Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo"

Transcriptie

1 Kwalificatiedossier mbo Commercie Crebonr. Kwalificaties Commercieel medewerker Contactcenter medewerker Intercedent (Junior) accountmanager Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Economie en administratie Crebonr Vastgesteld door de minister van [OCW/EZ] op

2 Penvoerder: KCH Penvoerder: ECABO Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel en ECABO in samenwerking met vertegenwoordigers van de branches en het middelbaar beroepsonderwijs Gelegitimeerd door: Bestuur van Kenniscentrum Handel Gelegitimeerd door: Bestuur ECABO op advies van de Paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Op: Op: van 60

3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Overzicht van het kwalificatiedossier... 6 Basisdeel Beroepsspecifieke onderdelen... 8 B1K1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid... 8 B1K1W1: Verzamelt klant, product en marktinformatie B1K1W2: Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking B1K2: Voert het verkooptraject uit B1K2W1: Bereidt het verkooptraject voor B1K2W2: Acquireert klanten en/of opdrachten B1K2W3: Voert verkoopgesprekken B1K2W4: Doet een aanbod met prijsberekening B1K2W5: Verzorgt het (interne) ordertraject B1K3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice B1K3W1: Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit B1K3W2: Behandelt klachten B1K3W3: Voert promotieactiviteiten uit B1K3W4: Voert webcare werkzaamheden uit Generieke onderdelen Profieldeel P1: Commercieel medewerker P2: Contactcenter medewerker P3: Intercedent P3K1: Werft, matcht en begeleidt kandidaten P3K1W1: Werft kandidaten P3K1W2: Matcht kandidaten en vacatures P3K1W3: Begeleidt kandidaten naar werk P3K1W4: Verstrekt informatie en advies aan flexkrachten en opdrachtgevers P3K1W5: Verricht administratieve werkzaamheden die voortkomen uit de arbeidsbemiddeling P4: (Junior) accountmanager P4K1: Voert het accountmanagement uit P4K1W1: Voert accountanalyses uit P4K1W2: Stelt accountplannen op P4K1W3: Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij P4K1W4: Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor P4K1W5: Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit P5: Assistentmanager internationale handel P5K1: Organiseert en voert import en exportactiviteiten uit P5K1W1: Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor (import)leveranciers P5K1W2: Stelt import en exportdocumenten op en beheert ze P5K1W3: Begeleidt import en exportorders en coördineert de verzending/het transport van 60

4 P5K1W4: Draagt bij aan het optimaliseren van import en exportprocessen P5K2: Stelt een export/marketingplan op P5K2W1: Brengt exportmarkten in kaart P5K2W2: Maakt een exportplan P5K2W3: Assisteert bij de selectie van tussenpersonen P6: Vestigingsmanager groothandel P6K1: Geeft het vestigingsbeleid vorm P6K1W1: Stelt een bedrijfs/vestigingsplan op P6K1W2: Maakt een omzet en kostenplan en bewaakt deze P6K1W3: Profileert de vestiging (op lokaal niveau) P6K1W4: Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten) P6K2: Runt de vestiging P6K2W1: Voert vestigingsbeleid uit P6K2W2: Beheert de goederenstroom P6K2W3: Plant en verdeelt de werkzaamheden P6K2W4: Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden P6K2W5: Adviseert over de personeelsbehoefte Keuzedeel van 60

5 Leeswijzer Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo opleiding. Opbouw dossier Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie eisen voor één of meerdere mbo beroepen en bestaat uit: 1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door: a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie dossier (met eventueel aanvullende eisen per profiel). b. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover het niveau 4 betreft: Engels. 2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen. Het kwalificatiedossier bevat een verwijzing naar het keuzedeel (D). Het keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen van de mbo student of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het vormt als het ware een plus op het diploma. Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de kwalificatie eis, maar wordt wel op het diploma vermeld. Taal en rekenen De generieke eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom vakkennis en vaardigheden. Daarnaast kan in de kolom gedrag een extra verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal en rekeneisen worden ingezet in een werkproces. Verantwoordingsinformatie Aanvullende (verantwoordings)informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op Deze informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier. 5 van 60

6 Overzicht van het kwalificatiedossier Naam profiel Mboniveau (EQFniveau) Wettelijke beroepsvereisten Typering van de kwalificatie Studieduur van de kwalificatie P1 Commercieel medewerker 3 Nee vakopleiding P2 Contactcenter medewerker 3 Nee vakopleiding P3 Intercedent 4 Nee middenkaderopleiding P4 (Junior) accountmanager 4 Nee middenkaderopleiding P5 P6 Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel 4 Nee middenkaderopleiding 4 Nee middenkaderopleiding Basisdeel De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen: B1K1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid B1K1W1 B1K1W2 Verzamelt klant, product en marktinformatie Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking B1K2 Voert het verkooptraject uit B1K2W1 Bereidt het verkooptraject voor B1K2W2 Acquireert klanten en/of opdrachten B1K2W3 Voert verkoopgesprekken B1K2W4 Doet een aanbod met prijsberekening B1K2W5 Verzorgt het (interne) ordertraject B1K3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice B1K3W1 B1K3W2 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit Behandelt klachten B1K3W3 Voert promotieactiviteiten uit B1K3W4 Voert webcare werkzaamheden uit Profieldeel De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen: P1 Commercieel medewerker Geen extra kerntaken en werkprocessen P2 Contactcenter medewerker Geen extra kerntaken en werkprocessen 6 van 60

7 P3 Intercedent P3K1 Werft, matcht en begeleidt kandidaten P3K1W1 P3K1W2 Werft kandidaten Matcht kandidaten en vacatures P3K1W3 Begeleidt kandidaten naar werk P3K1W4 Verstrekt informatie en advies aan flexkrachten en opdrachtgevers P3K1W5 Verricht administratieve werkzaamheden die voortkomen uit de arbeidsbemiddeling P4 (Junior) accountmanager P4K1 Voert het accountmanagement uit P4K1W1 Voert accountanalyses uit P4K1W2 P4K1W3 P4K1W4 P4K1W5 Stelt accountplannen op Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit P5 Assistentmanager internationale handel P5K1 Organiseert en voert import en exportactiviteiten uit P5K1W1 Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor (import)leveranciers P5K1W2 Stelt import en exportdocumenten op en beheert ze P5K1W3 Begeleidt import en exportorders en coördineert de verzending/het transport P5K1W4 Draagt bij aan het optimaliseren van import en exportprocessen P5K2 Stelt een export/marketingplan op P5K2W1 Brengt exportmarkten in kaart P5K2W2 P5K2W3 Maakt een exportplan Assisteert bij de selectie van tussenpersonen P6 Vestigingsmanager groothandel P6K1 Geeft het vestigingsbeleid vorm P6K1W1 Stelt een bedrijfs/vestigingsplan op P6K1W2 P6K1W3 P6K1W4 Maakt een omzet en kostenplan en bewaakt deze Profileert de vestiging (op lokaal niveau) Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten) P6K2 Runt de vestiging P6K2W1 Voert vestigingsbeleid uit P6K2W2 P6K2W3 P6K2W4 P6K2W5 Beheert de goederenstroom Plant en verdeelt de werkzaamheden Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden Adviseert over de personeelsbehoefte 7 van 60

8 Basisdeel 1. Beroepsspecifieke onderdelen Typering van de beroepengroep Context De medewerkers zijn werkzaam in zowel het midden en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke dienstverlenende of producerende organisatie. Zij werken meestal op de afdeling verkoop/administratie in de binnendienst of buitendienst, in een contactcenter, bij een uitzendorganisatie of bij een groothandel, al dan niet met internationale betrekkingen. Typerende beroepshouding Medewerkers in het commerciële beroepenveld moeten kunnen functioneren in een omgeving waar de nadruk ligt op het behalen van commerciële doelen, omzet en het trekken, binden en boeien van klanten. Sociale en communicatieve vaardigheden, commerciële drive, creativiteit, klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, marktgerichtheid en voorliefde voor ondernemerschap zijn essentieel. van de beroepengroep Gewenste commerciële doelen zijn bereikt met een goed evenwicht tussen organisatiebelang en klantbelang. B1K1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid Complexiteit In het kader van onderzoek naar (commerciële) ontwikkelingen en kansen op de markt combineert de beroepsbeoefenaar (eenvoudige) onderzoeksmethoden met organisatieafhankelijke standaardprocedures. De complexiteit wordt beïnvloed door de snelheid waarop markt en organisatieontwikkelingen elkaar kunnen opvolgen. Voor het werk zijn algemene kennis en vaardigheden m.b.t. (markt)onderzoek, branches, commercie en sales noodzakelijk. Voor het werk is het lezen van klant, product en marktinformatie in het Engels of Duits noodzakelijk. De (junior) accountmanager richt zijn voorstellen op verkoopactiviteiten voor de middellange termijn richting de eigen accounts (B2B) en op het verkoopbeleid, marketingbeleid en de marktbewerking. Hij krijgt omlijnde en nietomlijnde opdrachten en doelstellingen. Voor geldt De werkzaamheden van de contactcenter medewerker zijn aan tijd gebonden; er gelden vaak kpi's (key performance indicators). Zijn productiviteit wordt gemeten en geleid door het systeem. Voor het werk is het lezen van klant, producten marktinformatie in een moderne vreemde taal (Engels, Duits, Frans of Spaans) noodzakelijk. Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel beweegt zich op de internationale markt. Hij richt zich met zijn voorstellen met name op het exportplan en beleid: hij krijgt omlijnde en nietomlijnde opdrachten en doelstellingen binnen Voor Intercedent geldt De intercedent richt zijn voorstellen op verkoopactiviteiten voor de middellange termijn richting de eigen accounts (inleners) en op het verkoopbeleid, marketingbeleid en de marktbewerking. Hij heeft daarbij te maken met het aanbod op de arbeidsmarkt en met sectorspecifieke en regionale factoren. Hij krijgt omlijnde en nietomlijnde opdrachten en doelstellingen. Voor het werk zijn specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. arbeidsmarktontwikkelingen en (markt)onderzoek noodzakelijk. geldt De vestigingsmanager groothandel richt zijn voorstellen met name op zijn eigen vestiging/vestigingsplan en verkoopgebied: hij krijgt omlijnde en nietomlijnde opdrachten en doelstellingen binnen de dynamiek van de centrale organisatie en eventuele regio. Voor het werk zijn 8 van 60

9 B1K1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deze kerntaak is specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. (markt)onderzoek noodzakelijk. Voor het werk is het lezen van klant, product en marktinformatie in een tweede moderne vreemde taal noodzakelijk. de dynamiek van de internationale markt. Voor het werk zijn specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. (markt)onderzoek, branches, commercie en sales (binnen een internationale context) noodzakelijk. Dit vraagt ook om kennis ten aanzien van internationale wet en regelgeving. Voor het werk is het lezen van klant, product en marktinformatie in het Engels en een tweede moderne vreemde taal noodzakelijk. specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. (markt)onderzoek, branches, commercie en sales noodzakelijk. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De beroepsbeoefenaar heeft een uitvoerende rol: in veel gevallen krijgt hij een gerichte opdracht om informatie te verzamelen en te analyseren. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert zijn werkzaamheden daarbinnen zelfstandig uit. Afhankelijk van de door de organisatie gestelde kaders heeft hij meer of minder bewegingsvrijheid. N.v.t. De (junior) accountmanager heeft naast een uitvoerende ook een initiërende rol. Hij kan zelf en/of in overleg met de leidinggevende het initiatief nemen tot het doen van onderzoek naar commerciële ontwikkelingen. Vakkennis en Vaardigheden geldt N.v.t. Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel heeft naast een uitvoerende ook een initiërende rol. Hij kan zelf en/of in overleg met de leidinggevende het initiatief nemen tot het doen van onderzoek naar commerciële ontwikkelingen. Voor Intercedent geldt De intercedent heeft naast een uitvoerende ook een initiërende rol. Hij kan zelf en/of in overleg met de leidinggevende het initiatief nemen tot het doen van onderzoek naar commerciële ontwikkelingen. geldt De vestigingsmanager groothandel heeft naast een uitvoerende ook een initiërende rol. Hij kan zelf en/of in overleg met de centrale organisatie/regiomanager het initiatief nemen tot het doen van onderzoek naar commerciële ontwikkelingen. De beginnend beroepsbeoefenaar: bezit kennis van de bedrijfstakken/branches binnen de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector bezit kennis van de samenhang tussen verkoop, marketing en marktbewerking bezit kennis van marketingbegrippen en instrumenten binnen het commerciële werkgebied bezit kennis van marktbenadering kan dataverzamelingsmethodes (voor marktonderzoek) kiezen en toepassen kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, , agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentatie en mobiel dataverkeer bezit kennis van assortiments, product/diensten en prijsbeleid bezit kennis van markt, product /dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector geldt bezit kennis van assortiments, product/diensten en prijsbeleid bezit kennis van de organisatiestructuur van een contactcenter en de daar veel gebruikte begrippen/vaktaal bezit kennis van markt, product /dienst, klant en Voor Intercedent geldt bezit brede kennis van arbeidsmarktontwikkelingen m.b.t. de conjunctuur en de beroepen in de sector waarvoor hij werkt en rond doelgroepen zoals jongeren, ouderen en de daarvoor relevante fiscale regelingen e.d. bezit specialistische kennis m.b.t. (markt)onderzoek 9 van 60

10 B1K1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid kan klant, product en marktinformatie in het Engels of Duits lezen bezit specialistische kennis m.b.t. (markt)onderzoek bezit specialistische kennis van assortiments, product/dienstenen prijsbeleid bezit specialistische kennis van markt, product/dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector kan klant, product en marktinformatie in een tweede moderne vreemde taal lezen kan (markt)onderzoeksmethodes beoordelen organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector bezit kennis van wettelijke bepalingen en regelingen en de door de (contactcenter)branche opgelegde zelfregulerings en gedragscodes kan klant, product en marktinformatie in het Engels, Duits, Frans of Spaans lezen Voor Assistentmanager bezit specialistische kennis m.b.t. (markt)onderzoek bezit specialistische kennis van assortiments, product/dienstenen prijsbeleid bezit specialistische kennis van de internationale exportmarkt binnen de (voor BPV) relevante branche/sector bezit specialistische kennis van internationale wet en regelgeving voor import en export bezit specialistische kennis van markt, product/dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector kan klant, product en marktinformatie in een tweede moderne vreemde taal lezen kan (markt)onderzoeksmethodes beoordelen kan complexere klant, product en marktinformatie in het Engels lezen bezit specialistische kennis van assortiments, product/dienstenen prijsbeleid bezit specialistische kennis van markt, product/dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector kan (markt)onderzoeksmethodes beoordelen geldt bezit specialistische kennis m.b.t. (markt)onderzoek bezit specialistische kennis van assortiments, product/dienstenen prijsbeleid bezit specialistische kennis van markt, product/dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector kan (markt)onderzoeksmethodes beoordelen B1K1W1: Verzamelt klant, product en marktinformatie De beroepsbeoefenaar verzamelt in opdracht met behulp van (traditionele en digitale) nieuws en marktinformatiebronnen en/of informatie van de eigen organisatie gegevens/informatie over klanten, producten en/of diensten, de concurrentie en over ontwikkelingen in de branche en regio, voor het oplossen van (commerciële) vraagstukken. Hij voert deskresearch en enquêtes uit en legt de informatie vast in het systeem. Hij signaleert in contacten met klanten, leveranciers, etc. relevante klant, product en/of marktontwikkelingen, legt deze voor aan zijn leidinggevende en/of verwerkt deze tot verkoop c.q. managementinformatie. Ten behoeve van de werkzaamheden leest de commercieel medewerker klant, product en marktinformatie in het Engels of Duits. geldt Ten behoeve van de werkzaamheden leest de contactcenter medewerker klant, product en marktinformatie in het Engels, Duits, Frans of Spaans. Voor Intercedent geldt De intercedent signaleert en verzamelt informatie over de ontwikkelingen op de regionale, landelijke en internationale arbeidsmarkt en wijzigingen van relevante wet en regelgeving zoals Arbeidsrecht, sociale zekerheid, CAO voor uitzendkrachten, bedrijfsregels, contractrecht en contractvormen, internationale regels rondom 10 van 60

11 B1K1W1: Verzamelt klant, product en marktinformatie werkvergunningen. Hij brengt in kaart wat de kansen zijn voor 'new business'. De (junior) accountmanager voert in voorkomende gevallen fieldresearch, marktverkenningen en/of concurrentieanalyses uit. Hij brengt in kaart wat de kansen zijn voor 'new business'. Ten behoeve van de werkzaamheden leest de (junior) accountmanager klant, product en marktinformatie in een tweede moderne vreemde taal. Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel voert in voorkomende gevallen fieldresearch, marktverkenningen en/of concurrentieanalyses uit. Hij brengt in kaart wat de kansen zijn voor 'new business'. Ten behoeve van de werkzaamheden leest de assistentmanager internationale handel klant, product en marktinformatie in het Engels en een tweede moderne vreemde taal. geldt De vestigingsmanager groothandel voert in voorkomende gevallen fieldresearch, marktverkenningen en/of concurrentieanalyses uit. Hij brengt in kaart wat de kansen zijn voor 'new business'. Relevante informatie (t.b.v. een opdracht) is verzameld, vastgelegd, gerapporteerd en gecommuniceerd. Relevante informatie is geïnterpreteerd en verwerkt ten behoeve van commerciële vraagstukken en het zoeken naar 'new business'. geldt Voor Assistentmanager Relevante informatie is geïnterpreteerd en verwerkt ten behoeve van commerciële vraagstukken en het zoeken naar 'new business'. Voor Intercedent geldt Relevante informatie m.b.t. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is geïnterpreteerd en verwerkt ten behoeve van commerciële vraagstukken en het zoeken naar 'new business'. Informatie over wijzigingen in relevante wet en regelgeving is beschikbaar. geldt Relevante informatie is geïnterpreteerd en verwerkt ten behoeve van commerciële vraagstukken en het zoeken naar 'new business' voor de vestiging. Zoekt actief op verschillende wijzen informatie, is alert op nieuwe informatie uit contacten, social media, etc. en houdt relevante nieuws en marktinformatiebronnen en/of kennisbanken van de eigen organisatie frequent bij. Deelt informatie proactief en verwerkt deze accuraat in het systeem en/of tot bruikbare verkoop c.q. managementinformatie. zijn: Formuleren en rapporteren, Onderzoeken, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten geldt Werkt in een tempo dat nodig is om aan de vereiste productiviteit te voldoen zonder afbreuk te doen aan Voor Intercedent geldt Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens, weet uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie te halen en 11 van 60

12 B1K1W1: Verzamelt klant, product en marktinformatie de kwaliteitseisen. zijn: Kwaliteit leveren trekt logische conclusies ten aanzien van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de kansen voor 'new business'. Volgt en verzamelt proactief ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vacaturesites, maakt deze toegankelijk voor collega's, leidinggevenden, inleners en flexkrachten. Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens, weet uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie te halen en trekt logische conclusies ten aanzien van klant, product en/of marktontwikkelingen en 'new business. zijn: Analyseren, Onderzoeken, Onde rnemend en commercieel handelen Voor Assistentmanager Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens, weet uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie te halen en trekt logische conclusies ten aanzien van klant, product en/of marktontwikkelingen en 'new business'. zijn: Analyseren, Onderzoeken, Onde rnemend en commercieel handelen zijn: Onderzoeken, Ondernemend en commercieel handelen, Analyseren geldt Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens, weet uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie te halen en trekt logische conclusies ten aanzien van klant, product en/of marktontwikkelingen en 'new business. zijn: Onderzoeken, Analyseren, Onde rnemend en commercieel handelen B1K1W2: Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking De beroepsbeoefenaar vertaalt de verzamelde (markt)informatie naar consequenties voor zijn werkuitvoering. Hij doet (verbeter)voorstellen voor marktbewerking en/of verkoopbevordering. Hij legt zijn voorstellen voor aan collega's en/of leidinggevenden, beargumenteert deze aan de hand van de verzamelde informatie en verwerkt de voorstellen in zijn eigen verkoopactiviteiten. De (junior) accountmanager onderbouwt zijn voorstellen ten aanzien van beleid of geldt Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel onderbouwt zijn voorstellen Voor Intercedent geldt De intercedent onderbouwt zijn voorstellen voor wervingsactiviteiten van flexopdrachten en flexkrachten met gegevens over de (regionale) arbeidsmarkt en brancheontwikkelingen, de eigen inleners en potentiële inlenende organisaties. Hij gaat in op de financiële aspecten (en tijdsinvestering) die nodig zijn om het voorstel uit te voeren. Hij presenteert in voorkomende gevallen zijn voorstellen. geldt De vestigingsmanager groothandel onderbouwt zijn voorstellen ten aan zien van beleid of verkoopplannen 12 van 60

13 B1K1W2: Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking verkoopplannen met gegevens over de afzetmarkt, de markt en brancheontwikkelingen, de eigen klanten/accounts en mogelijke concurrenten. Hij gaat in op de financiële aspecten (en tijdsinvestering) die nodig zijn om het voorstel uit te voeren. Hij presenteert in voorkomende gevallen zijn voorstellen/verkoopplannen. ten aan zien van beleid of verkoopplannen met gegevens over de afzetmarkt, de markt en brancheontwikkelingen, de eigen klanten/accounts en mogelijke concurrenten. Hij gaat in op de financiële aspecten (en tijdsinvestering) die nodig zijn om het voorstel uit te voeren. Hij presenteert in voorkomende gevallen zijn voorstellen/verkoopplannen. met gegevens over de afzetmarkt, de markt en brancheontwikkelingen, de eigen klanten/accounts en mogelijke concurrenten. Hij gaat in op de financiële aspecten (en tijdsinvestering) die nodig zijn om het voorstel uit te voeren. Hij presenteert in voorkomende gevallen zijn voorstellen/verkoopplannen. Een overzicht van bevindingen met een beargumenteerd voorstel ten aanzien van eigen verkoopactiviteiten, en voorstellen voor marktbewerking en verkoopbevordering aansluitend bij de gesignaleerde ontwikkelingen. N.v.t. Organisatiebrede voorstellen voor verkoopplan, beleid, marketingbeleid en marktbewerking, die in voorkomende gevallen financieel verantwoord zijn. geldt N.v.t. Voor Assistentmanager Organisatiebrede voorstellen voor exportplan, beleid, marketingbeleid en marktbewerking, die in voorkomende gevallen financieel verantwoord zijn. Voor Intercedent geldt Voorstellen voor wervingsactiviteiten voor flexopdrachten en flexkrachten die aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt en bij de eigen inleners en potentiële inlenende organisaties. geldt Organisatiebrede voorstellen voor verkoopplan, beleid, marketingbeleid en marktbewerking, die in voorkomende gevallen financieel verantwoord zijn. Maakt logische gevolgtrekkingen uit de beschikbare informatie en vertaalt deze juist naar voorstellen die passen bij de (eigen) verkoopactiviteiten. Betrekt actief kennis van de markt in de voorstellen. Licht voorstellen duidelijk toe, benoemt kansen en bedreigingen en komt snel tot de kern. zijn: Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren N.v.t. geldt N.v.t. Voor Intercedent geldt Betrekt in zijn voorstellen de dynamiek van de organisatie en de markt en baseert voorstellen op geconstateerde zakelijke kansen en bedreigingen. Schat de mogelijk financiële consequenties voor de organisatie correct in en legt verband tussen mogelijke activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen. zijn: Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen 13 van 60

14 B1K1W2: Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking Betrekt in zijn voorstellen de dynamiek van de organisatie en de markt en baseert voorstellen op geconstateerde zakelijke kansen en bedreigingen. Schat de mogelijk financiële consequenties voor de organisatie correct in en legt verband tussen mogelijke activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen. zijn: Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen Voor Assistentmanager Betrekt in zijn voorstellen de dynamiek van de organisatie en de markt en baseert voorstellen op geconstateerde zakelijke kansen en bedreigingen. Schat de mogelijk financiële consequenties voor de organisatie correct in en legt verband tussen mogelijke activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen. zijn: Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen geldt Betrekt in zijn voorstellen de dynamiek van de organisatie en de markt en baseert voorstellen op geconstateerde zakelijke kansen en bedreigingen. Schat de mogelijk financiële consequenties voor de organisatie correct in en legt verband tussen mogelijke activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen. zijn: Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen 14 van 60

15 B1K2: Voert het verkooptraject uit Complexiteit Binnen het verkooptraject combineert de beroepsbeoefenaar organisatieafhankelijke procedures met de dynamiek van het verkopen. De complexiteit wordt beïnvloed door verschillende processen en actoren die een rol spelen binnen het verkooptraject. De klanten (B2B en B2C) zijn divers en hebben verschillende beweegredenen, die door de soort organisatie worden ingegeven. Het afbreukrisico bij klantrelaties is aanzienlijk, met name bij grote klanten en langlopende relaties. Voor het beroep zijn algemene kennis en vaardigheden m.b.t. commercie, sales en customer service noodzakelijk. Ook wordt algemene kennis verondersteld van het producten en/of dienstenaanbod. Voor het werk is luisteren naar berichten in het Engels of Duits en gesprekken in het Engels of Duits noodzakelijk. De (junior) accountmanager verkoopt met name behoeftegericht: deze verkooptrajecten (B2B) worden gekarakteriseerd door complexe en langlopende verkooptrajecten, waarbij standaardprocedures vaak niet, zonder aanpassing, ingezet kunnen worden. Hij heeft te maken met een hoog afbreukrisico bij klantrelaties. Voor de uitoefening van het beroep zijn specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. commercie, sales en customer service, accountmanagement en bedrijfsvoering noodzakelijk. Ook wordt specialistische kennis van het producten of dienstenaanbod verondersteld. Voor het werk is het noodzakelijk om gesprekken in het Engels en een tweede moderne vreemde taal te voeren en te luisteren naar berichten in een tweede moderne vreemde taal. geldt De contactcenter medewerker heeft te maken met binnen contactcenters veel gehanteerde al dan niet beïnvloedbare, sturingscriteria en soms met (gespreks)scripts. Zijn werkzaamheden worden door met name systemen, sterk gestuurd. Hij heeft op de werkplek, achter zijn computerscherm, te maken meerdere klantcontactkanalen: telefoon, e mail en overige post (chat, sms, skype en web c.q. social media berichten, waartussen snel switchen vereist is. Voor het werk is luisteren naar berichten in een moderne vreemde taal ( Engels, Duits, Frans of Spaans) en gesprekken voeren in deze taal noodzakelijk. Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel voert het verkooptraject uit in een internationale context: de context van de klant kan sterk verschillen van zijn eigen context. Deze complicerende factor zorgt voor een hoog afbreukrisico bij de klantrelaties. Voor het exporteren is gespecialiseerde kennis van exportgerelateerde zaken onmisbaar. Dit geldt ook voor de specifieke weten regelgeving bij import en export, die per land en product kunnen verschillen. Het internationale aspect van het verkooptraject vraagt kennis en vaardigheden op het gebied van culturele verschillen. Voor het werk is het luisteren naar berichten in het Engels en een tweede moderne vreemde taal en gesprekken voeren in deze talen noodzakelijk. Voor Intercedent geldt De intercedent verkoopt diensten met name behoeftegericht. Bij deze complexe en vaak langlopende trajecten, kunnen standaardprocedures vaak niet zonder aanpassing worden ingezet. Hij heeft te maken met een hoog afbreukrisico bij inleners. De complexiteit komt ook voort uit conjunctuurbewegingen; schaarste kan zich voordoen aan zowel vraagals aanbodzijde van arbeid. Voor de uitoefening van het beroep zijn specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. commercie, sales en customer service, accountmanagement en bedrijfsvoering noodzakelijk. Ook is specialistische kennis met betrekking tot relevante wet en regelgeving noodzakelijk. Voor het werk is het noodzakelijk gesprekken in het Engels te voeren. geldt De vestigingsmanager groothandel voert naast de standaardtrajecten ook verkooptrajecten uit, die minder standaard zijn. Het gaat hierbij vaak om grotere klanten en klanten die geen standaardtraject volgen. In voorkomende gevallen ondersteunt hij zijn medewerkers bij het verkooptraject: hiervoor heeft hij brede kennis van begeleiden en aansturen van medewerkers. Voor het werk is het noodzakelijk gesprekken in het Engels te voeren. 15 van 60

16 B1K2: Voert het verkooptraject uit Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De beroepsbeoefenaar heeft een uitvoerende rol. In veel gevallen zijn verkoopdoelstellingen leidend bij zijn werkzaamheden en is hij verantwoordelijk voor het bijbehorende takenpakket. Hij voert zijn werkzaamheden daarbinnen zelfstandig en deels op eigen initiatief uit. Afhankelijk van de door de organisatie gestelde kaders heeft hij meer of minder bewegingsvrijheid. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. N.v.t. De (junior) accountmanager heeft naast een uitvoerende en initiërende rol bij het oppakken en uitvoeren van het verkooptraject. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en mede verantwoordelijk voor het takenpakket van het accountteam waartoe hij behoort. Vakkennis en Vaardigheden geldt N.v.t. Voor Assistentmanager De assistentmanager internationale handel voert de activiteiten uit binnen de gestelde kaders en op basis van het exportbeleid(splan) en/of het exportplan. Hij heeft naast een uitvoerende rol, een initiërende rol bij het oppakken en uitvoeren van het verkooptraject. Voor Intercedent geldt De intercedent heeft een uitvoerende en initiërende rol bij het oppakken en uitvoeren van het verkooptraject. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en mede verantwoordelijk voor het takenpakket van het accountteam waartoe hij behoort. geldt De vestigingsmanager groothandel heeft naast een uitvoerende rol ook een aansturende en begeleidende rol. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van het werk van zijn medewerkers. Hij begeleidt en ondersteunt de medewerkers bij het verkooptraject. De beginnend beroepsbeoefenaar: bezit kennis van het communicatieproces bezit kennis van kengetallen en kostenberekening van acquisitie en verkoopactiviteiten bezit kennis van klantenbenadering en strategie bezit kennis van koopbehoeften, koopmotieven, klantwensen in relatie tot de eigenschappen van het product en/of de dienst bezit kennis van marketingbegrippen en instrumenten binnen het commerciële werkgebied bezit kennis van markt, product/dienst, klant en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector bezit kennis van verkoopbevordering in relatie tot het marketingbeleid kan inspelen op koop en weerstandssignalen kan stappen van het verkoopproces toepassen kan telefoon en mailetiquette toepassen kan verkoopsystemen toepassen kan verkooptechnieken en argumenten toepassen kan bestelsystemen toepassen kan prijs, leverings en betalingsvoorwaarden toepassen bij het opstellen van offertes kan tijdens verkoopgesprekken luisteren naar berichten in het Engels of Duits kan verkoopgesprekken in het Engels of Duits voeren geldt bezit kennis van de organisatiestructuur van een contactcenter en de daar veel gebruikte begrippen/vaktaal bezit kennis van wettelijke bepalingen en regelingen en de door de (contactcenter)branche opgelegde zelfregulerings en gedragscodes kan tijdens verkoopgesprekken luisteren naar berichten in het Engels, Duits, Frans of Spaans Voor Intercedent geldt bezit brede kennis over de samenwerkingsvoorwaarden in de uitzendbranche bezit brede kennis van begrippen uit de organisatiekunde (organisatieschema, hiërarchie, functiegebouw, functieanalyse, arbeidsinhoud, functiewaardering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden etc.) bezit specialistische kennis over hoe het feitelijkloon van de desbetreffende flexwerker moet worden vastgesteld met 16 van 60

17 B1K2: Voert het verkooptraject uit kan bestelsystemen toepassen kan de DMU inzichtelijk maken kan eenvoudige verkoopgesprekken in een tweede moderne vreemde taal voeren kan prijs, leverings en betalingsvoorwaarden toepassen bij het opstellen van offertes kan tijdens verkoopgesprekken luisteren naar eenvoudige berichten in een tweede moderne vreemde taal kan verkoopgesprekken in het Engels voeren kan verkoopgesprekken in het Engels, Duits, Frans of Spaans voeren Voor Assistentmanager kan bestelsystemen toepassen kan de DMU inzichtelijk maken kan prijs, leverings en betalingsvoorwaarden toepassen bij het opstellen van offertes kan tijdens verkoopgesprekken luisteren naar complexere berichten in het Engels kan verkoopgesprekken in een tweede moderne vreemde taal voeren kan verkoopgesprekken in het Engels voeren inachtneming van relevante weten regelgeving bezit specialistische kennis over verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en de daarbij horende rechten en plichten van werkgever kan de DMU inzichtelijk maken kan kostprijs berekenen op basis van looncomponenten, werkgeverscomponenten die volgen uit de cao en de werkgeverslasten kan verkoopgesprekken in het Engels voeren geldt kan bestelsystemen toepassen kan prijs, leverings en betalingsvoorwaarden toepassen bij het opstellen van offertes kan verkoopgesprekken in het Engels voeren B1K2W1: Bereidt het verkooptraject voor De beroepsbeoefenaar oriënteert zich op de klant voordat hij de klant telefonisch of schriftelijk benadert. Zo neemt hij de klantgegevens c.q. het dossier door en bepaalt, al dan niet in/na overleg met zijn leidinggevende en/of collega's, de wijze van klantbenadering, de doelstellingen van het gesprek en/of het aanbod. Hij bedenkt hoe hij kansen kan omzetten in concrete (verkoop)acties. geldt Voor Intercedent geldt De intercedent bepaalt samen met het accountteam op basis van het accountplan, het accountprofiel en/of eerdere gesprekken, het concrete aanbod van diensten richting het inlenend bedrijf. Het aanbod voor de inlener, de wijze van benadering van de DMU en flexkracht en de uitwerking van een propositie bereidt hij samen met het accountteam/collega's/de leidinggevende voor. De (junior) accountmanager bepaalt samen met het Voor Assistentmanager geldt De vestigingsmanager groothandel bepaalt samen met het 17 van 60

18 B1K2W1: Bereidt het verkooptraject voor accountteam/collega's/leidinggevend e op basis van het account /verkoopplan, het account /klantprofiel en/of eerdere gesprekken de concrete verkoopactiviteiten richting de account/klant. Hij bereidt samen met het accountteam/collega's/de leidinggevende het aanbod voor de account/klant, de wijze van benadering van de DMU en de uitwerking van een propositie voor. De assistentmanager internationale handel bepaalt samen met het accountteam/collega's/leidinggevend e op basis van het account /verkoopplan, het account /klantprofiel en/of eerdere gesprekken de concrete verkoopactiviteiten richting de account/klant. Hij bereidt samen met collega's/leidinggevende het aanbod voor de account/klant, de wijze van benadering van de DMU en de uitwerking van een propositie voor. accountteam/collega's/leidinggevend e op basis van het account /verkoopplan, het account /klantprofiel en/of eerdere gesprekken de concrete verkoopactiviteiten richting de account/klant. Hij bereidt samen met collega's/leidinggevende het aanbod voor de account/klant, de wijze van benadering van de DMU en de uitwerking van een propositie voor. Er is een zo compleet mogelijk beeld van de klant beschikbaar, een effectieve wijze van benadering en een adequaat aanbod zijn bepaald. In samenwerking met het accountteam/collega's/leidinggevend e is een propositie bepaald, die gericht is op de verwachtingen van de account/de klant met inbegrip van de eisen vanuit de organisatie. geldt Voor Assistentmanager In samenwerking met het accountteam/collega's/leidinggevend e is een propositie bepaald, die gericht is op de verwachtingen van de account/de klant met inbegrip van de eisen vanuit de organisatie. Voor Intercedent geldt Het verkooptraject/aanbod van diensten met de inlener is met het accountteam, collega's of leidinggevende op basis van beschikbare informatie goed voorbereid. Propositie die naar verwachting ook aantrekkelijk is voor de beoogde flexkracht. geldt In samenwerking met het accountteam/collega's/leidinggevend e is een propositie bepaald, die gericht is op de verwachtingen van de account/de klant met inbegrip van de eisen vanuit de organisatie. Bereidt zich gedegen voor op het contact met de klant en bepaalt benadering en aanbod op basis van beschikbare gegevens. Ziet en onderkent tijdens de voorbereiding op het verkoopgesprek (zakelijke) kansen en bedenkt hoe hij deze gaat benutten. Richt zich op een evenwichtige en tijdige (interne) afstemming. Werkt conform werk en kwaliteitsprocedures en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. zijn: Analyseren, Ondernemend en commercieel handelen, Kwaliteit leveren, Samenwerken en overleggen geldt Voor Intercedent geldt Betrekt zonodig collega's bij het verkooptraject, vraagt input en stemt ideeën (gericht op de verkoopstrategie) en vervolgstappen eerst af. Analyseert de beschikbare gegevens, gaat zorgvuldig na of deze informatie voldoende actueel is en 18 van 60

19 B1K2W1: Bereidt het verkooptraject voor verzamelt aanvullende informatie om een passende vervolgstap in het traject met de inleners te bepalen. Werkt aantrekkelijke proposities uit om zakelijke kansen te benutten. zijn: Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Ondernemend en commercieel handelen, Samenwerken en overleggen Analyseert de beschikbare gegevens, gaat zorgvuldig na of deze informatie voldoende actueel is en verzamelt aanvullende informatie om een passende vervolgstap in het traject met de accounts te bepalen. Betrekt zo nodig collega's bij het verkooptraject, vraagt input, en stemt ideeën (gericht op de verkoopstrategie) en vervolgstappen af. Toont commercieel inzicht bij het bepalen van proposities. zijn: Samenwerken en overleggen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Ondernemend en commercieel handelen Voor Assistentmanager Analyseert de beschikbare gegevens, gaat zorgvuldig na of deze informatie voldoende actueel is en verzamelt aanvullende informatie om een passende vervolgstap in het traject met de accounts te bepalen. Betrekt zo nodig collega's bij het verkooptraject, vraagt input, en stemt ideeën (gericht op de verkoopstrategie) en vervolgstappen af. Toont commercieel inzicht bij het bepalen van proposities. zijn: Ondernemend en commercieel handelen, Samenwerken en overleggen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten geldt Analyseert de beschikbare gegevens, gaat zorgvuldig na of deze informatie voldoende actueel is en verzamelt aanvullende informatie om een passende vervolgstap in het traject met de accounts te bepalen. Betrekt zo nodig collega's bij het verkooptraject, vraagt input, en stemt ideeën (gericht op de verkoopstrategie) en vervolgstappen af. Toont commercieel inzicht bij het bepalen van proposities. zijn: Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Ondernemend en commercieel handelen, Samenwerken en overleggen B1K2W2: Acquireert klanten en/of opdrachten De beroepsbeoefenaar benadert (potentiële) klanten voor een contactmoment. Tijdens het contactmoment(kennismakings)gesprek presenteert hij de organisatie en (nieuwe) producten/diensten en verzamelt hij (aanvullende) informatie over de klant. Hij kwalificeert de klant en bepaalt of hij een vervolggesprek/ actie wil. Indien dit het geval is, overtuigt hij de klant van het belang van een vervolggesprek/actie. Hij registreert en/of rapporteert de gegevens uit het klantcontact. geldt Voor Intercedent geldt De intercedent benadert (potentiële) inleners op basis van de beschreven doelstellingen in het verkoopplan en/of naar aanleiding van promotionele acties om flexopdrachten en/of flexkrachten te werven. 19 van 60

20 B1K2W2: Acquireert klanten en/of opdrachten Voor Assistentmanager geldt Een acquisitiegesprek aan de hand waarvan de klant juist is gekwalificeerd en de juiste vervolstappen worden gemaakt (vervolgafspraak, opname in het bestand etc.) De klant heeft een realistisch en positief beeld van de organisatie en het product/dienstenassortiment. N.v.t. geldt Voor Assistentmanager Voor Intercedent geldt geldt Presenteert zichzelf en de onderneming als professional aan de klant. Weet wat er speelt op de markt, maakt op basis daarvan een juiste kwalificatie van de (commerciële) wenselijkheid van het binnenhalen van de klant/account. Sluit in het contact snel aan bij de klant, is enthousiasmerend en overtuigend. Benut kansen om (zakelijke) asfpraken met de klant te maken en legt deze correct vast. zijn: Overtuigen en beïnvloeden, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Ondernemend en commercieel handelen N.v.t. Legt actief en makkelijk contact met (nog onbekende) accounts via ingangen op verschillende niveaus en gebruikmakend van zijn eigen netwerk. zijn: Relaties bouwen en netwerken geldt Werkt in een tempo dat nodig is om aan de vereiste productiviteit te voldoen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door de organisatie. zijn: Kwaliteit leveren Voor Assistentmanager Legt actief en makkelijk contact met (nog onbekende) accounts via ingangen op verschillende niveaus en gebruikmakend van zijn eigen netwerk. Past gedrag en stijl van omgaan aan aan mensen die wat betreft achtergrond verschillen, is zich bewust van zijn eigen achtergrond en de invloed daarvan op zijn gedrag en inzichten. zijn: Relaties bouwen en netwerken Voor Intercedent geldt Legt actief en makkelijk contact met (nog onbekende) potentiële inleners, werkende én werkzoekende uitzendkrachten via ingangen op verschillende niveaus en gebruikmakend van het netwerk van de uitzendonderneming en zijn eigen netwerk. zijn: Relaties bouwen en netwerken geldt Legt actief en makkelijk contact met (nog onbekende) prospects via ingangen op verschillende niveaus en gebruikmakend van zijn eigen netwerk. zijn: Relaties bouwen en netwerken 20 van 60

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Jij hebt het voor het kiezen! Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Inhoudsopgave Algemeen Oriëntatie op het mbo 2 Welke opleidingen zijn

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Veiligheid en vakmanschap

Veiligheid en vakmanschap Kwalificatiedossier mbo Veiligheid en vakmanschap Kwalificaties Aankomend medewerker grondoptreden Aankomend medewerker maritiem Aankomend onderofficier grondoptreden Aankomend onderofficier maritiem Geldig

Nadere informatie