Individu versus collectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individu versus collectief"

Transcriptie

1 Individu versus collectief Risicomanagement volgens M_o_R Douwe Brolsma nthen! 2010 M_o_R is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

2 Voorstellen Douwe Brolsma Trainer, coach en adviseur op het gebied van : Project georiënteerd werken Organisatieverbetering Risicomanagement PRINCE2 en M_o_R geaccrediteerd trainer APMG Language Owner voor M_o_R Partner in: (www.abcatwork.nl) Gedrag, houding en cultuur nthen! (www.nthen.nl) - Methodisch werken 2 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

3 Agenda Een aantal definities M_o_R een overzicht Individu versus Collectief wat bied M_o_R? Het dilemma in perspectief 3

4 Wat is een Risico? M_o_R definieert risico s als: Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen Een risico bestaat uit een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een waargenomen bedreiging of kans plaatsvindt en de omvang van de impact ervan op de doelstellingen 4

5 Wat is Risicomanagement? M_o_R definieert Risicomanagement als: De systematische toepassing van principes, aanpak en processen op de taken van het identificeren en beoordelen van risico s, en vervolgens het plannen en implementeren van risicomaatregelen. Het doel is het ondersteunen n van een betere besluitvorming doormiddel van een goed zicht op de risico s en hun waarschijnlijke impact. 5

6 Dilemma De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet op alleen logische basis gemaakt worden. De weg uit een dilemma is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze. 6

7 Voorbeeld uit de praktijk In 2004 bracht bierbrouwer Herog Jan het Dilemma van Arcen op de markt. Brouwer Gerard van den Broek had twee bieren gebrouwen, maar slechts één zou zich in de toekomst Hertog Jan mogen noemen. Van elk van beide bieren kwamen er drie in een sixpack, waaruit de consument de lekkerste mocht kiezen. 7

8 Management of Risk Richtlijn voor Practitioners een overzicht

9 OGC Portfolio Crown Copyright Reproduced under licence from OGC. 9

10 M_o_R Geschiedenis In reactie op het Turnbull report (1998) - internal control and audit provisions of the codes on good governance Ontwikkeld door de Office of Government Commerce (OGC) Eerst als The Orange Book, beschikbaar sinds 2001 M_o_R: Guidance for Practitioners, OGC, 2002 De laatste update was in 2007 Refresh loopt in 2010 met nieuwe uitgave verwacht in

11 M_o_R karakteristieken Gelieerd aan Good Governance Het is Public Domain en gebaseerd op Best Practice Branche onafhankelijk Betrekt alle medewerkers in een organisatie Vervangt niet maar voorziet in een kader, structuur en een communicatieomgeving Relevant voor alle niveaus in de organisatie 11

12 Op alle niveaus in een organisatie Strategisch/ corporate niveau (lange-termijn doelstellingen) Programma niveau (middellange-termijn doelstellingen) Project niveau (korte-termijn doelstellingen) Beslissingen over bedrijfsstrategie Beslissingen over vertaalslag van strategie naar actie P3O Support Office Consistentie & Integriteit Operationeel niveau (korte termijn doelstellingen) Beslissingen voor de inzet van actie Crown Copyright Reproduced under licence from OGC. 12

13 Relaties tussen organisatieperspectieven Doelstellingen verandermanagement Dagelijkse managementdoelstellingen Strategische risico s Programmarisico s Operationele Risico s Projectrisico s 13 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

14 Het M_o_R Framework 14 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

15 De 12 Governance Principes Crown Copyright Reproduced under licence from OGC. 15

16 12 Principes van Risicomanagement Belemmeringen voor M_o_R wegnemen Ondersteunende Cultuur Rolen en Verantwoordelijkheden Ondersteuningsstructuur Waarschuwingsindicatoren Reviewcyclus Organisatiecontext Stakeholderbetrokkenheid Organisatiedoelstellingen Rapporteren M_o_Raanpak 16 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

17 De M_o_R Aanpak 17 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

18 Het Procesmodel 18 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

19 The M_o_R Process M_o_R Processen Identificeren: Context De risico s identificeren Beoordelen: Schatten Evalueren Plannen Implementeren Communiceren nthen! Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

20 Embed and Review Crown Copyright Reproduced under licence from OGC. 20

21 Individu versus Collectief Wat bied M_o_R

22 12 Principes van Risicomanagement Belemmeringen voor M_o_R wegnemen Ondersteunende Cultuur Rolen en Verantwoordelijkheden Ondersteuningsstructuur Waarschuwingsindicatoren Reviewcyclus Organisatiecontext Stakeholderbetrokkenheid Organisatiedoelstellingen Rapporteren M_o_Raanpak 22 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

23 De M_o_R Aanpak 23 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

24 M_o_R rollen Het bestuur (risico-kampioen) Interne auditcommissie Risico-commissie Centrale risicofunctie Risicomanager Programme, project en operationele managers Personeelsleden 24

25 Het Procesmodel 25 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

26 Identificeren Context Plan Implement Identify Assess Inputs Regelgevingskader en eisen corporate governance Risicomanagementbeleid Handleiding risicomanagement - processen Activiteitsdocumenten Leerpunten Technieken SWOT-analyse Belemmeringen Context Outputs Activiteitsanalyse Doelen- Het verkrijgen van informatie over. De doelstellingen van de activiteit De scope van de activiteit De volledigheid en de aannames De stakeholders en hun doelstellingen De verhouding van de activiteit t.o.v. de organisatiestructuur De eigen omgeving van de organisatie De aanpak van risicomanagement van de organisatie PESTLE-analyse RACI-diagram Stakeholderanalyse Risicomanagementstrategie Stakeholderskaart Leerpunten 26 Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

27 Stakeholdermatrix Interesse Stakeholders Strategische doelen Financieel Operationele verandering Relatie met klanten Publieke veiligheid Concurentie positie Business partner Projectteams Klanten Pers en media Vakbonden Staff Wetgevingsinstanties 27

28 Stakeholder Power-Impactmatrix Low Medium High Laag Gemiddeld Hoog Potentiële impact van de organisatieactiviteit op de stakeholders 28 Belangrijkheid van de stakeholders voor de organisatieactiviteit Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

29 Stakeholder Power-Impactmatrix Low Medium High Laag Gemiddeld Hoog Potentiële impact van de organisatieactiviteit op de stakeholders 29 Belangrijkheid van de stakeholders voor de organisatieactiviteit Crown Copyright Reproduced under licence from OGC.

30 Identificeren de risico s identificeren Deelnemers: omvattende aanpak om blinde vlekken te voorkomen Technieken om breed te identificeren: Checklists protocollen Workshops Leerpuntenlogboeken Brainstormen Risicodatabase GAP analyse Consensus bereiken tussen de deelnemers 30

31 Beoordelen schatten Deelnemers: De juiste kennis en expertise Onbevooroordeeld (risiconeutraal) Niet uit op een resultaat dat een eigen doel dient Technieken om schatten te ondersteunen: Pareto analyse Waarschijnlijkheidimpactraster Risicokaart CRAMM Waarschijnlijkheidsbomen Expected value Consensus bereiken over schattingen 31

32 Lijn versus project risicobereidheid Risico zoekend neemt risico s, probeert nieuwe zaken, te optimistisch, houdt van een uitdaging, onderschatten de bedreigingen Risico tolerant is ontspannen bij onzekerheid, kop in het zand, Ignore Ignore als maatregel Risico avers actief uit de weg gaan, bang, beredenerend, minder bereid nieuwe zaken uit te proberen Risico Neutraal - het ideaal, comfortabel met de besluitvorming, wel overwogen, breng maatregelen in lijn met de kansen en bedreigingen (in proportie) 32 Afgeleid van interview van Janice Preston (PMI Podcast ) Únderstanding and Managing Risk Attitude: David Hillson and Ruth Murray-Webster (ISBN: )

33 Risico Neutraal Kernkwadrant Kwaliteit Ondernemend Moedig, progressief, proactief, voortvarend, onderzoekend, avontuurlijk, spannend Allergie Rigide (Gezapig) Bang, apathisch, initiatiefloos, uitstellen, besluiteloos, overmatig conservatief, duik gedrag, passief, reactief, gezapig Valkuil Roekeloos Onbezonnen, oogkleppen, doel heiligt de middelen, jonge honden, cowboy, rennen zonder plannen Uitdaging Behoedzaam Behoudend, pragmatisch, conservatief, zorgvuldig, gecontroleerd, veilig en betrouwbaar 33

34 Waardeer elkaars kwaliteiten Kwaliteit Ondernemend Valkuil Roekeloos Uitdaging Allergie Rigide Behoedzaam Omgaan met onzekerheid vereist behoedzaam ondernemerschap 34

35 Plannen Organisatie-eigenaarschap: eigenaarschap: Eigenaarschap toerekenbaarheid Risico-eigenaar: Persoon die verantwoorde rdelijk is voor het waarborgen dat de geplande maatregel wordt geïmplementeerd Risico-actionee: Verantwoordelijk nadat gedragslijn, kosten en timing zijn overeengekomen met de risico-eigenaar 35

36 Het dilemma in perspectief Waar gaat het mis?: Snelheid vs. Volledigheid Opleggen vs. Gedragen beslissing Eigen belang vs. Algemeen belang (aswolk en luchtvaart)

37 Top 10 Faal-factoren 1. Onduidelijke eisen en specificaties 2. Gebrek aan gebruikersbetrokkenheid 3. Veranderende eisen en specificaties 4. Gebrek aan ondersteuning door hogere management 5. Onrealistische verwachtingen 6. Gebrek aan resources 7. Gebrek aan planning 8. Niet meer nodig 9. Onrealistische tijdschema s 10. Nieuwe technologie Bron: Standish Group 37

38 Top 10 Succes-factoren 1. Mate van Gebruikersbetrokkenheid 2. Ondersteuning hogere management 3. Duidelijke formulering van eisen 4. Gedegen planning 5. Realistische verwachtingen 6. Kleinere mijlpalen 7. Competente projectleiding 8. Eigenaarschap 9. Duidelijke Visie en doelstellingen 10. Doelgericht team Bron: Standish Group 38

39 Chaos Reports Standish group successful Challenged Failed % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39

40 Risicoprotocol Gebrek aan ondersteuning door hogere management 2. Gebrek aan eigenaarschap 3. Onduidelijke eisen en specificaties 4. Gebrek aan gebruikersbetrokkenheid 5. Onduidelijke Visie en doelstellingen 6. Veranderende eisen en specificaties 7. Onrealistische verwachtingen 8. Gebrek aan resources 9. Gebrek aan planning 10. Te grote mijlpalen 11. Resultaten zijn niet meer nodig 12. Onvoldoende competente projectleiding 13. Nieuwe technologie

41 Wat speelt bij U? (maximaal 2 kruisjes) 41 Risicoprotocol 1. Gebrek aan ondersteuning door hogere management 2. Gebrek aan eigenaarschap 3. Onduidelijke eisen en specificaties 4. Gebrek aan gebruikersbetrokkenheid 5. Onduidelijke Visie en doelstellingen 6. Veranderende eisen en specificaties 7. Onrealistische verwachtingen 8. Gebrek aan resources 9. Gebrek aan planning 10. Te grote mijlpalen 11. Resultaten zijn niet meer nodig 12. Onvoldoende competente projectleiding 13. Nieuwe technologie 14. score

42 Resultaat Risicoprotocol Indiv. Aantal Gebrek aan ondersteuning door hogere management 2. Gebrek aan eigenaarschap 3. Onduidelijke eisen en specificaties 4. Gebrek aan gebruikersbetrokkenheid 5. Onduidelijke Visie en doelstellingen 6. Veranderende eisen en specificaties 7. Onrealistische verwachtingen 8. Gebrek aan resources 9. Gebrek aan planning 10. Te grote mijlpalen 11. Resultaten zijn niet meer nodig 12. Onvoldoende competente projectleiding 13. Nieuwe technologie 14.

43 De Resultaten Vraag JA NEE 1 Wil jouw organisatie KLANTGERICHT zijn? x% x% 2 Het GROOTSTE risico is: 3 - Is DIT het grootste risico voor de KLANT? x% x% 4 - Is er iemand verantwoordelijk (geweest) om DIT risico te adresseren? x% x% 43

44 Beschikbare literatuur Te koop op: en/of Management of Risk Guidance for Practitioner (UK en NL) (ongeveer 54,-) For successful Management of Risk (UK) Think M_o_R (ongeveer 19,-) Management of Risk Pocketbook (UK) (ongeveer 5,-) 44 (Prijzen onder voorbehoud)

45 De examens (certificering) Het Foundation examen 45 multiple choice vragen gesloten boek 45 minuten 23 punten of meer om te slagen Het Practitioner examen (OTE) 3 uur (incl.inleestijd) open boek met casus en bijlagen 9 vragen 20 punten per vraag 1 vraag algemeen over de theorie 2 vragen over elk van de 4 toepassingsgebieden (Strategisch, Programma, Project en Operationeel) Totaal moet minimaal 90 punten worden gehaald 45

Management of Risk - Richtlijn for Practitioners - vertaling Begrippenlijst. Document Control Information

Management of Risk - Richtlijn for Practitioners - vertaling Begrippenlijst. Document Control Information Management of Risk - Richtlijn for Practitioners - vertaling Begrippenlijst Document Details Document Control Information Document Name: M_o_R_Glossary_Dutch v1.1.pdf Purpose of Document: Vertaling Glossary

Nadere informatie

MoR Glossary Of Terms - Dutch

MoR Glossary Of Terms - Dutch DEFINITIES Aanhouden Retention Een risicomaatregel voor een bedreiging. Er wordt een bewuste en opzettelijke beslissing genomen om de bedreiging aan te houden, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management M_O_R FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER M_o_R (MANAGEMENT OF RISK) In onze snel veranderende maatschappij

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie

Training risicomanagement bedrijfsleven

Training risicomanagement bedrijfsleven Training risicomanagement bedrijfsleven Robert t Hart robert.t.hart@risicomanagement.nl 14 november 2013 1www.risicomanagement.nl Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede & Baarn Totaalleverancier

Nadere informatie

For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management. PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA

For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management. PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA White paper Januari 2010 PRINCE2 Business benefits Sectie 1 Introductie Naarmate de snelheid,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Foundations van ITIL V3 Ȧndere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ITIL POCKETGUIDE 2011 EDITIE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3O FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER P3O Onder invloed van voortdurende verandering is het van vitaal belang

Nadere informatie

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010 PrincE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA axelos.com White Paper Januari 2010 Inhoud 1 Introductie 3 2 Wat is PRINCE2? 3 3 PRINCE2 Business Benefit een toelichting 5 4 Waarom is dit zo belangrijk?

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ISO/IEC 20000 Een Introductie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ISO/IEC 20000 Een Introductie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER Samengesteld door het HarmoniCOP Team. Kernredactie: D. Ridder, E. Mostert, H.

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie