V.V. DE BLOKKERS. Alg.Voorzitter Raimon Gort. 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar. 1.3 Secretaris Ton Beelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V.V. DE BLOKKERS. Alg.Voorzitter Raimon Gort. 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar. 1.3 Secretaris Ton Beelen"

Transcriptie

1 V.V. DE BLOKKERS Alg.Voorzitter Raimon Gort 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar 1.3 Secretaris Ton Beelen 1.4 Financiele Commissie Emile Kikkert & Maarten v/d Vlugt 1.5 voorzitter Jeugdcommissie Olaf Haverlag 1.6 Complex Pe Wagenaar 1.7 Materiaal Matthe Smit 1.8 Sponsorcommissie Ton Coffeng 1.9 Algemeen Bestuurslid Aart van Steenbergen 1

2 Voorzitter Raimon Gort 1.2. Redactie Internetsite 1.4Vrijwilligerscommissie 1.3 MeidenDames- Commissie 1.1 Alg. Voorzitter: Raimon Gort -Het Gezicht van v.v. De Blokkers -Voorzitten Dagelijks Bestuur (DB) en Hoofd Bestuur(HB). -Bestuursdienst draaien op de zondag Oud papier commissie 1.2 Redactie : Internetsite: Cees de Geus 1.3 Meiden-Vrouwen Commissie (MVC) : Eva Blank en Robert Smit. Houden zich bezig met de meiden- en dames teams binnen de vereniging. 1.4 Vrijwilligerscommissie: Anneke Spaans en vacant Zorgt ervoor, dat alle leden van de vereniging werkzaamheden verricht om de club gezamenlijk draaiende te houden. Deze diensten zijn o.a. assisteren bij de kantine, de schoonmaak, begeleiders van de teams, klusactiviteiten en het tweewekelijks ophalen van oud papier. 2

3 1.2 Hoofd Technische Zaken Selectietrainers Medische Staf Technische Commissie 1.2 Hoofd Technische Zaken: vacant, a.i. Pe Wagenaar Selectie Trainers: -Begeleiden en contact onderhouden hoofdtrainer en assistent trainers van de Zondagsselectie. -Aanspreekpunt voor selectiespelers en begeleiding. -In samenspraak met hoofdtrainer scouten nieuwe selectiespelers, binnen en buiten de vereniging. -Mogelijk maken van "leuke" dingen rondom de selectie i.s.m. de activiteitencommissie -Eventueel aantrekken nieuwe trainers en begeleiding. -Regelmatige evaluatiegesprekken voeren met trainers. -Vereniging vertegenwoordigen bij uitwedstrijden van het 1e en indien mogelijk het 2e. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. -Bestuursdienst draaien Technische Commissie: -Voorzitter: vacant, (vertegenwoordiger Junioren en Senioren) -TC- ABC: Pé Wagenaar en Fred Bergers -TC- DEF: Jan Bakker, Jordy Knaap, Michel van der Meer -Trainers: Luc Ebbeling, Abdelkarim Yahiaoui, Fabian Koning, Jordy Knaap, Pierre Schouten Medische staf: Martin Kwant en Ricardo Sleeckx 3

4 1.3 Secretaris Ton Beelen Wedstrijdssecretaris Ledenadministratie Bestuurssecretariaat Scheidsrechters- Commissie 1.3 Secretaris: Ton Beelen: -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. -Verantwoordelijk voor de gehele administratie binnen de vereniging. Bij ons is de ledenadministratie apart ondergebracht (Lucia Schuckmann). -Aanspreekpunt en postadres voor de KNVB, de gemeente, de Kamer van Koophandel, andere verenigingen, leveranciers en alle andere partijen. -Verzorgt de correspondentie van de vereniging naar alle instanties en personen. -Is aanspreekpunt voor de KNVB en andere verenigingen voor alle wedstrijden, uit en thuis. -Is verantwoordelijk voor de wedstrijdsecretarissen: pupillen, overige jeugd/dames en senioren. De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat wedstrijdwijzigingen bekend raken bij de betreffende aanvoerders en (hoofd)begeleiders. -Is aanspreekpunt voor de tuchtcommissie van de KNVB met betrekking tot opgelopen straffen (gele en rode kaarten) van de leden. -Verzorgt tijdig de opgave van alle teams, betreffende sterkte, indeling en aanvangstijden voor het komende seizoen naar de KNVB. -Opgestelde veldindelingen voor de zaterdag en zondag controleren en in samenspraak met consul eventueel bijstellen. -Archiveert alle binnengekomen, interne en externe stukken. -Verzorgt de complete gang van zaken rondom de spelerspas. -Verzorgt de notulen en de agenda van de Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering; wordt hierin bijgestaan door een notulist ( Monique Smit). -Verzorgt het jaarverslag van de vereniging op de Algemene Ledenvergadering; wordt hierin bijgestaan door de notulist (Monique Smit). -Heeft tijdens bestuursdienst verantwoordelijkheid op het complex en is aanspreekpunt rond de gang van zaken bij de wedstrijden. -Verzorgt informatievoorziening via de website en desnoods per brief naar de leden. 4

5 Wedstrijdsecretaris: Robert Smit (pupillen) en vacant (junioren/senioren). -Hij of zij is een ambassadeur van v.v. de Blokkers. -Zorgt ervoor dat het wedstrijdprogramma bekend is bij v.v. de Blokkers. Deze wordt vermeld op de Blokkerssite (www.blokkers. eventueel doorgegeven aan begeleiders of aanvoerders. -Contactpersoon namens v.v. de Blokkers naar KNVB m.b.t. de wedstrijden. -Hij/zij zorgt voor de kleedkamer indeling en de veldindeling. Deze wordt gepubliceerd op het TV-scherm in de gang (gangpresen -Zorgt ervoor dat alle wedstrijdwijzigingen bekend zijn bij de betreffende coach/begeleiders, aanvoerders en hoofdbegeleiders. -Op eigen verzoek van een team/coach/begeleider kan een wedstrijdsecretaris een oefenwedstrijd regelen. -De wedstrijdsecretaris zorgt voor controle van de wedstrijdformulieren, die vanaf de D-pupillen worden ingevuld door de teambegeleiders. -Genodigde jeugdcommissie. Deze commissie vergadert iedere eerste donderdag van de maand op het complex van v.v. de Blok -Aan de wedstrijdsecretaris geeft de teambegeleider zelf door aan welk toernooi zijn/haar team zou willen deelnemen wedstrijdsecretaris zorgt vervolgens voor inschrijving bij de organiserende vereniging. -Draait mee in de bestuursdienst op zaterdag. Deze dienst is vooraf bekend middels een rooster. -Contactpersoon voor andere verenigingen voor het regelen van oefenwedstrijden of voor deelnamen aan toernooi Ledenadministratie: Lucia Schuckmann. -Verzorgen van de in- en uitschrijvingen van leden bij de vereniging en de KNVB. -Innen van de contributie in samenwerking met de penningmeester -Beheert het complete ledenbestand Bestuurssecretariaat: Monique Smit.. -Notuleren van de maandelijkse vergaderingen van het Hoofdbestuur. -Notuleren van de jaarvergadering Scheidsrechterscommissie: Nico Wals, Amarildo Jiawan, Ramon Huitema, Ruud de Winter en Sander Schouten. -Verzorgen en begeleiden van de scheidsrechters, voor pupillen, junioren en senioren 5

6 1.4 Financiele Commissie Kantine 1.4. Financiele Commissie: Emile Kikkert, Aart van Steenbergen en Maarten van der Vlugt -Verantwoordelijk voor financieel beleid. -Verzorgen financiële administratie. -Opstellen jaarcijfers en begrotingen. -Beheren loonadministratie trainers. -Gesprekken contracten trainers. -Opstellen facturen hoofdsponsors. -Contactpersoon oud-papier commissie: Jeroen Jansen -Facturering van oud-papier. -Bestuursdienst draaien. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. -Betalingen verzorgen van facturen. -Aanvragen subsidie jeugd gem. Hoorn. -Contributies innen in samenwerking met de ledenadministratie. -Ondersteunt ledenadministratie via Sportlink. -Financiële cijfers (na opstellen door penningmeester) bespreken met het Hoofdbestuur. -Financiële cijfers doorgeven aan KNVB. -Consumptiebonnen verstrekken aan vrijwilligers. 6

7 1.4.1 Taken Kantine: Irene Dekker en Walter Duivens. -Contactpersoon tussen kantinecommissieleden, bestuur en kantinebeheerder. -Afsluiten van kantine in overleg met commissie -Voorraadbeheer en bestellingen t.b.v. de kantine -Indeling, coördinatie en begeleiding van kantinevrijwilligers. -Toezicht houden om het algehele reilen en zeilen in de kantine Kantine Commissie: vacant 7

8 Voorzitter Jeugdcommissie Olaf Haverlag Jeugdcommissie Hoofdbegeleiders A t/m F 8

9 1.5 Voorzitter: Olaf Haverlag -Voorzitten, voorbereiden en aansturen jeugdcommissie -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. -Contactpersoon jeugdselectieteams i.s.m. jeugdcoördinatoren -Contactpersoon en ondersteuning voor jeugdcoördinatoren. -Ondersteuning van de hoofdbegeleiders. -Opstellen van de jaarplanning voor de jeugd. -Het houden van contract- en evaluatiebesprekingen van de selectietrainers, in samenspraak met de jeugdcoördinatoren. -Opstellen van het jaarverslag. -Aanspreekpunt van vragen betreffende de jeugd. -Bewaken van het jeugdbeleidsplan. -Aanspreekpunt jeugdcommissie/hoofdbestuur -Aanwezig zijn bij het jaarlijks toernooi. -Indien mogelijk aanwezig zijn bij het trainersoverleg. -Representatieve functie, zoals voorzitten van ouderavonden. -Insturen redactionele stukken voor de Treffer/Blokkersite. -Opstellen van een communicatieplan voor de jeugd en het bewaken ervan. -Verantwoordelijk voor de evaluatie van de jeugdcoördinatoren. -Controleren van gemaakte afspraken. 9

10 1.5.1 Jeugdcommissie: Hoofdbegeleiders, is tevens wedstrijdcoördinator namens het jeugdbestuur. Hoofdbegeleider A : Arno de Vries Hoofdbegeleider B : Arno de Vries Hoofdbegeleider C : Taco Nijenhuis Hoofdbegeleider D : Danny Witschge Hoofdbegeleider E : Roel Klinkhamer Hoofdbegeleider F : Jan Fischer en Rens Otten Hoofdbegeleider C.L. : Cees de Geus Alle selectieteams worden door de TJC begeleid. Taken Hoofdbegeleiders: Zorgt ervoor dat spelers op een hoger niveau zouden kunnen komen. Zorgt voor een goede sfeer, waarin met plezier en enthousiasme de sport bedreven wordt Zorgt ervoor dat de spelers te allen tijde met veel plezier terug zullen kijken op hun tijd bij de jeugd van De Blokkers Toont zich te allen tijde een ambassadeur van v.v. De Blokkers. Conformeert zich aan de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van de Jeugdcommissie Kan goed in teamverband werken en hier sturing aan geven Heeft een natuurlijke uitstraling en is communicatief sterk Kan goed organiseren en motiveren Stuurt begeleiders/begeleidsters aan en geeft hen informatie over organisatorische zaken Onderhoudt derhalve regelmatig contacten met begeleiders/begeleidsters Draagt zorgt voor aanstelling van begeleiders/begeleidsters voor aanvang van het nieuwe seizoen Draagt zorg aan het eind van het seizoen, dat de begeleiders mappen worden ingeleverd en draagt zorg aan het begin van het nieuwe seizoen, dat deze mappen zijn voorzien van nieuwe gegevens en dat deze vervolgens aan de begeleiders/begeleidsters worden overhandigd 10

11 Geeft in overleg met de Coördinator Organisatorische zaken/materialen de trainers/begeleiders bij de start van het nieuwe seizoen ondersteuning, ofwel de middelen om wedstrijden te kunnen spelen (wedstrijdballen, tenue, enz.) Draagt zorg, dat bij vervoersproblemen er in samenspraak met begeleider/begeleidster er een vervoersschema wordt opgesteld. Draagt zorg, dat indien zelf aanwezig op het complex er consumptiebonnen worden verstrekt aan de scheidsrechters en begeleiders. Indien zelf niet aanwezig wordt dit gedelegeerd naar de begeleider/begeleidster of de terreindienst. Afspraken hier over worden voor het nieuwe seizoen gemaakt Draagt, in samenspraak met trainer/begeleider/begeleidster en in overleg met de wedstrijdsecretaris, zorg voor het vaststellen van oefenwedstrijden en toernooien Onderhoudt contacten met de Technisch Jeugdcoördinator en de trainers/begeleiders op het gebied van voetbalzaken, met name over de voortgang van de spelers Onderhoudt contacten met de Coördinator Organisatorische zaken/materialen en de trainer(s)/begeleider(s) op het gebied van organisatorische zaken Onderhoudt eventueel contacten met ouders Draagt zorg, dat 2x per seizoen een groepsoverleg plaats vindt, waarvoor worden uitgenodigd alle trainers en begeleiders. Uitgangspunt bij het 1e overleg (bij start van de competitie) is het maken van afspraken tussen trainer/begeleider en elftal (ouders) over wat er van elkaar wordt verwacht tijdens training en wedstrijd. Uitgangspunt bij het 2e overleg (in de winterstop) is het uitwisselen van gegevens over spelers, welke de capaciteiten hebben om te komen tot een extra training bij een hoger elftal van de eigen categorie Draagt zorg voor het krijgen van een goed inzicht van het niveau van de jeugd van De Blokkers om hiermee aan de hand van de adviezen van de trainers/begeleiders op een juiste manier te kunnen zorgen voor de voorlopige samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen en aansluitend te zorgen voor de definitieve samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen Heeft overleg met de Technisch Jeugdcoördinator en de collega hoofdbegeleiders/hoofdbegeleidsters over eventuele doorstroming van spelers naar een hogere categorie en over de samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen Geeft wijzigingen binnen teams door aan de ledenadministratie Is (mede)organisator/organisatrice binnen zijn/haar categorie met betrekking tot niet-voetbal activiteiten Inventariseert de behoeften binnen het begeleiders/begeleidsters bestand aan opleidingen (voorbeeld begeleider/begeleidsters cursus) Bemiddelt bij conflicten en informeert en rapporteert hierover aan de voorzitter van de Jeugdcommissie Heeft zitting in de Jeugdcommissie en neemt deel aan het maandelijks overleg 11

12 Begeleiders A t/m F Begeleiders A : (3) Begeleiders B : (4) Begeleiders C : (8) Begeleiders D : (8) Begeleiders E : (11) Begeleiders F : (8) Begeleiders Champ. Leg : (6) Meiden-Vrouwen Comm. : (10) Jeugdcoördinator: Jordy Knaap Heeft zitting in de Technische Commissie Is eventueel aanwezig bij de vergaderingen van de jeugdcommissie. Bewaakt het jeugdbeleidsplan Verzorgt het trainersoverleg TRAINERS A t/m C A: Luc Ebbeling B: Abdelkarim Yahioui C: Fabian Koning TRAINERS D t/m F D: Jordy Knaap E: Pierre Schouten F: vacant Wedstrijdsecretaris pupillen: Robert Smit Wedstrijdsecretaris junioren/senioren: vacant, a.i. Ton Beelen Zie voor taakomschrijving

13 1.6. Beheer Complex Pé Wagenaar Gebouw Terrein Materiaal Schoonmaak Wasgoed 1.6 Beheer complex:pé Wagenaar -Contact persoon namens de vereniging met rayonpost Gemeente over onderhoud velden. -Bestuursdienst draaien. -Regelen en coördineren onderhoudswerkzaamheden. -Coördineert de klussendag. -Beheerder van het sleutelplan. -Zorgt dat er tweemaal per jaar de trainingsmaterialen worden gecontroleerd en daar waar nodig aanvult. Aanschaf van materialen gebeurd na overleg met de penningmeester. -Contactpersoon naar consul. -Contactpersoon naar gemeente over de velden en opstallen (1x per jaar schouw bijwonen). -Contactpersoon betreffende opstallen richting aannemer. -Grotere aanschaffingen regelen betreffende opstallen en inventaris. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur Gebouw : Evert Smal Terrein : Klaas van Hinte en Jaap Brevet Schoonmaak: Marleen Huisman Wasgoed: Henk Nieuwendijk Consul Terrein: Marco Meinders. 13

14 1.7 Materiaal: Matthé Smit -Zorgt dat de trainingsmaterialen worden gecontroleerd en daar waar nodig aanvult. -Aanschaf van materialen gebeurd na overleg met de penningmeester. -Bestuursdienst draaien. -Coördineert de klussendag. -Beheerder van het sleutelplan. -Regelen kleding selectiespelers en begeleiding. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur. -Contact onderhouden met DTSW. 1.8 Sponsorcommissie: Ton Coffeng, Gertjan Dijkhuizen en Selwin Koning - Contacten onderhouden met de huidige sponsors. - Werven van nieuwe sponsors. - Nieuwe ideeën voorbereiden en uitwerken ten behoeve van fondswerving Activiteitencommissie: Fabian Koning, - Organiseren van diverse activiteiten, al dan niet voetbal gerelateerde. - Organiseren van voetbaltoernooi. 14

15 1.9 Algemene Zaken : Aart van Steenbergen - Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen - Bestuursdienst draaien. - Aandachtsveld financiële zaken Hoofdbegeleider senioren : Cris Wijnker - Aanspreekpunt voor de zaterdagsenioren, overige senioren en veteranenteams - Afgevaardigde namens de 1e en 2e v/d zaterdag, veteranen en overige senioren teams. - Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen - Bestuursdienst draaien. Coördinator voor de gastheren/gastvrouwen zaterdag/zondag: Karin Maarse Coördinator scheidsrechters voor de wedstrijden van de zondagelftallen: Sander Schouten - Verzorgen en begeleiden van de scheidsrechters voor de senioren, veteranen etc. 15

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie