Hollands Zelfonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollands Zelfonderzoek"

Transcriptie

1 Hollands Zelfonderzoek Pagina 1 van 38 voor beroeps- en loopbaankeuzes Rapportage voor de Boer, Maarten Man, 45 jaar Gemaakt op: :21

2 Pagina 2 van 38 Hollands Zelfonderzoek De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun beroep of loopbaan: zij willen zekerheid hebben dat zij de juiste keuze maken en zij willen voorkomen dat zij interessante mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Niets en niemand kan deze absolute zekerheid bieden. Er blijven altijd risico s bestaan. Verkeerde keuzes kunnen wel beperkt worden. Een manier om dat te doen is de resultaten van het Hollands Zelfonderzoek nader te bestuderen. Deze rapportage geeft informatie over de ideeën van John Holland over mensen en hun beroepskeuze. Het verduidelijkt de betekenis van uw persoonlijke code en legt uit hoe u met deze code geschikte beroepen kunt vinden en nieuwe loopbaanideeën kunt opdoen. Het doel van Hollands Zelfonderzoek is om u te laten nadenken over uzelf, uw beroepskeuzes en uw loopbaan. Als u de tijd neemt om deze rapportage aandachtig door te nemen en de oefeningen in te vullen, levert dit het beste resultaat op. Over mensen en beroepen Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden die het best aansluiten bij hun persoonlijkheid. Het wetenschappelijke model dat daarbij gebruikt wordt is het RIASOC model van dr John L. Holland. De basisideeën van dit RIASOC model, waarop Hollands Zelfonderzoek is gebaseerd, worden in dit deel van de rapportage uitgelegd. Persoonlijkheid Mensen kunnen volgens het RIASOC model ingedeeld worden in zes verschillende groepen of persoonlijkheidstypen: het realistische, intellectuele, artistieke, sociale, ondernemende en conventionele type. Het realistische type Interesses Houdt van praktische, uitvoerende beroepen, waarbij je werkt met de handen, met machines, gereedschap, materialen, planten en dieren. Vaardigheden Heeft technisch inzicht en een praktische, handvaardige aanleg. Is vaak minder sterk in sociale vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan financiële waardering voor lichamelijke inspanning en zichtbare resultaten, eerlijkheid en gezond verstand. Eigenschappen Handig, eerlijk, open, authentiek, eigenwijs, bescheiden, materialistisch, nuchter, natuurlijk, vasthoudend, praktisch, terughoudend, spaarzaam, doortastend en lichamelijk sterk. Vermijdt Interactie met andere mensen. Het intellectuele type Interesses Houdt van onderzoekende, intellectuele beroepen, waarbij onderwerpen onderzocht en geanalyseerd worden. Vaardigheden Heeft een sterk analytische en wetenschappelijke aanleg. Is vaak minder sterk in sociale vaardigheden, overtuigen en leidinggeven. Waarden Hecht waarde aan kennis, leren en ontwikkelen, doelen bereiken en onafhankelijkheid. Eigenschappen Analytisch, intelligent, sceptisch, voorzichtig, kritisch, nieuwsgierig, onafhankelijk, intellectueel, introvert, methodisch, bescheiden, pessimistisch, precies, weloverwogen, rationeel en gereserveerd. Vermijdt Verkoopactiviteiten of het overtuigen van anderen. Het artistieke type Interesses Houdt van creatieve en artistieke beroepen, waarbij creëren en expressie centraal staan. Vaardigheden Heeft een rijke fantasie en artistieke aanleg zoals schrijven, muziek of kunst maken, ontwerpen en vormgeven. Heeft vaak minder sterke administratieve en organisatorische vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan creativiteit, originaliteit, zelfexpressie en schoonheid.

3 Pagina 3 van 38 Eigenschappen Gecompliceerd, creatief, ongeordend, emotioneel, gevoelig, individualistisch, expressief, idealistisch, fantasierijk, onpraktisch, impulsief, onafhankelijk, intuïtief, onaangepast, onconventioneel, open en origineel. Vermijdt Routines en regels. Het sociale type Interesses Houdt van sociale, dienstverlenende beroepen, waarbij je andere mensen helpt, behandelt, onderwijst of begeleidt. Vaardigheden Heeft sterke sociale en contactuele vaardigheden, kan vaak goed luisteren en staat open voor eigen gedachten en gevoelens. Vaardig in het onderwijzen, behandelen of adviseren van anderen. Heeft vaak minder sterke praktische of technische vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan hulpvaardigheid, maatschappelijke bijdrage, genegenheid, interactie, openheid en begrip. Eigenschappen Zorgzaam, samenwerkingsgericht, vriendelijk, gul, hulpvaardig, idealistisch, meelevend, empathisch, geduldig, verantwoordelijk, sociaal, sympathiek, tactvol, begrijpend en warm. Vermijdt Praktische en technische activiteiten. Het ondernemende type Interesses Houdt van ondernemende beroepen, waarbij anderen overtuigd of aangestuurd worden. Vaardigheden Heeft leidinggevende, commerciële of overtuigende vaardigheden. Heeft vaak minder analytische of wetenschappelijke vaardigheden. Waarden Hecht waarde aan financieel en sociaal succes, loyaliteit, competitie, avontuur, uitdaging, verantwoordelijkheid, invloed en macht. Eigenschappen Avontuurlijk, innemend, initiatiefrijk, ambitieus, dominant, energiek, extravert, impulsief, ondernemend, levenslustig, royaal, optimistisch, populair, zelfverzekerd en contactueel vaardig. Vermijdt Wetenschappelijke, intellectuele en gecompliceerde werkzaamheden. Het conventionele type Interesses Houdt van conventionele, beheersmatige beroepen, waarbij gewerkt wordt met getallen, gegevens en informatie volgens duidelijke procedures, regels en richtlijnen. Vaardigheden Heeft sterke administratieve, organisatorische en cijfermatige vaardigheden. Is vaak minder artistiek of creatief aangelegd. Waarden Hecht waarde aan orde, stabiliteit, duidelijke doelstellingen en verwachtingen, zorgvuldigheid, spaarzaamheid en betrouwbaarheid. Eigenschappen Gezagsgetrouw, accuraat, consciëntieus, zorgvuldig, betrouwbaar, georganiseerd, voorzichtig, efficiënt, ingehouden, gedisciplineerd, ordelijk, volhardend, praktisch, zuinig en heeft een no-nonsense instelling. Vermijdt Werk dat duidelijke richtlijnen mist. Zelfbeoordeling: welk type past het meest bij u? Noteer links welk type het best bij u past. Noteer ook uw tweede en derde keuze. Zelfbeoordeling Persoonlijke code

4 Pagina 4 van 38 Het invullen van het Hollands Zelfonderzoek levert een drielettercode op. Deze zogenaamde persoonlijke code geeft aan met welke drie persoonlijkheidstypen u de meeste overeenkomsten heeft. De types die niet in uw code voorkomen passen het minste bij u. Zoek uw persoonlijke code op in deze rapportage en noteer deze hierboven. Vergelijk nu uw zelfbeoordeling met uw persoonlijke code. Zijn de drielettercodes verschillend of identiek? Beroepen Het RIASOC model kan ook worden gebruikt om beroepen en functies in te delen. Met behulp van het model kun je beroepen en werkomgevingen indelen als typisch realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, ondernemend of conventioneel. Zo kan men net als bij persoonlijkheidstypes beroepen en werkomgevingen een drielettercode geven. Hoe meer de drielettercode van een beroep en van een persoon op elkaar lijken, hoe groter de kans dat het beroep bij die persoon past. Realistische werkomgeving Vereist Fysieke en praktische vaardigheden, machines, gereedschap en materialen gebruiken. Beloont Regels volgen en concrete resultaten behalen. Waarden en stijl Praktisch, productief en concreet, sterk en avontuurlijk. Activiteiten Fysiek en praktisch, machines, gereedschappen en materialen gebruiken. Beroepsgroepen Bouw, handwerk, techniek, agrarisch en buitenwerk. Intellectuele werkomgeving Vereist Analytische, technische en wetenschappelijke vaardigheden, schrijf- en/of mondelinge vaardigheden. Beloont Analyse van informatie om problemen te begrijpen en op te lossen, kennisverwerving en publiceren. Waarden en stijl Leren door te lezen, te studeren of te onderzoeken. Activiteiten Onderzoek doen, schrijven van wetenschappelijke artikelen, problemen oplossen en gebruik van kennis. Beroepsgroepen Wetenschap en onderzoek. Artistieke werkomgeving Vereist Creatieve vaardigheden en emotionele expressie. Beloont Creatieve verbeeldingskracht bij schrijven, kunst of muziek. Waarden en stijl Originele ideeën en esthetische waarden. Activiteiten Creatief werk in muziek, schrijven, toneel, beeldende kunst en vormgeving. Beroepsgroepen Grafisch ontwerp, kunst, muziek, theater, schrijverschap. Sociale werkomgeving Vereist Interpersoonlijke competenties, vaardigheden op het gebied van adviseren, verzorgen en onderwijzen. Beloont Empathie, menselijke waarden, sociale opstelling en vriendelijkheid. Waarden en stijl Zorg voor anderen. Activiteiten Diensten verlenen, onderwijzen, adviseren en verzorgen. Beroepsgroepen Dienst- en hulpverlening, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en opleiding. Ondernemende werkomgeving Vereist Vaardigheden op het gebied van overtuigen en leiden. Beloont Initiatief om financiële en materiële doelstellingen te behalen, dominantie en zelfvertrouwen. Waarden en stijl Op macht georiënteerd, verantwoordelijkheid. Activiteiten Verkopen, leidinggeven en anderen overtuigen om bepaalde doelen te behalen. Beroepsgroepen Management, directie, handel, marketing, bestuur. Conventionele werkomgeving Vereist Geordend en systematisch werken.

5 Pagina 5 van 38 Beloont Waarden en stijl Activiteiten Beroepsgroepen Organisatorische vaardigheden, conformisme, betrouwbaarheid. Conventionaliteit, orde en routine. Werken met gegevens, getallen en computers volgens bepaalde standaarden. Bank, beheer, financieel, logistiek, secretarieel, administratie en organisatie. Dit zijn de basisideeën van het RIASOC model. Om de complexiteit van persoonlijkheid en beroepen te begrijpen is het nodig om de ideeën nader te bekijken. Er zijn maar weinig mensen die overeenkomst vertonen met exact één type en hetzelfde geldt voor beroepen en werkomgevingen.

6 Pagina 6 van 38 Persoonlijke code Tabel 1 laat zien hoeveel keer u positief heeft geantwoord in ieder testonderdeel. De somscore onderaan laat uw score zien per persoonlijkheidstype. Onder de tabel ziet u een grafiek van uw scores. De hoogste scores zijn de persoonlijkheidstypes die het best bij u passen. Tabel 1: Scores per type Activiteiten R I A S O C Vaardigheden R I A S O C Beroepen R I A S O C Eigenschappen en waarden R I A S O C Somscore R I A S O C Afbeelding 1: Grafisch profiel Bekijk nu de vorm van uw profiel. Is het vlak of heeft het juist toppen en dalen? De vuistregel voor het vaststellen van een duidelijk verschil tussen scores op twee persoonlijkheidstypes is dat het puntenverschil minstens 8 moet zijn. Een duidelijke top wijst op een persoonlijkheidstype dat goed bij uw interesses, vaardigheden en eigenschappen past. Meerdere toppen en dalen wijzen erop dat u een duidelijke voorkeur heeft voor een enkele persoonlijkheidstypes, en duidelijk minder voorkeur voor andere types.

7 Pagina 7 van 38 Heeft u geen toppen en dalen maar een vlakke lijn? Een vlak profiel wil zeggen dat uw interesses, vaardigheden en eigenschappen niet duidelijk bij een of enkele persoonlijkheidstypen onder te brengen zijn. Dit kan aan verschillende dingen liggen. Soms komt er een vlak profiel uit wanneer u de test invult zonder u echt af te vragen wat u goed kunt en wat u echt interesseert of aanspreekt. Misschien heeft u de test te snel ingevuld. Zeker als de lijn in de grafiek vrij laag is, kan het ook zijn dat u nog niet zo n goed beeld van uzelf heeft. Een vlak profiel kan er ook op wijzen dat u een persoon bent met meerdere talenten en interesses. Zeker als er sprake is van een hoge lijn zal dat het geval zijn. Kijk nog eens naar uw scoreprofiel. De drie hoofdletters met de hoogste waarde vormen samen uw persoonlijke code: Vergelijk de drie beginletters van de types met de korte beschrijvingen op de vorige pagina s. Zijn deze beschrijvingen inderdaad typerend voor u? Kunt u uzelf hierin herkennen?

8 Pagina 8 van 38 Beroepen die passen bij een persoonlijke code Hollands Zelfonderzoek nodigt uit om over beroepen na te denken als werkomgevingen die voor bepaalde persoonlijkheidstypen het meest uitnodigend en passend zijn. Over het algemeen geldt dat mensen die werk doen dat bij hun persoonlijkheidstype past, de meeste voldoening, waardering en succes ervaren. Met Hollands Zelfonderzoek kunt u die beroepen en functies vinden die het best aansluiten bij uw persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en waarden. Als u bijvoorbeeld een sociaal type bent, komt u het beste tot uw recht in een sociale werkomgeving. In een sociale werkomgeving gaat het om die activiteiten, waarden, vaardigheden en zelfbeelden die u heeft of prefereert. Voor een realistisch beroep heeft u bijvoorbeeld misschien te weinig praktische vaardigheden. Hollands Zelfonderzoek bevat een beroepenlijst met ongeveer 1500 beroepen. Aan al deze beroepen zijn drielettercodes toegekend, die deze beroepen het beste typeren. Hieronder vindt u een lijst met de beroepen die het beste passen bij uw persoonlijke code. U ziet hier de beroepen die precies dezelfde drielettercode hebben als uw persoonlijke code, maar ook de beroepen met dezelfde letters in een andere volgorde. Achter de beroepen kunt u aankruisen welke beroepen u aanspreken. Tabel 2: Beroepen die passen bij uw persoonlijke code Code Opleiding Niveau Interesse? OIC Diplomaat 2 OIC Beleidsmedewerker documentatie en 2 informatievoorziening OIC Voorzitter adviesorgaan (overheid) 2 OIC Informatiemanager ICT 2 OIC Projectleider 2 OIC Officier Koninklijke luchtmacht 2 OIC Lector (in het hbo) 2 OIC EDP-auditor 2 OIC Advocaat octrooirecht 2 OIC Medewerker bankwezen 1 OIC Consultant waterbeheer 2 OIC Bedrijfskundige 2 OIC Beleggingsadviseur 3 OIC Risicomanager 2 OIC Financieel analist 2 OCI Wijnhandelaar 1 OCI Medewerker import/export 1 OCI Economisch adviseur 2 OCI Testmanager ICT 2 OCI Hoofd inkoop 2 OCI Verkoopmedewerker consumenten elektronica 1 OCI Financieel directeur 2 OCI Inkoopdirecteur 2 OCI Officier Koninklijke marine 2 OCI Hoofd financiële administratie 2 OCI Hoofd economische zaken 2 OCI Luchthaven manager 2 OCI Kwaliteitsmanager 2 OCI Beleidsmedewerker ICT 2 OCI Exportmanager 2 OCI Hoofd beheer ICT 2 OCI Effectenhandelaar 2 OCI Belastingjurist 2

9 Pagina 9 van 38 OCI Bedrijfseconoom 2 OCI Portfolio manager 2 IOC Rechercheur 3 IOC Wetenschappelijk medewerker 2 IOC Manager kwaliteitscontrole 2 IOC Hoofd analist (laboratorium) 2 IOC Manager kwaliteitscontrole 3 IOC Hydroloog 2 IOC Inkoper in een boekhandel 2 IOC Communicatiewetenschapper 2 IOC Hoofd onderzoek 2 IOC Hoogleraar 2 IOC Adviseur bodemonderzoek en -saneringen 2 ICO Econometrist 2 ICO Adviseur civiele techniek 2 ICO Systeemontwikkelaar 2 ICO Beleggingsanalist 2 ICO Actuaris 2 ICO Business analist 2 ICO Adviseur geotechniek 2 ICO Actuarieel analist 2 ICO Actuarieel rekenaar 2 ICO Informatieanalist 2 COI Kredietbeoordelaar 2 COI Notaris 2 COI Taxateur onroerend goed 2 COI Medewerker keuringsdienst van waren 1 COI Taxateur roerende goederen 2 COI Heffingsambtenaar (gemeentebelastingen) 1 COI Controller 2 COI Boekhouder 2 COI Luchtverkeersleider 2 CIO Vergunningverlener (overheid) 2 CIO Inkoper 2 CIO Econoom 2 CIO Kwaliteitsmedewerker 1 CIO Configuration manager ICT 2 CIO Accountant 2 CIO Controleur technische administratieve bedrijfsvoering 2 (agrarisch) CIO Sociaal raadsman 1 CIO Statistisch medewerker 1 Voor deze beroepen is een opleiding nodig in 1 het lager of middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) 2 het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs (hbo en wo) 3 het lager, middelbaar of hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs Kijk nu nog eens naar de beroepen die u heeft aangekruist en schrijf hieronder de beroepen op die u het meest aanspreken:

10 Hollands Zelfonderzoek Pagina 14 van 38 voor studiekeuze Rapportage voor de Boer, Maarten Man, 45 jaar Gemaakt op: :21

11 Pagina 23 van 38 3 Opleidingen die passen bij een persoonlijke code Het Hollands Zelfonderzoek nodigt uit om over opleidingen na te denken als leeromgevingen die voor bepaalde persoonlijkheidstypen het meest uitnodigend en passend zijn. Over het algemeen geldt dat mensen die een opleiding volgen die bij hun persoonlijkheidstype past, de meeste voldoening, waardering en succes ervaren. Met het Hollands Zelfonderzoek kun je die opleidingen vinden die het best aansluiten bij jouw persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en waarden. Als je bijvoorbeeld een sociaal type bent, kom je het beste tot je recht wanneer je een sociaalgeoriënteerde opleiding volgt. In een dergelijke leeromgeving gaat het om die activiteiten, waarden, vaardigheden en zelfbeelden die je hebt of prefereert. Voor een opleiding die past bij een realistisch type heb je dan misschien te weinig praktische vaardigheden. Hieronder vind je de lijst met de opleidingen die het beste passen bij jouw persoonlijke code. Daarnaast vind je twee lijsten die overeenkomen met de twee codes die je scoort bij de deelgebieden Activiteiten en Vaardigheden en Beroepen en Eigenschappen en Waarden. Markeer de opleidingen die je interessant lijken. Tabel 2: Opleidingen die passen bij jouw persoonlijke code Code Opleiding Niveau Interesse? OIC BA in Business WO OIC Bachelor of Science Tourism (Eng) WO OIC Bedrijfseconomie en Digitale Media WO OIC Communicatie- en informatiewetenschappen WO OIC Economics & Business Economics (Eng) WO OIC Economie & Bedrijfseconomie WO OCI Bedrijfseconomie WO OCI Business & Financial Management WO OCI Economics & Business (Eng) WO OCI Economie & Bedrijfskunde WO OCI Economie & Beleid WO OCI International Business (Eng) WO OCI International Business Administration (IBA) (Eng) WO OCI International Business and Management WO IOC Economie, Bestuur & Management WO IOC International Business Law WO IOC Recht & Management WO ICO Accountancy en Controlling WO ICO Actuariële Wetenschappen WO ICO Business Analytics WO ICO Econometrie & Operationele Research WO ICO Economics (Eng) WO ICO European Law School WO ICO Fiscale Economie WO ICO Informatica & Economie WO ICO Informatie, Multimedia & Management WO ICO Internationaal en Europees Recht WO ICO International Business Law WO ICO Kunstmatige Intelligentie WO ICO Kust- en Zee management HBO ICO Notarieel Recht WO ICO Rechtsgeleerdheid WO

12 Pagina 36 van 38 Profiel per categorie Legenda: Somscore interesses: activiteiten en beroepen Somscore vaardigheden: vaardigheden en eigenschappen en waarden

13 Pagina 37 van 38 Ruwe scores Norm (Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes) Nederlandse bevolking, totaal - Percentielen min -s m +s max Realistisch (R) Intellectueel (I) Artistiek (A) Sociaal (S) Ondernemend (O) Conventioneel (C)

HZO Opleidingenzoeker

HZO Opleidingenzoeker HZO Opleidingenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 2 / 26 INLEIDING De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun opleiding

Nadere informatie

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 12 april 2012 Leerlingen/studenten Opleiding VMBO Klas/jaar 4

Nadere informatie

BZO Results 1 20-2-2012

BZO Results 1 20-2-2012 BZO Results 1 20-2-2012 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN J. van Dam BZO Results 2 20-2-2012 Gegevens deelnemer Algemeen Naam J. van Dam Leeftijd 20 Geslacht vrouw Afnamedatum

Nadere informatie

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 1 2/1/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 2 2/1/2015 Gegevens deelnemer Algemeen School Klassecode Naam VMBO Utrecht klas3c Pieter Ronsel Afnamedatum 28

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Respondent: Steven Voorbeeld Email: steven@studiekeuzetest.nl Geslacht: man Leeftijd: 19 Opleidingsniveau: vwo Vergelijkingsgroep: Jongeren tot 20 jaar Testdatum:

Nadere informatie

Personal Assessment. Professional

Personal Assessment. Professional Personal Assessment Professional Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best Henry Van Dyke 1852-1933 Inhoudsopgave Rapportdefinitie

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007 Loopbaanadvies rapport Dirk Demo 20 november 2007 Inhoud Doel van het rapport 2 Opbouw 3 Waarom: mijn waarden 4 Wat: mijn werkinhoud 6 Hoe: mijn rollen 8 Waar: mijn organisaties 10 Wie: mijn mensen 12

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Talent Assessment Essentials

Talent Assessment Essentials Talent Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Alice Voorbeeld- 15 mei 2012 Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog:

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog: Personal Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure gz-psycholoog/psycholoog NIP Use what talents you possess:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Samen aan de slag Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De keuzecirkel 4 3. Structureren 5 4. In dialoog 7 5. Exploreren 12 6. Verzamelblad 13 7. Extra informatie 14 1. Inleiding Het maken van een studiekeuze

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 2 Cliëntoverzicht... 7 3 Instrumentoverzicht... 12 4 Beroepentest... 19

Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 2 Cliëntoverzicht... 7 3 Instrumentoverzicht... 12 4 Beroepentest... 19 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Minimale systeemvereisten... 5 1.2 Toegankelijkheid... 5 1.3 Privacy... 5 1.4 Inloggen... 5 1.5 Opslaan en afsluiten... 6 2 Cliëntoverzicht... 7 2.1 De menubalk... 7 2.1.1

Nadere informatie

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze Voor het maken van een bewuste studiekeuze Naam: Datum: Joery Meertens 23 juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe lees ik de uitslag?... 7 De uitslag van Joery Meertens... 8 Aan de slag met de StudieMeter...

Nadere informatie

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werkgebieden (QWGN) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Masterproef neergelegd

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent Personal Assessment Een onderzoek naar uw talent Neem even 2 minuten voor dit modelrapport! Goedegebuure Consultancy Matena 14 3356 LG Papendrecht www.goedegebuureconsultancy.nl tel.: 078-6150148 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie