Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen"

Transcriptie

1 WHITE PAPER Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen Gezien de risico s die gepaard gaan met de ernstige bedreigingen en strenge voorschriften van tegenwoordig is de behoefte aan Identity & Access Governance (IAG) hoger dan ooit. U moet precies weten wie toegang tot welke resources heeft en of deze mate van toegang gepast is. De afgelopen jaren is deze noodzaak om dingen te weten uitgegroeid van een IT-richtlijn tot een absolute zakelijke must. Naarmate de technische knowhow van het grote publiek zich ontwikkelt, wordt het risico op lekken in de beveiliging steeds groter en tegelijkertijd moet uw organisatie hier steeds sneller op reageren. Hoewel Identity Management hoofdzakelijk een vraagstuk voor de IT-afdeling is, zijn hieraan gerelateerde zaken als beveiligingscompliance, risicobeperking en toegangsbeheer van het grootste belang voor de managers van uw organisatie. De functies van Identity Management en Access Governance systemen overlappen elkaar voor een groot deel. Maar de mensen die deze systemen gebruiken (IT-professionals en bedrijfsmanagers), hebben meestal totaal verschillende doelstellingen en een andere technologische achtergrond. Hoewel het logisch is om de twee systemen samen te voegen, moeten de geïntegreerde systemen niet alleen krachtig genoeg zijn om aan de eisen van de IT-afdeling te voldoen, maar ook eenvoudig genoeg om door niet in IT gespecialiseerde bedrijfsmanagers te worden beheerd. Dit wil overigens niet zeggen dat voor beide taken één systeem kan of moet worden gebruikt. Gezien de toenemende eisen die aan beide systemen worden gesteld, is het echter wel noodzakelijk dat uw IAG oplossing naadloos in zowel IT- als bedrijfstools kan worden geïntegreerd.

2 WHITE PAPER Inhoudsopgave Overzicht van de IAG sector... 1 Marktwerking... 1 Aanvallen, cyberterrorisme, inbraak van binnenuit en fraude... 1 De opkomst van de cloud... 1 Mobiele toegang... 1 Budgettaire beperkingen... 1 De druk die hieruit voortvloeit... 2 Audits, voorschriften en compliance... 2 Snelle toegang en updates... 2 De samensmelting van twee werelden... 2 Definities... 2 Identity Management... 2 Access Governance... 2 IAG en bedrijfseisen... 3 Integratie en echte evolutie... 3 De waarde van bestaande investeringen... 3 De toekomst... 3 Belangrijke elementen van effectieve IAG oplossingen... 3 Een leverancier selecteren... 4 Over NetIQ... 5

3 Overzicht van de IAG sector Marktwerking Talloze factoren hebben bijgedragen aan de explosieve groei van de Identity & Access Governance (IAG) markt. Hieronder worden een aantal van de voornaamste factoren uiteengezet die deze groei stimuleren. Aanvallen, cyberterrorisme, inbraak van binnenuit en fraude Hoewel het voor de meeste bedrijven relatief eenvoudig is om een goede fysieke beveiliging voor de medewerkers op alle locaties te realiseren, vinden zij het vaak een hele kluif om de veiligheid van hun systemen, gegevens en intellectuele eigendommen te garanderen. Cyber- en computeraanvallen kunnen overal vandaan komen, niet alleen van externe bronnen, maar zelfs van de eigen medewerkers van een organisatie. Hoewel het aantal door het Federal Bureau of Investigation (FBI) onderzochte gevallen van fraude jaarlijks met gemiddeld 10% stijgt 1, ligt het aantal gevallen waarbij de FBI nooit wordt betrokken significant hoger. Van ontevreden medewerkers tot gewetenloze concurrenten en cyberhackers die op zoek zijn naar gegevens om te verkopen: de risico s zijn nog nooit zo groot geweest. Helaas kunnen de meeste cyberaanvallen en lekken in de beveiliging worden voorkomen. De kans is groot dat uw bedrijf al beschikt over alle informatie die nodig is om aanvallen af te weren. Wat vermoedelijk ontbreekt, is een manier om de gegevens op zodanige wijze te ordenen, beheren en controleren dat beveiligingsrisico s worden opgemerkt en preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. De opkomst van de cloud Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) definieert de cloud als de levering van computerfuncties als een service, in plaats van een product, waarbij gedeelde resources, software en informatie via een netwerk (gewoonlijk het internet) als een nutsvoorziening (vergelijk gas en elektriciteit) aan computers en andere apparatuur worden verstrekt 2. Wereldwijd neemt de populariteit van in de cloud gehoste platformen en services toe. De redenen hiervoor spreken voor zich. In de cloud geleverde SaaS (Software-as-a-Service) is van huis uit schaalbaar. Bedrijven betalen alleen voor de software die ze nu nodig hebben en als er in de toekomst meer capaciteit nodig is, kunnen er eenvoudig aanvullende resources worden toegewezen. De levering van services in de cloud brengt echter de nodige uitdagingen met zich mee. Zo kan het prijzig en riskant zijn om alle gebruikers toegang tot alle applicaties te verlenen. Om de kosten binnen de perken te houden en de beveiligingsrisico s te beperken, moet u in staat zijn om de toegang tot cloudresources op basis van de rollen en verantwoordelijkheden van gebruikers toe te wijzen. Kortom, u hebt een effectieve IAG oplossing nodig. Mobiele toegang Om uw concurrentiepositie te verstevigen, moet u ervoor zorgen dat uw netwerkresources altijd en overal vandaan toegankelijk zijn. Hier komt veel meer bij kijken dan het installeren van traditionele VPN clients (Virtual Private Network) op bedrijfssystemen. Zo moeten externe gebruikers vanaf minder traditionele apparatuur, zoals smartphones en tablets, toegang kunnen krijgen. Om op een veilige manier aan deze eisen te voldoen, moet uw oplossing voor toegangsbeheer in staat zijn om gebruikers te verifiëren én hen vanaf verschillende apparaten toegang te verlenen tot hun cloudgebaseerde resources. Dit vereist veilig en vertrouwd Identity Management dat voor alle platformen kan worden gebruikt. Budgettaire beperkingen In economisch zware tijden maken veel bedrijven hun IT-budgetten krapper, terwijl ze juist steeds hogere eisen aan de ITservices stellen. Zelfs in moeilijke tijden is het lonend om te investeren in volledig geïntegreerde IAG oplossingen waarmee veelvoorkomende procedures en processen worden geautomatiseerd. Dergelijke oplossingen helpen u namelijk tijd en geld te besparen en frustraties te voorkomen. IAG oplossingen werken hoofdzakelijk kostenbesparingen op twee gebieden in de hand: productiviteit en beveiliging. Als uw medewerkers geen toegang hebben tot de resources die zij nodig hebben om hun werk te doen, heeft de productiviteit hieronder te lijden en stijgen de arbeidskosten. Daar komt nog bij dat de productiviteitskosten stijgen als IT-professionals hun kostbare tijd verdoen aan eentonige routinewerkzaamheden. De grootste kostenpost van het gebruik van afzonderlijke, handmatig beheerde Identity Management en Access Governance oplossingen ontstaat echter als organisaties niet over afdoende beveiligings- en compliancecontroles beschikken. Lekken in gegevensbestanden zijn duur en komen het grote publiek al snel ter ore. Als uw organisatie het vertrouwen van de markt verliest, bestaat de kans dat uw bedrijf ten onder gaat

4 De druk die hieruit voortvloeit Naarmate de eerder genoemde marktwerking sterker wordt, neemt de druk om een effectieve, geïntegreerde en geautomatiseerde IAG oplossing te implementeren toe. Organisaties zoals die van u moeten niet alleen de integriteit van hun systemen waarborgen, maar er ook voor zorgen dat ze in staat zijn om de toegang hiertoe effectief te beheren. De door de markt uitgeoefende druk is tweeledig. Audits, voorschriften en compliance De bezorgdheid over gegevensbeveiliging (die te wijten is aan externe factoren als de expansie van het internet en de toenemende populariteit van de cloud) heeft ertoe geleid dat overheidsinstanties en de industrie zelf steeds strenger toezicht houden. Overheidsinstanties en de industrie houden vaak toezicht door voorschriften op te stellen en die voorschriften evolueren soms tot wetten zodat naleving hiervan kan worden afgedwongen. Sarbanes-Oxley (SOX) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) zijn slechts twee voorbeelden van de vele voorschriften die alleen met behulp van effectieve IAG oplossingen kunnen worden nageleefd: voor compliance is het essentieel dat kan worden gecertificeerd dat mensen alleen toegang hebben tot de resources die ze nodig hebben en dan alleen als ze die nodig hebben. Snelle toegang en updates Jaren geleden vonden bedrijven het prima om te wachten tot correspondentie en informatie per post werden bezorgd. In het hedendaagse communicatietijdperk verwachten bedrijven dat informatie onmiddellijk wordt gedeeld. Daarnaast verwachten zij dat de provisioning en deprovisioning van gebruikers per direct plaatsvindt. Het is niet langer aanvaardbaar om eerst een hulpticket te genereren en vervolgens te wachten tot de overbelaste IT-afdeling handmatig toegang tot alle resources verleent of de toegang juist intrekt. Het hogere management van uw organisatie krijgt steeds meer inzicht in activiteiten als routine-upgrades, updates van het IT-beleid en de procedures en het updaten van systemen en applicaties om aan nieuwe zakelijke behoeften en compliancevoorschriften tegemoet te komen. Het management gaat ervan uit dat deze direct worden uitgevoerd, zelfs al stijgt de complexiteit voortdurend. De samensmelting van twee werelden Definities Om inzicht in IAG oplossingen te krijgen, moet u eerst iets weten over hoe Identity Management en Access Governance systemen werken. Identity Management De behoeften en eisen van de IT-afdeling staan aan de basis van Identity & Access Management systemen. Met Identity Management tools kunnen IT-professionals: provisioning van de toegang tot applicaties en servers uitvoeren vertrouwde verificatiemechanismes implementeren die controleren of gebruikers ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen dat ze zijn veilige single sign-on processen vereenvoudigen toegang tot SaaS resources en mobiele apparatuur verlenen Active Directory functies beheren IT-medewerkers voorzien van uitgebreide beheermogelijkheden met extra toegangsrechten Deze tools zijn zeer krachtig en lossen complexe problemen op. Ze zijn ontwikkeld om taken op geautomatiseerde wijze op de achtergrond uit te voeren en worden meestal niet door de gemiddelde gebruiker toegepast. Access Governance Problemen op het gebied van Access Governance spelen zich vaak op bedrijfsniveau af en daarom is de gebruikersinterface van de meeste Access Governance tools ontworpen met het oog op managers, in plaats van IT-personeel. Deze tools bieden gewoonlijk support voor de volgende activiteiten: ervoor zorgen dat de organisatie aan de IAG regels en voorschriften voldoet toegangsverzoeken voor nieuwe personeelsleden, medewerkers met een nieuwe functie en tijdelijke teams goedkeuren certificeren dat de toegangsniveaus gepast zijn systeembrede gebruikersrollen definiëren en beheren aan verschillende rollen en functies gerelateerde rechten beheren risico s analyseren, beheren en beperken op basis van rollen, rechten en toegangsniveaus 2

5 Access Governance tools stellen bedrijfsmanagers niet alleen in staat om aan wettelijk voorschriften te voldoen en toegang goed te keuren, maar zorgen er bovendien voor dat veelvoorkomende routinetaken worden geautomatiseerd, waardoor deze taken een minder zware last worden voor IT- en helpdeskmedewerkers. IAG en behoeften vanuit de organisatie IT-afdelingen moeten de compliance-activiteiten ondersteunen, toegang verlenen, systemen beveiligen en technologie en computeromgevingen bijwerken en ondertussen de strategische bedrijfsdoelstellingen in het vizier houden. Voor managers is het belangrijk om de compliance te waarborgen, voor beveiligings-/wettelijke audits te slagen, risico s te beperken, snel op interne en externe klanten te kunnen reageren en een totaalbeeld van de hele organisatie te hebben in een logisch en gebruiksvriendelijk systeem. Hoewel de IT- en zakelijke behoeften totaal anders lijken, is het in de context van Identity Management en Access Governance systemen niet mogelijk aan de eisen van de één te voldoen zonder ook de eisen van de ander te realiseren. Het is essentieel dat beide systemen samenwerken om de bedrijfs- en IT-doelstellingen te realiseren en zelfs te overstijgen. Het is niet zo dat Governance krachtig Identity Management overbodig maakt. Het is eerder een aanvulling op de Identity Management infrastructuur waarmee degenen die het meeste met de zakelijke behoeften te maken hebben daadwerkelijk van bedrijfssystemen kunnen profiteren, in plaats van hier afhankelijk van te zijn. Met andere woorden: door Identity Management en Access Governance systemen naadloos te integreren, wordt aan zowel de IT-eisen als de zakelijke eisen voldaan. Integratie en echte evolutie De waarde van bestaande investeringen Sommige nieuwe leveranciers in de IAG sector beweren dat nieuwe technologieën de toekomst zijn en dat oude oplossingen het beste kunnen worden afgedankt. Deze schone lei -aanpak is in het gunstigste geval prijzig en in het slechtste geval gewoonweg riskant. Het blijven gebruiken van bestaande apparatuur en technologie levert niet alleen meerwaarde op, maar ook een ander belangrijk voordeel: gebruikers kunnen al met de bestaande systemen overweg. Met de juiste IAG oplossing kunt u de technologieën die tot nu toe altijd goed voor u hebben gewerkt gewoon blijven gebruiken en toch profiteren van belangrijke nieuwe technologieën. Goede IAG oplossingen bieden support voor een breed scala van platformen, applicaties en technologieën. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat u uw huidige systemen kunt gebruiken als technologische basis waarop u de nieuwste technologieën kunt implementeren. Ook bent u er zo van verzekerd dat u klaar bent voor toekomstige ontwikkelingen. De toekomst Uw bedrijf moet een robuuste toekomstvisie ontwikkelen en bepalen welke koers het wil inslaan. Het IAG systeem van uw organisatie is een belangrijk onderdeel van deze toekomst. Als u overweegt andere organisaties over te nemen (of als u denkt dat uw eigen organisatie mogelijk wordt overgenomen), weet u nu al dat u systemen nodig hebt die voor nieuwe en afwijkende technologieën kunnen worden gebruikt. Zelfs als fusies en overnames geen deel van uw toekomstplannen uitmaken, hebt u dergelijke systemen nodig. De moderne technologieën van nu zijn per slot van rekening de oude technologieën van morgen. En naarmate technologieën verouderd raken, is het beter hierop voort te bouwen dan deze te vervangen. Zorg er dus voor dat u in de toekomst beschikt over krachtige integratiefuncties die het mogelijk maken bestaande systemen probleemloos te gebruiken naast nieuwe en opkomende technologieën (waaronder nieuwe platformen en computeromgevingen). Belangrijke elementen van effectieve IAG oplossingen De volgende productkenmerken zijn essentieel voor een goede IAG oplossing: Volledige integratie tussen Identity Management en Access Governance systemen: zorg ervoor dat het Governance systeem dat u selecteert niet zomaar compatibel is met uw Identity & Access Management systeem en dat het meer kan dan hier simpelweg mee samenwerken. Om succes te verzekeren is echt naadloze integratie tussen krachtige oplossingen in beide categorieën vereist. Gebruiksgemak: een eenvoudige en gebruikersvriendelijke interface is essentieel, vooral voor de zakelijke gebruikers die verantwoordelijk zijn voor Access Governance. Kies voor een dashboardinterface waarmee managers in één oogopslag een overzicht van de gehele IAG omgeving kunnen zien en eenvoudig naar gedetailleerde gebruikersprofielen met de rollen en rechten van elke gebruiker kunnen doorklikken. Deze mogelijkheden helpen gebruikers snel en moeiteloos aan het nieuwe systeem te wennen en compliancedoelstellingen te realiseren. 3

6 Beheer van accounts zonder eigenaar: hoewel het belangrijk is om snel de juiste toegang tot resources te verlenen, is het nog belangrijker om deze toegang weer in te trekken als medewerkers of leveranciers vertrekken. Zorg ervoor dat uw IAG oplossing beschikt over triggers die voorkomen dat accounts zonder eigenaar tot een potentieel bedrijfsrisico uitgroeien. Controle op ongewenste toename van rechten: bij sommige oplossingen is het zo dat medewerkers die worden overgeplaatst, promotie krijgen, lid van tijdelijke teams worden, etc. de toegangsrechten van eerdere projecten behouden. Effectieve IAG oplossingen houden echter toezicht op dergelijke ongewenste toename van de rechten en beheersen deze, waardoor wordt verzekerd dat gebruikers alleen de toegangsrechten hebben die ze momenteel nodig hebben. Betrouwbare fulfillment: hoe goed Governance systemen functioneren, is afhankelijk van de Identity Management systemen waarmee ze worden geïntegreerd. Zorg er dus voor dat beide systemen krachtig en gebruiksvriendelijk zijn en over uitgebreide integratiemogelijkheden beschikken. Support voor meerdere platformen: robuuste IAG systemen bieden support voor alle toonaangevende softwareapplicaties, databases, besturingssystemen, hardware en webserveromgevingen. Tools voor risicoanalyse en -beperking: het mag duidelijk zijn dat de mogelijkheid om risico s snel te identificeren en beperken een cruciaal aspect is van alle goede IAG oplossingen. Een leverancier selecteren Het selecteren van de juiste leverancier is al even belangrijk als het selecteren van de juiste systemen en tools. Stel uzelf de volgende vragen als u een leverancier selecteert: Reputatie: hoe goed staat de potentiële leverancier in de markt aangeschreven? Hoe tevreden zijn andere klanten met de support en services van de leverancier? Betracht als de reputatie van de potentiële leverancier twijfelachtig is of als de leverancier nog geen solide reputatie heeft opgebouwd extra voorzichtigheid tijdens het selectieproces. Toekomstvisie: wat is de visie van de potentiële leverancier? Loopt de leverancier de marktleider achterna of is de leverancier zelf de marktleider? Sluiten de doelstellingen en strategieën van de leverancier aan op die van u? Zoek naar een leverancier met een visie die bij die van uw organisatie past. Leiderschap en staat van dienst: wat heeft de potentiële leverancier in het verleden gepresteerd? Is de leverancier een innovator op de markten waarop deze actief is? Heeft de leverancier laten zien dat de IAG markt een belangrijk focusgebied is of lijkt IAG bijzaak te zijn? Leiderschap in het verleden biedt de beste garantie voor toekomstig succes. Aangetoonde prestaties: hoeveel knowhow hebben de engineers en ondersteunende medewerkers van de leverancier? Hebben de leveranciers op andere locaties met goed gevolg oplossingen geïmplementeerd die veel op die van u lijken? Ook hier geldt dat nagaan wat bestaande klanten van de prestaties van een leverancier vinden u kan helpen bepalen of de leverancier voor u de juiste keuze is. Nu Identity Management en Access Governance technologieën steeds meer naar elkaar toe groeien, is het des te belangrijker dat u voor de juiste producten van de juiste leveranciers kiest. Door middel van gepast onderzoek, een goede planning en selectie van de juiste partner kunt u ervoor zorgen dat de IAG oplossing van uw organisatie jarenlang aan alle eisen voldoet. 4

7 Over NetIQ NetIQ is een mondiale, in enterprise software gespecialiseerde IT-onderneming die klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Klanten en partners kiezen voor NetIQ om uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming op kosteneffectieve wijze op te lossen en om de complexiteit van dynamische, in hoge mate verspreide bedrijfsapplicaties te beheren. Onze portfolio omvat schaalbare en geautomatiseerde oplossingen voor Identity, Security & Governance en voor IT Operations Management waarmee organisaties computerservices in verschillende fysieke, virtuele en cloudcomputeromgevingen op veilige wijze kunnen leveren, meten en beheren. Deze oplossingen en onze praktische, klantgerichte benadering voor het oplossen van aanhoudende IT-uitdagingen zorgen ervoor dat organisaties in staat zijn om de kosten, de complexiteit en de risico s te verlagen. Ga voor meer informatie over onze bekroonde softwareoplossingen naar Mogelijk bevat dit document technische onnauwkeurigheden en druk- en schrijffouten. De hier verstrekte informatie wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Deze wijzigingen worden mogelijk verwerkt in nieuwe edities van dit document. NetIQ Corporation kan op elk moment verbeteringen of wijzigingen doorvoeren in de in dit document beschreven software. Copyright 2012 NetIQ Corporation en diens gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 562-DU DS ActiveAudit, ActiveView, Aegis, AppManager, Change Administrator, Change Guardian, Compliance Suite, het ontwerp van het kubuslogo, Directory and Resource Administrator, Directory Security Administrator, Domain Migration Administrator, Exchange Administrator, File Security Administrator, Group Policy Administrator, Group Policy Guardian, Group Policy Suite, IntelliPolicy, Knowledge Scripts, NetConnect, NetIQ, het NetIQ logo, PSAudit, PSDetect, PSPasswordManager, PSSecure, Secure Configuration Manager, Security Administration Suite, Security Manager, Server Consolidator, VigilEnt en Vivinet zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van NetIQ Corporation of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten. Alle overige bedrijfs- en productnamen worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden vermeld en zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve ondernemingen. EMEA Hoofdkantoor Raoul Wallenbergplein ND Alphen a.d. Rijn Nederland Tel: (+31) Voor een compleet overzicht van onze vestiginge in Europa of de rest van de wereld, ga naar: Volg ons: 5

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Organisaties over de gehele wereld realiseren zich om diverse redenen steeds meer het belang van disaster recovery. Met de twee

Nadere informatie

Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance

Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance WHITE PAPER Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance Er is maar één ding constant en dat is verandering. Tegenwoordig is deze uitdrukking sterker van toepassing dan ooit tevoren.

Nadere informatie

Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie

Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie Maak log management minder complex en krijg de beschikking over de actiegegevens die u nodig hebt om het

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden White paper File & Networking Services Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden Aan wie moet u uw bedrijfseigendommen toevertrouwen? Het mobiel toegang hebben tot en delen van bestanden

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE. Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld

MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE. Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING Business Suite 2 ENDPOINT BESCHERMING VORMT DE BASIS VAN CYBERBEVEILIGING BEHEER EN CONTROLE ZIJN DE SLEUTELS TOT EFFECTIEVE BESCHERMING Cyberaanvallen nemen in aantal en

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX LMS Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One vormt een ongeëvenaarde combinatie functionaliteiten voor

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

EASYGUARD ZORGELOOS MOBIEL COMPUTERGEBRUIK INNOVATIE BIEDEN VOOR DE ZAKELIJKE GEBRUIKER CONNECTIVITEIT BEVEILIGING

EASYGUARD ZORGELOOS MOBIEL COMPUTERGEBRUIK INNOVATIE BIEDEN VOOR DE ZAKELIJKE GEBRUIKER CONNECTIVITEIT BEVEILIGING BESCHERMING BEHEERSBAARHEID CONNECTIVITEIT BEVEILIGING INNOVATIE BIEDEN VOOR DE ZAKELIJKE GEBRUIKER Toshiba EasyGuard biedt de zakelijke gebruiker zorgeloos mobiel computergebruik met unieke voorzieningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT

ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT Achtergrondinformatie Dit onderzoek ging over de mogelijkheid om eindgebruikers in staat te stellen om hun eigen wachtwoorden te resetten en de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer De mobiele werknemer Zakelijk succes ligt letterlijk in de handen van uw werknemers, in de vorm van de IT die zij elke dag gebruiken. Als u uw medewerkers niet de oplossingen biedt die uw organisatie vooruit

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT Protection Service for Business WE LEVEN IN EEN MOBIELE WERELD WiFi Voetganger We maken tegenwoordig gebruik van meer apparaten via meer verbindingen dan ooit tevoren.

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

E-commerce keuzegids. Jouw hulp bij het kiezen van het juiste E-commerceplatform

E-commerce keuzegids. Jouw hulp bij het kiezen van het juiste E-commerceplatform E-commerce keuzegids Jouw hulp bij het kiezen van het juiste E-commerceplatform Voorwoord Jij staat op het punt om een keuze te maken uit een geschikt E-commerceplatform voor de online verkoop van jouw

Nadere informatie

Data en documenten beveiligen met Microsoft EMS

Data en documenten beveiligen met Microsoft EMS Data en documenten beveiligen met Microsoft EMS 4 2 2015 QS solutions 60 werknemers in Amersfoort, Keulen en Ho Chi Minh City Gold Partner van Microsoft Expertise Samenwerking & Communicatie CRM Identity

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie