T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:"

Transcriptie

1 OUDERRAAD PCC Heiloo - notulen dd. 21 januari 2013 blz. 1 - notulen dd. 18 maart 2013 blz. 4 - notulen dd. 27 mei 2013 blz. 6 - Notulen OR PCC Heiloo d.d. 21 januari 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Corinne Kuijper (penningmeester), Jolina de Ruiter, Bea Janssen, Fred Poland en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond bepalen en werkgroep samenstellen Mark opent de vergadering en merkt op dat we voltallig zijn. Dick doet de mededeling dat de nieuwe afdelingsleider van het 1 e jaar, Rob van Veen, die vanavond zou komen kennismaken afwezig is i.v.m. een plotselinge ziekenhuisopname van zijn moeder 2. Verslag vergadering ouderraad 21 januari 2013 T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: Loes Kraakman werd tijdelijk vervangen door Dennis Geertman en niet andersom. Gelukkig is zij weer helemaal hersteld en inzetbaar. Verder zijn de laatste 2 pagina s van de notulen afkomstig van vorige notulen en hebben geen betrekking op de vergadering van 21 januari Ingekomen post (Mark) Mark heeft een NKO-nieuwsbrief rondg d waarin onder andere een stuk over toename pesten op school. Het NKO reikt in het stuk handvatten aan. Dick: het is de bedoeling dat de kernwaarden van het PCC en het verder uit te werken pestprotocol worden verweven. Voor de nieuwe introductieperiode moet het PCC-brede stuk klaar zijn, zodat het in de introductieperiode geïntroduceerd kan worden aan de nieuwe leerlingen: zo gaan wij hier met elkaar om zal een belangrijk thema zijn. Jolina: Gemeenten bieden weerbaarheidstrainingen aan. Dick merkt op dat hier over contacten zijn geweest, de gemeenten moeten bezuinigen en dat dit mogelijk ten koste van dit onderwerp gaat. De gemeente Heiloo heeft het ons niet aangeboden. Bea: De trainingen in verband met pesten zijn vanouds gericht op de (potentiële) slachtoffers, de aandacht verschuift echter naar de pesters, daar ligt het probleem. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: De firma Putter uit Uitgeest heeft de opdracht gekregen, zij bleven ook het dichtst bij het onderwerp. De bouwer heeft beloofd dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn omdat er niet wordt geheid. Op 19 maart 2013 is er een informatieavond voor de buurt met betrekking tot de nieuwbouw, iedereen is daar van harte uitgenodigd. 1

2 Planning: op 1 april aanstaande beginnen de verbouwingen, de tijdelijke behuizing komt in mei en de school heeft vanaf dan nog 1 aula (met een extra uitbreiding eraan vast). Op 14 juni wordt er verhuisd en na dat weekend kunnen we in de tijdelijke huisvesting terecht. Aanmeldingen: De aanmeldingen vallen iets tegen met 122 leerlingen, waarschijnlijk zullen er nog wel wat na-inschrijvingen zijn. er komen vijf klassen: twee mavo/kb, twee havo/mavo en een vwo/havo. Personele vlak: Wieze van Elderen is inmiddels uitgerekend. Per 1 april is er voor wiskunde een ervaren docent uit Amsterdam aangenomen en verder heeft de school een 1 e graads docent als invalkracht gevonden. Omdat techniek geen apart vak meer is wordt hier geen nieuwe docent meer voor aangenomen, techniek is opgegaan in NST. Sportklas: Het blijkt dat kinderen die niet de sportklas hebben gevolgd wel in de 3 e het vak Sport en beweging volgen, het kan zijn dat dit komt doordat ouders de extra sport als een te grote belasting zien voor de beginnende middelbare scholier. Magister: Dick meldt dat het bijhouden van Magister de aandacht heeft en inmiddels veel beter gaat. Teletop gaat geleidelijk over in Magister, het kan niet 1 op 1 worden overgezet, de overzetting gaat geleidelijk, nader bericht volgt. Jac. P. Thijsse: Dick gaat kennismaken met de nieuwe tijdelijke directeur van het JPT, onder andere met het oog op het feit dat ieder jaar een aantal leerlingen van het PCC Heiloo naar het JPT gaat. Informatieavonden: Er is een voorstel gedaan de informatieavonden voor nieuwe leerlingen beter te verdelen, dit heeft de aandacht. 5. Mededelingen uit de MR Op 4 maart j.l heeft de MR voorafgaand aan de vergadering een kennismaking met Ton Heynen gehad. Met elkaar hebben zij onder andere gesproken over speerpunten die Ton voorstaat zoals: ICT Flipping the classroom (lessen op youtube) Leerlingterugloop Lerarentekort Bezuinigingen/Samenwerking met andere scholen Onderwerpen tijdens de MR-vergadering waren: Vakantieplanning (zie notulen MR dd 5 maart 2013) Passend onderwijs In de regio Alkmaar komt er een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Dit verband krijgt een lumpsum toegewezen, scholen kunnen hier een beroep op doen. Het samenwerkingsverband verdeelt dit geld over de scholen die hier aanspraak op maken. Uiteraard moet er ook een MR komen voor dit samenwerkingsverband, Bea gaat hier voorlopig in. Door deze constructie gaat het geld waarschijnlijk beter verdeeld worden. Met dit geld kunnen leraren/teams, die kinderen in de klas hebben die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, begeleid/getraind worden. Het zal over minder schijven gaan in de toekomst. 6. Onderwerp thema-avond vaststellen en werkgroep samenstellen 2

3 Vanuit de OR-s van andere vestigingen is geopperd om een gezamenlijke thema-avond te organiseren, wij besluiten dat wij het beter vinden het op de eigen vestiging te doen, argument: ouders komen al weinig op de school van hun kind, het vergroot de betrokkenheid als een themaavond op de eigen vestiging plaatsvindt. We brainstormen kort over mogelijke thema s en komen op omgaan met social media, dit haakt mooi aan bij het protocol social media wat binnenkort wordt gelanceerd. Recent is het boek/onderzoeksverslag Focus van Justine Pardoen verschenen, dit gaat over de omgang van adolescenten met social media. Anneke zal haar benaderen of zij of een van haar medeonderzoekers een lezing wil houden op de thema-avond. Als zij niet kan weet Dick nog een spreker. Dick zal als inleiding die avond het protocol Social media toelichten. Datum in november moet nog worden vastgesteld op volgende vergadering moet het duidelijk zijn. Draaiboek thema-avond wordt nog naar de betrokkenen opgestuurd. We discussiëren over de verdeling van de kostenvoor Walibi. De oudergeleding van de MR is niet voor een ouderbijdrage, want dat betekent dat sommige kinderen niet mee kunnen. De kosten van Walibi komen neer op 28,42 per leerling, de verdeling van de kosten is onduidelijk nu er mogelijk geen ouderbijdrage mag worden gevraagd. (zie mail Bea - dd maart 2013). Bea: De inschrijvingen voor Anglia zijn niet vlekkeloos gegaan, kinderen die ten tijde van de inschrijving ziek waren kregen te horen dat ze niet meer mee konden doen (dit is wel rechtgezet gelukkig). De inschrijfformulieren waren alleen in de klas uitgedeeld. Dick zal er in de toekomst op toezien dat het formulier ook via mail verspreid wordt. Fred: vraagt zich af wat de ondersteuning van de Anglia-docenten is, worden de ll geacht volledig zelfstandig te zijn of kunnen ze hun docent raadplegen? De vergadering wordt om uur stipt afgesloten. 3

4 Notulen OR PCC Heiloo d.d. 18 maart 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Corinne Kuijper (penningmeester), Jolina de Ruiter, Bea Janssen, Fred Poland en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond bepalen en werkgroep samenstellen Mark opent de vergadering en merkt op dat we voltallig zijn. Dick doet de mededeling dat de nieuwe afdelingsleider van het 1e jaar Rob van Veen die vanavond zou komen kennismaken afwezig is i.v.m. een ziekenhuisopname van zijn moeder. 2. Verslag vergadering ouderraad 21 januari 2013 T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: Loes Kraakman werd tijdelijk vervangen door Dennis Geertman en niet andersom. Gelukkig is zij weer helemaal hersteld en inzetbaar. Verder zijn de laatste 2 pagina s van de notulen afkomstig van vorige notulen en hebben geen betrekking op de vergadering van 21 januari Ingekomen post (Mark) Mark heeft een NKO-nieuwsbrief rondg d waarin onder andere een stuk over toename pesten op school. Het NKO reikt in het stuk handvatten aan. Dick: het is de bedoeling dat de kernwaarden van het PCC en de gedragscode in elkaar worden verweven. Voor de nieuwe introductieperiode moet het PCC-brede stuk klaar zijn, zodat het in de introductieperiode geïntroduceerd kan worden aan de nieuwe leerlingen: zo gaan wij hier met elkaar om zal een belangrijk eerste thema zijn. Jolina: gemeenten bieden weerbaarheidstrainingen aan. Dick merkt op dat de gemeenten moeten bezuinigen en dat dit mogelijk ten koste van dit onderwerp gaat. Bea: de trainingen in verband met pesten zijn vanouds gericht op de (potentiële) slachtoffers, de aandacht verschuift echter naar de pesters. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: De firma Putter uit Uitgeest heeft de opdracht gekregen, zij bleven het dichtst bij het onderwerp. De bouwer heeft beloofd dat er weinig overlast zal zijn: er wordt niet geheid, maar geboord. Op 19 maart 2013 is er een informatieavond voor de buurt met betrekking tot de nieuwbouw, iedereen is daar van harte uitgenodigd. Planning: op 1 april aanstaande beginnen de aanpassingen m.b.t. de tijdelijke huisvesting en de school heeft vanaf 14 juni nog 1 aula. Op 14 juni is de verhuisdag gepland. Aanmeldingen: De aanmeldingen vallen iets tegen met 121 leerlingen, waarschijnlijk zullen er nog wel wat na-inschrijvingen komen. Als er 125 aanmeldingen zijn kunnen er 5 klassen worden gevuld: 2 kb/mavo, 2 mavo/havo, 1 havo/vwo. Waarschijnlijk is de te verwachten overlast van de nieuwbouw debet aan het geringer aantal inschrijvingen. Personele vlak: Mevrouw Van Elderen (geschiedenis) is inmiddels uitgerekend en zal spoedig bevallen. Per 1 april is er voor wiskunde een ervaren docent uit Amsterdam, de heer Doganatik, aangesteld. Omdat techniek geen apart vak meer is wordt hier geen nieuwe docent meervoor aangenomen, techniek is opgegaan in NST. Sportklas: Het blijkt dat kinderen die niet de sportklas hebben gevolgd wel in de 3e het vak Sport en beweging volgen, het kan zijn dat dit komt doordat ouders de extra sport als een te grote belasting zien voor de beginnende middelbare scholier. Magister: Dick meldt dat het bijhouden van Magister de aandacht heeft en inmiddels veel beter gaat. Teletop gaat geleidelijk over in Magister, het kan niet 1 op 1 worden overgezet, de overzetting gaat geleidelijk, nader bericht volgt. 4

5 Jac. P. Thijsse: Dick gaat kennismaken met de nieuwe interim-directeur van het JPT, onder andere met het oog op het feit dat ieder jaar een aantal leerlingen van het PCC Heiloo naar het JPT overgaat om de bovenbouw voort te zetten in Castricum. Informatieavonden: Er is een voorstel gedaan de informatieavonden voor nieuwe leerlingen beter te verdelen over de verschillende vestigingen van het PCC en met de andere scholen in de omgeving. Dit heeft de aandacht. 5. Mededelingen uit de MR Op 4 maart j.l heeft de MR, voorafgaand aan de vergadering,kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van het College van bestuur, de heerton Heijnen. Met elkaar hebben zij onder andere gesproken over speerpunten die Ton voorstaat zoals: ICT Flipping the classroom (lessen op youtube) Leerlingen aantallen Lerarentekort Bezuinigingen/Samenwerking met andere scholen Onderwerpen tijdens de MR-vergadering waren: Vakantieplanning (zie notulen MR dd 5 maart 2013) Passend onderwijs In de regio Alkmaar is een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband verdeelt dit geld over de scholen die hier aanspraak op kunnen maken. Uiteraard moet er ook een MR komen voor dit samenwerkingsverband, Bea gaat hier voorlopig in. Bea zal volgend jaar dit werk niet kunnen voortzetten, aangezien haar zoon overstapt naar het JPT. Door deze constructie gaat het geld waarschijnlijk beter verdeeld worden. Met dit geld kunnen leraren/teams, die kinderen in de klas hebben die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, begeleid/getraind worden. Het zal over minder schijven gaan in de toekomst. 6. Onderwerp thema-avond vaststellen en werkgroep samenstellen Vanuit de Ouderraden van andere vestigingen is geopperd om een gezamenlijke thema-avond te organiseren, wij besluiten dat wij het beter vinden het op de eigen vestiging te doen. Argument: ouders komen al weinig op de school van hun kind, het vergroot de betrokkenheid als een thema-avond op de eigen vestiging plaatsvindt. We brainstormen kort over mogelijke thema s en komen op omgaan met social media, dit haakt mooi aan bij het protocol social media wat binnenkort wordt gelanceerd. Recent is het boek/onderzoeksverslag Focus van Justine Pardoen verschenen, dit gaat over de omgang van adolescenten met social media. Anneke zal haar benaderen of zij of een van haar medeonderzoekers een lezing wil houden op de thema-avond. Als zij niet kan weet Dick nog een spreker. Dick zal als inleiding die avond het protocol Social media toelichten. Datum in november moet nog worden vastgesteld op volgende vergadering moet het duidelijk zijn. Draaiboek thema-avond wordt nog naar de betrokkenen opgestuurd. 7. Walibi, samenwerking ouderraden PCC breed (zie vrijdag 8 maart j.l.) We discussiëren over de verdeling van de kosten voor Walibi. De oudergeleding van de MR is niet voor een individuele ouderbijdrage, want dat betekent dat sommige kinderen niet mee kunnen. De kosten van Walibi komen neer op 28,42 per leerling. De verdeling van de kosten is onduidelijk nu er mogelijk geen ouderbijdrage mag worden gevraagd. (zie mail Bea dd maart 2013). We komen hier op de volgende OR-vergadering op terug. Bea: de inschrijving voor Anglia is niet vlekkeloos gegaan, kinderen die ten tijde van de inschrijving ziek waren kregen te horen dat ze niet meer mee konden doen (dit is wel rechtgezet gelukkig). De inschrijfformulieren waren alleen in de klas uitgedeeld. Dick zal er in de toekomst op toezien dat het formulier ook via mail verspreid wordt. 5

6 Notulen OR PCC Heiloo d.d. 27 mei 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Jolina de Ruiter en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) en Rob van Veen (afdelingsleider 1 e jaar) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d.18 maart Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond vaststellen 7. Walibi, samenwerking ouderraden PCC breed 8. Kennismakingsavond ouders en kinderen groepen 8 op 28 mei as 9. Rondvraag en sluiting Mark opent de vergadering, we zijn vanavond door onder andere ziekte en een MR-vergadering niet voltallig. Rob van Veen, de nieuwe afdelingsleider van het 1 e jaar stelt zich voor: Rob heeft op praktisch alle vestigingen, behalve Oosterhout, van het PCC gewerkt. Van was hij afdelingsleider van het Fabritius en vond het tijd worden voor een nieuwe uitdaging, die hij in Heiloo vond. 2. Verslag vergadering ouderraad 18 maart 2013 Geen wijzigingen 3. Ingekomen post (Mark) Mark geeft aan dat er geen bijdragende ingekomen post is. De MR-notulen heeft hij rondg d. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: Op 14 juni aanstaande vindt de verhuizing plaats, alle kinderen hebben die dag vrij, de ouders worden hierover bijtijds ingelicht. Het grote sloopwerk vindt plaats in de vakantie. Personele wijzigingen: Mevrouw Van Elderen komt na haar zwangerschapsverlof niet meer terug om les te geven. Mevrouw Schneider (biologie/verzorging) gaat volgend jaar ook les geven op Het Lyceum. De heer Herder (biologie/verzorging) gaat met pensioen en wordt opgevolgd door de heer Tolman, die voorheen afdelingsleider op locatie Oosterhout was. Mevrouw Kraakman is, in verband met zwangerscahpscomplicaties, opgenomen in het ziekenhuis. Mevrouw Denneman en mevrouw Kroonenberg gaan aan het eind van dit schooljaar onze school verlaten. Werkgroep identiteit: De werkgroep heeft zich gebogen over de kernwaarden van het PCC: hoe deze te implementeren in het onderwijs. Zij hebben een lesbrief opgesteld die in de introductieperiode gebruikt wordt, in de lesbrief worden de kernwaarden gekoppeld aan de PCC-gedragscode. Belangrijk thema in de introductie zal zijn: de kernwaarde eigenheid: je mag jezelf zijn. Een en ander wordt onder de docenten breed gedragen. Afsluiting schooljaar: Het 2 e jaar sluit het jaar af met een bezoek aan Walibi. Het 1 e jaar heeft een sportdag en sluit met de eigen mentor het jaar af. Verder wordt er nog een taaldorp Duits en Frans georganiseerd in de laatste weken. Cito: In de eerste week van juni wordt bij de leerlingen van klas 1 weer een citotoets afgenomen, op maan-, dins-, donder- en vrijdag. Per dag 2 toets onderdelen. Anglia: De uitslagen van het Anglia-examen zijn bekend, alle leerlingen zijn geslaagd en binnenkort komt de uitnodiging voor de diploma-uitreiking. 6

7 Introductie 1 e jaar: De 1 e jaars gaan dit jaar niet op kamp naar Heemskerk, er zijn allerlei activiteiten in en om school gepland op dinsdag en woensdag in de eerste lesweek. Op 26 september is er voor de 1 e jaars ook nog een activiteitendag in de Hoornse Vaart en s avonds een disco. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek: Heiloo heeft erg goed gescoord, zowel het ouder- als het leerling-tevredenheidsonderzoek was op alle onderdelen boven de benchmark (landelijk gemiddelde). Maalwaterrun: De opkomst van leerlingen van PCC Heiloo was bedroevend laag, er is een evaluatie met de atletiekvereniging en de Rotary geweest om vast te stellen waaraan het lag en om te kijken wat er moet veranderen. Geopperd werd om de run meer in het dorp te organiseren. Verder om het een verplicht nummer te maken voor sportklasleerlingen en andere vestigingen te laten deelnemen, ook bijvoorbeeld in de vorm van surveillance door leerlingen van de SDV-afdeling van Oosterhout. Wordt vervolgd. 5. Mededelingen uit de MR Vervalt omdat Bea afwezig is. 6. Thema-avond We besluiten te kiezen voor Justine Pardoen als spreker over haar boek Focus, Anneke zal het contact verder leggen, de voorkeur gaat uit naar 5 november Wat betreft Walibi: de OR vult aan wat er nodig is, de rest van het geld van de OR gaat naar een cadeau ter verfraaiing van de nieuwbouw. De samenwerking ouderraden PCC-breed is niet meer ter sprake geweest. 8. Kennismakingsavond ouders en kinderen groepen 8 op 28 mei Mark, Fred en Anneke zullen aanwezig zijn. Marc zal een praatje over de OR houden om nieuwe leden te werven. 9. Rondvraag en sluiting Mark sluit de vergadering om uur. Volgende vergadering in principe op 17 juni om 19.30, bericht volgt. 7

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012 Decanennieuws: In het kader van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) informeren wij u elke maand over de belangrijkste activiteiten. Marieke Doomen, decaan mavo. Carolien Joosten, decaan havo. MBO voorlichtingsavond

Nadere informatie

Infobulletin. Verandering behelst namelijk ook anders. Beste ouders, verzorgers en kinderen,

Infobulletin. Verandering behelst namelijk ook anders. Beste ouders, verzorgers en kinderen, 24-3-2014 Beste ouders, verzorgers en kinderen, Dit jaar is het voor het laatst dat de CITO-Eindtoets afgenomen is in februari. Volgend school jaar zal het in april gebeuren. Daarmee hoopt men dat het

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering.

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering. Notulen 03-06-2015 Aanwezig: Zoë, Sjoerd, Fenna, Anneke, Leo, Peter, Annelies, Rinke, Anne-Jan, Gepke, Pim, André K., Sybolt en Jan Steven Afmelding: Sarah en André Vellema Afwezig: Punt 1. Opening Fenna

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie