Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan"

Transcriptie

1 Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Inleiding In Noordoost Fryslan werken de zes gemeenten en de provincie al enkele jaren samen. Dit doen zij samen met diverse regionale partners waaronder Wetterskip, ONOF, NFW, ondernemers en maatschappelijke partijen. Dit samenwerkingsverband heet Netwerk Noordoost. Vanuit deze samenwerking heeft de regio in het kader van Talint foar Fryslan (TFF) ingestoken op een regionale aanpak. Het doel is om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de regio te halen uit de kansen die zich hier in het kader van Talint foar Fryslân voordoen. Ook ontstaat er zo een netwerk tussen de Talinten onderling maar ook tussen de diverse ondernemers en overheden. Regionaal opleidingsplan Noordoost Fryslan Een van de onderdelen van deze regionale aanpak is het regionale opleidingsplan. Noordoost Fryslan heeft dit plan opgesteld, de provincie is akkoord met dit regionale opleidingsplan. Op basis van de profielen van de verschillende TFF vacatures in de regio is het regionaal opleidingsplan Noordoost Fryslan opgesteld. Het bevat een divers aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops voor de trainees in Noordoost Fryslân. Elke deelnemende partij kan in dit kader 70 uren afnemen van dit regionale opleidingsplan. Daarnaast zorgt elke deelnemer zelf nog voor de invulling van de overige 30 uur. Dit dient ook als zodanig te opgegeven in de opleidingsformat die bij de provincie moet ingediend. De werkgever is niet verplicht deel te nemen aan het regionale opleidingsplan.

2 Invullen Provinciaal format opleidingsplan Elke aanvrager vult per trainee een opleidingsplan in voor 100 uur wat ingediend wordt bij de provincie Fryslan. Hiervoor vult de aanvrager zelf 30 uur in. Voor de overige 70 uur kan hij verwijzen naar dit regionaal opleidingsplan. Dit regionaal opleidingsplan dient INGEVULD bij de provinciale aanvraag te gevoegd. Dit invullen gebeurt door met een kruisje (X) aan te geven voor welke 70 uur uit het regionale plan in principe geopteerd wordt. In de kolom erachter kan vervolgens het aantal uren ingevuld omdat voor een aantal onderdelen per kan afgenomen (bijvoorbeeld 3 masterclasses Europa; dit zijn 3 onderwerpen; sociaal/zorg- water/duurzaamheidinnovatie/mkb- het is mogelijk om niet aan alle 3 maar aan 1 masterclass deel te nemen). Het is mogelijk om in de uren aanpassingen door te voeren, wanneer blijkt dat dit in de loop van het jaar beter aansluit bij de wensen en behoefte van werkgever en trainee. Hierdoor kan er continu maatwerk geboden met uiteindelijk doel een zo goed mogelijk aansluitende opleidingsbehoefte voor de trainee.

3 Deelname 70 uren uit het regionale opleidingsplan Afhankelijk van de vraag van de trainees of hun werkgever, kunnen de verplichte 70 uren voor één jaar ingevuld. De trainee meldt zich bij Sylvia Bosma van Netwerk Noordoost met het (in overleg met de werkgever) ingevulde regionale opleidingsplan. Werkgever en/of Talint kunnen ook contact opnemen met Sylvia Bosma om op basis van een nadere toelichting een keus te maken in de aangeboden opleidingsuren. Sylvia Bosma zorgt ervoor dat zij per afgenomen opleiding een paraaf krijgt van de trainee en zet zelf een paraaf. Maatwerk tijdens TFF periode Voor sommige trainingen geldt zowel een maximumaantal als een minimumaantal deelnemers. Werkgevers kunnen bij Netwerk Noordoost kenbaar maken of er aanvullende opleidingsbehoefte nodig is. In de gezamenlijkheid zal dan bekeken of maatwerk, danwel regionale aanvulling mogelijk is. Afhankelijk van de definitieve opleidingsbehoefte is tussentijdse aanpassing van de uren mogelijk. We beginnen de start van Talint foar Fryslân met een gezamenlijke kick-off en persmoment. Hierdoor kunnen de Talinten ook onderling voor optimale afstemming en dynamiek gaan zorgen in de regio! Sylvia Bosma-van der Vliet Communicatieadviseur Netwerk Noordoost Streekhûs Noardeast Fryslân Florynwei 3C 9251 MP Burgum Burgum, 26 maart 2014

4 Opleidingsplan Noordoost Fryslân A. Wat B. Hoe C. Aantal uren ALGEMEEN NETWERK EN KENNISDELING Kick-off trainees Kick-off voor alle trainees in de regio waarin verwachtingen en doelstellingen gedeeld. Afsluitende Afsluitende waarin resultaten en successen gedeeld. D. Datum (indicatief) uitgevoerd + locatie 2 Medio juni 2 Medio april IN TE VULLEN DOOR WERKGEVER (X) IN TE VULLEN DOOR WERKGEVER AANTAL UREN E. Naam + functie + paraaf trainer F. Paraaf trainee ALGEMENE VAARDIGHEDEN Social media Kennis; Gebruik en 2 x4 Mei en S. Hania invloed social media januari Scrum Workshop scrum 2x4 Mei S. Hania Training gericht op Leergang; 2x4 juni G. Duursma presentatietechniek Klantbenadering/communicatieve vaardigheden Schriftelijke Training; Hoe schrijf ik een 4 Mei Kenniswerkplaats vaardigheden goede brief Schriftelijke Training; Hoe schrijf ik een 4 Juni vaardigheden beleidsstuk Werkethiek Leergang; persoonlijke 2x4 Oktober werkgeverteams

5 ontwikkeling werkethiek 2015 Maart 2015 Notuleren Training; (digitaal) notuleren 2x4 Mei en januari Kenniswerkplaats INHOUDELIJKE KENNIS Werken bij de Kennis; Hoe werkt gemeente de gemeente? Europese wet- en Kennis; Invloed, regelgeving kansen, bedreigingen van Europa op de diverse projecten en regionale thema s 4 Mei 2x4 Februari 2015 SNN Europese invloed op financiering projecten Bereikbaarheid in de regio Kennis Braindrain regio Ondernemerschap Civiele techniek 3 masterclasses met 10 thema s passend binnen opleiding en vakgebied Leergang; Nieuwe openbaarvervoersystemen van de toekomst Kennis over onderwijs en regionale ontwikkeling Kennisen (met ondernemers) over export, zzp etc. Kennis; complexe bouwwerken 3x3 Kan per 17 april, 15 mei en 28 mei 2 juni A3+A8 Door diverse Europese contactpersonen O.a. vanuit VRA/SNN etc. 3 juni Dineke Wagenaar 5x2 Kan per 2x4 Kan per Hele jaar Hele jaar ONOF Projectleiders De Centrale As

6 Risicomanagement Regionale opgave demografische transitie GLB en de toekomstige kansen Glasvezel en belang voor de regio Politiek doe je zo Innovatie in de agrotechniek Innovatie in de regio Regiobranding Aanbesteding Planologie Kennis; Risicomanagement projecten 2x4 Hele jaar Projectleiders De Centrale As Kennis: 4 16 KNN+Netwerk Kennisnetwerk Noord Nederland september Noordoost over demografische ontwikkeling Kennis over GLB; 2 november Ingrid van Huizen landbouw en regionale ontwikkeling Kennis; glasvezel 2x4 oktober Achtkarspelen Kennis; Werking politieke besluitvorming/lobby etc. Kennis ; innovatie en agrobranche Leergang; innovatie in de regio middels diverse regionale en Leergang; Hoe positioneer je de regio wonen/werken/recreëren Leergang; wet en regelgeving rondom aanbesteden. Kansen grijpen. Kennis; Procedures voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen 3x2 november Griffier + DO + politieke partij 3 november WUR 4x2 Kan per Hele jaar Innovatiehuis Lauwersdelta Buitenpost 2x4 november Bijeenkomsten i.s.m. Kenniswerkplaats en dwaande 4 Oktober Jitske Prins 3 Oktober De Centrale As Investeren en Leergang; Bedrijfseconomie 4 september Via ONOF?

7 rendement Duurzaamheid Kennissessies Leergang; Duurzaamheidregionale toepassingen, samenwerkingsvormen. Kennissessies met betrekking tot onderzoeken Kenniswerkplaats 4 Februari x2 Kan per Hele jaar Bijeenkomst Kennis over 2 december kringloopdenken kringloopdenken Kwaliteit leefomgeving in Kennisen bij Nationale Parken over 2x4 Oktober en maart Noordoost Fryslân kenmerkende natuur in de regio met veldbezoek Wonen en werken Leergang; 2x3 Oktober in Noordoost Fryslân Ondernemersnetwerken, structuurversterking, detailhandel * Totaal: 182 uur *) dit opleidingsplan kan, op aanvraag naar behoefte, uitgebreid, danwel aangevuld Het hierboven ingevulde opleidingsplan is van Organisatie Contactpersoon werkgever Telefoonnummer contactpersoon adres contactpersoon Naam trainee Woonadres trainee Opleidingsniveau

8 adres trainee Telefoonnummer trainee

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar 2012-2015 het groene leven www.groenewelle.nl WWW.GROENEWELLE.NL strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan 2012-2015 De Groene Welle: brug naar

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken Eindverslag pilotfase cursus Weten, wensen, werken Daphne Jansen Mieke Rijken NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd.

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd. BESTUURSVERSLAG Inleiding De werknemersorganisatie FNV Kunsten Informatie en Media (hierna: FNV KIEM ) en de werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten (hierna:

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie