HANDLEIDING. Notuleren: Vergadering De Kempenaer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Notuleren: Vergadering De Kempenaer"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Notuleren: Vergadering De Kempenaer

2 Hoedemaker Training en Advies In Nederland en België uitgebracht door: TFC Training Facilities Center, Velp (Nederland) / Bestelnummer handleiding: Handleiding voor het gebruik van het TFC-programma nr.: 3556 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

3 Inhoud Blz. Inleiding... 5 Over Notuleren: Vergadering De Kempenaer... 5 Inhoud pakket... 5 Situatieschets... 7 De agenda... 7 De vergadering... 8 Script Script vergadering De Kempenaer Cursistenmateriaal Informatie voor de cursist - Beknopt verslag Informatie voor de cursist - Notuleren Agenda Verslag van de vergadering Actiepuntenlijst Notuleren: Vergadering De Kempenaer 3

4 4 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

5 1. Inleiding Over Notuleren: Vergadering De Kempenaer Inhoud pakket 1. Deze handleiding voor de trainer/docent met suggesties, het verslag van de vergadering en achtergrondinformatie. 2. Informatie voor de cursist (handouts). 3. DVD of Video met de registratie van de vergadering. 4. Voorbeeld van het vergaderverslag met actiepuntenlijst. Doel/toepassing 1. Oefenen met notuleren in een tamelijk complexe situatie. 2. Onderscheiden feiten en meningen. 3. Herkennen vergaderorde. Methode Notuleren: Vergadering De Kempenaer is een oefening in het kader van uw cursus/training notuleren. 1. U schetst de situatie waarin de cursist als notulist van deze vergadering terecht gaat komen (zie volgende bladzijde). 2. De film kan in zijn geheel (ca. 32 minuten) maar ook in delen (per agendapunt) gebruikt worden. De scènes worden op de DVD afzonderlijk aangegeven. Gedeeltelijk gebruik van de videoversie vergt voorbereiding door de docent. 3. De film wordt afgespeeld en de cursist maakt aantekeningen. 4. De notulen worden door de cursist uitgewerkt en bij u ingeleverd. 5. U beoordeelt de notulen en levert zonodig commentaar. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 5

6 6 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

7 2. Instructies voor toepassing Situatieschets Het programma toont de registratie van één van de vergaderingen van een commissie die de bouw van een cultureel centrum begeleidt. De film start direct met de betreffende vergadering en bevat dus niet een schets van de situatie, die de notulist onder werkelijke omstandigheden wél zou kennen. Deze situatie is niet eenvoudig en verdient vooraf toelichting. Een schets van de situatie wordt daarom schriftelijk bijgeleverd. U kunt deze aan uw cursist(en) uitdelen en/of mondeling bekend maken. Op handout 1 staan instructies voor het schrijven van een beknopt verslag; handout 2 bevat algemene notuleerinstructies. Handout 3 bevat de agenda van de vergadering; het verslag en de actiepuntenlijst vindt u op handout 4 en 5. De vergadering wordt wél voorafgegaan door een voorstelronde zodat de cursist de gezichten van de deelnemers kan plaatsen. De agenda De vergadering is klassiek opgebouwd: 1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Start bouw 'De Kempenaer' 5. Aanpassing Bouwplan: overkapping Kempenaerstraat 6. Functie van het centrum en bezwaren uit de buurt 7. Rondvraag 8. Sluiting Notuleren: Vergadering De Kempenaer 7

8 De vergadering De voorzitter handelt het overleg volgens de agenda af. De belangen lopen echter sterk uiteen. Op een aantal momenten kunnen deelnemers niet wachten tot hun onderwerp aan de orde is of onderstrepen zij nog eens wat al besproken is. Hoewel de voorzitter daarbij ingrijpt kan dat tot onduidelijkheid leiden. Beoogd is voor de cursist een licht verwarrende situatie te scheppen. Deels worden onderwerpen onder het verkeerde agendapunt besproken. Dit dient wel genotuleerd te worden, maar bij uitwerking onder het juiste agendapunt in het verslag te worden gezet. De cursist dient dus de agenda scherp in de gaten te houden en zal zich moeten richten op de sturende rol van de voorzitter. Om daarin behulpzaam te zijn sluit de voorzitter elk punt af met een samenvatting, conclusie en weergave van de afspraken. De vraag hierbij is dan vanzelfsprekend of de notulist daarmee bij elk punt kan volstaan Tip: Zet voor een meer interactieve aanpak band of DVD steeds stil vóór de samenvatting van de voorzitter en vraag cursisten zelf eerst een samenvatting te formuleren. Gevorderde cursisten moeten zonder waarschuwing vooraf (of onderbreking) in staat zijn een ordelijk verslag op te stellen. Afhankelijk van uw oordeel over hun ervaring, zullen beginnende cursisten vooraf gewezen moeten worden op de (lichte) verwarring en de regulerende rol daarin van de voorzitter. Deelnemers van de vergadering van Eeden: Voorzitter en beoogd directeur van het nieuwe centrum de Zwaan: Bouwondernemer en projectontwikkelaar Quatsteniet: Ambtenaar van Culturele Zaken 8 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

9 de Zwet: Vertegenwoordiger vanuit de buurt Lindemans: Marketing & Communicatie Stadsdeel Machteld Kooymans: Horeca-uitbaatster Afwezig is: Hans Gradius: Architect Notuleren: Vergadering De Kempenaer 9

10 10 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

11 3. Script Script vergadering De Kempenaer Welkom allemaal bij deze vergadering. Goed dat jullie er zijn; jammer genoeg kon Hans vandaag niet komen; hij moest zijn moeder verhuizen naar het bejaardentehuis Misschien is het goed dat een ieder zich nog even voorstelt, want volgens mij kent niet iedereen elkaar. (rondje naam + functie) Laten we meteen naar punt 2 van de agenda gaan: de notulen van de vorige vergadering. Pagina 1. Pagina 2.. Machteld Ja, op pagina 2 bij punt 3 staat dat ik heb gesproken over 300 m2, dit moet zijn 30! Oké, dat noteren we, verder nog iets over Pagina 2?.Pagina 3? De actiepuntenlijst? Ja, actiepunt 2 is gedaan, kan van de lijst af. Actiepunt 6 ben ik mee bezig, gaat wat meer tijd kosten. Ik denk dat ik een week extra nodig heb. Goed, als jullie het geen bezwaar vinden, komt de uitslag van punt 6 een week later. Verder nog opmerkingen over het verslag? Nee? Dan wordt het hierbij goedgekeurd en gaan wij over naar punt 3 op de agenda: Mededelingen en ingekomen stukken Ja, er is een offerte binnengekomen van de firma Schagen voor de inrichting van de zalen. 't Lijkt me wat aan de hoge kant, toch? Ik stel voor om meer offertes aan te vragen, zodat we in de volgende vergadering hieruit een keuze kunnen maken. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 11

12 Wie gaat dat doen? Dat zal ik wel doen Goed, verder is er een Bouwplan binnengekomen, althans een aanpassing op het bouwplan, van onze architect. Zoals jullie zien heb ik dit onderwerp geagendeerd als punt 5. Dus hier komen we later op terug Dan hebben we een verslag gekregen van de vergadering van de buurtbewoners, ter kennisname, bedankt, het is goed om te weten wat er speelt bij de buurtbewoners. Ja, dat punt van die overkapping, heeft u dat goed gelezen? Dat willen we niet hoor! Daar gaan we het straks over hebben bij punt 6, Verder, oh ja, ik kreeg deze week een telefoontje van Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam. Zij hebben toestemming gekregen voor een uitbreiding van hun foyer. Ze hoorden van Horeca Nederland dat wij ook bezig zijn met onze foyer en wilden daar eens over van gedachten wisselen. Zullen we daar naar toegaan, Machteld? Misschien valt er nog wat op te steken van hun ideeën? Machteld Ja, ach, ik heb natuurlijk een zee aan ervaring en het moet niet zo zijn dat wij alles voor hen gaan zitten bedenken, hè! Maar goed, als jij het een goed plan vindt wanneer had je gedacht? Ergens eind volgende week, ik zal ze vragen wanneer het hen schikt. En dan nu punt 4 van de vergadering. Ik mag wel zeggen dat ik meer dan verheugd ben dat de bouw nu definitief is begonnen... (onderbreekt meteen) Ja, en ik heb voor ieder die dat even wil zien, ik kan me voorstellen dat dat wel aardig is, heb ik het fotoboek meegenomen van het slaan van de eerste paal. En als aardigheidje van ons bedrijf heb ik voor iedereen ook een uitvergroting meegenomen van het heugelijke moment zelve. Noem het maar een heugelijk moment. Ik begrijp dat het chagrijn van de buurt ook aan tafel zit, die houdt het kiekje dan nog tegoed! Ik wil er even op wijzen dat we voor de bezwaren uit de buurt een apart agendapunt hebben ingeruimd. Ik wil nu juist even alleen de start van de bouw bespreken. Wil ik graag het woord geven aan de Zwaan van Bouwbedrijf De Zwaan en Zoon. 12 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

13 Nou, zoals ik al zei: het heugelijke moment van het slaan van de eerste paal. Altijd weer een mooi keerpunt in de geschiedenis, mag ik wel zeggen. Ik heb al veel eerste palen in de grond mogen slaan, hoewel ik daar zelf zelden een hand naar uitsteek, omdat je daar de mensen zelf een plezier mee doet. Maar hij zit er dus in. En zoals gezegd gaat het daarna snel. We zitten nu in maart, dat betekent dat we voor de zomer de fundering er in moeten hebben zitten, en wat wij dan noemen het staketsel van de bouw, die moet dan ook staan. Vermits dus alle medewerking verder zonder problemen verloopt. Ik denk dat je dan doelt op die uitbreiding van het plan Ruimtelijke Ordening en het Speciale Besluit Overkapping Kempenaerstraat? Nou ja, dat ligt dus al een tijdje bij de Gemeente, en die hadden me verzekerd dat we dat dus vóór de Eerste Paal binnen zouden hebben. Nou, ik heb nu al zes keer gebeld, maar je krijgt geen sjoege. Misschien dat ik daar even iets over mag zeggen? Wat is dat voor een Besluit? Misschien dat dat meteen even mee kan nemen in zijn reactie. Nou, het is eigenlijk iets dat niet geheel onder mijn bevoegdheid valt, want je hebt daar als Ambtenaar Culturele Zaken natuurlijk eigenlijk niets mee te maken. Dit valt onder de Woonverordening, maar ik ben even gaan buurten bij mijn collega. D r ligt trouwens nog een bezwaarschrift vanuit de Buurt, ben je daar ook even over gaan buurten? Meneer de Zwet, ik heb u net al gezegd dat wij een geheel agendapunt hebben ingeruimd voor uw bezwaren en die komen hier dus even niet aan de orde. Nou, dat bezwaarschrift speelt anders wel een rol in de vertraging. Wat er dus gebeurt, in de bouwplannen van Architect Hans Gradius is dat er een overkapping komt over een deel van de Kempenaerstraat. Dat is nodig, want anders zou de kaartverkoop voor de twee theaters buiten moeten plaatsvinden. Staan ze in de regen. En dat is een probleem. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 13

14 Nee, maar nu moet de halve buurt tegen een overkapping aankijken waardoor je niet eens meer je auto voor de deur kan zien staan. Of je kinderen die buiten spelen. Ga je toch verhuizen, man? Ik zeg nu voor de laatste keer: die discussie voeren we bij punt vijf, niet nu! Goed, de Commissie Bouwverordening wil nu even herbekijken of de bezwaren vanuit de buurt wel of niet stroken met het aanvankelijke bouwontwerp van Architect Gradius. Ik heb contact gehad met Hans, en die vond het heel jammer dat hij nu niet bij de vergadering kon zijn. Maar hij is des duivels als die overkapping niet doorgaat. Nou ja, het kan ook helemaal niet meer. Want dan moeten we de kassa s inpandig gaan maken, en dat betekent dat we ongeveer een derde van de foyer moeten afhalen. Machteld Hallo? Ja, ik zeg het je maar... die gasten hier maken het echt gezellig. Machteld Maar een derde in oppervlakte? Ja, eigenlijk is dit dus al punt 4, de eventuele aanpassingen van het ontwerp van Hans Gradius mochten we er met de buurt niet uitkomen. En ik kan je verzekeren: je komt er met de buurt niet uit. Nou, misschien als we de tijd zouden krijgen, en de gelegenheid om de buurt ook het belang te laten inzien van de bouw van dit Culturele Centrum, dan zou er misschien ook wel wat genegenheid bestaan om de ongemakken voor lief te nemen. Wij nemen niks voor lief! Ik wil graag terug naar de orde van de vergadering. En dat behelst nu gewoon alleen maar de start van de bouw. Al het andere komt bij punt 4: aanpassingen bouwplan en 14 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

15 punt 5: bezwaren vanuit de buurt., de aanvang van de bouw is probleemloos verlopen? Dat kun je wel zeggen, denk ik.. Ikzelf vond dat er weinig pers was bij het heien van de eerste paal, terwijl dat toch het uitgelezen moment is voor publiciteit. We hebben alle kranten, ook alle weekbladen, en een aantal culturele tijdschriften, ook radio en televisie benaderd, maar we hebben daar heel weinig respons op gekregen. En kun je mij ook uitleggen hoe dat komt? Nou ja, in principe vindt niemand het op dit moment nieuwswaardig om iets te melden over de eerste paal. Kijk, het is duidelijk dat het te bouwen theater zich gaat onderscheiden door de programmering en door de plaats in de buurt. Nou, dat kun je wel stellen! Eigenlijk komt het er op neer dat al die media zeggen: ja, we kunnen nu niks laten zien dan een bouwterrein. En toen hebben wij gedacht: laten we dan hét publiciteitsmoment uitstellen tot de contouren van het nieuwe gebouw ook echt zichtbaar zijn. Ik heb het daar uitgebreid met over gehad. Ja, jullie zijn even gaan eten, samen, toch? Misschien kan dat uit de notulen blijven? Maar goed, wat hebben jullie daarover besloten, dan? Nou ja, hét publiciteitsmoment is de opening. Dan staat dat gebouw. En daarvoor zou je al iets kunnen doen met het bereiken van het hoogste punt. Wat het ook leuk zal doen, is als wij een paar stenen gooien door die glazen overkapping. Moet je kijken wat voor een publiciteit je dan haalt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 15

16 Ik wil toch zeggen dat ik erg ontevreden ben over de manier waarop het slaan van de eerste paal is uitgebuit door de afdeling publiciteit. Dus ik hoop dat er een adequaat plan is om de boel goed onder de aandacht te brengen in het vervolgtraject. Ik wil even zeggen dat ook ik even contact gehad heb met over dit onderwerp. En wij vanuit de gemeente ook weinig behoefte hadden om op dit moment de publiciteit te zoeken, vooral vanwege de discussies met de buurt. Ook een etentje? Wij hebben even gebeld. Ik vind het heel vervelend,, dat je daar nu een punt van maakt, want ik heb je in een memo eerder laten weten wat mijn insteek was, qua publiciteit. Ik weet niets van een memo. Nou, die zit gewoon bij je stukken, hoor. Dat is de memo van 1 februari. Ik heb je d r ook nog over gebeld. Over de publiciteit? Nee, over het hele traject. Dat was na het etentje met, waar jij overigens ook voor uitgenodigd was, maar je belde af. Ik wil alleen maar zeggen dat wij een target hebben voor wat betreft het bezoek aan ons nieuwe Culturele Centrum. En dat we voor dat halen van dat target elke vorm van publiciteit kunnen gebruiken. Ik neem aan dat iedereen het daar mee eens is. Nou, daar verschillen de meningen dus over. Over dat wij dat target moeten halen? Denk het niet. Nee, over de strategie om dat target te behalen. 16 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

17 Het heeft geen zin om publiciteit te maken voor iets waar je nog helemaal geen kaartjes voor kunt boeken, of waar je nog geen tafeltje voor kunt reserveren. Gemeente, bouwbedrijf, horeca-onderneming en cultureel centrum lopen in dat kader samen op. Nou ja, dat is ook mijn hele bezwaar geweest tegen het feit dat de afdeling Marketing & Communicatie niet valt onder de directie Cultureel Centrum, maar onder een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid valt. Ja, maar dat wist je van tevoren. Als het theater operationeel wordt, dan zal het Cultureel Centrum een eigen afdeling publiciteit hebben, en dan zal dit soort problemen ook tot de verleden tijd behoren. En tot die tijd valt de bouw van het Cultureel Centrum onder de afdeling Marketing & Communicatie van de Deelraad. En ik denk niet dat dit het gremium moet zijn waar jij je irritatie uit over dit soort verdeling van verantwoordelijkheden. Nou, ik ben vooral blij dat de eerste paal erin zit en dat het met de bouw goed gaat. Behalve die overkapping dus. Nou, d r is wel meer dat ons irriteert. Dan komen we bij punt 4. Dat is de aanpassing van het bouwplan van Architect Hans Gradius. Het is heel vervelend dat Hans er niet is, maar ik heb apart met hem voorgesproken. Kunnen we dit punt eigenlijk wel bespreken zonder Hans? Ik denk dat we het moeten bespreken. Ja, want wij zitten binnen de kortste keren bij dat punt dat er over die overkapping besluiten genomen moeten worden. Maar het gaat toch niet alleen over die overkapping? Machteld En in hoeverre gaat dit nou ten koste van de horeca. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 17

18 Sorry, mag ik even lijn brengen in de behandeling van dit punt? Want er loopt nu van alles door elkaar. Ik wil even de gelegenheid geven om een toelichting te geven op dit punt. Ja, hoewel ik eigenlijk niet de verantwoordelijke ambtenaar ben, want in feite gaat het mij alleen maar over het instituut Cultureel Centrum en de taak van dat CC in de buurt, en ook in de stad. Ja, en daar moeten we het over hebben! Daar zullen we het over hebben, maar in volgorde van belangrijkheid. Maar dit is belangrijk. Jij zegt de hele tijd dat het allemaal onder het volgende punt valt, en ik weet precies hoe dat gaat, straks is dat punt weer van de agenda omdat de tijd voorbij is. U krijgt gelegenheid om uw woordje te doen. Geloof me. Ik geloof u helemaal niet. U zit vol met beloftes die u niet waarmaakt en daar heb ik zo langzamerhand tabak van. Als ik even terug mag pakken. Ja, ga je gang,. Er zijn nogal wat bezwaren van de buurt tegen de hoedanigheid van het Cultureel Centrum. Dat kun je wel zeggen, ja. Een aantal van die punten betreft de invulling van de programmering, de functie die het theatergedeelte, en het tentoonstellingsgedeelte laten we dat niet vergeten binnen de buurt kunnen spelen. We kunnen daarover ook later praten, want dat is nu geen urgente problematiek. Noem jij het maar niet urgent. 18 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

19 Het meest urgent is echter de kwestie van de overkapping. Want als we daarover niet in een vroeg stadium een besluit nemen, dan valt op een gegeven moment de bouw stil en dat zou desastreus zijn. Ik wil je niet vertellen wat voor een kosten daar aan verbonden zijn. Dus in volgorde van belangrijkheid: 1. de overkapping wel of niet, en 2. de functie van het project in de buurt. Meneer de Zwet, mag ik het zo onderverdelen? Als ze allebei maar aan bod komen. Komen ze. Kijk, ons bezwaar tegen die overkapping, is dat mensen die hier al meer dan twintig jaar wonen, plotseling een heel ander uitzicht krijgen. D r komt over een heel stuk van de straat een overkapping op de hoogte van één hoog. Alleen maar zodat mensen niet natregenen als ze hun kaartje willen kopen. Dat laatste is overigens niet alleen een wens van de architect, maar we hebben intussen ook te maken met wettelijke voorschriften waaraan een kassavoorziening moet voldoen. Ja, maar die mensen wonen er, en die kunnen straks hun straat niet meer zien. Het alternatief is dat we de kassa s verplaatsen. Daar is de architect niet blij mee, want dat verandert het hele ontwerp, maar het kan wel. Alleen gaat dat dan ten koste van de foyer en het restaurant. Schatting is dat er pakweg 30 procent van de ruimte moet worden ingeleverd. Machteld Ja, dat kan dus niet. Dat heb ik ook al gezegd. Machteld Ik bedoel: ik hoor dat nu voor het eerst, maar ik ga daar natuurlijk niet akkoord mee. Wij hebben onze aanbieding gedaan op basis van een bepaalde oppervlakte. Even voor wie dat niet weet: ik praat namens Theater Horeca Nederland, en dat is de uitbater van vele foyers in het land, in allerlei theaters en we hebben zelfs intussen bioscopen. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 19

20 In De Kempenaer was het en IS het ons plan niet alleen een horecagelegenheid aan te bieden, maar ook een theaterrestaurant, zo dat we in samenwerking met het centrum ook arrangementen kunnen aanbieden. Nou ja, het is simpel zo: dertig procent minder ruimte is dertig procent minder klandizie. En dan wordt het horeca gedeelte onexploiteerbaar. Machteld Niet alleen dat: dan pleegt het CC ook contractbreuk. Dan trekt THN zich terug, en wellicht zullen we ook nog wel kijken of we niet een of andere vordering kunnen hebben op het CC. Nou ja, dat is dan maar de vraag... Machteld Maar los daarvan: als wij ons terugtrekken, vind je niemand anders, want het horecagedeelte is dan onexploiteerbaar. Ik wil daar graag even op inhaken. Meneer de Zwet, het is toch zo dat we in een vroeg stadium hebben gezegd dat het juist goed voor de buurt zou zijn als het theater niet alleen een foyerruimte zou hebben, maar dat er ook een restaurantvoorziening zou zijn. In deze buurt was dat broodnodig. Ik heb hier de notulen van een vergadering die we hebben gehad met vertegenwoordigers uit de buurt... U hoeft mij niet te vertellen wat ik heb gezegd, hoor. En daarin zegt u zelf, en u was daar heel fel in, Een Cultureel Centrum heeft op zich slechts waarde als er ook andere faciliteiten worden geboden. Wij denken dan aan. En dan noemt u een heel rijtje. En daarin noemt u ook een restaurant, en dan later zegt u: Juist in een buurt als de onze zou een restaurantvoorziening heel erg op zijn plaats zijn, want daar is al zo weinig van in de buurt. Dat heb ik dus uit de notulen van 3 maart van vorig jaar. Ja, ik zeg toch: ik weet wat ik heb gezegd. Maar dan weten we het allemaal. Maar ik zeg daar toch niet: ram er maar een overkapping in. Machteld In ieder geval en dat zeg ik niet alleen maar namens onze organisatie is een 30% inleveren van de beschikbare ruimte de dood voor elke horeca-inspanning van het CC. 20 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

21 Dat denk ik ook. Ik heb daar ook een onderzoek naar laten doen, en dat is beschikbaar als jullie dat willen hebben, en dat klopt. Dus is de inpandige kassavoorziening geen optie. Maar jullie hebben volgens allerlei besluiten die genomen zijn voor de buurt, en ik noem het Raadsbesluit Ruimtelijke Ordening, en het Bestemmingsplan, en ook het Besluit Kempenaerstraat, jullie hebben nergens het recht om deze overkapping aan te leggen. Maar wat de ambtenaar zegt: we hebben de plicht. En dan moet de hele buurt maar tegen die overkapping aan zitten kijken? Ik wil hier wel even zeggen dat ik de maquette heb gezien en het is inderdaad wel een heel vervelend ding om voor je raam te hebben. Is hij eigenlijk doorzichtig. Nee, want dat zou hem heel erg duur maken. Je moet rekenen: d r staan nogal wat krachten op. Dus dan moet je speciaal glas uit Duitsland laten komen. Maar zou daar dan geen oplossing zijn? Ik denk niet dat binnen het budget daar nu ruimte voor is. Ik hoor het al: wij moeten inleveren, want er kan geen restaurantstoeltje af, en we willen niet even naar Duitsland op en neer. Meneer de Zwet, wij nemen uw probleem uitermate serieus. Dat doet u niet! Want u biedt geen oplossing! En dan zitten er mensen straks met voor hun raam een ding waar ze niet doorheen kunnen kijken. Ik vind dat wel een punt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 21

22 Ja, ik ook, maar... Ja, ik vind het allemaal vaak een hoop gezwets wat er uit de buurt komt. What s in a name, zou die... hoe heet die... Shakespeare. Ja, dat zou die zeggen. Maar in dit geval heeft hij wel een punt. Ik wil kijken of wij in de gemeente fondsen kunnen aanspreken om juist op dit punt iets te doen. Nou, kijk, ik wil nog wel een keer met die Duitsers praten over de prijs. Kijk, d r komt geld bij, dat kan ik je verzekeren, maar misschien kunnen we het bedrag gedekt houden. Machteld Ik kan niet zoveel met misschien. Ja, maar we zullen dat toch moeten onderzoeken. Machteld Punt is; wij beginnen deze week met het inkopen van het meubilair en andere voorzieningen van het restaurant en de foyer. Dat is een aanzienlijke investering. En dan moet er zekerheid zijn of het CC wel aan zijn verplichtingen kan voldoen. In ieder geval: inpandige kassa s zijn geen optie. Dus u kunt gewoon verder gaan met uw investeringen. Ik stel voor dat en samen bekijken of ze het mogelijk kunnen maken dat de overkapping geheel en al doorzichtig wordt, met het oog op de buurt. En of die extra kosten financierbaar zijn. Wanneer hebben jullie daar uitsluitsel over? Ja, dat moet dan snel. Ik bel vanmiddag al met die Duitsers. Uit wat voor pot moet dit komen? 22 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

23 Als ik het tot een wijkvoorziening maak, buitenkostelijk, dan is het wellicht zelfs zo dat er geen raadbesluit voor nodig is, en dan kan de wethouder dat uit zijn eigen middelen betalen. Moet ik de wethouder bellen? Ik bel hem ook. Bel jij hem ook. Als hem ook belt, want jij kent hem? Ik heb z n badkamer gedaan. En hoeft dat ook niet in de notulen? Daar krijgt die man last mee. Ik regel wel iets. Want dan kan ik vandaag of morgen een bericht uit laten gaan naar de buurt toe waarin we dat toezeggen. Namens wie? Dat doen we dan namens de Deelraad. Ik vind dat wel zo verstandig. Ja, maar wordt dit dan een douceurtje voor de rest van onze ellende? Want dan heb ik het nu wel moeilijk. Nee, meneer Zwetser. De Zwet. De Zwet. Dat deed u express, hè? Helemaal niet. Ik zit naar mijn aantekeningen te kijken. Nou ja, wat je me ook noemt. Ik ga hier dus niet akkoord mee, als het een zoethoudertje is voor de rest. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 23

24 Maar dat is het niet, meneer De Zwet. U heeft met betrekking tot die overkapping een punt. En dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Want ik wijk niet, als je dat maar weet. Hij zegt toch dat hij d r wat aan gaat doen, en ik ga die Duitsers bellen, en dat is ook geen hobby! Ik wil alleen maar even... Punt vijf, alsjeblieft! Ja, punt vijf, de functie van het Cultureel Centrum binnen de buurt. Meneer de Zwet, ik geef u het woord. Nou, we zitten dus met die overkapping. Nee, daar zitten we dus niet meer mee, dat was punt vier. Moet we trouwens Hans niet even inlichten over het doorzichtig maken van die overkapping? Ja, ik weet wel, dat is nog punt vier. Nee, goed dat je het zegt, die Gradius is een gifkikker. En ook dat hoeft niet in de notulen! Buiten die... Ja, waar het ons om gaat, is dat ik de hele tijd het gevoel heb, dat die Juffrouw van Eeden daar, dat die er een soort van Joop van den Ende tent van wil maken. Dat je hier dan allemaal chique theaterdingen krijgt, waar de buurt niks mee kan. Wie zegt dat? Kijk, wij hebben hier in de buurt een geschiedenis, want het is een volksbuurt, waar we met z n allen wonen en het zijn vooral werkers hier in de buurt, en ik heb het ook over de allochtonen, want die hebben we hier ook veel, heel veel zelfs. En die kunnen niks met Shakespeare of hoe ze allemaal maar mogen heten. 24 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

25 Meneer de Zwet... Nee, laat me even uitpraten. Wat je dan krijgt, is dat straks s avonds de hele buurt volgeparkeerd staat met auto s van rijke mensen uit andere buurten die hier komen kijken naar Shakespeare, terwijl de mensen hier d r niks aan hebben. En dat vind ik verkeerd, want je hebt er wel last van, want je zit wel naar die overkapping te kijken... ja, ja, die is dan wel doorzichtig, maar je kijkt er toch naar, maar voor de buurt heb je niks. Meneer de Zwet, wij hebben geprobeerd het de buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Er komt een restaurantvoorziening, zoals u zelf wilde. En nog een aantal zaken. Maar het gaat natuurlijk vooral over de programmering. En dat is mijn verantwoordelijkheid, want daar ben ik voor aangenomen. Maar ik denk wel dat de buurt daar iets over mag zeggen, toch? Nee. Dat is het autonome idee van de directeur van het Cultureel Centrum. Die overigens wel aan bepaalde verantwoordelijkheden is gebonden. Dienaangaand. Nou... Kijk, meneer De Zwet, natuurlijk bepaalt de directeur van het CC wat er binnen het theater te zien is, en dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze in samenwerking met haar staf, maar als u de stukken er op na leest. Komt hij weer aan met z n stukken. Ja, maar daar staan dingen in die zeer ter zake doend zijn. Kijk, in haar functieomschrijving heeft Mevrouw van Eeden staan dat zij niet alleen een programmering moet doen die past binnen het theaterprofiel en de behoefte van de stad maar die ook zeker recht doet aan het karakter en de behoefte in de buurt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 25

26 Waar staat dat dan? Dat is het Besluit Kempenaer, en dat is de oorsprong van het hele CC. Ik heb dat ook niet. Ik heb kopieën voor iedereen. (deelt ze uit) We hebben destijds, en dat is nog voor de sollicitatieprocedure waarin mevrouw Van Eeden werd uitgekozen uit een aantal kandidaten, destijds hebben we dat ook nog in praktische zin uitgewerkt. vervolgt... (vervolg) Er zijn zeven amateurtheaterclubs in de buurt. En we hopen dat er zeg maar nog drie adhoc initiatieven zullen volgen of zijn in het jaar. Dus hebben we vastgesteld dat de programmering van de Kleine Zaal zeker voor die organisaties ruimte moet overlaten. We hebben dat nu geschat op 18 keer 3 avonden op jaarbasis. En dat betekent dat vijftig procent van de potentiële programmering ingenomen gaat worden door buurtinitiatieven. Ja, wacht even... Ik ben daar ook niet van op de hoogte, hoor. En dat heeft natuurlijk wel heel veel consequenties voor de aantrekkingskracht van het theater. Als ik speel, zitten de zalen barstensvol. Kun je de kaartjes niet aandragen. Ik mag daar toch wel mijn eigen kwaliteitseisen op toepassen, neem ik aan? Jawel, maar die ruimte is er. Die ruimte dat die groepen voor vijftig procent de bespeling van de Kleine Zaal voor hun rekening nemen. Dat zijn bijna vijftig avonden. En hetzelfde geldt voor de tentoonstellingsruimtes. Pardon? Ook die moeten en in dat geval spreken we over dertig procent opengesteld worden voor buurtinitiatieven. 26 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

27 O. Zeg dat wel. En die kwaliteitsbewaking is daar ook een element in, dus dat betekent dat er geld is voor een extra kracht om er voor te zorgen dat die buurtinitiatieven begeleid gaan worden vanuit de CC om zo tot een kwalitatief aanbod te komen. En de operette? De wat? Ik hoor: de Kleine Zaal. Maar we hebben ook één keer per jaar de operette. Die kan niet in de Kleine Zaal. Ja, daar... Hoeveel avonden hebben we het dan over? Dat wordt wel minder, hoor. Ik kan daar over meepraten. Ik zit in Purmerend op de Operette, je krijgt het volk niet meer naar het theater, daarvoor. Ja, maar die mensen werken er wel het hele jaar voor, hoor. Dat is waar. Maar ze durven niet meer over straat. Ja, op zondagmiddag, maar voor de rest. Het zou zonde zijn als de Operette opgeheven moet worden in de buurt, want we hebben zulke goeie zangers hier, en een koor, u moet een keer komen luisteren. Als de operette nu eens twee keer per jaar twee matinees zou krijgen op de zondagmiddag, zou dat enigszins... Matinees? Notuleren: Vergadering De Kempenaer 27

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Time-management met resultaat TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Making Time In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt,

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt, Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 26 mei 2014 in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Vastgesteld: 16 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie