Het Praktijkboek Cloud Contracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Praktijkboek Cloud Contracten"

Transcriptie

1

2 Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande

3 Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013 Uitgever: Crealaw - Ict Law Partners bvba Witte Patersstraat Brussel O.N Waarschuwing: Het Praktijkboek Cloud Contracten bevat deskundig en praktisch advies voor iedereen die wordt geconfronteerd met recht en software. Het vervangt evenwel geen persoonlijk advies en bijstand van een juridisch raadsman. Zeker met het overnemen van typeclausules dient te worden opgelet aangezien deze aan de specifieke situatie dienen te worden aangepast. Hoewel het met zorg is samengesteld, is de uitgever niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen

4 3 Inhoud 1. Inleiding Cloud contracten onderhandelen? Waaruit bestaat een cloud contract?...13 A. Standaard cloud contracten...13 B. Het modelcontract Dienstverlening in de cloud (SLA)...17 A. Welke diensten dienen te worden geleverd onder welke voorwaarden?...17 B. Inspanning of resultaat?...17 C. Service in de cloud Opschorting en beëindiging van de cloud diensten...21 A. Opschorting van de dienstverlening wegens fout...21 B. Vroegtijdige beëindiging wegens fout...23 C. Eenzijdige beëindiging zonder fout...24 D. Blokkering dienst Vergoeding voor cloud diensten De data van de klant...29 A. Vertrouwelijkheid...29 B. Integriteit...30 C. Back-up...31 D. Meta-data...32 E. Gebruik van de klantdata door de leverancier...32 F. Exit / migratie naar een ander platform...33

5 4 Het Praktijkboek Cloud Contracten 8. Privacy in de cloud...35 A. Korte inleiding tot het recht op eerbiediging van het privéleven...35 B. De privacywet...37 C. Relatie cloud leverancier - bedrijfsafnemer...38 D. Relatie cloud leverancier consumenten...39 E. Internationale toepassing van de (Belgische) WVP...40 F. Het grensoverschrijdend uitwisselen van persoonsgegevens Audit Intellectuele rechten in de cloud...45 A. De intellectuele eigendomsrechten van de cloud leverancier...45 B. De intellectuele eigendomsrechten van de klant...46 C. De intellectuele eigendomsrechten op nieuwe ontwikkelingen...47 D. Inbreuken door de klant Eenzijdige wijziging van de voorwaarden Toepasselijk recht...51 A. Het internationaal privaatrecht...51 B. Toepasselijk recht in geval van rechtskeuze...52 C. Toepasselijk recht bij afwezigheid van rechtskeuze De aansprakelijkheid van de cloud leverancier als ISP..57 A. De cloud leverancier als louter internet service provider?...57 B. De beperkte aansprakelijkheid van de ISP...59

6 Het Praktijkboek Cloud Contracten 5 C. Dient de cloud leverancier toe te zien op de handelingen van de gebruikers?...64 D. Beveiligingsplicht Besluit...67 Checklist...69 Meer weten?...71 Modelcontract...73 Ywein Van den Brande...101

7

8 7 1. Inleiding Software as a service, platform as a service, infrastructure as a service : SaaS, PaaS en IaaS zijn allemaal vormen van cloud computing. Waar bij SaaS de nadruk eerder zal liggen op het licentieaspect op de software, zal bij PaaS de hosting en dienstverlening belangrijker worden en komt er bij IaaS nog het aspect infrastructuur bij. Strikte grenzen zijn er echter niet en het heeft juridisch dan ook geen zin om ze te onderscheiden. We bekijken ze best als cloud contracten. Waar gewone software licentiecontracten en software ontwikkelings-contracten vaak hard worden onderhandeld, worden cloud contracten meestal gepresenteerd als toetredingscontracten. Vanuit het standpunt van de leverancier is het begrijpelijk dat deze liever zijn voorwaarden oplegt dan het contract met de klant te onderhandelen, maar voor de klant ligt dit toch gevoeliger. Dit is zeker het geval wanneer de cloud applicatie voor de klant kritisch is. De standaard voorwaarden van de cloud leverancier zijn daarenboven vaak schrikbarend eenzijdig. Zo zijn er voorwaarden die voorzien dat de cloud leverancier niet verantwoordelijk is om de gegevens van de gebruiker veilig of intact te houden en dat hij niet aansprakelijk is in geval van verlies van de data (de gebruiker dient zijn eigen back-ups te voorzien). Andere leveranciers behouden zich het recht voor om het account van de gebruiker te beëindigen wegens inbreuk op de Acceptable Use Policy of zelfs zonder opgave van reden. Verder zijn er leveranciers die stellen de data van de gebruiker enkel op gerechtelijk bevel te zullen vrijgeven, maar even goed zijn er die de gegevens op veel bredere gronden vrijgeven, inclusief omdat het in hun eigen zakelijk voordeel is.

9 8 Het Praktijkboek Cloud Contracten En misschien het meest onrustwekkende is dat de meeste cloud leveranciers zich het recht voorbehouden om de contractsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker dient de vaak uitgebreide gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis na te kijken en te vergelijken met zijn eigen originele kopie. Het absoluut belangrijkste aspect bij het afsluiten van een cloud contract is weten waar de risico s liggen, zodat men deze in rekening kan brengen en afwegen. Wanneer de leverancier bv. weigert in te staan voor verlies van data, kan dit worden ondervangen door een eigen back-up te voorzien. Wanneer men het cloud contract niet heeft gelezen en men op voorhand niet weet dat de leverancier geen waarborgen geeft betreffende de opgeslagen data (zoals bv. voor de Amazon Web Services het geval is), dan riskeert men om voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is net dat wat vermeden dient te worden. Wanneer consumenten voor private doeleinden gebruik maken van gratis diensten als Yahoo, Facebook of Google (allemaal clouddiensten), komt het er niet zo op aan. Het gaat niet om kritische applicaties en er is een wettelijk kader dat de consument toch een minimale bescherming biedt, bv. op vlak van privacy. Zij kunnen voor hun partikuliere doeleinden meestal akkoord gaan met de opgelegde voorwaarden. Maar voor bedrijven ligt dit anders. Door gebruik te maken van de cloud verliest het bedrijf de directe controle over de software en zijn gegevens. De software draait immers niet langer lokaal, maar op de servers van de leverancier (of diens toeleverancier). De toegang tot de software en de data kan op eenvoudige beslissing van de cloud leverancier worden gewijzigd of zelfs verhinderd. Wanneer de desbetreffende applicatie voor het bedrijf niet kritisch is of wanneer het bedrijf snel kan overschakelen op een andere leverancier, dan kan men hiermee instemmen. Voor kritische applicaties kan dit enkel indien men voor dergelijke situaties een operationeel plan B

10 1. Inleiding 9 heeft. Deze afweging moet zeker worden gemaakt alvorens een cloud contract wordt afgesloten. Een zorgvuldige onderneming gaat niet met bedrijfskritische toepassingen naar de cloud zonder degelijke garanties of op zijn minst een stevig plan B. Het is dan ook verwonderlijk (en onrustbarend) dat bedrijven in de praktijk zo snel instemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier. De voor de hand liggende reden is wellicht het gemak waarmee cloud contracten kunnen worden afgesloten. Maar toch dient men waakzaam te zijn. De spreekwoordelijke kleine lettertjes in toetredingscontracten kunnen immers meer dan vervelende gevolgen hebben voor de klant. Voor bedrijfskritische applicaties dienen de juridische waarborgen evenzeer in rekening te worden gebracht als het technische gebruiksgemak en gemaakte besparingen. Zo niet kan dit later zuur opbreken. Het Praktijkboek Cloud Contracten wil dit helpen voorkomen met een bondige en praktische bespreking van de pijnpunten die zich typisch bij cloud contracten voordoen. Het gaat evenwel niet verder in op het algemene informaticarecht. Voor een beter begrip van het algemene informaticarecht wordt verwezen naar Het Praktijkboek Informaticarecht waarvan de gegevens achteraan in dit boek zijn opgenomen. Ten einde zo concreet mogelijk richtlijnen te geven voor een meer evenwichtig contract tussen cloud, leverancier en klant, werd door Crealaw in samenwerking met Agoria een modelcontract opgesteld. Dit is achteraan toegevoegd. Verder dank ik Jeroen November, Paul Cobbaut en Kaat Vandorpe voor de vriendelijke nalezing van de tekst. Hun advies en tips waren uitermate nuttig. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u mij steeds contacteren: Ik wens u alvast veel leesplezier. Ywein, maart 2013

11

12 11 2. Cloud contracten onderhandelen? Cloud diensten kunnen met slechts enkele clicks en een kredietkaart in gebruik worden genomen. Het eerste gebruik is vaak gratis en daarna wordt vaak slechts het daadwerkelijke gebruik aangerekend. Geen nood dus om te investeren in dure servers en software. De cloud groeit mee met de behoeften van de klant. Maar net in dit gebruiksgemak zit de angel (of schuilt de adder onder het gras). De internetgebruiker is dermate gewoon om de I Agree -button aan te klikken dat hij vergeet dat hij zich hiermee daadwerkelijk tot een contract bindt. Het akkoord gaan met internetvoorwaarden is zo gebruikelijk geworden dat vaak wordt vergeten dat deze net zoals alle andere contracten kunnen worden onderhandeld. Dit laatste in evenredigheid met de onderhandelingskracht van de klant natuurlijk. In de praktijk blijkt evenwel dat heel wat cloud leveranciers open staan voor onderhandeling van de voorwaarden wanneer het hen wordt gevraagd en het contract voldoende belangrijk is. Niemand ziet immers graag een klant afhaken op basis van een contractclausule. Anderzijds kunnen cloud leveranciers hun diensten aantrekkelijker maken door hun klanten betere voorwaarden en garanties te bieden. Wanneer men als leverancier zeker is kwaliteit aan te kunnen bieden, hoeft men immers niet terug te schrikken om dit ook effectief in een overeenkomst met de klant op te nemen. Het zal de klanten en hun juridische adviseurs helpen hun onzekerheid te overwinnen en de stap naar de cloud dienstverlener te zetten. Maar niet alle cloud leveranciers zijn bereid hun voorwaarden aan te passen. Wanneer het cloud contract niet kan worden onderhandeld, is er één troost: de wet bepaalt dat de clausules in toetredingscontracten tegen de bedinger (de cloud leverancier) dienen te worden geïnterpreteerd (art B.W.). Toch is dit in de praktijk

13 12 Het Praktijkboek Cloud Contracten slechts een schrale troost. Soms is het beter om een duurdere cloud leverancier te kiezen, waarbij men de juridische zekerheid heeft om de dienstverlening te kunnen afdwingen, dan een goedkope oplossing waarbij men volledig afhankelijk is van de goede wil van de leverancier. Wanneer het gaat om niet kritische bedrijfsapplicaties of wanneer het falen van de cloud toepassing kan worden ondervangen, kan met mindere contractclausules ingestemd worden. Belangrijk is om de risico s op voorhand te kennen en deze af te wegen tegen de mogelijke nadelen die hieraan zijn verbonden. Meer weten over toetredingscontracten? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

14 13 3. Waaruit bestaat een cloud contract? a. Standaard cloud contracten Vaak lijkt een cloud contract op het eerste zicht eenvoudig. Men krijgt veelal een attractief bestelformulier voorgeschoteld met daarin enkele plannen die men kan onderschrijven. Het enige noodzakelijke is het aanvinken dat men akkoord gaat met de voorwaarden. Deze voorwaarden bevatten evenwel meestal links naar andere online documenten die door verwijzing in het contract worden geïncorporeerd en die geacht worden er integraal deel van uit te maken. Aldus gaat men met één muisklik akkoord met een hele set aan voorwaarden. De instemming van de gebruiker is in principe geldig, ook al heeft hij deze documenten niet allemaal gelezen. Goed nakijken is dus de boodschap. Cloud contracten zijn er in alle vormen en maten. Toch is volgende structuur vaak aanwezig: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden de cloud leverancier zijn diensten aanbiedt aan zijn klanten. Deze voorwaarden zijn veelal standaard voor alle klanten. Toch hoeft een klant er niet vanuit te gaan dat deze niet kunnen worden onderhandeld. 2. Specifieke voorwaarden In de specifieke voorwaarden worden klant-specifieke afwijkingen op de algemene voorwaarden opgenomen. Een dergelijk document kan steeds worden opgesteld.

15 14 Het Praktijkboek Cloud Contracten 3. Service level agreement (SLA) In een Service Level Agreement of kortweg SLA, garandeert de leverancier een bepaald niveau van dienstverlening voor de cloud dienst. Veelal is dit het beschikbaar stellen van de dienst gedurende een gegarandeerde minimum periode, bv. een gegarandeerde uptime van 99 procent berekend over iedere zesmaandelijkse periode. De SLA maakt een belangrijk onderdeel uit van het cloud contract. 4. Acceptable Use Policy In de Acceptable Use Policy wordt het gebruik uiteengezet dat de klant van de cloud dienst mag maken. Doordat deze beschrijving vaak voor de hand liggend lijkt, wordt dit document wel eens over het hoofd gezien. Toch is het aangeraden dit grondig te lezen. De meeste cloud contracten voorzien immers dat iedere garantie vervalt wanneer de klant de dienst gebruikt in strijd met deze Acceptable Use Policy. 5. Privacy Policy De Privacy Policy is een document dat we op de meeste websites vinden. Voor bedrijven die gebruik maken van cloud diensten is het aangeraden om dit document goed na te lezen. De gegevens die worden verwerkt betreffen immers vaak deze van hun personeel en klanten. b. Het modelcontract In samenwerking met Agoria stelde Crealaw een modelcontract op voor cloud diensten (toegevoegd achteraan dit boek). Cloud contracten worden veelal elektronisch gesloten. Dit leidt tot een quasi geruisloze contractsluiting waarbij de klant vaak vergeet of nalaat kennis te nemen van de contractvoorwaarden. Om dit

16 3. Waaruit bestaat een cloud contract? 15 te verhinderen en om onderhandeling tussen klant en leverancier te bevorderen, werd voor het modelcontract gekozen voor een handmatig te ondertekenen contract. Verder werd ervoor geopteerd om alle documenten zoveel mogelijk te integreren. Het modelcontract bestaat uit het contract zelf en één document voor specifieke voorwaarden. De overige documenten werden geïntegreerd. Meer weten over geldigheidsvoorwaarden van contracten, Algemene Voorwaarden, SLA of Privacy? Lees Hoofdst. V en VII van Het Praktijkboek Informaticarecht op

17

18 17 4. Dienstverlening in de cloud (SLA) a. Welke diensten dienen te worden geleverd onder welke voorwaarden? Cloud contracten zijn meestal, net zoals de cloud dienstverlening, volledig geautomatiseerd. Met enkele clicks worden ze afgesloten. In tegenstelling tot gedrukte contracten, blijft de gebruiker met niet veel in de handen achter. Wanneer er zich een probleem voordoet, is het voor de gebruiker soms moeilijk om te bewijzen welke afspraken er werden gemaakt en op welke dienstverlening hij recht heeft. Daarom is het als gebruiker aangewezen om er bij het afsluiten van de dienstverlening voor te zorgen dat de te verlenen dienstverlening goed is omschreven in het contract, in een bijlage of anderszins en om deze samen met het contract lokaal te bewaren. Beschrijvingen en voorwaarden op websites kunnen immers worden gewijzigd en het is achteraf uiterst moeilijk om dergelijke wijzigingen aan te tonen. b. Inspanning of resultaat? Wanneer een leverancier een verbintenis op zich neemt, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een inspanningsverbintenis (ook wel middelenverbintenis of best efforts genaamd) en een resultaatsverbintenis (ook wel uitslagverbintenis genaamd). Bij een resultaatverbintenis verbindt de schuldenaar zich ertoe om een bepaald resultaat te bereiken. Wanneer de schuldenaar dit resultaat niet bereikt, wordt hij geacht aansprakelijk te zijn wegens niet nakoming van zijn verbintenis. Het is aan de schuldenaar om

19 18 Het Praktijkboek Cloud Contracten het bewijs te leveren dat de reden van de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Hij moet dus zelf het tegenbewijs leveren. Bij een inspanningsverbintenis verbindt de schuldenaar er zich louter toe om zich te zullen inspannen om een bepaald resultaat te halen. Dit resultaat is evenwel niet gegarandeerd. Wel dient de schuldenaar de inspanningen te leveren die van een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon kunnen worden verwacht. Wanneer het resultaat niet wordt gehaald, volstaat dit op zich niet opdat de schuldenaar aansprakelijk zou zijn. Het is aan de schuldeiser om het bewijs te leveren dat de schuldenaar niet de inspanningen heeft geleverd die van een redelijke professionele partij kunnen worden verwacht. In de praktijk ziet men dat de cloud leverancier de lat meestal zo laag mogelijk legt. Waar van een leverancier normaliter best efforts worden verwacht, opteert de cloud leverancier veelal voor commercially reasonable efforts. Hiermee wordt bedoeld dat de cloud leverancier zich maar dient in te spannen voor zover commercieel redelijk van hem kan worden verwacht. Wanneer een prompte oplossing bieden of het herstel van data te zware kosten met zich meebrengt, zal de cloud leverancier zich op basis van dergelijke clausule aan zijn verplichtingen pogen te onttrekken. Voor de klant is het van belang om na te gaan hoe kritisch de applicatie is en een voldoende dienstverlening te eisen. c. Service in de cloud In de standaard cloud contracten is meestal voorzien dat de leverancier de dienst ter beschikking stelt as is, m.a.w. in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van het sluiten van het contract. Juridisch gezien heeft dit een dubbel gevolg: enerzijds is het aan de klant om na te gaan of de aangeboden dienst voor

20 4. Dienstverlening in de cloud (SLA) 19 zijn doeleinden bruikbaar is, anderzijds worden geen garanties geboden betreffende het technische functioneren van de dienst (beschikbaarheid, snelheid, gebruiksvriendelijkheid edm.). Natuurlijk moet de leverancier, ook wanneer de dienst as is wordt geleverd, nog steeds getuigen van een zekere professionaliteit. Hij dient zich nog steeds in te spannen om de beloofde dienstverlening te bieden. Hoewel de leverancier niet aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor het niet halen van het resultaat door eventuele bugs of gebrekkige functionaliteiten, moet de dienst van het niveau zijn dat van een leverancier te goeder trouw kan worden verwacht. De formulering as is laat niet toe om om het even wat op de markt te brengen. Daarom is het als leverancier belangrijk om duidelijk te communiceren over de mogelijkheden en beperkingen van de service. Soms ook wordt in de standaard contracten met grote trom een SLA aangeboden. Een grondige studie van dergelijke standaard SLA leert evenwel dat deze de aansprakelijkheid van de leverancier vaak nog verder uitholt. Het is dus zeker niet voldoende om van de leverancier een SLA te verkrijgen. Er dient tevens te worden nagegaan of deze effectief garanties biedt op het vlak van uptime, toegankelijkheid, antwoordsnelheid, geboden ondersteuning, veiligheid van data edm. Hou goed voor ogen dat er een groot onderscheid bestaat tussen het niet-tevreden zijn van een dienstverlening en het kunnen aantonen/bewijzen dat een dienst niet correct werd geleverd. Dit geldt nog sterker in de cloud, nu de klant zelf vaak geen toegang heeft tot gegevens betreffende uptime, reactiesnelheden edm. Daarom dient er in een cloud SLA extra aandacht te worden besteed aan de rapportering door de leverancier. Concrete meetresultaten dienen te worden vastgelegd en deze dienen met regelmaat te worden gerapporteerd en overgelegd.

21 20 Het Praktijkboek Cloud Contracten Tenslotte is er nog de mogelijke compensatie waarop de klant recht heeft in geval de SLA niet wordt gehaald. Vaak wordt deze gedefinieerd in service credits, die dan recht geven op een reductie op de kostprijs van toekomstige dienstverlening. De vraag stelt zich in welke mate dergelijke service credits de gebruiker effectief compenseren, zeker in geval de dienstverlening dermate slecht was dat de gebruiker deze wenst te beëindigen en met een andere dienstverlener in zee wil gaan. Wanneer er wel een SLA wordt overeengekomen en het service niveau wordt beteugeld met penalties voor de leverancier rijst de vraag of men te maken heeft met een forfaitaire schadevergoeding (een vooraf bepaalde vaste schadevergoeding die verondersteld wordt alle schade van de klant te dekken), dan wel met een beding tot vergoeding voor de minderwaarde op het geleverde. In het laatste geval kan de klant nog een bijkomende schadevergoeding worden toegekend, in het eerste geval niet. Meer weten over het verschil tussen inspannings- en resultaatsverbintenis, de beperking van de aansprakelijkheid door de leverancier, de SLA, edm.? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

22 21 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten Cloud contracten voorzien veelal de mogelijkheid voor de cloud leverancier om de dienstverlening op te schorten of zelfs te beëindigen wanneer de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen (bv. betaling) of wanneer hij bepaalde voorwaarden, zoals de Acceptable Use Policy, schendt. Sommige cloud contracten gaan hierin veel verder en voorzien dat de cloud leverancier het contract kan opschorten of beëindigen omdat dit hem zakelijk het beste uitkomt of voor om het even welke reden. Het spreekt voor zich dat bij dergelijke opschorting of beëindiging de gebruiker voor problemen komt te staan. a. Opschorting van de dienstverlening wegens fout Cloud contracten voorzien vaak dat de cloud leverancier de dienstverlening zonder kennisgeving kan opschorten wanneer de klant in de fout gaat, bv. door de Acceptable Use Policy te schenden. De reden die hiertoe wordt gegeven is dat de cloud leverancier verantwoordelijk is voor wat er op zijn platform gebeurt en onmiddellijk moet kunnen ingrijpen. Toch is dit niet volledig correct. De cloud leverancier zal in vele gevallen immers een vrijstelling genieten van aansprakelijkheid als internet Service Provider (zie hoofdst. 13). De wettelijke regeling laat meer dan genoeg ruimte voor een redelijke verwittigingsprocedure. Dergelijk contractueel recht tot opschorting is geldig onder Belgisch recht. Net zoals alle andere contractuele rechten is het

23 22 Het Praktijkboek Cloud Contracten evenwel aan bepaalde grenzen onderworpen. De cloud leverancier dient het te goeder trouw uit te voeren en mag het niet misbruiken. Ook wanneer het contract niets voorziet, is de cloud leverancier niet zonder mogelijkheden om de dienstverlening op te schorten. Hij kan zich immers beroepen op het beginsel exceptio non adimpleti contractus (ENAC). Dit is het beginsel dat men niet gehouden is om zijn deel van een overeenkomst uit te voeren, indien de tegenpartij als eerste in gebreke blijft. Deze exceptie is wel aan een aantal voorwaarden verbonden: - Er dient samenhang te bestaan tussen de opgeschorte verbintenis en de verbintenis waarvan de niet-nakoming wordt aangevoerd. Bv. Zo kan de cloud leverancier niet langer de exceptie van niet-uitvoering opwerpen om het overeengekomen service level niet te halen wanneer de gebruiker de factuur toch betaalt. - De schuldvordering van de cloud leverancier dient zeker te zijn. Bv. vervallen facturen. - De gebruiker pleegt een wanprestatie die aan hem toerekenbaar is. Hier kan bv. discussie omtrent ontstaan wanneer het account van de gebruiker werd gehacked. ENAC is een beginsel uit het gemene recht. Ook de gebruiker kan zich hierop beroepen. Het is aangeraden om de tegenpartij voorafgaandelijk in kennis te stellen alvorens dat men zich hierop beroept. Wanneer de gebruiker bv. de intentie heeft om de vergoeding voor maandelijks gebruik in te houden is het aangewezen om de cloud leverancier er voorafgaandelijk op te wijzen op welke punten van de dienstverlening hij in gebreke is gebleven. Dit beginsel is onderworpen aan de goede trouw. Dit houdt in dat partijen er geen onredelijk gebruik van mogen maken, en onder

24 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten 23 meer de proportionaliteit dienen te respecteren. Het voordeel van de schuldeiser dient te worden afgewogen tegen het nadeel van de schuldenaar. Bv. wanneer een factuur niet stipt is betaald, zal de cloud leverancier een afweging dienen te maken tussen zijn eigen belang (risico op niet betaling) en dat van de klant (verlies gegevens, blokkering bedrijf ) alvorens hij de toegang tot de dienst blokkeert of data vernietigt. De cloud leverancier dient hier rekening mee te houden en mag de gebruiker niet nodeloos/disproportioneel schaden. De mogelijkheid tot opschorting van de dienstverlening zal natuurlijk steeds een doeltreffend drukkingsmiddel zijn in handen van de leverancier. De gebruiker zal in vele gevallen immers liever een betwiste factuur betalen dan het risico te lopen om van de dienst te worden afgesneden. b. Vroegtijdige beëindiging wegens fout Wanneer een partij in gebreke blijft, dient deze in principe te worden in gebreke gesteld en een redelijke respijttermijn te krijgen om alsnog te presteren. Standaard cloud contracten voorzien evenwel vaak dat de cloud leverancier het recht heeft de dienstverlening onmiddellijk te beëindigen in geval de gebruiker in gebreke blijft, voor welke reden ook. Een dergelijk beding is in principe geldig. Ook dit recht dient te goeder trouw te worden uitgevoerd. Het is over het algemeen voor de cloud leverancier dan ook aangewezen om eerst in gebreke te stellen en niet zonder meer tot beëindiging over te gaan. Vaak voorzien cloud contracten dat de cloud leverancier het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen wanneer de financiële stabiliteit van de gebruiker in het gedrang is (bv. ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie edm.). Dergelijke bedingen zijn in principe geldig.

25 24 Het Praktijkboek Cloud Contracten Vele cloud contracten voorzien dat de reeds betaalde vergoedingen in dergelijk geval verworven zijn en niet worden terugbetaald. c. Eenzijdige beëindiging zonder fout Standaard cloud contracten voorzien vaak de mogelijkheid voor de cloud leverancier om de dienstverlening onmiddellijk of met bijzonder korte opzeggingstermijn te beëindigen, los van enig in gebreke blijven door de klant. Aangezien het verlenen van een opzeggingstermijn niet van openbare orde is, is een dergelijk beding in principe geldig. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een dergelijk beding zeer nadelig is voor de klant, die hiermee rekening zal moeten houden. Natuurlijk dient ook dit recht door de cloud leverancier te goeder trouw te worden uitgeoefend. d. Blokkering dienst In de media leest men van tijd tot tijd dat bedrijven als Google, Facebook, Apple edm. hun diensten aan lokale bedrijven hebben geschorst of beëindigd om redenen die voor ons moeilijk te begrijpen zijn. Het betreft dan meestal een conflict tussen normen en waarden, bv. hoe men staat tegenover naakt. Soms ziet men echter meer onrustwekkende conflicten, zoals wanneer een lokaal bedrijf legitiem (conform de voorwaarden van de cloud dienst) gebruik maakt van een aangeboden gratis dienst, doch de leverancier dergelijk gebruik liever niet heeft. De praktijk leert dat de cloud leverancier de dienstverlening dan wel eens durft te beëindigen op basis van een bedenkelijke of zelfs foutieve interpretatie van de voorwaarden. De beëindiging gebeurt veelal met eenvoudige kennisgeving per , zonder veel mogelijkheden tot beroep. Het is dan zeer moeilijk en tijdrovend om met de cloud leverancier in onderhandeling te treden

26 5. Opschorting en beëindiging van de cloud diensten 25 om dergelijke (al dan niet bewuste) vergissingen recht te zetten. De stap zetten naar de rechter om zijn gelijk af te dwingen komt in de praktijk uiterst zelden voor, wegens praktisch niet haalbaar. Bedrijven dienen hier rekening mee te houden alvorens te investeren in projecten die afhankelijk zijn van dergelijke internationale toeleverancier. Meer weten over ingebrekestellingen, opschorting en beëindiging van contracten? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

27

28 27 6. Vergoeding voor cloud diensten Er bestaan verschillende vergoedingsmodellen in de cloud. Populair zijn modellen waarbij de basisdienstverlening gratis is, maar die de gebruiker voor specifieke diensten laat betalen. Soms is dit een vaste dagelijkse of maandelijkse vergoeding, soms wordt afgerekend per click, view, upload, verwerking, geheugeneenheid edm. Grote juridische problemen stellen zich bij deze afspraken niet, zolang er maar duidelijkheid is wat de klant wordt aangerekend en dat de afrekening correct wordt opgesteld. Voor de klant zal het immers niet steeds evident zijn om het door hem gemaakte gebruik aan te tonen. Hier dienen goede afspraken te worden gemaakt betreffende rapportering. Wanneer er geen volledige transparantie is, kan het voor de klant aangewezen zijn om contractueel auditrechten te voorzien. Vaak wordt bepaald dat de kosten van dergelijke audit voor de klant zijn, tenzij de audit een afwijking boven een vooraf bepaald percentage vaststelt. Meer over auditrechten onder hoofdst. 9. Een aandachtspunt voor de leveranciers is hun aansprakelijkheid voor gratis diensten. Soms lijkt men van mening dat men niet aansprakelijk kan zijn voor een dienst die gratis wordt verleend. Toch is dit niet correct. Voor gebreken in gratis verleende diensten kan men wel degelijk aansprakelijk worden gesteld. Het feit dat de leverancier op de dienst niets heeft verdiend, is op zich juridisch niet relevant. Daarom is het voor de leverancier in dergelijk geval aangewezen om contractueel zijn aansprakelijkheid te beperken. Indien hij dit nalaat, is hij conform het wettelijke regime onbeperkt aansprakelijk.

29 28 Het Praktijkboek Cloud Contracten Meer weten over aansprakelijkheid? Lees Hoofdst. V van Het Praktijkboek Informaticarecht op www. crealaw.eu.

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing.

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Cloud Computing White Paper Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Auteur: Rolf Kuijpers Cloudcomputing,

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013 Algemene voorwaarden versie: 1.0 maart 2013 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Blauwe Doos BV en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie