Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Naam: Inge Vianen Datum: 20 juli 2012 Supervisor intern: Mariette van der Ploeg Supervisor universiteit: Edwin Boezeman 0

2 Inhoudsopgave Algemene uitleg over het klanttevredenheidsonderzoek 2. Algemene informatie over de deelnemende organisaties en verenigingen 3. Algemene beoordeling Vrijwilligerscentrale 5. Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale 7. Diensten van de Vrijwilligerscentrale 8. Contact met de Vrijwilligerscentrale 11. Nieuwsbrief 12. Website 13. Doelgroepen vrijwilligers 14. Behoefte en aanbod 16. Problemen en omgang met vrijwilligers 18. 1

3 Algemene uitleg over het klanttevredenheidsonderzoek Doel van het klanttevredenheidsonderzoek Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is in eerste instantie het meten van de klanttevredenheid onder de organisaties en verenigingen. Over welke punten zijn organisaties en verenigingen tevreden en welke punten kunnen verbeterd worden? Verder is de Vrijwilligerscentrale ook benieuwd naar de behoeftes van de organisaties en verenigingen.. Gebruikte schalen en grafieken Er werd in dit onderzoek gebruikt gemaakt van 5-puntsschalen. Een score van 1 is in dit geval laag, een score van 3 gemiddeld, en een score van 5 hoog. Bij de schalen werd de volgende bijschriften gegeven: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden; 1= helemaal niet op de hoogte, 5 = goed op de hoogte. In dit verslag zijn de schalen omgecodeerd naar een 10-puntsschaal. Verwacht wordt dat dit het leesgemak zal vergroten, omdat mensen over het algemeen gewend zijn aan deze 10- puntsschaal. In de tabellen zijn de volgende gegevens te vinden: het, de standaarddeviatie en de percentages van de antwoorden onder het, op het en boven het. De standaarddeviatie laat zien in hoeverre de organisaties en verenigingen in overeenstemming zijn over een bepaalde vraag of stelling. Als de standaarddeviatie nul is hebben alle organisaties en verenigingen hetzelfde antwoord gegeven. Hoe hoger de standaarddeviatie hoe minder overeenstemming er is bij die vraag of stelling. Ook de percentages onder, op en boven het laten zien hoeveel overeenstemming er is bij een vraag en hoe de antwoorden verdeeld zijn. De standaarddeviatie en de percentages geven een beter en genuanceerder beeld van de resultaten. Vertrouwelijk en anoniem De resultaten van het onderzoek zijn vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De gegeven antwoorden bij de open vragen zijn waar nodig aangepast om directe verwijzingen naar personen of organisaties uit te sluiten. Vragen of opmerkingen Heeft u vragen of opmerkingen over het verslag van het klanttevredenheidsonderzoek? U kunt uw vragen en/of opmerkingen sturen naar: 2

4 Algemene informatie over de deelnemende organisaties en verenigingen In totaal kregen 333 personen een uitnodiging om deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek (332 via (met papieren versie op aanvraag), 1 via post). In totaal vulden 58 personen het klanttevredenheidsonderzoek in via de website en 1 persoon vulde het klanttevredenheidsonderzoek in op papier. De respons op het klanttevredenheidsonderzoek was 17,4 procent. Sectoren De deelnemende organisaties en verenigingen kwamen uit diverse sectoren en konden onderverdeeld worden in de volgende sectoren: Zorg en hulpverlening (23,7%), Welzijn en sociaalcultureel werk (18,6%), Sport,recreatie en vrije tijd (18,6%), Kunst, cultuur en media (11,9%), Goede doelen (6,8%), Natuur, milieu en dieren (6,8%), Educatie en Onderwijs (5,1%), Belangenbehartiging (3,4%), en overig (Religie of levensbeschouwing, wereldwinkel en kinderopvang; 5,1%)(Tabel 1 en Figuur 1). Tabel 1. Percentages van de categorieën Categorie Percentage Zorg en hulpverlening 23,7 Welzijn en sociaal-cultureel werk 18,6 Sport, recreatie en vrije tijd 18,6 Kunst, cultuur en media 11,9 Goede doelen 6,8 Natuur, milieu en dieren 6,8 Educatie en Onderwijs 5,1 Belangenbehartiging 3,4 Overig 5,1 Zorg en hulpverlening Welzijn en sociaalcultureel werk Sport, recreatie en vrije tijd Kunst, cultuur en media Goede doelen Natuur, milieu en dieren Educatie en Onderwijs Belangenbehartiging Overig Figuur 1. Cirkeldiagram van de sectoren van de deelnemende verenigingen en organisaties. 3

5 Aantal vrijwilligers en Verhouding vrijwilligers/ betaald personeel In het onderzoek deden organisaties en verenigingen met een klein tot een groot aantal vrijwilligers mee: 0-15 vrijwilligers (35,6%), vrijwilligers (20,3%), vrijwilligers (18,6%) en meer dan 100 vrijwilligers (25,4%) (Tabel 2 en Figuur 2). Tabel 2. Percentages van aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers Percentage 0-15 vrijwilligers 35, vrijwilligers 20, vrijwilligers 18,6 Meer dan 100 vrijwilligers 25, vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers Meer dan 100 vrijwilligers Figuur 2. Cirkeldiagram van aantal vrijwilligers bij de organisaties en verenigingen. Bij de meeste organisaties en verenigingen zijn de verhoudingen zo dat er merendeels vrijwilligers werkzaam zijn (74,6%). Bij 23,7 procent van de verenigingen is het merendeels betaald personeel en bij 1,7 procent is ongeveer de helft vrijwilliger, de helft betaald personeel (Figuur 3). Merendeels vrijwilligers Ongeveer de helft is vrijwilligers, de andere helft betaald personeel Merendeels betaald personeel Figuur 3. Cirkeldiagram van de verdeling vrijwilligers/ betaald personeel 4

6 Algemene beoordeling Vrijwilligerscentrale De Vrijwilligerscentrale wordt als positief beoordeeld door de deelnemende organisaties en verenigingen en krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,2. Genoemd werd bijvoorbeeld : De Vrijwilligerscentrale heeft meegekeken en actief meegezocht naar het vinden van de juiste vrijwilligers Het is een hele open, laag drempelige organisatie die alle medewerking verleent als je vrijwilligers zoekt. Verder is de MAS erg goed ingevuld, veel steun daarvan. De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de mate van ondersteuning door de vrijwilligerscentrale ( = 6,5). Ook zijn ze bovengemiddeld tevreden over de informatievoorziening over vrijwilligerswerk ( = 6,8). De n zijn genuanceerd in Tabel 3. Suggesties en opmerkingen Aan het begin van het onderzoek werden de volgende vragen gesteld: Waar heeft uw vereniging of organisatie zoal behoefte aan? Waarmee zou de Vrijwilligerscentrale uw verenging of organisatie van dienst kunnen zijn en kunnen helpen? Hoe zou de Vrijwilligerscentrale het volgens u beter kunnen gaan doen? Heeft u suggesties of ideeën voor verbetering? (Een specifiek soort) vrijwilliger 35,6 procent van de organisaties en verenigingen hadden een verzoek voor een (specifiek soort) vrijwilliger. Hieruit komt naar voren dat het lastig is om voor een bepaalde taak een vrijwilliger te vinden of om een vrijwilliger te vinden die aan bepaalde eisen voldoet. De specifieke organisaties en verenigingen gaven aan behoefte te hebben aan de volgende vrijwilligers: Taalcoaches Vrijwilligers die een bepaalde verantwoordelijkheid aankunnen en eventueel andere vrijwilligers kunnen aansturen. Bestuursleden, penningmeester, algemene bestuursleden. Mensen die een reanimatie cursus tegen gereduceerd tarief willen volgen en zich willen laten registreren bij de organisatie die en alarm doet uitgaan. Bestuurder, deskundigen. Mensen die activiteiten kunnen organiseren voor onze doelgroep Meer specifiek opgeleide vrijwilligers (medewerker maatschappelijke zorg) Vrijwilligers die bereid zijn om volgens rooster telefoon- of chatgespreken te voeren met mensen die behoefte hebben aan een anoniem en vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Mensen die zelfstandig de horeca en beheer van locatie kunnen doen Timmerlieden en anderen uit de bouwwereld, Mensen die van tuinieren houden, Gastvrouwen en gastheren, Mensen die voor de voor- en najaarschoonmaak. Aan mensen die toezicht willen houden, aan klussers en bestuurders. 5

7 Vrijwilligers die op onze openingstijden beschikbaar zijn Vrijwilligers met kennis van kunst en mensen met repro achtergrond Scheidsrechters Hulp bij inrichten expositie Vrijwilligers die begeleiden bij reizen voor mensen met lichamelijke beperking Website vrijwilliger (Opgeleide) sportbegeleiders. Overige opmerkingen en suggesties Organisaties en verenigingen kwamen met de volgende opmerkingen en suggesties: Faciliteren met gemeente Bekendheid in de regio. Duidelijk uitzetten van hulpvragen, hulp bij wervingsteksten. Meer bijeenkomsten om tot een betere samenwerking te komen met andere organisties. Cursus aanbod uitbreiden. Verbetering bij de organisatie en communicatie van de vrijwilligersmarkt. Graag kritisch kijken of mensen wel voldoende gemotiveerd zijn. Wellicht een rol in de maatschappelijke stages Meer leden. Misschien is het mogelijk de mensen die in de gemeente komen wonen in te schakelen en te stimuleren om zich in te schrijven als mogelijk vrijwilliger. Op dit moment hebben we alleen behoefte op het gebied van marketing en reclame. Overleg tussen verschillende organisaties organiseren over samenwerking. Kijken waar elkaar mogelijkheden/ onmogelijkheden liggen. Meewerken aan aanwas vrijwilligers. Vergaderruimte, linking pin tussen verenigingen in IJmond. Promotie van de vereniging. Goede intake voor vrijwilligers naar een organisatie gestuurd worden. Zodat we geen vrijwilligers binnen krijgen die niet geschikt zijn voor vrijwilligerswerk. Cursussen voor vrijwilligers. Gezamelijke advertentie ruimte. Bijeenkomsten met andere organisaties waar vrijwilligers actief zijn. 6

8 Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de medewerkers van de Vrijwilligerscentrale. Ze vinden dat je met de medewerkers goed afspraken kunt maken en dat deze goed opgevolgd worden (gemiddeld = 7,6). Ook vinden ze de medewerkers klantvriendelijk ( = 8,2) en deskundig ( = 7,5). Organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de manier waarop medewerkers uitleg geven over de verschillende diensten van de Vrijwillgerscentrale ( = 7,4). Ze zijn gemiddeld tevreden over de alternatieven die geboden worden indien de Vrijwilligerscentrale hen niet kan helpen ( = 6,4). De n zijn genuanceerd in Tabel 3. Tabel 3. Gemiddelde, standaarddeviatie en percentage van onder, op en boven van de tevredenheid Item Tevredenheid Standaarddeviatie Vrijwilligerscentrale % onder % % boven Ondersteuning 6,5 2,08 22,0 39,0 39,0 Informatievoorziening 6,8 1,93 18,6 33,9 47,5 Medewerkers Afspraken maken 7,6 1,68 1,7 40,7 57,6 Klantvriendelijk 8,2 1,50 0,0 23,7 76,3 Deskundig 7,5 1,47 0,0 42,4 57,6 Uitleg over diensten 7,4 1,58 3,4 39,0 57,6 Geboden alternatieven 6,4 1,80 13,6 57,6 28,8 7

9 Diensten van de Vrijwilligerscentrale Concreet aan de Vrijwilligerscentrale Op de vraag wat de organisaties en verenigingen tot nu toe concreet aan de Vrijwilligerscentrale hebben gehad werd vooral genoemd dat de Vrijwilligerscentrale geholpen heeft met het aanleveren van nieuwe vrijwilligers (39,0 %). Vaak zijn organisaties en verenigingen (zeer) tevreden over deze bemiddeling. Een enkeling noemt dat er vrijwilligers door waren gestuurd die veel werk hebben gekost. 22,0 procent van de organisaties en verenigingen geeft aan ondersteuning of contact bij maatschappelijke stage te hebben gehad of dat er MaS stagiaires zijn geplaatst. Verder werd genoemd: de vrijwilligersmarkt, NL doet, workshops, vacatures plaatsen, de beursvloer, informatieverstrekking, verkiezing vrijwilliger van het jaar en een zuil van de Vrijwilligerscentrale in de hal. Gebruik en kennis van diensten van de Vrijwilligerscentrale Van de genoemde diensten in het klanttevredenheidsonderzoek gaf 67,8% van de organisaties/verenigingen aan dat ze gebruik maken van de vacaturebank, 42,4% van de organisaties/verenigingen doet mee aan NL doet, de beursvloer en/of de vrijwilligersmarkt, 33,9% maakt gebruik van de Vrijwilligerscentrale bij het vormgeven van maatschappelijke stages, 32,2% van de organisaties/verenigingen maakt gebruik van informatie, advies en ondersteuning, 13,6% van de organisaties/verenigingen heeft een cursus of workshop gevolgd (Tabel 4 en Figuur 4). De organisaties en verenigingen gaven aan iets boven gemiddeld op de hoogte te zijn van de diensten die aangeboden worden bij de Vrijwilligerscentrale ( = 6,8). Het is genuanceerd in Tabel 5. Tabel 4. Percentage van afgenomen diensten Dienst Percentage Vacaturebank (zowel MaS als overige vrijwilligers) 67,8 NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt 42,4 Vormgeven maatschappelijke stage 33,9 Informatie, advies en ondersteuning 32,2 Cursussen/ workshops 13,6 8

10 Vacaturebank (zowel MaS als overige vrijwilligers) NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt Vormgeven maatschappelijke stage Informatie, advies en ondersteuning Cursussen/ workshops 0 Figuur 4. Staafdiagram van het percentage van de organisaties en verenigingen die gebruik maken van de genoemde dienst 9

11 Toegevoegde waarde van de aangeboden diensten De organisaties en verenigingen gaven aan dat de diensten die de Vrijwilligerscentrale aanbied gemiddeld tot bovengemiddeld van toegevoegde waarde zijn. NL doet, de beursvloer en vrijwilligersmarkt vinden organisaties en verenigingen de meeste toegevoegde waarde hebben ( = 6,7) gevolgd door informatie, advies en ondersteuning ( = 6,1). Het vormgeven van maatschappelijke stage ( = 5,5) vonden de organisaties en verenigingen gemiddeld van toegevoegde waarde. Cursussen/ workshops (= 4,7) vonden organisaties en verenigingen (onder) gemiddeld van toegevoegde waarde. De n zijn genuanceerd in Tabel 5. Vervolgens is er een selectie gemaakt: in hoeverre vinden de organisaties en verenigingen die ook daadwerkelijk gebruik maken van de genoemde dienst deze dienst van toegevoegde waarde? Door deze selectie gebeurde het volgende met de toegevoegde waarde van de diensten. Vooral het Vormgeven van de maatschappelijke stage (MaS) werd positiever beoordeeld door de organisaties en verenigingen die gebruik maken van deze dienst (=7,5). Ook de overige diensten werden na deze selectie beter beoordeeld: informatie, advies en ondersteuning (=6,5), cursussen/workshops (=6,0), NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt (=7,3). Hieruit kan geconcludeerd worden dat vooral de organisaties en verenigingen die geen gebruik maken van de diensten deze minder van toegevoegde waarde vinden. De n zijn genuanceerd in Tabel 5. Tabel 5. Op de hoogte van diensten en toegevoegde waarde van diensten Item Waarde Standaarddeviatie % onder % % boven Op hoogte van dienst 6,8 1,89 15,3 37,3 47,5 Diensten (alle organisaties en verenigingen) Informatie, advies en ondersteuning 6,1 2,06 28,8 35,6 35,6 Vormgeven MaS 5,5 2,49 42,4 27,1 30,5 Cursussen/workshops 4,7 2,09 52,5 35,6 11,9 NL doet, beursvloer, vrijwilligersmarkt 6,7 2,59 25,9 25,9 50,0 Diensten (alleen organisaties en verenigingen die gebruik maken van genoemde dienst) Informatie, advies en ondersteuning (19*) 6,5 1,61 15,8 (3*) 47,4 (9*) 36,9 (7*) Vormgeven MaS (20*) 7,5 1,57 5,0 (1*) 30,0 (6*) 65,0 (13*) Cursussen/workshops (8*) 6,0 1,51 25,0 (2*) 50 (2*) 25,0 (2*) NL doet, beursvloer, Vrijwilligersmarkt (25*) 7,3 2,51 8,0 (5*) 12,0 (3*) 80,0 (16*) Bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid 7,8 1,58 1,7 32,2 66,1 Bereikbaarheid post/ 7,9 1,55 1,7 27,1 71,2 * = het aantal verenigingen en organisaties (i.v.m. het lagere aantal verenigingen en organisaties). 10

12 Contact met Vrijwilligerscentrale Hoe zijn verenigingen en organisaties in aanraking gekomen met de Vrijwilligerscentrale? De meeste organisaties en verenigingen gaven aan dat ze in aanraking gekomen zijn met de Vrijwilligerscentrale doordat ze benaderd zijn door de Vrijwilligerscentrale (44,1%). Een groot deel van de organisaties en verenigingen gaf aan in aanraking te zijn gekomen met de Vrijwilligerscentrale door georganiseerde evenementen zoals de vrijwilligersmarkt (32.2%). Meer dan 10 procent (10,2%) gaf aan in aanraking te zijn gekomen met de Vrijwilligerscentrale via het internet. 8,5 procent gaf aan in aanraking gekomen te zijn met de Vrijwilligerscentrale via de krant en ook 8,5 procent gaf aan in aanraking gekomen zijn met de Vrijwilligerscentrale via de gemeente. Een klein deel gaf aan in aanraking gekomen te zijn met de Vrijwilligerscentrale via vrienden/bekenden (6,8%) of posters/folders of flyers (5,1%). Geen van de organisaties of verenigingen gaf aan in contact te zijn gekomen via tv/radio. Opties die genoemd zijn bij overig: zelf contact opgenomen (5,1%), via collega s (3,4%), weet niet meer (3,4%) of via de MaS (3,4%). Aantal keren van contact De meeste organisaties en verenigingen hebben regelmatig contact met de Vrijwilligerscentrale, 13,6% gaf zelfs aan meer dan 15 keer per jaar contact te hebben en 13,6% procent gaf aan tussen de 5 en 15 keer per jaar contact te hebben. De meeste organisaties en verenigingen hebben 1 tot 5 keer per jaar met de Vrijwilligerscentrale (57,6%). Iets meer dan 10 procent (10,2%) gaf aan dat ze in totaal 1 á 2 keer contact hebben gehad en 5,1 % gaf aan dat dit de eerste keer is dat ze contact hebben met de Vrijwilligerscentrale (Figuur 5). Eerste keer contact In totaal 1 á 2 keer 1-5 keer per jaar 5-15 keer per jaar Meer dan 15 keer Figuur 5. Het aantal keren contact met de Vrijwilligerscentrale Bereikbaarheid De organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de bereikbaarheid van de Vrijwilligerscentrale per telefoon ( = 7,8) en de bereikbaarheid per mail/post (=7,9). De n zijn genuanceerd in Tabel 5. 11

13 Nieuwsbrief De nieuwsbrief wordt goed gelezen door de organisaties en verenigingen, slechts 11,9% gaf aan de nieuwsbrief nooit te lezen, 55,9% gaf aan de nieuwsbrief altijd te lezen en 32,3% leest de nieuwsbrief soms. De voornaamste reden waarom organisaties en verenigingen de nieuwsbrief niet lezen is dat ze deze niet ontvangen, niet weten of ze deze ontvangen of dat ze denken dat deze voor hun niet van toegevoegde waarde is. De nieuwsbrief wordt goed beoordeeld. Organisaties en verenigingen zijn bovengemiddeld tevreden over de nieuwsbrief in het algemeen ( = 7,2) en de inhoud van de nieuwsbrief ( 7,1). De n zijn genuanceerd in Tabel 6. Bijna alle organisaties en verenigingen gaven aan de nieuwsbrief per te willen ontvangen (96,2%), slechts 3,9% gaf aan de nieuwsbrief per post te willen ontvangen. Hier moet wel de aantekening bij worden gemaakt dat de uitnodiging van dit onderzoek per is gestuurd en mogelijk vooral de mensen zijn bereikt die (actiever) gebruik maken van hun . Tabel 6. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de nieuwsbrief. Item Tevredenheid Standaarddeviatie % onder % % boven Nieuwsbrief algemeen 7,2 1,45 3,4 39,0 45,8 Nieuwsbrief inhoud 7,1 1,34 3,4 39,0 45,8 12

14 Website Een groot deel van de organisaties en verenigingen maakt gebruik van de website (62,7%). Alle onderdelen van de website worden bovengemiddeld positief beoordeeld: de informatie op de website ( = 7,2), de gebruiksvriendelijkheid van de website ( = 6,8), de zoekfunctie in de vacaturebank ( = 6,6), de vormgeving van de vacatures ( = 6,9), de diversiteit van de vacatures (gemiddeld = 6,6). Het aantal vacatures op de vacaturebank vonden sommige organisaties iets teveel ( = 6,6, waarbij een waarde van 1 te weinig is en een waarde van 10 teveel). Bijna 60 % van de organisaties en verenigingen vind de hoeveel vacatures precies goed: niet teveel en niet te weinig vacatures. De n zijn genuanceerd in Tabel 7. Tabel 7. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de website. Item Tevredenheid Standaarddeviatie % onder % % boven Informatie website 7,2 1,52 5,4 40,5 54,1 Gebruiksvriendelijkheid 6,8 1,85 16,2 32,4 51,3 Zoekfunctie vacaturebank 6,6 1,99 18,9 35,1 45,9 Vormgeving vacatures 6,9 1,86 10,8 37,8 51,3 Diversiteit vacatures 6,6 1,25 10,8 48,6 40,5 Aantal vacatures (1= weinig, 10 = teveel) 6,6 1,76 5,4 59,5 35,1 13

15 Doelgroepen Vrijwilligers Organisaties en verenigingen werken met verschillende doelgroepen vrijwilligers. De meeste organisaties en verenigingen werken met mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen (71,2%) of mensen in een uitkeringssituatie of pensionering (67,8%). Bijna de helft van de organisaties en verenigingen (45,8%) werkt met leerlingen die een maatschappelijke stage lopen en 37,3 procent werkt met mensen die tijdelijk werkloos zijn. 27,1 procent van de organisaties en verenigingen werkt met mensen met een beperking. Slechts 10,2 procent werkt met nieuwkomers die in willen burgeren (Figuur 6). Tabel 8. Overzicht van percentage van doelgroepen vrijwilligers Doelgroep Percentage Mensen met een beperking 27,1 Mensen die tijdelijk werkloos zijn 37,3 Nieuwkomers die willen inburgeren 10,2 Mensen in uitkeringssituaties of pensionering 67,8 Mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen 71,2 Leerlingen die een maatschappelijke stage lopen 45, Mensen die naast hun betaalde baan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk doen Mensen in uitkeringssituaties of pensionering Leerlingen die een maatschappelijke stage lopen Mensen die tijdelijk werkloos zijn Mensen met een beperking Nieuwkomers die willen inburgeren Figuur 6. Percentages van organisaties en verenigingen die werken met de genoemde doelgroep. 14

16 Belemmeringen om niet met bepaalde doelgroepen te werken. Aan organisaties en verenigingen is gevraagd of er belemmeringen zijn om met een bepaalde doelgroep te werken en wat deze belemmeringen dan zijn. 16,9 procent van de organisaties en verenigingen gaf aan dat het niet (voldoende) spreken van de Nederlandse taal een belemmering is. 8,5 procent van de organisaties en verenigingen gaf aan dat het lastig is om mensen met een beperking aan te nemen als vrijwilliger, hierbij wordt vaak de reden genoemd dat ze deze doelgroep onvoldoende begeleiding kunnen geven. 5,1 procent van de organisaties gaf aan dat het er sprake moet zijn van een goede balans. Verder werd genoemd: Mensen moeten zelfstandig de trap op kunnen. Betaald werk mag niet verdrongen worden door vrijwilligerswerk. Goed mondeling contact kunnen nemen en goed mondeling verstaanbaar. In staat zijn om te reanimeren. In het verleden negatieve ervaringen met mensen die (tijdelijk) werkeloos zijn. Ondersteuning van mensen thuis kan niet gedaan worden door maatschappelijke scholieren, doelgroep is te complex. In staat zijn om langs de kant te lopen en reddend zwemmen i.v.m. veiligheid. Onze vrijwilligers dienen enige kennis over de ziekte te hebben en bestuurders dienen zelf een vorm van deze ziekte te hebben. Verklaring van goed gedrag. Vrijwilliger moet met ouders en kinderen om kunnen gaan. Omgang met kunst vergt voorzichtigheid en deskundigheid. Voor maatschappelijke stages maken wij te kort uren. Men mag niet te jong zijn. Tieners zijn als begeleiding dus niet geschikt. Mensen die geen ervaring hebben met onze doelgroep zijn moeilijk te plaatsen. De voorwaarde is dat de vrijwilliger in staat is om de doelgroep te begeleiden en te leiden. En bereid is om informatie over de doelgroep tot zich te nemen en ernaar te handelen. Mensen met een sollicitatieplicht kunnen maar voor een korte tijd bij ons werken. 15

17 Behoefte en aanbod Behoefte aan cursussen De Vrijwilligerscentrale is benieuwd of er behoefte is aan bepaalde cursussen. 17,0 procent heeft behoefte aan BedrijfsHulpVerlening en ook 17,0 procent heeft behoefte aan een cursus Sociale vaardigheden/omgang. 13,6 procent heeft behoefte aan een cursus omgaan met cultuurverschillen. 11,9 procent van de organisaties en verenigingen wil graag een cursus voorzitten en notuleren en 11,9 procent wil een cursus omgaan met pubers. 8,5 procent gaf aan behoefte te hebben aan een taal cursus, 6,8 procent heeft behoefte aan een cursus omtrent financiën, 3,4 procent aan een cursus sociale hygiëne (Tabel 9 en Figuur 7). De cursussen die genoemd werden bij overig waren: werven van vrijwilligers, netwerken, omgaan met ouderen (ziektebeeld van ouderen), media, communicatie en pr, redactie werk, marketing en reclame, websites maken, scheidsrechter. De organisaties en verenigingen gaven aan het meeste behoefte te hebben aan een cursus sociale netwerkbenadering. Helaas denken wij dat deze dienst (deels) verkeerd is geïnterpreteerd. Een cursus sociale netwerkbenadering is namelijk een cursus om andere mensen te leren hun sociale netwerk te activeren (een mantelzorger die hulp leert vragen aan naaste familie, vrienden enz). Wij denken dat sommige organisaties of verenigingen dachten dat het hier ging om het sociale netwerk vanuit het oogpunt media (dus facebook, linked-in, hyves etc.), omdat bepaalde organisaties en verenigingen die naar ons inzicht niks hebben aan een cursus sociale netwerkbenadering (sport, cultuur etc.), hebben ingevuld dat ze behoefte hebben aan deze cursus. Tabel 9. Percentage van verenigingen en organisaties die behoefte hebben aan genoemde dienst. Cursus Percentage Voorzitten, notuleren 11,9 Financiën 6,8 BedrijfsHulpVerlening 17,0 Sociale hygiëne 3,4 Taal cursus 8,5 Een cursus omgaan met cultuurverschillen 13,6 Een cursus omgaan met pubers 11,9 Sociale netwerkbenadering 33,9 Sociale vaardigheden/omgang 17,0 16

18 Sociale netwerkbenadering BedrijfsHulpVerlening Sociale vaardigheden/omgang Een cursus omgaan met cultuurverschillen Voorzitten, notuleren Een cursus omgaan met pubers Financiën Sociale hygiëne Figuur 7. Percentage van organisaties en verenigingen die behoefte hebben aan genoemde cursus. Cursussen overkoepelend aanbieden Bijna 30 procent (28.8%) van de organisaties en verenigingen gaf aan informatie te kunnen uitwisselen of cursussen te hebben die interessant zijn voor collega-organisaties. Het betreft dan de volgende informatie of cursussen: Maatschappelijke stage; groot aanbod van trainingen en workshops. Groot aanbod van trainingen en workshops. Diverse over vrijwilligerswerk. Klik en tik (het internet op) of faciliteren bij andere cursussen. Reanimatie cursus met AED. Voornemens om een aantal cursussen te gaan ontwikkelen voor onze vrijwilligers; rolstoelrijden, omgaan met dementie, omgaan met ouderen. Informatie over verslaving. Breed aanbod van cursussen en workshops. Informatie over interculturele verschillen, over taalverwerving, omgaan met anderstaligen. Dementie en rolstoeltraining. Cursus EHBO, reanimatie en AED. 17

19 Problemen en omgang met vrijwilligers De deelnemende organisaties en verenigingen gaven vooral aan dat het een probleem voor ze is om vrijwilligers te vinden ( = 7,0) en dat het voor bepaalde taken lastig is een vrijwilliger te vinden ( = 7,2). Over het algemeen hebben ze minder problemen om voor een vrijwilliger een taak te vinden die goed bij hen past ( = 4,9). Organisaties en verenigingen gaven aan dat ze niet kampen met het probleem dat vrijwilligers niet langdurig bij de vereniging/organisatie blijven ( = 4,3). De n zijn genuanceerd in Tabel 10. De deelnemende organisaties en verenigingen gaven aan te vinden dat ze hun vrijwilligers voldoende blijk van waardering geven ( = 8,1). Verder hebben vrijwilligers vaak inspraak ( = 7,9) en worden vrijwilligers gedeeld in de verantwoordelijkheid ( = 7,8). De organisaties en verenigingen vinden dat zij hun vrijwilligers het gevoel geven dat zij onderdeel zijn van de organisatie ( = 8,3). De n zijn genuanceerd in Tabel 10. Tabel 10. Tevredenheid, standaarddeviatie en percentages onder, op en boven over de problemen en omgang met vrijwilligers. Item Eens/oneens (1= oneens, 10=eens) Standaarddeviatie % onder % % boven Vrijwilligers kortdurig 4,3 2,27 67,8 20,3 11,9 Lastig vrijwilliger vinden 7,0 2,47 20,3 20,3 59,3 Voor vrijwilliger taak 4,9 2,01 50,8 33,9 15,3 Voor taak vrijwilliger 7,2 2,47 20,3 16,9 62,7 Voldoende waardering 8,1 1,92 6,8 16,9 76,3 Vrijwilligers hebben inspraak 7,9 2,21 11,9 16,9 71,2 Vrijwilligers hebben verantwoordelijkheid 7,8 1,95 5,1 27,1 67,8 Vrijwilligers voelen zich onderdeel van organisatie 8,3 2,02 11,9 16,9 71,2 18

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport 10-2458e Inhoud 1. Inleiding... 1 2. De Gemeenten... 3 2.1 Beleidsmatige

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff Kwaliteit in beeld Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Voorwoord Patiëntenorganisaties en Prinses Beatrix

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie