Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel)"

Transcriptie

1 GROEP ROESELARE (Stad, OCMW & Zorgbedrijf Roeselare) IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE: Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel) via: aanwervings- en promotieselectie

2 Informatie vacature Als ontwikkelaar business intelligence & analytics word je tewerkgesteld op de dienst Datamining van het OCMW Roeselare. De dienst datamining levert op vandaag zowel diensten voor het Zorgbedrijf als het OCMW Roeselare. Vanaf 2016 wordt er een sterke samenwerking opgezet tussen het OCMW en de Stad Roeselare. Het is dan ook in het licht van deze samenwerking dat er een dataminingpool wordt opgericht op groepsniveau, die diensten zal leveren aan het OCMW, het Zorgbedrijf en de Stad Roeselare (groep Roeselare). Meer info over de organisaties van Groep Roeselare vind je : en De dataminingpool zal opereren vanuit het OCMW Roeselare. Concreet zijn we op zoek naar zowel een junior als een senior profiel : Als junior ontwikkelaar business intelligence & analytics (inschaling B4-B5) beheers je databanktechnologieën (SQL) en wil je jezelf hierin verder versterken (on-the-job training). Je ontwikkelt rapporten die de operationele werking van de collega-diensten optimaliseert en vereenvoudigt. Je hebt ervaring in softwareontwikkeling en wil die kennis verder aanwenden om de bestaande databeheer toepassingen verder uit te bouwen en onderhouden (RAD-tool). Je werkt projectmatig, je hebt rechtstreeks contact met de (interne) klant en staat op termijn in voor het volledige traject van analyse over ontwikkeling, testing, implementatie tot oplevering en training. Je wordt hierin bijgestaan door je collega-dataminers. Je bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en je bent een teamplayer. Als senior ontwikkelaar business intelligence& analytics (inschaling A1a-A2a-A3a) beschik je daarenboven over een brede ervaring en kan je zelfstandig projecten dragen. Je behoudt steeds het overzicht en stelt proactief oplossingen voorop die toekomstgericht een uniforme, organisatiebrede invulling kunnen krijgen. Je stemt af met de betrokken business owners en legt zoveel mogelijk verbanden over business processen heen. Er is steeds een groeipad mogelijk van junior naar senior ontwikkelaar wanneer aan de verruimde functie-invulling wordt voldaan. Groep Roeselare 2

3 Functieprofielen (junior en senior) De verschillen tussen het junior en het senior-profiel zijn in het geel aangeduid. Junior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Junior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics B4-B5 I I. D O E L V A N D E F U N C T I E Analyseren van de organisatieprocessen, functioneel en technisch te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van operationele rapporten en databeheertools op maat van de (interne) klant. De informatiebehoefte van het management in kaart brengen opdat correcte rapportages kunnen ontwikkeld en aangeleverd worden aan de leden van het directieteam. Beheren, koppelen en verder uitbouwen van diverse datasets in de organisatie. I I I. P L A A T S I N D E O R G A N I S A T I E Rapporteert aan: Geeft leiding aan: financieel beheerder geen Groep Roeselare 3

4 I V. R E S U L T A A T S G E B I E D E N 1. Functioneel en technisch uitwerken van operationele rapportage- en databeheerinstrumenten om in te spelen op de operationele informatiebehoefte binnen de organisatie en zo de kwaliteit van de data te verbeteren Dit omvat onder meer de volgende taken: - omschrijven van de opdracht in concrete verwachtingen en doelstellingen - ontwerpen en ontwikkelen van rapportage-instrumenten of databeheertoepassingen - testen van de toepassingen - documenteren van de ontwikkelde toepassingen - implementeren van de toepassing en bijsturen waar nodig - opleiden van de gebruikers en bieden van gebruikersondersteuning - beheren van het verdere gebruik en doorvoeren van eventuele aanpassingen 2. Beheren en (verder) ontwikkelen van de beleidsrapportagetools en het verder uitbouwen en koppelen van de aanwezige datasets opdat de organisatiebrede opvolging en sturing voor het management verder geoptimaliseerd wordt Dit omvat onder meer de volgende taken: - in kaart brengen van de informatiebehoefte aan managementrapportage - adviseren van het management inzake databeheer, datakwaliteit en business intelligence - bestuderen van de haalbaarheid van de vraag naar bepaalde informatie onderzoeken of deze vraag intern of extern kan behandeld worden - analyseren en uittekenen van de processen binnen de organisatie (business process management) - proactief formuleren van verbetervoorstellen aan het managementteam 3. Beheren van datamodellen en bewaken van de kwaliteit van deze modellen, opdat de organisatie steeds kan rekenen op een performant databeheer. Dit omvat onder meer de volgende taken: - onderhouden en voorzien in aanpassingen bij wijzigingen in de systemen waaruit informatie wordt gehaald - automatiseren van interne controlesystemen - bewaken van de kwaliteit van de bestaande databeheer en rapportagesystemen Groep Roeselare 4

5 4. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende taken: - deelnemen aan het werkoverleg - delen van kennis en expertise in het bijzonder met het oog op de continuïteit van de dienstverlening - rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering van een project of evenement, - formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening - signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben 5. Verder optimaliseren van de praktische werkorganisatie van de pooldienst Datamining om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. Dit omvat onder meer volgende taken: - Ontwikkelingen documenteren, annoteren en delen om continuïteit binnen het team te kunnen garanderen. - De kwaliteit van het test- & releasemanagement helpen bewaken en verfijnen Groep Roeselare 5

6 V. C O M P E T E N T I E P R O F I E L Waardegebonden competenties: GEDRAGSCOMPETENTIES Samenwerking Professionaliteit Integriteit Engagement Klantgerichtheid niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen. niveau III: Gedraagt zich als een vertegenwoordiger van de organisatie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden. niveau II: Voelt zich betrokken en onderneemt actie om de zaken aan te pakken. niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. Functie-specifieke competenties: Organisatiebetrokkenheid niveau II: Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie. Probleemanalyse niveau II: Legt verbanden en ziet oorzaken. (analytisch denken) Creativiteit niveau II: Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen. Initiatief niveau II: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel). Resultaatgerichtheid niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken. Organiseren niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen. Groep Roeselare 6

7 Werking en werkmiddelen: VAKTECHNISCHE COMPETENTIES Niveau + omschrijving indien nodig Werking van de organisatie 2 2: kennis databanktechnologie en scripting (MS SQL, MySQL,...), kennis softwaredevelopment (RAD-tools, Java, webdevelopment,...) Werkmiddelen en -methodieken 1: kennis Reporting Tools (BIRT, SSRS,...), kennis ETLprocessen & scripting (Talend, SSIS,...), kennis open-source software (Linux, Tomcat, Eclipse,...), kennis bedrijfsprocessen Procedures en procesbeheer 3 Projectmatig werken 2 Kennis boekhouding is een extra 1 troef Wetgeving en regelgeving: Computer-vaardigheden: M.b.t. de organisatie 1 M.b.t. de functie 1 Algemene computervaardigheden 3 Tekstverwerking 2 Rekenbladen 3 Presentaties 1 Mailtoepassingen 2 Software eigen aan de functie 3 Databanken 3 Niveaus: 1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. Groep Roeselare 7

8 Senior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Senior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics A1a-A2a-A3a I I. D O E L V A N D E F U N C T I E Analyseren van de organisatieprocessen, functioneel en technisch te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van operationele rapporten en databeheertools op maat van de (interne) klant. De informatiebehoefte van het management in kaart brengen opdat correcte rapportages kunnen ontwikkeld en aangeleverd worden aan de leden van het directieteam. Beheren, koppelen en verder uitbouwen van diverse datasets in de organisatie. I I I. P L A A T S I N D E O R G A N I S A T I E Rapporteert aan: Geeft leiding aan: financieel beheerder geen Groep Roeselare 8

9 I V. R E S U L T A A T S G E B I E D E N 1. Functioneel en technisch uitwerken van operationele rapportage- en databeheerinstrumenten om in te spelen op de operationele informatiebehoefte binnen de organisatie en zo de kwaliteit van de data te verbeteren Dit omvat onder meer de volgende taken: - omschrijven van de opdracht in concrete verwachtingen en doelstellingen - ontwerpen en ontwikkelen van rapportage-instrumenten of databeheertoepassingen - testen van de toepassingen - documenteren van de ontwikkelde toepassingen - implementeren van de toepassing en bijsturen waar nodig - opleiden van de gebruikers en bieden van gebruikersondersteuning - beheren van het verdere gebruik en doorvoeren van eventuele aanpassingen 2. Beheren en (verder) ontwikkelen van de beleidsrapportagetools en het verder uitbouwen en koppelen van de aanwezige datasets opdat de organisatiebrede opvolging en sturing voor het management verder geoptimaliseerd wordt Dit omvat onder meer de volgende taken: - in kaart brengen van de informatiebehoefte aan managementrapportage - adviseren van het management inzake databeheer, datakwaliteit en business intelligence - bestuderen van de haalbaarheid van de vraag naar bepaalde informatie onderzoeken of deze vraag intern of extern kan behandeld worden - analyseren en uittekenen van de processen binnen de organisatie (business process management) - proactief formuleren van verbetervoorstellen aan het managementteam 3. Beheren van datamodellen en bewaken van de kwaliteit van deze modellen, opdat de organisatie steeds kan rekenen op een performant databeheer. Dit omvat onder meer de volgende taken: - onderhouden en voorzien in aanpassingen bij wijzigingen in de systemen waaruit informatie wordt gehaald - automatiseren van interne controlesystemen - bewaken van de kwaliteit van de bestaande databeheer en rapportagesystemen Groep Roeselare 9

10 4. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende taken: - deelnemen aan het werkoverleg - delen van kennis en expertise in het bijzonder met het oog op de continuïteit van de dienstverlening - rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering van een project of evenement, - formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening - signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben 5. Verder optimaliseren van de praktische werkorganisatie van de pooldienst Datamining om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. Dit omvat onder meer volgende taken: - Ontwikkelingen documenteren, annoteren en delen om continuïteit binnen het team te kunnen garanderen. - De kwaliteit van het test- & releasemanagement helpen bewaken en verfijnen 6. Coördineren van dienstoverschrijdende of complexe projecten opdat de projectgroep op een efficiënte en effectieve manier tewerk gaat. Dit omvat onder meer de volgende taken: - opmaak projectplan en voortgangsbewaking, periodieke rapportage aan de projectsponsor - projectvoorbereiding, project uitvoering en opvolging - op elkaar afstemmen van de verschillende belanghebbenden - opmaken en opvolgen van het budget - advies verlenen om te komen tot een gefundeerd, samenhangend budgetvoorstel Groep Roeselare 10

11 V. C O M P E T E N T I E P R O F I E L Waardegebonden competenties: GEDRAGSCOMPETENTIES Samenwerking Professionaliteit Integriteit Engagement Klantgerichtheid niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen. niveau III: Gedraagt zich als een vertegenwoordiger van de organisatie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden. niveau III: Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en voelt zich verantwoordelijk om nieuwe projecten te dragen. niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. Functie-specifieke competenties: Organisatiebetrokkenheid niveau II: Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie. Probleemanalyse niveau III: Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers. (analytisch denken) Creativiteit niveau II: Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen. Initiatief niveau III: Neemt initiatieven die aantonen dat hij anticipeert op gebeurtenissen (proactief). Resultaatgerichtheid niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken. Organiseren niveau III: Legt acties en werkwijzen vast in procedures. Groep Roeselare 11

12 Werking en werkmiddelen: VAKTECHNISCHE COMPETENTIES Niveau + omschrijving indien nodig Werking van de organisatie 2 3: kennis databanktechnologie en scripting (MS SQL, MySQL,...), kennis softwaredevelopment (RAD-tools, Java, webdevelopment,...) Werkmiddelen en -methodieken 2: kennis Reporting Tools (BIRT, SSRS,...), kennis ETLprocessen & scripting (Talend, SSIS,...), kennis bedrijfsprocessen 1: kennis open-source software (Linux, Tomcat, Eclipse,...) Procedures en procesbeheer 3 Projectmatig werken 2 Kennis boekhouding is een extra 1 troef Wetgeving en regelgeving: Computer-vaardigheden: M.b.t. de organisatie 1 M.b.t. de functie 1 Algemene computervaardigheden 3 Tekstverwerking 2 Rekenbladen 3 Presentaties 1 Mailtoepassingen 2 Software eigen aan de functie 3 Databanken 3 Niveaus: 1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. Meer info omtrent de functie kun je bekomen bij je toekomstige collega ontwikkelaars Benny Meyns, 051 / , Franky Stubbe, 051 / , Groep Roeselare 12

13 Toelatingsvoorwaarden Aanwervingsvoorwaarden junior : minimaal 6 maand relevante en gerichte ervaring senior : minimaal 5 jaar relevante en gerichte ervaring Promotievoorwaarden een medewerker van het OCMW Roeselare, Zorgbedrijf Roeselare of Stad Roeselare met een statutaire aanstelling of een contract van onbepaalde duur in het verleden reeds geslaagd voor een reguliere of promotieselectie medisch geschikt gunstig geëvalueerd tijdens de laatste evaluatieperiode junior : minimaal 6 maand relevante en gerichte ervaring senior : minimaal 2 jaar relevante en gerichte ervaring Groep Roeselare 13

14 Aanbod Soort Overeenkomst Een voltijdse contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (!) een voltijdse tewerkstelling behelst 38 uren per week Verloning Loonschaal : B4 B5 of A1a A2a-A3a : Afhankelijk van aanstelling als junior of senior word je ingeschaald op B4-B5 niveau of A1a-A2a-A3a niveau Zie loonschalen voor de bruto verloning Meerekenbare anciënniteit Extralegale voordelen: Verlofstelsel Werfreserve Alle relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit (zowel geldelijke als schaalanciënniteit) Maaltijdcheques: 5 Personeelsrestaurant Gratis openbaar vervoer en fietspremie Hospitalisatieverzekering 26 dagen + 11 wettelijke feestdagen Eventueel aangevuld met bijkomende dienstvrijstelling (+ 5 dagen vanaf de leeftijd van 52 jaar tot +20 dagen aan de leeftijd van 58 jaar) Er wordt voor beide profielen een werfreserve van 1 jaar aangelegd Groep Roeselare 14

15 Loonschalen Loonschaal Junior Groep Roeselare 15

16 Loonschaal Senior Groep Roeselare 16

17 Selectieprogramma Preselectie: Aan de hand van CV en motivatiebrief. De screening zal gebeuren adhv volgende criteria : Kennis van databank technologieën (SQL) Ervaring in softwareontwikkeling Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van projecten (senior) De best gerangschikte kandida(a)t(en) gaan door naar het volgende selectieonderdeel. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit één of meerdere cases waarbij de kandidaat opdrachten krijgt die aansluiten bij het profiel van ontwikkelaar business intelligence& analytics. Aan de cases zijn twee niveaus (junior-senior) verbonden. Indien je in aanmerking komt voor beide profielen (=toelatingsvoorwaarden), beslis je zelf of je deelneemt aan de extra vragen voor het senior-level. Aanvullend is er een mondelinge toelichting van de schriftelijke voorbereiding. Selectie-interview: Het interview laat toe om de gedragsgerichte competenties en de motivatie in kaart te brengen. We praten in het interview ook door over waarden die de deelnemer belangrijk vindt en factoren die hij/zij wil terugvinden in zijn/haar werkomgeving. Dit om ook een idee te krijgen met de fit met de organisatie. Het interview verloopt via de STAR-methodiek : Situatie, Taak, Actie, Resultaat. De jury vraagt je om een situatie uit het verleden te beschrijven waarin je weergeeft hoe je een probleem hebt aangepakt. Je gedrag uit het verleden is namelijk de beste voorspeller voor je gedrag in de toekomst Om geslaagd te zijn dien je minstens 50% te behalen voor de schriftelijke proef en het selectieinterview. De best gerangschikte kandida(a)t(en) gaan door naar het volgende selectieonderdeel. Assessmentcenter: De proef of proeven voorafgaand aan het assessment center leiden tot een rangschikking van voorlopig geslaagde kandidaten, ook wel voorlopige rangschikking genoemd. Enkel de kandidaten die ook met gunstig resultaat een assessment center doorlopen zijn definitief geslaagd en worden opgenomen in de eindrangschikking. Het assessment center geldt m.a.w. als een volwaardig selectieonderdeel, en geldt tevens als niveauof capaciteitstest. Het resultaat van het assessment center is een beschrijvend rapport met als conclusie een eindbeoordeling zeer geschikt, geschikt of niet geschikt. Het assessment center is eliminerend : men moet de score geschikt of zeer geschikt behalen om als geslaagd te worden beschouwd in de volledige selectieprocedure en in de eindrangschikking te worden opgenomen. Het bekomen van een eindbeoordeling niet geschikt betekent dat men niet geslaagd is voor het geheel van de selectieprocedure. Niet alle kandidaten van de voorlopige rangschikking gaan door naar het assessment center. Omwille Groep Roeselare 17

18 van organisatorische en financiële redenen wordt er voor geopteerd in eerste instantie enkel de best gerangschikte(n), met een maximum van drie kandidaten te laten doorgaan : - In geval uit de voorlopige rangschikking een scoreverschil van minimaal 10 % (van de maximumscore) blijkt tussen de eerste gerangschikte en de andere geslaagde(n), dan wordt enkel de eerst gerangschikte opgeroepen naar het assessment center. In geval die kandidaat daar een beoordeling zeer geschikt of geschikt bekomt, eindigt de procedure en is die kandidaat de enige laureaat van de selectieprocedure die wordt opgenomen in de eindrangschikking. In geval van een beoordeling niet geschikt is de kandidaat finaal niet geslaagd voor de volledige selectieprocedure en wordt/worden vervolgens in voorkomend geval de volgende kandida(a)t(en) in de rangschikking van de (voorlopig) geslaagde kandidaten uitgenodigd naar het assessment center. - Indien daarentegen uit de voorlopige rangschikking blijkt dat één of meerdere kandidaten t.o.v. de eerste gerangschikte een score behaalde(n) die ten hoogste 10 % (van de maximumscore) afwijkt, dan leidt dit er toe dat alle kandidaten die zich binnen de voormelde scorespreiding bevinden voor het assessment center worden oproepen ; de eindrangschikking wordt dan mee afhankelijk gemaakt van het uit het assessment center voortkomende rapport. In dat geval wordt op basis van het eindrapport door de jury een bijkomende quotering gegeven die ten belope van 50 % invloed heeft op het eindresultaat. Om die beoordeling te kunnen maken kan de jury desgewenst een bijkomend interview organiseren waarin ondermeer de resultaten van het assessment center met de kandidaat worden besproken. Geslaagde kandidaten (tot en met het sollicitatiegesprek) die niet weerhouden worden om deel te nemen aan het assessment center kunnen gedurende de geldigheidsduur van de werfreserve (1 jaar) alsnog een geslaagd resultaat bekomen onder voorbehoud van het slagen voor het assessment center (bekomen van een beoordeling zeer geschikt of geschikt ). Groep Roeselare 18

19 Meer info: Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij de dienst personeelsbewegingen TEL 051 / of Data proeven: Schriftelijke proef: Onder voorbehoud op 28, 29 of 30 september op een onderling af te spreken tijdstip. Selectie-interview: Onder voorbehoud op 5, 6, of 9 oktober op een onderling af te spreken tijdstip. Assessmentcenter: Onder voorbehoud op 13 of 15 oktober op een onderling af te spreken tijdstip. Solliciteren tem: kan 20/09/2015 Je bezorgt ons volgende documenten: Hoe solliciteren: Feedback: Cv Motivatiebrief Via de website: jouw documenten uploaden via de website motiveer duidelijk indien je voor het junior en/of senior profiel in aanmerking wenst te komen Kandidaten die dat wensen kunnen na het afsluiten van de procedure contact opnemen voor meer feedback met de dienst personeelsbewegingen TEL 051 / of Groep Roeselare 19

20 Policy i.v.m. het nemen van referenties Het nemen van referenties varieert, afhankelijk van het feit of de kandidatuur extern dan wel intern is : Externe kandidaten: Er kunnen referenties worden genomen zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de kandidaat te vragen op voorwaarde dat de referentie door de kandidaat zelf is vermeld bij de kandidaatstelling. Indien er geen referentie is vermeld wordt eerst de goedkeuring van de kandidaat gevraagd. Zonder die goedkeuring worden er geen referenties genomen. Op die manier wordt ook de vertrouwelijkheid van een kandidaatstelling absoluut gegarandeerd : voor wie geen referenties opgeeft of in voorkomend geval haar of zijn goedkeuring niet geeft is er de garantie dat het OCMW de huidige of vorige werkgever(s) niet contacteert. Interne kandidaten: Er kunnen vrij referenties worden genomen. De betrokken lijnmanager en de afgevaardigde van de dienst Personeelsbewegingen kunnen steeds de stafmedewerker Prestatie en Ontwikkeling over het evaluatiedossier raadplegen. De eventuele referenties dienen sowieso enkel als input voor de beoordeling door de jury. Bij een extreem negatieve referentie krijgt de kandidaat altijd de kans om tegenspraak te geven. Groep Roeselare 20

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie coördinator Schoonmaak en Logistiek C1-C2-C3 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Infobrochure vacature: diensthoofd Thuisverpleging

Infobrochure vacature: diensthoofd Thuisverpleging Infobrochure vacature: diensthoofd Thuisverpleging Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Via interne mobiliteit en promotie (voor personeelsleden van Zorgbedrijf Roeselare) Informatie Zorgbedrijf

Nadere informatie

Infobrochure vacature: beleidsmedewerker

Infobrochure vacature: beleidsmedewerker Infobrochure vacature: beleidsmedewerker Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Via interne mobiliteit en promotie (voor personeelsleden van Zorgbedrijf Roeselare) Informatie Zorgbedrijf Sinds

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Projectleider ICT

Infobrochure vacature: Projectleider ICT Infobrochure vacature: Projectleider ICT Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Via interne mobiliteit en promotie (voor personeelsleden van Zorgbedrijf Roeselare) Informatie Zorgbedrijf Sinds

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke Kinderopvangpool

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke Kinderopvangpool Infobrochure vacature: Verantwoordelijke Kinderopvangpool Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie ergotherapeut BV1-BV2-BV3 ergotherapeut Ouderenzorg professioneel

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

via gelijktijdige aanwervings- en promotieselectie

via gelijktijdige aanwervings- en promotieselectie Infobrochure vacature: hoofdverpleegkundige via gelijktijdige aanwervings- en promotieselectie met het oog op het invullen van een concrete vacature in WZC de Waterdam en een werfreserve voor het zorgbedrijf

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5

Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5 Wij zijn op zoek naar een Contractbeheerder B1-B3 met doorgroeimogelijkheid naar B4-B5 (Via aanwerving en bevordering) Informatiebrochure Selectie Geen zorgsector zonder mensen OCMW Roeselare Het Openbaar

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Diensthoofd kinderopvang via: interne mobiliteit

Infobrochure vacature: Diensthoofd kinderopvang via: interne mobiliteit Infobrochure vacature: Diensthoofd kinderopvang via: interne mobiliteit Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Administratief medewerker met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten

Infobrochure vacature: Administratief medewerker met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten Infobrochure vacature: Administratief medewerker met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten via: aanwerving en promotie Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar een Psychopedagogisch adviseur. - Met het oog op het aanleggen van een pool

Wij zijn op zoek naar een Psychopedagogisch adviseur. - Met het oog op het aanleggen van een pool Wij zijn op zoek naar een Psychopedagogisch adviseur - Met het oog op het aanleggen van een pool - Met het oog op het invullen van de concrete halftijdse vacature bij De Boom: Therapie en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Infobrochure vacature: ICT-infrastructuur engineer

Infobrochure vacature: ICT-infrastructuur engineer Infobrochure vacature: ICT-infrastructuur engineer Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie,

Nadere informatie

Informatiebrochure Selectie

Informatiebrochure Selectie Wij zijn op zoek naar een Centrumleider B4-B5 (Via gelijktijdige aanwerving en bevordering) Informatiebrochure Selectie Geen zorgsector zonder mensen OCMW Roeselare Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Informatiebrochure Selectie

Informatiebrochure Selectie 2 de oproep!* Wij zijn op zoek naar een Gebouwenbeheerder B1-B2-B3 (Via aanwerving en bevordering) Informatiebrochure Selectie Geen zorgsector zonder mensen *In april vond reeds een eerste oproep plaats.

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Vacature: directeur Zorg

Vacature: directeur Zorg Vacature: directeur Zorg Bruggenbouwer met projectmanagementervaring Binnen de nieuwe structuur van het Zorgbedrijf Roeselare zullen alle klantdiensten (= zorgpijlers Kindzorg, Thuiszorg en Ouderenzorg)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang concrete vacature is voor afdeling Rumbeke Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Combifunctie: Hulpkok/kok voor het WZC De Zilverberg

Infobrochure vacature: Combifunctie: Hulpkok/kok voor het WZC De Zilverberg Infobrochure vacature: Combifunctie: Hulpkok/kok voor het WZC De Zilverberg Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Niveau

Functiebeschrijving. Niveau Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Kok Rechtstoestand Niveau Salarisschaal Contractueel C C1-C2-C3 2. Plaats in de organisatie De kok verricht zijn/haar werkzaamheden in samenwerking met een eterne

Nadere informatie

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Vacaturebrochure Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Voltijds contract onbepaalde duur Indien u slaagt voor de selectieprocedure, wordt u in de wervingsreserve

Nadere informatie

Aanwerving en bevordering

Aanwerving en bevordering Aanwerving en bevordering AFDELINGSHOOFDEN CLUSTER TECHNIEK voltijds/deeltijds contractueel/statutair A1a-A2a-A3a Info gent@searchselection.be Wat houdt de job in Als afdelingshoofd binnen de cluster techniek

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b)

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) Aanwerving van 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) voltijds - contractueel verband - onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar Het College van Burgemeester en Schepenen

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Infobrochure vacature: Verantwoordelijke KIDZ Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang concrete vacature is voor afdeling Roeselare Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse

Nadere informatie

Infobrochure vacature: HR directeur

Infobrochure vacature: HR directeur Infobrochure vacature: HR directeur Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

5.5 Geschoold arbeid(st)er (D1-D3)

5.5 Geschoold arbeid(st)er (D1-D3) 5.5 Geschoold arbeid(st)er (D1-D3) Aanwervingsvoorwaarden In het bezit zijn van 1 jaar relevante ervaring of 30 uur opleiding die relevant is voor de Slagen voor de selectie Bevorderingsvoorwaarden Statutair

Nadere informatie

Infobundel stafmedewerker Jeugddienst/speelpleinwerking

Infobundel stafmedewerker Jeugddienst/speelpleinwerking Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: stafmedewerker Functionele loopbaan: B1-3 Afdeling: Gemeenschapszaken Dienst: Jeugd en Onderwijs Subdienst: Jeugd Doel van de functie Hij/zij zorgt voor de voorbereidingen

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Hoofdboekhouder. directie Financiën

Infobrochure vacature: Hoofdboekhouder. directie Financiën Infobrochure vacature: Hoofdboekhouder directie Financiën Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Infobrochure vacature: kok

Infobrochure vacature: kok Infobrochure vacature: kok - met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten - Voor het invullen van een concrete vacature in het WZC De Waterdam vanaf het tweede kwartaal van 2016 -

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie, EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Klachtenbehandelaar (A1a-A2a)

INFOBROCHURE. Klachtenbehandelaar (A1a-A2a) INFOBROCHURE Klachtenbehandelaar (A1a-A2a) Halftijdse, contractuele functie A1a-A2a Masterdiploma vereist Selectieprocedure met het oog op een onmiddellijke aanstelling en met aanleg van een werfreserve

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Infobrochure vacature: gebouwenbeheerder. Via reguliere selectie (voor externe kandidaten)

Infobrochure vacature: gebouwenbeheerder. Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Infobrochure vacature: gebouwenbeheerder Via reguliere selectie (voor externe kandidaten) Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Aanwerving van. 1 afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie (A4a-A4b)

Aanwerving van. 1 afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie (A4a-A4b) Aanwerving van 1 afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie (A4a-A4b) voltijds - contractueel verband - onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar Het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Selectiereglement informatiebeheerder

Selectiereglement informatiebeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Ontwikkelen en implementeren van een beleid voor informatie- en archiefbeheer en het digitaal samenwerken. Stimuleren, begeleiden en bewaken van bijhorende

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

Boekhoud(st)er (B1-B3)

Boekhoud(st)er (B1-B3) Aanwervingsprocedure Dienst Financiën Boekhoud(st)er (B1-B3) I. Afdeling en dienst De gemeentelijke financiële dienst werkt op beleidsmatig niveau. Dit houdt in het beheer, het toezicht en de controle,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Informatiebrochure Selectie. We zijn op zoek naar een Kok. - Met het oog op het aanleggen van een pool - Met het oog op het invullen van de concrete

Informatiebrochure Selectie. We zijn op zoek naar een Kok. - Met het oog op het aanleggen van een pool - Met het oog op het invullen van de concrete We zijn op zoek naar een Kok - Met het oog op het aanleggen van een pool - Met het oog op het invullen van de concrete vacature in het WZC Sint Henricus (via gelijktijdige aanwerving en bevordering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Infobrochure vacature: zorgkundige. via: aanwerving Met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten.

Infobrochure vacature: zorgkundige. via: aanwerving Met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten. Infobrochure vacature: zorgkundige via: aanwerving Met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten. Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten

Nadere informatie

Informatiebrochure Selectie

Informatiebrochure Selectie Wij zijn op zoek naar een Technisch medewerker Informatiebrochure Selectie Geen zorgsector zonder mensen OCMW Roeselare Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Roeselare (beter gekend als

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

HR-deskundige (B1-B3)

HR-deskundige (B1-B3) Aanwervingsprocedure HR-dienst HR-deskundige (B1-B3) I. Afdeling en dienst Vanuit de afdeling interne zaken worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Infobrochure vacature: Meewerkend verantwoordelijke logistiek

Infobrochure vacature: Meewerkend verantwoordelijke logistiek Infobrochure vacature: Meewerkend verantwoordelijke logistiek Via Promotie Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie De organisatie van de

Nadere informatie

Informatiefiche - Animator

Informatiefiche - Animator Informatiefiche - Animator 1. Situering van de functie en positionering in het organogram Afdeling Dienst: Woonzorgcentrum Niveau en graad: C1-C3 Leiding krijgen van: Verantwoordelijke animatie Leiding

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: Project-& beleidsmanager Functionele loopbaan: A1a-A3a Code: IZ2BEL01 Sector: Interne Zaken Dienst: Project-& Beleidsmanagement Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

Gemeente Asse Infobundel deskundige Openbare Werken

Gemeente Asse Infobundel deskundige Openbare Werken Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige openbare werken Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Openbare Werken Subdienst: Doel van de functie Instaan voor de voorbereiding,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Selectiereglement Nautisch manager

Selectiereglement Nautisch manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Beleidsondersteunende en adviserende rol inzake de nautisch-technische werking. Zowel intern dienst overschrijdend als extern een zichtbare rol opnemen en

Nadere informatie

Informatiebundel Aanwerving van een Deskundige financiën (B1-B3 contractueel - voltijds) selectieprocedure

Informatiebundel Aanwerving van een Deskundige financiën (B1-B3 contractueel - voltijds) selectieprocedure Informatiebundel Aanwerving van een Deskundige financiën (B1-B3 contractueel - voltijds) selectieprocedure 1/11 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 3 Functiebeschrijving deskundige financiën 4 Aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infobrochure vacature: kok

Infobrochure vacature: kok Infobrochure vacature: kok Met het oog op het aanleggen van een pool van geslaagde kandidaten Voor het invullen van twee concrete vacatures. o In het WZC Ter Berken vanaf 01/11/2015 o In het WZC De Waterdam

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

Informatiefiche Maatschappelijk werker

Informatiefiche Maatschappelijk werker Informatiefiche Maatschappelijk werker 1. Situering van de functie en positionering in het organogram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Sociale dienst of Dienstencentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

Infobrochure vacature: schoonmaker dienstencentrum Schiervelde schoonmaker WZC Ter Berken

Infobrochure vacature: schoonmaker dienstencentrum Schiervelde schoonmaker WZC Ter Berken Infobrochure vacature: schoonmaker dienstencentrum Schiervelde schoonmaker WZC Ter Berken via: INTERNE MOBILITEIT Informatie Zorgbedrijf Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie