Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld."

Transcriptie

1 Verslag Aangepast, d.d. 3 juli 2012 Aanwezig: HHW 69 BC Culemborg KIS Beverwijk Blijkklappers BCS 97 Redeoss Veenshuttle BC Geldrop BC de Bever Werkgroep PR & Com. LCW Bondsbureau Marcel van Galen Petra van Arnhem Theo Eerkens Timo Bakker Inge Bakker Leen van der Toorn Eefje van der Toorn Jan de Bruin Nel de Bruin Lenie ten Hulscher Bert v.d. Lubbe Ronald Pothuizen Joop Reurings Roel de Haan Martine Kortlandt Jordy Peter Hermans Ilse v.d. Burgwal Albert Valentijn Geert Jan Venekamp, Directeur Martijn van Dooremalen, Bestuursadviseur Strategisch Beleid Hendrik Boosman, Coördinerend Medewerker Wedstrijdzaken 1. Welkom & voorstelronde Om uur opent de voorzitter (Hendrik Boosman) de vergadering en heet allen welkom. Hij heet HHW 69 en BC Geldrop speciaal welkom, omdat zij voor het eerst aanwezig zijn en plannen hebben om het Aangepast op te pakken binnen de vereniging. Hendrik Boosman geeft aan dat hij Rogier Smid, die niet meer werkzaam is bij, vervangt als contactpersoon voor het aangepast badminton. Vervolgens stelt iedereen stelt zich zelf even kort voor. Ilse van de Burgwal geeft aan ook namens de Werkgroep PR & Communicatie aanwezig te zijn. Deze werkgroep is al een tijd niet meer bijeen geweest. Ilse van de Burgwal geeft aan dit weer op te gaan pakken. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Hendrik Boosman geeft aan dat de doelstelling van de avond is om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de versterking van het aangepast badminton in. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 1

2 3. Wat hadden en hebben we voor ogen Hendrik Boosman geeft aan dat de bijeenkomst van vanavond een voortzetting is reeds 3 eerder georganiseerde bijeenkomsten op 21 september 2010, 17 mei 2011 en 13 oktober Doelstellingen die toen zijn geformuleerd en nog steeds van toepassing zijn, zijn de volgende: 1. Ledengroei, vooral bij de jeugd 2. Groei aantal verenigingen (landelijke spreiding) 3. Competitief karakter 4. Kwaliteit kader Hendrik Boosman geeft aan momenteel nog geen inzicht te hebben in de punten 1 en 2. Dat zal kwantitatief nog onderbouwd moeten worden. Met een NK en een toernooiencircuit wordt volop invulling aangegeven aan punt 3. M.b.t. punt 4 is inmiddels een opleiding Sportleider Aangepast ontwikkeld, die inmiddels ook door 2 personen met succes is afgerond. Tevens brengt Hendrik Boosman nogmaals de missie van m.b.t. Aangepast onder de aandacht: Het vergroten en uitdragen van de mogelijkheden om mensen met een fysieke beperking te laten badmintonnen, op zowel recreatief als prestatief niveau, door gebruik te maken van de bestaande sportinfrastructuur, badmintonverenigingen, accommodaties en ondersteuners in de sport, en door daarvoor relaties op te bouwen en te onderhouden met andere op deze doelgroep gerichte organisaties. Hierbij wordt al direct de opmerking geplaatst dat de missie zodanig uitgebreid zou moeten worden dat mensen met een verstandelijk beperking er ook onder gaan vallen. Dit komt verder aan de orde bij agendapunt Breedtesport Voortgang opleiding Sportleider Aangepast Inmiddels zijn er 3 personen die deze opleiding hebben gevolgd. Daarvan zijn er twee geslaagd. Marcel van Galen (HHW 69) vraagt wat de instroomeis is om de opleiding te mogen volgen. Om de opleiding te volgen moet iemand minimaal in het bezit van SL3 badminton diploma of gelijkwaardig zijn. De algehele mening van de vergadering is dat dit een (te) zware instroomeis is en dat veel verenigingen regulier al niet eens een SL3 trainer hebben. Er wordt aangegeven dat vrijwilligers die aangepast badmintonners begeleiden/trainen behoefte hebben aan tips/trucs/handvaten om dit zo goed mogelijk te doen. Deze vrijwilligers bezitten vaak geen trainersdiploma. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 2

3 Tijdens de vergadering wordt geopperd of het mogelijk is om een bijeenkomst van 1 of 2 dagdelen te organiseren voor vrijwilligers die aangepast badmintonners begeleiden/trainen. Doel is om door een ervaren persoon (bijvoorbeeld een van de personen die de opleiding Sportleider Aangepast heeft afgerond) kennis en ervaring m.b.t. begeleiding/training van aangepast badmintonners over te brengen op vrijwilligers die aangepast badmintonners begeleiden/trainen. Geert Jan Venekamp vraagt aan de aanwezigen of vrijwilligers van hun verenigingen dan ook naar een dergelijk bijeenkomst komen. De aanwezige verenigingen bevestigden dat het animo hiervoor groot is Organiseren van een bijeenkomst van 1 of 2 dagdelen voor vrijwilligers die aangepast badmintonners begeleiden/trainen. Doel is om door een ervaren persoon (bijvoorbeeld een van de personen die de opleiding Sportleider Aangepast heeft afgerond) kennis en ervaring m.b.t. begeleiding/training van aangepast badmintonners over te brengen vrijwilligers die aangepast badmintonners begeleiden trainen. Plannen/ideeën/projecten jeugd (KIS en Redeoss) KIS en Redeoss geven beiden een korte toelichting op hoe zij omgaan met de jeugd bij aangepast badminton. Zij geven aan dat continuïteit in de begeleiding van essentieel belang is. Tevens is de rol, meer dan bij valide spelers, van ouders zeer belangrijk. Die moeten het kind brengen en halen, ook als het al ouder is. Om de sport te promoten worden folders neergelegd bij fysiotherapeuten. De aanwas via die weg is echter minimaal. Uit de discussie die hier uit voort vloeide kwam naar boven of het mogelijk is om een verenigingsoverstijgende toernooi voor de jeugd te organiseren. Geert Jan Venekamp gaf aan dat dit eventueel kan faciliteren door de huur van de hal te bekostigen. Vraag die hierbij ook naar voren kwam is of lichamelijk en verstandelijk gehandicapten jeugdspelers tegelijkertijd kunnen meedoen aan een dergelijk toernooi Organiseren van een Aangepast toernooi voor de jeugd. i.s.m. een vereniging Project sportzone Limburg Albert Valentijn geeft een toelichting op dit project. In de provincie Limburg is besloten dat de gemeente Beek het centrum wordt voor Aangepast Sporten. club Genhout is hierbij direct betrokken. Na de vakantie worden de activiteiten opgestart. Aanbod voor verstandelijk gehandicapten Marcel van Galen geeft aan dat het hem bij het lezen van de site van is opgevallen dat dit alleen geschreven is op personen met een lichamelijke beperking. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 3

4 Gezien de missie, zoals behandeld bij agendapunt 3 klopt dat, omdat het beleid tot nu toe gericht was op alleen personen met een lichamelijk beperking. Geert Jan Venekamp geeft aan dat 3 jaar geleden, toen het Aangepast geïntegreerd werd in de organisatie van, bewust is gekozen om de focus eerst te leggen op de personen met een lichamelijk beperking. Vanaf nu kan dat ook worden uitgebreid met aangepast badminton voor verstandelijk gehandicapten Integreren van aangepast badminton voor mensen met een verstandelijke beperking in het beleid en communicatie (o.a. website) van. Week van het badminton Hendrik Boosman geeft een toelichting op de Week van het, die plaats vindt van 18 t/m 23 september Elke dag heeft een thema gekregen: Di 18 sept: dag van de recreant Wo 19 sept: dag van de jeugd Do 20 sept: dag van de trainer Vr 21 sept: dag van de vrijwilliger Za 22 sept: dag van de veteranen Zo 23 sept: dag van het wedstrijdbadminton Hendrik Boosman geeft aan dat opvalt dat er geen specifieke dag voor het aangepast badminton is. Dat betekent echter niet dat het aangepast badminton geen plaats kan hebben in deze week. Hendrik Boosman roept de verenigingen dan ook op om deze week aan te grijpen om een aangepast badminton activiteit te gaan organiseren. stelt 500,- beschikbaar aan verenigingen die een Aangepast Activiteit organiseren in de Week van het en die daarbij een begroting van 1500,- kunnen overleggen. Tips voor het organiseren van een activiteit: - Spelers van de nationale selectie Aangepast badminton kunnen clinics verzorgen. - Sluit zoveel mogelijk aan bij activiteiten die reeds in de verenigingsplanning staan. De procedure om een activiteit aan te melden is als volgt: 1. Aanmelden activiteit (uiterlijk 1 augustus) via: 2. Projectplan + Begroting sturen (uiterlijk 1 augustus) t.a.v. Hendrik Boosman via 3. Beoordeling plan + begroting door. Bij goedkeuring wordt op basis van een rekening die door de vereniging naar wordt gestuurd maximaal 500,- overgemaakt aan de vereniging. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 4

5 Informeren van de Aangepast verenigingen over de Week van het en over de mogelijkheid om voor een aangepast badminton activiteit tijdens die week 500,- beschikbaar te krijgen. 5. Wedstrijdsport Principekalender Albert Valentijn geeft een toelichting op de ter vergadering verspreide principekalender In de principekalender staan alle toernooien van het Aangepast Circuit, de NK en de selectietrainingen vermeld. Albert Valentijn roept de verenigingen op om uiterlijk 15 juli een reactie te geven op de voorgestelde toernooidatum t.b.v. het Aangepast Circuit. Procedure toernooiaanvragen Albert Valentijn geeft een toelichting. Tot dit jaar ging de toernooiaanvragen via Albert Valentijn. Toernooiaanvragen voor het seizoen 2013/2014 zullen via de reguliere procedure verlopen. Deze procedure wordt in december 2012 opgestart. Toernooien voor het seizoen 2013/2014 kunnen dan tot medio 2013 worden aangevraagd Informeren van de Aangepast verenigingen over de wijze waarop zij vanaf medio december een toernooi dienen aan te vragen voor het seizoen 2013/2014. Spelregels De BWF heeft een experimenteer regeling m.b.t. de hoogte van het net bij rollers. Dit wordt 1.55 m i.p.v m. De verwachting is dat partijen langer gaan duren en dat het lastiger wordt om te smashen. volgt de experimenteer regeling van de BWF. De nethoogte zal in het seizoen 2012/2013 dan ook 1.55 m zijn bij de rollers. Na het seizoen zal de verandering worden geëvalueerd. Evaluatie Aangepast Circuit Aanwezigen geven aan dat er soms veel banen leeg liggen, terwijl er spelers beschikbaar zijn om geplande partijen te spelen. Vervolgens wordt het idee geopperd om bij de rollers en de staanders, net als bij de zitters, mannen en vrouwen samen te voegen bij toernooien van het Aangepast Circuit. Wel zal er een A en een B klasse worden aangeboden. Onder aanwezigen is hier draagvlak voor. Bij de NK zullen er voor de mannen en vrouwen aparte onderdelen zijn. Verenigingen gaan navraag doen bij hun spelers teneinde draagvlak voor dit idee in beeld te brengen. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 5

6 Het idee om de rollers en de staanders mannen en vrouwen samen te voegen bij toernooien in het Aangepast Circuit voorleggen aan de LCW. Vervolgens het genomen besluit communiceren naar toernooiorganisatoren, aangepast badminton verenigingen en potentiële deelnemers. NK Aangepast 2012 Het NK Aangepast 2012 heeft plaatsgevonden i.s.m. BC Drachten in Drachten. Het was allemaal prima georganiseerd. Alleen het aantal deelnemers (31) viel tegen. In 2011 waren er 40 deelnemers. NK Aangepast 2013 Het NK Aangepast 2013 vindt op 20 en 21 april 2013 plaats in Beek (Limburg) i.s.m. het regioteam Limburg. 6. Topsport Annie van Daal geeft een toelichting aan de hand van onderstaande punten. Classificatie De Nationale classificatie wordt gedaan door Gehandicaptensport. Alle spelers van de selectie, die nog niet geclassificeerd zijn, zullen een uitnodiging ontvangen voor de classificatie op 10 november De locatie moet nog nader bepaald worden. Deze nationale classificatie vervangt niet direct de internationale classificatie, maar kan er wel voor zorgen of aan meehelpen de internationale classificatie beter/gemakkelijker te doen verlopen. Selectietrainingen Er zijn door het jaar heen 16 selectietrainingen in Utrecht. Scouting voor deze selectietrainingen vindt plaats bij Aangepast toernooien. Verenigingen kunnen ook spelers voordragen voor opname in de nationale selectie. Uitzendingen EK en WK WK - 22 t/m 26 november 2011 Guatemala Rollers: Goud voor Ilse vd Burgwal - vrouwenenkel Zilver Ilse vd Burgwal/Marcel Smouter gemengddubbel Zilver Ilse vd Burgwal/Inge Bakker vrouwendubbel Brons Marcel Smouter mannenenkel EK 7 t/m 10 juni Dortmund Rollers: Goud voor Ilse vd Burgwal - vrouwenenkel Goud voor Ilse vd Burgwal/Jordy Brouwer von Gonzenbach gemengddubbel Goud voor Ilse vd Burgwal/Inge Bakker vrouwendubbel Brons Inge Bakker vrouwenenkel Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 6

7 Brons Inge Bakker met Gobi Ranganathan/Engeland Staanders: Brons voor Eddy Boerman/Guus Maassen mannendubbel Wereldranglijst Punten kunnen worden behaald tijdens de Internationale toernooien, EK en WK. Deze worden vermeld op site van Parabadminton World Federation (PBWF)- Demo s en clinics Afgelopen jaar zijn een aantal clinics gegeven door leden van de nationale selectie: Mytylschool De Orion - Amsterdam - januari Ronald Mac Donald Centre Amsterdam - februari EK / Amsterdam in samenwerking met KIS en een gedeelte van de selectie - februari Keukenhoftoernooi - Lisse - maart Voor 5 juli staat er een clinic gepland in Groningen. Special Heroes Days in samenwerking met het Huis van de Sport. Bij kunnen aanvragen voor clinics kunnen worden ingediend. Deze clinics worden verzorgd door een team van selectiespelers ter promotie voor breedtesport en PR-activiteiten. Topsportseizoen 2012/2013 Annie van Daal geeft aan dat de selectietrainingen worden voortgezet, dat de selectiesplers meedoen de toernooien van het Aangepast Circuit en het NK. In maart 2013 wordt mee gedaan aan een toernooi in Turkije en in september 2013 is de WK 2013 in Frankrijk een belangrijk doel Daarnaast zullen op aanvraag weer demo s en clinics worden verzorgd om het aangepast badminton te promoten. 7. Rondvraag Inge Bakker geeft aan dat er tijdens de EK in Dortmund geruchten rond gingen over dat de BWF de eisen die gesteld worden aan rolstoelen gaat wijzigen. Zij vraagt hier actie op te ondernemen. Martijn van Dooremalen geeft aan dat hij hierover contact zal opnemen met de BWF en dat hij namens de aangepast badmintonners de belangen richtingen de BWF zal behartigen. 8. Sluiting Om uur sluit Hendrik Boosman de vergadering. Notulen: bijeenkomst Aangepast verenigingen Pagina: 7

Verslag bijeenkomst Aangepast Badminton en Badminton Nederland. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Verslag bijeenkomst Aangepast Badminton en Badminton Nederland. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Verslag bijeenkomst angepast en Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Datum: 21-09-2010 anwezig: zie bijlage Locatie: Nieuwegein Op dinsdagavond 21 september vond in Nieuwegein de eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein

Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein Concept (voor agendering in ALV 8 oktober 2011) Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein aanwezig: Henri Otjens (voorzitter), Gert Sangen, Joost Schram, Jorg Andree, Victor de Bruin,

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie