Verwerking van IE in de jaarrekening, een praktische beschouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerking van IE in de jaarrekening, een praktische beschouwing"

Transcriptie

1 Verwerking van IE in de jaarrekening, een praktische beschouwing

2 WAARDEBEPALING IP-RECHTEN Verwerking van onderzoek in innovatie in uw jaarrekening, een praktische beschouwing: Introductie Inhoud 1. Algemene verwerking uitgaven voor onderzoek en innovatie (inclusief R&D) in de jaarrekening 2. Hoe kijkt een bank tegen uitgaven voor onderzoek en innovatie aan? 3. Belangrijke (juridische) aandachtspunten IE 4. Waardering IE (BDO M&A)

3 Algemene verwerking IE opname in jaarrekening Onderzoek en innovatie valt onder noemer immaterieel (vast) actief, maar wat is nu eigenlijk een immaterieel (vast) actief? Identificeerbaar Niet-monetair Zonder fysieke gedaante Rechtspersoon heeft beschikkingsmacht; In de toekomst vloeien economische voordelen naar de rechtspersoon toe. Onderscheid tussen gekocht (IP, Merknaam, gekochte Ontwikkeling) en intern gegenereerd (R&D) Een voorbeeld

4 Algemene verwerking IE opname in jaarrekening Een voorbeeld

5 Algemene verwerking IE - Waardering IP, Merknaam en klantenbestanden (aangekocht) Worden alleen in jaarrekening verantwoord via een overname (waardering volgens PPA). R&D (Intern gegenereerd) Geactiveerde kosten van ontwikkeling moeten in ten hoogste 5 jaar worden afgeschreven (art. 2:386 lid 3 BW) Research wordt als last genomen en niet alsnog geactiveerd Development wordt geactiveerd mits: Voldoende liquide middelen om ontwikkeling af te ronden Er moet een commerciële kans zijn (marktonderzoek) Ontwikkeling moet technologisch haalbaar zijn Te activeren uitgaven moeten betrouwbaar in te schatten zijn Wettelijke niet vrij uitkeerbare reserve Hoe kijkt een bank tegen IMVA (incl. IP en R&D aan) In de meeste financieringsovereenkomsten IMVA in mindering op garantievermogen Vaak wel verpanding Taxatierapport nodig Financiering specifiek gericht op innovatie (RVO-lening, Innovatiebox)

6 WAARDEBEPALING IP-RECHTEN Algemene verwerking IE een korte samenvatting

7 Juridische aandachtspunten IP (en R&D) veelal in separate vennootschap Aandachtspunten bij overdracht Juiste tenaamstelling en bevoegdheid van IP overdrager? Overdracht van bijkomende documenten/ wie vervult formaliteiten om IP daarna op juiste naam te krijgen? Duidelijke omkadering/omschrijving van wat wordt overgedragen; Wat is de prijs van het IP wat wordt overgedragen; Betaling van het IP (verrekening RC of betaling?) Hoe is deze prijs bepaald (verwijzing in overeenkomst naar taxatierapport); Terugkooprecht van het IP? Is het gebruik van het IP exclusief voor de groep of mag dit ook aan andere partijen ter beschikking worden gesteld? Wordt er geografisch een gebied afgebakend voor het gebruik van het IP (Europa, US)? IP wordt overgedragen vrij van rechten, beslagen, lopende rechtszaken of anderszins zaken die gebruik van het IP zouden kunnen belemmeren; Ter zake van de overdracht van het IP is door Koper BTW verschuldigd; Geheimhouding en sancties. Arbitrage bepaling bij onenigheid;

8 BDO M&A: Waardebepaling van IP-rechten

9 WAARDEBEPALING IP-RECHTEN Er zijn meerdere benaderingen mogelijk voor de waardebepaling van IP-rechten: Marktbenadering Kostprijsbenadering Cash flow-benadering Relief from royalty-benadering

10 MARKTBENADERING Waardebepaling aan de hand van (vergelijkbare) recent verkochte IP-rechten. Op basis van vergelijkbare verhoudingsgetallen kunnen eventueel aanpassingen worden doorgevoerd op de prijs van het onderhavige IP-recht. Aandachtspunten: Vergelijkbaarheid van IP-rechten at arm s length -principe Vergelijkbaarheid transacties: prijs t.o.v. overige voorwaarden Waardering van IP-rechten in volwassen ondernemingen t.o.v. IP-rechten van start-ups. Beschikbaarheid vergelijkbare transacties zeer beperkt

11 KOSTPRIJSBENADERING Gebaseerd op de huidige kosten voor de (her)ontwikkeling of duplicatie van IP-rechten (indien niet volledig / wereldwijd juridisch beschermt) Op basis van het economische principe van substitutie. Een geïnformeerde koper zou niet meer moeten willen betalen voor een asset dan de kosten van het kopen of produceren van een substituut. Aandachtspunten: De waarde van een IP-recht kan volledig los staan van de historische ontwikkelkosten van het IP (voorbeeld bij rediscovery van medicijnen, zie FD, 2 april 2015)

12 CASH FLOW-BENADERING De Cash flow-benadering (bijvoorbeeld op basis van de Discounted Cash Flow-methode) waardeert een cash flow genererende eenheid op basis van toekomstige kasstromen die verwacht worden. De verwachte kasstromen worden contact gemaakt aan de hand van een gepaste rendementseis. Essentieel: Volgen de volledige kasstromen uit het IP-recht? Een aantal gangbare methodes voor deze benadering zijn: Excess earnings methode; Discounted Cash Flow methode; Cost savings methode. Aandachtspunten: Subjectiviteit van prognoses Volledige kasstromen volgend uit IP-recht of ook uit andere zaken binnen de onderneming? Bepaling van een correcte rendementseis vereist veelal een ondernemingswaardering Levensduur

13 RELIEF FROM ROYALTY-BENADERING Aan de hand van royalty vergoedingen die contractueel zijn overeengekomen tussen partijen Middels databases vaststellen van een marktconforme royalty rate, rekening houdend met winstgevendheid van de onderneming Op basis van verwachte omzet worden de kasstromen bepaald Verdiscontering van de kasstromen tegen een correcte rendementseis De selectie van royalty-overeenkomsten kan gemaakt worden op basis van eigenschappen van de IP rechten, geografische en sectorindeling. Een aantal voorbeelden van bronnen zijn: Aandachtspunten: vergelijkbaarheid van royalty rates Subjectiviteit van prognoses Bepaling van een correcte rendementseis vereist veelal een ondernemingswaardering Levensduur

14 RELIEF FROM ROYALTY-BENADERING - 2 Voorbeeld relief from royalty berekening Berekening WACC Bepaling rentabiliteitseis eigen vermogen en vreemd vermogen Berekening WACC Risicovrij rendement 1,7% * Unlevered Beta 1,21 Marktrisicopremie 5,0% Levered Beta 1,28 Sectorbeta (levered) 1,28 6,4% Additional Firm Premie 12,3% Beoogde vermogensstructuur Marktwaarde eigen vermogen (E/D+E) 92,8% Kostenvoet eigen vermogen 20,4% Marktwaarde vreemd vermogen (D/D+E) 359 7,2% Risicovrij rendement 1,7% Risico opslag 3,5% Kostenvoet vreemd vermogen voor belastingen 5,2% WACC 19,2% Belasting 25,0% Kostenvoet vreemd vermogen na belastingen 3,9% Aandachtspunten: Additional Firm Premie Marktwaarde eigen en vreemd vermogen Rendement op 10 jaars staatsobligaties (Bron: FD d.d ) Royalty Rate Alle bedragen in x Omzet Royalty Rate WACC 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% Disconteringsvoet 0,839 0,704 0,590 0,495 0,415 0,348 0,292 0,245 0,206 0,172 0,145 0,121 0,102 0,085 0,072 Contante waarde Netto contante waarde per 01/01/

15 Vragen? Contactgegevens: Martijn Ceelaert Senior Manager BDO Corporate Finance Ron van Deun Senior Manager BDO Audit & Assurance Tel: Tel: GSM: GSM:

16 BDO & BDO M&A BDO De 5e accountants en advies organisatie wereldwijd. Circa kantoren in 135 landen met circa medewerkers. Een constant stroom van informatie uitwisseling tussen BDO kantoren wereldwijd. Compleet aanbod van diensten voor nationale en internationale ondernemingen kantoren in Nederland 5 De 5e accountants- en adviesorganisatie in Nederland BDO NEDERLAND De 5e accountants- en adviesorganisatie van Nederland. 29 kantoren in Nederland met circa medewerkers. BDO M&A Diensten omvatten: Verkoop en Koopbegeleiding Waardebepalingen Due diligence onderzoeken Financieringsadvisering Herstructureringen. Jaarlijks circa deals.

17 PURCHASE PRICE ALLOCATIONS: EEN AANTAL REFERENTIES

18 REFERENTIES OVERIGE VALUATION ACTIVITEITEN

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

De verwerking van negatieve goodwill

De verwerking van negatieve goodwill De verwerking van negatieve goodwill Datum: Juli 2009 Scriptiebegeleider: A. Tukker Scriptant: Cindy van t Veld Studentnummer: 302516 Erasmus Universiteit Rotterdam Voorwoord Terugkijkend op de bachelorperiode

Nadere informatie

Realiseerbare waarde als grondslag

Realiseerbare waarde als grondslag 24 Realiseerbare waarde als grondslag IFRS 3 heeft een impact op de wijze waarop ondernemingen de activa en passiva bij acquisities meten en waarderen. Dat in lijn met de regelgeving die zich steeds meer

Nadere informatie

WAARDE OP WAARDE GESCHAT

WAARDE OP WAARDE GESCHAT Finance ControlPE Waarderingsmethoden met elkaar vergeleken WAARDE OP WAARDE GESCHAT Wat betekent waarderen en waar loopt u tegenaan bij het waarderen van een object? De auteur laat zien dat een juist

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang

Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang Het voortduren van de economische crisis, bezuinigingen, het teruglopen van bekostiging door een daling van leerlingen- of studentenaantallen

Nadere informatie

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016 VastgoedCert Inhoudsopgave 1. INTERNATIONALE KADER... 4 1.1 Internationale waarderingsrichtlijnen... 4 1.1.1 IVS... 4 1.1.2 EVS... 5

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen.

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. Van seed naar start-up en vervolgens naar de groeifase. Welke financiering past hierbij? 1

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI?

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek kpmg.com/be Alpha? LOI? Grace? Het AMandA woordenboek MBI? CoCo? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek Verklarend woordenboek van meer dan 150 vaak gebruikte termen

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen Thesis ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate van drs. J.A.L. Bouma RA Eerste beoordelaar: Tweede beoordelaar:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research RO 2010, 40 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 16 februari 2010, nr 106.002.045 OK, Mrs. E.F. Faase, A.C. Faber, J.H.M. Willems, prof. dr. M.A. van Hoepen RA, drs. C. Izeboud RA Wetingang: BW art. 2:339,

Nadere informatie