HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie"

Transcriptie

1 HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie Inleiding Zon, zee, en 5 sterren Wie wil dat niet van tijd tot tijd: een heerlijke vakantie op een zonnig eiland in een fijn hotel? Maar, om dit mogelijk te maken moet er door zo n hotel wel van alles worden klaargespeeld. Want met alleen klanten goed bedienen en zaken soepel laten lopen ben je er nog niet Bij de Hotelgame leert men succesvol omgaan met veranderende situaties. In de game krijgen de deelnemers als medewerker van een goedlopend hotel te maken met verschillende gebeurtenissen die zich binnen de hotelwereld kunnen voordoen. Gebeurtenissen waar zij adequaat op moeten inspelen, vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. Om de uitdagingen het hoofd te bieden moeten de deelnemende teams tot nieuwe afspraken komen, strategieën uitdenken, innovatieve oplossingen aandragen en verbeterprocessen implementeren. Tijdens het spel leren de deelnemers hoe ze met hun teamrol en hun verantwoordelijkheden kunnen omgaan. Oplossingsgericht leren communiceren en effectief met elkaar samenwerken staan daarbij centraal. Door de spelelementen, de speelwijze en de terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk levert de Hotelgame een blijvende verbetering aan de prestaties en effectiviteit van personen en teams, wat zich doorvertaald in de resultaten van organisaties. pag. 1

2 Voordat het spel wordt ingezet worden eerst de leerdoelen in kaart gebracht. Na inzet van de game wordt het spelresultaat teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Ook zijn er verschillende mogelijkhe- den om een verdere borging van het resultaat binnen de organisatie te garanderen. Er zijn 4 verschillendee versies van de Hotelgame beschikbaar: Communicatie ersie, de algemene versie BiSL versie, afgestemd op het BiSL framework ASL versie, afgestemd op het ASL2 framework ITIL versie, afgestemd op het ITIL 2 of 3 framework ITIL versiee Information Technology Infrastructure Library - kortweg ITIL - biedt een referentie- kader voor de inrichting van beheerprocessen binnen organisaties. ITIL is geen methodee of model. Het is eerder een reeks van best practices en concepten. Het resultaat van implementatie van ITIL is vergelijkbaarr met ISO certificering. Alle relevante on- en derdelen van ICT en organisatie worden ermee beschreven, in een bepaalde hiërarchie geplaatst met elkaar in verband gebracht. Met behulp van ITIL versie 2 kan het IT beheer optimaal worden ingericht. Bij ITIL versie 3 staan niet zozeer processen centraal, zoals bij ITIL v2, maar dienstverlening (servi- ces). De Service Lifecycle vormt de kern van ITIL v3. Voor zowel ITIL v2 als ITIL v3 is een specifieke ITIL versie van de Hotelgame beschikbaar. Deelne- aan mers leren hierbij om middels de ITIL v2/v3 processen knelpunten te benoemen en oplossingenn te dragen. En bovendien om draagvlak te creëren voor de implementatie van die oplossingen. pag. 2

3 ITIL2 versie Doel van de ITIL v2 versie van de Hotelgame is dat de verkregen kennis succesvol wordt toegepast in een praktijk case. De deelnemers krijgen hierbij tevens inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. ITIL3 versie Bij de ITIL v3 versie van de Hotelgame ervaren de deelnemers hoe ze met behulp van de ITIL proces- centraal. Er wordt een duidelijk klantgerichte benadering gehanteerd, vanuit een service en end-to- end perspectief. Zoals bij alle versies van de Hotelgame wordt ook de ITIL versie professioneel begeleid door een ge- sen de organisatie en de ICT goed kunnen integreren. De Service Lifecycle van ITIL v3 staat hierbij certificeerde spelleider die voeling heeft met de doelgroep en ITIL praktijk. Voor meer informatie over de ITIL versies en de inzet ervan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. ASL versiee Bij de ASL versie van de Hotelgame gaan de deelnemers aan de slag met de processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties. De theoretische ASL kennis krijgt hierbij handen en voeten en wordt aangevuld door best practices en relevante praktijksituaties. ASL (Application Services Library) is een procesraamwerk waarbij de processen van beheer, onder- reikt houd en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschreven worden. Het is een veel gebruikt framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. ASL handvatten aan voor verbetering ervan. pag. 3

4 Organisaties die applicatiebeheer verzorgen of ermee te maken hebben, zijn gebaat met de inzet van ASL. Bij de ASL versie van de Hotelgame ligt de focus op het toepassen van harde competenties in een gesimuleerde omgeving. Het gaat om bijleren, om uitbouw van de theoretisch concepten. Die kennis wordt tastbaar en praktisch. Deze versie vraagt deelnemers die bekend zijn met ASL om de basispro- cessen ervan toe te passen. Indien niet alle vereiste basiskennis bij de deelnemers aanwezig is, kan optioneel het theoretisch kader van ASL in het spel worden geïntegreerd. Door gebruik van best practices en diagnose-instrumenten, zoals zelf-evaluaties, kan men na deze business game pragmatisch aan de slag met het verbeteren van het applicatiebeheer. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de zachte competenties. Er wordt gezorgd voor een professionele begeleiding en voldoende reflectiemomenten, zodat de balans tussen praktijkk en theorie gewaarborgd wordt en het leereffect wordt vergroot. Verkregen in- zichten kunnen hierdoor ook direct worden toegepast binnen de werksituatie. Door het competitie-element in het spel wordt de samenwerking gestimuleerd. Men leert daarbij dat men samen aanzienlijk meer bereikt. Tegelijkertijd ervaren deelnemers wat nodig is voor succesvolle verandering, en hoe weerstandenn op weg daar naartoe kunnen worden weggenomen. Bij de ASL versie wordt het teamgevoel versterkt en leren medewerkers elkaar beter kennen en waarderen. BiSL versie Bij de BiSL versie van de Hotelgame doen deelnemers snel unieke ervaring op met de processen en de implementatie van BiSL binnen organisaties. Een goed functionerende informatie- en communicatietechnologie is essentieel bij moderne bedrijfs- voering. ICT is daarmee een strategisch instrument geworden. pag. 4

5 Het meest kritieke punt is de aansluiting van ICT op de bedrijfsprocessen. Juist deze aansluiting, waar functioneel beheerders en informatiemanagers eindverantwoordelijk voor zijn, is vaak niet optimaal. BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsprocessen, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen binnen organisaties, de relaties tussen de processen en de informatievoorziening daarbij. BiSL biedt dus aanknopingspunten voor procesverbetering, onder meer via best practices. Het verschaft een uniform begrippenkader en een vertrekpunt voor de inrichting van bedrijfsprocessen. Bij de BiSL versie van de Hotelgame staat de harde proceskennis van functioneel beheer en informatiemanagement centraal. Maar ook zachte aspecten van de communicatie die daarmee verband houden komen aan de orde. In deze versie van de Hotelgame worden de BiSL processen tastbaar en leren de deelnemers BiSL kennis effectief toe te passen binnen hun afdeling en organisatie. Projectmanagement versie Bij de Projectmanagement versie van de Hotelgame staat het samenwerken centraal. Op een aantrekkelijke en prikkelende manier passeren realistische situaties de revue die de deelnemers uitdagen. Projectmanagement in praktijk vormt bij deze versie van de Hotelgame een van de basisthema s. Bekende projectmanagementthema s komen in de Hotelgame terug eventueel aangevuld met uw eigen leerdoelstellingen. pag. 5

6 De Projectmanagement versie van de Hotelgame biedt: een verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden meer inzicht over het belang en de werking van communicatie rond projecten meer inzicht in het belang van een goede projectdoelstellingen en scope meer inzicht in afdelings-overstijgende thema s versus eigen belangen resultaatgericht aan oplossingen werken geven en nemen bij doelmatige samenwerking Afwegen van projectbelang versus bedrijfsbelang De Hotelgame is ontstaan vanuit ervaringen dat veel projecten uitlopen, mislukken, enz., omdat er niet goed gecommuniceerd en samengewerkt wordt. De methode van de Hotelgame is gebaseerd op Action Learning, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Wanneer men leert door (het zelf) te doen beklijft een thema veel beter. De praktijk wijst ook uit dat theoretische opsommingen alleen geen uitkomst bieden. Door ervaringsgericht leren wordt kennis en ervaring beter aangereikt, en dus ook sneller geborgd binnen organisaties. Communicatie versie Bij de Communicatie versie van de Hotelgame staan de zachte competenties centraal. Op een aantrekkelijke en prikkelende manier leren de deelnemers effectiever te communiceren en meer resultaatgericht samen te werken. Communicatie en samenwerken vormen bij deze algemene versie van de Hotelgame de basisthema s. Samen werken, onderhandelen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen en dragen komen uitgebreid aan bod De Communicatie versie van de Hotelgame biedt: een verbreding en verdieping van attitude, kennis en vaardigheden meer inzicht over het belang en de werking van communicatie meer inzicht in de communicatie op diverse lagen binnen organisaties meer inzicht in afdelings-overstijgende thema s versus eigen belangen resultaatgericht aan oplossingen werken geven en nemen bij doelmatige samenwerking gezamenlijk komen tot onderbouwde besluiten pag. 6

7 De Hotelgame is ontstaan vanuit de constatering dat veel werkzaamheden uitlopen, mislukken, enz., omdat er niet goed gecommuniceerd en samengewerkt wordt. De methode van de Hotelgame is gebaseerd op Action Learning, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Wanneer men leert door (het zelf) te doen beklijft een thema veel beter. De praktijk wijst ook uit dat theoretische opsommingen alleen geen uitkomst bieden. Door ervaringsgericht leren wordt kennis en ervaring beter aangereikt, en dus ook sneller geborgd binnen organisaties. Resultaten Wat levert De Hotelgame op? De inzet van de Hotelgame bewerkstelligt: Het boeken van meer én betere resultaten Een resultaatgerichte en effectieve samenwerking Complete & heldere communicatie Meer klantgerichtheid Een pro-actieve (werk-)houding De toepassing van kennis en competenties Meer persoonlijke motivatie & betrokkenheid Het zien & oppakken van verantwoordelijkheden De toepassing & optimalisatie van werkprocessen Het out-of-the-box denken Inzet van De Hotelgame De inzet van de Hotelgame kan worden overwogen voor: Kennismaking en samenwerking bevorderen Vergroten van klantgerichtheid Verhogen van motivatie & betrokkenheid Verbeteren van communicatie Trainen en ervaren van kennis en vaardigheden Optimaliseren van bestaande werkprocessen Implementeren van nieuwe werkprocessen Helder krijgen van verwachtingen Stimuleren van out-of-the-box denken pag. 7

8 Meer informatie pag. 8

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Een lerende organisatie worden en blijven. Tips en ervaringen uit de pilot Lerende organisatie in de kinderopvang

Een lerende organisatie worden en blijven. Tips en ervaringen uit de pilot Lerende organisatie in de kinderopvang Een lerende organisatie worden en blijven Tips en ervaringen uit de pilot Lerende organisatie in de kinderopvang Inhoudsopgave Inleiding Een lerende organisatie in de kinderopvang Leren hoort bij werken

Nadere informatie

Regie voeren doe je zo!

Regie voeren doe je zo! 3122-1 R. van Veen 1. Inleiding 2 2. Wat is regie en wat maakt het zo complex? 3 3. Kan het niet eenvoudiger? 6 3.1 Wat komt er kijken bij regie 6 3.2 Regie vanuit ondernemerschap 7 3.3 Regie vanuit opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Veel organisaties bevinden zich in een toestand van voortdurende verandering. Door verbetering en vernieuwing proberen zij snelle

Nadere informatie