Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur"

Transcriptie

1 Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang uur 1

2 Bestuurssamenstelling en functionarissen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Paul Lauret (mei 13) Robert Jan Pruijn (mei 14) Albert Nap (mei 13) Lijsterbesstraat 20 Marten Corverhof 16 Prelude TK Zaandam 1065 GH Amsterdam 1507 TC Zaandam Sport technische zaken: Algemeen Bestuurslid: Pers en Publiciteit a.i.: Ronald Peeters (mei 14) Rob de Vries (mei 12) Jan van der Meij (mei 15) Dovenetelweg 27 Baardspringer 35 Agaatvlinder CC Zaandam 1541 WV Koog a/d Zaan 1113 KN Diemen Functionarissen: Naam: Telefoon: Wedstrijd Secretaris senioren Chris de Jong Wedstrijd secretaris jeugd Ronald Peeters Onderhoud pand Paul Bakker Theo van Berkel Bardienstregeling Debby Reek Inkoop bar Linda Visser/Henk Krook Winkeltje ZTTC Ronald Peeters Webmaster Angelique Vonk Linda Visser-Krook Jan van der Meij Robert Jan Pruijn Trainingen: Trainingsdag: Trainingstijden: Jeugd maandag en woensdag t/m Recreanten woensdag t/m Op maandag en woensdag vrij spelen vanaf uur Trainers: Sam Vonk en Ronald Peeters Speeladres: Madagaskar 15 Postadres: Lijsterbesstraat VH Zaandam 1505 TK Zaandam Z.T.T.C. is aangesloten bij: * N.T.T.B. Afdeling Holland Noord sinds 1945 * Het afdelingsnummer van Z.T.T.C. is 01 en het verenigingsnummer is 096 * Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer * Oprichtingsdatum Z.T.T.C. is 9 oktober

3 Algemene ledenvergadering ZTTC 2015 Plaats: Kantine ZTTC Datum: 23 april 2015 Aanvang: uur Notulist: Robert Jan Pruijn Agenda 1. Opening door de voorzitter met eventuele mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen Algemene Ledenvergadering Jaaroverzicht van de functionarissen 5. Financieel verslag Penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Contributie 8. Begroting seizoen Bestuursverkiezing/ mededelingen/ aftredende functionarissen 10. Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) 11. Rondvraag 12. Sluiting Aftredende bestuursleden en functionarissen: Wedstrijdsecretaris senioren: Robert Jan Pruijn, aangemeld Chris de Jong Algemeen bestuurslid: Rob de Vries, aangemeld Rob de Vries Aangemeld: PR functionaris Jan van der Meij ad interim Graag 24 uur van tevoren aangeven aan het bestuur als je belangstelling hebt. Of als je het ergens niet mee eens bent. 3

4 ALGEMENE LEDENVERGADERING ZTTC Notulen 8 mei 2014 Aanwezig: Bestuur: Paul Lauret (PL), voorzitter Henk Krook (HK), plv penningmeester/beheer kantine Ronald Peeters (RP), Jeugdzaken Albert Nap (AN), penningmeester Rob de Vries (RdV), bestuurslid Robert Jan Pruijn (RJP), (gedeeltelijk ad interim) secretaris Leden: Theo van Berkel, Antoon Buffing, Marcel van Hassel, Ewout Hofman, Chris de Jong, Henk Knikman, Martijn Knoppers, Jan van der Meij, Nico Ooijevaar, Jem Poulen, Linda Visser- Krook en Andre Webster. Afwezig met kennisgeving: Harry Egstorf, Dick Meijer, Huub Peeters, Chris Post, Leo Potma, Arlette Poulen, John van Tilborg en Sam Vonk. 1 Opening: De algemene ledenvergadering van ZTTZ is om uur op 8 mei 2014 te Zaandam door de voorzitter, Paul Lauret, geopend. Een dankwoord wordt gericht naar de sponsors zonder wie ZTTC het voortbestaan van ZTTC onmogelijk zou zijn geweest. De positie Perse en Publiciteit werd door Denise Hoevers vervuld. De plek is nu vrijgekomen. Aan het onderhoud pand worden Henk Knikman en Paul Lauret gevoegd. De punten 7 (Contributie) en 9 (Bestuursverkiezing) worden omgewisseld. 2 Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 3 Notulen ALV 2013: Er zijn geen notulen van de ALV van Deze kunnen dus niet worden goedgekeurd. 4 Jaaroverzicht functionarissen: De aanwezigen krijgen enkele ogenblikken de bij de agenda uitgereikte verslagen van de functionarissen door te nemen. Hier zijn geen vragen over. 5 Verslag penningmeester Albert licht het verslag toe. De sponsors hebben een significante bijdrage geleverd aan het positieve resultaat. Er wordt contact met ze opgenomen om na te gaan of ze op de site vermeld willen worden. Wel is al bekend dat ze geen bordje in de zaal willen. 6 Verslag kascommisie De kascommisie heeft geen onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen en wordt gedechargeerd. Marcel van Hassel en Nico Ooijevaar worden bedankt voor hun bijdrage. 4

5 De kascommissie voor het seizoen zal bestaan uit Jem Poulen en Marcel van Hassel. 7 Bestuursverkiezing/mededelingen/aftredende functionarissen Robert Jan Pruijn is kandidaat voor de positie secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt als secretaris gechargeerd. 8 Begroting seizoen Albert licht de begroting voor het komend seizoen toe. De reservering ten behoeve van energie is naar boven bijgesteld. Ook wordt er meer geld voor het onderhoud gereserveerd. Het meer jaren onderhouds plan (zie punt 10) zal meer duidelijkheid moeten verschaffen in de hoeveelheid geld die benodigd is voor het onderhoud. Er zijn minder kosten voor vuilafvoer, omdat er geen contract voor afgesloten is. Er zal alleen worden betaald wanneer er extra afval moet worden afgevoerd. De Sita container moet derhalve niet meer worden gebruikt. Theo biedt aan plastic afval af te voeren. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. 9 Contributie ZTTC komt geld te kort. Daarom is het voorstel de contributie met ingang van komend seizoen met 10,- euro te verhogen. De leden stemmen hier unaniem voor. Het voorstel om de contributie het seizoen daarop ook te verhogen wordt geparkeerd naar de volgende ALV. Het lidmaatschap van ZTTC loopt van 1 maart tot en met 1 april van het jaar daarop volgend. Met een maand opzegtermijn betekent dit dat opzeggingen uiterlijk 28 februari binnen moeten zijn. Dit geeft vaak aanleiding tot discussies omdat het speelseizoen loopt van september tot en met mei, waarbij er ook nog eens 2 competities zijn te onderkennen. Het bestuur gaat zich hierover beraden en komt met een voorstel om de opzegdatum (of eventueel data) meer in lijn te brengen met het speelseizoen. Het bestuur zal dit voorstel duidelijker gaan communiceren zodat iedereen weet wanneer hij/zij moet opzeggen. Antoon Buffing meldt dat de grote clubactie ook veel geld kan opleveren. Ook kan het actief leden werven op bijvoorbeeld scholen dit effect hebben. 10 Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) Henk Knikman heeft een uitgebreid MJOP samengesteld. Samen met het bestuur zullen aan de posten prioriteit en kosten worden gekoppeld. Er wordt geopperd dat sport service Zaanstad mogelijkerwijs subsidie ter beschikking stelt. Het bestuur gaat dit na. Andere kosten besparende maatregelen zijn de inzet van vrijwilligers en het eventueel gebruik van stagiairs van bijvoorbeeld het ROC. Als er volledig en goed uitgewerkt plan van aanpak is, biedt dit de mogelijkheid aan te kloppen bij KLM fonds, Rabobank en Oranje fonds. Deze instellingen stellen onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers ter beschikking. WvttK 10a Commissie voortbestaan ZTTC De commisie, bestaande uit Jan van der Meij, Linda Visser en John van Tilborg, die tot doel heeft ZTTC een positieve impuls te geven zodat de club er financieel er beter voor komt te staan doet verslag. 5

6 Er is een brief naar de leden gestuurd met daarin een oproep een bijdrage te leveren aan het voorbestaan van de club. De respons is niet overweldigend geweest. Er zijn ook positieve berichten. Er is een nieuwe website in de maak en op facebook is ZTTC inmiddels actief. 10b Table stars Martijn Knoppers legt uit dat via table stars kinderen enthousiast gemaakt kunnen worden voor tafeltennis. Hij gaat proberen scholen in de Zaanstreek te benaderen om hieraan deel te nemen. 10c MJ tafeltennis en jeugdsportpas Via MJ tafeltennis wordt jeugd in aanraking met tafeltennis gebracht. Soms met leden tot gevolg. Het onder de aandacht brengen van tafeltennis bij de jeugdsportpas heeft wellicht ook een positief effect. 10d Toekomst team 5 Team 5 deelt mee dat ze een fijne tijd bij ZTTC heeft gehad, maar gaat toch naar JOVO. Het bestuur gaat een regeling tav de contributie treffen, 11 Rondvraag Theo van Berkel: Wat zijn de data van de klusavonden? Antwoord: Nog niet bekend. Aktie Paul Lauret en Theo van Berkel. Nico Ooijevaar: Staan we in de sportkrant? Antwoord: Volgens Paul Lauret wel. Nico deelt mee dat in Krommeniedijk er een ledenstop voor 65-plussers is. Voor ZTTC is dit een kans om een 65+ lidmaatschap in te stellen voor mensen die overdag willen spelen. Jan Van der Meij: Wie kent Zaanradio? Antwoord: Chris de Jonge bijvoorbeeld. Er werkt een collega van hem daar. Martijn Knoppers gaat na of via dit medium ZTTC beter bekend kan worden gemaakt. Paul Lauret: Omdat Robert Jan nu secretaris is, gaat Chris de Jong hem assisteren met het wedstrijdsecretariaat. Wie wil de vacature Pers en Publicatie invullen? Antwoord: Jan van der Meij wil dit low profile gaan doen. 12 Sluiting Om uur sluit Paul de vergadering. 6

7 Jaarverslag van de voorzitter 2015/2016 Wat een fijn seizoen hebben we achter de rug zeg! De financiële problemen hebben we het hoofd kunnen bieden en we zijn ongeschonden uit de strijd gekomen. Alweer mede dankzij de sponsoren die onvermoeibaar blijven geloven in de vereniging. Maar ook hulde aan een groot aantal vrijwilligers die tijd en creativiteit blijven investeren. Veel klussen zijn gedaan en ik kijk al uit naar de volgende klusweekenden. Dankzij het strakke beleid van o.a. de penningmeester staan we nu eens niet in het rood!! Dat gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Onderhoud. Er is zorgvuldig een Meer Jaren Onderhoud Plan gemaakt (MJOP) en daar zijn weliswaar veel punten die onderhoud of reparatie verholpen, maar er liggen nog veel projecten in het verschiet. Projecten die duurder en groter zijn. We blijven dus een beroep op alle leden. Bestuursfuncties. Jan van der Meij heeft de taak van ad interim PR op zich genomen, maar ziet liever iemand uit ons ledenbestand de job overnemen. Mocht iemand nog wat tijd over hebben en de vereniging willen ondersteunen.., dan ben je van harte welkom. Spreek een van de bestuursleden maar aan als je meer wilt weten. Werven van leden: Er was een terugloop van recreanten vorig seizoen, maar dat lijkt zich te herstellen. Inmiddels hebben we weer 13 teams in de competitie en dat aantal zou nog wel kunnen groeien. Ook het jeugdbestand gaat flink omhoog en dat zou na de vakantie nog weleens kunnen stijgen. Via het Table Stars project beginnen we binnenkort met de eerste clinique en komt er een school vier keer naar ons toe om kennis te maken met tafeltennis. Vanaf september komt de OBS de Voorzaan met 4 groepen naar ZTTC om kennis te maken met tafeltennis. In alle gevallen rekenen wij een uurtarief, dus het levert direct geld op en hopelijk een aantal nieuwe jeugdleden. Nieuwe ballen. De najaar competitie gaat gespeeld worden met nieuwe, plastic ballen en die hebben een andere eigenschap dan de vertrouwde celluloid. Het is denk ik niet onverstandig om een paar avonden te oefenen met deze ballen. Om de vaste trainingsavond niet te verstoren zou een extra trainingsavond ingesteld kunnen worden. Wellicht is de dinsdag een goede dag om voor een aantal weken extra te trainen, met name voor spelers die anders nooit trainen, de hogere teams dus. De datums waarop er getraind kan worden op dinsdag geven we apart in een mail nog even door. Het is dus niet permanent!! Graag wil ik alle medewerkers en bestuurleden bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Voor straks allemaal een fijne en ontspannen vakantie gewenst. Rest me alleen nog om iedereen een gezellig en sportief nieuw seizoen toe te wensen. Paul Lauret 7

8 Jaarverslag van de secretaris 2014/2015 Mijn eerste jaar als secretaris zit er op. Als voormalig wedstrijdsecretaris zijn mijn werkzaamheden voor de vereniging van het samenstellen van competitieteams en het invoeren van de uitslagen in het NAS (een taak die nu door Chris de Jong wordt vervuld) verschoven naar het bijhouden van het ledenbestand in het NAS en het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ALV. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen zeven maal vergadert. Zes van deze vergaderingen heb ik genotuleerd. Helaas moest ik wegens overmacht één vergadering missen. Belangrijkste punten van bespreking zijn het onderhoud van het pand en de aanwas van nieuwe leden geweest. Met gepaste trots kan ik meedelen dat ZTTC inmiddels elf jeugdleden telt. Bij de jeugd is er een duidelijke groei te constateren die zich hopelijk de komende jaren doorzet. Er was dit jaar bij de clubkampioenschappen ook een jeugdtoernooi, iets dat in de afgelopen jaren ondenkbaar leek. De gemiddelde leeftijd van onze jeugdleden is (pijldatum 12 april 2015) 10,5 jaar. De jeugd heeft de toekomst en bij deze de hoop dat dat ook voor ZTC geldt. De opkomst op de woensdagavond goed te moemen het aantal recreanten neemt iets toe. Op dit moment telt de vereniging achttien recreanten met gemiddelde leeftijd van ongeveer 47 jaar. Verreweg het groots deel van de vereniging bestaat uit 53 competitiespelers (met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar). De oplettende lezer heeft op grond van bovenstaande kunnen concluderen dat onze club op dit moment 82 leden telt. Een voorzichtige conclusie is dat het aantal leden iets terug gelopen lijkt te zijn ten opzichte van een jaar geleden, maar dat er wel een zekere verjonging in het ledenbestand heeft plaatsgevonden.in werkelijkjheid is ons ledenbestand ongeveer gelijk gebleven omdat bij de gepresenteerde cijfers de opzeggingen (10 stuks) voor het komend seizoen verwerkt. Strikt genomen hebben we tot het einde van dit seizoen wat meer leden dan genoemde 82. Volgend jaar rond deze tijd maak ik de balans opnieuw op en hopelijk zal het ledenbestand zijn gegroeid. Voor nu wil ik iedereen alvast veel plezier in het nieuwe seizoen toewensen. Robert Jan Pruijn 8

9 Jaarverslag penningmeester Het afgelopen jaar begon in mineur toen er ongeveer 15 leden opgezegd hebben. Gelukkig zijn er in de loop van het jaar ook weer hetzelfde aantal leden bijgekomen, waardoor het totaal gelijk is gebleven. Het onderhoud van het pand was door de grote tekorten in de laatste jaren op een laag pitje gezet. Hierdoor hebben we veel achterstallig onderhoud en moest er dringend iets aan gedaan worden. Door het klusteam is een lijst opgesteld met de belangrijkste zaken. Deze zijn door de grote inzet van een aantal vrijwilligers opgepakt. Er is echter ook gebleken dat het dak van ons pand in zeer slechte staat verkeerd, waardoor groot onderhoud nodig zal zijn. Na overleg met het klusteam hebben we afgesproken om een voorziening voor groot onderhoud aan het dak te gaan opbouwen. Voor het komende jaar willen we een bedrag van 2000 euro gaan reserveren, waardoor we een basis hebben op het moment dat er dure reparaties nodig zijn. In de loop van het komende jaar zullen enkele offertes opgevraagd worden, zodat we kunnen bepalen hoe groot de reservering zal moeten worden. Naar aanleiding van de totale begroting zien we dat we nog steeds op een tekort afstevenen. Dit is niet vol te houden voor een kleine vereniging die ZTTC is. We zullen op meerder fronten moeten proberen om dit tekort terug te dringen. De onderstaande voorstellen zijn door het bestuur gedaan: Werven nieuwe leden Sponsoren zoeken Contributieverhoging Nieuwe jeugdleden willen we werven met behulp van het Table Stars project van de NTTB. Hierbij gaan we bij scholen langs om meer bekendheid aan het tafeltennis te geven. Dit wordt door Ewout en Paul opgepakt Senioren leden zoeken vaak op internet. We zijn dan ook blij dat we een PR functionaris in ons bestuur hebben mogen verwelkomen. We hopen nog dat de PR commissie verder uitgebreid kan worden, zodat er meer acties opgepakt kunnen worden De sponsoren zijn ook in het afgelopen jaar weer heel belangrijk voor ZTTC geweest. De PR commissie zal zijn uiterste best doen om nog meer sponsoren te vinden De laatste maatregel is de minst populaire, maar we denken dat we hier niet onderuit komen. Door het tekort aan jeugdleden willen we voorstellen om de contributie voor de jeugdleden niet te verhogen. Daarnaast is een veel gehoord commentaar dat de opzegtermijnen niet duidelijk zijn en dat eenmaal per jaar opzeggen veel te weinig is. Het voorstel van het bestuur is dan ook om de contributie voortaan per half jaar te incasseren en de opzegtermijn gelijk te trekken met het kalenderjaar. Er komen nu dus twee nieuwe data Opzeggen per 30 juni (uiterlijk 31 mei) en per 31 december (uiterlijk 30 november) Het voorstel voor de contributie wordt dan: Jeugdspelers recreant 60 euro per half jaar ( euro) Jeugdspelers competitie 80 euro per half jaar ( euro) Senioren recreant 80 euro per half jaar ( euro) Senioren competitie 100 euro per half jaar ( euro) Dit bedrag is inclusief de bondsbijdrage en de competitietoeslag, die tot nu toe apart geïncasseerd werd. 9

10 Door de aanpassing van de termijnen zal de eerstvolgende incasso voor 9 maanden zijn in plaats van een jaar. De eerste termijn is dus van 1 april 2015 tot en met 31 december 2015, daarna zal er per half jaar worden geïncasseerd. Albert Nap 10

11 Jaarverslag Sport technische zaken / Jeugdsecretaris Sam Vonk en Ronald Peeters hebben afgelopen seizoen de jeugd getraind op de maandag- (Ronald) en woensdagavond (Sam). Sam geeft hierbij op woensdagavond, indien mogelijk, ook nog een uurtje training aan de senioren. Bij de jeugd hadden we in het najaar 2014 en in het voorjaar 2015 helaas nog geen deelnemende team(s) in de competitie. In totaal hebben we nu zo rond de 14 jeugdleden. We gaan dit jaar kijken of we eventueel een team kunnen samenstellen voor volgend seizoen. Veel jeugdleden zijn net begonnen dus we moeten even inventariseren wie er op de zaterdag competitie wil spelen. Vorig jaar is al aangegeven dat we ons gingen verdiepen in het Table Stars project. Dit is een tafeltennis lesprogramma voor kinderen van 6 t/m 10 jaar waarbij met leuke, speelse opdrachten kennis wordt gemaakt met tafeltennisvaardigheden. We zijn hier inmiddels ver in gevorderd. De eerste school is al op bezoek geweest met 12 kinderen. In september komt andere school met kinderen uit 3 leeftijdsgroepen. Verder hadden zich nog een aantal jongeren opgegeven voor de Jeugd Sport Pas. Je kan dan 4 keer meetrainen voor een bepaald bedrag ( 7,50). De hoop is dan natuurlijk dat de opgegeven jeugd uiteindelijk voor tafeltennis kiest maar tot nu toe is daar niets uit gekomen. Op maandag 15 juni en woensdag 17 juni worden de laatste jeugdtrainingen te geven. Na 17 juni is het voor de jeugd nog wel mogelijk om vanaf vrij te spelen op maandag- en woensdagavond. Met het oog op het organiseren van toernooien en toernooien die al georganiseerd zijn binnen de club, is er een toernooi commissie die deze taken op hun nemen (eventueel met ondersteuning van Sam en/of Bert Kwint), waarvoor dank!!! Op 22 maart zijn clubkampioenschappen jeugd/senioren gespeeld en dit was zeer geslaagd! Op 20 juni staat het bekende ouder-kind toernooi gepland ter afsluiting van het seizoen. Inmiddels zijn er ook nieuwe netjes en telborden aangeschaft en de bedoeling is dat wij daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Er wordt ook nog naar de mogelijkheid gekeken om een Tafeltennis Robot aan te schaffen zodat de jeugd en ook de senioren zichzelf kunnen trainen. Verder wil ik als laatste nog even benadrukken dat er vanaf volgend seizoen in de competitie met een plastic bal gespeeld moet worden. Nog even in het kort de invulling van de maandag- /woensdagavond voor de rest van het seizoen: Maandag jeugdtraining (t/m 15 juni) ± vrij spelen senioren (vanaf 22 juni eventueel met jeugd). Woensdag jeugdtraining (t/m 17 juni) ± training senioren + vrij spelen senioren (vanaf 24 juni eventueel met jeugd) Ronald Peeters, Sport technische zaken / Jeugdsecretaris. 11

12 Jaarverslag bardienst Afgelopen seizoen zijn er een aantal teams die aangegeven hebben hun bardienst te willen draaien op hun eigen speelavond, dat is geen enkel probleem zolang er minimaal 1 persoon dan wel afgewisseld ten alle tijde ook achter de bar staat. In de keuken hangt een lijst wat bijgehouden word met het verversen van de frituurvet, dat is niet aangewezen op een bepaalde persoon dus als we daar met zijn allen rekening houden dat het regelmatig ververst wordt. De verpakking van het nieuwe frituurvet niet weggooien daar gieten we het oude vet weer. De drankvoorraad weer koud zetten spreekt allemaal voor zich. De keuze aan bier is ook uitgebreid waar goede reacties op zijn. De baromzet is 1 van de belangrijkste inkomstenbronnen van de club dus wanneer er nog op of aanmerkingen zijn of bepaalde artikelen waar veel omgevraagd worden wat we niet hebben hoor ik het graag dan kan dat weer besproken worden met Linda en Henk Debby Reek. 12

13 Verslag Wedstrijdsecretaris: Zoals jullie weten zit de voor jaars competitie 2015 er bijna op. Dat geldt ook voor mijn eerste seizoen als wedstrijd secretaris. Het aantal kerren dat ik corrigerend heb op moeten treden om verkeerd ingevulde wedstrijdbriefjes te corrigeren is binnen de perken gebleven. Toch heb ik niet kunnen voorkomen dat er een paar boetes zijn uitgedeeld. Het doel is om de boets volgend jaar tot nul te reduceren en met jullie hulp gaat me dat zeker lukken. Bij deze wil ik vast aan jullie vragen of jullie de wensen voor de komende competitie, die van het najaar 2015 zo spoedig mogelijk aan aan mij willen door geven, zodat ik bij de indeling hiermee rekening kan houden. Een korte analyse van de voorjaarscompetitie van 2015 leert ons dat er 7 teams zijn die zich handhaven, er 3 teams zijn die promoveren, 2 teams die nog alle kans maken om kampioen te worden en dat er ook helaas 1 team is, dat degradeert. Hierbij nog een eervolle vermelding voor team 1 dat zelfs naar de hoofdklasse gaat. Competitie spelen is heel erg leuk en ik kan me voorstellen dat meer mensen die dit willen gaan doen. Dus als er mensen zijn die willen deelnemen aan de competitie meld je dan bij mij aan, dan kan ik ervoor zorgen dat je in een leuk team terecht komt. Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar tussen de competities door de Harry Feenstra bekerwedstijden worden georganiseerd. Voel je je geroepen hiervoor op te geven, dan kan je dat kenbaar maken bij mij. Rest me nog iedereen via deze weg een fijne zomer toe wensen. Chris de jong westrijdsecretaris 13

14 Toernooicommissie De clubkampioenschappen vonden plaats op zondag 22 maart Dit jaar was gekozen voor de zondag, omdat we het wilden organiseren samen met de jeugdleden. Doordat er op zondagen door de NTTB gebruik wordt gemaakt van onze zaal, was alleen deze dag nog maar beschikbaar. Het gaf wel ruimte om ruim voor de datum alle leden te informeren. Dit heeft dan ook het gewenste effect gehad, want rond 10:30 uur hadden zich 40 leden verzameld en werd de spanning vast opgevoerd onder het genot van een kopje koffie met cake, Voorwaar een schitterende opkomst. Door de toernooileider Arco Visser werden de volgende indelingen gemaakt: Poule van 7 jeugdleden Poule A, 1e en 2e klasse, 9 leden Poule B, 3e en 4e klasse, 15 leden Poule C, 5e en 6e klasse en recreanten, 9 leden. Na een korte inleiding van de organisatrice Linda Visser en bekendmaking van de pouleindeling, werd met de wedstrijd begonnen. Uiteraard ging het er bij sommige wedstrijden heftig aan toe, maar altijd in een goede sfeer. Rond etenstijd hadden Gerda en Henk Krook, die net als vorig jaar de barbezetting voor hun rekening namen, broodjes kaas of ham en een pan tomatensoep klaar staan, waarvan vooral de prijspakker gretig aftrek vond. Ondertussen kon ook nog geraden worden naar het aantal chocolade eieren dat de organisatie samen met wat paashaasjes in een pot gedaan had. Wel tegen betaling natuurlijk, want de clubkas moet ook nog wat gesponsord worden. Na een aantal spannende wedstrijden in de poule indeling, werden de kwart- en halve finales afgewerkt en werden onder grote belangstelling de finales gespeeld. Dit leverde de volgende winnaars op; Bij de jeugd werd Tim Buys de winnaar en werd Timo Visser tweede: stand 3-0 In Poule A werd Ronald Peeters winnaar en Bert Kwint tweede: stand 3-0 In poule B werd Chris Post winnaar en Debby Reek tweede: stand 3-2 In poule C werd Jan v/d Meij winnaar en Daimy Bloemberg tweede: stand 3-1 Na de prijsuitreiking werd nog bekend gemaakt, dat Arlette het juist getal had geraden van de paaseieren (57), kon de club een bedrag van. 25,00 bijschrijven en ging Arlette met een tas vol chocolade naar huis. Er werd nog gezellig nagepraat en aan het eind van de middag kon de organisatie terugkijken op een geslaagde dag en wordt er al weer uitgekeken naar het volgende toernooi. Rest mij nog Gerda en Henk te bedanken voor het verzorgen van de bar en Arco voor de hulp bij het regelen van de poule-indelingen en het bijhouden van de uitslag. Toernooi-organisatrice Linda Visser 14

15 Verslag van de PR functionaris (ad interim) Afgelopen jaar zijn er flink wat werkzaamheden verricht op PR gebied. Met name op het gebied van internet en sociale media zijn er grote stappen gezet. De Facebook pagina is ingericht en wordt door meerdere personen onderhouden, namelijk Daimy Bloemberg, Linda Krook, Angelique Uiterwaal, Robert-Jan Pruijn en ondergetekende. Het feit dat er meerdere leden bij betrokken zijn houdt e.e.a. levendig en leuk. Sommige berichten hebben momenteel een zeer goed bereik en worden door zo'n personen gelezen. Wat betreft de nieuwe website is er een werkgroep bezig geweest met de vormgeving en eerste opzet. Deze website is nu online en heeft ook een aantal beheerders, namelijk Robert-Jan Pruijn, Angelique Uiterwaal en ondergetekende. Recentelijk zijn er ook de officiele stukken zoals de statuten en het HHR opgezet. De inhoud is op dit moment goed, maar de levendigheid mag nog wat groter. We kunnen dit bereiken door 1 of 2 extra beheerders. Voor de website het volgende ontwikkeld: De sponsors, voor zover deze dit wilden, zijn op onze site vermeld met naam en toenaam. Het twitteraccount is nog niet echt actief gebruikt. We proberen nog een paar twitterende leden bereid te vinden om hier actief aan bij te dragen. Door de gegevens van twitter, facebook en de site aan elkaar te linken kunnen we mogelijk nog meer publiciteit verkrijgen. Verder is het profiel en het takenpakket van de PR functionaris uitgewerkt zodat deze functionaris in de toekomst een goed omschreven takenpakket heeft. Voor de komende tijd zal er meer aandacht worden besteed aan de bestaande sponsors en mogelijke nieuwe sponsors. De sponsorborden van oude niet betalende sponsors zijn of worden verwijderd uit de zaal. Ook zal de PR functionaris bij interne en externe activiteiten worden ingeschakeld om de publiciteit te zoeken. 15

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

September 2016

September 2016 B@llemachtig September 2016 Beste Kwiek leden, Inmiddels is de competitie weer van start gegaan. Met het overvolle sportaanbod op de televisie ben je van de zomer misschien niet veel aan trainen toe gekomen.

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 39, 4 september 2017 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 1 Meiden A zoekt jou! 3 Belangrijke data 4 Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen 17-18 4 Oranje in actie! 5 Grote Clubactie 5 Contact

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen!

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! Algemeen De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! De eerste speelavond voor de jeugd is woensdag 26 augustus van 18.30 tot 20.00. De laatste speelavond voor de jeugd is op

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd Beste MNC'ers, Er staat ons weer een mooi poloseizoen te wachten. Komend weekend hebben we een vol programma. We vragen speciale aandacht voor een vernieuwd heren 1 waar veel jeugdspelers hun opwachting

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011 30 Mei 2011, 19.30 uur 24 e jaargang Mei 2011 Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2014 nummer 4

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2014 nummer 4 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2014 nummer 4 Mededelingen van het Bestuur Start nieuwe seizoen WE KUNNEN WEER SPELEN!! De eerste speelmogelijkheid is donderdag 28 augustus. De speeltijden zijn gelijk gebleven,

Nadere informatie

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016 Competitieboekje Jeugd TOG Maassluis Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7 Competitie indelingen... 8 TOG 1... 9 TOG 2... 9

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie