Erik Wijnholds (voorzitter) Harm Zwier (kandidaat bestuurslid, secretaris) Voorzitter. Anja Wijngaarden (penningmeester) Penningmeester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erik Wijnholds (voorzitter) Harm Zwier (kandidaat bestuurslid, secretaris) Voorzitter. Anja Wijngaarden (penningmeester) Penningmeester"

Transcriptie

1 Algemene zaken Taak Taakomschrijving Wie? Bestuur Het uitwerken en uitdragen van visie, financieel beheer. Zorg voor continuering in de dagelijkse gang van zaken. De volgende personen vormen minimaal het bestuur: Erik Wijnholds (voorzitter) Harm Zwier (kandidaat bestuurslid, secretaris) Voorzitter Anja Wijngaarden (penningmeester) Penningmeester Willy Boers (notulist) Secretaris Laura Galema (kandidaat bestuurslid) Algemeen bestuurslid (notulist) (lid) Algemeen bestuurslid (personeel) (lid) Algemene bestuursleden Voorzitter Vertegenwoordiger naar buiten. Leidt de bestuursvergaderingen en ALV. Aanspreekpunt voor externe partijen (KNGU, Tigra, sponsoren, overheid andere verenigingen). Algemeen aanspreekpunt intern. Maakt agenda voor ALV en Bestuursvergadering. Uitnodiging ALV rondsturen per mail/post Bestuurslid - Erik Wijnholds Penning - meester Betalingen doen (Bijv. facturen, salaris, declaraties) Incasso s verwerken (gekregen van de ledenadministratie). Storno s; op in spelen en afhandelen. Jaarrekening opmaken. Kwartaal overzichten opmaken. Voorstel begroting opstellen. Nota`s opstellen. Herinneringen in zicht houden. Betalingen bijhouden (bijv. incasseren contributie door zelfbetalers), eventueel herinneringen sturen. Facturen controleren. Vragen over betalingen beantwoorden. VACANT Klarie Offringa Secretaris In en uitgaande post behandelen (ook postbus). Facturen scannen (PDF) en mailen naar de penningmeester. Overzicht van de gehuurde locaties, afwijkingen ontvangen en behandelen. (nu ledenadministratie) Mails beantwoorden / verwerken. Jaarverslag maken. Cursus materiaal aanvragen. Witte brievenbus leeghalen. Harm Zwier (kandidaat bestuurslid) Bestuurslid Erik Wijnholds (tijdelijk)

2 Leden Administratie De ledenadministratie wordt via het administratiesysteem van de KNGU bijgehouden. Ledenadministratie, bijhouden mutaties, aanmaken incasso s en versturen naar de penningmeester. (contributie, wedstrijdgeld, kleding) Facturen maken voor mensen zonder incasso. Presentielijsten maken, ronddelen en ophalen. Bevestigingsbrief naar leden sturen die opzeggen. Bondscontributie: uitrekenen en incasseren (één keer per jaar) Mail rondsturen bij extra incasso s. Sporters op juiste plek zetten, overleg met trainer voor controle selectiegroepen. Nieuwe les aanmaken in overleg met trainer en bestuur. Contact met Helpdesk bij problemen met digimembers Digimembers Overzicht van de gehuurde locaties, afwijkingen ontvangen en behandelen. (Coördinator Sportaccommodaties) Schaduwfiguur (schaduwfiguur die de applicatie ook beheerst) Notulist Het notuleren van vergaderingen van bestuur en ALV Bestuurslid - Willy Boers Website beheer Website onderhouden, updaten en modernisering Bestuurslid - Anja Wijngaarden Marten Holtrop

3 Personeel functionaris: Vrijwilligers beleid PR Coördinator Grote Clubactie Coördinator Paasactie Regelt alle zaken omtrent de betaalde vrijwilligers binnen de vereniging Contracten v/d trainers bespreken, opmaken, (indien nodig bijstellen) en bewaken. 3 st. (les) Roosters maken i.o.m. trainers, eventueel coördinatoren. Gehele lesrooster maken voor de site. (Annelies) Uren controle van trainers met een arbeidscontract. (meer- minder- uren). Dit verwerken en doorgeven aan het administratie kantoor. Contact met administratie kantoor bij ziekteverzuim van trainers met een arbeidscontract. Trainers van STK; Uren controle ( meer- minderuren) en doorgeven aan STK. Declaraties controleren, tekenen en doorgeven aan penningmeester. Aanspreekpunt voor trainers Jaargesprekken (samen met coördinator van betreffende discipline) plannen en uitvoeren. Deze gesprekken in een verslag vastleggen en de gemaakte afspraken uit het jaargesprek borgen. Verslag Jaargesprekken kijkt Karin Ooiman na. Contact en afspraken maken met vervangende trainers. Reiskosten woon-werk berekenen, verwerken en evt. aanpassen. Contact met trainers over nieuwe groepen. Contracten stagiaires verzorgen (bijv. Frl Coll) 3 st Arbo aanspreekpunt Kaartje sturen bij gelegenheden Het onderhouden van het vrijwilligersbeleid. Formuleren vrijwilligers beleid Werven vrijwilligers Onderhouden van contacten met vrijwilligers Schrijven van artikelen over de vereniging en gebeurtenissen, deze delen met media en website beheerder. Onderhouden van contacten met de pers en de kranten. Eventueel materiaal van de trainer/coördinator aangeleverd krijgen. Het coördineren van de Grote clubactie. Het coördineren van de Paasactie Turnen Dames, Gym peuters en Keep Fit: Bestuurslid Willy Boers Turnen Heren, Trampoline Springen Ritmisch Gym en Gym jeugd: Annelies de Bruin P&O Marcha de Jong Karin Ooiman: HRM adviseur Vrijwilliger - Vrijwilliger - Harriët Dekker Annelies de Bruin, Rinny de Boer Vrijwilliger.. Anja Wijngaarden Willy Boers Hellen Boonstra Vrijwilliger..

4 De Kleding commissie Organisatie wedstrijdkleding, eventueel naaien van wedstrijdpakjes. Contact met Muta Sport over trainingpakken. Trainingspakken; Contact met sporters die stoppen i.v.m. doorverkopen trainingspak Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger (tijdelijk) Kledingbeurs Kledingbeurs 1 keer in het jaar organiseren. (nov.) Laura Galema, Berlinda de Boer Annetta van Balen Hellen Boonstra Lidy Torenbeek Einde jaar /seizoen activiteit Organiseren coördineren van een einde jaars activiteit Harriët Dekker Femmie Boersma Lysbet Pijper Angelina vd Berg Berber Woudstra Jeugd commissie Sintfeest Gymnastiek groepen Om vanuit de jeugd met initiatieven te komen voor activiteiten, of met ideeën ter verbetering te komen. Leeftijdscategorie, jaar. Eén keer per jaar organiseren van het Sinterklaas feest voor de Gymnastiekgroepen basisschoolkinderen (locatie De Spil) Mark Butter, Evelijn van Zwieten, Adana Arojan, Hilde Vliegendehond. Annetta van Balen Martha Hoekstra Jeugd commissie Tigra Grote Gymfeest Mega Sportdag Het onderhouden van het contact met Tigra. Aanspreekpersoon Tigra - bestuur Het organiseren van Het Grote Gymfeest dat één keer in het jaar georganiseerd wordt. De KNGU is hierbij initiatief nemer. Trainers uitnodigen voor hun bijdrage tijdens dit feest. Het organiseren van Mega Sportdag dat één keer in het jaar georganiseerd wordt. Sportstad is hierbij initiatief nemer. Trainers uitnodigen voor hun bijdrage tijdens de Sportdag.

5 Wedstrijd zaken Taak Taakomschrijving Wie? Coördinator Contact met juryleden van WIK FTC Vrijwilliger. jury Juryindeling voor wedstrijden Jury bijscholing (tijdelijk) Juryleden werven en opgeven voor cursus Contactpersoon bond m.b.t. jury Juryleden WIK - FTC Jureren bij wedstrijden (KNGU of intern), noodzakelijk bij verschillende disciplines. Harm Zwier TD, Akke Hiemstra TD, Marja Hof TD, Sandra Wind TD. Simone Ytsma TS, Anique Stoker TS. Erik Wijnholds TH, Ivenka Gerbrandy TH, Martha Hoekstra TH, Dorien Kapma TH, Annet Kroeger TH. Externe lijst Jury leden bij Vrijwilligers Wedstrijd Organisatie wedstrijden organisatie Organisatie clubkampioenschappen Voor een Organisatie toernooien thuis wedstrijd Organisatie in overleg met de diverse productgroepen van demo s, open lessen Evaluatie en vastleggen van leermomenten, terugkoppeling naar bestuur. Achtergelaten spullen van wedstrijd terug laten bezorgen. EHBO EHBO-diensten verlenen bij activiteiten die wij zelf organiseren en onderhoud EHBO dozen (EHBO-diploma vereist) Bestuurslid.. Vrijwilligers. Trainer per discipline? Klaske Willy Herder Jacquelien Nieboer Gerard Visser Nynke Wiedijk - Gierman Technische commissie Wedstrijd commissaris Beheren van eigen materiaal (bijv. klein materieel). Op verzoek van trainers eigen materiaal van de vereniging repareren of nieuw maken. Aanwezigheid wedstrijden (vloercommissaris) Onderhoudt een kalender met alle uiterste inschrijfdatums en wedstrijddatums voor KNGU wedstrijden, activiteiten + alle wedstrijden. Bron: KNGU - landelijke website+district. Wedstrijd taken: Inschrijving wedstrijden controle Doorgeven van ingeschreven wedstrijddeelnemers aan leden administratie. Communicatie met trainers. Aanleveren kalender aan de website coördinator. Wedstrijd paspoort aanvragen. Wedstrijdgeld: te betalen bedrag per sporter berekenen, doorgeven aan ledenadministratie. Resultaten wedstrijden bijhouden (via website) Sporters evt. afmelden voor wedstrijden. Mark Butter Klaas Jan Boers Jeroen Zweers Vrijwilliger. Vrijwilliger. (tijdelijk) Het gaat hierbij om wedstrijden van alle disciplines.

6 Afdeling zaken Taak Taakomschrijving Wie? Afdelingscoördinator: Ondersteunende taken: Communicatie tussen leiding, bestuur, Bij elke discipline ouders en sporters. minstens één coördinator. Accommodatie uren goed en plezierig verloop klachten via voorzitter Rood zijn de afdelingen met wedstrijden. Informatie leden, waarbij ook het bestuur meegekomen wordt in communicatie. -Trampoline springen -Turnen dames -Turnen heren Communicatie naar ouders als er trainingen uitvallen of trainingen op een andere dag plaatsvinden, CC bestuur! -Gymnastiek jeugd -Keep Fit -Peutergym In overleg met Jury coördinator, Juryleden zoeken/vragen voor eigen discipline. -Ritmische gymnastiek Overleg trainers, bij verandering in beleid, kosten etc. altijd contact met bestuursleden / secretariaat. Selectie ouder bijeenkomsten begin seizoen Aanvraag incidentele uren accommodatie via secretariaat Zelf Wedstrijden organiseren aanvraag vooraf via bestuur (hiervoor is formulierenset beschikbaar). Jaargesprekken trainers samen met personeelsfunctionaris. De coördinatoren werken samen met de trainers en worden ondersteund door het bestuur. 2 keer per jaar overleg coördinatoren en bestuur. Trampoline; Rinske India Lenny Winter Turnen dames; Gerard Visser Fetsje Vliegendehond Technisch / inhoudelijk: Ronald den Heijer Turnen heren; Ivenka Gerbrandy Debby de Jong Ritmische gymnastiek; Liana Maksimova Gymnastiek jeugd; Keep fit; Peutergymnastiek; Maria van der Hoek Trainer Uitgaven via declaratieformulier, vooraf aanvraag via financiële zaken wordt behandeld in bestuursvergadering Wijzigingen van de gehuurde locaties doorgeven aan het secretariaat. Sporters informeren bij het wijzigingen van training momenten. Nieuwe of uitbreiding les: sporters doorgeven bijv. wijzigings formulier / inschrijfformulier / afmeldingsformulier aan ledenadministratie. Klachten over accommodatie / ouders / sporters via voorzitter en coördinator. Groepsindeling (trainers en sporters) Assistent trainer/ster Assisteren van de hoofd-train(st)er bij de lessen

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Draaiboek Activiteiten Ouderraad Schoonhovens College

Draaiboek Activiteiten Ouderraad Schoonhovens College Algemeen De ouderraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 ouders. Daarnaast zijn een directielid, een afgevaardigde van de leerkrachten van VW en een afgevaardigde van de leerkrachten van AP aanwezig

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld.

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld. Inleiding. Hoofdstuk 1. Missie / Doelstelling Missie De missie van ISVA is - Mensen met een beperking, die nog niet sporten, in contact te brengen met een sportactiviteit. - Sporters met een beperking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014

Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014 Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014 Inhoud Uitnodiging pag 2 Notulen JAV 2014 pag 3 Jaarverslag bestuur pag 6 Jaarslag CTL pag 7 Jaarverslag JC pag 10 Jaarverslag PPC pag 12 Verslag activiteiten pag 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC NVTC Parijs Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC Parijs November 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. De naam 1.1 Doelstelling 2. De zetel 3. De leden

Nadere informatie

Beleidsplan EHBO-Oisterwijk 2014-2019 3

Beleidsplan EHBO-Oisterwijk 2014-2019 3 BELEIDSPLAN EHBO-OISTERWIJK 2014-2019 BELEIDSPLAN EHBO-OISTERWIJK 2014-2019 INHOUD 1. Inleiding 2. Doel van EHBO in het algemeen 3. EHBO-Oisterwijk 4. Bijzondere aandacht voor EHBO-Oisterwijk 5. Organisatie

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2

Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Inhoudsopgave INLEIDING...3 VISIE...4 MISSIE...4 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE...5 TECHNISCH BELEID...6 GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT...6 OUDER KIND GYM...6 KLEUTERGYM...6

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Handbalvereniging Margraten

Handbalvereniging Margraten Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN 2014-2015 www.handbalverenigingmargraten.nl versie 3: 2014-10-30 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie