Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief!"

Transcriptie

1 Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief! Al enige tijd zijn we bij ABC druk bezig allerlei relevante informatie voor cliënten, familieleden en andere relaties te verzamelen op de website van ABC. We vinden het van belang dat ieder die gebruik maakt van ABC of bij ABC betrokken is zich goed kan informeren over ons. Voor ons is niet duidelijk of en in welke mate de website bezocht wordt. Cliënten van ABC hebben aangegeven dat we met een nieuwsbrief waarschijnlijk meer mensen bereiken. Dat advies nemen we natuurlijk serieus en vormt de directe aanleiding voor deze eerste ABC-Nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft informatie over ontwikkelingen bij ABC of die met ABC te maken hebben. Het is de bedoeling dat de ABC-Nieuwsbrief drie maal per jaar gaat verschijnen (april september december). We streven naar een informatieve en leesbare nieuwsbrief en hopen dat er ook cliënten en familieleden zijn die aan de nieuwsbrief een bijdragen willen leveren. Dat kan zijn in de vorm van suggesties voor onderwerpen, een reactie of een artikeltje. Wilt u reageren, hebt u tips of ideeën of wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een naar Namens het ABC-team wensen we alle cliënten en hun familie en verder iedereen die op een andere wijze bij ABC betrokken is, prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een heel goed 2010 toe! Fred Marquenie, algemeen manager Ingeborg Siteur, afdelingspsychiater ABC winnaar eerste Ypsilon Familiester ABC is de winnaar van de Ypsilon Familiester! Dat werd zaterdag 21 november bekend gemaakt op de Jubileumstudiedag van Ypsilon. De Ypsilon Familiester is een publieksprijs voor het beste familiebeleid in de GGZ en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Ypsilon is de vereniging voor familie van mensen met schizofrenie. Dat ABC deze prijs gewonnen heeft hebben we te danken aan al die familieleden die op ons gestemd hebben. We zijn hier natuurlijk erg trots op en voelen ons gesteund en gewaardeerd in de samenwerking met familieleden van de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Voor uw stem en de positieve commentaren die daarbij niet zelden gegeven zijn willen we ieder van harte bedanken. We wensen voor het komend jaar dat dit een onderlegger is om het ingezette beleid voort te zetten en met uw inbreng en commentaar te verbeteren waar mogelijk. Surf voor meer informatie over ypsilon naar

2 Eerst zien, dan geloven! ABC is zich, in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten, actief aan het oriënteren op het gebied van de mindset gaming. Het doel is om te komen tot nieuwe behandelvormen die beter aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren en tevens tot een actievere opstelling uitnodigen. Er zijn in dit kader inmiddels zes succesvolle avonden met het Weerwolvenspel georganiseerd. Rolf, een van de vaste deelnemers, zegt hier het volgende over. Woensdagavond betekent Weerwolven in de kliniek van ABC-Altrecht. Het spel is geïntroduceerd als een gezelschapsspel met een psychologisch tintje. Het teamspel vereist zowel sociale en communicatieve vaardigheden als inlevingsvermogen van de spelers. Het uitvinden wie de weerwolven zijn onder de villagers is een psychologisch spel dat door gericht vragen en het uitlokken van je medespelers leidt tot al dan niet terechte aannames en verdenkingen. De samenwerking met je medespelers is een essentieel element in het spel. De weerwolven proberen de villagers echter om de tuin te leiden door middel van uitgebalanceerde opmerkingen, tactvol stemmen, het opzetten van een pokerface en door glasharde leugens. Interpretaties Therapeutisch gezien kan het spel de ogen openen voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid. De vermoedens van spelers blijken zelden de realiteit weer te geven. Ze zijn gebaseerd op interpretaties ten aanzien van de houding en de gezichtsuitdrukking van medespelers. De onderlinge sociale banden zijn tijdens het spel ondergeschikt aan de verbale en non-verbale interactie. Iedereen verdenkt elkaar waardoor er heftige discussies op gang komen. Foutieve aannames of slecht onderbouwde argumenten zorgen voor verdachtmakingen over en weer. Dat leert ons in het dagelijks leven dat je voorzichtig moet zijn met aannames en dat je er rekening mee moet houden dat je het mis kunt hebben. Het is eerst zien en dan geloven in dit spel. Het spel zorgt voor een ontspannen en open sfeer op de groep. De band met de begeleiding wordt versterkt en je krijg de kans om je medepatiënten op een andere manier te leren kennen. Weerwolven lijkt op het ABC een blijvertje te worden. De Individuele Rehabilitatiebenadering Een psychose kan een flinke impact hebben op de kwaliteit van leven. We zien in sommige gevallen dat cliënten tijdelijk hun studie, woning of werk niet weten te behouden. Ook zien we soms dat cliënten minder contact hebben met vrienden of familie. Bij ABC ondersteunen we cliënten intensief in het oppakken van hun eigen leven. We doen dit door de psychotische klachten te bestrijden. Dit heet behandeling. Daarnaast richten we ons op het functioneren van cliënten op levensterreinen als wonen, werken, leren en sociale contacten. Dit noemen we rehabilitatie. Alle medewerkers van ABC zijn intensief getraind in de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we met deze benadering cliënten goed kunnen ondersteunen om hun rehabilitatiedoelen te behalen. Cliënten die behoefte hebben aan rehabilitatiegesprekken kunnen hiervoor terecht bij hun (traject)begeleider of casemanager. Samen worden er dan rehabilitatiedoelen geformuleerd. Bijvoorbeeld: Ik wil over drie maanden starten met de opleiding commerciële dienstverlening niveau 3 op het ROC Midden Nederland in Utrecht met behulp van mijn casemanager. Onze begeleiders zijn gespecialiseerd om vervolgens samen te onderzoeken welke vaardigheden en hulp cruciaal zijn om dit doel met succes en tevredenheid te bereiken. Cliënten leren in de rehabilitatiegesprekken de cruciale vaardigheden door middel van vaardigheidslessen en worden gecoacht de vaardigheden in de praktijk toe te passen. Bovendien worden er hulpbronnen aangeboord. We hebben al veel cliënten kunnen ondersteunen in het bereiken van rehabilitatiedoelen. We hopen er ook voor anderen te zijn! Als cliënten vragen hebben over rehabilitatie dan kunnen ze terecht bij hun begeleider of onze ervaringsdeskundigen.

3 Nieuwe training: omgaan met spanning Op 26 oktober 2009 startte in de sportzaal van het WA huis een nieuwe training: Omgaan met spanning. Veel spanning kan van invloed zijn op je functioneren, dat weten we allemaal. Zeker als je psychotisch kwetsbaar bent. Je kan bijvoorbeeld een teveel aan gedachtes krijgen, de zogenaamde positieve symptomen, en/of een tekort aan initiatief en energie, de zogenaamde negatieve symptomen. Stress kan leiden tot een verhoging van de kans op een psychose. Als je leert hier goed mee om te gaan en spanningssignalen leert herkennen, dan krijg je ook meer regie op je kwetsbaarheid. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten. In deze training bekijken we hoe we stress op een goede manier kunnen managen. Dat wil zeggen, het kunnen hanteren van gedachtes, gevoelens en situaties die spanning kunnen opleveren. Het doel is niet om de spanning uit te bannen. Want een spanningsloos bestaan is onmogelijk en onwenselijk, maar om adequaat te leren omgaan met spanning. Deze training wordt gedaan met 8 à 10 jongeren We wisselen ervaringen uit, afgewisseld met actieve werkvormen waarin sociale, cognitieve, emotionele en fysieke vaardigheden geoefend worden. Een uitbreiding van vaardigheden maakt dat men moeilijke levenssituaties beter kan hanteren. De training wordt gegeven door Hans den Houdijker, teammanager en George Hak, psychomotorisch therapeut, tel Enkele ABC-activiteiten in 2009 Familie 2009 telde drie goed bezochte familieavonden. Er is een tweede familiegroep gestart volgens het model van McFarlane. Begin 2010 begint een derde familiegroep: geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun casemanager of behandelaar. ABC heeft de eerste stappen gezet om deze familiegroepen wetenschappelijk te evalueren. Psychiater Ingeborg Siteur heeft enkele landelijke trainingsdagen verzorgd om belangstellenden te trainen in dit model. Net als vorig jaar worden begin 2010 familieleden telefonisch benaderd over hun ervaringen met ABC. Rehabilitatie Op het gebied van de individuele rehabilitatie heeft ABC een nieuwe training gestart waaraan ook medewerkers van twee andere afdelingen deelnemen. In juni heeft casemanager Venu Nieuwhuizen zijn post-hbo-diploma rehabilitation counselor gehaald. Bijzonder is dat Venu zodanig is opgevallen dat hij aan dezelfde opleiding is gaan doceren. In 2009 zijn door de Hanzehogeschool en ABC twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd van het Platform Jongeren en Rehabilitatie. ABC heeft de capaciteit voor trajectbegeleiding voor werken en leren uitgebreid met een nieuwe medewerker. Het innovatieve project bemoeirehabilitatie voor zorgwekkend inactieve jongeren is sterk uitgebreid. Er is wetenschappelijk onderzoek aan verbonden. Naar TOPGGz ABC zet zich in om het keurmerk TOP- GGz te verkrijgen. Dit staat voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek, en onderwijs en opleiding. Hiervoor is een structurele samenwerking aangegaan met hoogleraar rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen prof. dr. J. van Weeghel aan de Universiteit van Tilburg. Diversen ABC neemt deel aan het landelijk project van de Universiteit van Amsterdam om eerste psychoses te voorkomen. Het klinisch team is gestart met een intensieve reeks bijeenkomsten over het geven van feedback. Er is - en wordt - veel tijd besteed om de administratieve organisatie op peil te krijgen en te houden. Enkele malen zijn teambrede middagen over verslaving georganiseerd met een externe deskundige. ABC-medewerkers zijn betrokken bij de update van de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. In 2009 is het ABC-beleid over ervaringsdeskundigheid op papier gezet. De ABC-ervaringsdeskundige Marga Figlarz kwam meerdere malen in de publiciteit. In het Maandblad Geestelijke volksgezondheid verschenen enkele publicaties van ABC-medewerkers. Voor ABC-cliënten is een dag op een klipperaak georganiseerd. Een soortgelijke dag was er ook voor ABC-medewerkers. ABC-cliënten krijgen begeleiding van Fortis om van de fitnesstuimte van Fortis gebruik maken. Buddy project De organisatie en coördinatie van het buddy project is sinds kort in handen van Hans den Houdijker (teammanager ABC) en Toni Vel Tromp (secr. ABC), tel

4 Even voorstellen: het secretariaat Toni en Sanne vormen samen het secretariaat van ABC. Als je contact opneemt met ABC is een van hen de eerste die je spreekt. Zij zijn de stem van ABC. Hun werk kun je in twee hoofdelementen opdelen. In het kader van de administratieve organisatie verrichten ze alle administratieve handelingen rondom de aanmeldingen van cliënten die in zorg komen bij ABC. Daarnaast vervullen ze afdelingsgerelateerde secretariële taken. taken rondom de administratieve organisatie; zij zijn de specialisten; verzorgen van vergaderingen en andere bijeenkomsten; contact onderhouden met automatisering en zorginformatievoorziening van Altrecht; diverse andere taken zoals notuleren, achterwachtroosters maken, agendabeheer, postverzorging. Taken gerelateerd aan de behandeling van cliënten. Zij schrijven cliënten in en uit, controleren de registratie van contacten die behandelaars en casemanagers met cliënten en hun netwerk hebben, verzorgen (medische) correspondentie, controleren verzekeringen, checken of de DBC s (Diagnose Behandel Combinaties) goed zijn afgesloten, faxen, scannen gegevens in voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) b.v. de laboratoriumuitslagen van bloedonderzoek en inkomende post. Afdelingsgerelateerde taken zijn onder meer: telefonische entree tot de afdeling: zorgen dat telefoontjes van verwijzers, cliënten, ouders en alle anderen die bellen bij de juiste medewerker terecht komen; Cursus Herstellen doe je zelf De cursus Herstellen doe je zelf is een vorm van empowerment, een manier van werken en denken om de regie over je toekomst beter in handen te krijgen. Het eigen verhaal van de cursist is in deze cursus erg belangrijk. Deelnemers kunnen daarmee veel voor elkaar betekenen. Door je eigen verhaal te vertellen over hoe je probeert je eigen doelen te bereiken en dit met anderen te delen, geef je elkaar ideeën en ondersteuning. De bijeenkomsten gaan over jouw ervaringen met rehabilitatie en herstel, keuzes die je maakt en overweegt, wat je zelf doet of zou willen doen, welke steun je kunt krijgen, welke invloed je hebt, de rollen die je hebt, de doelen die je wilt stellen en hoe het kan gaan in de toekomst. Je herkent dingen bij elkaar en je leert van elkaar, jij bepaalt jouw eigen herstelproces. Wij willen elkaar versterken vanuit cliëntenperspectief en vanuit jouw eigen Kracht. Voor de bijeenkomsten gebruiken we het werkboek Herstellen Doe Je Zelf. In eenvoudige maar duidelijke taal komen de verschillende onderwerpen aan de orde. Een paar oefeningen kunnen je verder op weg helpen. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Bij voldoende opgave (8 personen) start de cursus. Je kunt je opgeven bij Marga of Ganesh. Aan de buitenkant lijkt iedereen heel normaal, maar uit de verhalen blijkt hoe ziek mensen soms zijn geweest. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe ver mensen al waren in hun herstelproces. Dat geeft je veel kracht., vertelt Marty, één van de cursisten. Stefan heeft door de cursus het inzicht gekregen dat herstel je hele leven duurt. Ik dacht steeds dat ik op een bepaald moment m n ziekte achter me zou kunnen laten, maar ik weet nu dat ik zo goed mogelijk ermee moet leren leven. Het is een actief proces.

5 Familie: partner in de behandeling Als familie te maken krijgt met een kind, broer of zus met een kwetsbaarheid voor psychoses, heeft dat veel invloed op hun leven. Betrokkenen hebben behoefte aan informatie en willen een rol spelen bij het herstel van hun naaste. ABC vindt het heel belangrijk om familie veelal ouders - al vanaf het eerste moment dat hun kind in behandeling komt bij ABC bij de zorg te betrekken Uit onderzoek weten we namelijk dat de samenwerking tussen hulpverleners en familie de prognose van de patiënten verbetert. Familie levert daarmee een belangrijk aandeel in de behandeling en rehabilitatie van hun naaste. Hoe betrekt ABC de familie bij de zorg? ABC nodigt de familie uit om al vanaf het eerste gesprek partner in de behandeling te zijn. Familie helpt om het verhaal van de patiënt compleet te maken. Dat geldt voor het beloop van de symptomen, maar ook voor het effect van inspanningen om deze te bestrijden en om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Ook krijgt de familie de ruimte om te vertellen over de invloed die de ziekte van hun dierbare op hun leven heeft. De familie wordt vervolgens betrokken bij het behandelplan. Hierin wordt verwoord welke aanbod de familie in de behandeling krijgt en met welk doel. Ook bij de evaluatie wordt de familie betrokken. Welke steun biedt ABC de familie? ABC biedt psycho-educatie, training van communicatievaardigheden, begeleiding bij uitbreiding van sociaal netwerk en steun. Wij beogen daarmee te bereiken dat de belasting ten gevolge van de ziekte voor de familie zo klein mogelijk is en dat familie hun dagelijks leven zo normaal mogelijk voort kan zetten. ABC kan ook extra familiegesprekken aanbieden, waarin we op specifieke vragen van familie ingaan. Drie keer per jaar is er psycho-educatie voor direct-betrokkenen. Doel is vooral verzamelen van kennis en lotgenotencontact. Een ander aanbod is de zogenaamde multifamily group. Dit is een training voor een aantal gezinnen tegelijk, waaraan ook de patiënten deelnemen. Door het bieden van deze training beogen we toename van kennis over psychose-kwetsbaarheid, communicatie- en oplossingsvaardigheden en uitbreiding van het sociale netwerk. Ook deze training vindt plaats in de avonduren. ABC organiseert ook enkele malen per jaar familieavonden, waar voorlichting over een bepaald thema geboden wordt. In het voorjaar 2010 start er weer een nieuwe multifamily group voor familieleden. Voor informatie en inschrijven kunt u de casemanager of begeleiding van uw zoon / dochter benaderen of bellen naar adressen Wij willen de ABC-Nieuwsbrief graag aan alle ABC-cliënten en hun familie en, maar hebben nog niet van iedereen het adres. Wilt u daarom een mailtje sturen aan onder vermelding van Nieuwsbrief ABC? Hartelijk dank voor uw medewerking! Contact Altrecht, ABC, voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid Postadres: ABC-straat 8, 3512 PX Utrecht Bezoekadres: Lange Nieuwstraat 52, 3512 PK Utrecht tel: / fax: Afdelingsmanagement : Afdelingsmanager: Fred Marquenie Afdelingspsychiater: Ingeborg Siteur antone 260 (CMYK code ) Pantone 640 (CMYK code ) Teammanager ambulante zorg: Hans den Houdijker Teammanager kliniek: Ellen ten Napel ABC Vormgeving: Kees Reniers

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen Met een indrukwekkende presentatie voor familie, vrienden en hun casemanagers hebben vier cliënten van ABC hun herstelverhaal verteld. De avond vormde

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg 6. Behandeling en rehabilitatie in Jos Dröes herstelondersteunende zorg Wat cliënten in geen geval willen, is dat herstel een hulpverlenerswoord wordt en het herstelproces een vorm van therapie. Aan het

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE Open Mind

PROGRAMMABOEKJE Open Mind PROGRAMMABOEKJE Open Mind Foto: istockphoto Dé publieksdag rondom psychische gezondheid Zaterdag 13 december 2008 9-16 uur, Amsterdam RAI Publieksdag Open Mind Organisatie Hartelijk welkom op Open Mind

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie