Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Naam: Inge Vianen Datum: 20 juli 2012 Supervisor intern: Mariette van der Ploeg Supervisor universiteit: Edwin Boezeman 0

2 Inhoudsopgave Algemene uitleg over het klanttevredenheidsonderzoek 2. Algemene informatie over de deelnemende organisaties en verenigingen 3. Algemene beoordeling Vrijwilligerscentrale 5. Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale 7. Diensten van de Vrijwilligerscentrale 8. Contact met de Vrijwilligerscentrale 11. Nieuwsbrief 12. Website 13. Doelgroepen vrijwilligers 14. Behoefte en aanbod 16. Problemen en omgang met vrijwilligers 18. 1

3 Algemene uitleg over het klanttevredenheidsonderzoek Doel van het klanttevredenheidsonderzoek Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is in eerste instantie het meten van de klanttevredenheid onder de organisaties en verenigingen. Over welke punten zijn organisaties en verenigingen tevreden en welke punten kunnen verbeterd worden? Verder is de Vrijwilligerscentrale ook benieuwd naar de behoeftes van de organisaties en verenigingen.. Gebruikte schalen en grafieken Er werd in dit onderzoek gebruikt gemaakt van 5-puntsschalen. Een score van 1 is in dit geval laag, een score van 3 gemiddeld, en een score van 5 hoog. Bij de schalen werd de volgende bijschriften gegeven: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden; 1= helemaal niet op de hoogte, 5 = goed op de hoogte. In dit verslag zijn de schalen omgecodeerd naar een 10-puntsschaal. Verwacht wordt dat dit het leesgemak zal vergroten, omdat mensen over het algemeen gewend zijn aan deze 10- puntsschaal. In de tabellen zijn de volgende gegevens te vinden: het, de standaarddeviatie en de percentages van de antwoorden onder het, op het en boven het. De standaarddeviatie laat zien in hoeverre de organisaties en verenigingen in overeenstemming zijn over een bepaalde vraag of stelling. Als de standaarddeviatie nul is hebben alle organisaties en verenigingen hetzelfde antwoord gegeven. Hoe hoger de standaarddeviatie hoe minder overeenstemming er is bij die vraag of stelling. Ook de percentages onder, op en boven het laten zien hoeveel overeenstemming er is bij een vraag en hoe de antwoorden verdeeld zijn. De standaarddeviatie en de percentages geven een beter en genuanceerder beeld van de resultaten. Vertrouwelijk en anoniem De resultaten van het onderzoek zijn vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De gegeven antwoorden bij de open vragen zijn waar nodig aangepast om directe verwijzingen naar personen of organisaties uit te sluiten. Vragen of opmerkingen Heeft u vragen of opmerkingen over het verslag van het klanttevredenheidsonderzoek? U kunt uw vragen en/of opmerkingen sturen naar: 2

4 Algemene informatie over de deelnemende organisaties en verenigingen In totaal kregen 333 personen een uitnodiging om deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek (332 via (met papieren versie op aanvraag), 1 via post). In totaal vulden 58 personen het klanttevredenheidsonderzoek in via de website en 1 persoon vulde het klanttevredenheidsonderzoek in op papier. De respons op het klanttevredenheidsonderzoek was 17,4 procent. Sectoren De deelnemende organisaties en verenigingen kwamen uit diverse sectoren en konden onderverdeeld worden in de volgende sectoren: Zorg en hulpverlening (23,7%), Welzijn en sociaalcultureel werk (18,6%), Sport,recreatie en vrije tijd (18,6%), Kunst, cultuur en media (11,9%), Goede doelen (6,8%), Natuur, milieu en dieren (6,8%), Educatie en Onderwijs (5,1%), Belangenbehartiging (3,4%), en overig (Religie of levensbeschouwing, wereldwinkel en kinderopvang; 5,1%)(Tabel 1 en Figuur 1). Tabel 1. Percentages van de categorieën Categorie Percentage Zorg en hulpverlening 23,7 Welzijn en sociaal-cultureel werk 18,6 Sport, recreatie en vrije tijd 18,6 Kunst, cultuur en media 11,9 Goede doelen 6,8 Natuur, milieu en dieren 6,8 Educatie en Onderwijs 5,1 Belangenbehartiging 3,4 Overig 5,1 Zorg en hulpverlening Welzijn en sociaalcultureel werk Sport, recreatie en vrije tijd Kunst, cultuur en media Goede doelen Natuur, milieu en dieren Educatie en Onderwijs Belangenbehartiging Overig Figuur 1. Cirkeldiagram van de sectoren van de deelnemende verenigingen en organisaties. 3

5 Aantal vrijwilligers en Verhouding vrijwilligers/ betaald personeel In het onderzoek deden organisaties en verenigingen met een klein tot een groot aantal vrijwilligers mee: 0-15 vrijwilligers (35,6%), vrijwilligers (20,3%), vrijwilligers (18,6%) en meer dan 100 vrijwilligers (25,4%) (Tabel 2 en Figuur 2). Tabel 2. Percentages van aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers Percentage 0-15 vrijwilligers 35, vrijwilligers 20, vrijwilligers 18,6 Meer dan 100 vrijwilligers 25, vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers Meer dan 100 vrijwilligers Figuur 2. Cirkeldiagram van aantal vrijwilligers bij de organisaties en verenigingen. Bij de meeste organisaties en verenigingen zijn de verhoudingen zo dat er merendeels vrijwilligers werkzaam zijn (74,6%). Bij 23,7 procent van de verenigingen is het merendeels betaald personeel en bij 1,7 procent is ongeveer de helft vrijwilliger, de helft betaald personeel (Figuur 3). Merendeels vrijwilligers Ongeveer de helft is vrijwilligers, de andere helft betaald personeel Merendeels betaald personeel Figuur 3. Cirkeldiagram van de verdeling vrijwilligers/ betaald personeel 4

6 Algemene beoordeling Vrijwilligerscentrale De Vrijwilligerscentrale wordt als positief beoordeeld door de deelnemende organisaties en verenigingen en krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,2. Genoemd werd bijvoorbeeld : De Vrijwilligerscentrale heeft meegekeken en actief meegezocht naar het vinden van de juiste vrijwilligers Het is een hele open, laag drempelige organisatie die alle medewerking verleent als je vrijwilligers zoekt. Verder is de MAS erg goed ingevuld, veel steun daarvan. De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de mate van ondersteuning door de vrijwilligerscentrale ( = 6,5). Ook zijn ze bovengemiddeld tevreden over de informatievoorziening over vrijwilligerswerk ( = 6,8). De n zijn genuanceerd in Tabel 3. Suggesties en opmerkingen Aan het begin van het onderzoek werden de volgende vragen gesteld: Waar heeft uw vereniging of organisatie zoal behoefte aan? Waarmee zou de Vrijwilligerscentrale uw verenging of organisatie van dienst kunnen zijn en kunnen helpen? Hoe zou de Vrijwilligerscentrale het volgens u beter kunnen gaan doen? Heeft u suggesties of ideeën voor verbetering? (Een specifiek soort) vrijwilliger 35,6 procent van de organisaties en verenigingen hadden een verzoek voor een (specifiek soort) vrijwilliger. Hieruit komt naar voren dat het lastig is om voor een bepaalde taak een vrijwilliger te vinden of om een vrijwilliger te vinden die aan bepaalde eisen voldoet. De specifieke organisaties en verenigingen gaven aan behoefte te hebben aan de volgende vrijwilligers: Taalcoaches Vrijwilligers die een bepaalde verantwoordelijkheid aankunnen en eventueel andere vrijwilligers kunnen aansturen. Bestuursleden, penningmeester, algemene bestuursleden. Mensen die een reanimatie cursus tegen gereduceerd tarief willen volgen en zich willen laten registreren bij de organisatie die en alarm doet uitgaan. Bestuurder, deskundigen. Mensen die activiteiten kunnen organiseren voor onze doelgroep Meer specifiek opgeleide vrijwilligers (medewerker maatschappelijke zorg) Vrijwilligers die bereid zijn om volgens rooster telefoon- of chatgespreken te voeren met mensen die behoefte hebben aan een anoniem en vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Mensen die zelfstandig de horeca en beheer van locatie kunnen doen Timmerlieden en anderen uit de bouwwereld, Mensen die van tuinieren houden, Gastvrouwen en gastheren, Mensen die voor de voor- en najaarschoonmaak. Aan mensen die toezicht willen houden, aan klussers en bestuurders. 5

7 Vrijwilligers die op onze openingstijden beschikbaar zijn Vrijwilligers met kennis van kunst en mensen met repro achtergrond Scheidsrechters Hulp bij inrichten expositie Vrijwilligers die begeleiden bij reizen voor mensen met lichamelijke beperking Website vrijwilliger (Opgeleide) sportbegeleiders. Overige opmerkingen en suggesties Organisaties en verenigingen kwamen met de volgende opmerkingen en suggesties: Faciliteren met gemeente Bekendheid in de regio. Duidelijk uitzetten van hulpvragen, hulp bij wervingsteksten. Meer bijeenkomsten om tot een betere samenwerking te komen met andere organisties. Cursus aanbod uitbreiden. Verbetering bij de organisatie en communicatie van de vrijwilligersmarkt. Graag kritisch kijken of mensen wel voldoende gemotiveerd zijn. Wellicht een rol in de maatschappelijke stages Meer leden. Misschien is het mogelijk de mensen die in de gemeente komen wonen in te schakelen en te stimuleren om zich in te schrijven als mogelijk vrijwilliger. Op dit moment hebben we alleen behoefte op het gebied van marketing en reclame. Overleg tussen verschillende organisaties organiseren over samenwerking. Kijken waar elkaar mogelijkheden/ onmogelijkheden liggen. Meewerken aan aanwas vrijwilligers. Vergaderruimte, linking pin tussen verenigingen in IJmond. Promotie van de vereniging. Goede intake voor vrijwilligers naar een organisatie gestuurd worden. Zodat we geen vrijwilligers binnen krijgen die niet geschikt zijn voor vrijwilligerswerk. Cursussen voor vrijwilligers. Gezamelijke advertentie ruimte. Bijeenkomsten met andere organisaties waar vrijwilligers actief zijn. 6

8 Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de medewerkers van de Vrijwilligerscentrale. Ze vinden dat je met de medewerkers goed afspraken kunt maken en dat deze goed opgevolgd worden (gemiddeld = 7,6). Ook vinden ze de medewerkers klantvriendelijk ( = 8,2) en deskundig ( = 7,5). Organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de manier waarop medewerkers uitleg geven over de verschillende diensten van de Vrijwillgerscentrale ( = 7,4). Ze zijn gemiddeld tevreden over de alternatieven die geboden worden indien de Vrijwilligerscentrale hen niet kan helpen ( = 6,4). De n zijn genuanceerd in Tabel 3. Tabel 3. Gemiddelde, standaarddeviatie en percentage van onder, op en boven van de tevredenheid Item Tevredenheid Standaarddeviatie Vrijwilligerscentrale % onder % % boven Ondersteuning 6,5 2,08 22,0 39,0 39,0 Informatievoorziening 6,8 1,93 18,6 33,9 47,5 Medewerkers Afspraken maken 7,6 1,68 1,7 40,7 57,6 Klantvriendelijk 8,2 1,50 0,0 23,7 76,3 Deskundig 7,5 1,47 0,0 42,4 57,6 Uitleg over diensten 7,4 1,58 3,4 39,0 57,6 Geboden alternatieven 6,4 1,80 13,6 57,6 28,8 7

9 Diensten van de Vrijwilligerscentrale Concreet aan de Vrijwilligerscentrale Op de vraag wat de organisaties en verenigingen tot nu toe concreet aan de Vrijwilligerscentrale hebben gehad werd vooral genoemd dat de Vrijwilligerscentrale geholpen heeft met het aanleveren van nieuwe vrijwilligers (39,0 %). Vaak zijn organisaties en verenigingen (zeer) tevreden over deze bemiddeling. Een enkeling noemt dat er vrijwilligers door waren gestuurd die veel werk hebben gekost. 22,0 procent van de organisaties en verenigingen geeft aan ondersteuning of contact bij maatschappelijke stage te hebben gehad of dat er MaS stagiaires zijn geplaatst. Verder werd genoemd: de vrijwilligersmarkt, NL doet, workshops, vacatures plaatsen, de beursvloer, informatieverstrekking, verkiezing vrijwilliger van het jaar en een zuil van de Vrijwilligerscentrale in de hal. Gebruik en kennis van diensten van de Vrijwilligerscentrale Van de genoemde diensten in het klanttevredenheidsonderzoek gaf 67,8% van de organisaties/verenigingen aan dat ze gebruik maken van de vacaturebank, 42,4% van de organisaties/verenigingen doet mee aan NL doet, de beursvloer en/of de vrijwilligersmarkt, 33,9% maakt gebruik van de Vrijwilligerscentrale bij het vormgeven van maatschappelijke stages, 32,2% van de organisaties/verenigingen maakt gebruik van informatie, advies en ondersteuning, 13,6% van de organisaties/verenigingen heeft een cursus of workshop gevolgd (Tabel 4 en Figuur 4). De organisaties en verenigingen gaven aan iets boven gemiddeld op de hoogte te zijn van de diensten die aangeboden worden bij de Vrijwilligerscentrale ( = 6,8). Het is genuanceerd in Tabel 5. Tabel 4. Percentage van afgenomen diensten Dienst Percentage Vacaturebank (zowel MaS als overige vrijwilligers) 67,8 NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt 42,4 Vormgeven maatschappelijke stage 33,9 Informatie, advies en ondersteuning 32,2 Cursussen/ workshops 13,6 8

10 Vacaturebank (zowel MaS als overige vrijwilligers) NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt Vormgeven maatschappelijke stage Informatie, advies en ondersteuning Cursussen/ workshops 0 Figuur 4. Staafdiagram van het percentage van de organisaties en verenigingen die gebruik maken van de genoemde dienst 9

11 Toegevoegde waarde van de aangeboden diensten De organisaties en verenigingen gaven aan dat de diensten die de Vrijwilligerscentrale aanbied gemiddeld tot bovengemiddeld van toegevoegde waarde zijn. NL doet, de beursvloer en vrijwilligersmarkt vinden organisaties en verenigingen de meeste toegevoegde waarde hebben ( = 6,7) gevolgd door informatie, advies en ondersteuning ( = 6,1). Het vormgeven van maatschappelijke stage ( = 5,5) vonden de organisaties en verenigingen gemiddeld van toegevoegde waarde. Cursussen/ workshops (= 4,7) vonden organisaties en verenigingen (onder) gemiddeld van toegevoegde waarde. De n zijn genuanceerd in Tabel 5. Vervolgens is er een selectie gemaakt: in hoeverre vinden de organisaties en verenigingen die ook daadwerkelijk gebruik maken van de genoemde dienst deze dienst van toegevoegde waarde? Door deze selectie gebeurde het volgende met de toegevoegde waarde van de diensten. Vooral het Vormgeven van de maatschappelijke stage (MaS) werd positiever beoordeeld door de organisaties en verenigingen die gebruik maken van deze dienst (=7,5). Ook de overige diensten werden na deze selectie beter beoordeeld: informatie, advies en ondersteuning (=6,5), cursussen/workshops (=6,0), NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt (=7,3). Hieruit kan geconcludeerd worden dat vooral de organisaties en verenigingen die geen gebruik maken van de diensten deze minder van toegevoegde waarde vinden. De n zijn genuanceerd in Tabel 5. Tabel 5. Op de hoogte van diensten en toegevoegde waarde van diensten Item Waarde Standaarddeviatie % onder % % boven Op hoogte van dienst 6,8 1,89 15,3 37,3 47,5 Diensten (alle organisaties en verenigingen) Informatie, advies en ondersteuning 6,1 2,06 28,8 35,6 35,6 Vormgeven MaS 5,5 2,49 42,4 27,1 30,5 Cursussen/workshops 4,7 2,09 52,5 35,6 11,9 NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt 6,7 2,59 25,9 25,9 50,0 Diensten (alleen organisaties en verenigingen die gebruik maken van genoemde dienst) Informatie, advies en ondersteuning (19*) 6,5 1,61 15,8 (3*) 47,4 (9*) 36,9 (7*) Vormgeven MaS (20*) 7,5 1,57 5,0 (1*) 30,0 (6*) 65,0 (13*) Cursussen/workshops (8*) 6,0 1,51 25,0 (2*) 50 (2*) 25,0 (2*) NL doet, beursvloer, Vrijwilligersmarkt (25*) 7,3 2,51 8,0 (5*) 12,0 (3*) 80,0 (16*) Bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid 7,8 1,58 1,7 32,2 66,1 Bereikbaarheid post/ 7,9 1,55 1,7 27,1 71,2 * = het aantal verenigingen en organisaties (i.v.m. het lagere aantal verenigingen en organisaties). 10

12 Contact met Vrijwilligerscentrale Hoe zijn verenigingen en organisaties in aanraking gekomen met de Vrijwilligerscentrale? De meeste organisaties en verenigingen gaven aan dat ze in aanraking gekomen zijn met de Vrijwilligerscentrale doordat ze benaderd zijn door de Vrijwilligerscentrale (44,1%). Een groot deel van de organisaties en verenigingen gaf aan in aanraking te zijn gekomen met de Vrijwilligerscentrale door georganiseerde evenementen zoals de vrijwilligersmarkt (32.2%). Meer dan 10 procent (10,2%) gaf aan in aanraking te zijn gekomen met de Vrijwilligerscentrale via het internet. 8,5 procent gaf aan in aanraking gekomen te zijn met de Vrijwilligerscentrale via de krant en ook 8,5 procent gaf aan in aanraking gekomen zijn met de Vrijwilligerscentrale via de gemeente. Een klein deel gaf aan in aanraking gekomen te zijn met de Vrijwilligerscentrale via vrienden/bekenden (6,8%) of posters/folders of flyers (5,1%). Geen van de organisaties of verenigingen gaf aan in contact te zijn gekomen via tv/radio. Opties die genoemd zijn bij overig: zelf contact opgenomen (5,1%), via collega s (3,4%), weet niet meer (3,4%) of via de MaS (3,4%). Aantal keren van contact De meeste organisaties en verenigingen hebben regelmatig contact met de Vrijwilligerscentrale, 13,6% gaf zelfs aan meer dan 15 keer per jaar contact te hebben en 13,6% procent gaf aan tussen de 5 en 15 keer per jaar contact te hebben. De meeste organisaties en verenigingen hebben 1 tot 5 keer per jaar met de Vrijwilligerscentrale (57,6%). Iets meer dan 10 procent (10,2%) gaf aan dat ze in totaal 1 á 2 keer contact hebben gehad en 5,1 % gaf aan dat dit de eerste keer is dat ze contact hebben met de Vrijwilligerscentrale (Figuur 5). Eerste keer contact In totaal 1 á 2 keer 1-5 keer per jaar 5-15 keer per jaar Meer dan 15 keer Figuur 5. Het aantal keren contact met de Vrijwilligerscentrale Bereikbaarheid De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de bereikbaarheid van de Vrijwilligerscentrale per telefoon ( = 7,8) en de bereikbaarheid per mail/post (=7,9). De n zijn genuanceerd in Tabel 5. 11

13 Nieuwsbrief De nieuwsbrief wordt goed gelezen door de organisaties en verenigingen, slechts 11,9% gaf aan de nieuwsbrief nooit te lezen, 55,9% gaf aan de nieuwsbrief altijd te lezen en 32,3% leest de nieuwsbrief soms. De voornaamste reden waarom organisaties en verenigingen de nieuwsbrief niet lezen is dat ze deze niet ontvangen, niet weten of ze deze ontvangen of dat ze denken dat deze voor hun niet van toegevoegde waarde is. De nieuwsbrief wordt goed beoordeeld. Organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de nieuwsbrief in het algemeen ( = 7,2) en de inhoud van de nieuwsbrief ( 7,1). De n zijn genuanceerd in Tabel 6. Bijna alle organisaties en verenigingen gaven aan de nieuwsbrief per te willen ontvangen (96,2%), slechts 3,9% gaf aan de nieuwsbrief per post te willen ontvangen. Hier moet wel de aantekening bij worden gemaakt dat de uitnodiging van dit onderzoek per is gestuurd en mogelijk vooral de mensen zijn bereikt die (actiever) gebruik maken van hun . Tabel 6. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de nieuwsbrief. Item Tevredenheid Standaarddeviatie % onder % % boven Nieuwsbrief algemeen 7,2 1,45 3,4 39,0 45,8 Nieuwsbrief inhoud 7,1 1,34 3,4 39,0 45,8 12

14 Website Een groot deel van de organisaties en verenigingen maakt gebruik van de website (62,7%). Alle onderdelen van de website worden bovengemiddeld positief beoordeeld: de informatie op de website ( = 7,2), de gebruiksvriendelijkheid van de website ( = 6,8), de zoekfunctie in de vacaturebank ( = 6,6), de vormgeving van de vacatures ( = 6,9), de diversiteit van de vacatures (gemiddeld = 6,6). Het aantal vacatures op de vacaturebank vonden sommige organisaties iets teveel ( = 6,6, waarbij een waarde van 1 te weinig is en een waarde van 10 teveel). Bijna 60 % van de organisaties en verenigingen vind de hoeveel vacatures precies goed: niet teveel en niet te weinig vacatures. De n zijn genuanceerd in Tabel 7. Tabel 7. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de website. Item Tevredenheid Standaarddeviatie % onder % % boven Informatie website 7,2 1,52 5,4 40,5 54,1 Gebruiksvriendelijkheid 6,8 1,85 16,2 32,4 51,3 Zoekfunctie vacaturebank 6,6 1,99 18,9 35,1 45,9 Vormgeving vacatures 6,9 1,86 10,8 37,8 51,3 Diversiteit vacatures 6,6 1,25 10,8 48,6 40,5 Aantal vacatures (1= weinig, 10 = teveel) 6,6 1,76 5,4 59,5 35,1 13

15 Doelgroepen Vrijwilligers Organisaties en verenigingen werken met verschillende doelgroepen vrijwilligers. De meeste organisaties en verenigingen werken met mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen (71,2%) of mensen in een uitkeringssituatie of pensionering (67,8%). Bijna de helft van de organisaties en verenigingen (45,8%) werkt met leerlingen die een maatschappelijke stage lopen en 37,3 procent werkt met mensen die tijdelijk werkloos zijn. 27,1 procent van de organisaties en verenigingen werkt met mensen met een beperking. Slechts 10,2 procent werkt met nieuwkomers die in willen burgeren (Figuur 6). Tabel 8. Overzicht van percentage van doelgroepen vrijwilligers Doelgroep Percentage Mensen met een beperking 27,1 Mensen die tijdelijk werkloos zijn 37,3 Nieuwkomers die willen inburgeren 10,2 Mensen in uitkeringssituaties of pensionering 67,8 Mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen 71,2 Leerlingen die een maatschappelijke stage lopen 45, Mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen Mensen in uitkeringssituaties of pensionering Leerlingen die een maatschappelijke stage lopen Mensen die tijdelijk werkloos zijn Mensen met een beperking Nieuwkomers die willen inburgeren Figuur 6. Percentages van organisaties en verenigingen die werken met de genoemde doelgroep. 14

16 Belemmeringen om niet met bepaalde doelgroepen te werken. Aan organisaties en verenigingen is gevraagd of er belemmeringen zijn om met een bepaalde doelgroep te werken en wat deze belemmeringen dan zijn. 16,9 procent van de organisaties en verenigingen gaf aan dat het niet (voldoende) spreken van de Nederlandse taal een belemmering is. 8,5 procent van de organisaties en verenigingen gaf aan dat het lastig is om mensen met een beperking aan te nemen als vrijwilliger, hierbij wordt vaak de reden genoemd dat ze deze doelgroep onvoldoende begeleiding kunnen geven. 5,1 procent van de organisaties gaf aan dat het er sprake moet zijn van een goede balans. Verder werd genoemd: Mensen moeten zelfstandig de trap op kunnen. Betaald werk mag niet verdrongen worden door vrijwilligerswerk. Goed mondeling contact kunnen nemen en goed mondeling verstaanbaar. In staat zijn om te reanimeren. In het verleden negatieve ervaringen met mensen die (tijdelijk) werkeloos zijn. Ondersteuning van mensen thuis kan niet gedaan worden door maatschappelijke scholieren, doelgroep is te complex. In staat zijn om langs de kant te lopen en reddend zwemmen i.v.m. veiligheid. Onze vrijwilligers dienen enige kennis over de ziekte te hebben en bestuurders dienen zelf een vorm van deze ziekte te hebben. Verklaring van goed gedrag. Vrijwilliger moet met ouders en kinderen om kunnen gaan. Omgang met kunst vergt voorzichtigheid en deskundigheid. Voor maatschappelijke stages maken wij te kort uren. Men mag niet te jong zijn. Tieners zijn als begeleiding dus niet geschikt. Mensen die geen ervaring hebben met onze doelgroep zijn moeilijk te plaatsen. De voorwaarde is dat de vrijwilliger in staat is om de doelgroep te begeleiden en te leiden. En bereid is om informatie over de doelgroep tot zich te nemen en ernaar te handelen. Mensen met een sollicitatieplicht kunnen maar voor een korte tijd bij ons werken. 15

17 Behoefte en aanbod Behoefte aan cursussen De Vrijwilligerscentrale is benieuwd of er behoefte is aan bepaalde cursussen. 17,0 procent heeft behoefte aan BedrijfsHulpVerlening en ook 17,0 procent heeft behoefte aan een cursus Sociale vaardigheden/omgang. 13,6 procent heeft behoefte aan een cursus omgaan met cultuurverschillen. 11,9 procent van de organisaties en verenigingen wil graag een cursus voorzitten en notuleren en 11,9 procent wil een cursus omgaan met pubers. 8,5 procent gaf aan behoefte te hebben aan een taal cursus, 6,8 procent heeft behoefte aan een cursus omtrent financiën, 3,4 procent aan een cursus sociale hygiëne (Tabel 9 en Figuur 7). De cursussen die genoemd werden bij overig waren: werven van vrijwilligers, netwerken, omgaan met ouderen (ziektebeeld van ouderen), media, communicatie en pr, redactie werk, marketing en reclame, websites maken, scheidsrechter. De organisaties en verenigingen gaven aan het meeste behoefte te hebben aan een cursus sociale netwerkbenadering. Helaas denken wij dat deze dienst (deels) verkeerd is geïnterpreteerd. Een cursus sociale netwerkbenadering is namelijk een cursus om andere mensen te leren hun sociale netwerk te activeren (een mantelzorger die hulp leert vragen aan naaste familie, vrienden enz). Wij denken dat sommige organisaties of verenigingen dachten dat het hier ging om het sociale netwerk vanuit het oogpunt media (dus facebook, linked-in, hyves etc.), omdat bepaalde organisaties en verenigingen die naar ons inzicht niks hebben aan een cursus sociale netwerkbenadering (sport, cultuur etc.), hebben ingevuld dat ze behoefte hebben aan deze cursus. Tabel 9. Percentage van verenigingen en organisaties die behoefte hebben aan genoemde dienst. Cursus Percentage Voorzitten, notuleren 11,9 Financiën 6,8 BedrijfsHulpVerlening 17,0 Sociale hygiëne 3,4 Taal cursus 8,5 Een cursus omgaan met cultuurverschillen 13,6 Een cursus omgaan met pubers 11,9 Sociale netwerkbenadering 33,9 Sociale vaardigheden/omgang 17,0 16

18 Sociale netwerkbenadering BedrijfsHulpVerlening Sociale vaardigheden/omgang Een cursus omgaan met cultuurverschillen Voorzitten, notuleren Een cursus omgaan met pubers Financiën Sociale hygiëne Figuur 7. Percentage van organisaties en verenigingen die behoefte hebben aan genoemde cursus. Cursussen overkoepelend aanbieden Bijna 30 procent (28.8%) van de organisaties en verenigingen gaf aan informatie te kunnen uitwisselen of cursussen te hebben die interessant zijn voor collega-organisaties. Het betreft dan de volgende informatie of cursussen: Maatschappelijke stage; groot aanbod van trainingen en workshops. Groot aanbod van trainingen en workshops. Diverse over vrijwilligerswerk. Klik en tik (het internet op) of faciliteren bij andere cursussen. Reanimatie cursus met AED. Voornemens om een aantal cursussen te gaan ontwikkelen voor onze vrijwilligers; rolstoelrijden, omgaan met dementie, omgaan met ouderen. Informatie over verslaving. Breed aanbod van cursussen en workshops. Informatie over interculturele verschillen, over taalverwerving, omgaan met anderstaligen. Dementie en rolstoeltraining. Cursus EHBO, reanimatie en AED. 17

19 Problemen en omgang met vrijwilligers De deelnemende organisaties en verenigingen gaven vooral aan dat het een probleem voor ze is om vrijwilligers te vinden ( = 7,0) en dat het voor bepaalde taken lastig is een vrijwilliger te vinden ( = 7,2). Over het algemeen hebben ze minder problemen om voor een vrijwilliger een taak te vinden die goed bij hen past ( = 4,9). Organisaties en verenigingen gaven aan dat ze niet kampen met het probleem dat vrijwilligers niet langdurig bij de vereniging/organisatie blijven ( = 4,3). De n zijn genuanceerd in Tabel 10. De deelnemende organisaties en verenigingen gaven aan te vinden dat ze hun vrijwilligers voldoende blijk van waardering geven ( = 8,1). Verder hebben vrijwilligers vaak inspraak ( = 7,9) en worden vrijwilligers gedeeld in de verantwoordelijkheid ( = 7,8). De organisaties en verenigingen vinden dat zij hun vrijwilligers het gevoel geven dat zij onderdeel zijn van de organisatie ( = 8,3). De n zijn genuanceerd in Tabel 10. Tabel 10. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de problemen en omgang met vrijwilligers. Item Eens/oneens (1= oneens, 10=eens) Standaarddeviatie % onder % % boven Vrijwilligers kortdurig 4,3 2,27 67,8 20,3 11,9 Lastig vrijwilliger vinden 7,0 2,47 20,3 20,3 59,3 Voor vrijwilliger taak 4,9 2,01 50,8 33,9 15,3 Voor taak vrijwilliger 7,2 2,47 20,3 16,9 62,7 Voldoende waardering 8,1 1,92 6,8 16,9 76,3 Vrijwilligers hebben inspraak 7,9 2,21 11,9 16,9 71,2 Vrijwilligers hebben verantwoordelijkheid 7,8 1,95 5,1 27,1 67,8 Vrijwilligers voelen zich onderdeel van organisatie 8,3 2,02 11,9 16,9 71,2 18

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligerscentrale Houten

Evaluatie Vrijwilligerscentrale Houten Hollandsspoor 37 3994 VT Houten T: 030-63 63 250 E: info@vrijwilligershouten.nl I: www.vrijwilligershouten.nl IS08.0122 Interne Stuk gemeente Houten f ARCHÏËFÊXEMPLAAR Deponeren"] Evaluatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR Waarom Kunst en Cultuur? BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Waarom MIK? Beoordeling cursussen 7,7 Redenen voor het kiezen voor kunst & cultuur is volgens de respondenten:

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE BEST Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Verantwoording & Analyse GEMEENTE

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder Vrijwilligers Gemeente Beverwijk

Tevredenheidsonderzoek onder Vrijwilligers Gemeente Beverwijk Tevredenheidsonderzoek onder Vrijwilligers Gemeente Beverwijk Tevredenheidsonderzoek onder Vrijwilligers Gemeente Beverwijk COLOFON Samenstelling Anja van Lonkhuijzen Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2008

Vrijwilligersonderzoek 2008 Vrijwilligersonderzoek 2008 Nulmeting naar vrijwilligerswerk in georganiseerd verband in Groningen Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie

Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie 2014-1 De Kleurmeter Vrijwilligerswerk heeft als doel het intercultureel werken binnen vrijwilligersorganisaties verder vorm te geven. Meer allochtone vrijwilligers

Nadere informatie

Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld

Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld STICHTING BORDERLINE Rapportage evaluatie Publieksdag 2011 Aan de hand van een enquêteformulier is deze rapportage opgesteld Bestuur Stichting Borderline 23-7-2011 De publieksdag 2011 is goed ontvangen

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2011 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk COLOFON Samenstelling Anja van Lonkhuijzen Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Onderzoeksrapportage Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers Project: Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Datum: Januari 2017 Resultaten onderzoek naar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 182 vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gemeente Oegstgeest

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gemeente Oegstgeest Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gemeente Oegstgeest Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gemeente Oegstgeest juli 2011 COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van Lonkhuijzen Lieke Salomé

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Onderzoeksrapport over vrijwilligerswerk Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 12 mei 2010 Utrecht, 12 mei 2010 * Vrijwillige inzet in gemeente Bladel 1 MOVISIE

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

De enquête is gericht op contactpersonen van organisaties waarmee in 2008 op enigerlei wijze contact is geweest.

De enquête is gericht op contactpersonen van organisaties waarmee in 2008 op enigerlei wijze contact is geweest. Dikky Jongman Verenigingsondersteuner December 2008 februari 2009 Klanttevredenheid 2008 1. Inleiding Jaarlijks onderzoekt het Verenigingsburo de klanttevredenheid van vrijwilligers en organisaties. Daarvoor

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

VrijwilligersKapelle

VrijwilligersKapelle VrijwilligersKapelle Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. VrijwilligersKapelle

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie