Hollands Zelfonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollands Zelfonderzoek"

Transcriptie

1 Hollands Zelfonderzoek Pagina 1 van 38 voor beroeps- en loopbaankeuzes Rapportage voor de Boer, Maarten Man, 45 jaar Gemaakt op: :21

2 Pagina 2 van 38 Hollands Zelfonderzoek De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun beroep of loopbaan: zij willen zekerheid hebben dat zij de juiste keuze maken en zij willen voorkomen dat zij interessante mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Niets en niemand kan deze absolute zekerheid bieden. Er blijven altijd risico s bestaan. Verkeerde keuzes kunnen wel beperkt worden. Een manier om dat te doen is de resultaten van het Hollands Zelfonderzoek nader te bestuderen. Deze rapportage geeft informatie over de ideeën van John Holland over mensen en hun beroepskeuze. Het verduidelijkt de betekenis van uw persoonlijke code en legt uit hoe u met deze code geschikte beroepen kunt vinden en nieuwe loopbaanideeën kunt opdoen. Het doel van Hollands Zelfonderzoek is om u te laten nadenken over uzelf, uw beroepskeuzes en uw loopbaan. Als u de tijd neemt om deze rapportage aandachtig door te nemen en de oefeningen in te vullen, levert dit het beste resultaat op. Over mensen en beroepen Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden die het best aansluiten bij hun persoonlijkheid. Het wetenschappelijke model dat daarbij gebruikt wordt is het RIASOC model van dr John L. Holland. De basisideeën van dit RIASOC model, waarop Hollands Zelfonderzoek is gebaseerd, worden in dit deel van de rapportage uitgelegd. Persoonlijkheid Mensen kunnen volgens het RIASOC model ingedeeld worden in zes verschillende groepen of persoonlijkheidstypen: het realistische, intellectuele, artistieke, sociale, ondernemende en conventionele type. Het realistische type Interesses Houdt van praktische, uitvoerende beroepen, waarbij je werkt met de handen, met machines, gereedschap, materialen, planten en dieren. Vaardigheden Heeft technisch inzicht en een praktische, handvaardige aanleg. Is vaak minder sterk in sociale vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan financiële waardering voor lichamelijke inspanning en zichtbare resultaten, eerlijkheid en gezond verstand. Eigenschappen Handig, eerlijk, open, authentiek, eigenwijs, bescheiden, materialistisch, nuchter, natuurlijk, vasthoudend, praktisch, terughoudend, spaarzaam, doortastend en lichamelijk sterk. Vermijdt Interactie met andere mensen. Het intellectuele type Interesses Houdt van onderzoekende, intellectuele beroepen, waarbij onderwerpen onderzocht en geanalyseerd worden. Vaardigheden Heeft een sterk analytische en wetenschappelijke aanleg. Is vaak minder sterk in sociale vaardigheden, overtuigen en leidinggeven. Waarden Hecht waarde aan kennis, leren en ontwikkelen, doelen bereiken en onafhankelijkheid. Eigenschappen Analytisch, intelligent, sceptisch, voorzichtig, kritisch, nieuwsgierig, onafhankelijk, intellectueel, introvert, methodisch, bescheiden, pessimistisch, precies, weloverwogen, rationeel en gereserveerd. Vermijdt Verkoopactiviteiten of het overtuigen van anderen. Het artistieke type Interesses Houdt van creatieve en artistieke beroepen, waarbij creëren en expressie centraal staan. Vaardigheden Heeft een rijke fantasie en artistieke aanleg zoals schrijven, muziek of kunst maken, ontwerpen en vormgeven. Heeft vaak minder sterke administratieve en organisatorische vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan creativiteit, originaliteit, zelfexpressie en schoonheid.

3 Pagina 3 van 38 Eigenschappen Gecompliceerd, creatief, ongeordend, emotioneel, gevoelig, individualistisch, expressief, idealistisch, fantasierijk, onpraktisch, impulsief, onafhankelijk, intuïtief, onaangepast, onconventioneel, open en origineel. Vermijdt Routines en regels. Het sociale type Interesses Houdt van sociale, dienstverlenende beroepen, waarbij je andere mensen helpt, behandelt, onderwijst of begeleidt. Vaardigheden Heeft sterke sociale en contactuele vaardigheden, kan vaak goed luisteren en staat open voor eigen gedachten en gevoelens. Vaardig in het onderwijzen, behandelen of adviseren van anderen. Heeft vaak minder sterke praktische of technische vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan hulpvaardigheid, maatschappelijke bijdrage, genegenheid, interactie, openheid en begrip. Eigenschappen Zorgzaam, samenwerkingsgericht, vriendelijk, gul, hulpvaardig, idealistisch, meelevend, empathisch, geduldig, verantwoordelijk, sociaal, sympathiek, tactvol, begrijpend en warm. Vermijdt Praktische en technische activiteiten. Het ondernemende type Interesses Houdt van ondernemende beroepen, waarbij anderen overtuigd of aangestuurd worden. Vaardigheden Heeft leidinggevende, commerciële of overtuigende vaardigheden. Heeft vaak minder analytische of wetenschappelijke vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan financieel en sociaal succes, loyaliteit, competitie, avontuur, uitdaging, verantwoordelijkheid, invloed en macht. Eigenschappen Avontuurlijk, innemend, initiatiefrijk, ambitieus, dominant, energiek, extravert, impulsief, ondernemend, levenslustig, royaal, optimistisch, populair, zelfverzekerd en contactueel vaardig. Vermijdt Wetenschappelijke, intellectuele en gecompliceerde werkzaamheden. Het conventionele type Interesses Houdt van conventionele, beheersmatige beroepen, waarbij gewerkt wordt met getallen, gegevens en informatie volgens duidelijke procedures, regels en richtlijnen. Vaardigheden Heeft sterke administratieve, organisatorische en cijfermatige vaardigheden. Is vaak minder artistiek of creatief aangelegd. Waarden Hecht waarde aan orde, stabiliteit, duidelijke doelstellingen en verwachtingen, zorgvuldigheid, spaarzaamheid en betrouwbaarheid. Eigenschappen Gezagsgetrouw, accuraat, consciëntieus, zorgvuldig, betrouwbaar, georganiseerd, voorzichtig, efficiënt, ingehouden, gedisciplineerd, ordelijk, volhardend, praktisch, zuinig en heeft een no-nonsense instelling. Vermijdt Werk dat duidelijke richtlijnen mist. Zelfbeoordeling: welk type past het meest bij u? Noteer links welk type het best bij u past. Noteer ook uw tweede en derde keuze. Zelfbeoordeling Persoonlijke code

4 Pagina 4 van 38 Het invullen van het Hollands Zelfonderzoek levert een drielettercode op. Deze zogenaamde persoonlijke code geeft aan met welke drie persoonlijkheidstypen u de meeste overeenkomsten heeft. De types die niet in uw code voorkomen passen het minste bij u. Zoek uw persoonlijke code op in deze rapportage en noteer deze hierboven. Vergelijk nu uw zelfbeoordeling met uw persoonlijke code. Zijn de drielettercodes verschillend of identiek? Beroepen Het RIASOC model kan ook worden gebruikt om beroepen en functies in te delen. Met behulp van het model kun je beroepen en werkomgevingen indelen als typisch realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, ondernemend of conventioneel. Zo kan men net als bij persoonlijkheidstypes beroepen en werkomgevingen een drielettercode geven. Hoe meer de drielettercode van een beroep en van een persoon op elkaar lijken, hoe groter de kans dat het beroep bij die persoon past. Realistische werkomgeving Vereist Fysieke en praktische vaardigheden, machines, gereedschap en materialen gebruiken. Beloont Regels volgen en concrete resultaten behalen. Waarden en stijl Praktisch, productief en concreet, sterk en avontuurlijk. Activiteiten Fysiek en praktisch, machines, gereedschappen en materialen gebruiken. Beroepsgroepen Bouw, handwerk, techniek, agrarisch en buitenwerk. Intellectuele werkomgeving Vereist Analytische, technische en wetenschappelijke vaardigheden, schrijf- en/of mondelinge vaardigheden. Beloont Analyse van informatie om problemen te begrijpen en op te lossen, kennisverwerving en publiceren. Waarden en stijl Leren door te lezen, te studeren of te onderzoeken. Activiteiten Onderzoek doen, schrijven van wetenschappelijke artikelen, problemen oplossen en gebruik van kennis. Beroepsgroepen Wetenschap en onderzoek. Artistieke werkomgeving Vereist Creatieve vaardigheden en emotionele expressie. Beloont Creatieve verbeeldingskracht bij schrijven, kunst of muziek. Waarden en stijl Originele ideeën en esthetische waarden. Activiteiten Creatief werk in muziek, schrijven, toneel, beeldende kunst en vormgeving. Beroepsgroepen Grafisch ontwerp, kunst, muziek, theater, schrijverschap. Sociale werkomgeving Vereist Interpersoonlijke competenties, vaardigheden op het gebied van adviseren, verzorgen en onderwijzen. Beloont Empathie, menselijke waarden, sociale opstelling en vriendelijkheid. Waarden en stijl Zorg voor anderen. Activiteiten Diensten verlenen, onderwijzen, adviseren en verzorgen. Beroepsgroepen Dienst- en hulpverlening, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en opleiding. Ondernemende werkomgeving Vereist Vaardigheden op het gebied van overtuigen en leiden. Beloont Initiatief om financiële en materiële doelstellingen te behalen, dominantie en zelfvertrouwen. Waarden en stijl Op macht georiënteerd, verantwoordelijkheid. Activiteiten Verkopen, leidinggeven en anderen overtuigen om bepaalde doelen te behalen. Beroepsgroepen Management, directie, handel, marketing, bestuur. Conventionele werkomgeving Vereist Geordend en systematisch werken.

5 Pagina 5 van 38 Beloont Waarden en stijl Activiteiten Beroepsgroepen Organisatorische vaardigheden, conformisme, betrouwbaarheid. Conventionaliteit, orde en routine. Werken met gegevens, getallen en computers volgens bepaalde standaarden. Bank, beheer, financieel, logistiek, secretarieel, administratie en organisatie. Dit zijn de basisideeën van het RIASOC model. Om de complexiteit van persoonlijkheid en beroepen te begrijpen is het nodig om de ideeën nader te bekijken. Er zijn maar weinig mensen die overeenkomst vertonen met exact één type en hetzelfde geldt voor beroepen en werkomgevingen.

6 Pagina 6 van 38 Persoonlijke code Tabel 1 laat zien hoeveel keer u positief heeft geantwoord in ieder testonderdeel. De somscore onderaan laat uw score zien per persoonlijkheidstype. Onder de tabel ziet u een grafiek van uw scores. De hoogste scores zijn de persoonlijkheidstypes die het best bij u passen. Tabel 1: Scores per type Activiteiten R I A S O C Vaardigheden R I A S O C Beroepen R I A S O C Eigenschappen en waarden R I A S O C Somscore R I A S O C Afbeelding 1: Grafisch profiel Bekijk nu de vorm van uw profiel. Is het vlak of heeft het juist toppen en dalen? De vuistregel voor het vaststellen van een duidelijk verschil tussen scores op twee persoonlijkheidstypes is dat het puntenverschil minstens 8 moet zijn. Een duidelijke top wijst op een persoonlijkheidstype dat goed bij uw interesses, vaardigheden en eigenschappen past. Meerdere toppen en dalen wijzen erop dat u een duidelijke voorkeur heeft voor een enkele persoonlijkheidstypes, en duidelijk minder voorkeur voor andere types.

7 Pagina 7 van 38 Heeft u geen toppen en dalen maar een vlakke lijn? Een vlak profiel wil zeggen dat uw interesses, vaardigheden en eigenschappen niet duidelijk bij een of enkele persoonlijkheidstypen onder te brengen zijn. Dit kan aan verschillende dingen liggen. Soms komt er een vlak profiel uit wanneer u de test invult zonder u echt af te vragen wat u goed kunt en wat u echt interesseert of aanspreekt. Misschien heeft u de test te snel ingevuld. Zeker als de lijn in de grafiek vrij laag is, kan het ook zijn dat u nog niet zo n goed beeld van uzelf heeft. Een vlak profiel kan er ook op wijzen dat u een persoon bent met meerdere talenten en interesses. Zeker als er sprake is van een hoge lijn zal dat het geval zijn. Kijk nog eens naar uw scoreprofiel. De drie hoofdletters met de hoogste waarde vormen samen uw persoonlijke code: Vergelijk de drie beginletters van de types met de korte beschrijvingen op de vorige pagina s. Zijn deze beschrijvingen inderdaad typerend voor u? Kunt u uzelf hierin herkennen?

8 Pagina 8 van 38 Beroepen die passen bij een persoonlijke code Hollands Zelfonderzoek nodigt uit om over beroepen na te denken als werkomgevingen die voor bepaalde persoonlijkheidstypen het meest uitnodigend en passend zijn. Over het algemeen geldt dat mensen die werk doen dat bij hun persoonlijkheidstype past, de meeste voldoening, waardering en succes ervaren. Met Hollands Zelfonderzoek kunt u die beroepen en functies vinden die het best aansluiten bij uw persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en waarden. Als u bijvoorbeeld een sociaal type bent, komt u het beste tot uw recht in een sociale werkomgeving. In een sociale werkomgeving gaat het om die activiteiten, waarden, vaardigheden en zelfbeelden die u heeft of prefereert. Voor een realistisch beroep heeft u bijvoorbeeld misschien te weinig praktische vaardigheden. Hollands Zelfonderzoek bevat een beroepenlijst met ongeveer 1500 beroepen. Aan al deze beroepen zijn drielettercodes toegekend, die deze beroepen het beste typeren. Hieronder vindt u een lijst met de beroepen die het beste passen bij uw persoonlijke code. U ziet hier de beroepen die precies dezelfde drielettercode hebben als uw persoonlijke code, maar ook de beroepen met dezelfde letters in een andere volgorde. Achter de beroepen kunt u aankruisen welke beroepen u aanspreken. Tabel 2: Beroepen die passen bij uw persoonlijke code Code Opleiding Niveau Interesse? OIC Diplomaat 2 OIC Beleidsmedewerker documentatie en 2 informatievoorziening OIC Voorzitter adviesorgaan (overheid) 2 OIC Informatiemanager ICT 2 OIC Projectleider 2 OIC Officier Koninklijke luchtmacht 2 OIC Lector (in het hbo) 2 OIC EDP-auditor 2 OIC Advocaat octrooirecht 2 OIC Medewerker bankwezen 1 OIC Consultant waterbeheer 2 OIC Bedrijfskundige 2 OIC Beleggingsadviseur 3 OIC Risicomanager 2 OIC Financieel analist 2 OCI Wijnhandelaar 1 OCI Medewerker import/export 1 OCI Economisch adviseur 2 OCI Testmanager ICT 2 OCI Hoofd inkoop 2 OCI Verkoopmedewerker consumenten elektronica 1 OCI Financieel directeur 2 OCI Inkoopdirecteur 2 OCI Officier Koninklijke marine 2 OCI Hoofd financiële administratie 2 OCI Hoofd economische zaken 2 OCI Luchthaven manager 2 OCI Kwaliteitsmanager 2 OCI Beleidsmedewerker ICT 2 OCI Exportmanager 2 OCI Hoofd beheer ICT 2 OCI Effectenhandelaar 2 OCI Belastingjurist 2

9 Pagina 9 van 38 OCI Bedrijfseconoom 2 OCI Portfolio manager 2 IOC Rechercheur 3 IOC Wetenschappelijk medewerker 2 IOC Manager kwaliteitscontrole 2 IOC Hoofd analist (laboratorium) 2 IOC Manager kwaliteitscontrole 3 IOC Hydroloog 2 IOC Inkoper in een boekhandel 2 IOC Communicatiewetenschapper 2 IOC Hoofd onderzoek 2 IOC Hoogleraar 2 IOC Adviseur bodemonderzoek en -saneringen 2 ICO Econometrist 2 ICO Adviseur civiele techniek 2 ICO Systeemontwikkelaar 2 ICO Beleggingsanalist 2 ICO Actuaris 2 ICO Business analist 2 ICO Adviseur geotechniek 2 ICO Actuarieel analist 2 ICO Actuarieel rekenaar 2 ICO Informatieanalist 2 COI Kredietbeoordelaar 2 COI Notaris 2 COI Taxateur onroerend goed 2 COI Medewerker keuringsdienst van waren 1 COI Taxateur roerende goederen 2 COI Heffingsambtenaar (gemeentebelastingen) 1 COI Controller 2 COI Boekhouder 2 COI Luchtverkeersleider 2 CIO Vergunningverlener (overheid) 2 CIO Inkoper 2 CIO Econoom 2 CIO Kwaliteitsmedewerker 1 CIO Configuration manager ICT 2 CIO Accountant 2 CIO Controleur technische administratieve bedrijfsvoering 2 (agrarisch) CIO Sociaal raadsman 1 CIO Statistisch medewerker 1 Voor deze beroepen is een opleiding nodig in 1 het lager of middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) 2 het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs (hbo en wo) 3 het lager, middelbaar of hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs Kijk nu nog eens naar de beroepen die u heeft aangekruist en schrijf hieronder de beroepen op die u het meest aanspreken:

10 Hollands Zelfonderzoek Pagina 14 van 38 voor studiekeuze Rapportage voor de Boer, Maarten Man, 45 jaar Gemaakt op: :21

11 Pagina 23 van 38 3 Opleidingen die passen bij een persoonlijke code Het Hollands Zelfonderzoek nodigt uit om over opleidingen na te denken als leeromgevingen die voor bepaalde persoonlijkheidstypen het meest uitnodigend en passend zijn. Over het algemeen geldt dat mensen die een opleiding volgen die bij hun persoonlijkheidstype past, de meeste voldoening, waardering en succes ervaren. Met het Hollands Zelfonderzoek kun je die opleidingen vinden die het best aansluiten bij jouw persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en waarden. Als je bijvoorbeeld een sociaal type bent, kom je het beste tot je recht wanneer je een sociaalgeoriënteerde opleiding volgt. In een dergelijke leeromgeving gaat het om die activiteiten, waarden, vaardigheden en zelfbeelden die je hebt of prefereert. Voor een opleiding die past bij een realistisch type heb je dan misschien te weinig praktische vaardigheden. Hieronder vind je de lijst met de opleidingen die het beste passen bij jouw persoonlijke code. Daarnaast vind je twee lijsten die overeenkomen met de twee codes die je scoort bij de deelgebieden Activiteiten en Vaardigheden en Beroepen en Eigenschappen en Waarden. Markeer de opleidingen die je interessant lijken. Tabel 2: Opleidingen die passen bij jouw persoonlijke code Code Opleiding Niveau Interesse? OIC BA in Business WO OIC Bachelor of Science Tourism (Eng) WO OIC Bedrijfseconomie en Digitale Media WO OIC Communicatie- en informatiewetenschappen WO OIC Economics & Business Economics (Eng) WO OIC Economie & Bedrijfseconomie WO OCI Bedrijfseconomie WO OCI Business & Financial Management WO OCI Economics & Business (Eng) WO OCI Economie & Bedrijfskunde WO OCI Economie & Beleid WO OCI International Business (Eng) WO OCI International Business Administration (IBA) (Eng) WO OCI International Business and Management WO IOC Economie, Bestuur & Management WO IOC International Business Law WO IOC Recht & Management WO ICO Accountancy en Controlling WO ICO Actuariële Wetenschappen WO ICO Business Analytics WO ICO Econometrie & Operationele Research WO ICO Economics (Eng) WO ICO European Law School WO ICO Fiscale Economie WO ICO Informatica & Economie WO ICO Informatie, Multimedia & Management WO ICO Internationaal en Europees Recht WO ICO International Business Law WO ICO Kunstmatige Intelligentie WO ICO Kust- en Zee management HBO ICO Notarieel Recht WO ICO Rechtsgeleerdheid WO

12 Pagina 36 van 38 Profiel per categorie Legenda: Somscore interesses: activiteiten en beroepen Somscore vaardigheden: vaardigheden en eigenschappen en waarden

13 Pagina 37 van 38 Ruwe scores Norm (Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes) Nederlandse bevolking, totaal - Percentielen min -s m +s max Realistisch (R) Intellectueel (I) Artistiek (A) Sociaal (S) Ondernemend (O) Conventioneel (C)

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe HZO Beroepenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 3 / 14 OVER MENSEN EN BEROEPEN Het Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden

Nadere informatie

Hollands Zelfonderzoek

Hollands Zelfonderzoek HZO - Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes - (Standaard) Totale duur [min]: 8:24 Nederlandse bevolking, totaal - Percentielen HZO Bast M - 33;3 Jaren Hollands Zelfonderzoek voor beroeps-

Nadere informatie

HZO Opleidingenzoeker

HZO Opleidingenzoeker HZO Opleidingenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 2 / 26 INLEIDING De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun opleiding

Nadere informatie

1. Wat voor werk wil ik doen?

1. Wat voor werk wil ik doen? Studiewijzer 1 Verken jezelf Het kiezen van een studie begint bij kijken naar jezelf. Als je studie aansluit op je eigenschappen en je interesses, dan zit je daar straks beter op je plek. De onderstaande

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Extra opdracht LOB Inhoudsopgave: Inhoud: Pagina: Voorwoord 1 Hoofdstuk 1: Waarden 2 Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3 Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5 Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Hoofdstuk 5: Beschrijving van

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Loopbaan Inzicht Vragenlijst Afgenomen op: 14-10-11 19:20:1 Deze rapportage is ontworpen om professionele

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon.

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon. Talentenwijzer Hieronder vind je jouw persoonlijke uitkomst van de Talentenwijzer. Nummer 1 betekent meest op mij van toepassing, nummer 31 betekent minst op mij van toepassing. 1 ) Optimistisch Ik ben

Nadere informatie

Sacha, wie ben jij echt?

Sacha, wie ben jij echt? Persoonlijk profiel van Sacha de Boer 3 maart 2017 - Vertrouwelijk - Sacha, wie ben jij echt? Uitslag van jouw Studiekeuzetest Jij, in een notendop waarom dit rapport anders is... Misschien heb je al eens

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat denk je zelf? Studiekeuze123

Wat denk je zelf? Studiekeuze123 Wat denk je zelf? Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke opleiding past goed bij jou? Een opleiding

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart

Mijn. boekje. wie-wil-ik-zijn. Van: choices of the heart Mijn wie-wil-ik-zijn boekje choices of the heart Van: Dit boekje is speciaal voor jou gemaakt door Christelijke Hogeschool Ede en Huis van Belle Vormgegeven door: Talitha Hoddenbagh Huis van Belle Niets

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Beroepskeuzetest rapportage. Gegevens deelnemer. Sjoerd van Mook Datum: 05-03-2014. Sjoerd van Mook De Beroepskeuzetest Datum: 05-03-2014

Beroepskeuzetest rapportage. Gegevens deelnemer. Sjoerd van Mook Datum: 05-03-2014. Sjoerd van Mook De Beroepskeuzetest Datum: 05-03-2014 Beroepskeuzetest rapportage Sjoerd van Mook De Beroepskeuzetest Gegevens deelnemer Algemeen Naam: Sjoerd van Mook Leeftijd: 24 Geslacht: Man Afnamedatum: 05-03-2014 Inleiding In deze rapportage wordt door

Nadere informatie

Rapportage P2O. Naam: Daphne Reytenbgh. Printdatum: 2-2-15. Pearson Assessment and Information B.V. 2007-2011. All Rights Reserved.

Rapportage P2O. Naam: Daphne Reytenbgh. Printdatum: 2-2-15. Pearson Assessment and Information B.V. 2007-2011. All Rights Reserved. Rapportage P2O Naam: Daphne Reytenbgh Printdatum: 2-2-15 Pearson Assessment and Information B.V. 2007-2011. All Rights Reserved. Loopbaan Inzicht Vragenlijst Afgenomen op: 2-2-15 16:48:24 Deze rapportage

Nadere informatie

Beschrijving Het HZO is een bewerking van de Self Directed Search (SDS) van John Holland en de geactualiseerde opvolger van het BZO.

Beschrijving Het HZO is een bewerking van de Self Directed Search (SDS) van John Holland en de geactualiseerde opvolger van het BZO. Het HZO - Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes Auteurs Irene Platteel en Josien Uterwijk Beschrijving Het HZO is een bewerking van de Self Directed Search (SDS) van John Holland en de

Nadere informatie

StudieMeter HBO. Voor het maken van een bewuste studiekeuze. Stefan de Groot

StudieMeter HBO. Voor het maken van een bewuste studiekeuze. Stefan de Groot HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze Naam: Stefan de Groot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe lees ik de uitslag?... 9 De uitslag van Stefan de Groot... 10 Aan de slag met de StudieMeter... 12

Nadere informatie

PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2

PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2 Pagina 1 van 33 PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2 PERSOONLIJKE GEGEVENS ID-nummer Onderzoek 12345 Naam Naam abcdefgh Leeftijd 45 Geslacht Opleidingsniveau vrouw vmbo Afname datum 24 November 2011

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer PO AMN Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer 00348567 Zie het productinformatieblad voor een algemene uitleg van de factoren en scores. pagina

Nadere informatie

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk Studie- en Beroepskeuzeadvies / voorbeeldrapport HBO / pagina 1 1. Algemene gegevens Cliënt Naam : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport ITS. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport ITS. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport ITS Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 0/02/201 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw interessegebieden. Dit zijn de belangrijkste factoren

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September tot en met december 2016 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Jaaroverzicht Top-50 beroepen

Jaaroverzicht Top-50 beroepen Jaaroverzicht Top-50 beroepen www.qompas.nl Jaaroverzicht Top-50 beroepen 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas top-50 lijsten (clicks en views) van de beroepen,

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage Paul van der Voorbeeld 5 februari 2015 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2014 - januari 2015 - februari 2015 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

vertrouwelijk Rapportage testresultaten Interessetest (BKT-H) W W W W W W W W W W W W W W W W

vertrouwelijk Rapportage testresultaten Interessetest (BKT-H) W W W W W W W W W W W W W W W W vertrouwelijk Rapportage testresultaten Interessetest (BKT-H) Naam: de heer D.E. Demo Geboortedatum: 01-01-1710 Datum onderzoek: 11-01-2010 Beroepskeuze U heeft een interessetest op de computer ingevuld.

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015 2014 2015 Voorlichting Profielkeuze 3 VWO 29 januari 2015 1 Programma Welke profielen zijn er? Karakteristieken per profiel? Welke keuzes zijn er? Scheikunde & Wiskunde Hoe gaan de leerlingen kiezen? Belangrijke

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

CARRIÈRESLEUTEL. Mieke van het Web. 10 mei 2013. Door: Datum:

CARRIÈRESLEUTEL. Mieke van het Web. 10 mei 2013. Door: Datum: Door: Mieke van het Web Datum: 10 mei 2013 CARRIÈRESLEUTEL De Carrièresleutel is gebaseerd op de theorie van Dr. John Holland. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze september 2016 Surrounded by Talent Inleiding Vorige maand verscheen het jaaroverzicht van 2015-2016 met daarin

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanonderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de

Nadere informatie

Rapportage Concurrerende Studies

Rapportage Concurrerende Studies Rapportage Concurrerende Studies www.qompas.nl 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Wat zijn de tien meest bekeken studies van havisten/ vwo ers die naar de studie Tandheelkunde hebben gekeken? Met

Nadere informatie

StudieMeter MBO Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

StudieMeter MBO Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 6 1. Inleiding Hallo Sander, Op 27 januari 2016 heb jij de StudieMeter ingevuld. De StudieMeter brengt jouw studie-interesse binnen het

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Cultuur en Maatschappij CM

Cultuur en Maatschappij CM Cultuur en Maatschappij CM Wiskunde C (of wiskunde A, positief advies nodig) Geschiedenis Maatschappijwetenschappen Eén van de vakken: Tekenen, Muziek, Frans of Duits Frans of Duits Latijnse taal en cultuur

Nadere informatie

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk Studie- en beroepskeuzeadvies / Voorbeeldrapport MBO / pagina 1 1. Algemene gegevens Cliënt Naam : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Werken vanuit je element - Zelftest -

Werken vanuit je element - Zelftest - Werken vanuit je element - Zelftest - Wat voel je als je in je element bent? Plezier, energie, ruimte, verbondenheid. Iedereen kent wel het gevoel van lekker in je vel zitten. In het werk is het echter

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2015 - februari 2015 - maart 2105 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

INDIVIDUEEL RAPPORT Peter Jan van Golden Datum:

INDIVIDUEEL RAPPORT Peter Jan van Golden Datum: Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Peter Jan van Golden Datum: 12-08-2011 Peter Jan van Golden 1 / 16 Inleiding Zelfbewustzijn vormt de basis van professionele ontwikkeling en groei. Door dit rapport zorgvuldig

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Interessetest (BKT-H) Dhr D Demo.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Interessetest (BKT-H) Dhr D Demo. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Interessetest (BKT-H) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres Dhr

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken:

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken: COMMUNICATIESTIJLEN Het proces voorafgaande aan een aankoop kent vele beslissingsfasen. In elke fase moet je de klant als het ware helpen bij het nemen van de beslissing. Door dit namelijk te doen ben

Nadere informatie

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze Voor het maken van een bewuste studiekeuze Naam: Datum: Joery Meertens 23 juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe lees ik de uitslag?... 7 De uitslag van Joery Meertens... 8 Aan de slag met de StudieMeter...

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Gedragstests algemeen

Gedragstests algemeen Gedragstests algemeen COMMUNICATIESTIJLEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:12:04 minuten LOOPBAANWAARDEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:17:19 minuten Expressief 7 ============== Directief 5 ========== Nadenkend 3 ====== Vriendelijk

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage Mathilde Voorbeeld 28 januari 2015 T I E Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse 3 1.2 Achtergrond

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Normg

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie