VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE"

Transcriptie

1 Decentralisatie VOORBEREIDING TRAININGSMETHODOLOGIE Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname Mei 2010

2 INLEIDING In 2003 is de regering van Suriname met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) van start gegaan met de implementatie van het Decentralisatieprogramma I (DLGP I), waarbij het district Sipaliwini ook als pilot-district werd opgenomen. Hierbij werd een pilot pogramma voor capaciteit versterking en communicatie strategieen ontwikkeld voor dit district. Thans is de Surinaamse regering eveneens met ondersteuning van de IDB bezig met de uitvoering van het Decentralisatieprogramma II. Het doel van dit programma is om de institutionele en financiele capaciteit van de locale overheden in het land en Burgerparticipatie te versterken, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen de locale overheden moeten functioneren. In het kader van het bovenstaande heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) het Bureau Forum voor de dienstverlening aan NGO s (stg. BFN) aangetrokkken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen en trainen van de Burgerparticipatie Commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. De commissies zijn samengesteld op basis van voorstellen die gedaan zijn tijdens de locale consultatie- en planningsactiviteiten in de diverse ressorten in 2008 (DLGP I). In de volgende hoofdstukken volgt een beschrijving van de opdracht, de gehanteerde methodiek en werkwijze en een overzicht van de samengestelde BPC s in het district Sipaliwini. 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorbereiding Trainingsmethodologie 2 Bijlagen (4): 1) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in het district Sipaliwini (I), maart ) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in district Sipaliwini (II), april ) Voortgangsrapportage training burgerparticipatie in district Sipaliwini (III), april ) Handleiding creeeren en trainen van Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini 28 3

4 I. GEPLANDE VERSUS GEREALISEERDE OPDRACHT Inst. Deliverables Status 1 Action Plan Gerealiseerd 2 Production and reproduction of Trainings Manual Gerealiseerd (50 copies) 3 Preparation of training methodology Gerealiseerd 4 Progress report (meetings in 3 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Suriname, Tapanahony en Pamacca) 5 Progress report (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Coppename en Kabalebo) 6 Progress report (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd (Ressort Coeroeni en Boven Saramacca) 7 Production and reproduction of Citizen In voorbereiding Participation plan 8 Production of DVD/ CD in local language In voorbereiding 9 Final report Nog niet gerealiseerd 10 Quarterly Progress report Nog niet gerealiseerd 4

5 II HET WERKPLAN Op basis van de opdracht is er een werkplan samengesteld voor het creeren en trainen van de Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini. Het district bestaat uit 7 ressorten te weten: 1. Tapanahony 2. Pamacca 3. Boven Suriname 4. Boven Saramacca 5. Boven Coppename 6. Kabalebo 7. Coeroeni. In elk ressort is er een twee-daagse training georganiseerd (in totaal 7 trainingen), waarbij er 9 BPC s samengesteld zijn. In de grote ressorten Boven Suriname en Tapanahony zijn in elk ressort twee BPC s samengesteld. Hieronder een overzicht van het werkplan dat gehanteerd is voor het creeren en trainen van de BPC s: Ressort Trainingslokatie Aantal Datum BPC s Boven Suriname Asidonhopo (incl t/m 24 jan 2010 Ligorio) en Debike Tapanahony Dritabbetje 2 20 t/m 26 febr 2010 Pamacca Langatabbetje 1 2 t/m 5 maart 2010 Boven Coppename Donderskamp 1 16 t/m 19 maart 2010 Kabalebo Section 1 23 t/m 26 maart 2010 Coeroeni Bureau Forum NGO s/ Paramaribo 1 6 t/m 9 april 2010 Boven Saramacca Nw Jacobkondre 1 13 t/m 16 april Het werkplan is met name met de leiding van het district en de respectieve ressorten doorgenomen. Wijzigingen in het werkplan zijn tijdig met de leiding van de ressorten besproken. Zo is de training in het ressort Boven Saramacca die oorspronkelijk gepland was voor 8 t/m 11 februari om organisatorische redenen in samenspraak met de leiding van het ressort georganiseerd in de periode van 13 t/m 16 april. 5

6 III TRAININGSMETHODOLOGIE Bij de uitvoering van de opdracht is er een participatieve methode toegepast overeenkomstig de visie en -doelen van Decentralisatie, hetgeen betekent dat diverse actoren die een rol spelen in het Decentralisatieproces in het district betrokken zijn geworden in de planning alsook in de uitvoering. In het kader hiervan zijn er diverse meetings georganiseerd met onder andere: 1. Het Districtsbestuur: de Districts Commissaris, de District Administrateur en de leiding van de ressorten van het district Sipaliwini. Met de ressortleiders zijn eveneens afzonderlijke gesprekken gevoerd om de trainingen in hun respectieve ressorten voor te bereiden. De leiding van de ressorten heeft de handleiding en werkplan ontvangen. 2. NGO s en CBO s: Daarnaast is er via , vergaderingen en individuele gesprekken contact geweest met het Binnenlandoverleg voor NGO s (BIO). Het doel was om de actoren te informeren over de uit te voeren opdracht (bespreking van het werkplan) teneinde hen in de gelegenheid te stellen om capabele personen voor te dragen om zitting te nemen in de BPC s. Verder zijn sleutelpersonen, regionale- en basisorganisaties in de gemeenschappen eveneens betrokken geworden. Uit de lijst van voordrachten zijn de deelnemers geselecteerd. Oorspronkelijk zouden er vergaderingen (krutu s) georganiseerd worden om de gemeenschap van informatie over Decentralisatie te voorzien en om kandidaten voor deelname aan de BPC s te selecteren. Deze krutu s zouden geleid worden door de trainers die opgeleid waren tijdens DLGP I. Vanwege onvoldoende middelen is afgestapt van deze methode en zijn sleutelpersonen zoals: veldwerkers, mediawerkers, lokale organisaties, de bestuursdienst, etc. benaderd voor de voordracht van de deelnemers. Voor de voordracht en selectie van leden voor de BPC s zijn er selectiecriteria opgesteld op basis waarvan de selectie heeft plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de selectiecriteria: 1. Draagvlak in de gemeenschap (gerespecteerd en betrouwbaar zijn) 2. Leiderschapskwaliteiten bezitten met capaciteit in kennisoverdracht- en vergadertechnieken, organiseren van bijeenkomsten 3. Capaciteit in mondeling- en schriftelijk rapporteren 4. Enige kennis van begrotingen opstellen c.q. budgeteren 5. Gemotiveerd en proactief zijn 6. In teamverband kunnen werken 7. Geheimhouding en objectiviteit kunnen respecteren 8. Goed kunnen communiceren 9. Bewust van bronnen van informatie 10. Bekendheid met het werk van Civil Society 6

7 De geselecteerden zijn daarna telefonisch, per brief, via de bestuursdienst of de lokale veldwerkers op de hoogte gebracht van hun selectie voor deelname in de BPC s. Hierbij werd ook informatie verschaft over de te houden BPC trainingen. Voor de promotie en stimulering van deelname in de BPC s is er gebruik gemaakt van de lokale radiostations. De CD met informatie over het Decentralisatieprogramma is via de lokale radiostations en tijdens de trainingssessies afgedraaid. Daarnaast zijn er flyers met relevante informatie ontwikkeld en gedistribueerd in de verschillende ressorten van het district. Ten behoeve van de BPC trainingen is er een 26 pagina telllende handleiding ontwikkeld getiteld: HANDLEIDING CREEREN EN TRAINEN VAN BURGERPARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI. Elke deelnemer heeft een map ontvangen bestaande uit een handleiding, een schrift en schrijfgerei. Daarnaast is gezorgd voor transport van de deelnemers naar de trainingslokaties. Het doel van de trainingen was om de leden van de BPC s van de nodige informatie en vaardigheden te voorzien welke zij nodige hebben om adequaat te kunnen functioneren in de commissies. De onderwerpen die tijdens de trainingen aan de orde kwamen zijn: 1. Decentralisatie 2. Communicatie 3. Het organiseren van activiteit 4. Vergadertechnieken 5. Participatie 6. Pro-actief 7. Het maken van een begroting 8. Lobbyen en netwerken 9. Fondsenwerving (t.b.v. het Districtsfonds) De trainingen werden in diverse sessies verdeeld. Er werden practische methoden toegepast om de deelnemers actief te betrekken bij de training. Zo werden discussiegroepen samengesteld die zich moesten buigen over bepaalde onderwerpen, diverse rollenspelen en energizers werden uitgevoerd, en andere praktische oefeningen. De trainingen werden afzonderlijk aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Tijdens de training ten behoeve van het ressort Coeroeni werd vanwege de taalbarriere twee inheemse tolken ingezet. In het ressort Kabalebo werden bepaalde sessies van de training in het engels verzorgd. Daarnaast werden verschillende talen gebezigd zoals: Nederlands, Sranan tongo, Saramaccaans en Aucaans. 7

8 AANBEVELINGEN Om het Decentralisatieproces in het district Sipaliwini succesvol uit te voeren zullen de onderstaande zaken in acht moeten worden genomen: Informatiestroom: de burgers vormen een belangrijke schakel binnen het Decentralisatieproces. De toevoer van informatie naar de gemeenschap moet optimaal zijn. Gelet op de uitgestrektheid van het district is het van belang om meerdere Burger Informatie Centra (BIC) op te zetten. Daarnaast is het ook van belang dat het onderwijs meer aandacht gaat besteden aan het Decentralisatieproces. Kinderen moeten vanaf de schoolbanken kennis opdoen over hetgeen plaatsvindt in hun district. Daarnaast moeten er programma s ontwikkeld worden in de talen die in het district gebezigd worden. Regelmatige bijscholing van de leden van de BPC s: de leden van de BPC s moeten regelmatig getraind worden om hetgeen van hun verwacht daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Beschrijven van de rol van het traidtioneel gezag: het tradioneel gezag dat erkend wordt door de centrale overheid, moet een duidelijke rol toebedeeld krijgen in het Decentralisatieproces, hetgeen tot nu toe niet het geval is. Het feit dat het traditioneel gezag nog geen duidelijke rol is toebedeeld binnen het Decentralisatieproces wordt door de gemeenschap gezien als een uitsluiting van het tradioneel gezag om zeggenschap te hebben in de ontwikkeling van hun woongebied. Trainen van bestuursambtenaren: de bestuursambtenaren dienen getraind te worden om de dienstverlening naar de burgerij te verbeteren. 8

9 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (I) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname Maart

10 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II in Suriname. Het doel van dit programma is om de institutionele en financiele capaciteit van de locale overheden in het land en Burgerparticipatie te versterken, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen de locale overheden moeten functioneren. In het kader van het bovenstaande heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) het Bureau Forum voor de Dienstverlening aan NGO s (stg. BFN) aangetrokkken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen en trainen van de Burgerparticipatie Commissies in het district Sipaliwini. De commissies zijn samengesteld op basis van voorstellen die gedaan zijn tijdens de locale consultatie- en planningsactiviteiten in de diverse ressorten in 2008 (DLGP I). In de volgende hoofdstukken volgt een beschrijving van de opdracht, de gehanteerde methodiek en werkwijze, de stand van zaken en tussentijdse bereikte resultaten (samengestelde BPC s). I DE OPDRACHT Inst. Deliverables Status 1 Action Plan and Preparation of training methodology Gerealiseerd 2 Production and reproduction of Trainings Manual (50 Gerealiseerd copies) 3 Progress report (meetings in 3 resorts) Gerealiseerd (ressort Boven Suriname, Tapanahony en Pamacca) 4 Progress report (meetings in 2 resorts) In voorbereiding (ressort Boven Coppename en Kabalebo) 5 Progress report (meetings in 2 resorts) In voorbereiding (Ressort Coeroeni en Boven Saramacca) 6 Production and reproduction of Citizen Participation plan In voorbereiding 7 Production of DVD/ CD in local language In voorbereiding 8 Final report Nog niet gerealiseerd 9 Quarterly Progress report Nog niet gerealiseerd 10

11 Op basis van de opdracht is er een werkplan samengesteld voor het creeren en trainen van de Burger Participatie Commissies in het district. In elk ressort zal een training georganiseerd worden hetgeen komt op 7 trainingen, waarbij er 9 BPC s samengesteld zullen worden. In de grote ressorten te weten: Boven Suriname en Tapanahony zullen in elk ressort twee BPC s samengesteld worden. Hieronder een overzicht van het werkplan voor het creeren en trainen van de BPC s: Ressort Trainingslokatie Aantal Datum BPC s Boven Suriname Asidonhopo (incl t/m 24 jan 2010 Ligorio) en Debike Tapanahony Dritabbetje 2 20 t/m 26 febr 2010 Pamacca Langatabbetje 1 2 t/m 5 maart 2010 Boven Donderskamp 1 16 t/m 19maart 2010 Coppename Kabalebo Section 1 23 t/m 26 maart 2010 Coeroeni Bureau Forum NGO s/ Par bo 1 6 t/m 9 april 2010 Boven Sar ca Nw Jacobkondre 2 13 t/m 16 april De training in het ressort Boven Saramacca die oorspronkelijk gepland was voor 8 t/m 11 februari is om organisatorische redenen in samenspraak met de leidng van het ressort verschoven naar 13 t/m 16 april. II METHODIEK EN WERKWIJZE Bij de uitvoering van de opdracht is er een participatieve methode toegepast overeenkomstig de visie en -doelen van Decentralisatie, hetgeen betekent dat diverse actoren die een rol spelen in het Decentralisatieproces in het district betrokken zijn geworden in de planning en ook in de uitvoering. Er zijn diverse meetings georganiseerd met onder andere: 3. Districtsbestuur: de Districts Commissaris, de District Administrateur en de leiding van de ressorten van het district Sipaliwini. Met de ressortleiders zijn eveneens afzonderlijke gesprekken gevoerd om de trainingen in hun respectieve ressorten voor te bereiden. De leiding van de ressorten heeft de handleiding en werkplan ontvangen. 11

12 4. NGO s en CBO s: Daarnaast is er via , vergadering en individuele gesprekken contact geweest met het Binnenlandoverleg voor NGO s (BIO). Het doel was om de actoren te informeren over de uit te voeren opdracht (bespreking van het werplan) teneinde hen in de gelegenheid te stellen om capabele personen voor te dragen om zitting te nemen in de BPC s. Verder zijn sleutelpersonen, regionale- en basisorganisaties in de gemeenschappen eveneens betrokken. Uit de lijst van voordrachten zijn de deelnemers geselecteerd. De voordracht en selectie van leden voor de BPC s vond plaats op basis van de volgende opgestelde selectiecriteria: 11. Draagvlak in de gemeenschap (Gerespecteerd en betrouwbaar zijn) 12. Leiderschapskwaliteiten bezitten met capaciteit in kennisoverdracht- en vergadertechnieken, organiseren van bijeenkomsten 13. Capaciteit in mondeling- en schriftelijk rapporteren 14. Enige kennis van begrotingen opstellen c.q. budgeteren 15. Gemotiveerd en proactief zijn 16. In teamverband kunnen werken 17. Geheimhouding en objectiviteit kunnen respecteren 18. Goed kunnen communiceren 19. Bewust van bronnen van informatie 20. Bekendheid met het werk van Civil Society Voor de promotie en stimulering van deelname in de BPC is er gebruik gemaakt van de lokale radiostations. De CD met informatie over Decentralisatie is uitgezonden en afgedraaid tijdens de trainingssessies. Daarnaast zijn er flyers met relevante informatie ontwikkeld en gedistribueerd in de verschillende ressorten. 12

13 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 1. RESSORT BOVEN SURINAME: Dit ressort telt ongeveer 65 dorpen. Het ressort is opgedeeld in twee subressorten en op basis daarvan zijn de BPC s samengesteld. De BPC s bestaan elk uit 8 personen. Hieronder een overzicht van de 2 BPC s die samengesteld zijn in het ressort Boven Suriname: BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO I: POKIGRON T/M TOEMAIPA (29 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Antomoi Genia Abenaston Commissaris Mau Ku V Mau 2. Stedenburg Altin Abenaston Voorzitter Jongerenorganisatie M / Eduards Justus Kaja Paati Schoolleider M / Ronnie Lienga Lespansie 2 de secrataris Mau Ku M Mau 5. Lugard Serwien Nw. Aurora Ondervoorzitter Mau M Ku Mau 6. Lugard Rovino Nw. Aurora Ambtenaar (TCT) M Main Theo Grantatai Secretaris Mau Ku M Mau 8. Doekoe Kaloese Pikin Slee Electrician M BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO III: SEMOISI T/M STONHOEKOE (25 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Pamari Bernice Semoisi Leerkracht V Koetoe Agaasi Viome Dawme Ontwikkelings- M werker 3. Albert Aboikoni Djumu Hoofd kapitein M Amoida Tenis Asidonhopo Ambtenaar (NH) M Aboikoni Lowrens Dangogo Penningmeester M Mau Ku Mau 6. Dinge Frits.N. Kajana Voorzitter srg. M Damiso/omroeper 7. Majokko Titia Begoon Voorzitter stg. V Lobi Mi 8. Pavion Denansion Stonhoekoe Bouwvakker M

14 2. RESSORT TAPANAHONY: Ressort Tapanahony bestaat uit 26 dorpen gelegen aan de Tapanahonyrivier en een honderdtal kampen aan de Boven Marowijne en Lawa. Vanwege de taalbarriere en logistieke redenen zullen de Inheemsen die woonachtig zijn in dit ressort (Apetina) worden meegenomen in de training voor het ressort Coeroeni. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO I: BENEDEN TAPANAHONY (Ampomatapoe, Lawa en Beneden Tapanahony tot met Tjon Tjon, 14 dorpen en de kampen) No. Naam Dorp Functie Geslacht 1. Ine Diso Ampomatapoe Ambtenaar/ lid V vrouwenorganisatie 2. Lucia Tanis Skinsani/ Lawa Lid V vrouwenorganisatie 3. Sonia Namo Gobaja-ini / Lawa Lid V vrouwenorganisatie 4 Rudewald Bromikkie Manlobi Lid Regionale M Organisatie 5. Moiboi Lima Benanoe Lid Regionale M Organisatie 6. Jovende Koempai Powi Lid Regionale M Organisatie 7. Jerrel Deel Stoelmanseiland Ambtenaar M BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE SUBREGIO II: BOVEN TAPANAHONY (Poeketie met Granbori, 12 dorpen ) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Theo Misidjan Mooitaki Ontw. werker M / Adennie Velanti Dritabiki Ondernemer M Chiquita Lantiman Mainsi Lid vrouwenorganisatie V / Hilda Abosin Kisai Voorzitter vrouwenorganisatie V / Roy van Dijk Dritabiki Ambtenaar M Eugenie Awe Poolokaba Lid V vrouwenorganisatie 7. Martha Kwasi Godo-olo Voorzitter V vrouwenorganisatie 8. Gerda Kwasi Godo-olo Lid vrouwenorganisatie V

15 III PLANNING De BPC s in de ressorten Boven Suriname en Tapanahony zijn reeds samengesteld en getraind. Er moeten nog in 5 ressorten BPC s samengesteld worden. Zie werkplan. CONCLUSIE Het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies in het district Sipaliwini verloopt goed. Er bestaat een goede samenwerking met het Commissariaat Sipaliwini met betrekking tot de voorbereiding, samenstelling en training van de BPC s. Tijdens de selectie van de kandidaten is er ruim aandacht geschonken aan het genderaspect. Een paar van de vrouwelijke kandidaten die voorgedragen en geselecteerd waren, hebben geen toestemming van hun partners gehad om zitting te nemen in de BPC. Dit voorval heeft zich afgespeeld in het ressort Boven Suriname. Daarnaast hebben een aantal geselecteerden zich teruggetrokken nadat zij vernomen hadden dat zij op vrijwilligersbasis zitting zullen nemen in de BPC. De deelnemers in het ressort Boven Suriname en Tapanahony hebben hun misnoegen geuit over het feit dat zij niet vergoed zullen worden door de overheid voor deelname in de BPC s. Er is een vergelijking gemaakt met de Ressort- en Districtsraad die wel vergoed worden. 15

16 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (II) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname April

17 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II (DLGP II) in Suriname. Het programma heeft ten doel het versterken van de institutionele en financiéle capaciteit van de locale overheden en Burgerparticipatie in het land, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen deze overheden moeten functioneren. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) heeft het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s (Stg. BFN) aangetrokken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. Stg. BFN is na overleg met de betrokken actoren in januari 2010 van start gegaan met het samenstellen van de BPC s in Sipaliwini. Deze rapportage handelt over de Burgerparticipatie trainingen die georganiseerd zijn in de maand mei en wel in de ressorten Pamacca, Boven Coppename en Kabalebo. 17

18 I DE OPDRACHT Inst. Deliverables: 1 Action plan and Preparation of training methodology Stautus Gerealiseerd Production and reproduction of Trainings Manual (50 copies) Progress report 1 (meetings in 3 resorts) Progress report 2 (meetings in 2 resorts) Gerealiseerd Gerealiseerd (in ressort Boven Suriname januari 2010, ressort Tapanahony februari 2010, ressort Pamacca maart 2010) Gerealiseerd (in ressort Boven Coppename maart 2010, ressort Kabalebo maart 2010) 6 Progress report 3 (meeting in 2 resorts) In voorbereiding (ressort Coeroeni en Boven Saramacca) CPC Plan DVD and CD Final report Quarterly Progress report In voorbereiding In voorbereiding Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd In middels zijn er reeds 5 Burgerparticipatie commissies samengesteld en getraind met name in de volgende ressorten 1) Boven Suriname, 2) Tapanahony, 3) Pamacca, 4) Boven Coppename en 5) Kabalebo. De BPC trainingen in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca zijn momenteel in voorbereiding en zullen georganiseerd worden in de maand april. 18

19 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 3. RESSORT PAMACCA: Dit ressort telt 11 dorpen. In dit ressort is er 1 BPC samengesteld bestaande uit 10 personen. Hieronder een overzicht van de BPC in het ressort Pamacca: BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT PAMACCA (11 dorpen) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Ceder Konki Loka Loka Ontw. werker M 2. Asaiti Johannes Nason Secretaris M Anamakandi 3. Adawde Adriaan Atemsa Ondernemer M Amautan Rene Langatabiki Ondernemer M Tjappa Marietje Sebedukampoe Onderneemster V Kendo Wendela Snesi kondre Onderneemster V Blijer Diana Badaatabiki Lid vrouwenorga. V Jovende Frits Langatabikki Stationchef M Asalobi D Langatabiki Basia M Ceder Adam Langatabiki Ondernemer M Voor deze training waren er 14 personen uitgenodigd, waarvan 4 het hebben laten afweten. 7 van de uitgenodigden waren vrouwen. Van dit aantal hebben 3 personen gehoor gegeven aan de oproep. De BPC van dit ressort bestaat uit geschoolde mensen en zijn goed gemotiveerd. Ze hebben aangegeven tevreden te zijn met het nieuwe bestuursmodel dat de overheid aan het invoeren is. Ze zijn de mening toegedaan dat de overheid het binnenland niet tot ontwikkeling kan brengen, zonder de binnenlandbewoners effectief bij te bebrekken. Volgens hun gaat het om de welzijn en welvaart van het gebied en niemand anders de noden beter dan hun zelf kan aangegeven. 19

20 4. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT BOVEN COPPENAME (4 dorpen) Ressort Boven Coppename bestaat uit 2 Inheemse en 2 Marron dorpen. No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Arupa Mardo Donderskamp Voorz. Landb. M cooperatie 2. Banda Claudette Donderskamp Penningm V vrouwenorga 3. Alkantra Ricardo Donderskamp Basja M Kana Ruben Corneliskondre Ontw. werker M 5. Wirokame Steven Corneliskondre Ontw. werker M 6. Markus Lorenzo Witagron Lid jongeren M organisatie 7. Claudia Pinas Witagron Secretaris jong. V orga. 8. Clemens Melvin Witagron Voorzitter jong. orga. M Er bestaat een goede samenwerking tussen de inheemsen en de marrons die woonachtig zijn in dit ressort. De BPC wordt dan ook gevormd door vertegenwoordigers van beide etnische groepen. Het dorp Kaaimanston die eveneens in dit ressort is, is niet vertegenwoordigd in de commissie. Dit komt doordat het dorp bijna onbewoond is, de bewoners zijn voor het overgrote deel woonachtig in Paramaribo en andere delen van het land. Wel bestaat een goede onderlinge samenwerking tussen de marron dorpen Witagron en Kaaimanston. 5. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT KABALEBO (3 dorpen ) Dit ressort bestaat uit 3 inheemse dorpen. No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Williams Etta Apoera Ontw. werker V Armaketo Jeffrey Apoera Ondernemer M Seenanan Lorieta Apoera Bestuurslid V vrouwenorga. 4. Ebecilio Nelly Apoera Leerkracht/voorz. V Vrouwenorga. 5. Hendricks Richard Apoera Lid sportorga. M James Humphrey Washabo Ontw. werker M DeClerq Mark Apoera Ondernemer M Simon Ray Section Ontw. werker M Simon Ronnie Section Ontw. werker M

21 De leden van deze BPC zijn ook goed gemotiveerd. Opgemerkt kan worden dat dit gedeelte van het binnenland in vergelijking met de rest beter ontwikkeld is. Zelfwerkzaamheid en het willen ondernemen staan hoog aangeschreven bij de bewoners. Daarnaast is de gemeenschap goed georganiseerd. Mevrouw James Dawn, ondervoorzitter van de vrouwenorganisatie Uma Jepi Makandra (UJEMA), heeft ook deelgenomen aan die training en zal als vervanger optreden. CONCLUSIE De BPC s in de ressorten Pamacca, Boven Coppename en Kabalebo zijn inmiddels samengesteld en getraind. Bij de indentificatie en registratie van de participanten heeft de leiding van de ressorten een belangrijke bijdrage geleverd. De opstelling van de leden is positief en ze hebben aangegeven blij te zijn met het Decentralisatieproces. Dit proces zullen zij als middel gebruiken om hun district en hun ressort in het bijzonder tot ontwikkeling te brengen. De kwestie over de rol van het traditoneel gezag is eveneens in bovengenoemde ressorten aangehaald. Volgens de deelnemers van Boven Coppename zal de plaats en de rol die toebedeeld wordt aan het traditioneel gezag van invloed zijn op de succesvolle uitvoering van het Decentralisatieproces in dit district. 21

22 Decentralisatie VOORTGAN GSRAPPORT TRAINING BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES IN DISTRICT SIPALIWINI (III) Samengesteld door: Mw. Drs. Olvina Awanima Supervisor: Mw. Sheila Ketwaru Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s Decentralization and Local Government Strengthening Program Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Paramaribo, Suriname April

23 INLEIDING De Surinaamse regering is met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) thans bezig met de implementatie van het Decentralisatieprogramma II (DLGP II) in Suriname. Het programma heeft ten doel het versterken van de institutionele en financiéle capacitet van de locale overheden en Burgerparticipatie in het land, alsook het wettelijke en reguliere raamwerk waarbinnen deze overheden moeten functioneren. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (MinRO) heeft het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO s (Stg. BFN) aangetrokken voor het verlenen van technische assistentie in de vorm van het samenstellen van de Burgerparticipatie commissies (BPC s) in het district Sipaliwini. Stg. BFN is na overleg met de betrokken actoren in januari 2010 van start gegaan met het samenstellen van de BPC s in Sipaliwini. Deze rapportage handelt over de Burgerparticipatie trainingen die georganiseerd zijn in de maand mei en wel in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca. 23

24 I DE OPDRACHT Inst. Deliverables: 1 Action plan Stautus Gerealiseerd Production and reproduction of Trainings Manual (50 copies) Preparation of training methodology Progress report 1 (meetings in 3 resorts) Progress report 2 (meetings in 2 resorts) Progress report 3 (meeting in 2 resorts) CPC Plan DVD and CD Final report Quarterly Progress report Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd (in ressort Boven Suriname januari 2010, ressort Tapanahony februari 2010, ressort Pamacca maart 2010) Gerealiseerd (in ressort Boven Coppename maart 2010, ressort Kabalebo maart 2010) Gerealiseerd (ressort Coeroeni en Boven Saramacca) In voorbereiding In voorbereiding Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Inmiddels zijn alle 7 Burgerparticipatie Commissies samengesteld en getraind in het district Sipaliwini t.w in de ressorten: 1) Boven Suriname, 2) Tapanahony, 3) Pamacca, 4) Boven Coppename, 5) Kabalebo, 6) Coeroeni en 7) Boven Saramacca. Hieronder volgt een overzicht van samengestelde BPC s in de ressorten Coeroeni en Boven Saramacca. 24

25 II OVERZICHT VAN DE SAMENGESTELDE BURGER PARTICIPATIE COMMISSIES NAAR RESSORT 6. RESSORT COEROENI: In dit ressort zijn alleen inheemse woonachtig welliswaar van verschillende stammen. De heer Koepoeroe van het dorp Kwamalasamutu, die als tolk gefungeerd heeft tijdens de Burger participatie Training is bezig met de vertaling in het Arowaks. BURGER PARTICIPATIE COMMISSIE RESSORT COEROENI (10 dorpen ) No. Naam Dorp Functie Geslacht Contactnr. 1. Timpico Sita Kawenhaken Ontw. werker V Neni Johan Apetina Ontw. werker M - 3. Koepoeroe Kwamalasamutu Ontw. werker M Reshoede Nimsi Kwamalasamutu Leerkracht M Loepeng Erotajari Palumeu Motorist METS M Vanwege de uitgestrektheid van dit ressort is er met de leiding van het ressort overeengekomen om de BPC training in Paramaribo te organiseren. Voor het ressort Coeroeni was gepland om één Burgerparticipatie commissie samen te stellen bestaande uit 9 personen. Via de leiding van het ressort heeft de selectie van de deelnemers plaatsgevonden. De geselecteerden zijn daarna op de hoogte gebracht en hebben bevestigd zitting te willen nemen in de te vormen BPC. Door de hevige regens in de periode 8 t/m 18 april waren de meeste airstrips in het binnenland gesloten, waaronder 25

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION VERSLAG SEMINAR SOCIAAL ONDERNEMEN BIJ NGO S IN SURINAME Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor financiering van NGO s middels eigen commerciële activiteiten Gehouden op 3 augustus 2005

Nadere informatie

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER Samengesteld door het HarmoniCOP Team. Kernredactie: D. Ridder, E. Mostert, H.

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie