VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE"

Transcriptie

1 Decentralisatie VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname Mei 2010

2 INLEIDING In 2003 is de regering van Suriname met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) van start gegaan met de implementatie van het Decentralisatieprogramma I (DLGP I), waarbij het district Sipaliwini ook als pilot-district werd opgenomen. Hierbij werd een pilot pogramma voor capaciteit versterking en communicatie strategieen ontwikkeld voor dit district. Thans is de Surinaamse regering eveneens met ondersteuning van de IDB bezig met de uitvoering van het Decentralisatieprogramma II. Het doel van dit programma is om de institutionele en financiele capaciteit van de locale overheden in het land en Burgerparticipatie te versterken, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen de locale overheden moeten functioneren. In het kader van het bovenstaande heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) het Bureau Forum voor de dienstverlening aan NGO s (stg. BFN) aangetrokkken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen en trainen van de Burgerparticipatie Commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. De commissies zijn samengesteld op basis van voorstellen die gedaan zijn tijdens de locale consultatie- en planningsactiviteiten in de diverse ressorten in 2008 (DLGP I). In de volgende hoofdstukken volgt een beschrijving van de opdracht, de gehanteerde methodiek en werkwijze en een overzicht van de samengestelde BPC s in het district Sipaliwini. 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorbereiding Trainingsmethodologie 2 Bijlagen (4): 1) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in het district Sipaliwini (I), maart ) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in district Sipaliwini (II), april ) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in district Sipaliwini (III), april ) Handleiding creeeren en trainen van Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini 28 3

4 I. GEPLANDE VERSUS GEREALISEERDE OPDRACHT Inst. Deliverables Status 1 Action Plan Gerealiseerd 2 Production and reproduction of Trainings Manual Gerealiseerd (50 copies) 3 Preparation of training methodology Gerealiseerd 4 Progress report (meetings in 3 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Suriname, Tapanahony en Pamacca) 5 Progress report (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Coppename en Kabalebo) 6 Progress report (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd (Ressort Coeroeni en Boven Saramacca) 7 Production and reproduction of Citizen In voorbereiding Participation plan 8 Production of DVD/ CD in local language In voorbereiding 9 Final report Nog niet gerealiseerd 10 Quarterly Progress report Nog niet gerealiseerd 4

5 II HET WERKPLAN Op basis van de opdracht is er een werkplan samengesteld voor het creeren en trainen van de Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini. Het district bestaat uit 7 ressorten te weten: 1. Tapanahony 2. Pamacca 3. Boven Suriname 4. Boven Saramacca 5. Boven Coppename 6. Kabalebo 7. Coeroeni. In elk ressort is er een twee-daagse training georganiseerd (in totaal 7 trainingen), waarbij er 9 BPC s samengesteld zijn. In de grote ressorten Boven Suriname en Tapanahony zijn in elk ressort twee BPC s samengesteld. Hieronder een overzicht van het werkplan dat gehanteerd is voor het creeren en trainen van de BPC s: Ressort Trainingslokatie Aantal Datum BPC s Boven Suriname Asidonhopo (incl t/m 24 jan 2010 Ligorio) en Debike Tapanahony Dritabbetje 2 20 t/m 26 febr 2010 Pamacca Langatabbetje 1 2 t/m 5 maart 2010 Boven Coppename Donderskamp 1 16 t/m 19 maart 2010 Kabalebo Section 1 23 t/m 26 maart 2010 Coeroeni Bureau Forum NGO s/ Paramaribo 1 6 t/m 9 april 2010 Boven Saramacca Nw Jacobkondre 1 13 t/m 16 april Het werkplan is met name met de leiding van het district en de respectieve ressorten doorgenomen. Wijzigingen in het werkplan zijn tijdig met de leiding van de ressorten besproken. Zo is de training in het ressort Boven Saramacca die oorspronkelijk gepland was voor 8 t/m 11 februari om organisatorische redenen in samenspraak met de leiding van het ressort georganiseerd in de periode van 13 t/m 16 april. 5

6 III TRAININGSMETHODOLOGIE Bij de uitvoering van de opdracht is er een participatieve methode toegepast overeenkomstig de visie en -doelen van Decentralisatie, hetgeen betekent dat diverse actoren die een rol spelen in het Decentralisatieproces in het district betrokken zijn geworden in de planning alsook in de uitvoering. In het kader hiervan zijn er diverse meetings georganiseerd met onder andere: 1. Het Districtsbestuur: de Districts Commissaris, de District Administrateur en de leiding van de ressorten van het district Sipaliwini. Met de ressortleiders zijn eveneens afzonderlijke gesprekken gevoerd om de trainingen in hun respectieve ressorten voor te bereiden. De leiding van de ressorten heeft de handleiding en werkplan ontvangen. 2. NGO s en CBO s: Daarnaast is er via , vergaderingen en individuele gesprekken contact geweest met het Binnenlandoverleg voor NGO s (BIO). Het doel was om de actoren te informeren over de uit te voeren opdracht (bespreking van het werkplan) teneinde hen in de gelegenheid te stellen om capabele personen voor te dragen om zitting te nemen in de BPC s. Verder zijn sleutelpersonen, regionale- en basisorganisaties in de gemeenschappen eveneens betrokken geworden. Uit de lijst van voordrachten zijn de deelnemers geselecteerd. Oorspronkelijk zouden er vergaderingen (krutu s) georganiseerd worden om de gemeenschap van informatie over Decentralisatie te voorzien en om kandidaten voor deelname aan de BPC s te selecteren. Deze krutu s zouden geleid worden door de trainers die opgeleid waren tijdens DLGP I. Vanwege onvoldoende middelen is afgestapt van deze methode en zijn sleutelpersonen zoals: veldwerkers, mediawerkers, lokale organisaties, de bestuursdienst, etc. benaderd voor de voordracht van de deelnemers. Voor de voordracht en selectie van leden voor de BPC s zijn er selectiecriteria opgesteld op basis waarvan de selectie heeft plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de selectiecriteria: 1. Draagvlak in de gemeenschap (gerespecteerd en betrouwbaar zijn) 2. Leiderschapskwaliteiten bezitten met capaciteit in kennisoverdracht- en vergadertechnieken, organiseren van bijeenkomsten 3. Capaciteit in mondeling- en schriftelijk rapporteren 4. Enige kennis van begrotingen opstellen c.q. budgeteren 5. Gemotiveerd en proactief zijn 6. In teamverband kunnen werken 7. Geheimhouding en objectiviteit kunnen respecteren 8. Goed kunnen communiceren 9. Bewust van bronnen van informatie 10. Bekendheid met het werk van Civil Society 6

7 De geselecteerden zijn daarna telefonisch, per brief, via de bestuursdienst of de lokale veldwerkers op de hoogte gebracht van hun selectie voor deelname in de BPC s. Hierbij werd ook informatie verschaft over de te houden BPC trainingen. Voor de promotie en stimulering van deelname in de BPC s is er gebruik gemaakt van de lokale radiostations. De CD met informatie over het Decentralisatieprogramma is via de lokale radiostations en tijdens de trainingssessies afgedraaid. Daarnaast zijn er flyers met relevante informatie ontwikkeld en gedistribueerd in de verschillende ressorten van het district. Ten behoeve van de BPC trainingen is er een 26 pagina telllende handleiding ontwikkeld getiteld: HANDLEIDING CREEREN EN TRAINEN VAN BURGERPARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI. Elke deelnemer heeft een map ontvangen bestaande uit een handleiding, een schrift en schrijfgerei. Daarnaast is gezorgd voor transport van de deelnemers naar de trainingslokaties. Het doel van de trainingen was om de leden van de BPC s van de nodige informatie en vaardigheden te voorzien welke zij nodige hebben om adequaat te kunnen functioneren in de commissies. De onderwerpen die tijdens de trainingen aan de orde kwamen zijn: 1. Decentralisatie 2. Communicatie 3. Het organiseren van activiteit 4. Vergadertechnieken 5. Participatie 6. Pro-actief 7. Het maken van een begroting 8. Lobbyen en netwerken 9. Fondsenwerving (t.b.v. het Districtsfonds) De trainingen werden in diverse sessies verdeeld. Er werden practische methoden toegepast om de deelnemers actief te betrekken bij de training. Zo werden discussiegroepen samengesteld die zich moesten buigen over bepaalde onderwerpen, diverse rollenspelen en energizers werden uitgevoerd, en andere praktische oefeningen. De trainingen werden afzonderlijk aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Tijdens de training ten behoeve van het ressort Coeroeni werd vanwege de taalbarriere twee inheemse tolken ingezet. In het ressort Kabalebo werden bepaalde sessies van de training in het engels verzorgd. Daarnaast werden verschillende talen gebezigd zoals: Nederlands, Sranan tongo, Saramaccaans en Aucaans. 7

8 AANBEVELINGEN Om het Decentralisatieproces in het district Sipaliwini succesvol uit te voeren zullen de onderstaande zaken in acht moeten worden genomen: Informatiestroom: de burgers vormen een belangrijke schakel binnen het Decentralisatieproces. De toevoer van informatie naar de gemeenschap moet optimaal zijn. Gelet op de uitgestrektheid van het district is het van belang om meerdere Burger Informatie Centra (BIC) op te zetten. Daarnaast is het ook van belang dat het onderwijs meer aandacht gaat besteden aan het Decentralisatieproces. Kinderen moeten vanaf de schoolbanken kennis opdoen over hetgeen plaatsvindt in hun district. Daarnaast moeten er programma s ontwikkeld worden in de talen die in het district gebezigd worden. Regelmatige bijscholing van de leden van de BPC s: de leden van de BPC s moeten regelmatig getraind worden om hetgeen van hun verwacht daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Beschrijven van de rol van het traidtioneel gezag: het tradioneel gezag dat erkend wordt door de centrale overheid, moet een duidelijke rol toebedeeld krijgen in het Decentralisatieproces, hetgeen tot nu toe niet het geval is. Het feit dat het traditioneel gezag nog geen duidelijke rol is toebedeeld binnen het Decentralisatieproces wordt door de gemeenschap gezien als een uitsluiting van het tradioneel gezag om zeggenschap te hebben in de ontwikkeling van hun woongebied. Trainen van bestuursambtenaren: de bestuursambtenaren dienen getraind te worden om de dienstverlening naar de burgerij te verbeteren. 8

9 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (I) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname Maart

10 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II in Suriname. Het doel van dit programma is om de institutionele en financiele capaciteit van de locale overheden in het land en Burgerparticipatie te versterken, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen de locale overheden moeten functioneren. In het kader van het bovenstaande heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) het Bureau Forum voor de Dienstverlening aan NGO s (stg. BFN) aangetrokkken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen en trainen van de Burgerparticipatie Commissies in het district Sipaliwini. De commissies zijn samengesteld op basis van voorstellen die gedaan zijn tijdens de locale consultatie- en planningsactiviteiten in de diverse ressorten in 2008 (DLGP I). In de volgende hoofdstukken volgt een beschrijving van de opdracht, de gehanteerde methodiek en werkwijze, de stand van zaken en tussentijdse bereikte resultaten (samengestelde BPC s). I DE OPDRACHT Inst. Deliverables Status 1 Action Plan and Preparation of training methodology Gerealiseerd 2 Production and reproduction of Trainings Manual (50 Gerealiseerd copies) 3 Progress report (meetings in 3 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Suriname, Tapanahony en Pamacca) 4 Progress report (meetings in 2 resorts) In voorbereiding (ressort Boven Coppename en Kabalebo) 5 Progress report (meetings in 2 resorts) In voorbereiding (Ressort Coeroeni en Boven Saramacca) 6 Production and reproduction of Citizen Participation plan In voorbereiding 7 Production of DVD/ CD in local language In voorbereiding 8 Final report Nog niet gerealiseerd 9 Quarterly Progress report Nog niet gerealiseerd 10

11 Op basis van de opdracht is er een werkplan samengesteld voor het creeren en trainen van de Burger Participatie Commissies in het district. In elk ressort zal een training georganiseerd worden hetgeen komt op 7 trainingen, waarbij er 9 BPC s samengesteld zullen worden. In de grote ressorten te weten: Boven Suriname en Tapanahony zullen in elk ressort twee BPC s samengesteld worden. Hieronder een overzicht van het werkplan voor het creeren en trainen van de BPC s: Ressort Trainingslokatie Aantal Datum BPC s Boven Suriname Asidonhopo (incl t/m 24 jan 2010 Ligorio) en Debike Tapanahony Dritabbetje 2 20 t/m 26 febr 2010 Pamacca Langatabbetje 1 2 t/m 5 maart 2010 Boven Donderskamp 1 16 t/m 19maart 2010 Coppename Kabalebo Section 1 23 t/m 26 maart 2010 Coeroeni Bureau Forum NGO s/ Par bo 1 6 t/m 9 april 2010 Boven Sar ca Nw Jacobkondre 2 13 t/m 16 april De training in het ressort Boven Saramacca die oorspronkelijk gepland was voor 8 t/m 11 februari is om organisatorische redenen in samenspraak met de leidng van het ressort verschoven naar 13 t/m 16 april. II METHODIEK EN WERKWIJZE Bij de uitvoering van de opdracht is er een participatieve methode toegepast overeenkomstig de visie en -doelen van Decentralisatie, hetgeen betekent dat diverse actoren die een rol spelen in het Decentralisatieproces in het district betrokken zijn geworden in de planning en ook in de uitvoering. Er zijn diverse meetings georganiseerd met onder andere: 3. Districtsbestuur: de Districts Commissaris, de District Administrateur en de leiding van de ressorten van het district Sipaliwini. Met de ressortleiders zijn eveneens afzonderlijke gesprekken gevoerd om de trainingen in hun respectieve ressorten voor te bereiden. De leiding van de ressorten heeft de handleiding en werkplan ontvangen. 11

12 4. NGO s en CBO s: Daarnaast is er via , vergadering en individuele gesprekken contact geweest met het Binnenlandoverleg voor NGO s (BIO). Het doel was om de actoren te informeren over de uit te voeren opdracht (bespreking van het werplan) teneinde hen in de gelegenheid te stellen om capabele personen voor te dragen om zitting te nemen in de BPC s. Verder zijn sleutelpersonen, regionale- en basisorganisaties in de gemeenschappen eveneens betrokken. Uit de lijst van voordrachten zijn de deelnemers geselecteerd. De voordracht en selectie van leden voor de BPC s vond plaats op basis van de volgende opgestelde selectiecriteria: 11. Draagvlak in de gemeenschap (Gerespecteerd en betrouwbaar zijn) 12. Leiderschapskwaliteiten bezitten met capaciteit in kennisoverdracht- en vergadertechnieken, organiseren van bijeenkomsten 13. Capaciteit in mondeling- en schriftelijk rapporteren 14. Enige kennis van begrotingen opstellen c.q. budgeteren 15. Gemotiveerd en proactief zijn 16. In teamverband kunnen werken 17. Geheimhouding en objectiviteit kunnen respecteren 18. Goed kunnen communiceren 19. Bewust van bronnen van informatie 20. Bekendheid met het werk van Civil Society Voor de promotie en stimulering van deelname in de BPC is er gebruik gemaakt van de lokale radiostations. De CD met informatie over Decentralisatie is uitgezonden en afgedraaid tijdens de trainingssessies. Daarnaast zijn er flyers met relevante informatie ontwikkeld en gedistribueerd in de verschillende ressorten. 12

13 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 1. RESSORT BOVEN SURINAME: Dit ressort telt ongeveer 65 dorpen. Het ressort is opgedeeld in twee subressorten en op basis daarvan zijn de BPC s samengesteld. De BPC s bestaan elk uit 8 personen. Hieronder een overzicht van de 2 BPC s die samengesteld zijn in het ressort Boven Suriname: BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO I: POKIGRON T/M TOEMAIPA (29 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Antomoi Genia Abenaston Commissaris Mau Ku V Mau 2. Stedenburg Altin Abenaston Voorzitter Jongerenorganisatie M / Eduards Justus Kaja Paati Schoolleider M / Ronnie Lienga Lespansie 2 de secrataris Mau Ku M Mau 5. Lugard Serwien Nw. Aurora Ondervoorzitter Mau M Ku Mau 6. Lugard Rovino Nw. Aurora Ambtenaar (TCT) M Main Theo Grantatai Secretaris Mau Ku M Mau 8. Doekoe Kaloese Pikin Slee Electrician M BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO III: SEMOISI T/M STONHOEKOE (25 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Pamari Bernice Semoisi Leerkracht V Koetoe Agaasi Viome Dawme Ontwikkelings- M werker 3. Albert Aboikoni Djumu Hoofd kapitein M Amoida Tenis Asidonhopo Ambtenaar (NH) M Aboikoni Lowrens Dangogo Penningmeester M Mau Ku Mau 6. Dinge Frits.N. Kajana Voorzitter srg. M Damiso/omroeper 7. Majokko Titia Begoon Voorzitter stg. V Lobi Mi 8. Pavion Denansion Stonhoekoe Bouwvakker M

14 2. RESSORT TAPANAHONY: Ressort Tapanahony bestaat uit 26 dorpen gelegen aan de Tapanahonyrivier en een honderdtal kampen aan de Boven Marowijne en Lawa. Vanwege de taalbarriere en logistieke redenen zullen de Inheemsen die woonachtig zijn in dit ressort (Apetina) worden meegenomen in de training voor het ressort Coeroeni. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO I: BENEDEN TAPANAHONY (Ampomatapoe, Lawa en Beneden Tapanahony tot met Tjon Tjon, 14 dorpen en de kampen) No. Naam Dorp Functie Geslacht 1. Ine Diso Ampomatapoe Ambtenaar/ lid V vrouwenorganisatie 2. Lucia Tanis Skinsani/ Lawa Lid V vrouwenorganisatie 3. Sonia Namo Gobaja-ini / Lawa Lid V vrouwenorganisatie 4 Rudewald Bromikkie Manlobi Lid Regionale M Organisatie 5. Moiboi Lima Benanoe Lid Regionale M Organisatie 6. Jovende Koempai Powi Lid Regionale M Organisatie 7. Jerrel Deel Stoelmanseiland Ambtenaar M BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO II: BOVEN TAPANAHONY (Poeketie met Granbori, 12 dorpen ) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Theo Misidjan Mooitaki Ontw. werker M / Adennie Velanti Dritabiki Ondernemer M Chiquita Lantiman Mainsi Lid vrouwenorganisatie V / Hilda Abosin Kisai Voorzitter vrouwenorganisatie V / Roy van Dijk Dritabiki Ambtenaar M Eugenie Awe Poolokaba Lid V vrouwenorganisatie 7. Martha Kwasi Godo-olo Voorzitter V vrouwenorganisatie 8. Gerda Kwasi Godo-olo Lid vrouwenorganisatie V

15 III PLANNING De BPC s in de ressorten Boven Suriname en Tapanahony zijn reeds samengesteld en getraind. Er moeten nog in 5 ressorten BPC s samengesteld worden. Zie werkplan. CONCLUSIE Het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini verloopt goed. Er bestaat een goede samenwerking met het Commissariaat Sipaliwini met betrekking tot de voorbereiding, samenstelling en training van de BPC s. Tijdens de selectie van de kandidaten is er ruim aandacht geschonken aan het genderaspect. Een paar van de vrouwelijke kandidaten die voorgedragen en geselecteerd waren, hebben geen toestemming van hun partners gehad om zitting te nemen in de BPC. Dit voorval heeft zich afgespeeld in het ressort Boven Suriname. Daarnaast hebben een aantal geselecteerden zich teruggetrokken nadat zij vernomen hadden dat zij op vrijwilligersbasis zitting zullen nemen in de BPC. De deelnemers in het ressort Boven Suriname en Tapanahony hebben hun misnoegen geuit over het feit dat zij niet vergoed zullen worden door de overheid voor deelname in de BPC s. Er is een vergelijking gemaakt met de Ressort- en Districtsraad die wel vergoed worden. 15

16 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (II) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname April

17 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II (DLGP II) in Suriname. Het programma heeft ten doel het versterken van de institutionele en financiéle capaciteit van de locale overheden en Burgerparticipatie in het land, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen deze overheden moeten functioneren. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) heeft het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s (Stg. BFN) aangetrokken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. Stg. BFN is na overleg met de betrokken actoren in januari 2010 van start gegaan met het samenstellen van de BPC s in Sipaliwini. Deze rapportage handelt over de Burgerparticipatie trainingen die georganiseerd zijn in de maand mei en wel in de ressorten Pamacca, Boven Coppename en Kabalebo. 17

18 I DE OPDRACHT Inst. Deliverables: 1 Action plan and Preparation of training methodology Stautus Gerealiseerd Production and reproduction of Trainings Manual (50 copies) Progress report 1 (meetings in 3 resorts) Progress report 2 (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd Gerealiseerd (in ressort Boven Suriname januari 2010, ressort Tapanahony februari 2010, ressort Pamacca maart 2010) Gerealiseerd (in ressort Boven Coppename maart 2010, ressort Kabalebo maart 2010) 6 Progress report 3 (meeting in 2 resorts) In voorbereiding (ressort Coeroeni en Boven Saramacca) CPC Plan DVD and CD Final report Quarterly Progress report In voorbereiding In voorbereiding Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd In middels zijn er reeds 5 Burgerparticipatie commissies samengesteld en getraind met name in de volgende ressorten 1) Boven Suriname, 2) Tapanahony, 3) Pamacca, 4) Boven Coppename en 5) Kabalebo. De BPC trainingen in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca zijn momenteel in voorbereiding en zullen georganiseerd worden in de maand april. 18

19 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 3. RESSORT PAMACCA: Dit ressort telt 11 dorpen. In dit ressort is er 1 BPC samengesteld bestaande uit 10 personen. Hieronder een overzicht van de BPC in het ressort Pamacca: BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT PAMACCA (11 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Ceder Konki Loka Loka Ontw. werker M 2. Asaiti Johannes Nason Secretaris M Anamakandi 3. Adawde Adriaan Atemsa Ondernemer M Amautan Rene Langatabiki Ondernemer M Tjappa Marietje Sebedukampoe Onderneemster V Kendo Wendela Snesi kondre Onderneemster V Blijer Diana Badaatabiki Lid vrouwenorga. V Jovende Frits Langatabikki Stationchef M Asalobi D Langatabiki Basia M Ceder Adam Langatabiki Ondernemer M Voor deze training waren er 14 personen uitgenodigd, waarvan 4 het hebben laten afweten. 7 van de uitgenodigden waren vrouwen. Van dit aantal hebben 3 personen gehoor gegeven aan de oproep. De BPC van dit ressort bestaat uit geschoolde mensen en zijn goed gemotiveerd. Ze hebben aangegeven tevreden te zijn met het nieuwe bestuursmodel dat de overheid aan het invoeren is. Ze zijn de mening toegedaan dat de overheid het binnenland niet tot ontwikkeling kan brengen, zonder de binnenlandbewoners effectief bij te bebrekken. Volgens hun gaat het om de welzijn en welvaart van het gebied en niemand anders de noden beter dan hun zelf kan aangegeven. 19

20 4. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT BOVEN COPPENAME (4 dorpen) Ressort Boven Coppename bestaat uit 2 Inheemse en 2 Marron dorpen. No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Arupa Mardo Donderskamp Voorz. Landb. M cooperatie 2. Banda Claudette Donderskamp Penningm V vrouwenorga 3. Alkantra Ricardo Donderskamp Basja M Kana Ruben Corneliskondre Ontw. werker M 5. Wirokame Steven Corneliskondre Ontw. werker M 6. Markus Lorenzo Witagron Lid jongeren M organisatie 7. Claudia Pinas Witagron Secretaris jong. V orga. 8. Clemens Melvin Witagron Voorzitter jong. orga. M Er bestaat een goede samenwerking tussen de inheemsen en de marrons die woonachtig zijn in dit ressort. De BPC wordt dan ook gevormd door vertegenwoordigers van beide etnische groepen. Het dorp Kaaimanston die eveneens in dit ressort is, is niet vertegenwoordigd in de commissie. Dit komt doordat het dorp bijna onbewoond is, de bewoners zijn voor het overgrote deel woonachtig in Paramaribo en andere delen van het land. Wel bestaat een goede onderlinge samenwerking tussen de marron dorpen Witagron en Kaaimanston. 5. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT KABALEBO (3 dorpen ) Dit ressort bestaat uit 3 inheemse dorpen. No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Williams Etta Apoera Ontw. werker V Armaketo Jeffrey Apoera Ondernemer M Seenanan Lorieta Apoera Bestuurslid V vrouwenorga. 4. Ebecilio Nelly Apoera Leerkracht/voorz. V Vrouwenorga. 5. Hendricks Richard Apoera Lid sportorga. M James Humphrey Washabo Ontw. werker M DeClerq Mark Apoera Ondernemer M Simon Ray Section Ontw. werker M Simon Ronnie Section Ontw. werker M

21 De leden van deze BPC zijn ook goed gemotiveerd. Opgemerkt kan worden dat dit gedeelte van het binnenland in vergelijking met de rest beter ontwikkeld is. Zelfwerkzaamheid en het willen ondernemen staan hoog aangeschreven bij de bewoners. Daarnaast is de gemeenschap goed georganiseerd. Mevrouw James Dawn, ondervoorzitter van de vrouwenorganisatie Uma Jepi Makandra (UJEMA), heeft ook deelgenomen aan die training en zal als vervanger optreden. CONCLUSIE De BPC s in de ressorten Pamacca, Boven Coppename en Kabalebo zijn inmiddels samengesteld en getraind. Bij de indentificatie en registratie van de participanten heeft de leiding van de ressorten een belangrijke bijdrage geleverd. De opstelling van de leden is positief en ze hebben aangegeven blij te zijn met het Decentralisatieproces. Dit proces zullen zij als middel gebruiken om hun district en hun ressort in het bijzonder tot ontwikkeling te brengen. De kwestie over de rol van het traditoneel gezag is eveneens in bovengenoemde ressorten aangehaald. Volgens de deelnemers van Boven Coppename zal de plaats en de rol die toebedeeld wordt aan het traditioneel gezag van invloed zijn op de succesvolle uitvoering van het Decentralisatieproces in dit district. 21

22 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (III) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname April

23 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II (DLGP II) in Suriname. Het programma heeft ten doel het versterken van de institutionele en financiéle capacitet van de locale overheden en Burgerparticipatie in het land, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen deze overheden moeten functioneren. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) heeft het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s (Stg. BFN) aangetrokken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. Stg. BFN is na overleg met de betrokken actoren in januari 2010 van start gegaan met het samenstellen van de BPC s in Sipaliwini. Deze rapportage handelt over de Burgerparticipatie trainingen die georganiseerd zijn in de maand mei en wel in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca. 23

24 I DE OPDRACHT Inst. Deliverables: 1 Action plan Stautus Gerealiseerd Production and reproduction of Trainings Manual (50 copies) Preparation of training methodology Progress report 1 (meetings in 3 resorts) Progress report 2 (meetings in 2 resorts) Progress report 3 (meeting in 2 resorts) CPC Plan DVD and CD Final report Quarterly Progress report Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd (in ressort Boven Suriname januari 2010, ressort Tapanahony februari 2010, ressort Pamacca maart 2010) Gerealiseerd (in ressort Boven Coppename maart 2010, ressort Kabalebo maart 2010) Gerealiseerd (ressort Coeroeni en Boven Saramacca) In voorbereiding In voorbereiding Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Inmiddels zijn alle 7 Burgerparticipatie Commissies samengesteld en getraind in het district Sipaliwini t.w in de ressorten: 1) Boven Suriname, 2) Tapanahony, 3) Pamacca, 4) Boven Coppename, 5) Kabalebo, 6) Coeroeni en 7) Boven Saramacca. Hieronder volgt een overzicht van samengestelde BPC s in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca. 24

25 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 6. RESSORT COEROENI: In dit ressort zijn alleen inheemse woonachtig welliswaar van verschillende stammen. De heer Koepoeroe van het dorp Kwamalasamutu, die als tolk gefungeerd heeft tijdens de Burger participatie Training is bezig met de vertaling in het Arowaks. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT COEROENI (10 dorpen ) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Timpico Sita Kawenhaken Ontw. werker V Neni Johan Apetina Ontw. werker M - 3. Koepoeroe Kwamalasamutu Ontw. werker M Reshoede Nimsi Kwamalasamutu Leerkracht M Loepeng Erotajari Palumeu Motorist METS M Vanwege de uitgestrektheid van dit ressort is er met de leiding van het ressort overeengekomen om de BPC training in Paramaribo te organiseren. Voor het ressort Coeroeni was gepland om één Burgerparticipatie commissie samen te stellen bestaande uit 9 personen. Via de leiding van het ressort heeft de selectie van de deelnemers plaatsgevonden. De geselecteerden zijn daarna op de hoogte gebracht en hebben bevestigd zitting te willen nemen in de te vormen BPC. Door de hevige regens in de periode 8 t/m 18 april waren de meeste airstrips in het binnenland gesloten, waaronder 25

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale Dialogen - 2 Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale dialogen: Apoera 23-24 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Thema: REDD+... 5 3. Thema: Overzicht

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie in Suriname Interactie tussen bestuurders en burgers Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad Counterparts Bureau Decentralisatie: Anna Lachman

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Wanica, juli 2013 Inhoud - Informatie omtrent het project Rol buurtcomité Interne

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008 Decentralisatie M I N I S T E R I E VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralization and Local Government Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN 2008

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement MR Versie: 1.0 Datum: januari 2012 Inhoudsopgave 0. Introductie...3 1. Taakomschrijvingen...3 2. Wijze van bijeenroepen van vergaderingen...5 3. Wijze van opstellen van de agenda...5

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2)

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND In het kader van DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van de Minister van Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS 1 STICHTING INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING i.o. Naam en zetel Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting Inter-Districten Samenwerking, afgekort STICHTING

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale Dialogen - 4 Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale dialogen: Kwamalasamutu 1 en 2 Februari 2013 Inhoud Verloop van de krutu... 3 Over het huidige R- PP/REDD+ project:... 4 Over hoe REDD+

Nadere informatie

Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname

Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname Het traditioneel gezag en het Decentralisatieprogramma in Suriname Presentatie voor het Decentralization and Local Government Strengthening Programme Door mr. dr. Ellen-Rose Kambel 28 mei 2007 Achtergrond

Nadere informatie

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen DISTRICT PARAMARIBO Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen Op voordracht van het Districtsbestuur van Paramaribo, vertegenwoordigd door De Districtscommissaris van Paramaribo

Nadere informatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Contourennota Beleid en structurering Afdeling Beheer Bestuursressorten Districts-Commissariaten Local Consultant on Citizen Participation

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28-11-2007, gelet op artikel 2 lid 3 van de

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33)

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Met inleiding van Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 http://basahmadali.nl/?p=58 Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 Pesentatie voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) 22-04-2015 Het verschijnsel

Nadere informatie

Reglement studentenoverleg academies HZ. Stichting HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement studentenoverleg academies HZ. Stichting HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement studentenoverleg academies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Stelt het hierna volgende reglement studentenoverleg academies HZ vast.

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie