Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel)"

Transcriptie

1 GROEP ROESELARE (Stad, OCMW & Zorgbedrijf Roeselare) IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE: Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel) via: aanwervings- en promotieselectie

2 Informatie vacature Als ontwikkelaar business intelligence & analytics word je tewerkgesteld op de dienst Datamining van het OCMW Roeselare. De dienst datamining levert op vandaag zowel diensten voor het Zorgbedrijf als het OCMW Roeselare. Vanaf 2016 wordt er een sterke samenwerking opgezet tussen het OCMW en de Stad Roeselare. Het is dan ook in het licht van deze samenwerking dat er een dataminingpool wordt opgericht op groepsniveau, die diensten zal leveren aan het OCMW, het Zorgbedrijf en de Stad Roeselare (groep Roeselare). Meer info over de organisaties van Groep Roeselare vind je : en De dataminingpool zal opereren vanuit het OCMW Roeselare. Concreet zijn we op zoek naar zowel een junior als een senior profiel : Als junior ontwikkelaar business intelligence & analytics (inschaling B4-B5) beheers je databanktechnologieën (SQL) en wil je jezelf hierin verder versterken (on-the-job training). Je ontwikkelt rapporten die de operationele werking van de collega-diensten optimaliseert en vereenvoudigt. Je hebt ervaring in softwareontwikkeling en wil die kennis verder aanwenden om de bestaande databeheer toepassingen verder uit te bouwen en onderhouden (RAD-tool). Je werkt projectmatig, je hebt rechtstreeks contact met de (interne) klant en staat op termijn in voor het volledige traject van analyse over ontwikkeling, testing, implementatie tot oplevering en training. Je wordt hierin bijgestaan door je collega-dataminers. Je bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en je bent een teamplayer. Als senior ontwikkelaar business intelligence& analytics (inschaling A1a-A2a-A3a) beschik je daarenboven over een brede ervaring en kan je zelfstandig projecten dragen. Je behoudt steeds het overzicht en stelt proactief oplossingen voorop die toekomstgericht een uniforme, organisatiebrede invulling kunnen krijgen. Je stemt af met de betrokken business owners en legt zoveel mogelijk verbanden over business processen heen. Er is steeds een groeipad mogelijk van junior naar senior ontwikkelaar wanneer aan de verruimde functie-invulling wordt voldaan. Groep Roeselare 2

3 Functieprofielen (junior en senior) De verschillen tussen het junior en het senior-profiel zijn in het geel aangeduid. Junior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Junior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics B4-B5 I I. D O E L V A N D E F U N C T I E Analyseren van de organisatieprocessen, functioneel en technisch te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van operationele rapporten en databeheertools op maat van de (interne) klant. De informatiebehoefte van het management in kaart brengen opdat correcte rapportages kunnen ontwikkeld en aangeleverd worden aan de leden van het directieteam. Beheren, koppelen en verder uitbouwen van diverse datasets in de organisatie. I I I. P L A A T S I N D E O R G A N I S A T I E Rapporteert aan: Geeft leiding aan: financieel beheerder geen Groep Roeselare 3

4 I V. R E S U L T A A T S G E B I E D E N 1. Functioneel en technisch uitwerken van operationele rapportage- en databeheerinstrumenten om in te spelen op de operationele informatiebehoefte binnen de organisatie en zo de kwaliteit van de data te verbeteren Dit omvat onder meer de volgende taken: - omschrijven van de opdracht in concrete verwachtingen en doelstellingen - ontwerpen en ontwikkelen van rapportage-instrumenten of databeheertoepassingen - testen van de toepassingen - documenteren van de ontwikkelde toepassingen - implementeren van de toepassing en bijsturen waar nodig - opleiden van de gebruikers en bieden van gebruikersondersteuning - beheren van het verdere gebruik en doorvoeren van eventuele aanpassingen 2. Beheren en (verder) ontwikkelen van de beleidsrapportagetools en het verder uitbouwen en koppelen van de aanwezige datasets opdat de organisatiebrede opvolging en sturing voor het management verder geoptimaliseerd wordt Dit omvat onder meer de volgende taken: - in kaart brengen van de informatiebehoefte aan managementrapportage - adviseren van het management inzake databeheer, datakwaliteit en business intelligence - bestuderen van de haalbaarheid van de vraag naar bepaalde informatie onderzoeken of deze vraag intern of extern kan behandeld worden - analyseren en uittekenen van de processen binnen de organisatie (business process management) - proactief formuleren van verbetervoorstellen aan het managementteam 3. Beheren van datamodellen en bewaken van de kwaliteit van deze modellen, opdat de organisatie steeds kan rekenen op een performant databeheer. Dit omvat onder meer de volgende taken: - onderhouden en voorzien in aanpassingen bij wijzigingen in de systemen waaruit informatie wordt gehaald - automatiseren van interne controlesystemen - bewaken van de kwaliteit van de bestaande databeheer en rapportagesystemen Groep Roeselare 4

5 4. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende taken: - deelnemen aan het werkoverleg - delen van kennis en expertise in het bijzonder met het oog op de continuïteit van de dienstverlening - rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering van een project of evenement, - formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening - signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben 5. Verder optimaliseren van de praktische werkorganisatie van de pooldienst Datamining om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. Dit omvat onder meer volgende taken: - Ontwikkelingen documenteren, annoteren en delen om continuïteit binnen het team te kunnen garanderen. - De kwaliteit van het test- & releasemanagement helpen bewaken en verfijnen Groep Roeselare 5

6 V. C O M P E T E N T I E P R O F I E L Waardegebonden competenties: GEDRAGSCOMPETENTIES Samenwerking Professionaliteit Integriteit Engagement Klantgerichtheid niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen. niveau III: Gedraagt zich als een vertegenwoordiger van de organisatie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden. niveau II: Voelt zich betrokken en onderneemt actie om de zaken aan te pakken. niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. Functie-specifieke competenties: Organisatiebetrokkenheid niveau II: Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie. Probleemanalyse niveau II: Legt verbanden en ziet oorzaken. (analytisch denken) Creativiteit niveau II: Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen. Initiatief niveau II: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel). Resultaatgerichtheid niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken. Organiseren niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen. Groep Roeselare 6

7 Werking en werkmiddelen: VAKTECHNISCHE COMPETENTIES Niveau + omschrijving indien nodig Werking van de organisatie 2 2: kennis databanktechnologie en scripting (MS SQL, MySQL,...), kennis softwaredevelopment (RAD-tools, Java, webdevelopment,...) Werkmiddelen en -methodieken 1: kennis Reporting Tools (BIRT, SSRS,...), kennis ETLprocessen & scripting (Talend, SSIS,...), kennis open-source software (Linux, Tomcat, Eclipse,...), kennis bedrijfsprocessen Procedures en procesbeheer 3 Projectmatig werken 2 Kennis boekhouding is een extra 1 troef Wetgeving en regelgeving: Computer-vaardigheden: M.b.t. de organisatie 1 M.b.t. de functie 1 Algemene computervaardigheden 3 Tekstverwerking 2 Rekenbladen 3 Presentaties 1 Mailtoepassingen 2 Software eigen aan de functie 3 Databanken 3 Niveaus: 1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. Groep Roeselare 7

8 Senior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Senior Ontwikkelaar Business Intelligence & Analytics A1a-A2a-A3a I I. D O E L V A N D E F U N C T I E Analyseren van de organisatieprocessen, functioneel en technisch te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van operationele rapporten en databeheertools op maat van de (interne) klant. De informatiebehoefte van het management in kaart brengen opdat correcte rapportages kunnen ontwikkeld en aangeleverd worden aan de leden van het directieteam. Beheren, koppelen en verder uitbouwen van diverse datasets in de organisatie. I I I. P L A A T S I N D E O R G A N I S A T I E Rapporteert aan: Geeft leiding aan: financieel beheerder geen Groep Roeselare 8

9 I V. R E S U L T A A T S G E B I E D E N 1. Functioneel en technisch uitwerken van operationele rapportage- en databeheerinstrumenten om in te spelen op de operationele informatiebehoefte binnen de organisatie en zo de kwaliteit van de data te verbeteren Dit omvat onder meer de volgende taken: - omschrijven van de opdracht in concrete verwachtingen en doelstellingen - ontwerpen en ontwikkelen van rapportage-instrumenten of databeheertoepassingen - testen van de toepassingen - documenteren van de ontwikkelde toepassingen - implementeren van de toepassing en bijsturen waar nodig - opleiden van de gebruikers en bieden van gebruikersondersteuning - beheren van het verdere gebruik en doorvoeren van eventuele aanpassingen 2. Beheren en (verder) ontwikkelen van de beleidsrapportagetools en het verder uitbouwen en koppelen van de aanwezige datasets opdat de organisatiebrede opvolging en sturing voor het management verder geoptimaliseerd wordt Dit omvat onder meer de volgende taken: - in kaart brengen van de informatiebehoefte aan managementrapportage - adviseren van het management inzake databeheer, datakwaliteit en business intelligence - bestuderen van de haalbaarheid van de vraag naar bepaalde informatie onderzoeken of deze vraag intern of extern kan behandeld worden - analyseren en uittekenen van de processen binnen de organisatie (business process management) - proactief formuleren van verbetervoorstellen aan het managementteam 3. Beheren van datamodellen en bewaken van de kwaliteit van deze modellen, opdat de organisatie steeds kan rekenen op een performant databeheer. Dit omvat onder meer de volgende taken: - onderhouden en voorzien in aanpassingen bij wijzigingen in de systemen waaruit informatie wordt gehaald - automatiseren van interne controlesystemen - bewaken van de kwaliteit van de bestaande databeheer en rapportagesystemen Groep Roeselare 9

10 4. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende taken: - deelnemen aan het werkoverleg - delen van kennis en expertise in het bijzonder met het oog op de continuïteit van de dienstverlening - rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering van een project of evenement, - formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening - signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben 5. Verder optimaliseren van de praktische werkorganisatie van de pooldienst Datamining om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. Dit omvat onder meer volgende taken: - Ontwikkelingen documenteren, annoteren en delen om continuïteit binnen het team te kunnen garanderen. - De kwaliteit van het test- & releasemanagement helpen bewaken en verfijnen 6. Coördineren van dienstoverschrijdende of complexe projecten opdat de projectgroep op een efficiënte en effectieve manier tewerk gaat. Dit omvat onder meer de volgende taken: - opmaak projectplan en voortgangsbewaking, periodieke rapportage aan de projectsponsor - projectvoorbereiding, project uitvoering en opvolging - op elkaar afstemmen van de verschillende belanghebbenden - opmaken en opvolgen van het budget - advies verlenen om te komen tot een gefundeerd, samenhangend budgetvoorstel Groep Roeselare 10

11 V. C O M P E T E N T I E P R O F I E L Waardegebonden competenties: GEDRAGSCOMPETENTIES Samenwerking Professionaliteit Integriteit Engagement Klantgerichtheid niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen. niveau III: Gedraagt zich als een vertegenwoordiger van de organisatie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan worden. niveau III: Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en voelt zich verantwoordelijk om nieuwe projecten te dragen. niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. Functie-specifieke competenties: Organisatiebetrokkenheid niveau II: Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie. Probleemanalyse niveau III: Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers. (analytisch denken) Creativiteit niveau II: Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen. Initiatief niveau III: Neemt initiatieven die aantonen dat hij anticipeert op gebeurtenissen (proactief). Resultaatgerichtheid niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken. Organiseren niveau III: Legt acties en werkwijzen vast in procedures. Groep Roeselare 11

12 Werking en werkmiddelen: VAKTECHNISCHE COMPETENTIES Niveau + omschrijving indien nodig Werking van de organisatie 2 3: kennis databanktechnologie en scripting (MS SQL, MySQL,...), kennis softwaredevelopment (RAD-tools, Java, webdevelopment,...) Werkmiddelen en -methodieken 2: kennis Reporting Tools (BIRT, SSRS,...), kennis ETLprocessen & scripting (Talend, SSIS,...), kennis bedrijfsprocessen 1: kennis open-source software (Linux, Tomcat, Eclipse,...) Procedures en procesbeheer 3 Projectmatig werken 2 Kennis boekhouding is een extra 1 troef Wetgeving en regelgeving: Computer-vaardigheden: M.b.t. de organisatie 1 M.b.t. de functie 1 Algemene computervaardigheden 3 Tekstverwerking 2 Rekenbladen 3 Presentaties 1 Mailtoepassingen 2 Software eigen aan de functie 3 Databanken 3 Niveaus: 1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. Meer info omtrent de functie kun je bekomen bij je toekomstige collega ontwikkelaars Benny Meyns, 051 / , Franky Stubbe, 051 / , Groep Roeselare 12

13 Toelatingsvoorwaarden Aanwervingsvoorwaarden junior : minimaal 6 maand relevante en gerichte ervaring senior : minimaal 5 jaar relevante en gerichte ervaring Promotievoorwaarden een medewerker van het OCMW Roeselare, Zorgbedrijf Roeselare of Stad Roeselare met een statutaire aanstelling of een contract van onbepaalde duur in het verleden reeds geslaagd voor een reguliere of promotieselectie medisch geschikt gunstig geëvalueerd tijdens de laatste evaluatieperiode junior : minimaal 6 maand relevante en gerichte ervaring senior : minimaal 2 jaar relevante en gerichte ervaring Groep Roeselare 13

14 Aanbod Soort Overeenkomst Een voltijdse contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (!) een voltijdse tewerkstelling behelst 38 uren per week Verloning Loonschaal : B4 B5 of A1a A2a-A3a : Afhankelijk van aanstelling als junior of senior word je ingeschaald op B4-B5 niveau of A1a-A2a-A3a niveau Zie loonschalen voor de bruto verloning Meerekenbare anciënniteit Extralegale voordelen: Verlofstelsel Werfreserve Alle relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit (zowel geldelijke als schaalanciënniteit) Maaltijdcheques: 5 Personeelsrestaurant Gratis openbaar vervoer en fietspremie Hospitalisatieverzekering 26 dagen + 11 wettelijke feestdagen Eventueel aangevuld met bijkomende dienstvrijstelling (+ 5 dagen vanaf de leeftijd van 52 jaar tot +20 dagen aan de leeftijd van 58 jaar) Er wordt voor beide profielen een werfreserve van 1 jaar aangelegd Groep Roeselare 14

15 Loonschalen Loonschaal Junior Groep Roeselare 15

16 Loonschaal Senior Groep Roeselare 16

17 Selectieprogramma Preselectie: Aan de hand van CV en motivatiebrief. De screening zal gebeuren adhv volgende criteria : Kennis van databank technologieën (SQL) Ervaring in softwareontwikkeling Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van projecten (senior) De best gerangschikte kandida(a)t(en) gaan door naar het volgende selectieonderdeel. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit één of meerdere cases waarbij de kandidaat opdrachten krijgt die aansluiten bij het profiel van ontwikkelaar business intelligence& analytics. Aan de cases zijn twee niveaus (junior-senior) verbonden. Indien je in aanmerking komt voor beide profielen (=toelatingsvoorwaarden), beslis je zelf of je deelneemt aan de extra vragen voor het senior-level. Aanvullend is er een mondelinge toelichting van de schriftelijke voorbereiding. Selectie-interview: Het interview laat toe om de gedragsgerichte competenties en de motivatie in kaart te brengen. We praten in het interview ook door over waarden die de deelnemer belangrijk vindt en factoren die hij/zij wil terugvinden in zijn/haar werkomgeving. Dit om ook een idee te krijgen met de fit met de organisatie. Het interview verloopt via de STAR-methodiek : Situatie, Taak, Actie, Resultaat. De jury vraagt je om een situatie uit het verleden te beschrijven waarin je weergeeft hoe je een probleem hebt aangepakt. Je gedrag uit het verleden is namelijk de beste voorspeller voor je gedrag in de toekomst Om geslaagd te zijn dien je minstens 50% te behalen voor de schriftelijke proef en het selectieinterview. De best gerangschikte kandida(a)t(en) gaan door naar het volgende selectieonderdeel. Assessmentcenter: De proef of proeven voorafgaand aan het assessment center leiden tot een rangschikking van voorlopig geslaagde kandidaten, ook wel voorlopige rangschikking genoemd. Enkel de kandidaten die ook met gunstig resultaat een assessment center doorlopen zijn definitief geslaagd en worden opgenomen in de eindrangschikking. Het assessment center geldt m.a.w. als een volwaardig selectieonderdeel, en geldt tevens als niveauof capaciteitstest. Het resultaat van het assessment center is een beschrijvend rapport met als conclusie een eindbeoordeling zeer geschikt, geschikt of niet geschikt. Het assessment center is eliminerend : men moet de score geschikt of zeer geschikt behalen om als geslaagd te worden beschouwd in de volledige selectieprocedure en in de eindrangschikking te worden opgenomen. Het bekomen van een eindbeoordeling niet geschikt betekent dat men niet geslaagd is voor het geheel van de selectieprocedure. Niet alle kandidaten van de voorlopige rangschikking gaan door naar het assessment center. Omwille Groep Roeselare 17

18 van organisatorische en financiële redenen wordt er voor geopteerd in eerste instantie enkel de best gerangschikte(n), met een maximum van drie kandidaten te laten doorgaan : - In geval uit de voorlopige rangschikking een scoreverschil van minimaal 10 % (van de maximumscore) blijkt tussen de eerste gerangschikte en de andere geslaagde(n), dan wordt enkel de eerst gerangschikte opgeroepen naar het assessment center. In geval die kandidaat daar een beoordeling zeer geschikt of geschikt bekomt, eindigt de procedure en is die kandidaat de enige laureaat van de selectieprocedure die wordt opgenomen in de eindrangschikking. In geval van een beoordeling niet geschikt is de kandidaat finaal niet geslaagd voor de volledige selectieprocedure en wordt/worden vervolgens in voorkomend geval de volgende kandida(a)t(en) in de rangschikking van de (voorlopig) geslaagde kandidaten uitgenodigd naar het assessment center. - Indien daarentegen uit de voorlopige rangschikking blijkt dat één of meerdere kandidaten t.o.v. de eerste gerangschikte een score behaalde(n) die ten hoogste 10 % (van de maximumscore) afwijkt, dan leidt dit er toe dat alle kandidaten die zich binnen de voormelde scorespreiding bevinden voor het assessment center worden oproepen ; de eindrangschikking wordt dan mee afhankelijk gemaakt van het uit het assessment center voortkomende rapport. In dat geval wordt op basis van het eindrapport door de jury een bijkomende quotering gegeven die ten belope van 50 % invloed heeft op het eindresultaat. Om die beoordeling te kunnen maken kan de jury desgewenst een bijkomend interview organiseren waarin ondermeer de resultaten van het assessment center met de kandidaat worden besproken. Geslaagde kandidaten (tot en met het sollicitatiegesprek) die niet weerhouden worden om deel te nemen aan het assessment center kunnen gedurende de geldigheidsduur van de werfreserve (1 jaar) alsnog een geslaagd resultaat bekomen onder voorbehoud van het slagen voor het assessment center (bekomen van een beoordeling zeer geschikt of geschikt ). Groep Roeselare 18

19 Meer info: Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij de dienst personeelsbewegingen TEL 051 / of Data proeven: Schriftelijke proef: Onder voorbehoud op 28, 29 of 30 september op een onderling af te spreken tijdstip. Selectie-interview: Onder voorbehoud op 5, 6, of 9 oktober op een onderling af te spreken tijdstip. Assessmentcenter: Onder voorbehoud op 13 of 15 oktober op een onderling af te spreken tijdstip. Solliciteren tem: kan 20/09/2015 Je bezorgt ons volgende documenten: Hoe solliciteren: Feedback: Cv Motivatiebrief Via de website: jouw documenten uploaden via de website motiveer duidelijk indien je voor het junior en/of senior profiel in aanmerking wenst te komen Kandidaten die dat wensen kunnen na het afsluiten van de procedure contact opnemen voor meer feedback met de dienst personeelsbewegingen TEL 051 / of Groep Roeselare 19

20 Policy i.v.m. het nemen van referenties Het nemen van referenties varieert, afhankelijk van het feit of de kandidatuur extern dan wel intern is : Externe kandidaten: Er kunnen referenties worden genomen zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de kandidaat te vragen op voorwaarde dat de referentie door de kandidaat zelf is vermeld bij de kandidaatstelling. Indien er geen referentie is vermeld wordt eerst de goedkeuring van de kandidaat gevraagd. Zonder die goedkeuring worden er geen referenties genomen. Op die manier wordt ook de vertrouwelijkheid van een kandidaatstelling absoluut gegarandeerd : voor wie geen referenties opgeeft of in voorkomend geval haar of zijn goedkeuring niet geeft is er de garantie dat het OCMW de huidige of vorige werkgever(s) niet contacteert. Interne kandidaten: Er kunnen vrij referenties worden genomen. De betrokken lijnmanager en de afgevaardigde van de dienst Personeelsbewegingen kunnen steeds de stafmedewerker Prestatie en Ontwikkeling over het evaluatiedossier raadplegen. De eventuele referenties dienen sowieso enkel als input voor de beoordeling door de jury. Bij een extreem negatieve referentie krijgt de kandidaat altijd de kans om tegenspraak te geven. Groep Roeselare 20

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader.

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader. Vacatureomschrijving Naam functie Expert Test en Release Functienr. 1435 Locatie Vol/deeltijds Vast/tijdelijk 1254 - Provinciehuis Antwerpen Voltijds Contractueel Inleiding De provincie Antwerpen is voortdurend

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

HR-deskundige (B1-B3)

HR-deskundige (B1-B3) Aanwervingsprocedure HR-dienst HR-deskundige (B1-B3) I. Afdeling en dienst Vanuit de afdeling interne zaken worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie, EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie