Jaargang 12 nummer 02 ZOMER 2013 Informatiebulletin van Consolid FLEX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 12 nummer 02 ZOMER 2013 Informatiebulletin van Consolid FLEX"

Transcriptie

1 Jaargang 12 nummer 02 ZOMER 2013 Informatiebulletin van Consolid FLEX

2 directie Voorwoord Zo vlak voor de vakantieperiode is het bij Consolid altijd druk. In de zomerperiode kennen we in Vervoer en Veiligheid onze hoogste inzet piek. Het is fijn om te zien dat we bij veel klanten de zomerplanning weer mogen invullen en dat we ook worden ingezet bij het vervoer en de beveiliging rond een aantal grote infrastructuurprojecten en evene menten. Dat onze kwaliteit niet te lijden heeft onder deze druk kun je terugzien in de resultaten van ons klantenonderzoek, die we vandaag met je delen. Daarnaast zijn we blij met een paar flinke structurele uitbreidingen bij klanten. Zo heten we in Zeeland veel nieuwe buschauffeurs welkom, bedienen we een paar mooie nieuwe klanten in transport en begroeten we per 15 juli ook meer dan 100 nieuwe bezorgers bij Albert.nl, waar Consolid nu één van de twee werk zame uitzendbureaus is geworden. Ondanks alle benodigde aandacht voor deze uit dagingen op de korte termijn, kijken we toch ook vooruit naar de toekomst. Ondanks de wat sombere economische situatie is het nog steeds zo dat in de toekomst grote tekorten worden verwacht aan vakmensen zoals jullie. In deze uitgave lezen jullie dan ook dat wij investeren in activiteiten en bedrijven die daar in de toekomst oplossingen voor willen bieden. Maar eerst gaan we genieten van de vakantie periode. En we hopen dat jullie dat ook kunnen en zullen gaan doen. Prettig vakantie! Dennis Mortier & Arian Mortier

3 uitbreiding Consolid breidt uit Consolid is altijd in beweging. Zo zijn wij in de meer dan 20 jaar van ons bestaan flink gegroeid. Zowel aantal medewerkers als omzet en winst gingen in een stijgende lijn. De afgelopen jaren konden wij ons staande houden tijdens een economisch lastige periode. Wij zijn er van overtuigd dat wij dit te danken hebben aan een tomeloze inzet van onze medewerkers en de continue zoektocht naar vernieuwing. Nu de groei in omzet er even niet inzit moet je andere mogelijkheden benutten. In dat kader moeten ook onze recente uitbreidingen worden gezien. Zo heeft Consolid een eigen vakschool opgericht en gaan we een joint venture aan met Meurs HRM. Daarnaast hebben wij een belang genomen in het opleidingsinstituut RDP Services B.V. Op deze wijze zijn wij goed voorbereid op de te verwachten vraag uit de markt. Vakschool Consolid is gestart met een eigen vakschool, offi cieel erkend door het CBR, voor het verzorgen van nascholing beroepschauffeur. Sinds de invoering van de verplichte nascholingsuren is het de verant woordelijkheid van elke chauffeur dit zelf te regelen. Hiermee behoudt hij zijn Code 95, een vereiste om als beroepschauffeur te mogen werken. Consolid ziet het echter als haar taak, in het kader van goed werkgeverschap, om de chauffeurs daarbij te facilite ren. En dat doen we via de Consolid Vakschool. Meurs Vervoer & Veiligheid Meurs HRM is gespecialiseerd in het werven en selecteren van medewerkers. Daarvoor hebben zij speciale programma s ontwikkeld waardoor de beste mensen al zijn geselecteerd voordat de eerste gesprekken plaatsvinden. Ons dochterbedrijf Frink staat goed bekend in de branche als het op assess ments aankomt. Deze beide specialiteiten worden nu gebundeld en in de markt gezet onder de naam Meurs Vervoer en Veiligheid. RDP Services B.V. Met RDP Services in Rotterdam werd al lange tijd samengewerkt. Nu heeft Consolid dus een belang van 50% genomen in dit bedrijf en daarmee wordt het zelf actief op de markt voor railopleidingen. We vroegen Johan Willemen van RDP naar de perspec tieven in deze samenwerking. Wat is de toekomst van het railvervoer in Nederland? Met name de goederenmarkt heeft natuurlijk te lijden onder de huidige economische situatie. Maar ik zie de toekomst wel positief. Met name de Europese corridors die eraan komen bieden mogelijkheden. Met die corridors, waar de Betuwelijn deel van uitmaakt, krijg je identieke, soms snelle, railverbindingen dwars door Europa. Dan kun je met dezelfde locomotief en hetzelfde materiaal blijven rijden. Dat maakt het railvervoer veel concurrerender met weg en water. Hoe zie je de samenwerking? Consolid biedt ons de mogelijkheden om uit te breiden naar een nog grotere professionaliteit. Het is een partner die ambitie heeft en die ook uitspreekt. Het is goed voor de continuïteit van RDP en het biedt mogelijkheden voor ons om te groeien. Daarnaast is het een daadkrachtig bedrijf. Het durft te ondernemen en kijkt ook over de grenzen heen. Wij hebben concreet een vraag liggen van een buitenlands railbedrijf of wij mogelijkheden zien om in hun thuisland opleidingen te verzorgen. Dat is natuurlijk een mooie groeimogelijkheid. Consolid steunt ons in die pogingen om mee te groeien in een groeiende markt.

4 werkgebied Consolid groeit in regio Rotterdam De regio Rotterdam is een dui delijke groeiregio voor Consolid. Een aantal jaren geleden verhuis den we van een wat weggestopt pand aan de Marten Meesweg (Alexandrium) naar een fraaie zichtlocatie op de hoek Laan op Zuid en Lodewijk Pincoffsweg, op de Kop van Zuid. De groeiende inzet van bezorgers bij Albert.nl leidde al gauw tot een speciale extra vestiging in-house bij Albert aan de Abraham Stolkweg (Blijdorp). En door de groeiende inzet in de regio, in alle doelmarkten, werd ook onze vestiging aan de Lodewijk Pincoffsweg al snel weer te klein. Recent openden we mede daarom in Rotterdam aan de Albert Plesmanweg (Waalhaven) een speciale vestiging voor ons team dat werkt voor de railsector. Het nieuwe kantoor van Consolid bevindt zich midden tussen onze klanten in de railsector. Hier door wordt het onderhouden van contact zowel met onze klanten als met onze flexibel werkzame machinisten gemakkelijker. Een grote koffietafel zorgt voor een gezellig ontmoetingsmoment voor onze machinisten. De vestiging biedt voldoende werkplekken en is ook ingericht als testlocatie voor Meurs Vervoer en Veiligheid, voor het verrichten van psychologische keuringen van machinisten of opleidingskandidaten. In dit kantoor werken Peter Goddijn, Wendy Snel en Carien de Vlieger aan onze dienstverlening aan railbedrijven. Het kantoor van Consolid aan de Lodewijk Pincoffs weg is aan de buitenzijde goed herkenbaar en door de zichtlocatie trekt dit kantoor veel belangstellen den voor functies in Vervoer en Veiligheid. Hier zijn de teams ondergebracht die werken aan onze dienstverlening voor het personenvervoer en goederenvervoer over de weg en voor de beveili ging. Door de verhuizing van Consolid Rail is ook dit pand weer klaar voor verdere groei!

5 beleid Schadebeleid beroepschauffeurs Ongeval, aanrijding, agressie en geweld We werken met elkaar in Vervoer en Veiligheid. In ons werk bij opdrachtgevers hebben we in onze basisfuncties ten opzichte van andere beroepen meer kans op een aanrijding of ongeval. Ook hebben we meer dan andere functies te maken met agressie en geweld. Deze situaties moet je altijd melden bij de opdrachtgever, maar in de volgende situaties ook bij ons: Een aanrijding (als bestuurder van een voertuig) Een ongeval (zonder voertuig) Een geval van agressie of geweld Uiteraard meld je je bij ernstige calamiteiten ook telefonisch bij onze planners of vestigingen, maar in de meeste situaties zal een achteraf melding voldoende zijn. En om dat makkelijk te maken hebben we een onlineformulier op onze website onder Mijn Consolid. Kijk hier maar. Het ingevulde formulier komt na verzending binnen bij jouw vestiging van Consolid. Je kunt na het invullen van het formulier een print maken voor eigen gebruik. Dit formulier komt NIET in de plaats van een schadeformulier van het bedrijf waar je werkt of van het Europees schadeformulier, maar is een extra melding. Als bestuurder van een voertuig moet je deze formulieren nog steeds invullen en indienen volgens instructie van het bedrijf waar je werkt. Wij nemen naar aanleiding van jouw melding contact met je op en zo nodig ook met het bedrijf waar je werkt. Klik hier voor meer informatie over het schadebeleid van Consolid.

6 vakbekwaamheid Nascholing buschauffeurs Meld je aan bij jouw vestiging! Eind 2013 verloopt de termijn waarop de eerste buschauffeurs (rijbewijs D) moeten voldoen aan de na scholingsverplichting (code 95). Consolid wil haar chauffeurs in bepaalde gevallen de mogelijkheid bieden de nascholing voor code 95 te volgen. Consolid biedt daarom op dit moment nascholingsmogelijkheden aan haar werkzame buschauffeurs. Om dit te kunnen doen is Consolid een bij het CBR geregistreerd oplei dingsinstituut gestart met een eigen toegang tot het CCV-aanmeldings systeem: de Consolid Vakschool. Hoe zit het ook al weer met de verplichte nascholing met code 95? De code 95 op je rijbewijs C of D is wettelijk verplicht en blijft vijf jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen moet je iedere vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Als je dit niet doet, mag je niet meer be roepsmatig rijden! Van die 5 modules van ieder 7 uur is het noodzakelijk dat er minimaal 1 praktijkmodule bij zit, waarbij je minimaal 2,5 uur achter het stuur zit. De andere 4 modules kunnen dus theorie zijn. Alle chauffeurs die hun rijbewijs D vóór september 2008 hebben behaald (nog zonder code 95), hebben in de eerste termijn (eenmalig) 7 jaar om te voldoen aan de 5x7 uur verplichte nascholing en zullen daarom voor september 2015 de nascholing moeten hebben gevolgd. Op de CBR site onder het kopje CCV vind je alle informatie die je nodig hebt over de code 95/ nascholing. Verder registreert het CCV de verplichte nascholingsuren voor beroepschauffeurs. Op de CCV-site bij https://mijn.ccvexamenhuis.nl/, kun je bekijken welke CCV-diploma s, certificaten en na scholingsuren geregistreerd staan. Vanwege de bescherming van je privacy kun jij alleen op deze site inloggen met je DigiD. Zorg er in ieder geval voor dat Consolid goed op de hoogte is van de stand van zaken van jouw nascholing voor de code 95. Daarnaast zijn in de zomermaanden 9 dagen communicatieve vaardigheden gepland voor onze chauffeurs die rijden bij onze klant Qbuzz Groningen. Ons aanbod nascholing 2013 In 2013 worden 3 verschillende nascholingsmodules aangeboden voor buschauffeurs. Het betreft de modules: Interesse? Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het kunnen volgen van deze Vakschoolmodules. Er zal o.a. gekeken worden naar de noodzaak om de nascholing op korte termijn te volgen, de periode dat je voor Consolid hebt gewerkt en jouw inzet baarheid. Er is dus nadrukkelijk géén open inschrij ving en alleen de intercedent kan je aanmelden voor een nascholingsmodule. Jouw intercedent kan je alles vertellen over de voorwaarden. Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs N46 Omgaan met agressie voor buschauffeurs N78 Een nog te ontwikkelen module voor dit najaar Alle 3 de onderdelen worden dit jaar in principe op 4 verschillende dagen verstrekt in de periode septem ber tot december 2013, op onze opleidingslocatie in Nieuwegein. Voor de praktijkmodule in de nascholing wordt in eerste instantie nog een overeenkomst gesloten met een centraal in het land gelegen verkeersschool. Ben je buschauffeur bij Consolid en heb je interesse om hieraan deel te nemen, laat dit dan weten aan jouw Consolid intercedent.

7 kwaliteit Klantenonderzoek Van onderzoek naar aanpak Consolid onderzoekt permanent de tevredenheid over haar dienstverlening bij haar klanten. Dit permanente onderzoek is onderdeel van ons kwaliteitssysteem en verbetercyclus. In bijgaande korte presentatie zie je hoe wij van onderzoek naar aanpak komen en wat we gedaan hebben en gaan doen met de uitkomsten van het afgelopen jaar. Bekijk hier de presentatie

8 nieuws Kort Nieuws Consolid Na uitvoerige audits heeft Consolid haar ISO certificering 9001:2008 behouden, een teken dat het kwaliteitssysteem naar behoren functioneert. Personenvervoer In december 2012 is de OV-concessie Friesland overgegaan naar nieuwe vervoerder Arriva. Bij deze vervoerder zijn in dit gebied inmiddels de eerste buschauffeurs van Consolid gestart. Ook in de OV-concessie Zeeland komen we nu buschauffeurs van Consolid tegen. In Nieuwegein wordt deze zomer groot onder houd gepleegd aan de infrastructuur van de sneltram. Het vervangend busvervoer wordt grotendeels bemand met chauffeurs van Consolid, een mooie opdracht vanuit vervoerder Connexxion. In Assen zijn rond de TT de pendelbusdiensten van vervoerder Qbuzz ook bemand met buschauffeurs van Consolid. Ook in Rotterdam wordt deze zomer onderhoud gepleegd waar vervangend busvervoer bij wordt ingezet. Ook hier is door vervoerder RET gekozen voor inzet van bemanning met chauffeurs van Consolid. In Amsterdam hebben we afscheid genomen van onze laatste flexibel inzetbare metrobestuurders. Als gevolg van de keuze van vervoerder GVB voor een andere uitzendorganisatie na openbare aanbesteding- zijn er nu geen chauffeurs of bestuurders van Consolid meer werkzaam in het Amsterdamse stadsvervoer. In de regio Amsterdam verwachten we rond deze tijd de uitstroom van een klas nieuw opgeleide buschauffeurs. De nieuwe chauffeurs hebben allemaal al een bestemming, een teken dat bij vervoerbedrijven rond Amsterdam behoefte bestaat aan instroom van nieuwe vakmensen in de sector. Wij verwachten de komende tijd een scherpe verhoging van onze opleidings inspanningen in meerdere regio s, ten behoeve van de inzet bij onze opdrachtgevers. In mei was er het 3e Consolid OV-voetbaltoernooi met een kleine twintig deelnemende elftallen uit bijna alle vervoerbedrijven. Volgend jaar wordt het toernooi gehouden in Scheveningen, waar de mensen van de HTM organisator en gastheer zullen zijn. De vestigingsmanager van Apeldoorn, Peter Goddijn, maakt binnen Consolid de overstap naar de railsector. Els Kuijs neemt de taak van Peter als vestigingsmanager in Apeldoorn over. Els is een zeer ervaren professional in het streekvervoer en geeft ook al leiding aan ons team in de regio Brabant.

9 nieuws Beveiliging In ons team op kantoor maakt Michael de Rooy de overstap naar het recruitmentteam van Albert.nl (Transport), wij wensen hem veel succes bij de verdere dienstverlening aan deze groeiende klant! We hebben inmiddels afscheid genomen van onze beveiligers bij de Haagse vervoerder HTM, dat de inzet van toezicht en beveiliging op de trams anders heeft ingericht, opnieuw heeft aanbesteed en uitbesteed aan een beveiligingsbedrijf. We hebben HTM een aantal jaren mogen ondersteu nen en kijken tevreden terug op onze inzet hierin. Onze beveiligers zijn grotendeels overgegaan naar het beveiligingsbedrijf dat deze beveiligingswerk zaamheden op zich neemt. Transport Na een aanbesteding met meerdere uitzendorga nisaties begroeten wij in Raalte een nieuwe klant: de Nagel Group. Hier levert Consolid het komen de jaar alle flexibel inzetbare chauffeurs en ware housemedewerkers. Bij bezorgservice Albert is Consolid inmiddels 1 van de 2 geselecteerde uitzendorganisaties voor bezorgers. Deze groei van onze inzet krijgt mede vorm door de speciale wervingssite die we voor deze functie hebben ingericht. In 2012 solliciteer den ruim kandidaten bij onze organisatie specifiek naar deze functie. In Tilburg was Consolid op 2 juni promotioneel aanwezig bij de Dag van de Logistiek, waarop de sector zich regionaal positief presenteerde aan het publiek en aan werkzoekenden. Consolid ziet dit jaar in deze regio met een vestiging in Breda- een groeiende inzet in Transport en Logistiek. Landelijk zien we een groeiende inzet van betonmixerchauffeurs, bij markt leider MEBIN en bij steeds meer van de andere gespecialiseerde bedrijven. Zo ontstaat een pool van ervaren, bij veel bedrijven inzetbare, in dit werk gespe cialiseerde chauffeurs! Rail Het team van Consolid Rail werkt sinds kort vanaf haar nieuwe eigen kantoorlocatie in Rotterdam, op de Albert Plesmanweg. Het telefoonnummer daar is Het team van Consolid Rail wordt vanaf 1 juli geleid door Peter Goddijn, die als ervaren manager binnen Consolid de overstap maakt vanuit het Personenvervoer. Peter Goddijn is de opvolger van Peter Tuk, die zijn loopbaan buiten Consolid voortzet. De nieuwe locatie van Consolid Rail in Rotterdam wordt tevens gebruikt voor het uitvoeren van psychologische keuringen voor veiligheidsfuncties op het spoor door Meurs Vervoer & Veiligheid. Daarnaast zijn ook Amsterdam en Apeldoorn vaste testlocaties van Meurs Vervoer & Veiligheid. In de regio Rotterdam worden op dit moment door Consolid weer kandidaten geworven voor de oplei ding tot treinmachinist in het goederenvervoer. De nieuw opgeleide machinisten gaan onder meer aan de slag bij Rotterdam Railfeeding. Woon jij in Rotterdam en wil je worden opgeleid tot treinmachinist? Kijk hier eens op onze website naar de films over de opleiding, de selectie en het werk.

10 informatieboekje Nieuw informatieboekje Er is een nieuwe versie van het informatieboekje voor flexwerkers. In deze uitgave tref je belangrijke informatie aan over het werken als flexibel inzetbare vakman of vrouw bij Consolid. Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, maar ook over zaken die te maken hebben met de uitvoering van het werk bij opdrachtgevers. Zo kun je er in vinden welke soorten arbeidscontracten we kennen en hoe je moet handelen als je door ziekte niet aan het werk kunt. We werken met elkaar in publieke functies binnen Vervoer en Veiligheid en dat betekent ook dat we regels hebben over kleding en persoonlijke verzorging. In het werk bij onze klanten staat veiligheid altijd voorop en daarom kun je in het informatieboekje ook onze vernieuwde regels vinden over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Ook nieuw is de informatie over het omgaan met Social Media. Wat zet je wel of niet op Facebook of Twitter over jouw werkgever, onze opdrachtgevers, jouw collega s? Hier kun je de actuele versie vinden van ons informatieboekje! Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze uitgave, dan kun je terecht bij jouw vestiging van Consolid. Veiligheid voorop! Het gebruik van alcohol of drugs is onverenigbaar met de veiligheidseisen bin nen de functies waar Consolid vakmensen in uitzendt. Het gebruik van alcohol of drugs voor of tijdens de dienst of het gebruik van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kunnen leiden tot onveilige omstandigheden, grote risico s en direct gevaar. Consolid staat daarom voor een zero tolerance beleid op het gebruik van alcohol en drugs voor en tijdens het werk. Concreet betekent dit dat onze werknemers geacht worden geen alcohol of drugs te gebruiken voor of tijdens het werk. Bij gebruik van medicijnen die een waarschuwingssticker hebben over o.a. de rijvaardigheid en het reactievermogen geldt een meldingsplicht voor onze werknemers. Onze regels rond alcohol en drugs zijn terug te vinden in het informatieboekje voor flexwerkers en de nieuwe versie daarvan vind je Hier

11 informatieboekje Gezellig online? Het gebruik van social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks beeld. Ook onder jullie zullen er velen zijn met een account op Facebook, Twitter, Hyves, Linkedin of Pinterest. Voor veel mensen is het een middel om contact te onderhouden en dingen te delen. En uiteraard is dat voor iedereen een privé-aangelegenheid. Realiseer je echter dat op internet weinig privé blijft en veel zichtbaar is. Als werknemer van Consolid word je geacht om vertrouwelijke zaken niet te delen op jouw timeline van Facebook. Denk bijvoorbeeld aan informatie over objecten die je beveiligt. Of aan misstanden die je tegenkomt in het werk. Of aan jouw persoonlijke mening over collega s of de leidinggevende bij jouw opdrachtgever, of over Consolid. Dergelijke zaken kunnen en zullen mensen en bedrijven schaden. Geniet dus van de mogelijkheden van het internet, maar gebruik daarbij ook jouw verstand. Wij hebben wat korte gedragsregels rond dit onderwerp opgeschreven waar je iets aan kunt hebben. Je vindt ze in ons informatieboekje

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015 NIEUWSBRIEF Juli 2015 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 2 O.a. in in deze uitgave Overname BBL leerling na 1 juli 2015 en de Wet werk en zekerheid Workshop Greenskills

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009

Sociaal Jaarverslag 2009 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen...

Jaarverslag 2011. Samen... Jaarverslag 2011 Samen... ...... goed goed voor voor later later Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 in teken HR samenwerking In 2011: Het magazijn van de locatie Sassenheim won de prijs Het veiligste magazijn van Nederland Op de truck Jaco Guijt, achter de pallet Wil van

Nadere informatie

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen?

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen? juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. uw organistatie klaar om te veranderen? Pagina 1 HET NIEUWE WERKEN Pagina 2 HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING?

Nadere informatie

De flexibilisering van arbeid

De flexibilisering van arbeid De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

10 TIPS. als ICT er snel (weer) aan de slag

10 TIPS. als ICT er snel (weer) aan de slag Meer Mens in ICT 10 TIPS als ICT er snel (weer) aan de slag www.provict.nl 2013 Peter Manders Je mag dit document delen met anderen op voorwaarde dat je alle (inclusief bovenstaande) informatie vermeldt.

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost Jaargang 16 Nummer 02 Juni 2013 Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Ondernemen met dubbele winst in 2014 Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Januari 2015 Waarom BESO Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen?

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF... 4 2011 Enkele hoogtepunten...6 Deel I ALGEMENE INFORMATIE...8 Hoofdstuk 1 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2011... 9 Wat gebeurde er allemaal in 2011?...9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com Sociaal Jaarverslag 2013 Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com I N H O U D S O P G A V E 2013...0 Reeuwijkse Poort 201...0 WOORD VOORAF... 3 Deel

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie