T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:"

Transcriptie

1 OUDERRAAD PCC Heiloo - notulen dd. 21 januari 2013 blz. 1 - notulen dd. 18 maart 2013 blz. 4 - notulen dd. 27 mei 2013 blz. 6 - Notulen OR PCC Heiloo d.d. 21 januari 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Corinne Kuijper (penningmeester), Jolina de Ruiter, Bea Janssen, Fred Poland en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond bepalen en werkgroep samenstellen Mark opent de vergadering en merkt op dat we voltallig zijn. Dick doet de mededeling dat de nieuwe afdelingsleider van het 1 e jaar, Rob van Veen, die vanavond zou komen kennismaken afwezig is i.v.m. een plotselinge ziekenhuisopname van zijn moeder 2. Verslag vergadering ouderraad 21 januari 2013 T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: Loes Kraakman werd tijdelijk vervangen door Dennis Geertman en niet andersom. Gelukkig is zij weer helemaal hersteld en inzetbaar. Verder zijn de laatste 2 pagina s van de notulen afkomstig van vorige notulen en hebben geen betrekking op de vergadering van 21 januari Ingekomen post (Mark) Mark heeft een NKO-nieuwsbrief rondg d waarin onder andere een stuk over toename pesten op school. Het NKO reikt in het stuk handvatten aan. Dick: het is de bedoeling dat de kernwaarden van het PCC en het verder uit te werken pestprotocol worden verweven. Voor de nieuwe introductieperiode moet het PCC-brede stuk klaar zijn, zodat het in de introductieperiode geïntroduceerd kan worden aan de nieuwe leerlingen: zo gaan wij hier met elkaar om zal een belangrijk thema zijn. Jolina: Gemeenten bieden weerbaarheidstrainingen aan. Dick merkt op dat hier over contacten zijn geweest, de gemeenten moeten bezuinigen en dat dit mogelijk ten koste van dit onderwerp gaat. De gemeente Heiloo heeft het ons niet aangeboden. Bea: De trainingen in verband met pesten zijn vanouds gericht op de (potentiële) slachtoffers, de aandacht verschuift echter naar de pesters, daar ligt het probleem. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: De firma Putter uit Uitgeest heeft de opdracht gekregen, zij bleven ook het dichtst bij het onderwerp. De bouwer heeft beloofd dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn omdat er niet wordt geheid. Op 19 maart 2013 is er een informatieavond voor de buurt met betrekking tot de nieuwbouw, iedereen is daar van harte uitgenodigd. 1

2 Planning: op 1 april aanstaande beginnen de verbouwingen, de tijdelijke behuizing komt in mei en de school heeft vanaf dan nog 1 aula (met een extra uitbreiding eraan vast). Op 14 juni wordt er verhuisd en na dat weekend kunnen we in de tijdelijke huisvesting terecht. Aanmeldingen: De aanmeldingen vallen iets tegen met 122 leerlingen, waarschijnlijk zullen er nog wel wat na-inschrijvingen zijn. er komen vijf klassen: twee mavo/kb, twee havo/mavo en een vwo/havo. Personele vlak: Wieze van Elderen is inmiddels uitgerekend. Per 1 april is er voor wiskunde een ervaren docent uit Amsterdam aangenomen en verder heeft de school een 1 e graads docent als invalkracht gevonden. Omdat techniek geen apart vak meer is wordt hier geen nieuwe docent meer voor aangenomen, techniek is opgegaan in NST. Sportklas: Het blijkt dat kinderen die niet de sportklas hebben gevolgd wel in de 3 e het vak Sport en beweging volgen, het kan zijn dat dit komt doordat ouders de extra sport als een te grote belasting zien voor de beginnende middelbare scholier. Magister: Dick meldt dat het bijhouden van Magister de aandacht heeft en inmiddels veel beter gaat. Teletop gaat geleidelijk over in Magister, het kan niet 1 op 1 worden overgezet, de overzetting gaat geleidelijk, nader bericht volgt. Jac. P. Thijsse: Dick gaat kennismaken met de nieuwe tijdelijke directeur van het JPT, onder andere met het oog op het feit dat ieder jaar een aantal leerlingen van het PCC Heiloo naar het JPT gaat. Informatieavonden: Er is een voorstel gedaan de informatieavonden voor nieuwe leerlingen beter te verdelen, dit heeft de aandacht. 5. Mededelingen uit de MR Op 4 maart j.l heeft de MR voorafgaand aan de vergadering een kennismaking met Ton Heynen gehad. Met elkaar hebben zij onder andere gesproken over speerpunten die Ton voorstaat zoals: ICT Flipping the classroom (lessen op youtube) Leerlingterugloop Lerarentekort Bezuinigingen/Samenwerking met andere scholen Onderwerpen tijdens de MR-vergadering waren: Vakantieplanning (zie notulen MR dd 5 maart 2013) Passend onderwijs In de regio Alkmaar komt er een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Dit verband krijgt een lumpsum toegewezen, scholen kunnen hier een beroep op doen. Het samenwerkingsverband verdeelt dit geld over de scholen die hier aanspraak op maken. Uiteraard moet er ook een MR komen voor dit samenwerkingsverband, Bea gaat hier voorlopig in. Door deze constructie gaat het geld waarschijnlijk beter verdeeld worden. Met dit geld kunnen leraren/teams, die kinderen in de klas hebben die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, begeleid/getraind worden. Het zal over minder schijven gaan in de toekomst. 6. Onderwerp thema-avond vaststellen en werkgroep samenstellen 2

3 Vanuit de OR-s van andere vestigingen is geopperd om een gezamenlijke thema-avond te organiseren, wij besluiten dat wij het beter vinden het op de eigen vestiging te doen, argument: ouders komen al weinig op de school van hun kind, het vergroot de betrokkenheid als een themaavond op de eigen vestiging plaatsvindt. We brainstormen kort over mogelijke thema s en komen op omgaan met social media, dit haakt mooi aan bij het protocol social media wat binnenkort wordt gelanceerd. Recent is het boek/onderzoeksverslag Focus van Justine Pardoen verschenen, dit gaat over de omgang van adolescenten met social media. Anneke zal haar benaderen of zij of een van haar medeonderzoekers een lezing wil houden op de thema-avond. Als zij niet kan weet Dick nog een spreker. Dick zal als inleiding die avond het protocol Social media toelichten. Datum in november moet nog worden vastgesteld op volgende vergadering moet het duidelijk zijn. Draaiboek thema-avond wordt nog naar de betrokkenen opgestuurd. We discussiëren over de verdeling van de kostenvoor Walibi. De oudergeleding van de MR is niet voor een ouderbijdrage, want dat betekent dat sommige kinderen niet mee kunnen. De kosten van Walibi komen neer op 28,42 per leerling, de verdeling van de kosten is onduidelijk nu er mogelijk geen ouderbijdrage mag worden gevraagd. (zie mail Bea - dd maart 2013). Bea: De inschrijvingen voor Anglia zijn niet vlekkeloos gegaan, kinderen die ten tijde van de inschrijving ziek waren kregen te horen dat ze niet meer mee konden doen (dit is wel rechtgezet gelukkig). De inschrijfformulieren waren alleen in de klas uitgedeeld. Dick zal er in de toekomst op toezien dat het formulier ook via mail verspreid wordt. Fred: vraagt zich af wat de ondersteuning van de Anglia-docenten is, worden de ll geacht volledig zelfstandig te zijn of kunnen ze hun docent raadplegen? De vergadering wordt om uur stipt afgesloten. 3

4 Notulen OR PCC Heiloo d.d. 18 maart 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Corinne Kuijper (penningmeester), Jolina de Ruiter, Bea Janssen, Fred Poland en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond bepalen en werkgroep samenstellen Mark opent de vergadering en merkt op dat we voltallig zijn. Dick doet de mededeling dat de nieuwe afdelingsleider van het 1e jaar Rob van Veen die vanavond zou komen kennismaken afwezig is i.v.m. een ziekenhuisopname van zijn moeder. 2. Verslag vergadering ouderraad 21 januari 2013 T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: Loes Kraakman werd tijdelijk vervangen door Dennis Geertman en niet andersom. Gelukkig is zij weer helemaal hersteld en inzetbaar. Verder zijn de laatste 2 pagina s van de notulen afkomstig van vorige notulen en hebben geen betrekking op de vergadering van 21 januari Ingekomen post (Mark) Mark heeft een NKO-nieuwsbrief rondg d waarin onder andere een stuk over toename pesten op school. Het NKO reikt in het stuk handvatten aan. Dick: het is de bedoeling dat de kernwaarden van het PCC en de gedragscode in elkaar worden verweven. Voor de nieuwe introductieperiode moet het PCC-brede stuk klaar zijn, zodat het in de introductieperiode geïntroduceerd kan worden aan de nieuwe leerlingen: zo gaan wij hier met elkaar om zal een belangrijk eerste thema zijn. Jolina: gemeenten bieden weerbaarheidstrainingen aan. Dick merkt op dat de gemeenten moeten bezuinigen en dat dit mogelijk ten koste van dit onderwerp gaat. Bea: de trainingen in verband met pesten zijn vanouds gericht op de (potentiële) slachtoffers, de aandacht verschuift echter naar de pesters. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: De firma Putter uit Uitgeest heeft de opdracht gekregen, zij bleven het dichtst bij het onderwerp. De bouwer heeft beloofd dat er weinig overlast zal zijn: er wordt niet geheid, maar geboord. Op 19 maart 2013 is er een informatieavond voor de buurt met betrekking tot de nieuwbouw, iedereen is daar van harte uitgenodigd. Planning: op 1 april aanstaande beginnen de aanpassingen m.b.t. de tijdelijke huisvesting en de school heeft vanaf 14 juni nog 1 aula. Op 14 juni is de verhuisdag gepland. Aanmeldingen: De aanmeldingen vallen iets tegen met 121 leerlingen, waarschijnlijk zullen er nog wel wat na-inschrijvingen komen. Als er 125 aanmeldingen zijn kunnen er 5 klassen worden gevuld: 2 kb/mavo, 2 mavo/havo, 1 havo/vwo. Waarschijnlijk is de te verwachten overlast van de nieuwbouw debet aan het geringer aantal inschrijvingen. Personele vlak: Mevrouw Van Elderen (geschiedenis) is inmiddels uitgerekend en zal spoedig bevallen. Per 1 april is er voor wiskunde een ervaren docent uit Amsterdam, de heer Doganatik, aangesteld. Omdat techniek geen apart vak meer is wordt hier geen nieuwe docent meervoor aangenomen, techniek is opgegaan in NST. Sportklas: Het blijkt dat kinderen die niet de sportklas hebben gevolgd wel in de 3e het vak Sport en beweging volgen, het kan zijn dat dit komt doordat ouders de extra sport als een te grote belasting zien voor de beginnende middelbare scholier. Magister: Dick meldt dat het bijhouden van Magister de aandacht heeft en inmiddels veel beter gaat. Teletop gaat geleidelijk over in Magister, het kan niet 1 op 1 worden overgezet, de overzetting gaat geleidelijk, nader bericht volgt. 4

5 Jac. P. Thijsse: Dick gaat kennismaken met de nieuwe interim-directeur van het JPT, onder andere met het oog op het feit dat ieder jaar een aantal leerlingen van het PCC Heiloo naar het JPT overgaat om de bovenbouw voort te zetten in Castricum. Informatieavonden: Er is een voorstel gedaan de informatieavonden voor nieuwe leerlingen beter te verdelen over de verschillende vestigingen van het PCC en met de andere scholen in de omgeving. Dit heeft de aandacht. 5. Mededelingen uit de MR Op 4 maart j.l heeft de MR, voorafgaand aan de vergadering,kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van het College van bestuur, de heerton Heijnen. Met elkaar hebben zij onder andere gesproken over speerpunten die Ton voorstaat zoals: ICT Flipping the classroom (lessen op youtube) Leerlingen aantallen Lerarentekort Bezuinigingen/Samenwerking met andere scholen Onderwerpen tijdens de MR-vergadering waren: Vakantieplanning (zie notulen MR dd 5 maart 2013) Passend onderwijs In de regio Alkmaar is een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband verdeelt dit geld over de scholen die hier aanspraak op kunnen maken. Uiteraard moet er ook een MR komen voor dit samenwerkingsverband, Bea gaat hier voorlopig in. Bea zal volgend jaar dit werk niet kunnen voortzetten, aangezien haar zoon overstapt naar het JPT. Door deze constructie gaat het geld waarschijnlijk beter verdeeld worden. Met dit geld kunnen leraren/teams, die kinderen in de klas hebben die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, begeleid/getraind worden. Het zal over minder schijven gaan in de toekomst. 6. Onderwerp thema-avond vaststellen en werkgroep samenstellen Vanuit de Ouderraden van andere vestigingen is geopperd om een gezamenlijke thema-avond te organiseren, wij besluiten dat wij het beter vinden het op de eigen vestiging te doen. Argument: ouders komen al weinig op de school van hun kind, het vergroot de betrokkenheid als een thema-avond op de eigen vestiging plaatsvindt. We brainstormen kort over mogelijke thema s en komen op omgaan met social media, dit haakt mooi aan bij het protocol social media wat binnenkort wordt gelanceerd. Recent is het boek/onderzoeksverslag Focus van Justine Pardoen verschenen, dit gaat over de omgang van adolescenten met social media. Anneke zal haar benaderen of zij of een van haar medeonderzoekers een lezing wil houden op de thema-avond. Als zij niet kan weet Dick nog een spreker. Dick zal als inleiding die avond het protocol Social media toelichten. Datum in november moet nog worden vastgesteld op volgende vergadering moet het duidelijk zijn. Draaiboek thema-avond wordt nog naar de betrokkenen opgestuurd. 7. Walibi, samenwerking ouderraden PCC breed (zie vrijdag 8 maart j.l.) We discussiëren over de verdeling van de kosten voor Walibi. De oudergeleding van de MR is niet voor een individuele ouderbijdrage, want dat betekent dat sommige kinderen niet mee kunnen. De kosten van Walibi komen neer op 28,42 per leerling. De verdeling van de kosten is onduidelijk nu er mogelijk geen ouderbijdrage mag worden gevraagd. (zie mail Bea dd maart 2013). We komen hier op de volgende OR-vergadering op terug. Bea: de inschrijving voor Anglia is niet vlekkeloos gegaan, kinderen die ten tijde van de inschrijving ziek waren kregen te horen dat ze niet meer mee konden doen (dit is wel rechtgezet gelukkig). De inschrijfformulieren waren alleen in de klas uitgedeeld. Dick zal er in de toekomst op toezien dat het formulier ook via mail verspreid wordt. 5

6 Notulen OR PCC Heiloo d.d. 27 mei 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars (voorzitter), Jolina de Ruiter en Anneke Brouwer (notulist) Aanwezig namens PCC: Dick Ramler (vestigingsdirecteur) en Rob van Veen (afdelingsleider 1 e jaar) Agenda: 2. Verslag vergadering ouderraad d.d.18 maart Ingekomen en uitgaande post 4. Mededelingen directie PCC Heiloo 5. Mededelingen vanuit de MR 6. Onderwerp thema-avond vaststellen 7. Walibi, samenwerking ouderraden PCC breed 8. Kennismakingsavond ouders en kinderen groepen 8 op 28 mei as 9. Rondvraag en sluiting Mark opent de vergadering, we zijn vanavond door onder andere ziekte en een MR-vergadering niet voltallig. Rob van Veen, de nieuwe afdelingsleider van het 1 e jaar stelt zich voor: Rob heeft op praktisch alle vestigingen, behalve Oosterhout, van het PCC gewerkt. Van was hij afdelingsleider van het Fabritius en vond het tijd worden voor een nieuwe uitdaging, die hij in Heiloo vond. 2. Verslag vergadering ouderraad 18 maart 2013 Geen wijzigingen 3. Ingekomen post (Mark) Mark geeft aan dat er geen bijdragende ingekomen post is. De MR-notulen heeft hij rondg d. 4. Mededelingen directie PCC Heiloo (Dick) Vorderingen nieuwbouw: Op 14 juni aanstaande vindt de verhuizing plaats, alle kinderen hebben die dag vrij, de ouders worden hierover bijtijds ingelicht. Het grote sloopwerk vindt plaats in de vakantie. Personele wijzigingen: Mevrouw Van Elderen komt na haar zwangerschapsverlof niet meer terug om les te geven. Mevrouw Schneider (biologie/verzorging) gaat volgend jaar ook les geven op Het Lyceum. De heer Herder (biologie/verzorging) gaat met pensioen en wordt opgevolgd door de heer Tolman, die voorheen afdelingsleider op locatie Oosterhout was. Mevrouw Kraakman is, in verband met zwangerscahpscomplicaties, opgenomen in het ziekenhuis. Mevrouw Denneman en mevrouw Kroonenberg gaan aan het eind van dit schooljaar onze school verlaten. Werkgroep identiteit: De werkgroep heeft zich gebogen over de kernwaarden van het PCC: hoe deze te implementeren in het onderwijs. Zij hebben een lesbrief opgesteld die in de introductieperiode gebruikt wordt, in de lesbrief worden de kernwaarden gekoppeld aan de PCC-gedragscode. Belangrijk thema in de introductie zal zijn: de kernwaarde eigenheid: je mag jezelf zijn. Een en ander wordt onder de docenten breed gedragen. Afsluiting schooljaar: Het 2 e jaar sluit het jaar af met een bezoek aan Walibi. Het 1 e jaar heeft een sportdag en sluit met de eigen mentor het jaar af. Verder wordt er nog een taaldorp Duits en Frans georganiseerd in de laatste weken. Cito: In de eerste week van juni wordt bij de leerlingen van klas 1 weer een citotoets afgenomen, op maan-, dins-, donder- en vrijdag. Per dag 2 toets onderdelen. Anglia: De uitslagen van het Anglia-examen zijn bekend, alle leerlingen zijn geslaagd en binnenkort komt de uitnodiging voor de diploma-uitreiking. 6

7 Introductie 1 e jaar: De 1 e jaars gaan dit jaar niet op kamp naar Heemskerk, er zijn allerlei activiteiten in en om school gepland op dinsdag en woensdag in de eerste lesweek. Op 26 september is er voor de 1 e jaars ook nog een activiteitendag in de Hoornse Vaart en s avonds een disco. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek: Heiloo heeft erg goed gescoord, zowel het ouder- als het leerling-tevredenheidsonderzoek was op alle onderdelen boven de benchmark (landelijk gemiddelde). Maalwaterrun: De opkomst van leerlingen van PCC Heiloo was bedroevend laag, er is een evaluatie met de atletiekvereniging en de Rotary geweest om vast te stellen waaraan het lag en om te kijken wat er moet veranderen. Geopperd werd om de run meer in het dorp te organiseren. Verder om het een verplicht nummer te maken voor sportklasleerlingen en andere vestigingen te laten deelnemen, ook bijvoorbeeld in de vorm van surveillance door leerlingen van de SDV-afdeling van Oosterhout. Wordt vervolgd. 5. Mededelingen uit de MR Vervalt omdat Bea afwezig is. 6. Thema-avond We besluiten te kiezen voor Justine Pardoen als spreker over haar boek Focus, Anneke zal het contact verder leggen, de voorkeur gaat uit naar 5 november Wat betreft Walibi: de OR vult aan wat er nodig is, de rest van het geld van de OR gaat naar een cadeau ter verfraaiing van de nieuwbouw. De samenwerking ouderraden PCC-breed is niet meer ter sprake geweest. 8. Kennismakingsavond ouders en kinderen groepen 8 op 28 mei Mark, Fred en Anneke zullen aanwezig zijn. Marc zal een praatje over de OR houden om nieuwe leden te werven. 9. Rondvraag en sluiting Mark sluit de vergadering om uur. Volgende vergadering in principe op 17 juni om 19.30, bericht volgt. 7

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Alkmaar, 1 september 2014 Beste ouders van onze leerlingen in 1Vwo-X, De kop is er af. De introductieweek is voorbij. Leerlingen en begeleiders hadden er zin in en met het

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad

Verslag vergadering Ouderraad Verslag vergadering Ouderraad Aan: Leden Ouderraad uw kenmerk Ons kenmerk Datum 02 april 2013 inlichtingen bij Telefoon Bijlagen Adinda Bergevoet 077-3548642 Onderwerp Notulen vergadering ouderraad Notulen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Notulen vergadering oudervereniging de Pontus. Datum: 12 juni 2013 Locatie: Koffiekamer SMH

Notulen vergadering oudervereniging de Pontus. Datum: 12 juni 2013 Locatie: Koffiekamer SMH Notulen vergadering oudervereniging de Pontus Datum: 12 juni 2013 Locatie: Koffiekamer SMH Aanwezig: Hyun-Sook Poppelaars-Fens, Elmira Oomen, Claudia van Zundert, Ursula van den Oort, Marian Adriaensen,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken.

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken. Notulen MR-vergadering 8 december 2014. Aanwezig: ouders en leerkrachten van de MR Afwezig: 2 ouders en 1 leerkracht Deel 1: met directie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld.

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. Notulen MR vergadering 15-12-2014 *Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. *Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen OR-vergadering d.d. 21 augustus 2012

Notulen OR-vergadering d.d. 21 augustus 2012 Verslag vergadering Ouderraad Aan: Leden Ouderraad uw kenmerk Ons kenmerk Datum 21 augustus 2012 inlichtingen bij Telefoon Bijlagen Adinda Bergevoet 077-3548642 Onderwerp Notulen vergadering ouderraad

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D

M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D MR-vergadering Daniëlschool te Soest datum woensdag 20 januari 2016 plaats Daniëlschool, Smitsweg 46, 3765 CT Soest tijd 20.00 uur aanwezig Silvia Branderhorst (SB)(deels), Jacco Gaasbeek (JG), Hans Huijzer

Nadere informatie

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken.

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken. Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d. 13-04-2011 Aanwezig: Marjon de Gronckel, Hans Venneman, Peter Wapstra, Henriette van Koedijk, Eline van Hassel en Ellen Mey Afwezig Honoreé Rampaart, Notulist:

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering.

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. Notulen MR-vergadering 16 juni 2015 Afmelding: Eric Afwezig: - Actielijst 1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur MR OBS Harlekijn Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur mr@obsharlekijn.net Plaats: directiekamer Aanwezig waren: MR-leden: ouders: Nicole

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Ons nieuwe gebouw De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer een aantal weken achter ons op het moment dat u van ons deze nieuwsbrief ontvangt.

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Bert Hogemans, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Jolande Hondius Y Team Coby Markerink N Team Edwin Snel Y Ouder Cilia van Veen Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering 5 februari 2015

Notulen MR-vergadering 5 februari 2015 Notulen MR-vergadering 5 februari 2015 Aanwezig: Afwezig: Aanwezig SL: Notulist: Marianne ten Berge, Greet Bergsma, Sandra Grootenboer, Esther Gerritzen, Harold Rutgers, Paul Borrias, Tiemen Klopstra,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer. Start schooljaar 2. Nieuwe collega s 2

Nieuwsbrief nr In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer. Start schooljaar 2. Nieuwe collega s 2 Nieuwsbrief nr. 0 2017 2018 In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer Start schooljaar 2 Nieuwe collega s 2 Schoolleiding 2 Lessentabel 3 Vacatures, vervanging en

Nadere informatie

Genodigden : Maaike Nagtegaal, Barbara Kok, Ria Hoogerwerf,

Genodigden : Maaike Nagtegaal, Barbara Kok, Ria Hoogerwerf, Notulen : Vergadering Medezeggenschapsraad Datum : donderdag 19 februari 2015 Aanvang : 19.30 uur Einde : 22:30 uur Locatie : VSO Pythagorasweg 80, te Rotterdam Genodigden : Maaike Nagtegaal, Barbara Kok,

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

OBS de Lingewaard Medezeggenschapsraad M R. MR vergadering. 27 augustus 2012

OBS de Lingewaard Medezeggenschapsraad M R. MR vergadering. 27 augustus 2012 MR vergadering de Lingewaard 27 augustus 2012 OBS Datum: Aanwezig: MR personeelsgeleding: MR oudergeleding: Afwezig met bericht: MR VERGADERING 27 augustus 2012 (19.15 21.30 uur) Notulen Marga Vreeswijk

Nadere informatie

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie.

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie. Notulen MR-vergadering maandag 20 april 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Tim, Yvonne Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Haiko opent de

Nadere informatie

Notulen vergadering oudervereniging de Pontus. 18 september2013

Notulen vergadering oudervereniging de Pontus. 18 september2013 Notulen vergadering oudervereniging de Pontus Datum: Locatie: 18 september2013 Koffiekamer SMH Aanwezig: Hyun-Sook Poppelaars-Fens, Elmira Oomen, Jacco van den Bergh, Claudia van Zundert, Ursula van den

Nadere informatie

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:?

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:? 2 e MR-vergadering van 2016-2017, e-mailadres MR: mrsbodepiramide@gmail.com Datum: 17-01-17, Aanvang: 19.00 Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris),

Nadere informatie

In het schema hieronder staat de groepsindeling en groepsbezetting voor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Marga Marga Pia Pia Pia

In het schema hieronder staat de groepsindeling en groepsbezetting voor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Marga Marga Pia Pia Pia MAANDINFO juli 2017 Beste ouders/ verzorgers, Groepsbezetting Na overleg met directie, IB, de leerkrachten, de MR en het bestuur hebben we besloten dat we de combinatiegroepen komend schooljaar anders

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff,, Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid Mali (voorzitter),

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 27 oktober 2011

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 27 oktober 2011 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 27 oktober 2011 Aanwezig Rol Inge Stassar N Team Jolande Hondius Y Team Coby Markerink Y Team Anja Brugman N Ouder Snel Y Ouder Cilia van Veen Y Ouder Wim Boog

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Agenda KLANKBORDGROEP Woensdag 30 november 2016

Agenda KLANKBORDGROEP Woensdag 30 november 2016 Agenda KLANKBORDGROEP Woensdag 30 november 2016 Datum : woensdag 30 november Tijd : 19.00 21.00 uur Plaats : Van Riemsdijklaan 103 Aanwezig: Hanneke, Sylvia, Linda, Karin, Jolanda, Kamilla, Anneke, Rob,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 18 10-06-2014 In dit nummer: Website Facebook Informatieavond Personele

Nadere informatie

Afwezig : Esma Salmi, Joyce Douven, Marlie Schroën, Ingrid Kusters en Laurens Verheijen.

Afwezig : Esma Salmi, Joyce Douven, Marlie Schroën, Ingrid Kusters en Laurens Verheijen. Notulen ouderraad 17 mei Aanwezig: Palmen, Marjo van Gog, Anja Nooijen, Esther Heesakkers, Annemarie Lukassen, Patrick van Wordragen, Erwin van Cruchten, Monique Ramakers, Susanne Kalders, Judith Seuren,

Nadere informatie

Verslag mr 21 september 2015

Verslag mr 21 september 2015 Verslag mr 21 september 2015 Aanwezig ouders: Alice Jager, Annemieke Lodewijk, Nicole Engmann Aanwezig personeel: Ronald van Dorp, Hanneke de Louw, Marijke van Es, Maria Spreeuwenberg (verslag) 1. Opening

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

-5 november aanstaande nemen wij deel aan het nationale schoolontbijt. De ouders zijn geïnformeerd.

-5 november aanstaande nemen wij deel aan het nationale schoolontbijt. De ouders zijn geïnformeerd. Notulen mr vergadering 29/10/2014. 0 Opening door de voorzitter. 0 Mededelingen. -5 november aanstaande nemen wij deel aan het nationale schoolontbijt. De ouders zijn geïnformeerd. 0 Notulen 04/06/2014.

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Ouderbrief April 2017

Ouderbrief April 2017 Ouderbrief April 2017 Geachte ouders/verzorgers, Het derde rapport ontvangt u uiterlijk a.s. vrijdag en via Magister kunt u inschrijven voor de tafeltjesavond. Het zijn drukke tijden, zeker voor de examenkandidaten.

Nadere informatie

O.B.S. Berg. Langen Akker 122. 6325 CN Berg en Terblijt 043-6040040. info@obsberg.nl

O.B.S. Berg. Langen Akker 122. 6325 CN Berg en Terblijt 043-6040040. info@obsberg.nl O.B.S. Berg Langen Akker 122 6325 CN Berg en Terblijt 043-6040040 info@obsberg.nl Agenda MR dinsdag 28 oktober 2014 Aanwezig Team Aanwezig ouders Kyrtha Zwartjes X Daphne Swakhoven (voorzitter) X Jef Voncken

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER Aanwezig: Afwezig: Agenda: Sandra Obbink, Annemiek Orthel, Oudejans (voorzitter), Evelien Prot, Bas Bronneberg Saskia Lekkerkerker, Moerkamp, Aafke

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Het galabal is goed verlopen. Jammer was wel dat die avond samenviel met Van Horne Pop.

Het galabal is goed verlopen. Jammer was wel dat die avond samenviel met Van Horne Pop. MR 8 11/04/2016 Afwezig: Robert Brauer, Marc Chong 1. Opening en Mededelingen Ouders: Er wordt gekeken naar de communicatie richting ouders vanuit de ouderraad. Dit moet duidelijker. 2. Ingekomen en uitgaande

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen http://www.tuxx.nl/ Datum: 21 september 2011 Tijd: 20:30 22:30 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Teamgeleding:

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Belangrijke data: Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari Klankbordavond dyslexie Dinsdag 26 t/m donderdag

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Jaarplanning versie

Jaarplanning versie Jaarplanning 2017-2018 versie 23-8-2017 week 34 1 Periode 1 ma 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) Periode A di 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 2 (docent op school, leerlingen vrij)

Nadere informatie

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen.

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. r.k. basisschool De 4 Heemskinderen Banakkerstraat 39 4873 AL ETTEN-LEUR tel: 076 50 125 70 fax: 076 50 159 26 Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. Aanwezig:

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder Notulen GMR overleg Plaats Marum Datum Maandag 31 maart 2015 Tijd: Aanwezig: Afwezig m.k.: Notulist: 19.30 21.30 uur Deniece, Gerrit, Maarten, Corjan, Erik, Greet, Miranda, Martine, Alje, Evelien, Pieter

Nadere informatie

Notulen MR 16 november 2016 (vastgesteld )

Notulen MR 16 november 2016 (vastgesteld ) Notulen MR 16 november 2016 (vastgesteld 8-2-2017) Aanwezig: Dhr. M.Peters, Dhr. S. Drummen, Ouders Mevr. C.Forstman, Leerling: Robin Swart, Mevr. A. Brentjens, Dhr. W. van Rijt, Dhr. J. Scheurwater. Afgemeld:

Nadere informatie

Notulen MR. 2. Mededelingen vaststellen agenda Er zijn geen mededelingen.

Notulen MR. 2. Mededelingen vaststellen agenda Er zijn geen mededelingen. Notulen MR Datum: 06-06-2011 Aanwezig oudergeleding: R. Bronsgeest, D. Theunissen, M. de Beer, M. Kikkert, N. van Balkom Aanwezig teamgeleding: B.v.d. Linde, K. v. Veldhuizen, L. Wouters Aanwezig van de

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie Notulen OR vergadering 22 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:40.

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar Zo langzamerhand beginnen we gewend te raken aan de nieuwsbrief van onze school. In deze vorm gaat hij alweer

Nadere informatie

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Notulen MR De Caegh 20 mei 2015 punt Aanwezig: Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Afwezig: Rina 1 Opening en vaststelling van de agenda Sjoerd heet een ieder welkom. 2 Verslag

Nadere informatie

Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste

Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste Datum: 16-06-2014 Aanwezig: Thijes Snel; Henk Schuldink ;Jan Paul van der Pijl; Martie Grip; Willy Schonewille; Ingeborg Bergevoet;

Nadere informatie

Kennismakingsavond. 4vwo

Kennismakingsavond. 4vwo Kennismakingsavond 4vwo Programma Voorstellen van de mentor flex-uren Rekentoets Schoolregels Buitenlandreis Bieleveld Overgangsnormen Belangrijke data LOB Vragen Even voorstellen Peter Rensen (renpr)

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Jan Simon Mulder, Yvonne Ros, Miranda Paalberg (met bericht).

Jan Simon Mulder, Yvonne Ros, Miranda Paalberg (met bericht). De Dijk SG Klein, veilig en eigentijds Notulen van de OR vergadering d.d. 02 april 2014 Aanwezig: Aline Brienne, Ferry Meijlink, René Groenigen, Angelique de Pie, Natasja Boogaard, Margreet Wiersma, Corine

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN Datum : dinsdag 01 november 2011 Aanwezig: Bart Reijneveld/Jeannette Kapteijn/ Sanneke Vos/ Eveline Luiten/Caroline Knoester/

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

Notulen Ouderraad schooljaar 2009-2010

Notulen Ouderraad schooljaar 2009-2010 Notulen Ouderraad schooljaar 2009-2010 Waarover sprak de ouderraad op 23-06-2010 Er is gesproken over de eventuele aanschaf van school T-shirts om zo de kinderen herkenbaar te maken bij schooluitjes. Wellicht

Nadere informatie

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan Notulen Aanwezig: Annika, Caroline,, Maike en Afwezig: Jeske en Johan MR datum: maandag 25-09-2017 aanvang: 20.00 uur Agendapun Inhoud Door wie Status t 1. Opening 2. Notulen MR 29-05-2017 Geen opmerkingen

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

Aanwezig: Edith Keller, Ingrid Mali (voorzitter), Laura Hermens, Miriam Oosterhout, Paul van Warmerdam (secretaris), Rian Waterval, Wanda Stoop.

Aanwezig: Edith Keller, Ingrid Mali (voorzitter), Laura Hermens, Miriam Oosterhout, Paul van Warmerdam (secretaris), Rian Waterval, Wanda Stoop. Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 15 mei 2013 Aanwezig: Edith Keller, Ingrid Mali (voorzitter), Laura Hermens, Miriam Oosterhout, van Warmerdam (secretaris),

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 4 oktober 2012, teamkamer Kroeten, 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: Kroeten: Masja de Pender (LL ), Mariëlle van der Heijden (OL), Audrey Dankers (LL) Groene Hil: Pier Schipmölder (OL&VZ Groene Hil), Anjo

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Notulen Goedkeuren Besluit Notulen goedgekeurd. Annabel. Milou is vanavond nieuw. Zij schuift aan en is het nieuwe lid.

Notulen Goedkeuren Besluit Notulen goedgekeurd. Annabel. Milou is vanavond nieuw. Zij schuift aan en is het nieuwe lid. Notulen MR woensdag 27 september 2017 Tijd : 19:45 uur 21:30 uur Notulist: Astrid Onderwerp Doel Status Aanpak Thema Beheerder Agenda Agenda vaststellen Besluit vraagt of de gehele vergadering blijft i.v.m.

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ZWIN COLLEGE. d.d. maandag 15 juni 2015

CONCEPT VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ZWIN COLLEGE. d.d. maandag 15 juni 2015 CONCEPT VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ZWIN COLLEGE d.d. maandag 15 juni 2015 Aanwezig Namens de ouderraad : Tina Fenijn, Nely de Schepper, Lieve van Hee, Nenilie Tedjoe, Caroline Minekus, André Hofland,

Nadere informatie

2. Verslag vorige vergadering dd. 25 november 104. Er zijn geen op/aanmerkingen. Het verslag kan op de site worden geplaatst.

2. Verslag vorige vergadering dd. 25 november 104. Er zijn geen op/aanmerkingen. Het verslag kan op de site worden geplaatst. Verslag : Vergadering ouderraad KSH Datum : 13 januari 2015 Aanwezig : Esther van der Linden (voorzitter) Hans Nijhuis (notulist) Stephanie Siem Wim Velthuis Joyce van Dijk Arenda Doets Hanneke van der

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Einde schooljaar 2013-2014 Week 28 maandag 7 juli, leerling-/oudergesprekken, leerling-/oudergesprekken uitstapje Efteling dinsdag 8 juli

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur)

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur) Basissschool De Fontein, Harmelen Notulen Medezeggenschapsraadvergadering maandag 8 september 2014 Plaats : Schoollaan Genodigd : Danielle Eindhoven, Lia Elings, Els Terpstra Sander van Marc Koolwijk,

Nadere informatie

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d. 23-11-2016, 19.30-21.30 uur Aanwezig:, Marion, Ellen M, Astrid, Theo, Hendrik, Marian, Anke Afwezig: Ellen B., Imara

Nadere informatie