ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK"

Transcriptie

1 ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD PAGINA WELKOM BIJ HET ALBEDA COLLEGE IN RIDDERKERK Bijdrage uit het Maatschappelijke Participatie Fonds 3 VOLWASSENENEDUCATIE Inburgeren en Nederlands leren 4 Algemeen cursusaanbod voor volwassenen 6 Beter lezen en schrijven 6 Computercursussen 7 Cursussen voor senioren 8 Cursussen voor vrijwilligers 9 BEROEPSONDERwIjS: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) 11 Helpende Welzijn 11 Beveiliger 12 Horeca Assistent 12 Gastheer/gastvrouw 13 Kok 13 E-CENTRUm 14 RESTAURANT CHEz LA REINE 14 SCHOOLVAKANTIES 15

3 WELKOM BIJ LOCATIE ridderkerk HET ALBEDA COLLEGE IS GEWEND OM IN TE SPELEN OP DE BEHOEFTEN VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP. DIE GEMEENSCHAP IS OOK IN RIDDERKERK ZEER GEVARIEERD. DE INWONERS VERSCHILLEN NIET ALLEEN IN LEEFTIJD, MAAR OOK IN ACHTERGROND. DAAROM BIEDT ONZE LOCATIE AAN DE KONINGINNEWEG IN RIDDERKERK NAAST BEROEPSONDERWIJS OOK VOLWASSENENEDUCATIE EN INBURGERINGSCURSUSSEN. DAT MAAKT HET ALBEDA COLLEGE TOT EEN VEELZIJDIGE EN GASTVRIJE SCHOOL, WAAR IEDEREEN ZICH OP ZIJN EIGEN MANIER KAN ONTWIKKELEN. In dit boekje vindt u ons hele aanbod voor het seizoen We hopen dat er iets voor u bij is. Op een los inlegvel staat de planning van de korte cursussen voor volwassenen te lezen: wanneer, wat, voor wie. De planning is altijd onder voorbehoud, de cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Aanmelding en cursistenbijdrage U kunt zich telefonisch aanmelden, of per mail, of bij ons langskomen (zie achterpagina). Wij vragen u bij inschrijving een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of een uittreksel bevolkingsregister, maar geen rijbewijs) mee te brengen, wij maken daar een kopie van. U ziet op het inlegvel dat wij een kleine eigen bijdrage vragen voor de cursussen. De cursussen worden namelijk voor het grootste deel betaald door de overheid, uit het WEB/Participatie budget. Een extra reden om er gebruik van te maken! Wanneer u zich ingeschreven heeft en u zich binnen 2 weken voor de startdatum terugtrekt, krijgt u het inschrijfgeld niet terug. 3

4 Tenslotte: heeft u een cursus in gedachten die u zou willen volgen, maar die niet in ons boekje staat? Neem dan contact op met ons en wie weet is er een oplossing mogelijk. BIJDRAGE UIT HET MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE FONDS Inwoners van Ridderkerk kunnen een beroep doen op een bijdrage in de kosten van culturele, educatieve en sportieve activiteiten uit het Maatschappelijke Participatie Fonds (voorheen CESfonds). Heeft u een minimum inkomen, informeert u dan bij de gemeente naar de mogelijkheden van een subsidie uit dit fonds. inburgeren en nederlands leren nederlands voor anderstaligen INBURGERING U hoort van de gemeente of u moet inburgeren. De gemeente vertelt u wat u moet doen om in te burgeren en het inburgeringsdiploma te krijgen. Om te kunnen slagen voor het inburgeringsexamen moet u de Nederlandse taal beheersen, maar ook van alles weten over leven en werken in Nederland. U kunt alles thuis leren of bij ons op school. Het Albeda College heeft het Keurmerk Inburgeren, onze inburgeringscursus is erkend door de overheid. INBURGERINGSPROGRAMMA S Het Albeda College biedt twee inburgeringsprogramma s aan: - Inburgering en Werk - Inburgering en Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs U kiest het programma dat bij uw eigen situatie past. Het programma is afgestemd op de inhoud van het inburgeringsexamen. U gaat wat u op school leert ook toepassen in de praktijk, door praktijkopdrachten of een stage te doen. Daarnaast leert u hoe u het beste kunt leren en studeren. Het lesprogramma is een combinatie van individueel leren, groepsleren en praktijkleren. Verder kunt u onbeperkt gebruik maken van het Open Leer Centrum. De cursus kan zowel overdag als s avonds gevolgd worden. Het programma wordt afgesloten door deelname aan het inburgeringsexamen. PARTICIPATIECURSUS: TOELEIDING NAAR WERK, VRIJWILLIGERSWERK EN BEROEPSOPLEIDING In deze cursus leert u alles over werk zoeken, solliciteren, rechten en plichten van werknemers, omgaan met de chef, collega s, klanten, enzovoort. Verder is er ook aandacht voor algemene thema s zoals wonen, de wijk, geld, bankzaken en verzekeringen. Er is veel tijd voor taalondersteuning. Deze cursus kan zowel overdag als s avonds gevolgd worden. PARTICIPATIECURSUS: OPVOEDEN IN NEDERLAND U leert in deze cursus alles over opvoeden in Nederland, en u krijgt daarbij veel taalondersteuning. Wat is een consultatiebureau, wat verwacht de basisschool van ouders, wat gebeurt er met uw kind in de pubertijd, enzovoort. Ook de gezondheidszorg wordt behandeld. Deze cursus is speciaal voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. 4

5 STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALs TWEEDE TAAL Het Albeda College biedt ook de opleiding voor het Staatsexamen aan. Wanneer u slaagt voor het Staatsexamen bent u vrijgesteld van het inburgeringsexamen. Het Staatsexamen is moeilijker, het niveau is hoger dan het niveau van het inburgeringsexamen. Maar het geeft wel meer mogelijkheden om in te stromen in middelbare en hogere beroepsopleidingen en werk. Het programma is een combinatie van individueel leren en groepsleren, u kunt in uw eigen tempo werken en onbeperkt gebruik maken van het Open Leer Centrum. De cursus kan zowel overdag als s avonds gevolgd worden. ALFABETISERING Anderstaligen die niet kunnen lezen en schrijven in hun moedertaal en anders gealfabetiseerden, die het Latijnse schrift niet beheersen, kunnen een aparte cursus volgen. U leert de Nederlandse taal, u leert lezen en schrijven in het Nederlands en hoe we in Nederland met elkaar samenleven. U gaat het toepassen in de praktijk door praktijkopdrachten of een stage te doen. Daarnaast leert u ook hoe u het beste kunt leren en studeren. Na de alfabetiseringscursus kunt u instromen in de inburgeringscursus. TAAL EN BEWEGING Een cursus voor vrouwen. Het is een combinatie van taalles (spreken, luisteren, schrijven en lezen) en lichte bewegingsoefeningen op muziek. De cursus wordt gegeven in het Speeltuingebouw aan het Tegelpad in Slikkerveer, in samenwerking met DO (Dagbesteding en Ontmoeting, Pameijer Stichting). INSCHRIJVEN Ieder die zich aanmeldt voor deze cursussen wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt met u samen een individueel trajectplan opgesteld. U gaat aan de hand van dit plan in uw eigen tempo uw lessen volgen. De docenten begeleiden u daarbij. U kunt gedurende het hele jaar in de opleiding instromen. 5

6 COMBINATIE MET BEROEPSOPLEIDING AKA Bij het Albeda College kunt u tijdens uw taaltraject ook een beroepsopleiding in deeltijd volgen. Het gaat om de opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA), een beroepsopleiding op niveau 1. In deze opleiding gaat u zich oriënteren op een beroepsrichting, door praktijkopdrachten, theorielessen en een stage. Daarnaast krijgt u extra taallessen, nl. vaktaal. De opleiding duurt 1 tot 2 jaar en start in september. U gaat 3 dagen per week naar school en u loopt 1 dag per week stage, bij een bedrijf of instelling. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding, wel moet u taalniveau 2 (A2) beheersen om aan deze opleiding deel te nemen. Wij houden met iedereen die zich voor deze opleiding aanmeldt een intakegesprek. ALGEMEEN CURSUSAANBOD VOOR VOLWASSENEN BETER LEZEN EN SCHRIJVEN / TAALWERKPLAATS Veel Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Ze krijgen het zweet in hun handen als ze een formulier moeten invullen, en bedenken smoezen om niet te hoeven lezen of schrijven waar anderen bij zijn. Voor zulke mensen hebben we een cursus Beter lezen en schrijven. We maken samen met u een lesprogramma waarin u leert lezen en schrijven wat u thuis of op het werk nodig heeft. We werken in een kleine groep, een soort taalwerkplaats, met veel individuele aandacht, en daarbij leert u ook gebruik te maken van de computer. U kunt op elk gewenst moment in het jaar met de cursus beginnen. U heeft 1 x per week les (overdag of s avonds). BRIEVEN SCHRIJVEN OP DE COMPUTER Deze cursus is een mix van taalles en computerles. In de cursus worden in tien lessen allerlei aspecten behandeld van het brieven schrijven: de vorm van de brief, de inhoud, goede zinnen maken, en als het nodig is ook grammatica en spelling. Alle opdrachten worden getypt in Word of in een programma. Daarom is enige ervaring met het werken op de computer wel wenselijk. VAN MUG TOT OLIFANT CREATIEF SCHRIJVEN VOOR BEGINNERS In 8 bijeenkomsten maakt u een ontdekkingstocht door en met de taal. U gaat zelf gedichten en korte verhalen schrijven volgens strakke opdrachten en aan de hand van voorbeelden. Denk aan: gedichten met verschillende rijmschema s, het vrije vers en gedichten die wij vinden in poëziealbums. Schrijven vanuit diverse uitgangspunten, zoals: gebeurtenissen, sferen, emoties. Korte teksten schrijven zoals een toespraak bij niet-bestaande gelegenheden, een droom, een natuurbeschrijving, een ooggetuigenverslag enzovoort. De creatieve hersenhelft wordt flink aan het werk gezet. U zult versteld staan van uw eigen mogelijkheden. REKENEN Moeite met rekenen? U bent niet de enige! In deze cursus ontmoet u mensen met dezelfde problemen en kunt u onder leiding van een docent oefenen op uw eigen niveau. Voordat u aan de cursus begint, maakt u een toets om duidelijk te krijgen wat u nog zou kunnen leren. De cursus bestaat uit 10 lessen. 6

7 ENGELS Basiscursus De cursus is bedoeld voor iedereen die de Engelse taal wil leren spreken tijdens vakanties. Of misschien heeft u familie in het buitenland. Maar ook hier in Nederland hoort u steeds meer de Engelse taal om u heen. Het gaat tijdens de cursus vooral om het begrijpen en het spreken en niet om het stampen van woordjes en het uit het hoofd leren van grammaticale regels. Het Engels durven spreken staat centraal. Op een speelse manier en met veel spreekoefeningen wordt aan het Engels gewerkt. Als ondersteuning hierbij wordt er basisgrammatica aangeboden. Een praktische cursus, waarin u vooral zelf actief zult kunnen zijn. De cursus duurt een jaar, u heeft een middag per week les. FOUTLOOS SCHRIJVEN In een korte cursus van 10 weken leert u de spellingsregels (bijvoorbeeld d of t), formulieren invullen, een werkbriefje invullen en een schrijven. (OVER)LEVEN IN DE KREDIETCRISIS Deze cursus van 10 lessen is bedoeld voor mensen die wat meer greep willen krijgen op hun inkomsten en uitgaven. U krijgt handige bespaartips. U leert uw uitgaven te plannen, voordelig boodschappen doen en koken, wegwijs worden in koopjesland. KIND EN SCHOOL Wilt u graag weten wat uw kind allemaal doet op school? In deze cursus van 10 lessen wordt u wegwijs gemaakt op de basisschool. Wat leert uw kind daar? Hoe voert u gesprekken op school? U leert ook alles over voorlezen en over helpen bij huiswerk. DIGITAAL SOLLICITEREN Ik wil graag aan het werk, maar hoe vind ik een leuke baan? Als dit voor u ook geldt, dan kunt u in deze cursus van 10 weken leren om op Internet te zoeken naar geschikte banen. U kunt zich digitaal aanmelden bij het Werkplein (voorheen UWV). U leert een sollicitatiebrief en een c.v. te maken en digitaal te versturen. U krijgt tips voor een sollicitatiegesprek. U leert hoe u een digicode kunt aanvragen. COMPUTERCURSUSSEN BEGINNERSCURSUS COMPUTERVAARDIGHEDEN In 10 lessen leert u algemene vaardigheden om met de computer te kunnen werken. Verder besteden we aandacht aan tekstverwerken met het programma Word, en aan Internet. De lessen gaan in een rustig tempo, met veel hulp en uitleg van de docent. De groepen zijn klein dus u kunt al uw vragen stellen. Ervaring met de computer is niet nodig. 7

8 KENNISMAKEN MET INTERNET In deze cursus van 10 weken leert u het internet gebruiken. U gaat informatie zoeken op het World Wide Web, en leert handig gebruik te maken van zoekmachines. Verder zult u oefenen met , en ook met het versturen van digitale foto s. Voor deze cursus moet u enige computerervaring hebben. Als u de beginnerscursus Computervaardigheden of de cursus Seniorenweb hebt gevolgd, kunt u meedoen. VERDER MET WORD In 10 lessen leert u de basisvaardigheden van tekstverwerken met Word. U werkt in een groep, maar in eigen tempo met een boek over Word Voor deze cursus moet u enige computerervaring hebben. Als u de beginnerscursus Computervaardigheden of de cursus Seniorenweb hebt gevolgd, kunt u meedoen. KENNISMAKEN MET EXCEL In 6 lessen leert u de basisvaardigheden van Excel. U leert gegevens invoeren en wijzigen, en kolommen, rijen en getallen opmaken. U leert rekenfuncties gebruiken en grafieken maken. Voor deze cursus moet u wel computerervaring hebben. Als u goed met Word kunt werken, kunt u deelnemen aan deze cursus. COMPUTERTYPEN / TOETSENBORDVAARDIGHEID Wie eenmaal aan de computer gewend is, wil er steeds meer mee doen. Maar als je elke letter op het toetsenbord moet zoeken, gaat het erg langzaam. In de cursus Toetsenbordvaardigheid leert u sneller typen op de computer. U werkt met het boek Tendens Toetsenbordvaardigheid (EduActief). U oefent met anderen samen, maar in uw eigen tempo. De cursus duurt 10 weken. U kunt ook meedoen als u nog nooit met een computer gewerkt heeft. CURSUSSEN VOOR SENIOREN WIJS OP REIS In deze cursus van 4 lessen leert u allerlei handige hulpmiddelen gebruiken voor een dagje uit of een langere reis, per openbaar vervoer of met eigen auto. U kunt leren werken met de TomTom, een handig hulpmiddel om uw reizen te plannen. Maar hoe werkt dat ding? Wat moet u doen om te starten, en wat zijn de valkuilen? En binnenkort kunt u niet meer met de strippenkaart instappen in de bus, maar heeft u overal een OV-chipkaart voor nodig. Hoe werkt dat, en wat kost dat? Ook leert u in de cursus op het internet de handige programma s te vinden en te gebruiken om uw reis te organiseren, van deur tot deur. KLUSCURSUS VOOR VROUWEN In deze cursus van 4 lessen leert u om zelf kleine technische problemen te verhelpen in en om uw huis. Op het gebied van elektra: wat zit er eigenlijk in de meterkast, en wat kunt u daar zelf doen? Wat kunt u doen als u een stekker wilt repareren, een kabeltje verlengen, een lamp vervangen (en wat voor soorten nieuwe lampen zijn er nu allemaal: halogeen, led?) Een lekkende kraan, een verstopte wastafelafvoer: ook dit is gemakkelijk zelf te verhelpen, als je maar weet hoe. In deze cursus kunt u tenslotte ook nog leren de boormachine te gebruiken: kunt u eindelijk zelf dat schilderijtje ophangen! 8

9 OMGAAN MET MODERNE APPARATUUR Meer en meer krijgen we in onze samenleving te maken met nieuwe technische apparatuur en handige snufjes die het leven kunnen veraangenamen. Juist ouderen kunnen hier veel gemak van hebben. Maar de bediening van al deze apparatuur is niet voor iedereen even duidelijk. En dan komt het apparaat in de kast terecht. Jammer toch? In deze cursus oefent u met het gebruik van veel voorkomende apparaten (o.a. tv, dvd en digitale camera). Er is tevens gelegenheid eens iets op de computer te proberen. De cursus bestaat uit 4 lessen. Voor de mobiele telefoon hebben we een aparte cursus. MOBIELE TELEFOON Iedereen heeft een mobiele telefoon. Ook veel ouderen maken er gebruik van. Maar niet altijd worden alle mogelijkheden van het mobieltje ten volle benut. In deze korte cursus (4 lessen) gaat u de vele mogelijkheden van de mobiele telefoon verkennen. In een rustig tempo leert u bellen, nummers opslaan, sms gebruiken enzovoort. Er is veel gelegenheid om met elkaar te oefenen, en u kunt al uw vragen stellen. U kunt uw eigen mobieltje meebrengen en daarmee oefenen. KOKEN VOOR 55+ MANNEN Voor veel mannen zonder ervaring of kennis van koken is het bereiden van een maaltijd geen gemakkelijke opgave. In deze cursus leert u op een eenvoudige en efficiënte wijze de dagelijkse maaltijd klaar te maken. Het accent ligt daarbij op gezonde en smakelijke voeding. Na het koken wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. De cursus bestaat uit 8 lessen en is bedoeld voor mannen vanaf 55 jaar. INTERNET VOOR SENIOREN In deze cursus van 10 weken leert u het internet gebruiken. U gaat informatie zoeken op het World Wide Web, en leert handig gebruik te maken van zoekmachines. Verder zult u oefenen met , en ook met het versturen van digitale foto s. Voor deze cursus moet u enige computerervaring hebben. Als u de beginnerscursus Computervaardigheden of de cursus Seniorenweb hebt gevolgd, kunt u meedoen. CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS Het aanbod vrijwilligerscursussen komt tot stand in overleg met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Dynamiek. Op verzoek en bij voldoende belangstelling kan er ook een aanbod op maat gemaakt worden. OPNIEUW ACTIEF Een cursus voor senioren die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk. Wat is er allemaal te doen, wat past bij mij, rechten en plichten, time management, netwerken en meer. Dit is zomaar een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen. Een cursus van 4 lessen. 9

10 PRESENTEREN Een goede presentatie is van groot belang, of het publiek nu groot of klein is. Het overbrengen van informatie, boodschappen en standpunten heeft alleen effect als het publiek geïnteresseerd is en blijft. In deze cursus komen alle onderdelen aan de orde die nodig zijn om een goed verhaal te houden, bijvoorbeeld bij het spreken voor een groep of tijdens een vergadering. De presentaties worden in kleine stappen opgebouwd. Uitstraling, houding en lichaamstaal komen ook aan de orde. Er is veel gelegenheid om samen te oefenen, waarbij we ook gebruik maken van een videocamera. Het is een cursus van 6 lessen. VERGADERTECHNIEK Iedereen die in een bestuur, werkgroep of overleg zit, weet dat efficiënt vergaderen een kunst is. In de cursus vergadertechniek komen de volgende aspecten van het vergaderen aan de orde: spreken en luisteren in een groep, een agenda maken, een vergadering voorbereiden, voorzitten, en tijdbewaking. Het is een praktische cursus, waarin volop met elkaar geoefend wordt. De cursus bestaat uit 5 lessen. NOTULEREN Notuleren is een vak apart, en veel mensen schrikken ervoor terug. Maar zo moeilijk is het niet. In deze cursus leer je hoe je je als notulist kunt voorbereiden op een vergadering, hoe je aantekeningen kunt maken en ordenen, hoe je dit alles uitwerkt tot een verslag of een afsprakenlijst. Een praktische cursus van 4 lessen. COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN In deze cursus leert u algemene communicatieve vaardigheden die van pas kunnen komen in allerlei soorten vrijwilligerswerk. Of u actief bent in het verenigingsleven, of in het wijkcentrum, of bij bepaalde doelgroepen: veel problemen kunnen voorkomen worden als u goed communiceert. Bent u zich bewust van alle boodschappen die u zendt? Hoort u wel alles wat er gezegd wordt? Hoe kunt u checken of u de ander goed begrepen hebt? Wat is feedback en hoe kunt u daarmee omgaan? Hoe kunt u omgaan met kritiek en conflicten? In de cursus wordt theorie afgewisseld met het oefenen van vaardigheden in de praktijk. Het is een cursus van 4 lessen. BEGINNERSCURSUS COMPUTERVAARDIGHEDEN In 8 lessen leert u algemene vaardigheden om met de computer te kunnen werken. Verder besteden we aandacht aan tekstverwerken met het programma Word, en aan Internet. De lessen gaan in een rustig tempo, met veel hulp en uitleg van de docent. De groepen zijn klein, u kunt al uw vragen stellen. Het is een beginnerscursus, ervaring met de computer is dus niet nodig. WEBSITE MAKEN In deze cursus kunnen vrijwilligers leren om voor hun organisatie een website te maken. U gaat zich in 5 lessen oriënteren op hoe een site voor een vrijwilligersorganisatie eruit kan zien, u leert de opzet voor een eigen website te maken, met de opmaak en niet te vergeten het onderhoud. Een voorwaarde is dat u goed met Internet overweg kunt en de basisvaardigheden van Word goed beheerst. 10

11 POWERPOINT VOOR VRIJWILLIGERS In een cursus van 4 lessen leert u presentaties maken met Power Point. U leert de basisvaardigheden. Een voorwaarde is dat u goed met het programma Word overweg kunt. Beroepsopleidingen Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AKA Niveau: 1 Duur: 1 jaar Leerweg: BOL (Beroepsopleidende leerweg) MBBL (beroepsbegeleidende leerweg) Start moment: flexibel, gedurende het schooljaar. Je leert als assistent te werken. - Dat kan zijn bij technische werkzaamheden, bijvoorbeeld installeren, monteren, demonteren, afwerken, afvoer en opslag van materialen. - Of je assisteert bij werkzaamheden in de zakelijke of commerciële dienstverlening. Daarbij moet je denken aan facilitaire zaken zoals voorraad aanvullen, ontvangen en verwerken van goederen, of binnen de administratie uitvoeren van archiefwerkzaamheden. - Bij zorg en welzijn assisteer je bij de dagelijkse werkzaamheden en huishoudelijke taken zoals schoonmaakwerk, voeding en recreatie. Na de brede assistent-opleiding heb je de volgende mogelijkheden: - direct op zoek naar werk - doorgaan met een andere beroepsopleiding op een hoger niveau (niveau 2) - Overstappen naar een andere assistent-beroepsopleiding. Dat kan na de opleiding, maar ook eerder. Contexten en uitstroomdifferentiaties Techniek Bouw/hout Installatietechniek Elektrotechniek Autotechniek Metaaltechniek Lassen Economie/handel ICT Logistiek Aanvullende trainingen Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA) Vorkheftruckchauffeur Voor bovenstaande opleidingen kun je je aanmelden bij Ger Verheij, of T /

12 Economie/handel Fastfood Detailhandel Kapper Horeca Beveiliging Sport en bewegen Administratie Groenvoorziening (bij voldoende aanmeldingen) Zorg Helpende welzijn Zorghulp Voor bovenstaande opleidingen kun je je aanmelden bij Gerard van Veldhoven, of T Toelating: Minimaal 16 jaar, geen vooropleidingseisen Helpende Welzijn Niveau: 2 Basisberoepsopleiding Duur: 2 jaar Leerweg: BOL (beroepsopleidende leerweg) Start moment: september / februari Beroepsprofiel en opleiding Als helpende ondersteun je mensen die (tijdelijk) meer bescherming of hulp nodig hebben dan normaal. Wat je werkzaamheden precies zijn hangt af van de instelling of het instituut waar je werkt. Dat kan bijvoorbeeld een instelling zijn waar verstandelijk, zintuiglijk of lichamelijk gehandicapten verblijven. Ook is het mogelijk dat je het beroep uitoefent in de kinderopvang, het basis- of het speciaal onderwijs, je bent er voor deze mensen. Je helpt hen door mede te zorgen voor een goede leef- en werkomgeving, je helpt bij de persoonlijke verzorging en je assisteert hen als ze activiteiten, opdrachten of werkzaamheden uitvoeren. Toelating - heb je een NT2-kwalificatie behaald, dan is niveau 3 (B1) een goede basis. - minimaal 16 jaar - VMBO-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg Beveiliger Niveau : 2 Basisberoepsopleiding Duur : 1,5 jaar Leerweg; BOL (beroepsopleidende leerweg) EN BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Startmoment: september / februari Beroepsprofiel en opleiding Als Beveiliger ben je vooral preventief aanwezig. Tot je werkgebied kunnen mobiele beveiliging en de beveiliging van winkels, evenementen en personen behoren. Als beveiliger moet je met verschillende groepen mensen om kunnen gaan. Je moet werkzaamheden kunnen uitvoeren onder verschillende omstandigheden. Communicatie 12

13 en hulpverlening zijn hierbij belangrijk. Daarnaast moet je regelmatig verslag uitbrengen van afwijkende zaken of situaties. Toelating Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg. Of een hieraan gelijkwaardig diploma. Horeca Assistent / AGBO Niveau: 1. Assistent-opleiding Duur: 1 tot 2 jaar Leerweg: BOL (beroepsopleidende leerweg) Startmoment: september / februari Beroepsprofiel en opleiding Als horeca-assistent werk je in drankverstrekkende bedrijven (bijvoorbeeld cafés) en niet-luxe maaltijdverstrekkende bedrijven, zowel in de horeca als in de recreatie. Je voert voornamelijk de volgende taken uit: - voorbereidende werkzaamheden (bedrijfsklaar maken van werkruimtes); - afsluitende werkzaamheden (bijvoorbeeld schoonmaken); - eenvoudige productievaardigheden (bijvoorbeeld het snijden van producten). Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt tijdens de opleiding zijn aanpassingen in het programma mogelijk. Je behaalt dan toch hetzelfde diploma! Toelating - heb je een NT2-kwalificatie behaald, dan is niveau 3 (B1) een goede basis. - minimaal 16 jaar, geen wettelijke eisen ten aanzien van de vooropleiding AANGEPAST BEROEPSONDERWIJS (AGBO) AGBO is een speciaal programma Horeca Assistent voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs, dit programma duurt 2 jaar. Gastheer/gastvrouw Niveau: 2 Basisberoepsopleiding Duur : 2 jaar Leerweg: BOL (beroepsopleidende leerweg) EN BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Startmoment: september / februari Beroepsprofiel en opleiding De gastheer of gastvrouw begeleidt en adviseert de gasten in het restaurant, zorgt voor het verwerken van gegevens in de administratie en houdt zich bezig met voorbereidende en afsluitende taken. Je vindt het niet erg om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken. Vaktechniek is belangrijk, maar veel belangrijker is het beheersen van sociale en commerciële vaardigheden. 13

14 Toelating - VMBO-diploma - leerwerk-traject in verwante sector Kok Niveau: 2 Basisberoepsopleiding Duur: 2 jaar Leerweg: BOL (beroepsopleidende leerweg) EN BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Startmoment: september / februari Beroepsprofiel en opleiding Als kok ben je vooral bezig met het treffen van voorbereidingen voor en het maken van producten op basis van recepturen. Je gaat aan de slag in de horeca, een instellingskeuken, de contractcatering en recreatie of binnen bedrijven die gespecialiseerd zijn in maaltijdverstrekking of maaltijdproductie. Een belangrijk aandachtspunt in de opleiding is de beroepshouding van een kok. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van je sociale vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, zoals zelfstandigheid en flexibiliteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan veilig werken. Naast de beheersing van vaktechnieken ontwikkel je tijdens de opleiding voldoende zelfvertrouwen om je weg te vinden in een leuk beroep. Je vindt het niet erg om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken. Toelating - VMBO-diploma - leerwerk-traject in verwante sector. E-centrum In het E-centrum kunt u binnenlopen om vrijblijvend en zonder kosten gebruik te maken van de daar aanwezige computers en de hulp en ondersteuning van begeleiders. Er is een groot aantal bekende en minder bekende computerprogramma s geïnstalleerd. Er zijn instructieboeken beschikbaar, u kunt ook een eigen boek meebrengen. Ook internet is beschikbaar. Het E-centrum is open: maandag van tot uur dinsdag van tot uur woensdag van tot uur donderdag van12.45 tot uur vrijdag van tot uur Tijdens de vakanties is het E-centrum gesloten. Restaurant Chez la Reine In dit restaurant kunt u genieten van een smakelijk viergangendiner, bereid en geserveerd door leerlingen van de horecaopleidingen. De docenten leiden dit in goede banen en garanderen een diner zoals bij de Koningin. De openingstijden van het restaurant kunt u bij de administratie navragen. Reserveren is noodzakelijk, via de administratie. 14

15 SCHOOLVAKANTIES Herfstvakantie: MAANDAG 19 t/m vrijdag 23 oktober 2009 Kerstvakantie: MAANDAG 21 december 2009 t/m vrijdag 1 januari 2010 Voorjaarsvakantie: maandag 22 FEBRUARI t/m vrijdag 26 februari 2010 Paasvakantie: VRIJDAG 2 april t/m maandag 5 april 2010 Meivakantie: WOENSDAG 28 april t/m vrijdag 7 mei 2010 PINKSTERVAKANTIE: MAANDAG 24 MEI 2010 Zomervakantie: MAANDAG 5 JULI T/M VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2010

16 BEL ONS VOOR EEN INTAKEGESPREK Of KOm LANGS. ALLE LESSEN worden GEGEVEN IN HET GEBOUw VAN HET ALBEDA COLLEGE, koninginneweg 150 Ridderkerk AANMELDEN VOOR VOLwASSENENEDUCATIE: wil wendrich Of BIj DE ADmINISTRATIE OP werkdagen VAN UUR. NIEUwE CURSUSSEN worden OOK ALTIjD BEKEND GEmAAKT VIA DE COmBINATIE. 16

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2014-2015

CURSUSAANBOD 2014-2015 CURSUSAANBOD 2014-2015 0 Het Activiteitencentrum, een plek waar mensen samen komen. Gevestigd in de oude huishoudschool, is het Activiteitencentrum een plek waar van alles gebeurt. Er worden o.a. cursussen

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen voorjaar 2014 Ook Volksuniversiteit! In dit magazine ( 0800) 838 38 38 Voorwoord De donkere dagen rond Kerstmis liggen achter ons, de crisis lijkt op zijn retour,

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

zakelijke dienstverlening communicatie

zakelijke dienstverlening communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie zakelijke dienstverlening & communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie

Nadere informatie

Economische beroepsopleidingen

Economische beroepsopleidingen Economische beroepsopleidingen Verpleging, Verzorging, Administratie Gehandicaptenzorg, / Commercie / Secretariaat Kinderopvang brengt kennis in praktijk Sociaal pedagogisch werker, Internationale handel

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Managementassistent/ Directiesecretaresse

Managementassistent/ Directiesecretaresse Secretariële Beroepen niveau 4 Managementassistent/ Directiesecretaresse LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk en Zwolle** * In Harderwijk alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde 33 / Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

gebied? Ben je organiseren? jou!

gebied? Ben je organiseren? jou! RENSKE KIEST secretarieel Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op secretarieel gebied? Ben je stressbestendig en veelzijdig en kun je werken in teamverband? Vind je het leuk om te organiseren?

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie