Voorwoord. Loek Pos. Ik wens je heel veel succes! Met vriendelijke groet, Loek Pos. Directeur Positif BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Loek Pos. Ik wens je heel veel succes! Met vriendelijke groet, Loek Pos. Directeur Positif BV"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Inleiding Geen contractmanagement: risico s & gevolgen Belangrijke pijnpunten Contractmanagement: veel winst te behalen Zekerheid en een gerust gevoel Wel contractmanagement, toch ontevreden Te complexe software Registreren of regisseren? Bepaal zelf de kleur Elk contracttype van simpel tot complex Automatiseren bevordert nakoming Het belang van consistentie Laat het escaleren! De kracht van beeldgebruik Innovatieve tools Beveiliging, de ruggengraat Tot slot

3 Voorwoord Dank je wel voor het downloaden van deze whitepaper. Bij het lezen van dit document ga je ontdekken wat de belangrijkste pijnpunten zijn als het gaat om contractmanagement. Ook krijg je praktische en inzichtelijke tips om met contractmanagement aan de slag te gaan. Geen gedoe meer met Excel! Mijn naam is Loek Pos en ik ben directeur van Positif BV. Met een team van specialisten begeleiden wij dagelijks organisaties bij de implementatie van contractmanagement. Door de jaren heen hebben we ervaren waar het misgaat als het om contractmanagement en contractbeheer gaat. Loek Pos Al meer dan 15 jaar ondersteunen wij tal van organisaties met implementatietrajecten voor contractmanagement oplossingen. Klanten zoals Stichting Fluvium, Alphabet, Woonzorg Nederland, Onderwijsgroep Tilburg, Postillion Hotels, Groen Hart Ziekenhuis en Brabantse Delta. Proactief omgaan met contractmanagement stelt een organisatie in staat om verbeteringen door te voeren. Volgens KPMG 1 kan een organisatie met efficiënt contractbeheer gemiddeld 10-20% kosten besparen. In deze whitepaper komen een aantal manieren aan bod om strategisch en slimmer om te gaan met complexe vraagstukken op het gebied van contractmanagement. Goed contractmanagement begint met het kiezen van de juiste methode. Je zult vast en zeker gemerkt hebben dat Excel zijn beperkingen heeft. Een beter alternatief is een platform dat werkt met een cloud oplossing, zo zul je leren als je verder leest. Het kiezen van een contractmanagement tool is nog maar de helft van de oplossing. Het implementatietraject brengt namelijk verschillende uitdagingen met zich mee. Positif BV heeft zich gespecialiseerd in het ontzorgen van klanten. Juist bij de implementatie worden de meeste fouten gemaakt wanneer professionele begeleiding ontbreekt, zo weten wij uit ervaring. Herstel brengt voor organisaties vaak veel en onnodige kosten met zich mee. Enkele van deze fouten kun je voorkomen door deze whitepaper te lezen. Voor het schrijven van deze whitepaper hebben we Rob Postma geïnterviewd: directeur van Mochadocs. Wij gaan ervan uit dat je met deze whitepaper in de hand beter in staat zult zijn om je contracten te managen. Ik wens je heel veel succes! Met vriendelijke groet, Loek Pos Directeur Positif BV 1 KPMG, Contract Management Services. A commonly overlooked source of cost savings, incremental revenues and peace of mind can be found in contract management. 3

4 1. Inleiding Contracten, overeenkomsten en vergunningen zijn bepalend voor ons dagelijks functioneren. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit koop, huur, salaris, beheer van vastgoed worden contractueel geregeld. Risico s die inherent zijn aan ongevallen, ziekte en zorgbehoefte worden contractueel afgedekt. Een voortdurende stroom van contracten, die vaak zo ingewikkeld zijn dat wij de hulp inroepen van een tussenpersoon of adviseur. Privé is ons contractenbestand vaak wel te overzien, maar in ondernemingen en andere organisaties ligt dat anders. Daar wordt de hele bedrijfsvoering bepaald door het samenstel van contracten of zoals ze in de VS zeggen: contracts are the language of business. HRM, ICT, Inkoop, Beheer en Onderhoud van gebouwen en installaties, kortom, de hele organisatie heeft ermee te maken. Elk contract daarbij kent specifieke en voortdurend wisselende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Die veelheid van contracten en de complexiteit ervan vereist professioneel contractmanagement, en daarbij slim gebruik maken van juist die automatiseringsoplossing die naadloos aansluit bij het bedrijfsproces. De manager die zorgt voor goede contracten, oog heeft voor risico s en zijn/haar contracten echt managet is in staat continu zijn bedrijfsproces te optimaliseren. Voor het inrichten van dé contractmanagement- oplossing en het aanreiken van de juiste tools is vaak externe specialistische hulp nodig. Deze notitie wil managers en iedereen die meer wil weten over contractmanagement vertellen over het hoe en waarom. 2. Geen contractmanagement: risico s & gevolgen Contracten en de controle op naleving van de gemaakte afspraken zijn uiterst belangrijk voor het realiseren van strategische doelstellingen van een organisatie. Aan de totstandkoming van een contract besteden organisaties vaak veel tijd en geld. Is het contract eenmaal getekend, dan verslapt de zorg en aandacht ervoor en verdwijnt het in een la, het gaat de archiefkast in of wordt ergens digitaal bewaard. Juist als je een contract nodig hebt weet niemand meer waar het ondertekend exemplaar zich bevindt. Gebrek aan inzicht in het contractenbestand en gebrek aan uniformiteit en centralisatie kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het belang van contractmanagement en effectief contractbeheer en zijn bereid hierin te investeren. Echter, voor een meerderheid van de ondernemingen wereldwijd is contractmanagement (nog) geen serieus onderdeel van de bedrijfsvoering. 3. Belangrijke pijnpunten Voorbeelden van veel voorkomende pijnpunten door gebrek aan goed contractmanagement. a. Waar is het contract?! Onderhouds- en dienstverleningsovereenkomsten, licenties, vergunningen, leasecontracten, huur- en arbeidsovereenkomsten. Bijna alle organisaties zijn afhankelijk van vele, diverse en vaak ook ingewikkelde contracten. Taken en diensten worden steeds vaker uitbesteed en ook dat vraagt om zorgvuldige vastlegging en bewaking. Door de hoeveelheid en diversiteit van de contracten ontbreekt het organisaties al snel aan overzicht en inzicht. Dit wordt versterkt door de steeds sneller veranderende organisaties (fusies, reorganisaties) en hiermee gepaard gaande wijziging van taken en verantwoordelijkheden. 4

5 Een contract of ander document raakt dan heel makkelijk zoek. Daar kom je vaak pas achter als je het dringend nodig hebt. Als het ook nog eens op verschillende afdelingen of vestigingen zou kunnen liggen leidt de (digitale) speurtocht niet alleen tot tijdverlies, maar ook tot grote ergernis en frustratie. Of erger: het leidt tot kosten en reputatieschade. Ervaring tijdens contractoptimalisatie trajecten leert dat wanneer contracten zoek raken er vaak geen of te laat actie wordt ondernomen. Onderwijl wordt vaak zonder enige controle de factuur trouw betaald. b. We zijn te laat! De opzegtermijn: het is één van de basiselementen van een overeenkomst. Bij gebrek aan inzicht in het contractenbestand bestaat het risico dat overeenkomsten onbedoeld stilzwijgend worden verlengd. In de praktijk betekent dit meestal minimaal een jaar wachten voordat het contract alsnog kan worden opgezegd. Dit brengt onnodige kosten met zich mee. c. Hoe houd ik contractuele data actueel? Is het contract dat men in handen heeft wel de meest actuele versie? Misschien herkent u dit probleem. Actuele versies, tarieven, afspraken en installed base zijn essentieel voor de hele organisatie. Inkoopmedewerkers, medewerkers belast met de uitvoering, managers en medewerkers van de financiële administratie hebben actuele informatie nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Hoe kun je een factuur controleren als je de actuele tarieven niet kent? Extra kwetsbaar is een onderneming waarin de verantwoordelijkheid voor het contractbeheer stand alone bij één medewerker ligt en de werkwijze niet geborgd is. Dat blijkt dan pas achteraf als die persoon met al zijn kennis de organisatie verlaten heeft. d. Het speuren naar specifieke informatie duurt te lang. Het snel kunnen vinden van de juiste informatie in een contract is vaak een tijdrovende klus. Vooral als het een slecht leesbaar contract betreft. Medewerkers zijn er steeds meer aan gewend geraakt dat informatie snel en overal beschikbaar is. Wordt de informatie niet snel genoeg gevonden, dan wordt het al snel als onvindbaar aangemerkt. Dit fenomeen kost organisaties veel geld. Het feit dat dit risico niet administratief zichtbaar is maakt dat dit niet altijd als een financieel risico wordt gezien. Denk maar aan een simpele factuurcontrole die in de meeste gevallen niet goed kan worden uitgevoerd. Hoeveel facturen krijgt u per jaar en wat is de totale waarde? 4. Contractmanagement: veel winst te behalen Met functioneel en goed georganiseerd contractmanagement is veel te winnen. Het kan voorkomen dat onnodige kosten worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat een organisatie alleen al circa 2-5 % van de totale contractwaarde kan besparen door contracten te bewaken op einddata. Met efficiënt contractbeheer krijgt een organisatie meer inzicht en heeft het als regisseur de touwtjes in handen. Contracten kunnen dan maximaal worden en benut en kan de kwaliteit van geleverde diensten en producten daarbij worden bewaakt en bijgestuurd. Dit zorgt voor een voortdurende optimalisatie van de prijs/kwaliteit verhouding. Daarnaast wordt beter gebruik gemaakt van geboden schaalvoordelen, worden interne procedures beter nageleefd, kennis en ervaring meer benut en medewerkers efficiënter ingezet. Risico s kunnen beperkt of zelfs uitgesloten worden. 5

6 5. Zekerheid en een gerust gevoel Beslissers, ondersteuners en managers kunnen niet zonder actuele contractdata. Gebrek aan inzicht in overeenkomsten ervaren ze als basisprobleem. Inzicht maakt mogelijke risico s kenbaar en dit geeft zekerheid en een gerust gevoel. Het is volgens Rob Postma van Mochadocs* te vergelijken met een brand in huis. Als er ergens in huis brand is, dan maakt het veel verschil als je weet waar de brandblusser staat, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Zo werkt het ook bij contractmanagement. Gebrek aan inzicht in mogelijke risico s en gebrek aan controle zorgen voor de grootste onzekerheid. *Mochadocs is winnaar van de Business of Software Scholarship voor hun Cloud Contractmanagement oplossing. 6. Wel contractmanagement, toch ontevreden Steeds meer organisaties onderkennen het belang van goed contractmanagement. Er zijn tal van software leveranciers die producten ontwikkeld hebben om organisaties hierbij te ondersteunen. Maar in de praktijk blijken die software tools vaak niet aan te sluiten bij de bedrijfsvoering en de wensen van organisaties. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de ondervraagde bedrijven niet tevreden is over hun software voor contractmanagement. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Enkele ervan worden hierna onder de loep genomen. 7. Te complexe software Veel contractmanagement software is onnodig complex in het gebruik. Hierdoor kan het gebeuren dat een organisatie maandenlang bezig is om die software te implementeren, zonder dat doelstellingen als gebruiksvriendelijkheid, transparantie, en uniformiteit worden bereikt. Vaak resulteert dat in een typisch ICT- probleem, waarbij het de vraag is of twee systemen al dan niet moeten worden geïntegreerd. Men streeft eenvoud en gebruiksgemak na, maar het wordt daarentegen complexer en complexer. Het is te vergelijken met de aankoop van een auto. Als je een wagen koopt wil je bijvoorbeeld weten hoe de wegligging is, of de auto veilig is en voldoende ruimte heeft, maar niet hoe de motor precies in elkaar is gezet. Het gaat om de vraag: wat wil ik met contractmanagement bereiken en hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijk doen? Gebruikersgemak verhoogt de productiviteit. Het is dus belangrijk om het contractbeheer en het managen van contracten zo simpel mogelijk te houden. Tegelijkertijd moet het slim, snel, doeltreffend en logisch zijn, zonder dat er een uitgebreide gebruikshandleiding nodig is. Zodat de juiste persoon kan beschikken over de meest actuele informatie wanneer hij dat maar wenst en al die gegevens gemakkelijk bewaakt, gecontroleerd en gemeten kunnen worden. 6

7 8. Registreren of regisseren? Veel software is gericht op registratie. Gegevens zoals contractdata, leveranciersgegevens, einddatum en opzegtermijnen kunnen in een Excel spreadsheet of in Outlook worden geregistreerd. Werken met dergelijke systemen lijkt misschien aantrekkelijk en voordelig. Toch moet het beheren en managen van contracten in dergelijke systemen worden ontraden. Belangrijk nadeel is dat alle gegevens handmatig moeten worden bijgehouden. Het eenmalig invoeren van gegevens levert geen problemen op; men is enthousiast. Mar na een jaar blijken de data al niet meer actueel of zelfs onjuist. En dus onbetrouwbaar. Het gevolg is dat het systeem na enige tijd niet meer wordt gebruikt en het hele proces opnieuw moet beginnen. Dergelijke software oplossingen zijn daardoor dus zeer tijdrovend en duur. Ook is het risico van inconsistentie groot doordat er vaak verschillende medewerkers - ieder op zijn eigen manier - verschillende spreadsheets bijhouden. Tot de kern van een contract komt men niet. Gegevens worden bovendien niet centraal opgeslagen. Dit leidt tot gebrek aan inzicht en uniformiteit en kan op termijn zelfs zorgen voor veiligheidsrisico s, met alle aansprakelijkheidsrisico s van dien. Enkele nadelen van werken met spreadsheets: o arbeidsintensief: men moet steeds opnieuw zelf actie ondernemen o geen automatische actualisatie, dus handmatig aanpassen o handmatig aanpassen vergroot de kans op fouten o gebrek aan consistentie o contracten worden niet centraal opgeslagen o acties zijn niet meetbaar o acties zijn onvoldoende inzichtelijk o onvoldoende transparant o geen uniformiteit o geen escalatie als er geen actie is ondernomen 9. Bepaal zelf de kleur Veel software is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor een probleem dat software ontwikkelaars zelf aan de hand hebben gehad. Niet zelden komt de ontwikkelaar uit een bepaalde branche of functie, zoals inkoop of een juridische/financiële werkomgeving. Ook het contractmanagement wordt daardoor vaak door de softwareleverancier al ingekleurd. Dit heeft tot gevolg dat gebruikers van een andere werkomgeving vaak moeite hebben om te werken met de applicaties. Elk contractonderdeel moet daarom zijn eigen kleur krijgen, die past bij het specifieke onderwerp en bij wat de gebruiker wil. De leidende vraag dient te zijn: Wat wil ik managen en wie is de eigenaar voor dit onderwerp? Een contract kan onderdelen bevatten, zoals aansprakelijkheid, prestatieafspraken, betalingsvoorwaarden, overleg en tarieven met daarbij elk een eigen eigenaar. Zo kunnen er per onderwerp verschillende eigenaren in één contract zijn, zoals een juridische afdeling voor aansprakelijkheid, financiële administratie voor facturatie, inkoper voor betalingsvoorwaarden, onderhoudsmanager voor planning, overleg en rapportages. Elke eigenaar moet zelfstandig zijn 7

8 onderwerpen aan een contract kunnen aanhaken, de daarvoor benodigde informatie kunnen invoeren en de door hem noodzakelijk geachte taken en activiteiten uitzetten. Hij bepaalt als het ware zelf de kleur van de applicatie, zonder dat deze activiteiten invloed hebben op de instellingen die zijn collega s gebruiken. De gebruiker en dus niet de softwareleveranciers - richt net als bij een smartphone zelf de applicatie in, zodat deze voldoet aan zijn of haar wensen. 10. Elk contracttype van simpel tot complex Een goede contractmanagementoplossing is eenvoudig te bedienen, niet- persoonsgebonden en er kan elk type contract in worden opgenomen. Een ICT- contract, een onderhoudscontract van elektrotechnische installaties, een leaseovereenkomst, een (gebruiks- )vergunning: de juiste softwarekeuze maakt het managen van elk contract mogelijk. Ongeacht de omvang, inhoud of complexiteit. Of het nu gaat om één enkel complex contract met een waarde van een half miljard of om vele verschillende contracten. Of er nu één medewerker verantwoordelijk is voor het managen van de totale contractinhoud of juist meerdere medewerkers, die betrokken zijn bij verschillende contractdelen. 11. Automatiseren bevordert nakoming Hoe meer administratieve handelingen geautomatiseerd zijn, des te sneller kunnen organisaties zich richten op de inhoud van hun contracten. Het automatiseren van administratieve handelingen en interne mechanismen leidt daardoor direct tot succesvolle nakoming van contractuele afspraken. De nadruk ligt dus niet op registratie van contractonderdelen, maar op de uitvoering van de voor het contract benodigde acties. Daarnaast betekent dit minder administratief werk en er zullen minder fouten worden gemaakt. Concreet betekent dit: o niet meer handmatig opschonen van contractinformatie o verlopen contracten worden automatisch gearchiveerd o van verlengde contracten worden einddata automatisch vernieuwd o op elk willekeurig moment inzicht in de meest actuele contracten o direct, nauwkeurig en eenvoudig te maken rapportages 12. Het belang van consistentie Het consistent managen van data en informatie van contracten is essentieel. Alleen zo is te voorkomen dat opzegtermijnen worden gemist en contracten onbedoeld worden verlengd. Alleen dan is men er zeker van dat het de juiste versie van een contract betreft. En dat belangrijke informatie niet verloren gaat als de medewerker die alles weet de organisatie verlaat of onbereikbaar is. Het consistent managen gaat verder dan gegevens vastleggen in een spreadsheet of in een systeem als Outlook. Zonder consistente en structurele oplossingen wordt het daadwerkelijk managen nagenoeg onmogelijk. Consistent, gecentraliseerd en gestructureerd managen zorgt voor uniformiteit. Uniforme managementinformatie (real time dashboard) maakt het eenvoudiger om te controleren en te meten. Dit leidt tot meer kennis en maakt het eenvoudiger te vergelijken en te benchmarken: Hoe presteer ik het ten opzichte van andere organisaties? 8

9 Een organisatie kan op basis van uniforme informatie makkelijker en beter sturen; op duurzaamheid en efficiency bijvoorbeeld. En het maakt communiceren en onderhandelen met leveranciers eenvoudiger en effectiever. De verstandhouding tussen opdrachtgever en leverancier zal er alleen maar beter van worden. Er kan dan echt worden gewerkt aan een win- win relatie. 13. Laat het escaleren! Wordt een taak niet tijdig uitgevoerd, dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Hoe wordt bevorderd dat de verantwoordelijke medewerker daadwerkelijk tijdig overgaat tot actie? Het versturen van een melding is een belangrijke component van contractmanagement. Maar wat als er hierna nog niets gebeurt en de einddatum van een contract nadert? Van belang is daarom dat contractmanagement software voorziet in een escalatieproces. Als geautomatiseerde controle voor degenen die verantwoordelijk zijn voor een contract(onderdeel). Reageert de verantwoordelijke eigenaar van een onderwerp in een contract niet op de melding, dan escaleert de actie naar de contracteigenaar, of naar een andere verantwoordelijke medewerker. Mocht geen enkele notificatie tot de benodigde actie hebben geleid en de einddatum van het contract bereikt zijn, dan wordt het contract automatisch verlengd. Er wordt automatisch een nieuwe taak aangemaakt en tijdig een melding verzonden naar de verantwoordelijke persoon. 14. De kracht van beeldgebruik Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld. Het denken in beelden in plaats van tekst leidt vaak tot een snellere verwerking van informatie. Plaatjes op een pagina trekken vaak de aandacht van de lezer. Gebruik ervan kan de communicatie vergemakkelijken en de boodschap verduidelijken. Visualisatie is daarom ook goed toe te passen in het managen van contracten. Contracten bevatten vaak veel tekst. Beeldgebruik kan de lezer helpen om de inhoud snel samen te vatten. Het kan hem helpen in te schatten of die voor hem interessant is en hij er zich in moet verdiepen en of hij in actie moet komen. Beelden kunnen een lezer ook helpen om snel ingewikkelde contracten te begrijpen. Welke effecten heeft het als een contract in een gevisualiseerde omgeving wordt verwerkt? Dat was de insteek van het onderzoek MochaView van cloud- platform Mochadocs in Hieruit blijkt dat niet alleen het visualiseren op zich lezers veel sneller inzicht geeft in een contract - hoe omvangrijk ook -, waaronder einddata en opzegtermijnen, maar dat het effect groter is als het visualiseren consistent gebeurt; elk contract heeft dezelfde grafische opbouw. Bij elk contract is direct duidelijk wanneer de opzegtermijn verloopt, hoe de datum van vandaag zich verhoudt tot de hele looptijd van het contract en hoe de datum van vandaag zich verhoudt tot de opzegtermijn. Als de contractstatus een gebruiker verontrust zal hij in het algemeen sneller actie ondernemen. 9

10 15. Innovatieve tools Intussen gaan de ontwikkelingen door. Met innovatieve, gebruiksvriendelijke tools krijgen organisaties steeds meer controle op, maar ook plezier in het managen en beheren van contracten. Zo kunnen audio/videobeelden toegevoegd worden aan een contract. Denk bijvoorbeeld aan een app op de mobiele telefoon waarmee foto s kunnen worden gemaakt die eenvoudig aan een contract kunnen worden toegevoegd. Bij de aflevering van een kostbaar product kan i.v.m. garantie een foto van het product en eventuele gebreken in het contractmanagement systeem geplaatst worden, zodat je kunt laten zien hoe het apparaat eruit zag bij aflevering. Dit met het oog op dossiervorming. 16. Beveiliging, de ruggengraat Alle kennis wordt meer en meer verzameld in de cloud. Met deze kennis kunnen bedrijven sneller anticiperen op toekomstige situaties. Beveiliging en privacybescherming zijn daarbij essentieel. Het is de ruggengraat van het contractmanagement. Continue aandacht hiervoor is essentieel. Werken in de cloud betekent onder meer: o alle administratieve handelingen uitvoeren over een veilige internetverbinding, waarbij alle informatie die verzonden wordt via het internet is gecodeerd en administratieve handelingen worden uitgevoerd in een veilige omgeving o ook de database gecodeerd versleutelen o een webarchitectuur creëren met meerdere lagen o dataservice en file service afschermen van het internet 17. Tot slot Industriële ondernemingen en dienstverlenende instellingen, zoals zorgaanbieders en scholen, zijn vaak grote, geografisch wijd gespreide en complexe organisaties. Een veelheid van diverse contracten ligt ten grondslag aan hun functioneren. Die contracten moeten voortdurend, als een continue proces, worden getoetst op actualiteit, profijt, efficiëntie en risico. Dat vereist contractmanagement, als belangrijke component van overall management. Vaak is specialistische ondersteuning noodzakelijk. En inzet van automatisering en software die naadloos aansluit bij de bedrijfsvoering. Softwareontwikkelaars kunnen grote toegevoegde waarde hebben voor hun cliënten, die zich staande moeten houden in een dynamische en competitieve omgeving. Maar alleen als de ontwikkelaars zich richten op voortdurende productinnovatie kunnen zij blijven voldoen aan de wensen en behoeften van hun klanten. Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid zijn bij dit innoveren de sleutelwoorden. Contractmanagement: de software en methode maken het nakomen van afspraken makkelijk, efficiënt en leuk. Wilt u weten wat dé oplossing voor contractmanagement voor u is? Neem dan contact op met Positif. Met een online demo laten we u graag zien hoe het werkt. 10

ibisapps IBIS4Tender

ibisapps IBIS4Tender ibisapps IBIS4Tender online budgetten aanbesteden bewaken Quote Online aanbesteden met IBIS4Tender is transparant en voorkomt fouten. Daarnaast is het voor alle betrokkenen ook veel eenvoudiger. Transparanter

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Teamplayers in sportaccommodatie beheer

Teamplayers in sportaccommodatie beheer Teamplayers in sportaccommodatie beheer De initiatiefnemers van SABsoftware hebben jarenlange ervaring met automatisering en beheer van accommodaties. Samen richtten zij in 2002 Facility Kwadraat op dat

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Door Daisy Klijn, September 2016? Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing Ontdek de voordelen van een nieuwe mobiliteitsoplossing: AlphaCity, Corporate CarSharing Eenvoudig, efficiënt en flexibel Zo hoort

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Minigids Event Registration

Minigids Event Registration Registration Form Surname: Name: Company: Email: Minigids Event Registration Hoe en waarom online congres- en event registratie? Introductie Een evenement is een belangrijk moment. Je wilt een goede indruk

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale.

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. ALARM COMMUNICATIEDIENSTEN EagleEye Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. EagleEye is een cloud-gebaseerde dienst met een centrale, moderne en krachtige functie voor toezicht en

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie v.01 Factview software innovatieve financiële rapportages Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie Planning Company is een innovatieve advies organisatie en leverancier van

Nadere informatie

ISABEL 6. MULTIBANKING

ISABEL 6. MULTIBANKING ISABEL 6. MULTIBANKING MULTIBANKING SIMPLIFIED BEHEER UW REKENINGEN CENTRAAL EN BESPAAR TIJD EN GELD. BETER INTERNETBANKIEREN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. U werkt met

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

Meetingplace, Evenement. Jaap Bakker en Roel Frissen

Meetingplace, Evenement. Jaap Bakker en Roel Frissen Registratie Meetingplace, Evenement Jaap Bakker en Roel Frissen Het Perspectief U mag kiezen De Beslissing De Mens Het Overzicht Het Motief De Vorm Het Inzicht Het Motief Logistiek (ZLTO/EHA) Financieel

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

B ACK O FFICE S UPPORT S ERVICES UW EIGEN WENSEN EN EISEN VERBINDEN MET ONZE KENNIS EN KUNDE. RESULTAAT: MAATWERK ONTZORGEN VAN UW INHUUR!

B ACK O FFICE S UPPORT S ERVICES UW EIGEN WENSEN EN EISEN VERBINDEN MET ONZE KENNIS EN KUNDE. RESULTAAT: MAATWERK ONTZORGEN VAN UW INHUUR! B ACK O FFICE S UPPORT S ERVICES The Compliance Factory BV Belle van Zuylenlaan 7b 4105 JX Culemborg T: +31 (0)345 531700 E: mail@compliancefactory.nl http://www.compliancefactory.nl http://www.compliancefactorytv.nl

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie