BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028"

Transcriptie

1 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND

2

3 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND

4 Colofon Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Saskia Hofstede Pronexus Bram van der Klauw Publicatiedatum: Mei 2013 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Purmersteenweg 42 Telefoon Tabellen en figuren zijn ook verkrijgbaar in Excel. Digitaal rapport: 2

5 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Bevolkingsontwikkeling tot Factoren die effect hebben op de omvang van de bevolking Woningbouw Vestiging en vertrek Geboorte en sterfte Prognoses Prognose totaal aantal inwoners Prognose vergrijzing Prognose doelgroepen decentralisaties Prognose per wijk Bijlage 1: Tabel prognose Purmerend Bijlage 2: Tabel prognose wijken Bijlage 3: Tabel prognoses voor Kadernota en decentralisaties Bijlage 4: Tabel prognose per wijk en leeftijd

6 4

7 Samenvatting Grote demografische veranderingen op komst voor Purmerend Tot nu toe had Purmerend al te maken met grote demografische veranderingen. Die veranderingen waren in één woord te vangen: 'groei'. In de nabije toekomst komt er een wending in de aard van de demografische ontwikkelingen. De belangrijkste trends zullen zijn: Daling van het inwoneraantal vanaf ongeveer Woningbouwplanning en het halen van inwoners onzeker. Purmerend is niet langer een vestigingsstad. Aantal sterfgevallen gaat aantal geboorten overtreffen. Sterkere vergrijzing en ontgroening dan de rest van Nederland. Daling van potentiële beroepsbevolking. Bevolkingsomvang van de wijken wordt stabiel. Een daling van het inwoneraantal vanaf ongeveer De verwachting is dat Purmerend de komende 15 jaar rond de inwoners zal blijven. In 2016 zullen we waarschijnlijk de grens passeren. Rond 2021 zal Purmerend het hoogtepunt bereiken, met ongeveer inwoners. Daarna zet de daling in, en we komen in 2028 uit op het niveau waar we nu op zitten. Van 1960 tot 2013 groeit de bevolking jaarlijks met gemiddeld inwoners. Als we inzoomen op een kortere periode, namelijk de laatste vijf jaar, dan is de jaarlijkse gemiddelde toename van het aantal inwoners ongeveer 200. Woningbouwplanning en het halen van inwoners onzeker. Het is onzeker of we de inwoners grens echt gaan passeren. De precieze inwoneraantallen zijn moeilijk te voorspellen, maar de beweging -van eerst stijgen en daarna dalen- is een realistische inschatting. Mocht de woningbouw worden belemmerd doordat de economische crisis aanhoudt, dan is het aannemelijk dat we inwoners niet halen. Purmerend is niet langer een vestigingsstad Dat de bevolking van Purmerend zo is gegroeid, is voor het grootste deel te danken aan mensen van buiten de stad die hier komen wonen: de vestigers. Maar het aantal vestigers gaat teruglopen. De afgelopen vijf jaar kwamen er zich gemiddeld mensen per jaar vestigen in Purmerend. De verwachting is dat vestiging de komende jaren geleidelijk gaat dalen, tot we in 2028 op het niveau zitten van ongeveer vestigers per jaar. Tot nu toe overtrof aantal vestigers het aantal vertrekkers altijd, en vaak zelfs in grote mate. Het aantal mensen dat Purmerend verlaat om ergens anders te gaan wonen, is heel stabiel (het schommelt rond de verhuizers per jaar). In de toekomst zullen vestiging en vertrek elkaar ongeveer in evenwicht houden. Er zullen dus maar weinig Purmerenders bij komen door verhuisbewegingen. 5

8 Aantal sterfgevallen gaat aantal geboorten overtreffen. Tot nu toe was er sprake van een positieve natuurlijke aanwas: elk jaar overtrof het aantal geboorten het aantal sterfgevallen in de stad. Hier gaat verandering in komen. De verwachting is dat er in 2016 voor het eerst sprake zal zijn van een negatieve natuurlijke aanwas. Er zal vanaf dan elk jaar een stijging van het aantal sterfgevallen zijn, terwijl het aantal geboorten jaarlijks heel licht daalt. Sterkere vergrijzing en ontgroening dan de rest van Nederland. Het percentage 65-plussers in Purmerend is 16,8%. Dat is gelijk aan het landelijke percentage 65- plussers (ook 16,8%). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat dit percentage voor Nederland in 2028 zal liggen op 23,0. Voor Purmerend verwachten we een grotere stijging, namelijk naar 24,4%. Het aantal 65-plussers gaat de komende 15 jaar stijgen van naar Dat is een stijging van ruim inwoners van 65 jaar en ouder. Ook het aantal 75-plussers en 85-plussers groeit. Tegelijkertijd met de vergrijzing krijgt de stad te maken met ontgroening. Het aandeel 0 tot 15-jarigen in de samenleving neemt in onze stad sterk af (-13,6%). In Nederland is de daling van het aantal jongeren minder sterk (-3,1%). Daling van potentiële beroepsbevolking. De groep 15 tot 65 jaar zal kleiner worden in Nederland (-3,4%) en in Purmerend (-7,9 %). Bevolkingsomvang van de wijken stabiel Vanaf 1975 zijn er veel nieuwe wijken gebouwd, die allemaal zorgden voor flinke bevolkingsgroei. De bevolkingsomvang per wijk zal in de toekomst veel rustiger zijn. Er zullen nog wel wat schommelingen plaatsvinden, maar niet meer zo heftig als voorheen. De grootste groei zal plaatsvinden in de buurt Europa van de wijk Weidevenne. Daar komen nog ruim mensen wonen. De groei van Weidevenne in totaal is echter een stuk lager, namelijk ruim nieuwe inwoners. Dat komt omdat er in de buurt Europa groei zal zijn, maar in de andere buurten gaat het inwoneraantal dalen. De bevolking in Centrum gaat ook groeien, daar komen ongeveer 560 mensen bij (+13,5%). Van de 560 nieuwe toekomstige bewoners van Centrum is een groot deel 65 jaar of ouder, namelijk

9 1 Inleiding Op 1 januari 2013 heeft Purmerend inwoners. Hoewel de grens van inwoners binnen handbereik lijkt, is het nog onzeker of we grens gaan passeren. De prognose van het totaal aantal inwoners voor de komende 15 jaar is minder vast dan de bevolkingsprognoses die in voorgaande jaren zijn uitgegeven. De reden daarvoor is de aanhoudende crisis, en terugnemende woningbouw. De toekomstige woningbouw heeft veruit de belangrijkste invloed op het inwoneraantal. Het is nu moeilijk om het aantal huizen dat gebouwd gaat worden te voorspellen, en dat geldt dus ook voor het aantal Purmerenders. Het is belangrijk om dit als achtergrondinformatie te hebben bij het lezen van dit rapport. Hoewel de grens lastig te voorspellen is, weten we wél wat de belangrijkste trends zullen zijn in de demografie van onze stad. Het is bijvoorbeeld vrij zeker dat we vanaf nu te maken gaan krijgen met een sterfteoverschot, in plaats van een geboorteoverschot. De grootste trends komen uitgebreid aan de orde in de komende hoofdstukken. De Bevolkingsprognose geeft antwoord op de vraag: Wat zijn de te verwachten trends in de bevolking van Purmerend in de komende 15 jaar? Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe heeft de bevolking zich tot nu toe ontwikkeld, en in hoeverre wijkt dat af van de vorige bevolkingsprognose 1? Wat verwachten we in de woningbouw? Wat worden de trends betreffende geboorte en sterfte? Wat worden de trends in verhuizingen (vestiging, vertrek en verhuizingen binnen de stad)? Welke omvang verwachten we voor de inwoneraantallen voor de hele stad en per wijk? Wat zal de toekomstige omvang zijn van de doelgroepen van de naderende decentralisaties? 1 Poorten, J. van (2011). Bevolkingsprognose Gemeente Purmerend. 7

10 2 Bevolkingsontwikkeling tot nu Purmerend is een stad die al decennia mensen trekt om er te komen wonen (zie Figuur 1). In bijna alle voorgaande jaren zien we dat het aantal mensen dat zich in Purmerend vestigt, het aantal mensen dat vertrekt overtreft. In andere woorden: tot nu toe is er bijna altijd sprake geweest van een positief migratiesaldo. Dezelfde positieve trend is te zien in de natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte). Het aantal geboorten is bijna elk jaar hoger geweest dan het aantal sterfgevallen. De aantallen migranten zijn hoger dan het aantal geboorten en sterfgevallen. Dat de bevolking van Purmerend zo is gegroeid, is dus meer beïnvloed door verhuizingen dan door natuurlijke aanwas. In Figuur 1 is ook duidelijk te zien dan de lijnen van vestiging en vertrek steeds dichter bij elkaar komen. In 2013 zijn ze bijna gelijk aan elkaar, het aantal mensen dat hier komt wonen is ongeveer gelijk aan het aantal vertrekkers. Het totaal aantal inwoners van Purmerend verandert dus niet meer zo veel door verhuizingen. Hetzelfde geldt voor geboorte en sterfte: die lijnen raken elkaar ook bijna. In hoofdstuk 3 staat wat we de komende 15 jaar verwachten voor geboorte, sterfte en migratie Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Figuur 1 Geboorte, sterfte, vestiging en vertrek in Purmerend, nu Nu helder is welke veranderingen in migratie en natuurlijke aanwas de afgelopen 50 jaar hebben plaatsgevonden, zoemen we in op de afgelopen twee jaar. De vorige bevolkingsprognose is verschenen in 2011, en de eerste stap in het maken van nieuwe prognosecijfers is te onderzoeken in hoeverre de voorspellingen uit dat rapport waarheid zijn geworden. Daarbij wordt gekeken naar de werkelijke bevolkingsontwikkeling is geweest en of het verwachte aantal nieuwbouwwoningen is gerealiseerd. 8

11 Op 1 januari 2011 woonden er mensen in Purmerend en een jaar later (1 januari 2012) waren dat er In 2011 is de bevolking van Purmerend dus met 28 personen toegenomen. Op 31 december 2012 woonden er personen in Purmerend. De bevolking van Purmerend is in 2012 met 222 personen toegenomen. In totaal is de bevolking de afgelopen twee jaar dus gegroeid met 250 inwoners (28 in 2011, en 222 in 2012). De vorige bevolkingsprognose voorspelde echter een toename in de bevolking van 712 (417 in 2011, en 295 in 2012). Dit betekent dat er de laatste twee jaar 462 minder inwoners bijgekomen zijn dan in de vorige bevolkingsprognose werd voorspeld. Tabel 1: Loop van de bevolking in Purmerend (voorspeld en werkelijk), Bevolking 1 januari Geboren Overleden Natuurlijke aanwas Vestiging Vertrek Migratie -saldo Totale toename Bevolking 31 december Werkelijk Voorspeld Verschil Werkelijk Voorspeld Verschil *Inclusief administratieve correcties 9

12 3 Factoren die effect hebben op de omvang van de bevolking Het totaal aantal inwoners van Purmerend wordt beïnvloed door het aantal geboorten, overledenen, vestigers, vertrekkers en woningen. Uit een berekening aan de hand van deze cijfers van de afgelopen 50 jaar blijkt dat het aantal woningen veruit het belangrijkste factor is bij veranderingen in het inwoneraantal 2. Wat we voor de toekomst verwachten voor deze factoren, is de basis waarop de bevolkingsprognose rust. In de volgende paragrafen worden alle factoren toegelicht met hun achtergrond en toekomst. Bij het berekenen van de toekomstige bevolking, zijn van de bovenstaande factoren de cijfers van de afgelopen vijf jaar als uitgangspunt genomen. 3.1 Woningbouw Volgens de woningbouwplanning van februari 2013 van team Projecten (zie Tabel 2) zullen er de komende twaalf jaar nog ongeveer woningen worden gebouwd. Ongeveer daarvan komen in Weidevenne, vooral in de buurt Europa. Op korte termijn (tot 2017) zullen daar tussen de 120 en 180 woningen per jaar worden opgeleverd. Op lange termijn (2017 en later) zullen in totaal nog 400 woningen worden opgeleverd, vooral in de Kop van West. In het Centrum zullen er 360 woningen bij komen. Het grootste deel van de nieuwe woningen vallen onder de herontwikkeling van de Brantjesoever (het voormalige 'Big Boss'-terrein) en de Nukahal/Schapenmarkt (grenzend aan de Koemarkt). De herinrichting van Wheermolen-West levert de in komende jaren nog bijna 400 woningen op. Het is nog onduidelijk of en hoeveel woningen er zullen komen op Kwadijkerpark. De bouw is in ieder geval voor de komende twee jaar stilgelegd. In de bevolkingsprognose gaan we uit van 240 woningen op lange termijn (dus in 2017 en verder). Tabel 2: Woningbouwplanning Purmerend per wijk, Jaarlijks Totaal Centrum Overwhere Wheermolen Gors Purmer-Noord Purmer-Zuid Weidevenne (Afrika) Weidevenne (Europa) Totaal Bron: gemeente Purmerend, team Projecten (februari 2013) 2 Effect van geboorten, sterfte, vestigers, vertrekkers en woningbouw op inwoneraantal Purmerend 1960 tot 2011 (R²=.997. Bèta's: Geboorte (.057), Vestiging (-.060), Vertrek (.070), Woningvoorraad (.949). Sterfte heeft geen significant effect. Voor volledige analyse: 10

13 'Extra woningen' leveren tegenwoordig minder inwoners op Purmerend is gewend aan groei. De afgelopen 50 jaar stonden in het teken van groei, het aantal inwoners steeg elk jaar behoorlijk (zie Figuur 2). Van 1960 tot 2013 groeit de bevolking jaarlijks met gemiddeld inwoners. Dat lijkt veel, maar als we alleen naar de groei van de afgelopen 10 jaar kijken, dan wordt het gemiddelde een stuk lager, namelijk 450. De laatste vijf jaar is de jaarlijkse gemiddelde toename van het aantal inwoners ruim Bevolkingsgroei Woningengroei Figuur 2: Bevolkingsgroei en groei van de woningvoorraad Purmerend In Figuur 2 staat behalve de jaarlijkse bevolkingsgroei ook de groei van de woningvoorraad per jaar. De woningvoorraad is het totaal van de koop- en huurwoningen in de stad op 1 januari. Naast het totaal aantal woningen is ook de toename van de woningvoorraad in een jaar een belangrijk cijfer. Voor het aantal woningen dat er per saldo bij komt in een jaar (dus de bouw min de sloop), wordt hier de term 'extra woningen' gebruikt. De bevolkingsgroei lag in het verleden meestal flink boven de woninggroei. De verhouding tussen deze twee lijnen geeft aan hoeveel inwoners er bij komen per 'extra woning'. Het geeft een indruk wat het bouwen van 'extra huizen' voor gevolgen heeft voor de totale bevolkingsomvang. De verhouding tussen de bevolkingsgroei en de groei van de woningvoorraad daalt. De afgelopen 13 jaar, namelijk van 2000 tot 2013, komen er gemiddeld 1,24 inwoners bij voor elke 'extra woning'. Maar als we alleen de afgelopen vijf jaar bekijken, dan is dat een stuk lager, namelijk 0,5 nieuwe inwoners voor elke 'extra woning'. Het feit dat een 'extra woning' in verhouding minder inwoners oplevert dan vroeger is een nieuwe trend voor Purmerend, en een belangrijk gegeven voor deze prognose. Dat 'extra woningen' tegenwoordig minder inwoners opleveren heeft een aantal redenen: De gemiddelde woningbezetting daalt Purmerenders maken wooncarrière binnen de stad Het aantal vestigers daalt (zie paragraaf 3.2) 11

14 De gemiddelde woningbezetting daalt Het gemiddeld aantal bewoners per huis (de gemiddelde woningbezetting) neemt af (zie Figuur 3). Dit is een landelijke trend, die al jaren gaande is. In 1960 woonden er in Nederland gemiddeld vier (4,0) personen in een huis. Dat gemiddelde zakt heel geleidelijk en gelijkmatig, en in 2011 heeft een woning gemiddeld 2,3 bewoners. De gemiddelde woningbezetting in Purmerend is vrijwel gelijk, namelijk 3,9 in 1960 en 2,3 in Gem. aantal bewoners per woning 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figuur 3: Gemiddelde woningbezetting in Purmerend, Purmerenders maken wooncarrière Niet alleen komen hier mensen wonen, ze blijven hier ook wonen. Het zijn voornamelijk de vestigers (ongeveer 3000 per jaar) die voor groei van het bevolkingsaantal zorgen. Geboorten leveren een stuk minder nieuwe Purmerenders op (ongeveer 700 per jaar). Als je als stad wil groeien, heb je dus vestigers nodig. Voor vestigers zijn 'extra woningen' nodig (een toename van de woningvoorraad). Maar de 'extra huizen' worden niet langer 'als vanzelf' gevuld met vestigers van buiten. Purmerenders verhuizen ook binnen de stad, en het zijn vooral Purmerenders die in de 'nieuwe woningen' gaan wonen, en daardoor neemt het totale inwoneraantal van Purmerend minder snel toe. Jaarlijks verhuizen gemiddeld Purmerenders binnen de stadgrenzen verhuist (zie Figuur 4). Het aantal verhuizingen binnen de stad is sinds de jaren '80 stabiel. Het zijn bijvoorbeeld Purmerenders die een mooiere woning willen, stellen die kinderen krijgen of jongeren die het huis uit gaan. 12

15 Personen verhuizend binnen Purmerend Figuur 4: Personen verhuizend binnen Purmerend, In 2012 verhuisde er Purmerenders binnen de stad (zie Tabel 3). Overwhere stond bovenaan wat betreft binnenkomende verhuizers, hier kregen 774 Purmerenders een nieuwe woning. In Overwhere is in het gebied rond de Wagenweg veel nieuwbouw opgeleverd (Het Plateel). Bovendien zijn er zorgcomplexen voor ouderen en gehandicapten in Overwhere (De Tien Gemeenten, Novawhere, Jaap van Praaghuis en de Prinsenstichting). Dit soort woningen heeft over het algemeen een groter verloop dan overige woningen. Op de tweede en derde plaats stonden Weidevenne (764) en Purmer-Noord (525). Dit zijn tevens de wijken waarin verhuizen binnen de eigen wijk populair is. Voor heel Purmerend geldt dat 33 procent van alle verhuizingen gebeurt binnen de eigen wijk. In Overwhere (278), Weidevenne (269), en Purmer-Noord (229) vonden in 2012 de meeste verhuizingen binnen de eigen wijk plaats. Naast het feit dat de gemiddelde woningbezetting daalt, en Purmerenders verhuizen binnen de stad, neemt ook het aantal vestigers af. Dat wordt toegelicht in de volgende paragraaf. Tabel 3: Personen verhuizend binnen Purmerend naar wijk, Centrum Gors Overwhere Wheermolen Purmer- Noord Purmer- Zuid Weidevenne Totaal Centrum Overwhere Wheermolen Gors Purmer-Noord Purmer-Zuid Weidevenne Totaal

16 3.2 Vestiging en vertrek De afgelopen vijf jaar kwamen er zich gemiddeld mensen per jaar vestigen in Purmerend (zie Figuur 5). Tussen 2000 en 2013 waren dat er zelfs gemiddeld per jaar. De verwachting is dat vestiging de komende jaren geleidelijk gaat dalen, tot we in 2028 op het niveau zitten van ongeveer vestigers per jaar. Dit heeft grote gevolgen voor de demografie van Purmerend. Tot nu toe overtrof aantal vestigers het aantal vertrekkers altijd, en vaak zelfs in grote mate. In de toekomst zullen vestiging en vertrek elkaar ongeveer in evenwicht houden (zie Figuur 6). Dat betekent dat het migratiesaldo daalt van gemiddeld 500 naar 100 (zie Figuur 7). Er zullen dus maar weinig Purmerenders bij komen door verhuisbewegingen. De grote instroom van jonge gezinnen die zo kenmerkend was voor de groei van Purmerend komt ook tot een halt, en Purmerend wordt -net als de rest van Nederland- steeds grijzer Vestiging Vertrek Figuur 5: Vestiging en vertrek uit Purmerend, Woningbouw zorgt niet langer voor een hoog migratiesaldo De overtuiging dat het bouwen van nieuwbouwhuizen vanzelf veel nieuwe, jonge vestigers van buiten de stad oplevert, gaat niet meer op. In paragraaf 3.1 beschreven we de verhouding tussen de hoeveelheid woningen die er in een jaar bij komt, de groei van het bevolkingsaantal van dat jaar. Deze verhouding liet zien dat het totaal aantal inwoners minder groeit door het bouwen van huizen dan vroeger Naast deze verhouding is nog er een andere verhouding informatief, namelijk die tussen de hoeveelheid woningen en het migratiesaldo. Het migratiesaldo is het aantal vestigers min het aantal vetrekkers in één jaar. Een positief migratiesaldo wil dus zeggen dat er dat jaar méér mensen van buiten in Purmerend kwamen wonen, dan dat er Purmerenders verhuisden naar een andere gemeente. Door te kijken naar het migratiesaldo per 'extra woning' krijgen we een indruk van hoeveel mensen Purmerend van buiten binnenhaalt. Dat verhoudingscijfer wordt in de bevolkingsprognose gebruikt om te bepalen hoeveel vestigers de huidige woningbouwplanning zal gaan opleveren. Tussen 1998 en 2008 was het migratiesaldo per 14

17 'extra' woning gemiddeld 1,34. In de periode 2008 tot en met 2012 zakte dat naar gemiddeld 0,50. Eén 'extra huis' leverde dus effectief 0,5 extra inwoners door migratie op. Bij het bepalen van het toekomstig aantal inwoners wordt uitgegaan van een verhoudingscijfer dat tussen de 1,34 en 0,50 ligt, namelijk Vestiging Vertrek Figuur 6: Vestiging en vertrek Purmerend, Migratiesaldo Figuur 7: Migratiesaldo Purmerend,

18 Migranten Vestiging in Purmerend Vertrek naar Amsterdam Migratiesaldo Purmerend- Amsterdam Figuur 8: Migratie Purmerend - Amsterdam, ,5 4,0 Migratiewoning per 'extra woning' 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figuur 9: Migratiesaldo per 'extra woning' in Purmerend, Vertrek uit Purmerend is stabiel Het aantal mensen dat Purmerend verlaat om ergens anders te gaan wonen, is heel stabiel (het schommelt rond de verhuizers per jaar). In deze prognose gaan we er van uit dat het totaal aantal vertrekkers de komende jaren ongeveer zal blijven (zie Figuur 6). De meeste vertrekkers gaan in Amsterdam wonen, dat zijn er ongeveer 550 per jaar. Figuur 10 laat zien dat het grootste deel van de verhuizers is tussen de 15 en 29 jaar oud is (60%). De op één na 16

19 grootste leeftijdsgroep is die van 30 tot en met 45 jarigen (19%). Van alle vetrekkers naar Amsterdam is slechts 12% getrouwd of heeft een geregistreerde partner Figuur 10: Leeftijd van Purmerenders die vertrekken naar Amsterdam, Geboorte en sterfte We bevinden ons demografische gezien- op een bijzonder tijstip voor Purmerend. Purmerend heeft namelijk altijd te maken gehad met een geboorteoverschot: binnen elk kalenderjaar werden er meer mensen geboren dan er dood gaan (zie Figuur 11). Purmerend was altijd een groeiende gemeente, en we trokken jonge mensen aan. Maar Purmerenders worden ouder. In 1988 was de gemiddelde leeftijd van Purmerenders 33,9 jaar, in 2013 is dat 40,8 (zie Tabel 4). Figuur 12 laat duidelijk zien dat de laatste jaren het aantal geboorten afneemt, en het aantal sterfgevallen toeneemt. In 2013 is het geboorteoverschot nog maar 67. De lijnen raken elkaar dus bijna. De verwachting is dat er in 2016 voor het eerst sprake zal zijn van een negatieve natuurlijke aanwas. Er zullen dan elk jaar meer sterfgevallen zijn, terwijl het aantal geboorten heel licht daalt. Tabel 4: Gemiddelde 3 leeftijd op 1 januari Nederland 35,7 40,3 43,0 Purmerend 33,9 40,8 44,7 3 Voor 1988 en 2013 geldt dat personen die ouder dan 95 zijn, in de berekening zijn meegenomen met leeftijd

20 Inwoners Geboorte Sterfte Figuur 11: Geboorte en sterfte in Purmerend, Inwoners Geboorte Sterfte Figuur 12: Geboorte en sterfte in Purmerend, Sterfte stijgt Terwijl geboorten nog wel eens wat schommelingen laten zien (zie Figuur 11), klimt de sterfte heel stabiel. Hoe meer inwoners Purmerend heeft, hoe hoger het sterftecijfer wordt 4. Het aandeel sterfgevallen op de totale bevolking is sinds 2000 stabiel, gemiddeld 0.82% (Nederland 0,84%). 4 Pearson's correlation coëfficiënt inwoneraantal en sterfte: (significant bij 99% betrouwbaarheidsinterval) 18

21 Tussen 2000 en 2013 stierven er gemiddeld 631 Purmerenders per jaar. Het gemiddelde aantal sterfgevallen zal tussen nu en 2028 hoger zijn, namelijk 847. Hoewel de sterfte dus toeneemt, hebben we in eerdere bevolkingsprognoses de toekomstige sterfte iets te hoog geschat. In deze prognose hanteren we daarom een voorzichtiger sterftecijfer. Overige factoren Voor de vruchtbaarheid is het gemiddelde van de laatste vijf jaar doorgetrokken naar de toekomst. In de prognose wordt ook de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen meegenomen. In Purmerend zijn iets meer vrouwen dan mannen: 51,6 van de 100 inwoners is vrouw. 19

22 4 Prognoses 4.1 Prognose totaal aantal inwoners De verwachting is dat Purmerend de komende 15 jaar rond de inwoners zal blijven (zie Figuur 13 en Tabel 5). In 2016 zullen we waarschijnlijk de grens passeren. Rond 2021 zal Purmerend het hoogtepunt bereiken, met ongeveer inwoners. Daarna zet de daling in, en we komen in 2028 uit op het niveau waar we nu op zitten Figuur 13: Bevolkingsontwikkeling Purmerend, Het is onzeker of we de inwoners grens echt gaan passeren. De precieze inwoneraantallen zijn moeilijk te voorspellen, maar de beweging -van eerst stijgen en daarna dalen- is een realistische inschatting. In het geval dat we de grens passeren, is het aannemelijk dat we dat inwoneraantal niet langer dan een jaar of tien zullen vasthouden. De belangrijkste reden voor twijfel is het onzekere karakter van de woningbouwplanning. Gaan we daadwerkelijk nog woningen bouwen de komende 15 jaar? En wat voor mensen gaan daar dan wonen? Bij de voorspelling dat we de grens met ongeveer 350 inwoners gaan passeren, is uitgegaan van een optimistisch scenario. Een optimistisch scenario houdt in dat de huizenmarkt de komende jaren aantrekt, en ten minste de nu geplande woningbouwplannen worden uitgevoerd. In dit scenario is het een voorwaarde dat we met de woningbouw vestigers aantrekken, dus dat er niet- Purmerenders hier komen wonen. Mocht de woningbouw worden belemmerd doordat de economische crisis aanhoudt, dan is het aannemelijk dat we inwoners niet halen. 20

23 Tabel 5: Prognose woningen en inwoners Purmerend, Jaar Woningen Inwoners Prognose vergrijzing Purmerend wordt ouder, dat is een reëel vooruitzicht. Tabel 4 laat zien dat de gemiddelde leeftijd van de Purmerenders gaat stijgen van 40,8 (in 2013) naar 44,7 (in 2028). Het aantal 65-plussers de komende 15 jaar stijgen van naar (zie Figuur 14). Dat is een stijging van ruim inwoners van 65 jaar en ouder. Ook het aantal 75-plussers en 85-plussers groeit. Inwoners plussers 75-plussers 85-plussers Figuur 14: Prognose 65-, 75- en 85-plussers in Purmerend, Tegelijkertijd met de vergrijzing krijgt de stad te maken met ontgroening (zie paragraaf 4.3). Door deze twee ontwikkelingen zal de bevolkingspiramide een 'zwaardere top' krijgen (zie en Figuur 15). Op dit moment staat Overwhere bovenaan wat betreft het aantal 65-plussers, daar wonen er Hier komen er de komende 15 jaar ongeveer 600 bij, en dan staat het totaal op ruim Overwhere en 21

24 Weidevenne zullen dan het grootste aantal 65-plussers hebben. Van alle wijken zal de grootste groei van het aantal 65-plussers in Weidevenne plaatsvinden. Daar wonen nu bijna plussers, en dat aantal gaat de komende 15 jaar stijgen met naar bijna in Mannen Vrouwen Mannen 2028 Mannen 2013 Vrouwen 2028 Vrouwen 2013 Figuur 15 Bevolkingspiramide Purmerend, 2013 en In 2013 is 16,8 % van de Purmerend 65 jaar of ouder. Dat is gelijk aan het percentage 65-plussers in heel Nederland, namelijk ook 16,8%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat dit percentage voor Nederland in 2028 zal liggen op 23,0. Voor Purmerend verwachten we een grotere stijging, namelijk naar 24,4%. In 2028 heeft Purmerend ook een hoger percentage 65-plussers dan Noord-Holland 5 (21,2%) en een veel hoger percentage dan Amsterdam (14,6%). De provincies Gelderland, Friesland, Zeeland, Drenthe en Limburg kunnen rekenen op een sterkere vergrijzing dan Purmerend. De groep 15 tot 65 jaar zal kleiner worden in Nederland (-3,4%) en in Purmerend (-7,9 %). Het aandeel 0 tot 15-jarigen in de samenleving neemt in onze stad sterk af (-13,6%), in Nederland is die daling van de jongeren minder sterk (-3,1%). Kortom, Purmerend zal een krachtigere vergrijzing en ontgroening meemaken dan Nederland in zijn geheel. 4.3 Prognose doelgroepen decentralisaties Purmerend gaat de komende jaren te maken krijgen met drie decentralisaties. "Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het kabinet Rutte-Asscher: Hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ per 2015 over naar de WMO. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de 5 Het percentage 65-plussers in Noord-Holland is relatief laag door het lage percentage 65-plussers in Amsterdam. 22

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 Purmerend in cijfers 2012 Colofon Purmerend in cijfers is een uitgave van de gemeente Purmerend, team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I). Samenstelling Saskia Hofstede

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen A B C D E F G 1 LaboXX 2 Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030 3 Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen 4 5 6 7 8 9 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding: evaluatie

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden maart 2008 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 rpb Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 Coen van Duin (cbs) Andries de Jong (rpb) Rob Broekman

Nadere informatie

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt!

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt! Vergrijzing, verkleuring en individualisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusies Invloed Impact Bronnen Vergrijzing, verkleuring en individualisering De wereldbevolking neemt toe, waarbij

Nadere informatie

Verhuizers onder in- en uitstroom WWB

Verhuizers onder in- en uitstroom WWB Verhuizers onder in- en uitstroom WWB Februari 2013 Afdeling Onderzoek en Statistiek i.o.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 1 omvang onbekend Conclusie: rol van verhuizingen in ontwikkeling WWB-bestand

Nadere informatie

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000 Het inwoneraantal van Nijmegen stijgt al jarenlang. De groep twintigers/studenten is binnen de Nijmeegse bevolking het sterkst aanwezig. De groep vijftigers is de afgelopen 10, 20 jaar het sterkst gegroeid.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Bevolkings- en huishoudenprognose

Bevolkings- en huishoudenprognose Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 215 Nota met Resultaten Datum: December 215 Versienummer: 1. Auteur: Lenneke Jongbloed/ Léon Kaagman Afdeling: Ruimte Inhoudsopgave Nota met Resultaten 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten?

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 199 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Verus Ledenvoordeel Jelmer Dekker Januari Levendgeborenen Algemeen vruchtbaarheidscijfer

Nadere informatie

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025 Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 213-225 Inleiding Als we nu al weten hoeveel ouderen in 225 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas Artikelen Bevolkingsprognose 29 216: omslag naar lagere groei Coen van Duin en Han Nicolaas In 27 en 28 liep de bevolkingsgroei van Nederland sterk op, mede onder invloed van de economische bloei in de

Nadere informatie

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011 Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 21-211 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 26/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek Bevolkingsprognose 2011-2030 Afdeling Onderzoek en Statistiek GEMEENTE HELMOND Bevolkingsprognose 2011-2030 Onderzoek & Statistiek COLOFON Titel: Bevolkingsprognose 2011-2030 Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Mei 2013 Als gevolg van de omvangrijke publiciteit rond het rapport Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Groningen, november 2001 Ontwikkeling en Onderzoek in Zorg en Welzijn Titel: Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Auteurs: Drs. R.A. Jaarsma Drs.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Verhuisgedrag van jongeren

Verhuisgedrag van jongeren Verhuisgedrag van jongeren Mila van Huis en Elma Wobma Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014 BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050 Progneff 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 4 1.1 Prognosemodel Progneff 4 1.2 Leeswijzer 4 2 DE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

FRANKRIJK VEEL STERKER VERGRIJSD DAN NEDERLAND

FRANKRIJK VEEL STERKER VERGRIJSD DAN NEDERLAND KINDERTAL Frankrijk kende dus al vroeg een veel lager kindertal dan Nederland. Pas na 1970 eeuw wisselden de posities, en zakte het Nederlandse cijfer onder dat van Frankrijk (zie tabel 1 met enkele kerncijfers).

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen en de invloed op de werkgelegenheid in Oost Gelre

Demografische ontwikkelingen en de invloed op de werkgelegenheid in Oost Gelre Demografische ontwikkelingen en de invloed op de werkgelegenheid in Oost Gelre Samenvatting Demografische ontwikkeling Krimp is een relatief nieuw verschijnsel in Nederland. Jarenlang nam de bevolking

Nadere informatie

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd 08 Hoe jong is Almere? Sociale Atlas Wat zijn de sterke economische sectoren van Almere? van Almere 08 Welke wijken scoren positief

Nadere informatie

Quick facts Bevolkingsprognose Gelderland 2014

Quick facts Bevolkingsprognose Gelderland 2014 Quick facts Bevolkingsprognose Gelderland 2014 Op 1-1-2013 telt Gelderland 2.016.000 inwoners. De verwachting is volgens deze nieuwe prognose dat de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed dem s Jaargang 8 Mei ISSN 69-47 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving inhoud Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Demografische. Auteur: Heleen Huiskamp, MA.

Demografische. Auteur: Heleen Huiskamp, MA. Demografische ontwikkelingen Achterhoek 21 24 Auteur: Heleen Huiskamp, MA. Feiten & Trends Achterhoek 1. Uitleg gegevens grafieken Alvorens u de feiten & trends van de Achterhoek voor te leggen, is het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie