman het teken aan de machinist dat hij geduwd mag op komen rijden richting de plek waar de spoorstaaf geladen moet worden. De snelheid mag maximaal drie kilometer per uur zijn. De kraan rijdt met dezelfde snelheid over de trein, in tegenovergestelde richting. De spoorstaaf wordt op deze manier op de trein geladen via de rollen en bokken. De spoorstaven worden door de invoerbok getrokken om te voorkomen dat de spoorstaaf gaat kantelen. LET OP! Tijdens het laden dient men te letten op oneffenheden of verdikkingen in de spoorstaaf (thermietlassen, ES-lassen, slijtplankjes dienen te worden verwijderd, ook kromme staven kunnen niet op de trein getrokken worden), om te voorkomen dat deze in de invoerbok vastlopen. De trein dient dan tot stilstand te worden gebracht om de verdikkingen uit de spoorstaaf te snijden. Als de spoorstaven op de trein zijn geladen geeft de kraanmachinist het signaal aan de klemmenman dat de spoorstaven geklemd mogen worden. De kraanmachinist moet er rekening mee houden dat de spoorstaven ongeveer anderhalve meter over de kammen komen te liggen. 3.1 Aandachtspunten tijdens het laden Werkplekbeveiliging Railpro-personeel Zie punt Geklemde spoorstaven vastmaken Pas na stilstand van de trein mogen de spoorstaven vast worden gedraaid, in verband met het per ongeluk bewegen van de spoorstaven als er plotseling geremd wordt of de kraan de spoorstaaf niet meer vast heeft Hellingen Staat de trein op een helling dan dient men de spoorstaven vast te draaien voordat de kraan de spoorstaven los laat. Het gevaar bestaat dat de spoorstaven uit zichzelf gaan rollen Ruimte rondom de wagons Zie punt

11 Omgeving Als er geladen wordt binnen de bebouwde kom wordt er uitsluitend gecommuniceerd via de portofoon of door middel van lichtsignalen (bijvoorbeeld zwaailicht). Het gebruik van geluidsignalen binnen de bebouwde kom is niet toegestaan.

12 12 Hoofdstuk 4 Veiligheidsregels voor bedienend personeel Railpro Dit zijn de veiligheidsregels voor het bedienend personeel van voestalpine Railpro die in acht dienen te worden genomen bij het laden en lossen van de Robeltrein: 1. Men dient in het bezit te zijn van een geldig Bewijs van Toegang tot spoorwegterreinen 2. Het dragen van veiligheidschoenen S3 en een gele jas of veiligheidsvest met fluorescerende strepen 3. Men maakt altijd gebruik van openbare en/of dienstpaden 4. Voordat de werkzaamheden gaan beginnen dient er een veiligheidsman en een leider werkplekbeveiliging (LWB) aanwezig te zijn. Tevens is met alle betrokkenen gesproken over de uit te voeren werkzaamheden en de veiligheidsrisico s 5. Er mogen maximaal twee spoorstaven losgemaakt worden per lossing, nadat de trein tot stilstand is gekomen op de plek van lossen 6. De noodremmen van de Robeltrein zijn te vinden aan weerszijden van de uitloopwagens direct naast de opstaptreden op de kop 7. Men dient als kraanmachinist en als klemmenman te allen tijde op de trein te blijven. Als één van deze functionarissen van de trein af wil dan dient dit te gebeuren in overleg met en in aanwezigheid van een veiligheidsman of LWB 8. Bij lossen van spoorstaven mag de trein niet harder dan vijf kilometer per uur rijden. Als er geladen wordt dan mag de maximum snelheid van drie kilometer per uur niet worden overschreden.

13 13 Hoofdstuk 5 Bediening Robelkranen 5.1 Startprocedure van Robelkranen nummer A B Het starten van deze kranen kan alleen als het massaslot is ingeschakeld. Door dit massaslot is de kraan beveiligd tegen misbruik en kunnen de accu s niet leeglopen. Door middel van het omdraaien van de contactsleutel wordt de kraan gestart en is het mogelijk de verlichting en de kachel in te schakelen. 5.2 Startprocedure van Robelkraan nummer C Het starten van nummer C verschilt op enkele punten. 5.3 Bediening kranen nummer A en B Het bedienen van de armen gebeurt door hendels Bedieningspaneel Hendel 1 is de bediening van de gehele arm. Duwt men deze omhoog dan zal de arm naar links zwenken. Beweegt men deze naar beneden dan zal de arm naar rechts zwenken. Als hendel 2 omhoog wordt gedaan gaat de grote arm omhoog. Duwt men deze naar beneden dan gaat de grote arm naar beneden. Door hendel 3 naar beneden te halen wordt de klemklauw geopend. Plaatsen we deze hendel terug naar de middenstand dan sluit de klemklauw zich. Met hendel 4 bedient men de korte arm. Als men deze naar beneden duwt komt de korte arm naar binnen en beweegt men hem naar boven tegen de stop dan beweegt de korte arm naar buiten. Duwt men de hendel door de stop heen, dan komt de korte arm in de vrijstand, zodat de arm als het ware los komt te hangen. Als we de kranen willen verplaatsen dan moeten we dit doen met pedalen die op de vloer zitten. Door pedaal 1 naar voren te duwen rijdt de kraan achteruit. Door pedaal 2 naar voren te duwen rijdt de

14 14 kraan vooruit. Als knop 5 ingedrukt wordt, activeert men het zwaailicht. Met knop 6 bedient men de claxon. 5.4 Bediening kraan C Het bedienen van deze kraan gebeurt door twee joysticks. Linker joystick: Door de knop op de linker joystick te drukken en de stick naar links te bewegen gaat de tang open. Bewegen we de stick naar rechts dan sluit de tang zich. Druk je de linker joystick omhoog dan beweegt de korte arm naar voren. Halen we de hendel naar beneden dan gaat de korte arm naar binnen. Rechter joystick: Door de rechter joystick omhoog te bewegen beweegt de grote arm omhoog. Duwen we de joystick naar beneden dan zakt de grote arm, we drukken bij deze handeling niet op de knoppen. Als we de rechter joystick naar links bewegen zwenkt de grote arm naar links. Bewegen we de grote arm naar rechts dan zwenkt de grote arm naar rechts. Drukken we op de knop van de rechter joystick dan wordt de claxon geactiveerd Bedieningspaneel Op het bedieningspaneel vinden we hendel nummer 1. Met deze hendel kunnen we het toerental verhogen of verlagen (omhoog = hoger toerental / beneden = verlagen toerental) van de kraanmotor. Knop nummer 3 is een noodstop. Knopnummer 4 schakelt het rijden van de kraan uit. De twee lampen zijn er voor het bepalen van de rijrichting (links naar achteren en rechts naar voren). Als men de kraan wil verplaatsen doet men dit door het pedaal onder het bedieningspaneel te bedienen. Kantelt men dit pedaal naar voren dan verplaatst de kraan zich. Naast dit pedaal zit nog een pedaal die voor de zandstrooier is. Deze pedalen komen aan beide zijden van de kraan voor en werken allen zoals hierboven omschreven.

15 15 Hoofdstuk 6 Vastzetten van de kranen voor transport De Robelkranen dienen voor transport te worden vastgezet op de onderstaande drie punten. 6.1 Middels de klauwen op de desbetreffende klemspoorstaaf Foto 9 Klemspoorstaaf voor de klauw Foto 10 Kraan vastgezet met de klauw op de klemspoorstaaf 6.2 Tegen de buffers van de klemmenwagen Foto 11 Kraan tegen het stootjuk van de klemmenwagen geplaatst

16 Met twee kettingen afgespannen Foto 12 Kraan afgespannen met twee kettingen tegen het stootjuk

17 17 Hoofdstuk 7 Aandachtspunten voor de vervoerders van de Robeltrein 7.1 Profiel van de trein Het kinematisch omgrenzingsprofiel van de trein is conform UIC G2. Hier dient men bij het aanvragen van een dienstregeling rekening te houden. De gegevens noodzakelijk voor een dienstregeling zijn vermeld in het Inzetcertificaat nummer W Lading en het zekeren hiervan Voor transport dient de lading te zijn vastgezet, conform de richtlijnen genoemd in paragraaf 1.3 Zekeren van de spoorstaven. Indien dit niet het geval is, dient u dit aan te geven bij voestalpine Railpro (zie telefoonnummers hieronder). 7.3 Rangeerdersprofiel Doordat de uitloopwagens van speciaal ontworpen uitloopgoten zijn voorzien, die de spoorstaaf uiteindelijk maximaal begeleiden tijdens het lossen en laden, komen deze onderdelen binnen het rangeerdersprofiel. Tijdens het koppelen van de wagens dient de rangeerder/machinist dan ook rekening te houden met beperkte bewegingsruimte tussen beide voortuigen. De beperking zit alleen aan de wagonzijde en dan ook nog eens onder de buffer. Er is geen beperkte bewegingsruimte boven de buffers ter hoogte van het hoofd van de rangeerder/machinist. 7.4 Beplakkingen De Robeltrein dient standaard te zijn voorzien van de beplakking muster U, beplakking voor bijzondere zendingen, omdat er op de trein een lading aanwezig is, die over meerdere wagons is verdeeld. 7.5 Melden van bijzonderheden of defecten De vervoerder controleert de trein als er geen medewerkers van voestalpine Railpro meer aanwezig zijn. Mocht de wagencontroleur/machinist tijdens deze controle bijzonderheden vinden, dan dient hij dit direct te melden aan voestalpine Railpro Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en uur) Transportplanning, telefoonnummer +31(0) Buiten kantoortijden Transportbewaking, telefoonnummer +31(0) Of Wachtdienst voestalpine Railpro, telefoonnummer +31(0)

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3

Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3 Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3 Bediening 1 Contactslot 2 Urenteller 3 Waarschuwingslampje 4 Claxonschakelaar 5 Schakelaar werklamp 1 Gashendel 2 Rijhendel (links) 3 Rijhendel (rechts)

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding.

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. AluTech 3400 serie (opbouw) AluTech 3500 serie (inbouw) AluTech 540 AluTech 540/O Inhoud Pagina Overzicht bedieningselementen 2 Rugleuning instellen 3 Hoogte voetensteun instellen

Nadere informatie

Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist

Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist BEDIENINGSUITLEG 1 - Bestuurderszetel 17 - Hendel stuurafstelling 2 - Sleutelschakelaar (START) 18 - Bedieningshendel hijsen linker

Nadere informatie

Bedieningshandleiding HW20M GENIE versie

Bedieningshandleiding HW20M GENIE versie Bedieningspanelen: Bedieningshandleiding HW20M GENIE versie-2012 1 Bedieningshandleiding HW20M GENIE versie-2012 2 Bedieningshandleiding HW20M GENIE versie-2012 3 Bedieningsprocedure: Indien de arm(kooi)

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak.

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Veiligheidsvoorzieningen Beschermingsvoorzieningen mogen alleen worden verwijderd resp. geopend na stilstand van de dumper met geactiveerde parkeerrem, uitschakelen

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Besturingssysteem Co-pilot. Gebruiksaanwijzing

Besturingssysteem Co-pilot. Gebruiksaanwijzing Besturingssysteem Co-pilot Gebruiksaanwijzing NL B Hier vindt u Permobil Permobil BV is verantwoordelijk voor service/verkoop via importeuren en plaatselijke dealers in grote delen van Europa. Voor nadere

Nadere informatie

Handleiding: zelfr. knik telescoophoogwerker 20 mtr. hybride

Handleiding: zelfr. knik telescoophoogwerker 20 mtr. hybride Handleiding: zelfr. knik telescoophoogwerker 20 mtr. hybride 1 Achterwiel 8 Platformbediening 2 Stuurwiel 9 Platform 3 Voeding naar acculader 10 Draaihek 4 Grondbediening 11 Veiligheidsgordelverankeringspunt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding kort

Gebruikershandleiding kort Velo-Plus² Van Raam BV Aaltenseweg 56 7051 CM Varsseveld Zadelhoogte U stelt de zadelhoogte correct in, door op de fiets te gaan zitten en een voet op het pedaal in de onderste stand te zetten. In die

Nadere informatie

Stoelen VOORSTOELEN. Juiste zithouding H6544L. Stoelen

Stoelen VOORSTOELEN. Juiste zithouding H6544L. Stoelen Stoelen VOORSTOELEN De stoel nooit afstellen als het voertuig in beweging is. Als van deze instructies wordt afgeweken, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of verlies van controle over het voertuig.

Nadere informatie

Etiketteerapparaat Selenia

Etiketteerapparaat Selenia Etiketteerapparaat Selenia Laden met etiketten (zie ook tekening III): - Verwijder de etikettenplaat (17) van de machine. - Neem een pakje etiketten en klem deze tussen de 2 met rubber beklede zijsteunen

Nadere informatie

Installatievoorschrift opsluitconstructie Aandrukker

Installatievoorschrift opsluitconstructie Aandrukker Installatievoorschrift opsluitconstructie Aandrukker 2 Colofon Titel Status Definitief Versie 2.0 Datum 8-2-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE Colofon... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Installatievoorschrift

Nadere informatie

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 Machinist 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 2 Gebieden: gebied verantwoordelijk bestaat uit de sporen - WZ, vanaf sein 2;

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding kort

Gebruikershandleiding kort kort Van Raam BV Aaltenseweg 56 7051 CM Varsseveld Positie zitting Om de positie van de stoel correct in te stellen zet de berijder een voet op het pedaal in de uiterste stand vanaf de berijder. Stel de

Nadere informatie

4 Aan- en afkoppelen 74

4 Aan- en afkoppelen 74 4 74 4.1 Gedragen werktuigen Eerst moet je weten wat allemaal lading is. Lading noemen we in elk geval alle personen, dieren en goederen die je met een trekker kunt vervoeren. Maar lading zijn ook alle:

Nadere informatie

Handleiding valbeveiliging

Handleiding valbeveiliging Handleiding valbeveiliging De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking van valbeveiliging De valbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen: Ankerpunt met ankerlijn en openende handgreep.

Nadere informatie

De locomotor. II km/h; IV km/h. HOOFDSTUK IV.

De locomotor. II km/h; IV km/h. HOOFDSTUK IV. HOOFDSTUK IV. De locomotor. 9. De benaming. Een locomotor is een kleine, door een verbrandingsmotor voortbewogen locomotief, welke hoofdzakelijk voor rangeerdoeleinden gebruikt wordt en zoo noodig ook

Nadere informatie

Verwijder de transportbeveiliging - magneetband

Verwijder de transportbeveiliging - magneetband Opstarten ( CRAMBO 500 direct) Pagina Afkoppelen machine.. Activeer de parkeerrem => uittrekken rode knop => zwarte knop D indrukken. Laat de trailer met de rode hendel zakken door deze naar links te 3.

Nadere informatie

Fietsworkshop Opkikker 2016

Fietsworkshop Opkikker 2016 Fietsworkshop Opkikker 2016 1. Fietsonderdelen 2. Verplichte onderdelen fiets De racefiets - twee goed functionerende remmen: één op het voorwiel en één op het achterwiel De kinderfiets - één goed functionerende

Nadere informatie

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwisser, trip computer

Nadere informatie

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier:

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier: Naam leverancier: Handleiding Mondo elektrisch Medross Rehab B.V. Dommelstraat 6B 5347 JL OSS Telefoon: 0412 46 51 16 Fax: 0412 46 51 17 E-mail: info@medross.nl Internet: www.medross.nl CE VERKLARING

Nadere informatie

4.3.3 Etiket M4 of R2 "Remleiding buiten dienst"

4.3.3 Etiket M4 of R2 Remleiding buiten dienst Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 16 Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 17 Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 18 Vergezellende bediende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Combi-Camp. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties

Nadere informatie

Tweeassige trekkers juli 2008

Tweeassige trekkers juli 2008 Tweeassige trekkers juli 2008 Inhoud Inleiding 5 1 Veiligheid en milieu 1.1 Lekkage van brandstof, olie of koelvloeistof 1.2 Wettelijke regels 7 7 7 2 Starten, wegrijden en stoppen 2.1 Starten 2.2 Wegrijden

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE

SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE NL SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE INHOUD Introductie Introductie 1 Snelheidsinstelling en stuurkast opties 2 Rijtechniek 3 Instelling arm- en beensteunen 4 Opladen

Nadere informatie

Demonteren achterbrug

Demonteren achterbrug 6 mm imbus sleutel 10 hamer draad 1. Het handigste begin je met het delen van de ketting. Om wat meer ruimte te krijgen haal je de ketting van de spanner voorin. 1 2 2. Nu kun je bij de achteras de ketting

Nadere informatie

Handleiding Hijscilinder

Handleiding Hijscilinder Handleiding Hijscilinder Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING...3 BEDIENEN...4 STORINGEN...8 BIJLAGEN... 12 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt het gebruik van de hijscilinder stap voor stap beschreven.

Nadere informatie

Cabri werkblad. Meetkundige plaatsen

Cabri werkblad. Meetkundige plaatsen Cabri werkblad Meetkundige plaatsen 1. Wat is een meetkundige plaats? We geven direct maar een Definitie Een meetkundige figuur heet meetkundige plaats van punten met een bepaalde eigenschap indien: 1.

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Heftruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Automatische transmissie

Automatische transmissie Automatische transmissie TRANSMISSIEHENDEL H3916 De CommandShift transmissie kan als automaat en als handbak worden gebruikt. Automatische bediening Normaal staat de transmissie op 'automatisch'. Nadat

Nadere informatie

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN Voordat tot bediening van de aanhangwagen wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk "Veiligheid" bekend zijn. Dit hoofdstuk is bestemd voor bedieners zoals aangegeven

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Deze instructie moet bezien worden als een snelstartgids en is een uittreksel van de bedieningshandleiding van het Cargo Floor laad- en lossysteem, welke standaard meegeleverd wordt met elk systeem. Van

Nadere informatie

Railtransport Prijslijst 2010/2011

Railtransport Prijslijst 2010/2011 Railtransport Prijslijst 2010/2011 2 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Informatie uitgave Yvette Roos, communicatiemedewerker T. 035-688 96 87 yvette.roos@railpro.nl Informatie railtransport

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Een orgineel Hoverstoel bouwen Stoel. Bodemplaat. Aandrijfaggregaat. Stuurknuppel. Aandrijfblazer. Hefhendel. Bodemplaat Schaf

Nadere informatie

De spoorweg en het rollend materieel.

De spoorweg en het rollend materieel. HOOFDSTUK i. De spoorweg en het rollend materieel. 1. Het rijden over de spoorbaan. Het spoorwegbedrijf vormt een onderdeel van het groote verkeersapparaat, waarover de menschheid beschikt. Het verkeer,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Welke werkzaamheden heeft een krol. Hoofdstuk 4: Overige machines met spoorwerkzaamheden

Hoofdstuk 2: Welke werkzaamheden heeft een krol. Hoofdstuk 4: Overige machines met spoorwerkzaamheden Hoofdstuk 1: De krol Hoofdstuk 2: Welke werkzaamheden heeft een krol Hoofdstuk 3: De krol heeft veel bakken Hoofdstuk 4: Overige machines met spoorwerkzaamheden Hoofdstuk 5: papieren voor het werken aan

Nadere informatie

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1 G E B R U I K S H A N D L E I D I N G ALP-Lift Luchtlift Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving ALP-Lift montagelift 3 4. Veiligheidsvoorschriften 3 5. Ingebruikname

Nadere informatie

HermanMiller Embody Bureaustoel. Zitten dat werkt voor jou.

HermanMiller Embody Bureaustoel. Zitten dat werkt voor jou. HermanMiller Embody Bureaustoel Zitten dat werkt voor jou. Bedankt voor je aankoop van een Herman Miller Embody bureaustoel. Wij bij Herman Miller vinden het belangrijk hoe je zit. Onze passie over hoe

Nadere informatie

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer.

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Road Standards Zekering Voorschriften Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Tata Steel Supply Chain Europe Revisie 1.0 NL Outbound Afdeling Datum : 01/08/2015 Geldig

Nadere informatie

Handleiding rolzeilmechanisme

Handleiding rolzeilmechanisme Handleiding rolzeilmechanisme Voor de inbouw van een rolzeilmechanisme is het aan te raden onderstaande montage aanwijzingen aandachtig door te lezen. Pagina 1 Dit rolzeil mechanisme dient er voor om uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Elektrische Babboe Big

Gebruikershandleiding Elektrische Babboe Big Gebruikershandleiding Elektrische Babboe Big Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Elektrische Babboe Big. Deze handleiding geeft u meer informatie over de accu, het gebruik van de accu en het

Nadere informatie

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/0 type Malta en Rhodos Lees eerst dit voorschrift geheel door. Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 0 mm, dop 7 mm, potlood, steeksleutel 7 mm, imbussleutel

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: RST Reachstackerchauffeur Theorie 1. Wettelijke eisen 1.1 De kandidaat kan aangeven wat het woord Arbo-wet betekent. 1.2 De kandidaat kan het doel van de

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr Instructienr. Versie Ond. nr. 9491340 1.0 Dakbox A8901430 Pagina 1 / 8 B8901445 Pagina 2 / 8 INLEIDING Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint. Opmerkingen en waarschuwingsteksten

Nadere informatie

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt.

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Hoofdstuk : HNDB-SSM-18 Pagina: 1 van 7 1.0 Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Zowel pakken hout (max. 40 delen van gelijke lengte), als een

Nadere informatie

Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u uw Strider scooter gebruikt!

Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u uw Strider scooter gebruikt! ST4 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. VEILIGHEID 3. BEDIENING 4. ZITPOSITIE 5. RIJDEN 6. BATTERIJEN OPLADEN 7. ONDERHOUD 8. TECHNISCHE GEGEVENS 1. INLEIDING Deze handleiding geldt voor de volgende

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Bijzondere Verrichtingen CBR

Bijzondere Verrichtingen CBR Bijzondere Verrichtingen CBR Lopend achteruit parkeren De motor afzetten en aan de linker zijde van de motor lopen met 2 handen aan het stuur. Voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen.

Nadere informatie

Instructie Botenwagen Amenophis

Instructie Botenwagen Amenophis Instructie Botenwagen Amenophis Doel van dit Instructieboek is dat iedereen met behulp van deze instructie boten kan laden op de botenwagen. Inhoudsopgave Regels 3 Welk rijbewijs heb ik nodig? 3 Lading

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Dit is de gebruikershandleiding van de robotarm. Hierin kan men mogelijke problemen en oplossingen vinden. De gebruikte knoppen komen ter sprake. Gebruikershandleiding Robotarm team 4 Niels Vervaet, Willem

Nadere informatie

L3G Niet Routine - Werkzaamheden op, naast of aan het spoor

L3G Niet Routine - Werkzaamheden op, naast of aan het spoor het spoor Doel Het veilig en juist uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op het werken op, naast of aan het spoor op het Dow terrein. Categorie en level Categorie: Maintenance Operations Anders

Nadere informatie

Brancherichtlijn Oversteken van sporen

Brancherichtlijn Oversteken van sporen Brancherichtlijn Oversteken van sporen vijf veel voorkomende situaties Behoort bij VVW-Trein Brancherichtlijn Oversteken van sporen 1.3 dec 14 1 Brancherichtlijn Oversteken van sporen 1.3 dec 14 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatievoorschrift kunststof dwarsligger

Installatievoorschrift kunststof dwarsligger Installatievoorschrift kunststof dwarsligger 2 Colofon Titel Status definitief Versie 1.0 Datum 30-11-2010 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE Colofon... 2 Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 1.1 Scope... 4 1.2 Toepassing...

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RODEO BED / SURFPLANK

GEBRUIKERSHANDLEIDING RODEO BED / SURFPLANK GEBRUIKERSHANDLEIDING RODEO BED / SURFPLANK Provent Group is niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Rodeo Bed of Surfplank gedurende de gehele verhuurperiode.

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Skibox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr

Installation instructions, accessories. Skibox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr Instructienr. Versie Ond. nr. 9172151 1.0 Skibox A8900779 Pagina 1 / 7 B8900861 Pagina 2 / 7 INLEIDING Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint. Opmerkingen en waarschuwingsteksten

Nadere informatie

Integrerend deel van de Bedieningshandleiding Toegangscontrole Module

Integrerend deel van de Bedieningshandleiding Toegangscontrole Module Integrerend deel van de Bedieningshandleiding Toegangscontrole Module Eerste Uitgave Eerste Druk Code 1277289DU Integrerend deel van de Bedieningshandleiding Eerste Uitgave - Eerste Druk Inleiding Gevaar

Nadere informatie

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Montagerichtlijn SITdefault Fietshouder, trekhaak MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: CHP Chauffeur Containerheftruck Praktijk 1. Controle en onderhoudshandelingen 10% 1.1 De kandidaat kan de controle- en de vorken van de containerheftruck

Nadere informatie

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service)

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) Machines met XTC Mk3 Proportioneel Controls (7 service) wordt geleverd met de hieronder getoonde besturing. De eenheden voor zowel elektrische en

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 19 07 39 Roboraptor Inhoudsopgave Pagina Overzicht Roboraptor 3 Overzicht afstandsbediening 4 Toelichting over de batterijen 5 Basishandelingen bediening 6 Bediening

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B Voertuigcontrole 9-VLD-47 21 E achter B Dit document bevat de onderdelen die u nodig heeft tijdens uw opleiding en examen. Kentekens Apk-bewijs Dodge Mogelijke vragen op het examen behorend bij kentekens

Nadere informatie

De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren. Supplement voor het Gebruiksaanwijzing / / NL

De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren. Supplement voor het Gebruiksaanwijzing / / NL De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren Supplement voor het Gebruiksaanwijzing 1544599 / 2010-11 / NL De rolstoel met iemand erin in een voertuig vervoeren Zelfs wanneer de küschall K-Series-rolstoel

Nadere informatie

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

Bijlage 16: Handleiding

Bijlage 16: Handleiding Bijlage 16: Handleiding Hier volgt een zeer gedetailleerde handleiding van hoe de lasercutte Mendel geassembleerd kan worden. Eerst zal er begonnen worden met enkele kleinere tussenassemblees. In de handleiding

Nadere informatie

LUCHTVERING L.AL.94.LOW. Bestemd voor: Alko Chassis. Model: vanaf 1994-2002

LUCHTVERING L.AL.94.LOW. Bestemd voor: Alko Chassis. Model: vanaf 1994-2002 LUCHTVERING ALKO Chassis 1994-2002 Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 7496 CA Hengevelde The Netherlands Tel.: +31-(0)547-333065 Fax: +31-(0)547-333068 Website: www.dunlopsystems.com Art. nr.:

Nadere informatie

letta AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING

letta AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING letta Couthoflaan 14-16 B-8972 PROVEN T 0032 (0)57 30 11 66 F 0032 (0)57 30 14 83 info@interiortechnology.be www.interiortechnology.be Het automatisch zijschuivend

Nadere informatie

DUTCH Document number: Date:

DUTCH Document number: Date: DUTCH Document number: 86142-1 Date: 02-2011 Let op: Zorg dat u er altijd zicht op hebt Met automatische koersbesturing is het besturen van uw schip gemakkelijker, maar het is GEEN vervanging van goed

Nadere informatie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie 14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie Dubbele functie: plafondlamp geschakeld via sensor en noodverlichting in één behuizing Ideaal voor traphallen, gangen, toiletten, openbare ruimtes, Met geïntegreerde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Leenstra Bouwklemmen

GEBRUIKERSHANDLEIDING Leenstra Bouwklemmen GEBRUIKERSHANDLEIDING Leenstra Bouwklemmen Klem volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG Projectnummer : 17778 Versienummer : 2016-02 Fabrikant Bezoekadres Postadres : Leenstra B.V. : Tussendiepen 52, 9206

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

LUCHTVERING. Bestemd voor: Renault Master Opel Movano voorwielaandrijving

LUCHTVERING. Bestemd voor: Renault Master Opel Movano voorwielaandrijving LUCHTVERING Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 7496 CA Hengevelde The Netherlands Tel.: +31-(0)547-333065 Fax: +31-(0)547-333068 Website: www.dunlopsystems.com Art. nr.: L.MAS.10.C.M Bestemd voor:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan uw Weijer

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev.

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev. Bedoeld voor gebruik met de Apple 21.5 imac en 27 imac (eind 2012 en nieuwer). Maximum totaalgewicht (inclusief de imac, het toetsenbord en de muis) mag niet groter zijn dan 11,34 kg. For the latest User

Nadere informatie

Handleiding Omloopsteiger

Handleiding Omloopsteiger Handleiding Omloopsteiger Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 9 MONTAGE / LOSSEN... 11 DEMONTAGE... 13 TRANSPORT (LADEN)... 14 Pagina 2 Inleiding In deze

Nadere informatie

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen Deel IX Vastgelegde wissels, spoorafsluitingen en brugbeveiligingsinrichtingen 1976 Beherende instantie: RIB B&I I&C Inhoudverantwoordelijke

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport - 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport Het komt op vrijwel iedere werkplek voor dat er wat moet worden verplaatst. In het magazijn en productiehal behoort het

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr

Installation instructions, accessories. Dakbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Instructienr. Versie Ond. nr Instructienr. Versie Ond. nr. 30664082 1.0 Dakbox M8901893 Pagina 1 / 10 Uitrusting A0000162 A0000161 M8901899 Pagina 2 / 10 M8901898 Pagina 3 / 10 M8901892 Pagina 4 / 10 INLEIDING Lees de hele instructie

Nadere informatie