Prestatie-analyse in een cloud-omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatie-analyse in een cloud-omgeving"

Transcriptie

1 Prestatie-analyse in een cloud-omgeving Glenn Decock Promotor: prof. dr. ir. Lieven Eeckhout Begeleiders: Stijn Polfliet, Frederick Ryckbosch Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Van Campenhout Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

2 VOORWOORD ii Voorwoord Nu mijn thesis geschreven is, zo komt er ook een einde aan mijn studies. Na zes jaar ingenieursstudies, verdeeld over een vierjarige opleiding tot industrieel ingenieur en een twee jarige masteropleiding tot burgerlijk ingenieur, is het goed geweest. Het is een periode waar ik enorm veel heb geleerd en dit met vallen en opstaan. Het was niet altijd makkelijk maar moeilijk gaat ook. Vele nachtjes doorwerken, afgewisseld met nachten waarin er werd gefeest. Het was het allemaal waard. Deze thesis is dan ook niet zo maar tot stand gekomen. Graag had ik dan ook nog een aantal mensen bedankt: ˆ In de eerste plaats mijn ouders. Zonder hun jarenlange steun zowel op mentaal vlak, toen het iets moeilijker ging, als ook op financieel vlak was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ik liet dit misschien niet altijd even hard blijken en daarom via deze weg, bedankt! ˆ Graag had ik ook mijn promotor prof. dr. ir. Lieven Eeckhout en mijn dagelijkse begeleiders dr. ir. Stijn Polfliet en dr. ir. Frederick Ryckbosch bedankt voor de schat aan informatie die ze me bijgebracht hebben. Hun interesse in het onderwerp en de resultaten zorgde telkens voor een boost op de momenten waar nodig. Graag zou ik nog een pak andere mensen bedanken. Ze allemaal bij naam vermelden is onmogelijk maar ze niet bedanken voor hun steun en toeverlaat is ongehoord. Bedankt allemaal. Glenn Decock, juni 2013

3 TOELATING TOT BRUIKLEEN iii Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. The author gives permission to make this master dissertation available for consultation and to copy parts of this master dissertation for personal use. In the case of any other use, the limitations of the copyright have to be respected, in particular with regard to the obligation to state expressly the source when quoting results from this master dissertation. Glenn Decock, juni 2013

4 Prestatie-analyse in een cloud-omgeving door Glenn Decock Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen: optie Informatie- en Communicatietechnologie Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. L. Eeckhout Scriptiebegeleiders: Dr.Ir. S. Polfliet, Dr. Ir. F. Ryckbosch Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J. Van Campenhout Samenvatting Het gebruik van cloud-omgevingen is een hot topic. Een aantal bedrijven maken er al gebruik van of evalueren/bekijken het gegeven om de overstap te maken. Wat vele bedrijven niet weten is wat ze moeten verwachten van deze cloud. De prestaties van instanties/virtuele machines in de cloud worden vaak in nietszeggende abstracte eenheden uitgedrukt. In deze thesis wordt er onderzoek verricht naar de prestatie en prestatievariatie van enkele instantietypes binnen de Amazon Elastic Compute Cloud. Via verschillende benchmarks en een Web 2.0 applicatie zal dit onderzocht worden. Resultaten tonen aan dat de prestatievariatie varieert van 10 tot meer dan 50 procent. Om deze te neutraliseren zal er via een simulator kostbesparingsstrategieën ontwikkeld worden. Deze verhogen de verkregen prestatie en dit tegen een lagere globale kost. Trefwoorden Cloud computing, prestatie-analyse, Amazon Elastic Compute Cloud, virtuele machine

5 Performance analysis in a cloud environment Glenn Decock Supervisor(s): Lieven Eeckhout, Stijn Polfliet, Frederick Ryckbosch Abstract This article tries to develop an understanding of the Amazon Elastic Compute Cloud. The subject of the research conducted on this cloud is performance variation. By benchmarking a lot of instances, data will be collected and will be analysed to find this performance variation. Based on this data a simulator is constructed to develop strategies which will tackle the performance variations problems. By using a Web 2.0 application in the cloud, the influence of performance variation on a real application is tested. Keywords Performance analysis, Amazon Elastic Compute Cloud, variation, web 2.0 case study I. INTRODUCTION THE cloud and cloud computing is a hype in the IT nowadays. A lot of big suppliers of cloud services are already widely know by the public. Amazon is the biggest player in public clouds. It delivers the Amazon Elastic Compute Cloud also know as EC2 to the public. While Amazon is one of the biggest, a lot of questions still exist around the cloud and Amazon isn t helping their users at all by using an abstract performance measurement for the instances it delivers. The biggest problem of the cloud comes with the virtualization of the hardware. Suppliers like Amazon promise a certain performance that depends on the instance you as an user hire but the question is whether this performance is equal to the one Amazon promised. Is it possible that there is some variation on this performance and what are the causes of this, if variation exists. These questions are very important for a lot of companies that are willing to make the step towards the cloud. In this extended abstract, these problems have been examined properly and strategies to tackle performance variation will be proposed. Together with all this, a Web 2.0 case study was made to examine the impact of performance variation on a real web application. II. PERFORMANCE ANALYSIS The performance analysis of the Amazon cloud was conducted with benchmarks like DaCapo [1] en UnixBench [2]. A result of 30 UnixBench benchmark scores of 30 different Amazon M1 Large instances can be found in Figure 1. This figure shows two different graphs. One is the score of the benchmark when one process was used, the other is the score when two processes where used. This figure clearly shows that a performance variation exists between different instances of the same type. The difference between the best and the worst performance of an instance is 33 percent. This is caused by the underlying heterogeneous hardware that is used in the Amazon data centers [3], [4]. III. STRATEGIES TO TACKLE PERFORMANCE VARIATION The fact that a performance variation exists can no longer be denied. The above results are clear and strategies to tackle this Fig. 1. UnixBench benchmark score of 30 Amazon M1 Large instances. are necessary. By writing a simulator based upon results that where collected during the performance analysis, it is possible to develop dynamic strategies, test them and compare them without paying anything. The simulator is developed based upon the data of Figure 2. This data was collected during the first performance analysis period ranging from September to December It consist of DaCapo H2 run times of the benchmark that was executed on about 300 different Amazon M1 Small instances. The simulator consists of two major parts. The first part comprises of the optimal cost and the static cost. The optimal cost is the lowest possible cost that is possible based upon the input parameters. These parameters are the number of virtual machines, the amount of workload that needs to be executed in hours, a start-up cost, a boundary that determines what is a good virtual machine and what is bad and a cost per hour for a certain virtual machine type. The optimal cost is calculated as if there was no performance variation, the amount of machines needed multiplied by the workload where the start-up cost has already been added to multiplied by the cost per hour. On the other hand, the static cost is calculated based upon the cumulative distribution. An amount of random points are chosen from this cumulative distribution. The number is based upon the input parameter which is determined by the amount of virtual machines that was needed. These random points correspond to run times of an H2 DaCapo benchmark and these are selected as the execution time. Base upon the difference in percentage between the boundary parameter and this execution time, the variation is determined and the workload in hours is adapted to this. This cost is again the amount of machines needed multiplied by the workload (recalculated workload) where the start-up cost has already been added to multiplied by the cost per hour. The second part comprises the three optimization strategies. These are described in the following subsections. A. The multiply strategy The multiply strategy is a strategy that demands an extra parameter. The multiply factor. This multiply factor multiplies the

6 Fig. 2. Cumulative distribution of the DaCapo H2 results executed on Amazon M1 Small instances. Fig. 3. The results of a cost simulation. amount of virtual machines that was originally demanded. For example if the demand was 10 machines and the multiply factor is 2, 20 machines will be allocated. The 10 machines that where originally demanded and an extra 10. This is because the static cost that was discussed above is calculated based upon the original set of parameters and this machine set is the basis for al the strategies that are developed and tested. After less then one hour of processing workload on all the machines, an evaluation of all the machines is made based upon the boundary parameter and the current execution time. The best machines, for an amount of machines originally needed, are kept and will execute the remainder of the workload. The other machines will be terminated. When using the example, from 20 machines, the best 10 well be kept and the other 10 will be terminated. B. The good versus bad strategy In the good versus bad strategy, the initial amount of machines allocated based upon the parameter and used to calculate the static cost are examined every hour of the workload. Every hour a decision is made based upon the boundary parameter and the execution time (random point of the cumulative distribution) if a machine is good or bad. If it is good it is preserved, if the instance is bad it is terminated and another random point of the cumulative distribution is used. The goal of this strategy is to have all good machines that satisfy the boundary parameter, as fast as possible, taking into account that the examination takes place only once per hour. C. The random strategy The random strategy is really a random one. An amount of random machines are terminated after a certain period and new machines are started (in the simulation new random points are chosen from the cumulative distribution). This strategy is developed to have a strategy that does not take foreknowledge into account and to see the impact of this. IV. SIMULATION AND RESULTS The simulation of which the results are shown in Figure 3, went as follows. An amount of 10 machines with a workload of 10 hours per machine was simulated. A start-up and stop down cost of 15 percent of an hour, nine minutes, was chosen. The price of the Amazon M1 Small instance type was at this moment (May 2013) $ per hour, per instance. This gives an optimal cost of $ The results clearly show that with a good strategy (e.g. the multiply strategy) a lot of money can be saved compared to the static cost. The random strategy does not satisfy the aim because the cost when using this strategy is too high. V. WEB 2.0 CASE STUDY Olio is a Web 2.0 benchmark application which makes it possible to conduct a Web 2.0 benchmark in the cloud. A client machine generates a certain load against a pool of web servers. These web servers conduct their SQL queries against a database and pictures and other static content was put on a separate file storage server. The web servers are Amazon M1 Large instances and the hardware composition of the five web servers that where used can be found in Table I. Server CPU Introduction 1 Intel(R) Xeon(R) CPU E Q Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 Q Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 Q Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 Q Intel(R) Xeon(R) CPU E Q1 12 TABLE I HARDWARE OF THE FIVE WEB SERVERS. The results of the web servers latency times of the tagged event service of the Olio web benchmark application can be found in Figure 4. These results clearly show the impact of the performance variation caused by the hardware. Web servers one and five clearly have higher latency times then servers two, three and four. Depending on the service level agreement that could be offered to customers, this can be come a problem. Normally, high latency times are temporary but with these web servers, the latency times will be consistently high! VI. CONCLUSION The performance analysis shows that a lot of variation in performance exists within a single instance type in the Amazon cloud. This variation, caused by the underlying hardware, can

7 Fig. 4. The latency times of the five web servers. have striking consequences. The results of the Web 2.0 case study illustrate this clearly. By developing strategies which can tackle this problem, a solution is provided to solve partially the problem. By choosing the good instances accurately and terminating the bad ones based upon know information, a higher performance can be achieved together with a cost reduction in the long run. Savings up to eight percent can be achieved with the multiply strategy and up to six percent with the good versus bad strategy. These savings are in comparison to the random static cost. As hardware heterogeneity is a problem that will always exists in data centres, performance variation in the cloud will be too. A good strategy can provide a partial solution but the message remains to be careful when using the cloud. REFERENCES [1] Stephen M. Blackburn, Robin Garner, Chris Hoffmann, Asjad M. Khang, Kathryn S. McKinley, Rotem Bentzur, Amer Diwan, Daniel Feinberg, Daniel Frampton, Samuel Z. Guyer, Martin Hirzel, Antony Hosking, Maria Jump, Han Lee, J. Eliot B. Moss, Aashish Phansalkar, Darko Stefanović, Thomas VanDrunen, Daniel von Dincklage, and Ben Wiedermann, The dacapo benchmarks: java benchmarking development and analysis, SIG- PLAN Not., vol. 41, no. 10, pp , Oct [2] UnixBench, https://code.google.com/p/byte-unixbench/, april [3] Benjamin Farley, Ari Juels, Venkatanathan Varadarajan, Thomas Ristenpart, Kevin D. Bowers, and Michael M. Swift, More for your money: exploiting performance heterogeneity in public clouds, in Proceedings of the Third ACM Symposium on Cloud Computing, New York, NY, USA, 2012, SoCC 12, pp. 20:1 20:14, ACM. [4] Zhonghong Ou, Hao Zhuang, Jukka K. Nurminen, Antti Ylä-Jääski, and Pan Hui, Exploiting hardware heterogeneity within the same instance type of amazon ec2, in Proceedings of the 4th USENIX conference on Hot Topics in Cloud Ccomputing, Berkeley, CA, USA, 2012, HotCloud 12, pp. 4 4, USENIX Association.

8 INHOUDSOPGAVE viii Inhoudsopgave Voorwoord Toelating tot bruikleen Overzicht Extended abstract Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen ii iii iv v viii xi 1 Inleiding Motivatie Uitdaging Thesis opbouw Cloud computing Inleiding Cloud computing Het cloud computing model Essentiële kenmerken Servicemodel Implementatiemodel Amazon Web Services Amazon Elastic Compute Cloud Virtualisatie Andere Amazon Elastic Compute Cloud gebruikersmodel Instantietypes Elastic Compute Unit Aanverwant werk

9 INHOUDSOPGAVE ix 3 Raamwerk prestatie-analyse Inleiding Java raamwerk Amazon AMI Benchmarking De DaCapo benchmark suite UnixBench benchmark Scripts Linux Shell script Python script Resultaten prestatie-analyse Inleiding Amazon micro instantie Basisprestatie Amazon small instantie Prestatiebeeld over een volledige dag Homogeen datacenter Amazon large instantie Prestatievariatie oorzaken Verificatie van de ECU eenheid Kostsimulatie Inleiding Cumulatieve distributie Invalshoek De optimale kost De doe-niks kost Kostbesparingsstrategieën Vermenigvuldigingsstrategie Goed-versus-slecht-strategie Random afsluit strategie De praktijk Simulatieresultaten Kleine werklast Grote werklast Web 2.0 casestudie Inleiding Web Cloudstone Opzet Oude homogene hardware Heterogene hardware

10 INHOUDSOPGAVE x 6.6 Nieuwe homogene hardware Besluit Realisaties Toekomstperspectief

11 GEBRUIKTE AFKORTINGEN xi Gebruikte afkortingen NIST ECU RISC SVG IDE XSL-FO PDF JDBC HTML XML SOAP SSH HPC GPU CUDA GPGPU SSD CSV API EBS SCP DNS IP National Institute of Standards and Technology Elastic Compute Unit Reduced Instruction Set Computer Scalable Vector Graphics Integrated Development Environment Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects Portable Document Format Java DataBase Connectivity HyperText Markup Language Extensible Markup Language Simple Object Access Protocol Secure Shell High Performance Computing Graphics Processing Units Compute Unified Device Architecture General-Purpose computing on Graphics Processing Units Solid State Drive Comma-Separated Values Application Programming Interface Amazon Elastic Block Store Secure Copy Protocol Domain Name System Internet Protocol

12 GEBRUIKTE AFKORTINGEN xii PHP SQL GiB MiB GB MB TB SSD TCP UDP SDK AMI PHP Hypertext Preprocessor Structured Query Language Gibibyte (2 30 bytes) Mebibyte (2 20 bytes) Gigabyte (10 9 bytes) Megabyte (10 6 bytes) Terabyte (10 12 bytes) Solid-State Drive Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Software Development Kit Amazon Machine Images

13 INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 Inleiding A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein 1.1 Motivatie De cloud en cloud computing zijn buzzwords die gebruikt worden voor zowat alles dat verbonden is met Internet. Velen maken er zelfs al gebruik van zonder er echt bewust van te zijn. Applicaties zoals webmail van Hotmail en de bestandsdienst Dropbox zijn maar enkele voorbeelden. Tegenwoordig wordt het woord en de technologie voor zowat alles gebruikt. De populariteit stijgt gestaag maar is het een coup d état of eerder een lege doos? Om hier verder te kunnen op ingegaan is het belangrijk te begrijpen dat de cloud en cloud computing eigenlijk zo nieuw niet zijn, zoals beschreven door James Bond, een technologie expert van Hewlett Packard Enterprise Systems [1]. Het basis concept waar de cloud op gebaseerd is, is het mainframe. Voor de toekomstige ingenieurs in de IT industrie is het concept mainframe wel gekend maar velen zijn er nog nooit mee in aanraking gekomen. Oudere ingenieurs daarentegen zullen dit fenomeen wel nog goed kennen. Het was een centraal computerplatform dat alle computerresources bevat en waar gebruikers op aangesloten zijn via terminals. Een dergelijke terminal was niks anders dan een toetsenbord en een scherm waar de gebruiker commando s kon ingegeven en deze werden dan uitgevoerd op het mainframe platform. Indien het concept, volgens James Bond, van het mainframe vervangen wordt door de cloud en de terminals door de gebruikers die interageren met de cloud kan er ingezien worden dat de gedachte achter de cloud toch niet zo een nieuw gegeven is. Daarentegen bestaan mainframes nog steeds en worden ze nog altijd gebruikt. Getuige daarvan is de lijst aan vacatures die

14 1.1 Motivatie 2 beschikbaar zijn op verschillende jobsites. Samen met de cloud en cloud computing kwam virtualisatie. Dit is toch wat iedereen denkt maar virtualisatie is al meerdere tientallen jaren [2] een gekende technologie en werd veelvuldig gebruikt op de mainframes uit de jaren 80. De inhoud van het begrip is niet veranderd. De technologie zorgt ervoor dat er meerdere besturingssystemen met verschillende gebruikers gelijktijdig lopen op eenzelfde hardwareplatform, zoals bijvoorbeeld een server. De details van deze technologie zullen later besproken worden. In de jaren 80 kwam er een verschuiving in de IT-industrie die zich vooral doorzette in de jaren 90 en Gedistribueerde systemen maakten een opmars waarbij er een verzameling aan losse servers in een datacenter werd geplaatst en waarop dan specifieke alleenstaande software werd geïnstalleerd. Zo had elk bedrijf een specifieke server voor samen met een webserver,... Het probleem hierbij was dat er een enorme ruimte nodig was om al deze servers te plaatsen en dat servers verspreid raakten over meerdere datacenters waardoor er specifieke maatregelen getroffen moesten worden voor beveiliging en dergelijke. Het gebruik van deze gedistribueerde servers werd mogelijk gemaakt door de snelgroeiende computertechnologie en miniaturisatie van die tijd. Deze snelgroeiende markt en technologie had ook een keerzijde. Door de steeds stijgende capaciteit van de servers was er ook een enorme groei aan weggegooide resources. Ten eerste door inactiviteit maar vooral door het feit dat de toenmalige servers zo gedimensioneerd werden dat ze in alle omstandigheden voldoende capaciteit of overschot hadden om toekomstige groei of gebruik op te vangen. Deze verspilling van resources leidde tot een enorme stijging van de kosten voor de bedrijven. Het management van de verschillende servers over verschillende datacenters zorgde op zijn beurt voor een complex gegeven dat zich dan ook weerspiegelde in de kosten. Het gebruik van zoveel verschillende servers zorgde er ook voor dat de datacenters steeds meer servers per rack gingen plaatsen waardoor er stroomproblemen ontstonden. Een oplossing om de groeiende nood aan servers op te vangen was echt nodig. Algemeen wordt aanvaard dat de geschiedenis zich vaak herhaalt en dit is niet anders in de IT-industrie. Met het introduceren van de cloud en cloud computing stapte men af van het gedistribueerde gegeven, werd er overgestapt naar een centraal gegeven en werd virtualisatie terug van onder het stof gehaald. Specifieke datacenters werden ontwikkeld. Deze datacenters zijn voorzien van benodigdheden zoals snelle internetconnecties en andere aspecten en ze worden volgestouwd met servers waar nu via de virtualisatietechniek tientallen servers op draaien daar waar er vroeger maar één op draaide. Samen met een maatschappij waarin er steeds meer bedrijven hun IT-infrastructuur zelf niet meer willen beheren door de complexiteit en de nood aan snelle internetverbindingen die vaak niet aanwezig zijn vormt dit het ideale klimaat voor de cloud.

15 1.1 Motivatie 3 Een coup d état? Engineeringnet schreef hier recent nog een artikel over [3]. Daar waar bedrijven vroeger hun computercapaciteit perfect moesten dimensioneren biedt de cloud de ultieme oplossing. De cloud bevat immers onbeperkte opslagcapaciteit die tot iedere werknemer zijner beschikking staat, waar dan ook ter wereld, en dit op elk uur van de dag. Samen met de onuitputtelijke hoeveelheid rekenkracht die aanspreekbaar is lijkt dit de oplossing voor alle problemen. Niks is minder waar. De cloud staat nog steeds in zijn kinderschoenen. Samen met het introduceren van dit gegeven doken er namelijk nieuwe problemen op. Sommige bedrijven plaatsen data in de cloud maar verwachten dat deze dan ook 24/7 beschikbaar is maar cloud-leveranciers kunnen dit niet altijd garanderen [4]. Andere bedrijven durven geen data in de cloud plaatsen omdat deze niet zeker meer zijn over de beveiliging van de gebruikte cloud-omgeving. Maar de technologie biedt ook vele voordelen, vooral richting applicatieontwikkelaars. Waar applicaties die in een beginfase verkeren weinig tot geen werklast te verduren krijgen, kan dit snel evolueren naar een enorme werklast in de toekomst. Via de schaalbaarheid die mogelijk gemaakt wordt door de virtualisatietechnieken in de cloud moeten de applicatieontwikkelaars de werklast niet echt meer inschatten. De gebruikte computerresources kunnen immers, indien deze dienst geleverd wordt door de leverancier, automatisch meeschalen met de te verwerken werklast. Een ander probleem dat bestaat bij gebruik van de cloud is dat de cloud veel te snel te populair is geworden waardoor velen er gebruik van willen maken maar weinigen de expertise hebben. Verder in dit werk zal immers duidelijk worden dat de gehuurde capaciteit bij cloud-leveranciers niet altijd is wat het zou moeten zijn en dat de gebruiker van de diensten eigenlijk te veel betaalt voor wat hij krijgt indien er geen specifieke voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Maar is de cloud en cloud computing dan een lege doos aan het worden? Dat zeker niet. In een maatschappij die in een economische crisis verkeert en een wereld die stilaan de gevolgen begint te voelen van de klimaatwijziging past de cloud perfect. In de eerste plaats doordat er veel minder computerresources verspild worden. Dit komt de gebruiker goed uit want deze zal minder betalen daar hij enkel betaalt voor wat hij werkelijk verbruikt. De niet gebruikte resources op hun beurt kunnen dan gebruikt worden door andere gebruikers. In de tweede plaats omdat de cloud efficiënter gebruik maakt van energie. Aangezien vroeger maar één softwarepakket werd uitgevoerd op een server zal er in de cloud meerdere besturingssystemen onder de vorm van virtuele machines inwerken op één server. Voor eenzelfde energieverbruik wordt er dus meer prestatie geleverd. Dit fenomeen kan alleen maar positief aanvaard worden.

16 1.2 Uitdaging 4 De huidige markt van cloud-leveranciers wordt gedomineerd door een aantal grote spelers zoals Amazon [5], Rackspace [6], Windows Azure [7] en Google App Engine [8]. Dit zijn zeker geen nobele onbekenden meer bij het grote publiek. In dit werk zal er dan ook gebruik gemaakt worden van een van deze spelers namelijk Amazon. Amazon biedt onder zijn Amazon Web Services namelijk de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) [9] aan. 1.2 Uitdaging Het is duidelijk dat de IT-industrie nog voor grote uitdagingen zal te komen staan met de cloud. Zoals reeds aangegeven is één ervan het opleiden van mensen tot experten of mensen voorzien van correcte onafhankelijke informatie rond de cloud en de werking ervan. Er zijn ook vele onduidelijkheden rond de beveiliging van de cloud en de bedrijfszekerheid. Ook zal het een uitdaging vormen om de exacte kostbesparing te bepalen indien er gebruik gemaakt wordt van de cloud want vaak is het nu zo dat er geen exacte opmetingen gemaakt worden van het huidige verbruik terwijl dit in de cloud een exacte afmeting is van wat er wordt verbruikt. Een andere onduidelijkheid bestaat erin hoe applicaties omgezet moeten worden naar cloud toepassingen. Voor vele bedrijven zal de uitdaging erin bestaan om een soort tussenoplossing uit te werken waarin ze deels gebruik maken van de eigen infrastructuur en deels van de cloud-infrastructuur voordat ze volledig kunnen overstappen. En wat dan met de data lock-in, wat met de geleverde prestaties binnen de cloud en hoe verhouden die zich tot hedendaagse servers,... Het is duidelijk dat er nog veel vraagtekens zijn. Indien er specifiek gekeken wordt naar de Amazon cloud dan is het niet duidelijk wat de typische prestatie van een bepaalde instantie die wordt aangeboden nu juist is. Dit gegeven wordt dan nog eens versterkt doordat Amazon gebruik maakt van een abstracte eenheid voor de prestatie. Het bepalen en visualiseren van deze prestatie zal dan ook de eerste echt uitdaging worden in deze scriptie. Op basis van deze resultaten zal het dan mogelijk zijn om een basisprestatie te bepalen en kan er gekeken worden of er prestatievariaties optreden binnen een bepaalde instantiefamilie. Indien zo n prestatievariaties zouden optreden zal er getracht worden de oorzaken te bepalen. Eenmaal de oorzaken gekend zijn kan er op basis van deze kennis getracht worden om oplossingen te ontwikkelen die de prestaties zo hoog mogelijk proberen te krijgen tegen een zo laag mogelijke globale kost. Om de invloed van de ontdekte prestatievariaties, als deze al optreden, beter te kunnen begrijpen zal er een webapplicatie in de cloud geplaatst worden met een 3-tierarchitectuur. Deze IT-architectuur bestaat uit een presentatielaag, businesslogicalaag en een datalaag. Dit betekent dat een client, de presentatielaag, een verzameling van webservers aan-

17 1.3 Thesis opbouw 5 spreekt, de businesslogicalaag, die op hun beurt de databanken aanspreken, de datalaag. Deze verschillende lagen draaien elk op aparte servers. Vandaar de 3-tierarchitectuur omdat er drie lagen van servers ontstaan. Op basis van deze opstelling in de cloud zal het mogelijk worden om per webserver de antwoordtijden van de verschillende aanvragen te bepalen en deze onderling te vergelijken in de hoop zo te kunnen aantonen dat prestatievariatie van instanties binnen de cloud invloed heeft op de uitvoering van echte applicaties binnen deze cloud. 1.3 Thesis opbouw Dit eerste hoofdstuk gaf een algemene inleiding van deze thesis. Meer achtergrond informatie rond cloud computing en de Amazon Elastic Compute Cloud, dat een onderdeel is van de Amazon Web Services, is terug te vinden in Hoofdstuk 2. Op het einde van dit hoofdstuk worden er ook een aantal artikels beschreven die de nood schetsen voor dit werk. Het bevat ook recent gepubliceerd werk waarin reeds oorzaken van prestatievariatie en oplossingen beschreven worden. In Hoofdstuk 3 wordt het gebruikte raamwerk dat ontwikkeld werd om een prestatieanalyse van de Amazon cloud mogelijk te maken beschreven. In Hoofdstuk vier worden dan de resultaten van de verschillende experimenten die uitgevoerd werden in de Amazon cloud met dit raamwerk besproken. Uit deze resultaten zal blijken dat er veel prestatievariatie optreedt binnen deze cloud en logischer wijze zal er dan ook getracht worden om strategieën te ontwikkelen die een oplossing aanbieden om prestatievariatie te beperken. Deze strategieën zullen ontwikkeld worden met een simulator en deze worden beschreven in Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 volgt er een Web 2.0 casestudie waarin er opzoek gegaan wordt naar de impact van de verschillende problemen van de Amazon cloud op een echte webapplicatie. Specifiek wordt er gekeken hoe prestatievariatie binnen de Amazon cloud invloed heeft op de antwoordtijden van een echte applicatie. In het laatste hoofdstuk wordt dit onderzoekswerk afgesloten met een besluit waarin alle realisaties nog eens beschreven worden en waarin een toekomstperspectief opgesteld wordt.

18 CLOUD COMPUTING 6 Hoofdstuk 2 Cloud computing A pessimist sees only the dark side of the clouds, and mopes; a philosopher sees both sides, and shrugs; an optimist doesn t see the clouds at all - he s walking on them. Leonard Louis Levinson 2.1 Inleiding In het volgende hoofdstuk volgt een uiteenzetting van begrippen rond cloud computing en hun betekenis. Dit is een zeer handig gegeven daar deze begrippen universeel zijn en door zowat iedereen gebruikt worden binnen deze wereld. Verder volgt er een beschrijving van de Amazon Elastic Compute Cloud en aspecten die belangrijk zijn als er gesproken wordt over dit fenomeen. In het laatste stuk van dit hoofdstuk wordt het gerelateerde werk besproken. Zoals duidelijk zal worden werd reeds veel onderzoek verricht in de Amazon cloud. Maar eerst en vooral wordt er gestart met de definitie van wat cloud computing nu exact is. 2.2 Cloud computing De definitie voor het Cloud Computing model werd opgesteld door het National Institute of Standards and Technology (NIST). Dit instituut valt onder de bevoegdheid van de Amerikaanse overheid en heeft als doel om standaarden te ontwikkelen in de wetenschap zoals eenheden,... De definitie [10] luidt als volgt: cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om op een handige manier, op aanvraag, toegang te verkrijgen tot een gedeelde verzameling van configureerbare computerresources. Deze resources kunnen snel aangevraagd of vrijgegeven worden en dit met minimale interactie met de leverancier en met enig be-

19 2.3 Het cloud computing model 7 heersgemak. Wie echter vandaag rond zich heen kijkt weet dat er veel meer diensten beschikbaar gemaakt worden onder de term cloud en cloud computing dan diegene die beschreven worden met deze definitie. Deze trend is op dit moment wel aan het afvlakken, nu de hype stilaan bij iedereen bekend is. Omdat het belangrijk is om het begrip cloud computing beter te begrijpen en om Amazon in dit verhaal te kunnen kaderen zal er in het volgende deel dieper ingegaan worden op een aantal essentiële kenmerken van cloud computing, samen met nog een aantal modellen die automatisch gekoppeld kunnen worden aan dit begrip. 2.3 Het cloud computing model Het model, cloud computing, bestaat uit vijf essentiële kenmerken, drie servicemodellen en vier implementatiemodellen. Deze definities zijn van essentieel belang want ze zijn algemeen aanvaard en worden dan ook overal gebruikt als men spreekt over cloud computing Essentiële kenmerken Hieronder is een lijst van de essentiëlen kenmerken opgesomd waarin elk kenmerk op zijn beurt nog wat verder beschreven wordt. ˆ Zelfbediening, op aanvraag: Een gebruiker kan zonder enige vorm van menselijke interactie op een zelfstandige en automatische manier, computerresources, aanvragen en gebruiken. ˆ Breedbandige toegang tot het netwerk: De resources zijn allemaal te benaderen over Internet en dit door middel van standaard mechanismen zoals Secure Shell (SSH). Op deze manier is het mogelijke om de verzameling resources te benaderen gebruik makende van een heterogene infrastructuur (laptops, workstations, smartphones, tablets,...). ˆ Verzameling van resources: De resources die aangeboden worden door de leverancier zijn gebundeld opdat deze aanspreekbaar zouden zijn door meerder gebruikers. Afhankelijk van de noden van die gebruikers worden op een dynamisch manier, virtuele and fysieke resources toegewezen. Belangrijk is dat een gebruiker geen kennis heeft over de exacte locatie van de gebruikte resources maar dat er vaak de mogelijkheid bestaat om toch enige voeling te hebben over een locatie door op een hogere, abstracte laag, toch een locatie te definiëren (bv. een land waar het datacenter zich bevindt).

20 2.3 Het cloud computing model 8 ˆ Snel expanderen: De resources kunnen op een snelle, vaak automatische manier, uitbreiden of inkrimpen op basis van de noden van de applicatie/gebruiker. De gebruiker heeft het gevoel dat de hoeveelheid resources oneindig zijn en dat hij op elke gewenst moment, om het even welke hoeveelheid resources tot zijn beschikking heeft. ˆ Gemeten dienst: Leveranciers van cloud computing systemen voorzien in een automatisch, vaak op een abstracte basis, meetsysteem afgestemd op de aard van de diensten. Het basis idee van dit systeem is dat je enkel betaalt voor wat je werkelijk verbruikt. Het verbruik kan zowel gecontroleerd als beperkt worden en dit op een transparante, begrijpbare manier voor zowel de gebruiker als de leverancier van de resources Servicemodel Zoals reeds vermeld bestaat het cloud servicemodel uit drie verschillende modellen. Dit is ook terug te vinden in Figuur Door het algemeen succes van de cloud zijn er reeds vele varianten van deze servicemodellen beschikbaar maar algemeen gezien vormen de volgende drie de basis van allen. ˆ Cloud Software as a Service (SaaS): Het cloudmodel software as a service voorziet de gebruiker van software dat beschikbaar gesteld wordt in de cloud. De gebruikte cloud infrastructuur hiervoor is een collectie van zowel hardware en software die het mogelijk maakt om de vijf essentiële kenmerken van cloud computing tegemoet te komen. De applicaties zijn bereikbaar via talloze mogelijkheden zoals webbrowsers, mobiele applicaties,... Belangrijk hierbij is dat de software voor elke gebruiker dezelfde is op enkele gebruikersinstellingen na. Dit betekent dat de gebruiker geen invloed heeft op de gebruikte technologie, onderliggende software of gebruikte infrastructuur. Indien de gebruiker meer invloed wil uitoefenen op gebruikte software moet deze overstappen op het volgende servicemodel. ˆ Cloud Platform as a Service (PaaS): Het cloudmodel platform as a service biedt de gebruiker meer mogelijkheden aan dan de cloud software as a service. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een voorgeconfigureerd platform te gaan gebruiken dat aangeboden wordt door de leverancier, waarop de gebruiker dan zijn eigen applicaties kan gaan draaien. Op deze manier heeft de gebruiker de volledige controle over zijn of haar applicatie. Ook biedt dit platform de mogelijkheid om applicatie specifieke instellingen te maken aan het hostplatform. Indien de gebruiker 1 Bron: computing nl.svg

21 2.3 Het cloud computing model 9 Figuur 2.1: Overzicht van de cloud servicemodellen. meer inspraak wil, zoals de keuze van het gebruikte besturingssysteem of gebruikte infrastructuur of... zal deze moeten overstappen op het volgende servicemodel. ˆ Cloud Infrastructure as a Service (IaaS): Het cloudmodel infrastructure as a service biedt de gebruiker de hoogste graad van vrijheid. De gebruiker kiest de infrastructuurresources zoals opslag, netwerk en processorcapaciteit. Op deze infrastructuur kan dan indien gewenst een eigen gekozen besturingssysteem gedraaid worden met daarop eigen gekozen software waarop de verschillende applicaties dan draaien. Belangrijk is dat de gebruiker de onderliggende cloud infrastructuur zelf niet kan beheren en controleren. De gebruiker kan er enkel gebruik van maken Implementatiemodel Zoals reeds aangeven zijn er vier mogelijke implementatiemodellen beschikbaar voor een cloud infrastructuur. De publieke cloud, de private cloud, de community cloud en de gemengde of hybride cloud. Drie van deze vier zijn terug te vinden in Figuur 2.2.

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 HPC CLOUD INTRODUCTIE Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 Iets over jullie Doel van vandaag Introductie van het nieuwe HPC Cloud Kweken van een gezamelijk vocabulaire [S4R] Gelegenheid tot netwerken De hands-on

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten Welkom AGENDA 09.00 Verwelkoming 09.30 Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten 10.10 Hewlett Packard Enterprise: wordt hyperconverged the new normal? 10.45 Pauze 11.00 Waarom beschouwt

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

! Onze pakketten zijn te klein!!! Amsterdam, 9 jan 2014.! Iljitsch van Beijnum

! Onze pakketten zijn te klein!!! Amsterdam, 9 jan 2014.! Iljitsch van Beijnum ! Onze pakketten zijn te klein!!! Amsterdam, 9 jan 2014! Iljitsch van Beijnum ! Onze pakketten zijn te klein!!! Amsterdam, 9 jan 2014! Iljitsch van Beijnum Our packets are too small! ! Onze pakketten zijn

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Kosten factoren in Azure

Kosten factoren in Azure Kosten factoren in Azure Geopunt infrastructuur initieel Geopunt = kaartviewer + tileservices + website 2 Loadbalancers 5 VM s Gehost in extern datacenter 8 Tb storage 1 Gb bandbreedte Postgis db Geopunt

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$ HPC CLOUD INTRODUCTIE Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$ Iets over jullie Doel van vandaag Introductie van het nieuwe HPC Cloud Kweken van een gezamelijk vocabulaire [S4R] Gelegenheid tot netwerken De

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

CAD supersnel laten draaien

CAD supersnel laten draaien CAD supersnel laten draaien Tra sfor atie a de grafis he erkplek IT met impact PTC User Event Agenda Over ITON De grafische werkplek anno 2014 Wat zijn de voordelen Voor wie o der de otorkap, es hik are

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Virtuele machines Motivatie Interfaces Virtualisatie: inleiding

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Windows Azure in de praktijk

Windows Azure in de praktijk Windows Azure in de praktijk Eelco Koster IT Architect, Ordina eelco.koster@ordina.nl http://eelco.azurewebsites.net/ @eelco_zelf Agenda Wat is cloud Wat biedt Microsoft? Praktijk voorbeelden Wat is cloud?

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie