TOEPASSINGEN VOOR B2B SOCIALE MEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEPASSINGEN VOOR B2B SOCIALE MEDIA"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR TOEPASSINGEN VOOR B2B SOCIALE MEDIA Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Pieter-Jan Lambrecht & Hannes Raes onder leiding van Prof. Dr. Steve Muylle, Willem Standaert

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR TOEPASSINGEN VOOR B2B SOCIALE MEDIA Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Pieter-Jan Lambrecht & Hannes Raes onder leiding van Prof. Dr. Steve Muylle, Willem Standaert

4 PERMISSION Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Pieter-Jan Lambrecht & Hannes Raes

5 WOORD VOORAF Deze thesis zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp van Prof. Dr. Steve Muylle en Willem Standaert. In geval van moeilijkheden werden ons duidelijke richtlijnen en betekenisvolle inzichten aangereikt waarvoor we zeer dankbaar zijn. Verder hadden we veel steun aan elkaar en aan medestudenten. Ook verdienen onze vriendinnen een woord van dank wegens het begrip dat ze opbrachten voor onze drukke dagen. Tot slot zouden we onze families graag bedanken, zonder hun hulp zouden deze studies immers niet mogelijk geweest zijn. I

6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEEL ÉÉN: LITERATUURSTUDIE User Generated Content Web Sociale Media Twitter Sociale media in B2B Beslissingsproces in B2B Relatie met de consument Verschillen tussen sociale media in B2B en B2C Monitoren Ondersteunen van E-business processen door sociale media E-business processen Handelsprocessen Beslissingsondersteunende processen Integratieprocessen DEEL TWEE: ONDERZOEKSVRAGEN DEEL DRIE: METHODOLOGIE Overzicht van de geselecteerde bedrijven Chemische industrie Constructie- en Landbouwmachines IT Diensten Netwerk en Ander Communicatie Materiaal Onderzoeksstrategie en methode Geselecteerde sociale media platform Onderzoeksstrategie Methode II

7 DEEL VIER: RESULTATEN Chemische industrie Constructie- en Landbouwmachines IT Diensten Netwerk en Ander Communicatie Materiaal DEEL VIJF: DISCUSSIE DEEL ZES: BESLUIT DEEL ZEVEN: LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN... VIII DEEL ACHT: BIJLAGEN... A 1 Appendix 1... A 2 Appendix 2... B 3 Appendix 3... C 4 Appendix 4... D 5 Appendix 5... E III

8 GEBRUIKTE AFKORTINGEN B2B: business-to-business B2C: business-to-consumer DM: direct message ewom: electronic word of mouth NeWOM: negative electronic word of mouth OECD: Organization for Economic Co-operation and Development ROI: return on investment SNS: sociale netwerk sites UGC: user generated content WOM: word of mouth IV

9 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Overzicht van de types e-businessprocessen Tabel 2: Onderzochte bedrijven Tabel 3: De Chemische Industrie Tabel 4: Dow Chemical Tabel 5: DuPont Tabel 6: PPG Industries Tabel 7: Monsanto Tabel 8: Constructie- en Landbouwmachines Tabel 9: Caterpillar Tabel 10: John Deere Tabel 11: Cummins Tabel 12: AGCO Tabel 13: IT Diensten Tabel 14: IBM Tabel 15: CSC Tabel 16: SAIC Tabel 17: CDW Tabel 18: Netwerk en Ander Communicatie Materiaal Tabel 19: Cisco Systems Tabel 20: Qualcomm Tabel 21: Motorola Solutions Tabel 22: Corning LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Voorbeeld van een profielpagina op Twitter(28 april 2013)... 7 Figuur 2: Supply chain in B2B Figuur 3: Monitorruimte bij Dell(Ogneva, 2010) Figuur 4: Het e-business proces Zoeken Figuur5: Het e-business proces Authenticatie Figuur 6: Het e-business proces Valuatie Figuur 7: Het e-business proces Betaling V

10 Figuur 8: Het e-business proces Logistiek Figuur 9: Het e-business proces Klantendienst Figuur10: Het e-business proces Configuratie Figuur11: Het e-business proces Configuratie Figuur12: Het e-business proces Collaboratie Figuur 13: Het e-business proces Integratie (Jovoto, 2013) Figuur 14: Het e-business proces Integratie (Ben&Jerry's) Figuur 15: Tweet op Twitter via Ben & Jerry s Fair Tweets Figuur 16: Het e-business proces Integratie (Cola) Figuur 17: Zoekmethode Figuur 18: Zoeken door anderen dan het bedrijf Figuur 19: Authenticatie door anderen dan het bedrijf Figuur 20: Reactie van het bedrijf op Tweet met mention die authenticatie ondersteunt Figuur 21: ReTweet door Monsanto hoewel niet aan hen gericht, authenticatie Figuur 22: Pushen van authenticatie Figuur 23: Pushen van zoeken Figuur 24: Pushen van zoeken Figuur 25: Authenticatie Figuur 26: Negatieve authenticatie als antwoord Figuur 27: Antwoord ondersteunt zoeken Figuur 28: Authenticatie door anderen dan het bedrijf Figuur 29: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede klantendienst Figuur 30: Eerste Tweet ondersteunt Zoeken, Tweede Logistiek, Derde Klantendienst Figuur 31: Eerste Tweet ondersteunt configuratie, tweede klantendienst Figuur 32: Eerste Tweet ondersteunt authenticatie, tweede klantendienst Figuur 33: ReTweet zonder mention Figuur 34: Klantendienst door gebruikers Figuur 35: Authenticatie Figuur 36: Push van authenticatie Figuur 37: Push zoeken Figuur 38: Push betaling Figuur 39:Eerste Tweet ondersteunt klantendienst, tweede zoeken, derde klantendienst Figuur 40: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede logistiek VI

11 Figuur 41: Voorbeeld van business intelligentie Figuur 42: Integration IBM Figuur 43: Authenticatie Figuur 44: Beide Tweets ondersteunen zoeken Figuur 45: Valuatie door anderen dan het bedrijf Figuur 46: Authenticatie door anderen dan het bedrijf Figuur 47: Authenticatie Figuur 48: Zoeken Figuur 49: Valuatie Figuur 50: Betaling Figuur 51: Klantendienst Figuur 52: Eerste Tweet ondersteunt Authenticatie, Tweede Zoeken Figuur 53: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede authenticatie, derde zoeken Figuur 54:Beide Tweets ondersteunen zoeken Figuur 55: Eerste tweet ondersteunt authenticate, tweede Tweet ook Figuur 56: Authenticatie Figuur 57: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede Tweet klantendienst Figuur 58: Authenticatie Figuur 59: Klantendienst Figuur 60: Klantendienst als reactie Figuur 61: Zoeken Figuur 62: Valuatie Figuur 63: Betaling Figuur 64: Eerste Tweet ondersteunt klantendienst, tweede ook maar dan van gebruikers uit Figuur 65: Vraag om de conversatie verder te voeren via DM Figuur 66: AGCO tweet over Gary Lineker en Massey Ferguson Figuur 67: Tweets Gary Lineker VII

12 INLEIDING Vroeger wendden consumenten het internet vooral aan om content over bedrijven en producten op te zoeken en te nuttigen. Mensen zochten op bepaalde zoektermen, lazen/keken naar wat ze gepresenteerd kregen en hielden er rekening mee bij de aankoopbeslissing. Er was een duidelijk onderscheid tussen de processen waar er direct contact is met externe klanten (customer-facing process) en de ondersteunende processen die achter de schermen worden uitgevoerd (back-end process). In een e-business context zijn beide categorieën echter sterk met elkaar verweven aangezien online hulp voor customer-facing processen invloed heeft op, en beïnvloed wordt door de structuur en de uitvoering van de back-end business processen (Basu & Muylle, 2007). Met de introductie van sociale netwerk sites kregen bedrijven de kans om hun IT-inspanningen uit te breiden tot voorbij de automatisatie van traditionele back-end processen. Naast een ondersteunende factor te zijn bij elektronische handel, laat e-business bedrijven toe om een nieuwe generatie van processen te creëren en over te nemen. De processen zorgen ervoor dat de prestaties van hun inter-organisationele processen met partners, klanten, leveranciers en concurrenten aangepast en verbeterd kunnen worden (Champy, 2002). Deze partners, klanten, leveranciers en concurrenten maken in toenemende mate gebruik van internetplatformen om zelf content te creëren, aan te passen, te delen en er over te discussiëren in plaats van ze passief op te nemen. Dit alles valt onder de noemer sociale media, een fenomeen dat een significante invloed kan hebben op de reputatie, de verkopen en zelfs de overlevingskansen van een bedrijf (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Het meest voor de hand liggende domein dat beïnvloed werd door de komst van e-business is het marketingwezen. De focus van marketing communicatie ligt niet langer op één-tot-veel maar op veel-tot-veel communicatie waar klanten met elkaar communiceren en marketeers niet langer de volledige controle hebben over het bericht (Lehtimäki, Salo, Hiltula, & Lankinen, 2009, p. 7). Met de komst van sociale media verloren bedrijven een groot deel van de controle aangezien de drempel tot communicatie verlaagd werd. Sociale media gebruikers definiëren hun eigen perspectief over bedrijven en merken, een beeld dat vaak verschilt van het beeld dat het bedrijf wil uitstralen (Bernoff & Li, 2008). E-business omvat echter meer dan marketing. Zo veranderde sociale media ook voor een deel de manier waarop crowdsourcing, crowdfunding, co-creatie, klantendienst, transacties, logistiek, 1

13 ondersteund worden. In een business-to-consumer (B2C) omgeving zijn er talrijke voorbeelden en is het nut van de adoptie van sociale media al aangetoond (van Zyl, 2009). Het is duidelijk dat veel business-to-business (B2B) bedrijven niet of slechts oppervlakkig aanwezig zijn op sociale media. Ironisch genoeg zouden goed ontwikkelde en ingezette sociale media tools een grotere payoff kunnen genereren voor B2B gebruikers dan voor deze binnen B2C (Kho, 2008). Net zoals binnen B2C kan sociale media e-business ondersteunen binnen B2B. De mate waarin dit al gebeurt, werd nog niet bestudeerd. Daarom wordt aan de hand van dit onderzoek nagegaan welke e-business processen ondersteund worden door het gebruik van sociale media in B2B. De e-business processen kunnen echter nog steeds ondersteund worden door traditionele online media. Dit betekent dat sociale media complementair met de andere media moeten gebruikt worden in plaats van ze als iets bijkomstig te beschouwen. Het integreren van de verschillende soorten media en hun strategieën is hierbij heel belangrijk (Swallow, 2010). Een reden waarom het gebruik van sociale media aan te raden is, is dat deze aan belang winnen ten opzichte van traditionele media. Dit omdat sociale bronnen als geloofwaardiger en relevanter beschouwd worden (Bernoff & Li, 2008). In Amerika staan er bijvoorbeeld 200 miljoen mensen op de Do Not Call lijst, 86 procent van de TV-kijkers bekent te zappen tijdens reclames en 44 procent van de direct marketing wordt nooit geopend (Brenner, 2012). Al deze cijfers tonen aan dat er minder en minder aandacht wordt geschonken aan traditionele media. Deze integratie van sociale en traditionele media is verre van vanzelfsprekend maar desalniettemin belangrijk om een sterk imago te creëren (Winer, 2009). Maar wat wordt nu juist verstaan onder sociale media? Om dit begrip te verklaren, worden eerst de twee grondstenen, namelijk user generated content (UGC) en Web 2.0, gedefinieerd. 2

14 DEEL ÉÉN: LITERATUURSTUDIE 1 User Generated Content Er bestaan verschillende definities voor UGC. Kaplan & Haenlein omschrijven dit als De som van alle manieren waarop mensen gebruik maken van Sociale Media (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). De definitie die gedurende wat volgt gehanteerd wordt, is echter deze van de Organisatie voor Economische Co-operatie en Ontwikkeling (OECD) en kan tevens als de meest aanvaarde beschouwd worden. Deze stelt dat er drie karakteristieken nodig zijn om te kunnen spreken van UGC: 1. Het werk moet gepubliceerd zijn. 2. Er moet een zekere creatieve inspanning geweest zijn bij het maken van het werk. 3. Het moet content betreffen die gecreëerd is buiten professionele routines en praktijken (OECD, 2007). Volgens Christodoulides et al. vergemakkelijkt UGC het uitdrukken en delen van ideeën en zet het aan tot interactie (Christodoulides, Jevons, & Bonhomme, 2012). De multimediale vormen die UGC kunnen aannemen zijn tekst, foto s, video, en combinaties hiervan. Deze soorten UGC kunnen allerhande onderwerpen bevatten zoals productbeschrijvingen, beoordelingen, gezondheid, computerproblemen, reizen, hobby s etc. Net door dit brede aanbod vinden mensen het internet een goede bron van significante info en kennis (OECD, 2007). Sociale media en dus ook Twitter zijn op enkele jaren tijd een klankbord geworden om zowel positieve als negatieve beoordelingen te posten en te delen. Op basis van deze merk-gerelateerde UGC baseren veel consumenten vandaag de dag hun aankoop. Belangrijk voor marketeers is dat veel UGC over verschillende media heen merk-gerelateerd zijn en de mogelijkheid hebben om de merkperceptie van de consument te vormen (Smith, Fischer, & Chen, 2012, p. 102). Het aankoopproces van de huidige klant begint meestal met het kritisch bekijken en vergelijken van publicaties en kritische bedenkingen van anderen (UGC) op het wereldwijde web. Bedrijven hebben uiteraard ook toegang tot deze UGC en kunnen een voordeel bekomen door deze bronnen van informatie te analyseren. De producten worden door gebruikers namelijk vaak aan veel extremere en verschillende omstandigheden onderworpen dan onder welke de producten 3

15 inde laboratoria getest worden. Deze nieuwe info en ideeën kunnen nieuwe inzichten opleveren die leiden tot innovatieve producten of verbeteringen op bestaande (Von Hippel, 2005). Electronic word-of-mouth (ewom) sluit nauw aan bij UGC en wordt gedefinieerd als elke positieve of negatieve statement gemaakt door vroegere, huidige of potentiële klanten over een product of een bedrijf dat via het internet beschikbaar gemaakt werd voor een groot aantal mensen en instituties (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004, p. 39). Hoewel UGC breder is dan WOM worden de twee bijna als synoniemen beschouwd wanneer UGC merkgerelateerd is (Smith et al., 2012). Zoals eerder aangehaald, kan UGC zowel positief als negatief zijn. Een bekend voorbeeld van negatieve UGC is het lied United Breaks Guitars van Dave Carroll. Hierin uit hij zijn ontevredenheid over het luchthavenpersoneel van United Airlines die weigerden een vergoeding te betalen nadat zijn gitaar zwaar beschadigd raakte bij het uitladen. Nadat het lied op YouTube werd geplaatst waren er na één dag al meer dan luisteraars, intussen liep dit aantal op tot een kleine dertien miljoen. Het hoeft geen uitleg dat United Airlines hierdoor in een zeer slecht daglicht kwam te staan. De The best job in the world campagne had dan weer het volledig tegenovergestelde effect. De winnaar van deze wedstrijd mocht gedurende zes maanden verschillende eilanden van de Great Barrier Reef in Australië onderhouden terwijl hij verbleef in een riante villa en daarbovenop een hoog loon ontving. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moest men een video-applicatie uploaden, meer dan deelnemers deden dit. Bezoekers van de website hadden de mogelijkheid om op hun favoriet te stemmen waarna degenen met het meest aantal stemmen doorgingen naar de finale. Hieruit vloeide uiteindelijk één winnaar voort. De grootste winnaar was echter Toerisme Queensland die met deze campagne voor 330 miljoen US dollar globale publiciteit zorgde voor hun regio. Kortom, een campagne die als zeer succesvol kan beschouwd worden (Van Belleghem, 2010). Het succes van de campagne zorgde ervoor dat er momenteel een tweede editie loopt. 2 Web 2.0 Zoals eerder gesteld werd het internet in zijn beginjaren vooral gebruikt om informatie terug te vinden. Enkelingen genereerden informatie terwijl de overigen, die als passieve gebruikers beschouwd werden, deze informatie konden opvragen door naar websites te surfen. Webpagina s werden aan elkaar gelinkt door hyperlinks maar hadden als eigenschap dat ze enkel gelezen 4

16 konden worden waardoor de gebruikersinteractie erg gelimiteerd was. Dit alles werd Web 1.0 gedoopt. Web 2.0 deed de grote tekortkoming van Web 1.0, namelijk de bijna onbestaande mogelijkheid tot gebruikersinteractie en het gebrek aan netwerken, teniet. Web 2.0 wordt beschouwd als een platform waar content en applicaties niet langer gecreëerd en gepubliceerd worden door enkele individuen, maar in plaats daarvan continu aangepast worden door alle gebruikers in een deelnemende samenwerking (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). In tegenstelling tot het beeld van de passieve doorsnee gebruiker ten tijde van Web 1.0, wordt hij bij Web 2.0 als actief gezien. Desalniettemin de definitie grotendeels op hetzelfde neerkomt, omschreven Lehtimäki et al. het begrip met iets meer woorden. Web 2.0 zijn alle technologieën die het voor gebruikers mogelijk maken om te communiceren, om content te creëren en om deze content te delen met elkaar via gemeenschappen, sociale netwerk sites en virtuele werelden. Deze technologieën maken communiceren gemakkelijker dan ooit te voren. Ze zorgen er ook voor dat men levensechte ervaringen kan hebben in virtuele werelden en men content kan organiseren op het internet met behulp van content aggregatoren (Lehtimäki et al., 2009, p. 4). Deze aggregatoren verzamelen specifieke, gewenste informatie van verschillende online bronnen op één centrale plaats zodat gebruikers alles in één keer kunnen lezen. Voorbeelden van RSS readers zijn Flipboard (zie Bijlage 1), Feedly en Digg. 3 Sociale Media Momenteel bereikte de academische wereld nog geen consensus over de exacte definitie van sociale media. Een eerste definitie is deze waar sociale media beschouwd worden als een groep internetgebaseerde applicaties die bouwen op de ideologische en technologische fundering van Web 2.0 en die de creatie en uitwisseling van user-generated content toelaat (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). Kietzmann formuleerde een andere, hiermee overeenstemmende definitie, namelijk dat Sociale media gebruik maakt van mobiele en webgebaseerde technologieën om sterk interactieve platformen te creëren via welke individuen en gemeenschappen user-generated content kunnen co-creëren, delen, bediscussiëren en aanpassen (Kietzmann et al., 2011, p. 241). 5

17 De definitie die in deze thesis aangenomen wordt, combineert elementen uit de twee voorgaande en stelt dat Sociale media bestaan uit peer-to-peer technologieën die gebruikers in staat stellen met elkaar in verbinding te staan en content te genereren en te verspreiden in een online netwerk (Basu, Muylle, & Standaert, 2012). Een rode draad in al deze definities van sociale media is een mix van technologie en sociale interactie voor de co-creatie van waarde. Deze co-creatie is één van de voordelen van sociale media en wordt aangemoedigd doordat contact leggen eenvoudig, snel en op een goedkope manier gebeurt via sociale media. Hierdoor worden berichten tevens gemakkelijker verspreid en is er toegang tot een grotere bron van informatie. Dit kan echter ook gevaarlijk zijn in het geval dat er negatieve of valse berichten opduiken. Valse berichten kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden wanneer accounts gehackt worden of wanneer identity theft plaatsvindt. Zo werd na de olieramp in de golf van Mexico in 2010 vanuit de onder andere getweet Catastrophe is a strong word let s all agree to call it a whoopsiedaisy. De accountnaam doet vermoeden dat dit om een account van het olieconcern BP ging. Het tegendeel is echter waar. Toch haalde deze twitteraccount al snel meer dan volgers, ongeveer een tienvoud van het aantal volgers dat de officiële public relations account van BP op dat moment had (Isaac, 2010). 3.1 Twitter In de Westerse wereld is Twitter ongetwijfeld het meest populaire lid van een grotere groep internetgebaseerde applicaties genaamd micro-blogs. Momenteel zijn er meer dan 200 miljoen actieve gebruikers die dagelijks meer dan 400 miljoen Tweets versturen (Wickre, 2013). In China is SinaWeibo de meest populaire micro-blog met zo een 46 miljoen dagelijkse actieve gebruikers (Culter, 2013). Deze blogs stellen de gebruikers in staat om kleine hoeveelheden content zoals korte zinnen, individuele beelden, of links naar video s uit te wisselen (Kaplan & Haenlein, 2011a). Naast een microblog is Twitter ook een sociale netwerk site (SNS). In tegenstelling tot veel andere sociale netwerk sites hoeft de connectie tussen gebruikers niet wederkerig te zijn. Het is perfect mogelijk om als gebruiker iemand te volgen zonder dat deze jou ook volgt. Elke gebruiker beheert zijn profielpagina waarop een aantal gegevens staan zoals een korte omschrijving van de interesses van de gebruiker, de woonplaats, het aantal Tweets die de gebruiker reeds zond, het aantal gebruikers die hij volgt, het aantal volgers die de gebruiker heeft 6

18 en een overzicht van de recentste Tweets van de gebruiker. Figuur 1 is een voorbeeld van een profielpagina op Twitter. Figuur 1: Voorbeeld van een profielpagina op Twitter (28 april 2013) Twitter laat toe om berichten te posten met een maximale lengte van 140 karakters, een actie die beter bekend staat als Tweeten. Deze Tweets zijn berichten die tekst, foto s, video s en hyperlinks kunnen bevatten om zo meer info te bieden over het getweete onderwerp. De Tweets van een gebruiker worden automatisch gedeeld met zijn volgers. Ze kunnen hierop reageren of het originele bericht retweeten. Dit laatste houdt in dat een gebruiker een bericht dat van een derde kwam, doorpost naar zijn eigen volgers met een verwijzing naar de zender van het oorspronkelijk bericht. Uit onderzoek van Kwak et al. bleek dat elke retweet gemiddeld duizend extra mensen bereikt ongeacht het aantal volgers de originele zender heeft. Wanneer iemand bijvoorbeeld volgers heeft en een Tweet post die geretweet wordt door vijf van zijn volgers, zullen deze retweets gemiddeld vijf duizend (vijf maal duizend) extra personen bereiken. Eenmaal geretweet, wordt een Tweet zo goed als ogenblikkelijk nogmaals geretweet, 7

19 met als gevolg dat er een snelle diffusie van informatie is na de eerste retweet (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). Een gebruiker rechtstreeks aanspreken, kan door in de Tweet vóór zijn gebruikersnaam te typen, dit noemt men ook een mention. De gebruiker die men aanspreekt hoeft niet rechtstreeks tot het persoonlijk netwerk, namelijk de volgers en gevolgden, te behoren. Hetzelfde geldt ook voor het lezen van berichten. Het is niet noodzakelijk om andere gebruikers te volgen om hun Tweets te kunnen lezen. Bij een direct message (DM) is dit anders. Dit is een privaat bericht op Twitter dat enkel kan verzonden worden naar de personen die je volgen. Dit betekent dat men dus zelf enkel DM s kan ontvangen van de gebruikers die men volgt. Via DM is het ook mogelijk een gesprek te voeren, maar hievoor moeten beide partijen elkaar volgen. Door middel van een hashtag (#) kunnen Tweets gelabeld worden. Wanneer men bijvoorbeeld iets tweet over de Ronde van Vlaanderen, kan men #rvv of #cycling toevoegen aan de Tweet. Op die manier worden alle berichten met dezelfde hashtag verzameld op één Twitterpagina. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk in één keer opgevraagd en gelezen worden. Doordat Twitter automatisch een hyperlink genereert bij een hashtag, kan de verzamelpagina bereikt worden door hier simpelweg op te klikken. Ook kan er op ieder moment doorgeklikt worden naar de trends die bij iedere gebruiker gepersonaliseerd zijn op basis van wie men volgt en locatie. Twitter bevat ook nog enkele andere functionaliteiten zoals wie te volgen, favorieten, etc. Deze behoeven geen verdere uitleg aangezien ze minder relevant zijn voor dit werk. 4 Sociale media in B2B Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat sociale media gemakkelijk kunnen aangewend worden om de relatie met de consument te versterken door te luisteren en te interageren. Er zijn onnoemelijk veel B2C bedrijven die hier reeds gebruik van maken zoals Coca-Cola, Nike, Apple,... Er zijn significante verschillen tussen de B2B en B2C sectoren (Kärkkäinen, Jussila, & Väisänen, 2010, p. 229). Het grootste verschil ligt in het feit dat binnen B2B producten en/of diensten verkocht worden van het ene bedrijf aan het andere, dit in tegenstelling tot B2C waar de producten en/of diensten verkocht worden van het bedrijf aan de eindgebruiker. Hoewel B2B en B2C organisaties op een aantal vlakken van elkaar verschillen, kunnen deze laatste ook baat hebben bij het gebruik van sociale media. B2C bedrijven zijn dus niet de enige bedrijven die van sociale media gebruik kunnen maken om hun relaties met de leveranciers en klanten te verbeteren. 8

20 In 2011 nam Accenture een survey af bij bestuursleden van meer dan 200 Noord-Amerikaanse B2B bedrijven die een omzet haalden van één miljard dollar of meer. Uit dit onderzoek bleek dat 65% van de respondenten van de survey sociale media een zeer tot extreem belangrijk kanaal vinden om te communiceren. Er waren echter wel enkele noemenswaardige verschillen tussen de industrieën. Zo waren bestuursleden van B2B bedrijven in de resources sector het minst geneigd om te rapporteren dat sociale media belangrijk is voor hun organisaties. De drie belangrijkste redenen om een sociale media programma te starten, waren volgens meer dan de helft van de respondenten ten eerste om engagement en positieve klantenbeleving met prospecten/klanten te verhogen, ten tweede om het merk z n reputatie te beschermen, te beïnvloeden en proactief op te bouwen en ten derde om nieuwe omzetmogelijkheden te creëren. Verrassend genoeg erkent het merendeel van de B2B bestuursleden het potentieel van sociale media wel, maar komt dit niet tot uiting in ondernomen actie en investeringen in sociale media. Opnieuw waren er verschillen per industrie. Bedrijven in de communicatie, high-tech en media sectoren vertoonden hogere dan gemiddelde adoptie ratio s van sociale media. Dit is volgens Accenture niet verwonderlijk aangezien deze sectoren vaak niet enkel betrokken zijn bij de productie van sociale media tools, software componenten en platformen, maar zich ook in de business begeven die het toestaat te collaboreren en content te delen. Aan het andere eind van het spectrum bevonden zich bedrijven uit de resources sector. Er zijn een aantal redenen waarom B2B bedrijven in het algemeen falen om de voordelen van wat sociale media te bieden heeft ten volle te benutten. Volgens meer dan een derde van de respondenten van de survey roept het effectief gebruik van sociale media op tot iets dat tot dan toe ontbrak namelijk grotere investeringen in verschillende gebieden voor het ontwikkelen van vaardigheden, meetcapaciteiten en interne collaboratie. Hoogst geplaatst op de lijst van noodzakelijke investeringen (en aangehaald door ongeveer de helft van de respondenten) is de gepercipieerde nood aan nieuwe tools en technologieën (Accenture, 2011). 4.1 Beslissingsproces in B2B Het opvallendste onderscheid tussen B2B en B2C zit in het type klanten, respectievelijk organisaties en individuen. Organisaties worden vooral gedreven door professionele motieven terwijl B2C klanten zich meer laten leiden door emoties en gevoelens. Rechtstreeks gevolg hiervan is dan ook dat de producten en diensten voor bedrijven veelal complexer zijn en op maat moeten geleverd worden, waardoor het beslissingsproces meer tijd in beslag neemt. Ook de 9

21 aanwezigheid van B2B-inkoopinstrumenten, zoals offertes en leverancierscontracten, die in de consumentenmarkt minder frequent voorkomen, zorgen voor een gecompliceerd en langer beslissingsproces. Een andere factor die het beslissingsproces vertraagt, is het aantal personen dat de beslissing moet nemen. In B2C is er meestal één persoon die deze verantwoordelijkheid draagt, wat er voor zorgt dat de beslissing snel genomen wordt. B2B bedrijven hebben daarentegen een decision making unit (DMU). De beslissingen die deze neemt, moeten uitgebreid objectief beargumenteerd zijn en dragen zo bij tot een langere beslissingsperiode (Gross, 1993; Wright, 2004). Hoewel de meer objectieve aankoopbeslissing volgens ons één van de standpunten is waarom sociale media in B2B nog niet zoveel weerga vinden als bij B2C, zijn wij ervan overtuigd dat sociale media in B2B evenveel effect kunnen hebben als in B2C. Het is immers ook mogelijk om technische informatie te delen via sociale media en bovendien bestaat de DMU ook uit gewone mensen die zich soms laten overtuigen door minder objectieve factoren. 4.2 Relatie met de consument De vraag naar producten en/of diensten van B2B bedrijven is vaak onrechtstreeks afhankelijk van de vraag die hun klanten zelf ervaren. Zo speelt ook de eindconsument onrechtstreeks een rol omdat deze het activiteitenlevel van de bedrijven die het dichtst bij de markt staan, beïnvloeden door hun vraag naar goederen en diensten in de consumentenmarkt. Het lijkt ons dan ook interessant te onderzoeken als een B2B bedrijf sociale media aanwendt om in interactie te treden met, en te luisteren naar zowel de (eind)consumenten als direct gerelateerden. Onder directe contacten worden leveranciers en klanten verstaan. Het aantal directe contacten dat een B2B bedrijf heeft, is meestal slechts beperkt in vergelijking met B2C bedrijven. Het verkoopvolume en de bedragen die er verhandeld worden, liggen echter wel veel hoger. In de B2C markt wordt de prijs simpelweg gezet op basis van marktonderzoek en is er weinig ruimte tot onderhandelen (Gross, 1993). In de B2B markt daarentegen, worden het volume en de prijs vaak bepaald door onderhandeling tussen de verschillende actoren. Een hechte leverancier-klant relatie is dus enorm belangrijk om onder meer de negotiaties te versoepelen. Sociale media biedt heel wat potentiële voordelen om deze relaties uit te bouwen, die te overtuigend zijn voor bedrijven om te negeren (Bernoff & Li, 2008). Figuur 2 geeft een kort voorbeeld van een supply chain in een B2B-omgeving waarbij duiding wordt gegeven aan wat precies bedoeld wordt met het aansporen van indirecte klanten. 10

22 Huidhandelaars Leerlooiers Schoenproducenten Groothandelaars Kleinhandelaars Eindconsument Figuur 2: Supply chain in B2B Zoals eerder gesteld is de hoeveelheid verhandelde items en de daarmee gepaard gaande omzet groter bij de verkoop aan bedrijven dan bij de verkoop aan de particuliere eindconsument. Neem bijvoorbeeld het productie-en verkoopproces van een paar schoenen. In een eerste stap worden grote hoeveelheden huid verkocht van huidhandelaars aan leerlooiers, deze verkopen het door aan schoenproducenten welke het, onder de vorm van schoenen, verkopen aan groothandelaars. Daarna komen de schoenen via de kleinhandelaar uiteindelijk bij de eindconsumenten terecht. Elke partij in de supply chain koopt naast het leer uiteraard ook andere goederen en diensten om hun operaties te ondersteunen (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009). Als men in deze supply chain de leerlooier als voorbeeld neemt, dan heeft deze directe relaties met de huidhandelaars en de schoenproducenten. Zoals eerder vermeld is een goede relatie met deze direct gerelateerden uitermate belangrijk. De relatie met indirecte leveranciers of klanten, in dit geval de groothandelaars, kleinhandelaars en eindconsumenten, is echter ook belangrijk en net daarom zal er in het onderzoek naar de potentiële invloed van sociale media op de e-business processen mee rekening gehouden worden. In dit voorbeeld zou dus kunnen onderzocht worden als de leerlooier sociale media aanwendt om relaties aan te gaan met alle leden van de supplychain en rond welke e-business processen deze sociale media activiteiten draaien. Om een werkelijk voorbeeld te geven van een B2B bedrijf dat indirecte klanten bereikte via sociale media, wordt een campagne van Corning besproken. De producent van het Gorilla Glass dat onder andere gebruikt wordt bij iphones en ipads lanceerde op vier februari 2011 een filmpje over hun toekomstplannen genaamd A day made of glass. Daarna ging het viraal, een proces dat Kaplan & Heinlein definiëren als "ewom waarbij een bepaald bericht gerelateerd aan een bedrijf, merk of product exponentieel wordt overgebracht, vaak door het gebruik van sociale media applicaties" (Kaplan & Haenlein, 2011b, p. 255). Concreet betekent dit dat de ontvangers 11

23 van de content diezelfde content pushen naar meer dan één persoon. Doordat sociale media het wijd verspreiden van een bericht faciliteren, haalde het filmpje tegen eind april 2011 ongeveer twaalf miljoen views op YouTube. Intussen steeg dit aantal tot boven 21 miljoen views en zijn 97 procent van de likes positief. Het bij het groter publiek eerder onbekende Corning kreeg door deze vijf minuten lange video een sensationele boost op vlak van brand awareness en werd ook opgemerkt door potentiële klanten en partners. Om een idee te krijgen van hoe gereageerd wordt op sociale media campagnes en om andere posts op sociale media te kunnen inschatten, is het noodzakelijk om te monitoren. Een deel van het onderzoek zal dan ook voornamelijk focussen op het monitor gedeelte van de sociale media diensten. Opmerkelijk is dat monitoring door heel wat B2B bedrijven verwaarloosd wordt terwijl dit toch van groot belang kan zijn om via interactie een betere relatie op te bouwen met de klant. Uit onderzoek bleek dat slechts zeventien procent van de B2B bedrijven sociale media gebruiken om problemen met klanten op te lossen terwijl slechts vijftien procent sociale media gebruiken om meer te weten te komen over hun klantenbasis en hun behoeftes. Ongeveer 63 procent van de B2B marketeers beweert zelf niet te weten wat er online speelt met betrekking tot hun bedrijf. Dit is een pijnpunt wetende dat een grotere brand awareness, engagement van de klanten en een groter aantal bezoekers van de website een rechtstreeks gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid op sociale media (Kim, 2011). 4.3 Verschillen tussen sociale media in B2B en B2C Zoals eerder vermeld, zijn aankoopbeslissingen bij B2B meer gebaseerd op logische argumenten. Er wordt meer aandacht geschonken aan zaken zoals ROI, prijs/kwaliteit verhouding en klantendienst om maar een paar voorbeelden te geven (Liendgens, 2013). Dit zorgt er voor dat B2B meer kwalitatieve informatie moet creëren op sociale media in vergelijking met B2C. Dit is ook noodzakelijk aangezien degene die via sociale media contact zoeken met het bedrijf vaak experts zijn of alleszins enige kennis hebben van de sector. Waarbij het in B2C vaak mensen zijn met minder expertise die het bedrijf benaderen. Hierdoor is ook de manier waarop via sociale media gecommuniceerd wordt anders. Bij B2C is de communicatie vrij oppervlakkig en worden emoties dikwijls bespeeld. In B2B poogt men daarentegen hechtere relaties uit te bouwen waaruit volgt dat hun activiteiten op sociale media gerichter zijn (Hamman, 2013). 12

24 Hoewel minder aanwezig in B2B omgevingen, zouden goed ontwikkelde en ingezette sociale media tools ironisch genoeg een grotere payoff kunnen genereren voor B2B gebruikers dan voor deze binnen B2C (Kho, 2008, p. 26). Uiteraard zijn aan deze inzet van sociale media binnen B2B een aantal potentiële voordelen verbonden. Indien er bijvoorbeeld een actieve, gespecialiseerde community gecreëerd wordt, is het eenvoudig om de juiste doelgroep te vinden. Op die manier wordt vermeden dat er middelen verspild worden aan campagnes die de doelgroep inefficiënt bereiken. Deze vorm van netwerking kan de klantenrelatie versterken en tevens nieuwe leads verstrekken (Brodie, Ilic, Juric, & Hollebeek, 2013). De omzetting van toevallige passant naar een lead kan worden beïnvloed door de aanwezigheid op sociale media. Een reden hiervoor is dat men veel belang hecht aan wat er op deze platformen wordt gezegd over bedrijven/producten. Deze aanwezigheid op sociale media zorgt indirect voor Search Engine Optimization (SEO). Hierdoor komt het bedrijf hoger te staan in de resultaten van de zoekmachines waardoor de doorklik-ratio hoger zal zijn en het bedrijf meer online bezoekers zal krijgen (Killoran, 2013). Sociale media maakt het tevens gemakkelijker om mensen te bereiken en informatie te geven over wat er gebeurt binnen de bedrijfsmuren. Deze transparantie wordt erg geapprecieerd door de klanten die hier vaak door middel van authenticatie op reageren. Op deze manier wordt de content verder verspreid en neemt het bereik toe. Deze ewom heeft meer invloed dan wat bedrijven zelf pushen waardoor customer engagement en brand awareness toenemen. 13

25 5 Monitoren Om te zien wat de aanwezigheid op sociale media teweegbrengt, is het aangeraden te analyseren waar de verschillende posts over handelen en waarom ze gepost werden. Als men nu luistert of niet, de gesprekken zullen gevoerd worden. Er bestaan intussen heel wat tools die het monitoren vereenvoudigen maar deze actie kan ook handmatig uitgevoerd worden. Onder monitoren wordt vaak luisteren verstaan. Dit houdt in dat er constant gezocht wordt naar conversaties met de bedoeling om te leren, te binden, te helpen en samen te werken. Zowel vroegere klanten als huidige en potentiële klanten, industrieleiders, partners en anderen kunnen gemonitord worden. Monitoren heeft een sterke real-time impact doordat sleutelwoorden zoals de merknaam, productnamen, etc. kunnen opgespoord worden vanaf het moment dat ze online verschijnen, dit verhoogt de reactiesnelheid enorm. Wanneer hierbij monitoring tools gebruikt worden, halen deze alle relevante artikels en berichten op van de gewenste sociale netwerken. Om alles overzichtelijk te maken kan een tool de opgehaalde informatie onderverdelen waardoor sneller actie kan ondernomen worden. Een voorbeeld van een B2B bedrijf dat monitoring tools gebruikt en hier een aparte ruimte voor voorziet, is Dell (Figuur 3). Figuur 3: Monitorruimte bij Dell (Ogneva, 2010) 14

26 Het monitoren van de relevante gebruikersvermeldingen en activiteiten om trends te bespeuren en sentiment te peilen kan over de verschillende e-business processen gedaan worden en ligt volledig in de handen van het bedrijf. Dit is een opportuniteit om business intelligentie te verwerven en gepast in te spelen op zowel positieve als negatieve commentaren en opinies (Kotler et al., 2009). De reacties van het sociale media team kunnen bestaan uit verklaringen en verhelderingen, het toegeven van fouten, het aanbieden van verontschuldigingen, het oplossen van problemen en het doorverwijzen van de klanten als vorm van klantendienst. Naast het reageren op berichten kunnen bedrijven echter ook proactief te werk gaan door hun aanwezigheid op sociale media platformen verder te ontwikkelen en zelf content te pushen. Via de sociale platformen verspreiden de berichten zich dan verder richting vermoedelijke prospecten. Terwijl dit ook mogelijk maakt, aangezien het doorsturen van een bericht naar meerdere adressen ondersteund wordt, beschikken sociale media toch over superieure functionaliteiten om het distributieproces te ondersteunen. Zodoende bieden sociale media diensten het potentieel van word of mouth (WOM) communicatie. De kracht van WOM communicatie ligt in het feit dat vrienden worden waargenomen als onbevooroordeelde bronnen van informatie (Kaplan & Haenlein, 2011b). Het WOM proces via sociale media verschilt op een aantal vlakken van het WOM proces in de fysieke wereld. Een eerste verschil is de snelheid van diffusie van de berichten die hoger is via het elektronisch netwerk terwijl ook de reikwijdte groter is, er worden dus meer personen bereikt op een snellere manier. Het potentieel bereik wordt vaak uitgebreid door opzettelijk positieve WOM te creëren. Dit kan aangespoord worden door incentives zoals e.g. virtuele giften, sociale status en exclusieve toegang tot content aan te bieden. Een tweede verschil is dat berichten minder vervormd worden. De ruiscreatie ligt lager zodat de integriteit van het bericht intact blijft. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het proces te monitoren en het bericht te traceren tot bij de oorspronkelijke bron. Zo kan de beweegreden van de creator gemakkelijk nagegaan worden en kan men er op gepaste wijze op inspelen. Deze interactie met de consument komt goed van pas om de verschillende e-business processen te ondersteunen (Basu et al., 2012). 15

27 6 Ondersteunen van E-business processen door sociale media De e-business processen en bijhorende onderverdeling die Basu & Muylle opstelden, worden als basis voor het onderzoek gebruikt (Basu & Muylle, 2007). Monitor Handelsprocessen Beslissingsondersteunende processen Integratieprocessen Tabel 1: Overzicht van de types e-businessprocessen Deze onderverdeling (Tabel 1) splitst het monitorgebeuren op in drie soorten e-business processen namelijk de handelsprocessen, de beslissingsondersteunende processen en de integratieprocessen. Elk van deze processen bestaat uit specifieke deelprocessen die via internet en dus ook via sociale media kunnen ondersteund worden. Aangezien deze paper in een B2B context kadert, mogen kopers en verkopers in wat volgt als bedrijven beschouwd worden. 6.1 E-business processen Handelsprocessen Handelsprocessen hebben de eigenschap dat ze zowel waardetoevoegend als kostenbesparend kunnen zijn voor handelstransacties. De specifieke deelprocessen die het online kopen en verkopen ondersteunen, zijn: Zoeken naar producten, kopers en verkopers. Het opsporen van relevante entiteiten en objecten voor interactie of handel. Een logisch gevolg van de aanwezigheid op sociale media is dat zoeken ondersteund wordt aangezien informatie gemakkelijker te vinden is.wanneer men iets op sociale media post is het de bedoeling dat relevante anderen bereikt worden. Verder kunnen klanten op zoek gaan naar de content die de bedrijven delen maar het omgekeerde is eveneens waar. Bedrijven kunnen zoeken naar vermeldingen van de eigen bedrijfsnaam 16

28 en deze van de concurrenten, naar vermeldingen van relevante producten etc. om te weten te komen wat er allemaal gezegd wordt en waar er opportuniteiten liggen. Voor Google en Apple kan het bijvoorbeeld handig zijn om te zoeken naar berichten waarin beide concurrenten vergeleken worden met elkaar en/of anderen (Figuur 4). Figuur 4: Het e-business proces Zoeken Authenticatie van producten, kopers en verkopers. Informatie uitwisselen om de identiteit en kwaliteit van de betrokken entiteiten en objecten te verzekeren. Hebben ze een goede naam? Zijn ze te vinden op evenementen of organiseren ze er zelf? Hebben ze veel fans? Is er een identificatie met idolen? Is er interactie? Authenticatie kan zeer goed ondersteund worden door het hanteren van sociale media. Aanwezigheid op Twitter, Facebook en andere sociale media platformen kan de brand awareness en de verbondenheid van klant en bedrijf aanzienlijk verhogen. Zowel bedrijven als klanten kunnen authenticatie initiëren en dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. 17

29 Als voorbeeld van authenticatie geïnitieerd door een bedrijf komt Volvo Trucks (Figuur 5) aan bod. In de campagnefilm loopt een koorddanseres over een touw, gespannen tussen twee rijdende trucks. Een extra spanningseffect is het feit dat ze snel genoeg van de ene naar de andere truck moet stappen. Deze zullen namelijk elk in een afzonderlijke tunnel rijden. Wanneer ze dan nog niet op de andere truck staat, vliegt ze te pletter tegen de rotsen. Door de concentratie die van de koorddanseres en van de vrachtwagenbestuurders vereist werd, wilde Volvo Trucks de precisie en controle van de nieuwe Volvo FH-serie in de kijker zetten. Gedurende de eerste maand dat het filmpje online stond, werd het maar liefst vijf miljoen keer bekeken (Cruz, 2012). Figuur 5: Het e-business proces Authenticatie 18

30 Een andere voorbeeld van een filmpje dat viraal ging, gaat over een jongetje van slechts vier jaar oud die verzot is op alles dat het John Deere logo draagt. Het filmpje geeft weer hoe hij zich vermaakt met zijn John Deere grasmaaier. Er gebeurt niet echt iets merkwaardigs, maar toch haalde het filmpje na drie jaar al meer dan 13,7 miljoen views op YouTube. Brand related content hoeft duidelijk niet altijd van het bedrijf uit te komen om succesvol te zijn (Aldean, 2010). Deze filmpjes tonen het positieve van sociale media maar ook negatieve authenticatie komt vaak voor. Vooral als de kritiek gegrond is, kan deze zeer nadelig zijn voor het bedrijf. Negatieve merk-gerelateerde UGC, ook wel negatieve elektronische WOM (NWOM), kan schade veroorzaken in alle fases van het beslissingsproces. Hiertoe behoren merkevaluatie, merkkeuze, aankoopgedrag en merkloyaliteit (Chevalier & Mayzlin, 2006; Chiou & Cheng, 2003; Vermeulen & Seegers, 2009). In 60 procent van de gevallen verwachten de verspreiders van NWOM dat de vernoemde firma op hun klachten reageert (van Noort & Willemsen, 2011). Om deze klachten op te vangen, is het echter noodzakelijk dat er gemonitord wordt. Zonder monitoring komt de NWOM namelijk niet aan het oppervlak en kunnen er bijgevolg geen herstellingsmaatregelen genomen worden. Valuatie van producten. De prijs ontdekken. Is deze te vinden op sociale media? Worden promoties aangekondigd? In plaats van prijzen en promoties aan te kondigen in reclamebladen, radiospots, televisiereclames of in de winkels zelf, kan dit ook via sociale media. Op deze manier kondigde AmazonKindle (Figuur 6) een prijsdaling aan die werd geretweet door 48 gebruikers. De corporate account van Amazon was één van hen wat er voor zorgde dat het bereik van de aankondiging toenam. 19

31 Figuur 6: Het e-business proces Valuatie Betaling en betalingsvereffening. De problemen van het betaalproces en van de betaalmiddelen definiëren. Wordt sociale media gebruikt om transacties en betalingen uit te voeren? Bedrijven geven via sociale media vaak aan op welke manieren de betalingen kunnen gedaan worden (Figuur 7), ook indien de betaling op zich niet via sociale media kan gebeuren. Een voorbeeld van een betalingssyteem dat het wel mogelijk maakt om via sociale media te betalen, is Chirpify. Door bijvoorbeeld #Chirpify, het te betalen bedrag en de gebruikersnaam van de begunstigde te tweeten, wordt de betaling automatisch uitgevoerd. 20

32 Figuur 7: Het e-business proces Betaling Logistiek zoals levering en installatie. Het bewegen van objecten tussen entiteiten mogelijk maken. Is het duidelijk wanneer iets geleverd wordt? Kan je via sociale media volgen waar het pakketje zich bevindt? Het is niet mogelijk om via Twitter te volgen waar een bepaalde bestelling zich bevindt tenzij men in interactie treedt met het bedrijf of de koeriersdienst die ermee verbonden is (Figuur 8). Deze zal, indien de klantendienst ietwat uitgebouwd is, opzoeken in welk stadium van het leveringsproces het pakje zich bevindt. Vaak wordt er op de site van de koeriersdienst wel een link of applicatie aangeboden waarmee de status van de bestelling zelfstandig kan opgevraagd worden. Figuur 8: Het e-business proces Logistiek 21

33 Klantendienst. Dienst na verkoop. Het beantwoorden van vragen en het aanbieden van tutorials, handleidingen etc. De klantendienst is naast het beantwoorden van vragen tevens verantwoordelijk om te reageren op negatieve authenticatie. In sommige gevallen is de beste oplossing de klacht zo snel mogelijk offline te halen en deze verder te behandelen achter de schermen. In andere gevallen is het dan weer beter om alles online te regelen zodat duidelijk is dat de klachten weldegelijk aangepakt worden. Dit e-business proces dient ter ondersteuning van klantenrelaties, reputatie en brand management. Zo worden de merkevaluaties van klagende klanten en van diegene die blootgesteld werden aan de klachten van deze klagende klanten hersteld en verbeterd (van Noort & Willemsen, 2011). Indien de klacht namelijk goed behandeld wordt, kan dit leiden tot een verhoging van positieve ewom, klantenloyaliteit en klantentevredenheid (Hong & Lee, 2005). Hieruit blijkt dat de klantendienst aanschouwd wordt als een effectief middel om de effecten van NWOM te beperken (S. Lee, Hwang, & Lee, 2006; Y. L. Lee & Song, 2010; Van Laer & De Ruyter, 2010; Weinberg, Davis, & Berger, 2011). De effectiviteit hangt echter ook af van het soort platform waarop de klantendienst actief is. Op platformen door klanten gegenereerd zoals SNS en (micro)blogs, worden 70 procent van de klachten geuit. De overige 30 procent van de gevallen, zijn terug te vinden op platformen gegenereerd door bedrijven. Op ieder platform kan de klantendienst zowel proactief als reactief actie ondernemen (van Noort & Willemsen, 2011). Onder reactieve klantendienst wordt verstaan dat men antwoordt op een klacht van een klant waarbij deze een antwoord/verklaring vraagt. Dit soort van klachtenbehandeling zorgt op beide platformen, zowel door klanten als door bedrijven gegenereerd, voor eenzelfde positieve evaluatie. Het bedrijf wordt in beide gevallen beschouwd als een bedrijf met een menselijk karakter. Proactieve klantendienst geeft daarentegen een antwoord op een klacht van een klant zonder dat deze expliciet een antwoord/verklaring vraagt. Dit soort van klachtenbehandeling komt best tot zijn recht op platformen gegenereerd door bedrijven. De merkevaluatie en het menselijk karakter van een bedrijf zullen hier hoger gewaardeerd worden dan bij proactieve klantendienst op een door klanten gegenereerd 22

34 platform. Dit komt doordat bedrijven als opdringerig worden beschouwd op platformen gegenereerd door klanten. Hoewel de klantendienst hierboven als een lovende tool voor merkcommunicatie wordt afgeschilderd, kan het een bedrijf ook zuur opbreken en de bedoelde effecten ondermijnen (Y. L. Lee & Song, 2010). Een stap in de verkeerde richting kan een negatieve spiraal van reacties veroorzaken waarin een respons op NWOM gevolgd wordt door nog meer NWOM. Het Guinness World Record voor best reagerende brand op Twitter ging naar Xbox met hun Elite TweetFleet. Naast Twitter besteedt hun sociale klantendienst ook op Facebook heel wat aandacht aan hun klanten, zo duurt het gemiddeld slechts 38 minuten voor een eerste reactie. In het voorbeeld (Figuur 9) is een deel van een conversatie op Twitter te zien. Uit deze Tweets kan men afleiden dat XboxSupport hoogstwaarschijnlijk op Xbox monitort aangzien dit initieel bericht niet rechtstreeks aan hen was gericht. Figuur 9: Het e-business proces Klantendienst 23

35 6.1.2 Beslissingsondersteunende processen Beslissingsondersteunende processen stellen een bedrijf in staat informatie te verkrijgen en analytische modellen te gebruiken die de bekwaamheid om effectieve handelsbeslissingen te nemen, verhogen. Ook laten ze een bedrijf toe te interageren met andere bedrijven op een manier die hen helpt betere beslissingen te nemen. Hieronder worden drie specifieke beslissingsondersteunende processen beschreven: Configuratie helpt gebruikers om hun noden te definiëren en ondersteunt de interactie tussen gebruikers, verkopers en applicatie-ontwikkelaars om een product te ontwikkelen dat aan de noden voldoet. Met NikeID ondersteunt Nike dit e-business proces (Figuur10). Op de site van NikeID, bestaat de mogelijkheid om schoenen volledig naar eigen smaak te bestellen. Stof, kleur, breedte van de schoen en de ondergrond waarop de schoenen gebruikt zullen worden, kunnen één voor één bepaald worden terwijl de digitale versie van de schoen zich continu aanpast aan de opgegeven criteria. Figuur10: Het e-business proces Configuratie 24

36 Ook Adidas biedt de mogelijkheid aan om via miadidas gepersonaliseerde schoenen te bestellen. Op drie november bijvoorbeeld een filmpje waarin Montolivo, middenvelder van AC Milan, uitlegt hoe hij zijn voetbalschoenen van Adidas samenstelde. De dag voordien had AC Milan dit echter zelf al getweet met hun officiële twitteraccount, Adidas had er misschien beter aan gedaan dit te retweeten (Figuur11). Figuur11: Het e-business proces Configuratie 25

37 Collaboratie heeft als doel om de interactie tussen gebruikers en/of verkopers en applicatie-ontwikkelaars eenvoudiger te maken. Een bedrijf dat voor ieder project bij het grote publiek te rade gaat, is Jovoto. Zo ontwikkelden ze eerder crowdsourcing campagnes voor Starbucks, Coca-Cola, Samsung, en momenteel loopt een campagne voor Greenpeace (Figuur12). Figuur12: Het e-business proces Collaboratie Business intelligentie levert informatie over de sociale media platformen en hun activiteiten en is een gevolg van de andere e-business processen. Vanaf het moment dat de andere processen geanalyseerd worden, wordt de business intelligentie gecreëerd. Het modelleren en analyseren van deze informatie wordt uitgevoerd met behulp van analytische tools. Ruwe data worden omgezet in zinvolle, verstaanbare informatie die op een overzichtelijke manier bij de juiste persoon terecht komt. Er wordt voorkomen dat big data, een overload aan informatie, handmatig moet geanalyseerd worden waardoor een betere beslissing kan genomen worden. Voorbeelden van tools ontwikkeld op eigen bodem zijn Twitspark en SocialExpress. Beide analyseren gesprekken op Twitter op hun eigen manier. Twitspark wordt gebruikt om klachten op Twitter zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen. Met behulp van SocialExpress worden gepersonaliseerde sociale media inzichten en KPI s gemaakt en gerapporteerd aan alle interne belanghebbenden. 26

38 6.1.3 Integratieprocessen Integratieprocessen helpen bedrijven bij het integreren van hun informatie-systemen. Hierdoor kunnen de taken over verschillende deel-informatiesystemen geautomatiseerd worden. Zowel verticale integratie tussen een bedrijf en zijn leveranciers, klanten en verdelers als horizontale integratie tussen partners op hetzelfde niveau valt hieronder. Integratieprocessen kunnen er voor zorgen dat de ene entiteit toegang krijgt tot de database van de andere entiteit met behulp van een software applicatie. Op de site van Jovoto is het bijvoorbeeld mogelijk om in te loggen door gebruik te maken van een Facebook- of Twitteraccount (Figuur 13). Figuur 13: Het e-business proces Integratie (Jovoto, 2013) Een ander voorbeeld van integratie zijn de Ben &Jerry s Fair Tweets. Deze applicatie maakt het mogelijk om te tweeten terwijl je er mee instemt dat de ongebruikte karakters van de Tweet gebruikt worden om de aandacht te vestigen op Fair Trade. In het voorbeeld (Figuur 14 en Figuur 15) wordt That s what I call integration! getweet en automatisch wordt de rest aangevuld met een Fair Trade boodschap. 27

39 Figuur 14: Het e-business proces Integratie (Ben&Jerry's) Figuur 15: Tweet op Twitter via Ben & Jerry s Fair Tweets 28

40 Vaak worden Tweets live weergegeven op een onderdeel van de site via social feeds. Op deze manier worden bij Coca-Cola live posts weergegeven van op Twitter, Facebook, Youtube en Flickr. Figuur 16: Het e-business proces Integratie (Cola) 29

41 DEEL TWEE: ONDERZOEKSVRAGEN Onderzoek naar het gebruik van sociale media binnen B2B bedrijven en de manier waarop ze aanwezig zijn, is schaars in vergelijking met het wetenschappelijk onderzoek naar sociale media binnen B2C bedrijven. Met deze studie hopen wij bij te dragen tot dit relatief onbeschreven gebied. Doorheen het onderzoek dat zich op Twitter zal focussen, staat de volgende onderzoeksvraag centraal. Welke e-business processen worden ondersteund door sociale media binnen B2B bedrijven? Om in meer detail te kunnen treden, wordt niet enkel deze algemene onderzoeksvraag onderzocht, maar zal aan de hand van zes deelvragen een meer genuanceerd beeld geschetst worden. 1. Wordt er getweet, met het B2B bedrijf als onderwerp, door anderen dan het B2B bedrijf? Zo ja, welke e-business processen worden hiermee ondersteund? 2. Welke e-business processen worden ondersteund door de Tweets die zowel rechtstreeks gericht zijn aan het bedrijf alsook beantwoord worden door het bedrijf? 3. Welke e-business processen worden ondersteund door de Tweets die niet rechtstreeks gericht zijn aan het bedrijf maar waar de bedrijven toch op reageren? 4. Welke e-business processen worden ondersteund door de reactie van het bedrijf? 5. Pusht het B2B bedrijf zelf Tweets? Zo ja, welke e-business processen worden hiermee ondersteund? 6. Is er reactie op de Tweets van het B2B bedrijf en/of worden deze Tweets van het B2B bedrijf geretweet? Zo ja, welke e-business processen worden hiermee ondersteund? 30

42 DEEL DRIE: METHODOLOGIE 1 Overzicht van de geselecteerde bedrijven Het onderzoek zal zich beperken tot vier verschillende B2B industrieën: de Chemische industrie, de Constructie- en Landbouwmachines industrie, de IT diensten industrie en ten slotte Netwerk en ander Communicatie Materiaal industrie (Tabel 2). De te onderzoeken bedrijven binnen elke industrie zijn stuk voor stuk multinationals die in de Fortune-500 lijst van Amerika s grootste bedrijven van 2012 opgenomen zijn (Money, 2012). Deze lijst is gebaseerd op omzet. Tevens zijn alle bedrijven telkens de vier grootste bedrijven in hun industrie, behalve in de Netwerk en ander Communicatie materiaal industrie. Binnen deze industrie behoort Motorola Mobility ook tot de top vier van de Fortune-500 lijst maar er werd besloten deze niet op te nemen in de selectie van de te onderzoeken bedrijven aangezien Google het bedrijf overnam. Ter vervanging werd Corning, het bedrijf dat zich op de 5 de plaats bevindt, in het onderzoek opgenomen. Chemische Informatie Netwerk en Ander Constructie- en Inudstrie Technologie Communicatie Landbouwmachines Diensten Materiaal Dow Chemical Caterpillar IBM Cisco Systems Computer Sciences DuPont Deere Qualcomm Corporation PPG Industries Cummins SAIC Motorola Solutions Monsanto AGCO CDW Corning Tabel 2: Onderzochte bedrijven 1.1 Chemische industrie Tot deze industrie worden alle bedrijven die industriële chemicaliën produceren gerekend. De voornaamste producten in deze sector zijn allerhande polymeren en plastieken. Dow Chemical wil door een combinatie van chemie en innovatie globale problemen oplossen, zoals de nood aan proper water, de opwekking en opslag van hernieuwbare energie etc. De marktgedreven strategie van Dow focust op vier megatrends namelijk landbouw, consument & lifestyle, energie en infrastructuur & transport. Voor elk van deze segmenten hebben ze een groot portfolio aan producten. DuPont gelooft dat ze door samenwerking nieuwe en betere manieren kunnen vinden 31

43 om aan globale problemen zoals de nood aan eten, energie en bescherming van de groeiende wereldpopulatie te kunnen voldoen. Hun producten worden dan ook gebruikt in een brede waaier aan industrieën zoals landbouw, voeding, elektronica en communicatie, transport, etc. PPG Industries is in vijf domeinen actief namelijk verf en coatings, optische producten, gespecialiseerde materialen, chemicaliën en glas & glasvezel. Toepassingen van hun producten variëren van glasvezel voor geprinte circuit kaarten tot toepassingen voor de ruimtetechnologie. Het laatste onderzochte bedrijf dat binnen deze sector valt, is Monsanto. Een biotechnologisch bedrijf actief in de landbouw met een drietal grote productgroepen namelijk agrarische zaden, gewasstimulerende en -beschermende chemicaliën en biotechnologische planten. Hun motto is meer produceren, meer conserveren en levens verbeteren. 1.2 Constructie- en Landbouwmachines Het constructie-en landbouwsegment vergt niet veel uitleg. Caterpillar produceert een brede variëteit aan zware machines, van tractoren met rupsbanden tot hydraulische graafmachines. Deze worden onder andere gebruikt in de constructiesector, de wegenbouw, de mijnbouw, de bosbouw, de energiesector en de transportsector. AGCO produceert agrarische machines zoals tractoren, combines, De meest bekende merken van deze producent zijn Challenger, Fendt, Massey Ferguson en Valtra. Net als AGCO vervaardigt Deere & company landbouwmachines zoals tractoren, oogstmachines, hakselaren, veldspuiten, balenpersen, etc. Daarnaast maken ze echter ook constructiemachines zoals bulldozers, graafmachines, Cummins vervolledigt het lijstje van de onderzochte bedrijven uit de constructie- en landbouwmachines sector. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van heavy duty motoren en generatoren. Enkele gekende klanten zijn DAF trucks, Van Hool, Hyundai Construction, Kenworth, Mack trucks en Peterbilt. 1.3 IT Diensten IBM is een producent van computer hardware en software maar biedt daarnaast infrastructuur, hosting en consulting aan in gebieden gaande van mainframe computers tot nano-technologie. Computer sciences corporation (CSC) levert IT diensten gaande van IT en business process outsourcing over cloud computing, tot cyber security protection. Verder kan je er ook terecht voor infrastructure as a service, software as a service en een variëteit aan andere professionele diensten. Science Application Integration Corporation (SAIC) is een bedrijf dat wetenschappelijke engineering-systeem integratie en technische diensten en oplossingen aanbiedt. Tot slot wordt CDW onderzocht, een provider van technologische producten en 32

44 diensten voor bedrijven, overheden en educatieve doeleinden. Deze verkopen allerhande hardware en software met eventueel gekoppelde diensten. 1.4 Netwerk en Ander Communicatie Materiaal Cisco Sytems is een producent van netwerk materiaal zoals routers en switches, telepresence, VoIP, Digitale communicatieproducten zoals chipsets, 3G/4G draadloze technologieën etc. worden geproduceerd door Qualcomm, een bedrijf dat tevens bekend staat als producent van halfgeleiders. Vervolgens wordt Motorola Solutions onderzocht. Daar ontwikkelt men draadloze LAN (Local Area Network) en draadloze breedband netwerken. Als laatste komt Corning aan bod. Dit bedrijf staat vooral bekend als producent van Gorilla glass dat in heel wat toepassingen zoals smartphones en tablets wordt gebruikt. Het bedrijf produceert voornamelijk glas en keramiek die voor industriële en wetenschappelijke toepassingen kunnen gebruikt worden. 2 Onderzoeksstrategie en methode 2.1 Geselecteerde sociale media platform Er bestaan reeds ontzettend veel verschillende sociale media platformen en er komen er nog steeds bij, elk met zijn specifieke mogelijkheden en functies. Een onderzoek gaande over al deze sociale media platformen zou naar ons mening oppervlakkige inzichten opleveren en is zo goed als onbegonnen werk. Door op één enkel platform te focussen, kan er meer gericht en kwaliteitsvol onderzoek verricht worden. In deze thesis zal Twitter centraal staan. De redenen waarom Twitter gekozen werd boven alle andere SNS zijn divers. Een eerste reden houdt simpelweg in dat veel bedrijven hierop aanwezig zijn. Dit komt doordat ze via dit medium gemakkelijk een groter aantal gebruikers kunnen bereiken dan via andere SNS zoals bijvoorbeeld Facebook, Google+, LinkedIn. Twitter is namelijk minder gericht op het persoonlijk netwerk en meer op het brede publiek (Fischer & Reuber, 2011). Dit is het gevolg van de default setting (publiek) bij het aanmaken van een profiel wat het mogelijk maakt dat mensen Tweets van anderen kunnen lezen zonder dat deze hiervoor expliciet toestemming gaven. Hierdoor kunnen interacties over B2B bedrijven of de interacties tussen B2B bedrijven en partners of eindconsumenten nagegaan worden. Sommige mensen kiezen er echter voor om hun Tweets protected te verzenden, dit wil zeggen dat niet iedereen deze kan lezen. Veel last zal hier tijdens het onderzoek niet van ondervonden worden aangezien dit zelden voorkomt. 33

45 Een tweede reden waarom Twitter werd gekozen, is dat Tweets relatief sterk merk-gerelateerd zijn. Uit onderzoek van Jansen en Zhang bleek dat 19% van alle Tweets een vermelding van een merk bevatten en dat bijna 20% van deze merk-gerelateerde Tweets een merk sentiment uitten (Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury, 2009). Een derde reden is dat er zeer veel sociale interactie is op Twitter. Dit is te danken aan de grote gebruikersbasis van Twitter en aan het feit dat men enkel korte berichten kan versturen van maxium 140 karakters. Dit vergemakkelijkt zowel het produceren als het consumeren van Tweets met als gevolg dat alles zeer snel gaat en men steeds op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes (Jansen et al., 2009). 2.2 Onderzoeksstrategie Om op een gestructureerde manier een antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen formuleren, wordt gebruik gemaakt van het monitoren van Tweets, zoals gesuggereerd door Basu, Muylle en Standaert. Concreet houdt dit in dat bij de eerste deelvraag zal nagegaan worden of Twittergebruikers dit platform aanwenden om over het B2B bedrijf of zijn producten/diensten te converseren. Indien dit gebeurt, zullen de Tweets per e-business proces onderverdeeld worden. Bij de tweede deelvraag wordt er nagegaan of het B2B bedrijf Tweets beantwoordt die een vermelding van de Twitteraccount van het bedrijf in kwestie bevatten. Voor John Deere betekent dit de Tweets in. Dit is de meest elementaire vorm van monitoring aangezien men gewoon hoeft in te loggen om desbetreffende Tweets te lezen. Er kan echter niet met zekerheid gezegd worden dat er effectief gemonitord wordt op deze Tweets, maar wanneer het bedrijf er op reageert, wordt er vanuit gegaan dat ze monitoren. Om hiervan zeker te zijn, zou het bedrijf in kwestie moeten gecontacteerd worden. Bij deelvraag drie wordt nagegaan of het B2B bedrijf reageert optweets zonder dat deze een mention bevatten van het bedrijf. Met deze vraag wordt onderzocht of het B2B bedrijf bepaalde sleutelwoorden monitort. Deze termen kunnen generisch zijn maar tegelijk typerend voor hun bedrijf of zelfs industrie. Voorbeelden van deze sleuteltermen waarop ze kunnen monitoren zijn onder andere hun eigen bedrijfsnaam, merknamen, productnamen en generische termen zoals bijvoorbeeld Big data voor de IT diensten sector. Net zoals bij de tweede deelvraag kan er slechts indirect vastgesteld worden dat de bedrijven bepaalde termen monitoren. 34

46 In de vierde deelvraag wordt gekeken welke e-business processen het bedrijf ondersteunt als ze reageren op Tweets. Het is namelijk niet altijd zo dat een reactie op een Tweet hetzelfde e- business proces ondersteunt als de initiële Tweet. De controle of het B2B bedrijf zelf berichten pusht en over welke e-business processen hun Tweets gaan, wordt in deelvraag vijf gedaan. Ten slotte wordt met de zesde en laatste deelvraag nagegaan als de gepushte berichten van het B2B bedrijf geretweet worden of enige reactie teweegbrengen en welke e-business processen deze reacties ondersteunen. Eens deze zes deelvragen opgelost zijn, kan er logischerwijs ook een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd worden. Als er positief geantwoord wordt op één van de deelvragen, zal de hoofdvraag automatisch ook positief moeten beantwoord worden. Resultaten op deze onderzoeksvragen zouden gelijkenissen en verschillen in adoptie van Twitter tussen de vier onderzochte sectoren en zelfs bedrijven kunnen aantonen. Meer specifiek zou het kunnen aantonen binnen welke e-business processen er meest actie is en waar nog ruimte is voor verbetering. 2.3 Methode Het sociale media platform waarop dit onderzoek focust, is Twitter. De te onderzoeken Tweets werden gepost van één februari 2013 tot en met 28 februari Deze tijdspanne zou moeten toelaten de onderzoeksvragen na te gaan voor elk van de e-business processen. Om tot een antwoord op de verschillende onderzoeksvragen te komen, wordt gebruik gemaakt van de profielpagina s van de B2B bedrijven alsook van de geavanceerde zoekfunctie die Twitter aanbiedt. Voor elk te onderzoeken bedrijf zullen we beginnen met de belangrijkste bedrijfsprofielpagina s na te gaan (Bijlage 5). Op deze pagina s kan men alle tot dan toe door het bedrijf verzonden Tweets terug vinden. Deze kunnen reacties zijn op andere Tweets, retweets en gepushte berichten. In het eerste geval kan men ook de conversaties waarvan de Tweets van het bedrijf deel uitmaken, lezen. Uit deze conversatie kan achterhaald worden of het initiële bericht al dan niet gericht is aan het bedrijf. Door alle berichten na te gaan op de profielpagina zal ook duidelijk worden als er enkel gereageerd werd op Tweets waarin ze rechtstreeks worden aangesproken of als ze ook reageren op Tweets waarin ze niet rechtstreeks worden aangesproken. 35

47 Wanneer het bedrijf echter niet gereageerd heeft op bepaalde Tweets die aan hen gericht waren of onrechtstreeks over het B2B bedrijf gingen, zullen deze niet opduiken op hun profielpagina. Om deze Tweets niet over het hoofd te zien, kan de geavanceerde zoekfunctie op Twitter gebruikt worden (Figuur 17). Met deze zoekmachine kunnen we allerlei criteria invoeren wat het onder andere mogelijk maakt Tweets, die verzonden zijn tussen bepaalde data en bepaalde termen bevatten, op te zoeken. De gewone zoekfunctie binnen Twitter staat dit niet toe aangezien deze slechts de Tweets tot zeven dagen in het verleden kan ophalen. Ook allerlei Twitter monitoring tools zoals TweetDeck, HootSuite en Engagor kunnen niet gebruikt worden doordat de zoekfunctie binnen deze tools gebaseerd is op de standaard zoekfunctie van Twitter. Bij de geavanceerde zoekfunctie zal er eerst gezocht worden op bedrijfsnaam en vervolgens op andere relevante zoektermen zoals productnamen. Een voorbeeld van de geavanceerde zoekfunctie kan men vinden in Bijlage 2. Er zal steeds gebruik gemaakt worden van hetzelfde format als in dit voorbeeld. Allereerst wordt een bepaalde zoekterm ingegeven, in dit geval quality om alle Tweets te vinden die het woord quality bevatten. Vervolgens worden de operatoren since: en until: toegevoegd om binnen de maand februari 2013 te blijven. Er wordt voor gekozen enkel Engelstalige Tweets weer te geven aangezien dit de meest gebruikte taal is op Twitter. Tot slot wordt de optie om retweets ook weer te geven geselecteerd. Op deze manier zouden bedrijven moeten monitoren indien ze geen tools ter beschikking hebben. Wanneer de geavanceerde zoekfunctie gebruikt wordt zal eerst gezocht worden op de bedrijfsnaam en vervolgens op productnaam (Bijlage 3). Wanneer deze zoektocht geen overload aan Tweets oplevert, zullen we al deze Tweets onderzoeken. Als deze echter wel een overload aan Tweets weergeeft, zullen we deze zoekfunctie meer specifiëren door een zoekterm aan de zoekfunctie toe te voegen (Bijlage 4). Het gebruiken van deze meer gespecifieerde zoekfunctie zal gericht gebeuren. Concreet zal het onderzoek als volgt verlopen. Eerst worden alle berichten op de profielpagina s van het bedrijf onderzocht. Als er relevante Tweets opduiken, wordt er voor de betreffende vraag en het betreffende e-business proces een X geplaatst in de tabel. Hierna wordt de geavanceerde zoekfunctie gebruikt. Er wordt gezocht op bedrijfsnaam. Enkel wanneer deze een overload aan Tweets weergeeft zal de zoekfunctie gericht aangevuld worden met een specifieke zoekterm. Zo kan, indien in de eerste stap via de profielpagina geen bewijs werd gevonden van bijvoorbeeld 36

48 valuatie, price worden toegevoegd aan de zoekterm in de geavanceerde zoekfunctie. Ook zal worden gezocht op productnamen met eventuele specificaties. Elke Tweet gaande over het bedrijf of zijn producten ondersteunt automatisch het e-business proces zoeken. Indien er letterlijk gezocht wordt, zullen we een voorbeeld geven van deze Tweets. Wanneer dit niet gebeurt, mag toch elke Tweet als zoeken beschouwd worden. Eens de tabellen per bedrijf compleet zijn, worden de tabellen van de industrieën opgesteld door als het ware de som te nemen van elk van de vier onderzochte bedrijven binnen de industrie. Hierna worden de resultaten verduidelijkt en vervolgens wordt er een discussie gevoerd waarin de verschillende bedrijven en industrieën besproken en vergeleken worden om tot slot te eindigen met een conclusie. Bedrijfsprofielpagina's Reacties van bedrijf ReTweets van bedrijf Push van bedrijf Geavanceerde zoekfunctie Berichten over het bedrijf of product waarop niet gereageerd werd door het bedrijf Figuur 17: Zoekmethode 37

49 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen DEEL VIER: RESULTATEN 1 Chemische industrie Chemische industrie Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 3: De Chemische industrie De resultaten van het onderzoek naar de vier bedrijven in de chemische industrie tonen aan dat er Tweets worden verstuurd door anderen dan het B2B bedrijf zelf maar met het B2B bedrijf of producten van hen als onderwerp. In deze Tweets komen echter enkel het e-business proces zoeken (Figuur 18) en authenticatie (Figuur 19) naar voor. Verder blijkt dat zowel Tweets gericht aan het bedrijf als Tweets die niet rechtstreeks aan het bedrijf gericht zijn, worden gemonitord (zie respectievelijk Figuur 20 en Figuur 21). De manier waarop de bedrijven op deze berichten reageren, ondersteunt tevens zoeken en authenticatie. Deze komen zowel tot uiting in echte reacties (Figuur 20) als in retweets (Figuur 21). Zelf pushen de bedrijven ook veel informatie, voornamelijk om zichzelf of hun producten te promoten en authenticatie (Figuur 22) te ondersteunen. 38

50 Daarnaast worden ook Tweets gepost waarin bedrijven het zoekproces ondersteunen. Men probeert op deze manier bijvoorbeeld gebruikers aan te sporen om deel te nemen aan een wedstrijd waarbij men op zoek gaat naar ideeën voor nieuwe toepassingen van een bepaald product (Figuur 23). Ook kan op zoek gegaan worden naar mensen die geïnteresseerd zijn in bepaalde tips en tricks die het bedrijf te bieden heeft (Figuur 24). Op deze Tweets, die de onderzochte bedrijven pushen, wordt op twee manieren gereageerd. De eerste manier ondersteunt authenticatie, zowel positief (Figuur 25) als negatief (Figuur 26). De tweede manier kan als een vorm van zoeken (Figuur 27) beschouwd worden waar de respondent meer informatie zoekt over het bedrijf of hun producten. 39

51 Figuur 18: Zoeken door anderen dan het bedrijf Figuur 20: Reactie van het bedrijf op Tweet met mention die authenticatie ondersteunt Figuur 19: Authenticatie door anderen dan het bedrijf 40

52 Figuur 22: Pushen van authenticatie Figuur 21: ReTweet door Monsanto hoewel niet aan hen gericht, authenticatie 41

53 Figuur 23: Pushen van zoeken Figuur 25: Authenticatie Figuur 24: Pushen van zoeken 42

54 Figuur 27: Antwoord ondersteunt zoeken Figuur 26: Negatieve authenticatie als antwoord 43

55 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Dow Chemical Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 4: Dow Chemical DuPont Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 5: DuPont 44

56 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen PPG Industries Hoofdvraag Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 6: PPG Industries Monsanto Hoofdvraag Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 7: Monsanto 45

57 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen 2 Constructie- en Landbouwmachines Constructie- en Landbouwmachines Hoofdvraag Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling X X Logistiek X X X X Klantendienst X X X X Configuratie X X Collaboratie Business X X intelligentie Integratie Tabel 8: Constructie- en Landbouwmachines In de constructie en landbouwmachines sector worden er frequent Tweets verstuurd met een B2B bedrijf als onderwerp. Authenticatie van het bedrijf of van één van hun producten komt in deze Tweets vaak aan bod (Figuur 28). Ook worden Tweets gebruikt om vragen te stellen aan het bedrijf, zo wordt het e-business proces zoeken ondersteund (Figuur 29). Een andere Tweet rechtstreeks aan het bedrijf gericht, handelde over de logistiek (Figuur 30). Dit werd echter slechts één keer waargenomen, net als configuratie (Figuur 31). Elk van de vier bedrijven monitort de Tweets die rechtstreeks aan hen gericht zijn, ook indien deze negatieve authenticatie ondersteunen (Figuur 32). Dit kan onrechtstreeks besloten worden aangezien de bedrijven hierop reageren. Voor twee van de onderzochte bedrijven werd bewijs gevonden dat aantoont dat ze ook andere zaken monitoren dan de Tweets die rechtstreeks aan hen gericht zijn. Zo worden Tweets soms geretweet door het bedrijf ook al zijn deze niet rechtstreeks aan hen gericht (Figuur 33). 46

58 De manier waarop bedrijven binnen deze industrie reageren op de gemonitorde Tweets is ofwel door klantendienst te verlenen ofwel door authenticatie te ondersteunen. Onder klantendienst wordt verstaan dat ze ofwel de vraag beantwoorden of dat ze de persoon doorverwijzen naar een andere persoon of dienst die hen verder kan helpen (derde Tweet van Figuur 30). De klanten kunnen echter ook geholpen worden door personen die niet verbonden zijn aan het bedrijf (Figuur 34) wat tevens als klantendienst beschouwd wordt. Vaak wordt authenticatie ondersteund door middel van een geschreven reactie, maar ook retweets van de originele Tweet komen voor (Figuur 35). Elk van de bedrijven verstuurt ook zelf Tweets. Het grootste deel van deze gepushte berichten zijn voorbeelden van authenticatie (Figuur 36), maar daarnaast komen ook zoeken (Figuur 37), betaling (Figuur 38), klantendienst (Figuur 39) en business intelligentie (Figuur 41) aan bod. Meestal worden berichten die het bedrijf verstuurde, geretweet. Dit is een vorm van authenticatie maar ook geschreven reacties zorgen in deze industrie voor authenticatie. Één maal was het antwoord logistiek getint (Figuur 40). 47

59 Figuur 29: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede klantendienst Figuur 28: Authenticatie door anderen dan het bedrijf 48

60 Figuur 31: Eerste Tweet ondersteunt configuratie, tweede klantendienst Figuur 30: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede logistiek, derde klantendienst 49

61 Figuur 32: Eerste Tweet ondersteunt authenticatie, tweede klantendienst Figuur 33: ReTweet zonder mention 50

62 Figuur 34: Klantendienst door gebruikers Figuur 35: Authenticatie 51

63 Figuur 37: Push zoeken Figuur 38: Push betaling Figuur 36: Push van authenticatie 52

64 Figuur 40: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede logistiek Figuur 39: Eerste Tweet ondersteunt klantendienst, tweede zoeken, derde klantendienst 53

65 Figuur 41: Voorbeeld van business intelligentie 54

66 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Caterpillar Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling X X Logistiek X X X Klantendienst X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 9: Caterpillar John Deere Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst X X X Configuratie X X Collaboratie Business X X intelligentie Integratie Tabel 10: John Deere 55

67 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Cummins Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek X X Klantendienst X X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 11: Cummins AGCO Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 12: AGCO 56

68 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen 3 IT Diensten IT diensten Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie X X X Betaling X X Logistiek Klantendienst X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie X X Tabel 13: IT Diensten Opnieuw wordt, zoals in de andere industrieën, snel duidelijk dat er Tweets worden verstuurd in verband met het B2B bedrijf door anderen dan het B2B bedrijf zelf. Ook hier zijn detweets grotendeels voorbeelden van authenticatie (Figuur 43). Daarnaast komen zoeken (Figuur 44) en valuatie (Figuur 45) aan bod. In deze sector monitoren de onderzochte bedrijven de Tweets die aan hen gericht zijn (Figuur 46) alsook sommige van de Tweets die niet rechtstreeks aan hen gericht zijn (Figuur 44). Van SAIC was er echter geen voorbeeld te vinden waarbij ze monitoren op sleutelwoorden die iets met hun bedrijfsvoering te maken hebben. Wanneer het bedrijf op berichten reageert, is het vaak door middel van een Tweet die betrekking heeft op authenticatie (Figuur 47). 57

69 De bedrijven pushen ook hun eigen Tweets. Voorbeelden worden waargenomen van zoeken (Figuur 48), valuatie (Figuur 49), betaling (Figuur 50) en klantendienst (Figuur 51) maar de Tweets zijn voornamelijk bedoeld om mensen te informeren en zodoende het eigen bedrijf te promoten (Figuur 52). Een voorbeeld waarbij het e-business proces integratie wordt ondersteund, kan men op de site van IBM terugvinden. Hier worden de laatste Tweets van IBM weergegeven (Figuur 42). De reactie op de push-berichten van het B2B bedrijf gebeurt meestal in de vorm van zoeken (Figuur 52) of authenticatie (tweede Tweet van Figuur 53). Figuur 42: Integratie IBM 58

70 Figuur 44: Beide Tweets ondersteunen zoeken Figuur 43: Authenticatie 59

71 Figuur 45: Valuatie door anderen dan het bedrijf Figuur 46: Authenticatie door anderen dan het bedrijf 60

72 Figuur 47: Authenticatie Figuur 49: Valuatie Figuur 48: Zoeken Figuur 50: Betaling 61

73 Figuur 51: Klantendienst Figuur 52: Eerste Tweet ondersteunt authenticatie, tweede zoeken 62

74 Figuur 53: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede authenticatie, derde zoeken 63

75 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen IBM Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie X X Betaling X X Logistiek Klantendienst X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie X X Tabel 14: IBM Computer Sciences Corporation Hoofdvraag Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 15: CSC 64

76 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen SAIC Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 16: SAIC CDW Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie X X Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 17: CDW 65

77 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen 4 Netwerk en Ander Communicatie Materiaal Netwerk en ander Communicatie materiaal Hoofdvraag Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie X X Betaling X X Logistiek X X Klantendienst X X X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 18: Netwerk en Ander Communicatie Materiaal Ook bij de laatste onderzochte industrie, wordt net als in de andere industrieën over het B2B bedrijf getweet door anderen dan het B2B bedrijf zelf. Deze Tweets ondersteunen vooral zoeken (Figuur 54) en authenticatie (Figuur 55). Zowel de Tweets die rechtstreeks (Figuur 54) aan het B2B bedrijf gericht zijn als deze die niet rechtstreeks aan het bedrijf gericht zijn (eerste Tweet Figuur 55 werd geretweet door Cisco), worden gemonitord door de onderzochte bedrijven. Het enige bedrijf dat hier eventueel een uitzondering op kan vormen, is Motorola Solutions. Daar was geen bewijs te vinden dat ze Tweets monitoren die niet rechtstreeks aan hen gericht zijn. De B2B bedrijven reageren meestal authentiserend (Figuur 56: Tweet werd geretweet door Qualcomm) maar soms ook als klantendienst (Figuur 57). Zelf pushen de bedrijven ook informatie. Alweer komt deze voornamelijk voor onder de vorm van authenticatie (Figuur 58) maar tevens komen ook klantendienst (Figuur 59), zoeken (Figuur 61), valuatie (Figuur 62) en betaling (Figuur 63) aan bod. 66

78 Andere Twitter gebruikers reageren vooral authenticatie-ondersteunend op deze Tweets (Figuur 59 wordt geretweet), maar ook klantendienst wordt door hen ondersteund (Figuur 64). 67

79 Figuur 54:Beide Tweets ondersteunen zoeken Figuur 55: Eerste tweet ondersteunt authenticate, tweede Tweet ook 68

80 Figuur 57: Eerste Tweet ondersteunt zoeken, tweede klantendienst Figuur 56: Authenticatie 69

81 Figuur 60: Klantendienst als reactie Figuur 58: Authenticatie Figuur 59: Klantendienst 70

82 Figuur 62: Valuatie Figuur 63: Betaling Figuur 61: Zoeken 71

83 Figuur 64: Eerste Tweet ondersteunt klantendienst, tweede ook maar dan van gebruikers uit 72

84 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Cisco Systems Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie X X Betaling X X Logistiek Klantendienst X X X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 19: Cisco Systems Qualcomm Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 20: Qualcomm 73

85 Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Integratie processen Beslissingson dersteunende processen Handelsprocessen Motorola Solutions Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek X X Klantendienst Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 21: Motorola Solutions Corning Hoofd- Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag vraag Zoeken X X X X X X X Authenticatie X X X X X X X Valuatie Betaling Logistiek Klantendienst X X Configuratie Collaboratie Business intelligentie Integratie Tabel 22: Corning 74

86 DEEL VIJF: DISCUSSIE Uit de resultaten blijkt dat bij veel van de onderzochte bedrijven geen ondersteuning van bepaalde e-business processen via sociale media werd waargenomen. Desondanks het gebrek aan observaties van dergelijke ondersteuning is dit niet voldoende bewijs om te kunnen besluiten dat deze e-business processen niet worden ondersteund via sociale media in casu Twitter. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen, zou er contact moeten opgenomen worden met het bedrijf in kwestie. De mogelijkheid bestaat namelijk dat deze e-business processen toch ondersteund worden, maar dat deze door de beperkingen van het onderzoek niet aan het oppervlak kwamen. Hoewel één maand een ruim genoege tijdspanne leek, kan het steeds zijn dat er een bepaald e- business proces toevallig niet ondersteund werd tijdens deze maand. Een tweede beperking is dat er enkel Engelstalige Tweets werden bekeken. Wanneer ook anderstalige Tweets worden onderzocht zal dit wellicht invloed hebben op de resultaten. De geavanceerde zoekfunctie waarvan gebruik werd gemaakt, werkte daarenboven niet altijd even accuraat waardoor sommige Tweets niet werden weergegeven. Een vierde beperking die de observaties kon beïnvloeden, was het handmatig onderzoeken van de Tweets wegens het ontbreken van geschikte tools die ons hierbij konden helpen. Hierdoor kunnen we dus tweets over het hoofd gezien hebben. Een andere beperking is dat de direct messages niet in rekening konden worden gebracht aangezien deze privaat zijn. Hierin kunnen dus ook e-business processen worden ondersteund zonder dat wij deze kunnen achterhalen. Nu en dan kwamen we conversaties tegen die publiekelijk begonnen, maar waarbij het B2B bedrijf aanstalten maakte om privaat verder te converseren (Figuur 65). Een andere beperking van het onderzoek, die echter geen invloed heeft op onze resultaten, is dat niet alle B2B industrieën werden onderzocht. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in de chemische industrie twee van de handelsprocessen, namelijk zoeken en authenticatie, ondersteund worden via Twitter. Zowel de Tweets geïnitieerd door de individuen en de reacties hierop als de push van de bedrijven en de reacties hierop, ondersteunen zoeken en authenticatie. 75

87 Figuur 65: Vraag om de conversatie verder te voeren via DM Voor PPG industries werd geen bewijs gevonden dat ze ook Tweets beantwoorden die niet rechtstreeks aan hen gericht zijn. Hierdoor vermoeden we dat PPG enkel Tweets monitort met vermelding Dit soort monitoring is de meest elementaire aangezien deze Tweets bij de notificaties staan wanneer men zich inlogt. Als men geregeld inlogt, hoeft men er zelf niet naar te zoeken. We raden dan ook aan, wanneer men Twitter gebruikt als B2B bedrijf, geregeld in te loggen of monitoring tools te gebruiken. Bij het onderzoeken van de Tweets over Monsanto werd geen bewijs gevonden dat ze Tweets beantwoorden die aan hen gericht zijn. Vermoedelijk monitoren ze dit soort berichten wel, maar reageren ze niet op negatieve authenticatie. Gezien de reputatie van Monsanto is het ook niet aan te raden om te reageren op negatieve authenticatie, om te vermijden dat ze in een neerwaartse spiraal terecht zouden komen. Monsanto reageert enkel wanneer extra uitleg nodig is over een bepaald onderwerp. Ze geven ook aan dat ze constant de afweging maken tussen het beantwoorden van negatieve berichten en er zo nog meer aandacht aan besteden of niet te reageren in de hoop dat het zal uitdeinen (Peekhaus, 2010). Een logische vraag is dan of het wel nut heeft dat een bedrijf als Monsanto aanwezig is op Twitter. Men zou kunnen argumenteren dat de aanwezigheid op Twitter nog steeds een goede en effectieve manier kan zijn om zelf positieve authenticatie te pushen, wat Monsanto ook doet, maar als de reacties hierop meestal negatief zijn, geraken ze geen stap vooruit. Uit negatieve reacties kan men uiteraard business intelligentie halen maar in het geval van Monsanto bevatten deze reacties voornamelijk verwijten waar weinig constructief mee gedaan kan worden. 76

88 Voor de resterende handelsprocessen namelijk, valuatie, betaling, logistiek en klantendienst werd er binnen de onderzochte chemische industrie geen ondersteuning gevonden via Twitter. Het lijkt ons, in deze industrie ook moeilijk deze e-business processen, met uitzondering van klantendienst, te ondersteunen. Prijs is hier namelijk afhankelijk van onderhandelingen met de verdelers en van de specifieke wensen van de klant. Heel vaak moeten er oplossingen op maat worden geleverd die niet via Twitter kunnen besproken worden. Eens de prijs bepaald is, wordt in een verder stadium over de betaalmogelijkheden en logistiek gepraat. Dit laatste kan tevens afhankelijk zijn van onderhandelingen en komt in deze industrie dus niet vaak voor op Twitter. Aan klantendienst zouden ze echter wel meer aandacht moeten besteden. Hoewel geen Tweets gevonden werden waarin specifiek om hulp gevraagd wordt, zouden de bedrijven ook zelf klantendienst kunnen pushen wat positieve reacties kan teweegbrengen. De redenering kan echter ook zijn dat ze dit niet doen aangezien er geen vraag naar is. Opmerkelijk is wel dat alle bedrijven op hun site een aparte sectie voor klantendienst voorzien maar alles dient telefonisch of via mail te gebeuren. Twitter zou hier als ideaal alternatief kunnen dienen dankzij het goedkope, informele karakter. Als dan toch blijkt dat het probleem te complex is, wat vaak het geval is, kunnen ze de klant nog steeds doorverwijzen. De beslissingsondersteunende processen werden volgens de resultaten door geen enkel van de vier onderzochte chemische bedrijven op Twitter ondersteund. Dit is niet geheel onverwacht aangezien de aard van de producten in de chemische industrie configuratie niet gemakkelijk toelaat. Ook de verwachting geen collaboratie aan te treffen,werd bevestigd. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de bedrijven actief in deze industrie slechts zelden onderling samenwerken. Ondersteuning van business intelligentie werd niet concreet aangetroffen, hoewel deze voortvloeit uit de overige e-business processen. Hoogstwaarschijnlijk zal er wel business intelligentie verworven zijn, maar wordt er gewoon niet over getweet. In de constructie- en landbouwmachines industrie tonen de resultaten aan dat alle handelsprocessen worden ondersteund door middel van Twitter, met uitzondering van het e- business proces valuatie. Opnieuw kan hier verwezen worden naar het feit dat vooral onderhandelingen de prijs zullen bepalen. Het is dus vanzelfsprekend dat bedrijven hun verkoopprijzen niet via sociale media delen om hun marges te beschermen. Ook betaling kwam slechts één keer aan bod en dit onder de vorm van een financieringsratio. 77

89 Voor Caterpillar en Cummins werd geen bewijs gevonden dat ze Tweets beantwoorden die niet rechtstreeks aan hen gericht zijn, wat er op kan wijzen dat ze enkel monitoren op en niet op productnamen of aanverwanten. Dit kan echter opnieuw niet met zekerheid gezegd worden. Uit het onderzoek is gebleken dat AGCO ook reageert op Tweets die niet rechtstreeks aan hen gericht zijn, wat positief is. We kwamen echter ook een Tweet tegen die we zagen als een gemiste kans voor AGCO. Gary Lineker, topvoetballer op rust, heeft een kleine 1,6 miljoen volgers op Twitter. Hij speelde mee in een reclame van Walker Crisps waarin hij rondrijdt op een tractor van het merk Massey Ferguson. Hierover werd dan ook getweet door AGCO (Figuur 66). De Tweet bevatte #MasseyFerguson en was zowel aan Gary Lineker als Walker Crisps gericht. Een slimme manier om een groot bereik te krijgen. Deze Tweet werd jammergenoeg niet beantwoord door Gary maar drie dagen later tweette hij wel een foto van zichzelf op de tractor (eerste Tweet Figuur 67). Hierop kwam veel reactie door zijn volgers en al snel waren mensen aan het gissen naar het merk van de tractor. Gary beantwoordde deze berichten door toe te geven dat het inderdaad om een Massey Ferguson ging (tweede Tweet Figuur 67), iets waarop AGCO misschien wel moest reageren of tenminste retweeten. 78

90 Figuur 66: AGCO tweet over Gary Lineker en Massey Ferguson Figuur 67: Tweets Gary Lineker 79

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Disrupt Or Die Bart Strijker

Disrupt Or Die Bart Strijker Managing Director Digital Jaarbeurs, VNU EE @bartstrijker Meer praktijk dan theorie? Doet Overal verantwoordelijk digitaal VNU onderdeel jaarbeurs VNU internationaal China Snelle ontwikkeling Full time

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de SOCIAL MEDIA Wat is Social Media Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de gebruikers om onderling de dialoog aan

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Online branding. Het nieuwe meten van merken via sociale media. L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang

Online branding. Het nieuwe meten van merken via sociale media. L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang Online branding Het nieuwe meten van merken via L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang Rapport CIC-201203 ISBN 978-90-367-5937-3 CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting pag. 3 Waarom

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

C. Social Media Beleid in enkele stappen

C. Social Media Beleid in enkele stappen C. Social Media Beleid in enkele stappen 1. Stel doelen op! Je bent nu klaar met het instellen van Facebook en Twitter. Om jezelf een duidelijk beeld te stellen van wat je wilt bereiken met je Social Media

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant Internet marketing FBAA - 14 september 2011 Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant WSI 15 years experience 1.600 consultants 87 Countries Google certified experts Conversion architecture and

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Wie zijn wij? Maxeda = VendexKBB Enkele jaren geleden heeft een groep private

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 50 Rudi & Pieter een halve eeuw ervaring ten dienste van KMO s 93% % van de B2B aankopen die via een zoekopdracht op het web starten.

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Think Different. Artikel

Think Different. Artikel Think Different. Artikel Student: Sara Bouazra Studentnummer: 1640943 Opleiding: Communicatie & Multi Media Design Specialisatie: Visual Design Vak: Seminar (herkansing) Cursusnaam: DREAM DISCOVER DO (SEMINAR)

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal EVEN VOORSTELLEN E: suzanne.jansen@iprospect.com PROGRAMMA» Waarom online video?» Waarom YouTube?» Waarom video search optimalisatie?» Hoe

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden,

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, Sociale media voor media professionals Davy Vandevinne Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, chocoholic, supporter van KV Mechelen, Apple-addict en Limburger. Outsource Communications

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE E-commerce sites behoren als categorie tot de sites met de slechtste performance, ondanks het feit dat beschikbaarheid en performance rechtstreeks impact hebben

Nadere informatie

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Retweet, privé tweet, hashtag, alert en favorieten?!? Voor wie de termen en het gebruik van twitter abracadabra is, heeft Marika

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN OLOD Online reputatie- en relatiemanagement A. SENTIMENTANALYSE Social Mention: Twitter Advanced Search Via Twitter zagen we dat er heel veel negatieve

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Webcare gemeente Groningen

Webcare gemeente Groningen Webcare gemeente Groningen Dit memo beschrijft de eerste werkafspraken rondom het inrichten van webcare en monitoring sociale media. Twee units zijn hierbij betrokken, KCC en communicatie. In dit stuk

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

CARE Consulting Services

CARE Consulting Services CARE Consulting Services Bedrijfsadviseurs in proces verbeteringen en IT investments Opgericht in 1999, nu 5 partners en 22 advisors Actief in centraal Europa : Benelux, France, Germany, Italy Cooperatie

Nadere informatie

WAT IS INBOUND MARKETING?

WAT IS INBOUND MARKETING? WAT IS INBOUND MARKETING? INHOUD 1. Wat is inbound marketing? 2. De filosofie: waarom inbound marketing werkt. 3. De methodologie: hoe inbound marketing werkt. 4. De toolbox: een draaiboek dat werkt. 5.

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie