HANDLEIDING. Notuleren: Vergadering De Kempenaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Notuleren: Vergadering De Kempenaer"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Notuleren: Vergadering De Kempenaer

2 Hoedemaker Training en Advies In Nederland en België uitgebracht door: TFC Training Facilities Center, Velp (Nederland) / Bestelnummer handleiding: Handleiding voor het gebruik van het TFC-programma nr.: 3556 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

3 Inhoud Blz. Inleiding... 5 Over Notuleren: Vergadering De Kempenaer... 5 Inhoud pakket... 5 Situatieschets... 7 De agenda... 7 De vergadering... 8 Script Script vergadering De Kempenaer Cursistenmateriaal Informatie voor de cursist - Beknopt verslag Informatie voor de cursist - Notuleren Agenda Verslag van de vergadering Actiepuntenlijst Notuleren: Vergadering De Kempenaer 3

4 4 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

5 1. Inleiding Over Notuleren: Vergadering De Kempenaer Inhoud pakket 1. Deze handleiding voor de trainer/docent met suggesties, het verslag van de vergadering en achtergrondinformatie. 2. Informatie voor de cursist (handouts). 3. DVD of Video met de registratie van de vergadering. 4. Voorbeeld van het vergaderverslag met actiepuntenlijst. Doel/toepassing 1. Oefenen met notuleren in een tamelijk complexe situatie. 2. Onderscheiden feiten en meningen. 3. Herkennen vergaderorde. Methode Notuleren: Vergadering De Kempenaer is een oefening in het kader van uw cursus/training notuleren. 1. U schetst de situatie waarin de cursist als notulist van deze vergadering terecht gaat komen (zie volgende bladzijde). 2. De film kan in zijn geheel (ca. 32 minuten) maar ook in delen (per agendapunt) gebruikt worden. De scènes worden op de DVD afzonderlijk aangegeven. Gedeeltelijk gebruik van de videoversie vergt voorbereiding door de docent. 3. De film wordt afgespeeld en de cursist maakt aantekeningen. 4. De notulen worden door de cursist uitgewerkt en bij u ingeleverd. 5. U beoordeelt de notulen en levert zonodig commentaar. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 5

6 6 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

7 2. Instructies voor toepassing Situatieschets Het programma toont de registratie van één van de vergaderingen van een commissie die de bouw van een cultureel centrum begeleidt. De film start direct met de betreffende vergadering en bevat dus niet een schets van de situatie, die de notulist onder werkelijke omstandigheden wél zou kennen. Deze situatie is niet eenvoudig en verdient vooraf toelichting. Een schets van de situatie wordt daarom schriftelijk bijgeleverd. U kunt deze aan uw cursist(en) uitdelen en/of mondeling bekend maken. Op handout 1 staan instructies voor het schrijven van een beknopt verslag; handout 2 bevat algemene notuleerinstructies. Handout 3 bevat de agenda van de vergadering; het verslag en de actiepuntenlijst vindt u op handout 4 en 5. De vergadering wordt wél voorafgegaan door een voorstelronde zodat de cursist de gezichten van de deelnemers kan plaatsen. De agenda De vergadering is klassiek opgebouwd: 1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Start bouw 'De Kempenaer' 5. Aanpassing Bouwplan: overkapping Kempenaerstraat 6. Functie van het centrum en bezwaren uit de buurt 7. Rondvraag 8. Sluiting Notuleren: Vergadering De Kempenaer 7

8 De vergadering De voorzitter handelt het overleg volgens de agenda af. De belangen lopen echter sterk uiteen. Op een aantal momenten kunnen deelnemers niet wachten tot hun onderwerp aan de orde is of onderstrepen zij nog eens wat al besproken is. Hoewel de voorzitter daarbij ingrijpt kan dat tot onduidelijkheid leiden. Beoogd is voor de cursist een licht verwarrende situatie te scheppen. Deels worden onderwerpen onder het verkeerde agendapunt besproken. Dit dient wel genotuleerd te worden, maar bij uitwerking onder het juiste agendapunt in het verslag te worden gezet. De cursist dient dus de agenda scherp in de gaten te houden en zal zich moeten richten op de sturende rol van de voorzitter. Om daarin behulpzaam te zijn sluit de voorzitter elk punt af met een samenvatting, conclusie en weergave van de afspraken. De vraag hierbij is dan vanzelfsprekend of de notulist daarmee bij elk punt kan volstaan Tip: Zet voor een meer interactieve aanpak band of DVD steeds stil vóór de samenvatting van de voorzitter en vraag cursisten zelf eerst een samenvatting te formuleren. Gevorderde cursisten moeten zonder waarschuwing vooraf (of onderbreking) in staat zijn een ordelijk verslag op te stellen. Afhankelijk van uw oordeel over hun ervaring, zullen beginnende cursisten vooraf gewezen moeten worden op de (lichte) verwarring en de regulerende rol daarin van de voorzitter. Deelnemers van de vergadering van Eeden: Voorzitter en beoogd directeur van het nieuwe centrum de Zwaan: Bouwondernemer en projectontwikkelaar Quatsteniet: Ambtenaar van Culturele Zaken 8 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

9 de Zwet: Vertegenwoordiger vanuit de buurt Lindemans: Marketing & Communicatie Stadsdeel Machteld Kooymans: Horeca-uitbaatster Afwezig is: Hans Gradius: Architect Notuleren: Vergadering De Kempenaer 9

10 10 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

11 3. Script Script vergadering De Kempenaer Welkom allemaal bij deze vergadering. Goed dat jullie er zijn; jammer genoeg kon Hans vandaag niet komen; hij moest zijn moeder verhuizen naar het bejaardentehuis Misschien is het goed dat een ieder zich nog even voorstelt, want volgens mij kent niet iedereen elkaar. (rondje naam + functie) Laten we meteen naar punt 2 van de agenda gaan: de notulen van de vorige vergadering. Pagina 1. Pagina 2.. Machteld Ja, op pagina 2 bij punt 3 staat dat ik heb gesproken over 300 m2, dit moet zijn 30! Oké, dat noteren we, verder nog iets over Pagina 2?.Pagina 3? De actiepuntenlijst? Ja, actiepunt 2 is gedaan, kan van de lijst af. Actiepunt 6 ben ik mee bezig, gaat wat meer tijd kosten. Ik denk dat ik een week extra nodig heb. Goed, als jullie het geen bezwaar vinden, komt de uitslag van punt 6 een week later. Verder nog opmerkingen over het verslag? Nee? Dan wordt het hierbij goedgekeurd en gaan wij over naar punt 3 op de agenda: Mededelingen en ingekomen stukken Ja, er is een offerte binnengekomen van de firma Schagen voor de inrichting van de zalen. 't Lijkt me wat aan de hoge kant, toch? Ik stel voor om meer offertes aan te vragen, zodat we in de volgende vergadering hieruit een keuze kunnen maken. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 11

12 Wie gaat dat doen? Dat zal ik wel doen Goed, verder is er een Bouwplan binnengekomen, althans een aanpassing op het bouwplan, van onze architect. Zoals jullie zien heb ik dit onderwerp geagendeerd als punt 5. Dus hier komen we later op terug Dan hebben we een verslag gekregen van de vergadering van de buurtbewoners, ter kennisname, bedankt, het is goed om te weten wat er speelt bij de buurtbewoners. Ja, dat punt van die overkapping, heeft u dat goed gelezen? Dat willen we niet hoor! Daar gaan we het straks over hebben bij punt 6, Verder, oh ja, ik kreeg deze week een telefoontje van Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam. Zij hebben toestemming gekregen voor een uitbreiding van hun foyer. Ze hoorden van Horeca Nederland dat wij ook bezig zijn met onze foyer en wilden daar eens over van gedachten wisselen. Zullen we daar naar toegaan, Machteld? Misschien valt er nog wat op te steken van hun ideeën? Machteld Ja, ach, ik heb natuurlijk een zee aan ervaring en het moet niet zo zijn dat wij alles voor hen gaan zitten bedenken, hè! Maar goed, als jij het een goed plan vindt wanneer had je gedacht? Ergens eind volgende week, ik zal ze vragen wanneer het hen schikt. En dan nu punt 4 van de vergadering. Ik mag wel zeggen dat ik meer dan verheugd ben dat de bouw nu definitief is begonnen... (onderbreekt meteen) Ja, en ik heb voor ieder die dat even wil zien, ik kan me voorstellen dat dat wel aardig is, heb ik het fotoboek meegenomen van het slaan van de eerste paal. En als aardigheidje van ons bedrijf heb ik voor iedereen ook een uitvergroting meegenomen van het heugelijke moment zelve. Noem het maar een heugelijk moment. Ik begrijp dat het chagrijn van de buurt ook aan tafel zit, die houdt het kiekje dan nog tegoed! Ik wil er even op wijzen dat we voor de bezwaren uit de buurt een apart agendapunt hebben ingeruimd. Ik wil nu juist even alleen de start van de bouw bespreken. Wil ik graag het woord geven aan de Zwaan van Bouwbedrijf De Zwaan en Zoon. 12 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

13 Nou, zoals ik al zei: het heugelijke moment van het slaan van de eerste paal. Altijd weer een mooi keerpunt in de geschiedenis, mag ik wel zeggen. Ik heb al veel eerste palen in de grond mogen slaan, hoewel ik daar zelf zelden een hand naar uitsteek, omdat je daar de mensen zelf een plezier mee doet. Maar hij zit er dus in. En zoals gezegd gaat het daarna snel. We zitten nu in maart, dat betekent dat we voor de zomer de fundering er in moeten hebben zitten, en wat wij dan noemen het staketsel van de bouw, die moet dan ook staan. Vermits dus alle medewerking verder zonder problemen verloopt. Ik denk dat je dan doelt op die uitbreiding van het plan Ruimtelijke Ordening en het Speciale Besluit Overkapping Kempenaerstraat? Nou ja, dat ligt dus al een tijdje bij de Gemeente, en die hadden me verzekerd dat we dat dus vóór de Eerste Paal binnen zouden hebben. Nou, ik heb nu al zes keer gebeld, maar je krijgt geen sjoege. Misschien dat ik daar even iets over mag zeggen? Wat is dat voor een Besluit? Misschien dat dat meteen even mee kan nemen in zijn reactie. Nou, het is eigenlijk iets dat niet geheel onder mijn bevoegdheid valt, want je hebt daar als Ambtenaar Culturele Zaken natuurlijk eigenlijk niets mee te maken. Dit valt onder de Woonverordening, maar ik ben even gaan buurten bij mijn collega. D r ligt trouwens nog een bezwaarschrift vanuit de Buurt, ben je daar ook even over gaan buurten? Meneer de Zwet, ik heb u net al gezegd dat wij een geheel agendapunt hebben ingeruimd voor uw bezwaren en die komen hier dus even niet aan de orde. Nou, dat bezwaarschrift speelt anders wel een rol in de vertraging. Wat er dus gebeurt, in de bouwplannen van Architect Hans Gradius is dat er een overkapping komt over een deel van de Kempenaerstraat. Dat is nodig, want anders zou de kaartverkoop voor de twee theaters buiten moeten plaatsvinden. Staan ze in de regen. En dat is een probleem. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 13

14 Nee, maar nu moet de halve buurt tegen een overkapping aankijken waardoor je niet eens meer je auto voor de deur kan zien staan. Of je kinderen die buiten spelen. Ga je toch verhuizen, man? Ik zeg nu voor de laatste keer: die discussie voeren we bij punt vijf, niet nu! Goed, de Commissie Bouwverordening wil nu even herbekijken of de bezwaren vanuit de buurt wel of niet stroken met het aanvankelijke bouwontwerp van Architect Gradius. Ik heb contact gehad met Hans, en die vond het heel jammer dat hij nu niet bij de vergadering kon zijn. Maar hij is des duivels als die overkapping niet doorgaat. Nou ja, het kan ook helemaal niet meer. Want dan moeten we de kassa s inpandig gaan maken, en dat betekent dat we ongeveer een derde van de foyer moeten afhalen. Machteld Hallo? Ja, ik zeg het je maar... die gasten hier maken het echt gezellig. Machteld Maar een derde in oppervlakte? Ja, eigenlijk is dit dus al punt 4, de eventuele aanpassingen van het ontwerp van Hans Gradius mochten we er met de buurt niet uitkomen. En ik kan je verzekeren: je komt er met de buurt niet uit. Nou, misschien als we de tijd zouden krijgen, en de gelegenheid om de buurt ook het belang te laten inzien van de bouw van dit Culturele Centrum, dan zou er misschien ook wel wat genegenheid bestaan om de ongemakken voor lief te nemen. Wij nemen niks voor lief! Ik wil graag terug naar de orde van de vergadering. En dat behelst nu gewoon alleen maar de start van de bouw. Al het andere komt bij punt 4: aanpassingen bouwplan en 14 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

15 punt 5: bezwaren vanuit de buurt., de aanvang van de bouw is probleemloos verlopen? Dat kun je wel zeggen, denk ik.. Ikzelf vond dat er weinig pers was bij het heien van de eerste paal, terwijl dat toch het uitgelezen moment is voor publiciteit. We hebben alle kranten, ook alle weekbladen, en een aantal culturele tijdschriften, ook radio en televisie benaderd, maar we hebben daar heel weinig respons op gekregen. En kun je mij ook uitleggen hoe dat komt? Nou ja, in principe vindt niemand het op dit moment nieuwswaardig om iets te melden over de eerste paal. Kijk, het is duidelijk dat het te bouwen theater zich gaat onderscheiden door de programmering en door de plaats in de buurt. Nou, dat kun je wel stellen! Eigenlijk komt het er op neer dat al die media zeggen: ja, we kunnen nu niks laten zien dan een bouwterrein. En toen hebben wij gedacht: laten we dan hét publiciteitsmoment uitstellen tot de contouren van het nieuwe gebouw ook echt zichtbaar zijn. Ik heb het daar uitgebreid met over gehad. Ja, jullie zijn even gaan eten, samen, toch? Misschien kan dat uit de notulen blijven? Maar goed, wat hebben jullie daarover besloten, dan? Nou ja, hét publiciteitsmoment is de opening. Dan staat dat gebouw. En daarvoor zou je al iets kunnen doen met het bereiken van het hoogste punt. Wat het ook leuk zal doen, is als wij een paar stenen gooien door die glazen overkapping. Moet je kijken wat voor een publiciteit je dan haalt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 15

16 Ik wil toch zeggen dat ik erg ontevreden ben over de manier waarop het slaan van de eerste paal is uitgebuit door de afdeling publiciteit. Dus ik hoop dat er een adequaat plan is om de boel goed onder de aandacht te brengen in het vervolgtraject. Ik wil even zeggen dat ook ik even contact gehad heb met over dit onderwerp. En wij vanuit de gemeente ook weinig behoefte hadden om op dit moment de publiciteit te zoeken, vooral vanwege de discussies met de buurt. Ook een etentje? Wij hebben even gebeld. Ik vind het heel vervelend,, dat je daar nu een punt van maakt, want ik heb je in een memo eerder laten weten wat mijn insteek was, qua publiciteit. Ik weet niets van een memo. Nou, die zit gewoon bij je stukken, hoor. Dat is de memo van 1 februari. Ik heb je d r ook nog over gebeld. Over de publiciteit? Nee, over het hele traject. Dat was na het etentje met, waar jij overigens ook voor uitgenodigd was, maar je belde af. Ik wil alleen maar zeggen dat wij een target hebben voor wat betreft het bezoek aan ons nieuwe Culturele Centrum. En dat we voor dat halen van dat target elke vorm van publiciteit kunnen gebruiken. Ik neem aan dat iedereen het daar mee eens is. Nou, daar verschillen de meningen dus over. Over dat wij dat target moeten halen? Denk het niet. Nee, over de strategie om dat target te behalen. 16 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

17 Het heeft geen zin om publiciteit te maken voor iets waar je nog helemaal geen kaartjes voor kunt boeken, of waar je nog geen tafeltje voor kunt reserveren. Gemeente, bouwbedrijf, horeca-onderneming en cultureel centrum lopen in dat kader samen op. Nou ja, dat is ook mijn hele bezwaar geweest tegen het feit dat de afdeling Marketing & Communicatie niet valt onder de directie Cultureel Centrum, maar onder een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid valt. Ja, maar dat wist je van tevoren. Als het theater operationeel wordt, dan zal het Cultureel Centrum een eigen afdeling publiciteit hebben, en dan zal dit soort problemen ook tot de verleden tijd behoren. En tot die tijd valt de bouw van het Cultureel Centrum onder de afdeling Marketing & Communicatie van de Deelraad. En ik denk niet dat dit het gremium moet zijn waar jij je irritatie uit over dit soort verdeling van verantwoordelijkheden. Nou, ik ben vooral blij dat de eerste paal erin zit en dat het met de bouw goed gaat. Behalve die overkapping dus. Nou, d r is wel meer dat ons irriteert. Dan komen we bij punt 4. Dat is de aanpassing van het bouwplan van Architect Hans Gradius. Het is heel vervelend dat Hans er niet is, maar ik heb apart met hem voorgesproken. Kunnen we dit punt eigenlijk wel bespreken zonder Hans? Ik denk dat we het moeten bespreken. Ja, want wij zitten binnen de kortste keren bij dat punt dat er over die overkapping besluiten genomen moeten worden. Maar het gaat toch niet alleen over die overkapping? Machteld En in hoeverre gaat dit nou ten koste van de horeca. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 17

18 Sorry, mag ik even lijn brengen in de behandeling van dit punt? Want er loopt nu van alles door elkaar. Ik wil even de gelegenheid geven om een toelichting te geven op dit punt. Ja, hoewel ik eigenlijk niet de verantwoordelijke ambtenaar ben, want in feite gaat het mij alleen maar over het instituut Cultureel Centrum en de taak van dat CC in de buurt, en ook in de stad. Ja, en daar moeten we het over hebben! Daar zullen we het over hebben, maar in volgorde van belangrijkheid. Maar dit is belangrijk. Jij zegt de hele tijd dat het allemaal onder het volgende punt valt, en ik weet precies hoe dat gaat, straks is dat punt weer van de agenda omdat de tijd voorbij is. U krijgt gelegenheid om uw woordje te doen. Geloof me. Ik geloof u helemaal niet. U zit vol met beloftes die u niet waarmaakt en daar heb ik zo langzamerhand tabak van. Als ik even terug mag pakken. Ja, ga je gang,. Er zijn nogal wat bezwaren van de buurt tegen de hoedanigheid van het Cultureel Centrum. Dat kun je wel zeggen, ja. Een aantal van die punten betreft de invulling van de programmering, de functie die het theatergedeelte, en het tentoonstellingsgedeelte laten we dat niet vergeten binnen de buurt kunnen spelen. We kunnen daarover ook later praten, want dat is nu geen urgente problematiek. Noem jij het maar niet urgent. 18 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

19 Het meest urgent is echter de kwestie van de overkapping. Want als we daarover niet in een vroeg stadium een besluit nemen, dan valt op een gegeven moment de bouw stil en dat zou desastreus zijn. Ik wil je niet vertellen wat voor een kosten daar aan verbonden zijn. Dus in volgorde van belangrijkheid: 1. de overkapping wel of niet, en 2. de functie van het project in de buurt. Meneer de Zwet, mag ik het zo onderverdelen? Als ze allebei maar aan bod komen. Komen ze. Kijk, ons bezwaar tegen die overkapping, is dat mensen die hier al meer dan twintig jaar wonen, plotseling een heel ander uitzicht krijgen. D r komt over een heel stuk van de straat een overkapping op de hoogte van één hoog. Alleen maar zodat mensen niet natregenen als ze hun kaartje willen kopen. Dat laatste is overigens niet alleen een wens van de architect, maar we hebben intussen ook te maken met wettelijke voorschriften waaraan een kassavoorziening moet voldoen. Ja, maar die mensen wonen er, en die kunnen straks hun straat niet meer zien. Het alternatief is dat we de kassa s verplaatsen. Daar is de architect niet blij mee, want dat verandert het hele ontwerp, maar het kan wel. Alleen gaat dat dan ten koste van de foyer en het restaurant. Schatting is dat er pakweg 30 procent van de ruimte moet worden ingeleverd. Machteld Ja, dat kan dus niet. Dat heb ik ook al gezegd. Machteld Ik bedoel: ik hoor dat nu voor het eerst, maar ik ga daar natuurlijk niet akkoord mee. Wij hebben onze aanbieding gedaan op basis van een bepaalde oppervlakte. Even voor wie dat niet weet: ik praat namens Theater Horeca Nederland, en dat is de uitbater van vele foyers in het land, in allerlei theaters en we hebben zelfs intussen bioscopen. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 19

20 In De Kempenaer was het en IS het ons plan niet alleen een horecagelegenheid aan te bieden, maar ook een theaterrestaurant, zo dat we in samenwerking met het centrum ook arrangementen kunnen aanbieden. Nou ja, het is simpel zo: dertig procent minder ruimte is dertig procent minder klandizie. En dan wordt het horeca gedeelte onexploiteerbaar. Machteld Niet alleen dat: dan pleegt het CC ook contractbreuk. Dan trekt THN zich terug, en wellicht zullen we ook nog wel kijken of we niet een of andere vordering kunnen hebben op het CC. Nou ja, dat is dan maar de vraag... Machteld Maar los daarvan: als wij ons terugtrekken, vind je niemand anders, want het horecagedeelte is dan onexploiteerbaar. Ik wil daar graag even op inhaken. Meneer de Zwet, het is toch zo dat we in een vroeg stadium hebben gezegd dat het juist goed voor de buurt zou zijn als het theater niet alleen een foyerruimte zou hebben, maar dat er ook een restaurantvoorziening zou zijn. In deze buurt was dat broodnodig. Ik heb hier de notulen van een vergadering die we hebben gehad met vertegenwoordigers uit de buurt... U hoeft mij niet te vertellen wat ik heb gezegd, hoor. En daarin zegt u zelf, en u was daar heel fel in, Een Cultureel Centrum heeft op zich slechts waarde als er ook andere faciliteiten worden geboden. Wij denken dan aan. En dan noemt u een heel rijtje. En daarin noemt u ook een restaurant, en dan later zegt u: Juist in een buurt als de onze zou een restaurantvoorziening heel erg op zijn plaats zijn, want daar is al zo weinig van in de buurt. Dat heb ik dus uit de notulen van 3 maart van vorig jaar. Ja, ik zeg toch: ik weet wat ik heb gezegd. Maar dan weten we het allemaal. Maar ik zeg daar toch niet: ram er maar een overkapping in. Machteld In ieder geval en dat zeg ik niet alleen maar namens onze organisatie is een 30% inleveren van de beschikbare ruimte de dood voor elke horeca-inspanning van het CC. 20 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

21 Dat denk ik ook. Ik heb daar ook een onderzoek naar laten doen, en dat is beschikbaar als jullie dat willen hebben, en dat klopt. Dus is de inpandige kassavoorziening geen optie. Maar jullie hebben volgens allerlei besluiten die genomen zijn voor de buurt, en ik noem het Raadsbesluit Ruimtelijke Ordening, en het Bestemmingsplan, en ook het Besluit Kempenaerstraat, jullie hebben nergens het recht om deze overkapping aan te leggen. Maar wat de ambtenaar zegt: we hebben de plicht. En dan moet de hele buurt maar tegen die overkapping aan zitten kijken? Ik wil hier wel even zeggen dat ik de maquette heb gezien en het is inderdaad wel een heel vervelend ding om voor je raam te hebben. Is hij eigenlijk doorzichtig. Nee, want dat zou hem heel erg duur maken. Je moet rekenen: d r staan nogal wat krachten op. Dus dan moet je speciaal glas uit Duitsland laten komen. Maar zou daar dan geen oplossing zijn? Ik denk niet dat binnen het budget daar nu ruimte voor is. Ik hoor het al: wij moeten inleveren, want er kan geen restaurantstoeltje af, en we willen niet even naar Duitsland op en neer. Meneer de Zwet, wij nemen uw probleem uitermate serieus. Dat doet u niet! Want u biedt geen oplossing! En dan zitten er mensen straks met voor hun raam een ding waar ze niet doorheen kunnen kijken. Ik vind dat wel een punt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 21

22 Ja, ik ook, maar... Ja, ik vind het allemaal vaak een hoop gezwets wat er uit de buurt komt. What s in a name, zou die... hoe heet die... Shakespeare. Ja, dat zou die zeggen. Maar in dit geval heeft hij wel een punt. Ik wil kijken of wij in de gemeente fondsen kunnen aanspreken om juist op dit punt iets te doen. Nou, kijk, ik wil nog wel een keer met die Duitsers praten over de prijs. Kijk, d r komt geld bij, dat kan ik je verzekeren, maar misschien kunnen we het bedrag gedekt houden. Machteld Ik kan niet zoveel met misschien. Ja, maar we zullen dat toch moeten onderzoeken. Machteld Punt is; wij beginnen deze week met het inkopen van het meubilair en andere voorzieningen van het restaurant en de foyer. Dat is een aanzienlijke investering. En dan moet er zekerheid zijn of het CC wel aan zijn verplichtingen kan voldoen. In ieder geval: inpandige kassa s zijn geen optie. Dus u kunt gewoon verder gaan met uw investeringen. Ik stel voor dat en samen bekijken of ze het mogelijk kunnen maken dat de overkapping geheel en al doorzichtig wordt, met het oog op de buurt. En of die extra kosten financierbaar zijn. Wanneer hebben jullie daar uitsluitsel over? Ja, dat moet dan snel. Ik bel vanmiddag al met die Duitsers. Uit wat voor pot moet dit komen? 22 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

23 Als ik het tot een wijkvoorziening maak, buitenkostelijk, dan is het wellicht zelfs zo dat er geen raadbesluit voor nodig is, en dan kan de wethouder dat uit zijn eigen middelen betalen. Moet ik de wethouder bellen? Ik bel hem ook. Bel jij hem ook. Als hem ook belt, want jij kent hem? Ik heb z n badkamer gedaan. En hoeft dat ook niet in de notulen? Daar krijgt die man last mee. Ik regel wel iets. Want dan kan ik vandaag of morgen een bericht uit laten gaan naar de buurt toe waarin we dat toezeggen. Namens wie? Dat doen we dan namens de Deelraad. Ik vind dat wel zo verstandig. Ja, maar wordt dit dan een douceurtje voor de rest van onze ellende? Want dan heb ik het nu wel moeilijk. Nee, meneer Zwetser. De Zwet. De Zwet. Dat deed u express, hè? Helemaal niet. Ik zit naar mijn aantekeningen te kijken. Nou ja, wat je me ook noemt. Ik ga hier dus niet akkoord mee, als het een zoethoudertje is voor de rest. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 23

24 Maar dat is het niet, meneer De Zwet. U heeft met betrekking tot die overkapping een punt. En dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Want ik wijk niet, als je dat maar weet. Hij zegt toch dat hij d r wat aan gaat doen, en ik ga die Duitsers bellen, en dat is ook geen hobby! Ik wil alleen maar even... Punt vijf, alsjeblieft! Ja, punt vijf, de functie van het Cultureel Centrum binnen de buurt. Meneer de Zwet, ik geef u het woord. Nou, we zitten dus met die overkapping. Nee, daar zitten we dus niet meer mee, dat was punt vier. Moet we trouwens Hans niet even inlichten over het doorzichtig maken van die overkapping? Ja, ik weet wel, dat is nog punt vier. Nee, goed dat je het zegt, die Gradius is een gifkikker. En ook dat hoeft niet in de notulen! Buiten die... Ja, waar het ons om gaat, is dat ik de hele tijd het gevoel heb, dat die Juffrouw van Eeden daar, dat die er een soort van Joop van den Ende tent van wil maken. Dat je hier dan allemaal chique theaterdingen krijgt, waar de buurt niks mee kan. Wie zegt dat? Kijk, wij hebben hier in de buurt een geschiedenis, want het is een volksbuurt, waar we met z n allen wonen en het zijn vooral werkers hier in de buurt, en ik heb het ook over de allochtonen, want die hebben we hier ook veel, heel veel zelfs. En die kunnen niks met Shakespeare of hoe ze allemaal maar mogen heten. 24 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

25 Meneer de Zwet... Nee, laat me even uitpraten. Wat je dan krijgt, is dat straks s avonds de hele buurt volgeparkeerd staat met auto s van rijke mensen uit andere buurten die hier komen kijken naar Shakespeare, terwijl de mensen hier d r niks aan hebben. En dat vind ik verkeerd, want je hebt er wel last van, want je zit wel naar die overkapping te kijken... ja, ja, die is dan wel doorzichtig, maar je kijkt er toch naar, maar voor de buurt heb je niks. Meneer de Zwet, wij hebben geprobeerd het de buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Er komt een restaurantvoorziening, zoals u zelf wilde. En nog een aantal zaken. Maar het gaat natuurlijk vooral over de programmering. En dat is mijn verantwoordelijkheid, want daar ben ik voor aangenomen. Maar ik denk wel dat de buurt daar iets over mag zeggen, toch? Nee. Dat is het autonome idee van de directeur van het Cultureel Centrum. Die overigens wel aan bepaalde verantwoordelijkheden is gebonden. Dienaangaand. Nou... Kijk, meneer De Zwet, natuurlijk bepaalt de directeur van het CC wat er binnen het theater te zien is, en dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze in samenwerking met haar staf, maar als u de stukken er op na leest. Komt hij weer aan met z n stukken. Ja, maar daar staan dingen in die zeer ter zake doend zijn. Kijk, in haar functieomschrijving heeft Mevrouw van Eeden staan dat zij niet alleen een programmering moet doen die past binnen het theaterprofiel en de behoefte van de stad maar die ook zeker recht doet aan het karakter en de behoefte in de buurt. Notuleren: Vergadering De Kempenaer 25

26 Waar staat dat dan? Dat is het Besluit Kempenaer, en dat is de oorsprong van het hele CC. Ik heb dat ook niet. Ik heb kopieën voor iedereen. (deelt ze uit) We hebben destijds, en dat is nog voor de sollicitatieprocedure waarin mevrouw Van Eeden werd uitgekozen uit een aantal kandidaten, destijds hebben we dat ook nog in praktische zin uitgewerkt. vervolgt... (vervolg) Er zijn zeven amateurtheaterclubs in de buurt. En we hopen dat er zeg maar nog drie adhoc initiatieven zullen volgen of zijn in het jaar. Dus hebben we vastgesteld dat de programmering van de Kleine Zaal zeker voor die organisaties ruimte moet overlaten. We hebben dat nu geschat op 18 keer 3 avonden op jaarbasis. En dat betekent dat vijftig procent van de potentiële programmering ingenomen gaat worden door buurtinitiatieven. Ja, wacht even... Ik ben daar ook niet van op de hoogte, hoor. En dat heeft natuurlijk wel heel veel consequenties voor de aantrekkingskracht van het theater. Als ik speel, zitten de zalen barstensvol. Kun je de kaartjes niet aandragen. Ik mag daar toch wel mijn eigen kwaliteitseisen op toepassen, neem ik aan? Jawel, maar die ruimte is er. Die ruimte dat die groepen voor vijftig procent de bespeling van de Kleine Zaal voor hun rekening nemen. Dat zijn bijna vijftig avonden. En hetzelfde geldt voor de tentoonstellingsruimtes. Pardon? Ook die moeten en in dat geval spreken we over dertig procent opengesteld worden voor buurtinitiatieven. 26 Notuleren: Vergadering De Kempenaer

27 O. Zeg dat wel. En die kwaliteitsbewaking is daar ook een element in, dus dat betekent dat er geld is voor een extra kracht om er voor te zorgen dat die buurtinitiatieven begeleid gaan worden vanuit de CC om zo tot een kwalitatief aanbod te komen. En de operette? De wat? Ik hoor: de Kleine Zaal. Maar we hebben ook één keer per jaar de operette. Die kan niet in de Kleine Zaal. Ja, daar... Hoeveel avonden hebben we het dan over? Dat wordt wel minder, hoor. Ik kan daar over meepraten. Ik zit in Purmerend op de Operette, je krijgt het volk niet meer naar het theater, daarvoor. Ja, maar die mensen werken er wel het hele jaar voor, hoor. Dat is waar. Maar ze durven niet meer over straat. Ja, op zondagmiddag, maar voor de rest. Het zou zonde zijn als de Operette opgeheven moet worden in de buurt, want we hebben zulke goeie zangers hier, en een koor, u moet een keer komen luisteren. Als de operette nu eens twee keer per jaar twee matinees zou krijgen op de zondagmiddag, zou dat enigszins... Matinees? Notuleren: Vergadering De Kempenaer 27

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

CP17. het werkoverleg

CP17. het werkoverleg CP7 het werkoverleg Als u in Nederland aan het werk bent, overlegt u ook vaak met collega s over het werk. Soms overlegt u tijdens het werk met een colleg Soms doet u ook mee aan een speciaal werkoverleg

Nadere informatie

Les 3 Integratie Leestekst: Een contact-advertentie. Introductiefase

Les 3 Integratie Leestekst: Een contact-advertentie. Introductiefase Les 3 Integratie Leestekst: Een contact-advertentie "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige twee lessen hebben we met de kaart gewerkt, waarop alle vragen stonden die we gebruikt hebben om de tekst

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe We zijn in de kamer van Sinterklaas in Nederland. Sint zit er wat sip bij. Het boek van Sint is verdwenen! Wie moet nou welk cadeautje? Sint

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Een nieuw leven. Een maand eerder. Zondag 25 juli

Een nieuw leven. Een maand eerder. Zondag 25 juli Een maand eerder Zondag 25 juli Een nieuw leven Het lijkt me zo leuk om naar Aruba te verhuizen. Simon krijgt daar een topbaan en ik kan mijn leven weer op orde brengen. Ik kan gaan doen wat ik wil. Een

Nadere informatie

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John.

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Thema 4 Communicatie Taalhulp Telefoneren Informele situaties - opbellen en opnemen Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Met Diana. Met Diana van Someren. Is John ook? Is Diana

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

Training 4 Werkbespreking en vergadering

Training 4 Werkbespreking en vergadering Training 4 Werkbespreking en vergadering Opdracht 1 Zoeken en overleggen Je krijgt van de docent één plaatje. Dat plaatje maakt deel uit van een kort stripverhaal. Dat verhaal bestaat uit vier tot zes

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Partij 1: Kassa Belbus Partij 2: Matras Advies Nederland 1: Waarom kunt u mevrouw Groeneveld niet gewoon haar geld terugbetalen?

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden.

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden. 1. We gaan eten in een restaurant. Serge heeft gereserveerd; dat doet híj altijd. Het is zo n restaurant waar je drie maanden van tevoren moet bellen. Of nog langer. Serge belt nooit drie maanden van tevoren.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Ik geloof dat er in mijn achterband

Ik geloof dat er in mijn achterband Ik geloof dat er in mijn achterband Sinterklaastoneelstukje geschreven door Ron Jansen In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten aangelopen, met de fiets

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen. Introductiefase bij de eerste les: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?

Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen. Introductiefase bij de eerste les: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis.

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Thema Gezondheid Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Wat leert u in deze les? De weg vragen. Om herhaling en verduidelijking vragen. Je naam spellen. Vragen stellen en beantwoorden. Veel succes! 1 HET GESPREK

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken."

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken. Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken." 2. Vraag: "Welke vraag hebben we daarbij nodig?"

Nadere informatie

Deelnemen aan een 30vergadering

Deelnemen aan een 30vergadering DC Deelnemen aan een 30vergadering 1 Inleiding Als helpende zorg en welzijn zul je regelmatig deelnemen aan een vergadering. Bijvoorbeeld omdat cliënten besproken worden, of omdat taken verdeeld worden.

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Vergaderingen: verzieken kan iedereen TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Going to a Meeting 1: Messing up a Meeting

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat 1 Woorden 1 de ambulance 2 de bioscoop 3 de fietser 4 de kraam 5 de lantaarnpaal 6 de markt 7 de motor 8 het ongeluk 9 de parkeergarage 1 10 de reclame

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

HANDLEIDING. Beoordelen, beoordelen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Beoordelen, beoordelen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Beoordelen, beoordelen TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: How Am I Doing? In Nederland en België uitgebracht door: TFC

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Les 1 Ophelderen Leestekst: Bibliotheek

Les 1 Ophelderen Leestekst: Bibliotheek Les 1 Ophelderen Leestekst: Bibliotheek "Welkom. Dit is de allereerste les van de cursus Begrijpend lezen. Leuk dat jullie meedoen aan de cursus. De komende weken gaan we teksten lezen over allerlei leuke

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Spreken. Les 3: Wat zeg je? De supermarkt OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 3: Wat zeg je? De supermarkt OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

LENTE+LIEFDE Juf Floor ligt in haar bed. Ze wordt wakker en pakt haar kleren om vandaag aan te trekken. Dan gaat juf Floor ontbijten. Ze gaat naar buiten en loopt naar meester Ruben s huis. Ze belt aan

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

De arme man en zijn parkiet

De arme man en zijn parkiet De arme man en zijn parkiet deel 3/3 Iedereen op straat is blij dat de arme straatmuzikant niet arm meer is. s Avonds brengt hij zijn volle buideltjes met geld naar de bank. Dat is heel veel en thuisgekomen

Nadere informatie