Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief!"

Transcriptie

1 Welkom bij de eerste ABC-Nieuwsbrief! Al enige tijd zijn we bij ABC druk bezig allerlei relevante informatie voor cliënten, familieleden en andere relaties te verzamelen op de website van ABC. We vinden het van belang dat ieder die gebruik maakt van ABC of bij ABC betrokken is zich goed kan informeren over ons. Voor ons is niet duidelijk of en in welke mate de website bezocht wordt. Cliënten van ABC hebben aangegeven dat we met een nieuwsbrief waarschijnlijk meer mensen bereiken. Dat advies nemen we natuurlijk serieus en vormt de directe aanleiding voor deze eerste ABC-Nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft informatie over ontwikkelingen bij ABC of die met ABC te maken hebben. Het is de bedoeling dat de ABC-Nieuwsbrief drie maal per jaar gaat verschijnen (april september december). We streven naar een informatieve en leesbare nieuwsbrief en hopen dat er ook cliënten en familieleden zijn die aan de nieuwsbrief een bijdragen willen leveren. Dat kan zijn in de vorm van suggesties voor onderwerpen, een reactie of een artikeltje. Wilt u reageren, hebt u tips of ideeën of wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een naar Namens het ABC-team wensen we alle cliënten en hun familie en verder iedereen die op een andere wijze bij ABC betrokken is, prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een heel goed 2010 toe! Fred Marquenie, algemeen manager Ingeborg Siteur, afdelingspsychiater ABC winnaar eerste Ypsilon Familiester ABC is de winnaar van de Ypsilon Familiester! Dat werd zaterdag 21 november bekend gemaakt op de Jubileumstudiedag van Ypsilon. De Ypsilon Familiester is een publieksprijs voor het beste familiebeleid in de GGZ en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Ypsilon is de vereniging voor familie van mensen met schizofrenie. Dat ABC deze prijs gewonnen heeft hebben we te danken aan al die familieleden die op ons gestemd hebben. We zijn hier natuurlijk erg trots op en voelen ons gesteund en gewaardeerd in de samenwerking met familieleden van de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Voor uw stem en de positieve commentaren die daarbij niet zelden gegeven zijn willen we ieder van harte bedanken. We wensen voor het komend jaar dat dit een onderlegger is om het ingezette beleid voort te zetten en met uw inbreng en commentaar te verbeteren waar mogelijk. Surf voor meer informatie over ypsilon naar

2 Eerst zien, dan geloven! ABC is zich, in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten, actief aan het oriënteren op het gebied van de mindset gaming. Het doel is om te komen tot nieuwe behandelvormen die beter aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren en tevens tot een actievere opstelling uitnodigen. Er zijn in dit kader inmiddels zes succesvolle avonden met het Weerwolvenspel georganiseerd. Rolf, een van de vaste deelnemers, zegt hier het volgende over. Woensdagavond betekent Weerwolven in de kliniek van ABC-Altrecht. Het spel is geïntroduceerd als een gezelschapsspel met een psychologisch tintje. Het teamspel vereist zowel sociale en communicatieve vaardigheden als inlevingsvermogen van de spelers. Het uitvinden wie de weerwolven zijn onder de villagers is een psychologisch spel dat door gericht vragen en het uitlokken van je medespelers leidt tot al dan niet terechte aannames en verdenkingen. De samenwerking met je medespelers is een essentieel element in het spel. De weerwolven proberen de villagers echter om de tuin te leiden door middel van uitgebalanceerde opmerkingen, tactvol stemmen, het opzetten van een pokerface en door glasharde leugens. Interpretaties Therapeutisch gezien kan het spel de ogen openen voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid. De vermoedens van spelers blijken zelden de realiteit weer te geven. Ze zijn gebaseerd op interpretaties ten aanzien van de houding en de gezichtsuitdrukking van medespelers. De onderlinge sociale banden zijn tijdens het spel ondergeschikt aan de verbale en non-verbale interactie. Iedereen verdenkt elkaar waardoor er heftige discussies op gang komen. Foutieve aannames of slecht onderbouwde argumenten zorgen voor verdachtmakingen over en weer. Dat leert ons in het dagelijks leven dat je voorzichtig moet zijn met aannames en dat je er rekening mee moet houden dat je het mis kunt hebben. Het is eerst zien en dan geloven in dit spel. Het spel zorgt voor een ontspannen en open sfeer op de groep. De band met de begeleiding wordt versterkt en je krijg de kans om je medepatiënten op een andere manier te leren kennen. Weerwolven lijkt op het ABC een blijvertje te worden. De Individuele Rehabilitatiebenadering Een psychose kan een flinke impact hebben op de kwaliteit van leven. We zien in sommige gevallen dat cliënten tijdelijk hun studie, woning of werk niet weten te behouden. Ook zien we soms dat cliënten minder contact hebben met vrienden of familie. Bij ABC ondersteunen we cliënten intensief in het oppakken van hun eigen leven. We doen dit door de psychotische klachten te bestrijden. Dit heet behandeling. Daarnaast richten we ons op het functioneren van cliënten op levensterreinen als wonen, werken, leren en sociale contacten. Dit noemen we rehabilitatie. Alle medewerkers van ABC zijn intensief getraind in de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we met deze benadering cliënten goed kunnen ondersteunen om hun rehabilitatiedoelen te behalen. Cliënten die behoefte hebben aan rehabilitatiegesprekken kunnen hiervoor terecht bij hun (traject)begeleider of casemanager. Samen worden er dan rehabilitatiedoelen geformuleerd. Bijvoorbeeld: Ik wil over drie maanden starten met de opleiding commerciële dienstverlening niveau 3 op het ROC Midden Nederland in Utrecht met behulp van mijn casemanager. Onze begeleiders zijn gespecialiseerd om vervolgens samen te onderzoeken welke vaardigheden en hulp cruciaal zijn om dit doel met succes en tevredenheid te bereiken. Cliënten leren in de rehabilitatiegesprekken de cruciale vaardigheden door middel van vaardigheidslessen en worden gecoacht de vaardigheden in de praktijk toe te passen. Bovendien worden er hulpbronnen aangeboord. We hebben al veel cliënten kunnen ondersteunen in het bereiken van rehabilitatiedoelen. We hopen er ook voor anderen te zijn! Als cliënten vragen hebben over rehabilitatie dan kunnen ze terecht bij hun begeleider of onze ervaringsdeskundigen.

3 Nieuwe training: omgaan met spanning Op 26 oktober 2009 startte in de sportzaal van het WA huis een nieuwe training: Omgaan met spanning. Veel spanning kan van invloed zijn op je functioneren, dat weten we allemaal. Zeker als je psychotisch kwetsbaar bent. Je kan bijvoorbeeld een teveel aan gedachtes krijgen, de zogenaamde positieve symptomen, en/of een tekort aan initiatief en energie, de zogenaamde negatieve symptomen. Stress kan leiden tot een verhoging van de kans op een psychose. Als je leert hier goed mee om te gaan en spanningssignalen leert herkennen, dan krijg je ook meer regie op je kwetsbaarheid. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten. In deze training bekijken we hoe we stress op een goede manier kunnen managen. Dat wil zeggen, het kunnen hanteren van gedachtes, gevoelens en situaties die spanning kunnen opleveren. Het doel is niet om de spanning uit te bannen. Want een spanningsloos bestaan is onmogelijk en onwenselijk, maar om adequaat te leren omgaan met spanning. Deze training wordt gedaan met 8 à 10 jongeren We wisselen ervaringen uit, afgewisseld met actieve werkvormen waarin sociale, cognitieve, emotionele en fysieke vaardigheden geoefend worden. Een uitbreiding van vaardigheden maakt dat men moeilijke levenssituaties beter kan hanteren. De training wordt gegeven door Hans den Houdijker, teammanager en George Hak, psychomotorisch therapeut, tel Enkele ABC-activiteiten in 2009 Familie 2009 telde drie goed bezochte familieavonden. Er is een tweede familiegroep gestart volgens het model van McFarlane. Begin 2010 begint een derde familiegroep: geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun casemanager of behandelaar. ABC heeft de eerste stappen gezet om deze familiegroepen wetenschappelijk te evalueren. Psychiater Ingeborg Siteur heeft enkele landelijke trainingsdagen verzorgd om belangstellenden te trainen in dit model. Net als vorig jaar worden begin 2010 familieleden telefonisch benaderd over hun ervaringen met ABC. Rehabilitatie Op het gebied van de individuele rehabilitatie heeft ABC een nieuwe training gestart waaraan ook medewerkers van twee andere afdelingen deelnemen. In juni heeft casemanager Venu Nieuwhuizen zijn post-hbo-diploma rehabilitation counselor gehaald. Bijzonder is dat Venu zodanig is opgevallen dat hij aan dezelfde opleiding is gaan doceren. In 2009 zijn door de Hanzehogeschool en ABC twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd van het Platform Jongeren en Rehabilitatie. ABC heeft de capaciteit voor trajectbegeleiding voor werken en leren uitgebreid met een nieuwe medewerker. Het innovatieve project bemoeirehabilitatie voor zorgwekkend inactieve jongeren is sterk uitgebreid. Er is wetenschappelijk onderzoek aan verbonden. Naar TOPGGz ABC zet zich in om het keurmerk TOP- GGz te verkrijgen. Dit staat voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek, en onderwijs en opleiding. Hiervoor is een structurele samenwerking aangegaan met hoogleraar rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen prof. dr. J. van Weeghel aan de Universiteit van Tilburg. Diversen ABC neemt deel aan het landelijk project van de Universiteit van Amsterdam om eerste psychoses te voorkomen. Het klinisch team is gestart met een intensieve reeks bijeenkomsten over het geven van feedback. Er is - en wordt - veel tijd besteed om de administratieve organisatie op peil te krijgen en te houden. Enkele malen zijn teambrede middagen over verslaving georganiseerd met een externe deskundige. ABC-medewerkers zijn betrokken bij de update van de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. In 2009 is het ABC-beleid over ervaringsdeskundigheid op papier gezet. De ABC-ervaringsdeskundige Marga Figlarz kwam meerdere malen in de publiciteit. In het Maandblad Geestelijke volksgezondheid verschenen enkele publicaties van ABC-medewerkers. Voor ABC-cliënten is een dag op een klipperaak georganiseerd. Een soortgelijke dag was er ook voor ABC-medewerkers. ABC-cliënten krijgen begeleiding van Fortis om van de fitnesstuimte van Fortis gebruik maken. Buddy project De organisatie en coördinatie van het buddy project is sinds kort in handen van Hans den Houdijker (teammanager ABC) en Toni Vel Tromp (secr. ABC), tel

4 Even voorstellen: het secretariaat Toni en Sanne vormen samen het secretariaat van ABC. Als je contact opneemt met ABC is een van hen de eerste die je spreekt. Zij zijn de stem van ABC. Hun werk kun je in twee hoofdelementen opdelen. In het kader van de administratieve organisatie verrichten ze alle administratieve handelingen rondom de aanmeldingen van cliënten die in zorg komen bij ABC. Daarnaast vervullen ze afdelingsgerelateerde secretariële taken. taken rondom de administratieve organisatie; zij zijn de specialisten; verzorgen van vergaderingen en andere bijeenkomsten; contact onderhouden met automatisering en zorginformatievoorziening van Altrecht; diverse andere taken zoals notuleren, achterwachtroosters maken, agendabeheer, postverzorging. Taken gerelateerd aan de behandeling van cliënten. Zij schrijven cliënten in en uit, controleren de registratie van contacten die behandelaars en casemanagers met cliënten en hun netwerk hebben, verzorgen (medische) correspondentie, controleren verzekeringen, checken of de DBC s (Diagnose Behandel Combinaties) goed zijn afgesloten, faxen, scannen gegevens in voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) b.v. de laboratoriumuitslagen van bloedonderzoek en inkomende post. Afdelingsgerelateerde taken zijn onder meer: telefonische entree tot de afdeling: zorgen dat telefoontjes van verwijzers, cliënten, ouders en alle anderen die bellen bij de juiste medewerker terecht komen; Cursus Herstellen doe je zelf De cursus Herstellen doe je zelf is een vorm van empowerment, een manier van werken en denken om de regie over je toekomst beter in handen te krijgen. Het eigen verhaal van de cursist is in deze cursus erg belangrijk. Deelnemers kunnen daarmee veel voor elkaar betekenen. Door je eigen verhaal te vertellen over hoe je probeert je eigen doelen te bereiken en dit met anderen te delen, geef je elkaar ideeën en ondersteuning. De bijeenkomsten gaan over jouw ervaringen met rehabilitatie en herstel, keuzes die je maakt en overweegt, wat je zelf doet of zou willen doen, welke steun je kunt krijgen, welke invloed je hebt, de rollen die je hebt, de doelen die je wilt stellen en hoe het kan gaan in de toekomst. Je herkent dingen bij elkaar en je leert van elkaar, jij bepaalt jouw eigen herstelproces. Wij willen elkaar versterken vanuit cliëntenperspectief en vanuit jouw eigen Kracht. Voor de bijeenkomsten gebruiken we het werkboek Herstellen Doe Je Zelf. In eenvoudige maar duidelijke taal komen de verschillende onderwerpen aan de orde. Een paar oefeningen kunnen je verder op weg helpen. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Bij voldoende opgave (8 personen) start de cursus. Je kunt je opgeven bij Marga of Ganesh. Aan de buitenkant lijkt iedereen heel normaal, maar uit de verhalen blijkt hoe ziek mensen soms zijn geweest. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe ver mensen al waren in hun herstelproces. Dat geeft je veel kracht., vertelt Marty, één van de cursisten. Stefan heeft door de cursus het inzicht gekregen dat herstel je hele leven duurt. Ik dacht steeds dat ik op een bepaald moment m n ziekte achter me zou kunnen laten, maar ik weet nu dat ik zo goed mogelijk ermee moet leren leven. Het is een actief proces.

5 Familie: partner in de behandeling Als familie te maken krijgt met een kind, broer of zus met een kwetsbaarheid voor psychoses, heeft dat veel invloed op hun leven. Betrokkenen hebben behoefte aan informatie en willen een rol spelen bij het herstel van hun naaste. ABC vindt het heel belangrijk om familie veelal ouders - al vanaf het eerste moment dat hun kind in behandeling komt bij ABC bij de zorg te betrekken Uit onderzoek weten we namelijk dat de samenwerking tussen hulpverleners en familie de prognose van de patiënten verbetert. Familie levert daarmee een belangrijk aandeel in de behandeling en rehabilitatie van hun naaste. Hoe betrekt ABC de familie bij de zorg? ABC nodigt de familie uit om al vanaf het eerste gesprek partner in de behandeling te zijn. Familie helpt om het verhaal van de patiënt compleet te maken. Dat geldt voor het beloop van de symptomen, maar ook voor het effect van inspanningen om deze te bestrijden en om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Ook krijgt de familie de ruimte om te vertellen over de invloed die de ziekte van hun dierbare op hun leven heeft. De familie wordt vervolgens betrokken bij het behandelplan. Hierin wordt verwoord welke aanbod de familie in de behandeling krijgt en met welk doel. Ook bij de evaluatie wordt de familie betrokken. Welke steun biedt ABC de familie? ABC biedt psycho-educatie, training van communicatievaardigheden, begeleiding bij uitbreiding van sociaal netwerk en steun. Wij beogen daarmee te bereiken dat de belasting ten gevolge van de ziekte voor de familie zo klein mogelijk is en dat familie hun dagelijks leven zo normaal mogelijk voort kan zetten. ABC kan ook extra familiegesprekken aanbieden, waarin we op specifieke vragen van familie ingaan. Drie keer per jaar is er psycho-educatie voor direct-betrokkenen. Doel is vooral verzamelen van kennis en lotgenotencontact. Een ander aanbod is de zogenaamde multifamily group. Dit is een training voor een aantal gezinnen tegelijk, waaraan ook de patiënten deelnemen. Door het bieden van deze training beogen we toename van kennis over psychose-kwetsbaarheid, communicatie- en oplossingsvaardigheden en uitbreiding van het sociale netwerk. Ook deze training vindt plaats in de avonduren. ABC organiseert ook enkele malen per jaar familieavonden, waar voorlichting over een bepaald thema geboden wordt. In het voorjaar 2010 start er weer een nieuwe multifamily group voor familieleden. Voor informatie en inschrijven kunt u de casemanager of begeleiding van uw zoon / dochter benaderen of bellen naar adressen Wij willen de ABC-Nieuwsbrief graag aan alle ABC-cliënten en hun familie en, maar hebben nog niet van iedereen het adres. Wilt u daarom een mailtje sturen aan onder vermelding van Nieuwsbrief ABC? Hartelijk dank voor uw medewerking! Contact Altrecht, ABC, voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid Postadres: ABC-straat 8, 3512 PX Utrecht Bezoekadres: Lange Nieuwstraat 52, 3512 PK Utrecht tel: / fax: Afdelingsmanagement : Afdelingsmanager: Fred Marquenie Afdelingspsychiater: Ingeborg Siteur antone 260 (CMYK code ) Pantone 640 (CMYK code ) Teammanager ambulante zorg: Hans den Houdijker Teammanager kliniek: Ellen ten Napel ABC Vormgeving: Kees Reniers

ABC. ABC op de drempel van 2012. Ganesh:

ABC. ABC op de drempel van 2012. Ganesh: ABC op de drempel van 2012 In 2011 ging het vaak over de crisis: niet alleen in Nederland in zijn algemeenheid maar zeker ook in de ggz in het bijzonder. Ondanks een grote protestmanifestatie op het Malieveld

Nadere informatie

Martje volgt de opleiding HBO V. In dit kader heeft ze 20 weken stage gelopen bij ABC.

Martje volgt de opleiding HBO V. In dit kader heeft ze 20 weken stage gelopen bij ABC. Je hoeft niet altijd wat te zeggen om een cliënt te helpen Martje volgt de opleiding HBO V. In dit kader heeft ze 20 weken stage gelopen bij ABC. Het is haar prima bevallen. De doelgroep vind ik heel leuk

Nadere informatie

Nieuwe familiegroep start in september 2011. Nieuwe groep over seksualiteit en intimiteit

Nieuwe familiegroep start in september 2011. Nieuwe groep over seksualiteit en intimiteit Nieuwe groep over seksualiteit en intimiteit Jessica van Dongen, Aleece Roosen en Annelore van Heelsbergen zijn bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe cursus bij ABC over seksualiteit en intimiteit.

Nadere informatie

Trajectbegeleiding geeft Miriam toekomstperspectief

Trajectbegeleiding geeft Miriam toekomstperspectief Trajectbegeleiding geeft Miriam toekomstperspectief Miriam krijgt sinds de zomer van 2009 trajectbegeleiding van Linda en Mary. Ze volgt de opleiding life sciences, een vierjarige HBO biologie en medisch

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

ABC. Atelier Totem: werkplaats waar je je zelf kunt ontplooien

ABC. Atelier Totem: werkplaats waar je je zelf kunt ontplooien Atelier Totem: werkplaats waar je je zelf kunt ontplooien Atelier Totem in Zeist is een open werkplaats waar mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt actief kunnen zijn en zichzelf weer kunnen

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg

Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg Ypsilon studiedag 6-11-2010 Ingeborg Siteur Psychiater / Systeemtherapeut Altrecht Afdeling ABC Winnaar familiester 2009 1 Inleiding 2 Familie

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

VROEGE PSYCHOSE: Actuele ontwikkelingen over preventie, behandeling en rehabilitatie

VROEGE PSYCHOSE: Actuele ontwikkelingen over preventie, behandeling en rehabilitatie VROEGE PSYCHOSE: Actuele ontwikkelingen over preventie, behandeling en rehabilitatie Maandag 8 oktober 2012, Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht VROEGE PSYCHOSE: Actuele ontwikkelingen over preventie,

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

Multifamily Groups volgens McFarlane

Multifamily Groups volgens McFarlane Multifamily Groups volgens McFarlane Workshop 9 oktober 2012 Ingeborg Siteur, psychiater/gezinstherapeut Altrecht Familie-training als onderdeel van een totaal aanbod Familie psychoeducatie ACT/casemanagement

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2 ouderenpsychiatrie Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 3 Behandeling 3 Programma 4 Team 5 Kosten 5 Aanmelding 5 Huisregels

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

IPS en Begeleid Leren

IPS en Begeleid Leren IPS en Begeleid Leren Symposium IPS Arbeidsreïntegratie met de beste papieren? Amersfoort, 30 maart 2006 Lies Korevaar Programma Workshop Welkom Doelstelling workshop Inleiding Doelgroep Begeleid Leren-programma

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

11-10-2014. Ypsilon 30 jaar. Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart

11-10-2014. Ypsilon 30 jaar. Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart Ypsilon 30 jaar Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht - Ypsilon en onderzoekers trekken sinds die tijd met elkaar op Wat hebben we gezamenlijk bereikt!

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Wat is Altrecht? Wier

Wat is Altrecht? Wier Wier Wier Centrum voor onderzoek en behandeling van moeilijk lerende mensen met ernstige problemen 2 Wier Wie kunnen zich aanmelden voor onderzoek en behandeling op Wier? Wier is een behandelafdeling speciaal

Nadere informatie

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig!

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! informatie voor familie en direct betrokkenen 3 Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten van Altrecht. Zij vormen

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

ABC. Ondersteunen van specifieke doelen van de cliënt. Doelen cliënt centraal

ABC. Ondersteunen van specifieke doelen van de cliënt. Doelen cliënt centraal Ondersteunen van specifieke doelen van de cliënt De maatschappelijke en politieke situatie zal niemand zijn ontgaan: er gaan fundamenteel dingen veranderen in Nederland. Ook bij de ggz. Ook bij ABC. ABC

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Voor patiënten die na een ongeval deze klachten ondervinden. Omgaan met cognitieve, emotionele klachten en vermoeidheid

Voor patiënten die na een ongeval deze klachten ondervinden. Omgaan met cognitieve, emotionele klachten en vermoeidheid Omgaan met cognitieve, emotionele klachten en vermoeidheid Voor patiënten die na een ongeval deze klachten ondervinden Omgaan met cognitieve, emotionele klachten en vermoeidheid 1. Inleiding 3 2. Begeleiding

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen Met een indrukwekkende presentatie voor familie, vrienden en hun casemanagers hebben vier cliënten van ABC hun herstelverhaal verteld. De avond vormde

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio Breda en Tilburg. Het VIP-team

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Informatie voor website Begeleid Leren voor mensen met een psychiatrische ahtergrond

Informatie voor website Begeleid Leren voor mensen met een psychiatrische ahtergrond Adres: Lectoraat Rehabilitatie HanzeHogeschool Groningen Zernikeplein 23 9747 AS Groningen Email:info@begeleidleren.nl Informatie voor website Begeleid Leren voor mensen met een psychiatrische ahtergrond

Nadere informatie

Rehabilitatie in de praktijk

Rehabilitatie in de praktijk Rehabilitatie in de praktijk Voor jongvolwassenen met een psychotische stoornis Utrecht, 23 april 2008 Lectoraat Rehabilitatie Rehabilitatie in de praktijk Voor jongvolwassenen met een psychotische stoornis

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Familie als bondgenoot

Familie als bondgenoot Familie als bondgenoot Wat hulpverleners moeten weten over gezinnen 14 december 2006 Hers Dinie Alemans Ellen van Berlo He 1 Centraal in het project Familieleden, clienten en professionals werken samen

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene Promens Care Triadekaart Triade kaart CLiënT begeleider ouders/ naastbetrokkene De Triadekaart De cliënt: Mijn zus doet veel voor me. Meer dan ik nodig vind. Een nieuw begrip De begeleider: Uitstekend

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

ABC. WRAP bij ABC. Enkele reacties van deelnemers: Op donderdag 17 maart behaalden maar liefst 7 ABC ers hun WRAP*-certificaat.

ABC. WRAP bij ABC. Enkele reacties van deelnemers: Op donderdag 17 maart behaalden maar liefst 7 ABC ers hun WRAP*-certificaat. WRAP bij ABC Op donderdag 17 maart behaalden maar liefst 7 ABC ers hun WRAP*-certificaat. ABC Tien weken lang draaiden we aan het eind van de donderdagmiddag de eerste WRAP-groep bij ABC. Anne Evers en

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio's Breda en Tilburg. De teams richten

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

In 2009 heeft ABC de LPGGZ familiester gewonnen. Ook dit jaar is ABC weer in de race om de familiester van het Landelijk Platform GGZ te verwerven.

In 2009 heeft ABC de LPGGZ familiester gewonnen. Ook dit jaar is ABC weer in de race om de familiester van het Landelijk Platform GGZ te verwerven. ABC-Symposium Vroege Psychose ABC bestaat dit jaar tien jaar en daarom organiseert de afdeling op 8 oktober in samenwerking met de St. Rehabilitatie 92 en het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Centrum Eerste Psychose

Centrum Eerste Psychose Centrum Eerste Psychose TOPGGz centrum voor vroege psychose Informatie voor patiënten en familieleden Per jaar krijgen zo n 3000 Nederlanders een eerste psychose. We weten dat de daarbij horende klachten

Nadere informatie

De Utrechtse Zorgmonitor

De Utrechtse Zorgmonitor De Utrechtse Zorgmonitor Wilma Swildens, Barbara Gramsma Carlos Croes m.m.v. Henk van den Berg, Gerard Driedonks, Rene Voesenek, Tom van Wel De Utrechtse Zorgmonitor Jaarlijks volgen van cliënten met schizofrenie

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Leven met een psychotische stoornis

Leven met een psychotische stoornis Leven met een psychotische stoornis Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de

Nadere informatie

Het is niet het verleden dat telt, maar de toekomst! alleen bij ABC staan rehabilitatie en het betrekken van de

Het is niet het verleden dat telt, maar de toekomst! alleen bij ABC staan rehabilitatie en het betrekken van de Ingeborg Siteur verlaat ABC Onlangs heeft Ingeborg Siteur, afdelingspsychiater van ABC, ons laten weten dat zij met ingang van 1 oktober a.s. een andere functie heeft aangenomen bij Altrecht en ABC gaat

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg 1 Uit de missie van Brijder: De wensen en mogelijkheden van onze patiënten, hun omgeving en onze expertise vormen de bouwstenen van

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Infobrochure. Psychose

Infobrochure. Psychose Infobrochure Psychose Inhoud Inleiding. 2 Symptomen. 3 Diagnose en prognose. 3 Hoe moeten we een psychose begrijpen?. 4 Behandeling. 4 Tips voor de omgeving. 5 Inleiding Psychose is een overkoepelende

Nadere informatie

Stabiliserende dagbehandeling

Stabiliserende dagbehandeling Stabiliserende dagbehandeling Een vierdaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Stabiliserende dagbehandeling betekent dat u maximaal

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

MGv medium voor ggz en verslavingszorg. Vroege psychose: onderzoek en praktijk

MGv medium voor ggz en verslavingszorg. Vroege psychose: onderzoek en praktijk pagina 1 van 5 MGv medium voor ggz en verslavingszorg Home Over MGv Reageren op inhoud Abonneren Adverteren Redactie Richtlijnen voor auteurs Nieuwsbrief Contact Ter Discussie Brieven Columns Lopende zaken

Nadere informatie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie ggz voor doven & slechthorenden Schizofrenie Leven in een andere wereld Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie Herkent u dit? Denkt u wel eens dingen te zien

Nadere informatie

Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl

Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl 21 mei 2015 Onstaan RG en F-ACT Bij ACT werd gemist: - Multidisciplinair -80 % van cliënten

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Studiedagen en trainingen IRB

Studiedagen en trainingen IRB Studiedagen en trainingen IRB Informatie over studiedagen en trainingen in 2013 De studiedagen en trainingen IRB De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld ten behoeve van mensen met ernstige,

Nadere informatie