Financieel adviseurs laten bemiddelingsrol nog niet los Concurrentie op kosten lijkt niet aan de orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel adviseurs laten bemiddelingsrol nog niet los Concurrentie op kosten lijkt niet aan de orde"

Transcriptie

1 Baeten heeft spijt van onrust over samenwerkingsovereenkomst > 4 Kockelkoren op snuffelstage in Simpelveld > Nr. Jaargang 3 1 maart 2013 Interview Ook het vak van portefeuillemakelaar is door de nieuwe beloningsregels veranderd, zegt Frans Kemper van SVC/Dullemond Bedrijfsadvies. Het wordt steeds minder portefeuille en steeds meer onderneming. 8 Rabobank houdt miljardenwinst, maar gaat grootscheeps reorganiseren 13 Ministerie van VWS zet zwaar in op bestrijding zorgfraude 16 Volledig aflossingsvrije hypotheek niet onmogelijk onder nieuwe regels 20 Financiën start consultatie over introductie van API 21 Verbond zint op convenant over onderling verhalen van schade 23 Woonlasten kun je ook verzekeren als je al een hypotheek hebt. Die boodschap wil BNP Paribas Cardif de komende maanden bij de consument overbrengen. Met een execution only-module wil de verzekeraar bovendien advieskansen voor het intermediair genereren. Lees meer op pag Financieel adviseurs laten bemiddelingsrol nog niet los Concurrentie op kosten lijkt niet aan de orde De meerderheid van het intermediair is nog niet van plan de klassieke rol van bemiddelaar overboord te gooien en zich uitsluitend nog op het adviseren te richten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met AM, waaraan ruim achthonderd financieel adviseurs hebben deelgenomen. Door Rob van de Laar Geleidelijke invoering Bijna driekwart van het intermediair (73%) kiest voor een geleidelijke invoering van het provisieverbod: pas bij prepondenten gaan een deel van het werk neerleggen bij de klant om de prijs te drukken: 60% van de ondernemers is dat van plan. Meestal gaat het dan om het invullen van het klantprofiel en/of beleggingsprofiel, zegt HAN-onderzoeker André Kloosterman. Strategie De intensivering van de relatie met de klant heeft duidelijk meer prioriteit. Gevraagd naar welke strategie het intermediair heeft gekozen in de nieuwe wereld, kiest 86% voor customer intimacy, oftewel klantenpartnerschap. Niet verrassend, omdat het intermediair het bij uitstek moet hebben van de uitstekende kennis van de klantenkring. Kostenleiderschap en productleiderschap als mogelijke andere strategische opties worden veel minder vaak genoemd. Bij het kiezen van een prijsstrategie gaat men opvallend genoeg niet voor een op kosten gebaseerde [ A D V E R T E N T I E ] Provisieverbod en nieuwe adviesmethoden? Dat kan niet. Financieel adviseurs lijken zich, zoals door de AFM gepropageerd, nadrukkelijk naast de klant te positioneren na de invoering van het provisieverbod voor complexe producten: 87% van de ondernemers zegt zich te specialiseren in adviseren. Daarnaast geeft echter 82% aan (ook) in de geadviseerde producten te blijven bemiddelen. Dat de adviesrol serieus genomen wordt, blijkt ook uit het gegeven dat het intermediair zich na de invoering van het provisieverbod nog maar mondjesmaat heeft gericht op het aanbieden van producten via execution only: slechts 14% biedt klanten deze optie. Overigens gaat de adviseur wel meer zelfwerkzaamheid van zijn klant vragen: De resprijszetting, waarbij de kostprijs de basis vormt voor de in rekening gebrachte prijs. De sector kiest in meerderheid (8%) voor een op waarde gebaseerde prijszetting. Als de klant meer profiteert van een product of dienst, vindt men dat bij de klant ook een hogere prijs in rekening mag worden gebracht. Een goede relatie met de klant is belangrijk: 93% van de respondenten vindt dat mond-tot-mondreclame de beste manier is om met klanten in contact te komen. Dat duidt erop dat het intermediair overtuigd is van de kwaliteit van zijn dienstverlening. Op grote afstand volgt met 29% internet op de tweede plaats als methode om met bestaande en potentiële klanten in aanraking te komen, aldus Kloosterman. Dat kan Welten.

2 Michiel Huisman/ 2 Nieuws 1 mrt Rubrieken in dit nummer: 14 Kantoor in Beeld 17 AMusant 2 StAMgast 26 Recht 27 Persoonlijk 30 Web De actuele beurswaarde van menig financial is extreem laag en in een aantal gevallen zelfs (veel) lager dan de prijs die betaald is voor recente acquisities die zijn gedaan vlak voor de kredietcrisis uitbrak. De Nederlandse staat is nolens volens (gedeeltelijk) eigenaar c.q. financier van verzekeraars en banken. Klanten hebben weinig vertrouwen in de financiële sector. Een graai- en grijpcultuur bestaat in ieder geval in de publieke opinie. Ondertussen leeft Nederland op te grote voet. Er moet fors bezuinigd worden. Het sociaal-economische landschap in de Nederlandse polder, gebaseerd op de wederopbouw na WOII en op een ongebreideld groeiscenario, knarst en kraakt in zijn voegen. Schoorvoetend maar onvermijdelijk zet het huidige PvdA/VVD-kabinet in op veranderingen: afschaffing hypotheekrenteaftrek, pensioenversobering, individuele verantwoordelijkheid voor zorg. Dat alles belemmert het zicht op kansen die er wel degelijk zijn: technologische doorbraken (robotisering) bijvoorbeeld, gedragsveranderingen (social media met een virtuele in plaats van huiselijke en familiaire haard), kennistoename en wetenschappelijke verfijning die maakt dat we steeds meer van steeds kleinere deelgebieden te weten komen (laag voor laag worden de geheimen van ons bestaan afgepeld). Ontwikkelingen waar de verzekeringssector naar mijn smaak te weinig mee doet. Wordt er überhaupt over nagedacht? Ik vrees van niet. Tot voor kort was de verzekeringsbranche een economische factor van formaat en zorgde ze voor veel en stabiele werkgelegenheid. Dat is tanende. En in rap tempo ook. Maar wat wel blijft, is dat verzekeringen de witte motor zijn die ondernemers laat ondernemen en particulieren de kans geeft gezondheids-, inkomens- en bezitsrisico s te delen en te spreiden om zich individueel ten volle te kunnen ontplooien. Zonder verzekering geen vrachtauto, boot of vliegtuig onderweg en zonder verzekering van bezit en inkomen komt geen mens tot zijn recht. Ik stel voor dat de sector op basis daarvan een beetje meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, maar vooral meer betrokkenheid bij de samenleving uitstraalt. En ik stel in het verlengde daarvan een nationale campagne van verzekeraars voor waarin zij nu eens niet van de daken schreeuwen hoe betrouwbaar ze zijn, maar de feiten laten spreken. Deze maand weer honderden huishoudens letterlijk uit de brand geholpen. En weer enkele honderdduizenden ouderen hun pensioen uitbetaald. Dat soort feiten en statistieken, objectief en helder gepresenteerd, dat schept vertrouwen. Michiel Huisman manager businessdevelopment AM, lid hoofdredactie Laat feiten spreken Aegon wacht zware Koersplan-claim Aegon moet mogelijk een fors bedrag betalen aan klanten met een Koersplan-product. Volgens een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad moet het concern in elk geval de te veel ingehouden risicopremie alsnog voor deelnemers gaan beleggen. In 2011 oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat Aegon voor de klanten met een Koersplan die zijn aangesloten bij de stichting Koersplandewegkwijt de risicopremie moest bijstellen. 8% van de betaalde premies moest worden terugbetaald; bovendien stelde het hof dat Aegon klanten had misleid door te verzwijgen dat de risicopremie van het Spaarbelegproduct fors hoger kon uitpakken dan voorgespiegeld. Cassatie Aegon is tegen de uitspraak in cassatie gegaan; de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft nu zijn conclusie uitgebracht. Die luidt dat Aegon alsnog circa 8% van de mievervaldatum of contractvervaldatum zal de klant met de nieuwe werkwijze worden geconfronteerd. De ondernemers die de nieuwe wijze van factureren gelijktijdig voor alle bestaande en nieuwe klanten invoeren of al langer zo werken, zijn vermoedelijk degenen die zich beperken tot het geven van advies. Persoonlijk gesprek Het inlichten van de klant over de veranderingen in het beloningsmodel vindt voor het overgrote deel via een persoonlijk gesprek plaats, zo blijkt verder uit het onderzoek: maar liefst 79% kiest voor deze manier van communiceren. Adviseurs bieden de klant vooral een combinatie van beloningsvormen: twee derde werkt (mede) op basis van een uurtarief, 63% brengt (ook) ingehouden premie voor de overlijdensrisicoverzekering moet gaan beleggen voor de deelnemers. Of claims zijn verjaard en deelnemers zijn misleid, moet opnieuw worden beoordeeld, aldus de advocaat-generaal. Het bestuur van de stichting zegt verheugd te zijn met het advies. Het bestuur zal op korte termijn op enkele punten in de conclusie formeel reageren en ziet de uiteindelijke uitspraak van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet. Die uitspraak kan nog wel enkele maanden op zich laten wachten. Schattingen van de door Aegon te betalen vergoeding lopen uiteen van 30 mln tot meer dan een miljard. een verrichtingentarief in rekening en 42% kiest voor een serviceabonnement. Voor no cure, no pay kiest slechts 8%; door uitspraken van de AFM is nu ook bekend dat deze vorm feitelijk niet wordt toegestaan. Omzetdaling De meerderheid van de ondernemers geeft aan dat ze verwacht dat zowel de omzet (6%) als het aantal polissen (46%) die vallen onder het provisieverbod, gaat dalen. Daar staat een stijging of het gelijkblijven van de personeels- en administratiekosten tegenover. De financiële situatie van het intermediair zal er dus niet beter op worden. De uitgebreide resultaten van het onderzoek worden binnenkort in AMplus gepubliceerd.

3 Orv-campagne wordt keihard op prijs gevoerd Challenger Brand New Day is toegetreden tot het gilde van verzekeraars. Maar volgens algemeen directeur Thierry Schaap verandert dat niets aan de missie, toon of aanpak van zijn organisatie. Wij blijven ons afzetten tegen de huidige markt. Door Jannie Benedictus Nieuws Ook de verzekeraar Brand New Day blijft zich afzetten In de eerste week van maart wordt het bekend: Brand New Day bemachtigt dankzij de overname van kleine verzekeraar Uw Toekomst de felbegeerde vergunning om als levensverzekeraar actief te kunnen worden. Een dag later komt het volgende persbericht binnen: het eerste product uit eigen keuken is een feit, een overlijdensrisicoverzekering met een lage premie die volledig online is af te sluiten. Dat Tros Radar eerder die week een uitzending aan de orv-markt wijdde ( overstappen kan gigantische bedragen schelen ) is volgens Thierry Schaap puur mazzel. Dat was echt geluk. Wij konden daar mooi op inspelen. Niet bij Verbond Het worden van verzekeraars was nog geen sinecure. Het kost ontzettend veel tijd en aandacht. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen een bestaande speler over te nemen. Bij Uw Toekomst werkgingsverzekering in voor een rekening bij Brand New Day. Toch lijkt de rek daar een beetje uit te zijn. Het aantal rekeningen voor vermogensopbouw groeide in het eerste halfjaar van 2012 met bijna naar In de tweede helft van vorig jaar was de animo dus beduidend minder groot. Schaap: In de eerste helft van 2012 was de aanwas via het intermediaire kanaal erg groot, dat was in de tweede helft minder. Waar dat aan ligt? Wij denken dat een aantal intermediairs heel actief is geweest met het geven van hersteladviezen aan hun klanten en dat die daar nu klaar mee zijn. Ook het provisieverbod speelt het intermediair parten. Ze zoeken naar een nieuw verdienmodel, dat heeft zeker impact. Daarbij zal tevens meespelen dat adviseurs die een verzekering oversloten naar Brand New Day voorheen tot 70 als advieskosten aan de polis konden onttrekken. Die route is er niet meer. Schaap: Er mag geen geldstroom meer lopen tussen aanbieder en tussenpersoon. Toch is volgens hem het ontwoekeren nog niet klaar. Er zijn zeven miljoen woekerpolissen in Nederland. Ga maar na. Toekomst De verse verzekeraar heeft plannen voor meer nieuwe producten. Wij zien nog steeds kansen in de markt van individueel leven. Als verzekeraar kunnen we bijvoorbeeld nu ook mogelijkheden bieden voor beleggen met garantie. In de tweede pijler is Brand New Day samen met ASR al actief met een premiepensioeninstelling. Schaap: Nu we verzekeraar zijn gaan we niet ineens defined-benefitsregelingen aanbieden. Daar geloven we niet in. Maar wel denken we aan beschikbarepremieregelingen met een vorm van garantie erin. Het zelf ontwikkelen van producten is volgens Schaap het mooiste van het verzekerings- vak. We bemiddelden al wel in overlijdensrisicoverzekeringen, maar nu konden we het product maken dat we wilden. Volledig online sluiten was een wens van onze klanten, maar dat kregen we als bemiddelaar niet voor elkaar omdat we met te veel partijen moesten schakelen. [ A D V E R T E N T I E ] Campagne Voor het nieuwe product is een grootscheepse campagne opgetuigd die op zaterdag 9 maart van start ging. In een korte periode zullen we heel veel reclame maken, op termijn misschien ook weer op televisie. Dat doen we op de toon die de mensen van ons gewend zijn. We zullen ons daarbij scherp op prijs richten. In onze ontwoekercampagne zat vooral emotie, dit wordt keihard een prijsvergelijking. Voor Schaap en collega Kalo Bagijn is het lokken van overstappers een bekend kunstje: klanten ruilden tot nog toe hun belegten slechts drie mensen. Een van hen komt over naar Brand New Day, de andere twee zaten tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan. Schuiven Bagijn en Schaap straks ook aan bij de overleggen van het Verbond van Verzekeraars? Tja, we mogen nu lid worden. Maar ik denk niet dat we dat zullen doen. We zitten trouwens al wel bij een van hun overleggen, dat gaat over overstappen. Daar mochten we ook al als niet-verzekeraar bij aanschuiven. Als het nuttig is dan doen we dat. Maar we blijven ons natuurlijk afzetten tegen de huidige markt. Niet met het doel om verzekeraars te pesten, maar het is wel een manier om consumenten te laten zien dat wij een andere filosofie en aanpak hebben. MARKTLEIDER in HYPOTHEEKLEADS De beste leads voor de laagste prijs mrt Levensverzekeraar Campagne Orv Verbond Thierry Schaap: Die uitzending van Tros Radar was puur mazzel.

4 4 1 mrt Samenwerking Adfiz Intermediair Verpanden Jos Baeten: We hebben het niet handig aangepakt. Adfiz en ASR zijn het eens over samenwerking We gaan er voor 1 april uitkomen met Adfiz, stelde Jos Baeten vast tijdens de presentatie van de jaarcijfers op 6 maart. Nog geen 24 uur later bericht Adfiz dat de verzekeraar het wettelijk recht van de bemiddelaar om zijn portefeuille te verpanden zal respecteren. Dat hebben we toen niet handig neergezet, aldus Baeten. Door Alex Klein Nieuws Baeten betuigt spijt voor de veroorzaakte onrust ASR en Adfiz liggen al enige tijd met elkaar in de clinch over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SWO) die de verzekeraar wil uitrollen richting het intermediair. Dat is onder meer noodzakelijk door de komst van het provisieverbod en het goeddeels wegvallen van de financiële band tussen aanbieders en tussenpersonen. Een eerder concept dat ASR hiervoor presenteerde, viel totaal niet in goede aarde bij het intermediair, dat vooral aanhikte tegen nieuwe bepalingen aangaande het pandrecht op assurantieportefeuilles. Wettelijk recht Adfiz heeft ASR daarop duidelijk gemaakt dat het portefeuillerecht een wettelijk recht van de bemiddelaar is. ASR heeft daarmee geen zeggenschap over die portefeuille. Dit houdt in dat een aanbieder de verpanding van deze portefeuille niet kan beperken of verbieden, aldus Adfiz. Gesprekken tussen Adfiz en de verzekeraar hebben er toe geleid dat ASR de concepttekst van de SWO zo heeft aangepast dat dit recht van de bemiddelaar gerespecteerd wordt. ASR heeft wel de behoefte te weten of een portefeuille verpand wordt. Zij stelt voor dat het intermediair ASR vooraf informeert wanneer hij de portefeuille verpandt, zo mogelijk veertien dagen tevoren. Dit past in een goede relatie tussen aanbieder en bemiddelaar, aldus Adfiz in een toelichting. Een dag eerder betuigde Baeten ten kantore van ASR zijn spijt over de onrust die is ontstaan over het eerdere voorstel. Dat hebben we toen niet handig neergezet. Daardoor heeft het intermediair daar begrijpelijk als lijn uitgehaald dat wij gaan bepalen of er verpand kan worden als de tussenpersoon schulden heeft, maar dat was niet onze intentie. In de discussie wat nog de waarde is van pand- of portefeuillerecht, meng ik me niet. Het gaat er ons om dat daar waar je als verzekeraar risico s loopt, je deze beperkt. Broedende kip Hoe de nieuwe overeenkomst er verder uit gaat zien, wil Baeten nog niet verklappen. Een broedende kip moet je niet storen, aldus de bestuursvoorzitter. De verzekeraar verwacht deze week de wijzigingsvoorstellen voor te kunnen leggen aan het intermediair. Een maand later worden de wijzigingen van kracht. Beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek over de wijzigingsvoorstellen voor intermediairincasso en reke- Wij zien het intermediair niet als concurrent ning-courant. Hiervoor moet een constructie worden bedacht, dat de financiële verhoudingen tussen partijen zuiver regelt. Het kernpunt hier is de definitie van het debetsaldo. ASR heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om na te gaan of de besproken werkwijze technisch uitvoerbaar is. Voor de definitie van het debetsaldo blijft dan ook het huidige artikel 4 van de Regeling rekening-courant (versie ) van toepassing. Voor de wijziging van de incassoperiode en daarmee de definitie van het debetsaldo zal ASR begin april haar voorstel met ons bespreken. De wijziging van die voorwaarden zal per ingaan, aldus Adfiz. Geen concurrent Zodra de eerste wijzigingsvoorstellen definitief worden start ASR een nieuwe campagne waarbij het intermediair centraal staat. Die adviseurs weten zich eind 2013 wel geconfronteerd met directe, online verkoop van simple risk -verzekeringen bij ASR, waarbij de verzekeraar niet in prijs gaat differentiëren. De planning voor het direct gaan, ligt nu op het einde van de tweede helft van dit jaar. Maar eerder dan december, wil Baeten daar nog aan toevoegen. Consumenten die rechtstreeks zaken met ons willen doen via de site, betalen dezelfde prijs als bij een tussenpersoon. Dat schept helderheid, want uiteindelijk is het product dat die klant koopt in alle kanalen hetzelfde. Apple werkt al jaren zeer succesvol op die manier. Het intermediair houdt wel de vrijheid om de provisieschuif een tandje lager te zetten als hij zich daarmee aantrekkelijker in de markt wil zetten. Baeten: Wij zien het intermediair niet als concurrent, maar vinden het juist fijn als een consument goed geadviseerd wordt.

5 Kockelkoren op stage op kantoor in Simpelveld Intermediair AFM en intermediair zijn geen vijanden van elkaar Eind vorig jaar spraken assurantietussenpersonen Sergé Velraeds en Sjaak Quaedflieg met AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren af dat de laatste dit voorjaar een dag stage zou komen lopen bij hun kantoor in Simpelveld. Kockelkoren hield woord en toog vorige week naar het Limburgse land voor een kijkje in de keuken bij het assurantiekantoor. Door Robert Paling landen in de praktijk, aldus Kockelkoren. Dat is voor mij zeker geen unicum, want ik gebruik al sinds 2006 de zomermaanden om regelmatig bij het intermediair mijn oor te luister te leggen. Bij de bijeenkomst in Simpelveld was het Kockelkoren vooral opgevallen dat de adviseurs niet altijd de ruimte kunnen inschatten die de AFM het intermediair geeft om af te wijken van de standaardadviesregels. Kockelkoren: Al waarbij een werkgever die voor zijn dertig werknemers op zoek was naar een definedcontributionpensioenregeling geen 3.00 euro over had voor het advies van Vequa. Een heel sprekend voorbeeld, erkent Kockelkoren. Maar die werkgever had er ook voor kunnen kiezen om de prijs voor het onafhankelijke advies te delen met zijn werknemers, mocht het tot een regeling zijn gekomen. Volgens hem begrijpen consumenten best dat goed advies geld kost. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze ermee bekend raken. Velraeds is blij met de woorden van de toezichthouder. 1 mrt AFM Stage Kantoor Simpelveld Theodor Kockelkoren geflankeerd door Sjaak Quaedflieg (l.) en Sergé Velraeds. Toen Theodor Kockelkoren vorige week woensdag op de bel drukte voor zijn eerste en enige stagedag bij assurantiekantoor Vequa viel hij met zijn neus in de boter. De koffie en de Limburgse vlaai stonden al te wachten op het bestuurslid van de AFM. Ik kreeg een zeer warm welkom, aldus Kockelkoren die daar bijna verontschuldigend aan toevoegt dat er daarna toch echt stevig is doorgewerkt. Ludiek De benaming stage voor het werkbezoek, opgekomen tijdens de verzoeningssessie met het intermediair die de AFM december vorig jaar organiseerde in Breukelen, was vooral ludiek bedoeld, benadrukte Vequa-directeur Sergé Velraeds. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Theodor hier de hele dag dingen zou gaan kopiëren. Het was vooral de bedoeling om de diverse facetten van elkaars werk te leren te kennen en nou eens precies te weten hoe de procedures in elkaar steken. Ruimte bieden Het is goed om te zien hoe het reilt en zeilt bij het intermediair en vooral hoe onze leidraden en toezichtsregels snel kwam het voorbeeld ter tafel van een lijfrente van waarbij de adviseur dan 900 euro in rekening zou moeten brengen als hij de klant het volledige adviestraject zou laten doorlopen. Maar dat is juist niet in het belang van die klant, die eigenlijk veel meer gebaat is bij een verkort advies. Die ruimte bieden wij ook, zolang de adviseur maar motiveert waarom de verkorte variant beter is voor de klant. Fijn om eens rechtstreeks van de toezichthouder te horen, aldus Velraeds. Of je mag afwijken van het volledige adviestraject is sterk situatieafhankelijk, voegde Koc- kelkoren daar nog aan toe. Maar liefst twee uur haalden Kockelkoren, Velraeds en mede-directeur Sjaak Quaedflieg tal van voorbeelden aan waarin deze vraag ook speelt, zoals bij een hypotheek voor een ondernemer waarbij naderhand nog een overlijdensrisicoverzekering moest worden gesloten. Onze discussies hierover dragen zeker bij aan de gedachte bij de AFM om binnenkort eens een reeks voorbeelden te bundelen, zodat adviseurs met een beter gevoel een verkort advies kunnen geven als dat gepast is, aldus Kockelkoren. Geen vijanden Een ander hot topic in de relatie tussen het intermediair en de toezichthouder kwam tijdens de snuffelstage van Kockelkoren: het roemruchte level playing field tussen aanbieders en tussenpersonen. Het AFM-bestuurslid werd er eens te meer op gewezen dat het soms buitengemeen lastig kan zijn voor een advieskantoor om in een sterk veranderend landschap je adviesprijs te kunnen rekenen. Velraeds haalde het voorbeeld uit zijn praktijk aan Het is heel aangenaam dat je bepaalde zaken met elkaar kunt bepraten en een klein beetje in elkaars huid kunt kruipen. Het beeld dat ik van Theodor had, is absoluut niet veranderd, dat was al positief. Het is geen man die alleen maar achter zijn bureau zit en Het is voor beide kanten zeer nuttig om te investeren in dit soort contacten dingen over ons uitstort, hij is ook benieuwd naar hoe het toezicht landt. De logische reactie in onze branche is er een van weerstand als de AFM weer eens met nieuwe regels of een boete komt, maar we zijn geen vijanden van elkaar. Dat kan Kockelkoren met hoorbaar genoegen beamen. Het is zeer nuttig om van beide kanten te investeren in dit soort contacten.

6 6 1 mrt Sociale Zekerheid WGA Jaarcijfers Concerns Vrouwen Sociale Zekerheid Delta Lloyd gooit WGAhanddoek in de ring Achmea tast diep in de buidel Nu de eerste jaarcijfers van de grote concerns bekend gemaakt zijn, wordt pijnlijk duidelijk hoe slecht het is gesteld met de private inkomenportefeuilles. Door Alex Klein Delta Lloyd is wat aov s betreft per direct gestopt met het verzekeren van het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Wat betreft de bestaande portefeuille WGA ER zal Delta Lloyd zich geleidelijk terugtrekken van de markt. Dat zei bestuursvoorzitter Niek Hoek tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Per 1 januari 2016 zegt Delta Lloyd ook de bestaande portefeuille op. Bestaande klanten kunnen tot die datum verzekerd blijven voor het WGA ER voor hun vaste personeel. Door de nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA - specifiek het bijkomende risico van flexwerkers - ziet Delta Lloyd geen reële mogelijkheid meer dit risico te verzekeren, aldus een toelichting. In 2012 moest het concern een forse reservering opnemen voor claims op WGA-inkomenspolissen. Achmea Ook Achmea moest in 2012 stevig reserveren voor claims op WGA-inkomensverzekeringen. Over 2011 was al 171 mln opzij gezet voor toekomstige claims; afgelopen jaar werd nog eens een extra voorziening van 180 mln getroffen. ASR heeft in 2012 op de WGA-portefuille een eenmalige last opgenomen van circa 2 mln. Geen afscheid voor ASR ASR ervaart een voortdurende concurrentie op prijs, in een markt die zich kenmerkt door een niet te beteugelen groei van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Lastige economische omstandigheden beïnvloeden nieuwe productie en claimgedrag, schrijft ASR over de aov-markt in het jaarverslag. De aov zette de combined ratio (schade en operationele kosten als percentage van de premie-inkomsten) van het schadebedrijf onder druk, hoewel er in de tweede helft van 2012 op dit vlak een verbetering zichtbaar was als gevolg van genomen maatregelen. De combined ratio in het schadebedrijf is daardoor opgelopen tot 99,6% (96,1%): een toename met 4,2 %. Exclusief WGA is dat +2,8 %. Doordat wij het WGA- en Ziektewetrisico zoveel mogelijk proberen te combineren hebben we beter grip op de reintegratieactiviteiten. Hierdoor hebben we minder dan anderen last van een stijgende schadelast, aldus topman Jos Baeten. Met het inmiddels bekend geworden besluit van Delta Lloyd in het achterhoofd, benadrukte Baeten nog eens dat ASR deze markt niet de rug zal toekeren. Ga naar een congres of evenement in de branche en het aantal vrouwen is op één hand te tellen. Hoog tijd dus om de vrouwen uit de branche eens in de schijnwerpers te zetten. Vijf vragen aan een verzekeringsvrouw. Vijf vragen Wie: Lidwien Suur (38) Functie: algemeen directeur Bedrijf: Unigarant en ANWB Verzekeren Medewerkers: circa 400 Plaats: Hoogeveen 1 Je bent vorig jaar van NN overgestapt naar Unigarant, een kleiner bedrijf in Hoogeveen. Hoe bevalt dat? Dat bevalt erg goed. De bedrijven zijn qua grootte en cultuur niet te vergelijken. De lagere complexiteit van Unigarant maakt het bedrijf meer efficiënt, daar wegen schaalvoordelen niet tegenop. Unigarant heeft met zijn circa 400 medewerkers wel iets van een flink familiebedrijf: met z n allen de schouders eronder om het elke dag een beetje beter te doen voor onze klanten. Dat is een heerlijke en inspirerende omgeving om in te mogen werken. In deze tijd heeft het ook voordelen om een mono-speler te zijn. Er gebeurt zoveel tegelijk in de markt dat het prettig is dat je door je productenportfolio niet achter elke bal hoeft aan te lopen. Zo hebben we geen complexe producten, geen issues rond inkomens- of levensverzekeringen en is het invoeren van Solvency II relatief eenvoudig. 2 Wat doe je het eerste als je maandag op je werk komt? Op maandag breng ik mijn kinderen naar school en ben ik, normaal gesproken, bij de ANWB in Den Haag. Mijn werkdag begint eigenlijk al in de auto onderweg, met bellen. Maar als ik er ben, dan eerst een kop koffie. 3 Moeten er meer vrouwen in de branche komen? Daar ben ik erg voor. Er werken natuurlijk al veel vrouwen in de branche, ons personeelsbestand bestaat bijvoorbeeld voor 6% uit vrouwen. Maar op directieen bestuursfuncties zijn ze echt nog heel schaars. Ik begreep tijdens mijn gesprek met DNB dat in de toetsing voor nieuwe bestuurders van kleine en middelgrote verzekeraars op momenteel zo n 3% van de kandidaten die zij spreken vrouw is... Dat zegt genoeg. 4 Wat moeten collega s echt niet doen? Ik werk graag samen in een team met als basis vertrouwen in elkaar. Als collega s in die samenwerking informatie achterhouden of niet open zijn over bijvoorbeeld problemen die er zijn, werkt het echt niet. Issues zijn er om opgelost te worden. Verder heb ik een hekel aan besluiten met puur politieke of interne achtergronden: bij alles wat we doen moeten we onze business, onze klanten en de bedrijfseconomische impact op korte en lange termijn in het oog houden. Zie je een rol voor vrouwen om het vertrouwen in de branche terug te winnen? Zeker. Vrouwen hebben, uiteraard over het algemeen gesproken, een goed gevoel voor maatschappelijk context en communicatie. Samen met geloofwaardigheid zijn dit belangrijke elementen bij het terug winnen van vertrouwen. Daarnaast zijn divers samengestelde teams, dat gaat verder dan alleen het aantal mannen en vrouwen, bewezen effectiever. Ik ben erg blij met het huidige directieteam van Unigarant. Een divers team met twee mannen, twee vrouwen en hele verschillende karakters die elkaar goed aanvullen.

7 Tom Mulder Directeur Intermediair En we denken mét u aan uw klanten Bij DELA denken we dagelijks aan u. Omdat uw rol belangrijk is. Belangrijk voor uw klanten, die behoefte hebben aan uw advies en uw producten. En daarmee belangrijk voor ons. Vanuit onze coöperatieve kracht met 3 miljoen leden denken we met u mee. En introduceren we nieuwe producten, waarmee u uw klanten kunt bedienen. Zoals ons DELA CoöperatiespaarPlan, met een uitstekend rendement en winstdeling. Zo kunt u hen het beste aanbod doen. Want ook morgen denken we weer aan u. Ontdek alle voordelen voor uw klanten op

8 8 1 mrt Interview Dullemond Bedrijfsadvies is alweer zo n twee jaar onderdeel van SVC, een organisatie van adviseurs en accountants voor financieel dienstverleners. Volgens de directeuren van Dullemond, Wim Oeben en Frans Kemper, werd het hoog tijd de doelstellingen van de samenvoeging te realiseren. Over de toekomst van het intermediair zijn ze in elk geval positief: Ook in de nieuwe wereld is er met advisering nog prima een boterham te verdienen. D Door Rob van de Laar Proactiviteit zit niet in het DNA van ieder assurantiekantoor

9 9 1 mrt Van portefeuille- naar ondernemingdenken e samenvoeging van beide ondernemingen, die vooralsnog onder eigen naam blijven werken, heeft pas onlangs in de praktijk zijn beslag gekregen met de verhuizing van SVC van Steenwijk naar het kantoor van Dullemond Bedrijfsadvies in Leusden. Het is een beetje als met het huis van de schilder, zegt Oeben. We hebben de samenvoeging te lang op zijn beloop gelaten, maar nu hebben we stappen gezet. Beide bedrijven tellen samen ruim twintig medewerkers, die uitsluitend actief zijn in de financiële dienstverlening. Wij hanteren de ABC-formule, zegt Kemper. Wij zijn actief in accountancy, bedrijfsoverdracht en compliance. Als enige in Nederland bieden we deze diensten specifiek voor de assurantiebranche. Inmiddels voert Kemper samen met Oeben de dagelijkse leiding bij Dullemond. Daarmee is de bedrijfsopvolging geregeld, zegt Oeben. Hij is 61 en wil het bedrijf in goede handen achter kunnen laten. Ik moet weg kunnen als dat nodig is. Niet dat dit al aan de orde is, maar op een gegeven moment ging ik toch nadenken hoe het verder moest met het bedrijf als ik ermee wilde stoppen. Kemper kan de komende maanden alvast proeven aan het werken zonder Oeben: die neemt van mei tot en met juli een quarter sabbatical. Geen marketing Het leveren van kwaliteit en het bewaken daarvan is altijd het speerpunt geweest bij Dullemond Bedrijfsadvies. Daarin hebben Frans en ik elkaar gevonden, zegt Oeben. We doen niet aan actieve marketing: onze filosofie is dat we altijd kwaliteit leveren. SVC levert met advies-, compliance- en accountantsdiensten specifieke expertise voor het intermediair. Dat het intermediair behoefte had aan op maat gesneden accountantsdiensten, drong bij Oeben enkele jaren terug door. Ik zag in analyses van jaarrekeningen onvoldoende specificaties om een goede waardebepaling te kunnen doen en kwam toch ook nog vaak fundamentele onjuistheden tegen. Het leek me toen een goed idee om een accountantskantoor specifiek voor het intermediair op te richten. In mijn zoektocht liep ik tegen Frans aan: het bleek al te bestaan. Aanvullend Volgens Kemper snapt een specialist welke specificaties in een jaarrekening nodig zijn. Neem nou de post omzet. Zonder toelichting kun je daar niets mee. Je moet weten of het gaat om afsluit- of doorlopende provisie, fees of abonnementen. Hetzelfde geldt voor de fiscale mogelijkheden die er zijn voor onze branche. Klanten zeggen vaak tegen me: jullie weten wat er speelt, kunnen mijn uitdagingen in perspectief plaatsen en beschikken over een relevant netwerk. De functie van de accountant gaat dan ook verder dan een nietje door de jaarrekening slaan. Hij moet ook adviseren. Accountancy en bedrijfsoverdracht vullen elkaar aan, vervolgt Kemper. SVC is van oudsher veelal aan de kopende kant actief, terwijl Dullemond Bedrijfsadvies juist vaker aan de verkopende kant werkt. In de combinatie kunnen we nu een compleet due diligence-onderzoek doen, inclusief compliance, automatisering en fiscale zaken. Ook in het toewerken naar een bedrijfsoverdracht heeft de accountant een belangrijke rol. We werken overigens nooit aan twee kanten in één dossier. Rentabiliteit Het waarderen van portefeuilles lijkt steeds meer oude wereld te worden, nu provisie nog maar een deel van het beloningsmodel vormt. Het wordt steeds minder portefeuille en steeds meer onderneming, zegt Oeben. Bij kleinere kantoren gaat het nog met name om de portefeuille die gewaardeerd moet worden, maar daarna kijk je al snel naar de totale onderneming, de rentabiliteit en de terugverdiencapaciteit. De factormethode die lang werd toegepast voor het waarderen van portefeuilles is aan erosie onderhevig, om het zachtjes uit te drukken, aldus Oeben. Vaak kom je vanzelf al op andere methodes uit. De discounted cashflowmethode kan bijvoorbeeld tot betere waardebepaling leiden, zegt Kemper. Waarde of prijs? Kemper en Oeben discussiëren vaak over dit essentiële onderdeel van hun werk: bepaal je nu de waarde of de prijs van de onderneming? Het is in feite niet zo relevant wat ik een onderneming waard vind, zegt Oeben. Het gaat erom de waarde te bepalen die de markt ook zou geven; als registermakelaar/ taxateur moet ik een waarde vaststellen die minstens drie partijen willen betalen. Daarvoor heb je specifieke marktkennis nodig. Kemper ziet de waarde juist als bedrijfseconomisch begrip. Die kan heel anders liggen dan de marktprijs. Juist bij een aankoop kijk je naar wat een bedrijf aan waarde kan genereren en vervolgens naar de prijs die je eraan wilt koppelen redeneert hij. Die discussie houdt ons scherp. Volgens Kemper is het rekenwerk bij een bedrijfsoverdracht niet het moeilijkste. Het gaat erom de juiste koper en de juiste structuur te vinden om vervolgens tot een goede prijs te komen. Rekenend vanuit de factormethode werd veel minder onderscheid gemaakt tussen prijs en waarde. Nu wordt veel meer naar de terugverdientermijn van de investering gekeken. Glijdende schaal Kopers voor een portefeuille zijn tegenwoordig lastig te vinden, zou je zeggen. Tot op zekere hoogte wel, maar het helpt als je veel bij bedrijven over de vloer komt, zegt Oeben. Hij kan vaak uit zijn hoofd wel vijf potentiële kopers noemen. Daarna kijk ik altijd nog in onze eigen database en die van SVC, waarin vooral volmachtkantoren zit-

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp 1 Kennismaking Astrid van de Bovekamp 18 jaar ervaring binnen de assurantiebranche Praktisch

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass verdienmodellen Bewustzijn creëren Provisie, uurtarief, abonnement, vaste fee Transparantie: actief of passief Welke vorm past bij u Gerelateerd

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille. PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Maak van je klant je ambassadeur

Maak van je klant je ambassadeur Maak van je klant je ambassadeur Manon Vonk Rob van de Laar Ambassadeur maken? Hoezo dan? Dit is het beeld dat de klant van je heeft. Het beeld van de adviseur Strookt niet (meer) met de werkelijkheid.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Keihard kiezen voor de klant

Keihard kiezen voor de klant Keihard kiezen voor de klant Toespraak van Merel van Vroonhoven bij de Verzekeringsbranchedag 2014 Keihard kiezen op 25 november 2014 in Utrecht Dames en heren, Wat een zaal met mensen! Ik heb in de afgelopen

Nadere informatie

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

Al uw financiële zaken, helemaal op orde

Al uw financiële zaken, helemaal op orde Al uw financiële zaken, helemaal op orde 3 Verzekeringen Financieel advies: in de basis goed geregeld en daarom zorgeloos leven. Verzekeringen - Onafhankelijk advies Goed geregeld, een prettig idee U weet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Het intermediair in de toekomst!

Het intermediair in de toekomst! Het intermediair in de toekomst! Of Beloningensystematiek voor het intermediairbedrijf Wim Peschke Bedrijfsadvisering 23 september 2009 Het vertrekpunt 2 Beloning is al enige tijd onderwerp van gesprek

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de zakelijke schademarkt

Veelgestelde vragen over de zakelijke schademarkt Inhoudsopgave 1. Betalen voor advies... 2 1.1 Netto werken, wat is uw ervaring in de praktijk? Ik hoor geen klant hierover....2 1.2 Hoe eenvoudig is het om een onderneming te laten betalen voor advies?...2

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Wie zijn wij en wat doen we? Handelsnaam: Lazard & Willing Assurantiën BV Postadres: Postbus 2102 1180 EC Amstelveen Bezoekadres: Burgemeester A. Colijnweg 2 1182 AL Amstelveen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012 Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen Harmelen, 31 mei 2012 2 Masterclass verdienmodellen Inkomensverzekeringen Uw gastheer en inleiders Ruud Houtzager, Senior Marktmanager Inkomen Avéro Achmea

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving

Nadere informatie

Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012

Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012 Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012 Beloning en verdienmodel Wat horen en zien we in de markt? We denken na wat we gaan doen Het geeft niet direct veel actie Een nieuw (beloning of verdien) model

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct

DIENSTENWIJZER. Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct DIENSTENWIJZER Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct WAARIN VERWERKT HET WETTELIJK VEREISTE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Versie 20110830 Waarom deze dienstenwijzer? Deze Dienstenwijzer is bedoeld

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229)

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Wat is een woekerpolis? U vraagt zich af of u net als vele anderen één of meerdere woekerpolissen heeft. Een woekerpolis is een polis met een ondoorzichtige hoge kostenstructuur. Verzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

De Independent Dienstenwijzer

De Independent Dienstenwijzer Wie zijn wij en wat doen wij voor onze klanten? OMDAT VERTROUWEN NIET VANZELFSPREKEND IS. Wie zijn wij? Independent Duinrand B.V. Ruysdaelplein 42 2282BJ Rijswijk Telefoon: 070-324 67 88 Fax: 070-415 05

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven.

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven. Tarieven Binnen onze adviesgebieden Hypotheek, Pensioen & Inkomen en Vermogen werken wij met vaste tarieven voor onze dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

152 De Pensioenwereld in 2015

152 De Pensioenwereld in 2015 16 152 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 153 Pensioenproducten standaardiseren, gedegen vergelijking blijft noodzakelijk Auteurs: Olivier Roodenburg en Marcel Schep Het pensioenlandschap

Nadere informatie

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies?

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Het nu gepresenteerde verhaal berust volledig op waargebeurde feiten Elke mogelijke vergelijking met uw eigen markt kan meer zijn

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Onze Diensten- wijzer

Onze Diensten- wijzer Onze Diensten- wijzer Van t Loo Hypotheken Tjalk 24-18 8232 LV Lelystad KvK 39054799 AFM 12004427 Dienstenwijzer - versie 2017-11 www.vantloo.com Wie zijn wij? Wij zijn Van t Loo Hypotheken. Wij stellen

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie