Het Praktijkboek Cloud Contracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Praktijkboek Cloud Contracten"

Transcriptie

1

2 Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande

3 Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013 Uitgever: Crealaw - Ict Law Partners bvba Witte Patersstraat Brussel O.N Waarschuwing: Het Praktijkboek Cloud Contracten bevat deskundig en praktisch advies voor iedereen die wordt geconfronteerd met recht en software. Het vervangt evenwel geen persoonlijk advies en bijstand van een juridisch raadsman. Zeker met het overnemen van typeclausules dient te worden opgelet aangezien deze aan de specifieke situatie dienen te worden aangepast. Hoewel het met zorg is samengesteld, is de uitgever niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen

4 3 Inhoud 1. Inleiding Cloud contracten onderhandelen? Waaruit bestaat een cloud contract?...13 A. Standaard cloud contracten...13 B. Het modelcontract Dienstverlening in de cloud (SLA)...17 A. Welke diensten dienen te worden geleverd onder welke voorwaarden?...17 B. Inspanning of resultaat?...17 C. Service in de cloud Opschorting en beëindiging van de cloud diensten...21 A. Opschorting van de dienstverlening wegens fout...21 B. Vroegtijdige beëindiging wegens fout...23 C. Eenzijdige beëindiging zonder fout...24 D. Blokkering dienst Vergoeding voor cloud diensten De data van de klant...29 A. Vertrouwelijkheid...29 B. Integriteit...30 C. Back-up...31 D. Meta-data...32 E. Gebruik van de klantdata door de leverancier...32 F. Exit / migratie naar een ander platform...33

5 4 Het Praktijkboek Cloud Contracten 8. Privacy in de cloud...35 A. Korte inleiding tot het recht op eerbiediging van het privéleven...35 B. De privacywet...37 C. Relatie cloud leverancier - bedrijfsafnemer...38 D. Relatie cloud leverancier consumenten...39 E. Internationale toepassing van de (Belgische) WVP...40 F. Het grensoverschrijdend uitwisselen van persoonsgegevens Audit Intellectuele rechten in de cloud...45 A. De intellectuele eigendomsrechten van de cloud leverancier...45 B. De intellectuele eigendomsrechten van de klant...46 C. De intellectuele eigendomsrechten op nieuwe ontwikkelingen...47 D. Inbreuken door de klant Eenzijdige wijziging van de voorwaarden Toepasselijk recht...51 A. Het internationaal privaatrecht...51 B. Toepasselijk recht in geval van rechtskeuze...52 C. Toepasselijk recht bij afwezigheid van rechtskeuze De aansprakelijkheid van de cloud leverancier als ISP..57 A. De cloud leverancier als louter internet service provider?...57 B. De beperkte aansprakelijkheid van de ISP...59

6 Het Praktijkboek Cloud Contracten 5 C. Dient de cloud leverancier toe te zien op de handelingen van de gebruikers?...64 D. Beveiligingsplicht Besluit...67 Checklist...69 Meer weten?...71 Modelcontract...73 Ywein Van den Brande...101

7

8 7 1. Inleiding Software as a service, platform as a service, infrastructure as a service : SaaS, PaaS en IaaS zijn allemaal vormen van cloud computing. Waar bij SaaS de nadruk eerder zal liggen op het licentieaspect op de software, zal bij PaaS de hosting en dienstverlening belangrijker worden en komt er bij IaaS nog het aspect infrastructuur bij. Strikte grenzen zijn er echter niet en het heeft juridisch dan ook geen zin om ze te onderscheiden. We bekijken ze best als cloud contracten. Waar gewone software licentiecontracten en software ontwikkelings-contracten vaak hard worden onderhandeld, worden cloud contracten meestal gepresenteerd als toetredingscontracten. Vanuit het standpunt van de leverancier is het begrijpelijk dat deze liever zijn voorwaarden oplegt dan het contract met de klant te onderhandelen, maar voor de klant ligt dit toch gevoeliger. Dit is zeker het geval wanneer de cloud applicatie voor de klant kritisch is. De standaard voorwaarden van de cloud leverancier zijn daarenboven vaak schrikbarend eenzijdig. Zo zijn er voorwaarden die voorzien dat de cloud leverancier niet verantwoordelijk is om de gegevens van de gebruiker veilig of intact te houden en dat hij niet aansprakelijk is in geval van verlies van de data (de gebruiker dient zijn eigen back-ups te voorzien). Andere leveranciers behouden zich het recht voor om het account van de gebruiker te beëindigen wegens inbreuk op de Acceptable Use Policy of zelfs zonder opgave van reden. Verder zijn er leveranciers die stellen de data van de gebruiker enkel op gerechtelijk bevel te zullen vrijgeven, maar even goed zijn er die de gegevens op veel bredere gronden vrijgeven, inclusief omdat het in hun eigen zakelijk voordeel is.

9 8 Het Praktijkboek Cloud Contracten En misschien het meest onrustwekkende is dat de meeste cloud leveranciers zich het recht voorbehouden om de contractsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker dient de vaak uitgebreide gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis na te kijken en te vergelijken met zijn eigen originele kopie. Het absoluut belangrijkste aspect bij het afsluiten van een cloud contract is weten waar de risico s liggen, zodat men deze in rekening kan brengen en afwegen. Wanneer de leverancier bv. weigert in te staan voor verlies van data, kan dit worden ondervangen door een eigen back-up te voorzien. Wanneer men het cloud contract niet heeft gelezen en men op voorhand niet weet dat de leverancier geen waarborgen geeft betreffende de opgeslagen data (zoals bv. voor de Amazon Web Services het geval is), dan riskeert men om voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is net dat wat vermeden dient te worden. Wanneer consumenten voor private doeleinden gebruik maken van gratis diensten als Yahoo, Facebook of Google (allemaal clouddiensten), komt het er niet zo op aan. Het gaat niet om kritische applicaties en er is een wettelijk kader dat de consument toch een minimale bescherming biedt, bv. op vlak van privacy. Zij kunnen voor hun partikuliere doeleinden meestal akkoord gaan met de opgelegde voorwaarden. Maar voor bedrijven ligt dit anders. Door gebruik te maken van de cloud verliest het bedrijf de directe controle over de software en zijn gegevens. De software draait immers niet langer lokaal, maar op de servers van de leverancier (of diens toeleverancier). De toegang tot de software en de data kan op eenvoudige beslissing van de cloud leverancier worden gewijzigd of zelfs verhinderd. Wanneer de desbetreffende applicatie voor het bedrijf niet kritisch is of wanneer het bedrijf snel kan overschakelen op een andere leverancier, dan kan men hiermee instemmen. Voor kritische applicaties kan dit enkel indien men voor dergelijke situaties een operationeel plan B

10 1. Inleiding 9 heeft. Deze afweging moet zeker worden gemaakt alvorens een cloud contract wordt afgesloten. Een zorgvuldige onderneming gaat niet met bedrijfskritische toepassingen naar de cloud zonder degelijke garanties of op zijn minst een stevig plan B. Het is dan ook verwonderlijk (en onrustbarend) dat bedrijven in de praktijk zo snel instemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier. De voor de hand liggende reden is wellicht het gemak waarmee cloud contracten kunnen worden afgesloten. Maar toch dient men waakzaam te zijn. De spreekwoordelijke kleine lettertjes in toetredingscontracten kunnen immers meer dan vervelende gevolgen hebben voor de klant. Voor bedrijfskritische applicaties dienen de juridische waarborgen evenzeer in rekening te worden gebracht als het technische gebruiksgemak en gemaakte besparingen. Zo niet kan dit later zuur opbreken. Het Praktijkboek Cloud Contracten wil dit helpen voorkomen met een bondige en praktische bespreking van de pijnpunten die zich typisch bij cloud contracten voordoen. Het gaat evenwel niet verder in op het algemene informaticarecht. Voor een beter begrip van het algemene informaticarecht wordt verwezen naar Het Praktijkboek Informaticarecht waarvan de gegevens achteraan in dit boek zijn opgenomen. Ten einde zo concreet mogelijk richtlijnen te geven voor een meer evenwichtig contract tussen cloud, leverancier en klant, werd door Crealaw in samenwerking met Agoria een modelcontract opgesteld. Dit is achteraan toegevoegd. Verder dank ik Jeroen November, Paul Cobbaut en Kaat Vandorpe voor de vriendelijke nalezing van de tekst. Hun advies en tips waren uitermate nuttig. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u mij steeds contacteren: Ik wens u alvast veel leesplezier. Ywein, maart 2013

11

12 11 2. Cloud contracten onderhandelen? Cloud diensten kunnen met slechts enkele clicks en een kredietkaart in gebruik worden genomen. Het eerste gebruik is vaak gratis en daarna wordt vaak slechts het daadwerkelijke gebruik aangerekend. Geen nood dus om te investeren in dure servers en software. De cloud groeit mee met de behoeften van de klant. Maar net in dit gebruiksgemak zit de angel (of schuilt de adder onder het gras). De internetgebruiker is dermate gewoon om de I Agree -button aan te klikken dat hij vergeet dat hij zich hiermee daadwerkelijk tot een contract bindt. Het akkoord gaan met internetvoorwaarden is zo gebruikelijk geworden dat vaak wordt vergeten dat deze net zoals alle andere contracten kunnen worden onderhandeld. Dit laatste in evenredigheid met de onderhandelingskracht van de klant natuurlijk. In de praktijk blijkt evenwel dat heel wat cloud leveranciers open staan voor onderhandeling van de voorwaarden wanneer het hen wordt gevraagd en het contract voldoende belangrijk is. Niemand ziet immers graag een klant afhaken op basis van een contractclausule. Anderzijds kunnen cloud leveranciers hun diensten aantrekkelijker maken door hun klanten betere voorwaarden en garanties te bieden. Wanneer men als leverancier zeker is kwaliteit aan te kunnen bieden, hoeft men immers niet terug te schrikken om dit ook effectief in een overeenkomst met de klant op te nemen. Het zal de klanten en hun juridische adviseurs helpen hun onzekerheid te overwinnen en de stap naar de cloud dienstverlener te zetten. Maar niet alle cloud leveranciers zijn bereid hun voorwaarden aan te passen. Wanneer het cloud contract niet kan worden onderhandeld, is er één troost: de wet bepaalt dat de clausules in toetredingscontracten tegen de bedinger (de cloud leverancier) dienen te worden geïnterpreteerd (art B.W.). Toch is dit in de praktijk

13 12 Het Praktijkboek Cloud Contracten slechts een schrale troost. Soms is het beter om een duurdere cloud leverancier te kiezen, waarbij men de juridische zekerheid heeft om de dienstverlening te kunnen afdwingen, dan een goedkope oplossing waarbij men volledig afhankelijk is van de goede wil van de leverancier. Wanneer het gaat om niet kritische bedrijfsapplicaties of wanneer het falen van de cloud toepassing kan worden ondervangen, kan met mindere contractclausules ingestemd worden. Belangrijk is om de risico s op voorhand te kennen en deze af te wegen tegen de mogelijke nadelen die hieraan zijn verbonden. Meer weten over toetredingscontracten? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

14 13 3. Waaruit bestaat een cloud contract? a. Standaard cloud contracten Vaak lijkt een cloud contract op het eerste zicht eenvoudig. Men krijgt veelal een attractief bestelformulier voorgeschoteld met daarin enkele plannen die men kan onderschrijven. Het enige noodzakelijke is het aanvinken dat men akkoord gaat met de voorwaarden. Deze voorwaarden bevatten evenwel meestal links naar andere online documenten die door verwijzing in het contract worden geïncorporeerd en die geacht worden er integraal deel van uit te maken. Aldus gaat men met één muisklik akkoord met een hele set aan voorwaarden. De instemming van de gebruiker is in principe geldig, ook al heeft hij deze documenten niet allemaal gelezen. Goed nakijken is dus de boodschap. Cloud contracten zijn er in alle vormen en maten. Toch is volgende structuur vaak aanwezig: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden de cloud leverancier zijn diensten aanbiedt aan zijn klanten. Deze voorwaarden zijn veelal standaard voor alle klanten. Toch hoeft een klant er niet vanuit te gaan dat deze niet kunnen worden onderhandeld. 2. Specifieke voorwaarden In de specifieke voorwaarden worden klant-specifieke afwijkingen op de algemene voorwaarden opgenomen. Een dergelijk document kan steeds worden opgesteld.

15 14 Het Praktijkboek Cloud Contracten 3. Service level agreement (SLA) In een Service Level Agreement of kortweg SLA, garandeert de leverancier een bepaald niveau van dienstverlening voor de cloud dienst. Veelal is dit het beschikbaar stellen van de dienst gedurende een gegarandeerde minimum periode, bv. een gegarandeerde uptime van 99 procent berekend over iedere zesmaandelijkse periode. De SLA maakt een belangrijk onderdeel uit van het cloud contract. 4. Acceptable Use Policy In de Acceptable Use Policy wordt het gebruik uiteengezet dat de klant van de cloud dienst mag maken. Doordat deze beschrijving vaak voor de hand liggend lijkt, wordt dit document wel eens over het hoofd gezien. Toch is het aangeraden dit grondig te lezen. De meeste cloud contracten voorzien immers dat iedere garantie vervalt wanneer de klant de dienst gebruikt in strijd met deze Acceptable Use Policy. 5. Privacy Policy De Privacy Policy is een document dat we op de meeste websites vinden. Voor bedrijven die gebruik maken van cloud diensten is het aangeraden om dit document goed na te lezen. De gegevens die worden verwerkt betreffen immers vaak deze van hun personeel en klanten. b. Het modelcontract In samenwerking met Agoria stelde Crealaw een modelcontract op voor cloud diensten (toegevoegd achteraan dit boek). Cloud contracten worden veelal elektronisch gesloten. Dit leidt tot een quasi geruisloze contractsluiting waarbij de klant vaak vergeet of nalaat kennis te nemen van de contractvoorwaarden. Om dit

16 3. Waaruit bestaat een cloud contract? 15 te verhinderen en om onderhandeling tussen klant en leverancier te bevorderen, werd voor het modelcontract gekozen voor een handmatig te ondertekenen contract. Verder werd ervoor geopteerd om alle documenten zoveel mogelijk te integreren. Het modelcontract bestaat uit het contract zelf en één document voor specifieke voorwaarden. De overige documenten werden geïntegreerd. Meer weten over geldigheidsvoorwaarden van contracten, Algemene Voorwaarden, SLA of Privacy? Lees Hoofdst. V en VII van Het Praktijkboek Informaticarecht op

17

18 17 4. Dienstverlening in de cloud (SLA) a. Welke diensten dienen te worden geleverd onder welke voorwaarden? Cloud contracten zijn meestal, net zoals de cloud dienstverlening, volledig geautomatiseerd. Met enkele clicks worden ze afgesloten. In tegenstelling tot gedrukte contracten, blijft de gebruiker met niet veel in de handen achter. Wanneer er zich een probleem voordoet, is het voor de gebruiker soms moeilijk om te bewijzen welke afspraken er werden gemaakt en op welke dienstverlening hij recht heeft. Daarom is het als gebruiker aangewezen om er bij het afsluiten van de dienstverlening voor te zorgen dat de te verlenen dienstverlening goed is omschreven in het contract, in een bijlage of anderszins en om deze samen met het contract lokaal te bewaren. Beschrijvingen en voorwaarden op websites kunnen immers worden gewijzigd en het is achteraf uiterst moeilijk om dergelijke wijzigingen aan te tonen. b. Inspanning of resultaat? Wanneer een leverancier een verbintenis op zich neemt, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een inspanningsverbintenis (ook wel middelenverbintenis of best efforts genaamd) en een resultaatsverbintenis (ook wel uitslagverbintenis genaamd). Bij een resultaatverbintenis verbindt de schuldenaar zich ertoe om een bepaald resultaat te bereiken. Wanneer de schuldenaar dit resultaat niet bereikt, wordt hij geacht aansprakelijk te zijn wegens niet nakoming van zijn verbintenis. Het is aan de schuldenaar om

19 18 Het Praktijkboek Cloud Contracten het bewijs te leveren dat de reden van de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Hij moet dus zelf het tegenbewijs leveren. Bij een inspanningsverbintenis verbindt de schuldenaar er zich louter toe om zich te zullen inspannen om een bepaald resultaat te halen. Dit resultaat is evenwel niet gegarandeerd. Wel dient de schuldenaar de inspanningen te leveren die van een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon kunnen worden verwacht. Wanneer het resultaat niet wordt gehaald, volstaat dit op zich niet opdat de schuldenaar aansprakelijk zou zijn. Het is aan de schuldeiser om het bewijs te leveren dat de schuldenaar niet de inspanningen heeft geleverd die van een redelijke professionele partij kunnen worden verwacht. In de praktijk ziet men dat de cloud leverancier de lat meestal zo laag mogelijk legt. Waar van een leverancier normaliter best efforts worden verwacht, opteert de cloud leverancier veelal voor commercially reasonable efforts. Hiermee wordt bedoeld dat de cloud leverancier zich maar dient in te spannen voor zover commercieel redelijk van hem kan worden verwacht. Wanneer een prompte oplossing bieden of het herstel van data te zware kosten met zich meebrengt, zal de cloud leverancier zich op basis van dergelijke clausule aan zijn verplichtingen pogen te onttrekken. Voor de klant is het van belang om na te gaan hoe kritisch de applicatie is en een voldoende dienstverlening te eisen. c. Service in de cloud In de standaard cloud contracten is meestal voorzien dat de leverancier de dienst ter beschikking stelt as is, m.a.w. in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van het sluiten van het contract. Juridisch gezien heeft dit een dubbel gevolg: enerzijds is het aan de klant om na te gaan of de aangeboden dienst voor

20 4. Dienstverlening in de cloud (SLA) 19 zijn doeleinden bruikbaar is, anderzijds worden geen garanties geboden betreffende het technische functioneren van de dienst (beschikbaarheid, snelheid, gebruiksvriendelijkheid edm.). Natuurlijk moet de leverancier, ook wanneer de dienst as is wordt geleverd, nog steeds getuigen van een zekere professionaliteit. Hij dient zich nog steeds in te spannen om de beloofde dienstverlening te bieden. Hoewel de leverancier niet aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor het niet halen van het resultaat door eventuele bugs of gebrekkige functionaliteiten, moet de dienst van het niveau zijn dat van een leverancier te goeder trouw kan worden verwacht. De formulering as is laat niet toe om om het even wat op de markt te brengen. Daarom is het als leverancier belangrijk om duidelijk te communiceren over de mogelijkheden en beperkingen van de service. Soms ook wordt in de standaard contracten met grote trom een SLA aangeboden. Een grondige studie van dergelijke standaard SLA leert evenwel dat deze de aansprakelijkheid van de leverancier vaak nog verder uitholt. Het is dus zeker niet voldoende om van de leverancier een SLA te verkrijgen. Er dient tevens te worden nagegaan of deze effectief garanties biedt op het vlak van uptime, toegankelijkheid, antwoordsnelheid, geboden ondersteuning, veiligheid van data edm. Hou goed voor ogen dat er een groot onderscheid bestaat tussen het niet-tevreden zijn van een dienstverlening en het kunnen aantonen/bewijzen dat een dienst niet correct werd geleverd. Dit geldt nog sterker in de cloud, nu de klant zelf vaak geen toegang heeft tot gegevens betreffende uptime, reactiesnelheden edm. Daarom dient er in een cloud SLA extra aandacht te worden besteed aan de rapportering door de leverancier. Concrete meetresultaten dienen te worden vastgelegd en deze dienen met regelmaat te worden gerapporteerd en overgelegd.

21 20 Het Praktijkboek Cloud Contracten Tenslotte is er nog de mogelijke compensatie waarop de klant recht heeft in geval de SLA niet wordt gehaald. Vaak wordt deze gedefinieerd in service credits, die dan recht geven op een reductie op de kostprijs van toekomstige dienstverlening. De vraag stelt zich in welke mate dergelijke service credits de gebruiker effectief compenseren, zeker in geval de dienstverlening dermate slecht was dat de gebruiker deze wenst te beëindigen en met een andere dienstverlener in zee wil gaan. Wanneer er wel een SLA wordt overeengekomen en het service niveau wordt beteugeld met penalties voor de leverancier rijst de vraag of men te maken heeft met een forfaitaire schadevergoeding (een vooraf bepaalde vaste schadevergoeding die verondersteld wordt alle schade van de klant te dekken), dan wel met een beding tot vergoeding voor de minderwaarde op het geleverde. In het laatste geval kan de klant nog een bijkomende schadevergoeding worden toegekend, in het eerste geval niet. Meer weten over het verschil tussen inspannings- en resultaatsverbintenis, de beperking van de aansprakelijkheid door de leverancier, de SLA, edm.? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

22 21 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten Cloud contracten voorzien veelal de mogelijkheid voor de cloud leverancier om de dienstverlening op te schorten of zelfs te beëindigen wanneer de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen (bv. betaling) of wanneer hij bepaalde voorwaarden, zoals de Acceptable Use Policy, schendt. Sommige cloud contracten gaan hierin veel verder en voorzien dat de cloud leverancier het contract kan opschorten of beëindigen omdat dit hem zakelijk het beste uitkomt of voor om het even welke reden. Het spreekt voor zich dat bij dergelijke opschorting of beëindiging de gebruiker voor problemen komt te staan. a. Opschorting van de dienstverlening wegens fout Cloud contracten voorzien vaak dat de cloud leverancier de dienstverlening zonder kennisgeving kan opschorten wanneer de klant in de fout gaat, bv. door de Acceptable Use Policy te schenden. De reden die hiertoe wordt gegeven is dat de cloud leverancier verantwoordelijk is voor wat er op zijn platform gebeurt en onmiddellijk moet kunnen ingrijpen. Toch is dit niet volledig correct. De cloud leverancier zal in vele gevallen immers een vrijstelling genieten van aansprakelijkheid als internet Service Provider (zie hoofdst. 13). De wettelijke regeling laat meer dan genoeg ruimte voor een redelijke verwittigingsprocedure. Dergelijk contractueel recht tot opschorting is geldig onder Belgisch recht. Net zoals alle andere contractuele rechten is het

23 22 Het Praktijkboek Cloud Contracten evenwel aan bepaalde grenzen onderworpen. De cloud leverancier dient het te goeder trouw uit te voeren en mag het niet misbruiken. Ook wanneer het contract niets voorziet, is de cloud leverancier niet zonder mogelijkheden om de dienstverlening op te schorten. Hij kan zich immers beroepen op het beginsel exceptio non adimpleti contractus (ENAC). Dit is het beginsel dat men niet gehouden is om zijn deel van een overeenkomst uit te voeren, indien de tegenpartij als eerste in gebreke blijft. Deze exceptie is wel aan een aantal voorwaarden verbonden: - Er dient samenhang te bestaan tussen de opgeschorte verbintenis en de verbintenis waarvan de niet-nakoming wordt aangevoerd. Bv. Zo kan de cloud leverancier niet langer de exceptie van niet-uitvoering opwerpen om het overeengekomen service level niet te halen wanneer de gebruiker de factuur toch betaalt. - De schuldvordering van de cloud leverancier dient zeker te zijn. Bv. vervallen facturen. - De gebruiker pleegt een wanprestatie die aan hem toerekenbaar is. Hier kan bv. discussie omtrent ontstaan wanneer het account van de gebruiker werd gehacked. ENAC is een beginsel uit het gemene recht. Ook de gebruiker kan zich hierop beroepen. Het is aangeraden om de tegenpartij voorafgaandelijk in kennis te stellen alvorens dat men zich hierop beroept. Wanneer de gebruiker bv. de intentie heeft om de vergoeding voor maandelijks gebruik in te houden is het aangewezen om de cloud leverancier er voorafgaandelijk op te wijzen op welke punten van de dienstverlening hij in gebreke is gebleven. Dit beginsel is onderworpen aan de goede trouw. Dit houdt in dat partijen er geen onredelijk gebruik van mogen maken, en onder

24 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten 23 meer de proportionaliteit dienen te respecteren. Het voordeel van de schuldeiser dient te worden afgewogen tegen het nadeel van de schuldenaar. Bv. wanneer een factuur niet stipt is betaald, zal de cloud leverancier een afweging dienen te maken tussen zijn eigen belang (risico op niet betaling) en dat van de klant (verlies gegevens, blokkering bedrijf ) alvorens hij de toegang tot de dienst blokkeert of data vernietigt. De cloud leverancier dient hier rekening mee te houden en mag de gebruiker niet nodeloos/disproportioneel schaden. De mogelijkheid tot opschorting van de dienstverlening zal natuurlijk steeds een doeltreffend drukkingsmiddel zijn in handen van de leverancier. De gebruiker zal in vele gevallen immers liever een betwiste factuur betalen dan het risico te lopen om van de dienst te worden afgesneden. b. Vroegtijdige beëindiging wegens fout Wanneer een partij in gebreke blijft, dient deze in principe te worden in gebreke gesteld en een redelijke respijttermijn te krijgen om alsnog te presteren. Standaard cloud contracten voorzien evenwel vaak dat de cloud leverancier het recht heeft de dienstverlening onmiddellijk te beëindigen in geval de gebruiker in gebreke blijft, voor welke reden ook. Een dergelijk beding is in principe geldig. Ook dit recht dient te goeder trouw te worden uitgevoerd. Het is over het algemeen voor de cloud leverancier dan ook aangewezen om eerst in gebreke te stellen en niet zonder meer tot beëindiging over te gaan. Vaak voorzien cloud contracten dat de cloud leverancier het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen wanneer de financiële stabiliteit van de gebruiker in het gedrang is (bv. ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie edm.). Dergelijke bedingen zijn in principe geldig.

25 24 Het Praktijkboek Cloud Contracten Vele cloud contracten voorzien dat de reeds betaalde vergoedingen in dergelijk geval verworven zijn en niet worden terugbetaald. c. Eenzijdige beëindiging zonder fout Standaard cloud contracten voorzien vaak de mogelijkheid voor de cloud leverancier om de dienstverlening onmiddellijk of met bijzonder korte opzeggingstermijn te beëindigen, los van enig in gebreke blijven door de klant. Aangezien het verlenen van een opzeggingstermijn niet van openbare orde is, is een dergelijk beding in principe geldig. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een dergelijk beding zeer nadelig is voor de klant, die hiermee rekening zal moeten houden. Natuurlijk dient ook dit recht door de cloud leverancier te goeder trouw te worden uitgeoefend. d. Blokkering dienst In de media leest men van tijd tot tijd dat bedrijven als Google, Facebook, Apple edm. hun diensten aan lokale bedrijven hebben geschorst of beëindigd om redenen die voor ons moeilijk te begrijpen zijn. Het betreft dan meestal een conflict tussen normen en waarden, bv. hoe men staat tegenover naakt. Soms ziet men echter meer onrustwekkende conflicten, zoals wanneer een lokaal bedrijf legitiem (conform de voorwaarden van de cloud dienst) gebruik maakt van een aangeboden gratis dienst, doch de leverancier dergelijk gebruik liever niet heeft. De praktijk leert dat de cloud leverancier de dienstverlening dan wel eens durft te beëindigen op basis van een bedenkelijke of zelfs foutieve interpretatie van de voorwaarden. De beëindiging gebeurt veelal met eenvoudige kennisgeving per , zonder veel mogelijkheden tot beroep. Het is dan zeer moeilijk en tijdrovend om met de cloud leverancier in onderhandeling te treden

26 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten 25 om dergelijke (al dan niet bewuste) vergissingen recht te zetten. De stap zetten naar de rechter om zijn gelijk af te dwingen komt in de praktijk uiterst zelden voor, wegens praktisch niet haalbaar. Bedrijven dienen hier rekening mee te houden alvorens te investeren in projecten die afhankelijk zijn van dergelijke internationale toeleverancier. Meer weten over ingebrekestellingen, opschorting en beëindiging van contracten? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

27

28 27 6. Vergoeding voor cloud diensten Er bestaan verschillende vergoedingsmodellen in de cloud. Populair zijn modellen waarbij de basisdienstverlening gratis is, maar die de gebruiker voor specifieke diensten laat betalen. Soms is dit een vaste dagelijkse of maandelijkse vergoeding, soms wordt afgerekend per click, view, upload, verwerking, geheugeneenheid edm. Grote juridische problemen stellen zich bij deze afspraken niet, zolang er maar duidelijkheid is wat de klant wordt aangerekend en dat de afrekening correct wordt opgesteld. Voor de klant zal het immers niet steeds evident zijn om het door hem gemaakte gebruik aan te tonen. Hier dienen goede afspraken te worden gemaakt betreffende rapportering. Wanneer er geen volledige transparantie is, kan het voor de klant aangewezen zijn om contractueel auditrechten te voorzien. Vaak wordt bepaald dat de kosten van dergelijke audit voor de klant zijn, tenzij de audit een afwijking boven een vooraf bepaald percentage vaststelt. Meer over auditrechten onder hoofdst. 9. Een aandachtspunt voor de leveranciers is hun aansprakelijkheid voor gratis diensten. Soms lijkt men van mening dat men niet aansprakelijk kan zijn voor een dienst die gratis wordt verleend. Toch is dit niet correct. Voor gebreken in gratis verleende diensten kan men wel degelijk aansprakelijk worden gesteld. Het feit dat de leverancier op de dienst niets heeft verdiend, is op zich juridisch niet relevant. Daarom is het voor de leverancier in dergelijk geval aangewezen om contractueel zijn aansprakelijkheid te beperken. Indien hij dit nalaat, is hij conform het wettelijke regime onbeperkt aansprakelijk.

29 28 Het Praktijkboek Cloud Contracten Meer weten over aansprakelijkheid? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

Het Praktijkboek Cloud Contracten

Het Praktijkboek Cloud Contracten Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande www.crealaw.eu Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen 3 juni 2010 Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen VRAAGSTELLING De vraag heeft betrekking op de situaties waarbij

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen

Gebruikersbepalingen Gebruikersbepalingen In deze gebruikersovereenkomst worden alle afspraken en voorwaarden vastgelegd van de overeenkomst tussen jou (waarnaar wij verwijzen als "jij", "jou" of "jouw", waaronder wordt verstaan

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1. Verantwoordelijke NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke),

1. Verantwoordelijke NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke), Verwerkersovereenkomst 1. Verantwoordelijke NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87654321 (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke), en 2. Verwerker BV, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Overheidscommunicatie en privacy

Overheidscommunicatie en privacy voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Overheidscommunicatie Caroline Vernaillen & Anne Teughels september 2012 INLEIDING Wie zijn wij Wat zegt de privacywet Hoe rekening houden met privacy

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RSH ICT Managment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59206543,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008 Adder(s) in het EID-gras Willem Debeuckelaere 13 november 2008 2 Evolutie van het privacyrecht 3 Evolutie van het privacyrecht 4 Evolutie van het privacyrecht Artikel 8 : Recht op eerbiediging van privé-,

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren?

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren? Cloud Computing Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist

Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist 1 Contractueel kader Deze Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist zijn van toepassing op elk gebruik van de mailingdiensten

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. whitepaper

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. whitepaper Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke whitepaper Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Doel... 4 Wettelijke verplichtingen... 5 Definities... 5 Wettelijke verplichting: de verwerkersovereenkomst.... 5 Plan

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie