Symposium: Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Assetmanagement als basis voor beheerstrategie. Mello Lindner De Bilt, 13 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium: Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Assetmanagement als basis voor beheerstrategie. Mello Lindner De Bilt, 13 maart 2014"

Transcriptie

1 Symposium: Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar Vervoer Assetmanagement als basis voor beheerstrategie Mello Lindner De Bilt, 13 maart

2 Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar Vervoer Assetmanagement als basis voor beheerstrategie: Onze visie op assetmanagement Ontwikkeling beheervisie R-net in vogelvlucht Uw visie 2

3 Mello Lindner Senior adviseur assetmanagement Strategisch advies openbare ruimte en beheerorganisaties Begeleiding taakstellingsonderzoeken Gap-analyses op basis van ISO 55000: systematiek (beheer)organisaties Projectleider procesbegeleiding tunnelveiligheid 3

4 Assetmanagement: vraagstukken Wat staat waar, in welke staat, levert welke prestatie Regierol; make/buy strategie t.a.v. technisch beheer en operaties; contract management en wijze van samenwerken Optimaliseren van levensduur(-kosten), risicogestuurd onderhoud Professionalisering, verandertraject, certificering Aantoonbaar compliant zijn aan (o.m.) VGM eisen; risicomanagement; Flexibel programmeren van (vervangings-) investeringen Verbeteren van de bedrijfsdoelen en systeem prestaties Koppelen van contract kpi s aan SLA kpi s en bedrijfsdoelen; meten van prestaties Specificeren, ontwikkelen, realiseren en integreren van systeemvernieuwing en -uitbreiding Meer voor minder, bezuinigen, wijze van bekostiging Beter benutten, beïnvloeding gedrag eindgebruiker Goed huisvaderschap, transparantie, verwachtingen, duurzaamheid, omgevingsbewust Haalbaarheid van een ontwikkeling opgave; optimaliseren van cashflow en TCO Waarderen, financieren en risicobeheer van portfolio / areaal Betrouwbaarheid en volledigheid van stuurinformatie Ontwikkelen en behouden van kennis; innovatie 4

5 Sectoren, indeling naar type areaal infrastructuur gebieden vastgoed installaties Wegen Spoor Vaarwegen Buisleiding systemen Energie (distr.) netwerken Water (distr.) netwerken Rioolstelsels Dijkringen en keringen Telecom netwerken Havens en terminals Luchthavens Tunnels en bruggen Sluizen, stuwen, gemalen Openbare ruimte, Bedrijventerreinen Buitenruimte Industrieterreinen Sportterreinen Natuurgebieden Recreatiegebieden Landelijk gebied Landgoederen Bodem systeem Deltagebied Kantoren Woningen Winkelcentra Knooppunten, terminals Bijzonder vastgoed Energieproductie Waterzuivering Waterwinning Proces industrie Maak industrie Olie & gas Infra systemen Gebouwinstallaties Offshore Water systeem Polders Steden en buurten 5

6 Bedrijfswaarden Bedrijfsdoelen Beloftes nakomen Quality of Service, klanttevredenheid Financiële prestaties Risico profiel, aansprakelijkheden Continuïteit Compliance Aantoonbaar voldoen Wetten, procedures, vergunningen VGM, technische normen Transparant en integer bestuur (Wettelijke) taken, regelgeving van autoriteit Value case Waarde creëren Ambitie, reputatie Maatschappelijke rol, regionale inpassing Duurzaamheid Goed huisvaderschap Werknemer tevredenheid Sociale innovatie 6

7 Rollen en belangen Bestuur Politiek, onderneming, toezicht Asset owner Economisch, juridisch Investeerder Eigen vermogen, vreemd vermogen, subsidie, garantie Omgeving Publiek, milieu, omwonenden, bedrijvigheid Asset manager Organisatie, systeem, informatie Eindgebruiker (Directe) belastingbetaler, (interne) klant Service provider (Her-)ontwikkelaar Service provider Hard services Service provider Soft services 7

8 Assetmanagement - organisatie asset owner / investeerder asset management expertise asset manager service provider beheer & onderhoud diensten ontwikkelaar project manager data & informatie oplossingen 8

9 Verantwoordelijkheden strategisch tactisch operationeel 9

10 Taken zorgen voor prestatie van de investering Exploitatie zorgen voor prestatie van het systeem Beheer Strategie Primair proces en bekostiging Waarde en cashflow planning (Her-)ontwikkeling Onderhoud Meerjarenbegroting Planmatig onderhoud Storingsdienst Vernieuwing AM plan optimaal integraal aantoonbaar aanstuurbaar Publiekrechtelijke taken Bedrijfsvoering Configuratiemanagement Omgevingsmanagement Operaties Control centre Soft services Data management Customer service zorgen dat de asset functioneert zorgen voor de eindgebruiker 10

11 Assetmanagement - systeem Assets optimaliseren van Kasstroom prestatie risico kosten Systeem Processen 11

12 Assetmanagement - systeem Assets voorzieningen die nodig zijn voor realiseren van de primaire bedrijfsdoelen optimaliseren van het instandhoudingsproces van deze assets 12

13 Assetmanagement - systeem Systeem de kern(voor)waarden voor de assetmanagement organisatie (NEN- ISO 55000) methodiek uitgangspunten voor beleid en beheer borging aantoonbaarheid taken en verantwoordelijkheden 13

14 Assetmanagement - systeem Processen borging te leveren prestaties Service Level Agreements wijze waarop informatie beschikbaar is voor alle stakeholders managen van risico s en kansen 14

15 Assetmanagement - systeem Kasstroom de waardering en de financiering van de assets veiligheid beschikbaarheid gebruik financieel strategische afweging: vervanging uitbreiding (functionele) aanpassing afstoting van assets 15

16 R-net : ontwikkeling beheervisie 16

17 Assetmanagement - R-net HOV Nederland Prestatie-eisen bestuur Vervoerssysteem R-net Infrastructuur Concessie -houder Dienstregeling Service provider 17

18 R-net : ontwikkeling beheervisie Objecten catalogus / NEN 2767 decompositie Areaalstrategie Beheervisie R-net beeldkwaliteit catalogus Beheerkostenmodel 18

19 R-net : objectencatalogus Decompositie vaste objecten bushalte Objectcode Objectsoorten Bouwdelen Eenheid Perronvloer elementverharding (300x300x?mm) Oppervlakte (m2) (19000 x 2900 mm) blindegeleide tegels opsluitbanden Platform wegdek Oppervlakte (m2) (22500 x 3000 mm) molgoot Wachtruimte (1,55 m. 3 stramiens zonder voorzieningen) constructie (staanders/dak) Aantal (st) fundering/bodemplaat dak glasplaat zijwand glasplat Wachtruimte (1,80 m. 3 stramiens zonder voorzieningen) constructie (staanders/dak) Aantal (st) fundering/bodemplaat dak glasplaat zijwand glasplat Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,55 m. Aantal (st) Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,80 m. Aantal (st) Wachtruimte - voorwand Aantal (st) Wachtruimte - informatiedisplay Aantal (st) Wachtruimte - reclamedisplay (1,55 m, haaks op rijrichting) Aantal (st) Wachtruimte - bank Aantal (st) Wachtruimte - stasteun Aantal (st) Wachtruimte - zonnepanelen Aantal (st) Hekwerk, perron afscheiding glas funderingspoer Module (st) staanders glazen panelen Hekwerk - bank bevestigd aan hekwerk zitting Aantal (st) 19

20 R-net : areaalstrategie Halte informatie Samenstelling halte (beide richtingen) (o.b.v. te kie Haltenaam Richting Soort Halte Type ondergrond Beheerder Haltemeubilair Jaar van aanleg Eenheid Stand. R-net obj Aantal Kies onderhoudsniveau Alphen a/d Rijn Station Schiphol Knooppunt halte veen Gemeente Alphen a/d Rijn Perronvloer 2015 Oppervlakte (m2) Ja 55,1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Platform 2015 Oppervlakte (m2) Ja 67,5 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte (1,55 m. 3 stramiens zonder voorzieningen) 2015 Aantal (st) Ja A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte (1,80 m. 3 stramiens zonder voorzieningen) 2015 Aantal (st) Nee 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,55 m Aantal (st) 0 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,80 m Aantal (st) 0 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - voorwand 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - informatiedisplay 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - reclamedisplay (1,55 m, haaks op rijrichting) 2015 Aantal (st) 0 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - bank 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - stasteun 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Wachtruimte - zonnepanelen 2015 Aantal (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Hekwerk, perron afscheiding glas 2015 Module (st) Ja 4 A Gemeente Alphen a/d Rijn Hekwerk - bank bevestigd aan hekwerk 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Hekwerk - stasteun 2015 Aantal (st) Ja A Gemeente Alphen a/d Rijn Hekwerk - afvalbak 65 lt bevestigd aan hekwerk 2015 Aantal (st) Ja 2 A Gemeente Alphen a/d Rijn Hekwerk - reclamedisplay (parallel aan rijrichting) 2015 Aantal (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Bank vrijstaand 2015 Aantal (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Afvalbak 65lt vrijstaand 2015 Aantal (st) Nee A Provincie Zuid-Holland Reizigersinformatie (DRIS) 2015 Aantal (st) Ja 1 A Gemeente Alphen a/d Rijn Perronlichtmasten 10 lux 2015 Aantal (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Trap beton, breed 4 m., per 1 meter lengte 2015 Module (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Fietsenstalling - 1 module/overkapping 2015 Aantal (st) Nee A Gemeente Alphen a/d Rijn Routeaanduiding pictogrammen 2015 Aantal (st) Nee A Kies beheerder Kies objectsoort Kies jaartal Kies eerst objectsoort Kies eerst objectsoort A 20

21 R-net : beheervisie R-net Provincie Zuid Holland Hoogwaardig openbaar vervoer Comfortabel Betrouwbaar Hoge kwaliteit actuele reisinformatie veel comfort tijdens verblijf bij een halte alles is heel, schoon en veilig hoge mate van schikbaarheid van alle voorzieningen veiligstellen van omgeving bij schade correctieve maatregelen snel uitvoeren (binnen 24 uur) Uitwerking beheervisie op hoofdlijnen Object Onderhoudsniveau Kwaliteitsreferentie A B Perronvloer R-net geen oneffenheden beperkte oneffenheden geen degeneratie van verhardingsmateriaal geen degeneratie van verhardingsmateriaal geen vervuiling zeer beperkt vervuiling volledige gladheidsbestrijding volledige gladheidsbestrijding CROW kauwgum niet aanwezig, 0 stuks / m2 beperkt aanwezig, 1 stuks/m2 natuurlijk afval geen blad- bloesemafval beperkt blad- bloesemafval Platform R-net geen oneffenheden 21

22 R-net : Beeldkwaliteit catalogus Kwaliteitsniveau afvalbak Beplakking en graffiti Objectsoort Onderdeel schaalbalk A+ A B Beeld Afvalbak Beschrijving De afvalbak is niet beplakt of beklad. De afvalbak is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad. De afvalbak is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening. Kwantificering 0 % per afvalbak 2 % per afvalbak 5 % per afvalbak Racisme/aanstootgevend nee nee nee Kwaliteitsniveau afvalbak Scheefstand Objectsoort Onderdeel schaalbalk A+ A B Beeld Afvalbak Beschrijving De afvalbak staat recht. De afvalbak staat licht scheef. De afvalbak staat duidelijk w aarneembaar scheef. Kwantificering 0 graden per afvalbak 1 graad per afvalbak 5 graden per afvalbak 22

23 R-net : Beheerkostenmodel Maatregelen met eenheidsprijzen per objectsoort Objectsoorten Maatregel Type Eenheidsprijs zand Eenheidsprijs klei Eenheidsprijs veen Eenheidsprijs klei/veen Perronvloer onderhoudsmonitoring Dagelijks 3,50 3,50 3,50 3,50 Oppervlakte (m2) Onkruidbestrijding Dagelijks 0,04 0,04 0,04 0,04 Kauwgum verwijderen Dagelijks 2,00 2,00 2,00 2,00 Vegen verharding Dagelijks 0,02 0,02 0,02 0,02 Gladheidsbestrijding Dagelijks 0,01 0,01 0,01 0,01 Gedeeltelijk herstraten Groot 13,01 13,01 13,01 13,01 Herstraten Vervanging 20,08 20,08 20,08 20,08 Totale kosten per onderhoudsniveau perronvloer 23

24 Assetmanagement R-net catalogus en NEN decompositie areaalstrategie Assets optimaliseren van beheerkostenmodel Kasstroom prestatie risico Systeem kosten beheervisie beeldcatalogus Processen 24

25 Uw visie: Is uw organisatie assetmanagement-proof? implementatie van assetmanagement in uw organisatie borging van beleid, processen en informatiemanagement Is assetmanagement het antwoord op strategische vraagstukken? 25

26 Informatie: Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Mello Lindner Senior adviseur Assetmanagement T E 26

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie. Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur

Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie. Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur Vastgoedmanagement Het actief sturen op de vastgoedportefeuille met als doel een zowel kwalitatief als

Nadere informatie

Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

Assetmanagement op maat: meer waarde creëren Waterschap Vallei en Veluwe De Centrale Regiekamer DE VRAAG Waterschap Vallei en Veluwe constateerde een aantal jaar geleden dat het met de toenmalige bedrijfsvoering onvoldoende was toegerust om nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

PROFESSIONAL & IT SERVICES

PROFESSIONAL & IT SERVICES PROFESSIONAL & IT SERVICES Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit Jaarverslag 2014 20 14 Realiseren van blijvende kwaliteit Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Tienjarenoverzicht 6 Het aandeel en dividendvoorstel 8 Voorwoord 10 1 Profiel Ballast Nedam 1.1 Visie, missie en strategische

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 1 Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 9 juni 2015 9 juni 2015 2 Wie zijn wij? Bas Derene Applicatiebeheerder Maximo bij WSHD Gerben ter Horst Senior Functional Consultant bij

Nadere informatie

1. Over Ballast Nedam

1. Over Ballast Nedam 16 17 1. Over Ballast Nedam In deze paragraaf schetsen we voor u de contouren van onze onderneming: waar we het voor doen (onze visie en missie), waar we voor staan, wat onze kernactiviteiten zijn en in

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Conferentie Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein UPDATE Masterclasses Donderdag 19 maart 2015 9 e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers,

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Asset management en informatie Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Waarom veranderen 2 Beheer & Onderhoud moet professionaliseren Redenen & aanpak

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

IN NL IN ASSETMANAGEMENT IN NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040

IN NL IN ASSETMANAGEMENT IN NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL ASSETMANAGEMENT NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 ASSETMANAGEMENT NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 NL 02 Aan dit toekomstbeeld is bijgedragen door: NL 06 VOORWOORD Dit

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014

Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Definities bij Ontwerp-PvE Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart

Nadere informatie

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl Centraal beheer en onderhoud van comfortsystemen BIA Installeren Nieuwe Stijl Installeren nieuwe stijl Bedrijven Bedrijven die diensten i.p.v. producten willen leveren Bedrijven die willen innoveren Klanten

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 Beheerplan 2013 Beheerplan 2013 ProRail Beheerplan 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Strategie ProRail 6 3 Prestaties ProRail 2013 9 Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 4 Waarmaken van de

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie