SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN ANALYTICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN ANALYTICS"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Verwerken van datastromen SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN ANALYTICS Bedrijven hebben te maken met steeds grotere hoeveelheden data en beschikken over betere technieken om deze datastromen te verwerken. Maar de technologie is slechts een deel van het verhaal, betoogt de auteur. Om een echte analytische organisatie te worden, is meer nodig: een brede integratie van Analytics in de organisatie. De auteurs leggen uit wat Analytics precies betekent en hoe het kan leiden tot waardevermeerdering. DOOR PIET-HEIN GOOSSENS EN KEES-JAN DE KORVER In de afgelopen jaren hebben veel organisaties geïnvesteerd in rapportage- en business intelligence-technologieoplossingen om zo de besluitvorming te verbeteren. Echter, onderzoek van Accenture (2008) wijst uit dat acht van de tien organisaties de gewenste doelstellingen niet halen. Sterker nog: slechts een op de twaalf respondenten uit het onderzoek zegt het verwachte rendement op investeringen in deze technologische oplossingen te hebben behaald. Deze slechte score komt grotendeels voort uit het feit dat bedrijven niet het analytische vermogen hebben ontwikkeld, waarmee ze de beschikbare informatie kunnen gebruiken voor analyses die aansluiten bij de echte uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. Zij beschikken daarmee niet over de ondersteuning die nodig is om tot een slimmere en meer transparante besluitvorming te komen. ~ Zij beschikken over een volledige Analytics-keten. ~ Zij verhogen de waarde van de informatie in die keten. Volledige Analytics-keten Bedrijven die een volledige Analytics-keten hebben gecreëerd, gebruiken mensen, processen, technologieën en organisatie om uit ruwe data te genereren. Ze gebruiken die vervolgens om vorm te geven aan hun beslissingen en processen. Deze beslissingen en processen leiden op hun beurt tot betere resultaten en waardevermeerdering. Tenzij managers de verschillende stappen van de uitvoering volgen, zal het inzicht dat ze zelf ontwikkelen weinig waarde voor het bedrijf hebben en blijft het bij leuk om te weten. Definitie Een adequate omschrijving van Analytics is: kwantitatieve methoden om uitvoerbare te ontlenen aan gegevens, deze te gebruiken om voor beslissingen vorm te geven en resultaten te verbeteren. Daarmee biedt Analytics meer mogelijkheden dan de standaardrapportage-instrumenten en -technieken. (Zie ook figuur 1.) Onderzoek wijst uit dat goed presterende organisaties zich op twee gebieden onderscheiden als het gaat om Analytics: Technologie Data Methodes Uitkomsten Toegang tot en beschikking over data Beweging van data naar inzicht Processen Huidig aandachtsgebied van veel bedrijven en diensverleners Figuur 1 Analytics: van data naar uitkomsten Inzichten sturen processen en akties, die leiden tot resultaten Mensen en Organisatie 28 OKTOBER 2011

2 Prestatiemeting Waarderealisatie Wat is er gebeurd? Figuur 2 De Analytics-keten Waarde van informatie Optimalisatie Voorspellende modellen Extrapolerende modellen Statistische analyses Waarschuwingen Query/drill down Ad-hocrapportages Standaardrapportages Waarom is het gebeurd? Vragen over kpi s Finance HR Marketing Supply chain Kern Analytics Functionele Analytics Cross-functionele Analytics Technologieën Executie Business Wat is het beste dat kan gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Wat gebeurt er als deze trends zich voortzetten? Waarom gebeurt dit? Welke acties zijn er nodig? Wat is het probleem precies? Hoeveel, hoe vaak, wanneer? Wat is er gebeurd? Analytisch vermogen Generatie van Validatie van Grotere informatiewaarde Naarmate bedrijven meer en beter gebruikmaken van Analytics, kunnen zij steeds ingewikkeldere vragen op het gebied van voorspellende Analytics en optimalisering beantwoorden, zoals ook blijkt uit figuur 3. Door de waarde van de informatie te verhogen, kunnen managers voorspellende Analytics gebruiken om inzicht te krijgen in hoe zij kunnen reageren op verschillende scenario s. Hierbij gaat het niet alleen om technische instrumenten, maar ook over een organisatorische focus op die gebieden die kunnen leiden tot een concurrentievoordeel. Analytisch vermogen opbouwen Een organisatie kan pas analytisch worden als zij een overtuigende visie heeft op waar ze op dit gebied naartoe wil. Hoe ze daar kan komen, hangt af van het huidige niveau van Analytics binnen de organisatie. De eerste stap moet daarom zijn: het analyseren van de huidige situatie en het identificeren van eventuele tekortkomingen. Figuur 4 maakt de verschillende Figuur 3 Waarde van informatie Voorspellende Analytics Beschrijvende Analytics fases van analytische volwassenheid duidelijk. Zodra de huidige situatie duidelijk in beeld is gebracht, kan een organisatie de basis leggen voor de ontwikkeling van een gedegen en geavanceerd analytisch vermogen. Dit gebeurt aan de hand van vier onderdelen: ~ de juiste mensen die over de vaardigheden beschikken om die vragen te stellen en te beantwoorden die relevant zijn voor de business; ~ gedisciplineerde, herhaalbare processen die waardevolle en aanbevelingen genereren, waarvan de effectiviteit meetbaar is en waarnaar wordt gehandeld; ~ technologie die zorgt voor integriteit, kwaliteit en toegankelijkheid van data; ~ een organisatie die mensen optimaal inzet om processen te ondersteunen. Bij veel organisaties krijgt technologie veruit de meeste aandacht (Davenport en Harris, 2007). Door de waarde van de informatie te verhogen, kunnen managers voorspellende Analytics gebruiken om inzicht te krijgen in hoe zij kunnen reageren op verschillende scenario s Investeren in de juiste mensen Het kunnen inzetten van de juiste mensen op de juiste problemen, is een voorwaarde in een effectieve analytische organisatie. Dit is ook een belangrijke uitdaging voor de respondenten die meewerkten aan mijn onderzoek. Van alle mogelijke investeringsdoelen noemden zij investeren in mensen met de juiste analytische vaardigheden het vaakst. Organisaties moeten analytische medewerkers werven en organiseren op basis van hun vaardigheden en het type analyse dat zij zullen uitvoeren tijdens hun werk. In hun nieuwe boek Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results (2010), onderscheiden Davenport e.a. vier types analytische mensen die nodig zijn in een succesvolle organisatie: ~ Analytische kampioenen zijn uitvoerende beleidsmakers, die inzicht hebben in hoe analytische technieken en technolo- OKTOBER

3 Fase 1 Analytische beginner Fase 2 Lokale analytici Fase 3 Analytische aspiraties Fase 4 Analytische organisatie Fase 5 Analytische concurrent Mensen Geen analytische vaardigheden Kleine groepen analytici in Finance, SCM, Marketing/ CRM, enz. Analisten in meerdere gebieden van de organisatie, maar met gelimiteerde interactie Vaardigheden aanwezig, maar vaak niet gelieerd aan het juiste niveau of de juiste rol Hooggeschoold, gemobiliseerd, gebalanceerd, gecentraliseerd en outsourcen van laaggeschoold werk Proces Geen analytische processen Onsamenhangend en met beperkte focus Meestal onafhankelijke analytische processen. Bouwen van overkoepelend plan Een aantal processen ingebed Geïntegreerde analytische processen Technologie Geen/slechte kwaliteit data, meerdere definities en systemen Recente transactiedata is niet geïntegreerd, belangrijke informatie ontbreekt. Geïsoleerde BI/analytische inspanningen Uitbreiden van BI-instrumenten. Databaseonderzoek gecreëerd/uitgebreid Hoge datakwaliteit. Een organisatie BI-plan/strategie aanwezig. IT-processen en -beheer opgezet Geïmplementeerde organisatiewijde BI/BA-architectuur Organisatie Beperkt inzicht in klanten, markten en concurrenten Autonome activiteit zorgt voor ervaring en vertrouwen bij het gebruik van Analytics en creëert nieuwe analytische Gecoördineerd vaststellen van prestatiemeters organisatie, bouwen van analytische Ontwikkeling van programma om geïntegreerde analytische processen, applicaties en vaardigheden te verbeteren Diepstrategische, continue innovatie en verbetering Figuur 4 De fases van analytische volwassenheid gieën, zoals trends, prognoses en voorspellende modellen, kunnen helpen om doelstellingen te behalen. ~ Analytische professionals creëren geavanceerde analytische applicaties door statistische modellen en algoritmen te ontwikkelen, die worden gebruikt door anderen binnen de organisatie. ~ Analytische semiprofessionals passen namens de rest van de organisatie de modellen en algoritmen toe die de professionals ontwikkelen. ~ Analytische gebruikers hebben begrip van Analytics nodig om hun werk met succes uit te voeren, zoals een pakhuismanager die op data gebaseerd advies opvolgt over het optimale voorraadniveau. Het inzetten van elk van deze vier groepen mensen, die over de vereiste technische en zakelijke vaardigheden beschikken, vormt een uitdaging voor de organisatie. Zij zal waarschijnlijk personeel moeten aannemen om de benodigde schaalvergroting van haar analytische mogelijkheden te kunnen bereiken of moeten gebruikmaken van gekwalificeerd personeel in het buitenland, door outsourcing. Omscholing, bijvoorbeeld door accountants te trainen in geavanceerde financiële Analytics, werkt zelden. Herhaalbare, gesloten processen Goed presterende organisaties integreren analyses in alledaagse processen: de wijze waarop werk wordt gedaan, besluiten tot stand komen en hoe zij economische waarde creeren. Organisaties moeten prioriteit geven aan het ontwikkelen van herhaalbare, gesloten processen die gebruikmaken van data en analytische methoden, zodat zij kunnen genereren. Om te kunnen genereren, moeten managers beginnen met het formuleren van hypothesen over de vorm van een probleem en de mogelijke oplossingen. Door het analyseren van data kunnen zij hun hypotheses bevestigen of verwerpen. Het daaruit voortvloeiende inzicht kunnen zij testen in een pilotprogramma of een klein model. Hiermee kunnen ze Omscholing, bijvoorbeeld door accountants te trainen in geavanceerde financiële Analytics, werkt zelden de effectiviteit ervan meten, voordat ze het op grote schaal in de organisatie toepassen. Een voorbeeld van effectief gebruik van een pilot is de autoverhuurorganisatie Avis Europe (zie kadertekst). Zij gebruikte Analytics om haar reserveringssysteem te verbeteren. Het startpunt van de pilot vormde een test in Londen, waarna de organisatie het systeem verder invoerde (Davenport e.a., 2010). Technologie die iedereen kan gebruiken De aard van de instrumenten die een organisatie zal moeten 30 OKTOBER 2011

4 inzetten, hangt af van het soort analyse, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens en de vaardigheden van de analisten. Figuur 4 kan opnieuw als leidraad dienen om de organisatiebehoefte te beoordelen en de instrumenten te identificeren, van startlijn tot gevorderde analytische vermogens. Het is overigens doorgaans het meest effectief om Analytics, behalve in een sterke industriële architectuur, te verankeren in de technologieën die werknemers routinematig gebruiken, in plaats van in speciale alleenstaande applicaties (Davenport e.a., 2010). Analytics kan op verschillende manieren in de lopende werkprocessen worden verweven, en wel door: ~ geautomatiseerde besluitapplicaties: deze onlineapplicaties voelen voorwaarden of gegevens, passen logica of gecodificeerde kennis toe en nemen beslissingen met minimale menselijke tussenkomst. De omstandigheid waarin dit het gemakkelijkst te realiseren is, is dat deskundigen de beslisregels eenvoudig kunnen codificeren, een productiesysteem de omliggende processen automatiseert en de datakwaliteit hoog is; ~ applicaties voor operationele en tactische besluitvorming: managers vertrouwen op analytische toepassingen die rechtstreeks zijn geïntegreerd met organisatiesystemen of webapplicaties voor taken als ketenoptimalisatie, verkoopprognoses en het meten van de effectiviteit van reclame. Aanbevelings-, plannings-, en scenariotoepassingen kunnen bijna real-time informatie en meerdere modellen integreren om tot optimale oplossingen te komen die van belang zijn bij tegenstrijdige doelen, zoals winstgevendheid en klanttevredenheid. Dergelijke toepassingen zijn het meest geschikt voor duidelijk omschreven, periodieke taken, waarvoor het grootste deel van de benodigde informatie elektronisch beschikbaar en voorspelbaar is; ~ strategische besluitvorming: om de voordelen van Analytics door de hele organisatie te laten stromen, moet het een integraal onderdeel worden van strategische beslissingen. De strategieën van sommige organisaties zijn nauwelijks denkbaar zonder geavanceerde Analytics. Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse dienst Netflix, die klanten suggesties doet voor onlinevideo s op basis van de analyse van klantgegevens. Welk organisatiemodel? Er zijn tal van organisatorische modellen beschikbaar voor het effectief mobiliseren van Analytics. Vaak zijn het echter variaties op een van de drie belangrijkste modellen (zie figuur 5). Welk organisatiemodel het meest geschikt is, zal afhangen van de kenmerken van de organisatie en het niveau van de analytische volwassenheid, inclusief de mate waarin het management de rol van Analytics als strategisch beschouwt: ~ gedistribueerd model: in dit model werken groepen analis ten binnen de verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen zonder enige organisatie- of consolidatiestructuur. Dit is het meest voorkomende model in de praktijk, maar hier is vaak niet bewust voor gekozen. Het is doorgaans niets meer dan een afspiegeling van de onvolwassenheid van de analytische capaciteiten binnen het bedrijf. Met verschillende groepen analisten, die verspreid zijn over de organisatie, is het consolideren en het beheren van analytische prioriteiten, projecten en middelen de grootste uitdaging. Het mo- Model Gedistribueerd Center of excellence Geconsolideerd Corporate Corporate Corporate Marketing Finance Operations COE Marketing Finance Operations Marketing Finance Operations Atributen Wanneer toepasbaar Figuur 5 Organisatiemodellen OKTOBER

5 Analytics bij Avis In de autoverhuursector hangt winstgevendheid af van het verdelen van een exact aantal auto s over de juiste plaatsen, aan klanten die de beste prijs betalen. Traditioneel zou Avis Europe steunen op de ervaring en het onderbuikgevoel van de wagenparkbeheerders. Het bedrijf zou hun vragen om wekelijks de gegevens in het reserveringssysteem te bestuderen, om zo te voorspellen in welke gebieden de grootste vraag bestaat. Door deze aanpak jaar na jaar toe te passen, verloor de organisatie haar scherpte. Elke vrijdagochtend vervoerde een locatiemanager een vrachtwagen met auto s vanuit Heathrow naar het centrum van Londen, vooruitlopend op het drukke weekend, zonder dat hij een duidelijk idee had over hoeveel auto s er werkelijk nodig zouden zijn. Om betere en transparantere beslissingen te kunnen nemen over de distributie van het wagenpark, testte Avis een analytisch programma in het reserveringssysteem. Binnen een jaar werd het mogelijk om gegevens uit het boekingssysteem te gebruiken om precies te voorspellen waar de locatiemanagers de auto s heen moesten brengen. Het programma kon bijvoorbeeld voorspellen dat het wagenpark het beste zou zijn georganiseerd door vier auto s vanuit Heathrow en vier andere auto s uit de buurt van luchthaven Stansted te vervoeren, in plaats van de vroegere vrijdagochtenddistributie vanuit Heathrow. Vervolgens verbeterde het bedrijf het systeem verder. Het is nu niet alleen in gebruik om locaties van auto s te bepalen, maar ook om reserveringen te optimaliseren. Tijdens drukke seizoenen kan het winstgevender zijn om auto s alleen te verhuren voor een minimale duur van drie dagen, waardoor er meer auto s beschikbaar zijn voor de meest winstgevende klanten. Ook helpt het systeem managers om beter te voorspellen wanneer een bepaalde locatie geen auto s meer op voorraad dreigt te hebben. Hierdoor kunnen zij de prijzen op voorhand verhogen. Door het gebruik van Analytics in de dagelijkse besluitvorming, verhoogde Avis zijn wagenparkbezetting met twee percentagepunten, of ongeveer USD 19 miljoen. del is alleen effectief in het zeldzame geval dat er meerdere van elkaar verschillende bedrijfsonderdelen zijn, die weinig met elkaar gemeen hebben; ~ center of excellence: in dit model zitten groepen analisten in bedrijfsonderdelen of functies die Analytics gebruiken, maar alle groepen zijn lid van een centrale Analyticsorganisatie. Deze bouwt een gemeenschap analisten, die van elkaar kunnen leren door kennis en praktijkervaringen te delen. Soms kan een sterk centrum ook opereren als een programmabeheerder, waarbij te denken valt aan het adviseren op het gebied van het prioriteren van projecten en het inzetten van personeel; ~ geconsolideerd model: in dit model rapporteren alle groepen analisten aan één organisatie, ook als ze werken met verschillende bedrijfsonderdelen of functies. Consolidatie maakt het toewijzen van analisten aan projecten met strate- gische prioriteit gemakkelijker, maar het kan wel een afstand creëren tussen analisten en de werkvloer. Dit is vooral mogelijk als de analisten allemaal zijn ondergebracht op één locatie. Een voorbeeld van een organisatie met een geconsolideerd model is snoepfabrikant Mars. Deze beschikt over een gecentraliseerde catalystgroep met langetermijnfinanciering, die de fabrikant strategisch kan inzetten om te werken met een deel van de organisatie (Davenport e.a., 2010). Conclusies Doordat bedrijven te maken krijgen met steeds grotere hoeveelheden data en betere computertechnologieën om deze te verwerken, wordt Analytics steeds belangrijker. Maar de technologie is slechts een deel van het verhaal. Het is de tovenaar en niet de hoed, die zorgt voor de magie. Data is pas waardevol als een organisatie processen heeft ingericht die mensen in staat stellen om er uit te destilleren en deze te gebruiken om beslissingen te nemen die leiden tot betere resultaten. Bedrijven moeten om maximale waarde uit hun investeringen in Analytics te halen: ~ een visie ontwikkelen op wat ze met Analytics willen bereiken; ~ precies inventariseren waar zij zich in de volledige Analytics-keten bevinden; ~ evenwichtige stappen zetten om de waarde van informatie in de keten te verhogen. Het einddoel zou een analytische organisatie moeten zijn, waarin afdelingen samenwerken om uitdagingen op te lossen, en die gebruikt voor maximale impact. Dit vereist in eerste instantie veel inspanning, ondersteuning van het management en buy-in van velen binnen de organisatie. De resultaten in omzetgroei, winstgevendheid, rendement op het eigen vermogen, klantenbinding en andere kpi s maken de inspanningen echter de moeite waard. Kees-Jan de Korver is senior manager bij de Finance Performance Management adviespraktijk van Accenture. Piet-Hein Goossens is consultant bij de Finance Performance Management adviespraktijk van Accenture. Literatuur ~ Dave Rich, Brian McCarthy and Jeanne Harris (2010), Getting Serious About Analytics: Better Insights, Better Outcomes, Accenture. ~ Thomas H. Davenport and Jeanne G. Harris (2007), Competing on Analytics: The New Science of Winning, Boston, MA: Harvard Business School Press. ~ Thomas Davenport, Jeanne Harris and Robert Morison (2010), Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Boston, MA: Harvard Business School Press. ~ Accenture (2008), Competing Through Business Analytics to Achieve High Performance, Accenture Information Management Services. 32 OKTOBER 2011

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis 11 oktober 2016 Programma Introductie Waarom HR analytics? Wat is HR analytics? Voorwaarden voor HR analytics Q&A (5 min) (5 min)

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

HR Analytics Dr. Sjoerd van den Heuvel

HR Analytics Dr. Sjoerd van den Heuvel HR Analytics Dr. Sjoerd van den Heuvel » Wat is HR Analytics? (en wat niet)» HR Analytics Hoe doe je dat?» Predictive analytics De heilige graal van HRM?» Klaar om te starten met (échte) HR Analytics?

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Customer Insights Center & VODW onderzoeksrapport CIC 2. Wat is Customer Intelligence (CI) en wat is het belang daarvan?

Customer Insights Center & VODW onderzoeksrapport CIC 2. Wat is Customer Intelligence (CI) en wat is het belang daarvan? Competing on analytics Status quo van Customer Intelligence in Nederland Prof.dr. P.C. Verhoef Prof.dr. J.C. Hoekstra Dr. H. van der Scheer Met ondersteuning van L. de Vries In samenwerking met VODW Marketing

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Leading Digital - van technologie naar organisatieverandering

Leading Digital - van technologie naar organisatieverandering Leading Digital - van technologie naar organisatieverandering Hoe word je als organisatie een digitale master? Voor de overheid is digitalisering niet alleen nodig om efficiënt en effectief te kunnen werken,

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Business Process Management Assessment Model

Business Process Management Assessment Model Business Process Management Assessment Model Zet evenwichtige stappen op de weg naar Business Excellence! december 2011 Inhoudsopgave 1 Wat is Business Process Management... 1 2 Plateaus... 2 3 Inrichtingsaspecten...

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie Opgaven hoofdstuk 1 1. Benoem het voornaamste voordeel van BI voor organisaties. 2. Uit welke processen bestaan de grote en kleine BI cyclus? 3. Wat is het verschil tussen contextuele en transactionele

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie Hoe is de postbacheloropleiding White paper Auteur: Marjon Francois Januari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Intro Wat

Nadere informatie