Spirit biedt hulp waar nodig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spirit biedt hulp waar nodig"

Transcriptie

1 Spirit biedt hulp waar nodig

2 2 Spirit biedt hulp waar nodig Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedereen kan weleens hulp gebruiken. Spirit biedt die hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin. Kinderen en jongeren moeten opgroeien in een veilige situatie, zoveel mogelijk in gezinsverband. We willen ook dat kinderen, jongeren en gezinnen zelfstandig functioneren en meedoen in de maatschappij. Veiligheid, zelfstandigheid en meedoen zijn de kerndoelen van ons werk. Spirit zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en hun gezinnen de juiste hulp krijgen. Dat doen we samen met andere maatschappelijke organisaties in de gemeente, buurt of wijk. We bekijken samen welke hulp er nodig is Onze uitgangspunten Eén vaste hulpverlener. Bij ons krijgen alle jongeren één vaste jeugdmaatschappelijk werker (JMW er). De JMW er begeleidt de jongere tijdens het gehele hulpverleningstraject. Gezinsgericht werken. We hebben oog voor het hele gezin: de jongere die bij ons is aangemeld, maar ook zijn* ouders, broertjes en zusjes. Alle hulp die het gezin nodig heeft, staat in één plan. Werken in de buurt of wijk van de cliënt. We werken onder andere vanuit Ouder en Kindcentra, Centra voor Jeugd en Gezin, Centrum Jong, scholen, wijkcentra en veiligheidshuizen. Vanuit deze locaties kunnen cliënten gemakkelijk bij Spirit binnenlopen. Mogelijkheden vanuit het gezin en kind zelf. De verantwoordelijkheid voor opvoeden ligt zoveel mogelijk bij het gezin zelf. De hulp van Spirit is aanvullend op de mogelijkheden van het gezin en de sociale omgeving van het kind. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van een Eigen Kracht Conferentie, een familienetwerkberaad of door het koppelen van vrijwilligers aan het gezin. Basishulp en gespecialiseerde hulp op maat. De JMW er is breed inzetbaar. Hij biedt zelf basishulp. Als er meer nodig is, schakelt de JMW er gespecialiseerde hulp in bij Spirit of een andere organisatie. Wonen in gezinsverband. We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Als kinderen (tijdelijk) niet * Waar in deze brochure zijn, hem of hij vermeld staat, kan ook haar of zij worden gelezen meer thuis kunnen wonen, zorgen we ervoor dat een kind bij een pleeggezin kan opgroeien. Is een pleeggezin niet haalbaar? Dan biedt Spirit de mogelijkheid van kleinschalige voorzieningen die zoveel mogelijk aansluiten bij een gezinssituatie. We vinden het belangrijk dat een kind zo min mogelijk van woonplek wisselt. Community based werken. De JMW er betrekt actief de familie, school en buurt bij de opvoeding van de jeugdige. We bieden zoveel mogelijk hulp aanvullend op niet-professionele ondersteuning van cliënten. Overdragen van deskundigheid aan anderen. De JMW er deelt zijn kennis en bevindingen met iedereen die met de jongere en het gezin werkt. Bovendien ondersteunt de JMW er andere professionals, zoals leerkrachten. De JMW er maakt samen met andere partijen een plan van aanpak om de jongere goed te kunnen helpen. Perspectief. Zorgen dat cliënten zo zelfstandig mogelijk functioneren en meedoen in de maatschappij. Dat is het doel van onze hulp. Dit betekent onder andere dat jongeren naar school gaan of werken. 10 Veiligheid. Spirit draagt bij aan de veiligheid van kinderen binnen het gezin. Dit betekent dat onze hulpverleners (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde stellen. De veiligheid van het kind staat voorop, waar nodig wordt drang en dwang toegepast. De JMW er is breed inzetbaar. Hij biedt zelf basishulp. Als er meer nodig is, schakelt de JMW er gespecialiseerde hulp in bij Spirit of een andere organisatie die deze hulp kan bieden. 3

3 4 5 Thuis, in de wijk en op school We bieden zelf gespecialiseerde hulp aan jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. De gespecialiseerde hulp van Spirit bestaat uit trainingen, therapieën en bemiddelingen voor jongeren en ouders. We bieden deze trainingen ook aan bij andere organisaties, zoals scholen. Zo krijgt een jongere en zijn gezin altijd op de juiste plek de juiste hulp. Daarnaast helpen we kinderen en jongeren die (tijdelijk of langdurig) niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, vanuit een verblijf of daghulp bij Spirit. De jeugdmaatschappelijk werker (JMW er) van Spirit werkt daar waar kinderen, jongeren en hun ouders komen: in wijken, op scholen en thuis bij het gezin. Hij heeft contact met andere maatschappelijke organisaties. De JMW er werkt vanuit wijkteams, streekteams en schoolteams. Breed inzetbaar en betrokken De JMW er is breed inzetbaar. Hij biedt zelf basishulp. Is er meer nodig? Dan schakelt hij extra hulp in bij Spirit of een andere organisatie. Bijvoorbeeld een speciale training in faalangst voor de jongere of een opvoedcursus voor zijn ouders. Ook kan de JMW er contactpersonen of contactgezinnen inzetten voor de ondersteuning van een jongere of het gezin. Voor kinderen die even niet thuis kunnen wonen, zorgt de JMW er dat een kind (tijdelijk) in een pleeggezin komt te wonen, of in een gezinshuis of leefgroep. Welke extra hulp er ook wordt aangeboden, de JMW er blijft betrokken bij het gezin. Trainingen voor kinderen en jongeren We geven trainingen aan kinderen en jongeren, bijvoorbeeld voor: - vergroten weerbaarheid - omgaan met faalangst - aanleren sociale vaardigheden Jongeren kunnen deze trainingen individueel, of juist in groepsverband volgen. Ze bezocht mijn moeder, de school, de leerplichtambtenaar. We gingen op mijn verjaardag een taartje eten. Zo leerde ze mijn situatie van binnenuit kennen. Cheryl, oud-cliënt Spirit Trainingen voor ouders en verzorgers Aan ouders en verzorgers biedt Spirit opvoedondersteuning met het programma Triple P op niveau 4 en 5. Deze opvoedingsondersteuning draagt bij aan de aanpak van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Ondersteunt en adviseert De JMW er ondersteunt ook andere professionals, zoals leerkrachten die te maken hebben met jongeren waar opvoedingsproblematiek aan de orde is. De JMW er adviseert of maakt samen met de leerkracht een plan van aanpak om de jongere goed te kunnen helpen. Seksespecifieke hulp We geven voorlichting en hulp gericht op jongens- of meisjesspecifieke problemen op het gebied van seksualiteit. Denk aan onderwerpen als loverboys, seksualiteit, vriendschappen, grenzen, seksueel misbruik en trauma als gevolg van seksueel overschrijdend gedrag. Toegesneden aanbod Voor jongeren die bijvoorbeeld in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met politie en justitie, hebben we een specifiek aanbod. De JMW er begeleidt deze jongeren met de aanpak Nieuwe Perspectieven, met Intensieve Forensische Aanpak of met het nazorgprogramma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren die terugkeren uit detentie of JeugdzorgPlus. Deze interventies zijn extra intensief en toegesneden op jongeren met een licht verstandelijke beperking. Spoedhulp Is er sprake van een acute crisissituatie in een gezin? Dan zetten we een medewerker van Spoedhulp in om de veiligheid binnen het gezin weer op orde te krijgen. Is er na afloop van de Spoedhulp meer hulp nodig, dan neemt een JMW er de begeleiding van het gezin over van de Spoedhulpmedewerker. Spirit biedt hulp vanuit drie onderdelen: Bemiddelingen Met Omgangsbemiddeling krijgen we gescheiden ouders van cliënten op één lijn. Ouders geven gezamenlijk invulling aan de hulp. Met Sportzorg zorgen we dat jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen. De sportdocenten houden rekening met gedragsproblemen van jongeren. Sport is bij uitstek geschikt voor fysieke ontlading, het aanleren van sociale vaardigheden, samenwerken in teamverband en het leren omgaan met verlies.

4 7 6 Spirit biedt culturele activiteiten aan jongeren om te werken aan hun sociale vaardigheden. Deze activiteiten dragen bij aan het leren samenwerken, het vergroten van zelfvertrouwen en het uiten van emoties. Met Herstelbemiddeling zorgen we voor herstel van de relatie tussen een slachtoffer en dader. De dader en het slachtoffer bespreken samen met hun familie en sociale omgeving het gedrag van de dader en wat het voor hen heeft betekend. We kunnen herstelbemiddeling ook inzetten bij buurtoverlast veroorzaakt door groepen jongeren. Gezinstherapie Multidimensionele Familietherapie is een therapie voor het hele gezin die thuis en op locatie wordt geboden. De therapie richt zich op problemen van de jongere (12 tot 19 jaar) en zijn gezin, en duurt vier tot zes maanden. Daghulp bij Spirit Daghulp is er ter ondersteuning van de opvoeding thuis. Een kind of jongere woont gewoon thuis, maar krijgt overdag een vorm van daghulp. Denk bijvoorbeeld aan een kleuterdagverblijf voor kleine kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen, waar zorg én onderwijs wordt geboden. Of een locatie waar kinderen na schooltijd komen voor weerbaarheids- of sociale vaardigheidstrainingen en in groepsverband het geleerde kunnen oefenen. Verblijf bij Spirit We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Soms lukt dat niet. Als kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen, proberen we een pleeggezin voor het kind te vinden. Maar soms is ook dat niet mogelijk. We bieden dan verschillende soorten gezinsvoorzieningen of leefgroepen waar kinderen en jongeren tijdelijk of soms voor langere tijd kunnen wonen en opgroeien. Het gewone, dagelijkse leven staat voorop. Zoals naar school gaan, sporten, samenwonen met anderen, verantwoordelijkheid dragen voor taken. Een jongere kan bijvoorbeeld samen met andere kinderen en speciale opvoedouders in een gezinshuis wonen. De JMW er blijft contactpersoon voor de jongere en zijn gezin tijdens de periode dat hij bij Spirit verblijft. Soms is het voor de veiligheid van een jongere of zijn omgeving nodig dat hij tijdelijk in een behandelcentrum verblijft. Dit gebeurt altijd na een uitspraak van de kinderrechter. Spirit heeft twee behandelcentra, waar de behandeling niet alleen is gericht op de jongere, maar ook op de familie, de omgeving van de jongere en zijn school en werk. De Koppeling (JeugdzorgPlus): voor jongens en meisjes vanaf 12 tot 18 jaar. Jongeren die in de Koppeling verblijven, hebben vaak ernstige gedragsproblemen en zijn vastgelopen op meerdere leefgebieden zoals school, thuis en in hun sociale omgeving. Amsterbaken: voor forensische behandeling voor jongens vanaf 12 tot 23 jaar. Zij zijn door de kinderrechter geplaatst na (verdenking van) het plegen van een strafbaar feit. Thuis ging het slecht. Ik blowde heel veel. Toen ik een keer stoned was, heb ik scooters gestolen. Bij Amsterbaken heb ik geleerd aan iets anders te denken als ik eigenlijk wil blowen. Als ik het nu moeilijk heb, vraag ik de groepsleider of ik mag sporten. Youssra

5 Contact met Spirit Wijk-, streek- en schoolteams Spirit heeft wijk-, streek- en schoolteams, verspreid over de stadsregio Amsterdam. Jongeren en ouders kunnen zelf contact opnemen met een team, via een Centrum voor Jeugd en Gezin of een Ouder en Kindcentrum of worden doorverwezen door iemand anders, zoals familie of buren. Daarnaast kan een professional zelf contact opnemen met een team voor advies. De contactgegevens van alle teams staan op Spirit Training en Therapie Alle trainingen, bemiddelingen en therapieën van Spirit worden aangeboden vanuit Spirit Training en Therapie. Tel: Spirit verblijf en daghulp Kinderen en jongeren die (tijdelijk of langdurig) niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, kunnen terecht bij een verblijf of vorm van daghulp van Spirit. Voor aanmelding of meer informatie over de verblijfsmogelijkheden bij Spirit kun je contact opnemen met Spirit Instroom en Advies. Tel: Amsterbaken, forensisch behandelcentrum Tel: De Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus Tel: Spirit werkt in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. colofon Spirit Jeugd & Opvoedhulp Volg ons ook facebook.com/spiritjeugdhulp Spirit Jeugd & Opvoedhulp Tekst: Spirit, december 2012 Ontwerp: Studio Brouwer Foto s: Arie Kievit, Sabine Joosten, Roel Burgler, Joost van den Broek, David Rozing/HH, Shutterstock, Jan Willem Steenmeijer. De personen op de foto s hebben geen directe relatie met de tekst.

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

InZicht. Ik vind dat je snel moet vragen of een meisje seksueel misbruikt is... in dit nummer:

InZicht. Ik vind dat je snel moet vragen of een meisje seksueel misbruikt is... in dit nummer: InZicht EEN UITGAVE VAN DE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST AMSTERDAM januari 2011 in dit nummer: Interview met Ruth Schipper van Meisa en Petra Hoeve van De Verhulst 1-4 Column 5 Wetenswaardigheden

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Hulp om bij de les te blijven!

Hulp om bij de les te blijven! Gemeentes waar leerlingen gebruik kunnen maken van maatschappelijk werk op scholen in het VO en MBO Alphen aan den Rijn Bergambacht Bodegraven Boskoop Capelle aan den IJssel Delft Gouda Hillegom Kaag en

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie